P. 1
cultura medievala

cultura medievala

|Views: 6,535|Likes:
Published by Ana-Maria Oprea

More info:

Published by: Ana-Maria Oprea on Nov 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2014

pdf

text

original

Tema 3. Cultura medievală în Europa Occidentală. 1. Particularităţile formării culturii medievale în Europa Occidentală. 2. Creştinismul. 3.

Principalele tendinţe ale culturii medievale. 4. Cultura Bizanţului. Bibliografie: Маркова А.Н., Культурология., Москва, - 2005, с. 161-165, 225-244. Поликарпов В.С. Лекции по культурологии., Москва, - 1997, с. 229-241, 256-283. Силичев Д.А. Культурология., Москва, - 2004, с. 115-126. Драч Г.В. Культурология., Р-Д, - 1996, с. 164-178. История средних веков., Колесницкий И.Ф., Москва, - 1980. История средних веков., Удальцов З.В., Москва, - 1990. Каримова К.И. Культурология., Москва, - 2005, с. 95-114.

1.

Particularităţile formării culturii medievale în Europa Occidentală.

Începutul perioadei medievale a coincis cu apusul culturii antice, iar sfârşitul – cu renaşterea valorilor antichităţii în Epoca nouă (sec.V - XIV). Din punct de vedere al relaţiilor social-economice această perioadă corespunde feudalismului. Până nu demult epoca medievală era considerată ca o perioadă întunecată şi obscură, dominată de violenţă şi cruzime. Evul Mediu era asociat cu sălbăticia şi înapoierea, cu stagnarea istorică şi lipsa totală a elementelor luminoase şi îmbucurătoare. La crearea imaginii „obscurantismului medieval” au contribuit în mare măsură înşişi reprezentanţii acestei epoci. Scriitorii, istoricii, teologii, oamenii de stat din această perioadă au reflectat în operele lor o imagine sumbră a perioadei, ai cărei contemporani au fost. În descrierile lor lipsesc optimismul şi bucuria de a trăi, nu există dorinţa de îmbunătăţire a lumii existente. Dimpotrivă, persistă un pesimism profund, predomină teama şi oboseala, senzaţia sfârşitului lumii, care este aproape. De aici o atenţie mărită pentru tema morţii, care apare ca un mijloc de izbăvire de greutăţile vieţii. Fericirea şi liniştea pot fi găsite doar pe cealaltă lume. La crearea imaginii unui Ev Mediu „sumbru” au contribuit în mare măsură reprezentanţii Renaşterii. Ei au proclamat Evul mediu drept „perioada întunecată” a istoriei omenirii, iar Renaşterea care a urmat - „răsăritul”, trezirea la viaţă după un somn de o mie de ani. Perioada medievală era considerată de aceştia drept secole „pierdute”, caracterizate doar prin distrugeri şi care nu au păstrat nimic din realizările culturii antice. O astfel de atitudine faţă de Evul mediu nu este îndreptăţită în totalitate. Cercetările de ultimă oră ale specialiştilor demonstrează că Evul mediu a fost o perioadă originală şi interesantă în istoria dezvoltării civilizaţiei europene. Anume în această perioadă au apărut premisele şi unele elemente ale civilizaţiei moderne. În Evul mediu începe întemeierea naţiunilor europene. Tot atunci se formează primele state moderne şi limbile în care, cu unele modificări, se vorbeşte până astăzi. Sigur, liderul istoriei şi culturii universale din acea epocă nu a fost Occidentul, ci Bizanţul şi China, dar şi în lumea occidentală s-au petrecut evenimente importante. În materie de dezvoltare a ştiinţelor, filosofiei, artei, epoca antică a depăşit Evul mediu. Totuşi, per ansamblu perioada medievală nu poate fi caracterizată drept una de stagnare, reprezentând mai curând una de progres. La baza culturii medievale se află tradiţiile Imperiului Roman de Asfinţit, care reprezintă „baza romană”. În moştenirea culturală a Romei o importanţă majoră au avut-o dreptul, înalta cultură juridică, ştiinţa, arta, filosofia, creştinismul. Aceste tradiţii s-au înrădăcinat în timpul luptelor romanilor cu „barbarii” – triburile din Europa Occidentală (francii, bretonii, saxonii, goţii, ş.a.). În rezultatul interacţiunii elementelor „barbare” şi romane a apărut „dialogul cultural”, care a reprezentat un impuls pentru înfiinţarea şi dezvoltarea culturii medievale occidentale. 2. Creştinismul. Elementul de bază al culturii medievale a fost creştinismul, care a proclamat egalitatea tuturor oamenilor în faţa lui Dumnezeu, ceea ce a contribuit în mare măsură la abolirea sclaviei.

1

indiferenţa faţă de religie sau o practicarea unei alte credinţe (religii) perturbau ordinea naturii. Intoleranţa (fanatismul religios) este a treia trăsătură. în care s-au înrădăcinat cultul plăcerilor fizice. După anul 382 poporul roman. Filosofia era declarată servitoare a teologiei. IX au fost determinate diferenţele dogmatice şi de cult. cel agrarian şi prin intoleranţă. Acest gen de filozofie a primit denumirea de scolastică. Supunerea faţă de conducătorul laic şi spiritual a avut drept consecinţă legitimarea creştinismului. Spania. Dar chiar şi în aceste condiţii vitrege gândirea filosofică a progresat. iar „Dumnezeu-Fiul” este întrupat prin Duhul Sfânt. iar ortodocşii doar cu trei. Grigore I cel Mare (590-604) se autointitulează episcop universal. considerându-se „succesori ai sfântului Petru”. Esenţa acestora constă în următoarele: Conform dogmei romano-catolice. care ar fi fost primul episcop roman. printre care filosofia şi ştiinţa. Conexiunea puternică dintre biserică. conform celei ortodocse „Sfântul Duh” provine doar de la „Dumnezeu-Tatăl” . Biserica catolică iartă orice păcat şi dăruieşte sufletelor „mântuire veşnică”. a doua se afla în subordinea puterii împăratului. Prin urmare. în timp ce biserica ortodoxă respinge o astfel de cale de „mântuire”. La ortodocşi şi preoţimea şi mirenii primesc împărtăşania sub ambele forme – pâine şi vin. chiar şi în astfel de ţări ca Anglia. care a acţionat până în prima jumătate a sec. care a determinat de facto schisma în materie de dogmă şi cult dintre biserica de la Roma şi cea din Constantinopol. Creştinarea conducătorilor era echivalentă cu creştinarea triburilor şi a popoarelor în conformitate cu principiul „poporul împărtăşeşte credinţa regelui”. Sub influenţa creştinismului a început formarea unităţii cultural-politice. A apărut ierarhia bisericească. Teologia în sine devine tot mai raţională: simpla credinţă în dogmele bisericii nu mai este 2 . Intoleranţa. În cultura medievală există o deosebire clară dintre „credinţa savantă” şi „credinţa populară”. Principala diferenţă de rit este cea a împărtăşaniei. La începutul perioadei medievale istoria creştinismului număra deja aproape cinci secole.. trebuia să fie creştin. Totuşi în perioada Evului mediu timpuriu şi până în sec X. Neprimirea credinţei era pedepsită de gloată. Papii au încercat să supună influenţei lor biserica din recent creştinatele ţări slave (inclusiv Bulgaria).Ţinând cont de lecţiile amare ale societăţii romane. XIX. Profitând de absenţa unei puteri laice în Occident. în mod special printre oamenii simpli. Putem identifica două tendinţe în dezvoltarea acesteia. dar şi de instanţa cunoscută sub numele de inchiziţie (organizaţie creată în sec. Slujba catolică este oficiată doar în limba latină. nerecunoscând titlul similar pentru patriarhul de la Constantinopol. îndemnându-l pe acesta să se limiteze în toate. este Divinitatea naturii. creând idealuri şi valori noi. În acest context apare conflictul dintre papa Nicolae I (856-867) şi patriarhul Photius. care dorea să trăiască în societate. Astfel au apărut două biserici – romano-catolică şi ortodoxă (greco-catolică). În perioada medievală alături de religie au existat şi s-au dezvoltat alte domenii ale culturii spirituale. ci însuşirea la nivel „de şcoală” a ceea ce fusese deja acumulat. Răspândirea creştinismului în Europa medievală a schimbat din rădăcină întregul mod de gândire. senzuale ale trupului şi să adopte un ascetism benevol. Elementul agrarian. Iată de ce elementul agrarian este a doua trăsătură. la fel ca şi triburile slave şi germanice au primit credinţa creştină prin botezarea conducătorilor lor. creştinismul a pus accentul pe suflet – baza spirituală a omului. Dumnezeu a creat universul şi reprezintă garantul existenţei sale. Biserica de Răsărit nu recunoaşte supremaţia Papei şi a instituţiei cardinalilor. Relaţia dintre ele este caracterizată prin elementul legitimităţii. Ştiinţa supremă a Evului Mediu a fost teologia. Dar chiar şi această abordare a fost utilă: graţie ei s-a păstrat moştenirea gânditorilor antici. Franţa. cea ortodoxă – în oricare dintre limbile locale. Conform principiilor sale. Conform perceptelor din acele vremuri. 3. în timp ce la catolici mirenii primesc împărtăşania doar cu pâine. stat şi comunitate a dus la aceea că fiecare om. având rol de poliţie internaţională). V episcopii romani şi-au atribuit titlul de cap al bisericii – papă. XII-XIII. În a doua jumătate a sec. al treilea reprezentant al „treimii” – „Duhul Sfânt” provine în egală măsură de la „Dumnezeu-Tatăl” şi de la „Dumnezeu-Fiul”. Legitimitatea creştinismului. a fost introdusă dogma despre Sfânta Treime. Prima era suverană. Catolici îşi fac semnul crucii cu toate cinci degete. Prima încerca să apropie la maximum filosofia şi teologia. Principalele tendinţe ale culturii medievale. papii au devenit conducători religioşi şi laici independenţi ai Romei şi ai eparhiei. care astăzi se numeşte Europa. Italia. Teologia creştină reprezintă un sistem de reprezentări despre univers şi natură. credinţele păgâne continuau să exercite alături de creştinism o influenţă destul de importantă. ceea ce putea avea consecinţe catastrofice. să-şi înfrângă poftele fizice. Ei au adunat proprietăţi funciare şi în anul 756 au întemeiat un stat laic – regiunea Papală. Deja la începutul sec. deoarece sarcina sa principală nu consta în căutarea şi dezvoltarea unor ştiinţe noi. răsplata după moarte şi altele. de care depinde roada şi prin urmare bunăstarea oamenilor.

catedralele gotice se deosebesc radical de bisericile în stil roman. Cultura din această perioadă este cunoscută sub denumirea „mănăstirească”. La finele sec. iar ferestrele şi uşile sunt înguste. care comandă opere de artă. Aceasta era o artă barbară. a figurilor geometrice simple şi a suprafeţelor extinse. Foarte populare devin miniaturile – ilustraţii din cărţi. XII – XIII în Europa Occidentală stilul roman este înlocuit de cel gotic (din italiană gotico – «gotic». ci este nevoie de o argumentare logică. Arta lor era considerată o Biblie pentru neştiutorii de carte. Rodin. XIX. Din această cauză perioada respectivă este numită „renaşterea carolingiană”. Trecerea de la lumea exterioară la cea interioară. Arhitectura laică a stilului roman cedează vizibil în faţa celei bisericeşti. Creştinismul respingea idealurile. Termenul „roman” ( sau «romano-latin») a fost introdus în circuitul ştiinţific la începutul sec. profundă. Mănăstirile sunt principalii clienţi. Esenţa stilului roman este reprezentată de formele geometrice. Stilul roman s-a răspândit cu precădere în Franţa – biserica din Cluny (sec. Un reprezentant de seamă al acestei tendinţe a fost franciscanul Roger Bacon (sec. sec. după numele tribului germanic al goţilor). apăsătoare. Această stare de fapt este determinată de relaţia cu ideologia creştină. Pictorii medievali acordau o atenţie sporită lumii de dincolo. prin intermediul antichităţii. Acesta a fost supranumit „simfonie în piatră” pentru supleţea şi sculptura în piatră asemănătoare broderiei. adică artei în spiritul tradiţiilor antice. XIII). A doua tendinţă dimpotrivă. subliniind influenţa moştenirii Romei antice. utilizată la confecţionarea hainelor. elementele ornamentale). arhitectura romano-latină „îngenunchează omul” şi este percepută ca o tăcere grea. şi fiind destul de joase. VIII – IX). bolţi cilindrice şi în formă de cruce.J. măreţie şi sobrietate. spirituală – acesta era scopul artei. Apogeu dezvoltării artei în Evul mediu timpuriu este atins în perioada Carolingienilor (sec. în Evul mediu situaţia se schimbă radical. În cultura medievală situaţia artei a fost una destul de complicată şi contradictorie. deoarece statul francilor ocupă în această perioadă aproape întreg teritoriul Europei.suficientă. iar mai târziu şi ştiinţele naturale. XIII). iar din sec. În epoca Evului mediu timpuriu predomină arta francilor (arta Merovingienilor). care a promovat metoda experimentală. Din spusele sculptorului francez din sec XIX Au. Această idee este reflectată şi în arhitectonica bisericească. În această perioadă se dezvoltă intensiv arta aplicată. care devin principalele centre culturale. Astfel putem remarca tentativa omului medieval de a găsi. distrugând armonia antică a sufletului şi trupului. XI). încearcă să scoată filosofia în afara teologiei. Baza 3 . Sfântul Augustin redă foarte bine şi concis acest lucru prin fraza devenită celebră: „Nu rătăci în afară. fiind considerat opusul a ceea ce era definit ca şi “roman” . Adeseori sunt folosite coloane. XI – XII creşte rolul mănăstirilor. precreştină. În sec. În construcţii sunt folosite pe larg arcadele. Unul dintre reprezentanţii de vază ai acestei tendinţe a fost dominicanul Toma d’Aquino (s. Miniaturile înfrumuseţau cărţile religioase şi Evanghelia. de pictură. Tipul principal de construcţie este castelul-cetate. XIX de către arheologii francezi. fiind caracterizată prin forme simpliste şi prin lipsa aproape totală a ornamentelor decorative. acestea din urmă având o arhitectură greoaie. care decurgea din instituţiile ce îl propagau – bisericile şi mănăstirile. care serveşte simultan drept locuinţă şi refugiu pentru apărare. unde în afară de teologie se preda dreptul. când tot ceea ce era gotic însemna “barbar”. XI şi în primele universităţi. De cele mai multe ori acesta reprezintă o curte cu un turn în centru (castelul Chateau-Gaillard pe Sena. Dacă templele antice erau lăcaşuri pentru zei. Partea externă a construcţiilor se remarcă prin exactitate şi simplitate. adevărul). În sec. necontribuind cu nimic la consolidarea edificiilor. medicina. În această epocă arta exploatează activ moştenirea antică. iar uneori capătă chiar o tentă sumbră. cât mai ales a acelei exterioare. Pe lângă mănăstiri funcţionează şcoli.) Soborurile. confirmarea contemporaneităţii. iar caracterul barbar este eludat pas cu pas. iar grecii se rugau în preajmă. ornamentelor. care au o funcţie pur decorativă. lui Dumnezeu. care au remarcat stilul similar al construcţiilor descoperite cu al celor din Roma antică (arcade în formă de semicerc. Interesul pentru stilul gotic a reapărut doar în sec. cu elemente de păgânism şi idolatrie. acţionând asupra lui prin frumuseţea împodobirii nu atât a celei interioare. predominarea liniilor verticale şi orizontale. Teologia predomina şi în învăţământul laic din şcolile citadine. frumuseţea corpului. biblioteci. În secolele XI – XII în Europa Occidentală are loc înlocuirea stilului arhitectural romano-latin cu cel gotic. XII ) Cultura romană se afirma. catedrala Notre-Dame du Porre din Clermont-Ferrand (sec. XII ). arta. un mijloc de a-l aduce pe om în sânul credinţei în Dumnezeu. (Victor Hugo se exprima astfel despre Catedrala Notre-Dame din Paris – A. să confirme independenţa acestei ştiinţe în general şi a ştiinţelor naturale în particular. a harnaşamentului pentru cai. Cărţile laice erau destul de rare. a armelor. ci pătrunde înlăuntrul tău”. în timp ce catedralele gotice sunt zvelte şi se avântă către cer. care inspiraseră pictorii Antichităţii (bucuria de a trăi. sunt scrise şi copiate cărţi. Catedralele din această perioadă primeau credinciosul în interior. senzualitatea. Această denumire a apărut în epoca Renaşterii. Învăţământul avea un caracter religios. XV în Europa existau 65 de universităţi. care aveau în general un caracter ornamental şi nu unul artistic.

sau ogiva. În perioada timpurie apogeul a fost atins sub împăratul Iustinian I (a. XIV apare o tehnică nouă – goticul flamboaiant. care se deosebeşte în multe privinţe de soarta altor state. cât şi occidentale. Icoanele reprezentau conexiunea emoţională cu Dumnezeu. adică cu o sculptură rafinată în piatră (unele motive decorative amintesc flăcările). Cele mai cunoscute monumente ale stilului gotic din Franţa (leagănul stilului gotic) sunt catedralele Notre-Dame de Paris (stilul gotic timpuriu). Denumirea în cauză i-a fost atribuită de gânditorii europeni din Epoca Nouă cu scopul de a separa Bizanţul de cultura greco-romană. culturii societăţii bizantine. Imperiul Roman de Răsărit s-a numit ulterior Bizanţ. ci sunt finisate cele deja înălţate. Acest lucru a permis arhitecţilor să mărească spaţiul intern al edificiilor. iar Constantinopolul era numit oficial „Noua Romă”. Arta gotică reprezintă una dintre cele mai mari realizări ale Evului mediu. Imperiul Bizantin a apărut la hotarul dintre două epoci – declinul antichităţii târzii şi apariţia societăţii medievale – şi a existat din anul 395 până în 1453. susţinută de arcade. Genul cel mai răspândit pictura iconografică. prin urmare grosimea sa devine mai mică. Elementul principal al picturii sunt ochii. În anul 330 pe locul polisului grecesc Bizanţ a fost întemeiată noua capitală a Imperiului Roman – Constantinopol. Cultura Bizanţului. Pictorii neglijează fundalul. catedrala din Chartres (sec. Sinteza originală a tradiţiilor greco-latine cu cele ale Orientului apropiat şi-a lăsat amprenta asupra vieţii comunitare. nefiind însă omniprezent. în Anglia – catedrala din Canterbery (sec. cu nelipsitul trandafirul deasupra portalului. Imaginile trebuiau să fie percepute ca şi întruchiparea dumnezeiescului. XIII – XV).pentru comparaţie înălţimea maximă a construcţiilor romane era de 20 m). Acest lucru s-a întâmplat după ce însuşi imperiul şi-a încetat existenţa. coloane. figurile sunt alungite. XIII – XIX). Peretele încetează să mai fie baza construcţiei. scufundându-l în „întunericul medieval” de tip oriental. Însă Bizanţul a evoluat pe calea sa istorică. Corby. Tema principală în reprezentarea lui Hristos este suferinţa Sa. arcade. arcul de susţinere al ogivei.a. atât orientale. Însă perioadele care au urmat au adus modificări semnificative aceste aprecieri severe. Părţile corpului devin disproporţionate. Romantismul din sec. care de multe ori se suprapune celui al damei inimii – personaj caracteristic Evului mediu.a. galerii. precum şi statutul de continuator al valorilor Imperiului Roman. Poziţia geografică a Bizanţului. Pentru această tehnică era caracteristică exagerarea abundenţei detaliilor. numită astfel în cinstea Împăratului Constantin. aşa numitul arc butant. stâlpi. peisajul dispare pentru mulţi ani din pictură (creştinismul nu acordă atenţie naturii). În arhitectura gotică graniţa dintre elementele individuale ale construcţiei dispare. ideilor religioase şi filosofice. Erau utilizate pe larg desenele complexe şi ornamentele. contraforturile (stâlpii care susţineau arcurile butante). 527 -565). iar disproporţionalitatea îi conferă o expresivitate foarte mare. din Reims (a. sculptura se înalţă. statalităţii. Capodopere ale goticului flamboaiant sunt considerate catedralele din Amber. În sec. 4. iar uneori ajungeau chiar şi în unele regiuni din Africa. prezentă atât în basoreliefuri cât şi în alte forme ornamentale. După căderea Imperiului Roman de Apus conceptul de dominaţie totală a Romei. Graţie arcadelor gotice înălţimea clădirilor creşte (catedrala de la Amiens – 42 m. Pictura medievală era considerată ca o propovăduire fără cuvinte. XII – XV) şi catedrala din abaţia Westminster (sec. Epoca Renaşterii a dat o notă critică Evului mediu. au supravieţuit doar în Orient şi anume în Imperiul Bizantin. a transformat acest imperiu în puntea de legătură dintre Est şi Vest. corpurile sunt de cele mai multe ori rupte de la pământ. titlul de Imperator şi însăşi ideea de monarhie mondială. Amiens. Cultura medievală ocupă un loc destoinic în istoria culturii universale. Anume acest fapt a 4 . XVIII – XIX s-a inspirat din cavalerismul medieval. Criza modernă a spiritualităţii ne determină să ne adresăm experienţei medievale pentru a soluţiona din nou problema eternă a trupului şi sufletului. ci să demonstreze întristarea şi suferinţa lui Dumnezeu pentru păcătoşii săi. Sculptura evocă cultul Fecioarei. o „Biblie pentru neştiutorii de carte”. Printre elementele caracteristice ale arhitecturii gotice sunt bolta în arc frânt.clădirilor în stil roman o constituia însăşi masa acesteia. XII – XIV). . care este de fapt o intersecţie longitudinală a doua bolţi clasice ale stilului romanic. care apare la multe clădiri gotice. La fel ca şi catedrala. să facă o mulţime de ferestre. Sub conducerea lui Iustinian teritoriul Bizanţului aproape s-a dublat. ţara sa transformându-se în cel mai puternic şi stabil stat din bazinul mediteranean. În această perioadă aproape că nu se construiesc edificii noi. să nu trezească emoţii omeneşti. devenită accesibilă maselor ignorante. Însă locuitorii Bizanţului se numeau ei înşişi romani. Stilul gotic determină şi renaşterea arhitecturii laice. Acestea sunt înfrumuseţate cu vitralii. descoperind în el adevăratele idealuri şi valori umane. este rozeta. 1211 – 1330). ale cărui teritorii s-au extins pe două continente – în Europa şi în Asia -. În anul 395 imperiul s-a divizat în două părţi – Imperiul Roman de Apus şi cel de Răsărit. cu statui şi basoreliefuri. Conche. Un alt element definitoriu. în Germania – catedrala din Koln (sec.

care era fărâmiţată. nobleţea interioară. a miniaturilor. Sofia a devenit nu doar capodopera artei bizantine. care se remarcă prin acutizarea contradicţiilor socialpolitice. remarcăm opulenţa şi fastul. Pe de o parte. care se întind către cupolă. care a devenit cel mai renumit monument al arhitecturii bizantine. reprezentând o parte importantă a culturii universale. ceea ce a avut o influenţă majoră asupra culturii: în perioada creşterii rolului creştinismului creaţia laică a cunoscut o dezvoltare perpetuă. despărţită în interior de rânduri de coloane în trei. cu diametrul de 31. 5 . formează o cruce cu braţe de lungime egală. Deosebirile ortodoxiei de catolicism. nu interiorul. Particularităţile culturii bizantine sunt următoarele: Sinteza elementelor occidentale şi orientale în diverse sfere ale vieţii materiale şi spirituale a societăţii în perioada de predominare a tradiţiei Greco-romane. VIII – IX Bizanţul traversează vremuri tulbure. Bolţile este înfrumuseţat cu mozaic dispus în formă de cruce. IX şi reprezintă o clădire dreptunghiulară. Aceste particularităţi s-au manifestat din plin în arhitectura bisericilor bizantine. Catedrala Sf. XIV – XV cultura bizantină trăieşte ultima fază a dezvoltării şi înfloririi sale. dar cultura sa continuă să existe şi în zilele noastre. În acest gen de artă Bizanţul nu are egal. Construcţiile în formă de cruce cu cupolă se răspândesc după sec. care erau lăcaşuri ale lui Dumnezeu şi pentru care cel mai important era exteriorul. În primele secole ale existenţei Imperiului Bizantin se formează modelul de gândire a societăţii. fapt care se atestă în mod special în pictură. rafinată. deşi nici aspectul exterior nu-şi pierde importanţa. Efectul spaţiului nelimitat este creat de cupola (domul) imensă. care a fost distrusă în timpul războiului în 1922. Sofia. Către sfârşitul sec. În anul 1453 Bizanţul cade sub ocupaţia turcească. Partea estică a bazilicii sfârşeşte întrun semicerc numit apsidă. care aparent nu pot fi unite. având de cele mai multe ori forma pătrată. care s-au manifestat în originalitatea studiilor filosofico-religioase ale teologilor ortodocşi. întreaga construcţie creează impresia că este uşoară şi elegantă. catedrala Adormiri Maicii Domnului din Niceea. în sistemul valorilor etice şi estetice creştine ale Bizanţului. Trebuie să subliniem în mod special efectul său benefic asupra dezvoltării culturii ruse. Pentru bisericile bizantine este caracteristică organizarea spaţiului interior (spre deosebire de templele antice. care în Bizanţ au stat la baza dezvoltării ideilor umaniste. care se află la o înălţime de 55 de metri şi de bolţi. mausoleele din Ravena. Edificiul se remarcă şi prin faptul că întruneşte două stiluri principale de construcţie: cel bazilical şi cel al crucii cu cupolă. Autorii săi sunt arhitecţii Anthemiu şi Isidor. Spre deosebire de Europa medievală. Bazilica este tipul predominant al bisericii bizantine până în sec. Principalul aport al Bizanţului în dezvoltarea culturii spirituale universale constă în primul rând în afirmarea şi dezvoltarea creştinismului ortodox. Anume în acest stil este construită catedrala Sf. În sec. ci şi a celei mondiale. Bolţile semicilindrice. care se sprijină pe tradiţiile elenismului păgân şi ale creştinismului. Grigore din Nisa. Imperiul Bizantin şi-a păstrat doctrinele politice statale. în care se află altarul. iar în Europa au îmbogăţit cultura din epoca Renaşterii. Edificiul a fost nimicit de flăcări şi reconstruit pe unul din dealurile din Constantinopol. sesizăm o solemnitate înălţătoare şi o spiritualitate profundă. Cultura Bizanţului este renumită şi prin alte genuri – mozaicul. În mod special se remarcă mozaicul. frescele. Ocuparea Constantinopolului de către oştirile turceşti în anul 1453 a reprezentat sfârşitul Bizanţului. când icoanele au fost declarate elemente ale idolatriei. pictarea icoanelor. Pictarea icoanelor în Bizanţ ajunge la un nivel foarte înalt. catedrala Sf. a cărei originalitate se manifestă prin combinarea unor elemente. eleganţa formelor şi profunzimea gândirii. Păstrarea în mare măsură a tradiţiilor civilizaţiei antice. cinci sau mai multe naosuri. în dogmă. literatura. care împart spaţiul în nouă compartimente separate prin arcade şi totodată susţin cupola. a căror sursă era lupta pentru putere dintre nobilimea din capitală şi cea provincială. Dumitru din Salonic şi altele. IX. Vasile din Cezareea.. IX închinarea la icoane a fost restabilită. Bizanţul este caracterizat de fastul solemn.4 m. Grigore Nazianzin sunt cei care pun bazele filosofiei bizantine. În interiorul catedralei sunt peste 100 de coloane. În sec. iar pereţii sunt acoperiţi cu marmură preţioasă şi mozaic. În această perioadă a apărut criza iconoclastă. liturghie şi ceremonialul bisericii ortodoxe. iar în partea de vest se află intrarea. Cele mai de seamă realizări se atestă în cultura artistică a Bizanţului.1) 2) 3) 4) determinat particularităţile sale culturale. Pe de altă parte. Cu mozaic este înfrumuseţată catedrala Sf. Sofia din Constantinopol (532-537). deoarece rugăciunile erau oficiate în exterior). În interior are patru stâlpi masivi. Domul are 400 de ferestre alungite şi când lumina soarelui umple spaţiul de sub acesta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->