P. 1
PROCEDURA Privind Reducerea Absenteismului

PROCEDURA Privind Reducerea Absenteismului

|Views: 723|Likes:
Published by dacian23cta

More info:

Published by: dacian23cta on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

PROCEDURA privind reducerea absenteismului

PROCEDURA privind reducerea absenteismului

Potrivit MECTS in anul scolar 2011-2012 se deruleaza 20113 actiuni prioritare care sa contribuie la sporirea accesului tuturor copiilor la o educatie de calitate si la cresterea ratei de succes scolar: scolar:
1.

Reducerea absenteismului;

2. Evaluarea cu scop de orientare si optimizare a invatarii; 3.

Imbunatatirea competentelor de lectura.

absenţele elevilor în catalogul clasei. ordine şi metodologii în vigoare. la sfârşitul orelor de curs. clasei. c) fiecare cadru didactic va consemna elevii absenti la fiecare ora de curs intr-un registru care se va afla la seful intrclasei. in catalog. absenţele elevilor în catalogul clasei. in Art. . catalog. este un prim pas spre abandonul scolar si parasirea timpurie a sistemului de invatamant. PROCEDURA privind reducerea absenteismului Avand in vedere Legea Educatiei Nationale . ROFUIP. Acţiuni: Acţiuni: absenteismul trebuie monitorizat. toate cadrele didactice din CNLR vor realiza prevederile prezentei proceduri. Monitorizarea absentelor Art. 1. b) profesorii de limbi moderne vor consemna zilnic. obligatoriu. mod a) profesorii de educaţie fizică vor consemna zilnic. clasei. prevenit si redus. clasei. scolar. la sfârşitul orelor de curs. proceduri. Foaia de parcurs. la fiecare ora de curs absentele. Cadrele didactice vor consemna.PROCEDURA privind reducerea absenteismului ABSENTEISMUL Premise: alimenteaza insuccesul scolar.

lit. Proceduri. CapVIII. a) b) Cazurile grave de absenteism.4. operaţional. se vor prezenta la Secretariatul colegiului. Art. . 94. art.c din ROFUIP si in conformitate cu acest lit.PROCEDURA privind reducerea absenteismului Art. Profesorii diriginti vor aduce la cunostinta elevilor si a parintilor in cadrul orelor de consiliere si la sedintele cu parintii. Profesorii diriginti şi profesorii pentru ciclul primar au obligatia de a monitoriza. saptamanal. absentat. articol. conform relementărilor legale. Art. alin. in special Sectiunea a 2 a. articol.3. a) Profesorii diriginti vor motiva absentele elevilor doar pe baza documentelor precizate de art. frecventa elevilor.2. funcţie de ciclul de învăţământ. prevederile ROFUIP. 2. Art. Art. alin. Situatia săptămânală a absentelor pe clasă se va prezenta la persoana nominalizată în Planul operaţional. a. b) Profesorii diriginti vor motiva absentele in termenul prevazut de ROFUIP – 7 zile de la revenirea la cursuri a elevilor care au absentat. elevilor. PROCEDURA privind reducerea absenteismului Art. 94. vigoare. (Exercitarea calitatii de elev) si elev) a prezentei Proceduri.b. pentru a se lua măsurile de sancţionare conform reglemetarilor in vigoare.

claselor la care Mathe diriginţii vor prelucra.3 Permanent Dirigintii Prevederi art. Cadrele didactice din CNLR îşi vor centra demersul didactic pe elev. speciale .5. profesorilor care consemnează zilnic absenţele elevilor Prevederi art. profesorilor care prezintă situaţia absenţelor Eugenia Dorina Reducerea cazurilor Director adj. Nr. timp..4 Permanent Dirigintii D-na laboranta Papolti Viorica Mathe Eugenia Dorina Director adj. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri se insarcineaza toti profesorii claselor I-XII din CNLR. Art.6. colegiului. formându-i şi dezvoltându-i formândudezvoltânduacestuia competenţele cheie. in cel mai scurt timp.. Profesorii diriginti şi profesorii pentru ciclul primar vor analiza cauzele absentelor impreuna cu elevul si parintii acestuia/reprezentantii legali. Eugenia Dorina Director adj. directorii colegiului. Art. Eugenia Dorina Director adj.PROCEDURA privind reducerea absenteismului Prevenirea si reducerea absenteismului Art. diriginţilor care Mathe respectă .. Art. Plan operational Indicatori de performanta Prevederi art. Art.2 Permanent Dirigintii Activitatea Termen Raspunde Verifica Prevederi art.. Art.1 Permanent Cadrele didactice Nr.7.. prin activizarea activităţilor didactice. profesorii diriginti. didactice. Mathe Nr. Nr.

6 Prevederi art.5 Termen Permanent Raspunde Dirigintii Indicatori de performanta Nr. şefii catedrelor consiliere si sedintele cu parintii Permanent Toate cadrele didactice.Plan operational (continuare) Activitatea Prevederi art. Orele de Dirigintii. Comisia pentru Evaluarea si asigurarea calitatii Mathe Eugenia Dorina Director adj Reducerea numarului de Mathe absente la nivelul CNLR Eugenia Dorina Director adj Managementul prezenţei prezenţ elevilor la şcoală coală . orelor asistate Satisfacţia elevilor faţă de modul de desfăşurare a activităţilor didactice Verifica Mathe Eugenia Dorina Director adj Prevederi art. CEAC. proceselor verbale care demonstrează existenţa discuţiilor respective Îmbunătăţirea atutudinii elevilor faţă de prezenţa la şcoală Nr.7 invatatori.

Registrul de consemnare a elevilor absenti se va afla la seful clasei si va fi verificat si semnat de catre diriginte clasei. obligatoriu.PRENUME_____________________ SEMNATURA_________________________ Profesorii vor completa nominal elevii absenti la fiecare ora in “Registrul de consemnare a elevilor absenti” conform modelului absenti” de mai sus. sus. invatatorii vor preda.REGISTRU DE CONSEMNARE A ELEVILOR ABSENTI CLASA __________ DATA ORA NUME ELEV ABSENT NUME PROFESOR DE LA ORA SEMNATURA VERIFICAT DIRIGINTE NUME. 10: 14:00. clasei. NUME________________ SEMNĂTURA__________ . in mod obligatoriu. situatia absentelor din preda. profesorii diriginti si luni. intre orele 10:00 – 14:00. saptamana anterioara d-nei laborante PAPOLTI VIORICA la sala 12 conform urmatorului formular: formular: RAPORT SĂPTĂMÂNAL ABSENTE CLASA DIRIGINTE LUNA SAPTAMANA NUMAR ABSENTE MOTIVATE NUMAR ABSENTE NEMOTIVATE DIRIGINTE. In fiecare luni.

F1 . luni. M N M Luna OCTOMBRIE … S1 N … … … … …. respectiv an scolar 20112012. XII A XII B … XII G … … … … Centralizarea la nivel de scoala se va face conform acestui formular pe baza rapoartelor saptamanale de absente pe clase. … … … … … … … … … TOTAL SEM I M N N … … … … … … … … … … IB … IC … IG … ….FISA DE CENTRALIZARE A ABSENTELOR DIN CNLR Luna SEPTEMBRIE S1 CLASA M IA S2 M N M S3 N M S1 N TOTAL SEPT. . saptamani. semestrul I si II.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->