Sunteți pe pagina 1din 7

LUCRAREA 6 Calcule simbolice cu expresii i polinoame

n aceast lucrare introducem un nou tip de date i anume date de tip simbolic. Aceste date se declar cu comanda syms sau cu func ia sym. Exemple. syms x y z d=sym(2) n exemplul de mai sus x,y,z sunt declarate ca simboluri, iar d are valoarea 2 dar este simbol nu num r. Pentru a n elege deosebirea dintre 2 ca simbol i doi ca num r prezent m exemplul urm tor: >> 1/2+1/3 ans 0.8333 >> sym(1)/sym(2)+sym(1)/sym(3) ans = 5/6 Se remarc faptul c datele numerice duc la rezultate efective, iar datele simbolice dau un rezultat simbolic(aici o frac ie). Interesant aici este c forma simbolic este un rezultat exact n timp ce forma numeric este un rezultat aproximativ deoarece reprezentarea numeric a frac iei 5/6 are un num r infinit de zecimale dup virgul . Func ia collect(p,v) ne ajut s ordon m n raport cu puterile lui v o expresie p. Dac variabila v lipse te se consider implicit x. Exemple: >> syms x y >> collect((x+y)*(x^2+y^2+1)) ans = x^3+y*x^2+(y^2+1)*x+y*(y^2+1) >> collect((x+y)*(x^2+y^2+1), y) ans = y^3+x*y^2+(x^2+1)*y+x*(x^2+1)

Func ia expand((p) conduce la scrierea expresiei p cu elementele ei constitutive. Exemple: >> expand((x-2)*(x-4)) ans = x^2-6*x+8 >> expand(cos(x+y)) ans = cos(x)*cos(y)-sin(x)*sin(y) Se observ c aceast func ie calculeaz produse de polinoame,dar i desface expresii trigonometrice,exponen iale sau logaritmice. Func ia factor(p) factorizeaz expresia p. Dac p este un num r ntreg face descompunerea lui p n numere prime. Exemple: >> factor(x^3-y^3+x^2-y^2) ans = (x-y)*(x^2+x+y*x+y+y^2) >> factor(13482 ans 2 3 3 7 10 >> factor(sym(13482)) ans = (2)*(3)^2*(7)*(107) Se remarc deosebirea de form a r spunsului dac se utilizeaz func ia sym sau nu. Func ia simplify(p) simplific expresia p. Exemple: >> simplify((x^2+x-2)/(x-1)) ans = x+2 >> simplify(sin(x)^2 + cos(x)^2) ans 1 Func ia [n1,n2]=numden(p) calculeaz p ca o expresie ra ional i calculeaz num r torul n1 i numitorul n2. Nu face ns i simplific ri de aceea pentru a afla valoare final trebuie s utiliz i func ia simplify(n1/n2). Exemple:

>> [n1,n2]=numden(x/(x*y-y^2)-y/(x^2-x*y)) n1 = x^2-y^2 n2 = y*(x-y)*x >> simplify(n1/n2) ans = (x+y)/y/x Se observ faptul c numden ne d frac ia: prin simplificare ob inem r spunsul final

x2 y 2 i numai xy ( x y )

x+ y . xy Func ia [r,cum]=simple(p) caut s determine cea mai simpl (mai scurt ) form a unei expresii. n r fa fi aceast form simpl g sit iar n cum metoda,func ia cu care a fost g sit aceast form simpl . Exemple: >> [r,cum]=simple(cos(x)^2-sin(x)^2) r= cos(2*x) cum = combine(trig)

APLICA II
1. S se calculeze simbolic expresiile: 2 4 1 a) + + = 3 5 7 1 1 + b) 2 3 = 1 1 + 5 7 1 c) 1 + = 1 1+ 1 1+ 1 1+ 2

2. a) S se dezvolte dup puterile lui x expresia:

( x y ) ( x2 + y2 ) ( x4 x2

y2 + y4 ;

b) S se determine polinomul care are r d cina tripl 2 i r d cina dubl -1; c) S se descompun n factori ireductibili polinomul:

( a 2 + b 2 ) x 4 + ( a 3 a b 2 + a 2 + b 2 a b ) x3 + ( a3 a b2 + a 2 * b 2 a 2 2 b2 a b ) x 2 + + ( 2 a3 + 2 a b 2 + a 2 b + 2 a b ) x 2 a 2 b

d) S se reprezinte n func ie de sin(x) i cos(x) expresia : sin(6*x)cos(6*x) e) S se descompun n produse de numere prime ntregii 354600 i 12345678901234567890. f) S se descompun n factori ireductibili expresia:

a 6 a 5 b + a 4 b 2 a 2 b 4 + a b5 b 6
3, S se calculeze expresiile: 1 1 1 a a + 1 a = a) + 1 1 a 1 a 1 a x3 y 3 x 2 y 2 b) x 2 + y 2 x3 + y 3 1 x2 + 1 y2 =

( x + y )2 x ( x y )2 + x
1 1 a3

y y

1 1 y x

c)

( a + b )3

1 b2

1 a2

( a + b )4

1 b2

( a + b )5

1 1 + = a b

4. S se simplifice expresiile: a) 8 cos 4 ( x ) + 8 sin( x) cos3 ( x ) 8 cos 2 ( x ) 4 sin( x) cos ( x ) + 1 ; b) cos(3 acos(x));

c) a cos( a ) cos(b) a sin( a ) sin(b) + b cos( a ) cos(b) b sin(a ) sin(b) .

Indica ii.
1. a) sym(2)/sym(3)+sym(4)/sym(5)+sym(1)/sym(7) b) u=sym(1);d=sym(2);t=sym(3);c=sym(5);s=sym(7) (u/d+u/t)/(u/c+u/s) c) u+u/(u+u/(u+u/(u+u/d))) 2. a) expand((x-y)*(x^2+y^2)*(x^4-x^2*y^2+y^4)) sau collect((x-y)*(x^2+y^2)*(x^4-x^2*y^2+y^4)) b) collect((x-2)^3*(x+1)^2) sau expand((x-2)^3*(x+1)^2) c) factor((a^2+b^2)*x^4+(-a*b-(a^2+b^2)*a+a^2+b^2)*x^3+(a^2*ba*b-(a^2+b^2)*a-2*a^2-2*b^2)*x^2+(a^2*b+2*a*b+2*(a^2+b^2)*a)*x2*a^2*b) d) expand(sin(6*x)-cos(6*x)) e) factor(sym('354600')) factor(sym('12345678901234567890')) f) factor(a^6-a^5*b+a^4*b^2-b^4*a^2+b^5*a-b^6) (-b+a)*(b+a)*(b^2+a^2)*(b^2-a*b+a^2) 3. a) [sus,jos]=numden(a/(1-1/a)+(1-1/a)/(1/(1-a))+(1/(1-a))/a) simplify(sus/jos) b) [sus,jos]=numden(((x^3-y^3)/(x^2+y^2)*(x^2y^2)/(x^3+y^3)*(1/x^2+1/y^2))/(((x+y)^2-x*y)/((x-y)^2+x*y)*(1/y1/x))) simplify (sus/jos)

c) [sus,jos]=numden(1/(a+b)^3*(1/a^3+1/b^3)+3/(a+b)^4*(1/a^2+1/b^2)+6 /(a+b)^5*(1/a+1/b)) simplify(sus/jos) 4. a) [r,how]=simple(8*cos(x)^4+8*sin(x)*cos(x)^3-8*cos(x)^24*sin(x)*cos(x)+1) b) [r,how]=simple(cos(3*acos(x))) c) simple(simple(a*cos(a)*cos(b)-a*sin(a)*sin(b)+b*cos(a)*cos(b)b*sin(a)*sin(b)))

Solu ii.
1. a) b) c) 2. a) b) c) 169/105 175/72 13/8 x^7+x*y^6-y*x^6-y^7 x^5-4*x^4+x^3+10*x^2-4*x-8 (x+2)*(x-1)*(x-a)*(x*a^2+x*b^2-a*b)

d) 32*sin(x)*cos(x)^5-32*sin(x)*cos(x)^3+6*sin(x)*cos(x)32*cos(x)^6+48*cos(x)^4-18*cos(x)^2+1 e) f) 3. a) (2)^3*(3)^2*(5)^2*(197) (2)*(3)^2*(5)*(101)*(3803)*(3607)*(27961)*(3541)

b)

x y x y

c) 4. a) b) c)

1 a * b3
r =cos(4*x)+sin(4*x); how = combine r =4*x^3-3*x; how =expand cos(a+b)*(a+b)
3