Contabilitatea capitalului social se conduce cu ajutorul contului de gradul 1 : 101 “Capital”, detaliat pe urmatoarele conturi de gradul 2 : • 1011 ” Capital

subscris si nevarsat ” • 1012 “Capital subscris varsat ” • 1015 ” Patrimoniul regiei ” • 1016 “Patrimoniul public ” Exemplu1:Constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata, cu capital social de 200 ron, varsat integral la la banca inainte de inmatricularea societatii: 5121 = 1012 Exemplu 2: Constituirea unei societati comerciale cu capital social subscris de 300 ron, varsat integral inainte de inmatriculare, sub forma de : numerar : 200 ron, materii prime : 50 ron, echipamente : 50 ron. % = 1012 300 5121 200 2131 50 301 50 Exemplu 3 Constituirea unei societati pe actiuni cu un capital subscris de 100.000 ron, divizat in 20.000 actiuni. La infiintare s-a depus la banca contravaloarea a 10.000 actiuni, restul urmand a fi varsat in contul bancar la 12 luni de infiintare. • subscrierea capitalului: 456 ” Decontari cu actionarii privind capitalul ” = 1011 100.000 • varsarea partiala capitalului in momentul infiintarii: 5121 = 456 50.000 ( 10.000 actiuni * 5 ron/actiune ) • trecerea capitalului social de subscris nevarsat la varsat: 1012 = 1011 50.000 • varsarea ulterioara a restului capitalului 5121 = 456 50.000 • trecerea restului capitalului de la subscris nevarsat la varsat: 1012 = 1011 50.000 Exemplu 3: Incorporarea in capitalul social a profitului reportat: 1171 “Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat ” = 1012 Exemplu 4: Reducerea capitalului social cu 500 ron ca urmare a acoperirii unei pierderi reportate din exercitiile anterioare : 1012 = 1171 500 Exemplu 5: Reducerea capitalului social prin rascumpararea cu plata in numerar a 1000 de actiuni proprii la 0.6 ron/buc, care ulterior se anuleaza. Valoare nominala a actiunilor este 0,5 ron. • rascumpararea actiunilor : 1091 ” Actiuni proprii detinute pe termen scurt” = 5311 600 • anularea actiunilor rascumparate: % = 1091 600 1012 500 6583 ” Venituri din alte operatii de capital 100 Exemplu 6 Retragerea unui asociat dintr-o firma, si retragerea aportului social initial in suma de 300 ron. Achitarea se face in numerar.

325 a fost depus la banca x. plati la scadenta si dobanzi ridicate.000 ron calculati la un curs de 3. deoarece eu trebuie sa stipulez un curs valutar atunci cand fac inregistrarea in programul de contabilitate? 3. deoarece legea nu prevede obligativitatea de a repartiza profitul sub forma de dividende si de aceea poate fi retinut pentru reinvestire . Alma BM S.incorporarea primelor de emisiune .A.C.• diminuarea capitalului social: 1012 = 456 300 • achitarea sumei catre asociat: 456 = 5311 300 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Subiect: monografie contabila Buna ziua. Cum inregistrez schimbul valutar. In acest fel se renunta la varianta angajarii unui imprumut bancar.compensarea creantelor lichide si exigibile asupra firmei.1699. consolideaza capitalul firmei .000 euro echivalentul a 665. Alma BM S.000 lei. cat si pentru majorarea capitalului social (50%). 17500 ron subscriere cap soc:456=1011. Alma BM S. 1. tinand cont ca in actul constit este stipulat un curs si bnr a stabilit alt curs in data depunerii cap. negociat. Cum inregistrez depunerea capitalului social. De asemenea nu mai este necesara nici efectuarea de imprumuturi obligatare. intentioneaza sa majoreze capitalul social.incorporarea rezervelor. cu un profit considerabil (cu mult mai mare decat cel realizat in 2006) de 57.C. In actul constitutiv scrie ca respectivul capital social de 200. care ar duce la emiterea de garantii si chiar controlul firmei. In data depunerii capitalului.000.subscrierea si emisiunea de noi actiuni . Am o firma care a depus capital social in euro in valoare de 200. diferit de cursul bnr ? Subiect: RE: monografie contabila dep cap social:5124=456.incorporarea beneficiilor.A. in cazul in care cursul de schimb din momentul depunerii banilor este mai mic decat cel din momentul subscrierii cap social. care urmeaza a fi repartizat in Adunarea generala a actionarilor in 2008 atat pentru dividende (20 % din rezultatul reportat din contul 117). avand la dispozitie mai multe variante. Operatiunea de majorare a capitalului social in loc de acordarea de dividende prezinta multe avantaje. cursul bnr era altul.C. cum ar fi: . Sint nou pe site si nu stiu daca s-a mai raspuns lao astfel de intrebare asa ca daca problema a mai fost dezbatuta va rog sa ma scuzati. respectiv 3. deoarece banii ies din contul euro la un alt curs. Cum inregistrez transferul de euro dintr-un cont in altul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx In cursul anului 2008 S. cu exceptia rezervelor legale . 17700ron dif curs varsare cap soc: 665=456. Majorarea capitalului social prin incorporarea beneficiilor Anul 2007 a fost incheiat de catre S. soc? Acest capital este mutat intr-un alt cont de euro si de acolo s-au mutat in diferite zile sume intr-un cont de lei dar la alt curs decat cursul bnr pentru acea zi.A. 200 ron Cam asa se face inregistrarea. Astfel actionarii S. 2.

A. au ramas neschimbate. 2007 si eventual in 2008) ? Daca da. Intrucat societatea nu are posibilitatea de a-si recupera pierderile de 1.F. atunci trebuie sau nu platit impozit pe profit de 16% la suma acoperita. Cresterea capitalului social din profitul realizat an precedent: 117 = 1012 (Capital social subscris varsat) 28.300. aceasta a optat pentru intocmirea situatiei modificarilor capitalului propriu.000. chiar daca intocmeste bilant prescurtat (a patra componenta a situatiilor financiare publicate de firma.C. Din profiturile nete obtinute in anii precedenti (1997-2005) au fost constituite rezerve in sensul ca profiturile nete nu s-au repartizat sub forma de dividende.M.000 euro si un numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar 2007 peste 50.000 lei. iar in 2007 de 1. ci sub forma de surse proprii pentru finantare (contul 1068 avand sold creditor de 3.000 lei.si nu sunt ingrijorati in privinta incertitudinii rambursarii in conditiile angajarii unui imprumut prin emiterea de obligatiuni.000 euro.930 lei In aceasta situatie are loc doar o crestere scriptica a capitalului social.500.000 lei. intrebarea este daca din rezervele existente de 3. obtinute din profiturile nete. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Exemplu O societate inregistreaza in anul 2006 o pierdere de 200. 3 (1).752/2005 de a avea active care sa depaseasca 3. deoarece capitalurile proprii ale S. care reprezinta o analiza a principalelor schimbari pe parcursul perioadei in capitalurile proprii ale firmei sau in averea neta a actionarilor). pentru ca organele fiscale sa nu gaseasca nimic in neregula cu aceste operatiuni? Intrucat in anii 1997-2002 au fost inlesniri la impozitul pe profit pentru investitii. daca deja s-a platit impozitul la vremea respectiva (inainte de repartizarea profitului net pentru surse proprii de finantare)? Care ar fi procedura si inregistrarile contabile. Alma BM S. cleiologica) in care se utilizeaza rezervele pentru acoperire ? .650. nr. nu se incadreaza in categoria firmelor care indeplinesc conditiile prevazute la art. operatiune denumita capitalizare a rezervelor si considerata o operatiune de autofinantare: 1068 (Alte rezerve) = 1012 (Capital social subscris varsat) 1.300.000 lei (2006 + 2007) in urmatorii 5 ani si dorinta actionarilor ar fi sa obtina dividende cat mai repede posibil.500 lei (Rezultatul reportat) Majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor (nu s-au incorporat rezervele legale care sunt interzise prin lege pentru majorarea capitalului social).000. Alma BM S. ar fi mai corect sa fie acoperite pierderile din rezervele constituite din profiturile nete ale anilor 2003-2005 (cand nu existau facilitati fiscale) sau exista o regula privind ordinea (de ex. din O.000 lei). Desi S.A. cifra de afaceri neta de peste 7.C. 1. pot fi acoperite pierderile acumulate (din 2006.

82 din 24 decembrie 1991 art. pierderea contabila poate fi acoperita oricand in viitor fara limita. din rezerve. potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.1. indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei provizionului sau a rezervei.000 lei provenite din profituri nete ani 1997-2005 Cont 1171 „Rezultat Reportat an 2006” = . respectiv a consiliului de administratiei. deoarece rezultatele exercitiilor financiare precedente sunt aprobate de catre Conducere.3. 1068 „Alte Rezerve” = 117 „Pierderi Reportate ani precedenti” b) Pierderea contabila aferenta anului 2008 nu poate fi acoperita decat in anul 2009 la data aprobarii situatiilor financiare ale anului 2008 prin care conducerea ia la cunostinta rezultatul anului si aproba acoperirea pierderii din alte rezerve.Se poate efectua operatiunea cu data de 31. conditie care exista numai in reglementarea fiscala. pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat.12.2008 si bineinteles in raportul consiliului de administratie asupra situatiilor financiare ale anului 2008 s-ar cuprinde propunerea catre AGA de acoperire a pierderilor din rezerve (in ipoteza ca AGA va si aproba acest lucru)? Deoarece nu s-a mentionat nicaieri despre valoarea pierderii fiscale. divizarii. Astfel. distribuirii provizionului sau rezervei catre participanti sub orice forma. 22 alineatul (5) astfel: reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa se include in veniturile impozabile. 117 = 121 „Pierdere contabila reportata an 2008” „Pierdere curenta an 2008” 1068 „Alte Rezerve” = 117 „Pierdere contabila reportata an 2008” Din punct de vedere al impozitarii rezervelor la momentul acoperirii pierderii. Aceleasi prevederi se regasesc si in Ordinul nr. Codul Fiscal aduce precizari la art. 1. fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv.000. Se mentioneaza recuperarea pierderilor in urmatorii 5 ani. insa pierderea fiscala poate fi recuperata numai in urmatorii 5 ani (7 ani incepand cu 01/01/2009).000 lei Potrivit prevederilor Legii Contabilitatii Republicate nr. a) Pierderile contabile din anii anteriori pot fi acoperite la finele anului 2008 pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor sau de catre consiliul de administratie. 19 alin.300.752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene la punctul 222 alineat (5) cu sublinierea ca ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor. nu si in cea contabila. iar intrebarea se refera numai la acoperirea pierderii contabile.200.000 lei Cont 1171 „Rezultat Reportat an 2007” = . fara referire la recuperarea pierderii fiscale. prime de capital si capital social. . Informatii financiare: Cont 1068 „Alte rezerve” = . lichidarii. Astfel. consideram ca diferenta clara intre pierderea fiscala si cea contabila este bine cunoscuta. (4). dupa caz. dupa caz. Reflectarea in contabilitate a operatiunii privind acoperirea pierderii contabile se efectueaza pe baza aprobarii acesteia de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor sau de catre consiliul de administratie. pierderile contabile reportate pot fi acoperite din alte rezerve constituite din profituri nete inregistrate in anii anteriori.

potrivit legii. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . b) scutirile si reducerile de impozit pe profit aplicate asupra profitului investit potrivit prevederilor legii. in conformitate cu actele normative in vigoare. asupra acestor sume se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere. diferenta dintre cota redusa de impozit pentru exportul de bunuri si/sau servicii si cota standard.Pentru rezerve constituite din profituri nete nu se pune problema impozitarii la data utilizarii pentru acoperirea pierderii. precum si cele prevazute in legi speciale. In cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat. Norme metodologice enumera aceste rezerve ca provenind din: a) sumele reprezentand diferentele nete rezultate din evaluarea disponibilului in devize. inclusiv suma profitului investit. care au fost neimpozabile. se mentioneaza ca sumele inregistrate in conturi de rezerve legale si rezerve reprezentand facilitati fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. La alineatul 6 insa. de la data aplicarii facilitatii respective.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful