Sunteți pe pagina 1din 8

Capitole:

Cap. I . Schema bloc şi principiul de funcţionare a


unui S.R.A. pentru reglarea presiunii
I.1. Principiul de funcţionare
I.2.Reglarea presiunii cu un regulator P sau PI
I.3.Exemplu
Cap.II.Traductoare de presiune
II.1Traductor de presiune cu tub Bourdon
II.2Traductor de presiune cu capsulă
II.3 Traductorul de presiune diferenţială cu
burdufuri
II.4. Traductorul de presiune diferenţială cu clopot
Cap.III.Elemente de execuţie pentru SRA
hidraulice si pneumatic
III.1.Servomotoare
III.2.Organe de reglare
Cap. I - Schema bloc şi principiul de funcţionare a unui
S.R.A. pentru reglarea presiunii.

Deoarece consumatorii se alimentează la


presiune constantă aceasta trebuie reglată
automat. În acest scop se construieşte sistemul de
reglare automată a presiunii (SRA-P) reprezentat
schematic în figura de mai jos.
Traductorul de presiune TP sesizează scăderea
presiunii şi transmite regulatorului R un semnal
corespunzător. În urma comparaţiei valorii presiunii
curente P cu valoarea prescrisă a presiunii,
regulatorul va comanda robinetul de reglare astfel
încât acesta să se deschidă ceva mai mult.
Se ştie că SRA cu regulator P reglează cu
abatere statică, iar SRA cu regulator PI reglează fără
abatere statică. Ţinând seama de aceasta, în practică
se folosesc SRA-P cu regulatoare proporţionale
pentru acele procese la care eroarea statică nu are o
influenţă prea mare asupra performanţelor acestora.
La SRA-P , inerţia traductorului, regulatorului şi
robinetului de reglare este neglijabilă prin raport cu
inerţia procesului. Procesele pneumatice sunt în
general monocapacitive.
Cap II - Traductoare de presiune

Traductoarele de presiune sunt folosite şi în sistemul


de măsurare a altor mărimi ca: debite, nivel, densitate.
Traductorul de presiune cu tub Bourdon are ca element
sensibil un tub 1, care sub acţiunea presiunii de măsurat p
tinde să se îndrepte. Capătul liber al acestuia suferă o
deplasare care prin intermediul pârghiilor 2 si 3 determina
rotirea axului 4 cu un unghi α. De axul 4 este fixat şi
magnetul permanent mobil (rotorul) al modulatorului
magnetic 5 cuplat cu amplificatorul 6 al adaptorului
ELT370, la ieşirea căruia se obţine un semnal unificat
(2...10mA) proporţional cu presiunea măsurată. Acest
semnal este transmis apoi aparatului indicator 7
(înregistrator) din sistemul E.
Elementul sensibil al traductorului de presiune cu tub Bourdon.
Cap. III Elemente de execuţie pentru SRA hidraulice şi
pneumatice

Elementul de execuţie este acea parte a


dispozitivului de automatizare care serveşte la
modificarea cantităţii de substanţă sau energie care
intră sau iese din procesul automatizat.
În general, elementul de execuţie este compus
din două părţi: servomotorul şi organul de reglare .
Servomotorul primeşte mărimea de comandă de la
regulator şi o transformă într-o deplasare mecanică
rectilinie sau circulară. Această deplasare constituie
mărimea de intrare a organului de reglare.
Servomotoarele pot fi pneumatice,
hidraulice sau electrice. Dintre acestea, cele
mai utilizate în industria chimică sunt
servomotoarele pneumatice.
Mărimea de intrare în organul de reglare este
deplasarea tijei generată de servomotor, iar mărimea
de ieşire este debitul de fluid rezultat în urma variaţiei
obturării secţiunii de trecere. În figurile de mai jos
sunt prezentate două tipuri de organe de reglare:
robinetul cu ventil şi robinetul cu clapă .

a - robinet cu ventil
Fig.
b - robinet cu clapă