P. 1
Analiza Cost - Beneficiu

Analiza Cost - Beneficiu

|Views: 764|Likes:
Published by Cristina Cocirdan

More info:

Published by: Cristina Cocirdan on Nov 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

ANALIZA COST - BENEFICIU (ACB

)

Constructia unui obiectiv de investitii cum ar fi un baraj hidrotehnic, o centrala nucleara, o autostrada, un tunel sau un pod ar putea avea ca efecte benefice cum ar fi dezvoltarea economică locală sau regională, fluidizarea traficului, dar pot avea si efecte negative cum ar fi: demolarea unor proprietăţi, strămutarea unor locuitori, ocuparea unor terenuri, zgomot, poluarea aerului, impact vizual (afectarea imaginii locale) etc. În toate cazurile, impactul proiectului asupra ambientului (natural, construit, social, cultural etc.) are o valoare economică intrinsecă. De aceea, în vederea alegerii variantei optime de proiect de investiţii este necesară estimarea cu precizie a costurilor şi beneficiilor investiţiei nu numai prin prisma factorului profit economic ci a factorului profit complex economic-ecologic cu implicaţiile în planul dezvoltării durabile obţinute prin realizarea proiectului. În literatura de specialitate şi în practica curentă, o metodologie de evidenţiere a fezabilităţii proiectelor de investiţii din punctul de vedere al impactului asupra mediului este analiza cost - beneficiu (ACB) sau (CBA); Cand vorbim despre costuri si beneficii, ca simpli indivizi, tindem in mod firesc sa luam in considerare doar propriile costuri si beneficii. Cu alte cuvinte, optam pentru diferite cai posibile de actiune, in functie de cel mai mare beneficiu individual pe care acestea il pot aduce. In mod similar, in evaluarea diferitelor alternative de investitii, firmele au tendinta sa ia in considerare numai propriile costuri(cheltuieli) si beneficii (venituri) care decurg din acestea. In analiza cost beneficiu incercam sa luam in considerare toate costurile si beneficiile societatii

1

luata ca un intreg. Din acest motiv, unii se refera la ACB ca la o analiza cost – beneficiu sociala. Analiza cost-beneficiu este o metoda de evaluare a unei politici care cuantifica in termeni monetari valoarea tuturor consecintelor acestei politici asupra tuturor membrilor societatii. Bneficiul net exprima valoarea acestei politici. Diferenta dintre beneficiile sociale (B) si cosurile sociale (C) reprezinta beneficiul social net (BSN):
BSN = B − C

ACB

este

aplicabila

politicilor,

programelor,

proiectelor,

reglementarilor, experimentelor si altor interventii guvernamentale. Analiza cost beneficiu isi dovedeste utilitatea la intocmirea studiilor de fezabilitate pentru alegerea variantei optime (economic, ecologic, social, tehnologic) al proiectelor de investitii. Ea nu trebuie confunsata cu analiza venit – cost care permite alegerea variantei optime de proiect din considerente pur economice. Este adevarat ca in ambele cazuri putem avea de-a face cu indicatori ecomuni (Rata Interna de Rentabilitate – RIR, Venitul Net Actualiza – VNA, raportul Venituri Costuri). Ceea ce diferentiaza analiza cost – beneficiu fata de analiza venit – cost este tocmai faptul ca prima fata de cea de- a doua ia in considerare si elemente non – monetare derivate din impactul asupra mediului nu numai elementele monetare intr-o acceptiune clasica. O descriere a analizei cost-beneficiu a fost data de Henley si Spash (1993) si de Randall (1987) care arata ca “scopul analizei cost beneficiu este sa evidentieze faptul ca, suma efectelor de impact nu este mai mare decat beneficiul net al societatii”. Prin beneficiu net al societatii se intelege suma beneficiilor monetare si non-monetare date de o exploatare rationala a mediului. ACB poate fi inteleasa ca o analiza care ofera un cadru pentru masurarea eficientei. Eficienta reflecta situatia in care resursele, cum ar fi pamantul, munca si capitalul, sunt combinate in modul cel mai 2

. intrucat ofera informatii nu numai pentru o anumita interventie. toate costurile sunt alocate. Cu alte cuvinte. contributia sa la luarea decizilor de politica publica este directa.valoros. Atunci cand pietele functioneaza normal. In consecinta. Scopul si aria de utilizare a ACB Scopul pincipal al ACB este de a ajuta la adoptarea deciziilor socielae. care este ACB standard in acceptiunea uzuala a acestui termen. ci si despre catalogarea unor asemenea interventii. Mai exact. Exista doua tipuri principale de analize cost – beneficiu: ACB ex ante. ACB ex post. inainte de implementarea sau demararea lui. dar mai putin directa. In acest moment. analistii guvernamentali si politicienii au sarcina de a iferi justificari pentru orice interventie a guvernului in optiunile private. imediata sau specifica. interesul individual conduce la alocarea eficienta a resurselor. se efectueaza in perioada in care un proiect sau o politica se afla inca in studiu. Astfel. in sensul ca resursele au fost deja folosite la realizarea proiectului. politicieni si teoreticieni daca anumite categorii de proiecte sunt oportune sau nu. este efectuata la finalul proiectului. 3 . In analizele in care este urmarita exclusiv eficienta. obiectivul ACB este de a facilita repartitia mai eficienta a resurselor societatii. ACB ofera o metoda pentru a realiza comparatii directe intre diferite variante de proiect. Economistii numesc aceste justificari ca termenul generic de esecuri ale pietei. ele contribuie la invatarea de catre codnucatorii guvernamentali. Chiar si in situatii in care se urmaresc si alte obiective decat obtinerea eficientei. creandu-se bunuri si servicii. ACB ex ante se efectueaza cand urmeaza sa se decida daca resursele limitate ar trebui alocate de guvern pentru anumite proiecte sau politica. Valoarea analizelo ex post este mai cuprinzatoare. ACB ofera un punct de reper care poate furniza informatii cu privire la eficienta relativa a variantelor de proiect.

training. adica in medias res. Acest tip comparativ de ACB este cel mai util pentru factorii de decizie in materie de politici. Anumite elemente ale unor astfel de studii sunt asemanatoare cu cele ale analizei ex ante. Exista si un al patrulea tip de ACB. costul constructiei. costuri de management. costul finantarii. costuri de exploatare. pentru a descoperi eficacitatea ACB ca instrument de evaluare si luare a deciziilor. etc. Etapele analizei cost – beneficiu: Identificarea costurilor Identificarea veniturilor (economii si/sau costuri evitate) Stabilirea structurii de finantare si a costurilor asociate Stabilirea ipotezelor de lucru –prognozele acestor costuri si venituri pe durata de viata a proiectului Calculul cash flow-ului Actualizarea/scontarea cash flow-ului Calcului indicatorilor de profitabilitate si interpretarea lor in comparatie cu proiecte similare si cu asteptarile investitorilor Identificarea factorilor critici (cu impact considerabil) a caror evolutie +/. costul consultantei. costul terenului.).Alte analize cost-beneficiu se desfasoara pe durata de viata a unui proiect.afecteaza indicii de profitabilitate Analiza de senzitivitate – rezistenta proiectului la variatia acestor factori critici Probabilitate si risc – analiza de scenarii Luarea decizie de a investi/nu investi/amana investitia Intr-o analiza de tip cost – beneficiu se au in vedere urmatoarele categorii de costuri : • Costuri directe (exemplu: costul proiectului. care compara o analiza ACB ex ante cu una ex post (sau cu una in media res) pentru acelasi proiect. costul tehnologiei. 4 . in timp ce altele sunt similare unei analize ex post.

reducerea poluarii prin zgomot.) b) Pretului umbra (pierderi de spectii de flora si fauna. regionala. c) Beneficii sociale (cresterea numarului de locrui de munca si stabilitatea sociala cu efecxte in stabilitatea economica si politica). beneficii din educatie si calificare ecologica. emisii si efluentii. conservare 5 . cresterea productivitatii unor sectoare ca: turism. imaginea de marca si consolidarea pozitiei pe piata interna si externa fata de clienti si furnizori). • Beneficii indirecte din externalitati grupate in: a) Pret de piata (cresterea valorii proprietatii. efectuarea imagisticii.• Costuri indirecte din externalitati care pot fi la randul lor abordate din punctul de vedere al: a) Pretului de piata (descresterea valorii proprietatii. nationala – in special la proiectele de dezvoltare a infrastructurii. estuare. costuri de transmutare sau reasezare a populatiilor. disparitia habitatelor naturale unice – delte. costuri de inlocuire (CI) a pierderilor de productivitate din turism sau agricultura etc. costuri de prevenire a poluarii (CP). mangrioze etc. sconomia din costuri realizata de micsorarea nivelului taxelor ecologice). rezervatii. locala. evitarea costurilor de prevenire a poluarii. b) Beneficii economice (dezvoltarea economica. agricultura. costuri de sanatate cauzate de poluare sau mediu ostil. beneficii de sanatate – scaderea cheltuielilor cu sanatarea populatiei. b) Pretului umbra (conservarea mediului si a eco-sistemului. piscicultura. costuri de reciclare. costuri de reabilitate ecologica. economii de resurse utilizare in productie.) Aceste costuri sunt raportate la beneficii cum ar fi: • Beneficii directe grupate in: a) Beneficii financiare (Profit) – venituri din vanzari de bunuri si servicii.

poliţia sanitară şi medicina preventivă).) şi de utilitatea privată sau publică a proiectului. dispozitive. industriale. de tipul construcţiei (civile. Pentru o analiză eficientă a costului investiţiei se poate face gruparea lor pe urmatoarele tipuri: 1) Costurile cu elaborarea studiilor de oportunitate. studiilor de prefezabilitate. utilaje şi mijloace de transport în construcţii inclusiv piese de schimb. reabilitări. 3) Costul rezultat din devizul general al proiectului (de la pregătirea terenului la finalizarea construcţiei inclusiv instalaţiile termice şi electrice ale construcţiei). modernizări). avize remergătoare conexe (regia apelor Române. 8) Impozite şi taxe (exclusiv taxele ecologice). cresterea calitatii serviciilor publice si private etc. 6 .) Tipuri de costuri utilizate în analiza cost – beneficiu Costurile de investiţii cu impact asupra mediului se evaluează în funcţie de tipul proiectului (obiective noi. costuri pentru consultanţă tehnică. conservarea locurilor istorice. îmbunătăţiri funciare. culturale si recreationale. 4) Costuri de achiziţionare (cumpărare. elaborarea studiilor de fezabilitate. 6) Costuri cu protecţia mediului grupate în costuri pentru combaterea poluării existente şi costuri pentru prevenirea poluării viitoare. pompieri. regia de apă şi canalizare. salubritate. închiriere) tehnologii cu impact minim asupra mediului: scule. agricole etc. 2) Costuri de achiziţionare (cumpărare. 7) Costurile cu calificarea-recalificarea forţei de munca din punct de vedere ecologic. concesionare) teren constructie.imaginisticii naturale. 5) Costuri de dezvoltare a infrastructurii (drumuri de acces. aparate de măsură şi control. echipamente. branşamente apă-gaze canalizare-electricitate-telecomunicaţii).

În concluzie. s o c ia l− C o s tupl r iv a t to ic ) C o s tup u b lic c lu s ive a b ilitaat m e d iu lu i l (in r e ) cu conditia ca R > 1. depleţia resurselor. ecologice. Dificultatea aplicarii relatiei rezida din faptul ca impactul asupra mediului este dificil de cuantificat in termen monetari. fluxul de lichiditati (cash-flow) este un alt indicator important utilizat in analiza economica (nivel macroeconomic) si financiara (nivel microeconomic) a proiectelor de 7 . analiza cost-beneficiu se bazează pe raportarea eforturilor şi efectelor relevante (economico-financiare. Este cunoscut faptul ca aprecierea viabilitatii financiare a unui proiect de investitii se realizeaza in mod curent prin analiza indicatorilor : • • • • Venit net actualizat Raport venit – cost Rata interna de rentabilitate financiara (RIRF) Fluxul de lichiditati (cash-flow) Daca pentru proiectele de investitii publice sau private se utilizeaza analiza cost. valorile estetice sau culturale) în cazul unor proiecte de investiţii. 11) Necesarul de capital circulant. Se utilizeaza in mod curent diverse categorii de costuri (de substitutie. raportul cel mai favorabil este: R= B e n e fic iu ta (le c o n o m. de prevenire a poluarii. putem afirma că.) şi economic (creşterea preţurilor datorită inflaţiei).beneficiu. sociale) la efectele impactului (poluare. In mod curent. de compensare a efectelor poluarii). e c olo gic.9) Eco-taxe şi permise (licenţe) ecologice tranzacţionabile (în cazul în care vor fi prevăzute de legislaţia din România). 10) Rezerva de risc fizic (calamităţi etc. 12) Dobânda pe perioada realizării proiectului de investiţii.

Masuri cum ar fi corelarea 8 . Avantajul acestui mod de abordare a relatiei de calcul a fluxului de lichiditati. din exploatare etc. Fluxul de lichiditati se determina cu relatia: Fh = Vh − ( C h + I h ) in care: Fh = fluxul de lichiditati Vh = venitul in anul h C h si Ih = cheltuieli de productie si de investitii pentru anul h Pentru stimularea unei atitudini participative eco – civice a firmelor ar fi de dorit ca la analiza fluxului de lichiditati sa se aiba in vedere in mod distinct veniturile si cheltuielile rezultate din activitati ecologice ale firmei. La calculul fluxului de lichiditati se foloseste in mod curent metoda actualizarii. relatia de determinare a fluxului de lichiditati ar avea forma: Fh = Vh + Vheco − ( Ch + I h ) + ( Checo + I heco ) [ ] in care: Fh = fluxul de lichiditati Vh = venitul in anul h (din productie. Acest indicator exprima castigul sau pierderea prin utilizarea eficientasau neeficianeta a fondurilor de finantare a proiectelor de investitii. consta in incurajarea investitiilor in tehnologii nepoluante.) C h si Ih = cheltuieli de productie si de investitii pentru anul h Vheco = Venitul in anul h datorita ecologizarii productiei sau exploatarii eco C h = cheltuieli de combatere a poluarii (la nivel de firma sau proiect) si de minimizarea consumului de resurse neregenerabile eco Ih = investitiile firmei (pe proiect) de prevenire a poluarii (investitii in tehnologii nepoluate si economice). Astfel.investitii cu impact asupra mediului.

costuri care în mod uzual sunt neglijate sau sunt minimizate. impactul cultural. selectate din punct de vedere economic (costuri cu tehnologia) dar şi ambiental (costurile cu mediul). Gheorghiu de la Academia de Studii Economice din Bucureşti. utilaje etc.beneficiu a proiectelor de investiţii cu impact asupra mediului presupune parcurgerea următoarelor etape: Stabilirea obiectivelor directe şi indirecte ale proiectului. apei. costurile cu reabilitarea mediului etc. Analiza cost . cum ar fi de exemplu: realizarea lucrărilor de construcţii al concomitent şi cu micşorarea impactului impactului asupra mediului ambiental natural şi construit. efectele asupra sănătăţii populaţiei. afectarea perspectivei (imaginii) ambiental-naturale şi ambientalurbane etc. depleţia resurselor.beneficiu pentru determinarea eficienţei economice globale a proiectelor de investiţii Profesorul Dr.) 9 . Identificarea factorilor extraeconomici cum ar fi: efectele poluării asupra aerului. costurile cu sănătatea oamenilor afectaţi.nivelului eco-taxelor de pe o baza diferentiala in functie de nivelul de poluare ar fi in avantajul acestei metode. materiale. în teoria sa privind metodele de analiză economică a eficienţei globale a investiţiilor. A. a eforturilor economice indirecte (de exemplu costurile cu poluarea. Evaluarea costurilor directe şi indirecte ale proiectului. alegerea amplasamentului optim construcţiei stabilirea ambiental integral (om-natură). Alegerea tehnologiilor optime (metode. Metodologia de determinare a eficienţei economice globale pe baza analizei cost . propunea luarea în calcul la analiza eficienţei investiţiilor.) pe care le face societatea. pe lângă eforturile economice directe (costurile investiţionale curente).) pentru realizarea lucrărilor de construcţii. solului / subsolului şi ecosistemului.

socotite în mod uzual indirecte şi care de obicei nu sunt luate în considerare la analiza proiectelor de investiţii datorită fie a inexistenţei unui cadru legislativ care să reglementeze acest lucru fie datorită unei cuantificări dificile a impactului asupra mediului şi efectelor conexe.Conversia (costuri). eficacităţii. Trasarea diagramelor de transpunere a efectelor tehnice şi ambientale în efecte economice. energiei etc. In esenta. Determinarea profitului în sens economic.).). politica dobânzilor. calităţii şi flexibilităţii mai multor soluţii tehnologice din punct de vedere al costurilor directe şi indirecte (incluzând costurile cu ecologizarea tehnologiilor şi protecţia mediului). sărăcirea pieţelor de materii prime şi materiale etc. Prezentarea centralizată a rezultatelor analizei în tabelul COSTBENEFICIU al proiectului. Anticiparea economiei de resurse naturale (minimizarea depleţiei resurselor). ecologici (lipsa resurselor. factorilor extraeconomici în efecte economice Estimarea economiei de resurse avansate. analiza cost – beneficiu reprezinta modalitatea de evaluare a unei achizitii sau a unui proiect din punct de vedere al eficientei economice. Costurile trebuie sa includa 10 . politici ( eco-impozitarea). Calculul economiei de resurse consumate. eficienţei. care consta in compararea costurilor totale cu beneficiile exprimate in termeni financiari. Analiza comparată a productivităţii. Importanţa analizei cost-beneficiu pentru determinarea eficienţei economice globale a investiţiilor rezidă în evidenţierea unor categorii de costuri. Prognozarea venitului indirect (profitului „ecologic”). Analiza influenţei variaţiei preturilor datorate unor factori economici (inflaţia.

costurile de operare (mentenanta.atata costul cu achizitia echipamentului. instruirea utilizatorilot. In gama indicatorilor statici se include nu doar indicatori de eficienta econopmica ci si indicatori tehnico-economici. Atfel prin analzia ACB iti vei crea o imagine destul de clara asupra eficientei economice a proiectului in care vrei sa te implici. consumatile. unii au caracter primar. Beneficiile pot fi cuantificabile (profit. O analiza cost beneficiu nu este dificil de realizat. dar pot si si unele beneficii mai greu de cuantificat. fie prin instalarea unui sistem automat de stingere a incendiilor. chiar daca evaluarea si analiza statica a proiectellor de investitii se continua cu utilizarea indicatorilor dinamici. reducerea pierderilor). Analiza cost-beneficiu este esentiala in managementul riscurilor. apoi beneficiile obtinute( in functie de rezultatele anbalizei de risc) si se ia decizia optima. De exemplu. etc. in 11 . Decizia de a investi in masuri de reducere a risucilor trebuie facuta numai prin metoda analizei costbeneficiu. Evaluarea si analiza eficientei economice a investitiilor se poate realiza cu ajutorul indicatorilor statici si a indicatorilor dinamici. dar si costul de oportunitate. alti derivat relevand un grad variat de complementaritate in analiza proiectelor.). asigurandu-se o fundamentara mai temeinica a deciziei de investitii. Se pun in balanta costurile cu cele doua tipuri de masuri pe timp de un an . reducerea stresului. Rezultatul acestei analize te pot scapa de o incestitie dezastruoasa si iti pot arata punctele slabe ale viitoarei achizitii. in etapa de control al riscurilor. imbunatatirea reputatiei sau cresterea satisfactiei anagajatilor sunt mai greu de transpus in valori banesti. riscul de pierdere a produselor din cauza unui incendiu poate fi controlat fie prin cumpararea unei asigurari. economici si financiari. De exemplu. naturali si mai ales valori. Pe de alta parte.

capacitatea fizica de productie a sortimentului j .fapt. Costul de productie – sub forma costului unitar sau a costului total annual. Numarul personalului – se stabileste in functie de capacitatea de 3. Acesti indicatori statici de evaluare si apreciere a eficientei proiectelor de investitii si se incadreaza in 3 categorii: • • • Indicatori cu caracter general Indicatori de baza Indicatori specifici unor obiective sau ramuri de activitate In categoria indicatorilor generali incadram acei indicatori statici care pot caracteriza. 2. intr-o perioada data. Costul de productie total se stabileste pentru un anumit volum al productiei si pentru o anumita 12 . in derularea proecesului investitional. – in raport cu profilul productiei. Q = ∑q j * p j j =1 n Q – reprezinta capacitatea de productie exprimata valoric qj pj . structura sortimentelor. in unitati naturale – tone. norma de personal. activitatea economica a oricarei entitati. in principiu. in realizarea proiectului se opereaza cu indicatori statici. Capacitatea de productie – exprima potentialul de productie al unui obiectiv. bucati. 1. etc.pretul de productie al sortimentului j productie. mp. caparicate informationala si semnificatie. Indicatori statici de evaluare a eficientei economice si de apreciere a proiectelor de investitii sunt variati ca natura. Costul de productie unitar se stabileste pe baza de antecalclatii/calculatii pe produs. In ipoteza unei optiuni de investitii acesti indicatori pot avea determinari alternative (inainte de si dupa realizarea investitiei). structura sortimentala prevazuta si regimul de funcionare. profilul productiei. regimul de lucru. mc. mod de exprimare.

5. minimizarea lui. tendinta de optimizare impunand 6. Pretul de vanzare – indicator de estimare a nivelului valoric la care un produs poate fi vandut. Cheltuieli la 1000 lei productie – indicatori de eficienta economica semnificativ in intreprinderile cu productie neomogena iar tendinta de optim presupune minimizarea ch la 1000 lei productie C1000 = C 100 P 7. Rentabilitatea – reflecta capacitatea intreprinderii de a genera profit in cadrul unei perioade de timp.reprezinta rata rentabilitatii in functie de cost 9. Exprimand cantitatea de produse. ori valoarea produselor 13 . Profitul – exprima scopul si efectul valoric scontat sau realizat. 4. capitalul social. Pentru aprecierea favorabila a unei activitati se impune maximizarea nivelului cifric. in scop de argumentare a deciziilor de investitii. rc = Pr *100 C rc . reflecta marimea efectului valoric asteptat sau obtinut Pr b = P − C 8. Constituie o stare pozitiva in care se prezinta unitatea de referinta fapt atestat de raportul efect (profit ) / efort (costul productiei sau costul investitiei. Valoarea productiei – indicator valorc prin care se exprima amploarea activitatii intreprinderii intr-o perioada de timp P = ∑ Qi * pi i =1 n fabricii. rezultatul insumarii costului de productie unitar cu profitul pe unitate de produs. Productivitatea muncii – indicator folosit atat in exprimarea eficientei economice a activitatii de productie cat si in sfera eficientei investitiilor.. valoarea cifrei de afaceri).perioada de timp (exprima efortul de productie/exploatare in cadrul intreprinderii.

in valuta si prin transformare la cursul oficial in lei. cat si indicatori de eficienta economica. W = Q Np Indicatorii de baza caracterizeaza specificitatea domeniului de referinta investitiile. Valoarea investitiei – reprezinta capitalul investit si constituie in acelasi timp un indicator de baza. un muncittor. Se incadreaza in aceasta categorie atat indicatori economici. ne referim la : 1. timpul necesar pentru producerea unei unitati din valoarea productiei determinate. care se cuprinde in documentatia economica a lucrarilor de investitii.create de o persoana. in unitate de timp. Prin acest indicator se investitorului infaptuirea obiectivului. sau. 14 . pe de alta parte. oferte. Valoarea importului pentru investitii – se face diferentiat in functie de natura importului folosind preturile din contracte. altii in unitqati naturale. statici. pe de-o parte . Astfel. dar si marime de calcul pentru stabilirea reflecta unor efortul indicatori de eficienta privind economica derivati. se foloseste in exprimarea si analiza eficientei economice a investitiilor pentru comparatii intre diferite variante de proiect sau in dinamica (ex: situatia dupa si inainte de realizarea unor investitii de modernizare si reutilare). unii fiind exprimati valoric. productivitatea muncii reflecta eficienta cu care se cheltuieste munca sociala. respectiv valoarea capitalului investit 2.

calculul duratei de recuperare se efectueaza pe seama profitului anual. concretizate productiei anuale. Durata de recuperare a investitiilor – se calculeaza prin raportarea efortului investitional total la venitul net anual sau la sporul de venit anual ( in cazul investitiilor de reutilare si modernizare a intreprinderilor existente. Coeficientul de eficienta economica a investitiilor – constituie un indicator de eficienta economica a investitiilor de forma efect/efort (venit net anual/valoarea investitiilor. Sub forma relativa permite comparatii intre proiecte prin prisma sporului de efecte fata de sporul de effort implicat. valoarea sau volumul de I spi = Ii ∑Q i =1 2 i 4. Dr = I tot Pr (Vn ) 5.I t = ∑ qi * p i i =1 n It = valoarea importului total pentru investitii. Investitia specifica – se exprima ca raport intre valoarea de investitiilor in in productie.sub forma absoluta). Sub forma sa normativa reflecta etalonul restrictiv impus de 15 . si efectele volumul valoarea obtinute capacitatilor prestatii. In contextul actualului sistem de preturi. 3.

care caracterizeaza in timp. efortul si efectele investitiilor nu se sincronizeaza in timp. rpocesul sau priectul 16 . la un anumit moment in viitor sau in trecut. Practic. 6.societate pentru fructificarea efortului investitional (gradul de fructificare impus de societate pentru o unitate baneasca alocata realizarii obiectului de investitii productive. care tine seama de implicatiile factorului timp asupra proceselor si fenomenelor pe care le reflecta indicaotrii respectivi. De regula. Indicatori dinamici de evaluare si analiza a eficientei economice a investitiilor Evaluarea dinamica reprezinta un sistem de calcul al unor indicatori valori. realizare a investitiei are in vedere timpul. se stabileste in fucntie de natura obiectelor de investitii si se compara cu normativele duratei de realizare durata la de diferite obiective. In domeniul investitilor evaluarea dinamica s-a impus cu predilectie datorita faprtului ca in aprecierea eficientei economice. efortul precede efectul si il determina. Durtata de realizare a investitiilor – indicator natural de exprimare a eficientei economice a investitiilor. pana la punerea in functiune aobiectivului. Ea raspunde dezideratului determinarii valorii in timp a banilor. la parametri. din momentul inceperii etapei de proiectare. in fapt. Evaluarea dinamica consta in recalcularea unor valori sau siruri de valori pentru a stabili cat reprezinta aceste valori pentru un anumit timp. in aplicarea procedeelor de actualizare (prin compunere sau discontare) dupa caz. Aplicarea metodei dinamice consta.

VAN = −∑ n Ih Fh +∑ h h h =0 (1 + r ) h =1 (1 + r ) n −1 17 . in raport cu un anumit moment de referinta. Valoarea actuala neta este.etc. Efectele aplicarii metodei sunt variate si complexe si ele constau in facilitarea determinarii unor indicatori dinamici. veniturile si costurile proiectului. in fapt. asigurarea unei analize complexe a eficientei economice a investitiie prin imbinarea inndicatorilor dinamici cu indicatorii statici. Evaluarea dinamica a eficientei economice a proiectelor de investitii se poate realiza direct (fara calcule de actualizare). In teoria investitiilor si cu deosebire in practica economiei de piata intre indicatorii dinamici adecvati exprimarii si aprecierii eficientei economice a investitiilor se retin : 1. aferente proiectului de investitii..). Coeficientul rentabilitatii investitiei. impunand actualizarea lor in raport cu un anumit moment de referinta conform procedeului de actualizare prin compunere sau discontare.(valoarea investitiei. intre care sunt reprezentativi valoarea actuala neta. etc. VAN poate fi pozitiva. rata interna de rentabilitate. valorici.reflecta masa efectelor financiare nete totale actualizate. negativa sau nula. Valoarea actuala neta (VAN) – sau venit net actualizat. diferenta intre valoarea actuala a excedentelor nete ale exploatarii asteptate si cea a capitatlului investiti. profitul sau fluxul net de trezorerie. durata de recuperare actualizata. sporirea gradului de fundamentare a variantelor de proiect. sau prin tehnici de actualizare. Acest indicaotir surprinde efortul si efectele procesului investitional in functie de durata de executare si ecploatare a obiectirului.

VAN = ∑ Fh −I h h =1 (1 + r ) n Diferenta intre cele doua relatii este ca. Daca este pozitiv. valoric. n K ra = ∑F h =1 h 1 (1 + r ) h I 4. calculul se raporteaza la momentul zero. momentul de referinta este cel care succede angajarea capitalului. Valoarea actuala neta ajustata (VANA) se impune a fi calculata ca efect al manifestarii pietei imperfecte si consta in calcularea a doua VAN ( Economica si financiara) ale proiectului. Valoarea actuala neta este un indicator de eficienta economica. egal cu VAN. care majoreaza valoarea intreprinderii. pentru ca: a) Toate capitalurile investite pot fi recuperate prin fluxul de venituri generat de investitie b) Fluxurile de venioturi asigura renumerarea capitalurilor utilizate la finantarea proiectului c) Se creeaza un surplus de venituri. dinamic. n n   n−1 I t Ft   Dt VANA = − ∑ +∑ +  E0 − ∑ t t  t  t =1 (1 + r )  t =1 [1 + i (1 − T ) ]   t =0 (1 + r )  3. in al doilea caz. Raportul venit/cost actualizat – pune in corelatie fluxul de venituri actualizate (incasari) ale proiectului cu fluxul de cheltuieli (costuri) nete actualizate. Coeficientul rentabilitatii actualizate a investitiei saau indicele rentabilitatii investitiei – se determina ca raport intre valoarea actuala a excedentelor nete de exploatare si valoarea capitalului investiti. in primul caz. care precede angajamentul de capital investit. iar. proiectul este rentabil. 18 . 2.

constituie pragul de fructificare la care efortul implicat in nrealizarea proiectului a fost egalat de efecte. actualizate. respectiv valoarea investitiei.d + Dn Rv c = d + Dn Ih C −A + ∑ h ∑ (1 + r ) h h=d +1 (1 + r )mh h h =0 d h =d +1 ∑ (1 + r ) Vh h 5.. Deci. Rata interna de rentabilitate (RIR) este deci acea rata de actualizare (r) pentru care valoarea actuala neta (VAN) a unui proiect este egala cu valoarea capitalului investit (I). Rata interna de eficienta economica este acea rata de actualizare la care raportul dintre venituri si costuri actualizate este egala cu 1 iar valoarea actuala neta este egala cu zero. Prin urmare constituie raportul intre efectul net actualizat generat de proectul de investitie in cadrul exploatarii si valoarea capitalului investit. Rata interna de rentabilitate – reflecta pragul eficientei proiectului de investitii. la o rata de actualizare a parametrilor luati in calcul care sa devanseze cel putin costul capitalului. 6. dat de egalitatea dintre veniturile si costurile actualizate in raport cu un anumit moment de referinta. RIR = ∑ Fh −I =0 h h =1 (1 + r ) n 19 . actualizat. gradul minim de fructificare posibil. Randamentul investitiei actualizate (Ra) – reflecta diferenta intre fluxul de venit net din exploatare actualizat si valoarea investitiei actualizate raportata la valoarea investitiei actualizate. d Fh I ∑1 (1 + r ) k − ∑ (1 +hr ) k h =1 Ra = h = d + ≥0 d Ih ∑ (1 + r ) h h =1 d + Dn Conditia este ca aceasta relatie sa aiba un randament actualizat mai mare decat zero.

Durata de recuperare actualizata a investitiei – reflecta recuperarea investitiei initiale pe seama incasarilor nete de trezorerie generate de proiect in perioada de exploatare 20 .7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->