Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE:

Alexandru I. Drept administrativ. Bucureti: Editura Economic, 2002, p. 80. Severin D. Rspunderea contravenional. Bucureti: Hamangiu, 2007, p. 12. Baltag D. Teoria general a dreptului. Chiinu: F.E.-P. Tipogr. Central, 2010, p. 425. Uta L., Rotaru F., Cristescu S. Dreptul Muncii. Rspunderea patrimonial, contravenional i penal. Bucureti: Hamangiu, 2009, p. 326. Negru B. Teoria general a dreptului i statului. Chiinu: Bons Offices, 2006, p. 468. Ion Creang. . Curs de drept administrativ. Chiinu: EPIGRAF, 2003p. 302. Ioan Alexandru, Ion Popescu, Mihaela Cruan, Drago Dinc. Drept administrativ. Bucureti, 2002, p. 294. Ioan Alexandru. Op. cit., p. 302-303. Ion Creang. Op. cit., p. 303. Gheorghe Zaharia. Drept administrativ. Iai, 2002, p. 354. Victor Guuleac. Tratat de drept contravenional. Chiinu, 2009, p. 131-132. Maria Orlov, tefan Belecciu. Dreptul administrativ. Academia tefan cel Mare a MAI al Rpublicii Moldova. Chiinu: Elena V. I., 2005., p. 134-135. Maria Orlov, tefan Belecciu. Op. cit.,, p. 117-118. Victor Guuleac. Op. cit., p. 134. Iorgovan A. Tratat de drept administrativ. Bucureti, 2001, p. 259. iclea A. Reglementarea contraveniilor. Ediia a VI-a. Bucureti: Universul Juridic, 2008, p. 23. Victor Guuleac. Op. cit., p. 136. Furdui Sergiu. Drept contravenional. Chiinu: Cartier juridic, 2005, p. 103. Tofan D.A. Drept administrative. Vol. I. Ediia a II-a. Bucureti: All Beck, 2008, p. 279. Codul Contravenional al Republicii Moldova. Nr.218-XVI din 24.10.2008. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 16.01.2009, nr. 3-6/15, art. 440, alin. (1). Maria Orlov, tefan Belecciu. Op. cit., p. 123. Antonie Iorgovan. Tratat de drept administrativ. Ediia a II-a. Bucureti,2002, p. 362-365. Gheorghe Zaharia. Op. cit., p. 395-396. Codul Penal al Republicii Moldova, Nr.m985 din 18.04.2002 S. Botnaru, A.avga, V.Gram, M. Grama . Drept penal-partea general. Chiinu: Cartier, 2005,p.229231