P. 1
UTILIZAREA CĂRBUNILOR ÎN SCOPURI ENERGETICE

UTILIZAREA CĂRBUNILOR ÎN SCOPURI ENERGETICE

|Views: 1,199|Likes:
Published by katalyn08

More info:

Published by: katalyn08 on Nov 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE METALURGIE ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR Specializarea: Ingineria Elaborării Materialelor Metalice

UTILIZAREA CĂRBUNILOR ÎN SCOPURI ENERGETICE
Îndrumător, Conf. Dr. Ing. Viorel Drăgan

Absolvent

Galaţi

Cuprins

1. CAPITOLUL I – INTRODUCERE

Dezvoltarea unei industrii energetice puternice este condiţionată de existenţa unor surse de energie primară care să se caracterizeze prin: diversitate, accesibilitate, siguranţă, preţuri stabile, asigurarea cantităţilor dorite pe o perioadă de timp cât mai mare. În raport cu aceste condiţii, atenţia industriei energetice se îndreaptă spre o gamă din ce în ce mai diversificată de surse de energie primară, cu particularităţi din ce în ce mai diferite. Prin conversia realizată în instalaţii specializate, aceste surse acoperă cererea de energie electrică şi termică a societăţii. În mod convenţional, sursele de energie primară sunt împărţite în două mari categorii: • • surse finite; surse regenerabile;

Sursele finite de energie primară se consideră a fi limitate atât în timp, cât şi în spaţiu. Ele sunt capabile să acopere nevoile societătii umane doar pentru o perioadă de timp limitată. Mărimea acestei perioade de timp depinde de volumul rezervelor de energie primară la care are acces societatea umană. Cele mai importante surse finite de energie primară sunt combustibilii fosili şi nucleari. Din punct de vedere al modului în care se definesc rezervele corespunzătoare surselor finite de energie, se disting: • Rezerva certă: reprezintă cantitatea din respectivul combustibil existentă în zăcământ, care a fost certificată prin măsurători şi a cărui exploatare este

2

considerată ca fiind rentabilă în condiţiile economice şi de dezvoltare tehnologică corespunzătoare unui anumit moment dat. • Rezerva certă recuperabilă: reprezintă cota din rezervele certe care poate fi recuperată (extrasă din zăcământ), în condiţiile economice şi de dezvoltare tehnologică corespunzătoare unui anumit moment dat. • Rezerva adiţională: reprezintă cantitatea din respectivul combustibil, adiţională în raport cu rezervele certe, care poate fi: certificată prin măsurători, dar a cărei exploatare nu este rentabilă pentru condiţiile tehnologice şi economice curente; rezultată în urma unor estimări care se referă atât la porţiuni neexploatate ale unor zăcăminte cunoscute, cât şi la regiuni care oferă condiţii geologice favorabile. • Rezerva adiţională recuperabilă: reprezintă cota din rezervele estimate posibil a fi recuperată în viitor. Se subliniază faptul că volumul rezervelor certe, respectiv adiţionale, este variabil în timp, el depinzând de dezvoltarea cunoştinţelor geologice, de variaţia preţului combustibililor si de progresul înregistrat în domeniul tehnologiei. De exemplu, scăderea preţului la o categorie de combustibili poate muta un zăcământ din zona rezervelor certe în cea a rezervelor adiţionale, exploatarea lui devenind nerentabilă din punct de vedere tehnico – economic. Sursele regenerabile se referă la acele categorii de surse primare de energie care sunt generate în mod continuu de către sistemele naturale. Se disting următoarele categorii principale de surse regenerabile de energie: hidraulică, solară, eoliană, geotermală, a mareelor, a valurilor si biomasa; ele se caracterizează prin: • Potenţialul teoretic brut: Reprezintă energia care ar deveni disponibilă prin conversia în energie utilă a tuturor fluxurilor naturale de energie regenerabilă, cu o eficienţă de 100 %. • Potenţial tehnic: Reprezintă cota din potenţialul teoretic brut care poate fi convertită în energie utilă, ţinând seama de nivelul de dezvoltare tehnologic şi de posibilitatea de utilizare a acesteia de către societatea umană (geografia umană).

3

lui revenindu-i aproape 70 % din energia înglobată în rezervele certe de combustibili fosili. a mareelor. într-o măsură mai mare sau mai mică. Se poate constata că rezervele şi producţia evoluează dependent de consum. Mtep (%) Cărbunele este una din cele mai importante surse primare de energie. Avantajele folosirii acestora a condus la diminuarea prospecţiunilor miniere. tampon. de interesul marilor companii implicate şi foarte mult de interesele politice şi strategice ale ţărilor mari consumatoare de energie. de politica (investiţiile) în domeniul prospecţiunilor. Concluziile evidente ale acestor mutaţii impugn existenţa obligatorie a unei strategii naţionale în acest domeniu. au relansat interesul pentru cărbune. deşeuri industriale şi menajere 4 . solară. biomasa. în condiţii de rentabilitate economică. se poate constata că secolul XX marchează trecerea de la dominaţia puternică a cărbunelui la penetrarea petrolului şi gazelor naturale.• Potenţial economic: Reprezintă cota din potenţialul tehnic care poate fi convertită în energie utilă. respectiv 2020: Sursă de energie primară Cărbune Petrol Gaz natural Combustibili nucleari Energie hidraulică Alte surse regenerabile1 TOTAL Anul 1997 2 239 (26%) 3 444 (40%) 1 894 (22%) 603 (7%) 258 (3%) 172 (2%) 8 610 (100%) Anul 2020 3 247 (24%) 5 412 (40%) 3 517 (26%) 676 (5%) 271 (2%) 406 (3%) 13 529 (100%) Tabelul 1.1 este prezentat modul în care este acoperită cererea mondială de energie primară pentru anul 1997. după o perioadă 1 Include următoarele categorii de energii regenerabile: geotermală. eoliană. avalurilor. În tabelul 1. strategie care să impună o dezvoltare orientată spre mai multe forme de energie primară şi pe realizarea unor stocuri strategice. Dacă se urmăreşte această evoluţie. la satisfacerea nevoilor energetice ale societăţii umane. care în esenţă au fost crize petroliere. care să preia fluctuaţiile cauzate de crizele şi perturbaţiile economice şi politice.1: Modul de acoperire a cererii mondiale de energie primară. Crizele energetice din 1973 şi 1979. Cărbunele care a constituit baza revoluţiei industriale din secolul XIX. Toate sursele de energie menţionate mai sus participă. Este foarte interesant să se analizeze evoluţia în timp a disponibilului de energie primară în lume.

cu impact minim asupra mediului înconjurător. În raport cu ceilalţi combustibili fosili cărbunele are o serie de avantaje indiscutabile: • • • • • • Se găseşte din abundenţă. rezervele certe recuperabile de cărbune pot satisface cererea mondială pentru aproximativ 225 de ani. Este răspândit pe o arie geografică mult mai largă decât petrolul sau gazul natural. Nu există probleme majore privind transportul de la sursă la consumator. Dacă impactul local asupra mediului poate şi va fi diminuat prin măsuri tehnologice şi de reducere a suprafeţelor afectate.2 şi 1.2: Rezerve certe recuperabile de cărbune pe plan mondial. permiţând elaborarea unor strategii energetice pe termen lung. fiind puţin influenţat de factori politici. luând ca referinţă anul 1999. revine ca o energie primară deosebit de importantă pentru viitor. respective producţia de cărbune pe plan mondial. Există tehnologii mature din punct de vedere comercial care permit o utilizare “curată” a cărbunelui.3 prezintă situaţia rezervelor certe recuperabile. Tabelele 1. şi ca parte a diversificării surselor de energie. Poate acoperi nevoile societăţi umane pe o periodă mare de timp. După cum se poate observa. negative: impactul asupra mediului. pentru anul 1999. El este văzut ca o resursă energetică cu valenţe pozitive. Tabelul 1. dar şi negative: • • pozitive: contribuţia sa la asigurarea siguranţei în alimentare. 1999 5 .importantă de regres (1950 – 1980). impactul global al utilizării cărbunelui asupra emisiilor de gaze cu efect de seră provoacă încă mare îngrijorare. milioane tone. Preţul este relativ stabil.

oxizi de sulf. mature din punct de vedere comercial. oxizi de azot. Pentru reducerea emisiilor aferente primelor trei categorii de noxe există la ora actuală tehnologii mature din punct de vedere comercial capabile să satisfacă cele mai severe restricţii.Tabelul 1. Se amintesc în acest sens emisiile de pulberi.3: Producţia de cărbune pe plan mondial.1). care să asigure reţinerea şi sechestrarea dioxidului de carbon rezultat din arderea combustibililor fosili. 6 . Din punct de vedere al dioxidului de carbon (care contribuie în mod substanţial la amplificarea efectului de seră). în următoarele decenii eforturile vor fi îndreptate înspre dezvoltarea unor tehnologii performante. 1999 Limitările cele mai importante privind utilizarea cărbunilor sunt provocate în special de puternicul impact pe care îl au asupra mediului înconjurător. dioxid de carbon. milioane tone. În consecinţa. cărbunele se caracterizează prin cea mai ridicată emisie specifică în raport cu cantitatea de căldură rezultată prin ardere (Figura 1.

arsenic. Emisia de C O2 pentru 1 kWht rezultat din arderea combustibilului Tehnologiile curate ale procesării cărbunelui sunt tot mai dezvoltate în Europa. Deşi controlul poluării aerului şi politica de folosire a cărbunelui nu merg în mod natural în aceeaşi direcţie. Problemele de mediu ale industriei cărbunelui. sunt acoperite de directivele privitoare la staţiile de epurare şi la protecţia apei. precum şi alte directive în lucru privind limitarea conţinutului de metale grele (nichel. în timp ce eficienţa centralelor pe bază de cărbune a ajuns deja la 47 % şi urmăreşte să crească până la 50 %. ozon şi benzen. va trebui totuşi să se ajungă la un compromis. cu surorile ei pentru bioxid de sulf. 7 .Figura 1. Sunt speranţe că noile tehnologii vor putea reduce cu până la o treime emisiile datorate utilizării cărbunelui.1. plumb. sub aspectul protecţiei mediului. suspensii. Costurile cărbunelui curat vor rămâne totuşi foarte ridicate în termeni de eficienţă economică. care nu sunt direct legate de energie. ba chiar sunt contradictorii. care să ţină seama şi de alte obiective ale politicii de energie. • • Directiva centralelor de combustie mari Directiva cadru privind calitatea aerului. nitriţi. este Directiva pe baza căreia se face licenţierea centralelor mari în Europa. bioxid de carbon. hidrogen sulfurat şi componente organice volatile. cadmiu) în aer. care limitează Directiva privind ozonul. • • Directiva privind plafonul naţional de emisii (NEC). în special cele referitoare la contribuţia cărbunelui la asigurarea resurselor şi a competitivităţii. valorile de bioxid de sulf. Tehnologiile de captare a bioxidului de carbon din emisiile centralelor termice vor fi diponibile pe scară largă în următorii 10 ani. dar vor fi compensate prin aportul adus la siguranţa în alimentare şi la stabilitatea economică în cazul unor fluctuaţii mari de preţuri pe piaţa resurselor energetice. nitraţi. Directivele privind calitatea aerului sunt cele care au impact important asupra utilizării cărbunelui: • Directiva privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.

masa organica a plantelor este constituita din celuloza. Difernta C% H% O% Lemn 49 – 50 6 43 – 44 Huile 82 – 92 5.1: Compozitia chimica a lemnului si a huilelor a intre compozitia consta carbon in si elementara a lemnului si cea carbunilor de continutul oxigen (tabel 2. precum si cercetarile in legatura cu incercarile pentru reproducerea in laborator a proceselor care au avut loc cu milioane de ani in urma au demonstrat ca materialul genetic al carbunilor a fost de natura vegetala.0 5. studiile effectuate in legatura cu structura microscopica si compozitia chimica a carbunilor. CAPITOLUL II – GENERALITATI 2. zaharuri. FORMAREA CARBUNILOR Carbunii reprezinta un complex de substante organice si anorganice. care se gaseste in scoarta terestra in straturi sau lentile. proteine si lignina – substante macromoleculare cu grad diferit de polimerizare.2. Fosilele descoperite in majoritatea zacamintelor. Carbunii rezulta deci din procesul de 8 . Procesul de transformare a materialului vegetal in carbune . formarea carbunilor fiind un proces de eliminare a compusilor cu oxigen.5 – 4.0 – 2.1).5 Tabel 2.1. insotit de cresterea continutului de carbon. grasimi. hemiceluloza. cu grosimicare variaza de la cativa centimetri la cativa zeci de mteri.

Acest proces de descompunere inceteaza cand dispare sursa exteroara de oxigen (aer. care au dus in final.400. 9 . ca urmare a miscarilor lente ale scoartei terestre sau ca urmare a unor schimbari in cursul apelor. apa curgatoare). caracterizat prin desfasurarea unor reactii chimice accelerate de factori geologici. Intr-o prima etapa au loc. care consuma oxigenul continut in structura moleculara a produselor de descompunere formate in prima etapa. cu un strat impermeabil de argila sau cu apa statatoare. Temperatura in zacamant poate ajunge pana la 200ºC. Din substante macromoleculare cu masa moleculara intre 10.000 si 150. Prcesul de carbonificare se desfasoara in mai multe etape. H O . CH 2 4 . Urmatoarea etapa in procesul carbonificarii este caracterizarea prin actiunea microorganismelor anaerobe. sub influenta oxigenului si a microorganismelor. In aceste conditii au avut loc reactii de descompunere si de polimerizare insotite de degajari de C O2 . iar presiunea stratelor de roci inconjuratoare. iar procesul de carbonificare trece intr-un alt stadiu. a formarii de lacuri tectonice etc. Acesta este stadiul metamorfismului termic si dinamic. dupa circa 250 milioane de ani. procese de descompunere a materialului genetic de natura vegetala.carbonificare – imbogatire in carbon – a materialului genetic de natura vegetala. datorita acoperirii materialului genetic cu mal. la formarea substantelor extrem de complexe ce alcatuiesc masa organica a carbunilor. Scufundarea zacamantului de material genetic provocata de miscarile scoartei terestre este la un momentdat insotita de cresterea temperaturii provocate de presiunea stratelor invecinate. Microorganismele nu suporta noile conditii. la mii de atmosfere. ducand la regruparea structurilor moleculare.000 se formeaza compusi cu masa moleculara de aproximativ 1.

in decursul a sute de milioane de ani.6 – 5.8 9.Procesul de carbonificare este deci un proces continuu.2 MV [%] 60 – 50 50 – 47 47 – 43 45 – 40 40 – 35 35 – 28 C [%] 65 – 70 70 – 73 72 – 75 75 – 81 81 – 85 85 – 87.8 5. curbate sau chiar rasturnate de miscari ale scoartei terestre. Tipul de carbune Carbune brun moale Carbune brun tare Carbune brun lucios Carbune cu flacara Carbune cu flacara lunga Carbune de gaz Apa [%] 63 – 55 40 – 30 10 – 8 8–4 4 – 2. Varsta carbunilor intr-un astfel de zacamant este prezentat in tabelul 2. de la circa 65 % la carbunele brun moale.2. in doua stadii caracteristice: stadiul biologic (actiunea microorganismelor aerobe si anaerobe) si stadiul de metamorfism geochimic. la diferite adancimi. Intr-un zacamant de grosime mare pot fi gasite.6 5. Asa cum reiese din tabelul 6.3 – 4.3 7. pana la peste 91 % la antracit.2.5 2.5 10 . din care rezulta in ce intervale de timp se formeaza carbunii si calitatile lor tehnologice.5 – 1. desfasurat.8 – 5. H si O si mai putin N si S. continutul de C creste odata cu crestere gradului de incarbonizare.5 6. COMPOZITIA CARBUNILOR In principiu. cu conditia ca straturile sa nu fi fost deplasate. toate tipurile de carbune. 2.5 H [%] 8–5 8–5 7 – 5.8 – 7. toti carbunii se compun din C.6 – 5 O [%] 30 -18 25 – 16 18 – 12 > 9.

carbunii de gaz sinterizeaza poros.8 2.Carbune gras Carbune de forja Carbune slab Antracit 1.2 – 2. carbunii luciosi si cei cu flacara lunga sunt folositi pentru lichefiere.75 < 3. iar cel de H se reduce de la 8 % pana sub 4 %.5 Tabelul 2. : Compozitia elementara a carbunilor Continutul de O scade de la circa 30 % pana la sub 2 %. cocsul este din nou sub forma de praf. Pana la carbuni cu flacara lunga. iar incepand de la carbunii slab cocsificabili.2 3. CLASIFICAREA CARBUNILOR Datorita variatiei in limite largi a caracteristicilor carbunilor de pe glob exista o varietate foarte mare de carrbuni.3. de caracteristicile petrografice sau de domeniul de utilizare. Carbunii bruni luciosi se folosesc pentru producerea brichetelor. Carbunii de forja pana la antracit se folosesc pentru producerea caldurii si gazificare 2.8 <1 <1 <1 28 – 19 19 – 14 14 – 12 < 12 87. gazificare si lichefiere.5 – 89. precum si caracterului complex al structurii carbunilor. Aproape fiecare tara are sistemul sau propriu de clasificare.5 89. carbunii se clasifica in functie de materialul genetic.5 < 2. nefiind inca adoptata o solutie comuna. ceea ce 11 . carbunii grasi formeaza cocsul metalurgic. Datorita acestei varietati.5 90. de insusirile fizico – chimice.8 – 2.5 – 4 4 – 3. In prezent. carbunii de forja sunt slab aglutinati si sfaramaciosi.5 4. in diferitele tari.5 – 90. Carbunii cu flacara si cei de gaz servesc pentru obtinerea energiei electrice si chiar a gazului. Din aceasta cauza.5 5 – 4. Componentele minerale sunt corozive si au o mare influenta asupra tehnologiei de prelucrare. clasificarea lor a provocat dispute stiintifice internationale. numai carbunii grasi sau amestecurile adecvate de carbuni se folosesc pentru obtinerea cocsului metalurgic. Componentele volatile care rezulta din reducerea masei carbunelui la incalzire in absenta aerului sunt determinate de gradul de incarbunare.5 – 91. Astfel. producerea energiei electrice.2 – 0. Carbunele contine apa si minerale in cantitati diferite.5 > 91. cocsul care se formeaza este sub forma de praf.3.75 4.5 – 3.

(International Organization for Standardization) a adoptat un sistem international de clasificare pentru acele calitati de carbune care fac cel mai des obiectul unor schimburi comerciale. La baza clasificarii stau continutul de materii volatile. Datele din tabel arata ca.S.O. 12 .4.ingreuneaza comparatiile. in 1956. numai huilele care dau un cocs dur. incheierea contractelor comerciale. reactiile fata de substanetele alcaline si aspectul cocsului. din marea vaietate calitativa a zacamintelor de carbune. schimbul de experienta etc.4. Tabel 2. puterea calorica. In tabelul 2. este prezentata clasificarea carbunilor romanesti dupa tipuri reprezentative. I. : Clasificarea carbunilor romanesti dupa tipuri reprezentative De aceea.

rezistent si compact pot fi de regula folosite la producerea cocsului metalurgic prin tehnologia clasica. dar care se deosebesc totusi in ceea ce priveste greutatea moleculara si structura lor. Carbunii bruni se compun din bitumi. Pe baza diferitelor cercetari analitice s-a incercat prezentarea de modele de structura pentru huile: • Modele care au la baza structurile individuale ale moleculelor. Continutul de hidrogen din carbunele de mina poate ajunge pana la 60 %. Procentul de atomi de carbon aromatici fata de carbonul total creste odata cu cresterea gradului de carbonificare a carbunilor de la 80 % la carbunele cu flacara si pana aproape de 100 % la antracit. Si structura huilei este foarte putin explicata. in principiu. La antracit. Continutul de cenusa variaza in limite largi. cel de oxigen intre 12 % si 30 %. 2. In rest. STRUCTURA CARBUNILOR In cazul carbunelui brun. Continutul de H. de continutul de bitum. Randamentul de gudron la semicocsificare depinde. Bitumii sunt componente pe baza de ceara si rasini care se extrag cu ajutorul unui solvent. 13 . evaporare). • Modele statistice. care se refera la toata substanta – aplicarea metodei statistice care se refera la toata substanta. ea este in principiu un amestec de polimeri dintr-o multitudine de fragmente asemanatoare. deci ca la benzen. se cunoaste putin despre structura carbunilor bruni. Raportul dinte atomii de C si H este de 1:1 la huile slab cocsificabile. este ¼ din numarul inelelor aromatice.4. acizi humici si un rest care nu se extrage nici cu alcali si nu se dizolva in nici un solvent organic. carbonificarea este atat de avansataincat continutul de carbon este cuprins intre 65 % si 75 %. deci se refera la o parte din substanta – determinarea structurii moleculare prin metode fizice (extractie. in fragmente gasindu-se portiuni de aromate condensate. raportul C/H creste psns la 2:1. dimpotriva. iar cel de hidrogen intre 5 % si 8 %. Dupa cunostiintele actuale.

Pentru vitrinit.5 pentru 60 % C. ELECTRICE SI MAGNETICE Densitatea: Carbunele nu este un sistem de materiale inchis si datorita dislocarii din soatiile goale are densitate aparenta.Fig.28 % pentru 77 % C.5 PROPRIETATI MECANICE. 2. Densitatea aparenta determinata cu metanol este mai mare ca cea determinata cu apa la continuturi ridicate de C si mai scazuta decat densitatea reala masurata cu He. apoi cresc progresiv la peste 2. valorile scad de la 1. 14 .0 pentru 95 % C. Modele de structură pentru acizii humici dizolvabili în alcali 2.1. la 1. densitatea reala apare dupa dislocarea gazului cu azot sau heliu.

La carbunii cu continut ridicat de cenusa. calculata din volum real si din capacitatea de captare a apei.3 la 1. c 15 . E (N m2 ) : E =100 × d × F . C – continutul de carbon recalculat [%]. In cazul unei dispersari largi a huilelor la 80 % C. elasticitatea se interpreteaza limitat. mai mult de 20 % este spatiu gol. porii de marime mijlocie sunt independenti de tratamentul preliminar. Elasticitate. Se ia in consideratie modulul de elasticitate al lui Young. Se da o formula empirica de calcul: 1 d0 1 1 . cresc apoi la temperaturi mai ridicate intre 500 L si 900 K de la 1.9. densitatile trebuiesc corectate. La solicitarea termica a huilelor. rezistenta: Deoarece este dificil de prezentat carbunii ca fiind corpuri rigide neomogenein esantioane de proba reprezentative. densitatile raman constante pana aproape de circa 500 K. Porozitatea: Nefiind un material inchis. Aceasta structura provine din faza coloidala a formarii carbunilor si este comparabila cu porozitatea rigida a buretelui. Diametrele porilor variaza intre 1 Å si peste 100 Å. care scade de la 2 % in cazul carbunilor grasi si slabi (88 -92 % C – carbunii de cocs sunt foarte densi) si apoi creste pentru antracit pana la 10 %. In urma unor astfel de masuratori se obtin suprafetele interioare ale carbunilor. = + × ( C − C0 ) d d0 100 − C 0 0. Determinarea porilor foarte mici se face prin masuratori ce gaze neabsorbante.443 − unde: d – densitatea recalculata [g/cm 3 ]. d 0 – densitatea carbunelui [g/cm 3 ]. carbunele prezinta pori cu „capat deschis” si „capat inchis” de diferite diametre. C0 – continutul de carbon al carbunelui [%].

c – constanta de proportionalitate. Ea depinde mult de temperatura si de substantele adsorbante De la carbunii bruni pana la carbunii slabi. cei cu continut mai scazut de MV au tendinte semiconductoare. F – suprafata [ m 2 ]. E ramane constant in domeniul de la 80 % pana la peste 90 % C si creste apoi brusc in domeniul antracitului. Compresibilitatea. k  2 × k ×T  unde: R – rezistenta (Ohm/cm) T – temperatura Ru = R = 0(T = infinit) 1 T k – constanta lui Boltzman [5. k. G. La o solicitare mare si la temperaturi normale. Aceasta comportare este importanta si pentru duritatea de rupere si pentru granulatie.unde: d – densitatea [g/cm 3 ]. Structura ordonata a antracitului se comporta mai elastic. PROPRIETATI ELECTRICE Numai carbunii cu un continut mare de materii volatile sunt buni izolatori. O comportare analoga rezulta pentru modulul Scher. Duritatea la rupere poate fi considerata microduritate. Elasticitatea si proprietatile corespunzataore ale carbunelui sunt determinate si limitate de temperatura si depind de solicitae. Antracitul este de trei ori mai rezistent decat carbunele cu flacara lunga. deformarea creste liniar si apoi supraproportional in domeniul antracitului.3 pana la 0. plasticitatea este egala cu o curgere pseudoplastica.5 E. care este cuprins intre 0. Pentru huile. conductibilitatea k putand fi masurata prin metoda Wheatstone: 1  ∆e  = R = Ru × exp  . ramane constanta pentru carbunii cu 80 % pana la peste 90 % C si scade in domeniul antracitului. Carbunii mai tineri se comporta mai mult ca substante termoplastice.669 ×10 −8 W × m −2 × K −1 ] 16 .

∆ – limita de energie pentru un electron la trecerea intr-un conductor real [eV] e

PROPRIETATI MAGNETICE Atat timp cat nu apar dereglari datorita continutului de cenusa, carbunele este dimagnetic. Susceptibilitatea magnetica χ este o proprietate aditiva a sustantei si se reprezinta ca susceptibilitate molara χM .
χ M = M × χ = ∑ni × χ i ,

unde:

χ - susceptibilitatea magnetica atomica pentru specia i; i
ni - numarul special i;

M – molul; Suceptibilitatea magnetica creste odata cu cresterea continutului de C, ceea ce se explica prin aromatizare tot mai mare. 2.6 PUTERE CALORICA Puterea calorica exprima cantitatea de caldura care rezulta prin arderea completa a unei unitati de combustibil. Puterea calorica a combustibililor solizi si lichizi se exprima in kj/kg sau kcal/kg,iar a celor gazosi in kj/m3N. Majoritatea combustibililor contin in compozitia lor hidrogen, component care prin ardere se transforma in apa.In afara de acestea, inainte de ardere, combustibilii contin o cantitate mai mare sau mai mica de apa, care exprimata procentual reprezinta umiditatea initiala a acestora.Apa rezulta prin arderea hidrogenului si apa sub forma de umiditate poate sa se gaseasca in produsele de ardere sub forma de vapori sau sub forma lichida. Intrucat calitatea de caldura determinata de arderea combustibililor depinde de starea de agregare a apei din produsele de ardere, in practica se deosebeste puterea calorica superioara si puterea calorica inferioara. Puterea calorica inferioara (Qi ): reprezinta cantitatea de caldura obtinuta prin arderea unei cantitati de combustibil, in cazul cand produsele de ardere au temperatura de 20 0C. 17

In acest caz, apa din produsele de ardere fiind lichida, in puterea calorica determinata se include si caldura lanenta de condensare a vaporilor de apa . Puterea calorica inferioara (Qi) reprezinta cantitatea de caldura determinata la arderea unei unitati de combustibil in conditiile in care produsele finale sunt evacuate la o temperatura mai mare de decat temperatura de condensare a vaporilor de apa. In practica se ia in considerare numai puterea calorica inferioara, intrucat din instalatiile industriale se elimina produsele de ardere continand apa sub forma de vapori. Energia înseamna pentru omenire ceea ce înseamna sângele pentru corpul omenesc. Cresterea consumului energetic al omenirii a cunoscut in ultimele decenii un ritm impresionant; astfel daca in 1952 consumul energetic al omenirii era de cca. 1,5 miliarde de tone carbune conventional (tcc.) consumul creste la 11 miliarde tcc in 1983, adica in mai putin de 6 decenii consumul de energie a crescut de 7 ori. Prognozele apreciaza ca in anul 2000 consumul energetic mondial se va situa intre 25 si 35 miliarde de tone echivalent carbune. Datele termotehnicienilor arata ca o tona de carbune echivaleaza cu 8 MWh (Mega Watti ora), o tona de petrol cu 12 MWh si 1000 m3 de gaze naturale cu 10,6 MWh. Prin ,,combustibil conventional" se intelege un combustibil cu puterea calorica de 700 kcal/kg (corespunzatoare carbunilor inferiori), notiunea de combustibili conventionali servind la compararea diversilor combustibili reali cu putere calorica diferita prin recalcularea masei lor in tone de combustibili conventionali. Puterea calorica a unui combustibil reprezinta caldura dgajata prin arderea unui kilogram din combustibilul respectiv. Lipsa sau criza de energie nu poate fi analizata decât in corelatie directa cu nevoile de energie si cu beneficiarii sau utilizatorii ei, adica cu societatea umana. Ceea ce trebuie sa subliniem este explozia demografica; la fiecare 25 - 30 de ani si la unele tari chiar la intervale de 15 - 20 de ani asistam la dublarea populatiei, si nu este prea departe momentul când vom ajunge la maximul de populatie (dupa unele teorii, prin anii 2150) pe care in conditiile tehnologiei si resurselor cunoscute actuale il poate suporta globul pamântesc, adica o populatie de 12 - 15 miliarde locuitori.

18

3. CAPITOLUL III 3.1. PRODUSE ENERGETICE Antracit - Cărbune de categorie superioară utilizat în activităţi industriale şi casnice. Conţine în general mai puţin de 10% materii volatile şi are o mare concentraţie de carbon (aproximativ 90% carbon fix). Puterea sa calorifică brută depăşeşte 23 865 kj/kg (5 700 kcal/kg), măsurată la o masă de cărbune fără cenuşă, dar umed. Cărbune cocsificabil - Cărbune bituminos de o calitate care permite producerea de cocs adecvat utilizării în furnale. Puterea sa calorifică brută depăşeşte 23 865 Kj/kg (5 700 kcal/kg), măsurată la o masă de cărbune fără cenuşă dar umed. Alţi cărbuni bituminoşi (cărbune industrial) Cărbune utilizat pentru producerea de abur care cuprinde toţi cărbunii bituminoşi neincluşi la cărbunii cocsificabili sau antracit. Este caracterizat printr-un conţinut de materii volatile mai mare decât al antracitului (mai mult de 10%) şi un conţinut mai scăzut de carbon (mai puţin de 90% carbon fix). Puterea sa calorifică brută depăşeşte 23 865 kj/kg (5 700 kcal/kg), măsurată la o masă de cărbune fără cenuşă dar umed. În cazul în care cărbunii bituminoşi sunt utilizaţi în cocserii, trebuie înregistraţi în categoria cărbunelui cocsificabil. Cărbune subbituminos - Sunt cărbuni neaglutinanţi, cu o putere calorifică brută între 17 435 kj/kg (4 165 kcal/kg) şi 23 865 kj/kg (5 700 kcal/kg), care conţin mai mult de 31% materii volatile la o masă uscată de cărbune fără substanţe anorganice. Lignit / cărbune brun - Sunt cărbuni neaglutinanţi cu o putere calorifică brută mai mică de 17 435 kj/kg (4 165 kcal/kg) şi cu un conţinut de materii volatile mai mare de 31% la o masă uscată de cărbune fără substanţe anorganice. Şisturile bituminoase şi nisipurile asfaltice produse şi arse direct trebuie înregistrate în această categorie. Şisturile bituminoase şi nisipurile asfaltice utilizate ca resuse pentru alte procese de transformare trebuie, de asemenea, înregistrate în această categorie. Tot aici intră şisturile bituminoase şi nisipurile asfaltice consumate în procesul de transformare. Şisturile bituminoase şi alte produse derivate din lichefiere trebuie înregistrate în chestionarul anual al petrolului.

19

cocsul. benzenul. poros sau comprimat.Este un produs secundar al cărbunelui superior utilizat pentru producerea de gaz de iluminat în uzinele de gaz. are un conţinut scăzut de umiditate şi materii volatile. BKB (brichete de cărbune brun) . prin brichetare la mare presiune. de asemenea. uşor de tăiat. Semicocsul este utilizat drept combustibil casnic sau direct de uzinele de transformare. de origine vegetală.Turbă - Este un depozit sedimentar fosil. praful de cocs şi semicocsul produse din lignit / cărbune brun. Gudronul de cărbune este un produs secundar lichid al distilării cărbunelui cu scopul de a produce cocs în cocserii sau este produs din cărbune brun („gudron de temperatură joasă”). Combustibil brichetat . Cocsul de gaz este utilizat pentru încălzire. în general a unui cărbune cocsificabil. cu un conţinut mare de apă (până la 90% în stare brută). combustibil. Gudronul de cărbune poate fi distilat suplimentar pentru a obţine diferite produse organice (de ex. Gudron de cărbune Este rezultatul distilării distructive a cărbunelui bitnuminos. Cantitatea de combustibil brichetat produs poate. care sunt în mod normal înregistrate ca materii prime pentru industria petrochimică. Cocsul de cocserie este utilizat în principal în siderurgie ca sursă de energie şi agent chimic. de culoare brun deschis sau închis. Această rubrică include. Cocs de cocserie . Semicocsul (un produs solid obţinut prin carbonizarea cărbunelui la temperatură joasă) trebuie inclus în această categorie.Este un produs solid obţinut prin carbonizarea la temperatură înaltă a cărbunelui. moale.Aceste brichete reprezintă un combustibil produs din lignit/cărbune brun. toluenul. să fie puţin mai mare decât cantitatea reală de cărbune consumat în procesul de transformare. Cocs de gaz . naftalina). În această categorie intră praful de cocs şi cocsul de turnătorie. 20 . Turba utilizată în alte scopuri decât pentru producerea de energie nu intră în această categorie. materialul mărunt de lignit uscat şi praful de lignit.Este un combustibil produs din material mărunt de cărbune superior la care se adaugă un liant. fără adăugarea unui liant. În această categorie intră brichetele de turbă. prin urmare.

gaz LD sau gaz BOS. Cărbune superior . Producţia de alte gaze de cărbune (adică gazul de cocserie. prin gazificare totală cu sau fără îmbogăţire cu produse petroliere (GPL.6. Gazele de cărbune transferate la uzinele de gaz trebuie înregistrate (în coloana lor proprie) în cadrul sectorului de transformare. transportul şi distribuţia gazului. Gaz de cocserie . Cărbunele superior include toate produsele energetice enumerate de la rubrica 1 până la 3 (antracit. parţial în uzină şi parţial în alte procese ale industriei metalurgice sau în centrale electrice dotate pentru arderea sa.Este un produs secundar rezultat în urma fabricării cocsului de cocserie pentru producerea de fier şi oţel. gazul de furnal şi gazul provenit de la convertizorul cu oxigen) trebuie înregistrată în coloanele destinate acestor tipuri de gaze şi nu la producţia de gaz de uzină. În sectorul de transformare trebuie să figureze cantităţile de gaz de uzină transferat la categoria gazelor naturale amestecate. păcură reziduală etc. care vor fi distribuite şi consumate prin intermediul reţelei de gaz natural. 21 . recuperat la ieşirea din convertizor.Este un produs secundar rezultat în urma producerii oţelului în furnalele cu oxigen. Acest tip de gaz mai este cunoscut şi ca gaz de convertizor. Această categorie include gazul produs prin carbonizare (inclusiv gazul produs în cocserii şi transferat la categoria gazului de uzină). care apare la rubrica „Din alte surse”. cărbune cocsificabil şi alţi cărbuni bituminoşi). Gazul de furnal este recuperat şi utilizat drept combustibil. Cantitatea totală de gaz de uzină provenintă din transferurile altor gaze de cărbune trebuie înregistrată la rândul corespunzător producţiei de gaz de uzină. în industria metalurgică.Termenul de „cărbune superior” se referă la cărbunii cu o putere calorifică brută mai mare de 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg).Este produs în timpul arderii cocsului în furnale. Cantitatea de combustibil trebuie exprimată pe baza puterii calorifice brute.) şi prin reformare şi amestec simplu cu alte gaze şi/sau aer. Gaz de furnal . pe rândul corespunzător uzinelor de gaz. Gaz de convertizor cu oxigen .În această categorie intră toate tipurile de gaze produse în uzine publice sau private a căror activitate principală este producerea. calculată la o masă de cărbune fără cenuşă dar umed şi cu un coeficient mediu de reflexie a vitritului de cel puţin 0.Gaz de uzină .

deci excluzând celelalte probleme ce pot aparea în legatură cu extracţia.5 < Ka < 1. cărbuni cu puţină cenuşă (Aanh < 15%) cărbuni tineri (Vmc > 45%). unii ligniţi. Clasificarea cărbunilor după parametrii : Umiditatea totală (raportată la masa iniţială) : • • • • • • • • • • • • • • • cărbuni cu umiditate excesivă (Wt0 > 35%). aşa încât membrii fiecărei grupe să se comporte asemănător în procesul de ardere. Ka (susceptibilitatea la aprindere) : 22 . Ki (intensitatea procesului de ardere a reziduului cărbonos. cărbuni bătrâni (Vmc < 45%). cărbuni cu umiditate redusă (Wt0 < 15%) cărbuni cu multă cenuşă (Aanh > 35%). cărbuni antracitoşi (Vmc < 10%) cărbuni superiori (Qi0 > 20. cărbuni cu capacitate ridicată de aprindere (Ka > 1.56 MJ/Kg) cărbuni cu capacitate redusă de aprindere (Ka < 0. s-au propus câteva clasificări.94 MJ/Kg). care fac posibilă împărţirea multitudinii combustibililor solizi în grupe.Pornind de la utilizarea energetică. cărbuni inferiori (Qi0 < 12. prepararea şi alte moduri de utilizare decât arderea. care este invers proporţional criteriului de aprindere. cărbuni cu conţinut moderat de cenuşă (15% < Aanh < 35%). Ka) : Cenuşa (raportată la masa uscată) : Conţinut de materii volatile (raportat la masa combustibilă) : Puterea calorifică inferioară (raportată la masa iniţială) : Criteriul de aprindere.56 < Qi0 < 20. cărbuni cu umiditate normală (15% < Wt0 < 35%).94 MJ/Kg). cărbuni medii (12. cărbuni cu capacitate medie de aprindere (0.0) : cărbunii bruni maţi şi unele huile.5) : antraciţii şi majoritatea huilelor.0) : unii cărbuni bruni pământoşi. turbele şi şisturile bituminoase Criteriul de intensitate a arderii.

unii cărbuni bruni maţi. gradul de aglutinare depinde de indicele de umflare.5 < Ki < 1. a cărbunelui analizat. lichide (gudroane) şi gaze (gaze de semicocs. cărbuni cu intensitate de ardere medie (0. cărbunii pot fi sau nu cocsificabili (foarte slab. se numeşte carbonificare (sau degazare). a căror compoziţie depinde de natura cărbunelui. de tratamentul termic aplicat. moderat. 23 . în absenşa aerului. bine sau excesiv). Indicele “0” se atribuie reziduului pulverulent.0) : ligniţii. slab. Încalzirea cărbunilor. de vârsta acestuia. unii ligniţi. În funcţie de temperatură. CARBONIZARE – AGLUTINARE Capacitatea de cocsificare este proprietatea cărbunilor de a produce cocs. în anumite condiţii. huilele şi antraciţii. În procesul de carbonizare rezultă produse solide (semicocs sau cocs). gaze de cocs). peste temperatura de descompunere a masei combustibile. cărbuni cu intensitate de ardere redusă (Ki > 1.2. cocsificare sau carbonizare la temperatură medie de 973 … 1073ºK (700 … 800ºC). carbonizarea se numeşte : • • • semicocsificare sau carbonizare la temperatură joasă de 773 … 873ºK (500 … 600ºC). Capacitatea de cocsificare rezultă din determinarea indicelui de umflare şi a gradului de aglutinare ale cărbunelui. cocsificare sau carbonizare la temperatură înaltă de 1173 … 1273ºK (900 … 1000ºC).5) : turbele. şistul bituminos 3. Caracteristicile gazelor rezultate prin carbonificarea huilei : • indicele (factorul) de umflare reprezintă numărul unui profil tip asemănător cu profilul cocsului obţinut prin tratarea termică (calcinarea). Dependenţa gradului de aglutinare de indicele de umflare : • gradul de aglutinare caracterizează proprietatea cărbunelui de a da cocs compact.• • • cărbuni cu intensitate de ardere ridicată (Ki < 0.0) : unii cărbuni bruni maţi şi pământoşi.

Pericolul de autoaprindere este cu atât mai mare./min. după 1. cu viteza de 3 … 5 grd. bătătorită. unele huile tinere pot pierde complet capacitatea lor de cocsificare). fără vegetaţie. compoziţia chimică elementară. până la autoaprindere. prevăzută cu rigole de scurgere a apelor. Pentru micşorarea degradării şi evitarea auto-aprinderii cărbunilor trebuie luate următoarele măsuri : • suprafaţa de depozitare să fie plană. căldura degajată provoacă o creştere lentă a temperaturii. diversitatea granulaţiei. cu cât cărbunii sunt mai bogaţi în oxigen şi materii volatile. aer şi umiditate. autoaprinderea şi înrăutăţirea calităţilor de cocsificare. Autoaprinderea este favorizată de expunerea la soare. • autoaprinderea este un fenomen specific ligniţilor şi cărbunilor bruni şi se datorează proprietăţilor acestor cărbuni de a fixa oxigenul din atmosferă prin adsorbţie. se înrăutăţeşte capacitatea lor de cocsificare (la o depozitare de numai 3 … 5 luni. nu se admite asfaltarea. fixarea oxigenului conduce la autooxidarea lentă a materialului combustibil. cu degajare de căldură. Autoaprinderea apare. Datorită conductivităşii termice reduse.5 … 3 luni de la depozitare. prin care se studiază modificarea înălţimii unei brichete de 60 mm. în care procesul de fixare fizio-chimică (adsorbţie) a oxigenului se transpune într-un proces de fixare chimică (oxidare).• Gradul de cocsificare se determină prin metoda dilato-metrică Gray-King. puterea calorifică). prezenţa de corpuri străine. de regulă. pe măsura încălzirii acesteia până la temperatura de 893ºK (620ºC). Autooxidarea în depozit conduce şi la înrăutăţirea caracteristicilor cărbunilor (masa volumică. Pentru fiecare tip de cărbune. conţinutul de materii volatile. de asemenea. 24 . uşor înclinată. fără guri de canal. există o zonă caracteristică de temperatură. • comportarea cărbunilor faţă de agenţii chimici oxidanţi are o deosebită importantă pentru depozitarea cărbunilor în depozite : autooxidarea determină înrăutăţirea calităţii acestora.

grămezile trebuie formate cu taluz natural sau cu parapet de beton sau zidarie. cu lungimea suficientă pentru ca partea superioară să depăşească înâlţimea grămezii cu circa 30 cm. dacă temperatura la mijlocul tubului depăşeşte 50ºC. ele trebuie să fie cât mai compacte. stratul de bitum trebuie să fie continuu. • • • • dimensiunile grămezilor depind de natura combustibililor. temperaturile de până la 50ºC se recitesc la 7 zile. în momentul formării grămezii. cărbunii depozitaţi trebuie să fie de caracteristici şi vechime apropiate. fiecare depozit să aibă o platformă de rezervă. temperatura se controlează la mijlocul tubului. sau cu carton gudronat. fără găuri sau crăpături. cu suprafeţe netede. temperatura cărbunilor să fie sub 318ºK (45ºC). temperaturile citite fiind înregistrate. de 2 … 5% din suprafaţa de depozitare. suprafaţa superioară fiind înclinată. pentru răcirea cărbunilor. grămezile se execută în forme geometrice regulate (de obicei trunchiuri de piramidă). cu excepţia celor pentru măsurarea temperaturii. • în timpul depozitării trebuie controlată periodic temperatura în masa grămezii. se măsoară şi la baza şi la partea superioară a tubului. prin intermediul tuburilor de oţel ascuţite la un capăt.• • • • • • stâlpii de susţinere ai acoperişului şi împrejurimilor să fie din zidărie sau beton sau îmbrăcaţi cu aceste materiale. peste care se toarnă smoală. punctele de măsură se numerotează şi se marchează pe planul depozitului. capătul inferior fiind la circa 30 cm de baza grămezii. se prevede câte un tub la fiecare 25 mp suprafaţă orizontală. în vederea reducerii infiltraţiilor de apă. 25 . cu un termometru de 0 … 100ºC. în masa cărbunilor nu se admit ţevi. grămezile se acoperă cu praf de cocs sau de cărbune oxidat (vechi) sau cu praf de cărbune proaspăt. grămezile se realizează la cel putin 10 m distanţă de orice sursă de caldură. pentru a nu lăsa goluri şi pentru a împiedica formarea curenţilor de aer în masa lor. în cazul depozitării pentru 1 … 6 luni. şi zilnic la peste 50ºC.

ea putând mări pericolul de incendiu. Scopul cocsificării cărbunilor este obţinerea cocsului utilizat în siderurgie şi industria chimică. Stingerea cu apă nu este permisă. din proces rezultând de asemenea gaz combustibil. la apariţia şi accentuarea în evul mediu a deficitului de lemn. cărbunii se răcesc pe platforma de rezervă a depozitului. la încălzire. dacă aceasta nu este posibilă. Materia primă folosită la cocsificare este constituită din huile aglutinatecocsificabile. singurul agent reducător pentru elaborarea fierului din minereuri a fost mangalul. Pentru aceasta au fost luaţi în consideraţie cărbunii. printr-o fază plastică. diferenţiind acest proces de descompunerea pirogenetică la temperaturi joase. s-a dovedit un combustibil tehnologic adecvat. prin formare de hidrogen. Temperatura ridicată a degazării determin randamentele şi calitatea produselor cărbunilor rezultate la cocsificarea cărbunilor. Timp de mii de ani. după care se reface grămada. În Anglia şi Germania. Cocsificarea cărbunilor şi utilizarea cocsului în metalurgie sunt relativ recente. arderea varului. fabricarea sticlei. gudron şi alte produse chimice valoroase pentru diferite sectoare industriale şi pentru agricultură. la forje. gramada se dă imediat în consum. precum şi foarte reactiv. în absenţa aerului. ceea ce duce la formarea unui reziduu solid. Cocsificarea reprezintă procesul de descompuere pirogenincă a cărbunilor. reziduul solid al cărbonizarii lemnului. care au proprietatea de a trece. la temperaturi de 900 – 1000 ºC. huilele încep să fie utilizate în secolul al XII-lea. Consumul excesiv de lemn pentru producerea manganului şi de mangal pentru elaborarea fierului (30 tone lemn = 1 tona fier) a dus la despădurirea unor regiuni întregi. dur şi compact – cocsul metalurgic. datând de circa 250 de ani. urmată de întărirea masei. ceea ce a impus căutarea unor noi combustibili. Pe parcurs apar observaţii asupra 26 . caracteristică procesului de semicocsificare. de către greci. care fiind sărac în sulf şi cenuşă.Autoaprinderea cărbunilor se manifestă prin depăşirea temperaturii de 333ºK (60ºC) şi se observă prin gazele de culoare albă care se degajă din zonele respective. În acest caz. utilizaţi încă din antichitate. drept combustibil pentru forjele fierăriilor. produse ceramice.

de a îndepărta „impurităţile” acestuia înainte de utilizarea în anumite scopuri tehnologice.3. aceste condiţii trebuie riguros respectate. iar de pe altă parte din materiile minerale asociate. iar operaţia de „desulfurare” era similară carbonizării lemnului în bocşe. Caracteristicile cărbunelui superior şi ale cocsului diferă de cele ale cărbunelui brun şi ale lignitului. Procesul de descompunere pirogenică a cărbunilor decurge cu formarea concomitentă a unor produse cu greutate moleculară mai mică şi a altora cu greutate moleculară mai mare decât materialul supus carbonizării. Până la sfârşitul secolului al XVII-lea se extinde utilizarea cocsului la fabricarea sticlei şi a obiectelor ceramice. Cantitatea de sulf reţinută este parţial dependentă de condiţiile de formare şi pentru ca valorile obţinute pentru conţinutul de cenuşă să fie comparabile. denumirea de „sulf” cuprindea substanţele rău mirositoare degajate în timpul încălzirii şi arderii cărbunilor. iar produsul cu greutate moleculară mai mare formează reziduul solid al pirogenării – semicocsul. respectiv cocsul. 27 . de la cocsificarea cărbunelui în bucăţi s-a trecut treptat la cocsificarea huilei măcinate şi chiar stampate. la topirea plumbului şi încălzirea casnică. în anul 1840 ajungându-se la cuptoarelebocşa cu pereţi zidiţi. provenind de la o parte din complecşii anorganici prezenţi la origine în substanţa cărbunoasă. prin faptul că pot fi încălziţi mai repede decât cei din urmă. Conţinutul de cenuşă se calculează din masa reziduului după ardere.1 mg. Proba pentru determinare este arsă în aer. fiind încălzită cu o viteză de 815 ºC şi menţinută la această temperatură până la masa constantă. DETERMINAREA CENUŞII Cenuşa constituie reziduul care rămâne după arderea în aer a cărbunelui sau cocsului. în bocşa sau cuptor. Bocşele au fost perfecţionate pe parcurs. Produsele cu greutate moleculară mică constituie materiile volatile ce se degajă prin descompunerea termică a masei cărbunelui. la care durata cocsificării era de 7 – 8 zile.necesităţii de a „desulfura” cărbunele. Aparatura necesară determinării: • balanţa de precizie 0. Astfel a apărut ideea cocsificării cărbunilor. 3.

15 g/cm² pentru cărbune sau 0. sau un dispozitiv echivalent. Preparare – proba de cărbune sau cocs utilizată pentru determinarea cenuşii se macină şi se trece prin sita de 0. cu adâncimea de 10 – 15 mm şi capac. • capsula din sticlă. de la 500 la 815 ºC în următoarele 30 – 60 minute şi se menţine la această temperatură timp de 60 minute. • pentru cocs: se pune capsula neacoperită pe placa izolatoare. porţelan sau platină. Diametrul capsulei va fi calculat astfel încât densitatea de încărcare pe suprafaţa să nu depăşească 0.2 mm. Mod de lucru – se cântăreşte cu o precizie de 0. de o astfel de dimensiune încât să se poată deplasa uşor în cuptor. 28 . proba trebuie să fie supusă în atmosferă într-un strat subţire pentru un timp minim suficient ca umiditatea conţinută să ajungă aproximativ la echilibru cu atmosfera laboratorului.• cuptor cu mufă. de la 250 la 500 ºC în următoarele 30 minute. Ventilaţia prin cuptorul cu mufă se face astfel încât să se asigure circa 5 schimburi / minut. de la 500 la 815 ºC în următoarele 60 minute şi se menţine la această temperatură pentru următoarele 60 minute. capabil să dezvolte o temperatură uniformă în intervalul cerut de procedeu şi de atinge acest interval în timpul specificat. se răspândesc uniform 1 – 2 g proba în capsulă şi se recântăreşte. capsula curată şi uscată şi capacul. Se ridică temperatura la 250 ºC în 30 minute. • placa izolantă de silică de 6 mm grosime. Dacă este necesar. • pentru cărbune superior: se introduce capsula neacoperită în cuptorul cu mufă la temperatura camerei.1 mg. se introduce în cuptor la 815 ºC şi se menţine la această temperatură timp de 75 minute. • pentru cărbune brun şi lignit: se introduce capsula neacoperită în cuptorul cu mufă la temperatura camerei. Se ridică temperatura la 500 ºC în 30 minute.10 g/cm² pentru cocs.

3 % în valoare absolută 2. cu aceeaşi aparatură.1. pe două probe reprezentative luate din aceeaşi probă pentru analiza.Conţinutul de cenuşă Diferenţe maxime admise între rezultatele obţinute În acelaşi laborator Între laboratoare diferite (repetabilitate) (reproductibilitate) 0. Precizia metodei folosite Sub 10% 10 % şi peste Repetabilitate – rezultatele a două determinări paralele. 4.0 % din rezultatul mediu Tabelul 3.0 % din rezultatul mediu 3. în acelaşi laborator. de acelaşi operator. după ultima etapă a preparării probei nu trebuie să difere mai mult decât valoarea din tabelul 3. nu trebuie să difere mai mult decât valoarea din tabelul 3.1.1. efectuate la date diferite. Reproductibilitatea – mediile rezultatelor a două determinări în două laboratoare diferite pentru probe reprezentative luate din aceeaşi probă pentru analiză.2 % în valoare absolută 0. CAPITOLUL III – COMBUSTIBIL SINTETIC 29 .

CĂRBUNE LICHID Chiar dacă se prezintă sub formă solidă. Parsons Company (S.U. indirecte şi pirolitice. este făcut să reacţioneze cu hidrogenul sau cu un precursor al acestuia. în modul următor: un nămol de cărbune. reprezintă o tehnică deja intrată în circuitul industrial al unor ţări. calitatea cărbunelui.4. De fapt. astfel încît. introdus într-un lichid recirculat obţinut din cărbune.07. produce un gaz. În ţările respective există instalaţii mari (şi proiecte de dezvoltare a acestora).) a publicat rezultatele unui studiu efectuat pentru Ministerul Energiei din S. flexibilitatea în exploatare a instalaţiei alese etc.1.A şi alte agenţii guvernamentale. astfel un cărbune bituminos poate avea H/C = 0. situaţia tehnologiei existente. gudron (care poate fi hidrotratat pentru a se obţine combustibili lichizi.05 . pe când o păcură de distilare rezultată prin lichefiere poate atinge H/C 30 . The Ralph M. Pentru a contribui la dezvoltarea unei baze de comparaţie. care vizează transformarea directă a cărbunelui într-un lichid cu proprietăţi asemănătoare petrolului. dintre care. un lichid donor de hidrogen). Lichefirea indirectă implică la început faza de gazeificare a cărbunelui. demonstrative sau industriale. pe un numar de 6 proiecte conceptual generale de procese de lichefiere a cărbunelui. în absenţa aerului. Lichefierea propriu-zisă. la temperatură şi presiune mare. este purificat şi făcut să reacţioneze catalitic pentru a produce în principal un lichid. Principalul factor care dă eficienţa unui procedeu sau altul este raportul dintre hidrogenul conţinut în combustibilii sintetici şi carbon H/C. schematic. cu conţinut redus de sulf) şi un rest carbonizat. să rezulte amestecuri ce au proprietăţi de fluid. lichefierea măreşte conţinutul de hidrogen din molecula de carbon. Tehnologiile se aleg în funcţie de o serie de factori. cărbunele poate fi făcut să „curgă”. după care gazul sintetic format din oxid de carbon în amestec cu hidrogenul.U. cantităţile de care se dispune şi necesităţile. în final. existenţa apei. devenind lichid. metodele folosite fiind: directe. (de exemplu. Lichefierea directă se produce.A. pentru lichefierea cărbunelui. ci despre prelucrarea şi asocierea acestuia cu unele fluide. Piroliza.0. nu este vorba despre aducerea cărbunelui ca atare în stare lichidă. în care moleculele de carbon sunt sfărâmate prin încălzire la temperatură ridicată.

Instalaţiile de lichefiere directe. cenuşa de cărbune şi cărbunele netransformat.12-0. doar o mică fracţiune din energia înmagazinată în cărbune să devină disponibilă pentru acest domeniu – al folosirii deţin de departe monopolul. după care gazul rezultat este purificat complet şi apoi făcut să reacţioneze catalitic la o termperatură de circa 600°C pentru a se produce metan. suspensia. ş i anume gazeificarea nu prezintă nici ea un bilanţ economic pozitiv. de factură nouă. Oricare ar fi procedeul de lichefiere şi oricât de atractivă ar fi obţinerea directă din cărbune a unor combustibili lichizi derivaţi ai petrolului. o secţie de lichefiere. deci costurile investiţiilor şi preturile produselor finale devin mai mari. cu atât este necesar mai mult echipament. componente ale gazului de petrol lichefiat şi lichide. Se ştie că în cadrul aducerea cărbunelui sub formă fluidă se face prin modificarea structurii moleculare a fazei solide. la ora actuală nu se întrevede pentru viitorul apropiat o comercializare pe scară largă produselor rezultate prin gazeificarea cărbunelui. cărbune pulverizat şi amestecat cu un fluid vec primelor două tehnici – lichefierea şi gazeificarea – ie. precum şi factorului de conversie dezavantajos. Bilanţul energetic rezultant este cu totul nesatisfacator. În ceea ce priveşte procedeele indirecte. o secţie de separare a rezidurilor în care se elimină din lichidele rezultate. problemele care se ridică fiind gen ca şi în cazul lichefierii : investiţii foarte mari pentru ca în final utilizări concrete. tehnicile respective sunt extrem de costisitoare. deoarece în stadiul actual al cunoştinţelor în domeniu şi al tehnologiei corespunzătoare doar o mică fracţiune a cărbunelui poate fi trecută în stare lichidă.= 0. în metoda Fischer-Tropsch cărbunele introdus în instalaţie este complet gazeificat.gazele naturale de acelaşi . dacă se doreşte să se fabrice şi altceva decât combustibili lichizi grei (ca păcura reziduală). de exemplu benzina şi păcura distilată. Cu cât acest raport este mai mare. cuprind secţii de manipulare şi de preparare a cărbunelui. datorită echipamentului greu necesar. precum şi instalaţii de conversie a lichidelor intermediare. cu tor. De aceea. ceea ce se întâmplă. Direcţia paralelă în care se desfăşoară cercetările. datorită puterii lor calorice mari.13. Dacă punem la socoteală şi faptul că combustibililor gazoşi . de unde 31 . cercetările s-au îndreptat şi spre o altă direcţ care să conducă la folosirea cu randament sporit a cărbunelui iniţial alte cuvinte.

cu toate privirile s-au îndreptat nu o dată spre cărbune. situaţia este cu totul alta. combustia. efor că în anii crizei energetice turile privind arderea directă a cărbunelui au fost şi sunt limitate de practicile cu mult mai comode şi mult mai 32 . ele nu aparţin în egală măsură tututor ţărilor. Fluidul de antrenare poate fi un gaz şi atunci avem de-a face cu pulverizarea uscată a cărbunelui şi cu tehnicile corespunzatoare pentru suspensii solid-gaz sau un lichid şi atunci se intră domeniul amestecurilor solid-lichid . obţinându-se un amestec care poate fi utilizat ca oricare combustibil fluid. cărbunele a fost resursa energetică primă în dezvoltarea industrializării. cu posibilităţi de obţinere din el a nenumărăţi derivaţi şi nu în ultimul rând. respectiv derivaşi emanând mult mai slab în atmosferă agenţi poluanţi. Atunci omenirea s-a văzut pusă în situţia de dependenţa de petrol şi cu aceastş ocazie căutarea unor surse de energie alternative. imperativele menţinerii purităţii mediului ambiant. Dar descoperirea folosirea acestui ulterioară a petrolului a transferat atenţia societăţii spre produs natural cu mult mai uşor de transportat în cantităţi petrolului la începutul de a se elibera pe cât posibil în s-a trezit la realitate: resursele naturale nu sunt inepuizabile. care a permis simplificări tehnice considerabile în ramurile industriale respective. Vreme îndelungată omenirea s-a bazat pe utilizarea cărbunelui. Şi. deci se impunea satisfăcătoare la distanţe mari. Deşi dificil de transportat şi manevrat. foarte abundent în natură. mineral cu înalt conţinut energetic. Prin obţinute să fie de ordinul celei dispersează pulberea simplu: se macină fin cărbunele astfel încât dimensiunea medie a granulelor a granulelor de făină (câteva zeci de microni) şi se ţinută într-un fluid de antrenare. prezent în toate continentele şi adesea exploatabil chiar la suprafaţa solului. utilizarea derivaţilor petrolului satisfăcea în mai mare măsură decât în cazul cărbunelui. Pe lângă toate acestea. Problema reconsiderării ş i revalorificării cărbunelui a intrat în actualitate odată cu criza energetică generată de creşterea a excesivă a anilor '70. necesitând instalaţii greoaie de ardere şi prezentând reziduuri masive sub formă de cenuşă care se cer evacuate.şi tehnologia deficitară despre care am amintit mai înainte. În cazul suspensiei. cipiul de pregătire a suspensiei este foarte însă.

amestecul rezultant să poată fi considerat încă lichid. în anul 1974. Se obţine o flacără asemănătoare trolului. n timpul crizei energetice amestecurile cărbune. substanţelor în cauză (solid sau lichid). s-a pus problema reconsiderării cărbunelui. Amestecurile cărbune-lichid sunt de dată şi mai veche. cu excepţia unor cercetări sporadice şi a unor perioade critice în aprovizionarea cu petrol (cum a fost cazul celor două războaie mondiale). Cu m ai multe zeci de ani în urmă a început să se utilizeze în diferite sectoare industriale cărbune pulverizat antrenat în flux de gaz (de preferinţă. mai întâi prin interesul acordat ames economisirii în cea mai mare măsură a pe tecurilor cărbune-petrol. din care este transportat prin conducte pneumatice şi dispersat în camera de ardere cu ajutorul unui arzător celei produse de petrol. Fizica corpului solid şi a mediilor continue operează cu noţiunea de concentrare volumică.lichid nu s-au bucurat de o atenţie constantă. Cercetările desfăşurate în cele trei mari direcţii menţionate – lichefierea. dar eforturile au fost de scurtă durată. În consecinţă. Peste această mai poate fi utilizat în instalaţii specifice combustibililor lichizi. pentru a evita riscul de explozie). limita se trece în domeniul solidului umezit sau umed şi amestecul respectiv nu 33 . datorită condiţiilor fizice pe care trebuie să le îndepli nească amestecurile solid-lichid. s-a pus problema realizării unui amestec cărbune-petrol care să conţină cea mai mare proporţie de cărbune posibilă. independentă de natura astfel încât concentraţie. Ca urmare. Noul impuls al cercetărilor în acest domeniu s-a dat î mondiale. care poate fi înglobată într-un lichid. într-o schemă relativ simplă: cărbunele pulverizat se stochează într-un siloz. un gaz . gazeificarea şi suspensia – s-au intensificat şi şi-ar fi găsit noi rezolvări. independent de densitatea lui. Încă de la începuturile industriei petroliere au apărut sub formă de amestec carbine. interesul faţă de ele scăzând pe măsură ce derivaţiile petrolului deveneau tot mai abundente şi costau tot mai puţin. Pulverizarea cărbunelui nu reprezintă o tehnică de data recentă . o marime caracteristică. În scopul special.nepoluante legate de utilizarea petrolului. Aceasta dă cantitatea maximă de solid. Aici au apărut limitări tehnice.

cărbune. Experienţa s-a derulat în condiţii foarte bune. ba chiar ar fi mai bine să se rămână la a amestecurilor cărbune-combustibil lichid nu poate depăşi 50% în concentrate de 45%.Primele demonstraţii cu amestecuri cărbune-petrol au fost făcute î n S. pulberea rezultată prin orice procedeu de sfărâmare de eterogenă. comburantul fiind un solid divizat în granule. la un cuptor de 80 MW.) Din pă cate. de 55 microni. operaţională Concluzia c are s-a desprins a fost aceea că. compune din două componente — din comburant şi un combustibil. pentru a se evita unele inconveniente care pot apărea la exploatarea pe scară mare (obturarea dispozitivelor de injecţie.U.A. de către New England Power Corporation. o concentraţie utilă.U. în urma acestui succes tehnic. datorită în bună parte şi progresului înregistrat în care se prima fază de domeniul combustibililor pentru rachete (este vorba despre propergol.A. preparare a carburantului propriu-zis trecând prin stadiul de amestec solid-lichid). două limite . din unele ţări europene (dintre care şi Franta) şi din Japonia au iniţiat cercetări şi aplicaţii în acest domeniu. timp de un an (din 1979 până în 1980). aşa cum se întâmplă de regulă. De exemplu.).. La ora actuală. Cu o asemenea repartiţie cându-se apel la granulometrică s-au putut exploata instalaţii industriale fă 34 . iar combustibilul un polimer.inferioară şi mediu şi despre un mod care nici nu fiind destul numeroasa din cadrul aşa – numitei cărbunele pulverizat uscat este măcinat. La ora actuală. de regulă. Part iculele de solid au diametrele cuprinse între superioară – putându-se vorbi despre un diametru desemnează populaţia de particule cea mai repartiţii granulometrice. blocarea pompelor etc. o filială a firmei McDonnell Douglas şi alta a firmei Electric Fuel Corp (S.U. dar concentraţia de cărbune din amestec a fost doar de 30%. până la diametrul mediu echipamente disponibile. de exemplu..A. se pot cita unele întreprinderi care asigură producerea şi comercializarea de amestecuri cărbunecombustibil lichid. între anii 1981 şi 1984. o serie de alte întreprinderi de stat sau particulare din S. situaţia reală este departe de cazul ideal: micile granule de cărbune sunt departe de forma sferică şi sunt egale între ele.

sărurile minerale dispersate în zăcăminte au format aglomerări cristaline. care sunt eliminate în mare parte (dar nu total) prin spălarea cărbunelui înainte de utilizare. urmată de separarea incluziunilor de cărbunele propriu-zis. s-ar face. Una dintre aceste soluţii este de natură a valorii concentraţiei volumice a fizică. dacă con siderăm că s-au produs doar două populaţii metrul particulelor mici este de o asemenea granulometric diferite şi că dia trebui ocupat de lichid valoare încât acestea se pot insera printre cele mai mari. spaţiul vacant care ar devine mai mic. Acolo se pot produce două sau mai multe granule (particule) cu diametre net diferite. în populaţii de concentraţia volumică limită este corelată cu porozitatea. Aşa cum am văzut.împachetare" strânsă a granulelor de solid. cărbunele ex metalice (FeS)... În afară de tras mai conţine şi impurităţi datorate sfărâmării rocilor adiacente.a. care se regasesc în cărbunele extras sub formă de incluziuni. Dimens iunea acestor incluziuni nu depăşeşte câteva zeci de microni şi din punct de vedere chimic avem de-a face cu silico-aluminaţi. Extinzând raţionamentul. realizarea de populaţ monodimensionale nu este posibilă ii de particule . resturi de pământ etc. astfel încât concentraţia volumică să ajungă până la 70% şi chiar mai mult. Multe tipuri de cărbune conţin şi o proporţie corespunzătoare de sulfuri aceste . Unele procedee de separare a sărurilor minerale se bazează pe următorul raţionament de natură fizică: întrucât densitatea să rurilor este de două până la cinci ori mai mare decât a cărbunelui însuşi. Aceasta se poate general. făcând-o să descrească.exista două soluţii pentru creşterea semnificativă unei suspensii solid – lichid. Problema a fost dacă putea acţiona asupra poroxităţii. Desigur că. Pentru a elimina împurităţile intrinseci ale cărbunelui trebuie practicată o măcinare preliminară. în practica industrială. separarea se poate face gravitaţional. .defecte" proprii. Sub efectul presiunii şi al temperaturilor ridicate existente la adâncimi mari. este ocupat de particule şi mai mici ş. în final se obţine o . dacă particulele de diametru mediu ocupă spaţiul dintre particulele mari şi apoi spaţiul rămăs liber. Idealizind. 35 . în faza de măcinare.

Lichidul hidrofob se ce în ce mai mari.. ori pentru a atinge 1% în conţinutul de cenuşi reziduale trebuie eliminate practic toate impurităţile din cărbune. terminată. spre o sită care va colecta aglomeră rile.Altele apelează la afinitatea celor hidrofob. Amestecul este îndreptat. deoarece deşeurile de ardere evacuate corespund normelor în vigoare pentru protecţia mediului. se utilizează separarea electrostatică. după ce i s-a adaugat un lichid hidrofob în cantitate de ciocnesc şi se alipesc. sărurile minerale sunt două componente faţă de apă: cărbunele este hidrofile şi pot fi deci utilizate procedee de flotaţie şi de aglomerare selectiva. Se dezvoltă şi studii de natură chimică şi biologică. Dintre procedeele f izice doar aglomerarea selectivă nu este afectată de granulometria ultra fină. Ameste a doua pot fi folosite fără a se efectua modificări în insta curile din generaţia laţii. erau inoperante sub un anumit diametru mediu al granulelor de cărbune pulverizat. cărbunele măcinat ultra fin este dispersat într-o mare cantitate de apă. după această fază. acestea se 36 . În anii 1983 – 1984 nu se atingea mai puţin de 3%. prin flotare nu se separă componente la diametrul de ~10 μm. ceea ce se realizează numai printr-o măcinare ultra fină. se trece la fabricarea amestecului cărbune-lichid din generaţia a doua. Calculele au arătat: conţinutul rezidual de cenuşă în cărbune nu trebuie să depăşească 0. apoi suspensia rezultată este supusă unei agitaţii mecanice intense. dar acestea sunt doar în fază de cercetare (atacul selectiv cu acizi sau utilizarea bacteriilor . În această metodă. În fine. Astfel. Cea mai mare parte a procedeelor de dezcenuşare cunoscute.1%. Aglomerarea se asociază cu particulele de cărbune şi în urma agitaţiei mecanice. Scopul acestor operaţ ii de purificare a cărbunelui este reprezentat de conservarea mediului înconjurător şi reducerea poluării. Aceste pro cedee au trecut deja în faza industrială.8%. în timp ce apa trecând prin sită — va antrena particulele minerale.mâncătoare" de sulfuri metalice). bazată pe comportarea diferită a celor două componente în câmpul electric intens. ceea ce corespunde la un diametru mediu de 4 μm. O dată această fază de purificare consumată. formând aglomerări din petrece foarte rapid. Cu acest procedeu s-a ajuns la o concentraţie reziduală de 0.

A. pentru viitorul apropiat. Cercetarile in domeniul amestecurilor carbune-lichid din generatia a doua sunt in plina efervescenta. Rezulatele obtinute deschid perspectivele folosirii amestecurilor din generatia a doua nu numai in instalatii industriale ci chiar motoare Diesel lente si turbine cu gaz. In prezent. doua echipe de cercetatori (din Canada si Franta) au anuntat producerea unui amestec cu aproximativ urmatoarele proportii: 45 – 55 % carbune epurat. se incearca alte variante. Ori. In aceste conditii nu se poate spera la un continut masic de carbune mai mare de 55 %. firma OTISCA din S. procedeele de fabricatie fiind diferite de la o echipa la alta. rbune 49 tipul de Cu acest tip de lichid. rezultatele fiind cu toate dificultatile tehnice care raman de invins. 6 – 20 % combustibil lichid usor si 50 – 35 %. in functie de carbune. in Germania.9 %. De aceca.U. s-a dovedit ca macinarea ultrafina ridica si ea unele probleme cum ar fi faptul ca la dimensiuni ale granulelor de microni nu se mai poate realiza granulometria multimodala expusa de granule este cu atat mai mare cu cat acestea su ~ 4 sau ca suprafata totala puna in incurajatoare. incercari de folosire a amestecurilor carbune-combustibil licihid in motoare Diesel au fost facute inca in timpul celui de al doile a razboi mondial. firma americana General Electric a reusit sa functiune asemenea motoare Diesel experimentale. Printre altele. a produce un amestec carbune-apa cu doar circa 30 % carbune inseamna a impovara cu transportarea si stocarea inutila a 50 % apa. De altfel. In anul 1987. in afara de faptul ca prin evaporarea apei in timpul combustiei se mai pierde circa 10 % din puterea calorifica a amestecului. deci cantitatea de lichid adaugata trebuie sa fie mai mare. reciclati .3 % pana la 0. Initial. a ajuns (incepand cu anul nt mai fine. drept lichide hidrofobe au fost folositi frenoni.Aglomerarile sunt apoi spalate intens cu apa pentru a se elimina resturile de lichid hidrofob. se 37 . care – datorita volatilitatii foarte mari – pot fi culesi prin incalzirea aglomerarilor si apoi 1984) sa produca amestecuri carbune-apa cu concentratie masica de ca pana la 53 % si reziduuri de cenusa de 0. apa.. Dar uzinele respective au fost distruse de bombard amente. A nu se uita ca Diesel insusi a conceput initial motorul sau pentru a functiona cu carbune pulverizat.

Dar ceea ce se simplifica. din care 72% este data de 4. adaugata amestecului carbune – apa in cantitate corespunzatoare. 38 . SUA) SRC-I and II (dezvoltat de Gulf Oil. vascozitate sub 1. 24 244 kj/kg. devine resorbita. a redat suspensiei proprietatile de fluiditate necesare. SUA) Exxon Donor Solvent (EDS) (dezvoltat de Exxon. 3 tibil lichid mai complicat ulterior. PROCEDEE Procesele de lichefiere directa se impart in doua grupuri principale: • • Proces de lichefiere directa intr-o singura treapta Proces de lichefiere directa in doua trepte Procese de lichefiere a carbunelui intr-o singura treapta: • • • • • • • Kohleoel (dezvoltat de Ruhrkohle. Ele au urmatoarele caracteristici: • • • • continut in cenusa inferior la 0. folosind direct aglomerarile. acesta poate aduce un surplus de energie in cazul in care nu este freon ci un combus usor. deoarece produsele se prezinta sub forma pulverulenta din care apa a fost kg/MJ (ceea ce se fera).5 Pa *s.2. Germania) NEDOL (dezvoltat de NEDO.24 * 1/10 incadreaza in normele de deversare in atmos putere calorifica ridicata – carbune. costuri nu foarte ridicate si amortizabile in timpi convenabili. fiind o forma improprie pentru indiferent ce utilizare.Daca nu se mai recicleaza agentul aglomerant (hidrofob). LICHEFIEREA DIRECTA. Numai descoperirea unei substante tensio-active noi a putut rezolva dilema: aceasta. SUA). Amestecurile astfel obtinute au fost denumite ultracarbo fluide. Japonia) H-Coal (dezvoltat de HRI. SUA) Imhausen high-pressure (Germania) Conoco – Clorura de zinc (dezvoltat de Conoco.

Japonia) In perioada 1978 – 1983. un contract pe o perioada de 2 ani. Fig. Aceasta initiativa a fost sub indrumarea New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEDO). de catre companiile japoneze: Nippon Kokan. Procesul de lichefiere directa a carbunelui intr-o singura treapta „Kohleoel” NEDOL (NEDO.4 tone/zi. la inititiva Guvernului Japonez.KOHLEOEL (Ruhrkohle. Institutul de Cercetare a Carbunelui din China a semnat cu Germania. Germania) Dezvoltarea procesului a inceput cu o productie de 0. 4.. prin care se angaja sa faca un studiu de fezabilitate asupra unei uzine de lichefiere a carbunelui care sa produca 5000 tone/zi. aceste proces au fost testate la diferite capacitati ce variau inte 0.5 tone/zi si 0. Sumitomo Metals Industries si Mitshubishi Heavy Industries. In 1997.2 tone/zi la uzina Bergbau-Forschung si 200 tone/zi la uzina Bottrop. Uzina din Bottrop a functionat intre 1981 – 1987. producand peste 85 000 tone de produse distilate obtinute din peste 170 000 tone de carbune. au fost dezvoltate trei procedee de lichefiere directa a carbunelui. Pana 1983. intr-un timp de 22 000 ore de lucru.1. 39 .1 tone/zi si 2.

care au fuzionat sub denumirea de HTI. Japonia) Consol Synthetic Fuel (CSF) (dezvoltat de Consolidation Coal Co. sub numele de Nippon Coal Oil Company Ltd. A fost creat un consortiu ce reunea 20 de companii.2. NEDO a imbinat caracteristi ale celor trei procedee sub unul singur: procesul NEDOL – ce viza in special carbunii subbituminosi si bituminosi..Decat sa sprijine fiecare proces in parte. MB) Brown Coal Liquefaction (BCL) (dezvoltat de NEDO. proiectul a fost decomisionat in 1987 datorita reducerilor bugetare. Totusi. pentru a concepe si a construi o uzina pilot cu o capacitate de 250 tone/zi. SUA) 40 . prin care se angaja sa faca un studiu de fezabilitate asupra unei uzine de lichefiere a carbunelui care sa produca 5000 tone/zi. 4. un contract pe o perioada de 2 ani. Procesul de lichefiere directa a carbunelui intr-o singura treapta „NEDOL” Procese de lichefiere a carbunelui in doua trepte: • Catalytic Two-Stage Liquefaction (CTSL) (dezvoltat de USDOE & HRI. Fig. Institutul de Cercetare a Carbunelui din China a semnat cu NEDO. SUA) • • • Liquid Solvent Extraction (LSE) (dezvoltat de British Coal Corporation.

SUA) Acest proces este dezvoltat pe baza procesului de lichefiere directa intr-o singura treapta H-Coal. SUA) Mitsubishi Solvolysis (dezvoltat de Mitsubishi Heavy Industries. Doar procedeele CTSL (Lichefierea Catalitica in Doua Trepte). Uzina a fost inchisa in 1992. In uzina pilot de testare – Wilsonville – a lichefierii carbunelui. SUA) Supercritical Gas Extraction (SGE) (dezvoltat de British Coal Corporation. Japonia) Pyrosol (dezvoltat de Saarbergwerke. Germania) Amoco CC-TSL (dezvoltat de Amoco. prin care se angaja sa faca un studiu de fezabilitate asupra unei uzine de lichefiere a carbunelui care sa produca 5000 tone/zi. un contract pe o perioada de 2 ani. 41 . LSE (Extragerea Solidului Lichid) si BCL (Lichefierea Carbunelui Brun) au continuat sa se dezvolte dincolo de sfarsitul anilor 1980. procesul a fost dezvoltat pe o perioada de mai bine de 15 ani. Lichefierea Catalitica in Doua Trepre (HTI. Institutul de Cercetare a Carbunelui din China a semnat cu HTI. SUA) Chevron Coal Liquefaction (CCLP) (dezvoltat de Chevron. SUA) Kerr-McGee ITSL (dezvoltat de Kerr-McGee.• • • • • • • Lummus ITSL (dezvoltat de Lummus Crest. MB). dar cercetarile finantate de USDOE au continuat la uzina HTI – Lawrenceville.

Procesul de lichefiere directa a carbunelui in doua trepte „BCL” 4.3. Procesul este dezvoltat pentru industria carbunelui inferior care are de umiditate de 60 %. Japonia) Acest proces a fost dezvoltat de NEDO (Japonia).3. LICHEFIEREA INDIRECTA. pana la o productie de 50 tone/zi. Fig. 4. procesand aproximativ 60 000 tone de carbune. A functionat in perioada 1985 – 1990.4. Procesul de lichefiere directa a carbunelui in doua trepte „CTSL” Brown Coal Liquefaction (BCL) (NEDO. PROCEDEE Procedee de lichefiere indirecta: • • • SASOL Procesul Sasol Procesul Mobil MTG Procesul Shell SMDS 42 . 4.Fig.

a fost construita in Africa de Sud. dezvoltat pe sacra larga in Germania. prin gazeificare cu abur. Prima uzina. Procesul de lichefiere indirecta „SASOL” 43 . Fig.Lichefiere indirecta presupune defalcarea completa a structurii carbunelui. Sasol 1. avand o capacitate de 6000 baril/zi. fiind continuat si dezvoltat de Sasol avand imbunatatiri substantiale la partea de sintetizare.5. Procedeul se bazeaza pe procesul de lichefiere Fischer-Tropsch. 4. 1930 si 1940. Compozitia produselor de gazificare este ajustata sa favorizeze amestecul ideal de hidrogen si monoxid de carbon si sa indeparteze impuritatile de sulf.

Important de reţinut este faptul că din mediu fac parte şi valorile materiale. MEDIU . toate straturile atmosferice. asigură o mai mare siguranţă în funcţionare şi un mediu sănătos atât pentru actuala generaţie cât şi pentru cele viitoare. toate materiile organice şi anorganice. prin evaluarea gradului de suportabilitate a mediului. Realizarea unei dezvoltări economice care are la bază protecţia mediului. precizând şi modalităţile de implementare ale acestora: a) principiul integrării politicii de mediu în celelalte politici sectoriale presupune ca obligativitate a tuturor celor care întocmesc strategii şi politicii sectoriale să le integreze în politicile şi strategiile de mediu.1.care are ca modalităţi de implementare: adoptarea politicilor de mediu. sănătatea omului. calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului". Protecţia mediului nu trebuie să constituie o piedică a dezvoltării economice. Pentru a putea înţelege prevederile legilor din acest domeniu este necesar să plecăm de la unele definiţii. este un obiectiv de interes public major. cele spirituale. sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele enumerate anterior.„Ansamblu de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul. precum şi calitatea vieţii. CAPITOLUL IV – MEDIUL SI EFECTUL DE SERA 5. solul şi subsolul. efectuarea evaluării de mediu înaintea aprobării planurilor şi programelor care pot avea 44 . inclusiv unele valori materiale şi spirituale. PRINCIPIILE PROTECŢIEI MEDIULUI Reglementarea protecţiei mediului. aspectele caracteristice ale peisajului. La baza protecţiei mediului în România stau următoarele nouă principii şi elemente strategice.5. armonizate cu programele de dezvoltare. apa. precum şi fiinţele vii. pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă a societăţii. b) principiul precauţiei în luarea deciziei .

energie electrică şi/sau termică. Înglobarea a cât mai mult din cantitatea de energie (materii prime. în funcţie de amploarea acestora. recunoaşterea produselor cu impact redus asupra mediului. prin valorificarea superioară a resurselor şi deci reducerea costurilor de producţie. principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului.modalităţile de implementare sunt: efectuarea evaluării de mediu înaintea aprobării planurilor şi programelor care pot avea efect semnificativ asupra mediului. Evaluarea impactului asupra mediului este un proces menit să identifice. implicit valorificarea superioară a acesteia şi recapitalizarea societăţii. d) principiul reţinerii poluanţilor la sursă . menţinerea şi ameliorarea calităţii mediului. stabilirea şi urmărirea realizării programelor pentru conformare. efectele directe şi indirecte.efect semnificativ asupra mediului şi evaluarea impactului asupra mediului în faza iniţială a proiectelor cu impact semnificativ asupra mediului.acest principiu cere ca acţiunile ce se întreprind pentru reducerea poluării să aibă ca ţel acţiunea asupra cauzelor şi nu a efectelor. energie umană şi alte forme) în produsul finit asigură condiţia esenţială a reducerii poluării. pe niveluri de competenţă. crearea sistemului naţional de monitorizare integrată a calităţii mediului. sinergice. e) principiul „poluatorul plăteşte" . stabilirea şi urmărirea 45 . înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor. c) principiul acţiunii preventive . în funcţie de fiecare caz. refacerii zonelor deteriorate. introducerea de tehnologii curate. reabilitarea zonelor afectate de poluare. introducerea şi utilizarea pârghiilor şi instrumentelor economice stimulative sau coercitive.modalităţi de implementare prin: introducerea pârghiilor economice coercitive. metode ce aduc şi beneficii economice prin valorificarea superioară a resurselor. Acţiunea la sursa de poluare are şi mai multe metode de rezolvare. obligativitatea despăgubirii celor afectaţi de poluare. a problemelor de mediu. prin acordarea etichetei ecologice. Reducerea cantităţilor de energie pierdută înseamnă reducerea cantităţilor de deşeuri produse. să descrie şi să stabilească. Modalităţile de implementare pot fi: rezolvarea. cumulative. O posibilitate de mediu poate fi reducerea consumului de energiei. încurajarea implementării sistemelor de management şi audit de mediu.

o taxă de 1 leu RON/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţională de către producătorii şi importatorii de bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere. şlamurile carbonifere 4 lei RON/m2/an.realizării programelor pentru conformare.04 lei RON/kg. încasate de la operatori economici. zguri provenite din metalurgie 4 lei RON/m2/an. autorizaţi potrivit legislaţiei în vigoare privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile.o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu. 46 . fosfogips 4 lei RON/m2/an. care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu. . astfel: . contribuţia la Fondul pentru mediu se stabileşte prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a acesteia. . zgura de furnal 4 lei RON/m2/an.taxele pentru emisiile de noxe în atmosferă. cadmiu 16 lei RON/kg. Suma se încasează de vânzător de la cumpărător odată cu valoarea masei lemnoase şi se varsă de către acesta la Fondul pentru Mediu. cele provenite din prelucrarea primară a lemnului 1.taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile astfel: deşeurile provenite de la extracţia şi prelucrarea ţiţeiului 4 lei RON/mp/an.contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase de către deţinătorii de astfel de deşeuri. cenuşa de pirită 4 lei RON/m2/an. Metale grele: plumb 12 lei RON/kg.mercur 20 lei RON/kg. Sumele fiind reţinute prin stopaj la sursă de către operatorii economici colectori şi/sau valorificatori. . Poluanţi organici persistenţi 20 iei RON/kg. . . Oxizi de azot 0. reabilitarea zonelor afectate de poluare.02 RON/kg.în cazul vânzării masei lemnoase pe picior.2 lei RON/m2/an.2 lei RON/m2/an. promovarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul protecţiei mediului. cele provenite de la producerea alcoolului 0. . Pulberi 0. Ca exemplu poate fi luat contribuţia agenţilor economici la Fondul pentru Mediu. Oxizi de sulf 0.04 lei RON/kg. cenuşa de termocentrală 4 lei RON/m /an. persoane fizice sau juridice.

în cazul exploatării masei lemnoase pe picior de către administratorul. precum şi participarea acestuia în procesul de elaborare şi aplicare a deciziilor privind mediul.având ca modalităţi de implementare: Corelarea planificării de mediu cu cea de amenajare a teritoriului şi de urbanism. dobânzi. 47 . respectiv proprietarul pădurii. g) utilizarea durabilă a resurselor naturale . plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare. . Educarea şi conştientizarea publicului. • Aplicarea sistemelor de asigurare a trasabilităţii şi etichetării organismelor modificate genetic. dezvoltarea reţelei naţionale de arii protejate pentru menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor naturale.Natura 2000.se referă la utilizarea raţională a materiilor prime în aşa fel încât să asigurăm o dezvoltare durabilă a societăţii. a speciilor de floră şi faună sălbatică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene . f) • • principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural . penalităţi de întârziere. prin activitate proprie sau prin intermediul unui prestator de servicii. . Suntem în secolul în care se trece de la utilizarea materiilor prime la reutilizarea substanţelor utile pierdute din tehnologiile anilor anteriori. .o contribuţie de 3% din suma care se plăteşte anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare.sumele încasate din rambursarea finanţărilor acordate.. respectiv proprietarul pădurii. Reabilitarea zonelor afectate de poluare.o taxă de 1 leu RON/kg anvelopă. Promovarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul protecţiei mediului. . încasată de la producătorii şi importatorii care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării.contribuţia pentru prelucrarea lemnului se stabileşte prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a produselor obţinute şi se achită de operatorul economic care a realizat prelucrarea lemnului. contribuţia la Fondul pentru mediu se stabileşte prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a sortimentelor de lemn obţinute şi se achită de administratorul. alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru Mediu.

i) dezvoltarea colaborării internaţionale pentru protecţia mediului . h) informarea şi participarea publicului la luarea deciziilor. precum şi alte metode care acţionează asupra cauzelor.Resursele naturale sunt epuizabile şi de aceea viitorul trebuie să promoveze cercetări fundamentale şi aplicative în acest domeniu.2. pe lângă faptul că ajută la implementarea Directivelor Comunităţii Europene. rezolvă problemele poluării. Prin introducerea tehnologiilor „curate" (emisii de poluanţi aproape de zero).acest principiu este bine conturat în ţara noastră prin realizarea de programe internaţionale şi judeţul Bacău se poate lăuda cu două astfel de programe (prezentate anterior) şi în special cu implementarea unui număr important de prevederi din legislaţia europeană.publicul poate participa la luarea deciziilor privind mediul direct şi/sau prin organizaţii neguvernamentale.2. 48 . soluţii de refolosire a deşeurilor şi/sau distrugerea şi. STRATEGII ALE PROTECŢIEI MEDIULUI Prezentarea unor strategii aparţinând autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau altor ministere vor să fie exemple de modul în care se doreşte a se acţiona pentru rezolvarea problemelor de protecţie a mediului. nu în ultimul rând. se rezolvă şi această problemă a utilizării durabile. Strategia Naţională privind Protecţia Atmosferei. în conformitate cu atribuţiile şi responsabilităţile ce îi revin ca urmare a transpunerii legislaţiei europene în domeniul protecţiei atmosferei. la formarea unor specialişti în domeniu. 5. producerea energiei având la bază cele mai bune tehnici. 5. Colaborarea internaţională. Strategia naţională privind protecţia atmosferei este elaborată de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. soluţiile de proiectare. precum şi accesul Ia justiţie în probleme de mediu .1. Valorificarea superioară a energiei de orice fel. modalităţile de rezolvare a unor probleme cu implicaţii majore asupra sănătăţii umane. asigură şi schimbul de informaţii privind tehnologiile nepoluante.

2. Pentru Menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de 49 . 1. fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi asigura propriile necesităţi".Strategia naţională privind protecţia atmosferei are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a calităţii aerului. Îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate. În tabelul nr. 5. protecţia atmosferei este luată în considerare avându-se în vedere impactul poluării aerului asupra calităţii vieţii şi asupra sănătăţii oamenilor. se stabilesc cheltuielile necesare. Plecând de la evoluţia emisiilor de poluanţi în atmosferă şi ţintele pe care trebuie atinse pentru valorile maxime admise în emisie.2. În sensul conceptului de dezvoltare durabilă. 4. se prezintă evoluţia prognozată a PIB precum şi cea a emisiilor de GES pentru perioada 2006-2012 precum şi realizările pentru 2003-2005. asigurându-se că dezvoltarea noilor politici se realizează cu respectarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Strategia promovează conceptul dezvoltării durabile definit ca „modul de dezvoltare prin care sunt asigurate necesităţile în prezent. cât şi prin implementarea măsurilor de control al emisiilor de poluanţi în atmosferă. Adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminarea efectelor negative asupra mediului. Respectarea obiectivelor privind calitatea aerului se realizează atât prin implementarea sistemului de gestionare a calităţii aerului. abordându-se şi aspecte privind protecţia stratului de ozon. Îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care România este parte şi participarea la cooperarea internaţională în domeniu. Strategia urmăreşte stabilirea unui echilibru între dezvoltarea economico-socială şi calitatea atmosferei.1. Obiectivele strategiei privind Protecţia Atmosferei. inclusiv în context transfrontier. 1. 3. 2. calitate. eficient din punct de vedere economic.

aceasta ar însemna că 1.0 53.7 2012 79.0 5.7 205.0 3.0 1. asigurând resursele financiare pentru a dezvolta această strategie.2% UM PIB Rata de crestere PIB Emisii GES Rata de crestere GES Mild Euro 2000 % Mil t CO2 vechi % 2003 47.3 187. 1 an 1 oră > de 24 ori pe an.7 71. Evoluţia PIB şi a emisiilor de gaze cu efect de seră pe perioada 2003 -2012 Documentul de poziţie al României .1.6 2007 59.1 5. 22 „Protecţia mediului" .4 5.Cap.6 210.4 4.4 148.5 6.6 6. pentru protecţia atmosferei. în special. 0.5 215.88% din PIB va fi alocat protecţiei mediului şi. 24 ore > de 3 ori pe an 8 ore din medii orare max. În scenariul unei strategii pe termen lung ar fi fost posibilă alocarea unui procent mai mare de fonduri din PIB pentru protecţia mediului şi. Valorile limită pentru emisiile de poluanţi atmosferici.4 2009 2010 Prognoză 67. dat fiind că aceasta prin dispersia ei are un impact pe un mai mare număr de subiecţi.2 177.86% în timp ce rata medie de creştere a emisiilor de GES este de 4.5% din PIB să fie alocate protecţiei mediului. ar ajunge în jur de 25%. exprimată în procente din PIB. Tabel 5.6 4.stabileşte ca aproximativ 2-2.6 2011 75. în consecinţă.0 2008 63.0 8.2 167.7 160. 25 zile în 3 ani 1 ianuarie 2010 1 ianuarie 2007 1 ianuarie 2010 1 ianuarie 2010 1 ianuarie 2007 1 ianuarie 2007 1 ianuarie 2010 50 .6 2004 2005 Realizări 51.2 5.5 2006 56.3 154.0 5.8 198 5.1 5.perioada 2006-2012 rata medie de creştere a PIB este de 5.9 Tabelel 5.4 3.7 6.2 5. Considerând că o creştere pe 10 ani a costurilor pentru protecţia mediului. pentru protecţia Data intrării în Poluant Valoarea limită Perioada de mediere vigoare Benzen Monoxid carbon Dioxid de azot Dioxid de sulf Ozon de 5 g/m3 10mg/m3 200 g/m3 40 g/m3 350 g/m3 125 g/m3 120g/m3 1 an 8 ore ca valoare maximă din medii orare 1 oră >de 18 ori pe an.2.9 2.56% din PIB va fi alocat protecţiei atmosferei.5 4.

asigurarea contabilizării corecte şi corespunzătoare a cantităţii atribuite. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este desemnată Administratorul Registrului. deţinerii. nr. l877/2005 . .Tabel 5. .H.Obiectivele privind calitatea aerului ambiental.urmărirea emiterii. 5. 51 .M.aprobarea Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012 . unde protecţia mediului faţă de depunerile acide este foarte importantă. Registrul Naţional asigură evidenţa contabilizării corespunzătoare a operaţiunilor electronice de emitere. deţinere. Registrul Naţional conţine conturi separate unde sunt înregistrate electronic certificatele de emisii de gaze cu efect de seră deţinute de fiecare persoană şi unde este evidenţiat modul în care aceste certificate şi unităţile de emisii de gaze cu efect de seră. .O. transfer şi anulare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. anulării.G.prin care.aprobarea Planului Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice.HG 60/2008 . reţinerii şi reportării unităţilor de emisii de gaze cu efect de seră. 1088/2005 . . înlocuirii. pentru a securiza reducerile de emisii provenite de la proiecte de tip „Implementare în comun" şi pentru a îndeplini cerinţele de monitorizare ale Protocolului de la Kyoto. PLANUL NAŢIONAL AL EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ Până în prezent au fost emise următoarele prevederi legislative: . inclusiv a operaţiunilor electronice cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto.3. pentru protecţia Poluant NOx SO2 Valoarea limită 30 g/mc 20 g/mc Perioada de mediere Data intrării în vigoare 1 ianuarie 2007 1 ianuarie 2007 1 an 1 oct. nr. pentru aceiaşi poluanţi şi sunt aplicabile în general în zonele rurale. — 31 martie vegetaţiei şi a ecosistemelor Obiectivele pentru protecţia vegetaţiei şi a ecosistemelor sunt diferite de cele pentru protecţia sănătăţii populaţiei. Înfiinţarea şi operarea Registrului Naţional este necesar pentru: .3.

provoacă emisii de substanţe şi particule care se degajă în atmosferă putând atinge concentraţii nocive. ozon etc. etc.E. arderile de combustibili gazoşi. arderea gunoaielor sunt tot atâtea cauze care fac ca în ultimul timp sa devină tot mai acută poluarea atmosferei. prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi se constituie venit la administratorul Registrului Naţional. sunt tranzacţionate electronic de respectiva persoană. metalurgică. peroxid de azot.). Aceasta poate să apără fie datorită creşterii concentraţiei în aer a unor constituenţi normali ai atmosferei (bioxid de carbon. ea reprezintă consecinţa unor activităţii umane şi este un fenomen actual al vieţii urbane. oxizi de azot. substanţe organice de sinteză. hidrocarburile policiclice. Motoarele cu explozie internă utilizate în transporturi. fumul. ANPM. oxidul de carbon.S. Poluarea atmosferei afectează calitatea vieţii la scară planetară . fie pătrunderii în atmosferă a unor compuşi străini acestui mediu (elemente radioactive. Printre cele mai frecvente substanţe poluante din atmosferă sunt: anhidrida sulfuroasă. în general. etc. Administratorul Registrului Naţional. Cuantumul tarifului corespunzător operării unui cont se stabileşte anual.). lemne) în unităţi industriale.4. 52 . lichizi sau solizi (cărbuni. industria chimică. PROTOCOLUL DE LA KYOTO Atmosfera este unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului datorită capacităţii sale limitate de a absorbi şi a neutraliza substanţele eliberate continuu de activităţile umane Creşterea producţiei de energie. emise electronic de către administratorul Registrului Naţional. 5. circulaţia rutieră şi aeriană. de ciment. la încălzirea locuinţelor.prevăzute de Protocolul de la Kyoto. G. percepe o taxă operatorilor la deschiderea unui cont în Registrul Naţional şi un tarif corespunzător operării respectivului cont. Regulamentul privind administrarea şi operarea Registrului Naţional se elaborează de către ANPM şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. sulful. Majoritatea poluanţilor atmosferici pornesc de la arderi care generează energie.

dioxidul de carbon. industrie şi generarea electricităţii). Căldura este radiată din nou spre suprafaţa Pământului care este încălzită suplimentar. care a crescut cu 30% pe parcursul ultimelor 200 de ani. Producerea şi degajarea în atmosferă a gazelor care produc efectul de seră a dus la creşterea uşoară a temperaturii medii a planetei cu unele consecinţe pentru mediu 53 . dioxid de carbon. Aşa numitele "gaze cu efect de seră" fac atmosfera să capteze mai multă radiaţie aşa că se încălzeşte mai mult decât ar trebui.lea. Acesta are un efect de captare foarte mare (o moleculă este de 12-16 mii de ori mai eficientă la absorbţia radiaţiei infraroşii decât una de CO2). micşorarea gheţarilor din munţi. dioxidul de azot şi unele tipuri de clorofluorocarburi) împiedică disiparea căldurii produsă de pământ în spaţiu. petrolului şi gazului natural (in automobile. În ultimii 50 de ani producerea de aceste gaze a crescut considerabil şi a apărut un nou tip de gaz CFC (clorfluorocarburi). Activităţile umane pot schimba clima. Volumul multor gaze de seră în atmosferă creşte. ozonul. În condiţii naturale vaporii de apă sunt cei mai eficienţi în producerea efectului de seră. în primul rând. Căldura de la soare pătrunde prin atmosferă şi o încălzeşte şi odată cu ea şi suprafaţa planetei.60C de la sfârşitul sec al XIX . O parte din căldură e captată în atmosferă dar restul este eliberat în spaţiu. Unele gaze din atmosferă (vaporii de apă.XIX include creşterea nivelului mării cu 10-25 cm. Pe măsură ce Pământul se încălzeşte el emite căldură chiar şi după ce nu mai este expus la lumina solară.GAZE CU EFECT DE SERĂ Pământul e menţinut la o temperatură ridicată de atmosfera care acţionează ca o haină. oxid azotos. Temperatura medie globală a aerului la suprafaţa Pământului a crescut cu 0. ca rezultat al schimbărilor utilizării Pământului (defrişarea) şi arderii cărbunelui.30. metanul. Alte dovezi ale creşterii temperaturilor globale din sec. Fără ea temperatura medie la suprafaţă ar fi de -18 grade. îndeosebi al CO2. reducerea învelişului de zăpadă din emisfera de nord (din 1973 până în prezent) şi creşterea temperaturilor Pământului în stratul de sub suprafaţă. Câteva din gazele cu efect de seră sunt: vapori de apă. metan şi ozon. Fenomenul este cunoscut şi sub numele de efect de seră.

vegetaţiei şi a combustibililor fosili. moleculele de ozon care cad din atmosferă intră în reacţie cu poluanţi ca: metan. de materialele fecale. arderea lemnului. Fig. 54 . 5. CH4 comparativ anul 2007 cu 2006. . . produs prin arderea combustibililor fosili. Cele mai importante gaze care generează efectul de seră sunt: . generat de arderea combustibililor fosili. etc. tăierea pădurilor.Ozonul de suprafaţă (12%). se observă o scădere a acestor emisii. arderea lemnului.1. degradarea calităţii vieţii în unele zone). Din reprezentarea grafică a emisiilor anuale de gaze cu efect de seră CO. deoarece trioxidul de sulf reacţionează rapid cu vaporii de apă existenţi în atmosferă.(creşterea nivelului suprafeţei oceanelor. această asociere creşte pe măsura diminuării temperaturii.Metanul (18%). gazele de eşapament. CO2. arderea lemnului. Astăzi bioxidul de sulf este considerat ca una dintre cele mai dăunătoare substanţe din aer.Oxizii de azot (12%). . cum ar fi cărbunele şi petrolul. dioxizi de carbon şi azot care rezultă în principal de la maşini. În stare gazoasă trioxidul de sulf este foarte puţin asociat. Existenţa trioxidului de sulf în stare de gaz în aer este posibilă numai dacă concentraţia în vapori de apă este foarte scăzută. Gaze cu efect de seră pe anul 2007 comparativ cu anul 2006 Poluarea cu oxizi de sulf se referă în special la bioxidul de sulf şi trioxidul de sulf. formând picături de acid sulfuric şi deci apariţia fenomenului de smog.Dioxidul de carbon (59%). produs de vite.

termocentrale. amoniac. Emisiile anuale de CO si CH4 pe anii 2006 si 2007 Bioxidul de sulf este un poluant aproape permanent al oraşelor provine din siderurgie. Dintre oxizii de azot care au un rol important în poluarea atmosferei sunt monoxidul de azot şi bioxidul de azot. care efecte sunt rezultatul direct al acţiunii oxizilor de azot şi care al acţiunii poluanţilor secundari produşi în ciclul fotolitic al oxizilor de azot. Prezenţa bioxidului de sulf în atmosferă constituie principala cauză a proceselor distructive asupra plantelor. Are grad ridicat de toxicitate şi provine din industria fertilizanţilor. 5. etc.2. Asupra oamenilor acţionează ca iritant al aparatului respirator.• • -anul 2006. vehicule cu motor. rafinăriile de petrol. dar principala sursă o constituie combustiile la temperatură ridicată şi unele procese industriale. se găseşte în apropierea platformelor de gunoi sau în urma unor procese industriale (fabrici de acid azotic. de la avioane. rafinării. prin arderile incomplete ale combustibililor utilizaţi care eliberează în atmosferă sulf sub formă de SO2. cocserii. Amoniacul este un gaz mai uşor decât aerul. industria farmaceutică etc. Fig. -anul 2007. Acţiunea concentraţiilor ridicate de bioxid de azot asupra plantelor sar putea datora şi formării de acid azotic. Prezenţa oxizilor de azot în atmosferă produce prejudicii asupra plantelor.) Emisiile de 55 . Este dificil de determinat cu exactitate. motoare. Aceşti oxizi pot emişi în aerul atmosferic în urma unor procese biologice naturale. Oxidul de azot este unul din componenţii smogului din marele oraşe. de la cuptoarele industriale. îngrăşăminte azotoase.

valorificarea şi folosirea crescandă a formelor noi de energie regenerabilă.amoniac. printre altele. şi eutrofizarea acestora. va trebui: • să aplice şi/sau să elaboreze politici şi măsuri în concordanţă cu circumstanţele sale naţionale. protoxid de azot . şi în scopul promovării unei dezvoltări durabile.CH4. care dispare o dată cu reducerea cantitativă a emisiei. promovarea practicilor de gospodărire durabilă a pădurilor. cum ar fi: (I) mărirea eficienţei energetice în sectoarele semnificative ale economiei naţionale. stimularea fiscală. care nu sunt reglementate de Protocolul de la Montreal. hidrofluorocarburi . perfluorocarburi . impădurirea şi reîmpădurirea. inhalate în cantităţi mari au ca efect sufocarea. Protocolul de la Kyoto Cele 6 gaze cu efect de seră reglementate de Protocolul de la Kyoto sunt: • • • • • • dioxid de carbon . hexafluorură de sulf .HFC-uri.N2O. reducerea de taxe şi de subvenţii în toate sectoarele producătoare de 56 . (V) reducerea progresivă sau eliminarea gradată a imperfecţiunilor pieţei. promovarea. Deoarece amoniacul se dizolvă foarte uşor în apă. Fiecare parte pentru a-şi îndeplini angajamentele privind limitarea cantitativă şi reducerea emisiilor GES. amoniacul din aer.CO2.PFC-uri . (II) protecţia şi sporirea mijloacelor de absorbţie şi a rezervoarelor de acumulare a gazelor cu efect de seră. ajunge în apele de suprafaţă unde are ca efect.SF6. antrenat de precipitaţii. favorabile protecţiei mediului. avansate. (III) promovarea unor forme durabile de agricultură in lumina consideraţiilor privind schimbăile climatice. luand în considerare angajamentele rezultate din acorduri de mediu internaţionale relevante. metan . (IV) cercetarea. a tehnologiilor de reţinere a bioxidului de carbon şi a tehnologiilor noi.

3. (VII) măsuri de limitare şi/sau de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. (VIII) limitarea şi/sau reducerea emisiilor de metan prin recuperare şi folosire în managementul deşeurilor. 5. precum şi aplicarea instrumentelor de piaţă. nereglementate de Protocolul de la Montreal. transportul şi distribuţia energiei. (VI) încurajarea reformelor adecvate în sectoarele semnificative vizate în promovarea politicilor şi măsurilor care limitează şi reduc emisiile de gaze cu efect de seră.gaze cu efect de seră şi care acţionează în vederea indeplinirii obiectivelor convenţiei.E. nereglementate de Protocolul de la Montreal. în sectorul de transport. Fig. Emisii de gaze cu efect de seră comparativ cu ţinta Kyoto 57 .S. precum şi în producerea. Graficul de mai jos reprezintă evoluţia emisiilor de G.

CONCLUZII 1. 2. în perspectiva pietii regionale de energie. 7. Folosirea combustibilului de transport rezultat prin aceste procedee. directe si indirecte. a apei şi a solului. 60 % din necesarul de combustibil de transport. Africa de Sud este singura tara in care procesul de lichefiere a carbunelui are loc si in care exista mai multe uzine operationale. Lipsa de rezerve de petrol si gaze naturale. Pentru reducerea poluării se folosesc metode care reţin substanţele poluante sau care reduc oxizii. insa din pacate.6. in Romania inca nu s-au investit bani pentru dezvoltarea acesti tehnologii. a fortat aceasta tara sa investeasca si sa dezvolte procedee operationale de lichefiere a carbunelui. Cărbunele ocupă o pondere importantă în balanţa de resurse energetice pentru producerea energiei electrice si a combustibilului industrial si domestic dar extinderea utilizării sale în ultimele decenii a fost limitată de faptul că este o sursă majoră de poluare a atmosferei. au fost dezvoltate si perpetuate in acest sens. 9. 3. lichefierea carbunelui reprezinta urmatorul pas pentru rasturnarea suprematiei petrolului. La nivel mondial. Perspectiva industriei extractive a carbunelui autohton este legata de capacitatea de modernizare tehnologica si manageriala pentru adaptarea la cerintele pietei unice europene. dar isi va pastra statutul de resursa energetic epuizabila. 58 . 8. in timp ce carbunele are un continut de hidrogen de 5 % si un nivel ridicat al concentratiei de carbon. cunoscute si dezvoltate de alte tari. 5. inca din anii 1930. 4. Combustibilii lichizi folositi la transport sunt caracterizati de faptul ca au un continut de hidrogen de 12 – 15 %. Convertirea carbunelui in lichid se face prin adaugare de hidrogen sau inlaturare de carbon. Numeroase procese. reusind in cele din urma sa asigure prin convertirea carbunelui. este cu 50 % mai poluant. dar abundenta de rezerve de carbune. 6. atunci cand este folosit pentru transport. Carbunele va continua sa reprezinte o resursa energetica importanta si în viitor.

Cărbunele poate contribui la securitatea aprovizionării cu energie şi la economia europeană şi mondială doar dacă se utilizează tehnologii care să permită reducerea drastică a efectelor nocive ale acestuia asupra mediului.10. Comisia Europeana a inceput in 2007. Pentru combaterea efectelor nocive. prin amplasarea de unor dispozitive de captare si stocare a CO2. 59 . sa lucreze la dezvoltarea unor mecanisme de prevenire si / sau diminuarea a poluarii aerului. 11.

Moldovan.anpm. Ed. Ed. O. Bucureşti. Cazimirovici. Radovici. 6. http://www. Ed. L. B.planete-energies.org/ 14. Didactica si Pedagogica. S. 1984. Latina. 2007 . A. M. Arionda.org/ 13. Didactica si Pedagogica. Florian. Dragan. Editura Ceres. Ion. http://www. P. Banu. Brabie. http://www.ro/ 9. I. Elemente de Ingineria şi Protecţia Mediului. Bucuresti. E. 2001. Ed. 2000.ro/ 10.T. 2. http://www.mmediu. Galati.uk/ 12.7. Indumar de laborator. M. Tehnologii metalurgice. Tehnologia materiilor prime utilizate in metalurgie.bis. Tehnologia cocsului metalurgic.calitateaer. Produse carbochimice.wikipedia. http://en. 5. Ecologie generală şi protecţia mediului. Protecţia mediului în energetică.edu/ 15. Bucuresti. 8.umich.ro/ 11. Gutman. Pirogenarea carbunilor. Galati. ISBN 973-641-037-4. http://www. S. E. BIBLIOGRAFIE 1. Bucureşti. I. Badea. I.com/ 60 . 7. E. 1998. http://www. 4. 1977. Axinte. V.npr. 4. V.1984. http://www. 3. Axinte. Ed. Falk.VII. Galaţi. 2000.gov. V. Tocaci. Berca. Tehnică. Nagy. ISBN 973-98414-9-X.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->