P. 1
IV-Auditul de Produs

IV-Auditul de Produs

|Views: 640|Likes:
Published by Emil Dumitru

More info:

Published by: Emil Dumitru on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

IV - AUDITUL DE PRODUS

COD: PDP 8.2.2.3AC-00 Versiunea:1 PROCEDURǍ DESCRIERE PROCES STATUT: APLICARE

AUDIT DE PRODUS

SCOP Stabilirea unui proces eficace şi eficient de identificare şi de eliminare a abaterilor de la specificaţiile clienţilor pentru produsele SC AUDIT CALITATE SA. DOMENIUL DE APLICARE Auditul de produs se aplică la toate produsele dezvoltate şi fabricate de SC AUDIT CALITATE SA. COMPARTIMENT ELABORATOR Direcţia Calitate Compartiment Asigurare Calitate CONFIDENŢIALITATE Document intern SC AUDIT CALITATE SRL Nu poate fi comunicat în exteriorul organizaţiei fără acordul emitentului Accesibil întregului personal SC AUDIT CALITATE SRL şi furnizorilor săi aflaţi în relaţie contractuală

APROBAT Marius OPREA

FUNCŢIA DIRECTOR

SEMNǍTURA

DATA APLICǍRII 27.07.2007

1

FIŞA DE VIAŢĂ VERSIUNEA DATA APLICǍRII 1 27.07.2007 DOCUMENTE DE BAZǍ MC AC-00 PSC 01AC-00 SR ISO/TS 16949:2004 „Manual Calitate SC AUDIT CALITATE SRL” „Controlul documentelor” „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe specifice pentru aplicarea ISO 9001:2000 în organizaţii cu producţie de autovehicule şi de piese de schimb aferente” DESCRIEREA MODIFICǍRII Creată pentru aplicare EMITENT Dir. Calitate

DOCUMENTE CITATE SR EN ISO 9000:2001 SR EN ISO 19011:2003 PSC 03AC-00 LEGĂTURA CU NORMELE: SR EN ISO 19011:2003 SR ISO/TS 16949:2004 „Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau de mediu” – Cap. 6 „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe specifice pentru aplicarea ISO 9001:2000 în organizaţii cu producţie de autovehicule şi de piese de schimb aferente” – Cap. 8.2.2.3 „Sisteme de management al calităţii. PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR” „Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau de mediu” „Audituri Interne Calitate”

AU PARTICIPAT LA ELABORAREA PROCEDURII NUME PRENUME Ionel VIERU COMPARTIMENT Asigurarea Calităţii
2

SEMNǍTURA

..............................1...............................2......................................................3. Înregistrări specifice....................CUPRINS Pagina Cap...1 ANEXE Anexa 1 Fişă sinteză a dosarului de referinţă 4..........3AC-00 FR-2 PDP 8..1.....2................................1............. 3.....3........................ 3. 1.......2........................... ...................................... 1.........3.5 Descrierea detaliată a etapelor .... 1.............................2......................................2...........................4 Schema logică..........................................1 Definiţii ………………………….......................2 Abrevieri ………………………………….......................................1AC-00 FR-3 Fişa constitutivă dosar de referinţă Grilă audit produs Fişa abateri/ comentarii Raport audit produs Program audituri produs Plan audit Notificare plan Plan acţiuni corectiv/preventive 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 12 12 12 13 13 Cap....................... ...........................................................................1 Descrierea procedurii …………………….................... 1..1......................................3 Cotarea ...........….................................... 1............ Anexe si formulare...........................2 Cotarea globală şi indicele de conformitate ..........1.......................................... 4.........................................................2...3AC-00 FR-1 PDP 8...4 3 ............... .......................... ........ 1....................2.........................3AC-00 FR-4 PSC 03AC-00 FR-1 PSC 03AC-00 FR-3 PSC 03AC-00 FR-4 PDP 8..............................................2 FORMULARE PDP 8.....................3 Modalitati de punere la zi a procedurii . 1..... ..........................2..... 1...............................3 Cap.....2 Modalitati de aplicare ……………….................................................................2 Limitele auditului de produs ..................................2......3 Aprecierea stării globale a procesului ......................................1..........1 Barem de cotare criterii ........ Definiţii si abrevieri....1 Tipuri de audituri de produs ....3AC-00 FR-3 PDP 8......................................... 1.............. 1.......................................... 1..................................... ..................1 Principii de bază ………………………....2..........2 Cap............

respectarea modului de etichetare. produsul finit . de regulă responsabilul de proiectarea produsului/tehnologiei de fabricaţie poate să judece adecvarea la obiective a dispoziţiilor prestabilite. validarea unui produs nou .cuprinde examinarea doar a produsului finit ambalat şi a inspecţiilor şi încercărilor finale.1. 1. 4 . funcţionalitatea acestuia. gata de livrare la client. 1.1 DESCRIEREA PROCEDURII Direcţia Calitate conduce auditurile efectuate în şi de SC AUDIT CALITATE SRL la intervale planificate pentru a determina dacă produsele realizate în organizaţie respectă cerinţele specificate. pornind de la produsul finit ambalat.2 Limitele Auditului de Produs: Auditul de produs se aplică în stadii adecvate ale producţiei şi livrării produselor pentru a stabili. eşantionul de produs putând fi: o o o produsul ambalat . 1 PRINCIPIU DE BAZĂ Auditul de produs se aplică în următoarele situaţii: pentru produsul cu cele mai multe neconformităţi. reclamaţii sistematice de la client.1 Tipuri de audit de produs : a) audit de produs complet . existenţa.urmăreşte produsul. 1. înapoi pe parcursul diferitelor stadii ale fluxului de fabricaţie.1. etc. produs intermediar (subansamble. eficacitatea punerii în practică a dispoziţiilor prestabilite de ambalare. materiale) Auditorul cu ajutorul eventual al specialiştilor. pentru un anume produs: o o o conformitatea produsului faţă de dimensiunile prestabilite. Nu se admit în echipa de audit responsabilii cu controlul curent al produsului în fabricaţie/inspecţie. până la materiile prime si materiale de bază. b) audit de produs final . modificarea unui produs existent. o o Auditul de produs se efectuează în completarea metodelor curente utilizate pentru monitorizarea şi măsurarea produsului (inspecţii şi încercări). insuficienţa sau absenţa documentării necesare şi suficiente a ceea ce este efectiv realizat la produs.

3. Auditul de produs constituie de asemenea un instrument important care contribuie la controlul produselor din fabricaţia SC AUDITUL CALITǍŢII SRL.3. auditorul relevă abateri mici faţă de dosarul de referinţă Criteriul auditat este luat în considerare. 1. Risc mare de incidenţă asupra conformităţii produsului Necorespunzător 1 Acceptabil 2 Insuficient 3 1. în scopul de a cuantifica riscurile de calitate identificate pe produs. Cotarea permite: o o o a ierarhiza abaterile de neconformitate faţă de Dispoziţiile Prestabilite.2 COTAREA GLOBALĂ ŞI INDICELE DE CONFORMITATE Valoarea indicelui de conformitate al procesului (în procente) se calculează în modul următor: Număr de criterii cu 0 x 100 Numărul de criterii auditate 5 Indice de conformitate = . 1.Punerea în evidenţă a cauzelor noncalităţii este urmată de iniţierea acţiunilor corective. auditorul nu relevă abatere faţă de dosarul de referinţă Criteriul este luat în considerare. a evalua nivelul de conformitate al unui produs. a aprecia îmbunătăţirea unui produs. Valorile de cotare sunt : Cotare criteriu 0 Nivel de conformitate Corespunzãtor Criteriul auditat este luat în considerare.3 COTAREA Cotarea exprimă un indice de conformitate al produsului care există în momentul auditului faţă de Dispoziţiile Prestabilite.1. auditorul relevă abateri importante faţă de dosarul de referinţă Criteriul sau o parte a criteriului nu este luat în considerare.1.1 BAREM DE COTARE CRITERII Cotarea este bazată pe următorul principiu: o barem de cotare: demerit pe criteriu (valoare de la 0 la 3) care cere nota cea mai defavorabilă observată la examinarea criteriului.1.

6 .indice de conformitate ≥75% Acceptabil Pe termen scurt pentru criterii de două puncte şi pe termen mediu pentru criteriile de un punct în cadrul unui plan de progres (acţiuni corective) . Starea procesului Acţiuni corective Constatare Necorespunzător Imediate şi definitive sau aplicarea unei blocări în aşteptarea soluţiei definitive validată .1.3 MODALITĂŢI DE PUNERE LA ZI A PROCEDURII Punerea la zi a acestei proceduri este decisă de elaborator ca urmare: .indice de conformitate ≥95% Corespunzător Supravegherea procesului şi ameliorare continuă 1.unei evoluţii a standardelor sau a organizării firmei .o cerere de modificare a procedurii.3.2 MODALITĂŢI DE APLICARE La efectuarea oricărui audit de produs auditorii calificaţi cât şi auditaţii trebuie să aplice prevederile acestei proceduri. .indice de conformitate < 75% . 1. .nici un criteriu demeritat cu 2 sau 3 şi .1.unui audit de procedură sau sistem .unul sau mai multe criterii demeritate cu 1 sau 2 şi .3 APRECIEREA STĂRII GLOBALE A PRODUSULUI În funcţie de rezultatele obţinute. acest indice de conformitate este utilizat pentru a determina starea produsului.unul sau mai multe criterii demeritate cu 3 sau .

4 SCHEMA LOGICĂ: 7 .1.

Elementele indispensabile sunt: . 8 . Dosarul de referinţă se compune din documente conţinute sau înscrise în Dosarul de Asigurare Calitate (DAC) şi eventual. identificarea documentelor de referinţă.2.3AC-00 FR-1. din documente complementare. • Constituire dosar referinţă O listă de verificări numitã “Fişă sinteză a dosarului de referinţă” (Anexa 1) permite auditorului şef să constituie dosarul de referinţă. Audituri Interne Calitate.5 DESCRIEREA DETALIATĂ A ETAPELOR E0: Iniţiere audit produs Auditurile de produs se realizează lasolicitare sau respectând Programul anual de audituri interne calitate elaborat conform procedurii cod PSC 03AC – 00 FR-1.desfăşurare reuniune prealabilă Această reuniune se realizează doar dacă este necesar şi are ca obiect validarea informaţiilor de definire a auditului de efectuat.Sinoptic de fabricaţie . data şi durata estimate pentru fiecare activitate importantă a auditului. subansamblu sau ansamblu . data şi locul efectuării auditului.Incidente clienţi. Planul de audit cod PSC 03AC-00 FR-3 este transmis cu notificare audituri interne calitate cod PSC 03AC-00 FR-4. întocmeşte nota de solicitare şi o transmite Directorului Calitate al SC AUDITUL CALITǍŢII SRL. • Organizare. identificarea persoanelor care au responsabilităţi directe în sectorul auditat.Rapoarte de control produs .Plan (desen) piesă. Documentele selectate sunt înscrise pe formularul "Fişă constitutivă dosar de referinţă" cod PDP 8. solicitantul ia iniţiativa de a declanşa auditul.Reclamaţii şi neconformităţi interne aferente produsului în cauză . El trebuie să conţină obiectivele şi tipul auditului (audit de produs complet sau audit de produs final). identificarea compartimentelor organizatorice care vor fi auditate.1.Capabilitate produs .EFMA produs . identificarea membrilor echipei de audit.Plan de supraveghere . E1: Pregătire audit • Elaborare şi difuzare notificare şi plan audit Planul de audit se elaborează de către auditorul şef şi se difuzează auditaţilor. În cazul solicitării. difuzarea raportului de audit şi data estimativă a publicării.2.

paletizare. planing). 9 . La reuniunea de deschidere participă auditorii şi responsabilii compartimentelor de auditat. derularea acesteia respectând paşii de mai jos: prezentarea auditorilor şi auditaţilor. dacă este necesar. verifică dacă s-au efectuat studiile statistice corespunzătoare produselor analizate.2. repetă inspecţiile şi încercările efectuate pe fluxul de fabricaţie în conformitate cu planul de supraveghere aferent ataşând înregistrările rezultatelor la documentele de audit. examinează. modul de ambalare. pentru notarea observaţiilor.2. Reuniunea de deschidere are loc întotdeauna la auditat şi durata sa este de maxim o oră. condiţiile de mediu. pentru un audit de produs complet: 1. 6. verifică înregistrările efectuate în timpul operaţiilor de fabricaţie şi control al produselor în cauză. prelevează aleator două-trei exemplare de produs finit din ambalajul colectiv şi verifică modul de identificare pe produs. 2. 4. 2. examinează. prelevează aleator două-trei exemplare de produs finit din ambalajul colectiv şi verifică modul de identificare pe produs.3AC-00 FR-2 şi utilizarea. în magazia de produse finite. repetă inspecţiile şi încercările efectuate asupra materiilor prime şi materialelor în conformitate cu planul de control aferent ataşând înregistrările rezultatelor la documentele de audit. 3. 7. 5. prezentarea subiectului auditului (perimetrul şi posturile selectate). existenţa documentelor de atestare a conformităţii. repetă inspecţiile şi încercările finale asupra produselor prelevate în conformitate cu planul de supraveghere aferent ataşând înregistrările rezultatelor la documentele de audit. participanţi. depozitare. Ea se bazează pe exploatarea grilei de audit cod PDP 8. depozitare. • completarea fişei de deschidere/ închidere cod PSC 03AC-00 FR-6 în zona corespunzătoare şedinţei de deschidere. locul de desfăşurare şi durata acesteia sunt stabilite în planul de audit. cu eventualii specialişti ai echipei de audit. Pentru un audit de produs final echipa de audit procedează astfel: 1.E2: Efectuare audit • Deşfăşurare reuniune de deschidere Auditorul şef este organizatorul acestei reuniuni. prezentarea modalităţilor de efectuare a examinării pe teren (organizare. prezentarea auditului de produs. existenţa documentelor de atestare a conformităţii. a fişei de observaţii cod PSC 03AC-00 FR-5. Auditorul şef. Data în care are loc reuniunea. în magazia de produse finite. modul de ambalare. condiţiile de mediu. paletizare. Realizare examinare pe teren Aceasta este o acţiune de importanţă majoră şi determinantă a auditului de produs.

. ajută la ghidarea responsabililor sectorului auditat să identifice abaterile existente.2.2.fişe abateri/comentarii cod PDP 8.3AC-00 FR-1 .3AC-00 FR-3 Raportul de audit se difuzează auditaţilor. Animatorul acestei reuniuni este auditorul şef. repetă inspecţiile şi încercările efectuate pe fluxul de fabricaţie în conformitate cu planul de supraveghere aferent ataşând înregistrările rezultatelor la documentele de audit.mulţumiri adresate auditatului din partea echipei de auditori.3.prezentarea raportului de audit cod PDP 8.2.2. . difuzare raport Raportul de audit.2. Alte difuzări ale raportului pot fi efectuate la cerere de comun acord cu auditorul şef. Desfăşurarea acestei reuniuni este următoarea: .3AC-00 FR-3 criteriile cu demerit diferit de 0.principalele observaţii şi recomandări generale. repetă inspecţiile şi încercările finale asupra produselor prelevate în conformitate cu planul de control aferent ataşând înregistrările rezultatelor la documentele de audit. abaterile constatate şi cotarea fiecărui criteriu.2.3AC-00 FR-2).2. completare fişe abateri/comentarii După examinarea pe teren auditorii se reunesc pentru a a stabili cotarea procesului şi pentru a oficializa observaţiile constatate. • Elaborare sinteză – cotare. cod PDP 8.2.2. Raportul de audit trebuie să conţină şi următoarele documente specifice auditului de produs: . informaţii comunicate.3AC-00 FR-4. Auditorul şef calculează indicele de conformitate şi marchează starea produsului (grila de audit cod PDP 8. El este redactat si difuzat de auditorul şef al auditului de produs şi este însoţit de o cerere de planuri de acţiuni corective. Prin această reuniune se pot lămuri eventualele ambiguităţi referitoare la abaterile constatate.3AC-00 FR-4. Auditorul şef notează pe fişele abateri/ comentarii cod PDP 8.2. . . el urmărind ca durata reuniunii să nu depăşească o oră. solicitatorului şi/sau Directorului Calitate. 10 .definirea de către auditaţi a acţiunilor corective care trebuie să fie realizate imediat (cele cotate cu 3).2. observaţiile constatate care privesc produsul evaluat şi decizia asupra stării acestuia în urma cotării sale.2. Acesta trebuie difuzat obligatoriu la şedinţa de închidere. • Redactare. pentru modul de primire. respectarea planului. • Desfăşurare şedinţei de închidere Această reuniune este obligatorie şi permite auditorilor să prezinte responsabililor compartimentelor auditate. 4.punctele forte întâlnite.fişa constitutivă dosar referinţă cod PDP 8.

o dacă se constată produse neconforme în diferite stadii ale fluxului de fabricaţie se aplică reglementările procedurii de tratare a produsului neconform.completarea fişei de deschidere/închidere. El este condus. în zona corespunzătoare reuniunii de închidere. auditaţii vor transmite la compartimentul Calitate stadiul de rezolvare al acţiunilor corective/ preventive. auditorul şef întocmeşte şi transmite la adresa auditatului o « Notă de atenţionare ». E4: Efectuare audit urmărire Auditul de urmărire are ca scop a se asigura o aplicare bună a acţiunilor corective şi de a verifica eficacitatea acestora. să constituie un dosar cu raportul de audit. În cazul în care acţiunile corective sunt neadecvate şi nu pot rezolva neconformitatea în timp util.2. După primirea raportului de audit. cod PSC 03AC-00 FR-6. auditaţii emit planuri de acţiuni pe formularul plan de acţiuni corective/ preventive cod PDP 8. fară întârziere nejustificată acţiuni pentru eliminarea neconformităţilor detectate şi a cauzelor acestora. O planificare previzională a fost făcută la auditul iniţial. 11 . ori de câte ori primesc o solicitare din partea acestuia. Auditorul şef poate adapta planificarea în funcţie de termenele de aplicare ale acţiunilor corective. Dacă rămân criterii cu demerit mai mare ca 0. • Atenţionare Dacă planul de acţiuni corective/preventive nu este transmis în termenul cerut. auditorul cere iniţerea de noi acţiuni corective şi poate programa în timp util un nou audit de urmărire. E5: Arhivare înregistrări Auditorul şef este responsabil.1AC-00 FR-3. ca la sfârşitul fiecărui audit. planul de acţiuni corective şi eventual rezultatele auditului de urmărire şi să îl arhiveze în cadrul Compartimentului Asigurarea Calităţii. de auditorul şef al auditului iniţial.. planuri pe care le transmit auditorului şef în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit. se anunţă de urgenţă clientul despre situaţia creată. o în situaţia în care se constată că produse finite neconforme au fost deja expediate clientului.2. se blochează întreg lotul şi se trece la inspecţie 100% şi sortare. de preferinţă. După primirea raportului de audit. Auditorul şef derulează etapele de audit de produs. auditorul solicita auditatului noi acţiuni corective. gata de a fi expediate clientului. Responsabilii compartimentelor auditate trebuie să se asigure că sunt întreprinse. E3: Transmitere plan acţiuni corective Acţiuni imediate: o dacă se constată produse finite neconforme.

El poate fi compus din mai multi constituenţi (piese sau subansamble).2. Cost şi Termen optime.2.2. Produsul poate să se prezinte sub formele următoare: − − − − AUDIT DE PRODUS : materie primă.starea de ieşire. ÎNREGISTRĂRI SPECIFICE Înregistrare Cod PDP 8. Auditul de produs este un examen metodic şi independent în vederea determinării dacă produsul examinat şi activităţile aferente la care se raportează satisfac în materie de calitate toate dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt puse în practică în mod eficace şi sunt apte să asigure conformitatea produsului în raport cu specificaţiile.3AC-00 FR-2 PDP 8.3AC-00 FR-3 PDP 8.2.3AC-00 FR-4 PSC 03VM-00 FR-1 PSC 03VM-00 FR-3 PSC 03VM-00 FR-4 PDP 8. .stările intermediare.2. . Se disting: .2.2. DISPOZIŢII PRESTABILITE: Acestea sunt toate dispoziţiile prevăzute la nivelul produsului şi proceselor sale de fabricaţie pentru a satisface clientul şi a produce în condiţii de Calitate.1 DEFINITII PRODUS : Este vorba de produsul elaborat ca şi de cel definit la fiecare operaţie a procesului de fabricaţie.2. DEFINITII SI ABREVIERI 3. produs semifabricat.2. Dispoziţiile prestabilite 12 .3AC-00 FR-1 PDP 8. produs finit.2.starea de intrare. produs brut.2.1AC-00 FR-3 Denumire Fişa constitutivă dosar de referinţă Grilă audit produs Fişa abateri/ comentarii Raport audit produs Program audit produs Plan audit Notificare plan Plan acţiuni corectiv/ preventive Responsabil de document desemnat 3 Responsabil de document desemnat Arhivare/ Păstrare Responsabil Durata [ani] Răspunde pentru distrugere 3.

Evoluţia produsului modifică în timp dispoziţiile prestabilite.) referitoare la procesele de fabricaţie (Sinoptic de Fabricaţie şi Inspecţie. procesul de fabricaţie în ansamblul său.constituie ansamblul elementelor de definire (nivel de performanţã. stările intermediare ale produsului în cursul elaborării.2 ABREVIERI DC AC MC PDP PSC SMC = Director Calitate = Asigurarea Calităţii = Manualul Calităţii = Procedurǎ Descriere Proces = Procedură Sistem Calitate = Sisteme de Management al Calităţii referitoare la produs (desen. etc. scrisori specifice. stabilite şi validate de procesul Pregătirea Producţiei în timpul fazei de proiectare metode. etc. obiectivele Calitate. Plan de Supraveghere.). DOSAR DE REFERINŢǍ AUDIT DE PRODUS: Dosarul de referinţă se compune din documente conţinute în Dosarul de Asigurare Calitate şi eventual din documente complementare. la cuplul produs/ proces. Termen de producţie. etc. 4. Toate aceste dispoziţii prestabilite sunt oficializate prin documente care intră în alcătuirea Dosarului de Asigurarea Calităţii. El cuprinde documentele: • • • 3. proprietăţi şi caracteristici). Costuri. ANEXE ŞI FORMULARE: 4.) complementare (rapoarte de audit. stabilite şi validate de Procesul Proiectare/ Dezvoltare în timpul fazei de concepţie produs. Aceste dispoziţii definesc: • • • • produsul.1 ANEXE Anexa 1 Fişă sinteză a dosarului de referinţă 13 . Se disting dispoziţii prestabilite referitoare: • • la produs. caiete de sarcini norme/standarde.

plan de urmărire calitate.2.2. rezultate de capabilitate. rezultat plan de urmărire calitate.2. fişe de agreere produs.DOCUMENTE CU REZULTATE PRODUSE / PROCESE raport final de studiu AMDEC produs / proiect. obiective calitate şi fiabilitate. lista caracteristicilor condiţii. raport Asigurare Calitate Produs. proceduri generale. manual calitate.2. rezultat plan de întreţinere. caiet de sarcini.3AC-00 FR-3 PDP 8. …. norme şi reglementări.. scrisori specifice: Direcţia Cumpărari. fişe operaţionale sau fişe de post. …. uzine client. 2 . raport final de studiu AMDEC produs / proces. angajament de conformitate. plan de întreţinere. sinoptic. gamă de fabricaţie. specificaţii.2.2.2.DOCUMENTE COMPLEMENTARE istoric evoluţii produs.2 desene & nomenclatoare.3AC-00 FR-2 PDP 8. plan de supraveghere. produs de referinţă. obiective capabilitate.3AC-00 FR-4 PSC 03AC-00 PSC 03AC-00 PSC 03AC-00 FR-1 FR-3 FR-4 Fişa constitutivă dosar de referinţă Grilă audit produs Fişa abateri/ comentarii Raport audit produs Program audituri produs Plan audit Notificare plan Plan acţiuni corectiv/preventive 14 PDP 8.DOCUMENTE PRODUSE / PROCESE 4. plan de inspecţie. istoric evoluţii proces. fişe tehnice. furnizori FORMULARE PDP 8.2..2.1AC-00 FR-3 .2.3AC-00 FR-1 PDP 8. 3 .Anexa 1 FIŞǍ SINTEZǍ A DOSARULUI DE REFERINŢǍ LISTA DE VERIFICARE A DISPOZIŢIILOR PRESTABILITE (listă neexhaustivă. metode şi proceduri de încercare. rezultat plan de inspecţie. în ajutorul auditorului) 1 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->