Profesor: Zegrean Maria Ionela, Gr.Şc.

Tîrlişua Geografie – Clasa a VIII-a Fişă de lucru

I. Pe harta de mai sus sunt numerotate, cu litere, subunităţi din Carpaţii şi Subcarpaţii româneşti, iar cu cifre, râuri de pe teritoriul României. Scrieţi pe foaia de test: 1. denumirea subunităţilor notate cu 1, 2, 3, 4.

2. denumirea râurilor notate cu A, B, C, D. 3. două exemple de depresiuni din unitatea de relief marcată pe hartă cu 1. 5. tipul de roci din estul subunităţii marcate pe hartă cu 4.

II. Realizaţi, la rândul vostru, alte trei cerinţe bazate pe unităţile de relief şi râurile marcate pe harta de mai sus. I. Completaţi spaţiile punctate cu informaţia corectă: 1. România este situată în longitudine pe meridianul de ..................................................... . 2. Munţii Carpaţi înconjoară ........................................................ asemeni unui inel. 3. Şirul central al Carpaţilor Orientali este alcătuit predominant din roci ........................... . 4. După formare, Zănoaga este un lac ................................. . II. Realizaţi, la rândul vostru, alte trei enunţuri bazate pe completarea spaţiilor punctate cu informaţia corectă. În alcătuirea enunţurilor veţi utiliza informaţii referitoare la Carpaţii şi Subcarpaţii României.

1

Realizaţi. Depresiunea Brad c) Jiu 3. Subcarpaţii Curburii. Asociaţi râurile din colana A. fragmentare. la rândul vostru. Realizaţi. Notă: Cele două unităţi de relief trebuie tratate comparativ şi nu separat. hidrografie. Cititi cu atentie întrebările următoare şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: : 1. cu grupele carpatice din care respectivele masive fac parte. În realizarea cerinţelor veţi face referire la: Carpaţii Meridionali. Depresiunea Tazlău se află în: a) Subcarpaţii Moldovei b) Munţii Poiana Ruscă 4. II. alte trei cerinţe cu patru variante de răspuns fiecare. Realizaţi. tipuri de roci. din România. Depresiunea Braşov 5. resurse. Munţii Apuseni. Comparaţi grupa Munţilor Apuseni cu grupa centrală a Carpaţilor Orientali.I. precizând o deosebire şi două asemănări între ele. două coloane A şi B în care să asociaţi masive montane studiate. Ţara noastră este situată în Europa mai aproape de: a) vest b)sud c)nord d) est 2. Limita sudică a Munţilor Apuseni este reprezentată de râul: a) Bega b) Olt c) Barcău II. Deosebirea şi asemănările pot face referire la oricare dintre următoarele elemente: altitudini. din coloana B. cu depresiunile corespunzătoare pe care le traversează. Depresiunea Petroşani b) Olt 2. la rândul vostru. I. A B a) Crişul Alb 1. la rândul vostru. în care să propuneţi o comparaţie între alte două unităţi de relief studiate. Depresiunea Almăj II. o cerinţă asemănătore celei de mai sus. 2 . I. Depresiunea Loviştei d) Nera 4. România se învecinează la sud-est cu: a)Bulgaria b) Serbia c) Marea Neagră c) Carpaţii Curburii d) Ungaria d) Munţii Făgăraş d) Mureş 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful