Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS CAPITOLUL 1 GENERALITATI CAPITOLUL 2 DESCRIEREA OPERATIILOR PE FAZE CAPITOLUL 3 MATERIALE FOLOSITE CONDITII DE CALITATE CAPITOLUL 4 CONTROLUL CALITATII

I LUCRARILOR

CAIET DE SARCINI Pentru zidul de platforma din pamant armat cu geogrile Se masoara la mc umplutura pusa in opera CAPITOLUL 1 GENERALITATI Ranforsarea rambleelor cu geogrile se executa cu ajutorul tehnologiilor conventionale si numai din interiorul rambleului de pe platforma ultimului strat de material granular compactat. Materialul de umplutura prevazut este material granular cu unghiul de frecare interna minim de 30 grade. Procesul tehnologic de executie comporta urmatoarele faze: a) lucrari pregatitoare b) amplasarea benzilor de geogrile la baza umpluturii si intre strate la cotele din proiect c) executia stratelor de umplutura din material granular (asternere si compactare) si din zidarie uscata la parament d) executia betonului de fata vazuta CAPITOLUL 2 DESCRIERA OPERATIUNILOR PE FAZE a) Lucrarile pregatitoare constau din: - semnalizarea corespunzatoare a zonei de lucru - executia platformei de lucru la cota din profilul tip in functie de inaltimea zidului Latimea platformei de lucru este de 7,00 m. Pamantul sapat sau excavat se va evacua in depozit. Trasarea fundatiei pamantului armat. In cadrul lucrarilor de pregatire a fundatiei se vor executa lucrari de colectare si indepartare a apelor de infiltratie si din precipitatii Nivelarea si compactarea fundatiei pamantului armat, pentru a reduce la minimum tasarile ulterioare Montarea de sprijiniri exterioare provizorii pe inaltimea de 1,01,50 m in vederea asigurarii verticalitatii perfecte a paramentului, ele continuandu-se pe masura ridicarii lucrarii. Dupa executie sprijinirile se recupereaza. b) Amplasarea benzilor de geogrile Asternerea primei benzi de geogrile se face pe baza umpluturii, pe fundatia compactata a pamantului armat, la cotele si lungimile de armare din proiect, benzile suprapunandu-se pe 30 cm in lungul frontului de armare Executia pamantului armat se face in sensul numerotarii tronsoanelor fictive. Armarea pamantului s-a proiectat in straturi paralele cu coronamentul zidului, deci inclinate, si in acest sens pentru mentinerea paralelismului stratelor este indicat ca pe sprijinirea de parament sa se traseze stratele

( ca in elevatie-pl. Dr. 2173 a/96) la distantele din proiect 0,40 pentru toate stratele. Lungimile la care trebuiesc taiate benzile de armare pentru cele 4 zone de armare si pentru fiecare strat sunt cuprinse in Tabel de cantitati de geogrile si reprezinta lungimea transversala de armare pe zone inclusiv lungimea de invelire. c) Executia umpluturii din material granular Pentru usurinta realizarii compactarii in zona paramentului vertical, dar mai ales a pastrarii paralelismului stratelor cu linia coronamentului, in zona fetei vazute a zidului se executa manual o zidire uscata de grosime h (grosimea stratului) si latime 0,50 m. Umplutura de balast se asterne peste geogrile direct, cu autobasculanta sau autoincarcatorul, in straturi de 15-20 cm in functie de grosimea stratului armat, asigurandu-se un grad ridicat de compactare (Proctor > 97% si O > 30 Un > 97%. Pentru a nu deteriora geogrilele de armare si paramentul, toate utilajele grele ( autocamioane, buldozere, compactori, macarale) vor functiona sau stationa, absolut obligatoriu numai pe straturile din material granular ale umpluturii, la o distanta de minim 2 m de parament. Compactarea materialului granular este recomandabil sa se faca cu compactori grei pe pneuri pe intreaga suprafata a masivului, cu exceptia unei benzi cu latimea de 2 m din apropierea paramentului care se va compacta cu rulouri usoare sau placi vibratoare cu masa de 3001000 kg. d) Executia betonului de fata vazuta Betonul de fata vazuta se executa din C16/20, conform detaliului tip nr.9. CAPITOLUL 3 MATERIALE UTILIZATE- CONDITII DE CALITATE a) Geogrila Materialul prevazut pentru armarea pamantului este o geogrila cu rezistenta la rupere Rr> 55 KN/ml si o latime > 5,0 m si care va fi procurat numai insotitbde certificatul de calitate si garantie al producatorului si alungirea max. 10%. b) Materialul granular de umplutura Materialul granular de umplutura pentru realizarea masivelor din pamant armat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: -sa poata fi pus in opera si compacta cu usurinta -in contact cu armaturile sa aiba sa aiba un coeficient de frecare -nu trebuie sa contina mai mult de 15%, in greutate, particulele cu diametrul mai mic de 0,080 mm si nici mai mult de 25%, in greutate, particule cu dimensiuni de 150 mm -sa aiba o rezistenta la compresiune suficient de mare astfel incat sub efectul compactarii si al sarcinilor exterioare sa nu-si modifice compozitia granulometrica Cele mai indicate materiale granulare pentru realizarea masivelor din pamant armat sunt: -piatra concasata sort 0.40 mm; 063 mm; 090 mm -bolovanis concasat sort 0150 mm

-piatra sparta sort 0150 mm -balast sort 071 mm -nisip sort 07 mm Folosirea balastului sortat, cu granulatia pana la 71 mm impune urmatoarele: a) verificarea calitatii balastului se face prin probe (1 proba la 1000 mc) pentru care se determina: -continutul in fractiune mai mica de 1 mm care nu trebuie sa depaseasca 25% (in acest procent se include si partea levigabila care trebuie sa fie sub 3%) -trecerea prin sita a materialului trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite: Treceri prin sita de: Procente 71 mm 100% 31 mm 50-90 16 mm 30-60 7 mm 25-40 1 mm max.25% b) Materialul care nu se incadreaza in aceste limite nu se va pune in opera sau se va cerne pana va corespunde acestor limite. CAPITOLUL 4 VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR In timpul executiei se va efectua un control permanent asupra calitatii lucrarilor, verificandu-se: -amplasamentul la cota de fundare -gradul de compactare al terenului din sapatura de fundatie conf. STAS 1913/13-83 si 9850/89 -montarea fiecarui rand de geogrile pe toata lungimea lui si paralelismul intre randuri -asigurarea verticalitatii perfecte a paramentului Se va controla respectarea conditiilor tehnice privind realizarea umpluturii, verificandu-se periodic granulozitatea materialului si gradul de compactare realizat Geogrila utilizata trebuie sa aiba certificatul de calitate al producatorului si sa fie agrementata in Romania