P. 1
IV-Auditul de Produs

IV-Auditul de Produs

|Views: 640|Likes:
Published by Emil Dumitru

More info:

Published by: Emil Dumitru on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

IV - AUDITUL DE PRODUS

COD: PDP 8.2.2.3AC-00 Versiunea:1 PROCEDURǍ DESCRIERE PROCES STATUT: APLICARE

AUDIT DE PRODUS

SCOP Stabilirea unui proces eficace şi eficient de identificare şi de eliminare a abaterilor de la specificaţiile clienţilor pentru produsele SC AUDIT CALITATE SA. DOMENIUL DE APLICARE Auditul de produs se aplică la toate produsele dezvoltate şi fabricate de SC AUDIT CALITATE SA. COMPARTIMENT ELABORATOR Direcţia Calitate Compartiment Asigurare Calitate CONFIDENŢIALITATE Document intern SC AUDIT CALITATE SRL Nu poate fi comunicat în exteriorul organizaţiei fără acordul emitentului Accesibil întregului personal SC AUDIT CALITATE SRL şi furnizorilor săi aflaţi în relaţie contractuală

APROBAT Marius OPREA

FUNCŢIA DIRECTOR

SEMNǍTURA

DATA APLICǍRII 27.07.2007

1

FIŞA DE VIAŢĂ VERSIUNEA DATA APLICǍRII 1 27.07.2007 DOCUMENTE DE BAZǍ MC AC-00 PSC 01AC-00 SR ISO/TS 16949:2004 „Manual Calitate SC AUDIT CALITATE SRL” „Controlul documentelor” „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe specifice pentru aplicarea ISO 9001:2000 în organizaţii cu producţie de autovehicule şi de piese de schimb aferente” DESCRIEREA MODIFICǍRII Creată pentru aplicare EMITENT Dir. Calitate

DOCUMENTE CITATE SR EN ISO 9000:2001 SR EN ISO 19011:2003 PSC 03AC-00 LEGĂTURA CU NORMELE: SR EN ISO 19011:2003 SR ISO/TS 16949:2004 „Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau de mediu” – Cap. 6 „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe specifice pentru aplicarea ISO 9001:2000 în organizaţii cu producţie de autovehicule şi de piese de schimb aferente” – Cap. 8.2.2.3 „Sisteme de management al calităţii. PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR” „Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau de mediu” „Audituri Interne Calitate”

AU PARTICIPAT LA ELABORAREA PROCEDURII NUME PRENUME Ionel VIERU COMPARTIMENT Asigurarea Calităţii
2

SEMNǍTURA

...........4 Schema logică.............1 ANEXE Anexa 1 Fişă sinteză a dosarului de referinţă 4....1AC-00 FR-3 Fişa constitutivă dosar de referinţă Grilă audit produs Fişa abateri/ comentarii Raport audit produs Program audituri produs Plan audit Notificare plan Plan acţiuni corectiv/preventive 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 12 12 12 13 13 Cap...........................2.....................2..................... 1........................ 1...................................................................................3.................. Definiţii si abrevieri...........3AC-00 FR-2 PDP 8... 1... .....3AC-00 FR-4 PSC 03AC-00 FR-1 PSC 03AC-00 FR-3 PSC 03AC-00 FR-4 PDP 8..........1.............................. Înregistrări specifice............5 Descrierea detaliată a etapelor ............................2. 1..................................3 Modalitati de punere la zi a procedurii ......1 Descrierea procedurii ……………………............................................................3..................................3AC-00 FR-1 PDP 8............................................ 1..................3.......1 Definiţii …………………………. .............4 3 .1................... 1.............................1....................3 Aprecierea stării globale a procesului ..........1 Barem de cotare criterii ..2...............................................1.... 1............................................CUPRINS Pagina Cap.............…..2 FORMULARE PDP 8.................................................................................................2 Limitele auditului de produs ..............2 Cap.... ..........................................................3 Cotarea ...3 Cap......2....................................1.......................... 1............. ...2....2..2............................ 1...1 Principii de bază ……………………….......................................................................................... .................2 Cotarea globală şi indicele de conformitate ... 1........... 3.............................................2................................................1............ 3......................................2 Modalitati de aplicare ………………..... 4.............................................................2.......3AC-00 FR-3 PDP 8............................. 1............................2 Abrevieri …………………………………......1 Tipuri de audituri de produs .... Anexe si formulare.............. .......

1.1. produsul finit . gata de livrare la client. b) audit de produs final .cuprinde examinarea doar a produsului finit ambalat şi a inspecţiilor şi încercărilor finale. 4 . etc.2 Limitele Auditului de Produs: Auditul de produs se aplică în stadii adecvate ale producţiei şi livrării produselor pentru a stabili.1 DESCRIEREA PROCEDURII Direcţia Calitate conduce auditurile efectuate în şi de SC AUDIT CALITATE SRL la intervale planificate pentru a determina dacă produsele realizate în organizaţie respectă cerinţele specificate. eficacitatea punerii în practică a dispoziţiilor prestabilite de ambalare. până la materiile prime si materiale de bază. 1. existenţa. o o Auditul de produs se efectuează în completarea metodelor curente utilizate pentru monitorizarea şi măsurarea produsului (inspecţii şi încercări). Nu se admit în echipa de audit responsabilii cu controlul curent al produsului în fabricaţie/inspecţie. materiale) Auditorul cu ajutorul eventual al specialiştilor. respectarea modului de etichetare. 1 PRINCIPIU DE BAZĂ Auditul de produs se aplică în următoarele situaţii: pentru produsul cu cele mai multe neconformităţi. înapoi pe parcursul diferitelor stadii ale fluxului de fabricaţie. produs intermediar (subansamble. modificarea unui produs existent. validarea unui produs nou . insuficienţa sau absenţa documentării necesare şi suficiente a ceea ce este efectiv realizat la produs.1 Tipuri de audit de produs : a) audit de produs complet .urmăreşte produsul. de regulă responsabilul de proiectarea produsului/tehnologiei de fabricaţie poate să judece adecvarea la obiective a dispoziţiilor prestabilite. pornind de la produsul finit ambalat. 1. eşantionul de produs putând fi: o o o produsul ambalat .1. funcţionalitatea acestuia. reclamaţii sistematice de la client. pentru un anume produs: o o o conformitatea produsului faţă de dimensiunile prestabilite.

1.3. Auditul de produs constituie de asemenea un instrument important care contribuie la controlul produselor din fabricaţia SC AUDITUL CALITǍŢII SRL.3.2 COTAREA GLOBALĂ ŞI INDICELE DE CONFORMITATE Valoarea indicelui de conformitate al procesului (în procente) se calculează în modul următor: Număr de criterii cu 0 x 100 Numărul de criterii auditate 5 Indice de conformitate = . a aprecia îmbunătăţirea unui produs. auditorul relevă abateri mici faţă de dosarul de referinţă Criteriul auditat este luat în considerare. în scopul de a cuantifica riscurile de calitate identificate pe produs. Cotarea permite: o o o a ierarhiza abaterile de neconformitate faţă de Dispoziţiile Prestabilite. Risc mare de incidenţă asupra conformităţii produsului Necorespunzător 1 Acceptabil 2 Insuficient 3 1. 1.1.3 COTAREA Cotarea exprimă un indice de conformitate al produsului care există în momentul auditului faţă de Dispoziţiile Prestabilite.1. auditorul relevă abateri importante faţă de dosarul de referinţă Criteriul sau o parte a criteriului nu este luat în considerare.Punerea în evidenţă a cauzelor noncalităţii este urmată de iniţierea acţiunilor corective. Valorile de cotare sunt : Cotare criteriu 0 Nivel de conformitate Corespunzãtor Criteriul auditat este luat în considerare. 1. auditorul nu relevă abatere faţă de dosarul de referinţă Criteriul este luat în considerare.1 BAREM DE COTARE CRITERII Cotarea este bazată pe următorul principiu: o barem de cotare: demerit pe criteriu (valoare de la 0 la 3) care cere nota cea mai defavorabilă observată la examinarea criteriului. a evalua nivelul de conformitate al unui produs.

nici un criteriu demeritat cu 2 sau 3 şi .o cerere de modificare a procedurii.3 APRECIEREA STĂRII GLOBALE A PRODUSULUI În funcţie de rezultatele obţinute.1. acest indice de conformitate este utilizat pentru a determina starea produsului. Starea procesului Acţiuni corective Constatare Necorespunzător Imediate şi definitive sau aplicarea unei blocări în aşteptarea soluţiei definitive validată .unul sau mai multe criterii demeritate cu 1 sau 2 şi . .unei evoluţii a standardelor sau a organizării firmei . 6 .indice de conformitate ≥95% Corespunzător Supravegherea procesului şi ameliorare continuă 1.unul sau mai multe criterii demeritate cu 3 sau .3.indice de conformitate < 75% .indice de conformitate ≥75% Acceptabil Pe termen scurt pentru criterii de două puncte şi pe termen mediu pentru criteriile de un punct în cadrul unui plan de progres (acţiuni corective) .1. .unui audit de procedură sau sistem . 1.2 MODALITĂŢI DE APLICARE La efectuarea oricărui audit de produs auditorii calificaţi cât şi auditaţii trebuie să aplice prevederile acestei proceduri.3 MODALITĂŢI DE PUNERE LA ZI A PROCEDURII Punerea la zi a acestei proceduri este decisă de elaborator ca urmare: .

4 SCHEMA LOGICĂ: 7 .1.

Rapoarte de control produs . 8 . Documentele selectate sunt înscrise pe formularul "Fişă constitutivă dosar de referinţă" cod PDP 8. El trebuie să conţină obiectivele şi tipul auditului (audit de produs complet sau audit de produs final). identificarea documentelor de referinţă.2. data şi locul efectuării auditului. identificarea membrilor echipei de audit. întocmeşte nota de solicitare şi o transmite Directorului Calitate al SC AUDITUL CALITǍŢII SRL.desfăşurare reuniune prealabilă Această reuniune se realizează doar dacă este necesar şi are ca obiect validarea informaţiilor de definire a auditului de efectuat.2.Incidente clienţi. Elementele indispensabile sunt: .EFMA produs .1. E1: Pregătire audit • Elaborare şi difuzare notificare şi plan audit Planul de audit se elaborează de către auditorul şef şi se difuzează auditaţilor. difuzarea raportului de audit şi data estimativă a publicării.3AC-00 FR-1.Plan (desen) piesă. • Constituire dosar referinţă O listă de verificări numitã “Fişă sinteză a dosarului de referinţă” (Anexa 1) permite auditorului şef să constituie dosarul de referinţă. • Organizare. Audituri Interne Calitate. Dosarul de referinţă se compune din documente conţinute sau înscrise în Dosarul de Asigurare Calitate (DAC) şi eventual.Sinoptic de fabricaţie .Capabilitate produs . identificarea compartimentelor organizatorice care vor fi auditate. identificarea persoanelor care au responsabilităţi directe în sectorul auditat. În cazul solicitării.5 DESCRIEREA DETALIATĂ A ETAPELOR E0: Iniţiere audit produs Auditurile de produs se realizează lasolicitare sau respectând Programul anual de audituri interne calitate elaborat conform procedurii cod PSC 03AC – 00 FR-1.Reclamaţii şi neconformităţi interne aferente produsului în cauză . subansamblu sau ansamblu . solicitantul ia iniţiativa de a declanşa auditul. data şi durata estimate pentru fiecare activitate importantă a auditului. din documente complementare.Plan de supraveghere . Planul de audit cod PSC 03AC-00 FR-3 este transmis cu notificare audituri interne calitate cod PSC 03AC-00 FR-4.

Pentru un audit de produs final echipa de audit procedează astfel: 1.E2: Efectuare audit • Deşfăşurare reuniune de deschidere Auditorul şef este organizatorul acestei reuniuni. verifică dacă s-au efectuat studiile statistice corespunzătoare produselor analizate. Auditorul şef. 5.2. depozitare. 2. examinează. repetă inspecţiile şi încercările efectuate pe fluxul de fabricaţie în conformitate cu planul de supraveghere aferent ataşând înregistrările rezultatelor la documentele de audit. existenţa documentelor de atestare a conformităţii. modul de ambalare. 9 .2. prelevează aleator două-trei exemplare de produs finit din ambalajul colectiv şi verifică modul de identificare pe produs. pentru notarea observaţiilor. verifică înregistrările efectuate în timpul operaţiilor de fabricaţie şi control al produselor în cauză. paletizare. Reuniunea de deschidere are loc întotdeauna la auditat şi durata sa este de maxim o oră. existenţa documentelor de atestare a conformităţii. 2. repetă inspecţiile şi încercările efectuate asupra materiilor prime şi materialelor în conformitate cu planul de control aferent ataşând înregistrările rezultatelor la documentele de audit. Data în care are loc reuniunea. depozitare. în magazia de produse finite. prezentarea subiectului auditului (perimetrul şi posturile selectate). derularea acesteia respectând paşii de mai jos: prezentarea auditorilor şi auditaţilor. dacă este necesar. prezentarea auditului de produs. Ea se bazează pe exploatarea grilei de audit cod PDP 8. Realizare examinare pe teren Aceasta este o acţiune de importanţă majoră şi determinantă a auditului de produs.3AC-00 FR-2 şi utilizarea. cu eventualii specialişti ai echipei de audit. participanţi. 6. paletizare. planing). prelevează aleator două-trei exemplare de produs finit din ambalajul colectiv şi verifică modul de identificare pe produs. prezentarea modalităţilor de efectuare a examinării pe teren (organizare. în magazia de produse finite. • completarea fişei de deschidere/ închidere cod PSC 03AC-00 FR-6 în zona corespunzătoare şedinţei de deschidere. La reuniunea de deschidere participă auditorii şi responsabilii compartimentelor de auditat. 3. locul de desfăşurare şi durata acesteia sunt stabilite în planul de audit. repetă inspecţiile şi încercările finale asupra produselor prelevate în conformitate cu planul de supraveghere aferent ataşând înregistrările rezultatelor la documentele de audit. 4. 7. modul de ambalare. condiţiile de mediu. examinează. a fişei de observaţii cod PSC 03AC-00 FR-5. condiţiile de mediu. pentru un audit de produs complet: 1.

2. Prin această reuniune se pot lămuri eventualele ambiguităţi referitoare la abaterile constatate.3AC-00 FR-3 criteriile cu demerit diferit de 0.2. repetă inspecţiile şi încercările efectuate pe fluxul de fabricaţie în conformitate cu planul de supraveghere aferent ataşând înregistrările rezultatelor la documentele de audit.fişa constitutivă dosar referinţă cod PDP 8.2.2. Alte difuzări ale raportului pot fi efectuate la cerere de comun acord cu auditorul şef. Desfăşurarea acestei reuniuni este următoarea: . completare fişe abateri/comentarii După examinarea pe teren auditorii se reunesc pentru a a stabili cotarea procesului şi pentru a oficializa observaţiile constatate.2.punctele forte întâlnite.2. informaţii comunicate.3.2. Raportul de audit trebuie să conţină şi următoarele documente specifice auditului de produs: . el urmărind ca durata reuniunii să nu depăşească o oră.2. • Desfăşurare şedinţei de închidere Această reuniune este obligatorie şi permite auditorilor să prezinte responsabililor compartimentelor auditate.3AC-00 FR-2). 4. .3AC-00 FR-1 .3AC-00 FR-3 Raportul de audit se difuzează auditaţilor. solicitatorului şi/sau Directorului Calitate.2. . Auditorul şef calculează indicele de conformitate şi marchează starea produsului (grila de audit cod PDP 8.2. Auditorul şef notează pe fişele abateri/ comentarii cod PDP 8. .2. repetă inspecţiile şi încercările finale asupra produselor prelevate în conformitate cu planul de control aferent ataşând înregistrările rezultatelor la documentele de audit. respectarea planului. ajută la ghidarea responsabililor sectorului auditat să identifice abaterile existente. observaţiile constatate care privesc produsul evaluat şi decizia asupra stării acestuia în urma cotării sale. • Redactare. difuzare raport Raportul de audit. 10 . Acesta trebuie difuzat obligatoriu la şedinţa de închidere.prezentarea raportului de audit cod PDP 8.principalele observaţii şi recomandări generale.3AC-00 FR-4. . pentru modul de primire.mulţumiri adresate auditatului din partea echipei de auditori. • Elaborare sinteză – cotare. El este redactat si difuzat de auditorul şef al auditului de produs şi este însoţit de o cerere de planuri de acţiuni corective.2. cod PDP 8.fişe abateri/comentarii cod PDP 8.definirea de către auditaţi a acţiunilor corective care trebuie să fie realizate imediat (cele cotate cu 3). Animatorul acestei reuniuni este auditorul şef.3AC-00 FR-4. abaterile constatate şi cotarea fiecărui criteriu.

auditorul şef întocmeşte şi transmite la adresa auditatului o « Notă de atenţionare ».completarea fişei de deschidere/închidere. se blochează întreg lotul şi se trece la inspecţie 100% şi sortare. 11 . auditorul solicita auditatului noi acţiuni corective. După primirea raportului de audit.2. de preferinţă. se anunţă de urgenţă clientul despre situaţia creată. o în situaţia în care se constată că produse finite neconforme au fost deja expediate clientului. E3: Transmitere plan acţiuni corective Acţiuni imediate: o dacă se constată produse finite neconforme. ori de câte ori primesc o solicitare din partea acestuia. E4: Efectuare audit urmărire Auditul de urmărire are ca scop a se asigura o aplicare bună a acţiunilor corective şi de a verifica eficacitatea acestora. O planificare previzională a fost făcută la auditul iniţial. auditaţii emit planuri de acţiuni pe formularul plan de acţiuni corective/ preventive cod PDP 8. cod PSC 03AC-00 FR-6. • Atenţionare Dacă planul de acţiuni corective/preventive nu este transmis în termenul cerut. de auditorul şef al auditului iniţial. Auditorul şef poate adapta planificarea în funcţie de termenele de aplicare ale acţiunilor corective. După primirea raportului de audit. planuri pe care le transmit auditorului şef în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit. fară întârziere nejustificată acţiuni pentru eliminarea neconformităţilor detectate şi a cauzelor acestora.1AC-00 FR-3.. În cazul în care acţiunile corective sunt neadecvate şi nu pot rezolva neconformitatea în timp util. E5: Arhivare înregistrări Auditorul şef este responsabil.2. Dacă rămân criterii cu demerit mai mare ca 0. o dacă se constată produse neconforme în diferite stadii ale fluxului de fabricaţie se aplică reglementările procedurii de tratare a produsului neconform. în zona corespunzătoare reuniunii de închidere. ca la sfârşitul fiecărui audit. El este condus. auditorul cere iniţerea de noi acţiuni corective şi poate programa în timp util un nou audit de urmărire. planul de acţiuni corective şi eventual rezultatele auditului de urmărire şi să îl arhiveze în cadrul Compartimentului Asigurarea Calităţii. Auditorul şef derulează etapele de audit de produs. Responsabilii compartimentelor auditate trebuie să se asigure că sunt întreprinse. să constituie un dosar cu raportul de audit. auditaţii vor transmite la compartimentul Calitate stadiul de rezolvare al acţiunilor corective/ preventive. gata de a fi expediate clientului.

1 DEFINITII PRODUS : Este vorba de produsul elaborat ca şi de cel definit la fiecare operaţie a procesului de fabricaţie.2. produs brut. Auditul de produs este un examen metodic şi independent în vederea determinării dacă produsul examinat şi activităţile aferente la care se raportează satisfac în materie de calitate toate dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt puse în practică în mod eficace şi sunt apte să asigure conformitatea produsului în raport cu specificaţiile. DISPOZIŢII PRESTABILITE: Acestea sunt toate dispoziţiile prevăzute la nivelul produsului şi proceselor sale de fabricaţie pentru a satisface clientul şi a produce în condiţii de Calitate. Cost şi Termen optime.2. Dispoziţiile prestabilite 12 .starea de ieşire.stările intermediare.2.2.2. Produsul poate să se prezinte sub formele următoare: − − − − AUDIT DE PRODUS : materie primă.2. . El poate fi compus din mai multi constituenţi (piese sau subansamble). produs finit.3AC-00 FR-1 PDP 8. Se disting: .starea de intrare. . produs semifabricat.3AC-00 FR-3 PDP 8.2.2.2. DEFINITII SI ABREVIERI 3. ÎNREGISTRĂRI SPECIFICE Înregistrare Cod PDP 8.3AC-00 FR-2 PDP 8.1AC-00 FR-3 Denumire Fişa constitutivă dosar de referinţă Grilă audit produs Fişa abateri/ comentarii Raport audit produs Program audit produs Plan audit Notificare plan Plan acţiuni corectiv/ preventive Responsabil de document desemnat 3 Responsabil de document desemnat Arhivare/ Păstrare Responsabil Durata [ani] Răspunde pentru distrugere 3.3AC-00 FR-4 PSC 03VM-00 FR-1 PSC 03VM-00 FR-3 PSC 03VM-00 FR-4 PDP 8.2.2.

1 ANEXE Anexa 1 Fişă sinteză a dosarului de referinţă 13 . Toate aceste dispoziţii prestabilite sunt oficializate prin documente care intră în alcătuirea Dosarului de Asigurarea Calităţii. etc. ANEXE ŞI FORMULARE: 4.). procesul de fabricaţie în ansamblul său. caiete de sarcini norme/standarde. Termen de producţie. obiectivele Calitate. stările intermediare ale produsului în cursul elaborării. la cuplul produs/ proces. Evoluţia produsului modifică în timp dispoziţiile prestabilite. Costuri.) complementare (rapoarte de audit.constituie ansamblul elementelor de definire (nivel de performanţã. El cuprinde documentele: • • • 3. Plan de Supraveghere. etc. DOSAR DE REFERINŢǍ AUDIT DE PRODUS: Dosarul de referinţă se compune din documente conţinute în Dosarul de Asigurare Calitate şi eventual din documente complementare. Se disting dispoziţii prestabilite referitoare: • • la produs.) referitoare la procesele de fabricaţie (Sinoptic de Fabricaţie şi Inspecţie. proprietăţi şi caracteristici). etc. Aceste dispoziţii definesc: • • • • produsul. stabilite şi validate de procesul Pregătirea Producţiei în timpul fazei de proiectare metode. scrisori specifice.2 ABREVIERI DC AC MC PDP PSC SMC = Director Calitate = Asigurarea Calităţii = Manualul Calităţii = Procedurǎ Descriere Proces = Procedură Sistem Calitate = Sisteme de Management al Calităţii referitoare la produs (desen. 4. stabilite şi validate de Procesul Proiectare/ Dezvoltare în timpul fazei de concepţie produs.

raport Asigurare Calitate Produs.3AC-00 FR-4 PSC 03AC-00 PSC 03AC-00 PSC 03AC-00 FR-1 FR-3 FR-4 Fişa constitutivă dosar de referinţă Grilă audit produs Fişa abateri/ comentarii Raport audit produs Program audituri produs Plan audit Notificare plan Plan acţiuni corectiv/preventive 14 PDP 8. proceduri generale. specificaţii.3AC-00 FR-3 PDP 8. rezultat plan de inspecţie.3AC-00 FR-2 PDP 8..2. istoric evoluţii proces.DOCUMENTE COMPLEMENTARE istoric evoluţii produs. sinoptic.. ….2. fişe operaţionale sau fişe de post. 3 . plan de inspecţie.3AC-00 FR-1 PDP 8. obiective calitate şi fiabilitate.DOCUMENTE CU REZULTATE PRODUSE / PROCESE raport final de studiu AMDEC produs / proiect.2.Anexa 1 FIŞǍ SINTEZǍ A DOSARULUI DE REFERINŢǍ LISTA DE VERIFICARE A DISPOZIŢIILOR PRESTABILITE (listă neexhaustivă.DOCUMENTE PRODUSE / PROCESE 4. …. fişe tehnice.2. angajament de conformitate. rezultat plan de întreţinere. manual calitate.1AC-00 FR-3 . gamă de fabricaţie.2. rezultate de capabilitate. în ajutorul auditorului) 1 .2. raport final de studiu AMDEC produs / proces. norme şi reglementări. scrisori specifice: Direcţia Cumpărari. 2 . lista caracteristicilor condiţii.2. plan de urmărire calitate. fişe de agreere produs. plan de întreţinere. furnizori FORMULARE PDP 8. plan de supraveghere. metode şi proceduri de încercare. rezultat plan de urmărire calitate.2.2 desene & nomenclatoare.2.2. obiective capabilitate. caiet de sarcini. produs de referinţă. uzine client.

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->