1. Toluenul este clorurat fotochimic, obtinandu-se doua substante A si B. Substanta A are compozitia procentuala masica 44,1%Cl, 52.

1%C si restul hidrogen. Substanta B are raportul masic C : H : Cl = 16,8 : 1 : 21,3 . Determina a) Formulele compusilor A si B b) Volumul de clor (c.n.) necesar obtinerii compusilor A si B, daca masa de toluen consumata este de 368 kg, iar compusii A si B se afla in raport molar 3:1 c) Masele de compusi C si D care se obtin la hidroliza compusilor A si respectiv B, daca randamentul este 80%.

2. Acidul clorhidric degajat la clorurarea fotochimica a toluenului formeaza, prin dizolvare in apa, 6 L solutie de concentratie 3 M. Stiind ca amestecul de reactie contine clorura de benzil, clorura de benziliden, feniltriclorometan si toluen nereactonat in raport molar de 3:1:1:0.5 volumul de toluen (ρ = 0.9 g/cm3) introdus in reactie este : A. 1024,65 cm3 B. 1265 cm3 C. 277,2 L D. 931,5 cm3 E. 1686,6 L

3. Prin hidroloza clorurii de benziliden se obint 53 kg benzaldehida. Daca pentru obtinerea clorurii de benziliden s-au folosit ca materii prime numai metan si clor, iar randamentul de transformare a metanului a fot de 70 %, volumul de metan introdus si volumul de clor consumat au fost : A. 33,6 m^3 CH4 si 11,2 m^3 Cl2 B. 112 si 33,6 C. 5,6 si 1,12 D. 56 si 22,4 E. 156,8 si 89,6

4. Se obtine clorura de vinil prin tratarea a 457,143 m^3 (c.n) acetilena, de puritate 98% (in volume) cu acid clorhidric. Stiind ca se foloseste un exces de 10% HCl, randamentul de obtinere a clorurii de vinil este 90%, iar prin polimerizarea clorurii de vinil rezulta un polimer cu gradul de polimerizare 100, sa se calculeze masa de polimer obtinuta si volumul (c.n) de HCl gazos introdus in reactie.

5. Un derivat halogenat A, care contine 40,57%Cl, 4,57% H si restul carbon, reactioneaza cu apa in mediu slab bazic formand compusul B care contine 22,68%Cl, 5,755%H si 61,34% C. Compusul A, prin reactie cu Mg in eter anhidru si apoi cu apa formeaza o

6 . 3 C. 5 E. F b) Formulele de structura are spustantelor A B C D E F. 4 D. In acest caz pentru compusul C3H3Cl5 se poate formula un numar de structuri egale cu: A. Compusul A formeaza prin reactie cu amestec nitrant numai doi mononitroderivati izomeri E si F. D. Se cer : a) Formulele molculare ale compusilor A.31%C. care prin dehidrogenare se transforma intr-un compus D. B. E. 2 B. ce respecta conditiile problemei c) Ecuatiile reactiilor care au loc d) Ecuatiile reactiilor prin care compusul a poate fi transformat intr-un acid carboxilic cu un atom de carbon in plus fata de A e) Ce concluzii pot fi deduse din transformarile de mai sus in ceea ce piveste reactivitatea derivatilor halogenati? 6. folosit ca monomer vinilic si care contine 92. C.hidrocarbura C. Prin hidroliza totala a unului mol de compus cu formula moleculara C3H3Cl5 rezulta un amestec care va reactiona cu 6 moli de NaOH.