Contabilitatea capitalului social se conduce cu ajutorul contului de gradul 1 : 101 “Capital”, detaliat pe urmatoarele conturi de gradul 2 : • 1011 ” Capital

subscris si nevarsat ” • 1012 “Capital subscris varsat ” • 1015 ” Patrimoniul regiei ” • 1016 “Patrimoniul public ” Exemplu1:Constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata, cu capital social de 200 ron, varsat integral la la banca inainte de inmatricularea societatii: 5121 = 1012 Exemplu 2: Constituirea unei societati comerciale cu capital social subscris de 300 ron, varsat integral inainte de inmatriculare, sub forma de : numerar : 200 ron, materii prime : 50 ron, echipamente : 50 ron. % = 1012 300 5121 200 2131 50 301 50 Exemplu 3 Constituirea unei societati pe actiuni cu un capital subscris de 100.000 ron, divizat in 20.000 actiuni. La infiintare s-a depus la banca contravaloarea a 10.000 actiuni, restul urmand a fi varsat in contul bancar la 12 luni de infiintare. • subscrierea capitalului: 456 ” Decontari cu actionarii privind capitalul ” = 1011 100.000 • varsarea partiala capitalului in momentul infiintarii: 5121 = 456 50.000 ( 10.000 actiuni * 5 ron/actiune ) • trecerea capitalului social de subscris nevarsat la varsat: 1012 = 1011 50.000 • varsarea ulterioara a restului capitalului 5121 = 456 50.000 • trecerea restului capitalului de la subscris nevarsat la varsat: 1012 = 1011 50.000 Exemplu 3: Incorporarea in capitalul social a profitului reportat: 1171 “Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat ” = 1012 Exemplu 4: Reducerea capitalului social cu 500 ron ca urmare a acoperirii unei pierderi reportate din exercitiile anterioare : 1012 = 1171 500 Exemplu 5: Reducerea capitalului social prin rascumpararea cu plata in numerar a 1000 de actiuni proprii la 0.6 ron/buc, care ulterior se anuleaza. Valoare nominala a actiunilor este 0,5 ron. • rascumpararea actiunilor : 1091 ” Actiuni proprii detinute pe termen scurt” = 5311 600 • anularea actiunilor rascumparate: % = 1091 600 1012 500 6583 ” Venituri din alte operatii de capital 100 Exemplu 6 Retragerea unui asociat dintr-o firma, si retragerea aportului social initial in suma de 300 ron. Achitarea se face in numerar.

care ar duce la emiterea de garantii si chiar controlul firmei. In actul constitutiv scrie ca respectivul capital social de 200. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx In cursul anului 2008 S. 17700ron dif curs varsare cap soc: 665=456. In acest fel se renunta la varianta angajarii unui imprumut bancar.A. deoarece legea nu prevede obligativitatea de a repartiza profitul sub forma de dividende si de aceea poate fi retinut pentru reinvestire . 2.A. cursul bnr era altul. cum ar fi: . cat si pentru majorarea capitalului social (50%).1699. consolideaza capitalul firmei .C. deoarece eu trebuie sa stipulez un curs valutar atunci cand fac inregistrarea in programul de contabilitate? 3. cu un profit considerabil (cu mult mai mare decat cel realizat in 2006) de 57. Alma BM S. Astfel actionarii S.C. respectiv 3. Cum inregistrez transferul de euro dintr-un cont in altul. 1. Sint nou pe site si nu stiu daca s-a mai raspuns lao astfel de intrebare asa ca daca problema a mai fost dezbatuta va rog sa ma scuzati. avand la dispozitie mai multe variante.000.000 ron calculati la un curs de 3.000 euro echivalentul a 665. De asemenea nu mai este necesara nici efectuarea de imprumuturi obligatare. Cum inregistrez schimbul valutar.incorporarea rezervelor. Cum inregistrez depunerea capitalului social. plati la scadenta si dobanzi ridicate. 200 ron Cam asa se face inregistrarea. soc? Acest capital este mutat intr-un alt cont de euro si de acolo s-au mutat in diferite zile sume intr-un cont de lei dar la alt curs decat cursul bnr pentru acea zi.325 a fost depus la banca x. cu exceptia rezervelor legale . 17500 ron subscriere cap soc:456=1011.incorporarea primelor de emisiune .A. tinand cont ca in actul constit este stipulat un curs si bnr a stabilit alt curs in data depunerii cap. Alma BM S. intentioneaza sa majoreze capitalul social. deoarece banii ies din contul euro la un alt curs. Am o firma care a depus capital social in euro in valoare de 200. diferit de cursul bnr ? Subiect: RE: monografie contabila dep cap social:5124=456.000 lei.subscrierea si emisiunea de noi actiuni . negociat. Alma BM S.• diminuarea capitalului social: 1012 = 456 300 • achitarea sumei catre asociat: 456 = 5311 300 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Subiect: monografie contabila Buna ziua. Operatiunea de majorare a capitalului social in loc de acordarea de dividende prezinta multe avantaje.incorporarea beneficiilor. care urmeaza a fi repartizat in Adunarea generala a actionarilor in 2008 atat pentru dividende (20 % din rezultatul reportat din contul 117).compensarea creantelor lichide si exigibile asupra firmei.C. In data depunerii capitalului. in cazul in care cursul de schimb din momentul depunerii banilor este mai mic decat cel din momentul subscrierii cap social. Majorarea capitalului social prin incorporarea beneficiilor Anul 2007 a fost incheiat de catre S.

000. din O. cifra de afaceri neta de peste 7. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Exemplu O societate inregistreaza in anul 2006 o pierdere de 200.000 lei (2006 + 2007) in urmatorii 5 ani si dorinta actionarilor ar fi sa obtina dividende cat mai repede posibil. Desi S. Cresterea capitalului social din profitul realizat an precedent: 117 = 1012 (Capital social subscris varsat) 28.A. intrebarea este daca din rezervele existente de 3.C. Intrucat societatea nu are posibilitatea de a-si recupera pierderile de 1. nr.500. pentru ca organele fiscale sa nu gaseasca nimic in neregula cu aceste operatiuni? Intrucat in anii 1997-2002 au fost inlesniri la impozitul pe profit pentru investitii.000 euro.si nu sunt ingrijorati in privinta incertitudinii rambursarii in conditiile angajarii unui imprumut prin emiterea de obligatiuni.000 lei.300. 1. atunci trebuie sau nu platit impozit pe profit de 16% la suma acoperita.C. care reprezinta o analiza a principalelor schimbari pe parcursul perioadei in capitalurile proprii ale firmei sau in averea neta a actionarilor).930 lei In aceasta situatie are loc doar o crestere scriptica a capitalului social.M. operatiune denumita capitalizare a rezervelor si considerata o operatiune de autofinantare: 1068 (Alte rezerve) = 1012 (Capital social subscris varsat) 1. deoarece capitalurile proprii ale S. obtinute din profiturile nete.000 lei.F. iar in 2007 de 1. pot fi acoperite pierderile acumulate (din 2006.000.752/2005 de a avea active care sa depaseasca 3. aceasta a optat pentru intocmirea situatiei modificarilor capitalului propriu. ar fi mai corect sa fie acoperite pierderile din rezervele constituite din profiturile nete ale anilor 2003-2005 (cand nu existau facilitati fiscale) sau exista o regula privind ordinea (de ex. chiar daca intocmeste bilant prescurtat (a patra componenta a situatiilor financiare publicate de firma. daca deja s-a platit impozitul la vremea respectiva (inainte de repartizarea profitului net pentru surse proprii de finantare)? Care ar fi procedura si inregistrarile contabile.000 euro si un numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar 2007 peste 50. Alma BM S. cleiologica) in care se utilizeaza rezervele pentru acoperire ? . 3 (1). Din profiturile nete obtinute in anii precedenti (1997-2005) au fost constituite rezerve in sensul ca profiturile nete nu s-au repartizat sub forma de dividende.A. 2007 si eventual in 2008) ? Daca da.650.000 lei). Alma BM S.000 lei. ci sub forma de surse proprii pentru finantare (contul 1068 avand sold creditor de 3. nu se incadreaza in categoria firmelor care indeplinesc conditiile prevazute la art.300. au ramas neschimbate.500 lei (Rezultatul reportat) Majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor (nu s-au incorporat rezervele legale care sunt interzise prin lege pentru majorarea capitalului social).

752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene la punctul 222 alineat (5) cu sublinierea ca ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor. 1. Aceleasi prevederi se regasesc si in Ordinul nr.200. dupa caz. divizarii. deoarece rezultatele exercitiilor financiare precedente sunt aprobate de catre Conducere. lichidarii. consideram ca diferenta clara intre pierderea fiscala si cea contabila este bine cunoscuta. pierderile contabile reportate pot fi acoperite din alte rezerve constituite din profituri nete inregistrate in anii anteriori. prime de capital si capital social. fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv.12. Se mentioneaza recuperarea pierderilor in urmatorii 5 ani. pierderea contabila poate fi acoperita oricand in viitor fara limita. 1068 „Alte Rezerve” = 117 „Pierderi Reportate ani precedenti” b) Pierderea contabila aferenta anului 2008 nu poate fi acoperita decat in anul 2009 la data aprobarii situatiilor financiare ale anului 2008 prin care conducerea ia la cunostinta rezultatul anului si aproba acoperirea pierderii din alte rezerve. distribuirii provizionului sau rezervei catre participanti sub orice forma. .000 lei provenite din profituri nete ani 1997-2005 Cont 1171 „Rezultat Reportat an 2006” = . indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei provizionului sau a rezervei. 82 din 24 decembrie 1991 art. (4). Astfel.Se poate efectua operatiunea cu data de 31.000.1.000 lei Cont 1171 „Rezultat Reportat an 2007” = .2008 si bineinteles in raportul consiliului de administratie asupra situatiilor financiare ale anului 2008 s-ar cuprinde propunerea catre AGA de acoperire a pierderilor din rezerve (in ipoteza ca AGA va si aproba acest lucru)? Deoarece nu s-a mentionat nicaieri despre valoarea pierderii fiscale. Reflectarea in contabilitate a operatiunii privind acoperirea pierderii contabile se efectueaza pe baza aprobarii acesteia de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor sau de catre consiliul de administratie. dupa caz. nu si in cea contabila. a) Pierderile contabile din anii anteriori pot fi acoperite la finele anului 2008 pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor sau de catre consiliul de administratie. pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat. Codul Fiscal aduce precizari la art. 22 alineatul (5) astfel: reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa se include in veniturile impozabile.300. respectiv a consiliului de administratiei. 117 = 121 „Pierdere contabila reportata an 2008” „Pierdere curenta an 2008” 1068 „Alte Rezerve” = 117 „Pierdere contabila reportata an 2008” Din punct de vedere al impozitarii rezervelor la momentul acoperirii pierderii. fara referire la recuperarea pierderii fiscale. iar intrebarea se refera numai la acoperirea pierderii contabile. conditie care exista numai in reglementarea fiscala. potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor. 19 alin. Astfel. Informatii financiare: Cont 1068 „Alte rezerve” = . din rezerve.3. insa pierderea fiscala poate fi recuperata numai in urmatorii 5 ani (7 ani incepand cu 01/01/2009).000 lei Potrivit prevederilor Legii Contabilitatii Republicate nr.

La alineatul 6 insa. in conformitate cu actele normative in vigoare. se mentioneaza ca sumele inregistrate in conturi de rezerve legale si rezerve reprezentand facilitati fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. de la data aplicarii facilitatii respective.Pentru rezerve constituite din profituri nete nu se pune problema impozitarii la data utilizarii pentru acoperirea pierderii. diferenta dintre cota redusa de impozit pentru exportul de bunuri si/sau servicii si cota standard. b) scutirile si reducerile de impozit pe profit aplicate asupra profitului investit potrivit prevederilor legii. asupra acestor sume se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere. inclusiv suma profitului investit. care au fost neimpozabile. potrivit legii. Norme metodologice enumera aceste rezerve ca provenind din: a) sumele reprezentand diferentele nete rezultate din evaluarea disponibilului in devize. precum si cele prevazute in legi speciale. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . In cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful