Profesor: Zegrean Maria Ionela, Gr.Şc.

Tîrlişua Geografie – Clasa a VIII-a Fişă de lucru

I. Pe harta de mai sus sunt numerotate, cu litere, subunităţi din Carpaţii şi Subcarpaţii româneşti, iar cu cifre, râuri de pe teritoriul României. Scrieţi pe foaia de test: 1. denumirea subunităţilor notate cu 1, 2, 3, 4.

2. denumirea râurilor notate cu A, B, C, D. 3. două exemple de depresiuni din unitatea de relief marcată pe hartă cu 1. 5. tipul de roci din estul subunităţii marcate pe hartă cu 4.

II. Realizaţi, la rândul vostru, alte trei cerinţe bazate pe unităţile de relief şi râurile marcate pe harta de mai sus. I. Completaţi spaţiile punctate cu informaţia corectă: 1. România este situată în longitudine pe meridianul de ..................................................... . 2. Munţii Carpaţi înconjoară ........................................................ asemeni unui inel. 3. Şirul central al Carpaţilor Orientali este alcătuit predominant din roci ........................... . 4. După formare, Zănoaga este un lac ................................. . II. Realizaţi, la rândul vostru, alte trei enunţuri bazate pe completarea spaţiilor punctate cu informaţia corectă. În alcătuirea enunţurilor veţi utiliza informaţii referitoare la Carpaţii şi Subcarpaţii României.

1

fragmentare. la rândul vostru. Deosebirea şi asemănările pot face referire la oricare dintre următoarele elemente: altitudini.I. II. Ţara noastră este situată în Europa mai aproape de: a) vest b)sud c)nord d) est 2. Cititi cu atentie întrebările următoare şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: : 1. Realizaţi. Munţii Apuseni. A B a) Crişul Alb 1. Asociaţi râurile din colana A. alte trei cerinţe cu patru variante de răspuns fiecare. precizând o deosebire şi două asemănări între ele. I. În realizarea cerinţelor veţi face referire la: Carpaţii Meridionali. din România. Depresiunea Almăj II. Realizaţi. Depresiunea Tazlău se află în: a) Subcarpaţii Moldovei b) Munţii Poiana Ruscă 4. o cerinţă asemănătore celei de mai sus. I. două coloane A şi B în care să asociaţi masive montane studiate. România se învecinează la sud-est cu: a)Bulgaria b) Serbia c) Marea Neagră c) Carpaţii Curburii d) Ungaria d) Munţii Făgăraş d) Mureş 3. din coloana B. Limita sudică a Munţilor Apuseni este reprezentată de râul: a) Bega b) Olt c) Barcău II. Notă: Cele două unităţi de relief trebuie tratate comparativ şi nu separat. Depresiunea Brad c) Jiu 3. tipuri de roci. în care să propuneţi o comparaţie între alte două unităţi de relief studiate. cu grupele carpatice din care respectivele masive fac parte. Depresiunea Braşov 5. resurse. hidrografie. la rândul vostru. Comparaţi grupa Munţilor Apuseni cu grupa centrală a Carpaţilor Orientali. Subcarpaţii Curburii. cu depresiunile corespunzătoare pe care le traversează. Realizaţi. 2 . Depresiunea Loviştei d) Nera 4. la rândul vostru. Depresiunea Petroşani b) Olt 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful