P. 1
PROCEDURA Privind Reducerea Absenteismului

PROCEDURA Privind Reducerea Absenteismului

|Views: 723|Likes:
Published by dacian23cta

More info:

Published by: dacian23cta on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

PROCEDURA privind reducerea absenteismului

PROCEDURA privind reducerea absenteismului

Potrivit MECTS in anul scolar 2011-2012 se deruleaza 20113 actiuni prioritare care sa contribuie la sporirea accesului tuturor copiilor la o educatie de calitate si la cresterea ratei de succes scolar: scolar:
1.

Reducerea absenteismului;

2. Evaluarea cu scop de orientare si optimizare a invatarii; 3.

Imbunatatirea competentelor de lectura.

PROCEDURA privind reducerea absenteismului Avand in vedere Legea Educatiei Nationale . la sfârşitul orelor de curs. b) profesorii de limbi moderne vor consemna zilnic. ROFUIP. Monitorizarea absentelor Art. la sfârşitul orelor de curs. absenţele elevilor în catalogul clasei. la fiecare ora de curs absentele. clasei. 1. Foaia de parcurs. in catalog. este un prim pas spre abandonul scolar si parasirea timpurie a sistemului de invatamant. clasei. prevenit si redus. c) fiecare cadru didactic va consemna elevii absenti la fiecare ora de curs intr-un registru care se va afla la seful intrclasei. scolar. ordine şi metodologii în vigoare. catalog.PROCEDURA privind reducerea absenteismului ABSENTEISMUL Premise: alimenteaza insuccesul scolar. mod a) profesorii de educaţie fizică vor consemna zilnic. toate cadrele didactice din CNLR vor realiza prevederile prezentei proceduri. Cadrele didactice vor consemna. . Acţiuni: Acţiuni: absenteismul trebuie monitorizat. proceduri. in Art. obligatoriu. absenţele elevilor în catalogul clasei. clasei.

94. conform relementărilor legale. absentat. Art. Situatia săptămânală a absentelor pe clasă se va prezenta la persoana nominalizată în Planul operaţional. articol. alin. prevederile ROFUIP.2. (Exercitarea calitatii de elev) si elev) a prezentei Proceduri.b.3. lit. Art. operaţional. elevilor. 94. pentru a se lua măsurile de sancţionare conform reglemetarilor in vigoare. Art. Proceduri. Profesorii diriginti vor aduce la cunostinta elevilor si a parintilor in cadrul orelor de consiliere si la sedintele cu parintii. art. in special Sectiunea a 2 a. funcţie de ciclul de învăţământ.c din ROFUIP si in conformitate cu acest lit. se vor prezenta la Secretariatul colegiului. CapVIII. saptamanal. alin.4. frecventa elevilor. a) Profesorii diriginti vor motiva absentele elevilor doar pe baza documentelor precizate de art. a) b) Cazurile grave de absenteism. articol. vigoare. Art. . a.PROCEDURA privind reducerea absenteismului Art. b) Profesorii diriginti vor motiva absentele in termenul prevazut de ROFUIP – 7 zile de la revenirea la cursuri a elevilor care au absentat. Profesorii diriginti şi profesorii pentru ciclul primar au obligatia de a monitoriza. PROCEDURA privind reducerea absenteismului Art. 2.

3 Permanent Dirigintii Prevederi art.4 Permanent Dirigintii D-na laboranta Papolti Viorica Mathe Eugenia Dorina Director adj..1 Permanent Cadrele didactice Nr. Eugenia Dorina Director adj. Eugenia Dorina Director adj.. profesorilor care prezintă situaţia absenţelor Eugenia Dorina Reducerea cazurilor Director adj. in cel mai scurt timp. formându-i şi dezvoltându-i formândudezvoltânduacestuia competenţele cheie. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri se insarcineaza toti profesorii claselor I-XII din CNLR. prin activizarea activităţilor didactice. diriginţilor care Mathe respectă . Art. Art.claselor la care Mathe diriginţii vor prelucra.. Art.PROCEDURA privind reducerea absenteismului Prevenirea si reducerea absenteismului Art. Art. Mathe Nr.7. profesorilor care consemnează zilnic absenţele elevilor Prevederi art.5. speciale . directorii colegiului. didactice.. Art. profesorii diriginti. Plan operational Indicatori de performanta Prevederi art. colegiului. Profesorii diriginti şi profesorii pentru ciclul primar vor analiza cauzele absentelor impreuna cu elevul si parintii acestuia/reprezentantii legali.2 Permanent Dirigintii Activitatea Termen Raspunde Verifica Prevederi art. Nr. Nr..6. timp. Cadrele didactice din CNLR îşi vor centra demersul didactic pe elev.

orelor asistate Satisfacţia elevilor faţă de modul de desfăşurare a activităţilor didactice Verifica Mathe Eugenia Dorina Director adj Prevederi art.6 Prevederi art.5 Termen Permanent Raspunde Dirigintii Indicatori de performanta Nr. şefii catedrelor consiliere si sedintele cu parintii Permanent Toate cadrele didactice.Plan operational (continuare) Activitatea Prevederi art. Orele de Dirigintii. proceselor verbale care demonstrează existenţa discuţiilor respective Îmbunătăţirea atutudinii elevilor faţă de prezenţa la şcoală Nr. CEAC. Comisia pentru Evaluarea si asigurarea calitatii Mathe Eugenia Dorina Director adj Reducerea numarului de Mathe absente la nivelul CNLR Eugenia Dorina Director adj Managementul prezenţei prezenţ elevilor la şcoală coală .7 invatatori.

profesorii diriginti si luni. intre orele 10:00 – 14:00. invatatorii vor preda. in mod obligatoriu.PRENUME_____________________ SEMNATURA_________________________ Profesorii vor completa nominal elevii absenti la fiecare ora in “Registrul de consemnare a elevilor absenti” conform modelului absenti” de mai sus. situatia absentelor din preda. obligatoriu. NUME________________ SEMNĂTURA__________ . 10: 14:00. saptamana anterioara d-nei laborante PAPOLTI VIORICA la sala 12 conform urmatorului formular: formular: RAPORT SĂPTĂMÂNAL ABSENTE CLASA DIRIGINTE LUNA SAPTAMANA NUMAR ABSENTE MOTIVATE NUMAR ABSENTE NEMOTIVATE DIRIGINTE. In fiecare luni. Registrul de consemnare a elevilor absenti se va afla la seful clasei si va fi verificat si semnat de catre diriginte clasei.REGISTRU DE CONSEMNARE A ELEVILOR ABSENTI CLASA __________ DATA ORA NUME ELEV ABSENT NUME PROFESOR DE LA ORA SEMNATURA VERIFICAT DIRIGINTE NUME. sus. clasei.

. luni. semestrul I si II.F1 . respectiv an scolar 20112012. M N M Luna OCTOMBRIE … S1 N … … … … ….FISA DE CENTRALIZARE A ABSENTELOR DIN CNLR Luna SEPTEMBRIE S1 CLASA M IA S2 M N M S3 N M S1 N TOTAL SEPT. … … … … … … … … … TOTAL SEM I M N N … … … … … … … … … … IB … IC … IG … …. saptamani. XII A XII B … XII G … … … … Centralizarea la nivel de scoala se va face conform acestui formular pe baza rapoartelor saptamanale de absente pe clase.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->