Istoria Internetului

Internetul s-a născut la mijlocul anilor 60 în forma ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Net) - o reţea între mai multe computere din unele instituţii americane, ce lucrau pentru ARPA, un departament de cercetare din cadrul Pentagonului. ARPA a fost pus în funcţiune ca reacţie la succesul sovietic al lansării satelitului Sputnik în spaţiu în 1957. Unul din obiectivele ARPAnet era crearea unei reţele, care să nu fie distrusă datorită atacurilor asupra sistemului. Războiul Rece fiind la apogeu, scenariul unui dezastru era considerat fie lansarea unei bombe fie un atac nuclear. De aici a rezultat un proiect de reţea, unde reţeaua însăşi era permanent în pericol de atac. În consecinţă:- doar un minimum de informaţii era cerut de la computerele client în reţea - oricând transmisia de date întâlnea un obstacol, sau una dintre adrese era de negăsit, se găsea o altă cale către adresa căutată. Toate acestea au fost codificate într-un protocol care reglementa transmisia de date pe Internet. În forma sa finală, acesta era TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet protocol), care este şi acum baza Internetului. TCP/IP face posibil ca modele diferite de calculatoare, de exemplu IBM compatibile sau Mac's, folosind sisteme diferite de operare, cum ar fi UNIX, Windows, MacOS etc. să se "înţeleagă" unele cu altele. În acest fel, Internetul era şi este cu adevărat o platformă-independentă. Internet-ul "civil" a început ca o reţea de patru computere între Universităţile din Utah, Santa Barbara şi Los Angeles şi Institutul de Cercetare din Stanford. În curând, cercetători din alte instituţii de stat au devenit interesaţi. Deoarece folosirea computerelor era costisitoare, ei au văzut imediat avantajele folosirii în comun a unei reţele. La sfârşitul anilor 60 şi începutul anilor 70, când Internetul număra în jur de 50 de computere, s-au dezvoltat primele dintre servicii, folosite încă şi azi pentru transferul informaţiei:- File Transfer Protocol pentru trimiterea şi regăsirea fişierelor - Telnet pentru accesarea şi folosirea bazelor de date, a bibliotecilor şi a cataloagelor din toată lumea - E-Mail pentru trimiterea mesajelor personale. Internetul era în mod categoric în ascendenţă. Cu noi grupuri de utilizatori care se alăturau, în următoarea decadă, Internetul a crescut la o reţea de 200 de computere. Partea militară era organizată într-o reţea separată, Milnet. În acelaşi timp, au apărut alte reţele, mai ales în sectorul academic. Importanţa printre acestea era (şi este) USENET sau Users' Network, care a început în 1979, când câteva UNIX-computere au fost conectate împreună. USENET. În sute de grupuri de discuţii despre orice subiect imaginabil, oamenii făceau schimb de noutăţi şi imagini, în ciuda distanţelor şi a hotarelor. Alte reţele s-au dezvoltat de-a lungul USENETului. Toate formau baza unui spaţiu de comunicaţie radical

democratic. De exemplu, înaintea unei noi discuţii pe care grupul o începea, comunităţii Netului i se cerea un vot de accept. Grupurile de discuţii joacă încă un rol mare pe Internet. Există mii şi zeci de mii în întreg Internetul. Altă moştenire a USENET este "Netiquette", sau regulile de comportament pe Internet. 10 ani după ce USENET îşi începuse dezvoltarea, Internetul a crescut la 80.000 de computere. A început să fie un factor de luat în considerare în politică. Şi curând, expresia "Information SuperHighway" (autostrada informaţiei) a devenit uzuală. În această metaforă, Internetul era văzut ca o importantă infrastructură pentru transportul unor bunuri vitale - informaţiile. În anii 80 şi începutul anilor 90, când Internetul era folosit doar de un număr mic de cercetători, arată mult diferit faţă de prezent. Principalele aplicaţii erau atunci poşta electronică şi grupurile de discuţii (Newsgroups) plus diverse rutine de căutare şi mecanisme de transfer al fişierelor. Aceasta era o lume UNIX, în care toate comunicaţiile existau doar ca text sau numere, şi liniile de comandă trebuiau memorate şi tipărite. Când poşta electronică, dar mai ales programele de căutare şi de transfer al fişierelor au trebuit să facă faţă unor cerinţe mai complexe, s-au dezvoltat noi navigatoare. Softwareul pentru fiecare trebuia să fie obţinut şi configurat separat. Folosirea fiecăruia trebuia să fie învăţată. Pe scurt: datorită metalimbajului foarte dificil, folosirea Internetului în acea perioadă era restrânsă la un mic grup de oameni din universităţi şi institute de cercetare. Marea schimbare a început în 1989, când Tim Berners Lee de la CERN (Centrul European pentru Fizica Nucleară) din Geneva a pus bazele în 1989 dezvoltării primului prototip al World Wide Web (WWW sau 3W). Ca de obicei în istoria Internetului, scopul iniţial al WWW-ului era destul de limitat. Era destinat să fie o platformă internă de comunicaţii pentru cercetătorii din întreaga lume care lucrau pentru CERN. Sarcina principală era să asigure un sistem care să facă legătura între varietatea de platforme ale diverselor calculatoare. Soluţia de bază era ideea de a face legătura între documente via "hipertext". Hipertext înseamnă, a marca şirurile de text sau alte obiecte şi de a le lega cu alte obiecte, care ar putea fi din punct de vedere fizic la mare distanţă de obiectul original. Când legătura este selectată, cineva poate "sări" la documentul legat. În acest fel este posibil de a lega un număr nelimitat de documente între ele într-o structură web ne-ierarhică. Pentru a putea deosebi aceste documente şi pentru a le regăsi, fiecare are o adresă unică. Aceasta este Unique Resource Locator (URL). URL-urile constau într-un protocol de transmitere (în cazul WWW-ului acesta este Hypertext Transfer Protocol - http), urmat de www (în cele mai multe cazuri) şi de domeniu (de exemplu numele serverului şi numele paginii).

Prima versiune a programelor pentru a naviga pe www, aşa numitele "browsere" urmau încă tradiţia originală a Internetului - erau numai text. De aceea, sistemul a rămas, în principiu, neprietenos cu utilizatorii. În septembrie 1992 nu existau mai mult de 20 de servere web în întreaga lume. Schimbarea radicală s-a produs când NCSA (National Center for Supercomputing Applications) din SUA a scos "Mosaic" - Browser în 1993, care era bazat pe o interfaţă grafică (Windows). Enorma creştere a web-ului a început virtual, dintr-o dată: În iunie 1993, 130 servere Web erau înregistrate, în 1994 erau deja 11.576 servere. Dar web-ul nu a făcut doar să se dezvolte. De asemenea, posibilităţile de a prezenta datele au crescut dramatic. Curând au apărut poze şi animaţii pe situri web, urmate de sunete. Doar un mic pas mai era necesar pentru a aduce cataloage, directoare şi formulare de comandă pe situri web. Astfel, câţiva ani mai târziu s-a născut E-Commerce.

Protocolul TCP/IP
Definiţia protocolului TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) este cel mai utilizat protocol folosit în reţelele locale cât şi pe Internet datorită disponibilităţii şi flexibilităţi lui având cel mai mare grad de corecţie al erorilor. TCP/IP permite comunicarea între calculatoarele din întreaga lume indiferent de sistemul de operare instalat. Istoric În anii 1960, guvernul SUA finanţează proiectarea şi dezvoltarea procotolului TCP/IP. Ministerul Apărării Naţionale al SUA dorea un protocol de reţea care sa meargă indiferent de condiţiile de pe reţea. Atât timp cât conexiunea fizică între calculatoare este funcţională şi conexiunea logică a lor să fie funcţională, chiar dacă alte calculatoare din reţea se opresc brusc. Era nevoie de o arhitectură flexibilă, mergând de la transferul de fişiere până la transmiterea vorbirii în timp real. Crearea acestui protocol a rezolvat multe probleme dificile din acea vreme, astfel devenind modelul standard pe care Internetul se bazează. La început el a fost folosit pentru reţelele militare, apoi a fost furnizat şi agenţiilor guvernamentale, universităţilor ca la urmă să poată fi folosit de publicul larg. Cum funcţionează… Protocolul TCP/IP este compus din patru niveluri: Aplicaţie, Transport, Reţea şi Acces la reţea. Modelul TCP/IP este asemănător cu modelul OSI (Open Systems Interconnection). Atentie: A nu se confunda numele nivelurilor TCP/IP cu numele nivelurile din OSI.

Nivelul Aplicaţie Nivelul Aplicaţie se ocupă cu protocoalele de nivel înalt, codificarea, şi controlul dialogului, împachetarea datelor şi trimiterea lor la următoarele niveluri. El comasează nivelurile Aplicaţie, Prezentare şi Sesiune din modelul OSI

Nivelul Aplicaţie conţine următoarele protocoale de nivel înalt:
• • • • • •

Transfer de fişiere: TFTP, FTP şi NFS E-mail: SMTP Remote: telnet, rlogin Managementul de reţele: SNMP Managementul de nume: DNS HTTP

Nivelul Transport Nivelul Transport asigură conexiunea logică dintre calculatorul sursă şi calculatorul destinaţie, fluxul de date şi corecţia erorilor.

UDP (User Datagram Protocol) este un protocol nesigur. TCP cere retrimiterea acelui pachet. fară retrimiterea pachetelor eronate. TCP fragmentează fluxul de octeţi în mesaje discrete şi pasează fiecare mesaj nivelului Reţea. Exemple de aplicaţii care folosesc procolul UDP: • • • • DNS (DOMAIN NAME SERVER) TFTP (TRIVIAL FILE TRANSFER PROTOCOL) IPTV (TV prin Internet) VOIP (Telefonie prin Internet) Nivelul Reţea Scopul nivelul reţea este de a găsi cel mai optim traseu prin care poate trimite pachetele. . UDP este folosit in aplicaţiile de transmisii video sau audio şi aplicaţii client-server. Toate aceste lucruri sunt realizate prin utilizarea secvenţelor de număr. Nivelul reţea corespunde cu acelaşi nivel reţea din modelul OSI.Nivelul transport include protocoale TCP şi UDP. destinat pentru aplicaţii care trebuie să interogheze rapid. sliding windows şi acknowledgments. Dacă pe calculatorul destinaţie un pachet ajunge cu erori. TCP tratează totodată controlul fluxului pentru a se asigura că. calculatorul sursă nu inundă calculatorul destinaţie cu mai multe pachete decât poate acesta să prelucreze. TCP (Trasmission Control Protocol) este un protocol orientat pe conexiune care permite ca un flux de octeţi trimişi de la un calculator să ajungă fără erori pe orice alt calculator din Internet.

Protocoalele care lucrează la nivelul Reţea din modelul TCP/IP sunt: • • • • IP (Internet Protocol) ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) RARP (Reverse Address Resolution Protocol) IP caută cea mai bună cale de a trimite pachetele. incluzând şi aspectele legate de tehnologii şi de medii de transmisie. ARP determină adresa MAC pentru adresele IP RARP determină adresa IP pentru o adresă MAC cunoscută. Protocolul standard. Nivelul Acces la Reţea Nivelul Acces la Reţea se ocupă cu toate problemele legate de transmiterea efectivă a unui pachet IP pe o legătură fizică. şi alte componente se găsesc în nivelul Acces la reţea. Problemele majore se referă la dirijarea pachetelor şi evitarea congestiei în reţea. adică nivelurile OSI Legătură de date şi Fizic. plăci de reţea. Nivelul de acces la reţea defineşte procedurile folosite pentru interogarea cu echipamentele de reţea şi de acces la mediu de transmisie. Drivere. modemuri. De aceea este rezonabil să presupunem că nivelul Reţea din TCP/IP funcţionează asemănător cu nivelul reţea din OSI. ICMP oferă capabilităţi de control şi în schimbul de mesaje. cum ar fi Serial Line Internet Protocol (SLIP) şi punct-la-punct Protocol (PPP) trebuie să asigure .

Multe protocoale sunt necesare pentru a determina elementele de hardware şi software. precum şi specificaţiile de transmitere la acest nivel. prezentare şi de sesiune în propriul nivel numit Aplicaţie. Nivelul transport din modelul OSI oferă încredere. chiar dacă acestea includ servicii diferite Deosebiri: • • • • TCP/IP combină din modelul OSI nivelurile aplicaţie. În cazul în care TCP/IP nivelul Transport utilizează UDP. Modelul OSI nu este folosit în construcţia de reţele. cu scopul de a-i ajuta pe elevi să înţeleagă procesul de comunicare. acesta nu oferă încredere livrării de pachete. TCP/IP pare simplu pentru că are mai puţine niveluri. Cum se formează un pachet TCP/IP O simplă comparaţie între modelul OSI şi modelul TCP/IP Asemănări: • • Ambele au niveluri Ambele au niveluri de aplicare. el este folosit ca un ghid. . TCP/IP a câştigat credibilitate din cauza protocoalelor. TCP/IP combină din modelul OSI nivelurile Legatură Date şi Fizic în propriul său nivel numit Acces la reţea. Internetul a fost dezvoltat pe baza standardelor de protocoale TCP/IP.accesul la reţea prin intermediul unui modem de conectare.

cererea adresată de client serverului DHCP ales 4. care a introdus alocarea dinamică a adreselor în reţelele sale. Acknowledgment . etc.) trebuie să utilizeze DHCP pentru obţinerea dinamică a parametrilor fiecărei interfeţe.RFC 1533: DHCP options and BOOTP Vendor extension .clientul caută un server disponibil pentru a-şi transmite mesajul 2.5. să aloce o adresă IP unui calculator gazdă care urmează a se conecta la acea reţea. Microsoft a fost prima firmă care a introdus în 1994 DHCP. serverelor DNS (Domain Name Service). . Conceptele au fost preluate şi de firma MacIntosh. DHCP este un mediu client server. Un dispozitiv cu mai multe interfeţe (router.serverul transmite clientului pachetul de date solicitat. odată cu lansarea lui Windows NT Server 3.Dynamic Host Configuration Protocol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) este un protocol TCP/IP care dă posibilitatea unei reţele private. pe o durată limitată de timp.RFC 1534: Interoperation between DHCP and BOOTP . utilizat pentru alocarea dinamică a adreselor de IP. Procesul se desfăşoară în patru paşi : 1. Cum lucrează DHCP? Clienţii DHCP caută în reţea servere DHCP. conectate la internet.oferta DHCP către client 3. o identitate (adresă IP. Discover . Request . care defineşte structura şi funcţionalitatea lui DHCP. de la care încearcă să obţină. mască de reţea.RFC 1541: DHCP . adresă pentru default gateway). urmaş al protocolului BOOTP. DHCP a fost proiectat şi dezvoltat sub auspiciile Internet Engeneering Task Force (IETF). WINS (Windows Internet Name Service ) şi a default gateway.RFC 1542: Clasifications and extensions for Bootstrap Protocol Cel mai interesant este RFC 1541. DHCP este complet definit de următoarele Request For Comments: . calculator cu mai multe NIC-uri. Offer .

Internet Protocol (TCP/IP) .Configurarea reţelei în Windows XP. pentru alocarea dinamică a adresei (DHCP) Succesiunea etapelor este: • Start .Network Connections .Control Panel .Internet Protocol (TCP/IP) Properties: • Obtain an IP address automatically • Obtain DNS server address automatically .LAN card .LAN Properties .

Domain Name Server (DNS). pentru un domeniu sau mai multe. . de traducere a unei adrese tip nume într-o adresă IP .Adresa IP. care ascultă cereri pe un port standard (53) şi care rulează pe un calculator conectat permanent (de obicei) la Internet. În mare. el asigură un serviciu. este un program software. DNS Generalităţi Un server de nume domeniu.

adresele IP. În schimb.150. ea este realizată de către organizaţii însărcinate cu distribuirea de spaţii de adrese. fără conexiune permanentă.cnfb.0. DNS (Domain Name System) este un serviciu de registru Internet distribuit. 'întreabă' un server DNS adresa IP pentru www. Adresele de IP sunt folosite pentru a comunica în reţelele locale sau pe Internet.4. RIPE este responsabilă cu gestiunea spaţiului de adrese atribuit Europei. dar nu oferă indicaţii despre modul cum poate fi găsit site-ul pe internet. Evident.org. Acesta identifică fiecare interfaţă logică a echipamentelor conectate printr-un număr numit "adresă IP". . 192.ro şi după aceea se conectează la serverul web care rulează pe calculatorul cu adresa de IP obţinută de la DNS. unică în Internet. adresa IP este utilizată la nivelul programelor de prelucrare în reţea. Versiunea standard folosită în majoritatea cazurilor este IPv4.249. Astfel. În primul rând.ro. IP (Internet Protocol) este un protocol care asigură un serviciu de transmitere a datelor. la nivelul utilizatorilor cu acces la mediul Internet. standardul curent pentru comunicarea în Internet. dacă acesta cade. protocolul IP realizează o corespondenţă bijectivă între adresele IP şi numele gestionate de DNS. deoarece sunt uşor de memorat. şi IP -ul maşinii (sau adresa) 199. care rezolvă domeniile în adevăratele lor adrese . Acest lucru intră în atribuţiile sistemului DNS. Maparea este o simplă asociere între două elemente.linux. site-urile web nu pot fi găsite iar livrarea mail se blochează. ca ftp. atât prin intermediul unei adrese IP (adresa unică pe care o are fiecare calculator cuplat la mediul Internet).cnfb. un navigator web vrea să se conecteze la adresa tip nume www. DNS translatează ("mapează") numele de domeniu (sau nume ale maşinilor de calcul) în adrese IP şi adresa IP în nume. Alocarea adreselor IP nu este arbitrară. adresa IP este reprezentată pe 32 de biţi (de ex. cât şi prin intermediul unui nume de calculator host.De exemplu. Concepţia protocolului TCP/IP este astfel implementată încât schema de adresare permite utilizatorilor şi programelor din reţea să identifice în mod unic o reţea sau un calculator host. Cele mai multe servicii Internet se bazează pe DNS şi. De exemplu. Numele de domenii sunt mult mai uşor de reţinut decât adresele IP. în acest caz un nume de maşină. Translatarea numelui în adresa IP se numeşte "rezolvarea numelui de domeniu". Un calculator se identifică printr-o adresă. Adresele tip nume sunt folosite din comoditate.168. numită adresa IP a calculatorului respectiv. În IPv4. identificarea calculatoarelor se face printr-un nume de calculator host gestionat de sistemul DNS.1). Totodată calculatorul poate avea asociat şi un nume.

Dacă procesul 'resolver' din calculatorul propriu nu reuşeşte să facă o căutare validă DNS (acel DNS lookup).nu neapărat la nivel central. atunci se recepţionează o eroare pentru orice pagină web sau server mail.yyy. înseamnă că există o problemă DNS .ro.yyy.zz. adică o adresă literală (gen www. Domenii şi DNS Sistemul de nume din Internet este structurat pe domenii şi subdomenii.• Structura DNS realizează administrarea unor nume prin care se acordă diferite responsabilităţi de grup.google. Dacă primind o eroare pentru www.tt). sau www. homepage-ul cu adresa IP echivalentă: xx. domeniul cel mai larg este ro.rdslink. aceasta pentru că o conexiune TCP/IP între 2 calculatoare în Internet se face la nivel de adrese numerice IP.zz.ro) şi adresa sa numerică (IP address. fiecare nivel reprezentând un domeniu.tt poate fi încărcat. care .rdslink.rdsnet. de tipul xx.com. apelate prin numele lor de domeniu. sau nume de domeniu DNS). Cum funcţionează? Fiecare calculator trebuie să 'ştie' de existenţa a cel puţin un server DNS pentru a rezolva corelaţia între un nume calificat de domeniu (FQDN.ro. Considerând un server de nume (name server) admin.

Se numeşte distribuită deoarece nu există un singur server care să aibă toată informaţia necesară traducerii oricărui domeniu într-o adresă IP.D. net . mil . Fiecare server DNS are un server DNS superior cu care face periodic schimb de informaţie. aceste servere DNS sunt operate de către deţinătorii domeniilor în cauză. Iată câteva dintre ele: com desemnează domeniul comercial.com.ro.domeniul guvernamental. Sistemul de căutare a unui nume în Internet este următorul: DNS este o bază de date distribuită pe toată reţeaua Internet. De obicei. după care urmează. Fiecare server menţine o bază de date cu propriile domenii pe care sistemele de pe Internet pot să o interogheze. În Internet există servere (servere DNS) care ţin tabele de corespondenţă între numele cunoscute de fiecare şi adresele fizice corespunzătoare.microsoft. Alte servere DNS din internet vor face apel la name serverele autoritare pentru a le furniza adresa corectă a domeniului pe web. Deci luând de la dreapta la stânga un nume. * Servere DNS Autoritare: fiecare domeniu trebuie să aibă 2 servere DNS ce funcţionează ca Autoritar şi Primar. us USA. Sigur.include domeniul rdslink. De aceea există sistemul de name servere autoritare şi servere rădăcină . pe cea mai din dreapta poziţie se află domeniul cel mai general. org . o va solicita unui server rădăcină. * Servere DNS Rădăcină: următoarea parte a unui sistem DNS. Exemplu : Dacă utilizatorul doreşte să acceseze www. Aceste 13 sisteme.ro. au sarcina de a propaga informaţia privind adresele IP a fiecărui server autoritar al unui domeniu. edu desemnează domeniul educaţional.microsoft.com Dacă nu are adresa sitului www. operate de către mai multe companii private. În Internet există domenii dedicate (standardizate).resurse de reţea. it Italia.com' în bara de adrese a browserului Browserul trimite un mesaj serverului DNS al Furnizorului de Servicii Internet (D. iar admin este un computer din cadrul domeniului rdslink. Serverul caută în înregistrările sale adresa sitului www.ro: • • • • Scrie 'www.domeniul militar.microsoft. restul subdomeniilor.alte organizaţii. în ordinea subordonării. trebuie să existe un sistem care să se asigure că serverele DNS de pretutindeni au acces la aceeaşi informaţie privind adresele IP ale siturilor şi domeniilor web. Pe cea mai din stânga poziţie se află numele computerului. sunt cele 13 servere DNS ce deţin informaţia 'top level' pentru întregul sistem DNS. instituţii academice şi laboratoare militare. către alte servere DNS de pe Internet. etc. Extinderea Internet-ului în diferite ţări a dus la crearea de domenii pentru fiecare ţară: ro România.C.). . gov . Acestea sunt serverele ce păstrează cea mai corectă şi adusă la zi informaţie privind adresa IP a unui domeniu. etc. fr Franţa. uk Marea Britanie. int resurse internaţionale.microsoft.

de unde primeşte adresa IP pentru www.com Serverul rădăcină trimite înapoi serverului DNS al Furnizorului de Servicii Internet (D. precum şi cu serverele autoritare ale fiecărui domeniu] Serverul rădăcină se conectează la adresa IP 131. prin urmare.com cunoscute. Serverul DNS al ISP-ului utilizatorului păstrează adresa www. grafică.com. dacă adresa IP a microsoft.com.D.) a configurat serverele DNS proprii. adresa poate fi păstrată în cache pentru câteva ore sau câteva zile.C. serverul autoritar pentru microsoft. În funcţie de modul cum Furnizorul de Servicii Internet (D. deoarece.microsoft. Acest amănunt este important.microsoft. video.240. Browserul este. aşa că întreabă un server rădăcină responsabil cu . un program de navigare în web.C. Browserul se conectează la adresa IP şi primeşte paginile de la www.com în cache-ul DNS propriu. va avea adresa stocată local şi o poate rezolva mult mai rapid.) această adresă.Opera • Nintendo DS browser . Un browser este o aplicaţie software care permite utilizatorilor să afişeze texte.com [sau a oricărui domeniu] se schimbă în intervalul respectiv.com face parte din .D. serverul DNS nu o va mai solicita serverelor rădăcină până când nu expiră cacheul.1. Unele dintre cele mai cunoscute browsere web sunt: • Microsoft Internet Explorer • Mozilla Firefox • Apple Safari • Google Chrome • Opera Software. care la rândul lui o va transmite înapoi browserului utilizatorului. muzică şi alte informaţii localizate pe o pagină din World Wide Web.microsoft.com TLD [serverul rădăcină are o listă cu toate domeniile . Când cineva conectat la acelaşi ISP într-o altă sesiune doreşte să se conecteze la microsoft.• • • • • microsoft.107.com. dar şi să comunice cu ofertantul de informaţii sau cu alţi utilizatori.com TLD [top-level-domain].

serviciul de ştiri. serviciul ftp (transferul de fişiere). • Urmărirea conexiunilor dintre documentele html. • Accesarea altor servicii de informare şi servicii Internet: poşta electronică. numite motoare de căutare. Browserul transmite acest text unor aplicaţii speciale din web. Dacă utilizatorul parcurge paginile vizitate în sesiunea curentă. • Imaginile in-line sunt acele imagini incluse într-o pagină web. el poate introduce drept "cheie de căutare" o parte de text pe care documentul ar trebui să îl conţină. imagini şi sunet. care nu pot fi modificate. . • Copierea informaţiilor în calculatorul propriu. el accesează informaţia salvată în directorul cache la prima trecere prin aceste pagini. Elemente specifice unui browser: • Descărcare (Download) reprezintă copierea unui fişier în calculatorul utilizatorului. • Directorul cache în care browserul păstrează informaţia primită din web. precum şi rularea unor programe pe care site-urile web şi documentele pot să le includă sau apeleze (applet-uri. chiar dacă există deja în directorul cache. Funcţii accesate cu ajutorul unui browser: • Navigarea printre documentele html din www sau din alte servicii. Dacă utilizatorul nu cunoaşte adresa exactă.locaţia dorită. Utilizatorului nu îi mai rămâne decât să aleagă . în realitate această listă de adrese poate fi uneori extrem de lungă.În componenţa unui browser intră un set de programe care permit afişarea şi manevrarea informaţiilor bazate pe text.eventual prin mai multe încercări . dar pot fi vizualizate. ori de pe propriul calculator. etc. de ordinul sutelor de mii de linii. oferind apoi ca rezultat o listă de adrese care conţin textul căutat. • Găsirea rapidă a informaţiilor cu ajutorul ”semnelor de carte” şi a istoricului. caz în care este nevoie de o strategie de căutare mai exactă. adresă care este unică (Uniform Resource Locator sau URL). Acestea caută în multitudinea de documente sau site-uri respectivul text. • Utilizarea unor proceduri de căutare a informaţiei. vizualizarea acestora. scripturi). • Reîmprospătarea paginii web: pagina va fi încărcată din nou din reţea. redimensionate sau deplasate. Fiecare browser are o casetă de text în care utilizatorul poate să scrie adresa documentului sau a site-ului dorit.

mai multe sesiuni anterioare). Fişierul trimis la destinaţie poate fi un document . Folosind protocolul HTTP. clienţii şi serverele determină tipul formatelor de document în mod dinamic. Dacă protocolul FTP oferă o conexiune continuă până la eventuala apariţie a unei erori sau până la închiderea conexiunii.HyperText Transfer Protocol reprezintă un protocol de comunicare în reţea. ea trimite serverului o listă a formatelor pe care le recunoaşte. care permite saltul simplu de la un document sau site la altul. Protocolul HTTP este de tip text. Protocolul HTTP foloseşte o conexiune TCP/IP care este menţinută pe durata unei singure tranzacţii. HTTP . HTTP (Hypertext Transfer Protocol) este metoda cea mai des utilizată pentru accesarea informaţiilor păstrate pe servere World Wide Web (WWW). cu ajutorul căreia poate încărca acea pagină. aceasta se consideră ca fiind http). cu un simplu click pe mouse.• Istoricul (History) reprezintă lista paginilor accesate într-o sesiune (cea actuală sau. interconectate prin tehnologia Hipertext. astfel că atunci când o aplicaţie client contactează un server. Ca răspuns. De exemplu: dacă este solicitată conectarea la un site Web. • Aplicaţie ajutătoare – reprezintă un soft prin intermediul căruia utilizatorul poate afişa anumite formate de fişiere (ex. serverele şi clienţii pot folosi formate de date proprii sau private pentru a schimba date. special proiectat pentru Web. serverul trimite datele folosind cel mai apropiat format posibil. în locul URL al paginii respective. browser-ul (clientul) şi serverul crează o legătură ce permite serverului să trimită clientului fişierul HTML solicitat. pentru fiecare operaţie HTTP. Astfel. • “Semnul de carte” sau ”pagina favorită”: utilizatorul poate asocia unei anumite pagini o denumire preferată. fiind protocolul "implicit" al WWW (dacă un URL nu conţine partea de protocol. Nici browser-ul clientului şi nici serverul nu reţin starea ultimei conexiuni. HTTP presupune că pe calculatorul destinaţie rulează un program care înţelege protocolul. O adresă accesată anterior poate fi apelată prin reluarea ei din această listă. După ce clientul prelucrează fişierul HTML şi constată că îi mai sunt necesare şi alte fişiere. Browser-ul (aplicaţia client ce foloseşte protocolul HTTP pentru a furniza informaţii) şi serverul (aplicaţia care rulează pe computerul ce stochează informaţiile) trebuie să realizeze o conexiune la internet şi apoi să o întrerupă. afişarea 3-D). în funcţie de opţiunile celor care le-au realizat. Acest protocol dirijează toate operaţiunile dintre browser şi serverul de Web. Fiecare operaţie HTTP este numită tranzacţie. Documentele şi paginile web pe care le afişează browserele sunt. protocolul HTTP nu are o stare stabilă. el trebuie să iniţieze o nouă conexiune la server. fişiere audio). în cazul unora dintre browsere. • Plug-in soft ce măreşte funcţionalitatea browserului (ex.

example. Modul exact de desfăşurare a acestei acţiuni (cerere şi răspuns) este stabilit în specificaţiile HTTP. În reţele de calculatoare. sau pagini generate dinamic <SSI. conexiune.html sau altele). scripturi <Javascript>.NET>). pagina web. urmează răspunsul serverului cu datele cerute (pagini cu fişiere ataşate . un server proxy este un server (un sistem de computer sau un program de aplicaţie). Un server proxy poate modifica. de a bloca site-uri nedorite • Realizarea rapoartelor de utilizare a internetului într-o companie . În prima fază numele (adresa) www. În cazul în care cererea este validată de filtru. el poate servi cererea fără a contacta serverul specificat.example. limba dorită ş. proxy-ul oferă resurse prin conectarea la serverul relevant şi solicitând serviciul în numele clientului. Dacă se apelează un link sau o adresă de web cum ar fi http://www. Informaţii suplimentare (indicaţii pentru browser. protocolul HTTP este de nivel aplicaţie. şi.HTML (Hyper Text Markup Language). cum ar fi un fişier.com este convertit de protocolul DNS într-o adresă IP. uneori. Un client se conectează la serverul proxy.imagini.) pot fi adăugate în header-ul pachetului HTTP.com. În urma cererii (HTTP-GET). opţional. de exemplu. acesta reprezintă o solicitare adresată calculatorului host pentru afişarea unei pagini web (index. care acţionează ca intermediar pentru cereri de la clienţii care solicită resurse de la alte servere. HTTP oferă o tehnică de comunicare prin care paginile web se pot transmite de la un computer aflat la distanţă spre propriul computer. De exemplu. Apoi se realizează transferul prin protocolul TCP pe portul standard 80 al serverului HTTP. solicitând unele servicii. sau alte resurse. animaţie sau video.a. Realizarea şi evoluţia sa sunt coordonate de către World Wide Web Consortium (W3C). solicitarea clientului sau răspunsul serverului. În acest caz. Serverul proxy evaluează cererea în conformitate cu normele sale de filtrare. de asemenea un program executabil pe server-ul respectiv sau/şi un editor de text. şi returnează cererile ulterioare pentru acelaşi conţinut în mod direct. PHP şi ASP. Un server proxy are mai multe scopuri. Dacă informaţiile nu pot fi transmise. atunci serverul trimite înapoi un mesaj de eroare. Dintre acestea pot fi menţionate: • Păstrarea calculatoarelor din spatele lui anonime • Reducerea timpului de accesare a resurselor (prin memoria cache) • Aplicarea politicii de accesare a serviciilor de reţea sau de conţinut. de sunet. foi de stil <CSS>. se memorează răspunsuri de la serverul de la distanţă. un fişier grafic. Conform OSI. JSP. poate filtra traficul după adresa IP sau protocol. disponibile de la un alt server.

nu neapărat un risc. chat. Mosaic sau Lynx). care ştiu cum să extragă datele. În utilizarea unui server proxy. Aceste documente distribuite pe Web (numite şi pagini web) sunt scrise în limbaj HTML. toate datele trimise la serviciul folosit (de exemplu.• Securitatea sau controlul parental pe anumite site-uri • Scanarea conţinutului transmis înainte de trimitere • Protecţia împotriva scurgerii datelor • Depăşirea restricţiilor regionale. fie în reţelele locale. este acela că utilizatorii de proxy pot fi blocaţi pe unele site-uri web. PORTAL Ce este un portal? Un site folosit pe post de uşă de intrare în Internet sau ca punct de plecare/agregare a multor altor siteuri şi servicii online (de la informaţii utile. WWW (World Wide Web) World Wide Web (sau simplu Web ) reprezintă ansamblul documentelor de natură hypertext distribuite fie pe Internet. Un inconvenient. există riscul ca un server proxy rău intenţionat să poată înregistra tot ceea ce a fost trimis. Arhitectura WWW este una a clienţilor (precum Nestcape Navigator. email până la shopping şi linkuri). Prin urmare. . Internet Explorer. dar ignoră modul de prezentare a acestora pentru utilizator. trebuie să treacă prin server proxy înainte de a fi trimis mai departe. care ştiu cum să prezinte datele. Implementările Web urmează un model standard de programe client – server. dar nu şi originea lor şi a serverelor. un server HTTP într-un site web). mai ales într-o formă necriptată. de exemplu anonymizing proxy. inclusiv datele de conectare si parolele necriptate.

Introducerile din articole şi biografii introduse în portal nu trebuie să depăşească 200 de cuvinte.edemocratie. Estetica portalului trebuie să fie una plăcută. precum email. Un portal de calitate este un portal ce conţine un domeniu major. Atractiv . Numărul legăturilor roşii este limitat. forum. Un portal de calitate este un portal care se află printre cele mai bune portaluri. Culorile trebuie să fie în ton cu conţinutul acestuia. Portalurile de calitate se pot propune după următoarele criterii: Acesta trebuie să fie: • Util . de asemenea trebuie să nu conţină probleme de formatare.Un site de web care oferă o gamă largă de servicii şi resurse. Portalurile care sunt despre un subiect restrâns sunt mai puţin folositoare deoarece se bazează doar pe acel subiect.ro este considerat un portal resurse de e-democraţie şi guvernare electronică în România. . De exemplu www. motoare de căutare şi magazine virtuale.

cu multiple secţiuni.• Bine întreţinut . prin intermediul browserului său. backend de administrare. Care este diferenţa dintre un site static şi un portal? Un site static este alcătuit din pagini statice şi elemente grafice. se încarcă rapid şi este mai ieftin. Un portal pe de altă parte oferă mult mai multe opţiuni: motor de căutare. mai exact cum poate fi creat un astfel de formular în . care procesează datele din formularul completat şi trimis de client. casete de selecţie. Această tehnică se bazează pe două elemente: pagina Web care afişează formularul virtual în browserul clientului şi programul (scriptul) de pe server. câmpuri de editare etc. Un formular este un ansamblu de zone active alcătuit din butoane. forum de discuţii. pentru introducerea unui şir de caractere pe post de cheie de căutare . statistici.element caracteristic tuturor motoarelor de cautare din Web. formulare online. care oferă facilităţi puternice de transmisie a datelor. până la o structură complexă. Formularele Web permit utilizatorilor să introducă efectiv informaţii şi să le transmită serverului. În continuare va fi prezentată partea de formular. Este actualizat portalul dacă apar evenimente sau fenomene noi în domeniul acestuia însă acestea nu trebuie să conţină domenii ce se actualizează pe o perioadă scurtă de timp. Formularele pot varia de la o simplă caseta de text. Este simplist. chat şi alte lucruri care pot anima prezenţa pe web.

Unix shell. Script-urile pot fi scrise în limbajele Perl. La trimiterea datelor formularului înapoi la server. Elementele formularului trebuie să fie organizate pe pagină. Poate lua valorile: • get (valoarea implicită) . Tag-ul „form” Un formular este definit într-un bloc delimitat de etichetele corespondente <form> şi </form>. Acest tag specifică browserului că blocul respectiv este un formular virtual. Există două atribute esenţiale ale tag-ului <form>: 1.HTML. permite trimiterea unor cantităţi mici de date (maxim 1 Kb). Atributul “method” precizează metoda utilizată de browser pentru transmiterea formularului. butoane de selecţie şi butoane pentru a trimite datele din formular serverului sau de a şterge din formular datele introduse anterior. Formularele Web pot conţine zone de introducere text. Utilizatorul completează formularul şi îl expediează unui server. cu tag-uri obişnuite. butoane radio. Pot exista mai multe astfel de formulare pe o pagină. Exemplu: . C. PHP. O aplicaţie dedicată de pe server analizează formularul completat şi (dacă este necesar) stochează datele într-o bază de date.în acest caz. 3. 2. Realizarea unei pagini web ce conţine un formular cuprinde următoarele etape: 1. toate datele sunt trimise în perechi „nume=valoare”. fără să le formateze. Dacă este necesar serverul expediază un răspuns utilizatorului. dar acestea nu pot fi imbricate. datele din formular sunt adăugate la adresa URL precizată de atributul “action”. • post . sunt permise cantităţi mari de date (de ordinul MB). Atributul “action” .precizează ce se va întâmpla cu datele formularului odată ce acestea ajung la destinaţie. deoarece browserul le afişează una după alta pe pagină.în acest caz datele sunt expediate separate. 2. ”Action” menţionează adresa scriptului (aflat pe server) care va interpreta formularul.

buton radio etc.Tag-ul „input” În interiorul blocului <form> trebuie inserate elemente care să fie afişate pe pagină. simplu. • Atributul ”readonly“ .indică tipul datelor care vor fi introduse: text. . • Atributul ”maxlenght“ . pentru editare. sunt compuse din perechi nume=valoare.casetă de text.datele prezente în câmp nu pot fi modificate. Pentru a preciza tipul de eticheta <input> se foloseşte atributul type care poate lua valorile: • type="text" . trimise înapoi la server.indică numărul maxim de caractere introduse în câmp.indică numele asociat câmpului respectiv. Pentru fiecare element <input> trebuie să precizăm : • Atributul ”type”. • Atributul ”size“ . deoarece datele formularului. buton. • Atributul ”name” . Aceste elemente se specifică prin tag-ul <input>.indică numărul de caractere vizibile din câmp.

php" method="post"> <input type="image" src="trimite. Există şi o altă modalitate de a introduce un buton într-o pagină Web şi anume prin intermediul blocului <button> . </button> se poate afla un text sau un marcaj de inserare a unei imagini.buton de expediere. Alte două atribute ale elementului "button" pot fi: • name.buton de ştergere. care permite ataşarea unui nume butonului • value.. • type="reset" . • type=”image”. Pentru a insera un buton într-un formular se utilizează eticheta <input>. • type="file" – casetă de fişiere pentru upload. </button>. În corpul blocului <button> . Butoane Un formular poate să conţină butoane.butonul va fi înlocuit cu o imagine. sau poate fi introdus oriunde în pagină pentru iniţierea unor acţiuni independente de formulare.buton pentru selectarea unui singur element dintr-un grup..gif" alt="Trimite"> </form> . care vor permite executarea unor comenzi. • type="radio" .. Butoanele din formular se pot particulariza folosind atributul type=”image” în cadrul etichetei input şi indicând fişierul imagine. care primeşte ca valoare textul ce va fi afişat pe buton. • type="checkbox" – casetă de validare. Exemplu: <form action="script. având atributul type cu valoarea "button". în acest caz el declanşând acţiuni legate de acel formular. • type="submit" .• type="password" – casetă de text tip parolă. Un astfel de buton poate fi inserat într-un formular..

Butoanele radio se introduc prin eticheta <input> cu atributul type având valoarea "radio". Exemplu: . cu valori diferite şi nume identice.Butonul radio Butoanele radio se folosesc de obicei în grup. utilizatorul poate selecta doar unul dintre ele (celelalte se deselectează automat). ceea ce înseamnă că avem mai multe butoane radio.

</select>.în acest caz: o o întreruperea cuvintelor la marginea dreaptă a editorului se produce numai când doreşte utilizatorul..ataşarea unui nume câmpului de editare multilinie.</textarea>. se transmit serverului coordonatele imaginii. Astfel. cu atributele : • “cols”. coordonatele nu se procesează.gif” name=”buton”> Liste de selectie Într-un formular pot exista liste de selecţie. . Exemplu: <select name ="nume"> <option>Procesor</option> <option>Placa de bază</option> <option>Placa video</option> </select> Zone de text Zonele de text sunt multi-linie care permit introducerea textelor. selectând imaginea.numărul de caractere afişate într-o linie. împreună cu celelalte date din formular.Imagini În formulare pot fi inserate imagini. în locul butonului „Submit”. De obicei. • “name” .numărul de linii afişate simultan. </option>. Acestea sunt specificate prin tag-ul dublu <select> . imaginile dintr-un formular fiind utilizate la trimiterea datelor.. • “wrap”-(word wrap= trecerea cuvintelor pe rândul următor). caracterul de sfârşit de linie este inclus în textul transmis serverului odată cu formularul. Exemplu: <input type=”image” src=”buton. Zona este specificată prin tag-ul <textarea>. în interiorul blocului de selecţie fiind specificate opţiunile cu eticheta <option> .. care determină comportamentul câmpului de editare relativ la sfârşitul de linie. Acest atribut poate primi următoarele valori: • "off" .. • “rows” .

</textarea> <input type="reset"> <input type="submit"> </form></body> </html> . A doua linie din textul initial. • "soft“.în acest caz: o o se produce întreruperea cuvintelor la marginea dreaptă a rândului.în acest caz: o o se produce întreruperea cuvintelor la marginea dreaptă a rândului. caracterul de sfârşit de linie este inclus în textul transmis serverului odată cu formularul. nu se include caracterul de sfârşit de linie în textul transmis serverului odată cu formularul. Exemplu: <html> <body><h1>Un formular cu un camp de editare multilinie</h1> <hr> <form action="images.com" method="post"> <textarea name="text multilinie" cols="30" rows="5" wrap="off"> Prima linie din textul initial.• "hard".

Zone ascunse În formulare. Exemplu: <input type=”hidden” name=”nume_c” value=”Rex”> Exemplu de formular: . care nu vor fi afişate pe pagină . pot exista zone ascunse.

.

În reţelele de mare viteză/mare distanţă sunt necesare modemuri corespunzătoare: radiomodem-urile. acesta include atât programul pentru lucrul cu modemul şi conectarea la furnizorul de servicii Internet.6 kbps. unde este realizată transformarea inversă a semnalului . prin care sunt reprezentate datele în calculator (sistem binar). măsurată în multipli de biţi pe secundă (bps). cât şi programe client pentru acces la serviciile puse la dispoziţie de reţeaua Internet. iar viteza de transfer este mai mare decât în cazul conexiunii dial-up. câte două pentru fiecare direcţie. Există dispozitive ale căror caracteristici sunt "Voice. sunt necesare: • Un calculator compatibil IBM sau Macintosh. Pe lângă rolul de modem. În transmisia pe liniile telefonice. dispozitivele actuale au fost completate cu funcţia de fax. Prima categorie oferă avantajul folosirii modemului şi pentru convorbiri telefonice. . adică transformarea semnalului digital de la ieşirea calculatorului în semnal analogic (undă sinusoidală). fiind dotate cu un controller care previne coliziunea pachetelor de date şi transmisia eronată a acestora. Denumirea dispozitivului provine din cele două roluri pe care le are într-o reţea: modulare-demodulare. • Un modem care să aibă o viteză de transmisie de cel puţin 57. iar altele care nu au decât Data şi Fax. Un modem de linie telefonică va converti nivelele logice 0 şi 1. Modemul de cablu este preferabil celui de dial-up. frecvenţa tonurilor trebuie să aparţină spectrului audio. deoarece abonatul la Internet are conexiune permanentă. Un parametru esenţial pentru un modem este viteza de transmisie.din analogic în digital. Acestea permit funcţionarea simultană în mai multe frecvenţe. Viteza modemului condiţionează rapiditatea de afişare a imaginilor pe ecran. Un tip de modem mai performant este cel conectat prin reţeaua de cablu TV. folosind conexiunea directă prin modem. Pentru conectarea la internet. transferul datelor realizându-se printr-un mediu de transmisie (linie telefonică.Modemul este un dispozitiv care permite conectarea calculatoarelor la distanţă. unde radio). Pentru a permite comunicaţia în ambele direcţii simultan (full-duplex). pentru a putea fi purtat de mediul de transmisie spre celălalt calculator. Data&Fax". sunt necesare 4 tonuri diferite. în diferite tonuri. • Software pentru internet.

• Abonarea la un furnizor de servicii internet. se instalează într-un slot PCI sau ISA. având integrat portul serial propriu. . Din punct de vedere al amplasării în raport cu computerul. modem.urile pot fi : • Externe: cele care sunt plasate în afara unităţii centrale • Interne: cele care se găsesc în interiorul unităţii centrale.

Bara de instrumente conţine următoarele butoane: • Create Mail – creează un mesaj nou • Send / Recv – trimite / primeşte mesaje • Addresses – agenda electronică cu adresele de e-mail • Find – caută anumite mesaje. Observaţie : Pe bara de instrumente pot exista mai multe butoane.utlook Express Outlook Express este o aplicaţie care se instalează o dată cu Windows XP şi este utilizată pentru a trimite şi primi mesaje electronice (e-mailuri) prin Internet. . Moduri de lansare: • dublu click pe icoana de pe desktop • Butonul Start -> All Programs Meniurile sunt asemănătoare cu cele ale altor aplicaţii Windows.

.Directoarele standard din fereastra Folders sunt: • Inbox – directorul de mesaje primite • Outbox – directorul de mesaje care urmează să fie trimise • Send Items – directorul de mesaje trimise • Deleted Items – directorul de mesaje şterse • Drafts – directorul de mesaje în curs de redactare.

.Crearea de mesaje se face cu ajutorul butonului-scurtătură Create Mail . care deschide o fereastră de editare de mesaje: To – adresa de email propriu-zisă (sau din Agendă). Cc (sau Bcc ) – copie la indigo a acestui mesaj pe care îl va primi altă persoană Subject – titlul mesajului şi corpul mesajului. Pentru a trimite mesajul se va da click pe Send .

Butonul ( Attach ) se foloseşte pentru a ataşa fişiere mesajului. . Butonul ( Priority ) se foloseşte pentru a ataşa mesajului importanţa lui. Butonul Encrypt (sigiliu digital) asigură confidenţialitate mesajelor prin cifrarea simetrică şi autentificarea originii lor prin semnătură digitală. Butonul Sign se foloseşte pentru semnături digitale.

cu păstrarea conţinutului şi a antetului. . poţi proceda astfel: • Reply răspuns (adresa destinatarului va fi completată.Dacă ai primit un mesaj şi doreşti să trimiţi înapoi un răspuns. iar ca titlul apare Fwd: ….. iar la subiect va apare Re: …) • Reply All trimite răspunsul tuturor celor care au primit mesajul la care se răspunde • Forward trimite mesajul la o adresă specificată.

.

.

• Soluţia a fost concepută pentru a: o Asigura utilizatorilor de e-mail un inbox mai curat. Soluţia conţine un pachet complet de servicii care scanează şi monitorizează e-mail-urile din internet înainte ca acestea să ajungă în reţea. Express managed e-mail security oferă patru module opţionale care interceptează şi restricţionează transferul e-mail-urilor care conţin viruşi. Din păcate însă. imagini neadecvate şi alt fel de conţinut nedorit. configurat şi administrat o Asigura service şi asistenţă 24x7x365 în întreaga lume cu monitorizarea atacurilor şi răspuns adecvat o Asigura protecţie în timp real la atacurile viruşilor o Îmbunătăţi productivitatea angajaţilor o Se putea dezvolta odată cu evoluţia cerinţelor unei organizaţii o Combate atacurile dinamice. fără îndoială. personal IT dedicat sau eforturi de întreţinere complexe o Fi simplu de instalat. IBM a creat soluţia Express managed e-mail security. atacurile venite prin e-mail o Asigura un cost total de proprietate (TCO) scăzut şi costuri predictibile bazate pe numărul utilizatorilor de e-mail dintr-o companie o Nu avea nevoie de hardware şi software suplimentare. e-mail-ul este.Express managed e-mail security Servicii IBM de securitate a datelor pentru protecţia mesageriei Prima linie de apărare împotriva atacurilor prin e-mail. din ce în ce mai complexe. un instrument de afaceri esenţial. spam. care contribuie la reducerea riscurilor inerente ale comunicării prin e-mail. imagini neadecvate şi alt conţinut nociv care pot compromite serios activitatea unei firme . acest serviciu administrat al IBM a fost conceput pentru a oferi o protecţie îmbunătăţită şi un răspuns mai rapid la atacurile tot mai numeroase asupra organizaţiilor. protejând astfel e-mail-ul companiei de conţinut nociv şi distructiv. înainte ca acestea să afecteze reţeaua În lumea conectată în care trăim. Pentru soluţionarea acestor probleme. lider mondial în domeniul serviciilor administrate de securitate a e-mail-urilor. fără viruşi.influenţând productivitatea angajaţilor şi reprezentând un risc potenţial pentru întreaga organizaţie. la un preţ foarte accesibil. E-mailul poate transporta viruşi. spam. în afara reţelei. prin actualizări continue folosind inteligenţa artificială şi motoare de auto-învăţare o Funcţiona cu orice tip de sistem de e-mail Crearea primei linii de apărare • . Folosind tehnologia MessageLabs. el reprezintă şi o ameninţare serioasă asupra securităţii. spam sau alt conţinut nedorit o Păstra în carantină.

care acţionează ca o primă linie de apărare prin scanarea e-mail-urilor şi îndepărtarea ameninţărilor asupra reţelei • Gestionarea costurilor şi complexităţii IT Soluţia Express managed e-mail security este disponibilă la un preţ deosebit de competitiv prin intermediul partenerilor de afaceri IBM locali. sisteme de stocare PowerVault şi aplicaţiile Symantec Mail Security 8200.organizaţiile îşi pot folosi resursele pentru îndeplinirea activităţilor de bază. . control al imaginilor şi control al conţinutului. să arhiveze şi să administreze într-un mod sigur mediile Microsoft Exchange din companiile mici şi mijlocii. Symantec Enterprise Vault şi Backup Exec. iar opţiunile de securitate alese devin funcţionale imediat. Mai mult. Acestea sunt arhivate pe sistemele de stocare şi protejate de Backup Exec. deoarece serviciile sunt asigurate non-stop de IBM . flexibilă. Pachetul este destinat companiilor care au între 500 şi 2000 de adrese de e-mail. fiecare modul selectat incluzând şi suport IBM Help Desk. anti-spam. are şi capabilitatea de a arhiva şi de a recupera mesaje. care poate efectua scanări anti-virus ale e-mailurilor. creat special pentru a ajuta organizaţiile în ascensiune să facă faţă provocărilor lumii „on demand”. Preţul pentru un astfel de produs începe de la 54 700 de dolari.un furnizor puternic şi de încredere . pot fi adăugate rapid resursele suplimentare necesare. Dell Secure Exchange constă din servere PowerEdge. Produsul.Serviciile Express managed e-mail security fac parte din portofoliul de soluţii IBM Express Advantage™. riscurile fiind limitate. Componentele de securitate disponibile sunt: anti-virus. Symantec Mail Security pentru Microsoft Exchange. Solutie pentru administrarea securitatii e-mail-urilor Dell şi Symantec au eleborat un pachet format din echipamente şi aplicaţii care să controleze. Costurile de subscriere depind de opţiunile selectate şi de numărul de utilizatori. instalarea fiind foarte simplă. companiile nu trebuie să facă eforturi bugetare substanţiale. Odată cu creşterea nevoilor organizaţiei. Acest serviciu se bazează pe cea mai avansată tehnologie existentă şi pe o infrastructură globală puternică. sigură. Deoarece nu necesită achiziţia şi instalarea de produse hardware şi software suplimentare.

Pe forum-urile web. . Utilizarea emoticoanelor datează din secolul al XIX-lea. de asemenea. Ele sunt adesea folosite pentru a atenţiona asupra stării emoţionale dintr-un răspuns sau o declaraţie şi pot schimba interpretarea unui text simplu. Emoticoane. de obicei galbenă. care au ajuns să fie numite. emoticon Un smiley este o schiţă a unei feţe zâmbitoare. Formele digitale ale emoticoanelor au fost incluse pe Internet la propunerea lui Scott Fahlman. emoticoanele de text sunt deseori înlocuite automat cu mici imagini corespunzătoare. Un emoticon este o expresie textuală ce reprezintă starea de spirit a unei persoane sau expresia feţei. într-un mesaj din 19 septembrie 1982. ele fiind utilizate în mod obişnuit în cazul textelor pline de umor.Smiley.

formă şi culoare. aşa cum se poate observa în capturile alăturate. .Emoticoanele variază ca mărime.

Pentru a: • insera faţa care zâmbeşte nu trebuie decât să se tastateze : = ) şi va apărea J (faţa zâmbitoare sau smiley face) • indica tăcerea: -X • indica o privire şocată: -O. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful