Sunteți pe pagina 1din 18

BINE ATI VENIT

Dorim ca in prima dumneavoastra zi de lucru sa va uram un calduros Bun venit si speram ca facand parte din echipa noastra veti folosi oportunitatea ce vi se ofera pentru viitoarea dumneavoastra dezvoltare profesionala. Suntem convinsi ca veti fi intampinati cum se cuvine de catre colegii dumneavoatra si speram ca veti avea cat de curand satisfactia serviciului bine facut.O persona va fi desemnata sa va explice noul dumneavoastra rol in organizatia noastra, sa va ofere o vedere de ansamblu a departamentului in care veti lucra si a responsabilitatilor dumneavoastra, cat si aspectele de securitate ale hotelului. Targetul propus de Licorn Hotel vizeaza categorii de oameni de afaceri care sosesc din toate colturile tarii si care au asteptari deosebite de la hotelul nostru si de la angajatii sai. In majoritatea cazurilor ei vor sta in hotelul nostru intre 1-3 nopti.De aceea promtitudinea, profesionalismul, calitatea serviciului oferit cat si atmosfera placuta si amabila trebuie sa fie de o inalta tinuta. Dorim sa va uram mult succes in noua activitate. Speram ca pe parcursul intregii noastre colaborari, veti avea mari satisfactii si veti fi mandri ca lucrati in cadrul hotelului nostru. Compania isi rezerva dreptul de a modifica, schimba, inlatura, suspenda sau anula, fara o notificare scrisa sau verbala prealabila, orice parte a continutului Regulamentului de fata, in functie de circumstantele care impun aceste masuri. Tot ceea ce va fi nou va va fi adus la cunostinta de catre seful dvs. de departament sau prin afisarea modificarilor in locuri publice accesibile salariatilor.

CONDUCEREA HOTELULUI

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Regulamentul intern al HOTELULUI are la baza prevederile Codului Muncii si ale actelor normative in materie in vigoare. Prezentul Regulament de Ordine Interioara, se aplica tuturor salariatilor, indiferent de durata, functia detinuta si forma contractului de munca. Pornind de la necesitatea determinarii principiilor pe baza carora se desfasoara activitatea salariatilor societatii, prezentul Regulament cuprinde urmatoarele capitole: 1. Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca. 2. Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii. 3. Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor. 4. Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor salariatilor. 5. Reguli specifice privind disciplina muncii in unitate. 6. Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicate. 7. Reguli referitoare la procedura disciplinara. 8. Reguli privind angajarea. 9. Programul de lucru al salariatilor. 10. Criteriile care stau la baza promovarii in munca.. 11. Reglementarea altor aspecte ale activitatii Hotelului 12. Reguli specifice activitatii hoteliere 1. Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca In scopul prevenirii expunerii unor accidente sau imbolanaviri, dumneavoastra, in calitate de angajati, aveti urmatoarele obligatii: - insusirea si respectarea normelor si instructiunilor de protectie a muncii si masurilor de aplicare a acestora, - sa nu procedati la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate, al echipamentelor tehnice, precum si sa utilizti corect aceste dispozitive - sa aduceti la cunostinta conducatorului departamentului din care faceti parte orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare - sa aduceti la cunostinta conducatorului de departament si acesta mai departe general managerului de hotel, in cel mai scurt timp posibil, accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alt salariat. - Nerespectarea obligatiilor mentionate aduse la cunostinta salariatilor prin prezentul Regulament exonereaza de raspundere Compania. 1.1 Noi in calitate de Angajator avem obligatia suportarii: a. contravalorii examenului medical la angajarea in munca; b. examenului medical de adaptare; c. controlului medical periodic; 1.2 In calitate de Angajator vom asigura instruirea salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Aceasta este obligatorie in urmatoarele situatii:
2

d. se angajeaza personal nou; e. personalul angajat isi schimba locul de munca sau felul muncii sau isi reia activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni. In toate aceste situatii instruirea se realizeaza inainte de inceperea efectiva a activitatii. 1.3 Angajatorul va asigura conditiile de acordare a primului ajutor in caz de accidente de munca. 1.4 Angajatorul va lua toate masurile de preintampinare a incendiilor si accidentelor de munca si va lua masuri de evacuare a salariatilor in caz de pericol iminent. 1.5 Angajatorul va organiza puncte de prim ajutor, dotate cu medicamente si produse farmaceutice necesare in cazuri urgente. 1.6 Echipamentul de lucru si uniformele de serviciu se vor acorda si suporta de Hotel. 2. Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii 2.1 In relatiile angajator salariati si salariati salariati este interzisa orice discriminare directa sau indirecta bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala. 2.2 Se interzice salariatilor sa aiba o atitudine provocatoare fata de angajator sau alti salariati, pentru a putea invoca o discriminare directa sau indirecta atunci cand nu-si indeplinesc sarcinile de serviciu sau comit abateri disciplinare. 2.3 Relatiile angajator salariati si salariati salariati se vor baza pe o atitudine civilizata si respect reciproc. Salariatii trebuie sa respecte ierarhia profesionala existenta in Hotel, dupa cum si angajatorul trebuie sa trateze toti salariatii in mod egal si cu aceeasi atitudine. Obligatiile angajatorului Obligatiile Angajatorului sunt urmatoarele: 2.4 Sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor. 2.5 Sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca chiar si atunci cand apeleaza la persoane sau servicii exterioare. 2.6 Sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca; 2.7 Sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca; 2.8 Sa acorde salariatilor toate drepturile ce le decurg din lege, 2.9 Sa se consulte cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora; 2.10 Sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati potrivit legii; 2.11 Sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

2.12 Sa elibereze la cerere toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; 2.13 Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor; 2.14 Elaborarea fiselor de atributii pentru fiecare post in parte si comunicarea lor salariatilor. 2.15 Instruirea salariatilor cu privire la conditiile de protectia muncii, norme igienico-sanitare, norme PSI, 2.16 Asigurarea accesului salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii Obligatiile salariatilor In calitatea dumneavoastra de salariati aveti obligatia - respectarii prezentului Regulament de Ordine Interioara, astfel cum este formulat, - de a respecta in mod corespunzator toate atributiile de serviciu ce va revin potrivit legii, Contractului Individual de munca, dupa cum urmeaza: 2.17 Sa respectati normele de securitate si igiena la locul de munca. 2.18 Sa respectati normele PSI si de protectia muncii. 2.19 Sa nu efectuati apeluri telefonice in interes personal 2.20 Sa nu folositi telefoanele mobile in afara celor oferite de hotel(mai ales in prezenta oaspetilor) 2.21 Sa parasiti incinta hotelului dupa cel mult 15 min de la terminarea turei si sa fiti prezenti la locul de munca cu cel putin 15 min. inainte de inceperea programului.Aceasta prevedere nu este valabila pentru personalul din depatamentele administrative sau bucatarie. 2.22 Sa nu dati informatii referitoare la oaspetii hotelului 2.23 Sa pastrati confidentialitatea datelor legate activitatea Hotelului 2.24 Nu aveti voie sa participati la activitati politice sau sa afisati materiale cu caracter politic in incinta Hotelului 2.25 Sa folositi pentru fumat locurile special amenajate 2.26 Sa va prezentati la hotel intr-o tinuta decenta, uniforma sa fie ingirjita si in permanenta curata, fara bijuterii(cu exceptia verighetei), barbatii sa fie barbieriti zilnic, doamnele care au parul de lungime peste medie(peste umar) sa-l tina prins cu o bentita iar machiajul sa fie moderat 2.27 Toti angajatii inclusiv personalul de conducere, trebuie sa foloseasca intrarea pentru angajati si trebuie sa ponteze la intrarea si la iesirea din hotel 2.28 Nu aveti voie sa parcati masinile personale in parcarea hotelului 2.29 Conducerea societatii si personalul nu au voie sa foloseasca liftul pentru oaspeti 2.30 Conducerea societatii si personalul nu au voie sa foloseasca grupurile sanitare ale oaspetilor 2.31 Salariatii care nu lucreaza la bucatarie, nu au voie sa intre in zona de preparare a mancarurilor, accesul in incinta fiind permis numai personalului de la bucatarie si personalul tehnic. 2.32 Salariatii nu au voie sa primeasca vizite personale, decat in caz de urgenta, iar pentru intalnire se va folosi intrarea pentru angajati(in nici un caz prin fata receptiei)

Nu aveti voie sa mergeti in vizita in camerele oaspetilor sau pentru a socializa cu acestia.Orice intalnire trebuie sa aiba loc in afara Hotelului. 2.34 Aveti obligatia de a preda toate bunurile gasite sefului de Housekeeping care le va pune eticheta pierdut(orice obiect nedeclarat de catre angajat se considera furt) urmand a se depune intr-un loc special amenajat. 2.35 Nu aveti voie sa consumati alcool sau substante narcotice in in incinta Hotelului si nici sa va prezentati la locul de munca sub influenta drogurilor 2.36 Sunt interzise relatiile personale intre angajati si oaspeti iar intre angajati si angajati manisfestarea acestora . 2.37 Realizarea normelor de munca sau a atributiilor din fisa postului, intocmai si la timp in conditii de calitate si profesionalism. 2.38 Sa respectati disciplina muncii. 2.39 Sa respectati prevederile din prezentul regulament intern si contractul individual de munca. 2.40 Sa fiti fidel angajatorului in executarea atributiilor de serviciu. 2.41 Sa respectati programul de lucru. 2.42 Sa nu solicitati direct sau indirect, bani sau alte avantaje in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu. 2.43 Sa pastrati si sa aparati integritatea patrimoniului societatii. 2.44 Sa fiti cordiali in relatiile cu alte firme din tara sau strainatate.
2.33

Prezentele obligatiuni, ce tin de nomele de comportament si responsabilitatile angajatilor, specifice activitatii hoteliere, vor fi completate cu Anexa nr. 1, parte integranta din prezentul Regulament de Ordine Interioara. Drepturile angajatorului Angajatorul in virtutea prezentului Regulament de ordine interioara cat si a legii, are urmatoarele drepturi: 2.45 Sa stabileasca organizarea si functionarea Hotelului 2.46 Sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii; 2.47 Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor; 2.48 Sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; 2.49 Sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii si regulamentului intern. 2.50 Sa completeze sau modifice prezentul Regulament de ordine interioara cu incunostintarea ulterioara si in timp a salariatilor. Drepturile salariatilor 2.51 Salarizare pentru munca depusa; 2.52 Dreptul la repaus zilnic si saptamanal; 2.53 Dreptul la concediu de odihna anual; 2.54 Dreptul la egalitate de sanse si de tratament; 2.55 Dreptul la demnitate in munca; 2.56 Dreptul la securitate si sanatate in munca; 2.57 Dreptul la acces la formare profesionala;

2.58 Dreptul la informare si consultare; 2.59 Dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca; Relatiile ierarhice Orice conducator, indiferent de nivelul ierarhic : a) poate lua decizii,cu acordul general managerului de hotel, cu privire la : - reorganizarea departamentului pe care-l conduce; - repartizarea lucrarilor/operatiilor/actiunilor pe subordonati; - masurile/solutiile suplimentare pentru atingerea obiectivelor repartizate; - propunerea de masuri/actiuni generale pentru realizarea obiectivelor strategice; - politica de personal in cadrul departamentului in limitele politicii generale a societatii; poate propune : - programe numai pentru propriul departament sau in asociere cu alte departamente; - obiective pentru propriul departament, pentru mai multe departamente sau pentru intreaga societate; - masuri de ameliorare a relatiilor in interiorul societatii; - mijloace de control a activitatii. - orice alte propuneri pentru dezvoltarea societatii sau corectarea unor aspecte; - prezentele propuneri se vor face aplicabile numai dupa acordul prealabil al General Managerului de Hotel.

b)

Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor salariatilor


2.60 Orice salariat are dreptul sa se adreseze sefului sau direct sau GM de Hotel pentru a prezenta propriile sale observatii si masuri de imbunatatire a activitatii la locul sau de munca sau la nivelul Hotelului 2.61 Totodata salariatul are dreptul de a cere promovarea intr-un nivel superior de salarizare sau de a se inscrie la concursul pentru ocuparea unui post, in conditiile legii 2.62 Salariatul este indreptatit sa solicite eliberarea de documente care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, in meserie si in specialitate. 2.63 Acordarea, concediilor de odihna, concediilor fara plata sau a celor platite, se va face pe baza de cerere scrisa adresata General Managerului, cerere ce trebuie sa poarte viza sefului imediat superior salariatului, in cazul in care salariatul nu este direct subordonat conducatorului Hotelului 2.64 In cazul in care cererile adresate de salariati au ca obiect acordarea unor drepturi cuvenite, aceste cereri vor fi vizate de catre salariatul care tine evidenta acestor drepturi si care trebuie sa confirme sau nu evidenta acestora (de exemplu nr. de zile de concediu, existenta zilelor de recuperat, etc.).

Cererile care privesc acordarea unor drepturi se vor solutiona de General Managerul hotelului in maxim 5 zile de la inregistrare.Acordarea dreptului nu mai necesita si formularea unui raspuns separat. Salariatul va primi un raspuns la cererea sa urmand sa i se aduca la cunostinta in maxim 7 zile de la depunerea cererii. 2.66 In cazul sesizarilor sau al reclamatiilor pe care le adresati, legate de activitatea societatii si implicit a altor salariati, veti primi raspuns in termen de 30 zile calendaristice de la inregistrarea sesizarii sau a reclamatiei la registratura General Mnagerului de Hotel. Raspunsul se va emite numai dupa efectuarea cercetarii aspectelor reclamate sau sesizate. 2.67 In cazul in care se solicita eliberarea de Hotel a unor documente care privesc activitatea salariatului, acestea se vor solutiona in maxim 15 zile de la inregistrarea cererilor.
2.65

Incetarea contractului de munca/preavizul CIM poate inceta de drept, prin acordul partilor, la data convenita de acestea, sau ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege, concediere sau demisie. In toate situatiile specificate se vor avea in vedere prevederile Codului muncii. In cazul in care CIM se desface din initiativa dumneavoastra prin demisie, aveti obligatia sa acordati societatii un preaviz de 15 zile Callendaristice, respectiv 30 de zile Callendaristice daca ocupati un post de conducere(sef sala restaurant, supraveghetor, etc). In cazul in care CIM se va desface la initiativa noastra prin concediere veti beneficia de preavizul de 15 zile Callendaristice. In anumite situatii speciale, se poate cadea de acord ca perioada de preaviz sa fie mai scurta decat cea oficiala prevazuta, atunci cand este in interesul ambelor parti. Pe toata durata preavizului, persoanele in cauza isi pastreaza calitatea de angajati ai hotelului cu toate drepturile si obligatiile ce deriva din aceasta. In cazul in care veti considera la un moment dat, ca este necesar sa va dati demisia, va sugeram sa discutati mai intai cu seful dumneavoastra direct.Cauzele care stau la baza deciziei dumneavoastra de a desface CIM prin demisie pot fi rezolvate. Reguli concrete privind disciplina muncii inHotel
2.68 Toti salariatii societatii indiferent de functie sunt obligati sa respecte normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. 2.69 In cazul in care un salariat a primit o dispozitie sau un ordin pe care il apreciaza ca nelegal sau daunator activitatii societatii, are obligatia de a anunta imediat seful imediat urmator celui ce a dat dispozitia.

Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile


2.70 Pentru incalcarea cu vinovatie de catre salariati a normelor legale, regulamentului intern, contractului individual de munca, ale ordinelor si dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici, da dreptul angajatorului de a aplica sanctiuni disciplinare.

Absentele nemotivate de la program nu sunt permise si se sanctioneaza, in afara de neplata orelor nelucrate astfel: a) la 3 absente / an avertisment scris; b) la 6 absente / an suspendarea contractului individual de munca pe o perioada de 3 zile lucratoare; c) la 7 absente / an desfacerea disciplinara a contractului de munca. 2.72 In cazul absentelor de mai sus, daca exista un cumul de abateri disciplinare se poate aplica o sanctiune mai mare decat cea corespunzatoare numarului de absente. 2.73 Sanctiunile se pot aplica fara ca absentele sa fie consecutive. 2.74 In cazul in care salariatul este surprins de aparitia unor evenimente nedorite care impun absentarea de la serviciu, el este obligat sa comunice angajatorului despre situatia ivita in termen de 24 de ore de la aparitia evenimentului. 2.75 Intarzierea la serviciu se sancioneaza astfel: - pentru 3 intarzieri de pana la minute in decursul a 6 luni, diminuarea salariului cu 5% din salariu de baza 2.76 In cazul in care nu este afectata activitatea societatii, la cererea salariatului sau la propunerea sefului direct, poate avea loc o decalare a programului de lucru. 2.77 Parasirea locului de munca se poate face numai cu bilet de voie aprobat de seful direct. Nici un sef de departament nu poate parasi locul de munca fara a informa in prealabil General Managerul. Timpul absentat motivat se compenseaza in timp suplimentar lucrat si daca este cazul diferenta se retine din salariu. 2.78 Plecarile fara invoire de la locul de munca se sanctioneaza ca si intarzierile. 2.79 Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a) avertismentul scris; b) suspendarea contractului individual de munca pe o perioada de pana la 10 zile lucratoare; c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pe o perioada de maxim 60 zile; d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10 %; e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10 %; f) desfacerea disciplinara a contractului de munca, in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina muncii ori de la cele stabilite prin Contractul individual de munca sau prezentul Regulament. Tot din vina salariatului contractul de munca se poate desface in cazul in care acesta este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile, in cazul in care nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat, evaluare facuta conform legii, sau in cazul in care prin decizia organelor competente de expertiza medicala se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica, fapt ce nu-i permite sa-si indeplineasca corespunzator atributiile aferente locului de munca ocupat. 2.80 Absentele nemotivate de la program nu sunt permise. 2.81 Amenzile disciplinare sunt interzise. 2.82 Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.
2.71

Reguli referitoare la procedura disciplinara General Managerul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, si in conformitate cu prevederile legale in materie, avandu-se in vedere urmatoarele: a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita; b) gradul de vinovatie a salariatului; c) consecintele abaterii disciplinare; d) comportarea generala in serviciu a salariatului; e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. 2.84 Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia avertismentului scris nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unor cercetari disciplinare prealabile. 2.85 In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii. 2.86 Neprezentarea salariatului la convocarea facuta fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. 2.87 In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea tuturor probele si motivatiile pe care le considera necesare. 2.88 Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. 2.89 Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii. 2.90 Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta. 2.91 Decizia de sanctionare o puteti contesta la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.
2.83

Reguli privind angajarea 2.92 Orice discriminare la angajare bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala este interzisa. 2.93 Angajarea se face dupa verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea. Cand cel putin doua persoane doresc sa ocupe acelasi post vacant, se va organiza concurs. Pentru posturi, anuntul de organizare a concursului se va publica in cel putin doua ziare cu difuzare nationala. Pentru celelalte posturi, General Managerul hotelului, decide modalitatea prin care se face angajarea cat si asupra recrutarii si examinarii candidatilor. 2.94 Informatiile cerute, sub orice forma, de catre angajator persoanei care solicita angajarea cu ocazia verificarii prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt

scop decat acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum si aptitudinile profesionale. 2.95 Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori, dar numai cu privire la functiile indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostintarea prealabila a celui in cauza. Perioada de proba
2.96 a) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de 90 de zile caldaristice pentru functii de conducere;. c) Pe durata perioadei de proba, salariatul se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii,in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca. d) CIM al salariatului aflat in perioada de proba poate inceta printr-o notificare scrisa la initiativa oricareia dintre parti.Pentru orice concediere, este nevoie de acordul General Managerului de hotel. 2.97 a) Pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilita decat o singura perioada de proba. b) Prin exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba in situatia in care acesta debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie sau profesie, ori urmeaza sa presteze activitatea intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase. c) Perioada de proba constituie vechime in munca. 2.98 Angajarea succesiva a mai mult de trei persoane pe perioade de proba pentru acelasi post este interzisa. 2.99 Este interzisa angajarea in munca a tinerilor sub 15 ani, iar pentru angajarea tinerilor care au implinit aceasta varsta este necesar acordul parintilor. De asemenea este interzisa incadrarea in munca a persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca. 2.100 Angajarea personalului se poate face pe durata determinata sau nedeterminata cu program normal de 8 ore/zi la care se adauga 1 ora pauza. In functie de nevoile societatii angajarea se poate face si cu timp partial de 2, 4 sau 6 ore / zi.

Programul de lucru al salariatilor


2.101 Pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.Conform noilor prevederi ale Codului Muncii durata timpului de munca poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, care includ si orele suplimentare, cu conditia ca media orelor de munca calculata pe o perioada de referinta de patru saptamani, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana. 2.102 Programul de lucru este stabilit saptamanal de catre managerii de departamente.Salariatii vor trebui sa-si inregistreze sosirea la lucru si plecarea in conformitate cu acest program.Orice ore suplimentare trebuie aprobate de catre manageri inainte ca salariatul sa fi intreprins orice activitate peste programul normal de lucru. 2.103 In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana.

10

Se poate opta si pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamana. 2.105 Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia si nu prin echivalent banesc. 2.106 Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentara. 2.107 Munca prestata intre orele 22.00 6.00 este considerata munca de noapte. 2.108 Durata normala a muncii de noapte nu va depasi 8 ore intr-o perioada de 24 de ore. 2.109 Salariatii care efectueaza 8 ore de munca de noapte beneficiaza de un spor la salariu de 15 % din salariul de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata. Salariatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentu care sunt apti. 2.110 Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte. 2.111 Zilele libere platite se acorda in conformitate cu prevederile legale.
2.104

a) Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica. b) In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile. 2.112 In cazul unor lucrari urgente, a caror executare imediata este necesara pentru organizarea unor masuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru inlaturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalatiilor sau cladirilor Hotelului, repausul saptamanal poate fi suspendat pentru personalul necesar in vederea executarii acestor lucrari. 2.113a) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt: - 1 si 2 ianuarie; - prima si a doua zi de Pasti; - 1 mai; - 1 decembrie; - prima si a doua zi de Craciun; - 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale declarate de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora. b) Acordarea zilelor libere se face de catre General Managerul hotelului. Concediile
2.114 a) Durata minima a concediului de odihna anual este de 21 de zile lucratoare. b) Durata efectiva a concediului de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic si cu vechimea in munca. 2.115a) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. b) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

11

2.116a) Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat, cu exceptia situatiilor cand din motive obiective concediul nu poate fi efectuat. 2.117 a) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca. Conform Codului muncii indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale mai sus-mentionate calculate la ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu. 2.118a) Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. a) Angajatorul poate rechema salariatul din concediu de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca. b) In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna. Astfel, pentru nasterea unui copil conducerea hotelului acorda 5 zile libere, pentru casatoria angajatului 5 zile libere, pentru casatoria unui copil al salariatului 2 zile libere, pentru deces(sot/sotie, copil, parinti) 3 zile libere, pentru deces alte rude 1 zi. c)Pentru motive foarte importante si justificate se poate solicita concediu fara plata, cu cel putin zece zile inainte de momentul in care se doreste plecarea.Acesta poate fi aprobat numai in cazul in care nu va afecta interesul companiei. Nici un concediu fara plata nu va fi inclus in determinarea perioadei de angajare pe baza careia se calculeaza anumite drepturi ale salariatului. Daca perioada concediului fara plata aprobata este mai mare de 3 luni, partile pot stipula posibilitatea ca asociatul sa se prezinte la lucru in orice moment, atunci cand exista motive temeinice pentru a i se solicita aceasta. d)In cazul in care aflati ca sunteti insarcinata, trebuie sa anuntati imediat seful de departament si Departamentul de Resurse Umane pentru a discuta procedurile legale corespunzatoare referitoare la beneficierea drepturilor mentioante de lege in aceste situatii. c)In situatia in care va aflati in imposibilitatea de a va prezenta la programul normal de lucru datorita unei boli sau a unui accident, aveti obligatia de a informa imediat seful deparatamentului dumneavoastra pentru a comunica motivul care determina imposibilitatea prezentarii la serviciu.Aceasta informare trebuie sa fie efectuata prin orice mijloc inainte de momentul in care ar fi inceput programul normal de lucru astfel incat sa nu fie perturbata buna desfasurare a activitatii la locul de munca, dand astfel seful de departament posibilitatea de a gasi un inlocuitor.Ganditi-va ca orice intarziere va afecta si munca colegilor dumneavoastra. d)constatarea efectiva a incapacitatii temporare de munca se face in baza unui certificat medical ce trebuie prezentat la Departamentul de Resurse Umane in termen de 3 zile de la momentul survenirii starii de incapacitate temporara de munca. In cazul in care va imbolnaviti sau suferiti un accident in timpul concediului de odihna, obligatia de a informa seful departamentului cat mai repede posibil

12

subzista.Si in aceasta situatia se impune obtinerea certificatului medical si prezentarea acestuia in conditiile stabilite mai sus.Efectuarea concediului de odihna dupa incheierea concediului medical este posibila pe baza unei noi cereri oficiale de acordare a concediului de odihna programat si ramas neefectuat. Nerespectarea regulilor mai sus-mentionate poate conduce la desfacerea disciplinara a contractului dumneavoastra de munca considerandu-se ca perioada in care nu v-ati prezentat la serviciu este asimilata absentelor nemotivate.Aceeasi este consecinta si in cazul in care declaratiile facute in legatura cu starea dumneavoastra de sanatate se constata a nu fi confome cu realitatea.

Criteriile care stau la baza promovarii in munca


2.119 La angajare salariatii noi sunt incadrati intr-un nivel de salarizare corespunzator nivelului de pregatire si experienta profesionala. 2.120 In functie de activitatea depusa salariatii pot fi promovati in nivele superioare de salarizare la propunerea sefului celei ce urmeaza a fi promovat. 2.121 Promovarea intr-o functie superioara celei pe care o detine, salariatul va fi platit la nivelul minim, cu conditia ca acesta sa nu fie mai mic ca nivelul avut anterior. 2.122 Promovarea intr-o functie superioara se face pe baza de exemane sau concurs, in acest sens orice salariat avand dreptul de a participa la concurs daca indeplineste conditiile.

Calificarea, specializarea si perfectionarea personalului 1. Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale: a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca; b) obtinerea unei calificari profesionale; c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza; 2 Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme: a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara sau din strainatate; b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca; c) alte forme de pregatire convenite intre angajatori si salariat(ex. Training) 3 Durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca.

13

Plata salariului 12.1. Salariul pentru munca prestata este stabilit prin contractul individual de munca.Pe durata derularii contractului individual de munca salariul poate fi modificat in temeiul legii sau prin negociere individuala. Retineti ca salariul este confidential, dumneavoastra fiind obligati sa pastrati secretul valorii acestuia, precum si a celorlalte drepturi salariale de care beneficiati atat in raporturile cu ceilalti salariati, cat si fata de terti. 12.2 Salariul se va plati o data pe luna, in fiecare zi de 30 sau a ultimei zi de vineri a lunii, in cazul in care ziua de salariu va cadea in weekend sau in sarbatoare legala. ANEXA NR. 1 Reguli specifice activitatii hoteliere pe care trebuie sa le respectati cu strictete. Ce asteptam de la dumneavoastra? In primul rand prezenta si punctualitate, conform programului de lucru stabilit de seful de departament.Va rugam sa verificati de fiecare data, inainte de a pleca, programul de lucru pentru ziua urmatoare.Oricand pot aparea modificari, iar nerespectarea acestui program de lucru, cauzata de neglijenta dumneavoastra in luare la cunostinta a acestor modificari, va fi numai responsabilitatea dumneavoastra. AVIZIERUL Informatiile importante vor fi afisate la avizierule montat ....................................................................Va rugam sa citit in mod regulat si cu atentie anunturile afisate, informarea fiind o obligatie a dumneavoastra. Orice document sau informatie afisata la avizier vor fi considerate cunoscute de dumneavoastra, nemaifiind necesara alta forma individuala de informare. VESTIARELE

La angajare, Dep. de Resurse Umane preda cheia vestiarului pentru care veti semna de primire. La incetarea contractului de munca, cheia o veti inapoia Dep. de Resurse Umane. Nu este permisa multiplicarea cheilor de la vestiare Vestiarele vor fi mentinute in ordine si curatenie Fiecare angajat raspunde pentru daunele provocate vestiarului alocat Proprietatea hotelului, cum ar fi mancarea, bautura, pliantele si materialele etc. nu vor fi depozitate in vestiare Vestiarele vor fi verificate periodic de catre Directorul de serviciu si de catre Dir. de RU. Medicamentele pot fi pastrate in vestiare doar daca sunt insotite de reteta medicala

14

Pantofii vor fi depozitati in vestiare intr-o punga inchisa pt. a preveni dispersia mirosurilor neplacute Hotelul nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea sau furtul obiectelor din vestiare.

RAPORTAREA

Personalul va raporta catre dir. de serviciu in uniforma de serviciu si intr-o igiena ireprosabila Personalul va instiinta dir. de serviciu inainte de a parasi locul de munca la sfarsitul schimbului. Personalul nu are voie sa stea mai mult de 15 minute de la terminarea schimbului in incinta hotelului si nu are voie sa vina mai devreme de 15 de minute de inceperea lucrului. Aceste prevederi nu se aplica departamentelor administrative. Dir. de serviciu poate cere angajatilor sa lucreze suplimentar pt. a acoperi perioada absentei Orice absenta va fi sustinuta de motive intemeiate si va fi comunicata dir./asistentului de serviciu in aceeasi zi inainte de ora 10:00 am Orice absenta ce depaseste 3 zile necesita un raport medical care sa specifice starea de sanatate a angajatului Orice hartuire sexuala va fi raportata Dep. de RU care va face o investigatie pt. a verifica aceste fapte. Toate aceste cazuri sunt strict confidentiale

PAUZELE

Personalul beneficiaza de pauze conform programului Personalul va instiinta Dir/asistentul inainte de a parasi locul de munca sau dupa revenirea din pauza Nu se vor lua mai mult de 2 pauze scurte /zi, fiecare a cate 15 min. organizate de catre Dir. cand volumul de munca este mic Toate pauzele se vor lua in vestiarul personalului sau in zona de intrare a angajatilor sau in zonele special amenajate pentru fumat si nu in zona publica. Seful de departament va stabili cum si cand se vor lua pauzele pentru salariatii din departamentul sau. Angajatii nu au voie sa paraseasca sediul hotelului in timpul serviciului decat cu permisiunea data de seful de departament.Este obligatorie folosirea cardului atat la iesirea din incinta Hotelului cat si la intoarcere.Aveti obligatia anuntarii sefului dumneavoastra direct de indata ce ati revenit la lucru. Pauza de masa va fi de 30min./zi.

Consumul de mancare si racoritoare/cafele este permis doar in zonele desemnate conform orarului de servire a mesei. Se vor lua masuri impotriva oricarei parti ce se face vinovata de consumul de mancare/bautura care nu ii sunt destinate sau in afara zonelor desemnate personalului in acest sens, masuri ce pot duce la rezilierea contractului

15

Consumul de alcool in incinta hotelului sau venirea la serviciu sub influenza alcoolului este strict interzisa. Orice persoana ce se face vinovata de astfel de acte va fi imediat concediata Compania isi rezerva dreptul, daca considera necesar, de a verifica nivelul alcoolului din organism

RELATIILE CU OASPETII

Numai personalului din dept. de menaj si din dept. tehnic le e permis accesul in camerele oaspetilor; pentru restul personalului e necesara aprobarea directorului de hotel Personalul trebuie sa dea dovada de buna-crestere, neangajandu-se in conversatii personale cu oaspetii Personalul se angajeaza in scurte discutii si doar cand oaspetii initiaza conversatia Personalul trebuie sa pastreze intotdeauna o limita a conversatiei cu oaspetele. Se va adresa oaspetelui doar pe numele de familie, precedat de titlu, de ex: Dl. Ionescu Sub nici o forma nu este permisa socializarea/asezarea la aceeasi masa cu oaspetele. Personalul va declina intr-o maniera civilizata orice oferta din partea oaspetelui de a-l insoti in camera sa/in afara hotelului Daca angajatul se simte hartuit de oaspete, va raporta imediat acest incident dir. de serviciu pentru a fi rezolvat

UNIFORMELE Angajatilor vor primi uniforme Nu aveti voie sa le purtati in afara hotelului Daca veti deteriora intentionat uniforma fara a mai putea fi reparata, aceasta trebuie platita din propriul salariu. Perioada de viata a unei uniforme este de 2 ani Toate uniformele se vor spala in incinta hotelului; personalului ii este interzis sa curete uniforma in afara hotelului. Modificarile la uniformele personalului se vor face doar de catre croitorul hotelului Salariatii care nu poarta uniforme trebuie sa adopte o tinuta de afaceri.Nu se accepta imbracamintea sport sau cea extravaganda La uniforma nu se pot atasa bijuterii de nici un fel. Va rugam sa fiti atenti cum purtati uniformele, deoarece contravaloarea uniformei pierdute sau deteriorate va fi suportata de catre dumneavoastra ! CONVORBIRILE TELEFONICE/MESAJE PERSONALE

16

Toate convorbirile telefonice personale trebuie sa aiba loc inainte sau dupa programul de munca sau in timpul pauzelor. Este interzis ca telefoanele din birouri sau cele pentru oaspeti sa fie folosite in scopuri personale. Folosirea telefoanelor mobile la locul de munca in afara pauzelor, este interzisa, cu exceptia celor oferite de companie in scopuri profesionale. DECLARATIILE DE PRESA Salariatilor nu li se permite sa faca declaratii presei sau sa discute cu jurnalistii despre nici un aspect legat de hotel, de oaspeti sau de personal angajat, fara aprobarea expresa a Managerului de Hotel. TINUTA ANGAJATILOR Fiecare angajat al Hotelului trebuie sa fie intotdeauna atent cu tinuta si igiena sa. Pentru a fi in forma, dusurile special amenajate pentru angajati sunt la dispozitia dumneavoastra. Pentru femei Machiajul trebuie sa fie corespunzator locului de munca si momentului zilei.In orice situatie trebuie sa fie moderat si sa aiba un aspect natural.Manichiura trebuie sa fie curata si ingrujita, lacul de unghii trebuie sa fie clasic in ceea ce priveste culoarea iar lungimea unghiilor trebuie sa fie medie.Barbatii si femeile care participa la prepararea mancarurilor trebuie sa-si prinda parul cu o bentita sau o boneta. Nu aveti voie decat un singur cercel in fiecare ureche si acestia trebuie sa fie discreti.Tatuajele si bady piercing-ul nu trebuie sa fie vizibile. Tocurile pantofilor nu trebuie sa depaseasca 5-6 cm din motive de siguranta.Toti pantofii trebuie sa aiba calcaiul acoperit si trebuie purtati cu dres.Nu se accepta pantofi sport sau sandale, acest tip de incaltaminte fiind considerat inadecvat intrucat nu confera un aspect profesional. Pentru barbati Trebuie sa fiti proaspat barbierit(nu este admisa purtarea barbii sub nici o forma) in fiecare zi si sa aveti o tunsoare corespunzatoare si ingrijita.Vopsirea parului intr-o culoare alta decat cea naturala a parului dumneavoastra nu va fi agreata in incinta hotelului.Pantofii trebuie sa fie bine lustruiti.Sunt admise numai sosetele negre.Va rugam sa nu purtati bijuterii, cum ar fi cercei, bratari sau inele(cu exceptia verighetei) Regulile mentionate sunt in special pentru angajatii hotelului care intra in contact direct cu oaspetii nostri. Regulile de igiena si protectia muncii impun ca in anumite zone ale hotelului sa se poarte incaltaminte de protectie.Managerul sau directorul de departament va va informa daca aceste masuri se aplica si in cazul dvs. Incalcarea acestor reguli este considerate ca o incalcare grava a regulilor companiei si poate duce la masuri disciplinare. COMPORTAMENTUL ANGAJATULUI

17

Intotdeauna sa zambeasca Sa vina in intampinarea oaspetilor pentru a-i ajuta, dandu-le indicatii cum sa ajunga la destinatie sau oferindu-le informatii. Sa foloseasca regula celor 3 pasi, sa mearga impreuna cu oaspetele macar 3 pasi aratandu-i drumul de urmat. Angajatilor nu le este permis sa vorbeasca cu ton ridicat mai ales in fata oaspetilor. Toate disputele/discutiile in contradictoriu se vor rezolva cu usile inchise Folosirea limbajului vulgar/nepoliticos ori glumele de natura sexuala sunt interzise in incinta hotelului Sa afiseze un comportament si o atitudine de bun simt fata de tot personalul Conducerea ii va trata pe toti angajatii in mod egal si corect Daca angajatul are sugestii referitor la cresterea productivitatii/scaderea costurilor, le va discuta in timpul sedintelor saptamanale cu dir. de department.

Ca regula de aur : niciodata sa nu spunem NU unui client.Gasiti o propozitie pozitiva pentru a-I prezenta situatia nefavorabila si nu uitati sa ZAMBITI ! Intreaga activitate trebuie sa concentreze asupra pastrarii renumelui si calitatii deosebite a hotelului nostru.In timpul orelor de lucru, indiferent ca va aflati la sediul hotelului sau in afara acestuia, in calitate de reprezentant al acesteia, comportamentul dumneavoastra trebuie sa fie exemplar. Desfasurati-va activitatea in conformitate cu ordinele date de catre sefii dumneavoastra si indepliniti-va sarcinile de serviciu, in conformitate cu obiectivele societatii si in scopul promovorii profitabilitatii si beneficiului acesteia. Ca angajat al acestui hotel trebuie sa va dedicati intreaga atentie si intreg timpul dumneavoastra de lucru catre activitatea pe care o prestati in cadrul societatii noastre.Orice alta implicare, ocupatie sau relatie de afaceri exterioara cadrului legal impus de CIM, este posibila numai cu acordul scris al conducerii hotelului. RELATIILE PERSONALE/ SOCIALE LA LOCUL DE MUNCA Noi nu ne dorim sa intervenim in vietile particulare ale salariatilor nostri sau in comportamentul vostru din afara serviciului.Totusi, cand acest comportament are un impact negative asupra mediului de lucru, ne rezervam dreptul de a lua cu discretie orice masuri ar fi necesare pentru a proteja interesele companiei. Salariatii Hotelului vor trebuie sa pastreze intotdeauna relatii strict profesionale cu toti ceilalti colegi si cu toti ospetii. Daca apar si altfel de situatii, salariatul in cauza va trebui sa comunice sefului sau de department , astfel incat sa se poata discuta numirea in alta functie a uneia dintre parti. Incalcarea acestor reguli este considerate ca o incalcare grava a regulilor companiei si poate duce la masuri disciplinare.

18