Sunteți pe pagina 1din 16

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIONALA I. PROFESIA CONTABILA (P.C.): continut, structura, mod de organizare si de reglementare; rolul P.C. 1. P.C.

: continut, structura, mod de organizare 1.1. Concept Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (presteaza), precum si organismele lor profesionale. 1.2. Caracteristicile esentiale ale PC. Caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile sunt: - detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si invatamant; - respectarea de catre membri a unui ansamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se refera la integritate si obiectivitate; - recunoasterea unei datorii fata de public. Uneori, datoria membrilor privind profesiunea lor si publicul poate fi in contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt sau cu obligatiile lor de loialitate fata de angajator. Tinand seama de remarcile precedente este de datoria organismelor profesionale nationale sa defineasca reguli de etica pentru membrii lor astfel incat sa garanteze o calitate optima a serviciilor si sa pastreze increderea publicului in profesie. Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe stiinta in profesie, pe competenta. 1.3. Imperativele fundamentale pentru PC. Realizarea obiectivului profesiei contabile constand in satisfacerea exigentelor publicului impune mai multe imperative, si anume: - credibilitatea publicul are nevoie de informatii credibile; - profesionalismul profesiunea contabila are nevoie de persoane recunoscute de clienti, angajatori si terti ca profesionisti in domeniu; - calitatea serviciilor toate serviciile furnizate de un profesionist contabil trebuie sa satisfaca criteriile precise de apreciere, standardele de calitate; - increderea utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa fie asigurati ca aceste servicii sunt subordonate unui ansamblu de reguli de etica profesionala. 1.4. Structura serviciilor care pot fi efectuate de PC. 1. Tinerea contabilitatii; 2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare; 3. Audit statutar; 4. Alte lucrari de audit financiar-contabil; 5. Management financiar-contabil; 6. Servicii fiscale (consultanta, consiliere si asistenta fiscala); 7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor;

8. Evaluari de intreprinderi si titluri; 9. Alte servicii contabile si paracontabile. 1.5. Restrictii in exercitatea PC. In ceea ce priveste activitatile incompatibile : Un contabil profesionist nu trebuie sa se angajeze simultan in nicio afacere, ocupatie sau activitate care diminueaza sau poate diminua integritatea, obictivitatea, independenta sau buna reputatie a profesiei, deoarece aceste actiuni pot din incompatibile cu prestarea serviciilor profesionale. Prestarea simultana a doua sau mai multe tipuri de servicii nu diminueaza ca atare integritatea, obictivitatea sau independenta (insa poate afecta calitatea). Trebuie evitata angajarea simultana in afaceri sau activitati care nu au legatura cu serviciile profesionale, care are ca efect faptul ca nu permite contabilului profesionist independent sa isi conduca practica profesionala conform pricipiilor fundamentale de etica ale profesiei contabile si care este neconforma cu practicarea profesiei. In ceea ce priveste promovarea serviciilor lor, profesionistii contabili nu trebuie : Sa utilizeze mijloace care aduc atingere reputatiei profesiei ; Sa supravegheze serviciile pe care ei sunt in masura sa le furnizeze, calificarile pe care le poseda sau experienta dobandita ; Sa denigreze munca, serviciile celorlalti membri. 1.6. Modalitati de organizare a PC. Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exefita : - prin compartimente proprii ; - prin externalizare. 1.7. Clasificarea PC. Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic in : - dependenti, cu statut de angajati ; - independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor componente ale profesiei contabile. Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea : - individual ; - in forme ascociative potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii. Structura actionariatului trebuie sa fie formata din 51% economisti sau contabili autorizati. 1.8. Elemente care diferentiaza PC de economistul salariat. Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile OG nr. 64/1994, avand competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte componente ale situatiilor financiare.

Prin urmare, ne gasim in fata unei arii de competente mult mai largi fata de cea a unui economist, economistul fiind subordonat unui sef ierarhic si executand atributiile specifice fisei postului sau. De asemenea, economistul este specializat in multe domenii : turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar-contabil etc. Expertul contabil este un economist, absolvent al specializarii financiar-contabile, independent fata de societatea comerciala. El nu primeste, pentru lucrarile executate, un salariu, ci un onorariu prevazut prin contractul incheiat cu referire la misiunea sa. Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile OG nr. 65/1994 si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare. Contabilul autorizat, ca si expertul contabil, este un profesionist independent. Contabilul salarizat este subordonat sefului ierarhic si executa sarcinile care ii revin din fisa individuala a postului ; rareori, in cazul unei intreprinderi, aceasta executa toate lucrarile contabile ; de regula, este specializat pe un sector al contabilitatii. Ca si economistul salariat, contabilul salariat raspunde fata de calitatea lucrarilor executate, putand fi stimulat ori penalizat de seful ierarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar daca sunt independenti, raspund civil si penal fata de intreprindere. De asemenea, ei pot pierde intreprinderea de client si, prin aceasta, sansa de venit. In schimb, economistul si contabilul salariati pierd cu greu postul in urma unor proceduri anevoioase. 1.9. Elementele constitutive ale calitatii de persoana juridica a Corpului. Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, indeplineste sau are atributiile unei persoane juridice ; persoana juridica este colectivitatea de oameni, constituita in conditiile legii, care capata anumite drepturi si anumite obligatii necesare atingerii scopului lor. Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt : - organizarea de sine-statatoare ; - patrimoniul propriu ; - scopul determinat. Corpul reprezinta profesia in raport cu alte institutii din Romania si din afara tarii : - relatiile cu bugetul, directe ; - are cont in banca ; - intocmeste b.v.c. ; - organizeaza contabilitate proprie, intocmeste bilant propriu, potrivit legii ; - gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat in administrarea operativa filialelor ; - continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile pe care le are Corpul (interne si externe).

2. P.C. : mod de reglementare 2.1. Necesitate In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesul public, organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol esential care se regasesc in cele trei obiective fundamentale ale organismelor profesionale : - educatia : asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor ; - etica : comportamentul deontologic al membrilor lor ; - calitatea : certificarea calitatii serviciilor oferite de membrii lor. Organismul profesional trebuie sa reglementeze activitatile si conduita membrilor sai pentru a se asigura ca responsabilitatea sa fata de interesul public este indeplinita, chiar si atunci cand exista o reglementare externa semnificativa a profesiei din partea unei agentii guvernamentale. Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de : a) profesia insari, capacitatea ei de a raspunde efectiv si eficient cererilor economiei si societatii ; b) conditiile de piata in care activeaza profesia ; c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai (adoptarea de standarde profesionale ; adoptarea de reguli etice ; nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile, precum investitorii, creditorii etc.) 2.2. Modalitati de implementare a reglementarii - autoreglementarea, specifica economiilor liberale : organismul profesional este recunoscut de guvern, care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia ; - reglementarea externa : profesia este reglementata de guvern, fie prin intermediul unei agentii guvernamentale, fie prin intermediul unei agentii independente, careia guvernul ia delegat sarcini de reglementare ; - coreglementarea : reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglementarea externa. 2.3. Aria de aplicabilitate a reglementarii De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii : - cerintele de acces si certificarea sau autorizarea ; - cererintele referitoare la educatia continua ; - monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili ; - standarde profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte ; - sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus. Pentru ca reglementarea sa asigure faptul ca serviciile contabile sunt de calitate adecvata, ea insasi, reglementarea, trebuie sa fie de calitate pentru a raspunde interesului public, adica trebuie sa fie : - proportionala ; - transparenta ; - sa nu fie impotriva competitiei ; - nediscriminatorie ;

precisa ; segmentata in functie de tinta sa ; implementata consecvent si just ; supusa unei examinari periodice. 3. Rolul P.C.

3.1. Concept Profesia contabila se distinge de celelalte profesii, intre altele, prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere : actionari, salariati, furnizori-creditori, banci, buget, conturile nationale, organisme de bursa, investitori etc. 3.2. Rolul P.C. in dezvoltarea economiei Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80% din economia europeana. Dezvoltarea lor depinde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare, adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Pofesionistii contabili sunt implicate in toate domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza in firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali, in intreprinderi comerciale, industrial, fianciare, in organizatii non-profit, in entitati din sectorul public, in institutii, in educatie etc. Fiind implicate in atatea structure ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si sociale, contribuie la performantele pietelor fianciare etc. II. CALITATEA DE EXPERT CONTABIL/CONTABIL SALARIAT 1. Definirea expertului contabil/contabilului autorizat si accesul la profesie 1.1. Continut, modalitate de acces la profesie Calitatea de expert contabil se obtine prin examen. Examenul se desfasoara in baza Normelor Corpului si a regulamentului pentru efectuarea stagiului, si prin examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil aurotorizat : - examen de admitere privind accesul ; - stagiu de 3 ani (tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru + pregatire deontologica si doctrina profesionala) ; - examen de aptitudini (examen scris, proba orala). Calitatea de contabil autorizat se obtine prin examen, in trepte : stagiu, examen privind pregatirea deontologica si doctrina profesionala, examen de aptitudini ; ca si expertul contabil, dar cu tematica specifica. Pentru accesul la examen se cer indeplinite anumite conditii specifice de studii si capacitatea exercitarii.

1.2. Raspunderile expertilor contabili/contabililor autorizati. a. Disciplinar. Condiii: Raport de munc concretizat printr-un contract de munc; Existena unui regulament; Abaterea disciplinar. Fapta svrit cu vinovie; Sanciune prin avertisment; Fapta prevzut de lege sau alt act normativ, ca fiind contravenie, se sancioneaz, chiar dac e svrit fr intenie. c. Civil. Condiii: Contractul; Fapta; Prejudiciul; Cauzalitatea; Vinovia; Forma rspunderii juridice; Faptele (infraciunile) pericol social, cu vinovie, prevzute de legea penal.

b. Administrativ (contravenional). Condiii:

d. Penal. Condiii:

Expertii contabili si contabilii autorizati raspund, in exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil si penal, dupa caz, potrivit legii. Limitele raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati se stabilesc prin contractele de prestari de servicii incheiate in conditiile legii, in functie de uzantele interne si internationale ale profesiei contabile. III. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CORPULUI

1. Atributiile Corpului a) Organizeaza examenul de admitere ; b) Organizeaza evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului ; c) Asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati ;

d) Elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati, elaboreaza ghidurile profesionale in domeniul financiar-contabil ; e) Asigura buna desfasurare a activitatii de evaluare, pe baza Standardelor Internationale de Evaluare ; f) Sprijina formarea si dezvoltarea profesionala continua ; g) Apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai ; h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din afara ei ; i) Editeaza publicatiile de specialitate ; j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulamente. 2. Organizarea teritoriala La nivel central o Organe de decizie (alese) : - Conferinta Nationala ; - Consiliul Superior ; - Biroul Permanent ; - Presedintele Corpului. o Organe de executie (numite sau desemnate) : - Director general executiv ; - Sectoare (departamente, servicii). La nivel de filiala : o Organe de decizie (alese) : - Adunarea generala ; - Consiliul filialei ; - Biroul Permanent ; - Presedintele filialei. o Organe de executie (numite sau desemnate) : - Director executiv ; - Sectoare (departamente, servicii). 3. Organele de conducere ale Corpului Organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati sunt: Conferinta nationala, Consiliul superior al Corpului si Biroul permanent al Consiliului superior. La filiale, organele de conducere sunt: adunarea generala, consiliul filialei si biroul permanent al acestuia. 4. Atributiile Conferintei Nationale. a) stabilete direciile de baz pentru asigurarea bunei exercitri a profesiei de expert contabil i de contabil autorizat; b) aprob Regulamentul de organizare i funcionare a Corpului, modificrile i completrile acestuia, avizate de Ministerul Economiei i Finanelor i de Ministerul Justiiei, precum i Codul etic al profesionitilor contabili;

c) aprob bugetul de venituri i cheltuieli i situaiile financiare anuale ale Corpului; d) aprob sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului i a filialelor acestuia, precum i pentru aparatul propriu al acestora; e) alege i revoc membrii Consiliului superior al Corpului i ai comisiei de cenzori a acestuia; f) examineaz activitatea desfurat de Consiliul superior i de consiliile filialelor Corpului i dispune msurile necesare; g) hotrte sancionarea disciplinar a membrilor Consiliului superior i ai consiliilor filialelor Corpului n conformitate cu prevederile art. 17, la propunerea comisiei superioare de disciplin. Contestarea sanciunilor hotrte de Conferina naional poate fi fcut la Secia contencios administrativ a Curii de Apel, n termen de 30 de zile de la data ntiinrii oficiale. Hotrrile Curii de Apel sunt definitive; h) aprob planurile anuale de activitate ale Consiliului superior i consiliilor filialelor Corpului; i) alege i revoc preedintele i 2 membri ai comisiei superioare de disciplin; j) ndeplinete orice alte atribuii prevzute de prezenta ordonan.

5. Atributiile Consiliului Superior. a) alege dintre membrii si 5 vicepreedini ai Consiliului superior: 4 dintre acetia sunt alei dintre experii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizai; b) asigur elaborarea i completarea Regulamentului de organizare i funcionare a Corpului, solicitnd avizele Ministerului Economiei i Finanelor i Ministerului Justiiei; regulamentul de organizare i funcionare nu va fi naintat pentru aprobare fr avizele favorabile ale celor dou ministere; c) asigur elaborarea i completarea Codului etic naional al profesionitilor contabili pe baza Codului etic IFAC; d) asigur administrarea i gestionarea patrimoniului Corpului; e) delibereaz asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil i de contabil autorizat; f) vegheaz ca reglementrile privind dobndirea calitii de expert contabil i contabil autorizat s fie aplicate strict;

g) asigur coordonarea activitii consiliilor filialelor; aprob metodologia de elaborare a bugetului de venituri i cheltuieli al Corpului; h) aprob statele de funcii ale Corpului la nivel central i teritorial; i) asigur participarea membrilor si n cadrul unor comisii de studii i cercetri destinate a face s progreseze profesia i tiina contabil sau n diverse grupe de lucru din cadrul instituiilor guvernamentale i neguvernamentale, la solicitarea acestora; j) decide n termen de 30 de zile asupra contestaiilor fcute mpotriva hotrrilor luate de Comisia superioar de disciplin; k) aprob normele privind desfurarea activitii curente a compartimentelor i verigilor organizatorice ale Corpului; l) ia toate msurile necesare pentru desfurarea n bune condiii a activitii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei i a celei de asigurare a riscului profesional de ctre toi membrii Corpului; m) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de prezentul regulament i de hotrrile Conferinei naionale a experilor contabili i contabililor autorizai. 6. Atributiile Biroului permanent al Consiliului Superior Biroul permanent al Consiliului superior se ntrunete lunar i ori de cte ori este necesar i ia decizii cu votul majoritii simple a membrilor si. Biroul permanent asigur nfptuirea hotrrilor Conferinei naionale i ale Consiliului superior n perioadele dintre edinele acestuia. Deciziile emise de Biroul permanent ntre edinele Consiliului superior se prezint acestuia pentru validare. Biroul permanent, cu dou luni naintea nceperii anului, stabilete normativele de cheltuieli la nivelul Corpului i al filialelor, ce trebuie avute n vedere la elaborarea bugetului, privind: - cheltuielile de deplasare n ar i n strintate; - cheltuielile de reprezentare la reuniunile Biroului permanent, ale seciunilor, departamentelor i ale invitailor acestora; - cheltuielile ocazionate de demersurile, sarcinile i obligaiile diverse ce revin membrilor Consiliului superior, innd seama de funciile acestora.

7. Atributiile presedintelui Consiliului Superior a) convoac i conduce edinele Consiliului Superior i ale Biroului permanent; b) conduce i coordoneaz dezbaterile; c) prezint anual Consiliului Superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru exerciiul viitor. 8. Atributiile Adunarii generale a filialelor. a) Aproba raportul de activitate prevazut de Consiliul filialei pentru perioada raportata. b) Aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul expirat, insotit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei, precum si bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul viitor; c) Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale a membrilor contabili si aproba lista membrilor care vor fi supusi controlului de calitate in anul viitor; d) Alege si revoca presedintele si membrii Comisiei de Disciplina a filialei. e) Alege si revoca presedintele si membrii Consiliului, precum si cenzorii; f) Propune dintre membrii sai, candidatii pentru functia de presedinte si de membru in Consiliul Superior; g) Aproba lista membrilor de onoare ai filialei. h) Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de Codul etic national al profesionistilor contabili sau hotarate de Consiliul Superior. 9. Care sunt atributiile Consiliilor filialelor. a) supravegheaz modul de exercitare a profesiilor de expert contabil i de contabil autorizat n raza de activitate a filialei; b) asigur aprarea intereselor filialei i administrarea bunurilor acesteia; c) asigur prevenirea i concilierea tuturor contestaiilor sau conflictelor de ordin profesional; d) hotrte n ceea ce privete nscrierea n Tabloul Corpului sau asupra modificrilor ce se aduc acestuia, potrivit precizrilor Consiliului superior; e) sesizeaz Consiliul superior cu propuneri i sugestii privind exercitarea profesiilor de expert contabil i de contabil autorizat; f) sesizeaz comisia de disciplin a filialei despre abaterile profesionale constatate n sarcina membrilor Corpului; g) efectueaz sau autorizeaz pe ntreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectiv considerate utile intereselor profesiei, conform hotrrii Consiliului superior;

h) pronun radierea din Tabloul Corpului n cazurile prevzute de prezentul regulament, precum i ncetarea provizorie a calitii de membru al Corpului, la cererea celui interesat; i) analizeaz i adopt proiectul bugetului filialei, potrivit normelor emise de Consiliul superior; j) urmrete realizarea programului de activitate al filialei, aprobat de Conferina naional, precum i execuia Bugetului de venituri i cheltuieli al filialei, lund sau propunnd msurile corespunztoare n sarcina Biroului permanent sau a directorului executiv al filialei; k) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de prezentul regulament, de hotrrile i deciziile organelor de conducere ale Corpului. 10. Care sunt atributiile presedintelui de filiala. a) Intruneste Consiliul filialei si conduce dezbaterile acestuia potrivit prevederilor Regulamentului; b) Reprezinta Consiliul filialei pe langa membrii Corpului; c) Reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice ale colectivitatilor diverse din judet, pe baza imputernicirilor stabilite de Consiliul Superior; d) Asigura urmarirea incadrarii cheltuielilor in bugetul aprobat; e) Asigura organizarea alegerilor potrivit prevederilor Regulamentului; f) Arbitreaza eventualele litigii dintre membrii filialei si clientii acestora; g) Supune Adunarii generale propunerile pentru aprobarea de distinctii onorifice conform Regulamentului; h) Indeplineste alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de hotararile si deciziile organelor de conducere ale filialei si ale Corpului. 11. Organizarea interna a Corpului. Sediul central este al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare. La nivel central o Organe de decizie (alese) : - Conferinta Nationala ; - Consiliul Superior ; - Biroul Permanent ; - Presedintele Corpului. o Organe de executie (numite sau desemnate) : - Director general executiv ; - Sectoare (departamente, servicii). La nivel de filiala : o Organe de decizie (alese) : - Adunarea generala ;

o -

Consiliul filialei ; Biroul Permanent ; Presedintele filialei. Organe de executie (numite sau desemnate) : Director executiv ; Sectoare (departamente, servicii). 12. Relatiile Corpului cu administratia (Guvernul).

13. Finantarea activitatilor Corpului. Veniturile Corpului se formeaz din: a) taxe de nscriere la examenul de expert contabil i, respectiv de contabil autorizat; b) taxa de nscriere n Tabloul Corpului; c) cotizaii anuale asupra veniturilor realizate de ctre membrii Corpului care i exercit profesia individual sau de ctre societi comerciale recunoscute de Corp; d) donaii, ncasri din vnzarea publicaiilor proprii i alte venituri. IV. EXERCITAREA PROFESIEI DE EXPERT CONTABIL/CONTABIL AUTORIZAT

1. Conditiile pentru exercitarea profesiei contabile. Accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat se face pe baz de examen de admitere, la care s se obin cel puin media 7 i minimum nota 6 la fiecare disciplin, efectuarea unui stagiu de 3 ani i susinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care ndeplinete urmtoarele condiii: a) are capacitate de exerciiu deplin; b)are studii economice superioare cu diplom recunoscut de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului; c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale. La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii i confereniarii universitari, doctorii n economie i doctorii doceni, cu specialitatea finane sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu ndeplinirea condiiilor de mai sus i susinerea unui interviu privind normele de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai. 2. Structura Tabloului Corpului. Seciunea nti - experi contabili - liber-profesioniti care i desfoar activitatea n mod individual sau ca persoane fizice autorizate. Seciunea a doua - experi contabili care au statut de angajai n ntreprinderi, instituii bancare i de asigurri, educaie i cercetare i instituii centrale sau locale.

Seciunea a treia - persoane fizice strine care au obinut calitatea de membru al Corpului. Seciunea a patra - experi contabili care i desfoar activitatea n cadrul unor societi, companii sau cabinete, membre ale Corpului: A. cu capital strin sau mixt; B. cu capital autohton. Seciunea a cincea - contabili autorizai liber-profesioniti care i desfoar activitatea n mod individual sau ca persoane fizice autorizate. Seciunea a asea - contabili autorizai care au statut de angajai n ntreprinderi, instituii bancare i de asigurri, educaie i cercetare i instituii centrale i locale. Seciunea a aptea - contabili autorizai care i desfoar activitatea n cadrul societilor comerciale de contabilitate, membre ale Corpului: A. cu capital strin sau mixt; B. cu capital autohton. Seciunea a opta - Titluri onorifice: A. preedini de onoare; B. experi contabili de onoare; C. contabili autorizai de onoare.

3. Conditiile pentru mentinerea calitatii de profesionist contabil activ. Prin nscrierea n Tabloul Corpului. nscrierea se realizeaz n baza ndeplinirii condiiilor privind acordarea calitii de expert contabil sau de contabil autorizat. nscrierea n Tabloul Corpului confer dreptul exercitrii profesiunii pe ntreg teritoriul rii. Anual se obine licena de exercitare a profesiei (viza). Lipsa licenei sau nelicenierea atrage radierea din Tablou sau suspendarea exercitii profesiei, a dreptului de a exercita. Acordarea vizei anuale se d dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile: achitarea n ntregime a obligaiilor fa de Corp;

plata la buget, la termen i n cunatumul prevzut, a impozitelor cuvenite statului; asigurarea pentru riscul profesional; dovada c nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale (cazier judiciar);

V.

nu a svrit fapte care s ncalce regulamentul privind conduita profesional, pentru care a fost sancionat de Comisia de Disciplin; depunerea fiei individuale. CONTROLUL DE CALITATE IN EXERCITAREA PROFESIEI CONTABILE

1. Concept Expresia audit de calitate desemneaza un ansamblu de masuri luate de Corp vizand analiza modalitatilor de organizare si functionare a unui cabinet, aprecierea modului de aplicare in cadrul acestuia a fiecarei norme profesionale emise de Corp si verificarea modului de respectare a obligatiilor de membru. 2. Scop Auditul de calitate are drept scop asigurarea respectarii de catre toti membrii Corpului a normelor profesionale stabilite de acesta pentru fiecare activitate, serviciu contabil sau categorie de lucrari efectuate de acestia. 3. Temei Auditul de calitate asupra serviciilor contabile prestate de membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corpul, se desfasoara in baza: 1. Standardelor internationale emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC); 2. Recomandarii CE din 15 noiembrie 2000 (nr. 2001/256/CE) privind exigentele minime in materie de control de calitate al serviciilor profesionale; 3. Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata; 4. Regulamentului de organizare si functionare al Corpului; 5. Codului etic national al Profesionistilor contabili 6. Metodologiei CE, care prevede doua abordari ale controlului de calitate: a) controlul prin persoane angajate de organismul profesional, de alta autoritate sau entitate; b) controlul prin membri activi cu pregatire corespunzatoare.

4. Obiective a) oferirea posibilitatii ca publicul sa aiba o buna perceptie asupra calitatii serviciilor prestate si armonizarea comporta mentelor profesionale ale membrilor; b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor si la perfectionarea metodelor de lucru; c) aprecierea modului de aplicare a regulilor si normelor profesionale si de respectare a obligatiilor de membru; d) dezvoltarea solidaritatii in randul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre colegi, apropierea si respectul profesionistilor fata de organele Corpului.

5. Aria de cuprindere a controlului de calitate a) cunoasterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor si procedurilor in vigoare in cadrul acestuia (auditul structural); b) aprecierea modului in care sunt aplicate normele profesionale, examinandu-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzatoare misiunilor selectionate pentru audit (audit tehnic); c) indeplinirea obligatiilor de membru al Corpului in ceea ce priveste educatia, etica, plata cotizatiilor, depunerea declaratiilor, participarea la activitatile organizate de Corp (auditul de conformitate).

VI.

STANDARDELE NATIONALE ALE PROFESIEI CONTABILE

1. Enumerati standardele nationale si ghidurile PC emise de CECCAR Standardul profesional nr. 21 Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare. Standardul profesional nr. 22 Misiunea de examinare a contabilitii, intocmirea i prezentarea situaiilor financiare. Standardul profesional nr. 23 Activitatea de cenzor n societile comerciale. Standardul profesional nr. 32 Misiunea experilor contabili pentru fuziuni i divizri. Standardul profesional nr. 35 Expertizele contabile. Standardul profesional nr. 37 Misiunea de evaluare a ntreprinderii.

Standardul profesional nr. 39 Misiunea de consultan pentru crearea ntreprinderilor. Ghidul experilor contabili i al contabililor autorizai n activitatea de prevenire i combatere a splrii banilor.