Sunteți pe pagina 1din 2

Masuri de sprijin pentru agricultorii din regiunea de dezvoltare nord-vest

Cuprins: Introducere. Partea I Cap.1 Stadiul actual al cunoasterii 1.1. Dezvoltarea agriculturii din regiunea nord-vest; 1.2. Caracteristici demografice; 1.3. Economia regionala; 1.4. Cadrul European ; 1.5. Cadrul National; 1.6. Cadrul Regional; Cap.2 Principalele masuri de sprijin pentru agricultura 2.1. Masuri de sprijin finantate din Fondul European de Garantare Agricola ; 2.2. Masuri guvernamentale pentru sprijinirea sectorului agricol; Cap.3 Fondurile structurale 3.1. Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR); 3.2. Fondul Social European(FSE); 3.3. Fondul de Coeziune (FC) ; 3.4. Fondul European pentru Agricultura si Dezvolare Rurala (FEADR) ; Partea II Cap.4 Material si metoda de cercetare 4.1. Documentarea; 4.2. Realizarea graficelor; 4.3. Surse de informare; 4.4. Arealul de cercetare; Partea III Cap.5 Modalitati de accesare a fondurilor europene 5.1. Masura 112 -instalarea tinerilor fermieri; 5.2. Masura 125- imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii;

5.3. Masura 322- renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale. Concluzii si recomandari Lista de acronime si abrevieri Bibliografie