Sunteți pe pagina 1din 42

ROMANIA Ministerul Finantelor Publice

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA


Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Iasi
Administratia Finantelor Publice a orasului Hirlau

GHID PENTRU ASISTAREA CONTRIBUABILILOR A . F . P . O. Hirlau -

I. ACTIVITATEA DE INREGISTRARE A CERERILOR CONTRIBUABILILOR II. ACTIVITATEA DE PRIMIRE A DECLARATIILOR, ALTE RAPORTARI III. ACTIVITATEA DE TREZORERIE IV. ACTIVITATEA DE ASISTENTA V. ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE FORMULARE VI. ACTIVITATEA DE RELATII PUBLICE, SOLUTIONARE PETITII SI SESIZARI VII. LICITATII SI VALORIFICARI BUNURI - SUMAR I. ACTIVITATEA DE INREGISTRARE A CERERILOR CONTRIBUABILILOR I.1. ATESTARE FISCALA I.1.1. ATESTARE FISCALA- PERSOANE JURIDICE ( competenta AFPO Hirlau) I.1.2. ATESTARE FISCALA- PERSOANE FIZICE (competenta AFPO Hirlau) I.1.3. ATESTARE FISCALA NEREZIDENTI, ATESTARE REZIDENTA FISCALA I.2. INREGISTRARE FISCALA I.2.1. INREGISTRAREA FISCALA A AGENTILOR ECONOMICI CARE NU AU CALITATEA DE COMERCIANT I.2.2. INREGISTRAREA MENTIUNILOR REFRITOARE LA LUAREA IN/SCOATEREA DIN EVIDENTA CA PLATITOR DE TVA A COMERCIANTILOR I.2.3. INREGISTRARE FISCALA/DECLARATIE DE MENTIUNI PENTRU SEDII SECUNDARE

I.2.4. INREGISTRAREA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE STRAINE CARE NU DETIN COD NUMERIC PERSONAL I.2.5. INREGISTRAREA PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU CALITATEA DE COMERCIANT SI A PERSOANELOR FIZICE CARE OBTIN VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE, PENTRU CARE PLATILE ANTICIPATE SE FAC PRIN RETINERE LA SURSA, DE CATRE PLATITORII DE VENITURI I.2.6. INREGISTRAREA CA PLATITOR DE TVA A PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU CALITATEA DE COMERCIANT SI A PERSOANELOR FIZICE CARE OBTIN VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE, PENTRU CARE PLATILE ANTICIPATE SE FAC PRIN RETINERE LA SURSA DE CATRE PLATITORII DE VENITURI I.2.7. INREGISTRAREA CONTRACTE DE CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR (competenta AFPO Hirlau) I.3. CAZIER FISCAL I.4. CONTESTATII I.5. REGIM DEROGATORIU ( competenta AFPO Hirlau) I.6. APROBARE PRO-RATA (competenta AFPO Hirlau) I.7. NOTIFICARE/ANULAREA OPTIUNII DE TAXARE A OPERATIUNILOR DE ARENDARE, CONCESIONARE SI INCHIRIERE DE BUNURI IMOBILE ( competenta AFPO Hirlau) I.8. RESTITUIRI DE SUME I.8.1. RESTITUIRI DE TVA ( competenta AFPO HIRLAU) I.8.1.1. PENTRU CONSTRUIREA, CONSOLIDAREA, EXTINDEREA, RESTAURAREA SI REABILITAREA LACASURILOR DE CULT RELIGIOASE I.8.1.2. IN CAZUL NEPLATITORILOR DE TVA PENTRU LIVRARI DE BUNURI SI PRESTARI DE SERVICII FINANTATE DIN AJUTOARE SAU IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE, INCLUSIV DIN DONATII ALE PERSOANELOR FIZICE I.8.2. RESTITUIRI DE ACCIZE( competenta AFPO HIRLAU) I.8.3. RESTITUIRI DE SUME PRIN TREZORERIE I.9. AVIZARI SI DEBLOCARI PROCURARE FORMULARE( competenta AFPO HIRLAU) I.10. INCETARE STARE DE INACTIVITATE

I.11. CERTIFICARI, SCUTIRI, AUTORIZARI, AVIZARI I.11.1 CERTIFICARI, SCUTIRI, AUTORIZARI, AVIZARI I.11.2 CERTIFICARI, SCUTIRI, AUTORIZARI, AVIZARI ((de competenta AFPO HIRLAU)

II.ACTIVITATEA DE PRIMIRE A DECLARATIILOR, ALTE RAPORTARI II.1. DECLARARE IMPOZITE, TAXE SI CONTRIBUTII( competenta AFPO HIRLAU) II.2. DEPUNERE RAPORTARI CONTABILE SI DECLARATII DE INACTIVITATE ( competenta AFPO HIRLAU) II.3. DEPUNERE RAPORT LUNAR AL MEMORIEI FISCALE AMEF( competenta AFPO HIRLAU) II.4. DECLARATIE PRIVIND PRODUCTIA DE TUICA SI RACHIURI DIN FRUCTE (de competenta AFPO HIRLAU) II.5. DECLARATIE PRIVIND CAPACITATILE DE PRODUCTIE II.6. SITUATIA PRIVIND UTILIZAREA MARCAJELOR II.7. SITUATIE PRIVIND VALORIFICAREA PRODUSELOR DE ALCOOL SI DE DISTILATE II.8. DEPUNERE RAPORT ANUAL IN CAZUL ENTITATILOR CARE AU OBTINUT DECIZIE DE SCUTIRE DE LA PLATA DATORIEI VAMALE II.9. CALCUL SI DECLARARE PRO-RATA( competenta AFPO HIRLAU) II.10. DECLARARE PLATI SI ANGAJAMENTE NEREZIDENTI( competenta AFPO HIRLAU) II.11. DECLARARE SEDII SECUNDARE( competenta AFPO HIRLAU) II.12. DECLARARE CIFRA DE AFACERI( competenta AFPO HIRLAU) II.13. DECLARARE/CORECTARE VECTOR FISCAL II. 14. REGLAREA EVIDENTEI PE PLATITORI( competenta AFPO HIRLAU) II.14.1. REGLAREA EVIDENTEI DIN FISA PLATITORULUI

II.14.2. CORECTIE ERORI MATERIALE DIN DECONTURILE DE TVA

III. ACTIVITATEA DE TREZORERIE III.1. CERTIFICATE DE TREZORERIE SI ALTE TITLURI DE VALOARE III,2. RAPORTARI, SITUATII SI LUCRARI INSTUTII PUBLICE SI ALTE AUTORITATI III.3. INCASARI SI PLATI III.3.1. RESTITUIRI DE SUME (IVG) III.3.2. OPERATIUNI PERSOANE JURIDICE III.3.3. OPERATIUNI UNITATI BUGETARE III.3.4. OPERATIUNI PERSOANE FIZICE /PERSOANE FIZICE AUTORIZATE( competenta AFPO HIRLAU/ Trezoreria Orasului Hirlau) III.4. DESCHIDERI CONTURI III.5. REGLARI VARSAMINTE III.6 ALTE SERVICII

IV.ACTIVITATEA DE ASISTENTA( competenta AFPO HIRLAU) IV.1. ASISTENTA PERSOANE FIZICE IV.1.1. ASISTENTA SI INFORMATII REFERITOR LA DECLARATII, FORMULARE, CERERI IV.1.2. INFORMATII PRIVIND DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU DIVERSE SOLICITARI IV.1.3. PUNERI LA DISPOZITIE DE FORMULARE IV.1.4. SOLUTII APLICARE LEGISLATIE FISCALA IV.2. ASISTENTA PERSOANE JURIDICE

IV.2.1. ASISTENTA SI INFORMATII REFERITOR LA DECLARATII, FORMULARE, CERERI IV.2.2. INFORMATII PRIVIND DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU DIVERSE SOLICITARI IV.2.3. PUNERI LA DISPOZITIE DE FORMULARE IV.2.4. SOLUTII APLICARE LEGISLATIE FISCALA IV.3. SOLUTII METODOLOGIE CONTABILA

V. ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE FORMULARE V.1. PROCURARI FORMULARE( competenta comuna AFPO HIRLAU/ DGFPJ) V.2. APROBARI EXCEPTII DE LA UTILIZAREA FORMULARELOR PRETIPARITE V.3. PIERDERI FORMULARE

VI. ACTIVITATEA DE RELATII PUBLICE, SOLUTIONARE PETITII SI SESIZARI VI.1. INFORMATII DE INTERES PUBLIC VI.2. SOLICITAREA DE AUDIENTE( competenta AFPO HIRLAU) VI.3. SOLUTIONARE PETITII VI.4. SOLUTIONARE SESIZARI LEGATE DE PRACTICI NELOIALE

VII. LICITATII SI VALORIFICARI BUNURI VIII.1. LICITATII( competenta AFPO HIRLAU) VII.2. VALORIFICARE BUNURI CONFISCATE VII.2.1. METODE DE VALORIFICARE VIII.2.2. ATRIBUIRI DE BUNURI

I. ACTIVITATEA DE INREGISTRARE A CERERILOR CONTRIBUABILILOR


I.1. ATESTARE FISCALA I.1.1. Atestare fiscala persoane juridice inregistrate la AFPO HIRLAU Iasi Denumire compartiment: Compartiment Colectare si executare silita- persoane juridice Ghiseu, parter inregistrari cereri Program de lucru:zilnic, 8-16 Telefon: 0232 720728, interior : 16, 19 si 15 Formular 1. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PERSOANE JURIDICE (cod. 14.13.21.99/j) Documente necesare: - cerere tip (Cod 14.13.25.99/j) se obtine gratuit de la inspectorul arondat comunei unde este inregistrat contribuabilul, ghiseu, parter; - balanta de verificare pentru ultima luna (original), semnata si stampilata; - 2 timbre fiscale a cate 4 lei; - dupa caz, copii xerox dupa ultimele declaratii la bugetul general consolidat D100 si decontul de TVA D300, respectiv copii xerox dupa ordinele de plata cu care s-au achitat datoriile curente sau restante. Circuit documente: - Cererea impreuna cu documentele necesare, se depun la secretariat AFPO HIRLAU Iasi, iar certificatul se ridica tot de la secretariat, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Termen de solutionare: 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.

Formular 2. CERTIFICAT FISCAL PERSOANE JURIDICE PENTRU TRANSFER SOLD DIN TREZORERIE (cod. 14.13.21.99) (de uz intern- se elibereaza pentru transfer sume din conturile deschise la trezorerie ale agentilor economici catre alte banci) Documente necesare: - cerere tip (Cod 14.13.25.99/j) se obtine gratuit de la inspectorul arondat comunei unde este inregistrat contribuabilul, ghiseu, parter; - balanta de verificare pentru ultima luna (original), semnata si stampilata; - dupa caz, copii xerox dupa ultimele declaratii la bugetul general consolidat D100 si decontul de TVA D300, respectiv copii xerox dupa ordinele de plata cu care s-au achitat datoriile curente sau restante. Circuit documente: - Cererea impreuna cu documentele necesare, se depun la secretariat AFPO HIRLAU Iasi, iar certificatul se ridica tot de la secretariat, pe baza numarului de inregistrare a cererii.

I.1.2. Atestare fiscala persoane fizice inregistrate la AFPO HIRLAU Iasi Denumire compartiment: fiscale-persoane fizice Compartiment Gestiune registrul contribuabilului si declaratiilor

Cam. 3 (certificate), ghiseu (adeverinte) parter inregistrari cereri Program de lucru:zilnic, 8-16 Telefon: 0232 720728, interior : 16 si 19 Formular 1. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PERSOANE FIZICE (cod. 14.13.21.99) (inclusiv pentru asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice) Documente necesare: - cerere tip (Cod 14.13.25.99), care se obtine gratuit de la inspectorul arondat comunei unde este inregistrat contribuabilul, ghiseu, parter; - copie act de identitate; - 2 timbre fiscale a cate 4 lei; Circuit documente: - Documentele se verifica la inspectorul desemnat, se depun la secretariat, iar certificatul se ridica tot de la secretariat, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Termen de solutionare: 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii. Formular 2. ADEVERINTA DE VENIT (cod. 14.13.21.13) Documente necesare: - cerere de eliberare a unei adeverinte de venit-formular tipizat (Cod 14.13.25.13), care se obtine gratuit de la inspectorul arondat comunei unde este inregistrat contribuabilul, ghiseu, parter; - copie act de identitate; - se timbreaza cu timbru fiscal de 1 leu, cu exceptia solicitarilor pentru obtinerea unor drepturi de somaj si asigurari de sanatate ; Circuit documente: - Documentele se verifica la inspectorul desemnat, se depun la secretariat, iar adeverinta se ridica tot de la secretariat, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Termen de solutionare: 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.

I.1.3. Atestare fiscala nerezidenti; atestare rezidenta fiscala*) *) Atributii in sarcina DGFPJ IASI, cu exceptia formularului 5 partialIn cazul contribuabililor persoane juridice si fizice de pe raza AFP a Orasului Hirlau Denumire compartiment: Compartimentul de aplicare a conventiilor de evitare a dublei impuneri (CACEDI) Sediul DGFPJ IASI Cam. 1203, corp A, etaj 2 Program de lucru:zilnic, 8-16 Telefon: 0232 213332, interior: 1990 Formular 1. CERTIFICAT PRIVIND ATESTAREA IMPOZITULUI PLATIT CONFORM CONVENTIEI DE EVITARE A DUBLEI IMPUNERI , INCHEIATA INTRE ROMANIA SI ... DE PERSOANE FIZICE NEREZIDENTE ( Cod 14.13.21.99/d) Documente necesare: - cerere tip, distribuita gratuit de la ghiseul unic si/sau etajul 2, cam. 1203- model cod 14.13.25.99/d; - certificat de rezidenta fiscala, in original, insotit de traducere legalizata; - copii de pe ordinele de plata referitoare la plata impozitului;

copii de pe dispozitiile de plata in valuta; doua timbre fiscale in valoare de 4 lei fiecare.

Circuit documente: - Documentele se depun la registratura generala, iar certificatul se ridica de la etajul 2, cam. 1203, pe baza numarului de inregistrare. Termen de solutionare: 30 de zile de la data depunerii cererii. Formular 2. CERTIFICAT PRIVIND ATESTAREA IMPOZITULUI PLATIT CONFORM CONVENTIEI DE EVITARE A DUBLEI IMPUNERI, INCHEIATA INTRE ROMANIA SI ... DE PERSOANE JURIDICE NEREZIDENTE (Cod 14.13.21.99/c) Documente necesare: - cerere tip, distribuita gratuit de la ghiseul unic si/sau etajul 2, cam. 1203- model cod 14.13.25.99/c; - certificat de rezidenta fiscala, in original, insotit de traducere legalizata; - copii de pe ordinele de plata referitoare la plata impozitului; - copii de pe dispozitiile de plata in valuta; - doua timbre fiscale in valoare de 4 lei fiecare. Circuit documente: - Documentele se depun la registratura generala, iar certificatul se ridica de la etajul 2, cam. 1203, pe baza numarului de inregistrare. Termen de solutionare: 30 de zile de la data depunerii cererii.

Formular 3. CERTIFICAT DE REZIDENTA FISCALA PENTRU APLICAREA CONVENTIEI DE EVITARE A DUBLEI IMPUNERI, INCHEIATA INTRE ROMANIA SI ... PENTRU PERSOANE FIZICE ROMANE (Cod 14.13.21.99/b) Documente necesare: - cerere tip, distribuita gratuit de la ghiseul unic si/sau etajul 2, cam. 1203- model cod 14.13.25.99/b; - copie de pe actul de identitate; - doua timbre fiscale in valoare de 4 lei fiecare. Circuit documente: - Documentele se depun la registratura generala, iar certificatul se ridica de la etajul 2, cam. 1203, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Termen de solutionare: 30 de zile de la data depunerii cererii. Formular 4. CERTIFICAT DE REZIDENTA FISCALA PENTRU APLICAREA CONVENTIEI DE EVITARE A DUBLEI IMPUNERI, INCHEIATA INTRE ROMANIA SI PENTRU PERSOANE JURIDICE ROMANE (Cod 14.13.21.99/a) Documente necesare: - cerere tip, distribuita gratuit de la ghiseul unic si/sau etajul 2, cam. 1203- model cod 14.13.25.99/a; - copie de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului sau copie de pe codul de inregistrare fiscala; - doua timbre fiscale in valoare de 4 lei fiecare. Circuit documente: - Documentele se depun la registratura generala, iar certificatul se ridica de la etajul 2, cam. 1203, pe baza numarului de inregistrare a cererii.

Termen de solutionare: 30 de zile de la data depunerii cererii.

Formular 5. CERTIFICAT DE REZIDENTA FISCALA EXTRATERITORIALA UE/SEE (formular eliberat de autoritatile fiscale germane pentru persoanele fizice romane care lucreaza in Germania , cu domiciliul in localitati situate in raza administrativ- teritoriala a judetului, altele decat cele pentru care au competenta structutile municipale si orasenesti) Documente necesare: - formular tipizat eliberat de autoritatile fiscale germane, pe care se vor completa spatiile de la rd.22-30 din formularul german, prin care se confirma rezidenta fiscala in Romania a acestor persoane; formularul va fi completat la randurile 11-17 cu sume completate pe proprie raspundere de persoanele fizice solicitante, date pentru care persoanele in cauza semneaza si dateaza la rd. 18-21; - copie de pe actul de identitate; - adeverinta de la organul fiscal competent pentru confirmarea sumelor declarate la rd.11-17 din formular; - doua timbre fiscale in valoare de 4 lei fiecare. Circuit documente: Pasul 1 : - cerere de eliberare a unei adeverinte de venit (Cod 14.13.25.13) pentru certificarea sumelor declarate la rd.11-17 din formular, depusa la organul fiscal de domiciliu, pentru eliberarea unei adeverinte de venit; - fisa fiscala intocmita de angajator, respectiv declaratie pe proprie raspundere ca nu s-au obtinut venituri din Romania. Pasul 2: - adeverinta de venit, impreuna cu documentele mentionate mai sus se depun la registratura generala, iar certificatul se ridica de la etajul 2, cam. 1203, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Termen de solutionare: 30 de zile de la data depunerii cererii.

I.2. INREGISTRARE FISCALA*) *)Atributii in sarcina DGFPJ IASI, cu exceptia pct. I.2.7. Denumire compartiment: Biroul de gestiune registru contribuabili si declaratii fiscale Camera 1203, etaj 2 Program de lucru:zilnic, 8-16 Telefon: 0232 213332, interior : 1202, 1990 I.2.1. INREGISTRAREA FISCALA A AGENTILOR ECONOMICI CARE NU AU CALITATEA DE COMERCIANT Formular: CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA (Cod 14.13.20.99) Documente necesare: - declaratie de inregistrare fiscala formular 010 sau formular 040 ( pentru institutii publice), care se obtine gratuit de la etajul 2, cam. 1203; - copie de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de infiintare, dupa caz; - dovada detinerii sediului (act de proprietate, contract de inchiriere si alte asemenea); - copie act de identitate reprezentant legal; o alte acte doveditoare, dupa caz: pentru asociatiile de proprietari- acte suplimentare:

copie autentificata statut; proces verbal de constituire; acord de asociere; extrase de carte funciara pentru dovada proprietatii. pentru persoanele juridice non profit- acte suplimentare: copie autentificata statut; copie incheiere judecatoresaca de inscriere in registrul asociatiilor si fundatiilor.

Circuit documente: - Documentele se inregistreaza la camera 1203, iar certificatul de inregistrare fiscala se ridica din acelasi loc, pe baza numarului de inregistrare a declaratiei. Termen de solutionare: 15 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei.

I.2.2. INREGISTRAREA MENTIUNILOR REFERITOARE LA LUAREA IN /SCOATEREA DIN EVIDENTA CA PLATITOR DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA A COMERCIANTILOR Formular :AVIZ PENTRU INREGISTRAREA MENTIUNILOR REFERITOARE LA LUAREA IN /SCOATEREA DIN EVIDENTA CA PLATITOR DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA A COMERCIANTILOR Documente necesare: a) in cazul depasirii plafonului de scutire prevazut de lege: - cerere tip (Cod 14.13.04.02/b), care se obtine gratuit de la cam. 1203; - copie certificat de inregistrare; - balanta de verificare din luna in care s-a depasit plafonul si din luna anterioara, in original, semnate si stampilate; b) in cazul declararii optiunii de platitor de taxa pe valoarea adaugata: - cerere tip (Cod 14.13.04.02/b), care se obtine gratuit de la cam. 1203; - copie certificat de inregistrare; - justificare economica (model procurat de la cam.1203). Circuit documente: - Documentele se depun la camera 1203, iar avizul se elibereaza din acelasi loc in baza talonului detasat din cerere. Valabilitatea avizului este de 10 zile de la data eliberarii si serveste la oficiul registrului comertului pentru inscrierea modificarii in certificatul de inregistrare. Termen de solutionare: 2 zile de la data inregistrarii cererii. I.2.3. INREGISTRARE FISCALA/ DECLARATII DE MENTIUNI PENTRU SEDII SECUNDARE *(numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, au obligatii de plata impozit pe veniturile din salarii) Formular: CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA (Cod 14.13.20.99) Documente necesare: - declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru sediile secundare formular 060, care se distribuie gratuit de la cam. 1203; - copie legalizata de pe hotararea judecatoreasca privind infiintarea punctului de lucru sau de pe hotararea adunarii generale a actionarilor prin care s-a hotarat infiintarea punctului de lucru; - copie de pe certificatul de inregistrare fiscala a agentului economic care a infiintat punctul de lucru; - dovada detinerii sau ocuparii legale a spatiului in care punctul de lucru isi defasoara activitatea(copie de pe contract de proprietate/inchiriere/comodat).;

10

declaratie referitoare la numarul de salariati (peste 5 salariati).

Circuit documente: - Documentele se depun la camera 1203, iar certificatul de inregistrare fiscala se elibereaza din acelasi loc, in baza declaratiei . Codul atribuit este diferit de Codul unic de inregistrare (CUI) al unitatii infiintatoare, fiind utilizat numai in scopul declararii si platii impozitului pe venituri din salarii. Termen de solutionare: 15 zile de la data depunerii declaratiei. I.2.4. INREGISTRAREA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE STRAINE CARE NU DETIN COD NUMERIC PERSONAL Formular: CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA (Cod 14.13.20.99) Documente necesare: - declaratie de inregistrare fiscala/ declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine formular 030, care se distribuie gratuit de la cam.1203; - copie dupa pasaport sau dupa un alt document de identitate eliberat de organele abilitate potrivit legii; - alte acte doveditoare, dupa caz (imputernicire, copie act identitate a imputernicitului pentru contribuabilii care nu au domiciliul fiscal in Romania). Circuit documente: - Documentele se depun la camera 1203, iar certificatul de inregistrare fiscala se elibereaza, in acelasi loc, pe baza declaratiei. Termen de solutionare: 15 zile de la data depunerii declaratiei.

I.2.5. INREGISTRAREA PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU CALITATEA DE COMERCIANT SI A PERSOANELOR FIZICE CARE OBTIN VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE, PENTRU CARE PLATILE ANTICIPATE SE FAC PRIN RETINERE LA SURSA DE CATRE PLATITORII DE VENITURI Formular: CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA (Cod 14.13.20.99) Documente necesare: - declaratie de inregistrare fiscala/ declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane formular 020, care se distribuie gratuit de la cam.1203; - copie actul de identitate eliberat de organele abilitate potrivit legii; - copie dupa documentul eliberat de autoritatea competenta care atesta dreptul de exercitare a activitatii; - copie dupa alte acte doveditoare in baza carora se exercita activitatea; Circuit documente: - Documentele se depun la camera 1203, iar certificatul de inregistrare fiscala se elibereaza, in acelasi loc, pe baza declaratiei. Termen de solutionare: 15 zile de la data depunerii declaratiei. I.2.6. INREGISTRAREA CA PLATITOR DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA A PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU CALITATEA DE COMERCIANT SI A PERSOANELOR FIZICE CARE OBTIN VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE, PENTRU CARE PLATILE ANTICIPATE SE FAC PRIN RETINERE LA SURSA DE CATRE PLATITORII DE VENITURI

11

Formular: CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA (Cod 14.13.20.99)

Documente necesare: - declaratie de inregistrare fiscala/ declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane formular 020, care se distribuie gratuit de la cam.1203; - copie actul de identitate eliberat de organele abilitate potrivit legii; - copie dupa documentul eliberat de autoritatea competenta care atesta dreptul de exercitare a activitatii; - copie dupa alte acte doveditoare in baza carora se exercita activitatea; - documente justificative pentru depasirea plafonului de scutire sau pentru declararea optiuniii. Circuit documente: - Documentele se depun la camera 1203, iar certificatul de inregistrare fiscala se elibereaza, din acelasi loc, pe baza declaratiei. Termen de solutionare: 15 zile de la data depunerii declaratiei.

I.2.7. INREGISTRARE CONTRACTE DE CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR Denumire compartiment: Compartiment Gestiune registrul contribuabilului si declaratiilor fiscale- persoane fizice Cam. 4, parter Program de lucru:zilnic, 8-16 Telefon: 0232 720728, interior : 16 Documente necesare: 1. pentru inchirieri de spatii de locuit, autoturisme, utilaje, s.a. - contractul de inchiriere in original si doua copii ; - copie carte/buletin identitate (proprietar); - dovada detinerii proprietatii (copie si original), adica: - in cazul constructiilor si terenurilor titlul de proprietate; - in cazul autoturismelor - cartea de identitate a autoturismului; - pentru orice alt tip de echipament actul de achizitie sau alta dovada scrisa; - alte acte (exemplu: acordul asociatiei de proprietari, locatari sau copropietari, dupa caz, atunci cand inchirierea locuintei se face unei societati comerciale, copia certificatului de inregistrare a societatii); - dosar sina. 2. pentru arendare terenuri: - contractul de arendare in original si doua copii; - copie carte/buletin identitate (proprietar); - copie act proprietate (extras carte funciara); - dosar sina. Pasul 1: se completeaza declaratia privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor formular 220, care se obtine gratuit de la cam.4, parter; Pasul 2.: se emite decizia de plati anticipate. -

Circuit documente: Dupa inregistrarea contractului, originalul se retine la dosarul fiscal, iar copiile se restituie contribuabilului.

12

I.3. CAZIER FISCAL*) *)Atributii in sarcina DGFPJ Iasi Denumire compartiment: Biroul pentru gestionarea cazierului fiscal Camera 1102, Etaj 1, Primiri-eliberari : Ghiseul unic, parter Program de lucru:zilnic, 8-16 Telefon: 0232 213332, interior : 2106, 2228 Situatii in care este obligatorie prezentarea certificatului de cazier fiscal: - la infiintarea societatilor comerciale; - la solicitarea inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor; - la autorizarea exercitarii unei activitati independente; - la autorizari, atestari, numiri in baza unor reglementari speciale in materie. Formular 1. CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL PERSOANE FIZICE Documente necesare: - cerere tip, se distribuie gratuit de la ghiseul unic; - chitanta de achitare a taxei de : 5 lei (regim normal 10 zile lucratoare), respectiv 20 lei (in regim de urgenta 5 zile lucratoare de la data solicitarii); - copie act identitate (BI/CI) sau copie de pe actul de identitate a reprezentantului, dupa caz; - copie de pe extrasul de pe cazierul judiciar al titularului; - procura autentica sau imputernicire avocatiala in cazul in care nu se depune cererea de catre persoana titulara. NOTA: In cazul persoanelor fizice autorizate (PFA) si al asociatiilor familiale (AFP), obligatia solicitarii cazierului fiscal, necesar in vederea autorizarii de functionare, revine primariilor in raza carora se infiinteaza. Cererile pentru eliberarea cazierului fiscal, insotie de documentele prevazute, se transmit Biroului Cazier fiscal, pe baza de protocol incheiat intre consiliile locale si directia generala, prin posta sau prin delegat desemnat, iar la eliberarea certificatelor de cazier fiscal se procedeaza, dupa caz, conform procedurii stabilite prin protocol. Formular 2. CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL PERSOANE JURIDICE Documente necesare: - cerere tip, se distribuie gratuit de la parter; - chitanta de achitare a taxei de : 5 lei (regim normal 10 zile lucratoare), respectiv 20 lei (in regim de urgenta 5 zile lucratoare de la data solicitarii); - cod unic de inregistrare (xerocopie); - acte constituire societate/ certificat constatator de la oficiul registrului comertului; - act de numire al reprezentantului legal (xerocopie); - act identitate al reprezentantului legal (xerocopie); - mandat, in original sau copie legalizata, in cazul in care cererea se depune prin alt reprezentant. Circuit documente: - documentele se depun numai personal, sub semnatura, se verifica si se inregistreaza in registrul biroului; - certificatul de cazier fiscal se elibereaza pe baza numarului de inregistrare a cererii, numai personal, sub semnatura, cu conditia prezentarii actului de identitate sau prin reprezentant, pe baza de procura autentica sau imputernicire avocatiala, in cazul persoanelor fizice sau pe baza de mandat, in cazul persoanelor juridice.

13

Termenul de valabilitate al certificatului de cazier fiscal 15 zile de la data eliberarii si numai in scopul in care a fost eliberat.

I.4.. CONTESTATII*) *) Atributii de competenta DGFPJ Iasi Denumire compartiment: Biroul Solutionare contestatii Camera: 1905, Etajul 9 Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 213332, interior :1940 Formulare: DECIZIE privind solutionarea contestatiei Documente necesare: - contestatie intocmita in conformitate cu prevederile art.176 din Codul de procedura fiscala; Circuit documente: - contestatia, insotita de documentele considerate relevante in sustinerea motivelor, se depune la registratura organului emitent al actului atacat - contestatia este transmisa organului emitent pentru punct de vedere si intocmirea documentatiei; - decizia privind solutionarea contestatiei se transmite contribuabilului prin posta. Termen de solutionare: 45 de zile de la data inregistrarii cererii, cu posibilitatea prelungirii in vederea obtinerii de documente suplimentare solicitate contribuabilului.

I.5. REGIM DE DECLARARE DEROGATORIU (Conform prevederilor Ordinului MFP nr.864/205(M.Of. nr.593/2005), solicitarea este permisa numai in situatia suspendarii de activitate pe o perioada de minim un an, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi, precum si in cazul obligatiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului de venit) Denumire compartiment: Compartiment Registru Contribuabili Declaratii Fiscale Camera: 3, parter Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 213332, interior :12 Formulare: ADRESA de aprobare sau comunicare a neaprobarii solicitarii Documente necesare: - cerere pentru aprobarea regimului derogatoriu de depunere a declaratiilor si deconturilor privind obligatiile de plata la bugetul de stat; - copie de pe mentiunea de la oficiul registrului comertului prin care se declara suspendarea activitatii. Circuit documente: - documentele se depun la secretariat, iar adresa oficiala se transmite solicitantului prin posta. I.6. APROBARE PRO-RATA (conform art.147 alin.(13) din Codul fiscal) Denumire compartiment: Compartiment de Asistenta contribuabili persoane juridice

14

Camera:3 , etaj 1 Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 720728, interior: 10 Formulare: ADRESA de aprobare sau comunicare a neaprobarii solicitarii Documente necesare: - cerere motivata pentru trecerea de la aplicarea anuala a pro-ratei la calculul lunar/ trimestrial ; - in caz de renuntare la aprobarea de calcul lunar/trimestrial, platitorii sunt anunte in scris organul fiscal, la inceputul anului fiscal urmator. Circuit documente: - cererea se depune la secretariat, iar adresa oficiala se transmite solicitantului prin posta. I.7. NOTIFICAREA / ANULAREA OPTIUNII DE TAXARE A OPERATIUNILOR DE ARENDARE, CONCESIONARE SI INCHIRIERE DE BUNURI IMOBILE (Conform art.141 alin.(2) lit.k) din Codul fiscal) se aplica numai in cazul platitorilor de TVA Denumire compartiment: Compartiment Registru Contribuabili Declaratii Fiscale Camera: 2, parter Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 720728, interior :12 Documente necesare: - notificare tip, model conform Anexa nr. 1 si Anexa nr.2 la normele de aprobare a Titlului VI din Codul fiscal; Circuit documente si procedura: - notificarea, intocmita in 2 ex., se depune la secretariat, iar un exemplar inregistrat se restituie titularului;

I.8. RESTITUIRI DE SUME I.8.1.RESTITUIRI DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA Denumire compartiment: Compartiment de analiza de risc Cam. 4 etaj 1, Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 720728, interior: 17 I.8.1.1 Pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religioase Documente necesare: - cerere tip, anexa la normele de aplicare a scutirii prevazute prin Ordinul M.F.P. nr.230/2004( M.Of. nr.122/2004), cu modificarile aduse de OMFP nr.1.326/2004(M.Of. nr.853/2004); - documente pentru justificarea restituirii taxei pe valoarea adaugata, cum sunt: - avizul Comisiei de Avizare a Lacasurilor de Cult; - copie de pe documentul care atesta recunoasterea legala a cultului religios, dupa caz; - copie de pe documentul de inregistrare fiscala a beneficiarului; - copie de pe documentul de inregistrare fiscala a furnizorului/prestatorului, din care sa rezulte ca acesta este platitor de taxa pe valoarea adaugata; - autorizatia de construire, dupa caz;

15

borderou care sa cuprinda facturile fiscale sau, dupa caz, alte documente legal aprobate, din care sa rezulte cuantumul taxei pe valoarea adaugata, conform si documentele care atesta achitarea facturilor fiscale si a documentelor legal aprobate, s.a. Circuit documente: - cererea de restituire, impreuna cu documentatia, se depune trimestrial, pana la finele trimestrului trimestrului urmator celui pentru care se solicita restituirea, la secretariatul organului fiscal la care beneficiarul este inregistrat, iar in cerere se va cuprinde numai taxa pe valoarea adaugata din facturile achitate furnizorilor/prestatorilor in trimestrul pentru care se solicita restituirea; - cererea, impreuna cu documentatia prevazuta in ordin, poate fi transmisa organului fiscal si prin posta. Termen de solutionare: 45 de zile de la data depunerii cererii. I.8.1.2. In cazul neplatitorilor de taxa pe valoarea adaugata, pentru livrari de bunuri si prestari de servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice Documente necesare: - cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata, potrivit modelului din anexa nr.1 la normele aprobate prin Ordinul M.F.P. nr.1.880/2005( M.Of. nr.1.144/2005); - copie de pe certificatul de inregistrare fiscala a solicitantului; - facturi fiscale sau alte documente legal aprobate din care sa rezulte cuantumul taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor de bunuri si/sau servicii pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata; - dovada platii pana la data solutionarii cererii pentru bunurile sau serviciile achizitionate pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata (dispozitii de plata, dispozitii de incasare, ordine de plata, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale sau alte documente de plata); - documente din care sa rezulte modalitatea de finantare, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz; - adresa din partea agentiei de implementare prin care sunt definite partile implicate in derularea operatiunilor, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, in intelesul prezentelor norme, dupa caz; - copii de pe documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori si/sau subcontractori. Circuit documente: - cererea de restituire, impreuna cu documentatia, se depune trimestrial, pana la finele lunii urmatoare incheierii unui trimestru, la secretariatul organului fiscal la care titularul cererii este inregistrat, cuprinzand numai documente aferente cumpararilor efectuate in trimestrul pentru care se solicita restituirea. Nedepunerea in termen si necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adaugata; - cererea, impreuna cu documentatia prevazuta in ordin, poate fi transmisa organului fiscal si prin posta. Termen de solutionare: 45 de zile de la data depunerii cererii. I.8.2. RESTITUIRI DE ACCIZE Denumire compartiment: Compartiment de analiza de risc Camera: 4 , etaj 1 Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 720728, interior: 17

16

Formular: DECIZIE DE RESTITUIRE (model anexa nr.3 la procedura aprobata prin OMFP nr.1.530/2005(M. Of. Nr.951/2005) Documente necesare: - decont de scutire de accize (Cod. 14.13.01.03/a) modelul din anexa nr.1 la normele aprobate prin Ordinul M.F.P. nr.67/2005( M.Of. nr.108/2005); - copia exemplarului 2 al certificatului de scutire de la plata accizelor atat al distribuitorului autorizat cat si al utilizatorului final, sau, dupa caz, copia ex.2 al autorizatiei de utilizator final; - copiile facturilor fiscale de achizitie a produsului accizabil, in care acciza sa fie evidentiata distinct; - dovada platii accizelor catre furnizorul produselor accizabile; - dovada cantitatii utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea. Circuit documente: - decontul de scutire de accize, impreuna cu documentatia, se depune pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea de accize; - decontul de scutire de accize, impreuna cu documentatia prevazuta in ordin, poate fi transmis organului fiscal si prin posta. Termen de solutionare: 45 de zile de la data depunerii cererii.

I.8.3. RESTITUIRI DE SUME PRIN TREZORERIE (Sume care se restituie: taxe consulare; taxe de pasaport; diverse prestari servicii neutilizate care au fost incasate la casieria trezoreriei) Denumire compartiment: Serviciul Incasarea si evidenta veniturilor bugetare Camera: 3, Parter; Restituiri: Casa Trezorerie Program de lucru: 9-12 Telefon: 0232 720728, interior: 16 Documente necesare: - cerere motivata pentru aprobarea restituirii; - chitanta originala vizata de autoritatea competenta (Politie, Arhivele Statului, Serv. Pasapoarte)- stampila si semnatura; - actul de identitate al titularului sau procura notariala pentru reprezentant, dupa caz; Circuit documente si termen de solutionare: - cererea, impreuna cu documentele prevazute, se depune la secretariatul Administratiei Finantelor Publice a Orasului Hirlau, si se solutioneaza prin restituirea sumelor la Casa Trezoreriei Hirlau;

I.9. AVIZARI SI DEBLOCARI PROCURARE FORMULARE Denumire compartiment: Compartiment Registru contribuabili si declaratii fiscale Camera: 3, parter (personae fizice), Camera: 3, parter (persoane juridice) Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 720728, interior: 16 si 12 Formular: ADEVERINTA Documente necesare: - cerere prin care se solicita procurarea *) , dupa caz, deblocarea **) eliberarii de formulare cu regim special de la distribuitorii autorizati; - *) in cazul persoanelor fizice autorizate nou infiintate;

17

**) cererea se depune de catre lichidatorul judiciar in conditiile in care societatea se afla in proces de lichidare, insotita de copie de pe actul de numire a lichidatorului. Circuit documente: - cererea se depune la secretariat iar adeverinta se ridica de la camera 4 respectiv camera 3, dupa ce face dovada depunerii declaratiilor de impozite si taxe, in cazul deblocarii..

I.10. INCETAREA STARII DE INACTIVITATE*) *)Atributii de competenta DGFPJ Iasi Denumire compartiment: Activitatea de Inspectie Fiscala Camera: 1601, etaj 6 Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 213332, interior: 1601 Formular: Lista contribuabililor reactivati incepand cu data de( publicata in Monitorul Oficial ) Documente necesare: - cerere de reactivare intocmita de reprezentantul legal al societatii comerciale Circuit documente si procedura: - cererea se depune la secretariat organului fiscal competent; - dupa programarea inspectiei fiscale si efectuarea controlului, intocmeste referatul cu propunerile de reactivare. I.11. CERTIFICARI, SCUTIRI, AUTORIZARI, AVIZARI I.11.1. CERTIFICARI, SCUTIRI, AUTORIZARI, AVIZARI *) *) Atributii de competenta DGFPJ Iasi Denumire compartiment :Biroul Autorizatii (Formularele A1-A9) Camera: 1201, etajul 2 Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 213332, interior: 1201 Formular A1. AVIZ PRIVIND FUNCTIONALITATEA SPATIULUI DE JOC IN VEDEREA AUTORIZARII JOCURILOR DE NOROC Documente necesare: - cerere scrisa pentru eliberarea actului privind functionalitatea spatiilor de joc, cu precizarea seriilor aparatelor de joc; - copie dupa dovada de detinere legala a spatiului de exploatare a masinilor de joc (act de proprietate, contract de inchiriere, contract de asociere, dupa caz); - copie dupa certificatul de inmatriculare sau certificat de inregistrare fiscala, dupa caz.. Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1201 si se depune la registratura generala, iar avizul se ridica de la camera 1201. Formular A2. COMUNICARE NUMAR DE ORDINE DIN REGISTRUL DE EVIDENTA AL APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE (AMEF) Documente necesare: - Cerere tip, de atribuire a numarului de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor electronice de marcat, care se obtine gratuit de la distribuitorul autorizat de AMEF;

organul de inspectie

18

copia facturii si a documentelor de plata care atesta achizitionarea AMEF sau copie dupa contractul de leasing financiar daca este cazul; copia procesului verbal de sigilare a memoriei fiscale si a AMEF; copia procesului verbal de aducere a AMEF la parametrii specifici tipului si modelului de aparat avizat, daca este cazul; declaratia pe propria raspundere privind adresa de la locul unde va fi instalat AMEF, sau dupa caz, declaratie privind desfasurarea activitatii in regim ambulant sau in regim de taxi;

Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1201 si se depune la secretariat secretariatului AMAVS, camera 1101, etajul 1, iar comunicarea numarului de ordine se ridica de la camera 1201. Formular A3. ATESTAT PENTRU DISTRIBUTIE SI COMERCIALIZARE ANGRO DE PRODUSE SUPUSE ACCIZELOR (Conform model anexa nr.2 la Ordinul MFP nr.334/2005) Documente necesare: - cerere de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun (model anexa nr.1 din OMFP nr.334/2005) ; - copie dupa dovada de detinere legala a spatiului (act de proprietate, contract de inchiriere, contract de asociere, dupa caz); - copie act aditional inregistrat la ORC privind deschidere punct de lucru cu obiect de activitate comert en gross bauturi alcoolice si/sau tutun; - copie dupa certificatul de inmatriculare sau certificat de inregistrare fiscala, dupa caz; - copie de pe documentul privind achizitia mijloacelor de verificare a banderolelor (pentru produsele care se timbreaza). Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1201 si se depune la registratura secretariatului AMAVS, iar atestatul se ridica de la camera 1201. Formular A4. AUTORIZATIE DE ANTREPOZIT FISCAL ( verificarea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei care se elibereaza de MFP) Documente necesare: - cerere tip, conform model Anexa nr.4 la normele de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal ; - certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte capitalul social, asociatii, obiectul de activitate; - copie dupa certificatul de inmatriculare sau certificat de inregistrare fiscala, dupa caz; - confirmarea organului fiscal competent cu privire la calitatea de platitor de accize; - certificatul de atestare fiscala; - certificatul de cazier fiscal al solicitantului; - extrase din cazierele judiciare ale administratorilor si directorilor executivi; - copie de pe actele de identitate ale administratorilor; - declaratie pe proprie raspundere din partea administratorilor din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu au fost condamnati pentru infractiuni prevazute de legislatia fiscala; - copii de pe situatiile financiare anuale din ultimii 2 ani; - copie de pe autorizatia de mediu; - copie de pe licenta de fabricatie; - alte avize si certificate necesare desfasurarii activitatii de antrepozit fiscal propus; - plan de amplasare in zona a antrepozitului fiscal propus; - dovada detinerii terenului, cladirilor si a capacitatilor de productie necesare desfasurarii activitatii antrepozitului fiscal propus;

19

declaratie pe proprie raspundere din partea proprietarului, in cazul in care locul in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea antrepozitul fiscal se afla in proprietatea altei persoane, prin care confirma permisiunea de acces pentru persoanele cu atributii de control.

Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1201 si se depune la registratura generala, in vederea transmiterii la MFP pentru aprobarea si eliberarea autorizatiei. Formular A5. AUTORIZATIE DE IMPORTATOR PENTRU PRODUSELE ALCOOLICE SI PRODUSELE DIN TUTUN SUPUSE MARCARII ( verificarea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei care se elibereaza de MFP) Documente necesare: - cerere tip, conform model Anexa nr.17 la normele de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal ; - documente legale de constituire ale solicitantului, cu toate modificarile intervenite pana la data solicitarii autorizatiei ; - certificatul de atestare fiscala; - extrase din cazierele judiciare ale administratorilor si directorilor executivi; - declaratia solicitantului privind sediul social si orice alte locuri in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea de import, precum si adresele acestora; - contractele incheiate direct intre importator si producatorul extern sau reprezentantul acestuia; - scrisoare de bonitate bancara. Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1201 si se depune la registratura generala, in vederea transmiterii la MFP pentru aprobarea si eliberarea autorizatiei. Formular A6. NOTA DE COMANDA PENTRU APROBAREA MARCAJELOR ( model conform Anexa nr.18 la Normele metodologice de la Titlul VII din Codul fiscal) Documente necesare: - Nota de comanda pentru marcajele(timbre, banderole si etichete), intocmita in 3 ex.; - Angajament de plata privind acciza aferenta cantitatilor de produse accizabile pentru care se solicita marcajele. Circuit documente: - nota de comanda, insotita de declaratie, se verifica la camera 1201 si se depune la registratura secretariatului AMAVS, in vederea aprobarii si se ridica de la camera 1201, etajul 2; - marcajele se elibereaza de catre CN Imprimeria Nationala Bucuresti, dupa efectuarea platii accizelor si a marcajelor solicitate. Formular A7. AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL ( model conform Anexa nr.15 la Normele metodologice de la Titlul VII din Codul fiscal) Documente necesare: - cerere scrisa pentru eliberarea autorizatiei de utilizator final, insotita de memoriu justificativ; - copie dupa statut sau act aditional din care sa rezulte obiectul de activitate care sa justifica achizitionarea produsului respectiv; - copie dupa certificatul de inmatriculare sau certificat de inregistrare fiscala, dupa caz; - copie de pe nota de comanda catre antrepozitar cu estimarea cantitatilor necesare pe un an. Circuit documente:

20

cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1201 si se depune la registratura secretariatului AMAVS, iar autorizatia se ridica de la camera 1201.

Formular A8. AUTORIZATIE DE PRODUCATOR INDIVIDUAL - eliberata in cazul gospodariile individuale care livrareaza tuica si rachiuri din fructe catre un antrepozit fiscal- conform prevederilor art.168 din Codul fiscal si normele de aplicareDocumente necesare: - cerere, intocmita in 2 exemplare, privind acordarea autorizatiei de producator individual, model anexa 1 la normele de aplicare a Titlului VII Accize din Codul fiscal ; - copie de pe actul de identitate al persoanei fizice; - declaratie pe proprie raspundere pentru respectarea legislatiei fiscale in domeniu (nu a suferit condamnari in ultimii 5 ani pentru incalcarea legislatiei fiscale); - cazierul judiciar; - copie de pe avizul de mediu; Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1201 si se depune la registratura secretariatului AMAVS, iar autorizatia se ridica de la camera 1201. Formular A9. CERTIFICAT DE SCUTIRE DE PLATA ACCIZELOR ( model conform Anexa nr.14 la Normele metodologice de la Codul fiscal) - eliberat in cazul livrarilor de produse accizabile in contextul relatiilor consulare sau diplomatice, organizatii internationale in conditiile stabilite prin conventiile internationale, la rezerva de stat si rezerva de mobilizare- conform prevederilor art.199 din Codul fiscal si normele de aplicareDocumente necesare: - cerere scrisa din partea beneficiarului pentru eliberarea certificatului de scutire; - copie dupa statut sau act aditional din care sa rezulte obiectul de activitate care sa justifica achizitionarea produsului respectiv; - copie dupa certificatul de inmatriculare sau certificat de inregistrare fiscala, dupa caz; - fundamentarea cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in regim de scutire de plata accizelor. Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1201 si se depune la registratura secretariatului AMAVS, iar certificatul se ridica de la camera 1201. Procedura: - scutirea se acorda prin restituirea accizelor platite la momentul achizitionarii produselor accizabile, pe baza certificatului de scutire de plata accizelor, emis beneficiarului de autoritatea fiscala teritoriala. Denumire compartiment : Compartimentul Metodologie bilanturi din cadrul AMAVS- DGFPJ Iasi (Formularele B1-B2) Camera: 200, corp B, Etajul 1 Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 213332, interior: 1901 Formular B 1. APROBARE DE TINERE A CONTABILITATII IN PARTIDA SIMPLA PENTRU PERSOANELE JURIDICE FARA SCOP PATRIMONIAL Documente necesare: - cerere din partea asociatiei sau fundatiei din care sa rezulte ca veniturile anuale realizate din orice sursa nu depasesc plafonul de 30.000 euro; - copie de pe certificatul de inregistrare fiscala.

21

Circuit documente: - cererea, inrocmita in 2 exemplare, se depune la registratura directiei generale, urmand ca aprobarea sa fie comunicata prin posta, la adresa indicata. Formular B2. APROBARE PENTRU TRECEREA IN CONSERVARE A MIJLOACELOR FIXE Documente necesare: - cerere pentru trecerea in conservare a mijloacelor fixe, conform H.G. nr.909/1997; - copie de pe hotararea Consilului de Administratie al pesoanei juridice; - lista mijloacelor fixe si amortizarea aferenta; - justificarea trecerii in conservare a mijloacelor fixe. Circuit documente: - cererea, inrocmita in 2 exemplare, se depune la registratura directiei generale, urmand ca aprobarea sa fie comunicata prin posta, la adresa indicata. Denumire compartiment : Serviciul Indrumare colectare venituri din cadrul AMAVS- DGFPJ Iasi (Formularele C1-C3) Camera: 1202, etaj 2 Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 213332, interior: 1203 Formular C1. CERTIFICAT DE SCUTIRE DE TVA PT LIVRARI DE BUNURI SI PRESTARI DE SERVICII FINANTATE DIN AJUTOARE SAU DIN IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE ( model Anexa nr.2 la Ordinul M.F.P. nr. 1.880/2005) Documente necesare: - cerere pentru eliberarea certificatului de scutire conform procedurii stabilite prin Ordinul MFP nr.1.880/2005(M.Of. nr.1.144/2005); - copie de pe certificatul de inregistrare fiscala a solicitantului; - documente din care sa rezulte modalitatea de finantare, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz; - adresa din partea agentiei de implementare prin care sunt definite partile implicate in derularea operatiunilor, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, dupa caz; - copii de pe documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori si/sau subcontractori; - copii de pe contractele incheiate de beneficiarul fondurilor nerambursabile cu contractorii sau subcontractorii. Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1202 si se depune la registratura generala, iar certificatul de scutire se ridica de la camera 1202, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Formular C2. CERTIFICAT DE EXONERARE DE LA PLATA IN VAMA A TVA PENTRU IMPORTURI Documente necesare: - cerere tip, anexa nr. 2 Ordinul M.F.P.nr.1219/2004 (M.O. 737/2004); - copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata; - fundamentarea necesarului de materii prime si materiale consumabile care nu se produc in tara sau sunt deficitare pe baza planului de productie si a normei de consum specific in cazul producatorilor sau a contractelor interne in cazul comerciantilor sau comisionarilor;

22

copie de pe contractele externe si/sau comenzile confirmate si/sau facturile externe, insotite de traducerea autorizata sau confirmata pe propria raspundere de catre persoanele care angajeaza legal unitatea importatoare, dupa caz; - certificat de atestare fiscala, in original, din care sa rezulte obligatiile bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare din care cele esalonate si/sau reesalonate la plata; - in cazul celor care importa masini industriale, utilaje tehnologice, instalatii, echipamente, aparate de masura si control, automatizari, se prezinta copie de pe documentele din care rezulta aprobarea investitiei. Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1202 si se depune la registratura generala, iar certificatul de exonerare se ridica de la camera 1202, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Formular C3. DECIZIE DE SCUTIRE DE LA PLATA DATORIEI VAMALE A UNOR CATEGORII DE BUNURI ( Model Anexa nr.2 la Ordinul MFP nr.354/2004) Documente necesare: - cerere tip , anexa nr.1 la procedura stabilita prin Ordinul M.F.P. nr.354/2004 (M.O. 205/2004); - copii de pe actul de infiintare; - copie de pe statut( dupa caz); - copie de pe certificatul de inregistrare fiscala (CUI) - referat al administratiei finantelor publice in a carui raza teritoriala isi are sediul social solicitantul, din care sa rezulte ca acesta a respectat disciplina financiara, respectiv ca a achitat obligatiile fiscale si ca a depus declaratiile aferente. Exceptie fac ministerele si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale; Circuit documente: Pasul 1.: - se solicita, pe baza de cerere, organului fiscal competent, eliberarea unui referat, din care sa rezulte ca solicitantul a respectat disciplina financiara, respectiv ca a achitat obligatiile fiscale si ca a depus declaratiile aferente; - cererea se depune la secretariat administratiei finantelor publice in a carui raza teritoriala isi are sediul social solicitantul; - referatul se ridica de la compartimentul desemnat (in cazul AFP mun.Iasi: Serviciul Colectare, executare silita- persoane juridice, camera 103, mezanin); Pasul 2.: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1202 si se depune la registratura direcitiei generale, iar decizia se ridica de la camera 1202, pe baza numarului de inregistrare a cererii; Pasul 3 : depunerea raportului anual de catre solicitant( a se vedea cap.II.5)

I.11.2. CERTIFICARI, SCUTIRI, AUTORIZARI, AVIZARI *) *) Atributii de competenta AFPO HIRLAU Iasi Denumire compartiment : Compartimentul Bilanturi Ghiseu 9, parter Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 720728, interior: 11 Formular 1. : CERTIFICAT ECONOMICO-FINANCIAR PENTRU DREPTULUI DE SEDERE A STRAINILOR PE TERITORIUL ROMANIEI (conform art.55 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.194/2002) PRELUNGIREA

23

Documente necesare: - cerere scrisa pentru eliberarea certificatului cuprinzand mentiuni referitoare la cifra de afaceri, investitii totale, contul de profit si pierdere, dividende calculate si platite asociatilor ori reinvestite, s.a; - copie de pe pasaport si permisul de sedere; - ultima raportare contabila (anuala sau semestriala) a societatii la care este actionar sau asociat cu atributii de conducere si administrare, precum si procesul verbal de repartizare a profitului; - certificatul constatator de la oficiul registrului comertului; - copie dupa certificatul de inmatriculare (CUI); - timbru fiscal 1 leu. Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la ghiseu si se depune la secretariatul organului fiscal, iar certificatul se ridica de la ghiseu, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Formular 2. : REGISTRU METALE PRETIOASE Documente necesare , circuit si solutionare: - Registrul special de evidenta a operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, conform model aprobat prin Ordinul MFP nr.1809/2004(M.O. nr.1201/2004), snuruit si sigilat se inregistreaza la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are adresa sau sediul social declarat persoana fizica sau juridica autorizata sa efectueze operatiuni de acest gen; - Registrul special se procura pentru fiecare punct de lucru/sediu secundar.

II . ACTIVITATEA DE PRIMIRE A DECLARATIILOR, ALTE RAPORTARI


II.1. DECLARARE IMPOZITE, TAXE SI CONTRIBUTII Primire declaratii: camera 3, parter (cu exceptia formularelor de la poz. 8-11 si 16-25, care se depun la camera 4) Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 720728, interior: 12 si 16 Formulare si termene de depunere: 1. Formularul 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a; pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare; 2. Formularul Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) cu valoare declarativa; pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare; 3. Formularul 300 Decont privind taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02; pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare; 4. Formularul 710 Declaratie rectificativa, cod 14.13.01.00/r; ori de cate ori se considera necesar, in interiorul termenului de prescriptie, cu exceptia situatiilor in care are loc inspectia fiscala si/sau este in executare silita; 5. Formularul 101 Declaratie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04; pana la data de 15 februarie a anului urmator, sau, dupa caz, pana la data depunerii situatiilor

24

financiare anuale; pentru societatile care inceteaza sa existe, cu 10 zile inainte de data inregistrarii la oficiul registrului comertului 6. Formularul 120 Decomt privind accizele, cod 14.13.01.03; ; pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare; 7. Formularul 130 Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, cod 14.13.01.05; annual, pana la date de 30 aprilie a anului urmator celui de raportare; 8. Formularul 210 Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii, cod 14.13.01.13/1; pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul precedent; 9. Formularul 205 Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, cod 14.13.01.13/I; pana in ultima zi a lunii februarie sau, dupa caz, 30 iunie a anului curent pentru anul expirat; 10. Formularul 208 Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10i; semestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii semestrului; 11. Formularul 209 Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10; in maxim 5 zile de la data instrainarii bunului; 12. Formularul 207 Declaratie speciala privind veniturile din activitati agricole, cod 14.13.01.13/9s; pana pe data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului; 13. Formularul Declaratie anuala privind impozitul pe reprezentante, cod 14.13.01.17; pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul precedent; 14. Formularul Declaratie fiscala privind infiintarea sau desfiintarea unei reprezentante in cursul anului fiscal, cod 14.13.01.17/r; 15. Formularul 301 Decont special de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02/s; pana la 25 a lunii urmatoare celei in care are loc operatiunea; 16. Formularul 121 Decont de scutire de accize, cod 14.13.01.03/a; pana la 25 a lunii urmatoare celei in care are loc operatiunea pentru care se solicita restituirea; 17. Formularul 200 Declaratie speciala privind veniturile realizate, cod 14.13.01.13; pana pe data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului; 18. Formularul 201 Declaratie privind veniturile din strainatate, cod 14.13.01.13/7; pana pe data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului; 19. Formularul 204 Declaratie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice , cod 14.13.01.13/2i; pana pe data de 15 martie a anului urmator celui de realizare a venitului; 20. Formularul 230 Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual, cod 14.13.04.13; pana pe data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului; 21. Formularul 206 Declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala, cod 14.13.01.13/8; pana pe data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului; 22. Formularul 220 Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor, cod 14.13.01.13/3p; in termen de 15 zile de la data incheierii contractului intre parti, odata cu inregistrarea acestuia; 23. Formularul 221 Declaratie privind veniturile estimate din activitati independente, cod 14.13.01.13/4p; in termen de 15 zile de la data inregistrarii; 24. Formularul 222 Declaratie privind veniturile estimate din activitati agricole, cod 14.13.01.13/9p; pana la data de 31 ianuarie a anului urmator (pentru notma de venit) sau, dupa caz, in termende 15 zile de la data inceperii activitatii; 25. Formularul 223 Declaratie privind veniturile estimate pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice, cod 14.13.01.13/1i; in termen de 15 zile de la data inregistrarii; 26. Formularul 224 Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Roamania si de

25

catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, cod 14.13.01.13/5; lunar, in termen de 25 de zile de la expirarea lunii in care s-a realizat venitul; 27. Formularul 225 Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, cod 14.13.01.13/5i; in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Procedura de depunere: - formularele se completeaza in doua exemplare, utilizand formularul asigurat gratuit de organul fiscal competent; - pentru formularele de la poz.1-10 se utilizeaza programul de asiitenta pus la dispozitie, gratuit, de unitatile fiscale teritoriale sau descarcat de pe site-ul web al MFP, la adresa www.mfinante.ro sau www.finanteiasi.ro; - formularele pot fi transmise si prin posta, cu confirmare de primire.

II.2. DEPUNERE RAPORTARI CONTABILE SI DECLARATII DE INACTIVITATE Denumire compartiment: Compartiment Bilanturi Ghiseu, parter Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 720728, interior: 11 Documente necesare: A. Agenti economici: - Situatii financiare anuale: - Bilant (formular conform disketa program de asistenta); - Contul de profit si perdere (formular conform disketa program de asistenta); - Note explicative; - Situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie ( numai in cazul societatilor care indeplinesc criteriile de marime, conform Ordinului MFP nr.1.752/2005, art.3 alin.1); - Balanta de verificare la data de 31 decembrie a anului; - Raportul administratorului; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile, dupa caz; - Raportul cenzorilor sau al auditorilor, dupa caz; - Declaratie pe proprie raspundere a administratorului pentru intocmirea situatiilor financiare anuale; - Copie de pe codul unic de inregistrare; - Procesul-verbal al adunarii generale privind aprobarea situatiilor financiare anuale. - Raportari semestriale: - Bilant (formular conform disketa program de asistenta); - Contul de profit si pierdere(formular conform disketa program de asistenta); - Copie de pe codul unic de inregistrare Balanta de verificare la data de 30 iunie a anului; - Raportul administratorului. - Declaratii de inactivitate: (numai in cazul contribuabililor care nu au avut activitate de la infiintare, precum si de catre persoanele juridice aflate in curs de lichidare) : - declaratie pe proprie raspundere, care sa cuprinda toate elementele de identificare a societatii (denumirea completa a contribuabilului, adresa si nr. telefon, nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare, capitalul social).

26

B. Persoane juridice fara scop patrimonial (ONG): - Situatii financiare anuale: - Bilant (formular conform disketa program de asistenta); - Contul rezultatului exercitiului (formular conform disketa program de asistenta); - Politici contabile si note explicative; - Balanta de verificare la data de 31 decembrie a anului; - Raportul administratorului; - Raportul cenzorilor sau al auditorilor, dupa caz; - Declaratie pe proprie raspundere a administratorului pentru intocmirea situatiilor financiare anuale; - Copie de pe certificatul de inregistrare fiscala; - Procesul-verbal al adunarii generale privind aprobarea situatiilor financiare anuale. Circuitul documentelor: - disketa si documentele in format hartie se verifica la depunere, de catre compartimentul specializat si se inregistreaza pe loc; contribuabilul primeste un exemplar din formatul pe hartie, cu numarul de inregistrare; - situatiile se pot depune si prin posta, cu confirmare de primire sau la secretariat unitati fiscale. Termen de depunere: : 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru societatile care aplica reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene; - 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru declaratiile de inactivitate; - 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru societatile care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara; - stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice pentru raportarile semestriale. -

II.3. DEPUNERE RAPORT LUNAR AL MEMORIEI FISCALE AMEF Denumire compartiment: : Compartiment Registru contribuabili si declaratii fiscale Camera: 3, parter Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 720728, interior: 12 Documente necesare: - adresa de inaintare, insotita de raportul lunar al memoriei fiscale emis de aparatele de marcat electronice fiscale din dotare. Circuitul documentelor: - raportul memoriei fiscale se depune la compartimentul specializat si se inregistreaza pe loc, iar o copie de pa adresa de inaintare se restituie contribuabilului. Termen de declarare: - pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru perioada de raportare.

II.4. DECLARATIE PRIVIND PRODUCTIA DE TUICA SI RACHIURI DIN FRUCTE (se depune de gospodariile individuale pentru declararea cantitatii estimate a se obtine la nivelul unui an) Denumire compartiment: Compartiment Registru contribuabili si declaratii fiscale Camera: 3 , parter Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 720728, interior: 12

27

Documente necesare: - Declaratie privind productia de tuica si rachiuri din fructe (model conform anexei 2 la normele de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal); - se depune de gospodariile individuale care produc tuica si rachiuri din fructe pentru consum propriu. Circuitul documentelor: - declaratia, intocmita in 2 exemplare, se depune la secretariat organului fiscal din raza teritoriala de domiciliu, iar un exemplar inregistrat se restituie titularului cererii; - declaratia se poate transmite si prin posta, cu confirmare de primire.

II.5. DECLARATIE PRIVIND CAPACITATILE DE PRODUCTIE*) (pentru producatorii de bere, in conformitate cu art.169 alin.(3) din Codul fiscal) *)Atributii de competenta DGFPJ Iasi Denumire compartiment :Biroul Autorizatii Camera: 1201, etajul 2 Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 213332, interior: 1201 Documente necesare: - declaratie pe proprie raspundere privind productia de bere. Circuitul documentelor: - declaratia, intocmita in 2 exemplare, se depune la secretariatul AMAVS, iar un exemplar inregistrat se restituie titularului cererii; - declaratia se poate transmite si prin posta, cu confirmare de primire. Termen de depunere: pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an. II.6. SITUATIA PRIVIND UTILIZAREA MARCAJELOR*) (in cazul antrepozitarilor autorizati si importatorilor autorizati de produse supuse marcarii) *)Atributii de competenta DGFPJ Iasi Denumire compartiment :Biroul Autorizatii Camera: 1201, etajul 2 Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 213332, interior: 1201 Documente necesare: - Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor, situatie conform model Anexa nr.19 din Normele metodologice de la Titlul VII la Codul fiscal; - Evidenta marcajelor deteriorate si a celor distruse, situatie conform model Anexa nr.20 din Normele metodologice de la Titlul VII la Codul fiscal. Circuitul documentelor: - situatiile, intocmite in 2 exemplare, se depuen la secretariatul AMAVS, iar cate un exemplar inregistrat se restituie titularului cererii; - situatiile se pot transmite si prin posta, cu confirmare de primire. Termen de depunere: pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta. II.7. SITUATIE PRIVIND VALORIFICAREA PRODUSELOR DE ALCOOL SI DE DISTILATE*) (Conform model Anexa 4 la Normele metodologice la TitlulVIII din Codul fiscal)- pentru antrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii de alcool si de distilate*) Atributii de competenta DGFPJ Iasi

28

Denumire compartiment :Biroul Autorizatii Camera: 1201, etajul 2 Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 213332, interior: 1201 Documente necesare: - situatie privind modul de valorificare a produselor din alcool si de distilate prin vanzare sau prelucrare, conform model anexa nr.4 din Normele de la Titlul VIII; - liste de inventar pentru stocurile de materii prime si produse finite inregistrate la sfarsitul lunii. Circuitul documentelor: - situatia si listele de inventar, intocmite in cate 2 exemplare, se depun la secretariatul AMAVS, iar cate un exemplar inregistrat se restituie titularului ; - situatiile se pot transmite si prin posta, cu confirmare de primire. Termen de depunere: pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta.

II.8. DEPUNERE RAPORT ANUAL IN CAZUL ENTITATILOR CARE AU OBTINUT DECIZII DE SCUTIRE DE LA PLATA DATORIEI VAMALE *) ( Conform Ordinului MFP nr.315/2005, publicat in M.Of. nr.250/2005) *) Atributii de competenta DGFPJ Iasi Documente necesare: Raport anual. Procedura: Entitatile care primesc aprobarea conform art.69, respectiv art. 82 din Ordonanta Guvernului nr.59/2003 (M.Of. 615/2003) vor transmite la directia generala un raport anual privind activitatea desfasurata in baza aprobarii, respectiv structura si cantitatea bunurilor importate si destinatia acestora.

II.9. CALCUL SI DECLARARE PRO-RATA Denumire compartiment: Compartiment Registrul contribuabili si declaratii fiscale Camera:3 1, parter Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 720728, interior: 12 Documente necesare: - adresa oficiala din partea societatii privind comunicarea nivelului estimat al pro-ratei si modul de determinare a acesteia; - adresa oficiala de comunicare a pro-ratei speciale aprobate de MFP. Circuitul documentelor: - adresa, intocmita in doua exemplare, se depune la secretariat organului fiscal , iar un exemplar cu numarul de inregistrare se restituie contribuabilului. Termen de declarare: - cel mai tarziu pana la 25 ianuarie a fiecarui an fiscal. II.10. DECLARARE PLATI SI ANGAJAMENTE NEREZIDENTI Denumire compartiment: Compartiment Registrul contribuabili si declaratii fiscale Camera: 3, parter Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 720728, interior: 12

29

Formular: DECLARATIE*) conform prevederilor art.119 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal ( declaratia va cuprinde denumirea benefiarului de venit, scopul platii (dividende, dobanzi, prestari servicii, etc.), numarul si data contractului incheiat, sumele inlei si in valuta (venitul brut, impozitul retinut si virat, venitul net), numarul si data ordinului de plata cu care s-a virat impozitul datorat bugetului de stat.) Circuitul documentelor: - declatatia, intocmita in doua exemplare, se depune la secretariat organului fiscal din a carui raza teritoriala este inregistrat platitorul de venituri, iar un exemplar cu numarul de inregistrare se restituie contribuabilului. Termen de declarare: - pana in ultima zi a lunii februarie a anului urmator celui de impunere.

II.11. DECLARARE SEDII SECUNDARE Denumire compartiment: Compartiment Registrul contribuabili si declaratii fiscale Camera: 3, parter Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 720728, interior: 12 Documente necesare: - declaratie privind sediile secundare, cu pana la 5 salariati (Cod 14.13.01.99/b), care se distribuie gratuit; - copie legalizata de pe hotararea judecatoreasca privind infiintarea punctului de lucru sau de pe hotararea adunarii generale a actionarilor prin care s-a hotarat infiintarea punctului de lucru; - copie dupa cererea de inscriere mentiuni si/sau copie de pe certificatul constatator de la oficiul registrului comertului, daca e cazul; - copie de pe certificatul de inregistrare fiscala a agentului economic care a infiintat punctul de lucru; - dovada detinerii sau ocuparii legale a spatiului in care punctul de lucru isi defasoara activitatea. Circuitul documentelor: - declaratia, intocmita in doua exemplare, insotita de documentatie, se depune la camera 1, iar dupa inregistrare, 1 ex. se restituie contribuabilului; - concomitent cu declararea sediului secundar, pentru fiecare sediu secundar se va procura registrul unic de control (RUC) de la camera 4. Termen de declarare: 30 de zile de la data infiintariii punctului de lucru.

II.12. DECLARARE CIFRA DE AFACERI (sub 100.000 euro) - Foloseste pentru stabilirea perioadei fiscale trimestriale pentru platitorii de tvaDenumire compartiment: Compartiment Registru contribuabili si declaratii fiscale Camera: 3, parter Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 720728, interior: 12 Termen limita de declarare : 25 februarie a anului urmator celui expirat;

30

Documente necesare: Cerere/declaratie completata in doua exemplare, cu exprimarea in lei a cifrei de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere din anul precedent.

II.13. DECLARARE/CORECTARE VECTOR FISCAL*) *) Atributii de competenta DGFPJ Iasi Denumire compartiment: Biroul de gestiune registru contribuabili si declaratii fiscale Camera 1203, etaj 2 Program de lucru:zilnic, 8-16 Telefon: 0232 720728, interior : 1202, 1990 Documente necesare: - declaratie de inregistrare fiscala/ declaratie de mentiuni formulare 010, 030, 020, 040, procurate de la ghiseul unic si/sau camera 1203; - documente justificative (exemplu: in cazul luarii in evidenta ca platitor de impozit pe venituri din salarii, copie dupa primul contract de munca inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca sau, dupa caz, la scoaterea din evidenta, copie dupa decizia de incetare a ultimului contract de munca, inregistrata la ITM). Circuitul documentelor: - declaratia, insotita de documentatie, se depune in doua exemplare la camera 1203, se inregistreaza si 1 exemplar se inmaneaza contribuabilului pentru justificarea declararii. Termen de solutionare: 15 zile de la data declararii.

II.14. REGLAREA EVIDENTEI PE PLATITORI II.14.1. REGLAREA EVIDENTEI DIN FISA PLATITORULUI Denumire compartiment: Compartimentul Evidenta pe platitor Camera 2, parter; Program de lucru:zilnic, 8-12 Telefon: 0232 720728, interior : 19 Formular: NOTIFICARE pentru reglarea Fisei de evidenta pe platitor Documente necesare: - documente justificative (copii ordine de plata, declaratii, fise de cont, balante de verificare, s.a). Circuitul documentelor: - analiza fisei pe platitor si modul de corectie se stabilesc impreuna cu inspectorul desemnat. Termen de solutionare: conform programului stabilit de comun acord cu inspectorul desemnat. II.14.2. CORECTIE ERORI MATERIALE DIN DECONTURILE DE TVA Denumire compartiment: Compartimentul de asistenta pentru contribuabili-persoane juridice Camera 3, parter Program de lucru:zilnic, 8-16 Telefon: 0232 720728, interior : 12

31

Formular: DECIZIE de corectare a erorilor materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata depus pentru luna (model anexa la OMFP nr.520/2005) Documente necesare: - cererea din partea contribuabilului prin care solicita corectia erorilor materiale din deconturile de TVA, insotita de motivatie si copii de pe documentele relevante (decont TVA; si dupa caz, balanta de verificare, jurnale de vanzari si/sau cumparari, etc); - situatiile si categoriile de erori din deconturile de TVA depuse la organul fiscal care sunt permise la corectare se regasesc in Instructiunile din anexa la Ordinul MFP nr.1.638/2005(M.Of. nr.997/2005). Circuitul documentelor: - cererea, insotita de documentatie, se depune la secretariat organului fiscal competent, dupa analizarea de catre compartimentul de specialitate, iar o copie dupa cererea inregistrata se restituie contribuabilului; - decizia de corectare se transmite prin posta.

III ACTIVITATEA DE TREZORERIE*)


*) Atributii de competenta DGFPJ Iasi , respectiv AFP Mun.Iasi, cu exceptia situatiilor cuprinse la pct.III.3.4.2: III.1. CERTIFICATE DE TREZORERIE SI ALTE TITLURI DE VALOARE*) *) Atributii de competenta DGFPJ Iasi , respectiv Trezoreriei AFP Mun.Iasi Denumire compartiment: Compartiment Vanzarea si gestionarea a titlurilor de stat si certificatelor de trezorerie Ghiseu -sala mare Trezorerie ; Restituiri: Casa -sala mare Trezorerie Program de lucru: 8-14; program restuiri: 8,30 -14 Telefon: 0232 720728, interior: 14 Formular: CERTIFICAT DE TREZORERIE Documente necesare: - certificatul de trezorerie emis de Trezoreria Mun.Iasi, in original; - actul de identitate, procura notariala sau certificat de mostenitor, dupa caz; Mod de solutionare: rascumpararea se realizeaza pe loc. III.2. RAPORTARI, SITUATII SI LUCRARI INSTITUTII PUBLICE SI ALTE AUTORITATI*) *) Atributii de competenta DGFPJ Iasi, Activitatea de Trezorerie Denumire compartiment: Serviciul Administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei Camera: 1402, 1403, si 1502, Etajul 4 , 5 Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 213332, interior: 1403,1405,1501 Formulare: Monitorizarea cheltuielilor de personal; Executiile bugetare Denumire compartiment: Compartimentul Buget si contabilitate publica Camera: 1404, Etajul 4 Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 213332, interior: 1404,1407

32

Formulare: Bugete de venituri si cheltuieli; bilant contabil; proiecte bugetare; deschideri de credite; situatia fondului de salarii si a numarului de personal, s.a.

III.3. INCASARI SI PLATI III.3.1. RESTITUIRI DE SUME (IVG)*) conform deciziilor de impunere transmise contribuabililor persoane fizice din raza teritoriala a AFP Com.Iasi *) Atributii de competentaTrezoreriei AFP Mun.Iasi Denumire compartiment: Serviciul Incasarea si evidenta veniturilor bugetare Ghiseu -sala mare Trezorerie ; Restituiri: Casa -sala mare Trezorerie Program de lucru: 12-14 Documente necesare: - instiintare de restituire conform deciziei emisa de organul fiscal competent; - actul de identitate sau procura notariala, dupa caz. Mod de solutionare: - solicitantul se prezinta in sala mare a Trezoreriei, la ghiseele destinate persoanelor fizice. III.3.2. OPERATIUNI PERSOANE JURIDICE*) *) Atributii de competenta DGFPJ Iasi , respectiv Trezoreria AFP Mun.Iasi Denumire compartiment: Compartiment Administrare conturi agenti economici Ghiseul -sala mare Trezorerie (verificare plati) Casa -sala mare Trezorerie (incasari in numerar Program de lucru: 9-12 (plati) , respectiv 8-14 (incasari in numerar) Documente necesare si mod de solutionare: - documentele de plata (OPT/FV) se verifica si se opereaza in baza de date; - programul de asistenta pentru intocmirea Ordinelor de plata si a Foilor de varsamant pe cod de bare se procura, gratuit, de la ghiseele de primire a declaratiilor de la mezanin. III.3.3. OPERATIUNI UNITATI BUGETARE*) *) Atributii de competenta Trezoreriei AFP Mun.Iasi Denumire compartiment: Serviciul Cheltuieli si administrare conturi la unitati bugetare Sala mare a Trezoreriei: Ghisu Program de lucru: 9-12 Documente necesare si mod de solutionare: - documentele de plata (OPT) se verifica si se opereaza in baza de date; - foile de varasamant se verifica si se opereaza la Casa 1; - eliberarea cec-urilor catre unitatile bugetare se face de la Casa 1. III.3.4. OPERATIUNI PERSOANE FIZICE SI PERSOANE FIZICE AUTORIZATE III.3.4.1. Sala mare a Trezoreriei: Ghiseu Program de lucru: : luni, marti,miercuri, joi, vineri : 8,00-16.00; Procedura de lucru: - documentele de plata (OP/FV) se verifica si se opereaza in baza de date;

33

se incaseaza sume reprezentand : taxe pasaport, consulare, cazier judiciar, cazier fiscal, amenzi insotite de procesele verbale de contraventie, taxe pentru arhivele statului, avize DSP, taxe permis de granita, taxe participare la licitatii.

III.3.4.2. AFPO HIRLAU IASI - Birou incasari PERSOANE FIZICE: impozite si taxe, amenzi, cheltuieli judiciare, imputatii - incasari impozit pe venit si accesorii: cam. 11, parter, iar pentru verificare: cam.6, parter; - incasari amenzi, cheltuieli judiciare, imputatii si accesorii: cam. 11, parter.

III. 4. DESCHIDERI CONTURI*) *) Atributii de competentaTrezoreria Orasului Hirlau, Denumire compartiment: Serviciul Administrarea conturilor persoanelor fizice si juridice Sala mare a Trezoreriei: Ghiseu Telefon: 0232 720728, interior: 14 Documente necesare: A. Pentru persoane juridice care desfasoara operatiuni cu unitati bugetare: - cerere motivata pentru deschiderea contului formulata de titular; - declaratie de inregistrare tip (modelul se procura de la camera P 2 si sau de la ghiseul unic); - fisa specimenelor de semnaturi si amprenta stampilelor (modelul se procura de la camera P 2 si sau de la ghiseul unic); - copie de pe codul unic de inregistrare al persoanei juridice; - copie de pe dosarul de infiintare a persoanei juridice (date actualizate); - copie de pe actul de identitate al administratorului; - 1 dosar cu sina. B. Pentru unitati bugetare: - cerere motivata pentru deschiderea contului formulata de titular; - declaratie de inregistrare tip (modelul se procura de la camera P 2 si sau de la ghiseul unic); - fisa specimenelor de semnaturi si amprenta stampilelor (modelul se procura de la camera P 2 si sau de la ghiseul unic); - copie de pe certificatul de inregistrare fiscala; - copie de pe dosarul de infiintare a unitatii bugetare (date actualizate); - copie de pe actul de identitate al conducatorului unitatii bugetare ; - copie de pe decizia de numire in functie(director si contabil sef); - copie decizie ISJ, dupa caz, pentru infiintarea unitatii scolare; - 1 dosar cu sina. Circuit documente: - documentatia se verifica de seful serviciului si se depune la secretariatul Trezoreriei, camera 101, mezanin.

III.5. REGLARI VARSAMINTE*), (viramente efectuate eronat de catre contribuabili) *) Atributii de competenta DGFPJ Iasi , respectiv AFP Mun.Iasi, Denumire compartiment: Serviciul Incasarea si evidenta veniturilor bugetare Camera: P 1, corp B, Parter; Restituiri: Ghiseu-sala mare Program de lucru: 9-13 Telefon: 0232 213332, interior: 2124

34

Documente necesare: - cerere motivata de corectare a erorilor de completare, cu indicarea corecta a datelor, intocmita de ambele parti implicate (platitor si primitor); - copie dupa documentele justificative. Circuit documente: - cererea, impreuna cu documentele prevazute, se depune la registratura Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Iasi. III.6. ALTE SERVICII *) (eliberare de copii dupa chitantele emise de Trezorerie) *) Atributii de competenta Trezoreriei Orasului Hirlau Documente necesare: - cerere (model) intocmita in 2 exemplare in cerere se vor indica elemente de identificare a platii( an, luna, suma, etc.) Circuit documente: - cererea se depune la secretariat Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Iasi, iar copia solicitata se ridica de la camera 1, parter, pe baza numarului de inregistrare a cererii depuse.

IV.ACTIVITATEA DE ASISTENTA
Denumire compartiment: Compartimentul asistenta pentru contribuabili Camera:1, etaj 1 Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 720728, interior: 18 IV.1. ASISTENTA PERSOANE FIZICE: IV.1. 1. ASISTENTA SI INFORMATII REFERITOR LA DECLARATII, FORMULARE, CERERI - autorizarea persoanelor fizice, inregistrarea si impozitarea veniturilor; - modul de declarare si impozitare a veniturilor din activitati independente si cedarea folosintei bunurilor; - completarea si depunerea declaratiilor fiscale; - incetarea activitatilor independente; - termenele de plata a impozitelor si contributiilor sociale, majorari de intarziere pentru neplata la termen, declansarea procedurii de executare silita; - stingerea obligatiilor fiscale prin compensare; - fisa sintetica pe platitor si regularizarea contului fiscal personal. IV.1.2. INFORMATII PRIVIND DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU: - inregistrarea fiscala; - schimbarea domiciliului fiscal; - inregistrarea contractelor de inchiriere; - eliberarea certificatelor de atestare fiscala; - eliberarea cerificatelor de atestare a impozitelor platite in Romania de persoanele fizice nerezidente; - restituirea impozitului pe venit rezultat in urma regularizarii, precum si a impozitelor si taxelor nedatorate. IV.1.3. PUNEREE LA DISPOZITIE DE FORMULARE: - punerea la dispozitia contribuabililor a formularelor fiscale si a instructiunilor de completare. IV.1.4. SOLUTII APLICARE LEGISLATIE FISCALA:

35

indrumarea contribuabililor in identificarea bazei legale a solutiilor la spetele ridicate de catre acestia.

IV.2. ASISTENTA PERSOANE JURIDICE: IV.2.1. ASISTENTA SI INFORMATII REFERITOR LA DECLARATII, FORMULARE, CERERI - completarea si depunerea declaratiilor fiscale; - termenele de plata a impozitelor si contributiilor sociale, majorari de intarziere pentru neplata la termen, declansarea procedurii de executare silita; - stingerea obligatiilor fiscale prin compensare; - fisa de evidenta pe platitor si regularizarea acesteia. IV.2.2. INFORMATII PRIVIND DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU: a) inregistrarea fiscala si documentatia necesara in cazul: - persoanelor juridice fara scop lucrativ si a modificarilor intervenite in statutul acestora; - asociatiilor de proprietari; - institutiilor publice si a modificarilor intervenite in statutul acestora; - modificarilor intervenite in vectorul fiscal; - punctelor de lucru stabile; - sediilor secundare; - domiciliului fiscal; - notificarilor privind optiunea/ anularea optiunii de plata a TVA; - contractelor incheiate de persoanele juridice romane beneficiare ale unor lucrari de constructii, de montaj, de supraveghere, consultanta, de asistenta tehnica si a altor activitati similare executate de persoane juridice sau fizice straine nerezidente, cu acesti parteneri; b) informatii privind documentatia necesare pentru eliberarea : - avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea/ scoaterea din evidenta ca platitor de TVA; - cerificatelor de atestare a impozitelor platite in Romania de persoanele juridice nerezidente; - certificatului de atestare fiscala. c) informatii privind documentatia necesare pentru aprobarea: - regimului derogatoriu privind depunerea declaratiilor; - intocmirii facturilor fiscale in sistem electronic. d) Informatii privind eliberarea programelor de asistenta elaborate de MFP IV.2.3. PUNEREE LA DISPOZITIE DE FORMULARE: - punerea la dispozitia contribuabililor a formularelor fiscale si a instructiunilor de completare. IV.2.4. SOLUTII APLICARE LEGISLATIE FISCALA: - indrumarea contribuabililor in identificarea bazei legale a solutiilor la spetele ridicate de catre acestia. IV.3. SOLUTII METODOLOGIE CONTABILA: - indrumarea contribuabililor cu privire la metodologia de intocmire a situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile semestriale, a modului de organizare si conducere a contabilitatii; - indrumarea contribuabililor in identificarea bazei legale a solutiilor la spetele ridicate de catre acestia.

V. ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE FORMULARE


V.1. PROCURARI FORMULARE*)

36

*) Atributii in competenta DGFPJ IASI, cu exceptia formularelor 2 si 3 Denumire compartiment: Serviciul Administrativ, arhiva si gestionare formulare cu regim special Camera: 111, Corp B, Mezanin Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 213332, interior: 1122, 1123 Pentru formularele 2 si 3 competenta revine AFPO HIRLAU IASI: Camera: 4, parter Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 720728, interior: 16 Formular 1. : DOCUMENTE ADMINISTRATIVE DE INSOTIRE(DAI)(conform modelului din anexa 5 la Normele de aplicare a prevederile titlului VII din codul fiscal ) Documente necesare: - copie de pe autorizatia de antrepozit fiscal, eliberata de MFP; - nota de comanda; - chitanta eliberata de casieria directiei generale, camera 206, etajul 1 pentru plata formularelor. Circuit documente: formularele se elibereaza pe loc. pret carnet 89,25 lei (inclusiv TVA). Formular 2. : REGISTRU UNIC DE CONTROL (conform Legii nr.252/2003) Documente necesare: - copie de pe certificatul de inregistrare fiscala(CUI); - delegatie pentru eliberarea numarului de formulare, conform model procurat de la secretariat organului fiscal; - se procura pentru fiecare punct de lucru sau sediu secundar declarat Circuit documente: - formularele se elibereaza pe loc, de la secretariat generala sau a organului fiscal teritorial; - pret formular 11,4 lei /carnet. Formular 3. : REGISTRU DE EVIDENTA FISCALA (conform Ordinului MFP nr.949/2005) - se elibereaza numai platitorilor de impozit pe profitDocumente necesare: - copie de pe certificatul de inregistrare fiscala(CUI); Circuit documente: - formularul se elibereaza pe loc, de la registratura generala sau a organului fiscal teritorial; - pret formular 50 lei/ carnet. V.2. APROBARI EXCEPTII DE LA UTILIZAREA FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL PRETIPARITE *) *) Atributii de competenta DGFPJ Iasi

37

Comunicare plaja de numere si regim special aprobat de C.N. Imprimeria Nationala Bucuresti- (conform Ordinului MFP nr.1177/1998) Documente necesare: nota justificativa, din care sa reiasa motivele solicitarii; declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca sistemele informatice financiarcontabile utilizate respecta prevederile "Criteriilor minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar-contabil"; copie de pe contractul, pe termen nelimitat, cu titlu oneros, dintre furnizorul programului informatic si beneficiar sau o confirmare, in scris, din partea furnizorului programului informatic, din care sa reiasa obligatia acestuia de a asigura intretinerea sistemului informatic in conformitate cu modificarile intervenite in reglementarile financiar-contabile; modelele formularelor editate cu ajutorul sistemului informatic si/sau eventualele aprobari pentru utilizarea altor modele de formulare cu regim special; in conditiile in care programul informatic folosit este realizat de catre unitate, o copie de pe mentiunile inregistrate in registrul comertului privind obiectul de activitate, in sensul includerii in acesta a activitatii de realizare si furnizare de programe informatice; declaratie pe propria raspundere, din care sa reiasa, pe de o parte, ca nu li s-a intocmit nici un dosar de control in care s-au mentionat abateri in privinta intocmirii documentelor cu regim special care stau la baza determinarii veniturilor si, implicit, a calculului impozitelor si taxelor datorate; copie dupa dosarul de infiintare a persoanei juridice (date actualizate). Circuit documente si procedura: - dosarul solicitarii se verifica la compartiment, dupa care se depune la registratura generala, pentru inregistrare; - dupa verificare si avizare, se solicita alocarea regimului special de la CN Imprimeria Nationala Bucuresti, urmand ca, dupa primirea aprobarii, sa fie trimisa prin posta o comunicare cu plaja de numere titularului cererii. V.3. PIERDERI FORMULARE*) *) Atributii de competenta DGFPJ Iasi Documente necesare: - adresa de inaintare; - copie de pe actul de publicare in Monitorul Oficial (copie chitanta anunt declarare pierdere). Circuit documente: - documentia se depune la registratura generala sau se expediaza prin posta, cu confirmare de primire.

VI. ACTIVITATEA DE RELATII PUBLICE, SOLUTIONARE PETITII SI SESIZARI*)


*) Atributii de competenta DGFPJ Iasi, cu exceptia solictarii de audiente pct.VI.2 Denumire compartiment: Compartimentul Relatii publice Camera: 102, Corp B, Mezanin Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 213332, interior: 1105; tel verde: 08 008 213332 VI.1. INFORMATII DE INTERES PUBLIC*) *) Atributii de competenta DGFPJ Iasi

38

(Solicitarea de informatii de interes public este actiunea verbala sau scrisa prin care o persoana (fizica sau juridica,romana ori straina) poate cere informatii considerate ca fiind de interes public) Accesul la informatiile de interes public, asa cum sunt prevazute de Legea nr.544/2001(M.Of. nr.663/2001), se realizeaza prin: a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau prin mijloace de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de internet proprie; b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop. Accesul la informatiile de interes public este gratuit. Costul serviciilor de copiere, daca este cazul, va fi suportat de solicitant, in conditiile legii, iar plata serviciilor de copiere se va face la casieria autoritatii sau institutiei publice. Documente necesare: - cerere tip, model conform Anexei nr.1 la normele metodologice aprobate prin H.G. nr.123/2002;; - reclamatia administrativa, model conform Anexei nr.2a) si 2b) din norme, adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia, in cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalca. Circuit documente: - cererile se inregistreaza la compartimentul de specialitate, care elibereaza o confirmare scrisa continand data si numarul de inregistrare a cererii; Termen de solutionare: - intre 10- 40 zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public solicitate; - 5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivului refuzului. VI. 2. SOLICITAREA DE AUDIENTE (Orice persoan interesat se poate nscrie n audien la Directorul Executiv al DGFPJ Iai i/sau la Directorii executivi adjunci, Trezorierul-ef, precum i la efii administraiilor finanelor publice teritoriale, potrivit programului de audiente). Programul de audiene cu publicul este afiat pe site-ul Direciei Generale www.finanteiasi.ro , precum i la sediul instituiei Procedura: - inscrierea in audienta pentru conducerea directiei generale se face prin compartimentul Relatii publice, prin prezentarea persoanei la camera 102, mezanin sau telefonic, la numarul 0232 23332, interior 1105; - audienta va fi programata conform graficului, la persoana de conducere solicitata, iar cetatenii vor fi insotiti de functionarul desemnat, care va intocmi notele de audienta; - pentru audientele solicitate conducerii unitatilor fiscale teritoriale, cetatenii se vor adresa pentru programare la secretariatele administratiilor finantelor publice. VI.3. SOLUTIONARE PETITII*) *) Atributii de competenta DGFPJ Iasi (Orice persoan sau organizatie legal constituita are dreptul de a depune petiii la instituiile publice i de a primi rspuns la acestea, indiferent de natura rezultatului) Aspectele principale care pot face obiectul unei petiii adresate instituiei noastre sunt:

39

diverse cazuri de evaziune fiscal: persoane juridice i persoane fizice autorizate care obin venituri pentru care nu pltesc impozitele aferente la bugetul consolidat al statului; activiti comerciale neautorizate; abuzuri ale patronilor legate de salarizare, concedii de odihn sau medicale nepltite, nentocmirea crii de munc; reanalizarea situaiei fiscale: lmuriri privind modul de calcul a impozitului pe venitul global, scutiri de taxe i impozite, anulare de amenzi, verificri ale deciziilor de impunere; lmuriri privind calculul dobnzilor la certificatele de trezorerie pentru populaie; lmuriri privind cuantmul majorrilor sau penalizrilor; cereri de angajare; nchirierea de spaii pentru locuit fr a fi ncheiate contracte privind cedarea folosinei bunului sau nregistrarea acestora la unitile fiscale n vederea impunerii veniturilor realizate; nereguli la Asociaiile de Proprietari.

Documente necesare si procedura: - petitie (cerere, reclamatie, sesizare sau propunere) formulata in scris; - copie de pe acte si/sau documente justificative care sa ateste veridicitatea celor sesizat;. - petitiile gresit indreptate vor fi indreptate in termen de 5 de la inregistrare de catre compartiment autoritatilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate, urmand ca petitionarul sa fie instiintat despre aceasta; - petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza. Circuit documente: - inregistrarea petitiei, insotita de documentatie, dupa caz, se face la registratura directiei generale Termen de solutionare: 30 de zile de data inregistrarii petitiei la autoritatea sau institutia publica competenta. VI. 4. SOLUTIONARE SESIZARI LEGATE DE PRACTICI NELOIALE*) *) Atributii de competenta DGFPJ Iasi (solutionarea sesizarilor formulate de agenti economici, acuzand incalcari ale dispozitiilor legale in domeniul concurentei neloiale si publicitatea, in baza Legii nr.11/1991, repectiv Legea nr.148/2000) Denumire compartiment: Compartiment Ajutor de stat, practici Camera: 2, Etajul 10 Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 213332, interior: 1606 Formular: SOLUTII (MASURI) ADOPTATE Documente necesare; - sesizarea agentului economic, formulata in scris; - copie de pe acte si/sau documente justificative care sa ateste veridicitatea celor sesizate. Circuit documente si procedura: - sesizarea, insotita de documentatie, dupa caz, se inregistreaza la registratura directiei generale; - solutiile adoptate si comunicate reclamantilor se pot transmite si persoanelor parate, la solicitarea scrisa a acestora. Termen de solutionare: 30 de zile de data inregistrarii sesizarii, sau dupa caz, de la data constituirii complete a dosarului cauzei.

40

VII.LICITATII SI VALORIFICARI BUNURI


VII.1. LICITATII Denumire compartiment: Compartimentul Colectare si executare silita Camera 2, parter Program de lucru:zilnic, 8-16 Telefon: 0232 720728, interior : 19 Documente necesare: - oferta de cumparare din partea participantilor; - imputernicirea persoanei care reprezinta ofertantul; - pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare; - pentru persoane juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; - pentru persoane fizice romane, copie de pe actul de identitate; - pentru persoane fizice straine, copie de pe pasaport; - dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat si la bugetul local (certificate de atestare fiscala); - dupa caz, declaratie notariala prin care se atesta ca persoana participanta nu este administrator sau asociat al firmei care detine bunul licitat; - dovada platii taxei de participare ( 10% din pretul de pornire a licitatiei, care se plateste, in lei, la Trezorerie sau prin banca). Circuit documente: - ofertantul se prezinta la persoana desemnata din cadrul serviciului care a organizat licitatia cu documentele, pentru verificare; - cu nota de plata intocmita pentru stabilirea taxei de participare se prezinta la ghiseul de trezorerie pentru achitarea sumei; - documentatia se inregistreaza la secretariat organului fiscal compentent, urmand a fi depusa la serviciul care orbanizeaza licitatia.

VII.2 VALORIFICARI BUNURI CONFISCATE*) *) Atributii de competenta DGFPJ Iasi Denumire compartiment: Compartiment pentru evidenta si valorificare bunuri devenite proprietate de stat in conditiile legii Camera: 3, Etajul 10 Program de lucru: 8-16 Telefon: 0232 213332, interior: 1900 VII.2.1. METODE DE VALORIFICARE: a) Prin licitatie publica: Documente necesare: - cerere scrisa, insotita de: - delegatie sau imputernicire pentru persoana desemnata; - certificate de atestare fiscala; - chitanta de plata privind garantie depusa ( de regula, 10% din pretul de pornire). Procedura:

41

publicitatea se realizeaza prin anunturi in presa locala, afisaj la parter si etajul 10, precum si pe site-ul www.finanteiasi.ro; licitatia se desfasoara in prezenta unei comisii de licitatii, pe principiul pretului cel mai mare oferit documentatia se depune la secretariatul AMAVS, etaj 1, camera 1101; garantia se achita la Trezoreria mun.Iasi

b) Prin vanzare directa: Documente necesare: - cerere scrisa, cu date de contact; - copie de pe actul de identitate; Procedura: - publicitatea se realizeaza prin anunturi in presa locala, afisaj la parter si etajul 10, precum si pe site-ul www.finanteiasi.ro; - dupa inregistrarea cererilor, solicitantii sunt contactati prin compartimentul de specialitate pentru achitarea contravalorii bunurilor la Trezoreria mun.Iasi; - predarea-primirea bunurilor se face pe baza de factura si proces-verbal. c) desfacere prin societati comerciale in regim de consignatie. VII.2.2. ATRIBUIRI BUNURI ( bunurile nevalorificate se pot atribui, cu tilu gratuit, creselor, gradinitelor, centrelor de plasament, camine de batrani, scoli, si alte institutii publice, institutii de cult, precum si persoanelor care au suferit de pe urma calamitatilor naturale, s.a. ) Documente necesare: - solicitare scrisa si motivata, cu datele de identificare. Procedura: - in urma analizei si aprobariI LISTEI, bunurile se predau cu proces-verbal reprezentantilor institutiilor, pe baza de imputernicire.

MATERIAL DOCUMENTAR INTOCMIT DE SERVICUL METODOLOGIE SI ASISTENTA PENTRU CONTRIBUABILI, CU SPRIJINUL STRUCTURILOR IMPLICATE IN ACTIVITATEA DESFASURATA CU PUBLICUL DIN CADRUL D.G.F.P.J.IASI SI AFPO HIRLAU IASI EDITIA I - SEPTEMBRIE 2006-

42