P. 1
Tehnologia Moraritului C 1

Tehnologia Moraritului C 1

|Views: 492|Likes:

More info:

Published by: Vlad Hadarean Munteanu on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2014

pdf

text

original

Curs nr.

1 SCURT ISTORIC
Morăritul îşi are originea din timpuri foarte vechi. Oamenii au descoperit că fructele unor plante sunt comestibile şi au început să le cultive. Odată cu dezvoltarea produselor cerealiere se punea problema obţinerii produselor finite prin sfărâmarea boabelor care să fie folosite în alimentaţie. Azi se consideră că depozitarea şi măcinarea cerealelor constituie una din industriile cele mai vechi. După studiile arheologice, conservarea cerealelor şi producerea făinii din acestea se cunoaşte de mult. Astfel, cercetările arheologice din Pompei demonstrează că în sec. I, î.H. existau complexe formate din moară şi brutărie. Producerea făinii din cereale a fost la început o preocupare casnică. Printre primele unelte folosite în acest scop au fost râşniţele, cunoscute încă din neolitic şi care la anumite popoare s-au conservat până azi. Pe măsura trecerii timpului, uneltele au evoluat, apărând moara arabă, apoi cea romană formată din două pietre tronconice, mărindu-se astfel suprafaţa de contact, iar piesa mobilă superioară, în funcţie de mărimea ei putea fi acţionată fie de puterea braţelor (manual), fie de animale, fie de puterea apei. În acelaşi timp a apărut ideea cernerii produselor măcinate, folosinduse piei perforate, sau împletituri din fire de trestie. Apoi, în timp, datorită prelucrării complicate a pietrelor pentru moara romană se revine la forma discoidală, ca la moara arabă, care cu mici modificări este folosită şi în zilele noastre, sub numele de piatră de moară. Odată cu creşterea dimensiunilor pietrei, acţionarea se face preponderent cu apă. La noi, primele atestări ale morilor de apă datează din sec. al XIII-lea pe Valea Jiului. Mai târziu, în acest scop se foloseşte forţa vântului, morile de vânt fiind mai puţin răspândite decât cele de apă, ele existând mai ales în Dobrogea. În timp, morăritul se dezvoltă destul de mult. Odată cu apariţia utilajelor perfecţionate (valţul de moară – sec. XVII – XVIII, sita centrifugă şi elevatorul în sec. XVIII, sita plană, triorul cilindric, maşina de griş în sec. XIX) se dezvoltă şi la noi primele mori cu caracter industrial. În 1853, George Assan porneşte în Bucureşti, folosind utilaje din Viena, prima moară industrială acţionată cu o maşină de abur. În 1912, în România existau peste 50 de mori cu o capacitate totală de 3 400 t/zi.

alături de mori cu dotare învechită care se descurcă din ce în ce mai greu. Silozul este secţia în care se primesc. acestea sunt: Ø silozul de cereale Ø secţia de curăţire şi condiţionare Ø moara propriu-zisă Ø secţia de omogenizare Ø secţiile ambalare şi depozitare Ø laboratorul de analize fizico-chimice Ø secţia de întreţinere şi reparaţii. apariţia sectorului privat foarte dinamic care creează o competiţie a acestor momente. Acum. După 1975.După 1950. apoi se asimilează pe plan intern construcţia utilajelor de morărit. Râmnicu Vâlcea. medie sau mare capacitate sunt alcătuite din secţii în care se desfăşoară operaţii distincte. foarte flexibile. Moara este de fapt o instalaţie industrială complexă care are ca scop transformarea cerealelor. SECŢIILE MORII Unităţile de morărit. medie. iar pe de altă parte. Zalău. utilaje produse de firmele Bühler. se precurăţă. În ordinea desfăşurării procesului tehnologic. Prin modularea capacităţilor de măciniş la 120 t/24h. că sunt de mică. dar mai ales a grâului. Bistriţa.P. Fiecare dintre aceste secţii are un anumit rol în desfăşurarea activităţii unităţii. Galaţi. Perioada post decembristă are însă o renaştere a sectorului morărit datorită reutilării morilor existente cu utilaje de ultimă oră pe plan mondial. pentru măcinarea grâului. de secară sau mălai.A.I. se compartimentează (lotizează) şi se păstrează cerealele care urmează a se . se trece la execuţia morilor modulate. Bucureşti. reutilări şi modernizări cu echipamente ale firmelor străine. după proiecte realizate la I. secarei şi porumbului în produse finite ca făină şi mălai. Bârlad. sectorul ia un avânt puternic prin dezvoltări.C. OCRIM. se construiesc o serie de mori moderne la Târgu-Mureş.A. construite după proiecte tip. indiferent că fabrică făină de grâu. morăritul în România înseamnă mori private de capacitate mică. Silozul de cereale. mori modernizate de dimensiuni medii şi mari cu rezultate foarte bune. Focşani.S. Slobozia.

capacitatea de depozitare să fie corelată cu capacitatea de producţie a morii pe o perioadă de minim 20 zile. Capacitatea de producţie a acestei secţii se stabileşte în aşa fel încât să se poată curăţi şi condiţiona cu 15-20% mai multe cereale decât se pot măcina în 24 ore în moara propriu-zisă. iar prin condiţionare se imprimă noi însuşiri tehnologice şi calitative masei de cereale eliberate de impurităţi.transforma în făină şi mălai. În curăţătorie trebuie să se extragă impurităţile în aşa proporţie încât să nu dăuneze procesului tehnologic de măcinare şi cernere şi nici calităţii făinii. transport intern şi precurăţire corelate capacitiv. Pentru acest scop. prin vehiculare creează mediul prielnic pentru explozie şi pune în pericol existenţa întregii unităţi. forma celulelor este cilindrică. curăţătoria trebuie să posede celule pentru constituirea rezervei de cereale brute. încât să existe posibilitatea ca cerealele să se depozite în loturi cu indici calitativi apropiaţi. Din acest motiv este necesar ca silozul şi instalaţiile lui de vehiculare internă să nu facă corp comun cu celelalte secţii.să fie dotat cu instalaţii de prelucrare. în aşa fel încât pe fluxul tehnologic să nu apară avalanşe sau strangulări prin înfundare. Silozurile morilor de medie şi mare capacitate se construiesc din beton armat. Curăţătoria. Pentru silozuri cu celule de capacitate până la 200t. Această supradimensionare este necesară pentru a preîntâmpina o eventuală stagnare a morii din cauza lipsei de cereale curăţite şi condiţionate.compartimentarea silozului trebuie în aşa fel făcută. forma acestora este rectangulară. Capacitatea de depozitare a celulelor determină în cele mai multe cazuri forma geometrică a acestora. silozul trebuie să îndeplinească unele condiţii: . În afara utilajelor şi instalaţiilor. celule de odihnă necesare operaţiilor tehnologice de condiţionare şi celule care alcătuiesc rezerva morii .să fie dotat cu instalaţii de dozare şi evacuare corespunzătoare cu cele de preluare din secţia de curăţire şi condiţionare. La amplasarea silozului nu trebuie să se piardă din vedere faptul că praful mineral şi vegetal existent în masa de cereale. . datorită unei compoziţii chimice modificate prin impurităţile neextrase. . Secţia de curăţire şi condiţionare a cerealelor cuprinde utilaje şi instalaţii cu ajutorul cărora se efectuează operaţii tehnologice de extragere a diferitelor tipuri de impurităţi existente în masa cerealelor. . iar pentru silozuri cu celule de 500 – 1000 t.

mălai). La morile moderne. Aici au loc operaţii de măcinare. Ambalarea făinii se face în saci şi în pungi. secţiile de ambalare sunt compuse din silozuri celulare. Celulele de rezervă ca şi cele de odihnă trebuie să asigure producţia pentru minim 12 ore. Ambalare – Depozitare. Prin tehnologia ce se aplică trebuie să se valorifice în condiţii eficiente întreaga cantitate de materii prime şi produse finite. Este secţia în care se desfăşoară operaţiile tehnologice de transformare a cerealelor în produse finite (făină. Rezultatele obţinute prin analize de către laborator . dar să se asigure în acelaşi timp distanţe optime pentru a nu fi puse în pericol celelalte secţii în caz de incendiu sau de explozie în silozul de făină. Laboratorul de analize fizico-chimice a devenit o secţie de nelipsit în unităţile moderne de morărit. moara trebuie să aibă la îndemână date furnizate de laborator cu privire la însuşirile materiei prime precum şi date cu privire la calitatea produselor obţinute din fabricaţie. manual sau cu ajutorul maşinilor de ambalat. Reţeaua de ventilaţie trebuie să asigure igiena şi mediul normal de lucru în secţie. Omogenizarea. cernere şi cele mai multe vehiculări interne ale produselor intermediare. Amplasarea secţiei moară între curăţătorie şi secţia de omogenizare trebuie să asigure prin transporturi minime alimentarea cu cereale pentru măcinat şi evacuarea produselor finite la omogenizare. Secţia omogenizare preia făina rezultată din fabricaţie în secţia moară si o omogenizează în aşa fel încât producţia rezultată în timp de 8 ore să aibă aproximativ aceiaşi indici calitativi. Amplasarea depozitelor de făină trebuie făcută în aşa fel încât să se asigure distanţe minime de transport. Capacitatea de producţie a secţiei se stabileşte corelat cu necesităţile de consum şi cu secţiile ce o deservesc. pentru depozitarea făinii în vrac. livrarea să se facă uşor.propriu-zise. Pentru realizarea omogenizării se folosesc instalaţii simple formate din celule de amestec şi utilaje de transport. în condiţii bune tehnologice. Pentru realizarea acestui deziderat. Secţia de ambalare şi depozitare preia producţia de la omogenizare. paleţi pentru depozitarea făinii în saci. sortare. Amplasarea secţiei se face între moară şi silozul de făină. Moara propriu-zisă.

Aici se acţionează asupra boabelor şi se transformă în produse finite. Locul de amplasare al laboratorului trebuie ales în aşa fel încât trepidaţiile date de utilajele secţiilor de fabricaţie învecinate să nu se transmită aparatelor şi instrumentelor instalate în laborator. motivându-se că ar avea o insuficientă eficienţă economică. Datorită faptului că instalaţii complexe formate din zeci de utilaje dau o producţie mare în timp scurt. atelierul de tâmplărie şi atelierul electric. se realizează tot cu dotarea acestor ateliere. atelierul de tinichigerie. De la omogenizare făina merge la depozit.sunt influenţate de dotarea cu aparatura şi instrumentele necesare determinărilor. silozari. Trecerea dintr-o secţie în alta se face cu instalaţii de transport dimensionate la capacităţi identice. Procesul de transformare a cerealelor în produse finite se desfăşoară într-o anumită ordine. Cerealele depozitate în siloz sunt transferate în curăţătorie. sculele instrumentele necesare constituie o obligaţie de prim ordin. organoleptic şi cu aparatura de laborator pe care o au în dotare. Din moară. în aşa fel încât scopul să fie îndeplinit în cele mai bune condiţii. fie de la tabloul sinoptic al întregii unităţi de morărit. Se pierde însă din vedere faptul că stagnarea unei unităţi de morărit. este necesar ca intervenţiile pentru reparaţii să fie prompte. iar din depozit la expediere spre beneficiari. Calitatea cerealelor. În afara intervenţiilor care se fac pentru întreruperi accidentale. reparaţiile curente (lunare) precum şi remontul – reparaţie capitală anuală. Cantităţile transferate de la o secţie la alta sunt măsurate gravimetric cu ajutorul cântarelor automate. Controlul transferului de produse de la o secţie la alta se face sinoptic. făina trece la omogenizare. iar din aceasta în moara propriu-zisă. pe tablouri special construite sau vizual la faţa locului. Funcţionalitatea utilajelor este urmărită de secţia de întreţinere. În unele cazuri există tendinţa de a nu se dota atelierele cu cele necesare. Din secţia de întreţinere nu trebuie să lipsească atelierul mecanic care are în dotare şi maşinile unelte pentru rifluit tăvălugii. ciurari şi morari. iar tărâţa şi germenii la ambalat în depozite. fie de la tablourile existente . aduce pagube mult mai mari decât o folosire incompletă a unor maşini-unelte şi a unei părţi din personal. chiar un timp foarte scurt. a produselor intermediare şi finite este controlată de către laboranţi. Dotarea acestor ateliere cu maşinile-unelte. de încadrarea cu personal cu pregătire corespunzătoare. Secţia de întreţinere şi reparaţii ocupă un loc important în unităţile de morărit. de către operatori.

dacă boabele sunt sănătoase. . infestare cu dăunători). culoare. miros. Aspectul trebuie să fie normal. supravegherea funcţionării utilajelor în bune condiţii se face de către lucrătorii de serviciu la faţa locului. aflatoxine etc. şiştave etc. gust. În funcţie de utilizarea ulterioară a materiei prime. Mirosul trebuie să fie caracteristic cerealelor din care provin. La unităţile mai mici. gust) şi fizico-chimice (masă hectolitrică. conţinut în corpuri străine.în fiecare secţie. miros. Indicii generali se referă la însuşirile senzoriale ale cerealelor: aspect. de substanţe folosite la dezinsecţie. Începutul de alterare imprimă boabelor de cereale culoarea maro spre cenuşiu. INDICII DE APRECIERE A ÎNSUŞIRILOR CEREALELOR Calitatea cerealelor primite la moară trebuie să corespundă condiţiilor minime stabilite prin standarde. Aceste condiţii constau în caracteristici organoleptice (aspect. indice de cădere. infestare. Grâul are culoarea de la galben deschis la galben roşcat. caracterizate prin indicii de măciniş şi de panificaţie. umiditate. culoare. indice de deformare. beneficiarii pot cere furnizorului şi respectarea altor indicatori de calitate (conţinut de pesticide. Secara are culoarea galben-verzui. Porumbul are nuanţe de la alb-gălbui până la portocaliu. Culoarea cerealelor este în funcţie de soiul cultivat. caracteristic cerealelor sănătoase. sticlozitate. sau dacă nu sunt încolţite. alterate. ceea ce indică şi deprecierea acestora. dacă boabele sunt uniforme ca mărime şi formă. de încins. bolnave.). Grâul este normat din punct de vedere al calităţii de standardul SR ISO 7970-2001. Se observă dacă masa de cereale conţine corpuri străine. coapte. Masa de cereale nu trebuie să aibă miros de mucegai. Aprecierea calităţii cerealelor se stabileşte în funcţie de indicii generali şi însuşirile tehnologice ale cerealelor. RECEPŢIA MATERIILOR PRIME Cerealele sunt supuse normelor de calitate în vigoare care sunt precizate prin standarde de stat. conţinut de gluten umed. dacă sunt bine dezvoltate.

. Însuşirile aerodinamice se referă la viteza de plutire în aer a boabelor de cereale şi a corpurilor străine. în sensul că dacă reglarea utilajelor se face după boabele mari. lăţime. materia primă soseşte cu mijloace de transport auto sau C. însuşirile aerodinamice. Recepţia cerealelor cuprinde două părţi distincte: recepţia cantitativă şi recepţia calitativă. atunci boabele mari vor fi sfărâmate. caracteristic cerealelor din care provin. prin prelucrare. Cantitatea de corpuri străine din grâu influenţează negativ calitatea măcinişului deoarece de ea depinde nu numai extracţia de făină. atunci boabele mici trec fără efect tehnologic şi invers. De obicei. înrăutăţind culoarea sau aspectul general. pot imprima produsului finit gust şi miros neplăcut. ci şi calitatea acesteia. Toate unităţile care recepţionează cereale verifică din punct de vedere cantitativ şi calitativ materia primă folosită. dacă reglarea se face după boabele mici. Uniformitatea şi mărimea boabelor este importantă pentru stabilirea parametrilor de lucru a utilajelor la primele pasaje de măciniş. Corpurile străine care nu au fost separate. Conţinutul în corpuri străine. masa absolută a 1000 boabe. Infestarea – cerealele recepţionate nu trebuie să conţină nici un fel de insecte specifice soiului respectiv. masa hectolitrică. Indicii tehnologici de prelucrare se referă la următoarele însuşiri de măciniş ale cerealelor: dimensiunea boabelor. conţinutul în substanţe minerale. Acest indice foloseşte la separarea corpurilor străine din masa de cereale şi la funcţionarea utilajelor.Gustul trebuie să fie puţin dulceag.F. uniformitatea şi mărimea boabelor. sticlozitatea. Toate utilajele din curăţătorie şi moară sunt aspirate. grosime sau diametru) este un indice important pentru procesul de separare a corpurilor străine din masa de cereale şi pentru fixarea parametrilor de lucru ale utilajelor la transformarea cerealelor în produse finite. umiditatea. Umiditatea are un rol important în procesul de depozitare şi de măciniş al cerealelor. astfel încât vor influenţa negativ procesul tehnologic. Dimensiunea boabelor (lungime. conţinutul în corpuri străine.

cantitatea totală de cereale formată prin însumarea unui număr de mijloace de transport stabilită înaintea derulării livrării. Analizele organoleptice cuprind examinarea aspectului. sau convenţii intervenite între furnizor şi beneficiar. gustului etc. sau atunci când unitatea nu dispune de asemenea cântare. cantaragiu. Recepţia calitativă are drept scop. care soseşte pentru prelucrare la unitatea de morărit. În funcţie de tipul mijlocului de transport şi de distanţa de transport sunt admise anumite valori ale pierderilor pe timpul transportului. înainte de golire (cântărire brută) şi după golire (tara). Cântărirea este efectuată de către muncitorul specialist. ale unităţii de morărit. Lotul se consideră cantitatea de cereale aflată într-un mijloc de transport. masa absolută a 1000 de boabe. masa cerealelor transportate. se recurge la confruntarea cu reprezentanţii furnizorului sau la delegaţi neutri. stabilirea principalilor indicatori calitativi ce caracterizează lotul de cereale ce urmează a fi descărcat la unitatea de morărit. Actele care însoţesc mijlocul de transport au în . într-o celulă. iar analizele fizico-chimice cuprind analizele ponderale (masa hectolitrică. mirosului. culorii. masa relativă a 1000 de boabe. se folosesc cântarele C. prin diferenţă. Pentru recepţia cantitativă se folosesc cântarele tip pod basculă.Recepţia cantitativă are drept scop verificarea prin cântărire a cantităţii de cereale constituită în loturi. Pentru determinarea calităţii se efectuează analize reglementate prin standarde şi anume: analize organoleptice şi analize fizico-chimice. în prezenţa gestionarului de materii prime. masa mijlocului de transport (tara) şi.F. Gestionarul se va înregistra cu cantitatea stabilită după cântărirea mijlocului de transport cu cereale şi după golire. a căror valoare depăşeşte diferenţa admisibilă reglementată. Recepţia calitativă trebuie să pună în evidenţă cât mai corect indicii calitativi ai lotului de cereale. a mijlocului de transport gol.. indici care trebuie să se încadreze în limitele standardului. prin înţelegere între furnizor şi beneficiar. Fiecare mijloc de transport trebuie să fie însoţit de acte (scrisoarea de trăsură) în care sunt înscrise masa totală de cereale plus mijlocul de transport. sau. Dacă se constată diferenţe între cantitatea de cereale înscrisă în actele de însoţire şi cea stabilită prin cântărire. sau unor condiţii speciale prevăzute în contrat. De modul de efectuare a recepţiei calitative depind o serie de indici calitativi ai produselor finite.

atunci pe acte se trec valorile trimise de furnizor.componenţă . folosind scafa sau diferite tipuri de sonde. DEPOZITAREA CEREALELOR Dacă recepţia cantitativă şi calitativă a decurs favorabil. eliminând astfel locaţiile plătite transportatorilor şi eliminarea eventualelor aglomerări la descărcare.buletinul de calitate emis de către furnizor. materia primă este depozitată în celulele sau magaziile morii. Recepţia calitativă constă în examinarea buletinului de analiză trimis de furnizor şi verificarea indicatorilor precizaţi de furnizor prin prelevarea probelor în conformitate cu instrucţiunile standardului în vigoare şi analizarea acestora. Instalaţiile de transport şi precurăţire trebuie să fie mult supradimensionate pentru a asigura descărcarea şi însilozarea materiei prime cât mai rapid. Recoltarea probelor se efectuează de către personalul de laborator. Acest proces de depozitare separată a cerealelor caracterizate de valori apropiate ale principalilor indici calitativi se numeşte lotizare. . se recurge la prezenţa unui reprezentant al furnizorului sau la un delegat neutru. În caz contrar. Depozitarea cerealelor în celule se recomandă a se face pe cât posibil separat după indici calitativi apropiaţi. fără probleme. Dacă diferenţele constatate între furnizor şi beneficiar nu depăşesc diferenţele admisibile stabilite de instrucţiuni. Normele actuale recomandă ca spaţiile de depozitare ale morilor să asigure o rezervă tampon de minim 20 zile capacitate. pentru a evita oprirea fluxului tehnologic dacă furnizorul are probleme sau dacă din diferite motive (intemperii) accesul materiei prime către moară este dificil sau imposibil. astfel ca la măciniş să nu se amestece la întâmplare grâul cu calităţi diferite.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->