Sunteți pe pagina 1din 1

Informa|e

despre examlnarea lucrrllor elevulul dln clasa a xll fm


2ara Cr|st|an
la educa(le clvlc
rofesor avel Cerbu;ca


Llevul 2ara Cr|st|an ;la fcuL sLudllle in Marea 8rlLanle in clasa a xl e parcursul sLudlllor cu elevul sau
inLre(lnuL comunlcarea prln lnLermedlul po;Lel elecLronlce Llevul Zara C a avuL sarclna de a prezenLa
maLerlale despre Moldova ;l de a sLudla slsLemul educa(lonal dln Marea 8rlLanle
La inLoarcere in luna sepLembrle 2011 elevul Zara C a prezenLaL dou lucrrl
1 Comunlcare despre slsLemul educa(lonal in Marea 8rlLanle in compara(le cu cel dln Moldova
2 ModallL(l de organlzare a Llmpulul de sLudll ;l lmpllcarea volunLar a Llnerllor in dlverse
acLlvlL(l
ue asemenea elevul Zara C a fosL lmpllcaL in ac(lunl clvlce dln comunlLaLe penLru a rspndl bunele
pracLlcl clvlce

ln rezulLaL penLru anul de sLudll 20102011 esLe apreclaL
SemesLrul l 10 zece
SemesLrul ll 10 zece
Anual 10 zece


19112011

rofesor Cerbu;ca

S-ar putea să vă placă și