Sunteți pe pagina 1din 5

Anatom|a s|stemu|u| d|gest|v

AlcaLulre generala
l @ub dlgesLlv
O cavlLaLe bucala
O arlnge
O esoag
O sLomac
O lnLesLln subLlre
O lnLesLln gros
ll Clande anexe
O glande sallvare paroLlde(2) submaxllare(2) submandlbulare(2)
O lcaL
O pancreas

av|tatea buca|a
marglnlLa anLerlor de buze
laLeral de obra[l
lnLerlor de arcade a|veo|odentare sl de llmba
buza superloara se prlnde de glngle prln renu| buze| super|oare lar corpul llmbll se prlnde de
planseul bucal prln renu| ||ngua|
pe arcadele denLare dlnLll lnclslvl(8) canlnl (4) premolarl (8) molarl (12)
ormula denLara l 2/2 C 1/1 m 2/2 M 3/3
ln parLea de sus palaLul dur anLerlor
palaLul moale posLerlor (valul palaLln) |ueta cenLral am|gda|e pa|at|ne
laLeral
ln parLea de [os planseul bucal gl submandlbulare
llmba organ muscular mobll rol ln masLlcaLle vorblre degluLlLle recepLlonarea sLlmulllor
gusLaLlvl Lermlcl LacLlll durerosl

ar|nge|e
slLuaL la baza cranlulul la nlvelul verLebrel
ormaL dln 3 segmenLe
O nazoar|nge|e comunlca anLerlor cu osele nazale prln doua orllcll lar pe
pereLele laLeral se ala orllclul Lrompel lul LusLachlo prln care comunlca cu
urechea medle
O bucoar|nge|e comunlca anLerlor cu cavlLaLea bucala sl lngerlor cu larlngo
arlngele
O |ar|ngoar|nge|e comunlca superlor cu bucoarlngele sl lnerlor cu esoagul
Lsoagu|
organ Lubular cu lunglmea de 2S cm la adulL care se lnLlnde de la pana la sLomac cu care
comunlca prln lnLermedlul or||c|u|u| card|a
rol de a LransporLa bolul allmenLar dln arlnge ln sLomac
tomacu|
porLlunea cea mal dllaLaLa a Lubulul dlgesLlv are orma ||tere| I
prezlnLa
O aLa superloara una posLerloara
O doua marlglnl una concava (mlca curbura) una convexa (marea curbura)
O o porLlune verLlcala ormaLa dln und(plln cu aer) sl corp
O o porLlune orlzonLala ormaLa dln anLru sl canal pllorlc
comunlca superlor cu esoagul prln orllclul cardla lnerlor cu duodenul prln slncLerul pllorlc
la exLerlor
O tun|ca externa advenLlce (LesuL con[uncLlv dens/lbros)
O tun|ca muscu|ara
4 lbre musc neLede longlLudlnale (spre perlerle)
4 lbre clrculare neLede (la ml[loc)
4 "" conLlne p|exu| nervos AULk8A
O tun|ca submucoasa
4 LesuL con[uncLlv lax
4 conLlne p|exu| nervos vegetat|v MLI-Lk
O tun|ca mucoasa
4 prezlnLa pllurl
4 conLlne eplLellu unlsLraLllcaL clllndrlc slmplu

Intest|nu| subt|re
ormaL dln
O porLlunea lxa uoden (orma de poLcoava) la nlvelul lul se deschld
4 cana|u| co|edoc aduce blla de la lcaL
4 cana|u| pr|nc|pa| pancreaLlc Wlrsung
(ambele se deschld ln duoden prln slncLerul Cuul)
O porLlunea moblla [e[uno||eon lncepe de la lexura duodeno[e[unala sl se Lermlna la
nlvelul orllclulul sau va|vu|e| ||eoceca|e
O Anse dlspuse lnLrun grup orlzonLal ([e[un) sl un grup verLlcal (lleon)
O lnvellL ln per|toneu care se prlnde de pereLele posLerlor al abdomenulul ormand
mezenteru|
O @unlca musculara 2 Llpurl de lbre longlLudlnale (exLerlor) clrculare (lnLerlor) conLlne
p|exu| nervos Auerbach
O @unlca submucoasa p|exu| nervos Me|ssner
O @unlca mucoasa prezlnLa vllozlLaLl lnLesLlnale cu aspecL de degeLe de manusa ca o
adapLare penLru marlrea supraeLel de absorLle
C vllozlLaLe lnLesLlnala esLe acoperlLa de un eplLellu clllndrlc slmplu lar la lnLerlor prezlnLa LesLuL
con[uncLlv lax arLerlole venule un vas ||mat|c centra| (ch||er)
a baza vllozlLaLllor se gasesc g|ande L|eberkuhn secreLa sucul lnLesLlnal
ln submucoasa duodenulul g|ande 8runner secreLa mucusul

Intest|nu| gros
ormaL dln cec co|on rect
Cecul esLe slLuaL ln osa |||aca dreapta sl prevazuL cu apend|ce|e verm|orm
Colonul cuprlnde 4 segmenLe colonul ascendenL Lransvers descendenL slgmold
@raseu dln osa |||aca dreapta pornesLe colonul ascendenL care urca pe aLa vlscerala a
lcaLulul la nlvelul carula coLesLe ormand |exura co||ca dreapta pornesLe colonul Lransvers
care Lraverseaza cavlLaLea abdomlnala pana la spllna la acesL nlvel coLesLe dln nou ormand
|exura co||ca stanga de la care pornesLe colonul descendenL ce se conLlnua cu colonul slgmold
care coboara ln pelvls pana ln drepLul de alcl lncepe recLul care se conLlnua cu canalul anal
e cele doua eLel ale colonulul (superloara/lnerloara) ln zona medlana se gasensc benz| de
muscu|atura netede denumlLe ten||
LsLe lnvellL ln per|toneu care la nlvelul colonulul Lransvers se prlnde de pereLeLe posLerlor al
abdomenulul ormand mezoco|onu|
e supraaLa colonulul se gasesc apend|ce ep|p|o|ce (adlpoase) lar pereLll colonulul prezlnLa
dllaLaLarl sub orma unor sacl numlLe haustre

|catu|
lLuaL ln unghlul superlor drepL al cavlLaLll abdomlnale sub dlaragma
Are o olLa superloara sau dlaragmaLlca ormaL dln 2 lobl (sLang/drepL) sl o olLa posLerloara
(vlscerala) 4 lobl sLang drepL paLraL caudaL
AlcaLulL dln |ob| segmente |obu||
Lobu|u| hepat|c
O un|tatea moro unct|ona|a a |catu|u| alcaLulL dln cordoane de celule blnucleaLe
(hepaLoclLe) dlspuse radlar sl care converg spre vena cenLrolobulara
O ln cordoanele de celule se gasesc cap||are s|nuso|da|e llplLe de pereLl care dreneaza
sangele adus ln lcaL de vena porLa sl arLera hepaLlca
O vena centro|obu|ara sa ormaL prln unlrea capllarelor slnusolde
Iascu|ar|zat|e dub|a
O -utr|t|va aslguraLa de arLera hepaLlca ce se desprlnde dln Lrunchlul cellac sl care aduce
sange cu C2 de la lnlma
O unct|ona|a aslguraLa de vena porLa ormaLa prln unlrea venelor mezenLerlca
superloara mezenLerlca lnerloara splenlca (vena porLa aduce sange lncarcaL cu
nuLrlmenLe de la lnLesLlnul subLlre)
8lla
O secreLla permanenLa a lcaLulul (hepaLoclLelor) care ln perloadele lnLerdlgesLlve esLe
colecLaLa ln canallculele blllare lnLralobulare (llpslde de pereLl)
O canallcule blllare lnLerlobulare canale hepaLlce (drepL sl sLang) canal heparlc
comun care lese dln lcaL sl se conLlnua cu canalul clsLlc prln care blla esLe LransporLaLa
sl depozlLaLa ln vezlca blllara
O ln Llmpul meselor blla Lrece dln vezlca blllara ln canalul clsLlc sl apol ln canalul coledoc
care se deschlde ln duoden prln slncLerul Cddl
angele lncarcaL cu CC2 lese dln lcaL prln cele doua vene hepaLlce care se deschld ln vena cava
lnerloara

9ancreasu|
LsLe o glanda alunglLa slLuaLa lnapola sLomaculul sl care are 3 parLl
O Cap slLuaL ln concavlLaLea duodenulul
O Corpul Lrlunghlular
O Coada se prlnde de spllna prlnLrun llgamenL
ancreasul exocrln esLe ormaL dln aclnl glandularl ce secreLa sucul pancreaLlc colecLaL de
cana|u| pr|nc|pa| W|rsung s| cana|u| secundar accesor antor|n|
Canalul accesor se deschlde superlor de orllclul CddlAnaLomla slsLemulul resplraLor

LsLe ormaL dln doua marl componenLe
Cal resplraLorll (aerlene)
Crgane resolraLorll (plamanll)

1) Cal resplraLorll
O osele nazale
lLuaLe la baza cuLlel cranlulul deasupra cavlLaLll bucale
Comunlca la exLerlor cu orllcllle narlnare lar la lnLerlor cu arlngele
prln doua orllcll numlLe coane
unL capLuslLe de o mucoasa resplraLorle bogaL vascularlzaLa
O arlngele
Crgan comun celor doua slsLeme resplraLorl sl dlgesLlv la nlvelul lul
se lnLreLale calea dlgesLlva cu cea resplraLorle
O arlngele