Sunteți pe pagina 1din 13

ASIGURAREA DE BUNURI

CURS 3 ASIGURARI SI REASIGURARI ASIGURAREA DE BUNURI (continuare) In cadrul asigurarii de bunuri, societatea de asigurari se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca asiguratorului (beneficiarului) o despagubire. Nu este obligatoriu ca asiguratorul sa plateasca intreaga suma pentru refacerea situatiei financiare a asiguratului care a suferit o dauna, deoarece in contract pot exista prevederi care limiteaza suma asigurata. Asigurari de bunuri pot incheia persoane fizice si persoane juridice cu domiciliul, sediul sau resedinta in Romania. Intr-un contract de asigurare de bunuri, asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat. O persoana are un interes patrimonial daca producerea unui eveniment asigurabil poate cauza o pierdere (prejudiciu) persoanei respective. In cazul in care in contractul de asigurare este mentionat un beneficiar, altul decat persoana asigurata, acesta trebuie sa aibe un interes patrimonial fata de bunul asigurat. O regula generala in asigurarea de bunuri este aceea ca interesul patrimonial sa existe atat in momentul incheierii asigurarii, cat si in momentul producerii riscului asigurat. In asigurarea de bunuri, interesul patrimonial decurge, de regula, din statutul de proprietate al persoanei care doreste sa se asigure. Exista situatii in care si alte persoane decat proprietarul pot avea interes fata de un bun, cum ar fi:

1. proprietate in comun - o persoana care detine un bun in comun cu una sau mai multe persoane are dreptul de a asigura bunul respectiv la intrega valoare. Aceasta nu inseamna ca, in caz de distrugere a bunului asigurat, aceasta persoana va fi singura despagubita, ci va beneficia de despagubire doar in limita dreptului ei de proprietate; 2. proprietatea ipotecata - in caz de ipoteca, ambele parti au un interes asigurabil: debitorul ipotecar - in calitate de proprietar, iar societatea ipotecara - in calitate de creditor. In aceste situatii se incheie un contract de asigurare in numele ambelor parti; 3. proprietatea inchiriata - in cazul in care chiriasul incheie un contract de asigurare, o face in numele si folosul proprietarului, deci nu poate pretinde incasarea despagubirii, ci numai restituirea primelor de asigurare de la proprietar; 4. proprietatea aflata in custodie - custodele are un interes asigurabil, in ceea ce priveste bunul pe care il detine in custodie, pentru ca, din punct de vedere legal, este responsabil pentru orice dauna produsa bunului respectiv; 5. persoanele din familia proprietarului - pot beneficia de utilizarea bunului asigurat, ceea ce determina existenta unui interes asigurabil al acestora fata de bunul respectiv.
In concluzie, pot fi asigurate bunuri apartinand persoanelor fizice si persoanelor juridice, bunuri primite in folosinta sau aflate spre pastrare, reparare, prelucrare, vanzare sau pentru a fi expuse in cadrul muzeelor si expozitiilor si bunuri ce fac obiectul cantractului de inchiriere sau locatie de gestiune.

Perioda de asigurare

In general, asigurarea de bunuri se incheie pe o perioada de un an, dar, la cererea asiguratului, se poate incheia si pe o perioada mai mica, de trei sau sase luni.

Inceputul si incetarea raspunderii

Asigurarea se considera incheiata prin plata primei de asigurare si emiterea de asigurator a politei de asigurare, fiind valabila numai pentru bunurile si riscurile specificate in polita la adresele incheiate in aceasta. Raspunderea asiguratorului incepe la ora 000 a zilei mentionate in polita ca reprezentand inceputul asigurarii, cu conditia ca prima de asigurare sa fi fost achitata, si inceteaza la ora 2400 a zilei la care inceteaza asigurarea. Raspunderea asiguratorului mai inceteaza si in cazul in care contractul de asigurare este reziliat, situatie ce apare in urmatoarele imprejurari:

prima de asigurare se plateste in rate, iar asiguratul nu a achitat o rata la termenul stabilit si nici in termenul de gratie oferit de asigurator; asiguratul a dat raspunsuri inexacte sau incomplete sau nu a comunicat asiguratorului schimbarile esentiale la imprejurarile privind riscurile.
Dupa incheierea contractului de asigurare, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibila. Riscul asigurat

In asigurarea de bunuri exista o clasificare a riscurilor in:

riscuri civile - asociate cladirilor care folosesc ca locuinte si birouri si a bunurilor din acestea; riscuri comerciale si industriale - asociate cladirilor ce folosesc ca unitati de productie si comercializare si bunurile aflate in acestea.

In general, in asigurarea de bunuri riscurile preluate in asigurare de societatile de asigurare sunt:

incendiu; traznet; explozie; ploaie torentiala; grindina; inundatie; furtuna; cutremur; prabusiri si alunecari de teren; greutatea stratului de zapada cu gheata; avalanse de zapada; caderea pe cladiri a altor corpuri;

lovirea de catre un autovehicul.

Unele societati de asigurare ofera asigurare pentru masini, utilaje si instalatii, pentru cazurile de avarie accidentala. In astfel de polite sunt acoperite riscuri cum sunt:

ruperi sau deformari in timpul functionarii; ciocniri sau izbiri cu alte corpuri; explozii; efectele unor substante chimice; scurtcircuit; etc.

Bunurile sau alte valori (numerar, timbre postale) pot fi asigurate si in vederea furtului sau jafului. Unele societati trateaza aceste riscuri ca fiind de sine statatoare, in timp ce altele le asigura complementar, cu plata primei corespunzatoare sau le refuza. Cele mai multe societati de asigurare ofera polite de asigurare pe mai multe nivele care, in functie de riscurile acoperite, pot fi:

polite de asigurare impotriva incendiului; polite de asigurare standard (acopera riscurile de: incendiu, trasnet, explozie si cadere de corpuri); polite de asigurare care acopera, pe langa riscurile cuprinse in polita standard, si cateva riscuri suplimentare; polite de asigurare totale, care acopera toate riscurile (all risks) in care nu sunt nominalizate riscurile acoperite, ci cele excluse.

Desi de mai multe ori termenul de excludere e rezervat clauzelor politei identificate in mod clar drept excluderi, termenul poate desemna orice clauza a politei, a carei functie este de a elimina acoperirea pentru anumite expuneri la daune. In general, in polita de asigurare de bunuri nu se acorda despagubiri pentru pagubele provocate de razboi, invazie, revolutie, nationalizare sau rechizitionare. Alte excluderi se refera la uzura fizica, la pagubele provocate in urma actelor intentionate ale asiguratilor sau la alte evenimente non-accidentale, in urma radiatiei nucleare sau a viciului intern al bunului (de exemplu: rugina fierului). Suma asigurata Aceasta nu trebuie sa depaseasca valoarea reala a bunurilor in momentul incheierii contractului de asigurare. Suma la care sunt asigurate bunurile trebuie sa fie in deplina concordanta cu valoarea reala a acestora. Pentru prevenirea subasigurarii, majoritatea societatilor de asigurare aplica principiul raspunderii proportionale. Prin valoarea bunurilor la data asigurarii se intelege:

a. la cladiri si constructii - valoarea de inlocuire (costul constructiei sau achizitionarii cladirii respective sau a uneia similare la preturile uzuale pe piata locala) din care se scade uzura (in raport de vechime si starea constructiei);

b. la mijloacele fixe si obiecte de inventar - valoarea de inlocuire a acestora, din care se scade uzura (in raport de vechime si starea de intretinere a acestora); c. la materii prime, materiale, produse finite, marfuri - pretul de cost sau de achizitie al acestora; d. colectii si obiecte de arta - valoarea de circulatie (de piata) determinata pe baza de cataloage sau expertize.
In general, sumele asigurate se stabilesc fie separat, pe fiecare bun, fie global, pentru toate bunurile din aceeasi grupa prevazuta in tariful de prime. Pentru obiectele de arta sumele se stabilesc pentru fiecare obiect in parte. Prima de asigurare La asigurarea de bunuri, prima de asigurare se determina prin inmultirea sumei asigurate cu cota de prima tarifara, ce se exprima in procente sau promile. In cele mai multe cazuri, cotele de prime asigurate sunt diferentiate:

pe tipuri de localitati (municipii, orase, comune); pe grupe de bunuri (locuinte, mobilier, aparatura audio-video).

In cazul unitatilor de productie, a magazinelor si depozitelor, cotele de prima se diferentiaza in functie de natura produselor folosite in procesul productiei in:

produse care nu sunt combustibile, inflamabile sau explozibile; produse combustibile; produse inflamabile; produse explozibile.
Obligatiile asiguratului

Asigurarul trebuie sa indeplineasca o serie de obligatii specificate in conditia de asigurare, a caror neindeplinire poate duce la rezilierea contractului sau la refuzul asiguratorului de a plati despagubirea. Exista obligatii corespunzatoare producerii unei daune si obligatii care trebuie urmate de asigurat la producerea unei daune. Una din obligatiile asiguratului este de a intretine si folosi bunul asigurat in bune conditii, in scopul prevenirii riscurilor asigurate. Daca prin nerespectarea acestor obligatii s-ar putea produce pagube, asiguratorul are dreptul sa renunte la asigurare, fara restituirea primelor de asigurare. Constatarea si evaluarea daunei si stabilirea despagubirii Cand se produce un risc asigurat, in urma caruia asiguratul inregistreaza o paguba, se declanseaza, automat, mecanismul despagubirii. Despagubirea se face in raport cu starea bunului in momentul producerii evenimentului asigurat, iar valoarea acestuia nu poate depasi cuantumul pagubei - suma asigurata, nici valoarea bunului in momentul producerii evenimentului asigurat. La asigurarea de bunuri exista trei principii care se aplica la acoperirea pagubei:

principiul raspunderii proportionale; principiul primului risc; principiul raspunderii limitate.

Cuantumul pagubei se stabileste in functie de tipul pagubei (totala sau partiala). Prin paguba totala se intelege:

a. la cladiri - distrugerea cladirilor in asemenea grad incat refacerea lor, prin reparare sau restaurare, nu mai este posibila sau cheltuielile ar depasi suma asigurata; b. la bunurile a caror cantitate se exprima in unitati de masura (l, kg, m, m2, m3) - acea parte din cantitatea totala care a fost distrusa in intregime sau a disparut; c. la celelalte bunuri - distrugerea bunurilor intr-un asemenea grad incat refacerea, prin reparare sau restaurare, nu mai este posibila sau cheltuielile ar depasi suma asigurata.
Prin paguba partiala se intelege:

a. la cladiri - distrugerea sau deprecierea partiala a lor, astfel incat prin repararea acestora poate fi readusa la starea initiala dinaintea producerii evenimentului asigurat; b. la bunurile a caror cantitate se exprima in unitati de masura (l, kg, m, m2, m3) - deprecierea unei parti din cantitatea totala care a ramas dupa producerea evenimentului asigurat si care scade valoarea bunurilor; c. la celelalte bunuri - avarierea bunului astfel incat, prin refacerea sau reparare, poate fi adus la starea initiala.
Cuantumul pagubei reprezinta, in caz de dauna totala:

a. la cladiri - valoarea de inlocuire a cladirii distruse, la data producerii evenimentului asigurat, din care se scade uzura la acea data si valoarea resturilor care se pot intrebuinta sau valorifica; b. la bunurile a caror cantitate se exprima in unitati de masura valoarea reala la data producerii evenimentului asigurat; c. la celelalte bunuri - valoarea reala la data producerii evenimentului asigurat a bunului distrus, din care se scade valoarea, la aceiasi data, a restuilor care se pot valorifica.
Cuantumul daunei, in caz de dauna partiala, reprezinta:

a. la cladiri - costul reparatiei din care se scade uzura si valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a resturilor care se pot valorifica sau intrebuinta; b. la bunurile a caror cantitate se exprima in unitati de masura valoarea pierderii din cantitate a aceleiasi parti din cantitatea totala care diminueaza valoarea totala; c. la celelalte bunuri - costul reparatiilor partilor compoonente sau a pieselor avariate sau costul de inlocuire a acestora, din care se scade uzura corespunzatoare si valoarea resturilor care se pot valorifica.
In limita sumei asigurate, societatea de asigurare acorda despagubiri si pentru:

cheltuielile facute in scopul limitarii daunei; cheltuielile legate de indepartarea resturilor de la locul producerii evenimentului asigurat; daunele provocate bunurilor mentionate in contractul de asigurare prin distrugerea sau avarierea lor, datorita masurilor de salvare luate de asigurat pentru limitarea sau impiedicarea consecintelor producerii riscurilor.

Din cuantumul pagubei se scad:

franchisa prevazuta in contractul de asigurare; primele datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.

Exista situatii in care societatea de asigurari poate refuza plata despagubirilor, si anume:

daca dauna a fost provocata, in mod intentionat, de una din urmatoarele parti:
- asiguratul sau beneficiarul; - persoane fizice majore care locuiesc impreuna cu asiguratul sau gospodaresc, impreuna cu acesta, bunul asigurat;

- un membru din conducerea persoanei juridice asigurate; - reprezentanti ai asiguratului sau beneficiarului.

in cazul in care una din aceleasi persoane enumerate mai sus nu a luat masurile necesare pentru evitarea sinistrului sau limitarea acestuia, desi putea sa faca acest lucru;

daca cererea de despagubire este facuta cu rea credinta sau daca asiguratul a contribuit, in mod deliberat sau prin neglijanta, la producerea daunei.

In cazul in care asiguratul a incheiat mai multe contracte de asigurare, pentru aceleasi riscuri, asiguratorul datoreaza numai o parte a despagubirii, si anume acea parte care rezulta din repartizarea proportionala a despagubirii datorate de toti asiguratorii. In felul acesta se urmareste ca despagubirea platita asiguratului sa nu depaseasca valoarea pagubei. Dupa fiecare dauna, suma asigurata se diminueaza cu valoarea despagubirii acordate cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat. Pentru restul perioadei de asigurare, asigurarea continua pentru suma ramasa. Revenirea la suma asigurata initial se poate face la cererea asiguratului, printr-o asigurare suplimentara, contra platii diferentei de prima corespunzatoare.

Asigurarea bunurilor apartinand persoanelor juridice


care sunt bunurile care se pot asigura? care sunt bunurile care nu se pot asigura? ce riscuri se pot asigura? ce inseamna fransiza? cand se considera o asigurare incheiata? cand incepe si cand se termina raspunderea asiguratorului? care este perioada de asigurare minima? cum se achita primele de asigurare? ce trebuie sa faca asiguratul dupa producerea riscului asigurat? cum se constata daunele ? ce inseamna dauna totala? ce inseamna dauna partiala? cum se platesc despagubirile?

sus

Care sunt bunurile care se pot asigura?


In baza politei privind asigurarea bunurilor (cladiri si/sau continut) apartinand persoanelor juridice se pot asigura: - cladirile si alte constructii (inclusiv instalatiile fixe aferente de incalzire, electrice, sanitare, ascensoare etc.); - masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, motoarele, uneltele, inventarul gospodaresc, alte mijloace fixe si obiecte de inventar; - mijloace circulante (marfurile, materiile prime si auxiliare, materialele, semifabricatele, produsele finite si alte mijloace circulante materiale); In ceea ce priveste continutul se pot asigura: - Masini, utilaje, echipamente, agregate, alte mijloace fixe si obiecte de inventar; - Mijloace circulante.

sus

Care sunt bunurile care nu se pot asigura?


Nu pot fi asigurate si, ca urmare, in caz de solicitare nu se vor asigura: - cladirile si alte constructii degradate sau ruinate care nu pot servi pentru locuit sau pentru vreo alta destinatie economica; - constructiile subterane fara cladiri deasupra lor (bordeiele de pamant, ghetariile in pamint), puturile, digurile, santurile, iezaturile si constructiile de ameliorare (amenajarile tehnice exterioare); - constructiile usoare, aflate in afara de oras, municipiu sau de vatra satului si folosite temporar, cum sunt: baracile, colibele, saivanele si alte constructii asemanatoare; - cladirile parasite si care nu au proprietar; - cotetele de lemn pentru animale sau pasari sub 1,50 m in inaltime. Acceptabilitatea asigurarii cladirii si/sau constructiilor, se stabileste potrivit criteriilor calitative cu privire la riscurile ce sunt acoperite prin polita sau a altor riscuri care desi nu sunt acoperite pot conduce in anumite situatii la producerea evenimentului asigurat si la plata daunelor de catre Asigurator.

sus

Ce riscuri se pot asigura?


Cele mai importante riscuri care se pot asigura sunt: Riscul de incendiu Riscul de trasnet Riscul de explozie Riscul de cutremur Riscul de inundatie de la ape de suprafata, precipitatii atmosferice, topirea zapezii Riscul de inundatie de la apa de conducta Riscurile politice (greve, tulburari civile) Riscul de vandalism Riscul de furt Riscul de prabusire si/sau alunecare de teren Riscul unda de soc provocata de avioane (boom sonic) Riscul cadere accidentala de corpuri (stanci, copaci, stalpi, etc)

sus

Ce inseamna fransiza?
Prin fransiza se intelege partea din valoarea daunei stabilita ca suma fixa ori procent din suma asigurata, suportata de Asigurat pentru fiecare eveniment. Fransiza se stabileste si se consemneaza in polita in aceeasi valuta ca si suma asigurata.

sus

Cand se considera o asigurare incheiata?


Asigurarea se considera incheiata prin emiterea de catre Asigurator a politei de asigurare si incasarea primelor de asigurare si este valabila exclusiv pentru cladirile, cheltuielile si riscurile specificate in polita.

sus

Cand incepe si cand se termina raspunderea asiguratorului?


Raspunderea Asiguratorului incepe cel mai devreme in ziua urmatoare datei emiterii politei si incasarii primei de asigurare si inceteaza in ultima zi din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea. In cazul emiterii de suplimente de asigurare la polita existenta raspunderea Asiguratorului incepe in ziua urmatoare datei emiterii suplimentului si inceteaza o data cu polita la care acesta este anexat, sau in ultima zi de valabilitate a suplimentului daca prin acesta s-a extins valabilitatea politei emise initial.

sus

Care este perioada de asigurare minima?


De obicei politele de asigurare se incheie pe ani de asigurare dar la cerere, politele pot fi incheiate si pe perioade subanuale, dar minim pe 3 luni, cu precizarea ca orice luna inceputa se considera luna intreaga.

sus

Cum se achita primele de asigurare?


Primele de asigurare se achita anticipat si integral sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta. Numarul si cuantumul ratelor sunt cele inscrise in polita de asigurare.

sus

Ce trebuie sa faca asiguratul dupa producerea riscului asigurat?


Dupa producerea riscului asigurat asiguratul trebuie sa instiinteze imediat pompierii, politia sau alte institutii de cercetare si sa avizeze in scris Asiguratorul, in termenul stipulat prin contract despre producerea riscului asigurat.

sus

Cum se constata daunele ?


In cazul producerii riscurilor asigurate, constatarea pagubelor se face de catre Asigurator

impreuna cu Asiguratul sau cu reprezentantii acestuia.

sus

Ce inseamna dauna totala?


Prin dauna totala se intelege distrugerea in intregime a cladirilor asigurate sau disparitia, fara resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica.

sus

Ce inseamna dauna partiala?


Prin dauna partiala se intelege distrugerea sau avarierea unor parti ale cladirilor asigurate astfel incat acestea pot fi refacute si readuse la starea anterioara producerii riscului asigurat.

sus

Cum se platesc despagubirile?


In caz de dauna totala cuantumul despagubirii este egal cu suma asigurata din polita iar in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, precum si al manoperei necesare pentru readucerea cladirii avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat.

sus

Legea numarul 260/2008 Privind asigurarea obligatorie a locuinelor mpotriva cutremurelor, alunecrilor de teren sau inundaiilor

Ordonanta de urgenta numarul 61/2008 Privind implementarea principiului egalitii de tratament ntre femei i brbai n ceea ce privete accesul la bunuri i servicii i furnizarea de bunuri i servicii

Legea numarul 304/2007 Pentru modificarea i completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurrile i reasigurrile n Romnia

Ordonanta de urgenta numarul 117/2007 Pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor

Legea numarul 180/2007 Pentru abrogarea dispoziiilor cap. III din Legea nr. 136/1995 privind asigurrile i reasigurrile n Romnia

Legea numarul 432/2006 Privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor msuri privind vehiculele rutiere nmatriculate

Ordonanta de urgenta numarul 87/2006 Pentru modificarea i completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor

Legea numarul 172/2006 Pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurrile i reasigurrile n Romnia

Legea numarul 113/2006 Privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea i completarea Legii nr. 32/2000 privind societile de asigurare i supravegherea asigurrilor

Ordonanta de urgenta numarul 201/2005 Pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor

Ordonanta de urgenta numarul 189/2005

Pentru stabilirea unor msuri privind vehiculele rutiere nmatriculate

Legea numarul 283/2005 Privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea i completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurrile i reasigurrile n Romnia

Ordonanta de Urgenta numarul 61/2005 Pentru modificarea i completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurrile i reasigurrile n Romnia

Legea numarul 503/2004 Privind redresarea financiar i falimentul societilor de asigurare

Legea numarul 403/2004 Pentru modificarea i completarea Legii nr. 32/2000 privind societile de asigurare i supravegherea asigurrilor

Legea numarul 212/2004 Privind asigurrile private de sntate

Legea numarul 172/2004 Pentru modificarea i completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurrile i reasigurrile n Romnia

Legea numarul 76/2003 Pentru modificarea i completarea Legii nr. 32/2000 privind societile de asigurare i supravegherea asigurrilor


Ordonanta de urgenta numarul 51/2001 Pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societile de asigurare i supravegherea asigurrilor

Ordonanta de urgenta numarul 116/2000 Pentru modificarea art. 45 alin. (3) i (4) din Legea nr. 32/2000 privind societile de asigurare i supravegherea asigurrilor, precum i pentru stabilirea unor alte msuri tranzitorii

Legea numarul 32/2000 Privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor

Legea numarul 136/1995 Privind asigurrile i reasigurrile n Romnia