P. 1
OMECTS 5553 2011 echivalare studii

OMECTS 5553 2011 echivalare studii

|Views: 2,121|Likes:
Published by suzana_lazanu

More info:

Published by: suzana_lazanu on Nov 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

Juridic ISJ Iasi

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

ORDIN nr. 5553 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea

În baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aprobă Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Daniel Petru Funeriu

M.Of. nr. 733 / 19.10.2011

1

în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e). (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe la data solicitării echivalării: a)sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învăţământul preuniversitar. b)nu au fost sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi. cu examenul de finalizare a studiilor susţinut la instituţii de învăţământ superior acreditate. b)absolvenţii învăţământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul psihopedagogie şi metodic. pentru institutorii încadraţi în învăţământul preşcolar. primar special şi gimnazial special. (2)Acest sistem de echivalare se aplică pentru cadrele didactice încadrate în învăţământul preuniversitar prevăzute la alin. au obligaţia de a dobândi diploma de licenţă în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e). 2 . în specialitate.Juridic ISJ Iasi ANEXA METODOLOGIE din 7 octombrie 2011 privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată. (2)În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor în învăţământul preşcolar. pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. profesor itinerant şi de sprijin sau profesor-educator. (1) care nu sunt înmatriculate la programe de studii universitare şi forme de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. numit în continuare Centralizator. care au finalizat cu diplomă de absolvire şi învăţământul universitar de scurtă durată. pentru dobândirea licenţei. ai şcolilor postliceale pedagogice sau ai şcolilor echivalente care au absolvit cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată sau colegii universitare de institutori. pentru dobândirea licenţei. cadrele didactice prevăzute la alin. în concordanţă cu Centralizatorul în vigoare. în vederea ocupării funcţiilor didactice de profesor în învăţământul preşcolar. 1. respectiv calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea. în cadrul ciclului I de studii universitare de licenţă. cu ciclul I de studii universitare de licenţă. profesor în învăţământul primar. precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. în cadrul ciclului I de studii universitare de licenţă. profesor-educator. sunt: a)absolvenţii liceelor pedagogice. CAPITOLUL II: Cadrul instituţional şi procedural Art. profesor itinerant şi de sprijin. 2 Cadrele didactice încadrate în învăţământul preuniversitar prevăzute la art. în specialitatea postului didactic/catedrei ocupate. în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ. 3 (1)Se echivalează pe baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) învăţământul realizat prin colegiul de institutori cu durata de 3 ani în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. e)absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire. domeniile şi specializările. conform metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. primar. Art. realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani. c)deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării. în învăţământul preuniversitar. d)absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire. încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar. în termen de maximum 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii. cu ciclul I de studii universitare de licenţă. profesor în învăţământul primar. realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani. c)absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire. 1 (1)Categoriile de cadre didactice încadrate în învăţământul preuniversitar care îşi pot echivala învăţământul universitar de scurtă durată. încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar. în vederea ocupării unei funcţii didactice. în vigoare. care sunt înmatriculate la programe de studii universitare şi forme de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. preşcolar special. cu ciclul I de studii universitare de licenţă.

(8)Se echivalează pe baza ECTS/SECT învăţământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 ani. (6)Se echivalează pe baza ECTS/SECT învăţământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 ani. cu examenul de finalizare a studiilor susţinut la instituţii de învăţământ superior acreditate. pentru absolvenţii colegiilor universitare de institutori încadraţi în învăţământul gimnazial sau în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor. Tineretului şi Sportului. cerinţele prevăzute la alin. cu ciclul I de studii universitare de licenţă. f)au obţinut gradul didactic I. cu ciclul I de studii universitare de licenţă. c)deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării. cu examenul de finalizare a studiilor susţinut la instituţii de învăţământ superior acreditate. b)nu au fost sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi. pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei. respectiv calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea. precum şi pentru absolvenţii învăţământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul psihopedagogie şi metodic. Tineretului şi Sportului. precum şi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor. Cercetării. în învăţământul liceal şi postliceal. în vederea ocupării funcţiilor didactice de profesor în învăţământul preşcolar. profesor itinerant şi de sprijin. care îndeplinesc cumulativ. (7)În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor de instruire practică. în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor în învăţământul gimnazial. c)deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării. e)au obţinut gradul didactic II. g)au obţinut gradul didactic I. (3)Pentru absolvenţii liceelor pedagogice. Cercetării. în cadrul instituţiilor de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. Cercetării. respectiv calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea. cu ciclul I de studii universitare de licenţă. cadrele didactice prevăzute la alin. cu examenul de finalizare a studiilor susţinut la instituţii de învăţământ superior acreditate. f)au obţinut gradul didactic II. Tineretului şi Sportului. pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei. în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor de instruire practică. g)au o vechime la catedră de minimum 10 ani. (5)În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor în învăţământul gimnazial. conform metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. e)au obţinut definitivarea în învăţământ. (4)Se echivalează pe baza ECTS/SECT învăţământul realizat prin colegiul de institutori cu durata de 3 ani. la data solicitării echivalării. (2). ai şcolilor postliceale pedagogice sau ai şcolilor echivalente care au absolvit cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată. (6) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe la data solicitării echivalării: a)sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învăţământul preuniversitar. profesor în învăţământul primar. la anul de completare. se echivalează pe baza ECTS/SECT învăţământul superior absolvit în cadrul instituţiilor de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. e)au obţinut gradul didactic II. g)au o vechime la catedră de minimum 10 ani. cadrele didactice prevăzute la alin. cu ciclul I de studii 3 . d)deţin atestatul de formare psihopedagogică. d)au obţinut definitivarea în învăţământ. încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar. în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. conform metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. în cadrul instituţiilor de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. pentru maiştrii-instructori încadraţi în învăţământul gimnazial special şi şcolile de arte şi meserii din învăţământul special. i)au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei. f)au obţinut gradul didactic I. (4) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe la data solicitării echivalării: a)sunt titulare pe posturi didactice/catedre din învăţământul gimnazial sau din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor. încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar. h)au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani. b)nu au fost sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi. h)au o vechime la catedră de minimum 10 ani. profesor-educator.Juridic ISJ Iasi d)au obţinut definitivarea în învăţământ. h)au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani.

în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor în învăţământul preuniversitar obligatoriu. în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi al formelor de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. d)deţin atestatul de formare psihopedagogică. Art. conform metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. respectiv calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea. cadrele didactice prevăzute la alin. cu statut de cadru didactic calificat. e)au obţinut definitivarea în învăţământ. Tineretului şi Sportului. 5 Procedura de echivalare se finalizează cu acordarea Atestatului de echivalare. e)au obţinut gradul didactic II. c)deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării. pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei. pentru profesorii încadraţi în învăţământul gimnazial. b)nu au fost sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi. precum şi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor. Cercetării. valabil pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu. b)nu au fost sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi. în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e). (10) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe la data solicitării echivalării: a)sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învăţământul preuniversitar. (10)Se echivalează pe baza ECTS/SECT învăţământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 ani. şcolile de arte şi meserii din învăţământul special sau la anul de completare. în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor antrenor. gimnazial special. 4 Dosarele cu documente justificative. conform metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. care nu îndeplinesc cumulativ cerinţele prevăzute la art. f)au obţinut gradul didactic I. în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. g)au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani. (9)În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor antrenor. posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar. cadrele didactice prevăzute la alin. (11)În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor în învăţământul preuniversitar obligatoriu. f)au o vechime la catedră de minimum 10 ani. în termen de maximum 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii. c)deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării. care atestă că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de echivalare prevăzute la art. cu examenul de finalizare a studiilor susţinut la instituţii de învăţământ superior acreditate. (2)Cadrele didactice prevăzute la art. pentru evaluare şi eliberarea atestatelor de echivalare. respectiv calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea. care în termen de maximum 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii nu dobândesc atestatul de echivalare valabil pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu ori diploma de licenţă. g)au o vechime la catedră de minimum 10 ani. Art. au obligaţia de a dobândi diploma de licenţă în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e). nu mai pot ocupa. 4 . Cercetării. (1). în vederea centralizării şi înaintării către structurile universitare care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic. Tineretului şi Sportului. 3. 1 alin. 3. inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane.Juridic ISJ Iasi universitare de licenţă. se transmit către inspectoratele şcolare. al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi formelor de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu. h)au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei. d)au obţinut definitivarea în învăţământ. cu ciclul I de studii universitare de licenţă. Art. încadraţi în învăţământul preuniversitar. (8) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe la data solicitării echivalării: a)sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învăţământul preuniversitar. pentru antrenorii încadraţi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor şi cluburile sportive şcolare. 6 (1)Absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire şi absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire.

................................ pentru cadrele cadrele didactice din învăţământul preuniversitar...................... ROMÂNIA TINERETULUI ŞI SPORTULUI MINISTERUL EDUCAŢIEI................................................ ATESTAT DE ECHIVALARE încadrat/e la .................... SPORTULUI Seria AA Nr...... Nr.. .............. încadrat/e la .............................................. Data eliberării: anul......................... ziua .......... TINERETULUI ŞI UNIVERSITATEA ......... ........ cu ciclul I de studii universitare de ciclul I de studii universitare de licenţă în domeniul licenţă în domeniul ..............Juridic ISJ Iasi ANEXĂ: ATESTAT DE ECHIVALARE . .................................... pe postul didactic/catedra ....................... Secretarul Comisiei de echivalare..................................... 000000 MINISTERUL EDUCAŢIEI...... pe postul didactic/catedra ..... cu ciclul I de studii universitare de licenţă. tineretului şi sportului nr....... specializarea ...... 000000 UNIVERSITATEA ............ Director....... tineretului şi sportului nr.... ATESTAT DE ECHIVALARE Dlui/Dnei . realizat durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de ani......... din ...........553/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza universitar de scurtă durată....... specializarea ................................ Data eliberării: anul .................. i se didactice din învăţământul preuniversitar..... Dlui/Dnei .... realizat prin colegiul cu ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată..................... CERCETĂRII.. Director............................. educaţiei................ în baza Ordinului ministrului specializarea . în funcţia didactică de .................................. i se echivalează studiile echivalează studiile universitare de scurtă durată. cu universitare de scurtă durată.........553/2011 5........................model – ROMÂNIA MECTS Seria AA Nr.... 5.. specializarea ... în baza Ordinului ministrului educaţiei.................. cu ciclul I de studii universitare de licenţă........ luna.................................................................................................................... pentru 3 ani...... în funcţia didactică de .................................................. ziua.......................................... din ......................... ...................................................................... cercetării............... ....... Secretarul Comisiei de echivalare...... 5 ............................. Nr..... CERCETĂRII................ cercetării............................................. luna ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->