Contabilitatea capitalului social se conduce cu ajutorul contului de gradul 1 : 101 “Capital”, detaliat pe urmatoarele conturi de gradul 2 : • 1011 ” Capital

subscris si nevarsat ” • 1012 “Capital subscris varsat ” • 1015 ” Patrimoniul regiei ” • 1016 “Patrimoniul public ” Exemplu1:Constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata, cu capital social de 200 ron, varsat integral la la banca inainte de inmatricularea societatii: 5121 = 1012 Exemplu 2: Constituirea unei societati comerciale cu capital social subscris de 300 ron, varsat integral inainte de inmatriculare, sub forma de : numerar : 200 ron, materii prime : 50 ron, echipamente : 50 ron. % = 1012 300 5121 200 2131 50 301 50 Exemplu 3 Constituirea unei societati pe actiuni cu un capital subscris de 100.000 ron, divizat in 20.000 actiuni. La infiintare s-a depus la banca contravaloarea a 10.000 actiuni, restul urmand a fi varsat in contul bancar la 12 luni de infiintare. • subscrierea capitalului: 456 ” Decontari cu actionarii privind capitalul ” = 1011 100.000 • varsarea partiala capitalului in momentul infiintarii: 5121 = 456 50.000 ( 10.000 actiuni * 5 ron/actiune ) • trecerea capitalului social de subscris nevarsat la varsat: 1012 = 1011 50.000 • varsarea ulterioara a restului capitalului 5121 = 456 50.000 • trecerea restului capitalului de la subscris nevarsat la varsat: 1012 = 1011 50.000 Exemplu 3: Incorporarea in capitalul social a profitului reportat: 1171 “Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat ” = 1012 Exemplu 4: Reducerea capitalului social cu 500 ron ca urmare a acoperirii unei pierderi reportate din exercitiile anterioare : 1012 = 1171 500 Exemplu 5: Reducerea capitalului social prin rascumpararea cu plata in numerar a 1000 de actiuni proprii la 0.6 ron/buc, care ulterior se anuleaza. Valoare nominala a actiunilor este 0,5 ron. • rascumpararea actiunilor : 1091 ” Actiuni proprii detinute pe termen scurt” = 5311 600 • anularea actiunilor rascumparate: % = 1091 600 1012 500 6583 ” Venituri din alte operatii de capital 100 Exemplu 6 Retragerea unui asociat dintr-o firma, si retragerea aportului social initial in suma de 300 ron. Achitarea se face in numerar.

In actul constitutiv scrie ca respectivul capital social de 200.1699. In acest fel se renunta la varianta angajarii unui imprumut bancar. cu exceptia rezervelor legale . in cazul in care cursul de schimb din momentul depunerii banilor este mai mic decat cel din momentul subscrierii cap social. Cum inregistrez transferul de euro dintr-un cont in altul. De asemenea nu mai este necesara nici efectuarea de imprumuturi obligatare.C. 2. deoarece banii ies din contul euro la un alt curs.000 euro echivalentul a 665.A. cursul bnr era altul. negociat. care urmeaza a fi repartizat in Adunarea generala a actionarilor in 2008 atat pentru dividende (20 % din rezultatul reportat din contul 117).000. Sint nou pe site si nu stiu daca s-a mai raspuns lao astfel de intrebare asa ca daca problema a mai fost dezbatuta va rog sa ma scuzati.• diminuarea capitalului social: 1012 = 456 300 • achitarea sumei catre asociat: 456 = 5311 300 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Subiect: monografie contabila Buna ziua. 200 ron Cam asa se face inregistrarea.A. Astfel actionarii S. deoarece legea nu prevede obligativitatea de a repartiza profitul sub forma de dividende si de aceea poate fi retinut pentru reinvestire . Alma BM S.subscrierea si emisiunea de noi actiuni . 1.C. Alma BM S. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx In cursul anului 2008 S. cu un profit considerabil (cu mult mai mare decat cel realizat in 2006) de 57.000 ron calculati la un curs de 3. respectiv 3. plati la scadenta si dobanzi ridicate. cat si pentru majorarea capitalului social (50%). Operatiunea de majorare a capitalului social in loc de acordarea de dividende prezinta multe avantaje. Alma BM S. consolideaza capitalul firmei . In data depunerii capitalului. diferit de cursul bnr ? Subiect: RE: monografie contabila dep cap social:5124=456.incorporarea rezervelor. 17700ron dif curs varsare cap soc: 665=456. 17500 ron subscriere cap soc:456=1011. care ar duce la emiterea de garantii si chiar controlul firmei.C. tinand cont ca in actul constit este stipulat un curs si bnr a stabilit alt curs in data depunerii cap. cum ar fi: .compensarea creantelor lichide si exigibile asupra firmei. deoarece eu trebuie sa stipulez un curs valutar atunci cand fac inregistrarea in programul de contabilitate? 3. Am o firma care a depus capital social in euro in valoare de 200.incorporarea primelor de emisiune .000 lei. avand la dispozitie mai multe variante. Majorarea capitalului social prin incorporarea beneficiilor Anul 2007 a fost incheiat de catre S.A.325 a fost depus la banca x. intentioneaza sa majoreze capitalul social. soc? Acest capital este mutat intr-un alt cont de euro si de acolo s-au mutat in diferite zile sume intr-un cont de lei dar la alt curs decat cursul bnr pentru acea zi.incorporarea beneficiilor. Cum inregistrez depunerea capitalului social. Cum inregistrez schimbul valutar.

650.A. ci sub forma de surse proprii pentru finantare (contul 1068 avand sold creditor de 3.000 lei.752/2005 de a avea active care sa depaseasca 3.000.si nu sunt ingrijorati in privinta incertitudinii rambursarii in conditiile angajarii unui imprumut prin emiterea de obligatiuni.C.500 lei (Rezultatul reportat) Majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor (nu s-au incorporat rezervele legale care sunt interzise prin lege pentru majorarea capitalului social). ar fi mai corect sa fie acoperite pierderile din rezervele constituite din profiturile nete ale anilor 2003-2005 (cand nu existau facilitati fiscale) sau exista o regula privind ordinea (de ex. daca deja s-a platit impozitul la vremea respectiva (inainte de repartizarea profitului net pentru surse proprii de finantare)? Care ar fi procedura si inregistrarile contabile. 3 (1). Alma BM S. pentru ca organele fiscale sa nu gaseasca nimic in neregula cu aceste operatiuni? Intrucat in anii 1997-2002 au fost inlesniri la impozitul pe profit pentru investitii. chiar daca intocmeste bilant prescurtat (a patra componenta a situatiilor financiare publicate de firma.300.C.930 lei In aceasta situatie are loc doar o crestere scriptica a capitalului social.000 lei. care reprezinta o analiza a principalelor schimbari pe parcursul perioadei in capitalurile proprii ale firmei sau in averea neta a actionarilor). atunci trebuie sau nu platit impozit pe profit de 16% la suma acoperita. Alma BM S. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Exemplu O societate inregistreaza in anul 2006 o pierdere de 200.300.500.000 lei (2006 + 2007) in urmatorii 5 ani si dorinta actionarilor ar fi sa obtina dividende cat mai repede posibil. intrebarea este daca din rezervele existente de 3.000. 2007 si eventual in 2008) ? Daca da. Desi S.000 euro si un numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar 2007 peste 50. deoarece capitalurile proprii ale S. pot fi acoperite pierderile acumulate (din 2006. nu se incadreaza in categoria firmelor care indeplinesc conditiile prevazute la art. Cresterea capitalului social din profitul realizat an precedent: 117 = 1012 (Capital social subscris varsat) 28. Din profiturile nete obtinute in anii precedenti (1997-2005) au fost constituite rezerve in sensul ca profiturile nete nu s-au repartizat sub forma de dividende. nr. din O. 1. iar in 2007 de 1.A.F. aceasta a optat pentru intocmirea situatiei modificarilor capitalului propriu. cifra de afaceri neta de peste 7. operatiune denumita capitalizare a rezervelor si considerata o operatiune de autofinantare: 1068 (Alte rezerve) = 1012 (Capital social subscris varsat) 1.000 euro. Intrucat societatea nu are posibilitatea de a-si recupera pierderile de 1.M. obtinute din profiturile nete. au ramas neschimbate. cleiologica) in care se utilizeaza rezervele pentru acoperire ? .000 lei).000 lei.

divizarii. pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat. consideram ca diferenta clara intre pierderea fiscala si cea contabila este bine cunoscuta. iar intrebarea se refera numai la acoperirea pierderii contabile. . fara referire la recuperarea pierderii fiscale. distribuirii provizionului sau rezervei catre participanti sub orice forma. Reflectarea in contabilitate a operatiunii privind acoperirea pierderii contabile se efectueaza pe baza aprobarii acesteia de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor sau de catre consiliul de administratie. fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv. Informatii financiare: Cont 1068 „Alte rezerve” = .Se poate efectua operatiunea cu data de 31.000 lei provenite din profituri nete ani 1997-2005 Cont 1171 „Rezultat Reportat an 2006” = . (4). indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei provizionului sau a rezervei. Astfel.000 lei Cont 1171 „Rezultat Reportat an 2007” = . 19 alin. lichidarii. 1068 „Alte Rezerve” = 117 „Pierderi Reportate ani precedenti” b) Pierderea contabila aferenta anului 2008 nu poate fi acoperita decat in anul 2009 la data aprobarii situatiilor financiare ale anului 2008 prin care conducerea ia la cunostinta rezultatul anului si aproba acoperirea pierderii din alte rezerve. Astfel.1. 22 alineatul (5) astfel: reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa se include in veniturile impozabile. Se mentioneaza recuperarea pierderilor in urmatorii 5 ani. a) Pierderile contabile din anii anteriori pot fi acoperite la finele anului 2008 pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor sau de catre consiliul de administratie. nu si in cea contabila.752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene la punctul 222 alineat (5) cu sublinierea ca ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor. prime de capital si capital social. 117 = 121 „Pierdere contabila reportata an 2008” „Pierdere curenta an 2008” 1068 „Alte Rezerve” = 117 „Pierdere contabila reportata an 2008” Din punct de vedere al impozitarii rezervelor la momentul acoperirii pierderii. potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor. conditie care exista numai in reglementarea fiscala.000 lei Potrivit prevederilor Legii Contabilitatii Republicate nr.000. insa pierderea fiscala poate fi recuperata numai in urmatorii 5 ani (7 ani incepand cu 01/01/2009). dupa caz. deoarece rezultatele exercitiilor financiare precedente sunt aprobate de catre Conducere.2008 si bineinteles in raportul consiliului de administratie asupra situatiilor financiare ale anului 2008 s-ar cuprinde propunerea catre AGA de acoperire a pierderilor din rezerve (in ipoteza ca AGA va si aproba acest lucru)? Deoarece nu s-a mentionat nicaieri despre valoarea pierderii fiscale. 82 din 24 decembrie 1991 art. dupa caz. 1.3.12. Aceleasi prevederi se regasesc si in Ordinul nr. Codul Fiscal aduce precizari la art. respectiv a consiliului de administratiei. din rezerve. pierderea contabila poate fi acoperita oricand in viitor fara limita. pierderile contabile reportate pot fi acoperite din alte rezerve constituite din profituri nete inregistrate in anii anteriori.200.300.

Norme metodologice enumera aceste rezerve ca provenind din: a) sumele reprezentand diferentele nete rezultate din evaluarea disponibilului in devize. potrivit legii. de la data aplicarii facilitatii respective. La alineatul 6 insa. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . care au fost neimpozabile.Pentru rezerve constituite din profituri nete nu se pune problema impozitarii la data utilizarii pentru acoperirea pierderii. in conformitate cu actele normative in vigoare. asupra acestor sume se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere. b) scutirile si reducerile de impozit pe profit aplicate asupra profitului investit potrivit prevederilor legii. inclusiv suma profitului investit. precum si cele prevazute in legi speciale. se mentioneaza ca sumele inregistrate in conturi de rezerve legale si rezerve reprezentand facilitati fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. In cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat. diferenta dintre cota redusa de impozit pentru exportul de bunuri si/sau servicii si cota standard.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful