Sunteți pe pagina 1din 1

Argument:

Lucrarea de faţă se referă la studiul aprofundat cât şi la o aplicaţie


practică a „UNITĂŢII DE HARD-DISC”.
Scopul lucrării constă în cunoaşterea structurii şi principiul de
funcţionare sau tipuri de unităţi de hard-disc.
Conţinutul tematic al proiectului este structurat pe următoarele
capitole:
• Capitolul I. - „GENERALITĂŢI”

• Capitolul II. - „FUNCŢIONAREA UNITĂŢII DE HARD-DISC”

• Capitolul III. - „FORMATAREA DISCULUI”

• Capitolul IV. - „COMPONENTE DE BAZĂ A UNITĂŢII DE

HARD-DISC”
• Capitolul V. - „MECANISM SERVO”

• Capitolul VI. - „ FILTRE DE AER”

• Capitolul VII. - „PLĂCILE LOGICE”

• Capitolul VIII. - „CARACTERISTICI ALE HARD-DISCULUI”

Concluzia lucrării se poate rezuma astfel:


Asigurarea unei expluatări şi întreţineri optimă a dispozitivelor de
tehnică de calcul depinde de:
• Cunoaşterea aprofundată a tuturor componentelor active şi pasive ce
intră în structura acestora;
• Cunoaşterea aprofundată ale unor subansamble tip;
• Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea corectă a diverselor tipuri de
aparate de măsură şi control.
• Crearea unor abilităţi practice de lucru în specializarea Tehnician
Operator Tehnică de Calcul.