P. 1
OMECTS 5553 2011 echivalare studii

OMECTS 5553 2011 echivalare studii

|Views: 2,121|Likes:
Published by suzana_lazanu

More info:

Published by: suzana_lazanu on Nov 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

Juridic ISJ Iasi

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

ORDIN nr. 5553 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea

În baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aprobă Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Daniel Petru Funeriu

M.Of. nr. 733 / 19.10.2011

1

încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar. (2)În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor în învăţământul preşcolar. profesor în învăţământul primar. încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar. cadrele didactice prevăzute la alin. au obligaţia de a dobândi diploma de licenţă în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e). ai şcolilor postliceale pedagogice sau ai şcolilor echivalente care au absolvit cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată sau colegii universitare de institutori. c)absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire.Juridic ISJ Iasi ANEXA METODOLOGIE din 7 octombrie 2011 privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată. profesor în învăţământul primar. în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e). cu ciclul I de studii universitare de licenţă. în cadrul ciclului I de studii universitare de licenţă. primar special şi gimnazial special. 1 (1)Categoriile de cadre didactice încadrate în învăţământul preuniversitar care îşi pot echivala învăţământul universitar de scurtă durată. sunt: a)absolvenţii liceelor pedagogice. cu ciclul I de studii universitare de licenţă. în specialitate. conform metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ. realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani. în învăţământul preuniversitar. în termen de maximum 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii. în cadrul ciclului I de studii universitare de licenţă. d)absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire. b)absolvenţii învăţământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul psihopedagogie şi metodic. pentru dobândirea licenţei. 2 . în vederea ocupării funcţiilor didactice de profesor în învăţământul preşcolar. Art. 2 Cadrele didactice încadrate în învăţământul preuniversitar prevăzute la art. cu ciclul I de studii universitare de licenţă. preşcolar special. cu examenul de finalizare a studiilor susţinut la instituţii de învăţământ superior acreditate. în vederea ocupării unei funcţii didactice. numit în continuare Centralizator. în vigoare. profesor itinerant şi de sprijin. 3 (1)Se echivalează pe baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) învăţământul realizat prin colegiul de institutori cu durata de 3 ani în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. care sunt înmatriculate la programe de studii universitare şi forme de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani. în specialitatea postului didactic/catedrei ocupate. respectiv calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea. precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. e)absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire. pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe la data solicitării echivalării: a)sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învăţământul preuniversitar. CAPITOLUL II: Cadrul instituţional şi procedural Art. (2)Acest sistem de echivalare se aplică pentru cadrele didactice încadrate în învăţământul preuniversitar prevăzute la alin. profesor-educator. care au finalizat cu diplomă de absolvire şi învăţământul universitar de scurtă durată. domeniile şi specializările. profesor itinerant şi de sprijin sau profesor-educator. b)nu au fost sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi. 1. (1) care nu sunt înmatriculate la programe de studii universitare şi forme de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. în concordanţă cu Centralizatorul în vigoare. pentru institutorii încadraţi în învăţământul preşcolar. pentru dobândirea licenţei. c)deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării. primar.

Juridic ISJ Iasi d)au obţinut definitivarea în învăţământ. respectiv calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea. Tineretului şi Sportului. (4) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe la data solicitării echivalării: a)sunt titulare pe posturi didactice/catedre din învăţământul gimnazial sau din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor. încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar. (5)În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor în învăţământul gimnazial. pentru absolvenţii colegiilor universitare de institutori încadraţi în învăţământul gimnazial sau în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor. cu ciclul I de studii universitare de licenţă. cerinţele prevăzute la alin. d)deţin atestatul de formare psihopedagogică. (4)Se echivalează pe baza ECTS/SECT învăţământul realizat prin colegiul de institutori cu durata de 3 ani. e)au obţinut gradul didactic II. profesor itinerant şi de sprijin. g)au obţinut gradul didactic I. i)au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei. pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei. b)nu au fost sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi. f)au obţinut gradul didactic II. cu ciclul I de studii universitare de licenţă. b)nu au fost sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi. f)au obţinut gradul didactic I. Tineretului şi Sportului. cu examenul de finalizare a studiilor susţinut la instituţii de învăţământ superior acreditate. în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. (6)Se echivalează pe baza ECTS/SECT învăţământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 ani. ai şcolilor postliceale pedagogice sau ai şcolilor echivalente care au absolvit cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată. la anul de completare. cu ciclul I de studii 3 . Tineretului şi Sportului. (8)Se echivalează pe baza ECTS/SECT învăţământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 ani. (2). f)au obţinut gradul didactic I. Cercetării. d)au obţinut definitivarea în învăţământ. c)deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării. precum şi pentru absolvenţii învăţământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul psihopedagogie şi metodic. în cadrul instituţiilor de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei. cu examenul de finalizare a studiilor susţinut la instituţii de învăţământ superior acreditate. profesor în învăţământul primar. h)au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani. se echivalează pe baza ECTS/SECT învăţământul superior absolvit în cadrul instituţiilor de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. e)au obţinut definitivarea în învăţământ. la data solicitării echivalării. precum şi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor. h)au o vechime la catedră de minimum 10 ani. g)au o vechime la catedră de minimum 10 ani. în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor de instruire practică. c)deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării. cu ciclul I de studii universitare de licenţă. în cadrul instituţiilor de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. cu examenul de finalizare a studiilor susţinut la instituţii de învăţământ superior acreditate. g)au o vechime la catedră de minimum 10 ani. care îndeplinesc cumulativ. conform metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. în vederea ocupării funcţiilor didactice de profesor în învăţământul preşcolar. Cercetării. (3)Pentru absolvenţii liceelor pedagogice. profesor-educator. încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar. conform metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. (6) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe la data solicitării echivalării: a)sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învăţământul preuniversitar. Cercetării. în învăţământul liceal şi postliceal. (7)În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor de instruire practică. pentru maiştrii-instructori încadraţi în învăţământul gimnazial special şi şcolile de arte şi meserii din învăţământul special. h)au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani. în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor în învăţământul gimnazial. cadrele didactice prevăzute la alin. respectiv calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea. e)au obţinut gradul didactic II. cadrele didactice prevăzute la alin.

Cercetării. c)deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării. Art. cu examenul de finalizare a studiilor susţinut la instituţii de învăţământ superior acreditate. pentru profesorii încadraţi în învăţământul gimnazial. respectiv calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea. Art. c)deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării. al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi al formelor de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. pentru evaluare şi eliberarea atestatelor de echivalare. în vederea centralizării şi înaintării către structurile universitare care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic. (11)În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor în învăţământul preuniversitar obligatoriu. (2)Cadrele didactice prevăzute la art. d)au obţinut definitivarea în învăţământ. în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor antrenor. f)au o vechime la catedră de minimum 10 ani. cadrele didactice prevăzute la alin. care atestă că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de echivalare prevăzute la art. în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor în învăţământul preuniversitar obligatoriu. f)au obţinut gradul didactic I. se transmit către inspectoratele şcolare. Tineretului şi Sportului. care nu îndeplinesc cumulativ cerinţele prevăzute la art. pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei. b)nu au fost sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi. conform metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. e)au obţinut gradul didactic II. 5 Procedura de echivalare se finalizează cu acordarea Atestatului de echivalare. respectiv calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea. Tineretului şi Sportului. cadrele didactice prevăzute la alin. (1). şcolile de arte şi meserii din învăţământul special sau la anul de completare. cu statut de cadru didactic calificat. (10)Se echivalează pe baza ECTS/SECT învăţământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 ani. în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi formelor de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu.Juridic ISJ Iasi universitare de licenţă. g)au o vechime la catedră de minimum 10 ani. precum şi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor. (9)În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor antrenor. 3. e)au obţinut definitivarea în învăţământ. nu mai pot ocupa. 4 . conform metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. cu ciclul I de studii universitare de licenţă. posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar. în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. Cercetării. h)au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei. (10) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe la data solicitării echivalării: a)sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învăţământul preuniversitar. pentru antrenorii încadraţi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor şi cluburile sportive şcolare. 3. 6 (1)Absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire şi absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire. care în termen de maximum 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii nu dobândesc atestatul de echivalare valabil pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu ori diploma de licenţă. în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e). 1 alin. 4 Dosarele cu documente justificative. g)au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani. (8) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe la data solicitării echivalării: a)sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învăţământul preuniversitar. în termen de maximum 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii. gimnazial special. b)nu au fost sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi. Art. valabil pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu. d)deţin atestatul de formare psihopedagogică. încadraţi în învăţământul preuniversitar. au obligaţia de a dobândi diploma de licenţă în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e). inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane.

.............................Juridic ISJ Iasi ANEXĂ: ATESTAT DE ECHIVALARE .......... luna ................... Nr................. specializarea ........................ ATESTAT DE ECHIVALARE Dlui/Dnei .................. în funcţia didactică de ............ cu ciclul I de studii universitare de licenţă................. pentru cadrele cadrele didactice din învăţământul preuniversitar.. Director...................................... Dlui/Dnei ................. educaţiei........................ realizat prin colegiul cu ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată.......... CERCETĂRII..................... ATESTAT DE ECHIVALARE încadrat/e la .......... ...... Secretarul Comisiei de echivalare........................... 5............................... TINERETULUI ŞI UNIVERSITATEA ............ ...........model – ROMÂNIA MECTS Seria AA Nr................................. cu ciclul I de studii universitare de licenţă............... realizat durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de ani.................................................553/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza universitar de scurtă durată................................ cercetării........ ... SPORTULUI Seria AA Nr......... i se echivalează studiile echivalează studiile universitare de scurtă durată...................... cu ciclul I de studii universitare de ciclul I de studii universitare de licenţă în domeniul licenţă în domeniul . .............. pe postul didactic/catedra .................................................... tineretului şi sportului nr..........................................553/2011 5....................................................................... în baza Ordinului ministrului specializarea .. Nr........... ziua .. CERCETĂRII............................ Secretarul Comisiei de echivalare...... din ..... pe postul didactic/catedra ......... 5 .......... ....... ROMÂNIA TINERETULUI ŞI SPORTULUI MINISTERUL EDUCAŢIEI............................ ziua........... 000000 UNIVERSITATEA ........................................................................... Director........ Data eliberării: anul ........... 000000 MINISTERUL EDUCAŢIEI....... încadrat/e la ....................... în baza Ordinului ministrului educaţiei....... i se didactice din învăţământul preuniversitar.......................................... din ..................... Data eliberării: anul....... pentru 3 ani......... specializarea . cercetării........... tineretului şi sportului nr.. cu universitare de scurtă durată......... specializarea ............. luna............ în funcţia didactică de ...........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->