Profesor: Zegrean Maria Ionela, Gr.Şc.

Tîrlişua Geografie – Clasa a VIII-a Fişă de lucru

I. Pe harta de mai sus sunt numerotate, cu litere, subunităţi din Carpaţii şi Subcarpaţii româneşti, iar cu cifre, râuri de pe teritoriul României. Scrieţi pe foaia de test: 1. denumirea subunităţilor notate cu 1, 2, 3, 4.

2. denumirea râurilor notate cu A, B, C, D. 3. două exemple de depresiuni din unitatea de relief marcată pe hartă cu 1. 5. tipul de roci din estul subunităţii marcate pe hartă cu 4.

II. Realizaţi, la rândul vostru, alte trei cerinţe bazate pe unităţile de relief şi râurile marcate pe harta de mai sus. I. Completaţi spaţiile punctate cu informaţia corectă: 1. România este situată în longitudine pe meridianul de ..................................................... . 2. Munţii Carpaţi înconjoară ........................................................ asemeni unui inel. 3. Şirul central al Carpaţilor Orientali este alcătuit predominant din roci ........................... . 4. După formare, Zănoaga este un lac ................................. . II. Realizaţi, la rândul vostru, alte trei enunţuri bazate pe completarea spaţiilor punctate cu informaţia corectă. În alcătuirea enunţurilor veţi utiliza informaţii referitoare la Carpaţii şi Subcarpaţii României.

1

la rândul vostru. cu grupele carpatice din care respectivele masive fac parte. Munţii Apuseni. I. Asociaţi râurile din colana A. Depresiunea Almăj II. tipuri de roci. fragmentare. hidrografie. Deosebirea şi asemănările pot face referire la oricare dintre următoarele elemente: altitudini. Realizaţi. Depresiunea Braşov 5. Limita sudică a Munţilor Apuseni este reprezentată de râul: a) Bega b) Olt c) Barcău II. Cititi cu atentie întrebările următoare şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: : 1. resurse. Realizaţi. În realizarea cerinţelor veţi face referire la: Carpaţii Meridionali. I. la rândul vostru. Comparaţi grupa Munţilor Apuseni cu grupa centrală a Carpaţilor Orientali. cu depresiunile corespunzătoare pe care le traversează. din România. II. A B a) Crişul Alb 1. o cerinţă asemănătore celei de mai sus. România se învecinează la sud-est cu: a)Bulgaria b) Serbia c) Marea Neagră c) Carpaţii Curburii d) Ungaria d) Munţii Făgăraş d) Mureş 3. două coloane A şi B în care să asociaţi masive montane studiate. Depresiunea Brad c) Jiu 3. Notă: Cele două unităţi de relief trebuie tratate comparativ şi nu separat. alte trei cerinţe cu patru variante de răspuns fiecare.I. 2 . Depresiunea Loviştei d) Nera 4. Ţara noastră este situată în Europa mai aproape de: a) vest b)sud c)nord d) est 2. precizând o deosebire şi două asemănări între ele. Depresiunea Petroşani b) Olt 2. din coloana B. Realizaţi. la rândul vostru. Subcarpaţii Curburii. în care să propuneţi o comparaţie între alte două unităţi de relief studiate. Depresiunea Tazlău se află în: a) Subcarpaţii Moldovei b) Munţii Poiana Ruscă 4.