Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE:

1) Barry Wilkinson – Electronică Digitală – Bazele proiectării Teora


2002.

2) Dan Nicula – Electronică Digitală – vol. I+II – Editura Tehnică 55.


2005.

3) Scott Muellor , Craig Zacker – PC Depanare şi modernizare Teora


2000.

4) Niculae Tomescu, Istvan Sztojanov , Sever Paşea – Electronică


Digitală vol. I+II+III – Editura Albastră 2007.

5) Mihai Antoniu , Eduard Antoniu , Ştefan Poli – Măsurări Electronice


vol. I+II+III – Editura Satya 2001.

6) Derian Gorgan , Gheorghe Selustyem – Structura Calculatoarelor.

34