Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE SPONZORIZARE

Incheiat astazi in municipiul Onesti, judetul Bacau.


Cap.I- PARTILE CONTRACTANTE
1.cu domiciliul in
strada , nr.,
bloc, scara, etaj ap. teleIon legitimat cu act de
identitate, seria, numar, eliberat la data de
CNP in calitate de sponsor.
2.SINDICATUL LIBER AL PENSIONARILOR ONESTI, cu sediul: b-dul Republicii nr.43,
teleIon 0234311760, cont Banca RaiIIeisen Bank nr. RO76RZBR0000060001507569,
reprezentat prin Presedintele Mircea Rusu.
S-a incheiat prezentul CONTRACT DE SPONSORIZARE cu respectarea urmatoarelor clauze:
Cap.II- OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1- (1) Obiectul prezentului contract consta in sustinerea prin sponsorizare a
actiuniiorganizate de beneIiciar.
(2) Sponsorizarea se Iace constand in in valoare
de lei.
(3) Sponsorizarea se Iace prin mijloace Iinanciare Iacilitati in valoare de
lei.
Cap.III- OBLIGATIILE PARTILOR
Art.2- Sponsorul este obligat sa transmita beneIiciarului mijloacele Iinanciare pana la data de
.
Art.3- BeneIiciarul se obliga sa Iaca reclama prin metode proprii sponsorului.
Art.4- BeneIiciarul are obligatia de a Iolosi, mijloacele Iinanciare ce constituie obiectul
prezentului contract numai in scopul mentionat in art.1, alin. (1).
Art.5- BeneIiciarul are obligatia de a prezenta sponsorului, la incheierea duratei prezentului
contract un raport de activitate si cate un exemplar din materialele publicitare
Cap.IV- DURATA CONTRACTULUI
Art.6- Sponsorizarea se va Iace pe o perioada de incepand cu data
incheierii prezentului contract.
Art.7- La incheierea duratei contractului, partile pot conveni, prin act aditional, prelungirea
acesteia. CONTRACT DE SPONZORIZARE
Incheiat astazi in municipiul Onesti, judetul Bacau.
Cap.I- PARTILE CONTRACTANTE
1.cu domiciliul in
strada , nr.,
bloc, scara, etaj ap. teleIon legitimat cu act de
identitate, seria, numar, eliberat la data de
CNP in calitate de sponsor.
2.SINDICATUL LIBER AL PENSIONARILOR ONESTI, cu sediul: b-dul Republicii nr.43,
teleIon 0234311760, cont Banca RaiIIeisen Bank nr. RO76RZBR0000060001507569,
reprezentat prin Presedintele Mircea Rusu.
S-a incheiat prezentul CONTRACT DE SPONSORIZARE cu respectarea urmatoarelor clauze:
Cap.II- OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1- (1) Obiectul prezentului contract consta in sustinerea prin sponsorizare a
actiuniiorganizate de beneIiciar.
(2) Sponsorizarea se Iace constand in in valoare
de lei.
(3) Sponsorizarea se Iace prin mijloace Iinanciare Iacilitati in valoare de
lei.
Cap.III- OBLIGATIILE PARTILOR
Art.2- Sponsorul este obligat sa transmita beneIiciarului mijloacele Iinanciare pana la data de
.
Art.3- BeneIiciarul se obliga sa Iaca reclama prin metode proprii sponsorului.
Art.4- BeneIiciarul are obligatia de a Iolosi, mijloacele Iinanciare ce constituie obiectul
prezentului contract numai in scopul mentionat in art.1, alin. (1).
Art.5- BeneIiciarul are obligatia de a prezenta sponsorului, la incheierea duratei prezentului
contract un raport de activitate si cate un exemplar din materialele publicitare
Cap.IV- DURATA CONTRACTULUI
Art.6- Sponsorizarea se va Iace pe o perioada de incepand cu data
incheierii prezentului contract.
Art.7- La incheierea duratei contractului, partile pot conveni, prin act aditional, prelungirea
acesteia.