Sunteți pe pagina 1din 3

Danfoss Procedura:Receptia Marfurilor

05.009

Controlul Produselor Furnizate de Clienti


Aprobat de: TISAIANU VIOLETA

Pagina 1 din 1
Limba: RO

1. Scop si domeniu de aplicare


Prezenta procedura stabilete reguli generale privind receptia marfurilor. Scopul receptiei consta n verificarea modului n care furnizorul si ndeplineste obligatiile asumate prin contract (cu privire la sortiment, calitate, cantitate, ambalare, marcare) si daca, societatile de transport si respecta obligatiile legate de integritatea marfurilor pe toata durata transportului. Controlul final de receptie are rolul de a constata daca produsele sunt corespunzatoare sau nu cantitativ si calitativ . Comisia de receptie are rolul de a urmari, n continuare, evolutia starii calitative a marfurilor receptionate n momentul depozitarii si pna n momentul livrarii din depozit. Procedura se aplica pentru departamentul Logistica - Depozit.

2. Responsabilitati
Seful de Depozit este responsabil pentru respectarea in bune condiii a procedurii de receptie marfuri. Gestionarii Depozit sunt responsabili pentru verificarea si incarcarea in gestiune a marfurilor cu privire la sortiment, calitate, cantitate, ambalare, marcare. Stivuitoristii Depozit sunt responsabili pentru manipularea marfurilor, depozitarea pe locatiile stabilite.

3. Termeni si definiii
- Receptia: este operatia de identificarea si verificare cantitativa si calitativa a marfurilor ce se primesc in depozit. - marfa: orice produs care formeaza obiectul livrarii sau a contractului de transport; - furnizor: societatea care livreaza marfurile; - beneficiar: societatea care primeste marfurile livrate; - expeditor: societatea care preda marfurile spre transport; - caraus: societatea care executa transportul; - destinatar: societatea care primeste produsele transportate; - acte de livrare: procesele verbale de receptie sau autoreceptie, facturile , listele de specificatie, avizele de expeditie; - documente de transport: scrisoarea de trasura sau de transport, conosamentul, foaia de parcurs, buletinul de mesagerii sau alte asemenea documente.

4. Procedura
Procesul de receptie implica urmatoarele operatii: a) Verificarea documentelor. b) Verificarea vizuala a integritatii lotului (deteriorari datorate transportului). c) Verificarea identitatii si marimii lotului (receptia cantitativa). d) Inregistrarea (incarcarea in gestiune) in sistemul SAP a bunurilor receptionate.

Receptia marfurilor
e) Litigii posibile n cazul receptiei marfurilor. 4.a) Verificarea documentelor

Pagina 2 din 3

Cu ocazia receptiei se vor verifica urmatoarele documente: - documente de contractare: Comanda de aprovizionare, clauzele, specificatiile; - documentele de nsotire a marfii: de livrare, de transport ; - documente de atestare a calitatii: buletin de analiza, certificat de calitate. 4.b) Verificarea vizuala a integritatii lotului

Procesul de verificare vizuala a unui lot de marfa presupune: - identificarea produselor din lot (verificare modului n care furnizorul i ndeplinete obligaiile asumate prin comanda de aprovizionare cu privire la sortiment); - examinarea ambalajelor (verificarea msurii n care societatile de transport i-au respectat obligaiile asumate n legatur cu meninerea integritii cantitative i calitative a mrfurilor pe toat durata transportului); - verificarea integritatii sigiliilor de pe colete (banda PVC, banda adeziva, etc); - verificarea marcarii si etichetarii (verificare modului n care furnizorul i ndeplinete obligaiile asumate prin comanda de aprovizionare cu privire la marcare,etichetare); - informarea imediata a seful direct si al departamentului aprovizionare in cazul loturilor deteriorate pe perioada transportului. 4.c) Verificarea cantitativa a loturilor de marfuri

Verificarea cantitativa a lotului de marfuri se face prin numarare, masurare sau cantarire, n functie de felul marfurilor, pe baza specificatiilor din comanda de aprovizionare si a procedurilor departamentului Calitate. Verificarea cantitativa se realizeaza prin: 1. 2. verificare 100% (bucata cu bucata); verificare prin esantionare (cantarire). 4.d) Inregistrarea (incarcarea in gestiune) in sistemul SAP a bunurilor receptionate. Inregistrarea (incarcarea in gestiune) in sistemul SAP a bunurilor receptionate se face in baza comenzilor de aprovizionare si a procedurilor de Goods Receipt(receptie marfa) SAP :
(http://portal.danfoss.net/sites/SCOR/To%20Be%20SC%20Processes/2.%20Process%20steps %20overview/4.%20SOURCE/RODH/SAP%20Source%20documentation%20RODEN/Process/MM-Make%20goods %20receipt-MIGO.doc#_Toc263703058) (\\ROBU01FI02.Danfoss.net\RO\Red Group\SBR09\10_SCM\WAREHOUSE\WAREHOUSE PROCEDURES\MM-Make goods receipt-MIGO.doc)

Receptia marfurilor
4.e) -

Pagina 3 din 3

Litigii posibile n cazul receptiei marfurilor.

Sursele de litigii sunt: neconcordanta dintre sortimentul comandat si sortimentul atestat prin documente sau cel real; neconcordanta dintre cantitatea comandata (comanda aprovizonarea SAP) si cantitatea reala a lotului de marfa; neconcordanta calitativa a loturilor de marfuri.

In cazul litigiilor aparute datorita diferentelor cantitative sau calitative ce apar in mod obiectiv stabilite prin cantarire, numarare, masurare si prin alte asemenea procedee se va face constatarea lipsurilor cantitative si a deficientelor calitative, precum si a divergentelor dintre caraus si destinatar / beneficiar. Constatarea litigiilor se va face numai in prezenta carausului si / sau a delegatului furnizorului si a reprezentantilor destinatarului / beneficiarului respectiv Gestionar / Inginer aprovizionare / Controlor calitate. Diferente cantitative si calitative se consemneaza in nota de intrare receptie in sistemul SAP (pentru diferentele cantitative procesate de catre gestionari depozit) si intr-un Raport Inspectie (pentru diferentele calitative procesate de catre Controlor calitate). Diferentele cantitative si marfa deteriorata pe durata transportului se vor consemna de catre gestionar (cu nume, prenume, semnatura, data) pe documentele de transport ale carausului. Furnizorul va fi anuntat de catre Inginer aprovizionare intr-un interval de 48 de ore pentru orice diferenta si pentru a-si trimite un reprezentant in vederea solutionarii litigiilor.

5.

nregistrri

Procedura SAP de receptie marfa MIGO. Internet: = http://portal.danfoss.net/sites/SCOR/To%20Be%20SC%20Processes/2.%20Process %20steps%20overview/4.%20SOURCE/RODH/SAP%20Source%20documentation %20RODEN/Process/MM-Make%20goods%20receipt-MIGO.doc#_Toc263703058) Retea locala Danfoss: \\ROBU01FI02.Danfoss.net\RO\Red Group\SBR09\10_SCM\WAREHOUSE\WAREHOUSE PROCEDURES\MM-Make goods receipt-MIGO.doc)

6.

Prescurtri
MIGO - Receptie Marfa

7.

Referine
EN ISO 9001 (STAS 2631-82,STAS 3160/2-84) STAS 2631-82 Sisteme de management al calitii. Standard verificarea calitatii. Aplicatii ale metodelor statistice.

Schimbri in relaia cu reviziile precedente: N/A.

S-ar putea să vă placă și