P. 1
2.Analist Programator.final

2.Analist Programator.final

|Views: 629|Likes:
Published by ezitenta

More info:

Published by: ezitenta on Nov 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Introducere
 • 2. Alegerea şi utilizarea testelor
 • 3. Instrumente de evaluare
 • Modulul I: Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare
 • Testul 1
 • Testul 2
 • Testul 3
 • Testul 4
 • Testul 5
 • Test sumativ 1
 • Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare
 • MODULUL II: Proiectarea algoritmilor
 • Testul 6
 • Testul 7
 • Test sumativ 2
 • MODULUL III: Limbaje de programare
 • Testul sumativ 1
 • Testul sumativ 2
 • BIBLIOGRAFIE
 • MODULUL IV: Programarea modulară
 • MODULUL V: Metode şi tehnici clasice de programare
 • Testul sumativ 3
 • Bibliografie
 • MODULUL VI: Programarea Orientată Obiect
 • Testul 9
 • MODULUL VII: Conceperea produselor multimedia
 • Testul 8
 • Testul 10
 • MODULUL VIII: Crearea site-urilor Web
 • MODULUL IX: Utilizarea bazelor de date
 • MODULUL X: Modelarea sistemelor informatice
 • MODULUL XI: Proiectarea sistemelor informatice
 • Testul 11
 • Testul 12
 • Testul 13
 • Testul 14
 • Test sumativ 3
 • Test sumativ 4
 • MODULUL XII: Implementarea sistemelor informatice
 • 4. Bibliografie

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007

– 2013 Beneficiar - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
str. Spiru Haret nr.10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-311 11 62, fax. 021-312 54 98, vet@tvet.ro

Instrumente de evaluare

Domeniul: INFORMATICĂ Calificarea: ANALIST PROGRAMATOR Nivel 3 avansat

2009

Cuprins
1. Introducere........................................................................................................................................6 2. Alegerea şi utilizarea testelor...........................................................................................................8 3. Instrumente de evaluare..................................................................................................................13 Modulul I: Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare ......................................................................14 Testul 1.......................................................................................................................................16 Testul 2.......................................................................................................................................19 Testul 3.......................................................................................................................................21 Testul 4.......................................................................................................................................24 Testul 5.......................................................................................................................................27 Test sumativ 1.............................................................................................................................30 Bibliografie ...............................................................................................................................34 Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare.................................................................................34 MODULUL II: Proiectarea algoritmilor............................................................................................35 Testul 1.......................................................................................................................................37 Testul 2.......................................................................................................................................40 Testul 3.......................................................................................................................................43 Testul 4.......................................................................................................................................45 Testul 5.......................................................................................................................................48 Testul 6.......................................................................................................................................51 Testul 7.......................................................................................................................................54 Test sumativ 1.............................................................................................................................58 Test sumativ 2.............................................................................................................................65 Bibliografie 72 MODULUL III: Limbaje de programare...........................................................................................73 Testul 1.......................................................................................................................................75 Testul 2.......................................................................................................................................78 Testul 3.......................................................................................................................................82 Testul 4.......................................................................................................................................85 Testul 5.......................................................................................................................................89 Testul 6.......................................................................................................................................94 Testul 7.......................................................................................................................................97 Testul sumativ 1.......................................................................................................................102 Testul sumativ 2.......................................................................................................................105 BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................................111 MODULUL IV: Programarea modulară..........................................................................................112 Testul 1 ....................................................................................................................................114 Testul 2.....................................................................................................................................118 Testul 3.....................................................................................................................................123 Testul 4.....................................................................................................................................126 Testul 5.....................................................................................................................................131 Testul 6.....................................................................................................................................137 Testul sumativ 1.......................................................................................................................142 Testul sumativ 2.......................................................................................................................146 MODULUL V: Metode şi tehnici clasice de programare................................................................150 Testul 1.....................................................................................................................................152 Testul 2.....................................................................................................................................154 Testul 3.....................................................................................................................................158 Testul 4.....................................................................................................................................161 Testul 5.....................................................................................................................................164 Testul 6.....................................................................................................................................169 2

Testul 7.....................................................................................................................................174 Testul 8.....................................................................................................................................176 Testul 9.....................................................................................................................................180 Testul 11...................................................................................................................................187 Testul 12...................................................................................................................................190 Testul sumativ 1.......................................................................................................................194 Testul sumativ 2.......................................................................................................................200 Testul sumativ 3.......................................................................................................................205 Bibliografie.............................................................................................................................210 MODULUL VI: Programarea Orientată Obiect...............................................................................211 Testul 1.....................................................................................................................................213 Testul 2.....................................................................................................................................216 Testul 3.....................................................................................................................................219 Testul 4.....................................................................................................................................221 Testul 5.....................................................................................................................................226 Testul 6.....................................................................................................................................229 În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite activităţi de învăţare despre definirea şi instanţierea claselor şi apoi, dacă este cazul, se reface acest test sau unul asemănător................................................................................................................................232 Testul 7.....................................................................................................................................233 Testul 9 ....................................................................................................................................238 Testul sumativ 1.......................................................................................................................251 Testul sumativ 2.......................................................................................................................254 Bibliografie 258 MODULUL VII: Conceperea produselor multimedia.....................................................................259 Testul 1.....................................................................................................................................261 Testul 2.....................................................................................................................................265 Testul 3.....................................................................................................................................268 Testul 4.....................................................................................................................................272 Testul 5.....................................................................................................................................274 Testul 6.....................................................................................................................................276 Testul 7.....................................................................................................................................278 Testul 8.....................................................................................................................................280 Testul 9.....................................................................................................................................283 Testul 10...................................................................................................................................285 Testul sumativ 1.......................................................................................................................287 Testul sumativ 2.......................................................................................................................290 Testul sumativ 3.......................................................................................................................293 Bibliografie 297 MODULUL VIII: Crearea site-urilor Web......................................................................................298 Testul 1.....................................................................................................................................300 Testul 2.....................................................................................................................................304 Testul 3. 308 Testul 4 311 Testul 5. 313 Testul 6. 315 Testul 7 317 Testul 8.....................................................................................................................................321 Testul sumativ 1.......................................................................................................................324 Testul sumativ 2.......................................................................................................................327 Testul sumativ 3.......................................................................................................................333 Bibliografie 337 3

MODULUL IX: Utilizarea bazelor de date......................................................................................338 Testul 1.....................................................................................................................................340 Testul 2.....................................................................................................................................342 Testul 3.....................................................................................................................................345 Testul 4.....................................................................................................................................348 Testul 5.....................................................................................................................................350 Testul 6.....................................................................................................................................352 Testul 7.....................................................................................................................................354 Testul sumativ 1.......................................................................................................................358 Testul sumativ 2.......................................................................................................................361 BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................................366 MODULUL X: Modelarea sistemelor informatice..........................................................................367 Testul 1.....................................................................................................................................369 Testul 2.....................................................................................................................................371 Testul 3.....................................................................................................................................374 Testul 4.....................................................................................................................................376 Testul 5.....................................................................................................................................383 Testul 6.....................................................................................................................................386 Testul 7.....................................................................................................................................388 Testul sumativ 1.......................................................................................................................396 Testul sumativ 2.......................................................................................................................401 Bibliografie 406 MODULUL XI: Proiectarea sistemelor informatice........................................................................407 Testul 1.....................................................................................................................................409 Testul 2.....................................................................................................................................412 Testul 3.....................................................................................................................................416 Testul 4.....................................................................................................................................418 Testul 5.....................................................................................................................................420 Testul 6.....................................................................................................................................423 Testul 7.....................................................................................................................................427 Testul 9.....................................................................................................................................432 Testul 10...................................................................................................................................438 Testul 11...................................................................................................................................442 Testul 12...................................................................................................................................446 Testul 13...................................................................................................................................453 Testul 14...................................................................................................................................455 Test sumativ 1...........................................................................................................................459 Test sumativ 2...........................................................................................................................465 Test sumativ 3...........................................................................................................................473 Test sumativ 4..........................................................................................................................485 Bibliografie 498 MODULUL XII: Implementarea sistemelor informatice.................................................................499 Testul 1.....................................................................................................................................501 Testul 2.....................................................................................................................................503 Testul 3.....................................................................................................................................506 Testul 4.....................................................................................................................................508 Testul 5.....................................................................................................................................510 Testul 6.....................................................................................................................................512 Testul 7.....................................................................................................................................514 Testul 8.....................................................................................................................................517 Testul 9.....................................................................................................................................519 Test sumativ 1...........................................................................................................................521 4

Test sumativ 2...........................................................................................................................524 Bibliografie 527 4. Bibliografie ..................................................................................................................................528

5

1. Introducere
Această colecţie de instrumente de evaluare reprezintă unul dintre rezultatele activităţilor desfăşurate de cadrele didactice în cadrul Proiectului cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC. Prin activităţile sale proiectul şi-a propus să realizeze cadrul favorabil creşterii calităţii programelor de formare profesională în opt calificări legate într-un mod semnificativ de TIC. Instrumentele de evaluarea cuprinse în acest material au fost elaborate pentru a fi utilizate de persoanele care, în cadrul şcolii postliceale au responsabilităţi în formarea profesională din domeniul Informatică, calificarea Analist programator, nivelul 3 avansat de calificare. În elaborarea lor s-a avut în vedere creşterea calităţii pregătirii elevilor prin promovarea unei evaluări riguroase a proceselor de învăţare şi rezultatelor învăţării asociate unor module esenţiale pentru calificarea Analist programator. Acestea sunt: 1. Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare 2. Proiectarea algoritmilor 3. Limbaje de programare 4. Programare modulară 5. Metode şi tehnici clasice de programare 6. Programarea orientată obiect 7. Conceperea produselor multimedia 8. Crearea site-urilor Web 9. Baze de date 10. Modelarea sistemelor informatice 11. Proiectarea sistemelor informatice 12. Implementarea sistemelor informatice Majoritatea instrumentelor de evaluare prezentate în continuare reprezintă modalităţi de susţinere a învăţării şi se integrează în categoria evaluărilor formative prin care se asigură măsurarea progresului elevilor în atingerea competenţelor specifice fiecărui modul al calificării. Sunt selectate, de asemenea, şi instrumente cu ajutorul cărora puteţi stabili existenţa suportului necesar pentru atingerea obiectivelor unei lecţii sau a unui grup de lecţii pe care elevii urmează să le parcurgă. O parte a instrumentelor elaborate sunt proiectate pentru evaluările sumative, orientate în direcţia documentării consistente pentru obţinerea certificării ulterioare a calificării. 6

Instrumentele propuse solicită atât sarcini legate de activităţile prezentate în cadrul materialelor de învăţare, realizate în cadrul proiectului pe care le puteţi găsi pe site-ul acestuia, dar şi realizarea de activităţi complementare. Un număr important de teste prevăd activităţi cu caracter de sinteză, care urmăresc măsurarea capacităţii dobândite de elevi de a rezolva sarcini de lucru sau teoretice complexe, specifice calificării, prin integrarea mai multor competenţe. Sunt prezentate în această culegere sunt 134 teste dintre care 75 au un grad ridicat de integrare a cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor. Prin 27 dintre aceste teste puteţi realiza evaluări sumative ale căror rezultate, în conformitate cu cadrul normativ specific al învăţământului profesional şi tehnic, documentează atingerea rezultatelor învăţării vizate şi sunt luate în considerare în cadrul procedurilor de certificare a calificării profesionale în conformitate cu prevederile metodologiilor de certificare în vigoare.

7

2. Alegerea şi utilizarea testelor
Informațiile, dovezi privind cunoștințele, deprinderile și competențele dobândite de elevi, sunt furnizate de către aceștia prin realizarea unora dintre activitățile de învățare organizate de profesori sau pe acelea special proiectate pentru stabilirea progresului în învățare și a performanțelor. Acestea pot fi transmise de elevi numai oral, numai în scris, sunt identificate de profesor prin observarea unor activități practice și/sau analiza produselor acestor activități, sunt raportate de alte persoane implicate în pregătirea practică sau sunt o combinație a acestora care are în vedere inclusiv utilizarea tuturor facilităților oferite de TIC. Luând în considerare toate acestea, în cadrul prezentei lucrări, s-a utilizat drept definiție de lucru pentru instrumentele de evaluare formularea conform căreia acestea reprezintă solicitările specifice adresate elevilor de a genera, în contexte precizate, și transmite informații într-un mod specificat în vederea aprecierii și emiterii unor judecăți de valoare referitoare la procesele de învățare și rezultatele învățării în raport cu criterii prestabilite. În literatura de specialitate și în activitatea curentă instrumentele de evaluare se întâlnesc sub diferite denumiri: item, întrebari, test, probă de evaluare, exerciții, temă, ascultare orală, colocviu, lucrare practică, referat, potofoliu, lucrare de laborator, probă practică, experiment, lucrarea scrisă, extemporal, teză, proiect, examen, etc. Pentru prezentarea lor s-a optat pentru denumirea generică de test. Datorită faptului că unele cerințe sunt îndeplinite prin efectuarea unei combinații de activități practice, de probe scrise și/sau orale s-a folosit adeseori în prezentare denumirea de probă de evaluare cu sensul de încercare la care va fi supus elevul prin care urmează să se constate și să se decidă asupra atingerii rezultatelor învățării asociate unei calificări descrise de Standardul de Pregătire Profesională al acelei calificări. Numai utilizarea corespunzătoare a instrumentelor de evaluare poate conduce la colectarea de informații corecte, clare și suficiente pe baza cărora să fie posibilă formularea unor decizii credibile și documentate privind procesul de învățare și rezultatelor învățării. Este astfel necesară înțelegerea exactă și aplicarea corectă, la momentul oportun, a procedurilor de evaluare, numai în scopul pentru care au fost elaborate, pentru a realiza o evaluare de calitate. De asemenea, indiferent de modalitatea prin care sunt transmise/furnizare dovezile, pentru o corectă evaluare este necesară realizarea unor activități pregătitoare vizând organizarea evaluării și a administrării testelor, pregătirea aprecierii dovezilor colectate și a luării deciziilor și a modului de transmitere a rezultatelor 8

și a unor noi sarcini de învățare elevilor sau/și altor persoane. Despre toate acestea sunt oferite detalii pentru fiecare test, atunci când ele sunt necesare. Evaluarea promovată în această lucrare este parte a procesului de învățare și este ea însăși o experiență de învățare. Procedurile folosite în evaluare au grade de complexitate diferite, care pot fi concretizate printr-o paletă largă de solicitări adresate elevilor de la un singur item (de exemplu un item cu alegere duală cu răspuns oral) până la activități complexe, desfășurate pe o perioadă mai mare de timp, eventual în echipă, cum este cazul unor proiecte. Pe de altă parte, în funcție de complexitatea rezultatelor învățării, acestea pot fi evaluate adecvat prin măsurare, cu un grad mare de obiectivitate, sau prin apreciere, cu un nivel ridicat de subiectivism. Dacă ne referim de exemplu la cunoștințe, în cadrul taxonomiei lui Bloom trecerea de la simplu la complex prin succesiunea : cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare, este însoțită de instrumente de evaluare care, pentru adecvare, măresc deschiderea răspunsurilor date de elevi: itemi obiectivi, întrebări de genul ce înțelegi prin..., exerciții, probleme, subiecte de sinteză, dizertație. Testele propuse au ținut seama de aceste aspecte. Cel care utilizează probele de evaluare propuse este sprijinit, prin indicaţiile din prezentarea testelor, să stăpânească procesele de măsurare, apreciere și decizie cerute de fiecare instrument în parte, elaborat adecvat obiectivelor vizate. Probele de evaluarea selectate în prezenta culegere au fost elaborate având ca repere obiectivele evaluării și localizarea, în cadrul programului de formare, a momentului oportun de utilizare. Datorită diversității dispozitivelor de evaluare, respectiv a modalităților prevăzute pentru culegerea, prelucrarea, interpretarea informațiilor și prezentarea rezultatelor evaluării, precum și a contextelor și scopurilor pentru care sunt folosite, prezentarea lor presupune grade diferite de detaliere. Autorii au avut în vedere la prezentarea testelor în primul rând posibilele nevoi ale colegilor, cu eventual mai puțină experiență în învățământ, care doresc să-și îmbunătățească prestația de evaluator. În general, utilizatorului îi sunt necesare informații privind destinația, cerințele și modul de administrare, resursele necesare, modul de corectare și notare. Aceste informații au fost grupate în categoriile descrise în continuare. Prezentarea testului. Fiecare test este prezentat pe scurt. Sunt arătate în câteva fraze recomandările privind utilizarea testului, localizarea, în cadrul programului de formare, a

9

perioadei optime de utilizare, instrucțiuni utile de aplicare a testului, precum și alte informații relevante privind natura activităților elevilor, evaluatori etc. Obiectivele evaluării. Ce se va evalua, în strânsă legătură cu modul cum vor fi folosite rezultatele obţinute, este cuprins în obiectivele evaluării. Acestea sunt raportate la competențe și criteriile de performanță asociate lor, dar uneori și la procesele pe care urmează să le desfășoare elevii, la obiective operaționale sau la conținuturi tematice. Indiferent de varianta de prezentare pentru care s-a optat, obiectivele de evaluare sunt puse în relație cu competențele, criteriile de performanță și condițiile de aplicabilitate care le subsumează. Obiectivele evaluării se pot identifica cu o parte sau cu toate criteriile de performanță asociate uneia sau mai multor competențe. Pentru evaluările sumative obiectivele se regăsec printre competențele modulului. Resursele necesare. Când este necesar, testele oferă toate informațiile necesare privind: aparatele, materialele, auxililarele (liste de coduri, scheme, cărți tehnice etc.) necesare realizării evaluării. Condițiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea. În această secțiune sunt oferite date privind locația recomandată pentru realizarea evaluării (sală, laborator, atelier, secție de producție etc.), eventualele elemente de organizare a spațiilor (lucru individual, câte doi, grupe) și a procedurilor (schimbarea punctelor de lucru, lucrul individual urmat de o anumită organizare, pe grupe sau în plen), modul în care sunt asistați elevii pe timpul desfășurării probelor, cum și de către cine. În general sunt prezentate informațiile care standardizează procedura de evaluare, altfel spus sunt reglementate condițiile de administrare astfel încât să se asigure calitățile testului în oricare unitate de învățământ în care este folosit. Durata evaluării. Timpul de lucru (10 min, 30 min, 1 oră, etc.) sau durata evaluării ( 2 luni pentru realizarea unui proiect și 15 min. pentru prezentarea lui etc.) reprezintă un element cheie de care s-a ținut cont. Pentru unele instrumente de evaluare nu este necesară sau nu poate fi estimată acesată durată, dar pentru altele reprezintă un element important, fiind criteriu de evaluare menționat corespunzător. Cerințele adresate elevului – Testul propriu-zis sau enunțul. Prezentarea cerințelor, a sarcinilor de lucru pentru elevi, este influențată de metoda de evaluare pentru care s-a optat. Veți găsi cerințe cu răspuns oral, probe scrise, practice sau combinații ale lor integrate, de regulă, strategiei de învățare și adecvate metodei alese. Instrucțiuni pentru elevi. Au rolul de a prezenta clar, fără ambiguitate modul de îndeplinire a cerințelor, procedurile care trebuie respectate, dacă acestea nu sunt cuprinse și transmise implicit de enunț. Instrucțiunile au o paletă largă de prezentare de la 10

Se vor regăsi în această secțiune de prezentare a testelor două categorii de instrucțiuni: privind procedurile de îndrumare în realizarea probei și privind procedurile de corectare sau apreciere și notare. Ele pot conține și atenționări. despre performanța minimă acceptată pentru promovare și punctajul minim corespunzător. Uneori. Criteriile de evaluare și notare. Ele sunt necesare în special pentru îmbunătățirea învățării. Sugestii privind deciziile care pot fi luate în raport cu performanțele elevilor. recomandări sau restricții.instrucțiuni simple. aceasta se concretizează simplu prin Bine. În funcție de test. Instrucțiuni pentru asistenți și evaluatori. Orice observație privind această lucrare sau sugestie de îmbunătățire a unora dintre 11 . etc. Sunt prezentate detalieri privind aprecierile pentru cazurii absolut necesare. Pentru că elevul trebuie să fie informat despre criterii și modul de notare.. Corect. dar în aceeași măsură pot fi indicații/proceduri pentru situații speciale: dacă ați încercuit din greșeală un răspuns incorect atunci. Culegerea de teste este însoțită de o selecție a principalelor surse bibliografice și adrese de Internet utile. prin baremul de corectare și de notare sau prin instrucțiunile care însoțesc testul. prezentarea acestei s-a făcut cu mare rigoare. încercuiți răspunsul pe care îl considerați corect. Greșit.. Toate testele prezintă riguros modul de apreciere indiferent dacă s-a optat pentru notarea analitică sau cea holistică (globală). Autorii speră că această selecție de teste vă va fi de un real ajutor în activitatea didactică. Incorect. Uneori este necesară transmiterea detaliată a tuturor acestor informații. În alte cazuri multe dintre informații sunt furnizate implicit. Modul de transmitere și sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării. la unele riguroase și complexe cum sunt cele în legătură cu realizarea unui experiment sau produs. Au fost inserate numai instrucțiunile strict necesare. prin luarea în considerație a tuturor variantelor de răspuns posibil sau pentru prezentarea modului de notarea holistică această secțiune are cea mai mare întindere din prezentarea testului.. prin modul de formulare a cerințelor pentru elevi. Sunt prezentate limitele în ceea ce privește asistența acordată elevilor pentru realizarea cerințelor sau precizări privind conduita evaluatorului. în special pentru cele calitative și/sau eventuale prici zări suplimentare privind notarea. prin descrierea performanței sau prin acordarea de puncte care cumulate conduc la valoarea finală a notei.. avertizări.

probele de evaluare prezentate pot fi transmise persoanelor de contact. a căror adresă a găsiți pe site-ul Proiectului cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC. 12 .

Instrumente de evaluare 13 .3.

Modulul I: Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare 14 .

grad I . Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “Gh. Airinei” CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 15 . gradul I. Bucureşti COORDONATOR: STĂNICĂ GIOVANNA – profesor.AUTOR: CIOBANU MARIANA VIOLETA – profesor. Colegiul Tehnic ”Media”.

Definiţi microprocesorului. memoria. Tipul testului: probă orală Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Enunţuri: 1. cipul BIOS. Pentru răspunsul corect se acordă 2 puncte 16 . Exemplificaţi trei dispozitivelor de stocare a datelor.Testul 1 Competenţa: foloseşte resursele hardware şi software Obiectivele evaluării: Să cunoască componentele hardware ale unui sistem de calcul Să descrie rolul componentelor hardware ale unui sistem de calcul Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat în timpul lecţiei având ca scop controlarea şi susţinerea învăţării componentelor hardware ale unui sistem de calcul. Enumeraţi 3 componentele care pot fi montate pe placa de bază. BIOS (Basic Input Output System) b. Toate acestea sunt controlate de elementul cel mai important al plăcii de bază: cipsetul . Placa de bază este componenta de bază a unităţii centrale şi este denumită şi motherboard (placă mamă). CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 4. Instrucţiuni pentru elevi Răspunsul corect la unul dintre enunţuri reprezintă o evaluare parţială care poate fi transformată în notă împreună cu alte răspunsuri date de acelaşi elev. Daţi 6 exemple de dipozitive periferice de intrare şi de ieşire şi explicaţi rolul lor. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel • 1 punct din oficiu • Enunţul 1 – 2 puncte • Enunţul 2 – 2 puncte • Enunţul 3 – 2 puncte • Enunţul 4 – 1 punct • Enunţul 5 – 2 puncte Barem de corectare şi notare: 1. 5. 3. 2. Definiţi placa de bază. sloturile de extensie şi porturile. Explicaţi următoarele noţiuni: a. Descrieţi rolul dispozitivelor periferice de intrare şi al celor de ieşire. Ea denumeşte funcţiile şi capacităţile fiecărui calculator și conţine cele mai importante elemente ale unui PC: microprocesorul. sistemul de stocare. Care este rolul său în cadrul sistemului de calcul.

Acum BIOS-ul este de tip Flash. • execută calcule aritmetico-logice. • Mouse-ul. • Scanner. • solicită operanzii. Microprocesorul sau Unitatea Centrala de Prelucrare UCP este componenta de bază a unui calculator calculatorului şi are rolul de a dirija celelalte dispozitive. de a împărţi sarcini fiecăreia. de a coordona şi verifica execuţia sarcinilor primite. suport pentru componente noi). Acest program caută pe suporţi de memorie externă sistemul de operare şi dacă-l găseşte îl lansează în execuţie. alcătuit din milioane de tranzistori. Din punct de vedere construnctiv el este un circuit integrat VLSI (Very Large Scale Integration) programabil.este o componentă hard de memorie. Microprocesorul realizează urmatoarele activităţi: • decodifică instrucţiunile programului. BIOS (Basic Input Output System) . adică poate fi rescris de către utilizator (upgrade în cazul unor noi versiuni de BIOS. semiconductoarele CMOS folosesc circuitele: NMOS (polaritate negativă) şi PMOS (polaritate pozitivă). CD-RW. 4. DVD. La pornirea calculatorului se preia conţinutul din BIOS şi din CMOS în memoria externă ca un program care se pregăteşte a fi executat şi se lansează în execuţie. • Touch screen. DVD-RW) Unităţi flash Pentru răspunsul corect se acordă 1 punct. • sincronizează întreaga funcţionare a calculatorului. Pentru răspunsul corect se acordă 2 puncte. Dispozitivele de intrare permit introducerea datelor în memorie: • Tastatura. Pentru răspunsul corect se acordă 2 puncte. • Microfonul. 3. • Aparatul foto. 5. configuraţia de bază. • transmite altor componente din sistem mesaje şi semnale de control. corectarea greşelilor precedente.2. • • • • Exemple de dispozitive de stocare: Floppy disk Hard disk Unităţi optice (CD. Dispozitivele de ieşire permit vizualizarea/extragerea datelor 17 . În această memorie se păstrează date personale despre caracterul de folosire a calculatorului: parola de intrare.este o componentă hard de memorie întreţinută de o baterie. în care se găseşte un modul program ce asigură o conexiune minimală cu suporţi de memorie externă. CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) . • Camera video.

) se va acorda punctajul prevăzut în barem. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. Întrebările se pun în timpul lecţiei pe măsură ce se prezintă conţinutul „Componente Hardware”. 18 . indiferent de formulare sau formatul de scriere (text. • Imprimantele. • Boxele.• Monitoarele. • Căştile. schemă logică etc. • Plotterele. Răspunsul corect la unul dintre enunţuri reprezintă o evaluare parţială care poate fi transformată în notă împreună cu alte răspunsuri date de acelaşi elev. Pentru răspunsul corect se acordă 2 puncte. • Proiectoarele. grafic.

... microfon. Ce reprezintă un driver? Subiectul II – practic 1. scanner... fără fir).............. Barem de corectare şi notare: Subiectul I . căşti. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel • 1 punct din oficiu • Subiectul I: 3 punte... scanner...... Realizaţi conectarea următoarelor dispozitive periferice: mouse.......... fără fir).. câte unul pentru fiecare răspuns corect • Subiectul II: 6 puncte. imprimantă.... Instrucţiuni pentru elevi Răspunsul corect la unul dintre enunţurile unui subiect reprezintă o evaluare parţială care poate fi transformată în notă împreună cu alte răspunsuri date de acelaşi elev. Realizaţi instalarea şi configurarea următoarelor dispozitive periferice: imprimantă.... Ce este un port? Daţi exemple de tipuri de porturi. tastatură... USB... 2.. Enunţ: Subiectul I .. câte 3 puncte pentru fiecare cerinţă... tastatură.. video-proiector...... stick de memorie.. cameră foto digitală. scanner..... 3.. boxe....... telefon mobil) pentru a fi conectate la unitatea centrală...oral 1.... Tipul testului: oral şi practic Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul are loc în laboratorul de informatică.. (cel puţin: mouse (port paralele.. Identificaţi tipurile de porturi în componentele puse la dispoziţie... elevilor li se vor pune la dispoziţie diferite componente periferice..... aparat fotodigital..3 puncte 19 . video-proiector.. paralel...... imprimantă (USB. 2............Testul 2 Competenţa: foloseşte resursele hardware şi software Obiectivele evaluării: Să cunoască toate tipurile de conectori Să realizeze conectarea componentelor unui sistem de calcul Să realizeze configurarea software a componetelor unui sistem de calcul Prezentarea testului Testul va fi folosit la finalul lecţiei având ca scop verificarea atingerii obiectivelor lecţiei....

.............. Răspunsul corect la unul dintre enunţuri unui subiect reprezintă o evaluare parţială care poate fi transformată în notă împreună cu alte răspunsuri date de acelaşi elev...... bluetooth............. Pentru identificarea corectă a tuturor tipurilor de porturi se va acorda 1 punct.......... Drivere-le sunt mici programe software folosite de sistemul de operare pentru a controla accesul direct la componentele hardware ale sistemului.... 2 puncte 2.......1... USB.. 6 puncte 1. grafic..4 puncte Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.................... infrared...1 punct................ SCSI................. Porturile pot fi de intrare sau de ieşire (I/O) şi ele realizează conectarea echipamentelor periferice....... Orice resursă fizică conectată la unitatea centrală........ necesită drivere sau fişiere informative.. audio............ Pentru instalarea şi configurarea conform instrucţiunilor şi sistemului de operare... indiferent de formulare sau formatul de scriere (text......... Dintre porturile prin intermediul cărora se realizează conectarea la sistemul de calcul amintim: serial.......................... schemă logică etc.............................................. Pentru realizarea corectă a conexiunilor se acordă ............... PS/2. reţea............... FireWire.1 punct 2....................) se va acorda punctajul prevăzut în barem............ paralel........................ pentru a fi funcţională......... 3............... Subiectul II.... 20 .... video............

Program de arhivare c. software specializat. software utilitar. Enunţ: Subiectul I . Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel • 1 punct din oficiu • Subiectul I: 3 puncte 21 . Licenţă. Copyright.Testul 3 Competenţa: foloseşte resursele hardware şi software Obiectivele evaluării: Să cunoască procedura de instalare a unui software de sistem. 4. Instalarea aplicaţiilor. 5. Tipul testului: Probă orală şi practică Durata evaluării Timp de lucru – 100 minute. Sistem de gestiunea bazelor de date d. se vor pune la dispoziţia elevilor CD/DVD-uri cu software de sistem. Care sunt funcţiile sistemului de operare? 3. Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul are loc în laboratorul de informatică. driver-e. Descrieţi noţiunea de software utilitar. Program antivirus b. software utilitar sau software specializat Să instaleze şi să configureze software de sistem/utilitar/specializat Să utilizeze software de sistem şi utilitar pentru întreţinerea software a sistemului de calcul Să cunoască legislaţia în vigoare cu privire la utilizarea aplicaţiilor Prezentarea testului Testul va fi utilizat la finalul unui grup de lecţii în vederea evaluării rezultatelor învăţării pentru tema Componente software. Explicaţi noţiunile de: Freeware. Shareware. Explicaţi ce este un firewall. Ce este sistemul de operare? 2.oral 1. Mediu integrat de dezvoltare a aplicaţiilor Instrucţiuni pentru elevi Răspunsul corect la unul dintre enunțurile unui subiect reprezintă o evaluare parţială care poate fi transformată în notă împreună cu alte răspunsuri date de acelaşi elev. În ce condiţii poate fi utilizat un software indiferent de natura sa? Subiectul II – probă practică Realizaţi instalarea următoarelor aplicaţii: a.

...5 puncte........................ programe antivirus... acordate în urma achiziţionării software-ului de la persoanele/companiile care le produc...• Subiectul II: 6 puncte Barem de corectare şi notare: Subiectul I...5 puncte.... Software-ul utilitar include programe cu grad mare de generalitate.. 3 puncte 1. Copyright-ul este modalitatea legală de protejare a lucrărilor de orice fel. prelucrări comune pentru toţi utilizatorii unui sistem de calcul. Un firewall este o aplicaţie care monitorizează şi filtrează permanent transmisiile de date realizate între calculator şi Internet in vederea blocării accesului neautorizat... El inspectează deci traficul după un set de reguli. Licenţa este valabilă pentru un calculator.. Tehnica folosită constă în mascarea adreselor IP din reţeaua internă faţă de utilizatorii din Internet.... Sistemul de operare asigură interfaţa dintre utilizator şi sistemul de calcul oferind utilizatorului accesul la toate resursele sistemului.... 2.. dar nu pot fi vândute fără acordul acestuia.. Distribuirea lor poate fi gratis sau nu... cu condiţia ca aceste lucrări să aibă o formă tangibilă... programe pentru realizarea conversiilor de suport..........5 puncte.....5 puncte... 3..... Pentru răspunsul corect se acordă 0. Mesajele care intră sau ies din calculator trec prin firewall care le examinează şi le blochează pe acelea care nu indeplinesc criteriile de securitate. Funcţiile sistemului de operare: gestionarea componentelor hardware ale sistemului de calcul coordonarea şi controlul execuţiei programelor comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul managementul directoarelor şi a fişierelor Pentru răspunsul corect se acordă 0..... 5.. 4... sunt difuzate gratis prin generozitatea autorului... Exemple de software utilitar: programe de arhivare-dezarhivare a datelor...... Aceste aplicaţii pot fi copiate şi transmise altor utilizatori. Aplicaţiile de tip freeware sunt programe protejate de dreptul de autor.. programe firewall... Pentru răspunsul corect se acordă 0... puse la dispoziţia utilizatorilor pentru a realiza anumite prelucrări specifice asupra informaţiilor........ motoare de căutare. dar există şi licenţe ce permit instalarea programului 22 . Pentru răspunsul corect se acordă 0... Licenţele sunt drepturi de utilizare a unor software-uri... Sistemul de operare reprezintă totalitatea programelor care asigură utilizarea optimă a resurselor fizice şi logice ale unui calculator gestionând întreaga activitate a sistemului de calcul. publicate sau nepublicate. Shareware se referă la aplicaţiile care se procura direct (fară intermediari) de la persoana care le-a creat..

..... grafic.......... Instalarea şi configurarea corectă pentru un program de arhivare 1 punct c.......... Licenţele permit folosirea programului.. 23 .. shareware sau freeware.... Răspunsul corect la unul dintre enunţurile unui subiect reprezintă o evaluare parţială care poate fi transformată în notă împreună cu alte răspunsuri date de acelaşi elev...pe mai multe calculatoare..... dar nu au drept de comercializare a lor................... Utilizarea unui software indiferent de natura sa se face doar dacă există dreptul de al utiliza dat de: licenţă.. Instalarea şi configurarea corectă pentru un program antivirus 1 punct b......... 6 puncte a............... schemă logică etc. Pentru răspunsul corect se acordă 1 punct.. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text....... Instalarea şi configurarea corectă a unui sistem de gestiunea bazelor de date 2 puncte d.) se va acorda punctajul prevăzut în barem. Subiectul II...... Instalarea şi configurarea corectă a unui mediu integrat de dezvoltare a aplicaţiilor 2 puncte Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.

driver-e pentru instalarea echipamentelor de reţea. Ce este o reţea de calculatoare? 2........ Enumeraţi trei facilităţi oferite de Internet..... 24 ... Enunţ: Subiectul I – probă orală 1... Prezentarea testului Testul va fi utilizat la finalul unui grup de lecţii are în vedere evaluarea rezultatelor învăţării pentru tema Reţele de calculatoare... switch.............. Instrucţiuni pentru elevi Răspunsul corect la unul dintre subiecte reprezintă o evaluare parţială care poate fi transformată în notă împreună cu alte răspunsuri date de acelaşi elev.... Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel • 1 punct din oficiu • Subiectul I – 4 puncte • Subiectul II – 5 puncte Barem de corectare şi notare: Subiectul I ........ Subiectul II – probă practică Realizaţi conectarea unei staţii de lucru la reţeaua locală din laboratorul de informatică............ 3..... 4 puncte 1.Testul 4 Competenţa: foloseşte resursele hardware şi software Obiectivele evaluării: Să cunoască avantajele şi facilităţile oferite de utilizarea reţelelor de calculatoare Să identifice echipamentele utilizate în cadrul unei reţele de calculatoare Să realizeze conectarea unui sistem de calcul la o reţea locală..... modem. Profesorul va pune la dispoziţia elevilor echipamente de reţea precum: placă de reţea..... Tipul testului: probă orală şi practică Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul are loc în laboratorul de informatică......... calculatoarele formează o reţea locală..... Enumeraţi trei avantaje pe care le oferă utilizarea reţelelor locale.. cablu de date.... O reţea de calculatoare reprezintă un ansamblu de calculatoare interconectate prin intermediu unor medii de comunicaţie. în vederea partajării resurselor fizice şi logice de care dispun calculatoarele conectate. hub..

blog-uri.. Deci... 3.... de a îşi lăsa impresiile vis-a-vis de articolele citite.....  Cresterea fiabilitătii prin accesul la mai multe echipamente de stocare alternative...........5 puncte....... În cadrul unei reţele care dispune de imprimante său scanere de reţea (periferice direct conectate la un echipament de reţea: switch.... 5 puncte 25 ...... în timp real. sau e-mail.... Blog-urile sunt accesibile publicului larg care au dreptul de a face comentarii.. grafică.un “loc de întâlnire” unde se discută pe marginea unor subiecte ce aparţin unor domenii de interes. Totodată preţul licenţelor pentru reţele este mai ieftin decât pentru fiecare calculator în parte. permitând dialogul on-line.. Blog este un site web în care sunt postate articole scrise într-o manieră personală.. 2.... Orice modificare făcute de un utilizator într-un document din reţea. Pentru răspunsul corect se acordă 1..... Se va lua în considerare oricare combinaţie de trei dintre:  Reducerea costurilor prin partajarea perifericelor. Forum ..  Reţelele oferă un mediu de comunicare puternic .. Nu este nevoie ca fiecare staţie să dispună de imprimantă proprie.. ţinând cont de anumite politici de securitate. Blog-urile pot fi utilizate ca jurnal personal online sau ca instrumente pentru diferite campanii publicitare ale politicienilor. calculatoare aflate la distanţă.Pentru răspunsul corect se acordă 1 punct.. e nevoie de mai puţine periferice şi prin aceasta se reduc substanţial costurile. Se va lua în considerare oricare combinaţie de trei dintre: Serviciul de poştă electronică. Pentru răspunsul corect se acordă 1. (electronic mail) permite unui utilizator să trimită un document de tip text. Cu ajutorul acestei aplicaţii se pot transfera fişiere de pe un calculator pe altul. Chat-ul este o altă formă de comunicare pe Internet... Articolele postate sunt păstrate în ordine cronologică prin intermediul unor arhive (articolul cel mai recent este primul vizualizat).. forum-uri.... chat-uri....utilizatorii aflaţi la deparărtare unii de alţii pot uşor comunica între ei prin diferite mijloace cum ar fi e-mail.. sau programe media ale campaniilor comerciale.5 puncte. Subiectul II ...... este văzută imediat de ceilalţi. un fel de jurnal pe Internet ce conţine articole periodice. Transferul de fişiere cunoscut sub numele de FTP (File Transfer Protocol) este unul dintre primele servicii dezvoltate pentru Internet..  Obtinerea rapidă a datelor.......... orice staţie din reţeaua respectivă are posibilitatea de a îşi scana sau tipări documentele indiferent de localizarea fizică a resursei sau a utilizatorului.. a 2 sau mai multi utilizatori. Serverele păstreză date şi le partajează cu utilizatorii reţelei... Însemnările sunt datate ştiind cu exactitudine când a fost scris...... sunet sau film către orice altă persoană care deţine a adresă de e-mail.. hub)..

........... grafic..2 puncte Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text.................) se va acorda punctajul prevăzut în barem................. 2 puncte Configurarea calculatorului şi punerea în funcţiune............1 punct Conectarea corectă şi instalarea echipamentelor ....- Selectarea corectă a echipamentului necesar ... schemă logică etc.......... 26 ....... Răspunsul corect la unul dintre enunţurile unui subiect reprezintă o evaluare parţială care poate fi transformată în notă împreună cu alte răspunsuri date de acelaşi elev...

Sistemul binar b. Sistemul de numeraţie cu număr minim de cifre pentru această valoare este: a. Octet/Byte c. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Enunţ: Subiectul I – încercuiţi răspunsul corect 1. literele A-F c. valorile cuprinse între 0-16 5. Sistemul zecimal Subiectul II 27 . Virgula fixă 4. Sistemul hexazecimal 3. Zona de memorie 2. Sistemul binar b. cifrele de la 0-9 şi literele A-F d.Testul 5 Competenţa: foloseşte resursele hardware şi software Obiectivele evaluării: • • • Să cunoască unitățile de măsură pentru memorie Să realizeze transformarea datelor pentru reprezentarea acestora în memorie Să realizeze transformări de numere între diferite baze de numeraţie Prezentarea testului Testul va fi utilizat la finalul unui grup de lecţii în vederea evaluării rezultatelor învăţării pentru tema Reprezentarea internă a datelor. Virgula mobilă d. Metoda utilizată pentru reprezentarea caracterelor speciale în memorie este: a. Fie valoarea 102. cifrele 0-9 b. Sistemul binar c. Codul ASCII extins c. Bit-ul b. Cea mai mică unitate de memorie adresabilă este: a. Codul complementar b. Cuvântul de memorie d. Unicod d. Sistemul octal c. Pentru scrierea numerelor în sistemul hexazecimal se folosesc: a. Codul ASCII standard d. Pentru reprezentarea unui număr întreg negativ se foloseşte: a.

... Virgulă mobilă c... XOR......2. multiplu de byte 5...... nu doar valoarea finală....75 puncte 28 .....5 puncte...........2. 56........ Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel • 1 punct din oficiu • Subiectul I : 2..... câte 0...... -34 c.....5 puncte Se acordă 0....... 0.. Megaoctet e...... semn.......... Bit b.......... 2-b....0....... 2... NAND 6.......5 puncte pentru fiecare răspuns corect a-3. NOT 3........... 5-d Subiectul II..........1 4...5 puncte pentru fiecare punct • Subiectul II: 2............. bitul cel mai din stânga al unei zone de memorie 8. OR........ .................. Instrucţiuni pentru elevi La subiectul I – există un singur răsouns corect La subiectul II – pentru fiecare variantă din coloana A există un singur corespondent în coloana B Pentru subiectul III punctul 2 se vor transcrie pe foie şi calculele intermediare................ 4-c.......5 puncte Se acordă 0......... 3-a. e-7 Subiectul III: 1..5 puncte.................. Coloana A a.......... 146 b.. Specificaţi pentru fiecare valoare tipul şi modul de reprezentare în memorie......... multiplu de gigabyte 7.. mantisă 2..... b-1.5 puncte pentru fiecare element din coloana A • Subiectul III: 4 puncte o Cerinţa 1: 1 punct o Cerinţa 2: 3 puncte Barem de corectare şi notare: Subiectul I........5 puncte pentru fiecare răspuns corect 1-b.... c-5........... câte 0......... Octet inferior Coloana B 1............ caracteristică........ Calculaţi pentru fiecare număr valoarea ce sa va memora.... bitul cel mai din dreapta Subiectul III Fie valorile: a..... Operaţii logice derivate d.......... d-4............55 Rezolvaţi următoarele cerinţe: 1..Identificaţi asocierile corecte dintre litere coloanei A şi cifrele corespunzătoare din coloana B..

.a...... grafic..75 puncte b.....0..........................25 puncte ..............obținerea complementului lui 34 față de unu:1111111111011101 . 146: număr natural.(1001))2 ... Pentru reprezentare valorii -34 algoritmul este următorul ..... 29 ... reprezentare binară -34: număr întreg................(1001))2=1........55)10 =(111000... c..........55 algoritmul este următorul..reprezentarea binară a numărului 34 pe 16 biţi: 00000000000100010 ...55 o (56)10=(111000)2 o (0..... reprezentare în virgulă fixă denumită şi cod complementar 56.(1001))2 o (56.....55:număr real........ indiferent de formulare sau formatul de scriere (text....... a............. Pentru reprezentare valorii 56.. 2..............1.............11000(1001)) x 25 .25 puncte (146)10=(10010010)2 împărţiri repetate la 2 şi reţinerea resturilor în ordine inversă.3...1 punct .......reprezentarea valorii -34 este: 1111111111011110 c. b...........Reprezentare în binar a lui 56 şi 0..... schemă logică etc..se adună 1 la complement:0000000000000001 ....Calculul componentelor reprezentării: o Semn (1 bit): 0 o Caracteristica (8 biţi): C = exponent + exces = 5 + 127 = 132 =(10000100)2 o Partea fracţionară (23 biţi): f = 11000100100000000000000 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect..... reprezentare în virgulă mobilă .............) se va acorda punctajul prevăzut în barem........55)10 =(0.............Normalizarea valorii: (111000..

10-12. c) Instalaţi o imprimantă de reţea în cadrul reţelei din laboratorul de informatică.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. c) Realizaţi instalarea programului antivirus şi a MDI-ului. 021-312 54 98.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . imprimantă. b) Presuspunând că sistemul de operare este instalat. 021-311 11 62. b) Explicaţi noţiunea de transfer de fişiere şi modul de utilizare. de sistem precum şi un mediu de dezvoltare integrat. Spiru Haret nr. 2. Explicaţi ce tipuri de conectare regăsiţi la perifericele din enunţ.ro Test sumativ 1 Competenţe: • • • Foloseşte resurse hardware şi software Partajează resurse în cadrul unei reţele locale de calculatoare Reprezintă date în memoria calculatorului Tipul testului: Probă scrisă. Timp de lucru: 100 minute Enunţ: Subiectul I – oral şi practic 1. tel. Subiectul II – probă scrisă . Se vor pune la dispoziţia elevului următoarele componente hardware: . antivirus. Bucureşti-010176. un mediu de dezvotare integrat Cerinţe: a) Conectaţi perifericele la unitatea centrală. videoproiector Kit-uri de instalare: sistem de operare. Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va fi susţinut în laboratorul de informatică. sector 1. orală şi practică. mouse. Considerând o reţea de calculatoate conectate la Internet rezolvaţi următoarele cerinţe: a) Alegeţi un site care permite crearea de conturi gratuite de e-mail şi creaţi un cont pentru clasa dvs. fax. scanner împreună cu software pentru instalare. puneţi în funcţiune sistemul de calcul şi instalaţi perifericele din enunţ. vet@tvet. dotat cu componente PC şi software utilitar.Unitatea centrală Periferice: tastatură.

.............. d..........................8. Bitul reprezintă .... câte un punct pentru fiecare enunţ. 2 a) 2 c)..... Barem de corectare şi notare: Subiectul I: Cerinţa 1....... semne de punctuaţie...... c...16 realizaţi conversiile: a.)2=(...... Pentru o zonă de memorie bitul cel mai din stânga poartă denumirea de bitul .....)16 Instrucţiuni pentru elevi Pentru proba practică... (189)10=(.. Pentru reprezentarea numerelor naturale în memoria internă a sistemelor de calcul se foloseşte... c...)8=(......... Codul ASCII conţine un număr de .........75.. unitate de date/informaţie care poate fi reprezentată şi prelucrată de către un sistem de calcul................ În funcţie de tipul lor calculaţi reprezentarea numerelorde la punctele a-d în memorie............ Completaţi enunţurile a.............. (12............. numere........... 12..1......)16 b... 3...75........ d. şi celor mai uzuale caractere speciale......25)10=(.. Criteriile de evaluare şi notare: Se acordă 10 puncte astfel: • 1 punct din oficiu • Subiectul I – 6 puncte.... 1 punct • • Realizarea corectă a conexiunilor Identificarea porturilor 31 .. 145.... 2............................ veţi folosi videoproiectorul instalat pentru a prezenta cerinţa 1 c).. Subiectul I.. 3 puncte a) Se vor nota următoarele aspecte:......... Utilizând legăturile dintre bazele 2............................. de numere întregi utilizate pentru reprezentarea în memoria a unor caractere.............. b..................... -134...)2=(. b..........)8=(........ câte un punct pentru fiecare enunţ.......... -24. a..... • Subiectul II – 3 puncte...................10.....

1 punct Selectarea corectă a driver-ului în concordanţă cu sistemul de operare Setarea corectă a parametrilor imprimantei Instalarea corectă ca imprimantă de reţea Testarea imprimantei Subiectul II: 1... Utilizarea corectă a funcţiilor sistemului de operare cu privire la instalarea componentele hardware c...... Setarea corectă a parametrilor perifericelor c) Realizaţi instalarea programului antivirus şi a MDI-ului....... Acest protocol este implementat sub forma unui program server care rulează pe un calculator şi a unei aplicaţii client care se conectează la server....... răspunsurile posibile şi acţiunile care trebuie executate în urma lor.........1 punct • • • accesarea unui server de mail introducerea datelor pentru deschiderea contului stabilirea unui nume de cont şi o parolă b) Explicaţi noţiunea de transfer de fişiere şi modul de utilizare...b) Se vor nota următoarele aspecte:............................... care impune comenzile ce pot fi utilizate............. Între cele două programe comunicarea respectă standardul FTP...................................... sau local ........cel la care programul se conectează pentru a transfera fişiere........ 1 punct a... şi pe care se lucra înainte de a lansa FTP şi • calculatorul server................. Atunci când un utilizator foloseşte FTP pentru a transfera fişiere.... b........ sau aflat la distanţă ("remote") ...............................1 punct a.. Completaţi enunţurile ........ Bitul reprezintă cea mai mică unitate de date/informaţie care poate fi reprezentată şi prelucrată de către un sistem de calcul..........de pe care se execută programul client de conectare la server........ el este practic conectat la doua calculatoare: • calculatorul client....................................... Pentru o zonă de memorie bitul cel mai din stânga poartă denumirea de bitul cel mai puţin reprezentativ.............. c) Instalarea imprimantei de reţea.............................1 punct Cerinţa 2............ succesiunea acestora.. Selectarea corectă a drivere-lor în conformitate cu sistemul de operare instalat b..... 3 puncte a) Alegeţi un site care permite crearea de conturi gratuite de e-mail şi creaţi un cont pentru clasa dvs...................................................................................................... 32 .................1punct Transferul de fişiere este un protocol de reţea (File Transfer Protocol) care este utilizat pentru a transfera fişiere între două calculatoare conectate la Internet...............

Numere reale: virgula mobilă simplă precizie c.. 12...1 punct a..... Pentru reprezentarea numerelor naturale în memoria internă a sistemelor de calcul se foloseşte reprezentarea binară (sau sistemul binar).16 realizaţi conversiile ... Utilizând legăturile dintre bazele 2. b..2)8=(B. (12. 2..75 Semn 1 Exponent 010000010 Exponent 10000110 Mantisa 10011000000000000000000 Mantisa 00001101100000000000000 3...4)16 33 .01)2=(13.1punct a....8... Număr natural: sistemul binar 145= 10010001..c......75 Semn 0 d. Numer întreg: virgulă fixă/cod complementar -24=1111111111101000. -134..25)10=(1100.. În funcţie de tipul lor calculaţi reprezentarea numerelor în memorie. (189)10=(10111101)2=(275)8=(BD)16 b..10.

septembrie 2009 2. Curriculum pentru calificarea analist programator www.tvet.ro.ro. septembrie 2009 4. Materialul de predare şi materialul de învăţare pentru modulul Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare.tvet. septembrie 2009 3.ro. septembrie 2009 34 .tvet. Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Analist programator www.ro. calificarea analist programator www.Bibliografie Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare 1.tvet. Materialul de predare pentru calificarea analist programator www.

MODULUL II: Proiectarea algoritmilor 35 .

Airinei” COORDONATOR: CIOBANU MARIANA VIOLETA – profesor. grad I .AUTOR: STĂNICĂ GIOVANNA – profesor. Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “Gh. Bucureşti CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 36 . gradul I.profesor. Colegiul Tehnic ”Media”. Airinei” STAN CLAUDIA . gradul II. Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “Gh.

Unitatea elementară de măsură pentru informaţie este: a) Bitul b) Octetul c) Byteul d) Cifra 3. Datele din memoria internă pot fi: a) b) c) d) alfanumerice şi nenumerice doar numerice doar alfanumerice alfanumerice şi numerice. . pentru un grup de lecţii. Cea mai mică unitate de memorare adresabilă de către procesor este: a) Cifra binară b) Bitul c) Octetul d) informaţia 3. sau sumative a modulului Proiectarea algoritmilor. 1. Tipul testului: Probă scrisă Timp de lucru: 10 minute Enunţ: Pentru fiecare item scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare. Un octet (byte) este format din: a) b) c) d) 18 biţi 8 biţi 28 biţi 4 biti 4.Testul 1 Competenţe: Elaborează specificaţiile problemei Obiectivele evaluării: să identifici modalităţi de reprezentare a datelor în memoria internă Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur. cât şi ca o componentă a unei evaluări formative.

cifre. Criteriile de evaluare şi notare 38 . (. Numerele reale sunt numerele care sunt formate din: semn. ). 18. setul de caractere de bază primeşte coduri între 0-127. Conform codului ASCII. 64 sau 128 de biţi b) 8 biţi. spaţii. Pentru reprezentarea numerelor întregi fără semn se utilizează ca dimensiuni pentru reprezentare: a) 18 biţi. Datele care se reprezintă în memorie pe câte un Byte şi sunt alcătuite din litere mari şi mici ale alfabetului englez. caractere speciale (precum ?. 32 sau 64 de biţi 8. <. *. >. ^. 36. %. caractere greceşti şi alte semne se numesc date: a) numerice b) alfanumerice c) reale d) intregi 6. ! etc). &. 16. Reprezentarea binară pe 8 biţi a numărului 145 este: a) 01101010 b) 10110010 c) 10010001 d) 11000001 Instrucţiuni pentru elevi Orice eventual răspuns greşit se încercuieşte şi se taie cu un X şi se înlocuieşte cu răspunsul considerat corect. parte întreagă şi parte fracţionară. 32 sau 64 de biţi d) 8 biţi. iar setul extins între : a) 128-255 b) 127-254 c) 128-512 d) 127-512 7.5. 36 sau 64 de biţi c) 8 biţi. #. 16. Ele pot fi reprezentate: a) În virgulă fixă şi în virgulă mobilă b) Numai în virgulă fixă c) Numai în virgulă mobilă d) Pe 16 biţi 9. @. $.

5. d. Barem de corectare şi notare: 1.Se acorda 1 punct din oficiu. 6. a. 4. b. 2. 3. 8. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. b. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul din barem 39 . 9. 7. c. d. c. Se acordă 9 puncte. a. a.

d) au mai multe valori. valoare. valoare. sau sumative a modulului. b) Valoare. c) aritmetice şi definite de utilizatori. adresă. d) Constantă. c) Nume. Operatori relaţionali sunt: 40 . nume. 1. Datele se pot clasifica în: a) Constante şi fixe b) Fixe şi mobile c) Variabile şi mobile d) constante şi variabile. 3. Tipul testului: Probă scrisă Timp de lucru: 15 minute Exercitiul 1 Enunţ: Pentru fiecare item scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect. cât şi ca o componentă a unei evaluări formative. tip. tip. b) predefinite şi definite de utilizator. subtip. b) îşi modifică valoarea. 5. adresă. Unei variabile i se atribuie patru entităţi: a) Nume. Constantele sunt date care: a) nu îşi modifică valoarea. valoare.Testul 2 Competenţe: Elaborează specificaţiile problemei Obiectivele evaluării: să recunoşti diferenţele între variabile şi constante sa identifici tipurile de date să utilizezi operatorii aritmetici. 4. d) predefinite si aritmetice. tip. pentru un grup de lecţii. c) nu au valoare. adresă. Tipurile de date pot fi: a) Fundamentale si aritmetice. 2. data. relaţionali şi logici Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare.

10%2=0  Adevarat  Fals b. #. <.a) b) c) d) > . şi logic (and). x memorează valoarea 2. z memorează valoarea 5. y. (z<=w)and(x>0)or(y>=x) d. *. Exemplu : Plăcile de reţea sunt dispozitive electronice cu rol de interfaţă între calculator şi cablul de reţea. iar w memorează valoarea 7. (x=z)and((y=3) or (w=7)) c. n % 2=0 c. (12>3) and (14<6)  Adevarat  Fals c. a. /. Care dintre următoarele expresii are valoarea true? a. z şi w sunt întregi. not((n+1) % 2=0) 7. -. not(n %2<>0) b. ≤ . Variabilele x. Exerciţiul 2 Pentru rezolvare bifaţi cu x varianta corectă. % !. sau logic (or). (y>z)or(x>3) b.?. n % 2<>0 d. y memorează valoarea 3. ≥. = . ≠ negatia logică (not). : +. Care dintre următoarele expresii are valoarea true? a. Variabila întreagă n memorează un număr natural impar.  Adevarat  Fals Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte repartizate astfel: Exerciţiul 1 41 . (y>=3)and(w<7) Exerciţiul 2 Enunţ: Stabiliţi pentru fiecare afirmaţie dacă este adevărată sau falsă.$ 6. ((2+3=5) or (12/6=1)) and (4*3=12)  Adevarat  Fals Instrucţiuni pentru elevi Exerciţiul 1 Orice eventual răspuns greşit se încercuieşte şi se taie cu un X şi se înlocuieşte cu răspunsul considerat corect.

4. ((2+3=5) or (12/6=1)) and (4*3=12) Adevarat Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut în barem 42 . 3. Exerciţiul 2 Se acordă 3 puncte. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. a. 7. b. c. 10%2=0  Adevarat b. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. c Exerciţiul 2 a. 2. Barem de corectare şi notare: Exerciţiul 1 1. a. c. 5. d. 6.Se acordă 7 puncte. (12>3) and (14<6)  Adevarat  Fals  Fals  Fals c.

structura de tip ARBORE c) structura de tip ARTICOL. O stiva este o listă simplu înlănţuită gestionată conform principiului: a) LILO b) FILO c) LIFO d) FIFO 4. Structurile dinamice de date sunt: a) structura de tip LISTĂ. structura de tip fişier 2. structura de tip coadă d) structura de tip tablou. structura de tip fişier b) structura de tip arbore. structura de tip TABLOU 3. Grafurile sunt structuri de date care: 43 . 1. pentru un grup de lecţii. structura de tip articol. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare. structura de tip COADĂ. structura de tip STIVĂ. structura de tip şir de caractere. structura de tip ARBORE d) structura de tip LISTĂ. structura de tip şir de caractere. cât şi ca o componentă a unei evaluări formative. structura de tip STIVĂ. structura de tip fişier c) structura de tip tablou. structura de tip FIȘIER. structura de tip şir de caractere. Tipul testului: Probă scrisă Timp de lucru: 10 minute Enunţ: Pentru fiecare item scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect. structura de tip COADĂ.Testul 3 Competenţe: Elaborează specificaţiile problemei Obiectivele evaluării: să diferenţiezi tipuri de date în funcţie de caracteristicile lor să evidenţiezi operaţiile cu diverse tipuri de date Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur. structura de tip COADĂ. sau sumative a modulului. Structurile statice de date folosite sunt: a) structura de tip tablou. structura de tip şir de caractere. structura de tip COADĂ. structura de tip ARBORE b) structura de tip LISTĂ. structura de tip STIVĂ. structura de tip articol. structura de tip stivă. structura de tip articol.

5-b. se pot implemente doar ca structuri de date alocate dinamic niciuna din variantele de mai sus 5. 2-a. Stiva poate fi descrisă astfel: a) ultimul element introdus în stivă este ultimul care poate fi extras b) primul element introdus în stivă este ultimul care poate fi extras c) primul element introdus în stivă este primul care poate fi extras d) ultimul element introdus în stivă este primul care poate fi extras. 7-b. La o stivă adăugarea unui nou element se poate face: a) după elementul din vârf b) la baza stivei c) într-o poziţie intermediară d) niciuna din variantele de mai sus Instrucţiuni pentru elevi Orice eventual răspuns greşit se încercuieşte şi se taie cu un X şi se înlocuieşte cu răspunsul considerat corect. 9-a Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut. 8-a. 7.a) b) c) d) se pot implemente doar ca structuri de date alocate static se pot implemente atat ca structuri de date alocate static cât şi alocate dinamic. Într-un arbore un nod este frunză dacă: a) are un descendent direct b) nu are nici un descendent direct c) are doi descendenţi direcţi d) nu are rădăcină 6. Barem de corectare şi notare: 1-d. 44 . 3-c.Coada poate fi descrisă astfel: a) primul element introdus în coadă este ultimul care poate fi extras b) primul element introdus în coadă este primul care poate fi extras c) ultimul element introdus în coadă este primul care poate fi extras d) ultimul element introdus în coada este ultimul care poate fi extras 8. La eliminarea unui element din coadă: a) se elimină primul element b) se elimină ultimul element c) se poate elimina orice element d) niciuna din variantele de mai sus 9. Se acordă 9 puncte: câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. 6-d. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 1 punct din oficiu. 4-b.

a căror denumire provine din modul de abordare a rezolvării problemelor: a) metoda top-down şi metoda ascendentă b) metoda top-down şi metoda descendentă c) metoda top-up şi metoda ascendentă d) metoda top-up şi metoda ascendentă 3. pe care o descompune în mai multe probleme ce se pot rezolva separat 2. Proiectarea top-down mai este cunoscută şi sub denumirea de: a) Proiectare ascendentă b) Divide et impera c) Backtracking d) Proiectare structurată 4. în faza de asamblare. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare. pentru un grup de lecţii. Proiectarea top-down: a) Presupune ca va fi scris mai intai subalgoritmul apelat şi apoi cel care apelează b) are ca principal dezavantaj faptul că erorile vor fi detectate târziu. Obiectivele evaluării: să descrii metoda top-down să descrii metoda bottom-up să descrii proiectarea modulară să descrii proiectarea structurată Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur. Există două metode generale de proiectare a algoritmilor. 1. Avantajele programarii modulare sunt multiple. c) Are ca dezavantaj principal faptul că nu permite programatorului să reducă complexitatea problemei d) Porneşte de la problema de rezolvat.Testul 4 Competenţe: Reprezintă formal şi grafic algoritmii de rezolvare a problemelor. Tipul testului: Probă scrisă şi orală Timp de lucru: 30 minute Exercitiul 1 Enunţ: Pentru fiecare item scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect. sau sumative a modulului. Care dinntre următoarele enumerări nu este un avantaj al programării modulare? 45 . cât şi ca o componentă a unei evaluări formative.

abia în faza de asamblare Exerciţiul 2 Enunţ: Răspundeţi oral pe scurt la următoarele întrebări: Ce este un modul? Care sunt avantajele programării modulare? Instrucţiuni pentru elevi Exerciţiul 1Orice eventual răspuns greşit se încercuieşte şi se taie cu un X şi se înlocuieşte cu răspunsul considerat corect. modalitate prin care se ajunge la scurtarea termenului de realizare a programului d) Probabilitatea apariţiei erorilor în conceperea unui subprogram este mult mai mică decât dacă s-ar lucra cu tot programul iniţial. Exerciţiul 1 Se acordă 5 puncte: câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect Exerciţiul 2 Se acordă 4 puncte: câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect Barem de corectare şi notare: Exerciţiul 1. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 1 punct din oficiu.a) Modulele se pot verifica cu atat mai uşor cu cât sunt mai mici b) Modulele nu se pot refolosi ori de câte ori avem nevoie de ele c) Permite munca în echipă. care poate fi un program. 2-a. Ce este un modul? Modulul este considerat o unitate structurală de sine stătătoare. 4-b. 5-d Exerciţiul 2. 3-b. Un modul poate fi format din mai multe submodule. sau o unitate de program. 1-d. Metoda bottom-up are ca principal dezavantaj: a) Nu permite programatorului să reducă complexitatea problemei b) Nu permite lucrul în echipe mari c) Faptul că fiecare subproblemă nu poate fi dată spre rezolvare unei subechipe d) Faptul că erorile vor fi detectate târziu. Fiecare modul realizează o funcţie bine precizată în cadrul întregului program. El apare în mod natural în descompunerea top-down. 5. un subprogram. 46 .

. Reutilizabilitatea acestor subprograme este o proprietate foarte importantă în activitatea de programare. În această situaţie programarea modulară este avantajoasă. Abilitatea omului de a verifica corectitudinea unui subalgoritm este mult mai mare pentru algoritmi mici. testarea acestui modul se poate face mult mai uşor decât testarea întregului algoritm. de unde ele se pot refolosi la nevoie. - 47 .Uneori.Rezolvând o problemă mai simplă (un modul).Probabilitatea apariţiei erorilor în conceperea unui subprogram este mult mai mică decât dacă s-ar lucra cu tot programul iniţial.Permite munca în echipă. dar pot “comunica” între ele prin transmitere de parametri sau prin apeluri. Rezultă că programarea modulară se bazează pe descompunerea problemei în subprobleme şi proiectarea şi programarea separată a subalgoritmilor corespunzători. Menţionam în cele ce urmează câteva dintre ele: Descompunerea unei probleme complexe în subprobleme este un mijloc convenabil şi eficient de a reduce complexitatea . se acordă punctajul prevăzut. . modalitate prin care se ajunge la scurtarea termenului de realizare a programului.Modulele sunt independente. Exerciţiul 2 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. Ea duce la mărirea productivităţii în programare. Modulele se pot verifica cu atat mai uşor cu cât sunt mai mici. se ajunge la concluzia că proiectarea a fost incompletă sau ca unele module sunt ineficiente. dar şi la creşterea siguranţei în realizarea unui produs corect. . ea permiţând adaugarea unui modul sau înlocuirea lui cu altul mai performant. Astfel. în timpul proiectării algoritmului sau a implementării lui. Avantajele programarii modulare sunt multiple.Modulele se pot refolosi de câte ori avem nevoie de ele. s-a ajuns la compilarea separată a subprogramelor şi la păstrarea subprogramelor obtinute în biblioteci de subprograme. . Instrucţiuni pentru evaluatori Exerciţiul 1 Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut.

la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare.13. 10 . 12. 2. 8. Următoarea secvenţă de algoritm afişează: n.Testul 5 Competenţe: Reprezintă formal şi grafic algoritmii de rezolvare a problemelor. 4. 2. a) b) c) d) 2. 16 2. 9.16 1. Obiectivele evaluării: să identifici datele de intrare şi de ieşire ale problemei să realizezi algoritmul de rezolvare a problemei să verifici dacă algoritmul este corect şi eficient Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur. Tipul testului: Probă scrisă Timp de lucru: 25 minute Exercitiul 1 Enunţ: Pentru fiecare item scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect. a) b) c) d) Două numere sunt divizibile (a divizibil cu b sau b divizibil cu a) daca: a/b=0 sau b/a=0 a%b=0 sau b%a=0 a/b=0 si b/a=0 a%b=0 sau b%a=0 Numărul a este par daca: a/10=1 a%5=0 a/2=2 a%2=0 Care sunt toţi divizorii pozitivi ai numărului 16? 1. 8. j întreg citeşte n pentru j ← 1.14.15. 1.11. sau sumative a modulului. n execută | dacă (n %j = 0) atunci | | scrie j | |▄ 48 . 7. a) b) c) d) 3. 4. 6 1. cât şi ca o componentă a unei evaluări formative. 4. 4. 6.16 4. 8. 2. pentru un grup de lecţii. 5. 3.

49 . a) b) c) d) 9.|▄ a) b) c) d) 5. pentru x dat.+∞)  6. număr întreg. Algoritmul lui Euclid Algoritmul lui Euripide Algoritmul lui Eucalipt Algoritmul lui Eufrat Spunem că un număr este perfect dacă: Este egal cu suma divizorilor săi Este egal cu suma divizorilor săi.4)  f ( x) =  x dacă x ∈[ 4.9]  x 2 − 6 dac ă x ∈ (9. Algoritmul care foloseşte o structură repetitivă cu test iniţial folosit pentru a afla cmmdc a doua numere este. Divizorii proprii ai lui n Toţi divizorii lui n Dacă n este număr par Dacă n este număr impar Numim divizori proprii ai numărului x: a) toţi divizorii numărului x b) toţi divizorii numărului x mai puţin 1 si x c) toţi divizorii pari ai numărului x d) toţi divizorii impari numărului x Un număr este prim dacă: are divizori proprii are numai divizori pari nu are divizori proprii are numai divizori impari 7. a) b) c) d) a) b) c) d) 8. fară el însuşi Este egal cu suma divizorilor proprii ai numărului respectiv Este egal cu suma divizorilor impari ai numărului respectiv Spunem ca două numere sunt prietene dacă: suma divizorilor pari ai unui număr este egală cu celalalt şi invers suma divizorilor proprii ai unui număr este egală cu celalalt suma divizorilor unui număr este egală cu celalalt şi invers suma divizorilor proprii ai unui număr este egală cu celalalt şi invers Exerciţiul 2 Enunţ: Scrieţi algoritmul cu ajutorul căruia putem calcula valoarea funcţiei f:R→R. a) b) c) d) Instrucţiuni pentru elevi Exerciţiul 1 Orice eventual răspuns greşit se încercuieşte şi se taie cu un X şi se înlocuieşte cu răspunsul considerat corect. unde: ∞ 2 x + 7 dacă x ∈ (− .

8-b.5 puncte. f reale citeşte x dacă ( x<4) atunci f←2*x+7 altfel dacă (x>=4)and(x<=9) atunci f←x altfel dacă ( x>9) atunci f←x*x-6 scrie f Instrucţiuni pentru evaluatori Exerciţiul 1 Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut. Barem de corectare şi notare: Exerciţiul 1 1-b.5 puncte pentru algritmul rezolvat corect. 4-b.5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 6-c. Exerciţiul 2 Pentru un algoritm în pseudocod corect se acordă punctajul prevăzut. 9-d Exerciţiul 2 x. 50 . Exerciţiul 1 Se acordă 4. Exerciţiul 2 Se acordă 2. 3-a. 2-d.Exerciţiul 2 Pentru scrierea algoritmului corect în pseudocod se acordă punctajul prevăzut în barem Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 3 puncte din oficiu. 7-a. câte 0. 5-b.

Erorile care rezultă din diferenţa între valorile obţinute efectiv şi cele asteptate a fi obţinute se numesc: a) Erori de reziduale b) Erori de calcul c) Erori de rotunjire d) Erori de trunchiere 3. a unor date de tip diferit de cel prevazut la elaborarea algoritmului se numesc: a) Erori de trunchiere b) Erori de calcul c) Erori de rotunjire d) Erori în datele iniţiale 2. pentru un grup de lecţii. Erorile care provin din introducerea. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare. Suma dintre eroarea de trunchiere şi eroarea de rotunjire (de obicei una dintre acestea predomină) conduce la o: a) Eroare de rotunjire b) Eroroare de calcul c) Eroare de trunchiere d) Eroare reziduală 4. sau sumative a modulului.Testul 6 Competenţe: Verifică corectitudinea algoritmilor Obiectivele evaluării: să identifici tipurile de erori să recunoşti principalele tehnici de depanare a algoritmilor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur. Eroarea de trunchiere reprezintă: a) diferenţa dintre rezultatul exact (pentru datele de intrare curente) şi rezultatul furnizat de un algoritm dat utilizând aritmetica exactă b) diferenţa dintre rezultatul produs de un algoritm dat utilizând aritmetica exactă şi rezultatul produs de acelaşi algoritm utilizând o aritmetică cu precizie limitată 51 . cât şi ca o componentă a unei evaluări formative. ca valori de intrare. 1. Tipul testului: Probă scrisă Timp de lucru: 30 minute Exercitiul 1 Enunţ: Pentru fiecare item scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect.

Testarea care presupune construirea datelor de test astfel încât toate părţile programului să poată fi testate este: a) Testarea funcţională sau metoda cutiei transparente b) Testarea structurală sau metoda cutiei transparente 52 . Care dintre următoarele afirmaţii este falsă: a) erorile de sintaxă sunt erorile cele mai frecvente şi cel mai uşor de corectat b) erorile de sintaxă provin din confuzia între majuscule şi minuscule c) erorile de sintaxă provin din inchiderea incorecta a parantezelor d) erorile de sintaxă provin din confuzia între variabilele globale şi locale Exerciţiul 2 Enunţ: Pentru fiecare item scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect.c) suma dintre eroarea de trunchiere şi eroarea de rotunjire. dar de obicei una dintre acestea predomină d) diferenţa între valorile obţinute efectiv şi cele asteptate a fi obţinute 5. Testarea funcţională (metoda cutiei negre) presupune: a) construirea datelor de test astfel încât să permită testarea fiecărei funcţiuni a programului b) construirea datelor de test astfel încât toate părţile programului să poată fi testate c) construirea datelor de test astfel încât toate părţile programului să nu poată fi testate d) construirea datelor de test astfel încât să nu permită testarea fiecărei funcţiuni a programului 3. Erorile de logică: a) sunt erorile cele mai frecvente şi cel mai uşor de corectat b) apar atunci când numerele sunt tratate ca şiruri de caractere c) se generează atunci când nu se obţin rezultatele aşteptate d) apar atunci când ghilimele şi apostrofurile sunt plasate greşit 6. Prin testarea programului se înţelege: a) numărarea instrucţiunilor programului b) executărea programului cu scopul de a înţelege programul c) executărea programului cu scopul de a descoperi o anomalie sau eroare d) scrierea programului într-un limbaj de programare 2. 1.

Depanarea constă în localizarea erorii. determinarea naturii sale şi corectarea ei. după executărea programului sau static. 2-a. 3-b. Exerciţiul 2 Se acordă 4 puncte. în timpul execuţiei acestuia Instrucţiuni pentru elevi Orice eventual răspuns greşit se încercuieşte şi se taie cu un X şi se înlocuieşte cu răspunsul considerat corect. 4-a. 5-c. Ea se poate face în mod: a) dinamic. Criteriile de evaluare şi notare Exerciţiul 1 Se acordă 6 puncte. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. după executărea programului sau dinamic. Barem de corectare şi notare: Exerciţiul 1 1-d. după executărea programului c) doar dinamic. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.c) Testarea funcţională sau metoda cutiei negre d) Testarea structurală sau metoda cutiei negre 4. în timpul execuţiei programului d) static. 2-a. 3-b. 4-d Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut în barem 53 . 6-d Exerciţiul 2 1-c. în timpul execuţiei acestuia b) doar static.

Clasa de complexitate din care face parte algoritmul se poate măsura: a) b) c) d) exact (cantititativ) sau aproximativ (calitativ) exact (calitativ ) sau aproximativ (cantititativ) doar cantitativ doar calitativ 4. pentru un grup de lecţii. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare. Timpul de execuţie al unui ciclu este cel mult timpul de execuţie al instrucţiunilor din interiorul ciclului înmulţit cu: a) b) c) 100 produsul numărului de iteraţii ale tuturor ciclurilor 10 54 . Complexitatea spaţiu depinde mult de: a) b) c) d) timpul de execuţie tipurile de date şi de structurile de date folosite numărul de operaţii elementare efectuate de algoritm Numărul de caractere din algoritm 3. sau sumative a modulului.Testul 7 Competenţe: Verifică corectitudinea algoritmilor Obiectivele evaluării: • • să identifici erorile algoritmilor să identifici ordinul de complexitate al algoritmilor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur. cât şi ca o componentă a unei evaluări formative. Complexitatea unui algoritm se referă la: a) Numărul de caractere din algoritm b) Numarul de persoane care au scris algoritmul c) cantitatea de resurse consumate la execuţie. Tipul testului: Probă scrisă Timp de lucru: 30 minute Exercitiul 1 Enunţ: Pentru fiecare item scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect. adică timp de executie şi spaţiu de memorie d) Numărul de minute necesare scrierii algoritmului 2. 1.

Dacă avem două cicluri imbricate (for în for de exemplu) putem aproxima complexitatea la O(2n)  Adevarat  Fals 4.  Adevarat  Fals 5.  Adevarat  Fals 7. Timpul de execuţie al instrucţiunilor din interiorul unui grup de cicluri imbricate este dat de timpul de execuţie al instrucţiunilor înmulţit cu produsul numărului de iteraţii ale tuturor ciclurilor. Complexitatea spaţiu depinde mult de tipurile de date şi de structurile de date folosite.  Adevarat  Fals 6. De regulă se estimează că o structură repetitivă este de ordinul: a) b) c) d) Exerciţiul 2 Enunţ: Stabiliţi pentru fiecare afirmaţie dacă este adevărată sau falsă. Exerciţiul 2 Pentru rezolvare bifaţi cu x varianta corectă. respectiv ALTFEL.d) numărul de iteraţii 5.  Adevarat  Fals 3. Timpul necesar execuţiei unui program nu depinde de numărul de operaţii elementare efectuate de algoritm. Un algoritm optimal este un algoritm cu ordinul de complexitate mic. Complexitatea în cazul cel mai defavorabil presupune că timpul de execuţie pentru orice dimensiune dată va fi mai mic sau egal decât limita superioară. 55 . 1.  Adevarat  Fals Instrucţiuni pentru elevi Exerciţiul 1 Orice eventual răspuns greşit se încercuieşte şi se taie cu un X şi se înlocuieşte cu răspunsul considerat corect. Timpul de execuţie al instrucţiunii decizionale este cel mult timpul de execuţie al testului plus minimul dintre timpii de rulare pe ramura ATUNCI.  Adevarat  Fals O (n) O(n2) O(log(n)) O(2n) 2.

Exemplu : Plăcile de reţea sunt dispozitive electronice cu rol de interfaţă între calculator şi cablul de reţea. Un algoritm optimal este un algoritm cu ordinul de complexitate mic.  Adevarat  Fals Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 0. Complexitatea în cazul cel mai defavorabil presupune că timpul de execuţie pentru orice dimensiune dată va fi mai mic sau egal decât limita superioară. Adevarat  Fals 6. 4-d. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Timpul de execuţie al instrucţiunilor din interiorul unui grup de cicluri imbricate este dat de timpul de execuţie al instrucţiunilor înmulţit cu produsul numărului de iteraţii ale tuturor ciclurilor. Dacă avem două cicluri imbricate (for în for de exemplu) putem aproxima complexitatea la O(2n)  Adevarat Fals 4.5 puncte din oficiu. câte 0. 2-b.5 puncte pentru fiecare răspuns corect. Barem de corectare şi notare: Exerciţiul 1 1-c. Exerciţiul 2 Se acordă 7 puncte. Timpul de execuţie al instrucţiunii decizionale este cel mult timpul de execuţie al testului plus minimul dintre timpii de rulare pe ramura ATUNCI.  Adevarat  Fals 3. Timpul necesar execuţiei unui program nu depinde de numărul de operaţii elementare efectuate de algoritm.  Adevarat  Fals 2. 5-a Exerciţiul 2 1. 3-a.  Adevarat  Fals 5. respectiv ALTFEL. 56 .5 puncte. Exerciţiul 1 Se acordă 2.

 Adevarat  Fals 7. Complexitatea spaţiu depinde mult de tipurile de date şi de structurile de date folosite  Adevarat  Fals Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut în barem 57 .

şi logic (and).).. not(n %2<>0) b. în timp ce „and” şi „or” sunt .... putând declara variabile atât în module (numite .. n % 2<>0 d. 2. cu acces direct la elementele sale.....Test sumativ 1 Competenţe: • • • Elaborează specificaţiile problemei Reprezintă formal şi grafic algoritmii de rezolvare a problemelor........... Dacă avem două cicluri imbricate (for în for de exemplu) putem aproxima complexitatea la O(n2)  Adevarat Exerciţiul 3 Enunţ: Pentru fiecare item scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect. Exerciţiul 2 Enunţ: Stabiliţi pentru fiecare afirmaţie dacă este adevărată sau falsă.......... 1. Variabila întreagă n memorează un număr natural impar.. 3.. Verifică corectitudinea algoritmilor Tipul testului: Probă scrisă şi orală Timp de lucru: 100 minute Subiectul I Exerciţiul 1 Enunţ: Pentru fiecare item se completează spaţiile libere cu termenii următori: 1....) cât şi în programul principal (numite ... Operatorul „not” este ... . Care dintre următoarele expresii are valoarea true? a.... Structurile statice de date folosite sunt:  Fals . 1. este o structură de date eterogenă (cu elemente de tipuri diferite). sau logic (or). (12>3) and (14<6)  Adevarat  Fals 2..... n % 2=0 c. not((n+1) % 2=0) 2. Operatorii logici sunt: negatia logică (not). între care există o relaţie de ordine ierarhică......... Modulele au aceeaşi structură ca şi programele principale. ..

e) structura de tip tablou, structura de tip şir de caractere, structura de tip stivă, structura de tip fişier f) structura de tip coadă, structura de tip şir de caractere, structura de tip articol, structura de tip fişier g) structura de tip tablou, structura de tip şir de caractere, structura de tip articol, structura de tip coadă h) structura de tip tablou, structura de tip şir de caractere, structura de tip articol, structura de tip fişier 3. Avantajele programarii modulare sunt multiple. Care dintre următoarele enumerări nu este un avantaj al programării modulare? a. Modulele se pot verifica cu atat mai uşor cu cât sunt mai mici b. Modulele nu se pot refolosi ori de câte ori avem nevoie de ele c. Permite munca în echipă, modalitate prin care se ajunge la scurtarea termenului de realizare a programului d. Probabilitatea apariţiei erorilor în conceperea unui subprogram este mult mai mică decât dacă s-ar lucra cu tot programul iniţial. e) f) g) h) 4. Spunem că un număr este perfect dacă: Este egal cu suma divizorilor săi Este egal cu suma divizorilor săi, fară el însuşi Este egal cu suma divizorilor proprii ai numărului respectiv Este egal cu suma divizorilor impari ai numărului respectiv 5. Timpul de execuţie al unui ciclu este cel mult timpul de execuţie al instrucţiunilor din interiorul ciclului înmulţit cu: a. b. c. d. 100 produsul numărului de iteraţii ale tuturor ciclurilor 10 numărul de iteraţii

Subiectul II
Exercitiul 1 Enunţ: Raspunde corect la urmatoarele intrebari: 1. Care sunt operatorii aritmetici şi care este prioritatea de execuţie? 2. Descrieţi structura de date de tip Tablou. 3. Descrieţi noţiunea de algoritm şi caracteristicile lor. 4. Explicaţi simularea structurii repetitive WHILE cu DO-WHILE

Subiectul III
Enunţ:
Fie următorul algoritm, unde a, b, i şi nr sunt numere întregi. a<-0 b<-0 pentru i<-1, 10, 1 execută

a. Pentru datele de intrare: 2, 4, 12, 3, -9, 8, 32, 1, 25, 43, scrieţi ce afiseaza algoritmul? b. Gasiţi un set de date de intrare pentru care algoritmul afişează 56. c. Explicaţi în limbaj natural ce execută algoritmul .

citeşte nr dacă nr>0 atunci dacă (b < nr mod 10) atunci a<-nr b<-nr mod 10 sf. dacă sf. Dacă afiseaza a

Instrucţiuni pentru elevi

Subiectul I
Exerciţiul 1 Pentru rezolvare completează spaţiile libere cu termenii corespunzători. Exerciţiul 2 Pentru rezolvare bifaţi cu x varianta corectă. Exemplu : Un set de reguli ce trebuiesc respectate formează un protocol.

 Adevarat

 Fals

Exerciţiul 3 Orice eventual răspuns greşit se încercuieşte şi se taie cu un X şi se înlocuieşte cu răspunsul considerat corect.

Subiectul II
Exercitiul 1 Puteţi răspunde la întrebări, în orice ordine doriţi.

Subiectul III
Pentru rezolvare urmăreşte execuţia pas cu pas a algoritmului dat, eventual într-un tabel. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 1 punct din oficiu.

Subiectul I Se acordă 10 puncte, repartizate astfel:
Exerciţiul 1 1 punct x 3 = 3 puncte; Exerciţiul 2 1 punct x 2 = 2 puncte; Exerciţiul 3 1 punct x 5 = 5 puncte;

Subiectul II Se acordă 10 puncte, astfel:

2,5 puncte x 4 = 10 puncte Subiectul III Se acordă 9 puncte, astfel: 3 puncte x 3 = 9 puncte; Total 30 puncte. Nota finală se obţine împărţind punctajul total la 3. Barem de corectare şi notare:

Subiectul I
Exerciţiul 1 1. Operatorii logici sunt: negatia logică (not), şi logic (and), sau logic (or). Operatorul „not” este ...[unar]......., în timp ce „and” şi „or” sunt ....[binari].......... 2. ...[Articolul]..... este o structură de date eterogenă (cu elemente de tipuri diferite), cu acces direct la elementele sale, între care există o relaţie de ordine ierarhică. 3. Modulele au aceeaşi structură ca şi programele principale, putând declara variabile atât în module (numite ....... [variabile locale]....) cât şi în programul principal (numite .......... [variabile globale] .....). Exerciţiul 2 1. (12>3) and (14<6)  Adevarat

 Fals

2. Dacă avem două cicluri imbricate (for în for de exemplu) putem aproxima complexitatea la O(n2)

Adevarat
Exerciţiul 3 1. c, 2. d, 3. b, 4. b, 5. d

 Fals

Subiectul II
Exerciţiul 1 1. Care sunt operatorii aritmetici şi care este prioritatea de execuţie? Operatorii aritmetici sunt: +, -, *, /, %, unde semnul de împărţire „/” are sensul de cât al împărţirii (în cazul împărţirilor cu cât şi rest) sau de împărţire reală iar semnul „%” reprezintă restul împărţirii a două numere întregi.

*

/

%

+

-

Ordinea de efectuare a operaţiilor este dată de prioritatea operatorilor aritmetici (cea cunoscută în matematică: înmulţiri şi împărţiri şi apoi adunări şi scăderi). Aceştia sunt operatori binari adică acţionează asupra a doi operanzi. 2. Descrieţi structura de date de tip Tablou. Structura de tip TABLOU Un tablou este o structură statică şi omogenă de date indexată, care cuprinde un număr finit de componente, toate având acelaşi tip, pe care îl numim tip de bază. Fiecare element va fi adresat printr-un număr de ordine, numit indice. Dacă adresarea unui element din tablou se face după un singur indice, atunci tabloul se numeşte unidimensional (mai pe scurt vector); dacă adresarea se face după doi indici (linia şi coloana), atunci tabloul se numeste bidimensional (matrice). 3. Descrieţi noţiunea de algoritm şi caracteristicile lor. Prin algoritm înţelegem o succesiune finită de operaţii cunoscute care se executăă întro succesiune logică bine stabilită astfel încât plecand de la un set de date de intrare, să obtinem într-un interval de timp finit un set de date de ieşire. Caracteristicile algoritmilor Finitudine – proprietatea algoritmilor de a furniza datele de ieşire într-un timp finit (adica dupa un număr finit de paşi). Claritatea - algoritmul trebuie să descrie operaţiile clar şi fără ambiguiăţi. Generalitatea – proprietatea algoritmilor de a rezolva o intreagă clasă de probleme de acelaşi fel. Corectitudinea – spunem că un algoritm este corect dacă el furnizează în mod corect datele de ieşire pentru toate situaţiile regăsite în datele de intrare. Eficienţă - capacitatea algoritmului de a da o soluţie la o problema într-un timp de executie cât mai scurt, folosind cât mai puţină memorie. 4. Explicaţi simularea structurii repetitive WHILE cu DO-WHILE Simularea structurii repetitive WHILE cu DO-WHILE se face astfel:

Dacă c atunci |┌execută || a |└cât timp c |▄ Se observă că este necesară testarea iniţială a condiţiei deoarece, spre deosebire de structură WHILE, structură DO-WHILE efectuează cel puţin o dată secvenţa înainte de a testa condiţia.

┌cât timp c execută | a |▄

Subiectul III
Fie următorul algoritm, unde a, b, i şi nr sunt numere întregi. a. Pentru datele de intrare: 2, 4, 12, 3, -9, 8, 32, 1, 25, 43, scrieţi ce afiseaza algoritmul? R: 8 b. Gasiţi un set de date de intrare pentru care algoritmul afişează 56. R: O varintă posibilă este: 23, 12, 56, 123, 91, 82, 14, 3, 75, 10 c. Explicaţi în limbaj natural ce execută algoritmul R: Afişează numărul care are ultima cifră mai mare decât oricare alt număr din cele 10 citite. a<-0 b<-0 pentru i<-1, 10, 1 execută citeşte nr dacă nr>0 atunci dacă (b < nr mod 10) atunci a<-nr b<-nr mod 10 sf. dacă sf. Dacă afiseaza a

Instrucţiuni pentru evaluatori

Subiectul I
Exerciţiul 1 Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect. Exerciţiul 2 Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut. Exerciţiul 3 Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut.

Subiectul II
Exerciţiul 1Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem, se acordă punctajul prevăzut.

Subiectul III
Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut.

Test sumativ 2
Competenţe: • • • Elaborează specificaţiile problemei Reprezintă formal şi grafic algoritmii de rezolvare a problemelor. Verifică corectitudinea algoritmilor

Tipul testului: Probă scrisă şi orală Timp de lucru: 100 minute

Subiectul I
Exerciţiul 1 Enunţ: Pentru fiecare item se completează spaţiile libere cu termenii următori: 1. Structura de tip tablou, structura de tip şir de caractere și structura de tip articol, structura de tip fişier sunt stucturi ....................... 2. ............ sunt structuri de date care se pot implementa atât ca structuri de date alocate static cât şi alocate dinamic. 3. Erorile de ....... sunt erorile cele mai frecvente şi cel mai uşor de corectat. Exerciţiul 2 Enunţ: Stabiliţi pentru fiecare dacă este adevărată sau falsă. 1. ((2+3=5) or (12/6=1)) and (4*3=12)  Adevarat  Fals

2. Complexitatea în cazul cel mai defavorabil presupune că timpul de execuţie pentru orice dimensiune dată va fi mai mic sau egal decât limita superioară.  Adevarat Exerciţiul 3 Enunţ: Pentru fiecare item scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect.  Fals

1. Variabilele x, y, z şi w sunt întregi, x memorează valoarea 2, y memorează valoarea 3, z memorează valoarea 5, iar w memorează valoarea 7. Care dintre următoarele expresii are valoarea true? a. (y>z)or(x>3) b. (x=z)and((y=3) or (w=7)) c. (z<=w)and(x>0)or(y>=x) d. (y>=3)and(w<7) 2. Structurile dinamice de date sunt: a) structura de tip LISTĂ, structura de tip STIVĂ, structura de tip COADĂ, structura de tip ARBORE b) structura de tip LISTĂ, structura de tip FIŞIER, structura de tip COADĂ, structura de tip ARBORE c) structura de tip ARTICOL, structura de tip STIVĂ, structura de tip COADĂ, structura de tip ARBORE d) structura de tip LISTĂ, structura de tip STIVĂ, structura de tip COADĂ, structura de tip TABLOU e) f) g) h) 3. Un număr este prim dacă: are divizori proprii are numai divizori pari nu are divizori proprii are numai divizori impari 4. Spunem ca două numere sunt prietene dacă: a. suma divizorilor pari ai unui număr este egală cu celalalt şi invers b. suma divizorilor proprii ai unui număr este egală cu celalalt c. suma divizorilor unui număr este egală cu celalalt şi invers d. suma divizorilor proprii ai unui număr este egală cu celalalt şi invers 5. De regulă se estimează că o structură repetitivă este de ordinul: a. b.O(n2) c. d.O(2n) O (n) O(log(n))

Subiectul II
Exercitiul 1 Enunţ: Raspunde oral la urmatoarele intrebari: 1. Descrieţi care sunt operatorii logici şi arătaţi rezultatele expresiilor ce conţin operatori logici. 2. Descrieţi structura de date de tip Lista. 3. Expliicaţi funcţionarea structurii repetitive cu test final 4. Explicaţi simularea structurii repetitive DO-WHILE cu WHILE

Subiectul III
Enunţ:
Se consideră secvenţa pseudocod. a. Ce se va afişa pentru şirul de numere 345, 1245, 202, 5821, 395, 2194, 0, 95? b. Găsiţi un set de date de intrare pentru care algoritmul afişează 100. c. Explicaţi în limbaj natural ce execută algoritmul citeşte n {număr natural} r=1 cat timp n<>0 execută cat timp n>9 execută n=[n/10] sfârşit cat timp r=r*(n%10) citeşte n sfârşit cat timp scrie r

Instrucţiuni pentru elevi

Subiectul I
Exerciţiul 1 Pentru rezolvare completează spaţiile libere cu termenii corespunzători. Exerciţiul 2 Pentru rezolvare bifaţi cu x varianta corectă. Exemplu : Un set de reguli ce trebuiesc respectate formează un protocol.

 Adevarat

 Fals

Exerciţiul 3 Orice eventual răspuns greşit se încercuieşte şi se taie cu un X şi se înlocuieşte cu răspunsul considerat corect.

Subiectul II
Exercitiul 1 Puteţi răspunde la întrebări, în orice ordine doriţi.

Subiectul III
Pentru rezolvare urmăreşte execuţia pas cu pas a algoritmului dat, eventual într-un tabel. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 1 punct din oficiu.

Subiectul I Se acordă 10 puncte, repartizate astfel:
Exerciţiul 1

1 punct x 3 = 3 puncte; Exerciţiul 2 1 punct x 2 = 2 puncte; Exerciţiul 3 1 punct x 5 = 5 puncte;

Subiectul II Se acordă 10 puncte, astfel:
2,5 puncte x 4 = 10 puncte

Subiectul III Se acordă 9 puncte, astfel:
3 puncte x 3 = 9 puncte; Total 30 puncte. Nota finală se obţine împărţind punctajul total la 3. Barem de corectare şi notare:

Subiectul I
Exerciţiul 1 1. Structura de tip tablou, structura de tip şir de caractere și structura de tip articol, structura de tip fişier sunt stucturi .........[statice].............. 2. ....[Grafurile]... sunt structuri de date care se pot implementa atât ca structuri de date alocate static cât şi alocate dinamic. 3. Erorile de ...[sintaxă ].... sunt erorile cele mai frecvente şi cel mai uşor de corectat. Exerciţiul 2 1. ((2+3=5) or (12/6=1)) and (4*3=12)

 Adevarat

 Fals

2. Complexitatea în cazul cel mai defavorabil presupune că, timpul de execuţie pentru orice dimensiune dată va fi mai mic sau egal decât limita superioară.

 Adevarat

 Fals

c.WHILE Ca şi structură repetitivă cu test iniţial. Legatura elementelor unei liste se face cu ajutorul pointerilor (adrese către elementele următoare) care intră în compunerea elementelor listei. c. 5. şi anume un tip utilizator. structură repetitivă cu test final are aceleaşi două componente: . Listele organizate în acest fel se numesc liste înlănţuite. 4. a. 3. Expliicaţi funcţionarea structurii repetitive cu test final Structura repetitivă cu test final – EXECUTĂ – CÂT TIMP sau DO . Descrieţi care sunt operatorii logici şi arătaţi rezultatele expresiilor ce conţin operatori logici. b Subiectul II Exerciţiul 1 1.Exerciţiul 3 1. Rezultatul expresiilor ce conţin operatori logici este cel prezentat în logică matematică şi descris în tabelul urmator: p 0 0 1 1 Q 0 1 0 1 not p 1 1 0 0 p or q 0 1 1 1 p and q 0 0 0 1 2. Informatia utila 14 Adresaspre urmatorul element 3. Elementele unei liste se numesc noduri. Structura de tip LISTĂ Lista este o structură dinamică de date. cu un număr variabil de elemente. Operatorii logici sunt: negatia logică (not). 2. în timp ce „and” şi „or” sunt binari. Descrieţi structura de date de tip Lista. Nodul este un articol declarat de utilizator şi contine campuri cu informaţia utilă şi un camp ce conţine adresa unde se va regăsi elementul urmator în listă. şi logic (and). Elementele unei liste sunt de acelaşi tip. Operatorul „not” este unar. sau logic (or). c.

c. 0. 2194. 1245. În pseudocod forma generală a structurii repetitive cu test final este: ┌execută | a └cât timp c Denumim această structură în mod obişnuit EXECUTĂ – CÂT TIMP sau DO – WHILE.• • condiţia. Explicaţi simularea structurii repetitive DO-WHILE cu WHILE Simularea structurii repetitive DO-WHILE cu WHILE se face astfel: a //se execută secvenţa a ┌cât timp c execută | a |▄ Se observă că în acest caz este necesar să executăm o dată secvenţa de intrucţiuni în afara ciclului. actiune. 139. 569. Ce se va afişa pentru şirul de numere 345. 17. 4. 95? R: 180 b. R: Un răspuns posibil: 24. condiţie pe care o notăm cu c. În structură repetitivă cu test final mai întâi se execută secvenţa de instrucţiuni “a” şi apoi se evaluează condiţia. 395. Explicaţi în limbaj natural ce execută algoritmul R: Calculează produsul primelor cifre din numerele din şir. a. ┌execută | a └cât timp c Subiectul III Se consideră secvenţa pseudocod. acţiune asociată cu EXECUTĂ. citeşte n {număr natural} r=1 cat timp n<>0 execută cat timp n>9 execută n=[n/10] sfârşit cat timp r=r*(n%10) citeşte n sfârşit cat timp scrie r . 202. 0. o secvenţă de instrucţiuni ce se vor executa repetat. notată cu a. Găsiţi un set de date de intrare pentru care algoritmul afişează 100. o expresie logică ce poate fi evaluată prin valoarea TRUE sau FALSE. De aici şi numele de structură cu test final. 55. 288. 5821. însa există variante la fel de utilizate ale acestei structuri şi anume: REPETĂ – PÂNĂ CÂND sau REPEAT – UNTIL.

Subiectul III Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut. se acordă punctajul prevăzut. .Instrucţiuni pentru evaluatori Subiectul I Exerciţiul 1Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect. Exerciţiul 2 Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut. Exerciţiul 3 Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut. Subiectul II Exerciţiul 1 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem.

Stanciu. Alexandru. proiectare şi implementare. Victoria. Bogdan. Bucureşti: Editura Economică 2. Gavrilă. Manole. O abordare între clasic şi modern. Proiectarea sistemelor informatice. Ion.Gheorghe. Lungu.Bibliografie Proiectarea algoritmilor 1. ( 2003). Mangiuc. Sahlean. Sisteme informatice: analiză. Dragoş. Bucureşti: Editura Economică 3. Sisteme informatice. Minodora. Velicanu. Gheorghe. Ursăcescu. Bucureşti: Editura Dual Tech . Sabău.

MODULUL III: Limbaje de programare .

AUTOR: CIOBANU MARIANA VIOLETA – profesor. Bucureşti COORDONATOR: STĂNICĂ GIOVANNA – profesor. Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “Gh. Airinei” CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT . grad I . gradul I. Colegiul Tehnic ”Media”.

Tipul testului: probă orală şi practică Durata evaluării Timp de lucru: 25 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc în laboratorul de informatică. 3. b. Descrieţi elementele de interfaţă ale MDI utilizat. Enumeraţi tipurile de fişiere asociate MDI utilizat. c. Descrieţi trei biblioteci de clase/componente ale MDI utilizat. la finalul unui grup de lecţii având ca tema Prezentarea mediului de dezvoltare integrat . editaţi programul din fişa de lucru salvaţi programul compilaţi programul executaţi programul 2. Utilizând facilităţile MDI utilizat realizaţi următoarele cerinţe: a. Realizaţi două puncte de întrerupere pentru programul editat la punctul 1. d. fiecare elev va sta la un calculator pe care este instalat un MDI.Testul 1 Modulul: Limbaje de programare Competenţa: Se familiarizează cu elementele de interfaţă ale unui mediu de dezvoltare integrat Obiectivele evaluării: Să utilizeze elementele de interfaţă ale mediului de dezvoltare integrat utilizat Să cunoască categoriile de fişiere asociate mediului de dezvoltare integrat utilizat Să utilizeze opţiunile mediului de dezvoltare integrat Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă. Subiectul II – practic 1. Explicaţi modul de utilizare al acestora. Instrucţiuni pentru elevi . Enunţ: Subiectul I . Arătaţi care este avantajul folosirii acestei facilităţi a MDI-urilor.oral 1. Descrieţi procedura de inserare a punctelor de întrerupere. 2. 3. va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele.

...... câte un punct pentru fiecare enunţ.................... selectarea locaţiei specificate în fişa de evaluare...................... Descrierea corectă a procedurii: a...0............................................... modulelor de cod......... Utilizarea corectă a comenzilor pentru a.. În funcţie de MDI-ul studiat se vor enumera fişierele şi tipul dat prin extensia specifică mediului ..1 punct a................................... editarea programul sursă se vor evalua i..........................25 puncte ii. bara cu instrumente standard şi zona de lucru....... scrierea indentată a instrucţiunilor ...................... fişierul executabil d.....0............................ funcţii şi proceduri de sistem.................. proiecte etc.... b..25 puncte ii....... urmărirea ferestrei cu mesaje de eroare şi avertizări .......... rapoarte...25 puncte b.............. salvarea programul: i..... compilarea programul i.. În funcţie de MDI-ul utilizat elevii vor descrie meniurile.6 puncte 1.. cunoaşterea comenzii ....25 puncte .. formularelor...... În funcţie de MDI-ul studiat se vor nota oricare trei dintre bibliotecile asociate: operaţiile matematice....25 puncte 2............ grafică.25 puncte d.0...............0................... operaţii cu fişiere..0..... c.0........................................25 puncte rularea programului........25 puncte eliminarea punctelor..............0... Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel • 1 punct din oficiu • Subiectul I – 3 puncte.......1 punct 2.......25 puncte c...........0....................... Corectitudinea de sintaxă ..................... Pentru subiectul II elevii vor edita programul scris în fişa de lucru şi vor folosi comenzile MDI-ului instalat pentru realizarea cerinţelor.0..... Barem de corectare și notare: Subiectul I................ operaţii pe şiruri de caractere.....0............25 puncte ii......25 puncte ii.................... introducerea datelor şi urmărirea rezultatelor............... fişiere utilizate pentru descrierea datelor...... fişierul obiect c.................. cunoaşterea comenzilor........................... câte 2 puncte pentru fiecare enunţ.0..... cunoaşterea comenzii .................................... executarea programul i.. corectitudinea/sugestivitatea numelui .............................3 puncte 1......................... instrumentele standard şi a zona de lucru...........................În cadrul enunţului 1 se vor descrie: meniurile..... fişierul sursă b.0.. 3.. • Subiectul II – 6 puncte... Subiectul II..........25 puncte inserarea punctelor de întrerupere. d..

.....5 puncte c............. Realizarea punctelor de întrerupere: a........5 puncte b.....0.... schemă logică etc........0..........................1 punct......... Rularea programului ................................. depistarea erorilor de semantică........... 3. ....... Aplicarea comenzilor pentru inserare ..............0..) se va acorda punctajul prevăzut în barem........Avantajelor utilizării punctelor de întrerupere: urmărirea variabilelor şi depanarea programului.... depistarea anomaliilor de funcţionare.........0.... Marcarea punctelor .....5 puncte Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect........ condiţii eronate ........................ grafic............. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text.. ciclarea infinită.............5 puncte d.. Eliminarea punctelor de întrerupere..............

Încercuiţi răspunsul corect care exprimă numele unui tip de date: a. Instrucţiuni 2. Să utilizele tipuri simple de date. % d. MOD d. Obiectivele evaluării: Să aplice noţiunile de bază specifice unui limbaj de programare. != Varianta Borland Pascal a. Prezentarea testului Acest test vizează evaluarea rezultatelor învăţării acumulate la finalul unui grup de lecţii cu tema Elemente de bază ale unui limbaj de programare. a. Selecţie multiplă c. <>Fiind date două numere întregi a (cu valori între 0 şi 100) şi b (cu valori între 50000 şi 10000) care dintre variante reprezintă declararea optimă (ca spaţiu) a celor două variabile? Varinta Borland C++ . <= c. AND b.Testul 2 Modulul: Limbaje de programare Competenţa: Lucrează cu elemente de bază ale limbajului de programare . Cuvinte cheie d. Selectaţi din lista de mai jos elementul care nu se referă la vocabularul unui limbaj de programare. Identificatori b. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 40 minute Enunţ: Subiectul I 1. Să utilizeze datele şi operatorii în scrierea expresiilor. <> 4. <= c. Decizie/structură alternativă b. && b. Separatori c. Directive de compilare 3. Caracter d. Selectaţi din listă elementul care exprimă un operator aritmetic: Varianta Borland C++ a.

. a<10&&a>0 c.... e. b:word.b. Separarea unităţilor lexicale c.. cin>>a..... operatori logici a... OR 2. byte... 4.. AND...... long b...... Număr întreg c.....∆ pe biţi g. int a. a.b:word.... long a....................... Marcarea comentariilor d......... 5............ Expresie de tip c.. citeşte a.... c.... c. funcţia program principal 6..b : integer.... ÷.. %... Coloana A Coloana B – varianta Coloana B – varianta Borland C++ Borland Pascal 1....... integer b... unsigned int a.... var a. declaraţii de 5.|| b.∧ Subiectul III Completaţi următoarele enunţuri: 1.... d. f..... ........... var a:byte.... structură f...... &&. shr.. ...... Seletaţi din listă elementul care se referă la cuvintele cheie (rezervate) specifice vocabularului unui limbaj de programare.. d........ Alegeţi din listă răspunsul corect care exprimă rezultatul evaluării expresiei b/a: a......a.. Nu se poate realiza împărţirea dintre un număr real şi unul întreg 6. 2......... <<..... Fie a un număr întreg a (a<100) şi b un număr real (b<100)... Identificarea constantelor b..... unsigned int a...... b. a<10 AND a>0 logic d... Afişarea la monitor a şirului de caractere Suma este urmată de valoarea efectivă a variabilei s se realizează prin operaţia de ieşire exprimată în limbajul C+ +/Pascal .... Identificatorii reprezintă .chr 3..... real (a).. Subiectul II Identificaţi corespondenţele corecte care se pot stabili pentru elementele coloanei A cu cele ale coloanei B............... program variabile.... b......................... var a:byte... int b. Varianta Borland Pascal a.. Tipuri întregi e.. b:integer. Număr întreg fără semn d. Număr real b......... var a... >> d..... declaraţii de variabile..... operatori logici principală g..... Ştiind că s este o variabilă în care este memorată o suma a n numere întregi....b.. Niciunul dintre variantele de mai sus.... int..... int a...

..5 puncte pentru fiecare răspuns corect.......................... 5 ........ 6.d..14...................... s)...... 1 ........... 6 .... VariantaC++: n%10 Varianta Pascal: n mod 10 6........ cifre şi caracterul ”_” din care prima nu este cifră folosite pentru a denumi constante. Fie n o constantă de tip întreg n=123...... Instrucţiuni pentru elevi Răspunsurile la cele trei tipuri de subiecte se vor completa direct pe foia primită................. Varianta Pascal: x>=a and x<=b....... pentru răspunsul corect se acordă 0. 3........... 1 – d.....c..........14..... Varianta C++: cout˂˂”Suma este ” ˂˂s...3........... are drept rezultat 0 (C++)/ False (Pascal). 2 ............................2 puncte Se acordă câte 0.......................................14 în limbajul C++ / Pascal se foloseşte următoarea linie: .......... subprograme. Varianta Pascal: write(’Suma este ’.....................4 ........3 – c.... 5 – a..5 puncte pentru fiecare răspuns corect..... succesiuni de litere.d Subiectul III ...... 4. 4 – b........5 puncte Subiectul II: 3 puncte............ pentru fiecare răspuns corect se acordă 0......5 puncte Barem de corectare şi notare: Subiectul I ................... 3 ........ 2..................... 1..... 6 – d Subiectul II .... Fie a un număr între pozitiv par atunci expresia . Varianta Pascal: const pi:real = 3......... 4.............. pentru fiecare asociere corectă se acordă 0........5 puncte Subiectul III: 3 puncte.e......14..... Varianta C++: x>=a &&x<=b...5 puncte pentru fiecare răspuns corect.2 puncte Se acordă câte 0............................. Varianta C++: const float pi=3.. 2 – c..... 5.............a...... Varianta C++: a mod 2 Varianta Pascal: a%2 .......................... Pentru a exprima că o variabilă x∈[a. Pentru a declara o constantă numită PI de tip real având ca valoare 3...........b] folosim expresia logică .................... Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu Subiectul I: 3 puncte... Ultima cifră a numărului n se poate obţine prin expresia aritmetică de tip întreg......3 puncte Se acordă câte 0.... sau const pi=3..............f................................. 5.... variabile...... La subiectul II se vor specifica corespondenţele corecte între cifrele din coloana A cu literele din coloana B.........

Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.) se va acorda punctajul prevăzut în barem. schemă logică etc. . indiferent de formulare sau formatul de scriere (text. grafic.

a:=(m1+m2+m3)/3 c) a:= (x*y+x*z+y*z)/3 .y) (x. de câte ori se va tipări p în urma execuţiei secvenţei de program: Varianta PASCAL p:=0. cout<<p.} . a=(m1+m2+m3)/3 c) a= (x*y+x*z+y*z)/3 . Ştiind că a este un număr real. (y. Stabiliţi care din următoarele instrucţiuni atribuie lui a media aritmetică dintre mediile geometrice ale perechilor: (x.Testul 3 Modulul: Limbaje de programare Competenţa: Foloseşte structurile de bază ale limbajului de programare. d) a:=1/3*(sqrt(x*y)+sqrt(x*z)+sqrt(y*z)) Varianta Borland C++ a) a=(sqrt(xy)+sqrt(xz)+sqrt(yz))/3 b) m1=sqrt(x*y).write(p). Obiectivele evaluării: - Să cunoască structurile de bază ale limbajului de programare studiat Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la finalul unui grup de lecţii în vederea evaluării obiectivelor integratoare pentru tema: Structuri de bază. d) a=1/3*(sqrt(x*y)+sqrt(x*z)+sqrt(y*z)) Varianta Boland C++ p=0. m3:=sqrt(y*z). Ştiind că valoarea variabilei întregi k este 10.z). while k<>0 do begin k:=k-2. inc(k). Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 45 minute Enunţ: Subiectul I.z). p=++k. m2=sqrt(x*z). a) niciodată b) 10 ori c) 5 ori d) 20 ori Subiectul II.p:=k+1. Varianta PASCAL a) a:=(sqrt(xy)+sqrt(xz)+sqrt(yz))/3 b) m1:=sqrt(x*y). m3=sqrt(y*z). while(k) {k-=2. end. m2:=sqrt(x*z).

De câte ori se execută instrucţiunea de tipărire? a. writeln(m). 0 executa citeste a pol←pol*x+a scrie pol a) Ce va tipări programul pentru n=5.Subiectul III. respectiv m=n si m=-n pentru varianta Borland C++ se va executa la o parcurgere a programului ? a) prima b) a doua c) ambele d) niciuna e) depinde de n f) depinde de m 4. Subiectul IV.d Varianta Borland C++ cin>>n. cout<<m.n. c) Scrieţi un program echivalent utilizând instrucţiunea cu test iniţial în locul instrucţiunii cu număr finit de paşi. Ce se va tipări pentru n=-10 ? 5. Fie programul pseudocod: Repeta Citeste n pana cand n>0 pol←0 citeste x pentru i←n.n. de două ori d. Care instrucțiune dintre m:=n si m:=-n. else m= .0. x=1 şi şirul de numere 1. Fie secvenţa: Varianta Pascal read(n). o dată b. Instrucțiunea If … este o instrucțiune de atribuire? 3.1 citite în a ? b) Scrieţi un program Pascal/C++ pentru algoritmul dat. (n real) if n>0 then m:=n else m:= .-1. depinde de n 2. (n real) if (n>0) m=n. pentru varianta Pascal. Înlocuiţi instrucţiunea If cu o atribuire.2. niciodată c. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: • punct din oficiu • Subiectul I: 1 punct • Subiectul II: 1 punct . 1.

inc(i).i:byte.a:real. until n>0. writeln(pol).i++) {cin>>a. write('x='). begin repeat write('n='). until n>0.5p 1p 1p • b) Pascal: var n. C++ m=abs(n). readln(x).cin>>n.5p . C++ : #include<iostream. readln(n). readln(x). readln(n). a. cout<<"x=". pol:=pol*x+a.} while (n<0).} cout<<pol.5p 0. b.pol. while i<=n do begin readln(a).pol. end.h> main() { • Subiectul III: 3 puncte. I II 1 2 III 3 4 5 a) Solutie b. iar pentru cerinţa 5 1 punct. end. 10 PASCAL m:=abs(n). pol:=0. iar cerinţele b) şi c) câte 1.cin>>x. C++: #include<iostream.n. write('x=').i:byte. pentru cerinţele 1-4 câte 0. pol:=pol*x+a.5 puncte. end.h> main() {unsigned i.5p 0.5p 0. pol:=0. } IV c) Pascal: var n.a.x.a:real. float pol=0. end. do {cout<<"n=". x. Subiectul IV: 4 puncte distribuite astfel: a) 1 puncte. x. Barem de corectare şi notare: 1. Nu e.Sub.5p 1. i:=1. begin repeat write('n='). writeln(pol).i<=n. pol=pol*x+a.5 puncte. for i:=1 to n do begin readln(a). for(i=1. 3 Puncte 1p 1p 0.

n:=10. …. int a. i:=1. int x. 2. n:=n+i. var x:byte. Ştiind că x este o variabilă folosită pentru citirea mai multor numere întregi (citite unul câte unul de la tastatură). var n:integer.. var x:integer. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Enunţ: Subiectul I – probă scrisă 1. Ce valoare va avea n în urma atribuirilor? a) 11 b) eroare de sintaxa c) 10 d) 0 3. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la finalul unui grup de lecţii în vederea evaluării obiectivelor integratoare pentru tema: Erori/Bug-uri în cadrul programelor. cum va fi declarată aceasta: a) b) c) d) var x: int. Fie declaraţiile: var x:real. Obiectivele evaluării: - Să aplice structurile de bază ale limbajului de programare studiat Să identifice şi să rezolvarea erori/bug-uri din program. i:=i+1.b. x=int. var x:=integer. int n=10. a) b) c) d) integer x. i=i+1. float x.Testul 4 Modulul: Limbaje de programare Competenţa: Foloseşte structurile de bază ale limbajului de programare. a. … n=n+i. Fie declaraţiile: var i:real. Float i=1. .b:integer. char x .

d) repeat write('citeste o litera:'). cout<<ch. until (x>=a) or (x<=b).} while (ch>0). Alegeţi varianta corectă care realizează citirea unei litere (mica sau mare) de la tastatura: var ch: char. readln(x). readln(x). 5. readln(ch). a) repeat write('citeste o litera:').Readln(x).} while (ch in char). c) do {cout<<"dati x". .b].} while(x<a | | x>b). readln(ch). b) bool:=true. until not bool.Alegeţi varianta corectă care realizează citirea lui x în intervalul închis [a .cin>>x.} while (bool). until ord(ch)>0. write(ch). c) repeat write('dati x').} while (!((ch>=65 && ch<=90) | | ch>=97 &&ch<=122))) . b) if (n>0) if (n/2==0) cout<<’n par’. do {cout<<"dati x". Subiectul II : char ch.cin>>x . cin>>ch. cin>>ch. 4. a) repeat write('dati x').} while(x>=a && x<=b). a) do {cout<<"dati x". c) repeat write('citeste o litera:'). d) if (n>0) if (n/2) cout<<’n par’.readln(x). repeat write('dati x’). c) do {cout<<"dati o litera". write (‘dati x’). if(x<a && x>b) cout<<” nu este în interval”. Alegeţi varianta corectă care verifică dacă n (natural) este par: var n:word. if (x<=a) and (x>=b) then write('x nu e în interval') else bool:=false. b) bool=0. b) cout<<”dati o litera”. cin>>x . unsigned n .cin>>ch. a) if n>0 then if n mod 2<>0 then write (‘n par’) b) if n>0 then if n div 2=0 then write (‘n par’) c) if n>0 then if not(odd(x)) then write (‘n par’) d) if n>0 then if (ndiv2<>0) then write(‘n par’). c) if (n>0) if (!(n%2)) cout<<’n par’. until ch in char. cout<<”dati x”. else bool=1. a) if (n>0) if (n%2) cout<<’n par’. readln(ch). d) do {cout<<"dati o litera". cin>>x. until (x>=a) and (x<=b). a) do {cout<<"dati o litera". until ((ord(ch)>=65) and (ord(ch)<=90)) or ((ord(ch)>=97) and (ord(ch) <=122)) b) write(‘citeste o litera’).

. writeln(Suma cifrelor este :. write(n=) ............... } while (n=15000). C/C++: a) Datorita conversiei implicite....h> main() { long n... c) Scrieţi un program Pascal/C++ corespunzator algoritmului dat..... ..k (naturale) p←1 cat timp k>0 executa daca k mod 2=0 atunci n←n*n.... k←k-1 scrie p a) Ce va tipări pentru n=2 si k=4? Dar pentru n=1 si k=10 ? b) Daţi un enunţ a cărui rezolvare este programul pseudocod dat..5 puncte Barem de corectare şi notare: Subiectul I 1 – c .....0.... Identificaţi şi corectaţi erorile de semantică astfel încât să fie îndeplinită condiţia privind valoarea pe care o poate lua n. readln(n) .5 puncte ... k←k div 2 altfel p←p*n........... end ..} cout<<Suma cifrelor este: <<s...... repeat writeln( Dati un numar mai mic 15000) ..5 puncte 2 –Pascal: b) Deoarece n si i sunt de tipuri diferite..... cout<<n=.000 ........ pozitiv.. întreg. var n.... Program suma_cifre .. cout<<endl...5 puncte Subiectul II: 2 puncte Subiectul III: 2....... Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu Subiectul I: 4.. mai mic decât 15000. Identificaţi şi corectaţi erorile de sintaxă din program.... n=n/10.0....... while(n==0) {s=s+n%10..........Fie programul care afişează suma cifrelor unui număr n...... while n=0 do begin s=s+n mod 10 .. 2........s=0 do {cout<<Dati un numar mai mic 15.. s) ........ #include<iostream.. until n=15000 . precum şi calcularea corectă a sumei cifrelor.......... cin>>n.........s : longint begin clrscr . 1............. n=n div 10 ...... Fie programul pseudocod: citeste n... uses crt . Subiectul III...

. lipsa delimitării (........... end.... n=n /10 ....s=0....... respectiv } pentru varianta C++............1 punct 4 – c ..... until n<15000 . schemă logică etc.. writeln(‘Suma cifrelor este :’..... indiferent de formulare sau formatul de scriere (text......... cin>>n. grafic.h> main() { long n.... c........... marcarea şirului de caractere din cadrul lui writeln/cout – 3 erori......... end .................................... } Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.....000" ............... cout<<"n="... n=n/10...} cout<<"Suma cifrelor este: "<<s............... marcarea sfârşitului programului: end....... #include<iostream.......1 punct a...... while(n>0) {s=s+n%10......./ while...3 – c ...1 punct a.. 2.......................... Condiţia structurii repetitive while...............1 punct 5 – a .... do. uses crt ........ Programul rescris corect: Program suma_cifre .........) se va acorda punctajul prevăzut în barem.......................... care marchează citirea corectă a lui n................................... readln(n) ..................... care marchează finalizarea calculului sumei cifrelor................................... .................1 punct Subiectul II 1.......... Erori de semantică :...........) din secţiunea de declaraţii b........... until/ while. s) ... Condiţia din structura repetitivă repeat....... write(‘n=’) . var n.. while n>0 do begin s=s+n mod 10 ................... cout<<endl.................... begin repeat writeln( ‘Dati un numar mai mic 15000’) .....} while (n>=15000). Pentru PASCAl.......... b......s : longint ........................................ do {cout<<"Dati un numar mai mic 15. Erorile de sintaxă:...

Enunţ: Subiectul I Problemă de rezolvat: «Să se listeze toate elementele care se repetă dintr-un şir de n (n<100) numere întregi».i<n-1. n. for i:=1 to n do readln(a[i]).i<n. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la finalul unui grup de lecţii în vederea evaluării obiectivelor integratoare pentru tema: Tablouri Tipul testului: probă orală şi practică Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc în laboratorul de informatică.j. În această situaţie se va afişa : 1 se repeta 1 se repeta 1 se repeta 1 se repeta 1 se repeta # include <iostream.k.j: byte.Testul 5 Modulul: Limbaje de programare Competenţa: Implementează tipurile de date în rezolvarea problemelor. for(i=0. iar ca valori ale componentelor vectorului aceeaşi valoare. ' se repeta').100] of integer.. end.n. for i:= 1 to n-1 do for j:=i+1 to n do if a[i]=a[j] then writeln (a[i]. begin readln(n).j<n. cin>>n. for(i=0.i++) for(j=i+1.} .i. Obiectivele evaluării: Să utilizeze tipurile de date tablou vector şi matrice. va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. var a:array[1. int a[100].h> main() {short i. fiecare elev va sta la un calculator pe care este instalat un MDI. spre exemplu 1. Introduceţi ca valoare a lui n 5.j++) if(a[i]==a[j]) cout<<a[i]<<" se repeta"<<endl.i++) cin>>a[i]. Cerinţă: Editaţi programul utilizând un mediu de dezvoltare integrat.

Relaţiile dintre persoane pot fi definite astfel: 1. b) Editaţi în MDI-ul studiat un program care să afişeze persoana cu cele mai multe cunoştinţe. iar dacă persoana i o cunoaşte pe persoana j nu înseamna că persoana j o cunoaşte pe i.  daca a[i. altele nu. m executa scrie mati. Într-o firmă sunt un număr n (n<100) de persoane. Subiectul III Fie algoritmul: 1) citeşte n (natural <100) 2) pentru i←1. O persoană poate cunoaşte mai multe persoane. iar la final se vor prezenta rezolvările.j a) Scrieţi secvenţa necesară la pasul 3) pentru sortarea vectorului folosind sortarea prin interschimbare. Instrucţiuni pentru elevi Elevii vor lucra individual conform cerințelor fie pe fișa de evaluare fie la calculator.n execută citeşte vi (vi intreg) 3) sortează v 4) m← 5) pentru i←1.Analizaţi programul editat şi găsiţi o modalitate de rezolvare a acestei probleme astfel încât mesajul să apară o singură dată.m execută pentru j←1.j←vi 6) pentru i←1.m executa mati. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu Subiectul I: 1 punct Subiectul II: 4 puncte Subiectul III: 4 puncte Barem de corectare şi notare: . i cunoaste pe j altfel a) Găsiţi o structură care implementează relaţiile dintre persoane în memorie. Subiectul II 1. unele dintre acestea se cunosc între ele. c) Modificaţi programul astfel încât să tipărească (dacă există) o persoană care nu are nici o cunoştiinţă. j] =  0 . c) Editați în mediul de dezvoltare studiat un program pentru algoritmul dat iar pentru sortare utilizaţi selecţia. b) Ce valoare trebuie atribuită lui m la punctul 4 ştiind că m este folosită pentru a reţine dimensiunea unei matrice pătratice ce poate fi formată cu elementele vectorului v.m execută pentru j←1.

nr........1.k...} } cout<<"persoana "<<k+1<<" maximul de cunostinte ". ........ a var a:matrice[1...... cin>>n........max.i<n.. writeln('persoana '...k..........0.....j.. end..100. unsigned int a[100][100].. for (j=0...........i++) {nr=0.....................1 punct Subiectul II 1...1..nr.....j]).............. max:=0..j<n.......... Pentru a reţine relaţiile dintre persone se va folosi o matrice.....k.... if max<nr then begin k:=i.. for i:=1 to n do for j:=1 to n do readln(a[i. end...1... if (max<nr) {k=i................. Fiecare linie i a matricei retine relaţiile persoanei i cu celelalte persoane....... for (i=0...... ax=nr..5 puncte Dacă o persoana i nu cunoaşte nicio altă persoană atunci linia i va conţine numai zerouri...100] of 0.........i++) for (j=0.. unsigned int i...............j++) cin>>a[i][j].....100. ............1.... i.. end.........max.. max:=nr.j++) nr+=a[i][j].... begin readln(n).j<n..........' are maximul de cunostinte')..Subiectul I se foloseşte un element care nu există în şir şi se înlocuiesc valorile egale cu acest element ... max=0............100] of 0.. for i:=1 to n do begin nr:=0.. c # include<iostream........ for (i=0.....n. for j:=1 to n do nr:=nr+a[i..5 puncte b ........ } are ............ 2 puncte var a:array[1...............j...................i<n.....j]................1................n:byte.......h> main() { unsigned int a[100][100].........

..i++) { nr=0. for(i=0.j++) nr+=a[i][j].....5 puncte m←trunc(sqrt(n)) var v:array[1..n:byte.....k.....n..... if nr=0 then k:=i............... unsigned int i.. aux.... for (i=0.. for(i=0....j<n...j<n..... v[j]:=aux....cin>>n.n...... mat[10][10]. cin>>n.i<n..m... for i:= 1 to n do readln(v[i]).' nu are cunostinte').......... end.. begin readln(n).i<n-1........ for j:=1 to n do nr:=nr+a[i........h> main() { int v[100]..1.. mat:array[1.......} m=floor(sqrt(n))......... for i:=1 to m do for j:=1 to m do begin m←floor(sqrt(n)) #include <iostream......j++) mat[i][j]=v[k++]..k.n-1 executa daca vi>vi+1 atunci aux←vi vi←vi+1 vi+1←aux bol←false pana cand bol=true b) ....i<n.j..... k=0....5 puncte repeta bol←true pentru i←1.......... v[i]=v[j]....... write('persoana '. for i:=1 to n-1 do for j:=i+1 to n do if v[i]>v[j] then begin aux:=v[i].....var a:array[1...........i<m..i++) c) . if (!nr) k=i........ i..j..nr....... for(i=0. # include<iostream......100..h> #include<math.......j].........i++) for (j=0.2 puncte ..j<m.. 1. aux:integer.........i<n.. v[i]:=v[j]...i<m.0..10....i++) for (j=0..h> main() { unsigned int a[100][100].. for (j=0. unsigned int i..j..100] of integer...100] of 0.... end.. for (i=0.m........nr... begin readln(n)........ i..10] of integer.j++) cin>>a[i][j]................. for i:=1 to n do for j:=1 to n do readln(a[i.....j]).j<n........... for (i=0....1.. end.......k.........1........k.................. v[j]=aux..i++) cin>>v[i].i++) for (j=i+1.j.. } cout<<"persoana "<<k+1<<" nu are cunostinte "....k:byte...... k:=1...... m:=trunc(sqrt(n))... } Subiectul III a) ....j++) if (v[i]>v[j]) {aux=v[i]...... for i:=1 to n do begin nr:=0..n........ cout<<"Dati n".

j]:3). indiferent de formulare sau formatul de scriere (text. schemă logică etc.j++) cout<<mat[i][j]<<" ".j]:=v[k]. end. end.) se va acorda punctajul prevăzut în barem. end. grafic. writeln.mat[i.j<m. } } Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. . for i:=1 to m do begin for j:=1 to m do write(mat[i. { for(j=0. inc(k). cout<<endl.

var p1. float c2 }.c:real . end . Alegeţi răspunsul corect care calculează suma (în p3) dintre p1 şi p2: .p3 :polinom . c2 :real .p2. polinom p1.b. c) float a .b. b) int a . d) type articol=record c1 :integer .p2. c2 :real . b) var a :integer . end . d) struct articol {int c1 . var a :articol. }. Obiectivele evaluării: Să definească corect tipuri de date articol/înregistrare Să utilizeze tipurile de date articol / înregistrare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la finalul unui grup de lecţii în vederea evaluării obiectivelor integratoare pentru tema: Tipul articol.Testul 6 Modulul: Limbaje de programare Competenţa: Implementează tipurile de date în rezolvarea problemelor.c} .p3. articol a. end . Varianta Borland C/C++ a) struct articol {int c1 . float c2 . c) var a :real . Subiectul II Fie următoarele declaraţiile : Varianta Pascal type polinom=record a. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Enunţ: Subiectul I Alegeţi varianta corectă care declară o variabilă structurată cu două componente: una de tip întreg şi alta de tip real : Varianta Pascal a) type articol=record c1 :integer . Varianta Borland C/C++ struct polinom { float a.

p3. T – pentru triunghi.întreg cu 6 cifre serie .a .c+p2.c+p2.5 puncte Subiectul III: 4 puncte Subiectul IV: 4 puncte Barem de corectare şi notare: Sub. e) p3.c =p1.b =p1.b :=p1.a =p1.a+p2. d) p3.c+p2.b+p2. P – pentru pătrat.b+p2. b) p3.b . d) p3. c) p3. Instrucţiuni pentru elevi Rezolvările se vor face direct pe testul primit.c :=p1.c+p2.b .a :=p1.a+p2. e) p3.a .b =p1.a .b :=p1.c .b .c . Programul va tipări numele figurii şi aria sa. Subiectul III Definiţi o structură în care păstraţi n (<=100) elemente de tipul persoana cu urmatoarea structură: • Nume: şir de caractere.c :=p1.şir de 2 caractere.Varianta Pascal a) p3 :=p1+p2 . Scrieţi secvenţa de program Pascal/C++ care citeşte n (natural <=100) variabile de tip persoana şi le memorează într-un vector cu n componente Subiectul IV Scrieţi un program care citeşte de la tastatură elementele unei figuri geometrice necesare pentru calculul ariei sale. p3.5 puncte Subiectul II: 0. p3.a . I II III d) b) Declararea corectă* Soluţie Puncte 0.5p 0. • Data_n: dată calendaristică (zi: şir de caractere. • Adresa: şir de caractere. p3.a+p1. luna: şir de caractere.b Varianta C/C++ a) p3 =p1+p2 . Elementele sunt precedate de o literă care defineşte figura astfel : C – pentru cerc. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu Subiectul I: 0.c . c) p3. b) p3.a =p1.b+p2. • Identitate : număr .a+p1. *Se va acorda punctajul maxim . D – pentru dreptunghi.b+p2. an: întreg fără semn).c =p1.5p 2p Observaţii Pentru orice alt răspuns se acordă 0p.a :=p1.c .

Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. .) se va acorda punctajul prevăzut în barem. grafic. **Se va acorda numai pentru utilizarea instrucţiunii de selecţie multiplă. *Se va acorda numai pentru folosirea tipului înregistrare cu variante. schemă logică etc. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text.Citirea corectă a datelor Corectitudinea de ansamblu Declararea corectă de tip şi variabile* Citirea corectă a datelor** IV Tipărirea conform cerinţei Corectitudinea de ansamblu a programului 1p 1p 1p 1p 1p 1p indiferent de locul unde sunt declarate tipul înregistrare data calendaristică şi identitate.

close(f). astfel încât să obţineţi în coloana din stânga programul corect. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) nr: real. append(f) Întoarce True dacă s-a ajuns la sfârşitul liniei fişierului f sau False în caz contrar. Rezultatul/Acţiunea . Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Enunţ: Varianta PASCAL I. În tabelul de mai jos aveţi în coloana din dreapta sunt enumerate linii ce conţin declaraţii. Obiectivele evaluării: să definească tipul de date fişier să utilizeze fişierele în rezolvarea problemelor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la finalul unui grup de lecţii în vederea evaluării obiectivelor integratoare pentru tema: Fişiere. readln(f.nr). instrucţiuni sau secvenţe de instrucţiuni dintr-un program. write(nr:5:2).nume) Deschiderea fişierului f pentru citire. eof (f) Scrierea unei linii în fişierul f ce contine variabila x. while not eof(f) do end.Testul 7 Modulul: Limbaje de programare Competenţa: Implementează tipurile de date în rezolvarea problemelor. var f:text. Puneţi în ordinea logică liniile. II. Completaţi coloanele libere din tabel : Funcţia/Procedura assign(f.

1) fstream f("fis. În tabelul de mai jos aveţi în coloana din dreapta linii ce conţin declaraţii. astfel încât să obţineţi în coloana din stânga programul corect. Ştiind că în fiecare bancă nu pot sta decât maxim doi elevi se cere: a) Definiţi structurile necesare memorării datelor din problemă. d) Creaţi un fişier out.txt ce conţine n/2 linii. Completaţi coloanele libere din tabel : Funcţia f.eof() Declararea şi deschiderea fişierului f pentru adăugare la sfârşitul fişierului. 2) main() 3) #include<fstream. 11)begin 12)end. 8) while(f>>nr 9) cout<<"s="<<s.”numere. Se consideră că pe linia i se află numele elevilor care ocupă banca i. 9) begin 10)assign(f.txt”).txt conţine numele elevilor dintr-o clasă (fiecare pe câte o linie). Scrierea variabilei x in fişierul f pe o linie.txt şi numar.txt conţine numere întregi (fiecare pe câte o linie). Varianata C++ I.8) reset(f).s=0.h> 4) { 5) } 6) int nr. III.txt". f>>x . instrucţiuni sau secvenţe de instrucţiuni dintr-un program. ios::in). Rezultatul/Acţiunea . iar fişierul numere.close() Declararea şi deschiderea fişierului f pentru citire. b) Scrieţi secvenţa de program care validează paritatea lui n. fiecare reprezentând numărul băncii în care stă un elev. Fişierul nume. c) Scrieţi secvenţa de program care realizează tipărirea la monitor a datelor din cele două fişiere astfel: pe câte un rând se va afişa numele elevului şi numărul băncii în care este repartizat. f.txt ambele având n linii (n număr par). Se consideră fişierele nume.close(). iar pe fiecare linie se află numele elevilor care sunt repartizaţi în aceeaşi bancă. II. 7) f. Puneţi în ordinea logică liniile.

5 puncte Subiectul III: 5 puncte Barem de corectare şi notare: Varianta PASCAL Sub. b) Scrieţi secvenţa de program care validează paritatea lui n.5 puncte Subiectul II: 2.25p 0. fiecare reprezentând numărul băncii în care stă un elev. I Procedura permite deschiderea fişierului pentru 0. Soluţie Asociză variabilei fişier f fişierul fizic de pe disc al cărui nume este memorat în variabila şir de caractere nume Reset(f). Se consideră că pe linia i se află numele elevilor care ocupă banca i.25p .25p 0. III. c) Scrieţi secvenţa de program care realizează tipărirea la monitor a datelor din cele două fişiere astfel: pe câte un rând se va afişa numele elevului şi numărul băncii în care este repartizat. iar fişierul numere.25p adăugare de date la sfârşitul fişierului Eoln(f) 0.x).txt conţine numele elevilor dintr-o clasă (fiecare pe câte o linie).txt conţine numere întregi (fiecare pe câte o linie). Funcţia returnează true dacă indicatorul de fişier se află la sfârşitul fi[ierului. iar pe fiecare linie se află numele elevilor care sunt repartizaţi în aceeaşi bancă. Fişierul nume.txt ce conţine n/2 linii. Ştiind că în fiecare bancă nu pot sta decât maxim doi elevi se cere: a) Definiţi structurile necesare memorării datelor din problemă.txt ambele având n linii (n număr par). Se consideră fişierele nume.10) if (nr) 11) s+=nr. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu Subiectul I: 1. d) Scrieţi programul care creează un fişier out. Punctaj Observaţii 0.25p 0. Readln(f.25p Pentru orice alt răspuns se acordă 0p. respectiv False altfel.txt şi numar.

while(f>>nr) if (nr) s+=nr. write(nr:5:2). end. I Realizează citirea variabilei x din fişierul f. nr:real. } a) Punctaj 0. fstream f(nume. fstream f(nume.II var f:text. III c) d) Varianta Borland C++ Sub.s=0.h> main() { fstream f("fis. Soluţie Realizează închiderea fişierului f. ios::in). close(f).25p 0.25p Pentru orice alt răspuns se acordă 0p. a) b) 2. cout<<"s="<<s.5p 1p 1p 1p 2p Se va ţine seamă şi de corectitudinea de ansamblu a codului scris.5p III 1p Se va ţine seama şi de corectitudinea de .close().txt".txt'). begin assign(f. Observaţii II 2. int nr.ios::app).25p 0. f<<x.nr).ios::in). end.25p 0.'numere. while not eof(f) do begin readln(f.25p 0. reset(f). f. #include<fstream.

indiferent de formulare sau formatul de scriere (text. . grafic.) se va acorda punctajul prevăzut în barem. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. schemă logică etc.b) c) d) 1p 1p 2p ansamblu a codului scris.

respectiv B. pe care este instalat un MDI şi va rezolva individual fiecare cerinţă în parte. La apăsarea tastei 2 se va afişa matricea diferenţă dintre A şi B.txt b. Rezultatul se va afişa la monitor. Enunţ Subiectul I Fie două matrice pătratice A. creaţi o aplicaţie ce va conţine un meniu cu următoarele opţiuni: 1. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul modulului Limbaje de programare și certifică finalizarea modulului. La apăsarea tastei 5 se va afişa câte elemente comune au cele două matrice. La apăsarea tastei 3 se va afişa matricea produs dintre A şi B. n număr natural n<100. Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru efectiv: 90 minute Timp acordat prezentării: 10 minute. 5. 100]. 2. La apăsarea tastei 1 se va afişa matricea sumă dintre A şi B. 3. cu n linii şi n coloane.Testul sumativ 1 Modulul: Limbaje de programare Competenţe • Se familiarizează cu elementele de interfaţă ale unui mediu de dezvoltare integrat • Lucrează cu elemente de bază ale limbajului de programare • Foloseşte structurile de bază ale limbajului de programare • Implementează tipurile structurate de date în rezolvarea problemelor. Subiectul II Fie n (n număr natural <100) o variabilă ce reţine numărul de elevi participanţi la un examen. elementele unei linii vor fi delimitate de câte un spaţiu. Pentru cele două matrice se vor crea două fişiere în locaţia C:\Lucru astfel: a. Pentru fiecare elev se reţin următoarele informaţii: . Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de informatică.txt. Pentru punctele 1-3 matricea se va afişa pe linii. 4. La apăsarea tastei 4 se va afişa câte elemnte din matricea A sunt mai mari decât toate elementele matricei B. Fiecare elev va fi la un calculator. Matricea B din fişierul mat_B. Utilizând facilităţile de editare. elementele din cele două matrice vor fi numere întregi din intervalul [-100. compilare şi execuţie ale mediului de dezvoltare integrat folosit. Matricea A din fişierul mat_A. fiecare linie pe câte un rând.

.......... Criteriile de evaluare şi notare Se acordă un punct din oficiu.................txt...........txt..........2... prenume.......... notele la cele două probe şi media obţinută.....5 puncte Subiectul II ..... Media conform exemplului: Ex: Nume Prenume CNP Oral Scris Media _______________________________________________________________ Ionescu Mihai 1030305456721 Popescu Mihaela 2841002789679 Vanea Ionela 2851211023456 b.............. La apăsarea tastei 2 se generează o lista cu: numele elevilor......... Lista va avea si un antet cu semnificatia datelor afisate conform exmplului......5 puncte Afişarea corectă a rezultatelor conform cerinţei.....5 puncte Crearea meniului conform cerinţei................................5 puncte Citirea corectă şi validarea valorii lui n ................... cu utilizarea instrucţiunii de selecţie.... Subiectul I : 5 puncte Subiectul II: 4 puncte Barem de corectare şi notare: Subiectul I....... Elevii vor fi memoraţi într-un fişier catalog..... Realizaţi un program care afişează un meniu cu următoarea configuraţie: a............. Creaţi structura necesară memorării datelor pentru cei n elevi 2......... Scris. Lista are semnificaţie de catalog în care se vor nota elevii........... Oral.................................0......0....................4 puncte ....0....5 pentru fiecare cerinţă)...........50 Popescu Mihaela 28410027896 7 8 8 8....5 puncte Rezolvarea cerinţelor 1-5 (0........... prenumele şi CNPul elevilor............0.............................................5 puncte Corectitudinea de ansamblu a programului.... 5 puncte Crearea fişierelor şi salvarea conform cerinţei ......00 Instrucţiuni pentru elevi După rezolvarea cerinţelor fiecare elev va prezenta şi va argumenta soluţia realizată.... Ceinţe: 1.............. CNP-ul........• Numele elevului • Prenumele elevului • CNP (13 cifre) reţinute sub formă de şir de caractere • Nota pobă scrisă • Notă probă orală • Media: se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale din cele două probe....0....................... Elevii vor fi memoraţi în ordine alfabetică în fişierul Lista1...... Ex: Nume Prenume CNP Oral Scris Media _______________________________________________________________ Ionescu Mihai 103030545672 9 6 7............................. va avea si un antet cu: nume. în ordine alfabetică.. La apăsarea tastei 1 se generează o lista cu: numele...

.......................... 0...Declararea tipurilor de date specifice memorării datelor.................. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text........25) Citirea corectă a datelor şi validarea lui n...5 puncte Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect...75 punct Crearea listei ordonată alfabetic (sortarea vectorului) conform cerinţei 2..........a........................... ..........................5 punct • Definirea tipului articol pentru memorarea informaţiilor despre elevi (0.............. 1 punct Crearea fişierelor ......................0.......b .................0.............25 puncte Crearea listei cu elevi conform cerinţei 2..) se va acorda punctajul prevăzut în barem............0......0...25 puncte Corectitudinea de ansamblu a programului.................... 0........... grafic....25 puncte Crearea meniului – utilizarea corectă a instrucţiunii de selecţie .............. schemă logică etc.........25) • Definirea unui vector de elevi ale cărui elemente sunt de tip articol (0......................

Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru efectiv: 90 minute Enunţ Subiectul I 1. typedef float vector[100].a[i]: a) o componentă a vectorului a.. c) adresa de început a şirului de numere reale. short int i. long n.Testul sumativ 2 Modulul: Limbaje de programare Competenţe • Se familiarizează cu elementele de interfaţă ale unui mediu de dezvoltare integrat • Lucrează cu elemente de bază ale limbajului de programare • Foloseşte structurile de bază ale limbajului de programare • Implementează tipurile structurate de date în rezolvarea problemelor. c) identificatorul unui tip de date. var n:longint. Ştiind ca n va fi utilizat într-un program pentru a reţine un număr întreg cu maxim 10 de cifre. . var n:word. Ce reprezintă urmatoarele elemente? Alegeţi răspunsul corect. var a:vector. vector: a) identificatorul unei variabile. b) identificatorul unui tip de date. unsigned n.100] of real. var n:integer. d) un cuvânt cheie. care va fi varianta corectă pentru declararea sa? a) b) c) d) 2. vector a. b) identificatorul unei constante. d) prima componenta a vectorului. I. var n:byte. III. unsigned long n. II. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul modulului ca evaluare sumativă şi va certifica finalizarea modulului Limbaje de programare. a: a) o variabilă de tip real. a) b) c) d) int n. i:byte. Fie următoarea declaraţie: type vector=array[1.

var v:real. adresa componentei i a vectorului a. Fie a un şir de caractere care se termină cu caracterul punct şi funcţia length() pentru Pascal.’) {} cout<<i. Fie secvenţa: valoarea componentei i a vectorului a..’ do inc(i). var v:array [1. var v: array [1.. writeln(i). c) i=0. float [100]. v[i]=v[i+1].' do inc(i).i<n. char a[50]. Fie declaraţia: var a:array[1. for (i=0. v[i+1]=aux.50] of word. . if a[i]=’.i++) cin>>a[i].i<n-1. b) i:=1. d) nicio variantă nu e corectă. var a:array[1. 6.1. while(a[i++]!='. a) i:=1. typedef char a[50]..10. for i:=1 to n-1 do for j:=i+1 to n do if a[j]<a[i] then begin cin>>n..’ Then write(i)..’) cout<<i. respectiv char a[20][20]. a) b) c) d) int v[100]. float v[10][10]. for (i=0.') { } writeln(i). Fie declaraţia: var a:string[50].b) c) d) 3. a) b) c) d) 4.50] of char. Alegeţi răspunsul corect care reprezintă o declaraţie echivalentă cu cea de mai sus: 5. for(i=0.100] of integer. d) nicio variantă nu e corectă. v este un vector cu maxim 100 de componente.10] of real. şi urmatoarea secvenţă de program: readln(n).20] of string[20]. var v:array [1. a) i=0.i++) for(j=i+1.j++) if(strcmp(a[j].i naturale.j<n. char *a. v[i]:= v[i+1].. respectiv strlen() pentru C/C++. cout<<i. float v.i++) if (v[i]>v[i+1]) { aux= v[i]. v[i+1]:=aux. b) i=0. while a[i]<>'. } for i:=1 to n do if v[i]>v[i+1] then begin aux:= v[i]. Cum va trebui declarat v ? Alegeţi răspunsul corect. a) i:=1. un cuvânt cheie. char a. Alegeţi varianta corectă care realizează acelaşi lucru cu funcţia. var a:char. for i:=1 to n do readln(a[i]). n.. if (a[i]==’. while(a[i++]==’. while a[i]=’. a) b) c) d) var a:array [1. a) b) c) d) short a[50].100] of real.a[i])<0) . end. type a=string[50].i<n.

a) type rational: numitor. a) b) c) d) f=fopen(calea. returnând mesajul “s-a ajuns la sfârsitul fisierului” în caz afirmativ. Ştiind că un fisier se termină cu caracterul EOF (end of file) alegeţi varianta corectă care testează dacă s-a ajuns la sfârşitul fişierului f. d) alta decât cele prezentate la punctele a)-c). strcpy(a[i]. variabila).a[i]). b) typedef stream fisier. end. int numarator.aux:=a[j]. . } rational. d) alta decât cele prezentate 9.a ). reseat(f). scanf(f. Alegeţi varianta care reprezintă o declaraţie de fişier text : a) var f: text . a) fstream f(char* nume. b) type fisier=text . float numarator. c) FILE f. end.ios::in).aux). selectarea cuvintelor scrise cu minuscule 7. cu numărătorul şi numitorul numere întregi. 10 . read(f. selectarea cuvintelor scrise cu majuscule. alegeţi varianta corectă ce poate fi utilizată pentru a declara tipul raţional.a[j]). fstream f(char* nume. numarator:integer. numarator:real. Fie f un fişier de tip text. c) typedef struct {float numitor. c) type rational=record numitor:real. d) alta decât cele prezentate la punctele a)-c) 8. Ştiind că un număr raţional se scrie sub forma numărător/numitor. {strcpy(aux. var f: fisier . b) type rational=record numitor:integer. d) alta decât cele prezentate. variabila). numarator rational.format). }rational. strcpy(a[j]. c) var f:file. readln(f. end.format). ordonare alfabetică a cuvintelor. fisier f. b) typedef struct {int numitor. a[i]:=aux. a[j]:=a[i].int mod). fscanf(f. Alegeţi varianta corectă care realizează deschiderea lui f pentru citire: a) b) c) d) append(f). a) typedef int numitor. } Ce prelucrare realizează aceasta asupra cuvintelor din vectorul a: a) b) c) d) ordonarea după lungimea cuvintelor. numarator:integer.

... c.. Se acordă maxim 10 puncte pentru prezentare. b (maxim 50 de cifre)............. 5 – a. c) Scrieţi un program Pascal/C++ pentru această problemă. 7 – b...a) While not eof(f) do writeln (‘ S-a ajuns la sfârsitul fisierului’).. Subiectul III Realizaţi un eseu cu tema Prelucrarea şirurilor de caractere..50] of byte...10 puncte Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct.... unsigned int a[50]. 1 – d....... articol/înregistrare..... III – b. b. Funcţii/operatori definiţi pe şiruri de caractere: lungimea unui şir de caractere..eof()...... 8 – a. conversii şir de caractere – număr (întreg.... concatenare.. c) if (f.... c) 6 puncte a) var a..eof()) cout<<”S-a ajuns la sfârsitul fisierului”.. Eseul va trata următoarele: a..... astfel: fiecare cifră a unui număr va fi o componentă a vectorului. 9 – b............ b) Repeat writeln (‘ S-a ajuns la sfârsitul fisierului’) until eof(f).. d.... Nota finală va fi rezultatul mediei aritmetice a celor patru note obţinute. cautare caracter/subsir. 3 – a..... ....5 puncte. d) if (!f...... II – c...... Barem de corectare şi notare: Subiectul I.... Citirea variabilelor de tip şir de caractare: de la tastatură şi dintr-un fişier. d) Rescrieţi programul astfel încât să calculeze diferenţa dintre a şi b..... d) if not eof(f) then writeln (‘S-a ajuns la sfârsitul fisierului’).... a) Definiţi structurile necesare pentru memorarea numerelor......c[51]. Subiectul II .... Declararea variabilelor de tip şir de caractere........ a) while(!f. c:array[1... 2 I – c............ b) Explicaţi cum se realizată adunarea..... 10 puncte Astfel: a) 1. real).... suma va fi calculată tot într-un vector..... b) do { cout<<”S-a ajuns la sfârsitul fisierului”} while f.. 10 – c....51] of byte........b: array[1...... Criteriile de evaluare şi notare Fiecare cerinţă (1-3) se va evalua cu note de la 1 la 10. Pentru memorarea acestor numere vom folosi doi vectori....... b) 2....... Pentru toate punctele se vor da exemple utilizând limbajul de programare studiat........ c) if eof(f) then writeln (‘ S-a ajuns la sfârsitul fisierului’).eof()) cout<<”S-a ajuns la sfârsitul fisierului”.....5 puncte. copiere.. Să se calculeze suma lor în c”... Subiectul II Fie problema: ”Se citesc două numere foarte mari a.. Utilizarea şirurilor de caractere în cadrul definirii unor tipuri structurate: vectori.....b[50].. 6 – b. 4 – c.......eof()) cout<<”S-a ajuns la sfârsitul fisierului”.

............. 2 puncte c.. if n>m then p:=n for(i=0..j>=0.. Utilizarea şirurilor de caractere în cadrul definirii unor tipuri structurate: vectori. for i:=2 to p do write(c[i])..cin>>n............... j=m-1......i++) cin>>a[i]..... # include<iostream.. then c[k]:=c[k]+a[i]+b[j] else else { begin c[k]+=a[i--]+b[j--]-10.. write('m='). cout<<"m="...... for j:=i downto 1 do else begin for(i=j.c:array[1... else p:=m. end.... În cazul în care la adunarea cifrelor se obţine un număr mai mare decât 10 pe poziţia curentă se va păstra doar cifra unităţilor iar pe poziţia următoare (spre stânga) se va aduna 1.... end if(c[0]) cout<<c[0]... for i:=1 to m do readln(b[i])... else p=m..aux..n.. c[k-1]+=1...... end.... for i:=j downto 1 do } begin c[k]:=c[k]+b[i].....j. Subiectul III .... } end......k.b vor fi adunate de la dreapta la stânga pe aceleaşi poziţii pâna când unul dintre cele două numere se termină. k=p-1..cin>>m... k--. i=n-1.dec(k).. cout<<"suma este: "... while (i>0) and (j>0) do while(i>=0 &&j>=0) begin { if a[i]+b[j]<10 if (a[i]+b[j]<10) c[k]+=a[i--]+b[j--].10 puncte a..i<p.. c[k]:=c[k]+a[j].k:=p.i++) c[i]=0.h> main() c:array[1........ i.50] of 0..............i<p....1 punct b. Declararea corectă a variabilelor de tip şir de caractere....9.......... dec(i). else for(i=1...... for(i=0..........j--) c[k--]+=a[j].k..i--) c[k--]+=a[i]... dec(k)...i>=0..... c[k]:=c[k]+a[i]+b[j]-10...s:integer....... write('n=')..... c[k-1]:=c[k-1]+1...b[50]. } end..n.... for(i=0... write('Suma este: ')...... După ce unul dintre vectori se termină în vectorul sumă se vor copia restul cifrelor rămase în cel de-al doilea vector...........b) Cifrele din cei doi vectori a... for i:=1 to n do readln(a[i])... cout<<"n=".. if c[1]<>0 then write(c[1]).51] of 0....i++) cin>>b[i].....readln(m)....readln(n)..c[51].i++) cout<<c[i]........ for i:=1 to p do c[i]:=0. else if n=m then p:=n+1 if (n>m) p=n... Citirea variabilelor de tip şir de caractare: de la tastatură şi dintr-un fişier..p.b. if (i>0) if i>0 then for(j=i. dec(k).. unsigned int i...m...... else if (n==m) p=n+1.j:=m.....j..........dec(j)..i<m.. i:=n.i<n....... var a.....2 puncte c) .......9............m....... articol/înregistrare. { begin unsigned int a[50]........

.... cautare caracter/subsir...... ... real).....) se va acorda punctajul prevăzut în barem.......... conversii şir de caractere – număr (întreg...... .. copiere..... concatenare......5 puncte Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect..d.. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text.... schemă logică etc............... Funcţii/operatori definiţi pe şiruri de caractere: lungimea unui şir de caractere.................. grafic.

Limbajele C si C++ pentru începători Vol. II . Dorin. Donald.ro. Arta programării calculatoarelor Vol.ro. Introducere în programarea calculatoarelor utilizând limbajul PASCAL (editia III) Cluj Napoca: Editura albastră 6. septembrie 2009 2. septembrie 2009 3. Knuth (2002). Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Analist programator www. Curriculum pentru calificarea analist programator www. 2 – Algoritmi seminumerici București: Editura Teora 7. Knuth (2002).1 si 2) – Limbajul C (editia XI) Cluj Napoca: Editura Albastră 4. Bocu (2001). Limbajele C si C++ pentru începători Vol. Liviu.tvet. Donald.Limbajul C++ (editia X) Cluj Napoca: Editura Albastră 5. Liviu.BIBLIOGRAFIE Limbaje de programare 1.tvet. Negrescu (2006). 3 – Sortare și căutare București: Editura Teora . I (p. Arta programării calculatoarelor Vol. Negrescu (2009).

MODULUL IV: Programarea modulară .

Colegiul Tehnic ”Media”. Bucureşti CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT .AUTOR: Anca Manuela Botoşanu – profesor grad didactic II COORDONATOR: CIOBANU MARIANA VIOLETA – profesor. grad I .

h> void f…… . Tipul testului: Probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Enunţ: 1. int nr2). int & . int &). e) int f (float. Funcţia f primeşte ca parametru un număr real şi trebuie să determine numărul de cifre de la partea întreagă şi numărul de cifre de la partea zecimală a numărului. Care sunt prototipuri corecte pentru funcţia f? a) void f (float a. int *).Testul 1 Competenţe: Lucrează cu subprograme Obiectivele evaluării: Obiective: • • • • să identifice tipurile de parametri folosiţi la definirea subprogramelor să descrie structura unui subprogram să determine corectitudinea antetelor şi apelurilor de subprograme să scrie corect un subprogram recursiv/iterativ Prezentarea testului Testul poate fi utilizat la finalul lecţiei în vederea verificării atingerii obiectivelor pentru tema: Subprograme. b) void f (float & a. 3. int nr2). int *. c) void f (float. Explicaţi noţiunile de parametrii formali şi parametrii actuali. d) void f (float. Cum trebuie declarat antetul subprogramului f astfel încât programul următor să afişeze pe ecran valoarea 147? # include <iostream. 2. int nr1. int *). int nr1.

. int & b.. int b... f(a.…. Din cei n elevi de clasa a XII-a..... int & c)..... cout<<a<<b<<c. b) Parametrii care se transmit la apelul unui subprogram se numesc .. f) indiferent de antet........... Criteriile de evaluare şi notare Exerciţiul 1 – 2 puncte Exerciţiul 2 – 1 punct Exerciţiul 3 – 3 puncte Exerciţiul 4 – 1 punct . b=2....} void main () { int a=1..{a++... int b.. c=3...... Pentru n şi k două numere naturale date de la tastatură(k≤n<50): a) scrieţi o funcţie nerecursivă care să calculeze numărul de posibilităţi de a selecta cei k elevi care urmează să susţină examenul în liceul lor.. int &b. b) scrieţi un subprogram recursiv sau iterativ care să genereze toate posibilităţile de a selecta cei k elevi care vor susţine examenul în liceul lor (consideraţi elevii numerotaţi de la 1 la n). int & c)....} a) void f (int. int).. e) void f (int &a..... b) void f (int & a. 5. Completaţi propoziţiile cu cuvântul (cuvintele) lipsă: a) Un algoritm care se apelează pe el însuşi este ………………………………... b+=a.. d) void f (int &a. ……… c) O variabilă ………….... aceste valori nu pot fi obţinute 4. doar k vor susţine examenul în liceu. int. ceilalţi fiind repartizaţi la alte centre.. c) void f (int a. int c).c)...este vizibilă în tot programul.... c+=b. int & c)........ Instrucţiuni pentru elevi Orice eventual răspuns greşit se taie cu o linie şi se înlocuieşte cu răspunsul considerat corect..b.

n-k+2. Pentru aceasta. Barem de corectare şi notare 1. Pentru a nu genera de două ori aceeaşi submulţime. deduc că S = (n-k+1. cea mai mică mulţime în ordine lexicografică. Comunicarea trebuie să respecte aceeaşi succesiune. după numele subprogramului. i && s[i]==n-k+i. cout << ”\n”. unsigned long combinari (unsigned n. parcurgem vectorul S. i++). for (int i=1. i<=k.. de k elemente din mulţimea {1.h> unsigned n. Aceşti parametri se numesc parametri formali. 2. consider elementele submulţimii în ordine crescătoare. Voi descrie un algoritm de tip succesor : iniţializez vectorul S. Altfel.. k. ) { afisare().La activarea subprogramului. j<=I. valoarea maximă care poate fi plasată pe poziţia i fiind n-k+i. unsigned long Lnou[50]. în care memorez succesiv submulţimile {1. Dacă nu am găsit o astfel de componentă.k}. unsigned k) { LNou [0] = LVechi [0] = 1.n).e 3. void afisare () { for (int i = 1. a) Folosim formula de recurenţă Cnk= Cn-1k+ Cn-1k-1 Este suficient să reţinem la fiecare pas i (i variind de la 1 la n) linia curentă şi cea precedentă. s[i]=i.Exerciţiul 5 – 2 puncte Se acordă 1 punct din oficiu. parametrilor de comunicare li se vor atribui valori concrete cu care se va executa subprogramul la acel apel. în aceeaşi ordine în care au fost scrişi la definirea lor în antet.Parametrii actuali (efectivi) . pe care o vom utiliza pentru determinarea liniei curente.n}. c. s[50]. determinând prima componentă a vectorului care poate fi mărită.2..…. pentru fiecare parametru se precizează denumirea simbolică folosită în interiorul programului. între paranteze rotunde. deci generarea s-a încheiat. c 4. reiniţializând poziţiile până la k cu cele mai mici valori posibile. .. .} void generare () { for (int i=1. i++) cout << s[i] << ’ ’. j<=i. Aceste valori vor fi comunicate la apelul subprogramului. j++) LVechi [j] = LNou [j]. # include <iostream. începând din poziţia k. incrementăm componenta găsită.i--). } b) Voi reprezenta o submulţime ca un vector S. .2.Parametrii formali . afişez submulţimea curentă şi determin submulţimea care urmează în ordine lexicografică.…. deoarece atribuirea valorilor se face respectând regula de corespondenţă.În antet. i <|= k. // afisez solutia curenta for (i=k. Aceşti parametri se numesc parametri actuali. for (j=1. j++) LNou [j] = LVechi [j]+LVechi [j-1]. pe fiecre poziţie plasând o valoare cu 1 mai mare decât valoarea de pe poziţia precedentă. for (int gata = 0 !gata. ultima submulţime în ordine lexicografică. La fiecare pas. i++) { for (int j=1. tipuri de date şi număr de parametri ca şi în lista parametrilor formali. } return LNou [k]. LVechi[50]. i<=n.

respectiv pentru rezolvarea completă a exerciţiilor 2. . s[j]=s[j-1]+1. cin >>k. a) – recursiv b) – actuali c) – globală Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare definiţie corectă de la exerciţile 1 şi 5 se acordă punctajul stabilit. } else gata =1. j <= k. cin >>n. // am terminat generarea } } void main () { cout << ”n=”. }. 3. cout << ”k=”. 5. generare (). j++). 4.if (i) {// s[i] poate fi marit s[i] ++. // reinitializam componentele de la i+1 la k for (int j=i+1.

Testul 2 Competenţe: Lucrează cu subprograme Obiectivele evaluării: Obiective: . le vom asambla. prin crearea unui proiect. din meniul Project al mediului de programare. crearea unui proiect sau deschiderea unui proiect existent se realizează cu ajutorul opţiunii Open Project. În mediul de programare Borland C. este suficient să includem în program fişierul sursă respectiv. precum şi reutilizarea anumitor funcţii.să urmarească etapele de realizare a unei aplicaţii .să depaneze programele în cazul unor eventuale erori Prezentarea testului Testul poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii ce vizează evaluarea obiectivelor integratoare pentru tema Subprograme. Acest lucru permite elaborarea aplicaţiilor în echipă. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectul.să elaboreze o funcţie pentru o cerinţă dată . adică fiecare membru al echipei va salva funcţiile elaborate de el în fişiere sursă proprii. Tipul testului: Probă practică Condiţiile de administrare Testul va fi susţinut în laboratorul de informatică. după elaborarea tuturor fişierelor sursă. dacă dorim ca într-o altă aplicaţie să utilizăm anumite funcţii pe care le-am elaborat deja şi se găsesc într-un fişier sursă. Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Enunţ : Explicaţii : O aplicaţie în C nu este constituită în mod obligatoriu dintr-un singur fişier sursă. pe fiecare calculator se va instala un MDI (Borland C++). Definiţiile funcţiilor din care este constituit programul se pot găsi în mai multe fişiere.să identifice rezultatul unui subprogram .să recunoască situaţiile care impun folosirea subprogramelor . În final. .

îi vom da un nume şi apoi vom adăuga fişierele specifice proiectului. Închiderea unui proiect se realizează cu ajutorul opţiunii Close Project . După alegerea fişierelor.Se va deschide o fereastră în care se vizualizează lista fişierelor sursă din care este constituit proiectul. se accesează butonul Done. Eliminarea din proiect a unui fişier sursă se realizează cu ajutorul opţiunii Delete Item din meniul Project. se selectează opţiunea Add Item din meniul Project. Pentru adăugarea unui fişier sursă la proiectul deschis. În cazul în care vrem să creăm un alt proiect.

va fi căutat în directorul implicit.se favorizează lucrul în echipă.h #include<iostream. el se poate salva şi cu numele vectori.cpp” void citire(int v[].i++) cin>>v[i]. for(i=0.} Acest fişier sursă conţine fişierul antet creat anterior. Directiva care permite includerea unui fişier este : #include <identificator_fisier> atunci când se doreşte căutarea fişierului care se include în directorul implicit (Options / Diectories) #include ’’identificator_fisier” ce se foloseste pentru cautarea fisierului care se include in directorul curent. int &n) {int i. Efectul directivei pentru includerea fişierelor este următorul: Linia sursă a directivei este înlocuită cu conţinutul fişierelor specificate.i<n. cin>>n.} void afisare (int v[]. Această modalitate de realizare a unei aplicaţii este avantajoasă pentru că: . unul ce va conţine două subprograme pentru citirea şi afişarea elementelor unui tablou unidimensional. iar al doilea fişier includerea primului fişier sursă în el.atenţia programatorului se poate concentra la un moment dat numai asupra unei singure probleme . În fişierul sursă poate fi inclus un alt fişier. Acest fişier poate fi un fişier sursă sau un fişier antet.i++) cout<<v[i]<<' '. cout<<"dati n=". int &n) {int i.h" . deoarece fiecare subproblemă va putea fi rezolvată de câte un programator Exemplu : Să se construiască un proiect simplu care presupune realizarea a două fişiere sursă. pentru a crea un program executabil ce va avea numele proiectului şi cu extensia .h> #include"vectori. De asemenea fişierul inclus poate conţine şi el directive #include.exe Lansarea în execuţie se va face acţionând combinaţia de taste CTRL+F9 sau Run / Run. for(i=0. vom acţiona butonul Make sau Buid All din meniul Compile.i<n. Dacă fişierul nu este găsit în directorul curent.După selectarea fişierelor ce formează proiectul. Fişierul de mai jos a fost creat în directorul curent sub numele „vectori.

cout<<"nr linii=".j++) cout<<a[i][j]<<” ’’.i<n-1.m). .m.i<n.n).i++) for(j=0.j. citirea elementelor matricei.i++) cin>>v[i].i. afisare(a.i++) for(j=i+1. cin>>n.v[i]=v[j].j<n.i. for(i=0. cout<<"nr coloane=".i<n. diferenţa a două matrice.void main () {int a[100]. int &n) {int i.cpp void citire(int v[]. #include"mat1.}} void afisare( int a[][20].int &n) {int aux. citire(a.int & m) {int i.p. Criteriile de evaluare şi notare Punctele se acordă astfel: 10 puncte din oficiu.int & n.j<m.} void afisare (int v[].int & m) {int i.i<n-1.i<n. for(i=0.cpp" void main() {citire(b.cpp void citire(int a[][20]. afisare(b.j.i<n. care va conţine definirea.b[100].} void sortare_cresc(int v[].i++) cout<<v[i]<<' '.} Cerinţe: 1.j++) if (v[i]>v[j]) {aux=v[i].cpp #include<iostream.i++) {for(j=0.q).v[j]=aux. cout<<"dati n=". suma elementelor de pe fiecare linie a matricei. afişarea elementelor matricei.i++) for(j=i+1.j++) {cout<<"elem"<<i<<'. Vectori fişierul vect. 2. cin>>a[i][j].int & n. Creaţi proiectul matrice. Cerinţa 1 .}} fişierul principal matrice2.j. for(i=0.q).j.'<<j<<'='.m). Matrice fişierul matrice1. int &n) {int i.j<m.p.cin>>n.45 puncte Cerinţa 2. suma a două matrice.int &n) {int aux.i.q. for(i=0. for(i=0.n. citire(b.p. afisare(b. modul pentru determinarea elementului maxim şi minim din vector. Completaţi proiectul vectori cu următoarele module: modul pentru sortarea unui vector. for(i=0.h> int b[20][20].cout<<endl.n).j++) if (v[i]<v[j]) 2.45 puncte Barem de rezolvare şi notare REZOLVAREA APLICAŢIILOR 1.cin>>m.j<n.}} void sortare_descresc(int v[].

m).v[i]=v[j]. sortare_cresc(a.i<n.n). sortare_descresc(b. .i<n.m). citire(b. return min.i. aceeaşi notă.int n) {int min=v[0].m).m).} int minim(int v[]. afisare(a.i.m.m).cpp #include<iostream.i++) if(v[i]<min)min=v[i].n.b[100]. cout<<"maximul este ="<<maxim(a. return max.n).n). for(i=1.}} int maxim(int v[].} Instrucţiuni pentru evaluatori Acordarea punctajului trebuie foarte clar precizată pentru a asigura astfel ca evaluatori diferiţi să ajungă la acelaşi rezultat ale evaluării.} fişierul sursă vectorproj.i++) if(v[i]>max)max=v[i].i.cpp" void main () {int a[100].{aux=v[i].h> #include "vect.afisare(b.int n) {int max=v[0].v[j]=aux. for(i=1.afisare(a.n). afisare(b.n). cout<<"minimul este ="<<minim (b. citire(a.

să definească şi să identifice atributele variabilelor . respectiv diferenţele dintre acestea Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare a obiectivelor la fişa suport corespunzătoare modulului. 2.să identifice toate structurile de date dinamice.Stiva poate fi descrisă astfel: a) primul element introdus în stivă este ultimul care poate fi extras b) primul element introdus în stivă este primul care poate fi extras c) ultimul element introdus în stivă este primul care poate fi extras. şi cu BAZA poziţia celui de la capătul opus. Notăm cu VÂRF poziţia pe care se află elementul din vârful stivei .Testul 3 Competenţe: Implementează structuri de date dinamice Obiectivele evaluării: .să identifice corect zonele de memorie folosite pentru memorarea variabilelor .stiva este vidă dacă: a) VÂRF=BAZA b) VÂRF=0 c) VÂRF<BAZA 123 . Încercuiţi răspunsul corect 1. Eliminarea unui element din stivă se poate face astfel: a) se elimină elementul din vârf b) se elimină elementul de la bază c) se poate elimina orice element din stivă 3. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Enunţ: A.

Dacă nu. 2.a B. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă : 1 punct din oficiu A. 1………0.…2p 2………….a. 3. Care sunt zonele de memorie în care se găsesc memorate variabilele? C.5p Barem de corectare şi notare A.5p    introducerea unui element în coadă .5p 4………0.1p 4………….5p C. există un element care să conţină în câmpul informaţie valoarea null.5p 3………. 1………. La o coadă adăugarea unui nou element se poate face: a) după ultimul element b) în faţa primului element c) într-o poziţie intermediară B. 4.. 2p 3………… 0. 2. Instrucţiuni pentru elevi Pentru rezolvare încercuiţi varianta/variantele corectă/corecte. Răspundeţi la următoarele întrebări: 1.5p 2………0.5p 3………0. scoaterea unui element din coadă – funcţia se realizează prin ştergerea primului nod.b. 3.0. Operaţiile importante sunt: B. ştergerea cozii – se şterge secvenţial fiecare nod 124 .4.5p 2……….funcţia se realizează prin inserarea după ultimul nod. Scrieţi o funcţie care extrage elementele dintr-o stivă. Scrieţi o procedură de iniţializare a unei liste.c. Care sunt prelucrările specifice cozilor? 3. Când o listă este vidă? 2. Dacă există un ultim element în listă. Descrieţi cele 4 atribute ce caracterizează o variabilă.1……. Rezolvaţi următoarele cerinţe: 1.…0. 1. 1.0. 2. atunci lista se numeşte liniară. Ce este o listă circulară? 4.

Există:  Vizibilitate la nivel de bloc (instrucţiune compusă).în cazul programării pe obiecte. urmează primul.  Vizibilitate la nivel de clasă . în heap sau într-un registru al microprocesorului. Fiecărui program i se alocă trei zone distincte în memoria internă în care se găsesc memorate variabilele programului: Segment de date Segment de stivă Heap C. 125 . în cel de stivă. char mesaj[]) { Nod*p=li→prim. cout <<’\n’<<mesaj<<’\n’<<endl. O variabilă poate fi memorată în segmentul de date.3. deci fiecare nod are succesor şi predecesor 4.\n". Clasa de memorare precizează locul unde este memorată variabila respectivă. O listă circulară este o listă în care. if (p==null) cout << “Lista vida”<<endl. if(vf < 0) // daca stiva este vida cout<<"Stiva este vida. else for (. p!-null.  Durata dinamică – alocarea şi dezalocarea spaţiului necesar variabilei respective se face de către programator prin operatori sau funcţii speciale. return. else e = S[vf--]. 3. Durata de viaţă reprezintă timpul în care variabila respectivă are alocat spaţiu în memoria internă. Există:  Durata statică – variabila are alocat spaţiu în tot timpul execuţiei programului. după ultimul nod. Acestea sunt:  Clasa de memorare  Vizibilitate  Durata de viaţă  Tipul variabilei.1. Vizibilitatea precizeză liniile textului sursă din care variabila respectivă poate fi accesată. O variabilă se caracterizează prin 4 atribute. } 2.  Vizibilitate la nivel de fişier – în cazul în care programul ocupă un singur fişier sursă. void arataLista (Lista* li.nu am putut extrage valoarea. p-p→next) afisNod(p).  Durata locală – variabila are alocat spaţiu în timpul în care se execută instrucţiunile blocului respectiv.

Se dă graful: 2 1 6 3 4 5 Care dintre următoarele permutări ale mulţ imii {1.5 d)1.4.3.4.Testul 4 Competenţe: Implementează structuri de date dinamice Obiectivele evaluării: .6 c)1.5.să identifice corect toate tipurile de grafuri şi arbori .5.5 b)1.1. 2. 4.2. 5. Stabiliţi dacă nodurile 2 şi 5 126 .3 . Consideră un graf neorientat cu nodurile . 6 m 1 urmatoarea matrice de adiacenţă: 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.să cunoască toate modalităţile de parcurgere a grafurilor şi arborilor Prezentarea testului: Testul poate fi utilizat în vederea evaluării obiectivelor integratoare pentru tema Utilizarea grafurilor şi arborilor. 5.2 .6 dat prin 2.3. arbore .3.3.2.4.2.4.să recunoască toate elementele unui graf.6. 3. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: 50 minute Enunţ: 1. 6} corespunde parcurgerii BF a grafului dat cu plecare din vârful 1? a)1.2. 4.6.

2) Nodul 6 are gradul 1.2.5).(4.(6.3. Care este numărul minim de muchii care trebuie adăugate pentru a obţine un graf eulerian? a) 1 b) 2 c) 0 d) 3 3.(1.2.4). Fie arborele binar dat prin vectorii st şi dr astfel: st: 0 3 1 10 6 0 8 11 0 0 0 0 dr: 0 5 4 0 7 0 9 12 0 0 0 0 Numărul de noduri cu un singur descendent direct este: a) 1 b) 3 c) 0 d) 6 4.3).5).(1.7)(1.U):  a) b) (6.1. Un arbore este: a.un graf neorientat conex.7)} X= {1.7)} X={1.(2.6). Fie urmatoarea reprezentare grafică pentru un graf neorientat G=(X.3).(2.Mulţimile X şi U sunt: X={1.(6.6.(3.(6.(6. X={1.5.4.a)sunt adiacente b)sunt legate printr-un lanţ c) sunt noduri izolate d)nu aparţin aceleiaşi componente conexe 2.3.2.3).5.7).3.(1.2.(5. Care este suma gradelor vârfurilor unui graf neorientat cu n vârfuri şi m muchii ? a) 2m b) 2(m-1) c) 2n d) m 7.(4.7)}  5.un graf orientat.6.7). d.4.2.(2.(2.5).6). U={(1.un graf neorientat fără cicluri.5}.7}.3).2).6.7}. Câte noduri are un graf complet cu 15 muchii? 127 .4).4). tare conex şi fără cicluri 5.un graf neorientat conex şi fără cicluri.(6.1).(4.Stabiliţi valoarea de adevăr a fiecareia dintre propoziţii: 1) Nodurile 1 şi 5 sunt adiacente.7). Care este numărul minim de muchii care trebuie adăugate pentru a obţine un ciclu de lungime 6? a) 1 b) 2 c) 3 d) 0 2. b.5). U={(1.6).7)} c) d) 5.(1.4.7}. U={(1. U={(1.4).5.3.4.6).7). c.3.(2.(2. 4) G este un graf complet 6.(4.2. 3) G este un graf conex .

a) 10 b) 6 c) 5 d) 12 8. b) lista vecinilor .corespunzătoare unui graf………. Pentru graful din desenul de mai jos să se scrie : a) matricea de adiacenţă . Să se adauge un număr minim de muchii grafului din desenul de mai jos astfel încât să devină conex. 11.este simetrică. 10. Completaţi fiecare dreptunghi cu un termen aflat în dreptunghiurile colorate: 9. Completaţi enunţurile următoare cu cuvintele sau expresiile potrivite: 1) Matricea…………. 2) Numărul nodurilor adiacente cu un nod x reprezintă ………. nodului x. 128 .

2.5 puncte 9. a) . Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 100 puncte din care 10 puncte din oficiu. Barem de corectare şi notare 1.Instrucţiuni pentru elevi Orice eventual răspuns greşit se încercuieşte şi se taie cu un X şi se înlocuieşte cu răspunsul considerat corect.10 puncte 7. 8 puncte a) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6. b) . 5 puncte a) Nu b) Da c) Da d) Fals 2. a) . 10 puncte a) adiacente b) terminal c) gradul d) izolat e) incidente 2.c-5 puncte 2.10 puncte 3. 2)Numărul nodurilor adiacente cu un nod x reprezintă gradul nodului x 10. b) .1.5 puncte 8. 6 puncte 1)Matricea de adiacenţă corespunzătoare unui graf neoreintat este simetrică.3. b) .5 puncte 129 .

6.1.5 puncte 5.5 puncte 5.2.3 6 5 - 4. Lista vecinilor 2 1.4 2. numărul minim de noduri este 2.5 şi altă muchie uneşte pe 4 cu orice nod.7. O muchie uneşte ori 8. – b) .1. ori 3 cu unul dintre nodurile 2. – 5 puncte 1) F 2) F 3) A 4) F 130 .3.4 2. c) . 6 puncte Ca să devină conex.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Vârf 1 2 3 4 5 6 7 11.

E) unde |V|=9 şi E={(1. . . a) determinaţi rădăcina arborelui b) reprezentaţi arborele prin vectorul taţilor c) parcurgeţi în inordine arborele d) parcurgeţi în postordine arborele e) parcurgeţi in preordine arborele 2.0.Testul 5 Competenţe: Implementează structuri de date dinamice Obiectivele evaluării: Obiective: să implementeze şi să utilizeze listele liniare în rezolvarea problemelor să implementeze şi să utilizeze grafuri şi arbori în rezolvarea problemelor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat în vederea evaluării rezultatelor învăţării pentru tema: Structuri de date. (3. Încercuiţi răspunsul corect: Se consideră graful neorientat G=(V.6.0).0. Care este lungimea maximă a unui ciclu elementar dacă în graf se poate introduce o nouă muchie.7. (1.3).4.0.2).1 (2.5).0. având ataşate pentru fiecare rezolvarea completă şi corectă. (2.0.8) }.3). Fie arborele binar dat prin vectorii descendenţilor: st=(2. (1. a 5 b 1 c 4 d 3 . Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 90 minute Enunţ: Realizaţi un portofoliu care să conţină următoarele fişe de lucru.5.0) şi dr=(3. (3.6).4).6). (3. 2. . 131 .0. Fişa 1: 1.

Asociaţi fiecărui element din coloana A proprietatea corespunzătoare din coloana B: Coloana A 1 nod izolat 2 adiacenţă 3 incidenţă 4 grad 5 lanţ 6 subgraf 7 nod terminal 8 graf parţial d) 4 4 4 4 4 d) 3 Coloana B 1 Numărul muchiilor incidente unui nod 2 este incident cu o singură muchie 3 se obţine prin eliminarea unor muchii 4 nu există muchii incidente cu el 5 se obţine prin eliminarea tuturor nodurilor 6 nodul extrem şi muchia corespunzătoare 7 succesiune de noduri consecutive adiacente 8 există muchie între două noduri 9 se obţine prin eliminarea unor noduri şi a muchiilor adiacente 8. 3 Se consideră graful neorientat având nodurile notate cu 0 0 1 0 0 1. corespunzător liniilor matricei de adiacenţă 0 0 0 1 1 alăturate. . (3. . . Se foloseşte o metodă de generare a numerelor de exact 4 cifre pare nenule care au prima cifră şi ultima cifră egale astfel încât ele se obţin în ordinea: 2222. Fie următoarea secvenţă de citire a unui graf: cin>>n>>m. 5. Identificaţi care este numărul minim de muchii care trebuie adăugate pentru ca graful să devină regulat: a) 2 b) 1 c) 4 7.3). 4 5 Identificaţi care din secvenţele următoare reprezintă şirul gradelor nodurilor unui graf complet: a) 1 2 3 4 b) 5 5 5 5 5 c) 1 2 1 2 1 2 6 . c orice nouă muchie s-ar adăuga graful d graful este conex . Stabiliţi care dintre următoarele propoziţii este 1 0 0 0 0 01001 adevărată. (2.5)}. (2. 8228. Se consideră graful neorientat G=(V. unde V=6 şi U={(1. devine conex .k<=m. Numărul minim de muchii ce pot fi eliminate astfel încât graful să fie conex aciclic este: a 4 b 5 c 2 d 3 sau 4 . 01010 a orice muchie s-ar elimina graful devine b graful este aciclic . 4224. Dacă se foloseşte exact aceeaşi metodă pentru a genera numerele formate din exact 3 cifre impare care au prima şi ultima cifră egale stabiliţi care va fi cel de-al zecelea număr generat: a 393 b 939 c 515 d 373 . 4. aciclic . 4244.6).2. (4. 6246 etc. . 2. for( k=1.k++) { cin>>i>>j. 2242. (4.5). 132 .U). 6226.4).2 Se consideră un graf neorientat conex cu 7 noduri şi 8 muchii. . 3. .6).

3.3.10.2.2.q->n=10.1.2) şi (7.p->urm=q. while(q) { if (q->info==p->info) a++. Ce afişează următoarea secvenţă? void listare(nod* prim) {nod*p=prim1. Fie prim1.2. nod *q=new nod. while(p) { int a=0.3.3.5. } cout<<a<<” “. unde pe prima linie se află numărul de noduri respectiv de muchii. iar pe următoarele linii perechi de valori întregi reprezentând muchiile grafului. while(p->urm->n<4) p=p->urm.txt’ . Fie prim un pointer către primul nod al următoarei liste .3.5) c) (1. Fie prim un pointer către primul nod al următoarei liste .1. void ce() { nod *p=prim. q=q->urm.2.3. respectiv prim2 doi pointeri către primele noduri ale următoarelor liste de tip coadă: (1.4. prim 1 2 3 4 5 Selectaţi opţiunea care corespunde conţinutului listei prin parcurgerea acesteia de la primul nod prim spre capătul listei.a[i][j]=1.4.3) definite ca mai sus.10. } a) Modificaţi secvenţa pentru realizarea citirii din fişierul ‘in_graf.10) b) (1. Fişa 2: 1.4. p=p->urm.2.5) d) 2. } a) (1.q->urm=p->urm.3.5) (1. 133 . b) Scrieţi o secvenţă de program care va permite crearea unui graf complet cu n noduri.10.2. } } a) 1 2 1 2 b) 2 3 1 2 c) 2 2 3 1 d) 1 2 1 3 3.7. a[j][i]=1. în urma apelului funcţiei ce(). nod*q=prim2.4.

p->urm=q->urm.delete r.*q=ultim. Fie prim un pointer către nodul cu informaţia 1 al următoarei liste circulare. for(int i=1.int s=0.p->urm=r->urm. while(p->urm) { if(p->urm->urm->n%3==0){nod *q=p->urm. } int s=1. nod *r=p->urm. } } a) 1 şi 6 b) 1 şi 2 c) 2 şi 5 d) 3 şi 4 2 1 6 3 4 5 5. 134 .p=prim.prim1 2 3 4 5 6 Ce valoare va avea variabila s în urma execuţiei secvenţei următoare? nod* p=prim. Ce va afişa funcţia ce_face() ? 1 2 3 4 5 6 7 prim ultim void ce_face() { nod *p=prim.} a) 720 b) 40 c) 72 d) 240 4. Se consideră următoarea listă dublu înlănţuită. delete q.j++) p=p->urm.i<=4. while(p){s*=p->n.i++) { for(int j=1.j<=3. } p=p->urm. Care vor fi nodurile rămase în listă în urma execuţiei funcţiei elimina()? void elimina() { nod *p=prim.p=p->urm.

care va fi predat profesorului.3.7. 4.6 2. b)-939 5.6 d) 4.2. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 100 puncte din care 10 punct din oficiu şi Fişa 1 .p=p->urm. ios::in). d) 6. = 1 b) Tata = (0. .50 puncte Fişa 2 . 3. apoi le reuniţi într-un portofoliu.1.2.3. a) F. c) A.2. Coloana A 1 2 3 4 5 6 7 8 Coloana B 4 8 6 1 7 9 2 3 b)cin>>n.} cout<<s.-a.-c b) F.3.while(q->n-p->n>2) {p=p->urm.2. d) 7.1.5. a) fstream f(“in-graf.q=q->prec.} while(p->n!=q->n) {s+=p->n+q->n. } a) 16 b) 8 c) 24 d) 32 Instrucţiuni pentru elevi Rezolvaţi toate problemele din fişele de lucru. d) F 8.5) c) 4. a) Răd.3. 135 2.1 e) 1.4.7.6.5.7.40 puncte Barem de corectare şi notare Fişa 1 1. 1.5.q=q->prec.3.txt”.1.

c) 2. a) 5. while {f>>i>>j. j<=n. 136 .j++) {a[i][j]=1.i<n. } Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect. } fclose(). c) 4. a[j][i]=1.) a[i][j]=1. b) 3.i++) for (j=i+1.f>>n>>m. b) Instrucţiuni pentru evaluatori for (i=1. Fişa 2 1. a[j][i]=1.

5 2.5 a) 0.să utilizeze grafurile în rezolvarea problemelor .5 b) 0.5 b) 0. item Numărul 1 Fie graful din figură: 5 6 2 4 1 6 Cerinţe (itemi) Barem de Notare (pct) Numărul 2 1 4 3 2 4 5 1.să implementeze şi să utilizeze arborii Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii în vederea evaluării obiectivelor integratoare pentru tema: Grafuri.5 d) 0.Testul 6 Competenţe: Implementează structuri de date dinamice Obiectivele evaluării: Obiective: .5 c) 0.5 c) 0. 137 . Construiţi: a) matricea de adiacenţă b) matricea de incidenţă c) matricea drumurilor Precizaţi care sunt: a) gradele interioare ale vârfurilor 5 şi 3 b) gradele exterioare ale vârfurilor 5 şi 2 c) mulţimea succesorilor vârfului 1 d) mulţimea predecesorilor vârfului 2 a) 0. Arbori Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Enunţ: Nr.

5. Definiţi noţiunile de graf hamiltonian şi graf eulerian.4.2).5.6.6. (2.5 b) 0.2 Care este lungimea celui mai lung drum din graf? Reţeaua străzilor auto din Bucureşti se reprezintă corect cu ajutorul structurii de date: a) graf neorientat. 6.5 1 9.4.Care este lungimea maximă a unui ciclu elementar dacă în graf se poate introduce o nouă muchie.3. 1 11. Un graf neorientat are 80 de vârfuri şi 80 de muchii. b) 1.5.3). (3. Enunţaţi teorema lui Euler de caracterizare a grafurilor euleriene.3.3. (2.4.7. în caz contrar 4. (3.5.1 a) 0.8 atunci parcurgerea în postordine este: a.8 b. 1 138 . (1. 5.5.6.1 d.2. d) 3. 7.2.5 1 0. Numărul de noduri izolate este cel mult : a)67 . c) 4. 1. (1.5 c) 0. 0.7.7. reprezentat prin matricea de adiacenţă.4.5 0. (3. a) 5.8 iar parcurgerea în preordine este 1.3). c) listă liniară.2. 4.3.6).6 şi cu arcele date de funcţia Arc (i. d)66 Fie G un graf orientat cu n noduri numerotate 1.3. dat prin matricea de incidenţă 1 0 0 -1 1 a) Câte circuite elementare conţine graful? -1 1 0 0 0 b) Câte drumuri elementare de lungime 3 există? 0 -1 -1 1 0 0 0 1 0 -1 Se consideră graful neorientat G=(V. 7. b) afişează vecinii unui nod dat. c) 90 .n. b) arbore.4).8) }.6).5.3.2.6.4. 7. Dacă parcurgerea în inordine a arborelui este 7.8 c.4.2.1. 8.2.5 e) 0.E) unde |V|=9 şi E={(1. cu n vârfuri şi m muchii.2.1. Desenaţi şi parcurgeţi arborele binar ordonat ce se formează prin adăugarea umătoarelor valori în ordinea specificată: 12 8 10 6 7 11 4 9 20 16 24 14 15 4 Se consideră un arbore binar cu 8 noduri.5. Pentru graful din figura de mai sus precizaţi (dacă există): a) un ciclu b) un drum ne-elementar c) un drum elementar d) un circuit ne-elementar e) un circuit elementar Se consideră un graf orientat cu 6 noduri etichetate cu 1.5 0.2.6.5 10.4. d) graf orientat Fie G un graf neorientat. 2 12. 8.1 Câte circuite elementare conţine graful? 4.3.6.j)= există . dacă ((i+j)%6)%2=0 şi i<j nu există. Să se realizeze următoarele subprograme care: a) verifică dacă graful are toate vârfurile interioare (nu sunt nici terminale nici izolate). b) 10 .….8.5 d) 0.5).3.

Criteriile de evaluare şi notare: se acordă 1 punct din oficiu Barem de corectare şi notare 1. Fie arborele binar dat prin vectorii descendenţilor: st=(0.5). u8=(5. u3=(3.3.5) Matricea de incidenţă va fi: B= u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u10 1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 -1 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1 1 0 0 1 -1 1 c) Matricea drumurilor U=1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 139 . u4=(4. Toate subiectele sunt obligatorii.13.6. u10=(6.4).1). u2=(2.0.7. a) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 b) Fie notaţiile următoarelor arce u1=(1.2.4). u7=(5.0).1.0) şi dr=(0.3). u5=(4.4. a) reprezentaţi grafic arborele b) determinaţi rădăcina arborelui c) reprezentaţi arborele prin vectorul taţilor ) d) parcurgeţi în inordine arborele e) parcurgeţi în postordine arborele f) parcurgeţi in preordine arborele a) b) c) d) e) f) 1 1 1 1 1 1 Instrucţiuni pentru elevi Nu contează ordinea de rezolvare.2). u6=(5.1).3).2).0.0.0. u9=(6.

16.3.1) b) 1.5. b) răd=5 c) tata (2.2.3.7. – nici unul 4.1.6 postordine 1.2) d) inordine 1.0. a) 6.5. d) 9. c) 13.20.3.(1.24.3.(4. – 2 5.2. Se numeşte ciclu eulerian un ciclu care conţine toate muchiile grafului.8.5.4 Postordine 9.1) c) (6.6.10.9.5.4.11.4) e) (1. 8.U) se numeşte ciclu hamiltonian un ciclu elementar care conţine toate vârfurile grafului.2.3} 3.1.2.1) 4.10.16.4.8.2.14. a) 2 .4. a) (2. Fie un graf G=(X.1) 10. Un graf care conţine un ciclu eulerian se numeşte graf eulerian.16.3. Într-un graf G=(X.7.6.15.15.7. a) d-(5)=2 d-(3)=2 b) d+(5)=3 d+(2)=1 c) Γ+(1)={3} d) Γ-(2)={5.4 Inordine 9.14.20.4.10.3.4.7.2.4.24.3.11.20.2.2) sau (4.11. Verifică în matricea de adiacenţă a) Suma elementelor de pe fiecare linie este mai mare decât 1 b) Pentru fiecare vârf i afişează toate vârfurile j pentru care a[i][j] = 1 7.14.12.8.6.4. a) 11.3.1.15.1) d) (4.3.5. 4.6.5.2.3.4.3. Preordine 12.1) şi (1.7.5 140 .12 12.5.24.1 1 1 1 1 0 2.4) b) (6.5.U).4.

2.7. 141 . schemă logică etc. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text.6 Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.4. grafic.) se va acorda punctajul prevăzut.3.1.preordine 5.

printf("\nAfiseaza un mesaj. nodurile izolate. #include<stdio.h> #include<conio. Implementează structuri de date dinamice c. ii. } void mesaj() { printf("\nEste o functie procedurala. printf("\nNu intoarce nici un rezultat. nodurile terminale. Lucrează cu subprograme b.h> void mesaj().Testul sumativ 1 Competenţe: a. Fie graful din figură: 1 2 5 4 3 6 7 a) Scrieţi matricea de adiacenţă a grafului G. iv. getche(). III. } II. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 100 minute Enunţ: I. Utilizează colecţii de date şi elemente predefinite din bibliotecile limbajului."). void main() {clrscr()."). Identificaţi elementele marcate în programul de mai jos. nodurile adiacente nodului 5.determinaţi: i. mesaj().").Fiind dat arborele sub forma SD (liste de descendenţi) efectuaţi: 142 . succesorii şi predecesorii nodului 4 iii. b) Folosind informaţiile din matricea de adiacenţă.

. Scrieţi un subprogram care şterge toate elementele unei liste circulare. dat ca şi parametru. Transcrieţi-l sub forma TF(vector de taţi). punând în evidenţă formarea noilor legături şi ordinea lor de formare. Inordine…………………………………………. IV.. n<100) noduri.h> prototip void mesaj(). Scrieţi o funcţie care.5 puncte ."). dat prin matricea de adiacenţă.5 puncte Subiectul II: 2 puncte Subiectul III: 2.5 pentru fiecare răspuns corect #include<stdio. Apelul mesaj().").5 puncte Subiectul IV: 1 punct Subiectul V: 1 punct Subiectul VI: 1 punct Barem de corectare şi notare Subiectul I: 1. Postordine………………………………………. V. pentru un graf orientat cu n (n număr natural. printf("\nAfiseaza un mesaj. Subprogramul primeşte drept parametru un pointer la unul din nodurile listei. Parcurgeţi-l : Preordine…………………………………………. VI. Subiectul I: 1.} afişează Definiţia funcţiei 143 . scrieţi apoi subprogramul adecvat). Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 1 punct din oficiu. câte 0.."). void main() Program principal {clrscr(). returnează gradul interior al unui nod x. } void mesaj() Antetul funcţiei { printf("\nEste o functie procedurala.S D 1 0 6 2 0 7 3 2 8 4 5 3 5 1 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 a.h> #include<conio.Fie dată urmatoarea listă simplu înlănţuită: 13 8 11 9 Scrieți un subprogram care realizează introducerea nodul cu informaţia 100 după primul nod cu informaţie număr par din lista dată (grafic. 1 2 3 4 5 6 7 8 T F b.. getche(). printf("\nNu intoarce nici un rezultat.

Subiectul V – 1 punct void interior (int n.} 144 . noduri izolate {3. 5 puncte a) 1 punct T (5.7.1.2. nodurile terminale. {4.7.1.x].2. int x.} Subiectul VI – 1 punct void sterg (Nod * prim) { Nod * c.0.> adr_urm=c .> info %2==1)c=c .4. Γ-(4)={1} iii. } Observaţie: struct Nod { int info.6.4. d .25 pentru fiecare răspuns corect: i.3.Subiectul II – 2 puncte Matricea de adiacenţă – 1 punct M=0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) 1 punct.> adr_urm=d_adr_urm delete d. whilw (c .5.3. succesorii și predecesorii nodului 4: Γ+(4)=0.}.1.6} ii.i++) gr= gr+a[i. return gr.8.> adr_urm.2.7. Nod – adr_urm. for (i=1.5 puncte pentru fiecare parcurgere Preordine 4.> info = 100.> adr_urm!=prim) { d=c -> adr_urm c . c .1.7} Subiectul III – 2.-1.6} iv.3.2. int a[50][50]) { int i.6.5. *d.5. Nod * Ultim.4.4 Subiectul IV – 1 punct void adaugare (Nod * prim. intrval1) { Nod * c = prim. gr. câte 0.-1. nodurile adiacente nodului 5: {2.1.8 Postordine 6. d c=prim. 5 puncte.3) F (-1. i<=n. while (c .> adr_urm=d.> adr_urm.0. intrval. câte 0.1. d= new Nod.1) b) 1.3. d .8 Inordine 1.

145 . grafic.delete c.) se va acorda punctajul prevăzut. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text. schemă logică etc. } Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.

char c) { while (*s && *s!=c) { *s-=32. } } a)”INFORMATICA” b)”INFORmatica” 146 . Enunţ: 1. Implementează structuri de date dinamice c. Cum se va modifica valoarea variabilei nume în urma apelului funcţiei modif(nume. Lucrează cu subprograme b. ştiind că înainte de apel variabilei i s-a atribuit cuvâtul “informatica”? void modif(char *s. Fie secvența: FILE *f = fopen (“a. cin>>n. s++. “w”).} fclose(f). fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. Tipul testului: probă scrisă şi practică Durata evaluării: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de informatică. Selectați elementul din listă care corespunde prelucrării realizate de secvența de mai sus: a) scrie un număr în fişier b) scrie în fişier numerele introduse până la 0 c) afişează numerele nenule din fişier d) verifică dacă un număr se găseşte în fişier. Int n. Utilizează colecţii de date şi elemente predefinite din bibliotecile limbajului. 2. ”%d”. ‘m’).txt”. 3.n).Care din următoarele operaţii nu se poate efectua într-un fişier text? a) deschiderea pentru adăugare b) deschiderea pentru modificare la mijlocul fişierului c) testarea sfârşitului de linie pe ultima linie din fişier d) testarea sfârşitului de fişier.Testul sumativ 2 Competenţe: a. cin >>n. While (n) { if (feof (f)) fprint (f.

Înălţimea maximă a arborelui este: a) 4.5. 2. d)2 c) 0. 147 .3. d)nu depinde de numărul de frunze 9. Se consideră un graf orientat cu 4 noduri numerotate cu 1. a) 1 graf b) nu există nici un graf c) 2 grafuri d) 9! Grafuri 7. 7. nod *p=new nod. ultim . d-(4)=1. 7. d-(3)=1. numărul de noduri ce au 2 fii este: a) f-1. d+(2)=1.> urm=NULL. ultim=p. p . Un arbore are 19 noduri. ultim . c)0 . d) 7.> n=10. fiecare nod intern având el puţin 3 fii.>urm=p.1.>n=10. p . Câte grafuri neorientate cu 9 noduri admit următorul şir de garde : 1.7. d) 2.>urm=ultim.2.Câte circuite elementare conţine graful? b) minim 2. ultim .4 şi cu gradele : d+(1)=1.>urm= NULL. ştiind că lista este nevidă? 1. În orice arbore binar nevid cu f frunze. nod *p = ultim.>n=10. b) f.6. d+(4)=1.>urm=ultim. c) 2f. 3.2. respectiv ultimul nod al unei liste simplu înlănţiute de tip coadă cu informaţii numere întregi.2. nod *ultim=new nod. c) 2 şi 4. d-(2)=1. nod *p=new nod. a) 1.4.3.3 şi 4 6.7. d) 1. 4.>urm=NULL. d+(3)=2. p . Care dintre secvenţele de mai jos adaugă listei un nou element cu informaţia 10.2. ultim . b)5.> n=10. Parametrii utilizți în definiţia unui subprogram se numesc: a) globali b) formali c) locali d) actuali 5.Fie prim şi ultim doi pointeri către primul. p .c)”informatica” d)”matica” 4. p . ultim .Câte astfel de grafuri există? a) 3 . d-(1)=2. a)1 şi 3.8? 8. b) 1 şi 2. c)6. b)1 . ultim = new nod.

Se obţine astfel un arbore cu înălţimea 6 Oficiu 10 Total 100 puncte Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. de unde plin simplificare avem n2=f1. Numărul de muchii este n-1 şi poate fi exprimat sub forma n1+ 2n2.Instrucţiuni pentru elevi Toate întrebările şi problemele sunt obligatorii. 148 . Ordinul grafului este atunci n= n1+ n2+f.) Răspuns b) b) c) . grafic. n1 10 numărul nodurilor ce au un singur fiu şi n2 numărul nodurilor ce au doi fii. 9) c) . Barem de corectare si notare Subiect 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 7. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text.1) 7.până la caracterul m toate minusculele sunt transformate în majuscule b) c) b) – suma gradelor trebuie să fie un număr par(2m) a) Punctaj Observaţii 10 10 10 10 10 10 5 d) 5 8) a)Considerăm f numărul de frunze.Pentru a obţine înălţimea maximă 10 construim arborele în care un singur nod de pe fiecare nivel (cu excepţia nivelului maxim) are 3 fii.) se va acorda punctajul prevăzut. Egalând cele două relaţii obţinem n-1= n1+ 2n2 şi deci n1+ n2+f-1= n1+ 2n2. schemă logică etc. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte din oficiu.2.

ro 2. proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013 149 .ro Alte materiale documentare care pot fi utilizate: 3.Materiale de învăţare şi Materiale de predare.tvet. www.Bibliografie Programarea modulară 1. documente realizate în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC.tvet.Curriculum pentru calificarea Analist programator.Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Analist programator www.

MODULUL V: Metode şi tehnici clasice de programare 150 .

Bucureşti CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 151 . Testele 1-7 VARZOPOV SILVIA – profesor grad didactic I.AUTORI: SĂLĂJAN ROMANA– profesor grad didactic I. Testele 8-12 COORDONATOR: MARIANA VIOLETA CIOBANU – profesor grad didactic I. Colegiul Tehnic „Media”.

Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat în vederea evaluării atingerii obiectivelor temei Elementele recursivităţii.brainstorming Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc în sala de clasă. 152 . pentru care să identificaţi elementele recursivităţii. Pentru această activitate aveţi la dispoziţie 2 minute. după predarea temei Elementele recursivităţii. Se acordă calificativul Bine dacă elevul nu a specificat unul din cele trei elemente ale recursivităţii. Enunţ: Unde întâlniţi recursivitatea în viaţa de zi cu zi? Prezentaţi un astfel de exemplu. Criterii de evaluare şi notare Se acordă calificativul Foarte Bine dacă elevul a enunţat un exemplu în care a identificat corect cele trei elementele ale recursivităţii. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului specificate în enunţ. Tipul testului: probă orală . Instrucţiuni pentru elevi Fiecare elev va formula idei proprii sau va dezvolta idei formulate de alţi participanţi fără să le critice. referitor la cerinţele testului descrise în câmpul Enunţ. Fiecărui elev i se alocă 1 minut pentru a susţine rezultatul obţinut în faţa clasei. Să identifice elementele recursivităţii.Testul 1 Modulul: Metode şi tehnici clasice de programare Competenţa: Aplică principiile recursivităţii şi iterativităţii în rezolvarea problemelor Obiectivele evaluării:   Să fie capabil să dea un exemplu recursiv.

poate fi considerată corectă şi se acordă Foarte Bine. în care procesul care se repetă este calculul dobânzii capitalizate şi a noului capital (care se obţine din vechiul capital + dobandă). li se va recomanda restudierea lecţiei. autoapelul şi condiţia de terminare. dacă elevul a specificat doar unul din cele trei Se acordă calificativul Slab dacă elevul nu a prezentat nici un element al recursivităţii.Se acordă calificativul Satisfăcător elemente ale recursivităţii. După ce a fost notat şi exemplu ultimului elev. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile date elevii vor fi apreciaţi sau. iar condiţia de oprire este numărul necesar de celule pentru un organ. Este recomandat să fie implicaţi şi elevii în evaluare. Se acordă calificativul Satisfăcător dacă elevul a specificat procesul care se repetă. autoapelul este calcularea dobânzi pentru noul capital. Se acordă calificativul Slab dacă elevul nu a prezentat un proces care se repetă. se va trece la analiza fiecărui exemplu pe rând şi se va evalua. Rezultatele tuturor evaluărilor vor fi notate prin calificativele specificate în criteriile de evaluare şi notare. 153 . condiţia de oprire termenul pe care a fost făcut capitalul. Se acordă calificativul Bine dacă elevul a specificat procesul care se repetă şi autoapelul sau procesul care se repetă şi condiţia de oprire. Barem de corectare şi notare: Oricare dintre exprimările pentru care s-au identificat corect : procesul care se repetă. Dobânda capitalizată. autoapelul este divizarea fiecărei celule în două. Instrucţiuni pentru evaluatori Evaluatorul va nota pe tablă toate exemplele prezentate fără judecarea acestora în timpul enunţării lor. De exemplu: Înmulţirea celulelor este un proces care se repetă. număr fixat genetic.

Fiecare elev va primi o foaie de hârtie cu cerinţele testului descrise în câmpul Enunţ. reţinute în tabloul unidimensional a. Enunţ: Implementaţi în C++. Să fie capabil să elaboreze un algoritm de divizare. Să fie capabil să elaboreze un algoritm de traversare. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat în cadrul evaluărilor formative la sfârşitul unui grup de lecţii ce vizează tema Recursivitate şi iterativitate. Să se calculeze suma primelor n numere naturale impare.rezolvare de probleme. Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de informatică. 4. Se consideră un şir de n valori naturale (n<=50). algoritmii recursivi de rezolvare a următoarelor probleme: 1. reţinute în tabloul unidimensional a. Instrucţiuni pentru elevi 154 . Realizaţi un subprogram care permite afişarea acestora în ordinea inversă memorării lor. pe fiecare calculator este instalau un MDI. n natural citit de la tastatură. 3. Se dă un şir de n valori naturale (n<=50). reţinute în tabloul unidimensional a. 2. Tipul testului: probă practică . Testul face obiectul evaluării în cadrul orelor de laborator .inversare a unei structuri. Implementaţi varianta recursivă care determină elementul maxim al tabloului folosind un algoritm de divizare.Testul 2 Modulul: Metode şi tehnici clasice de programare Competenţa: Aplică principiile recursivităţii şi iterativităţii în rezolvarea problemelor Obiectivele evaluării: Să fie capabil să elaboreze un algoritm recursiv care implementează o definiţie recursivă. Se consideră un şir de n valori naturale (n<=50). Determinaţi elementul minim al tabloului.

{ if(i==n-1) return a[n-1]. O posibilă soluţie este: #include <iostream.2 puncte. Item 2 . O posibilă soluţie este: #include <iostream.} void main() {int n. Salvaţi programele în timpul realizării lor şi în mod deosebit înainte de prima Criterii de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 2 punct din oficiu.Veţi lucra individual lansare în execuţie. Item 3 .i. cout<<”n=”. 1. Barem de corectare şi notare: Pentru fiecare item cele 2 puncte sunt repartizate astfel: .2 puncte. Item 4 .5 puncte) (0. cin >>n.citirea şi scrierea corectă a variabilelor (0.a[50]. return 2*n-1 + suma(n-1). Item 1 .2 puncte.declararea corectă a tuturor variabilelor . cout<<”suma este “<<suma(n).funcţie corectă (0.h> int suma( int n) { if(n==0) return 0.h> int minim( int i) int n.25 puncte) .2 puncte. la calculator şi pentru fiecare problemă veţi crea un program în limbajul C++.25 puncte) .} Pentru n=4 se va obţine: 16 2.obţinerea de rezultate corecte pentru datele de intrare specificate de evaluator(1punct). else 155 .

h> int a[50]. else { x=max(i. cin>>n. cout<<”elemental minim este “<<minim(0).i<=n.i++) cin>>a[i]. for(i=0.a[50].}} void main() {cout<<”n=”. 4. void main() { int n.i. cin>>a[i]. y.i<n. O posibilă soluţie este: #include <iostream. afis(i-1)}}.n. else return y.j).(i+j)/2).} Pentru n=4 şi şirul 5 8 12 10 se va obţine 5. O posibilă soluţie este: #include <iostream.i<n.i++) cin>>a[i].if(a[i]<minim(i+1) return a[i]. for(int i=1. 3. for(i=0. cin >>n.} void main() { cout<<”n=”. if(x>y) return x.} 156 . afis(n-1). else return minim(i+1).h> void afis( int i) { if(i>=0) {cout<<a[i]<<” “. y=max((i+j)/2+1. int max(int i. cin >>n. cout<<”n=”.} Pentru n=4 şi şirul 5 8 12 10 se va obţine 12 10 8 5.i++) {cout<<”a[“<<i<<”]=”. if (i==j) return a[i]. int j) { int x. cout<<endl.

cout<<”max=”<<max(1. dacă este cazul.} Pentru n=5 şi şirul 3 7 9 4 1 se va obţine 9. se reface acest test sau unul asemănător. anumite tipuri de algoritmi recursivi şi apoi.n). sau nu. 157 . Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua.

Ce reprezintă acest graf? 3. Enunţ: În figura de mai jos elementele din nodurile grafului sunt termenii unui şir: 1. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat în cadrul evaluărilor formative sau ca parte a unei evaluări sumative.întrebări structurate Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute. Ce se observă din dispunerea termenilor fib()? 4. Să identifice necesitatea eliminării recursivităţii. Tipul testului: probă orală . Testul poate avea loc într-o sală de clasă în timpul lecţiei Eliminarea recursivităţii. Despre ce şir este vorba? 2. Să fie capabil să prelucreze informaţiile prezentate grafic.Testul 3 Modulul: Metode şi tehnici clasice de programare Competenţa: Aplică principiile recursivităţii şi iterativităţii în rezolvarea problemelor Obiectivele evaluării:   Să fie capabil să recunoască un termen al şirului Fibonacci. De câte ori apare termenul fib(1) ? 158 .

n = 1  fib(n − 1) + fib(n − 2) .2 puncte. 5. Item 5 . Item 1 – 0. 1. Metoda iterativă. Termenul fib(1) apare de 5 ori.2 puncte. n = 0   1. Criterii de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu.1 punct. 2. 7. Ce se deduce din acest exemplu? 7. Multe elemente se repetă. indiferent de formulare se va acorda punctajul prevăzut în barem. Item 7 . Barem de corectare şi notare: Şirul Fibonacci.1 punct. Această metodă de calcul a termenilor Fibonacci este dezavantajoasă pentru că termenii se calculează de mai multe ori ducând la mărirea zonei de memorie alocată pe stivă şi implicit a timpului de calcul. Item 2 . Item 6 .5 puncte. Instrucţiuni pentru elevi Studiaţi cu atenţie figura de mai sus şi trataţi cerinţele în ordinea formulării lor.a ltfe l  6.2 puncte. Ce formulă s-a folosit pentru calculul termenului fib(5)? 6. 159 .5. Item 3 . Item 4 – 0. Precizaţi o altă modalitate de calcul a termenului fib(5). Fib(n)=  1. Calculul termenului al cincilea din şirul Fibonacci. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.5 puncte.

Se va alege varianta recursivă sau varianta iterativă în funcţie de specificul problemei. 160 .Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor li se va atrage atenţia asupra importanţei folosirii variantei optime de rezolvare a problemelor.

cout<<”n=”.Testul 4 Modulul: Metode şi tehnici clasice de programare Competenţa: Aplică principiile recursivităţii şi iterativităţii în rezolvarea problemelor Obiectivele evaluării:  Să recunoască algoritmul prezentat. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat în cadrul evaluărilor formative la începutul temei Avantajele şi dezavantajele recursivităţi. Elevii vor fi organizaţi fiecare la un calculator şi vor fi evaluaţi în funcţie de îndeplinirea sarcinilor primite. Tipul testului: probă practică . Enunţ: Aveţi următorul program: #include <iostream. while(n) {s=s+n%10.s=0. fiecare PC are instalat mediul de dezvoltare Borlan C++. cin>>n.} 161 . Fiecare elev va primi o foaie de hârtie cu cerinţele testului descrise în câmpul Enunţ.h> void main() {int n. Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul are loc în laboratorul de informatică.  Să enumere avantajele/dezavantajele metodei recursive. Să descopere o formulă pentru cerinţa rezolvată de program. Să fie capabil să transforme un algoritm iterativ în unul recursiv.exerciţiul practic. n=n/10.} cout<<”s=”<<s.

evitând erorile de sintaxă. Precizaţi formula folosită pentru varianta recursivă. Barem de corectare şi notare: 1.} 162 . 3. Item 4 – 1.} void main() {cout<<”n=”. Item 1 – 0. Item 7. 4. int s(int n) {if(!n) return 0. 7. Item 6 . Ce rezultat se obţine? 2. O soluţie posibilă: #include <iostream. Item 5 .2 puncte.1 punct. Lansaţi în execuţie acest program pentru n=7853.2 puncte. 2. Scrieţi varianta recursivă a acestui program. cout<<s(n).5 puncte. Item 2 – 1 punct. else return n%10+s(n/10). Criterii de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu.1 punct. Comentaţi afirmaţia “ Întotdeauna varianta recursivă este mai eficientă decât cea iterativă. Salvaţi programul şi apoi îl lansaţi în execuţie. Pentru afişaj 23 se va acorda punctajul din barem. Prin ce se deosebeşte un algoritm iterativ de unul recursiv? Instrucţiuni pentru elevi Veţi scrie acest acest program pe calculator în C++. Ce face acest program? 3. 5.1. cin>>n. Enumeraţi avantajele şi dezavantajele recursivităţii.5 puncte. Item 3 .” 6. Programul calculează suma cifrelor unui număr natural.h> int n.

dar care nu îi calculează bine suma.  0. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor li se va atrage atenţia asupra importanţei folosirii variantei adecvate de rezolvare.5 puncte pentru o afirmaţie similară: Avantaje: soluţile recursive sunt mult mai clare . Falsă. indiferent de formulare se va acorda punctajul prevăzut în barem. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. iterativă sau recursivă. deci mult mai elegante. Dacă s-au obţinut rezultate bune.Se acordă 1 punct dacă a folosit un subprogram recursiv.a l t f e l 3. Se acordă punctajul din barem pentru o afirmaţie similară: Deosebirea fundamentală între un algoritm iterativ şi unul recursiv vizează modul în care se repetă o anumită secvenţă de instrucţiuni:cu ajutorul unui ciclu într-un algoritm iterativ. mai scurte şi mai uşor de urmărit. Se acorda 0. S(n)=   n%1 0+ S (n / 1 )0 . respectiv prin autoapelarea algoritmului recursiv. recomandându-le să mai studieze tema din suporturile de curs. elevii vor fi apreciaţi şi lăudaţi. 163 . Se acorda 0. n = 0 4.5 puncte pentru o afirmaţie similară: Dezavantaje: timp de execuţie şi spaţiu de memorie prea mari pentru unele probleme.

p. Altfel m=(p+q)div2 Dacă q-p <= 1 atunci DivImp(v.Testul 5 Modulul: Metode şi tehnici clasice de programare Competenţa: Utilizează tehnicile clasice de programare. Precizaţi care din afirmaţiile de mai jos este adevărată şi care este falsă: Tehnica Divide et Impera este o tehnică specială prin care se rezolvă orice problemă. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Enunţ: 1.) Tehnica Divide et Impera admite o implementare recursivă.q) Combina(v.q) DivImp(v.m. a.p.q) Sf_Daca Sf_subprogram 164 . Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă după parcurgerea temei Tehnica de programare “Divide et Impera”. 2. Aranjează instrucţiunile de mai jos astfel incât să obţi subrutina corectă a tehnicii Divide et impera.m. Enumeraţi etapele tehnicii Divide et Impera. Obiectivele evaluării:  Să identifice clasa de probleme pentru care se poate aplica tehnica Divide et Impera. Să ştie să aplice tehnica Divide et Impera.p.   Să identifice paşii tehnicii Divide et Impera.q) Rezolva(v.m+1.

  Care este efectul următorului program? #include <iostream.h> long xx(int p.p. nu este permis sã se aşeze un disc cu diametrul mai mare peste un disc cu diametrul mai mic. respectând urmãtoarele reguli: la fiecare pas se mutã un singur disc .j).Subprogram DivImp(v. (i+j)/2-1).) nr==v[(i+j)/2).int q) {int r. else caut ((i+j)/2+1. Se citeşte un vector cu n componente. void caut(int i. i<=j. 4. Se cere să se tipărească valoare minimă.c. numere naturale.q) 3. 165 . Pe tija a se gãsesc n discuri de diametre diferite. ordinea mutărilor discurilor pe cele 3 tije. aşezate în ordinea descrescãtoare a diametrelor lor formând astfel un “turn”.) nr<v[(i+j)/2]. else if (i<=j) if (nr<v[(i+j)/2]) caut (i . int j) { if (nr==v[(i+j)/2]) cout<<”gasit”<<’ ‘<<”indice”<<(i+j)/2. b. b. Se dau 3 tije simbolizate prin a.} Care este condiţia ce trebuie îndeplinită pentru ca funcţia să continue căutarea în vector? a.) Exemplificaţi pentru n=3.b.) Precizaţi pe baza cărei formule se aplică tehnica Divide et Impera ce rezolvă această problemă. utilizând ca tijă intermediarã tija c. Se cere sã se mute cele n discuri de pe tija a pe b. Se dă funcţia de mai jos care caută un număr printre elementele unui vector ordonat crescător. a.

25 puncte. b)-0.Combinarea soluţiilor.q) altfel m=(p+q) div 2 DivImp(V.m) DivImp(V. Barem de corectare şi notare: 1.1 punct. r=(p+q)/2. . Item 3 .q). Item 7 .1 puncte.2 puncte astfel a) .p.q) 166 . b) .p. b) Adevărată.1 puncte.q) Daca q-p <= 1 atunci Rezolva(V.Rezolvarea subproblemelor.1 punct.5 puncte. 2.p.n)<<endl.1 punct.5 puncte. Criterii de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu. Pentru fiecare etapă scrisă se acordă 0. Item 2 . cin>>n. cout<<xx(1. 3.Identificarea modalităţii de împărţire în subprobleme.} void main() { int n.Identificarea dimensiunii subproblemelor.2 puncte. . Item 5 .m+1. . . return r*xx(p. Item 1 –1punct astfel a) -0.1 punct. Item 4 .} Instrucţiuni pentru elevi Puteţi să abordaţi subiectele în ordine aleatoare. a) Falsă. Item 6 .if (p>q) return 1.r-1)*xx(r+1. Subprogram DivImp(v. cout<<"n=".

b. if (a<b) return a.b.a.b. b.b).  H (n − 1. dacă este cazul. se va acorda punctajul prevăzut în barem.n.ca. Instrucţiuni pentru evaluatori . indiferent de ordinea abordată a itemilor. } Se acordă 0.c.b.c).) H(3.q) Sf_Daca Sf_subprogram 4. se reface acest test sau unul asemănător.) H(n. a) .Combina(V.c)= b. a.b.b).5 puncte pentru declararea şi citirea corectă a variabilelor.b. } } main( ) { cout<<”n=”.ab. (i+j)/2). Pentru fiecare răspuns corect.a)= 7.b.cin>>v[i]. for (int i=1.a.a. int min(int i .ac.n).a bH (n − 1.a.p.Calculează n! (factorialul lui n). Se acordă 1 punct pentru funcţia ce calculează corect minimul.c.H(1.H(1. if (i==j) return v[i] . Se acordă 0.int j) { int a.a.c. 167 .cb.c)=ab.5 puncte pentru antetul corect al subprogramului.c.c)=H(2.ac. else { a=min(i. b) .bc. b=min((i+j)/2+1. else return b.i<=n.ab.cin>>n.ab.i++) {cout<<”v[“<<i<<”]=”. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor li se va propune un program de recuperare a rămânerilor în urmă şi apoi. a.h> int v[10].a).ab.H(1.H(2. c.a.) 6.cb.m.  a bn = 1  . #include<iostream.j).n > 1 H(1. } cout<<”min=”<<min(1. c.b.

168 .Nu uitaţi să felicitaţi elevii dacă rezultatele sunt bune.

a) Tehnica Backtracking se poate implementa doar cu ajutorul funcţiilor recursive. Să cunoască aplicarea tehnicii pentru o problemă dată. utilizând cel mult 4 culori. 3. astfel încât 2 ţări cu frontiera comună să fie colorate diferit. Precizaţi care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate şi care sunt false: Problemele care se rezolvă cu Tehnica Backtracking nu impun generarea tuturor soluţiilor posible. Se dă funcţia de mai jos din rezolvarea problemei “Fiind dată o hartă cu n ţări. ci doar a acelora care îndeplinesc condiţiile interne ale problemei. Să cunoască rutina generală a tehnicii Backtracking iterativ şi recursiv. funcţia standard( iterativă) pentru tehnica Backtracking. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă la sfârşitul temei Tehnica de programare Backtracking. b) Rezolvarea unei probleme cu Tehnica Backtracking garanteză obţinerea soluţiei. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 90 minute Enunţ: 1. Scrieţi în C++. se cer toate soluţiile de colorare a hărţii. Obiectivele evaluării:  Să identifice clasa de probleme pentru care se poate aplica tehnica Backtracking. 2. indiferent de problemă. Este demonstrat matematic faptul că sunt suficiente numai 4 culori pentru ca orice hartă să poată fi colorată astfel”: int x() 169 .  Să urmărească pas cu pas execuţia unui program pentru a afla ce va afişa acesta. Tehnica Backtracking conduce la cei mai eficienţi algoritmi.Testul 6 Modulul: Metode şi tehnici clasice de programare Competenţa: Utilizează tehnicile clasice de programare.

Pentru a verifica în funcţia de validare dacă într-o stivă cu k nivele două valori alăturate sunt distincte. acesta se află într-unul dintre ele.2. Cunoscând legăturile existente între oraşe. Indicaţie: se va folosi tehnica Backtracking iterativ.i++) if(st[k]==st[i]) return 0. b) if(k>1) if(st[k]==st[k-1]) return 0. Pentru generarea permutărilor unei mulţimi cu n elemente avem soluţie dacă: unde k reprezintă nivelul din stivă. 4. Folosind cifrele {1.4}. să se genereze numere de 4 cifre distincte din mulţimea {1. Comis-voiajorul doreşte să nu treacă de două ori prin acelaşi oraş. 231. return 1. Care va fi al patrulea număr generat.{if(st[k]<4) {st[k]++. 213. iar la intoarcere sa revină în oraşul 1. Caută succesorul.2.i++) if(st[k]==st[i]) return 0. 312.3} se generează în ordine crescătoare toate numerele impare de 3 cifre distincte. c)if(st[k]==st[k+1]) return 0. o altă culoare.3. 6. return 1. return 1. c) for(i=1. return 1. Iniţial. 7.i<k-1. Folosind aceeaşi metodă. 170 .} else return 0. b) Verifică dacă am ajuns la soluţie.i<=k-1. notat 1. return 1. se cere să se tipărească toate drumurile posibile pe care le poate efectua comis-voiajorul. folosim următoarea secvenţă: a) for(i=1. Un comis-voiajor trebuie să viziteze un număr de n oraşe. } Ce face ea? a) Verifică condiţiile interne ale problemei. Astfel se obţin în ordine numerele 123. a)2341 a) k==n b)2143 b)k!=n c)1423 c)k>=n d)1243 d)k<=n 5.

1 punct .i<=k. Item 3 – 0.1 punct. gen(k+1).8. Item 1 –1punct astfel a) -0.i++) cout<<x[i]. 171 . b) Falsă. Nu vă grabiţi şi mai verificaţi o dată rezolvările obţinute. Urmăriţi pas cu pas execuţia următorului program pentru n=4 # include <iostream. b) -0.5 puncte. gen(1).1 punct.} Instrucţiuni pentru elevi Puteţi trata subiectele în orice ordine.25 puncte.25 puncte. void gen(int k) { int i. Item 4 .i++) if(x[k-1]!=i) {x[k]=i. b) -0. b) -0.25 puncte.i<4. Item 2 .} else for( i=1. Item 6 .1 punct. Item 7 . x[0]=1. a) Adevărată. if(k==n) { for(i=1. Item 5 – 0. Criterii de evaluare şi notare: Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu.} void main() {cin>>n.h> int x[20].3 puncte. cout<<endl.25 puncte. Barem de corectare şi notare: 1.5 puncte. Item 8 .

5. 2. d) Adevărată. 2341. } int am_succesor() {if(st[k]<n) {st[k]++. return 1.} 172 . while (k>0) { do {} while ((as=am_suceeesor()) && !e_valid()).} else return 0. return 1. a) Ordinea în care se generează soluţiile respectă următoarele condiţii • • numerele sunt în ordine crescătoare valorile trebuie să fie impare se vor genera următoarele valori 1243.i++) if(st[i]==st[k]) return 0. } int solutie() {return k==n. b) Pentru a verifica dacă două valori consecutive din stivă sunt distincte.} else k--. if (k==n && !a[1][st[k]]) return 0. a) Avem soluţie când stiva este plină adică k este egal cu n (numărul de elemente) 6. apoi se verifică valoarea de pe nivelul k cu cea de pe k-1.} } 3. avem condiţia k>1. else {k++.c) Falsă.i<=k-1. k=1. 1423. adică trebuie să avem în stivă cel puţin 2 elemente. else for(int i=1.n.a[20][20]. b) 4. } int e_valid() { if(!a[st[k-1]][st[k]]) return 0. if (as) if (solutie()) tipar().h> int st[10].k. void back () { int as. O soluţie posibilă este: #include<iostream. 7. 2143. init(). void init() {st[k]=1. init().

j. inclusiv funcţia back.2 şi 3. else {k++.i<=n. iar pe prima poziţie este întotdeauna cifra 1. a matricei asociate legăturilor dintre oraşe. k=2.i++) cout<<"Nodul"<<st[i]<<endl.i++) for(j=1.void tipar() {for(int i=1. while(k>0) {do {} while((as=am_succesor()) && !e_valid()). li se va propune un program de recuperare a rămânerilor în urmă şi apoi. if (as) if (solutie()) tipar().j<=i-1. a[j][i]=a[i][j]. Se va acorda 1 punct pentru scrierea corectă a funcţiei de validare.j++) {cout<<"a["<<i<<".} else k--. 173 . cout<<"Număr de noduri".init(). Se va acorda 1 punct pentru scrierea corectă a celorlalte funcţii. back(). } Se va acorda 1 punct pentru declararea corectă şi citirea variabilelor. dacă este cazul. Programul afişează toate succesiunile de lungime 4 formate din cifrele 1. cout<<"---------------"<<endl. Felicitaţi elevii dacă rezultatele sunt bune. 8.cin>>n. } st[1]=1."<<j<<"]=". indiferent de formulare se va acorda punctajul prevăzut în barem. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor. for(i=1. se reface acest test sau unul asemănător. } } main() {int i. } void back() {int as.init().i<=n. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.cin>>a[i][j]. astfel încât oricare două elemente succesive sunt diferite.

c) Branch and Bound. 5. 3. 1. Obiectivele evaluării:    Să identifice problemele care se pot rezolva cu tehnica Greedy. Precizaţi valoarea de adevăr a afirmaţiilor: a) Tehnica Greedy se mai numeşte şi tehnica optimului local.Testul 7 Modulul: Metode şi tehnici clasice de programare Competenţa: Utilizează tehnicile clasice de programare. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat în cadrul evaluărilor formative la sfârşitul temei Tehnica Greedy. Să cunoască algoritmul general care implementează tehnica Greedy. Enumeraţi paşii principali ai algoritmului ce rezolvă problema spectacolelor. Se acordă calificativul Slab dacă elevul a acumulat între 0 şi 2 puncte. 4. Se acordă 8 puncte astfel: 1. Descrieţi pe scurt algoritmul specific tehnicii Greedy. c) Tehnica Greedy conduce la timp de calcul polinomial.5 puncte 174 . Instrucţiuni pentru elevi Rezolvaţi cerinţele în ordinea scrierii lor. Să cunoască aplicarea tehnicii pentru o problemă dată. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă calificativul Foarte Bine dacă elevul a acumulat între 6 şi 8 puncte. b) Backtracking. Se acordă calificativul Bine dacă elevul a acumulat între 4 şi 6 puncte. Cu ce tehnică se aseamănă tehnica Greedy? a) Divide et Impera. 2. Să cunoască deosebirile acestei tehnici faţă de tehnica Backtracking. Tipul testului: probă orală Durata evaluării Timp de lucru: 25 minute Enunţ: 1. b) Tehnica Greedy se aplică problemelor în care soluţia se construieşte de la început. Precizaţi deosebirile dintre tehnica Greedy şi tehnica Backtracking. Se acordă calificativul Satisfăcător dacă elevul a acumulat între 2 şi 4 puncte.

( 0.c) Adevărată.5 puncte 3.dacă tentativa de mai sus a eşuat(nu am găsit un astfel de spectacol) algoritmul se termină. specific tehnicii Backtracking. . se efectuează o alegere a sa din elementele mulţimii date (după un mecanism specific fiecărei probleme în parte). tehnica Greedy 175 . Orice enunţ asemănător cu: ” Pentru fiecare element care urmează să fie adăugat soluţiei finale. în timp ce oferă o singură soluţie. fie când s-a constatat inexistenţa acesteia. sortăm spectacolele după ora terminării lor. (1 punct) 5. (0.5 punte/cerinţă) 2.(0. 2 puncte 4. iar dacă este posibil. b) Falsă.5 puncte) .”(1 punct) 4.Tehnica Greedy nu dispune de mecanismul întoarcerii. (1 punct) .5 puncte) Instrucţiuni pentru evaluatori Rezultatul tuturor evaluărilor notate prin calificative pot fi contorizate şi transformate în notă.5 puncte) alegem primul spectacol dintre cele care urmează în şir ultimului spectacol programat care îndeplineşte condiţia că începe după ce s-a terminat ultimul spectacol programat.Tehnica Backtracking poate oferi toate soluţiile problemei. (0. b) 3. 0. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor li se va recomanda restudierea temei şi se vor implementa şi alţi algoritmi pentru probleme care se rezolvă cu Greedy. (1 punct) Algoritmul se termină fie când a fost găsită soluţia cerută. 2 punct 5. altfel se programează spectacolul găsit şi algoritmul se reia de la pasul 3. acesta este adăugat.5 puncte) primul spectacol programat este cel care se termină cel mai devreme. (0. 2 puncte Barem de corectare şi notare: 1 a) Adevărată.2.

o dată c. 1. În secvenţa pseudocod următoare. v[i] ← v[x] .4 Scrieţi programul Pascal sau C/C++ corespunzător algoritmului dat. Să rezolve probleme clasice prin modelare apoi algoritmizare.5). v[i]=v[j] c. v[j]<v[i] d. atunci x←j. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării : 55 minute Enunţ: 1. pentru j ← i+1.5. v[i]<v[j] c. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei Algoritmi de sortare. v[i]<v[j] b.5. 2. valorile componentelor tabloului să fie ordonate descrescător? a.3 Dacă conţinutul tabloului este v=(4.niciodată 1. la finalul secvenţei pseudocodului. 176 . valorile componentelor tabloului să fie ordonate crescător? a. Să implementeze algoritmul dat într-un limbaj de programare. v[x] ← aux . Să adapteze algoritmii cunoscuţi la situaţii noi. .de 2 ori b.n execută dacă . la finalul secvenţei pseudocodului. v[i]=v[j] b. soluţii de rezolvare a problemelor propuse. v[i]<v[x] 1. v[i]<v[1] 1. 2. sfdacă sfpentru 1. . v[j]<v[i] d. . pentru i=2 de câte ori se execută atribuirea x ← j? a. Să determine algoritmii de sortare folosind descrierea în pseudocod. de 3 ori d. iar variabilele i. Să genereze idei. pentru i ← 0. 1.2 Care este expresia logică ce poate să înlocuiască punctele de suspensie astfel încât.1 Care este expresia logică ce poate să înlocuiască punctele de suspensie astfel încât.Testul 8 Modulul: Metode şi tehnici clasice de programare Tema: Algoritmi de sortare Competenţa: Implementează algoritmi de sortare şi căutare Obiectivele evaluării: • • • • • • Să cunoască algoritmii de sortare. sfdacă sfpentru dacă x ≠ i atunci aux ← v[i] . variabila v este un tablou unidimensional cu n componente de tip real.n-1 execută x←i. j şi x sunt de tip întreg.

16. elementul maxim este 18 iar şirul rezultat va fi: (1. m=4. Criteriile de evaluare şi notare 177 . 1. 10).1 Care sunt secvenţele de instrucţiuni A şi B care completează secvenţa de program din enunţ. Înainte de a lua decizia asupra răspunsurilor corecte de la item 2. j şi k sunt de tip întreg. în urma executării ei. Câte interschimbări se vor folosi pentru a sorta şirul prin Inserţie? b. 7. QuickSort şi Interclasare 5. atunci când este cazul. BubbleSort şi Selecţie b. Rezolvă mai întâi pe ciornă. j:=1. k:=0. a. 1.12). rezolvă de doua ori pentru a te verifica. Încearcă să răspunzi la cât mai multe întrebări. Exemplu: pentru n=7 şi vectorul (13. while i<=n do begin A end. astfel încât.5. 13. cum va arăta şirul după prima partiţionare? 3. Dacă şirul se va sorta prin metoda QuickSort. k=0. 18. m. variabilele a. 7. să se scrie un program care să localizeze elementul maxim şi toate elementele dinaintea lui să se ordoneze crescător iar cele de după el decrescător folosind QuickSort.2 Dacă n=5. 2) răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări: a. 7. while ((i<=n) && (j<=m)) if (a[i]<=b[j]) A else B while(i<=n) A while(j<=m) B Varianta Pascal i:=1. Componentele tablourilor a şi b sunt ordonate crescător. care este conţinutul tabloului c după executarea secvenţei din enunţ modificate şi completate? 6. 5. 10. iar variabilele i. 3. tabloul c să conţină rezultatul sortării crescătoare prin interclasare a componentelor tabloului a şi b? 5. Adevărat b. whilej<=m do begin B end 5. 2. Cum va arăta şirul după a 4-a interschimbare folosind BubbleSort? c. 10. Care sunt algoritmii de sortare care folosesc tehnica Divide et Impera? a. validarea acestora nefiind necesară.11.10).4.2. În secvenţa de program următoare. Dându-se un vector cu n numere naturale.2. Fals 4.b şi c sunt trei tablouri unidimensionale cu n. 3) Instrucţiuni pentru elevi 1. 3. În programul cerut la punctul 6. 4. j=1. b=(1. component de tip real. Citeşte atent toţi itemii. Alegeţi valoarea de adevăr a următoarei afirmaţii: HeapSort este un algoritm performant pentru vectori de dimensiuni mici. 18. Interclasare şi HeapSort d. respectiv n+m. n≤100. datele de intrare se consideră corecte. 6.=m) do if a[i]<b[j] then begin A end else begin B end. Varianta C++ i=1. Interclasare şi BubbleSort c. while (i<=n)and(j. Dacă şirul iniţial este (5. a=(2.8. 16.

1 puncte) .5 puncte) Răspuns corect d.1 puncte) (0. 2.5 puncte Item 6 = 1. 10) 2. 1. – declaraea corectă a tuturor variabilelor .5 puncte) Item 5 (1.3.Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu Item 1 = 2 puncte repartizate astfel: 1.a Răspuns corect 8 (1 punct) 2.c Răspuns corect (5.4. (0.5 puncte 1.b Răspuns corect (5.1 – 0.1 – 1 punct 5. 7. 10.5 puncte) Pentru orice alt răspuns se acordă 0 puncte.2 – 0. din care: 5.2 – 0.c – 1 punct Item 3 = 0. 7) Item 3 Răspuns corect b (0. (0.5 puncte 1.5 puncte) Răspuns corect a.5 puncte) (1 punct) (1 punct) Item 4 Răspuns corect d (0. 1.1 puncte) Item 2 2.1 puncte) (0.5 puncte.atribuiri corecte ( 0. (0.structura pentru corectă (0.5 puncte Item 5 = 1.b – 1 punct 2. 1. Răspuns corect c.5 puncte 1.1. 6.3 – 0.5 puncte Item 2 = 3 puncte repartizate astfel: 2.1 puncte) (0.2.5 puncte Barem de corectare şi notare: Item 1 1. 2. 6.structura de decizie corectă .a – 1 punct 2. 1.5 puncte Item 4 = 0.citire şi scriere corecte . 1.5 puncte) repartizate astfel: 178 .4 – 0.

c[k]:=b[j]. c[k]:=a[i].3 puncte) . j:=j+1 Varianta Pascal k:=k+1. 11. i++ Secvenţa de instrucţiuni B Varianta C++ k++. 10. Testul va fi anunţat elevilor din timp.QuickSort crescător corect (0.citire şi scriere corecte (0.5 puncte.5 puncte) Răspuns corect: c= (1.1 puncte). 4.2 puncte) . 8. (0. Instrucţiuni pentru evaluatori Înaintea testului se va face o recapitulare a algoritmilor de sortare.5.aflarea maximului cu reţinerea poziţiei lui (0. 2.2 puncte) .corectitudinea globală a programului (0. 5.1 (1 punct) Răspuns corect: Secvenţa de instrucţiuni A Varianta C++ k++.apeluri corecte ale procedurii QuickSort în funcţie de poziţia maximului puncte) .3 puncte) (chiar dacă nu se mai scie procedura ci se evidenţiază doar diferenţele faţă de varianta crescătoare) . Pentru fiecare răspuns corect. j++ Varianta Pascal k:=k+1. 12) Item 6 – declararea corectă a tuturor variabilelor . indiferent de formulare sau formatul de scriere se va acorda punctajul prevăzut în barem.2 179 .2 puncte) (0.2 (0.QuickSort descrescător corect (0. i:=i+1 Dacă doar una din secvenţe este corectă se acordă numai 0. 5. c[k]=b[j]. c[k]=a[i].

Să recunoască algoritmii prezentaţi în fişele de documentare. v=(2. 2. x este de tip real iar variabilele i. Să implementeze algoritmii daţi într-un limbaj de programare. 1. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei Algoritmi de căutare ca evaluare formativă. 2. 2.5. iar variabilele p. 4. q. În secvenţa pseudocod următoare.5. ) sfdacă sfdacă sfcât timp 180 . . 1. p←1 q←n cât timp p≤q execută m ← [(p+q)/2] dacă x=A[m] atunci scrie ’da’ p ← q+1 altfel dacă x<A[m] atunci (. Să rezolve probleme clasice prin modelare apoi algoritmizare. soluţii de rezolvare a problemelor propuse. p ←0 pentru i← 0. m şi x sunt de tip întreg. 1.Testul 9 Modulul: Metode şi tehnici clasice de programare Competenţa: Implementează algoritmi de sortare şi căutare Obiectivele evaluării: • • • • • • • Să definească corect noţiunea de căutare secvenţială. Să definească corect noţiunea de căutare binară.5. 2.5) şi x=2? b) Ce valoare se va afişa dacă n=7. j şi p sunt de tip întreg. Să descrie particularităţile operaţiei de căutare prin interpolare. În secvenţa pseudocod următoare. 4. .5) şi x=4? c) Cum se modifică algoritmul dacă se doreşte afişarea numărului de apariţii ale elementului x în vector? 2. variabila A este un tablou unidimensional ordonat crescător cu n componente de tip întreg. 2. 2. 1.n-1 execută dacă x=v[i] atunci p←i sfârşit dacă sfârşit pentru scrie p a) Ce valoare se va afişa dacă n=7. variabila v este un tablou unidimensional cu n componente de tip real.5. . . v=(2. Să genereze idei. ) altfel (. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: 50 minute Enunţ: 1.

a Răspuns corect 5 (0.4.5 puncte Item 3 = 2 puncte Item 4 = 2 puncte . 2.3.c– 1 punct Barem de corectare şi notare: Item 1 1.3 – 0.9) se va afişa: A ∩ B=(4) şi A U B=(2. rezolvă de două ori pentru a te verifica.6. 11. 2.4 – 0.a– 0.5 puncte) 1. La punctul 4 poţi scrie un subprogram care testează existenţa unui element.c Răspuns corect dacă x=v[i] atunci Item 2 2.5 puncte) 1.4.4.7) şi B=(3.5 puncte) 181 (1 punct) dacă x<A[m] atunci q ← m-1 p ← p+i (1 punct) Pentru orice alt răspuns se acordă 0 puncte.1.3 Dacă n=6 şi A=(1.5 puncte 1. subprogram pe care să-l foloseşti atât la intersecţie cât şi la reuniune. Explicaţi în ce cazuri este eficientă metoda.b– 0.9) Instrucţiuni pentru elevi 1. 14). Item 2 = 3 puncte repartizate astfel: 2.4 Dacă x are valoarea 7 iar tabloul este cel de la punctul 2.5.2. 8.6.3 Răspuns corect c (0. care este cea mai mică valoare ce o poate avea x astfel încât.1 Răspuns corect altfel p ← m+1 2. Exemplu: A=(2.5 puncte 2.2. 5. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu Item 1 = 2 puncte repartizate astfel: 1.1 – 1 punct 2. Înainte de a lua decizia asupra răspunsului corect de la item 2.2 Răspuns corect (1 punct) dacă x<A[m] atunci p ← m+1 altfel q ← m-1 2.4. în vector.2.4 d) 4.2 Înlocuiţi punctele de suspensie cu instrucţiunile potrivite astfel încât algoritmul să realizeze căutarea binară a elementului x în tabloul unidimensional A ordonat descrescător.1 Înlocuiţi punctele de suspensie cu instrucţiunile potrivite astfel încât algoritmul să realizeze căutarea binară a elementului x în tabloul unidimensional A.1.8.5 puncte 1.7.b Răspuns corect 0 (0.3 care sunt valorile succesive pe care le memorează variabila m în timpul execuţiei secvenţei? a) 3. 2. Descrieţi în ce constă căutarea prin interpolare.2 – 1 punct 2. 2.5 c) 3. în urma executării secvenţei.2.4 b) 3.3 3. Se citesc 2 vectori A şi B cu n respectiv m elemente întregi. transmis ca parametru.8. să se afişeze mesajul da? a) 0 b) 5 c) 1 d) 2 2. Scrieţi algoritmul în pseudocod. Folosind căutarea secvenţială să se determine intersecţia şi reuniunea lor. 4.

5 puncte) Este acceptată orice formulare asemănătoare: Este similară căutării binare.5 puncte) Item 3 . Aplicarea căutării prin interpolare necesită ca elementul de căutat.algoritm sau subalgoritm de căutare corect (0. astfel apare riscul ca valoarea calculată a lui m să depaşească n.(0...v[n]...x) Găsit ←false pentru i← 0.declararea corectă a tuturor variabilelor (0. sau unul asemănător: (0.n....5 puncte) O soluţie posibilă se bazează pe următorul subalgoritm: Funcţia Găsit(n.citire şi scriere corecte (0.2.5 puncte) Această metodă este eficientă în cazul în care n este foarte mare şi valorile elementelor tabloului au o distribuţie uniformă în intervalul v[1]. x. metoda este inspirată după procedeul căutarii într-o carte de telefon.25 puncte) .2 puncte repartizate astfel: .A. Numărul de căutări în acest caz este de ordinul lg(lgn). dar foloseşte o altă formulă pentru calculul lui m şi anume: m=st+(x-v[st])*(dr-st)/(v[dr]-v[st] ceea ce conduce la o delimitare mai rapidă a zonei din tablou în care s-ar putea găsi x.2 puncte repartizate astfel: Explicaţi cu cuvintele voaste în ce constă căutarea prin interpolare.n-1 execută dacă x=v[i] atunci Găsit ←true sfârşit dacă sfârşit pentru SfârşitGăsit 182 .4 Răspuns corect a (0. Algoritmul descris în pseudocod: (1 punct) CăutareInterpolare(V..v[n].25 puncte) . Ca principiu. să se afle în interiorul intervalului v[1].x) st ← 0 dr ← n-1 gasit ← fals dacă ((x<=v[dr]) şi (x>=v[st])) execută repetă m ← st +(x-v[st])*[(dr-st)/(v[dr]-v[st])] dacă x ≥ v[m] atunci st ← m+ 1 altfel dr ← m-1 sfârşit dacă până când ((v[m]≠x) şi (st<dr)şi (v[st]=v[dr]) şi(x≥v[st]) şi (x≤v[dr])) sfârşit dacă dacă v[m]=x atunci gasit ← adevarat sfârşit dacă sfârşit subalgoritm Pentru a explica în ce constă eficienţa se poate formula următorul răspuns. Item 4 .

5 puncte) O posibilă soluţie se bazează pe secvenţa: pentru i← 0.5 puncte) O posibilă soluţie este următoarea: Elementele vectorului A se atribuie elementelor vectorului de reuniune C pentru i← 0.A. • 183 . indiferent de formulare sau formatul de scriere se va acorda punctajul prevăzut în barem.B[i]) = false atunci k ← k+1 C[k] ← B[i] sfârşit dacă sfârşit pentru Instrucţiuni pentru evaluatori Înaintea testului se va face o recapitulare a algoritmilor de căutare.m-1 execută dacă Găsit(n. Pentru fiecare răspuns corect. Testul va fi anunţat elevilor din timp.B[i]) atunci scrie B[i] sfârşit dacă sfârşit pentru Realizarea corectă a reuniunii (0. Elevii nu vor fi depunctaţi pentru modul de aliniere al instrucţiunilor.n-1 execută C[i] ← A[i] k←n La vectorul C se adaugă elementele din B care nu se regăsesc în A: pentru i← 0.A.m-1 execută dacă Găsit(n.• realizarea corectă a intersecţiei (0.

. Dimensiunea problemei este dată de numărul n de elemente ale tabloului.b De câte ori se execută operaţia 4 în cazul cel mai favorabil (dacă cea mai mică valoare din tablou se află chiar pe prima poziţie)? Subliniaţi răspunsul corect.Testul 10 Modulul: Metode şi tehnici clasice de programare Competenţa: Utilizează metode de optimizare. Algoritmul este: Minim(x[1... repetări ..d Între ce limite poate fi încadrat timpul de execuţie al algoritmului descris în pseudocod? Subliniaţi răspunsul corect. Repetări pentru fiecare operaţie în parte... o dată de n ori de 2n ori de n-1 ori 1. 1. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării :45 minute Enunţ: 1. Obiectivele evaluării: • • • Să analizeze algoritmi prin urmărirea evoluţiei valorilor variabilelor prelucrate de algoritmii respectivi. . 3n şi 4n-1 2n şi 3n+1 2n şi 4n 3n şi 4n 184 .n]) 1: m ← x[1] 2: pentru i ← 2.a Completaţi tabelul costurilor cu Nr. .... 1.n].... o dată de zero ori de 3 ori de 2 ori 1. Se consideră problema determinării valorii minime dintr-un tablou x[1.. .. Să organizeze etapele de prelucrare ce formează un algoritm utilizând structuri de control şi module de program Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei Complexitatea algoritmilor..n execută 3: dacă m > x[i] atunci 4: m ← x[i] Sfârşitdacă Sfârşit pentru Tabelul costurilor prelucrărilor este următorul: Operaţie 1 2 3 4 Cost 1 2n 1 1 Nr. ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.c De câte ori se execută operaţia 4 în cel mai defavorabil caz (dacă elementele tabloului sunt în ordine strict descrescătoare)? Subliniaţi răspunsul corect... Să estimeze mărimea memoriei şi timpul necesar execuţiei unui algoritm..

b – 0.p execută pentru j ← 1. Cel mai mare numar întreg cu semn reprezentat pe 32 biţi este: a) b) c) d) int long double long int 5. 3. Analizaţi performanţele algoritmului de sortare prin interclasare (MergeSort). . Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu Item 1 = 3 puncte repartizate astfel: 1.1 punct 1.m execută {operaţie elementară} pentru j ← 1.a. . 4. Încearcă să răspunzi la cât mai multe întrebări.n execută pentru j ← 1.d – 0.5 puncte 1.b – 0.n execută {operaţie elementară} {operaţie elementară} 3.i execută pentru j ← m.i+1 execută {operaţie elementară} c) pentru i ← 1.5 puncte 2.c – 0.5 puncte 2. atunci când este cazul.a . Citeşte atent toţi itemii.repetari (i ) unde i este operaţia i. 2. Algoritmul necesită spaţiu suplimentar de memorie? Dacă necesită. Rezolvă mai întâi pe ciornă. Cea mai mică valoare de tip întreg cu semn reprezentabilă pe 2 octeţi este: a) b) c) d) long unsigned int float int 4.c – 0.d) vei proceda astfel: limita inferioară se află în cazul cel mai favorabil şi limita superioară în cel mai defavorabil caz cu formula: limita= ∑ n i =1 Cost (i ) × Nr .5 puncte 2. explicaţi de ce? Instrucţiuni pentru elevi 1.5 puncte 1. iar n = nr total de operaţii.0.5 puncte 185 . ) pentru următorii algoritmi: a) pentru i ← 1. Pentru a afla limitele în care se încadrează timpul de execuţie al algoritmului (punctul 1.2.n execută d) pentru i ← 1.d – 1 punct Item 2 = 2 puncte repartizate astfel: 2.m execută b) pentru i ← 1. Determinaţi ordinul de complexitate O(.3 (-1) execută pentru k ← 1.

dacă n<2 dacă n≥2 Ceea ce înseamnă că: T(n)=n+2T(n/2)=n+n+22 T(n/22)=n+n+n+23 T(n/23)=. În final n/2k va fi egal cu 1.c – Răspuns corect: O(n2×logn) (0. de unde se deduce că numărul de apeluri recursive este k=[log2n].5 puncte) pentru următorul răspuns sau unul asemănător: Algoritmul necesită spaţiu suplimentar de memorie. Deci numărul de operaţii elementare efectuate de acest algoritm de sortare este:n[ log2n]. 186 .5 puncte) 1.5 puncte pentru fiecare limită calculată corect. 1.5 puncte) 2. Se observă că la fiecare pas se împart elementele în două. =n+n+.c Răspuns corect: de n-1 ori (0.a . . n-1. deci sunt necesare T(n/2) operaţii elementare pentru sortarea celor două jumataţi şi încă n operaţii elementare pentru interclasarea jumătăţilor.d Răspuns corect: 3n şi 4n-1 (1 punct) Se va acorda 0. 2×T(n/2)+n.5 puncte) 1. r(n) (câte 0.5 puncte) 2. . Item 2 2.b Răspuns corect: de zero ori (0. Deci se obţine următoarea relaţie de recurenţă: T(n)= 0.5 puncte) Este acceptată orice formulare asemănătoare: Notăm cu T(n) numărul de operaţii elementare executate de algoritm pentru a ordona n elemente prin metoda MergeSort.Item 3 = 1 punct Item 4= 1 punct Item 5= 2 puncte Barem de corectare şi notare: Item 1 1.25 puncte pentru fiecare completare corectă) 1.b – Răspuns corect: O(n×logn) (0. .d – Răspuns corect: O(n2) (0.5 puncte) 2.Răspuns corect: O(n×p) (0. .a Răspuns corect: 1.5 puncte) Item 3 Răspuns corect: d (1 punct) Item 4 Răspuns corect: c (1 punct) Item 5 Răspuns corect (1.+n+2k T(n/2k). Se acordă (0. Acest spaţiu suplimentar este alocat pe stivă pentru memorarea rezultatului interclasării.

Testul 11 Modulul: Metode şi tehnici clasice de programare
Competenţa: Utilizează metode de optimizare Obiectivele evaluării: • • • Să analizeze algoritmii prin urmărirea timpului de execuţie al algoritmilor respectivi Să facă analiza unor algoritmi echivalenţi de rezolvare a unei probleme în vederea alegerii algoritmului optim Să implementeze algoritmii de programare dinamică şi să corecteze erorile de sintaxă care apar.

Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei Programarea dinamică ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Tipul testului: probă practică+orală Durata evaluării : 60 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de informatică. Fiecare elev va fi la un calculator pe care esgte instalat un MDI şi va primi o foaie cu textul problemei, rezolvând individual fiecare cerinţă în parte. Enunţ: Se consideră un vector cu n elemente întregi. Să se scrie un program care să afle cel mai lung subşir crescător al acestuia. Un subşir crescător al lui A se poate descie astfel: Ai1 ≤ Ai2 ≤. . .Aik şi 1 ≤ i1<i2. . . <ik ≤ n. Exemplu: pentru n=5 şi vectorul A= (4, 1, 7, 6, 7) subşirul obţinut va fi: 4, 7, 7. Răspundeţi oral cum verificaţi pentru această problemă principiul optimalitaţii şi care este complexitatea metodei pe care aţi folosit-o. Instrucţiuni pentru elevi Citiţi cu atenţie enunţul problemei. Pentru răspunsul oral, este bine să vă notaţi pe foaie verificarea principiului optimalităţii şi coplexitatea metodei pe care o folosiţi. Barem de corectare şi notare: Criterii de notare - corectitudinea sintactică a programului - declararea corectă a tuturor variabilelor Punctaj 1 punct 1 punct Observaţii Erorile sintactice aferente se penalizează cu 0,25 puncte. Pentru creare vectorului L o

187

- citirea corectă a datelor de intrare

1 punct

-crearea vectorului care reprezintă lungimea celui mai lung subşir crescător 2 puncte

- identificarea poziţei de început a celui mai lung subşir crescător(maximul şi poziţia maximului)

1 punct

posibilă soluţie se bazează pe secvenţa: L[n-1] ←1 pentru i ← n-2, 0 (-1) execută max ← 0 pentru j = i+1, n-1 execută dacă X[i] <= X[j] atunci dacă max < L[j] atunci max ← L[j] sf.dacă sf.dacă sf.pentru L[i] ← max + 1 sf.pentru Identificarea poziţiei de început şi a maximului se poate realiza cu următoarea secvenţă: max ← L[0]; poz ← 0 pentru i = 1, n-1 execută dacă max < L[i] atunci max ← L[i] poz ← i sf.dacă sf.pentru Cu următoarea secvenţă se poate afişa cel mai lung subşir crescător pornind de la poziţa maximului: scrie X[poz] pentru i ← poz+1, n-1 execută dacă L[i] = max – 1 şi X[i] >= a[poz] atunci scrie X[i] poz ← i max ← max – 1 sf.dacă sf.pentru

- afişarea celui mai lung subşir crescător pornind de la poziţa maximului

1.5 puncte

Se acordă un punct din oficiu 1 punct

Se acordă 1.5 puncte pentru răspunsul oral, repartizate astfel: • (1 punct) pentru verificarea principiului optimalităţii.

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Dacă pentru un element xi al vectorului cel mai lung subşir crescător care începe cu el este xi, xi1, xi2, ... ,xip (i<i1<i2<...<ip<=n),atunci oricare ar fi k=1...p, cel mai lung subşir 188

crescător ce începe cu xik este xik, ... ,xip. Astfel, este satisfăcut acel principiu de optimalitate care spune că dacă şirul de decizii D1, ... ,Dn este optim,atunci pentru orice k=1...n şirul de decizii Dk, ... Dn este optim. Subşirurile crescătoare maximale cu originea în diversele elemente ale vectorului şi lungimile acestor subşiruri se vor determina mergând de la sfârşit către început (conform metodei "înainte", impuse de principiul de optimalitate satisfăcut). Algoritmul propriuzis va parcurge vectorul dat x de la sfârşit către început şi va construi (deci în sens invers) un vector ajutător L (în care L[i] va reprezenta lungimea celui mai lung subşir crescător al lui x, care începe cu x[i]) Relaţiile de recurenţă vor fi: • L[n]=1; L[i] = 1 + max{ L[j] | X[i] ≤ X[j], i <j ≤ n}

(0.5 puncte) pentru descrierea complexităţii metodei folosite.

Este acceptată orice formulare asemănătoare: Algoritmul are complexitatea O (n2) întrucât pentru construcţia şirului de lungimi L este necesară parcurgerea dublă a şirului X (cu cei doi indecsi i mergând de la n-2 la 0 si j mergând pentru fiecare i de la i+1 la n-1). Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua, sau nu, anumiţi algoritmi de programare dinamică şi apoi, dacă este cazul, se reface acest test sau unul asemănător.

189

Testul 12 Modulul: Metode şi tehnici clasice de programare
Competenţe: Utilizează metode de optimizare Obiectivele evaluării: • • • • Să cunoască particularităţile algoritmilor euristici; Să facă analiza unor algoritmi echivalenţi de rezolvare a unei probleme în vederea alegerii algoritmului optim; Să descrie algoritmii prezentaţi; Să rezolve probleme care folosesc algoritmi euristici.

Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei Tehnici de programare care conduc la soluţii optime, ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării : 50 minute Enunţ: 1. Metoda Greedy aplicată problemelor în care se cere aflarea unei soluţii optime: a. este rapidă, dar nu determină întotdeauna soluţia optimă; b. este rapidă şi determină totdeauna soluţia optimă; c. permite determinarea tuturor soluţiilor optime ale problemei; d. este lentă dar determină totdeauna soluţia optimă. 2. La problema Plata Sumei, dacă bn=1, algoritmul nu furnizează întotdeauna o soluţie: a. Adevărat; b. Fals. 3. Pentru aceeaşi problemă, în situaţia în care există bancnote cu valori: 1, 2,. . . ,n unităţi, disponibile în număr nelimitat, prin aplicarea metodei Greedy se obţine întotdeauna soluţia optimă: a. Adevărat; b.Fals. 4. Care este complexitatea algoritmului, prezentat în fişa de documentare 12, care rezolvă problema rucsacului? a. O(n); b. O(log(n)); c. Este în funcţie de metoda de sortare descrescătoare a obiectelor după valoarea câştigului; d. O(n2). 5. Dacă în problema discretă a rucsacului n=4, G=10 iar greutăţile şi valorile celor n obiecte sunt următoarele: 1 1 1 2 4 8 3 3 3 4 5 15

Greutate Valoare

190

Care este valoarea totală a obiectelor selectate şi numerele de ordine ale lor? a. 10 4, 2, 1; b. 23 4, 2; c. 27 4, 2, 3, 1; d. 24 4, 2, 1. 6. Aşa după cum aţi văzut în fişa de documentare 12, următorul algoritm rezolvă problema discretă a rucsacului: i←0 cât timp (G>0) şi (i<n) execută: i ← i+1 dacă gri ≤G atunci G ← G – gri câştig ← câştig + vali k ← k + 1; xk ← i; sfârşit dacă sfârşit cât timp scrie x1, ..., xk Cum se modifică algoritmul în cazul continuu al rucsacului? (când obiectele pot fi tăiate în bucăţi). 7. Se citeşte un şir de n numere naturale (n ≤ 1000), reprezentând valoarea unor obiecte. Să se partiţioneze acest şir în două subşiruri care au proprietatea că diferenţa absolută a sumelor elementelor lor este minimă. Exemplu: pentru n=6 şi valorile 8, 21, 6, 17, 1, 3 se va afişa: 21, 6, 1 şi 17, 8, 3 Instrucţiuni pentru elevi 1. Citeşte atent toţi itemii; 2. Rezolvă mai întâi pe ciornă, atunci când este cazul; 3. Înainte de a lua decizia asupra răspunsului corect de la item 5 rezolvă de două ori pentru a te verifica; 4. La punctul 6 ia în calcul şi câştigul obţinut prin tăierea obiectului i (dacă obiectul i nu poate fi transportat întreg) 5. Încearcă să răspunzi la cât mai multe întrebări. 6. La problema nr 7, se calculează jumătate din valoarea totală a obiectelor după care se formează prima partiţie adăugând, pe rand, în ordine descrescătoare a valorii, căte un număr din şir până nu se depăşeşte jumătate din valoarea totală. Elementele din şir rămase neadăugate vor constitui cea de-a doua partiţie. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu Item 1 = 1 punct Item 2 = 0.5 puncte Item 3 = 0.5 puncte Item 4 = 1 punct Item 5 = 1 punct Item 6 = 1.5 puncte 191

Item 7 = 3.5 puncte Barem de corectare şi notare: Criterii de notare Item 1 Răspuns corect: a Item 2 Răspuns corect: b Item 3 Răspuns corect: a Item 4 Răspuns corect: c Item 5 Răspuns corect: d Item 6 - afişarea corectă a greutăţii obiectului taiat şi atribuirea G←0 - calcularea corectă a câştigului rezultat în urma transportului obiectului tăiat - corectitudinea algoritmului Punctaj 1 punct 0.5 puncte 0.5 puncte 1 punct 1 punct 1.5 puncte O posibilă soluţie este Pentru orice alt răspuns se acordă 0 puncte. Observaţii

0.5 puncte

următoarea: 0.5 puncte i←0 cât timp (G>0) şi (i<n) execută: i ← i+1 dacă gri ≤G atunci scrie i, < obiect întreg > G ← G – gri câştig ← câştig + vali altfel gr ← G/gri scrie i, <gr din obi. tăiat> câştig ← câştig + vali *gr G←0 sfdacă sfârşit cât timp

0.5 puncte

192

Item 7 - declararea corectă a tuturor variabilelor - citirea corectă a datelor de intrare - ordonarea descrescătoare a şirului - calcularea corectă a sumei - calcularea corecta a primei partiţii - calcularea corecta a celei de-a doua partiţii

3.5 puncte Pentru calcularea sumei, o posibilă soluţie poate fi: s ← 0; pentru i ← 1,n execută s ← s + v[i]; sfpentru s ← [s/2]; Calcularea corectă a primei partiţii: pentru i ← 1,n execută dacă s – v[i] ≥ 0 atunci scrie v[i] s ← s – v[i] v[i] ← 0 sfdacă sfpentru Afişarea corectă a celei de-a doua partiţii: pentru i ← 1,n execută dacă v[i] > 0 atunci scrie v[i] sfdacă sfpentru

0.25 puncte

0.25 puncte

0.5 puncte

0.5 puncte 1 punct

1 punct

Se acordă un punct din oficiu

1 punct

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua, sau nu, anumiţi algoritmi euristici şi apoi, dacă este cazul, se reface acest test sau unul asemănător.

193

Testul sumativ 1
Modulul: Metode şi tehnici clasice de programare
Competenţe: 1. Aplică principiile recursivităţii în rezolvarea problemelor. 2. Utilizează tehnicile clasice de programare. Obiectivele evaluării: 1. Să identifice elementele de recursivitate pentru o problemă dată. 2. Să elaboreze un algoritm recursiv de inversare a unei structuri. 3. Să folosească o metodă de eliminare a recursivităţii. 4. Să transforme un algoritm iterativ într-unul recursiv. 5. Să utilizeze corect tehnica Divide et Impera. 6. Să utilizeze corect tehnica Backtracking. 7. Să utilizeze corect tehnica Greedy. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul primei părţi a modulului, ca evaluare sumativă. Tipul testului: probă practică - rezolvare de probleme Durata evaluării:100 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul se va desfăşura în laboratorul de informatică pe calculator. El poate fi propus elevilor după ce s-a parcurs prima parte a modulului Metode şi tehnici clasice de programare. Elevii vor lucra individual. Fiecare elev va primi cerinţele pe o foaie de hârtie, descrise în câmpul Enunţ. Enunţ: Subiectul I. 1. Modificaţi funcţia următoare care calculeză factorialul unui număr natural n, astfel încât să funcţioneze corect. int f(int n) { return n*f(n-1);} 2. Scrieţi un program care determină suma elementelor pare dintr-un vector şi produsul elementelor impare. Numărul de elemente n (n <100), precum şi 194

elementele vectorului sunt citite de la tastatură. Determinarea se face respectând ordinea: a) în mod recursiv; b) în mod iterativ. 3. Transformaţi următoarea funcţie într-o funcţie recursivă care să nu utilizeze nici o structură repetitivă şi să returneze acelaşi rezultat ca şi funcţia dată pentru orice valoare nenulă a parametrului i. int ms(long i) {int j=0; while (i%10==0) { j++; i=i/10;} return j;} Subiectul II 1. Implementaţi programul care afişează elementele unui vector, în ordine inversă, folosind tehnica Divide et Impera. 2. Câte numere naturale diferite se pot forma cu cifrele 1,2,3,...,n, dacă în fiecare astfel de număr orice cifră apare cel mult o dată? Se citeşte cifra n de la tastatură şi se cere să se genereze iterativ toate soluţiile. 3. La o benzinărie sosesc n maşini. Proprietarul doreşte să minimizeze timpul total de aşteptare a celor care doresc să cumpere benzină. Scrieţi un program, care stabileşte ordinea în care se vor servi maşinile ştiind că timpul de servire a fiecărei maşini este direct proporţional cu cantitatea de benzină cumpărată. Afişaţi ordinea servirii şi timpul total de aşteptare. Instrucţiuni pentru elevi Puteţi trata cerinţele testului în ordine aleatoare. Salvaţi programele în folderul TEST aflat pe desktop. Nu uitaţi să salvaţi programele înainte de prima lansare în execuţie pentru a evita posibilitatea pierderii instrucţiunilor. Succes! Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 100 puncte astfel: 10 puncte din oficiu Subiectul I. 1. 5 puncte 2. a) 10 puncte b) 10 puncte 3. 5 puncte 195

Subiectul II. 1. 20 puncte 2. 20 puncte 3. 20 puncte Barem de corectare şi notare Subiectul I. 1. int f(int n) { if(n==0) return 1; else return n*f(n-1);} Lipsea condiţia de terminare. 2. O soluţie posibilă este: a) #include<iostream.h> int a[20],n,s=0,p=1; void calcul(int i,int &s, int &p) { if (i<=n) if ( a[i]%2 ==0) { s=s+a[i]; calcul( i+1, s, p); } else { p=p*a[i]; calcul( i+1, s, p);}} void main( ) { cout<<”n=”; cin>>n; for (i=1; i<=n; i++) { cout<<” a[”<<i<<”]=”; cin>>a[i];} calcul(1,s,p); cout<<”s=”<<s<<” p=”<<p;} Se acordă pentru - declararea şi citirea corectă a variabilelor 4 puncte; b) #include<iostream.h> int a[20],n,s=0,p=1; 196 definiţia corectă a funcţiei calcul 4 puncte: -antet 2puncte; -corp 2 puncte; apelul funcţiei calcul din main şi calcul , 2 puncte.

if (d==s) cout<<v[s]<<" ". else return 1+ms(i/10).} Funcţia dată returnează numărul de cifre al valorii transmise prin parametrul întreg i. i++) { cout<<” a[”<<i<<”]=”. apelul funcţiei calcul 1 puncte.i++) if ( a[i]%2 ==0) s=s+a[i]. . sir(m+1. void diviz(int s. i<=n.} Se acordă pentru .int d) {int m. for(i=1.d). O soluţie posibilă este: #include<iostream.int &m) {m=(s+d)/2. cout<<”s=”<<s<<” p=”<<p.int d.i<=n. else {diviz(s. for (int i=1. 3.void calcul() { for(int i=1. cout<<"n= ".m). sir(s. cin>>a[i]. else p=p*a[i]. cin>>n. 197 definiţia corectă a funcţiei calcul 5 puncte.h> int v[100]. definiţia corectă a funcţiei diviz şi apelarea ei 8 puncte.} Se acordă pentru .}} void main() {int i.m).declararea şi citirea corectă a variabilelor 4 puncte. int ms(long i) { if (i==0) return 0. definiţia corectă a funcţiei sir şi apelarea ei 8 puncte.} calcul(). Subiectul II 1.i<=n.n.i++) {cout<<"a("<<i<<")= ".} sir(1.} void main( ) { cout<<”n=”.} void sir(int s.cin>>n.d. cin>>v[i].declararea şi citirea corectă a variabilelor 4 puncte.n).

i<=m. #include <iostream. 3.i<=n. } } .n.i++) cout<<st[i]. 198 { k=k+1. k=1.x=0.t[10]. int i. for(i=st[k]+1.k.j<=n. util[st[k]]=1.} void main() { cout<<"n=".i<=n && util[i]==1. stiva st. afis(k).h> int o[10].b[10]. void afis(int m) { int i.st[k]=0. .cin>>n. while (k!=0) { util[st[k]]=0.j.i++)util[i]=0. cout<<' '.util. for(i=0. for (i=1.verficarea condiţiilor problemei şi a soluţiei 10 puncte.h> typedef int stiva[100]. for(i=1.i<n. definiţia corectă a tehnicii Backtracking 5 puncte.i++) for(j=i+1.2.} Se acordă pentru . x++. O soluţie posibilă este: #include<iostream.declararea şi citirea corectă a variabilelor 5 puncte.i++).aux. if (i<=n) { st[k]=i.n. } cout<<”avem “<<x<<” numere generate”. if (k<n) else k=k-1. st[k]=0.j++) if(b[i]>b[j]) {aux=b[i]. void sortare() { int i.

indiferent de formulare sau formatul de scriere se va acorda punctajul prevăzut în barem. În cazul în care elevii au obţinut rezultate bune la acest test. for(i=1. for(i=2. se vor evidenţia.i<=n.i++){ o[i]=i. Evaluarea propiu – zisă va începe după expirarea timpului 199 . cout<<”n=”.b[i]=b[j]. t[1]=0.cout<<o[1]<<" ". definiţia corectă a funcţiei sortare 4 puncte. apelarea corectă a funcţiei sortare 2 puncte. lăuda şi chiar recompensa. o[j]=aux. calcularea corectă a timpului de aşteptare 8 puncte.i++) {cout<<o[i]<<" ".t1=0. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor (neatingerea tuturor competenţelor) se vor relua conţinuturile temelor şi apoi se va da acest test sau unul asemănător. t1=t1+t[i]. b[j]=aux. t[i]=t[i-1]+b[i-1]. date de intrare la latitudinea evaluatorului. - Se acordă pentru .declararea şi citirea corectă a variabilelor 6 puncte. Testarea programelor se va face cu acordat pentru rezolvarea testului.i<=n. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. } } cout<<"\n timp total asteptare "<<t1.cin>>n. o[i]=o[j]. cin>>b[i].} sortare(). aux=o[i].}} void main() {int i.

Să se scrie un program care să afişeze elevii în ordinea descrescătoare a mediilor iar la medii egale în ordinea alfabetică a numelui. ai+1. ai+1. Să se listeze elevii corigenţi la Informatică ordonaţi alfabetic. se cere un drum care îndeplineşte condiţiile problemei şi uneşte un element de pe linia 1 cu unul de pe linia n astfel încât suma numerelor reţinute de elementele pe unde trece drumul să fie maximă. Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de informatică.j-1. va primi o foaie cu textul problemei şi va rezolva individual fiecare cerinţă în parte. a3. Ştiind că fiecare element al matricei reţine un număr natural. Folosiţi un algoritm eficient pentru căutarea mediei x luând în calcul cazul cănd media x este mai mare decât oricare din mediile celor n elevi. Utilizează metode de optimizare Tipul testului: probă practică + orală Durata evaluării Timp de lucru: 150 minute Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat pentru evaluarea sumativă a ultimelor două competenţe ale modulului.j .1.1. Fiecare elev va fi la un calculator pe care este instalat un MDI. Subiectul II: Dintr-un element (ai. a2.Să se afişeze primul elev cu media x citită de la tastatură. iar suma 3+4+7=14 200 .j-1. Enunţ: Subiectul I: Se consideră o listă formată din datele celor n elevi ai clasei de postliceală Analist programator.j) al unei matrice An.Testul sumativ 2 Modulul: Metode şi tehnici clasice de programare Competenţe • • Implementează algoritmii de sortare şi căutare.n se poate ajunge în elementele ai+1. Exemplu: pentru n = 3 şi matricea: 3 1 3 A= 4 1 2 3 7 1 drumul este: a1.2 . Fiecărui elev i se cunoaşte numele şi media la disciplina Informatică.

Instrucţiuni pentru elevi Citiţi cu atenţie enunţul problemelor. Barem de corectare şi notare: Subiectul U: 4 puncte Subiectul II: 5 puncte Oficiu: 1 punct Subiectul I: Criterii de notare . Daţi un exemplu în acest sens. Pentru răspunsul oral..5 puncte Observaţii Punctaj 0. Observaţii 201 .Se acordă numai 0. puteţi să notaţi pe foaia primită atât analiza complexităţii cât şi exemplul cerut. să selectăm de pe fiecare linie cel mai mare element dintre cele trei care pot fi alese.5 punct 0. la fiecare pas. Subiectul II: Amintiţi-vă „problema triunghiului”! Problema diferă doar prin traseul parcurs.testarea cazului elevilor cu medii egale . 1 punct 0.testarea cazului când media x este mai mare decât oricare din cele n medii -apeluri corecte (dacă sau folosit subprograme) şi afişarea rezultatelor programului (inclusiv a elevilor corigenţi la informatică) Subiectul II: Criterii de notare . b) Prin Greedy euristic.5 punct dacă se foloseşte un 1 puncte algoritm de sortare ineficient.Rezolvaţi problema prin utilizarea a 2 metode: a) Prin programare dinamică.corectitudinea sintactică a programului -ordonarea descrescătoare după medii . se va acorda punctaj maxim dacă se va folosi căutarea binară sau căutarea prin interpolare şi numai 0. O abordare Greedy presupune ca.corectitudinea sintactică a programului Punctaj 0.. Subiectul I: Pentru ordonare şi căutare se vor folosi algoritmi eficienţi.5 puncte Pentru ordonare se acordă punctaj maxim dacă se va folosi unul din algoritmii de sortare 0. Răspundeţi oral care este complexitatea celor două metode în cazul problemei date şi dacă rezolvarea problemei prin Greedy euristic întoarce întotdeauna soluţia optimă.).5 puncte dacă se va folosi căutarea secvenţială.căutarea primului elev cu media x .5 puncte eficienţi (QuickSort.5 puncte Deoarece căutarea elevului cu media x se realizează într-un vector ordonat după medii. MergeSort.

cât timp i≤n execută scrie a[i.j+1]>max atunci max←s[i+1.-rezolvarea prin programare dinamică .j] ← a[n.j-1]>max atunci max←s[i+1.j] sfpentru sfpentru // afişarea sumei şi a elementelor componente scrie s[1.1] i←1.crearea matricei drum -afişarea sumei şi a elementelor componente 2.crearea matricei sumă .1 (-1) execută pentru j = 1.n execută 1 punct s[n.j] ←max+a[i.5 puncte Rezolvarea prin programare dinamică poate fi următoarea: // se formează linia n a matricei sumă pentru i ← 1.j-1] 0.j] // se formează celelalte n-1 linii ale matricei s şi matricea drum pentru i ← n-1. d[i.j] i←i+1 sfcât timp 202 .j].j] ←j-1 sfdacă s[i.j] j←d[i.j] ←j+1 sfdacă dacă s[i+1. i execută max ← s[i+1.j+1] d[i.5 puncte d[i.j] ← j 1 punct dacă s[i+1.j←1.

c←c-1. s←max. analiza complexităţii şi metodele euristice. Prin programare dinamică se obţine: 4+3+4+7=18 (soluţie optimă) -afişarea celorlalte elemente care respectă condiţiile problemei şi afişarea sumei 0.5 puncte -analiza complexităţii 1 punct Instrucţiuni pentru evaluatori Înaintea testului se vor face recapitulări la temele algoritmilor de sortare şi căutare.j]>max atunci max←a[1.-rezolvarea prin Greedy euristic -aflarea maximului de pe prima linie .c] dacă a[i. sfdacă dacă a[i. 203 .5 puncte O rezolvare prin Greedy euristic poate fi: //aflarea maximului de pe prima linie. c←c+1.c-1]>max atunci max←a[i. n execută dacă a[1. sfdacă scrie a[i. pentru j = 1.c] s←s+max sfpentru scrie s Analiza complexităţii: Pentru programarea dinamică O(nlog(n)) Pentru Greedy euristic O(n) Analiza soluţiei optime prin Greedy euristic plus exemplu: Greedy euristic nu furnizează întotdeauna soluţia optimă.c+1].c+1]>max atunci max←a[i. Testul va fi anunţat elevilor din timp. Exemplu: pentru n = 4 şi matricea: 4 2 1 5 3 1 3 6 A= 4 1 2 3 3 7 2 1 Prin Greedy euristic se obţine: 5+6+3+2=16 o soluţie suficient de bună dar nu optimă. Elevul trebuie să lucreze independent şi să-şi analizeze singur erorile. precum şi la metodele de programare dinamică.j] c←j sfdacă sfpentru scrie max. n execută max←a[i. reţinerea coloanei pe care se află şi afişarea maximului 1 punct 0. reţinerea coloanei şi afişarea max. // afişarea celorlalte elemente şi a sumei pentru i = 2.c-1].

Elevii nu vor fi depunctaţi pentru modul de aliniere al instrucţiunilor. La verificarea programului se va interveni cu seturi de date de test care să cuprindă în special cazurile critice (limită) ale datelor de intrare.Dacă timpul alocat este insuficient. se poate prelungi durata testului pentru a da posibilitatea elevilor să-şi finalizeze programul. 204 .

Să se afişeze elementele distincte ale primei linii din matricea obţinută după ordonare. folosind metoda selecţiei. p=3. Să se ordoneze: crescător. descrescător. Utilizează metode de optimizare Tipul testului: probă practică + orală Durata evaluării Timp de lucru: 150 minute Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat pentru evaluarea sumativă a ultimelor două competenţe ale modulului. Să se afişeze matricea astfel ordonată. elementele de pe linia p. q=4 şi matricea: 8 Se va afişa: 9 0 0 Subiectul II: O persoană are la dispoziţie un rucsac cu o capacitate de G unităţi de greutate şi intenţionează să efectueze un transport în urma căruia să obţină un câştig. Exemplu: Pentru n=5. Enunţ: Subiectul I: Se consideră o matrice pătrată de dimensiune n×n cu elemente numere întregi.Testul sumativ 3 Modulul: Metode şi tehnici clasice de programare Competenţe • • Implementează algoritmii de sortare şi căutare. va primi o foaie cu textul problemei şi va rezolva individual fiecare cerinţă în parte. folosind metoda BubbleSort. Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de informatică. elementele de pe coloana q. Persoana are la dispoziţie n obiecte. pentru fiecare obiect se cunoaşte greutatea sa Gri (număr natural) 205 1 2 1 2 2 5 3 2 1 4 6 1 8 7 6 2 8 9 8 0 1 2 6 2 2 5 3 2 1 4 1 1 2 6 0 7 şi elementele distincte ale primei linii sunt: 8 1 2 . Fiecare elev va fi la un calculator pe care este instalat un MDI.

dacă capacitatea de transport este j. . .j]= Câştig[i-1. . . din Barem de corectare şi notare: Subiectul I: 4 puncte Subiectul II: 5 puncte Oficiu: 1 punct 206 . 4. 2.j] va reţine câştigul obţinut prin transportul obiectelor 1. 3. se va folosi căutarea secvenţiala: fiecare element al primei liniii se va căuta intr-un vector construit pas cu pas elementele distincte ale liniei. Daţi un exemplu în acest sens. . Subiectul II: O abordare Greedy presupune sortarea descrescătoare după valoarea câştigului şi selectarea obiectelor în această ordine până nu mai există loc în rucsac sau mai există dar nu se mai poate selecta un obiect întreg. 2. 15) Se va afişa: 24 iar obiectele selectate sunt 4.j] altfel Pentru răspunsul oral. b) Prin Greedy euristic. Relaţiile de recurenţă sunt următoarele: Câştig[i. 1 Rezolvaţi problema prin utilizarea a 2 metode: a) Prin programare dinamică. .j] Câştig[i-1.şi câştigul obţinut în urma transportului său Ci.j-Gr(i)]+C(i) > Câştig[i-1. Ce obiecte trebuie să aleagă persoana pentru a-şi maximiza câştigul şi care este acesta? Persoana nu poate transporta fracţiuni din obiecte. Răspundeţi oral care este complexitatea celor două metode în cazul problemei date şi dacă rezolvarea problemei prin Greedy euristic întoarce întotdeauna soluţia optimă.n. Subiectul I: Pentru afişarea elementelor distincte de pe prima linie. 5) C = (1. puteţi să notaţi pe foaia primită atât analiza complexităţii căt şi exemplul cerut. .G Câştig[i. i=1. . i.. Instrucţiuni pentru elevi Citiţi cu atenţie enunţul problemelor. Câştig[0.0]=0. j=1. 3... Exemplu: pentru n=4 şi G=10 iar greutăţile şi câştigurile sunt: Gr= (1.O abordare prin programare dinamică va utiliza o matrice a câştigurilor de dimensiune (n+1)×(G+1) unde Caştig[i.j]=0.. 8.j-Gr(i)]+C(i) dacă Câştig[i-1.

Subiectul I: Criterii de notare .25 puncte. Punctaj 0.căutarea secvenţială in vectorul de elemente distincte .parcurgerea corectă a primei linii din matrice şi aplicarea corectă a căutării .m execută dacă A[1.corectitudinea sintactică a programului -scrierea corectă a algoritmului BubbleSort şi aplicarea corectă a algoritmului pentru linia p -scrierea corectă a algoritmului sortarea prin selecţie şi aplicarea corectă a algoritmului pentru coloana q .5 puncte primei linii o soluţie posibilă ar putea fi: pentru i ← 0.apeluri corecte (dacă sau folosit subprograme) şi afişarea rezultatelor programului.5 punct pentru j ← 1. Pentru aflarea elementelor distincte ale 0.5 puncte Observaţii 207 . b[m] ← A[1. 0.i] =b[j] atunci găsit ← 1 .corectitudinea sintactică a programului Punctaj 0.i] sfdacă sfpentru Subiectul II Criterii de notare .5 puncte) şi pentru aplicarea corectă asupra coloanei q 0.5 punct Observaţii Pentru scrierea corectă a algoritmului BubbleSort se acordă 0.n-1 execută găsit ← 0 . sfdacă sfpentru 0.75 puncte (pentru orice alt algoritm de sortare folosit nu se acordă niciun punct) 1 punct şi pentru aplicarea corectă asupra liniei p 0.75 punct (pentru orice alt algoritm de sortare 1 punct folosit se acordă doar 0.25 puncte. Pentru scrierea corectă a algoritmului de sortare prin selecţie se acordă 0.5 punct dacă gasit=0 atunci m ← m+1.

j] ← S[i-1.-rezolvarea prin programare dinamică .crearea matricei de câştiguri .j-Gr(i)]+C(i) > Câştig[i-1.crearea matricei cu obiectele selectate(alese) -afişarea câştigului şi a elementelor selectate -rezolvarea prin Greedy euristic -aflarea câştigului maxim şi a obiectelor selectate 2.j] 1 punct S[i. i←i-1 sfcât timp sfcât timp 1 punct // aflarea câştigului maxim şi a obiectelor selectate i←0 0. j←G.5 puncte // câştigului maxim şi a obiectelor selectate scrie câştig pentru i = 1.5 puncte // se formează matricea Câştig şi matricea S cu obiectele selectate pentru i ← 1.j]] cât timp obiect=S[i.j] execută j←j-Gr[S[i. G execută 1 punct dacă Gr[i] ≤ j atunci dacă Câştig[i-1.j].j] ← S[i-1.j]← Câştig[i-1.j] scrie S[i.j] atunci Câştig[i.j]].n execută pentru j = 1.j] 0. câştig ← câştig + vali k←k+1 xk ← i sfârşit dacă sfârşit cât timp 0.5 puncte sfdacă sfpentru sfpentru // afişarea câştigului şi a elementelor selectate i←n. scrie Câştig[i.j] ≠ 0 execută obiect ← S[i.j] ←i altfel Câştig[i. k execută scrie x[i] sfpentru -afişarea câştigului maxim şi a obiectelor selectate 208 .5 puncte cât timp (G>0) şi (i<n) execută: i ← i+1 dacă gri ≤G atunci G ← G – gri.j] Sfdacă altfel Câştig[i.j] cât timp S[i.j]← Câştig[i-1.j]]. Gr[S[i. C[S[i.j-Gr(i)]+C(i) S[i.j]← Câştig[i-1.j] S[i.

în funcţie de algoritmul de sortare folosit Pentru programarea dinamică O(nG) Analiza soluţiei optime prin Greedy euristic plus exemplu: Greedy euristic nu furnizează întotdeauna soluţia optimă.-analiza complexităţii -analiza soluţiei optime prin Greedy euristic plus exempul 0. analiza complexităţii şi metodele euristice.5 puncte 0. Elevul trebuie să lucreze independent şi să-şi analizeze singur erorile. Exemplu: pentru n=3 . Elevii nu vor fi depunctaţi pentru modul de aliniere al instrucţiunilor. 4. precum şi la metodele de programare dinamică. dar algoritmul construieşte soluţia formată din primul obiect. 3) În acest caz soluţia optimă este formată din obiectele 2 şi 3. Testul va fi anunţat elevilor din timp. 4. La verificarea programului se va interveni cu seturi de date de test care să cuprindă în special cazurile critice (limită) ale datelor de intrare. Dacă timpul alocat este insuficient. G=8 şi obiectele: Gr=(5. 4) C =(6. 209 . Instrucţiuni pentru evaluatori Înaintea testului se vor face recapitulări la temele algoritmilor de sortare şi căutare. se poate prelungi durata testului pentru a da posibilitatea elevilor să-şi finalizeze programul.5 puncte Analiza complexităţii: Pentru Greedy euristic O(n2) sau O(nlog(n)).

Informatică pentru grupele de performanţă. George Daniel (2001). Miloşescu M. 12. G. Giurgea. Editura Polirom. manual pentru clasa aX-a. 2009. Gabriela.. Tudor S.Editura L&S Infomat. Clara. 2009 2. Bucureşti : Editura L&S Info-mat 5.Bibliografie Metode şi tehnici clasice de programare 1. Ghid pentru elaborarea instrumentelor de evaluare. . Ionescu C. Bucureşti 1999. 2000. ***. Informatică profil matematicăinformatică.Codrina M. Ciobanu M.Curriculum pentru calificarea ANALIST PROGRAMATOR www. Bălan. Soroiu. Programarea în limbajul C/C++ metode şi tehnici de programare.Voicu A. Paşoi Mircea (2005). Editura L&S Infomat... Şerban M. Tudor (2006). Pavel Florin.tvet.ro. Editura Didactică şi pedagogică.ti. 13. Cerchez E. Dana..wikipedia.tvet... 2005.. Informatică profilul real.. Mihaela. Runceanu M. Sorin. Editura Petrion 2000.ro.manual pentru clasa aX-a. ***.org/wiki/Computer-aided_software_engineering 210 . Bacalaureat la informatică. 14.. 9. Anastasiu Popescu D. Fundamentele programării.. Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea ANALIST PROGRAMATOR www. Sofron O. Manual pentru clasa aX-a . Boriga R..Bucure. Bucureşti 2005. Ionescu. Scorţaru M. http://en. 11. 8.. Lică. Cluj-Napoca Editura Dacia Educaţional 6. Sibiu Editura Donaris 7.Claudiu (2004). Noţiuni recapitulative. Manual de informatica intensiv clasa a XI –a Bucureşti: Editura L&S Info-mat 4.. Bac Info’2000. Runceanu A. 2009 3.... Mateescu. Editura Agora. 1996..Lica D. Moraru D.. Cluj-Napoca. Teze rezolvate şi problem propuse. Mateescu G. Voicu A. Informatica pentru liceu şi bacalaureat. 10. Moraru. D.

MODULUL VI: Programarea Orientată Obiect 211 .

Colegiul Tehnic „Media”. Bucureşti CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 212 . Testele 8-14 COORDONATOR: MARIANA VIOLETA CIOBANU – profesor grad didactic I. Testele 1-7 DOMNICA CHIRILĂ – profesor grad didactic I.AUTORI: ECATERINA LOMBADĂ – profesor grad didactic II.

Obiectivele evaluării: Să defineşti conceptele de obiect şi clasă Să cunoşti principiile POO Să fii capabil să identifici operaţiile specifice claselor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecții. în vederea evaluării formative a temei Principiile POO. Indicaţi şi 2 operaţii posibile care se pot aplica clasei. constructor şi destructor. d) Descrieţi pe scurt operaţia de generalizare. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Enunţ: Se consideră următoarea afirmaţie: “Programarea orientată obiect oferă posibilităţi de modelare a obiectelor. moştenirea. Se pot indica principiile folosite în proiectarea clasei sau după aplicarea unei operaţii. Instrucţiuni pentru elevi La punctul e) proiectaţi o clasă cu minim 4 atribute şi metode. polimorfismul (legarea dinamică). polimorfismul (legarea dinamică) c) Explicaţi termenii metodă.Testul 1 Modulul: Programarea Orientată Obiect Competenţe: Defineşte conceptele POO. moştenirea. respectiv descompunere e) Plecând de la entitatea elev proiectaţi o clasă cu indicarea unor principii POO aplicate. Facilităţile oferite de programarea orientată obiect sunt: abstractizarea datelor.” a) Descrieţi noţiunile de obiect şi clasă. a proprietăţilor şi a relaţiilor dintre ele. încapsularea (ascunderea) informaţiei. încapsularea (ascunderea) informaţiei. b) Explicaţi ce înseamnă abstractizarea datelor. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu 213 . respectiv specializare şi operaţia de agregare.

obiectele vor comunica intre ele prin intermediul apelului acestor metode.Object Oriented Programming) care asociază datele împreună cu operaţiile necesare prelucrării. Polimorfismul reprezintă posibilitatea de a putea aplica în moduri diferite o aceeaşi operaţie mai multor clase. Polimorfismul reprezintă abilitatea unor obiecte similare de a răspunde la acelaşi mesaj în moduri diferite. Prin operaţie înţelegem orice metodă sau operator. considerate esenţiale – funcţie de scopul urmărit – celelalte fiind ignorate. La rularea programului. b) Abstractizarea reprezintă procesul prin care se izolează şi se reţin numai o parte dintre aspectele unei probleme. Metoda constructor este o metodă specială apelată automat la instanţierea unei clase şi face operaţiile necesare pentru iniţializarea fiecărui obiect al unei clase fie ea statică sau 214 . Clasa este conceptul de bază în POO ce reuneşte o colecţie de obiecte care partajează aceeaşi listă de atribute informaţionale şi comportamentale. Acest mecanism permite unei noi clase să beneficieze de atributele şi metodele definite într-o clasă deja existentă prin declararea că moştenim acea clasă.5 puncte Barem de corectare şi notare: a) Obiectul este conceptul de bază în programarea orientată obiect (POO . Metodele unei clase definesc comportamentul clasei respective. Moştenirea este principiul prin care putem reutiliza şi extinde clasele existente.a) 1 punct b) 2 puncte c) 1. Încapsularea este principiul care se bazează pe combinarea datelor cu operaţiile asupra lor dintr-un obiect şi proprietatea obiectelor de ascundere date şi operaţiile proprii faţă de alte obiecte. Datele sunt informaţii de structură descrise de o mulţime de atribute ale obiectului. asupra altor obiecte. subclasa respectivă poate să definească propriile atribute şi metode. O clasă va cuprinde definiţiile datelor şi operaţiilor ce caracterizează obiectele de o anumită categorie. iar operaţiile acţionează asupra atributelor obiectului şi eventual. eventual să redefinească unele metode. Apoi. Derivarea permite definirea unei clase noi pe baza unei clase existente.5 puncte d) 2 puncte e) 2. c) Metoda sau funcţia – membru reprezintă o operaţie care poate fi realizată de un obiect al unei clase.

descompunere) aplicate clasei. Generalizare: clasa persoană Specializare: clasa elev liceu Agregare/descompunere: clasa datepersonale. prenume. sau la cererea programatorului în cazul dinamic. verificare dacă este premiant etc. note. Metoda destructor este o metodă specială apelată automat la eliminarea unui obiect şi face operaţiile legate de eliberarea memoriei ocupate atunci când obiectul nu mai este folosit. telefon. Se va urmări ca indicarea principiilor POO(abstractizarea. Fiecare instanţă a aceleiaşi clase nu diferă de celelalte decât prin valoarea atributelor sale. calcul număr absenţe nemotivate. Obiectul este creat de către constructorul clasei conform definirii. 215 . d) Instanţierea este operaţia prin care se creează (defineşte) un obiect şi apoi se iniţializează cu date specifice. agregare. b). medii. Agregarea/descompunerea sunt operaţiile în care clasele rezultate din descompunere sunt părţi ale clasei agregate. d) se va urmări ca răspunsurile să fie concise. specializare. c). polimorfismul) să se facă corect. încapsularea. număr absenţe etc.dinamică (alocă spaţiu şi/sau iniţializează atributele acestuia). Constructorii sunt apelaţi automat la instanţierea unui obiect. indiferent de formulare. O clasă agregat este o clasă ale cărei obiecte conţin alte obiecte. adresa. Metode: afişare date personale. data naşterii. e) Clasa elev: Atribute: nume. moştenirea. clare şi să descrie corect. calcul medii. mediidisciplinespecialitate Instrucţiuni pentru evaluatori La punctele a). eventual cu refacerea contextului anterior creării sale. să fie minim 2 operaţii posibile (generalizare. păstrând totodată diferenţele dintre acestea. Apelarea destructorului se face automat la încheierea timpului de viaţă în cazul static. La punctul e) clasa elev trebuie să aibă minim 4 atribute şi metode. Procesul de instanţiere permite obţinerea unei sau a mai multor instanţe pornind de la o clasa. Generalizarea / specializarea sunt operaţiile care permit partajarea caracteristicilor comune între clase.

Metodele din clasa de bază pot fi redefinite în clasa derivată şi pot avea o cu totul altă funcţionalitate. respectiv litera F. să aibă unul sau mai mulţi constructori. Prezenţa constructorilor în corpul unei clase nu este obligatorie. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 25 minute Enunţ: Subiecte: I. iar în coloana B sunt precizate Definiţii/Descrieri. II.Testul 2 Modulul: Programarea Orientată Obiect Competenţe: Defineşte conceptele POO. Scrieţi pe foaia de răspuns asocierile corecte dintre fiecare cifrǎ din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. c. e. în vederea evaluării formative a temei Principiile POO. b. Transcrieţi pe foaia de răspuns. permiţând să se construiască referiri spre obiect şi să 216 . Comportamentul unui obiect este determinat de atributele care descriu proprietăţile respectivului obiect. b. e) şi notaţi în dreptul ei litera A. Polimorfismul este principiul care se bazează pe combinarea datelor cu operaţiile asupra lor dintr-un obiect şi proprietatea obiectelor de ascundere date şi operaţiile proprii faţă de alte obiecte. o clasă poate să nu aibă nici un constructor. dacă apreciaţi că enunţul este fals. d. Obiectivele evaluării: Să defineşti conceptele de obiect şi clasă Să cunoşti principiile POO Să fii capabil să identifici operaţiile specifice claselor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecții. Caracterizează unic obiectul. litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a. Coloana A Coloana B 1. dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevǎrat). În coloana A sunt indicaţi Termeni. c. Operaţia prin care se creează (defineşte) un obiect şi apoi se iniţializează cu date specifice este încapsularea. d. a. Abstractizarea a.

c.. IV. …………………. este o metodă apelată la eliminarea unui obiect al unei clase. 1. informaţia corectă care completează spaţiile libere. 2 puncte III.. este principiul care se bazează pe combinarea datelor cu operaţiile asupra lor dintr-un obiect şi proprietatea obiectelor de ascundere date şi operaţiile proprii faţă de alte obiecte.5). bucătar Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu I. 2. Scrieţi. pe foaia de răspuns.conceptul de bază în POO ce reuneşte o colecţie de obiecte care partajează aceeaşi listă de atribute informaţionale şi comportamentale. Care dintre următoarele clase se pot obţine prin operaţia de specializare din clasa angajat? a. …………………. Metode 3. d. persoană c. e. persoană d. Clasa definită pe baza unei clase existente. Identificator 5. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 . considerate esenţiale – funcţie de scopul urmărit – celelalte fiind ignorate. Care dintre următoarele clase se pot obţine prin operaţia de agregare (compunere) din clasa punct? a. director b. 4. Care din următoarele clase se pot obţine prin operaţia de generalizare din clasa elev? a. 5. figură geometrică d. număr complex 2. Procesul prin care se izolează şi se reţin numai o parte dintre aspectele unei probleme. Metodă apelată la instanţierea unei clase este …………………. Principiul prin care putem reutiliza şi extinde clasele existente este ………………….. angajat d. economist c. …………………. Clasă care va fi moştenită III. Clasă de bază 4.2.. 2 puncte IV. scrieţi pe foaia de răspuns. b. Clasă derivată se facă distincţia tuturor obiectelor într-o manieră non-ambiguă şi independentă de starea lor. Interfaţa clasei. student b. 2 puncte II. literele corespunzătoare răspunsului corect. cerc b. copil 3.. număr real c. 3 puncte 217 . 3. 1.

d-fals. constructorul.destructorul. IV. II. 218 .c.d. 1-d.a.moştenirea. b-fals.Barem de corectare şi notare: I. c-adevărat. 2-b.adevărat.d Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru subiectul III se consideră corect răspunsul care este dat de respectivele cuvinte cu orice formulare gramaticală.b. 2-c. 3. clasa. 3.d. e. 4-a. III. 3-e. 1-a. 2. a – fals. 5-b 1 – încapsularea.

Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 10 minute Enunţ: Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate? 1. 7. De obicei. În cazul moştenirii protejate. 8. comparativ cu moştenire privată. 6. Obiectivele evaluării: . 9. Membri cu acces protected ai unei clase pot fi accesaţi şi din clasele derivate. Membrii privaţi moşteniţi din clasa bază sunt inaccesibili Instrucţiuni pentru elevi Precizaţi doar răspunsurile corecte Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu şi câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect 219 .Să fii capabil să identifici utilizarea modificatorilor de acces în cadrul unei clase Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul lecției în vederea evaluării atingerii obiectivelor lecției Domeniu de vizibilitate şi modificatorii de acces din cadrul unei clase. o ierarhie de clase nu e o ierarhie finală.O funcţie din clasa interioară nu poate accesa date private din clasa exterioară. 2. Într-o clasă la definirea metodelor sale întotdeauna există acces la toate atributele clasei. protected sau public si deci o clasa derivata nu poate moşteni o funcţie friend 5. 4. Modificatorul de acces protected presupune că membrul nu este accesibil din afara clasei. Membrii din secţiunea privată sunt vizibili din interiorul clasei şi din exteriorul clasei. 3. Asupra unei funcţii prietene acţionează nici unul din specificatorii de acces private. singura diferenţă este că membrii publici ai clasei de bază devin protejaţi în timpul derivărilor ulterioare.Să cunoşti posibilităţile de acces la membrii unei clase .Testul 3 Modulul: Programarea Orientată Obiect Competenţe: Utilizează concepte POO pentru abstractizarea şi prelucrarea datelor. de aceea pentru a mai putea deriva clase prin fenomenul de moştenire se utilizează specificatorul de acces “public”.

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre domeniu de vizibilitate şi modificatorii de acces şi apoi. 3. 6. 9. 220 . dacă este cazul. 5. Instrucţiuni pentru evaluatori Se va nota cu punctaj dacă o afirmaţie adevărată este precizată şi dacă cele care nu sunt precizate sunt false. se reface acest test sau unul asemănător.Barem de corectare şi notare: Afirmaţiile adevărate sunt: 1.

real+b. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Enunţ: Subiecte: I.} void afiscomplex( ) { cout<< real<<”+”<< imag<<”i”. 5).retimag() << endl.sumacomplex(&a. 3). Obiectivele evaluării: Să cunoşti modul de definire corectă a claselor.afiscomplex(f). float imag.atribuire(1.real.} void sumacomplex(complex &a. imag=y. atributelor şi metodelor Să cunoşti modul de instanţiere a obiectelor Să fii capabil să identifici erorile ce pot apărea în definirea claselor şi instanţierea obiectelor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecții în vederea evaluării rezultatelor învățării pentru tema Clase. &b).} double real() { return real.Testul 4 Modulul: Programarea Orientată Obiect Competenţe: Utilizează concepte POO pentru abstractizarea şi prelucrarea datelor.} double imag() { return imag. main() { complex a. b.} }. pz = &c. imag=a. complex *pz. Ce va afişa următorul program? class complex { float real. float y=0) {real = x. c. a. b. complex &b) {real=a. 221 . c.atribuire(2. d. public: void atribuire(float x=0. cout<< ”a=” << a.imag+b. c.retreal() << ”+i*” << a.imag.

get_a()<<p.y. segment S(P.} double get1_s(){return s. class segment {private: punct A. cout<<p. a) Precizaţi pentru fiecare clasă ce tipuri de constructor se apelează.} punct(double valx. segment S1(P3.Q(-4. Q3. cout<<p. } ~punct(). } punct(punct &P){ x=P.} void set1_s(double x){s=x.} void set_a(int x){a=x. public: int get_a(){return a.double valy) { x=valx.get_a()<<p. p.Q3).get_s()<<exemplu::get_s()<<'\n'. care defineşte clasa exemplu cu o dată membru statică s şi metodele statice set_s şi get_s şi precizaţi ce se afişează pe fiecare din cele 8 linii de ecran.set_s(200). }.8.set_a(300).A. void main() { exemplu p. cout<<exemplu::get_s()<<'\n'.get_a()<<q. punct P3. b) Precizaţi ordinea constructorilor şi destructorilor ce se apelează dacă presupunem declaraţiile de obiecte: punct P(7.897).get_s().82.B.Q).-20. class exemplu{ int a.get1_s()<<exemplu::get_s()<<'\n' exemplu::set_s(500.q. class punct { double x.y.y=P.get_a()<<q. Se consideră definirile de clase de mai jos doar cu metodele de tipul constructor şi destructor.punct&). cout<<q.set_a(100).8.get1_s()<<exemplu::get_s()<<'\n'. static double s. public: punct(){x=0.4). segment(segment&). 222 .x.} }.y=0. } II.} static void set_s(double x){s=x. q. III.B. Urmăriţi programul de mai jos.pz->afiscomplex().20). p.} static double get_s(){return s.y=valy. cout<<q. }. public: segment(punct&.

30).} }.get1_s()<<exemplu::get_s()<<'\n'. cout<<p. punct_3D (double x0.get_s()<<exemplu::get_s()<<'\n'.set1_s(800.y. int minute = 0. void main() { punct_3D A(10. int l) {strcpy(nume.set1_s(999). 20).get_s(). care conţine următorul prototip: void ~ceas( int ). Instrucţiuni pentru elevi La subiectul IV găsiţi erorile şi precizaţi cum pot fi corectate Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 223 . void init (char . const char *) . b)Următoarea secvenţă reprezintă o porţiune a definiţiei clasei ceas.80).get1_s()<<<exemplu::get_s()<<'\n'.} }. double z0x=x0. int lungime.20. int ). }. Găsiţi eroarea (sau erorile) în fiecare din punctele următoare şi explicaţi cum pot fi corectate aceste erori: a)Fie definită clasa ceas. Ea conţine următorul prototip: int angajat ( const char *.init("teava". } void init(char *s.get_a()<<q. c) Fie definită clasa angajat. ex1 A. y=y0.q. s).z.cout<<exemplu::get_s()<<'\n'. } IV. p.get_a()<<p. A. cout<<q.cout<<p. lungime=l. z=z0.} e) class ex1{ char *nume. d)Fie definită clasa : class punct_3D{ double x. double y0. cout<<q.get_a()<<p. class ceas { public: // prototipurile funcţiilor private: int ora = 0 .get_a()<<q. int secunde = 0 .

1 punct din oficiu I.0) (pentru punctul A) Destructor punct (-4. deci pentru S.B) Constructor segment[Punct (7.8. deci pentru S1.5 puncte II.20 100 999 999 224 .20 800.20 500. Se va afişa: a=1+i*3 3+8i 3+8i II.20 300 800. de tip segment) Constructor implicit pentru punct(0. Q3) Constructor implicit pentru punct(0.0) Constructor implicit pentru punct(0.8. constructor de copiere clasa segment: constructor cu parametri (de iniţializare).897) (Pentru punctul Q) Constructor implicit pentru punct(0.20 500.20 100 800.4)Punct (-4.897)] (pentru obiectul S.82.Se va afişa: 100 200 200 300 200 200 100 500.0)] (pentru obiectul S1.8.-20. 2 puncte IV. constructor de copiere b) ordinea constructorilor va fi: Constructor punct (7.0) (pentru punctele A.A şi S1. 2.0) Constructor implicit pentru punct(0. de tip segment) Ordinea destructorilor: Destructor punct (0.0) (pentru membrii A.8. 1.82.0)Punct (0.8.B) Constructor segment[Punct (0.0)Constructor implicit pentru punct(0.0) (pentru punctul P3) Destructor punct (0.8. B ai obiectului S1.-20.20 300 500.5 puncte Barem de corectare şi notare: I.20 800. B)*/ Constructor implicit pentru punct(0.82.0) (pentru punctul Q3) Destructor punct (0.A şi S. 3 puncte III.897) (pentru punctul Q) Destructor punct (7. constructor cu parametri (de iniţializare). a) clasa punct: constructor implicit.0) (pentru punctele P3.4) (Pentru punctul P) Constructor punct (-4. B ai obiectului S.0)Constructor implicit pentru punct(0.0) (pentru punctul B) Destructor punct (0.0) (pentru membrii A.4) (pentru punctul P) III.-20.

300 999 999 IV. int l) metoda init nu poate fi apelată din afara definirii clasei pentru că este definită în secţiunea private Instrucţiuni pentru evaluatori Subiectul I: 0. se foloseşte constructorul cu parametri c) constructorul nu poate returna un rezultat d) nu se poate instanţia un obiect pentru că constructorul este declarat privat e) metoda init este definită extern incorect (trebuie folosit operatorul rezoluţie ::) void ex1::init(char *s.25 puncte fiecare din cele 8 linii afişate Subiectul IV: 0. a) destructorul trebuie să aibă parametri b) datele membre nu pot fi iniţializate. 225 .5 puncte fiecare din subpuncte a)-e) Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite activităţi de învăţare despre definirea şi instanţierea claselor şi apoi. se reface acest test sau unul asemănător.5 puncte fiecare din cele 3 afişări Subiectul II: a) 1 punct b) 2 puncte Subiectul III: 0. dacă este cazul.

c) afişarea pentru fiecare dreptunghi a lungimii. lăţimii. atribute şi metode. Tipul testului: probă practică Durata evaluării: Timp de lucru: 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc într-un laborator de informatică. constructor de copiere o destructor o afişare date membre o calculare arie o calcularea perimetrului prin funcţie friend. Obiectivele evaluării: Să fii capabil să declari un tip class Să deprinzi lucrul cu implementarea metodele unei clase Să deprinzi lucrul cu implementarea constructorilor Să cunoşti posibilităţile de declarare obiecte cu constructorii creaţi Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii cu tema Definirea şi instanţierea claselor.funcţiile membre: o constructori implicit. ariei şi perimetrului. Instrucţiuni pentru elevi Scrieţi un singur program care realizează toate punctele a). Enunţ: Se defineşte tipul de date dreptunghi. b) şi c).Testul 5 Modulul: Programarea Orientată Obiect Competenţe: Utilizează concepte POO pentru abstractizarea şi prelucrarea datelor. constructor cu listă de parametri.datele membre : lungimea şi lăţimea . cu ajutorul unei clase astfel: . Scrieţi un program care realizează: a) definirea clasei dreptunghi cu membrii consideraţi mai sus. fiecare elev va sta la un calculator pe care este instalat un MDI şi va rezolva individual subiectele la calculator. 226 . b) declararea a trei obiecte de tip dreptunghi cu fiecare tip de constructor.

} double arie().L=n2.getl()<<" si"<<d1.getL()<<'\n'.getl()<<" si"<<d1. dreptunghi(double n1. } ~dreptunghi() {} double getl() {return l. }. cout<<"Arie:"<<d1. double n2). } double perimetru(dreptunghi & d) { return 2*(d. d2(5. 227 .5 puncte c) 1.L.L. } b) void main() { dreptunghi d1. } dreptunghi::dreptunghi(double n1.L=0.10). double n2) { l=n1.getl()+d. dreptunghi::dreptunghi() { l=0.getL()).arie()<<'\n'<<cout<< “ Perimetru:”<<perimetru(d2).} double getL() {return L. public: dreptunghi(). d3(d2). } double dreptunghi::arie(){ return l*L. c) cout<<” dreptunghiul 1:”<<d1. cout<<” dreptunghiul 2:”<<d1. friend double perimetru(dreptunghi & d).getL()<<'\n'. dreptunghi (dreptunghi &d) {l=d.arie()<<'\n'<<cout<< “ Perimetru:”<<perimetru(d1).Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu a) 5 puncte b) 1.5 puncte 1 punct pentru corectitudinea globală a programului Barem de corectare şi notare: a) class dreptunghi { double l.l. L=d. cout<<"Arie:"<<d2.

228 . se reface acest test sau unul asemănător.cout<<” dreptunghiul 3:”<<d1.5 puncte 1 punct pentru corectitudinea globală a programului vizează structura.5 puncte se vor distribui astfel: . sintaxa.5 puncte Pentru punctul b) cele 1.5 puncte .5 puncte .declararea corectă ca sintaxă a metodei de calcul arie – 0.5 puncte . alte greşeli neprecizate la punctele a). c) Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite activităţi de învăţare despre definirea şi instanţierea claselor şi apoi. b).5 puncte .5 puncte . calcul perimetru – 0.5 puncte se vor distribui astfel: .declararea corectă ca sintaxă a metodei de tip friend. Pentru punctul a) cele 5 puncte se vor distribui astfel: .afişare perimetru pentru fiecare obiect dreptunghi – 0.arie()<<'\n'<<cout<< “ Perimetru:”<<perimetru(d3).5 puncte . metode. dacă este cazul.getl()<<" si"<<d1.declarare obiect prin apelare constructor implicit – 0.declararea corectă ca sintaxă a atributelor şi încadrarea ca membri privaţi – 1 punct .afişare arie pentru fiecare obiect dreptunghi – 0. obiecte sau dacă se definesc metodele intern sau extern se va acorda punctajul din barem.5 puncte .5 puncte .afişare lungime şi lăţime pentru fiecare obiect dreptunghi – 0. Instrucţiuni pentru evaluatori Dacă codul programului respectă cerinţele din enunţ şi se folosesc alţi identificatori pentru atribute.5 punct Pentru punctul c) cele 1.declarare obiect prin apelare constructor de copiere– 0.declararea corectă ca sintaxă a constructorilor -1.declararea metodelor ca membri publici– 0.folosirea tipului class la declarare şi denumirea clasei dreptunghi – 0.5 puncte .declarare obiect prin apelare constructor cu parametri – 0. cout<<"Arie:"<<d3.declararea corectă ca sintaxă a destructorului – 0.getL()<<'\n'.

}. fractie&). friend fractie operator/(fractie&. fractie& operator +=(const fractie&). Obiectivele evaluării: Să deprinzi lucrul cu implementarea metodele unei clase Să deprinzi lucrul cu supradefinirea operatorilor sau a metodelor într-o clasă Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii cu tema Definirea şi instanţierea claselor. int mi=1). // metoda de simplificare a fracţiei public: fractie(int ni=0. const fractie&). fractie& operator -=(const fractie&). friend fractie operator+(const fractie&. fractie& operator =(const fractie&). friend fractie operator-(const fractie&.numitor void simplifica(). 229 . constructor initializare ~fractie() {cout<<"DESTRUCTOR!!!\n".} void afişare(). Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc într-un laborator de informatică.}.} int numitor() {return m. fiecare elev va sta la un calculator pe care este instalat un MDI şi va rezolva individual subiectele la calculator.Testul 6 Modulul: Programarea Orientată Obiect Competenţe: Utilizează concepte POO pentru abstractizarea şi prelucrarea datelor. destructor int numarator() {return n. // numărător.m. fractie&). Enunţ: Se consideră definirea clasei pentru reprezentarea numerelor raţionale astfel: class fractie { int n. const fractie&). fractie& operator *=(const fractie&). fractie& operator /=(const fractie&). friend fractie operator*(fractie&.

m).f.if (cd>1) {n/=cd.n=f1. -=.m.f2. f. int nmi) {n=nri.n. f.m/dc)*f2.n*(f1.f. const fractie &f2) {int dc. fractie f. d) funcţia sa principală care să folosească operatorii de mai sus. Instrucţiuni pentru elevi Programul va fi completat cu definirea externă clasei a metodelor corespunzătoare supradefinirii operatorilor conform listei date prin prototipuri. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu a) definirea constructorului – 1 punct b) definirea operatorilor prin metode membre – 3 puncte c) definirea operatorilor prin funcţii friend – 3 puncte d) funcţia principală a programului – 2 puncte Barem de corectare şi notare: fractie::fractie(int nri. if (x<0) x=-x. fractie f.return f.m).} fractie operator -(const fractie &f1.m.m=-m. if (m<0) {n=-n. *. r=x%y.} dc=cmmdc(f2. } //calculează şi returneaz[ cmmdc pentru x. -.f.m/dc).dc=cmmdc(f1. simplifica().m. *=. 230 .f1. return y.m/dc)+f2. dc=cmmdc(f1.n/=dc. y=r.m.return f.} if (m>1){ cd=cmmdc(n.f2.m).} fractie operator +(const fractie &f1.} } Completaţi sursa de program prin: a) implementarea constructorului b) supradefinirea operatorilor +. if (y<0) y=-y.f2. fractie &f2) { int dc.m/dc) .int y) {int r.simplifica().+=. if (dc>1) {f1.} fractie operator * (fractie &f1. /= prin funcţii membre ale clasei fracţie.f2. cout<<"Constructor!\n". while (r!=0){ x=y.n*(f2. m/=cd.fractie f.simplifica().m/dc).m).n=f1. m=nmi.m=(f1.m). r=x%y.m/=dc. const fractie &f2) {int dc.n*(f2.n*(f1.int cmmdc(int x. / prin funcţii prietene ale clasei fracţie c) supradefinirea operatorilor =.m/dc)*f2.f2.dc=cmmdc(f1.f.m=(f1. y void fractie::simplifica() {int cd.n.

m/dc)+f1.f1. imp.n/=dc. cout<< “produsul f1*f2=”. cin>>n1.n. f.f2.m.afisare(). fractie f1(n1.} fractie& fractie::operator=(const fractie &f1) { m=f1. m=m*f1. f1.n. cout<< “diferenta f1-f2=”.m.m).n=f1.m/=dc.f1.} dc=cmmdc(f1.f2. cin>>m1.return *this.afisare().f1.} n=n*f1.m=f1.m=f1.n/=dc.n=n*(f1. return *this.if (dc>1) {f2.n).simplifica().if (dc>1) {f1.f1.n=f1. cout<< “ atribuirea f1=f2=” .m. m=(m/dc)*f1.} fractie& operator /=(const fractie &f1) { int dc. f1+=f2.f1.f1.n/=dc. simplifica().f1. fractie prod=f1-f2.m.dc=cmmdc(n. dif.afisare().} fractie& fractie::operator-=(const fractie &f1) { int dc=cmmdc(m.simplifica().} f.m2 . cout<< “suma f1+f2=”.m*f2. prod. m=(m/dc)*f1. cout<< “ suma f1=f1*f2=” .m). cin>>n2.afisare().n.dc=cmmdc(n.m.n.n*(m/dc).f1.m/=dc.n2.afisare().n. f1/=f2.n*(m/dc).m.m/=dc.m2). cout <<” numarator şi numitor FRACTIE 1”.m/=dc.m/=dc. f.m. fractie f2(n2.afisare(). if (dc>1) {n/=dc.} } void main() { int n1. fractie & f2) { int dc.f1.m*f2.} void fractie::afisare() {cout<<"f="<<n<<'/'<<m<<'\n'. cout<< “ suma f1=f1/f2=” .f1.} fractie& fractie::operator+=(const fractie &f1) { int dc=cmmdc(m.m. f1*=f2.n. cout <<” numarator şi numitor FRACTIE 2”. f1=f2 . cout<< “ suma f1=f1-f2=” . cin>>m2.m).return f.cout<< “ suma f1=f1+f2=” .} fractie& fractie::operator *=(const fractie &f1) { int dc.dc=cmmdc(f1.n=f1. fractie sum=f1+f2.m. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării 231 .f2.m1).f1.} Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru implementarea corectă sintactic şi semantic a cerinţelor din enunţ se va acorda punctajul din barem.m). f1-=f2.} f.n/=dc.n*f2.f1.m/=dc. return *this. f1.} dc=cmmdc(f2.f1.n/=dc. fractie dif=f1-f2.afisare() .m/dc)-f1.afisare().m). fractie imp=f1-f2.} dc=cmmdc(f1.n. if (dc>1) {f1.m=m*f1. cout<< “impartirea f1/f2=”. sum. } fractie operator / (fractie & f1.return f.fractie f.m/=dc.return *this.afisare().afisare().return *this.if (dc>1) {n/=dc.m1.afisare(). if (dc>1) {f1.m).if (dc>1) {f2.n*f2.n=n*(f1.} n=n*f1.n).

dacă este cazul.În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite activităţi de învăţare despre definirea şi instanţierea claselor şi apoi. 232 . se reface acest test sau unul asemănător.

destructor. Obiectivele evaluării: Să fii capabil să declari un tip class Să deprinzi lucrul cu implementarea constructorilor şi destructorilor Să identifici corect posibilităţile de alocare şi dealocare a obiectelor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii cu tema Utilizarea claselor. fiecare elev va sta a un calculator pe care este instalat un MDI şi va rezolva individual subiectele la calculator.6 puncte definirea clasei stiva astfel: 233 . Tipul testului: probă practică Durata evaluării: Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc într-un laborator de informatică. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: .1 punct din oficiu . În clasa stiva consideraţi ca atribut nodul vârf şi proiectaţi ca metode: constructor.Testul 7 Modulul: Programarea Orientată Obiect Competenţe: Utilizează concepte POO pentru abstractizarea şi prelucrarea datelor. Enunţ: Scrieţi un program care implementează clasa nod pentru un element al unei structuri de tip stivă şi clasa stiva pentru structura de tip stivă şi realizează operaţii cu structura de tip stiva. adăugare în stivă. Programul va putea efectua pe baza unui meniu operaţii cu stiva. Instrucţiuni pentru elevi În operaţiile la nivel de structură de tip stivă folosiţi gestionarea dinamică a memoriei. eliminare din stivă şi afişare stivă.1 punct definirea clasei nod .

while(p!=NULL){ cout<<p->cheie<<" ". getch().1 punct corectitudinea globală a programului Barem de corectare şi notare: class nod{ public: int cheie.} nod*p=varf. int t. exit(1).} ~stiva(). }. delete p. t=varf->cheie.} void stiva::afis(){ nod*p=varf. void pune(int). nod*next. p->cheie=x. varf=p. p=p->next.} int stiva::extragere(){ if(!varf){cout<<"stiva vida!". getch().1 punct conceperea unui meniu pentru a realiza operaţii cu stiva . void afis().1 punct – atribute 1 punct – constructor 1 punct – destructor 1 punct – operaţia de inserare în stivă 1 punct – operaţia de eliminare din stivă 1 punct – afişarea stivei . class stiva{ nod*varf. }. if((p=new nod)==NULL){ cout<<"Memorie insuficienta!". int extrage(). public: stiva(){varf=NULL.}} 234 .} p->next=varf. varf=varf->next. return t. exit(1). void stiva::inserare(int x){ nod*p.

}} void main(){ stiva v. Orice formă de funcţie principală care permite lucrul cu operaţiile cu stiva se consideră corect Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite activităţi de învăţare despre definirea şi instanţierea claselor şi apoi. v. break.} }while(1). dacă este cazul. getch(). break. break. case'2':cout<<"Am extras din stiva:"<<v. cout<<"".inserare(cheie).} Instrucţiuni pentru evaluatori Dacă codul programului respectă cerinţele din enunţ şi se folosesc alţi identificatori pentru atribute. int cheie. do{clrscr()ş c=getch(). while(varf!=NULL){ p=varf. delete p.extragere(). switch(c){ case'1':cout<<"Se da elementul de introdus:".stiva::~stiva(){ nod*p. se reface acest test sau unul asemănător. 235 . getch().afis(). case'3':v. obiecte sau dacă se definesc metodele intern sau extern se va acorda punctajul din barem. varf=varf->next. clrscr(). metode. cin>>cheie. char c. case'4':exit(1).

relaţie de dependenţă 6... asociere cu sens 9..... 236 . 3. Eticheta relaţiei de specializare ce realizează o delimitare pe submulţimi a subclaselor se numeşte . i. . relaţie de generalizare 7... c...... 4.. caz de utilizare 3.. -. compoziţie 10....... obiecte şi relaţii între acestea utilizând limbajul de unificat de modelare.. d.. 1. f. h. j...... Obiectivele evaluării: Să recunoască unelte cu ajutorul cărora pot crea diagrame UML Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă a temei Crearea diagramelor cu UML. e..... 1.. îşi pierde sensul atunci când relaţia de asociaţie se transferă de la clase asupra obiectelor.Testul 8 Modulul: Programarea orientată obiect Competenţa: Descrie clase.... g. agregare Completaţi spaţiile punctate astfel încât să obţineţi enunţuri corecte. b.. 2... comentariu 2.... relaţie de includere 4.... Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Enunţ: I. clasă 5. este stereotipul folosit atunci când o clasă apelează o operaţie a altei clase.. II... # reprezintă în UML . . Notaţiile: +. Asociaţi imaginile din coloana cu litere cu noţiunile din coloana cu cifre: a... membrilor clasei......... actor 8.

<<parameter>> c. e – 9.. Care din următoarele relaţii modelează conceptul de moştenire între clase? a. obiecte de clasă 2. j – 5 237 ..câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect Barem de corectare şi notare: I. Care dintre următoarele stereotipuri pot fi ataşate legăturilor dintre obiecte? a.. 1 – b. h – 3. Disjoint c.. Dacă avem relaţia de asociere din figura următoare.. discriminator 3.......30 puncte pentru fiecare asociere corectă 3 puncte pentru II – câte 0. zero sau mai multe III.. 2 – a. atunci unui obiect de clasă 1 îi corespund . Vizibilitate 2. e.. II.. 7. Relaţia de realizare 2.. Relaţia de agregare d. c Se punctează doar răspunsurile corecte. 3 – a. Complete e.... a unei clase este acea funcţie care poate fi apelată chiar dacă nu a fost creat nici un obiect din clasa respectivă. Relaţia de generalizare c.. Asocierile corecte sunt: 1. Care din următoarele cuvinte cheie nu poate fi restricţie pentru subclasele unei clase? a. multiplicitatea 5.. Overlapping Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu 3 puncte pentru I – câte 0. g – 10.. <<interface>> d. 5. 0. Friend b. 6. <<global>> b. i – 7. Funcţia membră . c – 8.d. Relaţia de dependenţă b.. b. <<call>> 4. d – 1.* Clasa 1 Clasa 2 Alegeţi variantele de răspuns corecte: 1... f – 2... <<ordered>> e. a – 6. statică 6..III.. <<self>> 3. b – 4.50 puncte pentru fiecare răspuns corect 3 puncte pentru III . Static d...

Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de informatică.să fii capabil să realizezi o diagramă a cazurilor de utilizare pentru o situaţie dată Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare a obiectivelor integratoare pentru tema Utilizarea UML. Enunţ: Realizaţi o diagramă a cazurilor de utilizare ce modelează activitatea de a lua masa întrun restaurant.Testul 9 Modulul: Programarea orientată obiect Competenţa: Descrie clase. Obiectivele evaluării: . Cerinţele vor fi realizate individual de către elevi. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu 2 puncte pentru identificarea actorilor 3 puncte pentru identificarea tuturor cazurilor de utilizare 2 puncte pentru realizarea corectă a asocierilor 1 punct relaţiile de extindere 1 punct pentru alegerea unor nume sugestive pentru asocieri Barem de corectare şi notare: 238 . obiecte şi relaţii între acestea utilizând limbajul de unificat de modelare. Instrucţiuni pentru elevi Diagrama va fi realizată într-o aplicaţie software de modelare studiat.

bea cafea. 239 .Elevii vor trebui să obţină o diagramă similară cu cea de sus. apă. plăteşte cafea sunt implicate alte băuturi (ceai.). suc. vin. serveşte cafea. dar sunt incluse în diagramă toate cele patru cazuri Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de diagramele realizate de elevi se relua unele noţiuni. apoi se va relua testul cu o temă asemănătoare. etc. Instrucţiuni pentru evaluatori Se vor admite orice sinonime pentru actori şi cazurile de utilizare care păstreză înţelesul diagramei şi se va acorda punctajul maxim. Se va acorda punctajul maxim şi dacă în loc de cazurile comandă cafea.

memorie c. Cerinţele vor fi realizate individual de către elevi. Realizaţi o diagramă de clase ce cuprinde: a. clasa Angajat . vârstă b. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu 2 puncte pentru clasa Angajat 2 puncte pentru clasa Calculator 3 puncte pentru relaţia de asociaţie 2 puncte pentru diagrama de obiecte Barem de corectare şi notare: 240 . Obiectivele evaluării: Să fii capabil să realizezi o diagramă de clase folosind o aplicaţie software de modelare. cu atributele nume. o relaţie de asociaţie între cele două clase cu nume şi multiplicităţi 2. Enunţ: 1. cu atributele nume. clasa Calculator. Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de informatică. obiecte şi relaţii între acestea utilizând limbajul de unificat de modelare. Să fii capabil să realizezi o diagramă de obiecte Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare a obiectivelor integratoare pentru tema Utilizarea UML. Realizaţi o diagramă de obiecte ce exemplifică diagrama de clase de mai sus Instrucţiuni pentru elevi Diagrama va fi realizată într-o aplicaţie software de modelare studiată.Testul 10 Modulul: Programarea orientată obiect Competenţa: Descrie clase.

Elevii vor trebui să obţină o diagramă similară cu cea de sus. apoi se va relua testul cu o temă asemănătoare. 241 . Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de diagramele realizate de elevi se vor relua unele noţiuni.

h> void main() { clrscr(). Enunţ: Corectaţi greşelile din următorul program astfel încât să rezolve problema: “Să se afişeze descompunerea în factori primi a numărului n natural. while n>1 {while (n%f==0) { p++.h> #include<iostream.” #include<conio. Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de informatică. n=n/f. cin>>n.f. Criteriile de evaluare şi notare 242 . long int n.să foloseşti facilităţile unui MDI Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare la finalul lecţiei Facilităţi ale mediului de dezvoltare integrat – depanarea programelor. f=2. f++. if (p!=0) cout<<p<< <<f<<endl.p.Testul 11 Modulul: Programarea orientată obiect Competenţa: Programează aplicaţii folosind paradigma POO Obiectivele evaluării: . } Instrucţiuni pentru elevi Folosiţi facilităţile mediului de dezvoltare studiat pentru a depista toate tipurile de greşeli (sintactice şi semantice). citit de la tastatură. } getch().p=0. pe calculatoare va fi instalat un MDI Cerinţele vor fi realizate individual de către elevi.

Se acordă calificativul Bine dacă programul rulează. 243 . Se acordă calificativul Insuficient dacă programul nu rulează. iar pentru un set de date de intrare afişează datele de ieşire corect. a încercat să corecteze greşelile de conţinut. Rezultatul tuturor evaluărilor notate prin calificative pot fi contorizate şi transformate în notă. 3). (5. adică are erori de sintaxă. Instrucţiuni pentru evaluatori Se poate acorda calificativul Bine dacă elevul a corectat greşelile de sintaxă iniţiale. pentru datele de intrare n = 600. Barem de corectare şi notare: La lansarea în execuţie a programului elevii trebuie să obţină perechile de valori (2. dar din cauza expirării timpului s-au strecurat alte greşeli de sintaxă (de exemplu: a uitat un . 2). (3. dar pentru un set de date de intrare nu afişează datele de ieşire corect.Se acordă calificativul Foarte bine dacă programul rulează. 1.).

Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă la finalul unui grup de lecţii cu tema Aplicaţii POO . y=ord.} void afisare() {cout<<"P("<<x<<". precum şi pointeri către astfel de obiecte. Instrucţiuni pentru elevi Aplicaţia va fi realizată într-un MDI.Moştenirea. astfel încât să fie exemplificată apelarea constructorilor şi a destructorilor din clasa de bază şi din clasa derivată. în funcţia main(). y. obiecte de tip punct şi de tip punct colorat.x.} ~punct() {cout<<"Destructor punct "<<x<<". Să se completeze aplicaţia cu clasa punct_colorat derivată din punct ce va memora în plus culoarea punctului exprimată printr-un număr natural. Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de informatică. int ord=0) {x=abs. Să se creeze. Enunţ: Fie clasa punct definită ca mai jos class punct{ int x. y=p."<<y<<'\n'.} punct (const punct& p) {x=p."<<y<<"\n". 244 .Testul 12 Modulul: Programarea orientată obiect Competenţa: Programează aplicaţii folosind paradigma POO Obiectivele evaluării: Să fii capabil să realizezi o aplicaţie ce exemplifică mecanismul moştenirii simple. public: punct (int abs=0.} }. pe calculatoare va fi instalat un MDI Cerinţele vor fi realizate individual de către elevi.y. cout<<"Constructor punct "<<x<<"."<<y<<")\n". cout<<x<<". cout<<"Constructor copiere punct "."<<y<<"\n".

Pentru toate obiectele create va fi apelată metoda de afişare. punct_col (const punct_col & p):punct (p) {cul=p.punct::afisare(). cout<<"Culoare:"<<cul<<"\n-------------------\n". cout<<"Constr copiere punct col "<<cul<<'\n'. int. short cl=1):punct(abs. prin copiere. coordonate şi culoarea implicită. 245 . //date membru private public: punct_col (int. dar nu ştie să explice ordinea apelurilor. Instrucţiuni pentru evaluatori Rezultatul tuturor evaluărilor notate prin calificative pot fi contorizate şi transformate în notă.cul.} }. ord) {cul=cl. cout<<"Constr punct colorat "<<"culoare="<<cul<<'\n'.} ~punct_col() {cout<<"Destr punct colorat "<<cul<<"\n". short). cout<<"Punct colorat:". punct_col::punct_col(int abs=0. Elevul va trebui să ştie să explice ce constructor şi destructor s-a apelat. apoi se va relua testul cu o temă asemănătoare. Va fi creat şi un obiect dinamic.} void afisare() {cout<<"-----------------\n". doar o coordonată şi culoarea. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de pogramele realizate de elevi se vor relua unele noţiuni.Criteriile de evaluare şi notare Se acordă calificativul Foarte bine dacă a creat clasa punct_colorat şi obiectele cerute în enunţ şi ştie să explice ordinea apelurilor constructorilor şi destructorilor. Se acordă calificativul Insuficient dacă a realizat clasa punct_colorat Barem de corectare şi notare: class punct_col:public punct{ short cul. int ord=0.} În funcţia main() vor fi create obiecte punct colorat pentru care se dau coordonatele şi culoarea. Se acordă calificativul Bine dacă a creat clasa punct_colorat şi obiectele cerute în enunţ.

Instrucţiuni pentru elevi Programul va fi realizat conform cerinţelor de mai sus. Enunţ: Să se scrie un program care: implementează o ierarhie de clase cu clasa de bază Persoana şi subclasele Inginer şi Muncitor. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu 246 . iar muncitorul primeşte jumătate din acest tarif. Să fii capabil să redefineşti metode din clasa de bază în clasele derivate Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă la finalul unui grup de lecţii cu tema Aplicaţii POO. tarif_oră şi nr_ore lucrate şi ca metodă calcul_salariu clasele Inginer şi Muncitor vor redefini metoda calcul salariu. Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de informatică. folosind un MDI. în funcţia main() se vor crea câte un obiect de tip Inginer. ştiind că un inginer primeşte dublul tarifului unei persoane. clasa Persoana va conţine atributele: nume. respectiv Muncitor. respectiv Muncitor şi apoi câte un pointer la obiect de tip Inginer. pe calculatoare va fi instalat un MDI Cerinţele vor fi realizate individual de către elevi. se vor afişa numele şi salarul corespunzător fiecăruia.Testul 13 Modulul: Programarea orientată obiect Competenţa: Programează aplicaţii folosind paradigma POO Obiectivele evaluării: Să fii capabil să realizezi un program în care se crează o ierarhie de clase pe principiul moştenirii.

*pm=&m. muncitor m(„florin”.return tarif_ora*nr_ore.3 puncte clasa Persoana 1 punct clasa Inginer 1 punct clasa Muncitor 2 puncte instanţiere obiecte şi pointeri la obiecte 2 puncte afişarea valorilor cerute în enunţ Barem de corectare şi notare: class persoana { public: int nr_ore. float t = 0) {strcpy(nume. class muncitor:public persoana { public: float calcul_salariu() {cout<<"Salariu muncitor". 165.calcul_salariu()<<endl. return (tarif_ora*2)*nr_ore. persoana(char *n = „Ion”.} virtual float calcul_salariu() {cout<<"Salariu persoana:". 165.} }. 247 .20). cout<<pp->calcul_salariu()<<endl. 20). inginer i(„george”.*pp=&p. cout<<p. class inginer:public persoana { public: float calcul_salariu() {cout<<"Salariu inginer:". cout<<i. 165.return (tarif_ora/2)*nr_ore.calcul_salariu()<<endl. tarif_ora = t. }. nr_ore = s. void main() { persoana p(„ion”.n). char nume[20].}. 20). int s = 0. float tarif_ora.} }. cout<<endl<<"Utilizarea obiectelor si a pointerilor la obiecte"<<endl.*pi=&i.

cout<<endl<<"Utilizarea conversiei in obiect de baza"<<endl. cout<<endl<<"Utilizarea conversiei in pointer la obiect de baza"<<endl. pp=pi. p=m.cout<<p.cout<<pi->calcul_salariu()<<endl.calcul_salariu()<<endl.calcul_salariu()<<endl. cout<<m. 248 . p=i. la fel şi pentru afişarea numelui şi a salariului.cout<<p. cout<<pp->calcul_salariu()<<endl. cout<<pp->calcul_salariu()<<endl. cout<<pm->calcul_salariu()<<endl. pp=pm. } Instrucţiuni pentru evaluatori Se va acorda jumătate din punctajul pentru instanţiere dacă nu se folosesc şi pointeri.calcul_salariu()<<endl.

Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu 2 puncte pentru definirea corectă a claselor lista. adăugarea unui element. ştergerea unui element. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă la finalul unui grup de lecţii cu tema Aplicaţii POO. stivă şi coadă. Scrieţi funcţia main() astfel încât să exemplificaţi lucrul cu cele două structuri. vor fi exemplificate. pe calculatoare va fi instalat un MDI Cerinţele vor fi realizate individual de către elevi. operaţiile de creare. Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de informatică. definiţi clasele care vă permit gestionarea structurilor de tip stivă şi coadă. coada 3 puncte pentru implementarea corectă a metodelor clasei stiva 3 puncte pentru implementarea corectă a metodelor clasei coada 1 punct pentru funcţia main() Barem de corectare şi notare: 249 . stiva. prin afişări. Instrucţiuni pentru elevi Pentru fiecare din cele două structuri. Enunţ: Pornind de la clasa abstractă Lista.Testul 14 Modulul: Programarea orientată obiect Competenţa: Programează aplicaţii folosind paradigma POO Obiectivele evaluării: Să fii capabil să implementezi corect o ierarhie de clase pornind de la o interfaţă. afişarea elementelor structurii.

coada astfel: class Lista { public: Lista *cap. class Coada : public Lista { public: void adauga (int i). void afisare(). vitual int regaseste () = 0.metoda elimina() va permite şergerea unui element din capul stivei . lista() {cap = coada = urm_art = NULL. void afisare(). }. afişarea elementelor după ştergere.} virtual void stocheaza (int i) = 0. afişarea elementelor.metoda adauga() va permite adaugarea unui element în stiva (în capul stivei).metoda adauga() va permite adaugarea unui element în coadă (la sfârşitul cozii). În clasa stiva: . }. class Stiva : public Lista { public: void adauga (int i). Lista *coada. .Elevii vor trebui să declare clasele lista. int elimina(). adăugarea a cel puţin trei elemente în fiecare structură.metoda afisare() va permite afişarea elementelor cozii. . Funcţia main() va conţine: crearea câte unui obiect de tip stivă şi coadă.metoda afisare() va permite afişarea elementelor stivei În clasa coada: . int elimina(). 250 . Lista *urm_art. }. int valoare. ştergerea unui element. stiva. void afisare() = 0. .metoda elimina() va permite şergerea unui element din capul cozii.

raze. Utilizează concepte POO pentru abstractizarea şi prelucrarea datelor. Defineşte conceptele POO 2. înălţime) . hexagon regulat.Testul sumativ 1 Modulul: Programarea Orientată Obiect – partea I Competenţe 1.afişarea elementelor figurii (coordonate centru. Tipul testului: probă scrisă. deplasare. rotire) Instrucţiuni pentru elevi Etapa I (10 ore) Proiectaţi şi modelaţi diagrama de clase ţinând cont de cele patru principii ale programării orientate obiect. în cadrul orelor rămase. triunghi echilateral. coordonate vârfuri. Enunţ: Pornind de la clasa abstractă figura: 1. proiectaţi şi modelaţi o ierarhie de clase care să permită gestionarea următoarelor figuri geometrice: cerc. diagonale. Cele 30 de ore de lucru la proiect se vor desfăşura în laboratorul de informatică. 251 . perimetru. Etapa a II-a (20 ore) Realizaţi implementarea diagramei de clase obţinută în etapa I.citirea datelor iniţiale după tipul de figură . pătrat. Această etapă va fi urmată de o evaluare parţială. 2.efectuarea de operaţii specifice tipului de figură şi afişarea rezultatelor (arie. Prezentarea proiectului se va face tot în laboratorul de informatică folosind şi videoproiector. elipsă. realizaţi un meniu care să permită : . latura. oral şi practică Durata evaluării : timp de lucru 30 ore de lucru la proiect şi câte 15 minute pentru prezentarea fiecărui proiect Prezentarea testului Această evaluare sumativă a modulului va presupune că profesorul va anunţa tema proiectului cu 40 de ore înainte de terminarea orelor alocate modulului.

La proiectare elevul ar trebui să obţină următoarea ierarhie de clase: 252 .funcţia main Barem de corectare şi notare: În prezentarea orală se va urmări: să folosească corect termenii şi conceptele POO.Realizaţi o documentaţie scrisă a proiectului ce va conţine: un capitol cu formulele matematice folosite pentru calculul diverselor elemente ale figurilor si modalităţile de calcul a coordonatelor după deplasare sau rotire un capitol în care justifică alegerea tipurilor de clase. să prezinte clar şi concis ierarhia de clase obţinută. să ruleze aplicaţia proiectului.instanţiere 1 punct .proiectare 2 puncte . justificarea oportunităţii alegeriii unei anumite ierarhii de clase. În partea scrisă se va urmări: corectitudinea formulelor matematice aplicate şi modalităţile de calcul pentru diferite elemente şi operaţii. a relaţiilor dintre acestea şi a modului de implementare a metodelor.prezentare orală 1punct .definirea claselor 2 puncte .partea scrisă 2 puncte . să răspundă corect la eventualele întrebări. de relaţii dintre clase şi a metodelor folosite Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu 1punct .

Pentru nota 5 elevul trebuie să realizeze: 1 punct la proiectare 0. metode.5 puncte la instanţierea claselor 0. destructor şi modificatori de acces. În acest caz va fi depunctat la notă din cele 2 puncte de la proiectare.Definirea claselor se va face corect sintactic şi semantic cu atribute.5 puncte la partea scrisă 1 punct definirea claselor 0. Dacă elevul nu a conceput corect şi clar această etapă va fi ajutat pentru a putea trece la etapa a doua. În funcţia main meniul va asigura interfaţa aplicaţiei cu utilizatorul: citirea diferitelor tipuri de figuri.5 puncte la funcţia main Pentru nota 10 aplicaţia va rezolva toate cerinţele. Instanţierea obiectelor se va face folosind corect constructorii consideraţi.5 puncte la prezentare orală 0. constructor. Instrucţiuni pentru evaluatori La evaluarea parţială se va urmări corectitudinea proiectării claselor pentru a se putea lucra ulterior cu elementele şi operaţiile la nivel de figuri geometrice. afişarea elementelor din figură şi efectuarea operaţiilor asupra figurilor. 253 . va avea o interfaţă facilă şi intuitivă (de exemplu: meniul să fie proiectat şi cu submeniuri) şi va cuprinde toate situaţiile ce pot genera erori (de exemplu: introducerea incorectă de valori va genera apariţia unui mesaj corespunzător).

realizaţi un meniu care să permită : . Tipul testului: probă scrisă. Programează aplicaţii folosind paradigma POO Prezentarea testului Această evaluare sumativă a modulului va presupune că profesorul va anunţa tema proiectului cu 40 de ore înainte de terminarea orelor alocate modulului. perimetru.efectuarea de operaţii specifice tipului de figură şi afişarea rezultatelor (arie. Prezentarea proiectului se va face tot în laboratorul de informatică folosind şi videoproiector. triunghi echilateral.Testul sumativ 2 Modulul: Programarea orientată obiect Competenţe: 3. elipsă. deplasare. proiectaţi şi modelaţi o ierarhie de clase care să permită gestionarea următoarelor figuri geometrice: cerc. Descrie clase. rotire) Instrucţiuni pentru elevi Etapa I (10 ore) Proiectaţi şi modelaţi diagrama de clase ţinând cont de cele patru principii ale programării orientate obiect. Cele 30 de ore de lucru la proiect se vor desfăşura în laboratorul de informatică. 2.citirea datelor iniţiale după tipul de figură . înălţime) . pătrat. diagonale.afişarea elementelor figurii (coordonate centru. coordonaae vârfuri. 254 . raze. oral şi practică Durata evaluării: Timp de lucru: 30 ore de lucru la proiect şi câte 15 minute pentru prezentarea fiecărui proiect Enunţ: Pornind de la clasa abstractă figura . obiecte şi relaţii între acestea utilizând limbajul unificat de modelare 4. hexagon regulat. latura. 1. încadrul orelor rămase.

un capitol în care se justifică alegerea tipurilor de clase.Această etapă va fi urmată de o evaluare parţială. să prezinte clar şi concis ierarhia de clase obţinută să ruleze aplicaţia proiectului. Realizaţi o documentaţie scrisă a proiectului ce va conţine: un capitol cu formulele matematice folosite pentru calculul diverselor elemente ale figurilor si modalităţile de calcul a coordonatelor după deplasare sau rotire. În partea scrisă se va urmări: corectitudinea formulelor matematice aplicate şi modalităţilor de calcul pentru diferite elemente şi operaţii. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu 1 punct prezentare orală 1 punct partea scrisă 2 puncte diagrama de clase 2 puncte aplicarea principiului moştenirii 2 puncte folosirea corectă a polimorfismului şi a claselor abstracte 1 punct funcţia main() Barem de corectare şi notare: În prezentarea orală se va urmări: elevul să folosească corect termenii şi conceptele POO. justificarea oportunităţii alegerii unei anumite ierarhii de clase. să răspundă corect la eventualele întrebări . Etapa a II-a (20 ore) Realizaţi implementarea diagramei de clase obţinută în etapa I într-o aplicaţie MDI. Elevii vor trebui să obţină următoarea diagramă de clase: 255 . a relaţiilor dintre acestea şi a modului de implementare a metodelor. de relaţii dintre clase şi a metodelor folosite.

Instrucţiuni pentru evaluatori La evaluarea parţială se va urmări corectitudinea ierarhiei de clase pentru a se putea lucra ulterior cu elementele lor. va 256 . va avea o interfaţă facilă şi intuitivă (de exemplu: meniul să fie proiectat cu submeniuri pentru fiecare tip de figură). perimetru(). afişarea elementelor din figură şi efectuarea operaţiilor asupra figurilor. În acest caz va fi depunctat la notă din cele 2 puncte de la realizarea diagramei. chiar dacă nu rezolvă toate operaţiile specifice figurii – 1 punct prezentare orală şi scrisă – 1 punct Pentru nota 10 elevul aplicaţia va rezolva toate cerinţele. Va fi considerată corectă orice diagramă similară cu cea de mai sus (se vor accepta sinonime pentru atibute şi metode care nu schimbă înţelesul diagramei).Aplicarea principiului moştenirii şi a polimorfismului presupune implementarea corectă a metodelor virtuale şi virtuale pure şi apelarea corectă a metodelor redefinite în cadrul obiectelor. va fi ajutat pentru a putea trece la etapa a doua. Dacă elevul nu a conceput corect şi clar această diagramă. În funcţia main() meniul va asigura interfaţa aplicaţiei cu utilizatorul prin citirea diferitelor tipuri de figuri. Pentru nota 5 elevul va trebui să realizeze: diagrama de clase într-o aplicaţie software de modelare – 1 punct redefinirea metodelor virtuale arie(). afisare() pentru toate figurile – 1 punct realizarea unui meniu care conţine opţiuni pentru fiecare figură.

257 .cuprinde toate situaţiile ce pot genera erori (de exemplu: mesaj corespunzator la introducerea incorectă a unor valori).

***.ro.(2000). ***. Roşca. Editura: Teora 11.05. Ion. Cluj Napoca: Editura Cartea Albastră 10.pdf 4. Bucureşti Editura: CISON 15. La http: scdsd. Limbaje de programare. Cluj-Napoca: Editura Risoprint 7.05. ***. Timişoara Editura: Orizonturi Universitare.(2003).ro/~dberian/Labs/POO. Dorin.elcom. Iaşi.2009 258 .org/wiki/Unified_Modeling_Language. Modelarea UML în ingineria sistemelor de programare: Editura ALL 4. Ionuţ . Cerchez.2009 18. Ingineria programării obiectuale. La http: thor.(2005). (2003) Iniţiere în programarea orientată pe obiecte din perspectivă C++ şi JAVA. Marian.pub. 14.tvet. Marinel. Dorin. La http: www. Dan. Şerban.05.uaic. Găbureanu. Şaru.ro/~dlucanu/cursuri/poo/poo. Daniela. Emanuela. (2002) Programarea orientată obiect în limbajul C+ +. Bucureşti. Rodica Doina.ro/~giurca/courses/CB3105/resources/Introducere%20in %20UML. Silaghi.pdf.aut. Bucureşti: Editura ALL 8.bluepink. ***. 3.Curriculum pentru calificarea ANALIST PROGRAMATOR www.***.info. Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea ANALIST PROGRAMATOR www. Zmaranda. Ioan. Anca Daniela.(1996). Lopătan.05. Bucureşti:Editura Albastră 6. Dorin.pdf 5. Ioniţă. Stoicu-Tivadar. La http://en.ro/discipline/isw/2006_Intro_Obiecte_v01.2009 16.tvet. Bocu. Claudia.(2001). proiectarea şi programarea orientate spre obiecte.(2002). Gheorghe Cosmin. Sisteme de programe orientate pe obiecte.htm 3.ro.La http://inf. 2009 2. Dârdală.2009 17.2009 20. Smeureanu. Elemente de programare orientată pe obiecte în limbajul C++. (2007) Programarea orientată pe obiecte .Note de curs – îndrumar de laborator. Cătălin. Editura Polirom 13.05. Editura:Alma Mater 19. Vasile.(1995) POO Analiza. La http: www.upt. Bacău. (1998) Manual de C/C++. 2009 3. Bucureşti: Editra Dual Tech 9.2009 Culea. Galaţi: Editura Radial 12. Roman. Zaharie.pdf. Ioniţă.wikipedia. Stoilescu. Craiova: Editura Universităţii 5. Spircu. Ghid teoretic şi pratic.05. 5.ro/2007-2008/infoaplicata/Semestrul%202/C1_S2. (2005) Programarea în limbajul C-C++ pentru liceu. Anca Daniela.ucv. 7. George. (2000) Programare Orientata pe Obiecte . metode obiectuale. Proiectarea obiectuală a sistemelor informatice.Bibliografie Programarea Orientată Obiect 1. ***.

MODULUL VII: Conceperea produselor multimedia 259 .

Testele 1-6 ENĂCHESCU MIRCEA – profesor grad didactic II. Testele 7-10 COORDONATOR: MARIANA VIOLETA CIOBANU – profesor grad didactic I. Bucureşti CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 260 . Colegiul Tehnic „Media”.AUTORI: MANOLEA MIHAELA – profesor grad didactic I.

bmp . 2. c. încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. documentul şi tehnoredactarea. b. d. 2. File d. Informatica.jpg.doc. să defineşti procesorul de text. să identifici tipurile de procesoare de texte. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-5). 3. Informatica.exe. Informatica. Meniul Format secţiunea Font. Modificarea culorii caracterelor se realizează prin: a. opţiunea Symbol b. opţiunea Color c. Editarea unui document se realizează cu opţiunea: a. Insert b.Testul 1 Modulul: Conceperea produselor multimedia Competenţa: Utilizează software specific în procesarea textului Obiectivele evaluării: 1. opţiunea Object 261 . Edit c. Informatica. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării:Timp de lucru: 50 minute Enunţ: I. Precizaţi ce fişier de mai jos este scris cu editor de texte: a. Meniul Insert. Selectarea textului şi alegerea butonului d. Meniul Insert. View 3. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii în vederea evaluării temei: Procesoare de text. să precizezi scopul utilizării procesoarelor de texte.

Butonul întâlnit în procesoarele de text. 2. setarea interliniei d. Asociaţi elementele din coloana A cu elementele pe care le consideraţi corecte din coloana B din tabelul de mai jos: A 1) Microsoft Word 2) Save 3) Linie Window 4) WordPad B a) Cel mai simplu editor de texte b) Ultima linie a unui paragraf. 262 . medievale c. caligrafice d. 5. Identificaţi elementele din figură. Fie o pagină cu următoarea structură: 1. 4. anticva b. alinierea textului şi la stânga şi la dreapta b.4. Precizaţi ce dimensiuni Explicați cum a fost realizată alinierea primului paragraf. Indicaţi modalitatea de aliniere a imaginii din paragraful al doilea. sugeraţi 2 metode prin care se poate realiza aceasta. Instrucţiuni pentru elevi Toate subiectele sunt obligatorii. este utilizat pentru: a. Care dintre următoarele opţiuni ale listei nu reprezintă o familie de caractere: a. care nu mai încape pe pagina / coloana curentă c) Program folosit pentru realizarea prezentărilor d) Realizează salvarea documentelor create e) Cel mai performant editor de texte III. Considerând că paragraful nu este suficient pentru completarea paginii Precizați dacă marginile paginii sunt egale sau nu. Timpul de lucru este 50 minute. vizualizarea textului 5. normale II. centrarea textului c. are setarea normală a marginilor. 3.

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului. coloncifră. blocuri de text (se consideră corect şi text/paragrafe). 3-b. 3-b.spaţierea paragrafelor (spaţiul dinainte şi/sau după paragrafe sau mărirea interliniei). Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului. Se acordă 1 punct din oficiu. 4-a. 5-d Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului. (5 puncte) a.5 puncte. Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 punct. c. 0 puncte. (2 puncte) 1-e. III.Criteriile de evaluare şi notare Subiectului I – se acordă 2 puncte. A doua metodă . Pentru răspuns corect și complet se acordă 1 punct. Barem de corectare şi notare: I. Prin aplicarea comenzii Stânga-dreapta (Justify). 2-d.5 cm la toate cele patru laturi ale paginii. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului. Pentru răspuns parţial corect se acordă 0. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului. titlu. Pentru răspuns parţial corect se acordă 0. Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 punct. Subiectului II – se acordă 2 puncte.4 puncte. din bara de unelte sau din fereastra de dialog Paragraf a meniului Format.5 puncte. 0 puncte. 0 puncte. b. d. Marginile normale au 2. 0 puncte. 4-a Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0. Prima metodă .5 puncte. 0 puncte. Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 punct. 0 puncte. II. 2-b. (2 puncte) 1-d. Marginile nu sunt egale. imagine.5 puncte. Pentru răspuns parţial corect se acordă 0. Elementele din figură sunt: colontitlu.mărirea corpului de literă. note de subsol. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului. Subiectului II – se acordă 5 puncte. 263 .

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 punct. Se optează pentru alinierea pătrată orizontală la stânga. 264 . Se deschide fereastra de dialog Formatare imagine la pagina Aspect. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre procesarea textelor. chiar dacă se va utiliza altă formulare. se va acorda punctajul prevăzut în barem. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului.e. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. 0 puncte.

Pe calculatoare este instalat un procesor de text. 2. să utilizezi în aplicaţii practice termenii. aţi hotărât să trimiteţi o scrisoare de intenţie pentru a participa la interviu. să utilizezi procesoarele de texte în aplicații. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele la calculator.Testul 2 Modulul: Conceperea produselor multimedia Competenţe: Utilizează software specific în procesarea textului Obiectivele evaluării: 1. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii în vederea evaluării temei: Utilizarea procesoarelor de text. Tipul testului: probă scrisă. 265 . să defineşti termenii utilizaţi în procesarea textelor. În acest caz urmează să tehnoredactaţi scrisoarea de intenţie care are formatul şi conţinutul prezentat mai jos. 3. oral sau practică Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de informatică. Enunţ: Considerând că sunteţi interesat de un post pe care l-aţi citit într-o publicaţie locală la rubrica de anunţuri.

educaţia şi pasiunile mele. bagajului bogat de cunoştinţe în domeniu se adaugă spontaneitatea şi capacitatea mea de a lua decizii rapide în condiţii de presiune. Cu atât mai mult. Va mulţumesc pentru atenţia acordată. care consider că valorifică abilităţile. Cu respect. Aştept răspunsul dumneavoastră la numerele de contact. Aşa cum experienţa şi rezultatele prezentate în CV o arată.A. Anemone S. In urma acestor date.C. trecând cu bine prin momente de criza şi menţinând o direcţie ascendentă a activităţii organizaţionale. Viitorului Nr.Departamentul Resurse Umane Ionescu Victor S. am coordonat timp de 5 ani eforturile şi activitatea unui colectiv de 75 oameni. sunt sigur ca veţi avea curiozitatea de a ne întâlni în cadrul unui interviu. Maria Diaconescu 266 . Cele două limbi străine pe care le cunosc şi pentru care am obţinut certificate de atestare îmi vor permite să iau parte la negocieri şi la redactarea actelor firmei pentru partenerii internaţionali. 20 Septembrie 2006 Stimate domnule Ionescu. Anunţul dumneavoastră pentru postul de Asistent Manager în cadrul companiei dumneavoastră a însemnat pentru mine oportunitatea de a face următorul pas în cariera mea. Str. 15 Bucureşti 52101 Bucuresti. Postul de Asistent Manager este un post.

Subiectul 2 – 2 puncte. Criteriile de evaluare şi notare Subiectul 1 – 5 puncte. Tehnoredactaţi scrisoarea de intenţie respectând structura şi formatarea prezentată mai sus. Salvaţi documentul cu denumirea scrisoare. Instrucţiuni pentru evaluatori Se va acorda strict punctajul prevăzut în barem. III. paragrafelor şi paginii se acordă 2 puncte. Se acordă 1 punct din oficiu. Se acordă 1 punct din oficiu. Timpul de lucru este 50 minute. Pentru încadrarea în timp se acordă 1 punct. Deschideţi documentul salvat şi schimbaţi tipul fontului din Arial în Times New Roman pentru paragrafele care reprezintă conţinutul scrisorii. Pentru modificarea fontului altui paragraf se acordă 1 punct. Pentru salvarea documentului în altă locaţie sau cu altă denumire se acordă 1 punct. II. 2. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de rezultatele elevilor se vor relua sau nu aplicațiile cu formatarea textelor. Toate subiectele sunt obligatorii. Pentru respectarea formatării fonturilor. Barem de corectare şi notare: Pentru respectarea structurii şi formatării se acordă Instrucţiuni pentru evaluatori I.doc pe Desktop. 3. (5 puncte) Pentru tehnoredactarea conţinutului fără greşeli se acordă 2 puncte. (2 puncte) Pentru deschiderea documentului şi modificarea fontului la paragraful de text precizat se acordă 2 puncte.Instrucţiuni pentru elevi 1. 267 . (2 puncte) Pentru salvarea documentului în locaţia şi cu denumirea precizată se acordă 2 puncte. Subiectul 3 – 2 puncte.

Caracteristicile fonturilor. să utilizezi în aplicaţii practice formatarea textului. Criteriile de evaluare şi notare Pentru definiţie se acordă 1 punct. Pentru caracteristicile fonturilor se acordă 2 puncte. Familii de caractere. e. Pentru prezentarea familiilor de caractere se acordă 2 puncte. Se acordă 1 punct din oficiu. Pentru clasificarea fonturilor se acordă 1 punct. Clasificarea fonturilor. Pentru clasificarea caracterelor conform standardelor tipografice se acordă 2 puncte. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii cu tema Familii de caractere. Clasificarea caracterelor conform standardelor tipografice. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Enunţ: Realizaţi un eseu cu tema „Fonturi şi caractere” ţinând cont de: a. c. b. d.Testul 3 Modulul: Conceperea produselor multimedia Competenţe: Utilizează software specific în procesarea textului Obiectivele evaluării: 1. Clasificarea fonturilor se face în funcţie de următoarele criterii:  după dimensiunile acceptate o cu dimensiuni fixe o cu dimensiuni variabile  după formă 268 . Pentru definiţie se acordă 1 punct. Definiţia fonturilor. Barem de corectare şi notare: Fonturile sunt caractere tipografice cu o anumită formă.

 Înălţime (proporţia dintre dimensiunea literei minuscule şi cea a majusculei – height). medievale b. Pentru lipsa răspunsului. maşina de scris 2. egiptene d. caligrafice f. Caracteristicile fonturilor: a. c. Dimensiune (Size).  Proporţia dintre înălţimea şi grosimea unei litere.  Înclinare. După familii de caractere a.  Lizibilitatea literelor (legibility) b. groteşti e. Pentru răspuns parţial complet se acordă 0. Formă – reprezintă alura şi indică numele fontului. Pentru lipsa răspunsului. anticva c.  Dimensiunea codiţei unei litere.  Grosime (weight). Stil (Style) d. Pentru răspuns parţial complet se acordă 1 punct. Clasificarea caracterelor 1. Efecte (Effects) e.  Distanţa între litere (ligatura). 0 puncte. După mărimea literei 269 . 0 puncte.o fără serif o cu serif o caligrafice  după lăţime o cu lăţime fixă o cu lăţime variabilă Pentru clasificarea completă se acordă 1 punct. Se caracterizează prin:  Design (typeface).5 puncte. Culoare (Color) Pentru clasificarea completă se acordă 2 puncte.

Clasificarea cifrelor cifre arabe – caracterizate prin aceea că au grosimea întotdeauna cât jumătatea corpului lor.2. cuprinde caractere ce imită literele de la această maşină: toate literele au aceeaşi lăţime.7. cuprinde caracterele ce au picioruşe de forma unor linii drepte.a. cunoscută sub denumirea "anticva".3. O altă familie de caractere.264 mm – Mittel j. denumită a caracterelor "caligrafice".520 mm – Text m. corp 24 .1.6.768 mm – Parangon (1. racordată. cuprinde caracterele cu picioruşe sub formă de dreptunghi (uneori apropiată de trapez) şi un grad de contrast mic.5. denumită "maşina de scris".9.009 mm – Petit f.256 mm – Nonpareille d. cifre romane – care se culeg cu ajutorul literelor tipografice cu floare majusculă.1. cuprinde caracterele ce nu au picioruşe. subţiri. fiind lipsite de contrast (au aceeaşi grosime.632 mm – Colonel e.504 mm – Diamant b.384 mm – Borgis g. 016 mm – Terţia k.024 mm – Dublucicero 3. Pentru clasificarea completă se acordă 2 puncte. cunoscută sub denumirea de "egiptene". corp 7 .512 mm – Cicero i.880 mm – Perl c. având un grad de contrast ridicat.3. Familii de caractere Familia de litere cunoscută sub denumirea de "medievale" cuprinde caracterele ce au picioruşe de formă triunghiulară. perpendiculare pe liniile principale. corp 16 . corp 12 .4. A şasea familie. Pentru răspuns parţial complet se acordă 1 punct. A doua familie de caractere.5 cicero) l. corp 5 . 0 puncte.3. corp 18 . corp 8 . având un grad de contrast mediu. corp 4 . corp 10 . corp 20 . corp 6 .760 mm – Garmond (Corpus) h. cât şi a celor secundare).2. Pentru lipsa răspunsului. 270 . Familia de caractere cunoscută sub denumirea de "groteşti". corp 14 . A cincea familie. atât a liniilor principale.6. corp 9 . cuprinde caractere ce imită scrisul de mână.

Pentru fiecare tip se acordă 0.5 puncte. 271 .

indigo şi alb II. verde. verde. indigo şi alb d. respectiv litera F. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul lecţiei Noţiuni de bază în teoria culorilor. galben. portocaliu. galben. dacă apreciaţi că enunţul este fals. roşu. roşu. să explici modul de combinare a culorilor în modelul aditiv de culoare RGB. să explici modul de combinare a culorilor în modelul substractiv de culoare CMYK. galben şi negru 2. Separarea culorilor este procesul folosit în reproducerea digitală a culorilor care constă în descompunerea culorii imaginii în componentele sale primare RGB sau CMYK. magenta. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Enunţ: I. 1. verde. verde şi albastru b. Gama de culori utilizată de monitor conţine culorile: a. indigo şi negru c. albastru. roşu. albastru.Testul 4 Modulul: Conceperea produselor multimedia Competenţa: Prelucrează imagini pentru produse multimedia Obiectivele evaluării: 2. roşu. Undele scurte. roşu. Spectrul luminii albe (spectrul vizibil) este format din culorile: a. albastru. negru. albastru. 272 . în vederea afişării pe diferitele tipuri de monitoare sau tipăririi pe diferite medii de imprimare. încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. alb. cyan. verde. roşu. indigo şi violet b. dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevǎrat). Notaţi în dreptul fiecărui enunţ de mai jos litera A. galben. negru şi roşu d. portocaliu. cuprinse între 400 şi 500 nm produc senzaţia cromatică de verde. 2. 3. galben. negru şi albastru c. portocaliu. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos.

III. 0 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului. 2-a (4 puncte) Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Subiectului II – se acordă 2 puncte. 4. Pentru răspunsul corect și complet se acordă 2 puncte. II. Spectrul vizibil reprezintă domeniul lungimilor de unde electromagnetice care nu poate fi detectat de ochiul omului. Barem de corectare şi notare: I. 1-a. Criteriile de evaluare şi notare Subiectului I – se acordă 2 puncte. Timpul de lucru este 50 minute. 4-A Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct.3. Lumina monocromatică (ideală) se caracterizează prin puterea P transportată şi prin frecvenţa f a oscilaţiei. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului. Numărul de pixeli pe unitatea de lungime a monitorului reprezintă rezoluţia III. echivalent. 2-F. Precizaţi ce este lumina monocromatică. Subiectului II – se acordă 4 puncte. frecvenţa ei este între aproximativ 750 THz şi 430 THz). 3-F. Se acordă 2 puncte din oficiu. 0 puncte. Lumina monocromatică este vizibilă pentru ochiul uman numai dacă lungimea de undă se încadrează între aproximativ 380-400 nm şi 700-760 nm (sau. 273 . 0 puncte. Pentru răspuns parțial corect se acordă 1 punct. (4 puncte) 1-A. (2 puncte) Lumina monocromatică este o radiaţie electromagnetică perfect sinusoidală. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului. Instrucţiuni pentru elevi Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 2 punct din oficiu.

Testul 5 Modulul: Conceperea produselor multimedia Competența: Prelucrează imagini pentru produse multimedia Obiectivele evaluării: 1. 274 . Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii cu tema Prelucrarea imaginilor. 2. Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de informatică fiecare elev va lucra la un calculator pe care este instalat software specific pentru prelucrarea imaginii. să utilizezi software specific prelucrării imaginilor pentru produse multimedia.1 urmaţi etapele necesare pentru obţinerea figurii nr. 1 Instrucţiuni pentru elevi Figura nr. 2 Veţi deschide imaginea cu un editor de imagine pentru prelucrarea acesteia. Figura nr. Enunţ: Pornind de la figura nr. Criteriile de evaluare şi notare Pentru fiecare etapă de prelucrare se acordă 1 punct. Imaginea finală se va imprima pe suport de hârtie.

"highlighting" . "fill light".50% şi "shadows" . "straighten" (uşoară răsucire spre dreapta). Se acordă 1 punct din oficiu. 2 şi imprimarea acesteia se acordă 1 punct. 275 . "tunning" ("fill light" . "autocontrast". "sharpen" (mărirea clarităţii).Pentru obținerea imaginii nr. Barem de corectare şi notare: Pentru fiecare din următoarele etape de prelucrare se acordă 1 punct. • • • • • • • • "crop" (decupare şi re-încadrare).25%. "saturaţia culorilor" (75 %). Se acordă 1 punct din oficiu. 2 şi imprimarea acesteia se acordă 1 punct.75%) "saturaţie" (de data aceasta 100%). Pentru obţinerea imaginii nr.

Importanța scanării originalelor. Criteriile de evaluare şi notare Pentru fiecare din aspectele de mai sus se acordă 1. Enunţ: Realizaţi un eseu cu tema „Optimizarea imaginilor” ţinând cont de: a. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de informatică. Descrieţi modalitatea de scanare. d. 276 . să prezinți metodele de prelucrare a imaginilor. c. Argumentarea utilizării imaginilor JPEG şi GIFF optimizate. Optimizarea fişierelor imagine. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele cu ajutorul calculatorului.5 puncte.Testul 6 Modulul: Conceperea produselor multimedia Competenţa: Prelucrează imagini pentru produse multimedia Obiectivele evaluării: 1.5 puncte. 2. e. Tipuri de fişiere cu imagine. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecții cu tema Optimizarea imaginii digitale. Instrucţiuni pentru elevi Se va avea în vedere utilizarea limbajului de specialitate și coerența exprimării. b. obţinerea rezoluţiei dorite în funcţie de folosirea imaginii. Pentru utilizarea limbajului de specialitate și coerența exprimării se acordă 1. să aplici cunoștințele acumulate privind imaginile și prelucrarea acestora.

Se acordă 1 punct din oficiu.5 puncte. Pentru răspuns parțial se acordă 0. Pentru prezentarea tipurilor de fişiere cu imagine și a formatelor acestora se acordă 1. Pentru lipsa răspunsului. Pentru răspuns parțial se acordă 0. 0 puncte.5 puncte. Pentru lipsa răspunsului.5 puncte. Pentru utilizarea limbajului de specialitate și coerența exprimării se acordă 1.5 puncte. Pentru lipsa răspunsului. Pentru răspuns parțial se acordă 0. Pentru răspuns parțial se acordă 0. 0 puncte. 277 .5 puncte.75 puncte.5 puncte.75 puncte. Pentru răspuns parțial se acordă 0. Pentru lipsa răspunsului. Se acordă 1 punct din oficiu. 0 puncte.75 puncte. 0 puncte. Pentru descrierea pașilor de optimizare a fişierelor imagine se acordă 1. Pentru lipsa răspunsului. Pentru argumentarea utilizării imaginilor JPEG şi GIFF optimizate se acordă 1. Pentru descrierea modalității de scanare și obţinerea rezoluţiei dorite în funcţie de folosirea imaginii originale se acordă 1. 0 puncte. Barem de corectare și notare: Pentru prezentarea importanței scanării originalelor se acordă 1.75 puncte.75 puncte.

să precizeze scopul utilizării sunetului computerizat. d. să definească noţiunea de sunet. c. Obiectivele evaluării: 1. Pentru a evita distorsionarea semnalului înregistrat digital. 2. peste pragul de audibilitate al urechii. c. numerică. Domeniul de audibilitate al urechii umane este cuprins între: a. 278 . c. Diferenţa de nivel între două intensităţi acustice se exprimă în: a. 5. bidimensional. Hz. d. limita intervalului de cuantizare se alege: a. d.Testul 7 Modulul: Conceperea produselor multimedia Competentă: Se familiarizează cu prelucrarea secvenţelor audio-video pentru produsele multimedia. b. constant în timp. b. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecții cu tema Sunetul. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Enunţ: I. 2. b. c. 20 Hz şi 10 KHz. d. 3. 4. unidimensional. foni. numeric. W/m2.Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-5). Sunetul este un semnal: a. sub pragul de audibilitate al urechii. b. 16 Hz şi 20 KHz. încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. în funcţie de sensibilitatea maximă a urechii. să identifice tipurile de sunet. 200 Hz şi 160 KHz. dB. 20 Hz şi 160 KHz. 3. egal cu pragul de audibilitate al urechi. Echipamentele digitale de înregistrare a sunetului preiau semnalul de la sursa sonoră sub formă: a.

b. de impulsuri; c. analogică; d. de imagini optice. II. În coloana A, sunt enumerate principalele procese realizate pe ramura de redare a unui aparat de înregistrare audio numerică, iar în coloana B, rolul acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B. (10p) A. Procese ramură redare 1. separare impulsuri sincronizare 2. decodare B. Semnificaţie a. conversia semnalului în eşantioane analogice cu frecvenţa celor de înregistrare

b. decodare, detecţie, corecţie erori în vederea obţinerii semnalului numeric 3. conversie D/A c. limitarea benzii de frecvenţă, discretizare în timp a semnalului analog 4. reeşantionare d. transformarea semnalul citit de pe suport în semnal numeric, cu refacerea fluxului de date e. conversia numeric analogică a semnalului pentru redare pe dispozitive clasice Criteriile de evaluare şi notare Subiectului I – se acordă 5 puncte. Subiectului II – se acordă 4 puncte. Se acordă 1 punct din oficiu. Barem de corectare şi notare: IV. (2 puncte) 1-b, 2-d, 3-b, 4-c, 5-c Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului, 0 puncte. V. (2 puncte) 1-d, 2-b, 3-e, 4-a Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului, 0 puncte. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect, chiar dacă se va utiliza altă formulare, se va acorda punctajul prevăzut în barem.

279

Testul 8
Modulul: Conceperea produselor multimedia
Competenţe: Se familiarizează cu prelucrarea secvenţelor audio-video pentru produsele multimedia. Obiectivele evaluării: 1. să utilizezi în aplicaţii practice diferite tipuri de microfoane. 2. să explici modul de funcţionare a unui microfon. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul lecției Captarea semnalelor audio. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Enunţ: Realizaţi un eseu cu tema „Captarea semnalelor audio” ţinând cont de: a. b. c. Definiţia microfonului. Clasificarea microfoanelor. Caracteristicile tehnice ale microfoanelor.

Instrucţiuni pentru elevi Timpul de lucru este 50 minute. Criteriile de evaluare şi notare Pentru definiţie se acordă 2 puncte. Pentru clasificarea microfoanelor se acordă 3 puncte. Pentru caracteristicile tehnice ale microfoanelor se acordă 4 puncte. Se acordă 1 punct din oficiu. Barem de corectare şi notare: Microfonul este un traductor electroacustic cu ajutorul căruia se transformă energia acustică în energie electrică, forma undelor electrice generate trebuind să fie cât mai apropiată de cea a undelor acustice. Pentru a se efectua această transformare se foloseşte variaţia momentană a presiuni aerului provocată de unda acustică. Pentru definiţie se acordă 2 puncte. 280

Clasificarea microfoanelor se face în funcţie de următoarele criterii: După modul de transformare a energiei acustice: electrodinamice, la care o bobină sau o bandă metalică se deplasează sub acţiunea presiunii sonore într-un câmp magnetic constant electromagnetice la care oscilaţiile electrice apar într-o bobină fixă datorită deplasării unei armături într-un câmp magnetic piezoelectrice la care apar sarcini electrice când se exercită o presiune asupra cristalului piezoelectric electrostatice la care curentul apare în circuitul unui condensator când distanţa între plăcile lui se modifică.

Din punctul de vedere al alimentării: pasive la care energia acustică reglează cantitatea de energie electrică dintr-un circuit alimentat independent (este cazul microfoanelor electrostatice) active la care energia acustică se transformă direct energie electrică (aşa cum se întâmplă la microfonul electrodinamic sau piezoelectric).

Din punct de vedere al caracteristicii de directivitate: microfoane unidirecţionale care sunt sensibile la sunete ce vin dintr-o singură direcţie. microfoane bidirecţionale care sunt sensibile la sunete ce vin din două direcţii opuse.

Din punct de vedere al mărimii care acţionează pentru punerea în funcţiune a sistemului oscilant al microfonului: microfoane sensibile la presiunea acustică, care funcţionează sub acţiunea presiunii instantanee exercitată pe o singura faţă a membranei microfonului. Cealaltă faţă a membranei închide o cavitate în care se găseşte aer la presiunea atmosferică. microfoane sensibile la diferenţa de presiune, care funcţionează sub acţiunea diferenţei dintre presiunile acustice instantanee, exercitate pe cele două feţe ale membranei. microfoane cu acţiune combinată, care sunt sensibile atât la presiune cât şi la diferenţa de presiune.

-

-

Pentru clasificarea completă se acordă 3 puncte. Pentru răspuns parţial complet se acordă 1,5 puncte. Pentru lipsa răspunsului, 0 puncte. Caracteristicile tehnice ale microfoanelor: Impendanţa de sarcină nominală este specificată de constructor pentru a indica condiţiile de conectare pe lanţul electroacustic şi se măsoară la bornele de ieşire

281

ale microfonului. Ea poate fi mică, cu valori nominalizate de 30, 50, 200 sau 600 ohm sau mare cu valoarea aproximativă de 10 000 ohm. Sensibilitatea nominală reprezintă raportul dintre tensiunea produsă la bornele de ieşire ale microfonului şi presiunea acustică a câmpului în care se găseşte microfonul: E =U/P. Sensibilitatea nominală se exprimă în mV/µbar şi serveşte pentru compararea microfoanelor diferitelor tipuri de microfoane. Caracteristica de frecvenţă nominală reprezintă raportul dintre tensiunea obţinută la bornele microfonului în funcţie de frecvenţa, la presiunea constantă şi unghiul de incidenţă a undei acustice stabilit (de obicei, un unghi de 90º faţă de suprafaţa membranei). Acest raport se exprimă în decibeli, iar frecvenţa de referinţă cea mai des întâlnită este frecvenţa de 1 000 Hz. Caracteristica de directivitate este curba care reprezintă sensibilitatea în câmp liber a unui microfon, în funcţie de unghiul de incidenţă al undei acustice, pentru o frecvenţă dată sau pentru o bandă îngustă de frecvenţă. Presiunea acustică limită (limita de vârf) este presiunea acustică maximă pe care o poate suporta un microfon fără a-şi modifica parametrii. Nivelul echivalent zgomotului propriu este zgomotul produs de microfon (datorită agitaţei termice a electronilor în circuitele sale electrice) şi care limitează nivelul inferior de presiune acustică.

-

-

-

Pentru clasificarea completă se acordă 4 puncte. Pentru răspuns parţial complet se acordă 2 puncte. Pentru lipsa răspunsului, 0 puncte. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect, chiar dacă se va utiliza altă formulare, se va acorda punctajul prevăzut în barem.

282

Testul 9
Modulul: Conceperea produselor multimedia
Competenţa: Se familiarizează cu prelucrarea secvenţelor audio-video pentru produsele multimedia Obiectivele evaluării: 1. să definească noţiunea de cameră video si standard Tv; 2. să enumere componentele semnalului video complex SVC; 3. să indice principalele caracteristici ale unui dispozitiv videocaptor CCD. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul lecţiei Echipamente pentru captarea semnalului video. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Enunţ: 1. 2. 3. 4. 5. Definiţi noţiunea de semnal video de televiziune; Enumeraţi componentele semnalului video complex SVC; Identificaţi operaţiile realizate de un sistem de televiziune; Indicaţi principalele caracteristici ale unui dispozitiv videocaptor CCD; Specificaţi domeniul de utilizare a două tipuri de filtre optice întâlnite la camerele TV.

Instrucţiuni pentru elevi Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru este 50 minute. Criteriile de evaluare şi notare Subiectului 1 – se acordă 1 punct. Subiectului 2 – se acordă 2 puncte. Subiectului 3 – se acordă 2 puncte. Subiectului 4 – se acordă 2 puncte. Subiectului 5 – se acordă 2 puncte. Se acordă 1 punct din oficiu. Barem de corectare şi notare: 283

Se acordă 1 punct din oficiu. 1. (1p) Semnalul de televiziune este un semnal electric unidimensional care poartă informaţia optică bidimensională a imaginii în mişcare. Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 2. (2p) Componentele SVC: semnal video proporţional cu strălucirea (luminanţa) liniilor explorate; semnal de sincronizare format din impulsuri de sincronizare pe orizontală şi verticală. Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2p; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 3. (2p) La emisie: - conversie optic-electric; - conversie bidimensional-unidimensional; - sincronizarea explorării, pe cadre şi linii; La recepţie: - conversie electric-optic; - conversie unidimensional-bidimensional; - sincronizarea explorării, pe cadre şi linii; Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2p; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 4. (2p) Caracteristici ale dispozitivelor videocaptoare: - caracteristica de transfer; - caracteristica spectrală; - puterea de rezoluţie. Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2p; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 5.(2p) Filtrul neutru – se foloseşte pentru atenuarea luminii în mod uniform pentru toate lungimile de undă; Filtrul de ultraviolet – pentru atenuarea luminii în zona de ultraviolet; Filtrul de polarizare – se foloseşte la captarea de imagini în mediile cu reflexii; Filtrul de conversie a culorii – modifică temperatura de culoare a luminii cu scopul realiza balansul de alb. Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2p; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect, chiar dacă se va utiliza altă formulare, se va acorda punctajul prevăzut în barem.

284

Testul 10
Modulul: Conceperea produselor multimedia
Competenţa: Implementează text, imagine, sunet şi animaţie. Obiectivele evaluării: 1. să realizeze prelucrări de imaginii digitale 2. să obţină imaginii în format tipărit Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul lecţiei cu titlul Prelucrarea imaginii digitale. Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de informatică, fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi o imagine digitală şi va rezolva individual subiectele la calculator. Pe fiecare calculator este instalat un software pentru prelucrarea imaginii. Enunţ: Pornind de la figura nr.1 urmaţi etapele necesare pentru obţinerea figurii nr. 2.

Figura nr. 1 Instrucţiuni pentru elevi

Figura nr. 2

Veţi deschide imaginea cu un editor de imagine pentru prelucrarea acesteia. Imaginea finală se va imprima pe suport de hârtie.

285

Criteriile de evaluare şi notare Pentru fiecare etapă de prelucrare se acordă 1 punct. Pentru obţinerea imaginii nr. 2 şi imprimarea acesteia se acordă 1 punct. Se acordă 1 punct din oficiu. Barem de corectare şi notare: Pentru fiecare din următoarele etape de prelucrare se acordă 1 punct. • • • • • • • • "crop" (decupare şi re-încadrare), "fill light", "autocontrast", "sharpen" (mărirea clarităţii), "saturaţia culorilor" (75 %), "straighten" (uşoară răsucire spre dreapta), "tunning" ("fill light" - 25%, "highlighting" - 50% şi "shadows" - 75%) "saturaţie" (de data aceasta 100%).

Pentru obţinerea imaginii nr. 2 şi imprimarea acesteia se acordă 1 punct. Se acordă 1 punct din oficiu.

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării Se vor relua aplicaţiile de către elevii care nu au obţinut notă de promovare. Se pot reactualiza anumite conţinuturi.

286

Testul sumativ 1
Modulul: Conceperea produselor multimedia
Competenţe: 1. Utilizează software specific în procesarea textului. 2. Prelucrează imagini pentru produse multimedia. Obiectivele evaluării: 1. să prezinţi tipurile de procesoare de texte; 2. să utilizezi procesoarele de texte în aplicaţii; 3. să respecţi regulile de tehnoredactare în procesarea textului; 4. să utilizezi noţiunile de bază în teoria culorilor; 5. să utilizezi software specific în prelucrarea imaginilor digitale; 6. să optimizezi fişierelor de tip imagine. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul modulului ca evaluare sumativă a primelor două competenţe ale modulului. Tipul testului: probă scrisă şi practică Durata evaluării :Timp de lucru: 5 x 50 minute Enunţ: Veți prezenta un portofoliu care va cuprinde următoarele: Lista conţinutului acestuia (sumarul, care include titlul fiecărei lucrări, nr. pagină); 1. Un referat cu tema ”Procesoare de texte” în care să prezentaţi avantajele utilizării procesoarelor de texte; 2. Un rezumat al temei ”Operaţii cu fişiere de tip text”; 3. Un eseu de maxim o pagină cu tema ”Modele de culoare”; 4. Un număr de 5 imagini care să fie prelucrate prin transformări geometrice afine şi transformări specifice; 5. Un studiu de caz cu tema ”Procesarea imaginii digitale”.

287

Instrucţiuni pentru elevi Portofoliul va fi cuprinde toate elementele prezentate. Se vor respecta regulile şi recomandările de tehnoredactare. Imaginile se vor prelucra cu un soft specific utilizat la clasă. Criteriile de evaluare şi notare 1. Pentru referatul cu tema ”Procesoare de texte” se acordă 2 puncte; 2. Pentru rezumatul temei ”Operaţii cu fişiere de tip text” se acordă 1 punct; 3. Pentru eseul de maxim o pagină cu tema ”Modele de culoare” se acordă 2 puncte; 4. Pentru cele 5 imagini prelucrate prin transformări geometrice afine şi transformări specifice se acordă 2 puncte; 5. Pentru studiul de caz cu tema ”Procesarea imaginii digitale” se acordă 2 puncte; Se acordă 1 punct din oficiu. Barem de corectare şi notare: 1. Pentru referatul cu tema ”Procesoare de texte” se acordă 2 puncte dacă se va face referire la: • • • Scopul utilizării procesoarelor de texte; Tipuri de procesoare de texte; Terminologia utilizată în procesarea textelor.

Pentru abordarea parţială a subiectului se va acorda 1 punct. 2. Pentru rezumatul temei ”Operaţii cu fişiere de tip text” se acordă 1 punct dacă se va face referire la: • • • • definiţia fişierelor; tipuri de extensii; clasificarea fonturilor; formatarea la nivel de caracter, paragraf, pagină.

Pentru abordarea parţială a subiectului se va acorda 0,5 puncte. 3. Pentru eseul de maxim o pagină cu tema ”Modele de culoare” se acordă 2 puncte; Pentru punctajul maxim se acorda pentru utilizarea limbajului de specialitate, creativitate, respectarea regulilor de tehnoredactare.

288

creativitate. concluzii. Pentru fiecare imagine prelucrată se acordă 0. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru punctajul maxim se va ţine seama de conţinutul ştiinţific al materialelor din portofoliu. Pentru studiul de caz cu tema ”Procesarea imaginii digitale” se acordă 2 puncte dacă va conţine informaţii esenţiale despre planul studiului. cercetare. de respectarea regulilor şi recomandărilor de tehnoredactare. etape. utilizarea limbajului de specialitate.4 puncte. abilităţi practice în prelucrarea imaginilor. 5. Se acordă 1 punct din oficiu. 289 . Pentru cele 5 imagini prelucrate prin transformări geometrice afine şi transformări specifice se acordă 2 puncte.4.

290 . să utilizeze echipamente periferice specifice prelucrării audio-video. 2. Un rezumat al temei ” Digitizarea materialelor audio-video ”. să respecte regulile de prelucrare şi digitizare a materialelor audio-video. sunet şi animaţie Obiectivele evaluării: • • • • • • să prezinte materiale audio – video specifice produselor multimedia. 3. pagină). Un eseu de maxim trei pagini cu tema ” Formate de fişiere audio – video ”. Un referat cu tema ” Materiale audio – video specifice produselor multimedia” în care să prezentaţi şi echipamentele specificeprelucrării audio-video. 1. Tipul testului: probă scrisă şi practică Durata evaluării Timp de lucru: 250 minute (câte 50 de minute pentru fiecare cerință) Enunţ: Veţi prezenta un portofoliu care va cuprinde următoarele: Lista conţinutului acestuia (sumarul. nr. să utilizeze software specific în prelucrarea imaginilor digitale. care include titlul fiecărei lucrări. imagine. să utilizeze noţiunile de bază în teoria culorilor.Testul sumativ 2 Modulul: Conceperea produselor multimedia Competenţe: • • • Prelucrează secvenţe audio-video pentru produsele multimedia Creează conţinut interactiv multimedia Integrează text. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul modulului ca evaluare sumativă a celor trei competenţe (ultimele 3 competenţe ale modulului). să optimizeze fişierelor de tip imagine.

291 . 2. Echipamente periferice specifice prelucrării audio-video. clasificarea formatelor. 2. Se acordă 1 punct din oficiu. Pentru referat cu tema ” Materiale audio-video specifice produselor multimedia” se acordă 2 puncte dacă se va face referire la: • • • Caracteristici-proprietăţi ale materialelor audio-video. 5. 3. Pentru studiul de caz cu tema ”Editarea secvenţelor audio video” se acordă 2 puncte. Barem de corectare şi notare: 1. film. Pentru rezumatul temei ”Digitizarea materialelor audio-video” se acordă 1 punct dacă se va face referire la: • • • • Formate de codificare audio-video. Tipuri de materiale: imagine. Un studiu de caz cu tema ”Editarea secvenţelor audio video”. Conversia între formate. Instrucţiuni pentru elevi Portofoliul va cuprinde toate elementele prezentate. Pentru eseul de maxim trei pagini cu tema ”Formate de fişiere audio-video” se acordă 2 puncte. modul de realizare a conversiei din format analog în format digital. Pentru cele 3 minute de captură video şi conversia acesteia din format analog în format digital se acordă 2 puncte. 4. Pentru rezumatul temei ”Digitizarea materialelor audio-video ” se acordă 1 punct. 4. 5. Se vor respecta regulile şi recomandările de editare şi procesare audio-video. Criteriile de evaluare şi notare 1.O captură video de maxim 3 minute realizând conversia din format analogic în format digital. Pentru referatul cu tema ”Materiale audio-video specifice produselor multimedia” se acordă 2 puncte. Materialele video şi audio se vor prelucra cu un soft specific utilizat la clasă. sunet.

abilităţi practice în prelucrarea sunetului şi a imaginii. 5. 292 . concluzii. etape de lucru. cercetare. respectarea regulilor de editare audio-video. de respectarea regulilor şi recomandărilor de editare audio-video.Pentru cele trei minute de captură video şi conversia lor din format analog în format digital se acordă 2 puncte.3.Pentru studiul de caz cu tema ”Editarea secvenţelor audio-video” se acordă 2 puncte dacă va conţine informaţii esenţiale despre planul studiului. Punctajul maxim se acordă pentru utilizarea limbajului de specialitate. utilizarea limbajului de specialitate.Pentru eseul de maxim o pagină cu tema ”Formate de fişiere audio-video” se acordă 2 puncte. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru punctajul maxim se va ţine seama de conţinutul ştiinţific al materialelor din portofoliu. Pentru captură fără a se realiza conversia intre formate se acordă 1 puncte. creativitate. Se acordă 1 punct din oficiu. 4. creativitate.

testare. 2. să utilizeze elemente de animaţie. 4. Creează conţinut interactiv multimedia 3. nivel de complexitate. să respecte relaţiile dintre elemente. durată. Instrucţiuni pentru elevi 293 . oral sau practică Durata evaluării Timp de lucru: 200 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va în laboratorul de informatică. 6. utilizând calculatorul şi internetul. validare. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul modulului ca evaluare sumativă a ultimelor trei competenţe ale modulului. să utilizeze metode de interacţiune cu utilizatorul utilizate în scenarii . să optimizeze fişierele de obţinere a produsului finit : salvare. 5. 3. sunet şi animaţie Obiectivele evaluării: 1. Prelucrează secvenţe audio-video pentru produsele multimedia 2. claritate. să utilizeze software specific creării elementelor de conţinut ale unui scenariu . Tipul testului: probă scrisă. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. să prezinte modul de proiectare a unui scenariu. imagine. Integrează text. Enunţ: Realizaţi un proiect cu tema ”Facilităţi de creare a obiectelor grafice şi a elementelor de compoziţie şi design”.Testul sumativ 3 Modulul: Conceperea produselor multimedia Competenţe: 1.

conţinut ştiinţific şi bibliografie. Utilizare eficientă şi adecvată a informaţiilor şi resurselor. Satisfăcător 1 punct Nu a utilizat suficient resursele şi informaţiile. selectarea informaţiilor. Proiectul va cuprinde pagina de titlu. Prezentare destul de atractivă. Utilizarea destul de adecvată a resurselor şi informaţiilor. elemente de interacţiune şi semnalizare pe baza cunoştinţelor acumulate anterior şi pe baza informaţiilor selectate cu ajutorul internetului. 7. utilizarea adecvată a informaţiilor şi resurselor Elemente necesare: Elemente de Foarte bine 2 puncte Original şi creativ. culegerea informaţiilor. 2.Proiectul va cuprinde informaţii despre modalităţi de creare a figurilor şi corpurilor geometrice. conţinut ştiinţific. materiale de prezentare. redactarea documentaţiei. Majoritatea elementelor sunt prezentate.5 puncte Destul de creativ şi original. Prezentare foarte atractivă. Fără originalitate şi creativitate în realizarea produsului. Elementele solicitate sunt sumar prezentate 294 Punctaj / criteriu . comportament. Barem de corectare şi notare: Pentru evaluarea proiectului se va utiliza următoarea fişa de evaluare: Fişă de evaluare Numele şi prenumele elevului _____________________________________ Data _______________________ Criterii de evaluare Prezentare. 8. 3. încadrare în termene. imagine. analiza informaţiilor. Punctajul se va acorda pe baza unei fişe de evaluare. 5. cuprins. Criteriile de evaluare şi notare Criteriile de evaluare a proiectului sunt : 1. creativitate şi originalitate. utilizare resurse. Toate elementele solicitate sunt evidente. 6. 9. text grafic. argument. Bine 1. 4.

Respectarea timpului de realizare dar fără stabilirea unui plan de acţiune. structurarea elementelor şi informaţiilor documentaţia este foarte bine structurată. prezentare produs Limbaj: claritate. încadrare în timp. utilizare elemente grafice. documentaţia este sumară. Nerespectarea întocmai a timpului de realizare a produsului. adecvate. ortografie. accesibilitate. Materiale de Materiale de prezentare prezentare sumar interesante . fără oarecum original. Limbaj de Limbaj de comunicare comunicare aproape clar şi inadecvat. realizate. elemente grafice deosebite. Limbaj de comunicare clar. sau majoritatea nu sunt prezentate. adecvat. Stabilirea unui plan de acţiune şi respectarea riguroasă a acestuia. fără greşeli gramaticale sau de ortografie. accesibilitate. elemente grafice inadecvat. La final. corectitudine gramaticală şi ortografică Prezentare estetică. monitoriza şi evalua progresul în elaborarea proiectului. cu puţine incoerent şi cu greşeli de greşeli exprimare şi de gramaticale şi de ortografie. Utilizarea surselor de documentare destul de variate. elemente grafice informaţiile simple sau slab structurate bine şi executate. originalitate. documentaţia este bine structurată. include această listă în proiectul tău ca anexă. elemente de animaţie. 295 . elementele informaţionale structurate adecvat şi profesionist. Utilizarea unui număr redus de surse de informare şi documentare. software specific realizării produselor multimedia Organizare şi eficienţă: selectare adecvată a materialelor. Utilizarea surdelor de informare şi documentare foarte diversificate. Total Instrucţiuni pentru evaluatori Se poate utiliza următoarea fişă de verificare a progresului în elaborarea proiectului de către elevi. artistică: originalitate.interfaţă. adecvat. Materiale de prezentare originale. Fişa de verificare pentru înregistrarea progresului Utilizează aceasta listă de verificare pentru a-ţi planifica.

Am revăzut proiectul. De făcut În desfăşurare Finalizat 296 . Am inclus texte şi imagini specifice.Cerinţe Am elaborat o schiţa a proiectului. Am respectat drepturile de autor. Am elaborat un scenariu al prezentării. Am elaborat bibliografia. Am creat o pagina de titlu care conţine titlul proiectului şi numele autorului. Am formulat un argument care să explice scopul proiectului. Am citat corect sursele utilizate. Am inclus toate aspectele de conţinut cerute. Am respectat termenele.

Rafael. 2009 3. Digital Image Processing. Gonzalez. (1993). Addison-Wesley Publishing Company 4.Bibliografie Conceperea produselor multimedia 1. Jeffrey Bardzell . Woods. Jordan Chilcott . Tom Green. 2009 2.ro.ro.tvet. Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea ANALIST PROGRAMATOR www.Macromedia Flash 8 Profesional 5. Richard.tvet.Studio MX 2004 297 . Curriculum pentru calificarea ANALIST PROGRAMATOR www.

MODULUL VIII: Crearea site-urilor Web 298 .

AUTORI: OBOGEANU GHEORGHIŢA – profesor grad didactic I. Bucureşti CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 299 . COORDONATOR: MARIANA VIOLETA CIOBANU – profesor grad didactic I. Colegiul Tehnic „Media”.

O aplicaţie folosită pentru crearea paginilor Web 300 . Care este diferenţa dintre Internet şi World Wide Web? a. Un instrument de căutare care găseşte informaţii cu ajutorul unor cuvinte cheie b. Ce semnificaţie au http:// şi edu din următorul URL: http://www. orală Durata evaluării Timp de lucru: 90 minute Enunţ: I. b. Accesarea World Wide Web este gratuită. sunt doi termeni diferiţi care reprezintă acelaşi lucru c. Guvernele deţin Internetul.ro ? Protocolul de transfer şi hiperlegătura (hyperlink) Protocolul de transfer şi sufixul care indică tipul organizaţiei Protocolul de transfer şi numele domeniului Protocolul de transfer şi sufixul care indică codul ţării 2. 1. d.Testul 1 Modulul: CREAREA SITE-URILOR WEB Competenţe Utilizează resursele web şi tehnologii pentru realizarea site-urilor web Obiectivele evaluării: Să defineşti noţiunile de client şi server Să cunoşti rolul celor 2 componente Să realizezi structura modelului client – server Să defineşti corect noţiunea de ISP Să identifici diferite browsere de Internet Să utilizezi diferite browsere de Internet Să cunoşti elementele de interfaţă a browserelor de Internet Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii cu tema Noţiuni generale World Wide Web Tipul testului: probă scrisă. pe când organizaţiile comerciale deţin World Wide Web d.edu. Nu este nici o diferenţă. celelalte site-uri de pe Internet percep o taxă pentru serviciile lor 3. c. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect : a. Ce reprezintă un browser de web si la ce este utilizat? a. World Wide Web este o parte a reţelei Internet în timp ce Internet este o reţea globală de reţele b.

dacă apreciaţi că enunţul este corect . IV. Web server 2.protocol://host:port/cale/nume_fişier Internetul este o reţea a sistemului de operare 1. Documente hipertext sunt create cu ajutorul HTTP . un program care furnizează pagini Web la cerere e. iar în coloana B sunt precizate analogii. În coloana A sunt indicați termenii. adresa unei pagini Web III. Ce reprezintă un ISP? firmă care asigură servicii de conectare la Internet Un motor de căutare care găseşte informaţii pe Internet hiperlegătură (hyperlink) la o pagină web Un Protocol de Servicii Internet (Internet Service Protocol) 5. calea către fişierul care se doreşte a fi primit d.b. Un calculator client se conectează la un calculator server pe care există informaţiile. este un document conţinând porţiuni de text care se conectează cu alte documente c. Uniform Resource Locator 5. Realizaţi configuraţia modelului client-server pe schema de mai jos: 301 . d. firmă sau organizaţie care oferă acces la Internet şi servicii conexe f. Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. serverul fiind un calculator mult mai puternic Protocolul care descrie cererile şi răspunsurile permise (protocolul de transfer standard) utilizat de Web este HTML c. Un program cu ajutorul căruia vizualizăm si folosim informaţiile de pe World Wide Web 4. Browserele web 4. Un URL are următoarea forma . dacă apreciaţi că enunţul este fals. c. Http reprezintă : High Task Termination Procedure Hyper Teletext Protocol Hypertext Transfer Protocol Hypertext Transfer Procedure II. sunt programe client folosite pentru a accesa site-uri şi pagini Web b.limbaj de marcare hipertext. a. b. Furnizorii de servicii Internet 3. O aplicaţie creată pentru a compune şi răspunde la e-mail d.d. e.Transcrieţi litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a.c. respective litera F. Coloana A 1. c. HyperText Coloana B a. Scrieţi structura unei adrese URL şi descrieţi rolul şi semnificaţia fiecărui element 2. b. d.e) şi notaţi în dreptul ei litera A.a.

0.2 puncte pentru fiecare răspuns corect II. 0.2 puncte 2. a-A. iar dacă este specificat. 5-b VIII. 3 puncte Barem de corectare şi notare: VI. 2-e. c. protocol://host:port/cale/nume_fişier a.V.8 puncte pentru descrierea a cel puţin 5 elemente de interfaţă pentru fiecare browser 0. – 1 punct V. numărul portului trebuie precedat de semnul “:” d. e.2 puncte pentru fiecare componentă descrisă pe scurt 2. pictograma. File – numele fişierului cerut. 4-f. c-F. 1.5 puncte pentru fiecare denumire şi pictogramă (maxim 2 elemente) Câte 0.4 puncte pentru motivarea alegerii unuia dintre browsere Instrucţiuni pentru evaluatori 302 .2 puncte pentru fiecare componentă identificată 0. e-F IX. Dacă este omis. 5-c VII. Port –portul calculatorului gazdă pe care rulează serverul Web. 0. b-F. 3-a.2 puncte pentru fiecare răspuns corect IV. 1-c. 4-a. 0. Host –serverul Web de la care vor fi obţinute obiectele. 2-a. atunci se foloseşte portul implicit. Protocol – protocolul care va fi folosit pentru a obţine obiectul. Câte 0. Path –calea către fişierul care se doreşte a fi primit sau scriptul care trebuie executat. Precizaţi ce browser de Internet aţi dori să utilizaţi motivând alegerea. 0. b. 1. 3-d. elemente de interfaţă.2 puncte pentru fiecare răspuns corect III.25 puncte pentru fiecare componentă a modelului corect identificată V. . Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu I. d-A. Realizaţi un eseu privind 2 browsere de Internet în care să specificaţi: denumirea. 1-d.

) se va acorda punctajul prevăzut în barem.Pentru fiecare răspuns corect. schemă etc. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text. 303 . grafic.

Testul 2 Modulul: CREAREA SITE-URILOR WEB Competenţe Utilizează resursele web şi tehnologii pentru realizarea site-urilor web Obiectivele evaluării: - Să Identifici elementele unei adrese de e-mail Să utilizezi corect facilităţile serviciului de e-mail Să identifici diferite servicii de Internet Să utilizezi diferite servicii de Internet Să cunoşti elementele de interfaţă a serviciilor de Internet Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii cu tema: Servicii Internet. O semnătură electronică folosită pentru a cumpăra bunuri pe Internet b. O semnătură electronică care conţine toate adresele de mail din lista proprie d. FTP reprezintă : a. un protocol de transfer al hypertextului b. Introducerea detaliilor cărţii de credit într-un formular electronic c. un protocol de transfer al fişierelor 2. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect : 1. Care dintre următoarele ar putea conduce la posibilitatea unei fraude la cumpărarea unor produse de pe Internet? a. Semnătură digitală este: a. un protocol de transport al fişierelor d. oraşului şi codului poştal într-un formular electronic b. un protocol de transfer al datelor c. O semnătură electronică care apare în toate fişierele ataşate c. Utilizarea unui coş electronic pentru a selecta produsele cumpărate 304 . Tipul testului: probă scrisă sau orală Durata evaluării Timp de lucru: 90 minute Enunţ: I. Introducerea numelui străzii. asigurând destinatarul de identitatea expeditorului si de integritatea mesajului 3. O semnătură electronică ce permite autentificarea mesajelor digitale.

Serviciul FTP (File Transfer Protocol) este o metodă rapidă şi simplă pentru transferul fişierelor între două calculatoare aflate în aceeaşi reţea sau în reţele diferite. Transcrieţi litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a. iar în coloana B sunt precizate analogii. În coloana A sunt indicaţi termenii. prin intermediul Internetului Posta electronica (e-mail) este un serviciu pe Internet. participanţii au nevoie de echipamente compatibile b. . Arhivarea şi comprimarea emailurilor şi transmiterea lor sub formă de newsletter Retransmiterea unui mesaj trimis către alte adrese Ştergerea doar a unora dintre mesajele primite II. respective litera F. semnătura 2. dacă apreciaţi că enunţul este corect . mesajul ce va fi transmis destinatarului b. a.c.d. Din lista de mai jos alegeţi acţiunea ce nu poate fi realizată într-o căsuţă de email de la www. care deţin sau nu deţin un cont de e-mail 305 c.yahoo. adresele la care se va trimite e-mailul simultan cu destinatarul principal. Coloana A 1. conţine informaţiile necesare pentru ca mesajul sa ajungă la destinaţie c. dar şi pentru ceilalți destinatari e. adrese vizibile pentru destinatarul principal. conţinutul III. Alegeţi din lista de mai jos simbolul ce trebuie să fie prezent într-o adresă de email validă: # & @ $ 5. CC 4. Pentru a putea participa la o videoconferinţă. Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.e) şi notaţi în dreptul ei litera A.com Citirea mesajelor primite b. adresele la care se va trimite e-mailul simultan cu destinatarul principal. ce permite comunicaţia între utilizatori. indiferent de tipul şi dimensiunea fişierelor. Introducerea tipului de produse cumpărate într-un formular electronic 4. BCC Coloana B a.d. From: 3. asigura identificarea în mod unic a expeditorului mesajului f. dar nu sunt vizibile şi pentru ceilalţi destinatari d. dacă apreciaţi că enunţul este fals.b. completat automat de program cu adresa celui care trimite mesajul 5.

e. IV. 0. Enumeraţi 5 modalităţi de întrebuinţare a unui wiki V. c-F. d-A.2 puncte pentru fiecare răspuns corect III. 2-d.modul de utilizare a acestora Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu I.5 puncte pentru fiecare condiţie corect formulată 2. 1.scopul acestora . 0. b-A.denumirea serviciului sau facilităţii . 5-a III. a-A. 3 puncte Barem de corectare şi notare: I.d. 5-b II. Realizaţi un eseu privind 5 facilităţi şi servicii Internet în care să specificaţi: . 3-b. 306 . 0. 1-c. 2-f. 4-c. 4-c.2 puncte pentru fiecare răspuns corect IV.3 puncte pentru fiecare modalitate corect enunţată V. – 1.5 puncte V. 0. 1.2 puncte pentru fiecare răspuns corect II. 1-e. 3-d. – 1. 1. e-F IV.5 puncte 2. Scrieţi condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească un magazin electronic 2. 0. Mesageria instant este o forma de comunicare în timp real prin intermediul reţelei Chatul este un serviciu oferit de Internet care facilitează numai comunicarea scrisă între două sau mai multe persoane aflate în locaţii diferite şi care au acces la Internet.

) se va acorda punctajul prevăzut în barem. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii facilităţi şi servicii Internet şi apoi. 307 . Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. dacă este cazul.2 puncte pentru descrierea modului de utilizare pe scurt. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text. se reface acest test sau unul asemănător. schemă etc. grafic.1 puncte pentru fiecare facilitate corect identificată Câte 0.2 puncte pentru descrierea scopului fiecărui serviciu Câte 0.Câte 0.

308 . Ştergeţi toate mesajele trimise din folderul Sent Items. Goliţi folder-ul Deleted Items. Deschideţi o aplicaţie electronică de e-mail(ex. Sortaţi mesajele din Sent Items după date. astfel încât doi dintre ei să nu fie vizibili pentru ceilalţi destinatari. Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc în laboratorul de informatică. Deschideţi primul mesaj din folderul Sent Items. 9. Retransmiteţi mesajul (forward) la alţi 4 colegi 8. Conectaţi-vă cu noul ID 4. în ordine descrescătoare. Trimiteţi mesajul la 4 dintre colegi(pe adresele nou create). Fiecare elev are acces la un PC. yahoo). şi apoi ataşaţi un document 5. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele.Testul 3. 6.com 3.prenume@yahoo. Creaţi un mesaj nou. Creaţi-vă o adresă de e-mail noua de forma nume. Modulul: CREAREA SITE-URILOR WEB Competenţe Utilizează resursele web şi tehnologii pentru realizarea site-urilor web Obiectivele evaluării: - Să Identifici elementele unei adrese de e-mail Să utilizezi corect facilităţile serviciului de e-mail Să identifici diferite servicii de Internet Să utilizezi diferite servicii de Internet Să cunoşti elementele de interfaţă a serviciilor de Internet Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul lecţiei cu titlul „Poşta electronică”. completaţi câmpul subiect. Enunţ: 1. 2. 7.

Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1. Deschideţi un mesaj din Inbox.3 puncte 0.3 puncte 0. 13. 8. 7. Ştergeţi cel mai vechi mesaj din Inbox 15.8 puncte 0.3 puncte Barem de corectare şi notare: Punctajul se acordă pentru realizarea cerinţelor testului 309 .5 punct 0. 15.8 puncte 0. 14. 4.3 puncte 0. Transmiteţi mesajul la adresele memorate în Address Book 14. 5. 11. 10. Veţi retransmite (forward) acest mesaj unui coleg 11. 1 punct din oficiu 0. 6. Deschideţi un mesaj din Inbox.5 puncte 0. 3.3 puncte 1. 9.5 puncte 0.3 puncte 0. 13. 2. Introduceţi cel puţin 4 adrese în Address Book 12.10. Deconectaţi-vă Instrucţiuni pentru elevi Elevii vor urmări fiecare cerinţă şi le vor rezolva în ordinea indicată.5 puncte 1 punct 0.6 puncte 1 punct 0. 12.

3 0.3 1 Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii facilităţi şi servicii Internet şi apoi.3 1.3 0. Profesorul va monitoriza modul în care elevii realizează cerinţele testului.8 0. Pentru consemnarea rezultatelor evaluării se poate folosi un instrument de felul următor: Nume și C1 prenume C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 O F N O T A 0. în totalitate se acordă punctajul integral.6 1 0.8 0. În caz contrar se acordă proporţional cu ceea ce s-a realizat corect.5 1 0. corect.5 0. se reface acest test sau unul asemănător. Pentru fiecare cerinţă evaluatorul va consemna punctajul acordat. 310 . dacă este cazul.5 0.Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru realizarea cerinţei.5 0.3 0.3 0.

Testul 4 Modulul: CREAREA SITE-URILOR WEB Competenţe Utilizează resursele web şi tehnologii pentru realizarea site-urilor web Obiectivele evaluării: - Să Identifici elementele unei adrese de e-mail Să utilizezi corect facilităţile serviciului de e-mail Să identifici diferite servicii de Internet Să utilizezi diferite servicii de Internet Să cunoști elementele de interfaţă a serviciilor de Internet Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul lecţiei cu titlul „Poşta electronică”. Enumeraţi câteva avantaje şi câteva dezavantaje ale utilizării poştei electronice faţă de poşta obişnuită. Cum se foloseşte un blog? 9. Autostradă Informaţională. 2. Enunţ: 1. sau doar unui elev. 4. Ce reprezintă comerţul electronic? 8. Profesorul va adresa întrebări întregii clase. 3. Ce avantaje prezintă videochat-ul? 7. sau unui grup de elevi. Ce este e-learning? 311 . Descrieţi pe scurt termenul de www (World Wide Web). Care este diferenţa dintre Internet şi World Wide Web? 5. Ce este un forum? 6. Tipul testului: probă orală Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică. Explicaţi pe scurt următoarele noţiuni: Comerţ Electronic.

profesorul evaluator poate formula şi alte întrebări în funcţie de condiţiile concrete în scopul identificării corecte a modului de atingere a competenţelor din standard. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii facilităţi şi servicii Internet. De ce este necesar serviciul FTP Barem de corectare şi notare: Evaluatorul va admite orice răspuns al elevului care va răspunde corect cerinței Instrucţiuni pentru evaluatori Conținutul acestui test este orientativ. 312 .10.

Părăseşte aplicaţia. Creaţi un grup de conversaţii din care să facă parte 5 persoane 10. Realizaţi testări de sunet 6. Realizaţi setări audio astfel încât nivelul sunetului să fie mediu 8. Adăugaţi utilizatori la lista de prieteni 7. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. Fiecare elev are acces la un PC. Creaţi un cont propriu pe chat 5. Descărcaţi o versiune free a cestuia.Testul 5. Apelaţi unul dintre utilizatorii introduţi şi comunicaţi cu acesta 9. salvaţi pe desktop 3. Enunţ: 1. Instrucţiuni pentru elevi 313 . Modulul: CREAREA SITE-URILOR WEB Competenţe: Utilizează resursele web şi tehnologii pentru realizarea site-urilor web Obiectivele evaluării: - Să utilizezi diferite servicii de Internet: chat .SKYPE Să cunoşti elementele de interfaţă a serviciilor de Internet Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul lecţiei cu titlul „Servicii Internet . Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 90 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc în laboratorul de informatică. Instalaţi aplicaţia descărcată 4. Comunicaţi în cadrul grupului 11. Deschideţi un browser de Internet şi căutaţi serviciul de chat SKYPE 2.Chat”.

2.5 … … 314 . 4.5 C11 0. 3.5 OF NOTA 1 0. în totalitate se acordă punctajul integral.5 puncte 1 punct 1. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1.5 puncte 1 punct 0.5 puncte Barem de corectare şi notare: Punctajul se acordă pentru realizarea fiecărei cerinţe în parte Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru realizarea cerinţei. 7. 10. 6. Pentru fiecare cerinţă evaluatorul va consemna punctajul acordat. corect.5 puncte 1 punct 0. În caz contrar se acordă proporţional cu ceea ce s-a realizat corect. 5. 0.5 C4 1 C5 1 C6 0.5 puncte 0.5 C7 1 C8 0. 9. Profesorul va monitoriza modul în care elevii realizează cerinţele testului. 8. 11.5 puncte 1 punct 1 punct 0.Elevii vor urmări fiecare cerinţă şi le vor rezolva în ordinea indicată.5 C9 1 C10 1. Pentru consemnarea rezultatelor evaluării se poate folosi un instrument de felul următor: Nume şi C1 prenume 1 punct din oficiu C2 1 C3 0.

fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. Închideţi aplicaţia FTP Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 315 . Descărcaţi o aplicaţie de tip FTP server pe desktop 2. Fiecare elev are acces la un PC. Deschideţi FTP client 9. Modulul: CREAREA SITE-URILOR WEB Competenţe Utilizează resursele web şi tehnologii pentru realizarea site-urilor web Obiectivele evaluării: - Să utilizezi diferite servicii de Internet: FTP Să cunoşti elementele de interfaţă a serviciilor de Internet Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul lecţiei cu titlul „Transferul de fişiere în Internet. Dați drepturi utilizatorului pentru un fişier:scriere şi citite 8. Creaţi un utilizator şi parola acestuia 7. Instalaţi aplicaţia 5. Realizaţi transferul de fişiere 10. Enunţ: 1.Testul 6. Descărcaţi o aplicaţie de tip FTP client pe desktop 4. Instalaţi aplicaţia 3. Deschideţi FTP server 6.FTP” Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc în laboratorul de informatică.

5 puncte 9. se reface acest test sau unul asemănător. dacă este cazul. 1 punct 2.5 puncte 6. corect.5 C6 1 C7 1 C8 0. 1.5 OF 1 NOTA Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii facilităţi şi servicii Internet şi apoi.5 puncte 10.5 C9 1. 0.1. Profesorul va monitoriza modul în care elevii realizează cerinţele testului. 0.5 C1 0 0. Pentru consemnarea rezultatelor evaluării se poate folosi un instrument de felul următor: Nume şi C1 prenume 1 … … C2 1 C3 1 C4 1 C5 0. 1 punct 5. 1 punct 7. 1 punct 8.5 puncte 1 punct din oficiu Barem de corectare și notare: Punctajul se acordă pentru realizarea fiecărei cerințe în parte Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru realizarea cerinţei. În caz contrar se acordă proporţional cu ceea ce s-a realizat corect. în totalitate se acordă punctajul integral. 316 . 1 punct 3. 1 punct 4. 0. Pentru fiecare cerinţă evaluatorul va consemna punctajul acordat.

Etichetele HTML sunt incluse între: a) [ şi ] b) ( şi ) c) < şi > 2.Testul 7 Modulul: CREAREA SITE-URILOR WEB Competenţe Utilizează resursele web şi tehnologii pentru realizarea site-urilor web Obiectivele evaluării: - Să identifici diferite tipuri de editoare HTML Să cunoşti facilităţile diferitelor tipuri de editoare HTML Să alegi corect un editor HTML Să cunoşti noţiunea de HTML Să identifici tipurile de etichete(tag-uri) Să cunoşti structura de bază a unui document HTML Să cunoşti rolul XML Să identifici componentele XML Să realizezi structura XML Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii cu tema Editoare HTML. Tipul testului: probă scrisă HTML+XML Durata evaluării Timp de lucru: 90 minute Enunţ: I. 317 . Etichetele şi textul care nu sunt vizibile în pagină sunt plasate în blocul: a) Body 3. Pentru fiecare din ceriţele de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect : HTML este un acronim de la: a) Hyper Text Marker Line b) Hyper Text Markup Language c) Hyper Technical Method Library 1.

O pagina Web este formată din două părţi: a) Top şi Bottom b) Body şi Frameset c) Head şi Body 5. dacă apreciaţi că enunţul este corect . Comentarii. declaraţia tipului de document. II. instrucţiuni de procesare. entităţi III. dacă apreciaţi că enunţul este fals. referinţe la entităţi. Declaraţia regulilor de validare şi a tipurilor de date incluse în document c.0 4. instrucţiuni de procesare. A B 1.c. iar în coloana B sunt precizate analogii pentru structura unui document XML . Comentarii. Fişierul mypage. definiții: elemente. atribute. Prolog. Comentarii. secţiuni CDATA e. Începutul şi sfârşitul unei pagini este delimitată de perechea <html> </html>) e. Exemplul de mai jos: <TAG1> <TAG2>Text</TAG2> <TAG3>Text <TAG4>Text</TAG4> </TAG3>Text </TAG1> Este un exemplu de folosire corectă a etichetelor.e) şi notaţi în dreptul ei litera A. respective litera F. a. CORPUL 318 . Element rădăcină 4. elementul rădăcină 2. elemente. d.b. instrucţiuni de procesare. b. Transcrieţi litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a. Prolog a. Document XML b. În construcţia : <TITLE>Pagina mea</TITLE> Pagina mea reprezintă titlul care va apărea în bara de titlu a ferestrei browserului c. Corpul documentului care este delimitat de marcajele <head> TEXTULUI </head>. În coloana A sunt indicaţi termenii.d. Declarația tipului de document 3.htm nu este un fişier HTML d. Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.b) Head c) Table Ce fel de program este necesar pentru a scrie HTML? a) un editor de text b) un editor grafic c) HTML Development 4.

3-b. 4-a III.2 puncte pentru fiecare răspuns corect IV. Atribute 3. 1-b. Declaraţia tipului de document Instrucţiuni pentru elevi Elevii vor rezolva cerinţele testului Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu I. obiect şi WYSIWYG (What You See Is What You Get) şi apoi caracterizaţi pe scurt pe fiecare tip. Daţi câte un exemplu de editoare HTML din fiecare categorie: text. 2-c. d-A. Referinţe la entităţi 5. c-F. Enumeraţi 5 reguli pe care trebuie să satisfacă documentele XML 2. 5-c II. Instrucţiuni de prelucrare.25 puncte pentru fiecare răspuns corect III. Comentarii 4. 1-c. a-A.5 puncte 4. 4-a.5 puncte V. 3.IV. b-A. 0. exemple 6. V. 3-d. 3 puncte Barem de corectare şi notare: I. 0.2 puncte pentru fiecare răspuns corect II. e-F 319 . 0. – 1. 2-e. 1. Realizaţi un eseu despre marcajele ce pot fi folosite într-un document XML 1. Secţiuni CDATA 7. Începutul unui element şi tag-ul de sfârşit 2. – 1.

IV. 1. 0,3 puncte pentru fiecare regulă condiţie corect formulată 2. 0,2 puncte pentru fiecare exemplu de editor(maxim 0,6 total) 0,3 puncte pentru caracterizarea fiecărui tip V. Câte 0,1 puncte pentru fiecare element corect definit Câte 0,3 puncte pentru descrierea rolului fiecărui element 0,2 puncte pentru scrierea cel puţin unui exemplu de instrucţiune de prelucrare Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect, indiferent de formulare sau formatul de scriere (text, grafic, schemă etc.) se va acorda punctajul prevăzut în barem. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii privitoare la limbajele de marcare şi apoi, dacă este cazul, se reface acest test sau unul asemănător.

320

Testul 8
Modulul: CREAREA SITE-URILOR WEB Competenţe Utilizează resursele web şi tehnologii pentru realizarea site-urilor web Obiectivele evaluării:
-

să cunoşti structura modelului orientat-obiect DOM să cunoşti tehnici folosite pentru realizarea paginilor web să cunoşti avantajele principale ale utilizării acestora

Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul unui grup de lecţii cu tema Tipul testului: probă scrisă HTML+XML Durata evaluării Timp de lucru: 90 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică, fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. Enunţ: I. În coloana A sunt indicaţi termenii, iar în coloana B sunt precizate analogii între tip şi descendenţi pentru tipurile fundamentale de noduri specifice DOM. Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. A Tip 1. Document B Descendenţi a. Element, ProcessingInstruction, Comment,Text, CDATASection, EntityReference b. Element, ProcessingInstruction, Comment, Text,CDATASection, EntityReference c. Element, ProcessingInstruction, Comment,Text, CDATASection, EntityReference

2. DocumentFragment

3. DocumentType

321

4. EntityReference

d. Element, Text, Comment, ProcessingInstruction,CDATASection, EntityReference e. Element, ProcessingInstruction, Comment,DocumentType

5. Element 6. Entity

II. Transcrieţi litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a,b,c,d,e) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect , respective litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. a. b. Un script care functioneaza intr-un browser este un exemplu de aplicatie DOM DOM este o interfata independenta de platforma sau limbaj care permite programatorilor si scripturilor sa acceseze si sa updateze continutul, structura si stilul documentelor HTML si XML JavaScript este un limbaj de programare ce se poate folosi cu DOM DOM este unul şi acelaşi lucru cu DHTML Un DOM care implementeaza doar API-urile Level 1 APIs plus metoda importNode este conform doar cu Level 1, deoarece nu are suport complet pentru Level 2 III. Realizaţi un eseu despre Model orientat – obiect pentru documente DOM marcajele ce pot fi folosite într-un document XML, în care să specificaţi: a. Nivelele de specificare a modelului b. Descrierea modelului DOM Instrucţiuni pentru elevi: Elevii vor rezolva cerinţele testului Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu I. 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect II. 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect III. 4 puncte Barem de corectare şi notare: I. 1-e, 2-c, 3- , 4-b, 5-d, 6-a II. a-A, b-A, c-A, d-F, e-A

c. d. e.

322

III. 1 punct pentru precizarea celor 4 nivele(0,25 pentru fiecare nivel): a. Nivelul 0 (pentru HTML) a fost nivelul de funcţionalitate a versiunilor 3 ale navigatoarelor Netscape şi Internet Explorer. b. Nivelul 1 DOM - recomandare standardizată din 1998 c. Nivelul 2 DOM - standardizat în anul 2000 d. Nivelul 3 DOM - standardizat în cursul anului 2004. 1 punct pentru descrierea modelului DOM, 1 punct pentru prezentarea structurii arborescente. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect, indiferent de formulare sau formatul de scriere (text, grafic, schemă etc.) se va acorda punctajul prevăzut în barem. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii privitoare la tehnologii web și model orientat-obiect DOM şi apoi, dacă este cazul, se reface acest test sau unul asemănător.

323

Testul sumativ 1
Modulul: CREAREA SITE-URILOR WEB
Competenţe: Utilizează resursele web şi tehnologii pentru realizarea site-urilor web Obiectivele evaluării: 1. Să cunoşti noţiunile fundamentale www 2. Să utilizezi facilităţi şi servicii Internet 3. Să cunoşti software pentru realizarea site-urilor web 4. Să utilizezi software pentru realizarea site-urilor web 5. Să utilizezi tehnologii folosite în site-rile web 6. Să utilizezi modelul orientat – obiect pentru documente DOM Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul modulului ca evaluare sumativă pentru prima competenţă a modulului. Tipul testului: probă scrisă şi practică Durata evaluării Timp de lucru: 5 x 50 minute Enunţ: Realizaţi un portofoliu cu tema Resurse şi tehnologii Web care va cuprinde următoarele: 1. Lista conţinutului acestuia (sumarul, care include titlul fiecărei lucrări, nr. pagină); 2. Un referat cu tema ”Noţiuni fundamentale www” în care să prezentaţi noţiunile : clent-sever, hypertext, browser web, URL, ISP; 3. Un eseu de maxim 3 pagini cu tema ”tendinţe actuale în dezvoltarea facilităţilor şi serviciilor Internet”; 4. Un rezumat al temei ”Tehnologii folosite în paginile WEB”; 5. Un eseu de maxim o pagină cu tema ”Model orientat – obiect pentru documente DOM” 6. Un fişier care să ateste existenţa unui cont de utilizator şi utilizarea de facilităţi şi servicii internet: blog, forum, mail, mesagerie instant, transfer fişiere, conferinţe, wiki (minim 5 facilităţi). Instrucţiuni pentru elevi Portofoliul va fi cuprinde toate elementele prezentate. Se vor respecta regulile şi recomandările de tehnoredactare. Pentru punctul 5 se vor face Print scrin-uri, care să dovedească existenţa conturilor de utilizator pentru diferite servicii şi utilizarea acestora . 324

Criteriile de evaluare şi notare 6. Pentru referatul cu tema ” Noţiuni fundamentale www” se acordă 2 puncte; 7. Pentru eseul cu tema ”tendinţe actuale în dezvoltarea facilităţilor şi serviciilor Internet” se acordă 2 puncte 8. Pentru rezumatul temei ” Tehnologii folosite în paginile WEB” se acordă 1 punct; 9. Pentru eseul de maxim o pagină cu tema ” Model orientat – obiect pentru documente DOM ” se acordă 2 puncte; 10. Pentru existenţa conturilor de utilizator şi utilizarea diferitelor servicii Internet se acordă 2 puncte Se acordă 1 punct din oficiu. Barem de corectare şi notare: Pentru fiecare document din portofoliu se vor respecta următoarele criterii de evaluare Nr. Criteriul Punctaj acordat în crt. procente din punctajul total 1. Validitatea (adecvare la cerinţe, modul de 10% concepere, capacitatea de sinteză) 2. Completitudinea / finalizarea 20% 3. Elaborarea şi structura (logică, rigoare, 20% coerenţă) 4. Calitatea materialului utilizat în procesul de 10% concepere şi elaborare a documentelor din portofoliu 5. Creativitatea (originalitatea) 20% 6. Redactarea (respectarea convenţiilor) 10% 7. Corectitudinea limbii utilizate (exprimare, 10% ortografie, punctuaţie) Din punct de vedere al conţinutului punctajul se acordă astfel 6. Pentru referatul cu tema ” Noţiuni fundamentale www ” dacă se va face referire la: • Descrierea fiecărei noţiuni Locul în cadrul unei pagini web caracteristici 7. Pentru eseul cu tema ”tendinţe actuale în dezvoltarea facilităţilor şi serviciilor Internet” se acordă punctajul maxim pentru prezentarea celor mai noi facilităţi şi servicii Internet. 8. Pentru rezumatul temei ” Tehnologii folosite în paginile WEB” se acordă dacă se face referire la: • HTML • PHP • JavaScript • SQL Pentru eseul de maxim o pagină cu tema ” Model orientat – obiect pentru documente DOM ” se acorda pentru prezentarea necesităţii utilizării acestui model, prezentarea nivelurilor de specificare a modelului. 9. Pentru existenţa conturilor de utilizator şi utilizarea diferitelor servicii Internet se acordă 2 puncte astfel: 0,1 pentru fiecare cont de utilizator pentru facilităţi şi servicii Internet (maxim 0,5 puncte) 0,3 puncte pentru utilizarea diferitelor facilităţi şi servicii Internet (maxim 1,5 puncte) 325

• •

Se acordă 1 punct din oficiu. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru punctajul maxim se va ţine seama de conţinutul ştiinţific al materialelor din portofoliu, de respectarea regulilor şi recomandărilor de tehnoredactare, utilizarea limbajului de specialitate, creativitate, abilităţi practice.

326

Testul sumativ 2
Modulul: CREAREA SITE-URILOR WEB
Competenţe • Formatează elementele de conţinut ale site-ului cu ajutorul software-ului specific. • Realizează publicarea site-ului Web creat Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat pentru evaluarea sumativă a competenţelor a doua şi a treia a modulului. Tipul testului: probă scrisă şi practică Durata evaluării Timp de lucru: 120 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul se va susţine în laborator, iar proba practică se va realiza utilizând calculatorul. Enunţ: I.Pentru fiecare din cerinţele de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. Setarea culorii pentru tot textul din pagină se face cu: a) <FONT color="culoare"> b) <BODY fontcolor="culoare"> c) <BODY text="culoare">
2. Ce este incorect în exemplul următor?

<UL> <LI>Limbaje de programare <OL> <LI>C++ <LI>Perl <LI>Java </OL> <LI>Sisteme de operare> <OL> <LI>MSDos <LI>Unix </UL> </OL> a) Nu este permisă imbricarea listelor neordonate cu liste ordonate. b) Este absentă eticheta de închidere </LI>. c) Etichetele <UL> şi <OL> nu sunt închise corect.
3. Care este rolul etichetei <BR>?

a) Trecerea la un rând nou b) Inserarea unei linii libere în text c) Inserarea unei linii orizontale 4. Pentru a preciza numele fişierului spre care se face legătura se foloseşte atributul: 327

a) name b) href c) file 5. Care dintre următoarele construcţii are drept efect folosirea imaginii img.gif ca legătură? a) <A href="imag.html"></A><IMG src="img.gif> b) <A src="imag.html><IMG href="img.gif"></A> c) <A href="imag.html><IMG src="img.gif"></A> 6. O listă ordonată este introdusă prin eticheta: a) <UL> b) <OL> c) <DL> 7. La ce serveşte eticheta <TD>? a) Pentru a insera un tabel în pagină. b) Pentru a insera o linie într-un tabel. c) Pentru a insera o celulă de date într-o linie a tabelului. 8. Ce efect are următoarea construcţie: <TABLE border cellspacing="5" cellpadding="10">? a) Textul din celule este distanţat cu 5 pixeli faţă de chenarul celulelor, iar celulele sunt distanţate între ele cu 10 pixeli. b) Textul din celule este distanţat cu 10 pixeli faţă de chenarul celulelor, iar celulele sunt distanţate între ele cu 5 pixeli. c) Chenarul tabelului are grosimea de 5 pixeli iar chenarul celulelor grosimea de 10 pixeli. 9. Cum se introduce un cadru în pagină? a) Prin eticheta <FRAMESET> b) Prin eticheta <FRAME> c) Prin eticheta <SRC> 10. De la ce provine acronimul PHP? a. Private Home Page b. PHP: Hypertext Preprocessor c. Personal Hypertext Processor d. PHP Hypertext Processor 11. Ce delimitatori se folosesc pentru un script PHP ? a. <&> ... </&> b. <?php> ... </?> c. <?php ... ?> 12. Cu ce încep variabilele în PHP? a. & b. @ c. $ 13. Pentru şirurile de caractere se folosesc delimitatorii : a. Numai " 328

b. ' şi " c. Numai ' 14. Alegeţi metoda corectă de conectare la o bază de date : a. connect_mysql("localhost"); b. mysql_connect("localhost"); c. mysql_open("localhost"); 15. Analizaţi scriptul următor FUNCTION TEST() { ECHO "BINE AI VENIT!\n"; } test(); şi spuneţi ce va afişa: a. bine ai venit! b. nimic, funcţia apelată nu corespunde cu declaraţia funcţiei c. BINE AI VENIT! 16. Cum sunt delimitate comentariile în PHP? a. // ... \\ b. -- ... – c. /* ... */ 17. Cum se defineşte constanta NRE=2.71 a. define(NRE, 2.71); b. def NRE = 2.71; c. const(NRE, 2.71); 18. Care dintre următoarele nu este un operator de comparaţie valid? a. != b. <=> c. === 19. Ce înseamnă SQL? a. Strong Question Language b. Structured Query Language c. Structured Question Language 20. Ce instrucţiune SQL este folosită pentru a sterge date dintr-o baza de date? a. ERASE b. REMOVE c. DELETE 21. Cum seelctaţi coloana "coloanaC" din tabela "tabelaT"? a. EXTRACT coloanaC FROM tabelaT b. SELECT coloanaC FROM tabelaT c. SELECT tabelaT.coloanaC 22. Cum selectaţi toate coloanele din tabela "PERSONAL"? a. SELECT [all] FROM PERSONAL b. SELECT * FROM PERSONAL 329

Cum se poate obţine numărul înregistrărilor din tabela "ANGAJATI"? a.c. Ce fel de lock blochează accesul tuturor userilor la o tabelă? a. Realizaţi o construcţie care împarte pagina în două cadre de tip coloană. Bcc. Apreciaţi valoarea de adevăr (adevărat sau fals) a următoarelor enunţuri : a. Rezolvaţi cerinţele de mai jos: a. Realizaţi un script php trimiterea unui mail la care adaugam header aditional cu campurile From. Valoarea variabilei $c după execuția secvenței $a = 5. SHARED c. d. Nu este permisă referinţa la alte fişiere decât fişierele HTML. EXCLUSIVE II. Următoarea expresie php este corectă (fără eroare) : echo 'Test PHP'. Text2 la dreapta. este 17. SELECT COLUMNS() FROM ANGAJATI c. Eticheta <A> serveşte la scrierea textului cu caractere Arial. INSERT INTO TABEL ('VALOARE') INTO C1 25. SELECT COUNT(*) FROM ANGAJATI b. e. Un text scris pe aceeaşi linie cu o etichetă de titlu este afişat sub titlu. SELECT All PERSONAL 23. Cum introduceţi "VALOARE" în coloana "C1" a tabelei "TABEL"? a. g. f. Cc. chiar dacă nu este prezentă eticheta <BR>. ORDER BY c. Realizaţi formular pentru upload fisiere e. INSERT ('VALOARE') INTO TABEL (C1) c. ARRANGE BY 24. $c = (int)$a + $b. Se vor folosi caracterele speciale \r\n pentru afisarea fiecarei informatii pe un nou rand. INSERT INTO TABEL (C1) VALUES ('VALOARE') b. Realizaţi o construcţie care aliniază Text1 la stânga. Ce instrucţiune SQL este folosită pentru a sorta rezultatele? a. Instrucţiuni pentru elevi Elevii vor răspunde cerinţelor testului Criteriile de evaluare şi notare 330 . cel de-al doilea fiind împărţit în două cadre de tip linie b.7. b. Realizaţi un html care construieşte o listă de imagini marcate prin buline d. $b = 12. Eticheta <LI> serveşte pentru a introduce fiecare element al unei liste de definiţii c. Prin eticheta <INPUT> se pot introduce în formular meniuri derulante. SELECT sizeof(*) FROM ANGAJATI 26. READ ONLY b. cu o linie liberă între ele c. SORT BY b.7 III.

c 2. b 11. a 26. b 23. b 7. a 4. b 15. b 20.4 puncte b. b 5. e.3 puncte d. c 8. a 25. c 21. b 19. c 6. b 24. <HTML> 331 A F F A F A F . c.3 puncte c. c 3. a. c 16. c 17. a 18.2) II. 0. a. c 12.4) III. b 22. a. b 10. b 9. 0. III. f. b. d. c II.7 puncte Barem de corectare şi notare: I. Se acordă 0. g. 0. 0.Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu I. Se acordă 0.7 puncte e. b 14.3 puncte pentru fiecare răspuns corect (7x0. 0.2=5. 1.2=1.2 puncte pentru fiecare răspuns corect (26x0. c 13.

php */ <?php $a=$_FILES["file"]["size"]. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text.= 'Cc: cc@test.$b)."<br>". $subiect. se pot folosi numai o parte dintre itemi."<br>".php" enctype="multipart/form-data"> Fisier pentru upload: <input type="file" name="file"><br> <input type="submit" value="Trimite"> </form> /* urmeaza fisierul exemplu5_4. $mesaj="Mail trimis cu functia mail din PHP"."<br>"."\r\n". $mesaj."\r\n". echo "File name after upload: ". echo "File size: ". $d=$_FILES["file"]["type"].html'> </FRAMESET> </FRAMESET> </HTML> b.html"> <FRAME src="frame3.) se va acorda punctajul prevăzut în barem.ro'.ro".= 'From: sender@test.$d."\r\n".html"> <FRAMESET rows="*."\r\n". *"> <FRAME src="frame2. $headers .$a.gif"> </UL> d. $headers . Punctajul este strict informativ.ro'. <UL> <LI><IMG src="pic1.<FRAMESET cols="*. $headers). echo "File type: ".gif"> <LI><IMG src="pic2. schemă etc. $subiect="functia mail". *"> <FRAME src="frame1.= 'Content-type: text/html. <form method="post" action="exemplu5_4. $headers = 'MIME-Version: 1.ro'. $c=$_FILES["file"]["tmp_name"]. <P>Text1 <P align="right">Text2 c. charset=iso-8859-1'. $headers .0'. echo "Original file name: ". 332 .$c.$b."\r\n". $headers . } ?> e.= 'Bcc: bcc@test. $b=$_FILES["file"]["name"]. if(($a<10000) && ($a>0)) { move_uploaded_file($c. $to="proba@test. mail($to. grafic.

• selectarea informaţiilor.Firmă de curierat . imagini. 333 . sunet. filme. • culegere informaţii.pentru : . fişiere. baze de date. organizarea datelor pe server. Tipul testului: probă orală şi practică Durata evaluării Realizarea proiectului se va face pe parcursul celor 30 de ore de pregătire practică. Elevul va imagina ce anume ar trebui prezentat pe site-ul respectiv in funcţie de destinaţia acestuia. • redactare documentaţie.Testul sumativ 3 Modulul: CREAREA SITE-URILOR WEB Competenţe • Formatează elementele de conţinut ale site-ului cu ajutorul software-ului specific • Realizează publicarea site-ului Web creat Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat pentru evaluarea sumativă a competenţelor a doua şi a treia a modulului.Firmă de construcţii .Librărie virtuală .Organizator de evenimente festive . Enunţ: Realizaţi un proiect cu tema ”Crearea unui site web”. Se va face publicarea site-ului( transferul datelor pe server. • încadrare în termene. obiecte ce conţin animaţii şi interactivitate. Se va realiza alegerea (obţinerea) unui nume de domeniu. • comportament. hărţi de imagini.Închirieri auto Instrucţiuni pentru elevi Fiecare elev îşi va alege una dintre teme pentru care va realiza un site web. respectând cerinţele de conţinut şi cele de web design.Unitate de învăţământ .Agenţie turistică . administrare. tabele. legături (link-uri). Fiecare site va conţine următoarele elemente specifice: text. cadre. formulare.Firmă de transport . • analiza informaţiilor.Florărie . găsirea unui server-gazdă pentru site . actualizare şi îmbunătăţire permanenta a conţinutului siteului) Criteriile de evaluare şi notare Criteriile de evaluare a proiectului sunt : • conţinut ştiinţific.

. Criteriul DA/NU 1. liste.. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare 8.Formatează elementele de conţinut ale site-ului cu ajutorul software-ului specific. Are integrata o baza de date care poate fi accesată şi partajată cu mai mulţi utilizatori 6.Utilizează software specific în procesarea textului. Transferul datelor pe server. butoane. În site sunt incluse Texte elemente de conținut Imagini Sunet Hărţi de imagini Obiecte ce conţin animaţii Formulare Tabele Cadre baze de date Fişiere Legături (link-uri) Scripturi 3. Găzduire site 10.. 4. organizarea datelor pe 334 Observaţii .Interoghează baze de date. 4. ferestre. casete de text. Amplasarea elementelor: formulare. . ghiduri de utilizare. grid-urilor. inserarea de etichete. Alegerea unui nume reprezentativ. rezervare domeniu gratuit 9. este realizată cu respectarea regulilor de design. . Sunt utilizate scripturi atât pe partea de client cât şi pe partea de server 5. . Aprecierea calităţii proiectului 1.Realizează publicarea site-ului Web creat.Proiectează structura unei baze de date. . materiale de prezentare. meniuri.• • utilizare resurse. Data începerii activităţilor la proiect ………………………………………………… Competenţe vizate / implicate în realizarea / execuţia proiectului Utilizează resurse Web şi tehnologii pentru realizarea site-urilor Web . 2. bare de instrumente. Barem de corectare şi notare: FIŞA DE EVALUARE A PROIECTULUI Nume / prenume candidat …………………………………………………………… Tema proiectului ……………………………………………………………………. Respectă legea dreptului de autor 7. .Administrează baze de date. 3. comentarii/indicaţii (tooltips). Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului 2.

utilizarea adecvată a informaţiilor şi resurselor Bine 1. elemente grafice simple sau slab executate.server. incoerent şi cu greşeli gramaticale şi de ortografie. Limbaj de comunicare inadecvat. Nerespectarea întocmai a timpului de realizare a produsului. Limbaj: claritate. Materiale de prezentare interesante . adecvată a foarte Respectarea materialelor. Utilizarea unui număr redus de surse de informare şi documentare. structurarea elementelor şi informaţiilor Materiale de prezentare originale. Utilizare eficientă şi adecvată a informaţiilor şi resurselor. informaţiile structurate bine şi oarecum original. Satisfăcător 1 punct Nu a utilizat suficient resursele şi informaţiile. elemente grafice adecvate. artistică: originalitate. Prezentare estetică. elementele informaţionale structurate adecvat şi profesionist. creativitate şi originalitate. Foarte bine 2.5 puncte Destul de creativ şi original. timpului de accesibilitate. plan de acţiune şi stabilirea unui prezentare produs respectarea plan de acţiune. comunicare corectitudine adecvat. diversificate. exprimare şi de ortografie. administrare. Organizare şi Utilizarea surdelor Utilizarea surselor eficienţă: de informare şi de documentare selectare documentare destul de variate. Total Instrucţiuni pentru evaluatori Pe parcursul realizării proiectului evaluatorul poate utiliza următoarele instrumente: 335 Punctaj / criteriu . Materiale de prezentare sumar realizate. actualizare permanenta a conţinutului site-ului. fără aproape clar şi gramaticală şi greşeli adecvat. şi îmbunătăţire Pe lângă fişa de evaluare a proiectului se mai poate utiliza o fisă de evaluare a prezentării: Fişă de evaluare a prezentării Numele şi prenumele elevului _____________________________________ Data _______________________ Criterii de evaluare Prezentare. utilizare elemente grafice. Stabilirea unui realizare dar fără încadrare în timp. cu puţine ortografică gramaticale sau greşeli de de ortografie. Prezentare foarte atractivă. Prezentare destul de atractivă. elemente grafice deosebite. riguroasă a acestuia. Limbaj de Limbaj de accesibilitate. fără originalitate. Fără originalitate şi creativitate în realizarea produsului.5 puncte Original şi creativ. Utilizarea destul de adecvată a resurselor şi informaţiilor. inadecvat. comunicare clar.

diagrama KWL – se completează de către fiecare elev la începutul activității de realizare a proiectului Numele şi prenumele …………………………………………. Ce ştiu Ce aş vrea să ştiu Ce am învăţat • • Foaie de observaţii elevi Alte obervaţii Foaie de observaţii elevi Nume Este Ordonat Dezorganizat Structurează Atent preocupat bine la de informaţia detalii realizarea temei Evaluarea finală se va face cu ajutorul celor 2 fişe. Nota pe care elevul o va primi se poate calcula ca o medie între punctajele obținute pentru realizare şi pentru prezentare . Vă rog să completaţi tabelul de mai jos. cu o formulă de forma următoare n o ta r e a liz a * 3 + n o ta p r e s e n ta r e _ re _ Nota= 4 336 .

Lahttp://facultate. La http://facultate. La http://facultate.ro/manual_html/Capitole/Cuprins.05.ro. 5.04. 13.05.05. 4.2009 ***.html? in=cursuri&s=structur. 18.html? in=cursuri&s=xml .regielive.ro/cursuri/limbaje_de_programare/curs_php51674. 15.regielive. 02.html? in=cursuri&s=xml . Robin. 02.html?in=cursuri&s=scriptur%20web. 12.2009 ***. John (2003).ro/cursuri/calculatoare_alte_domenii/dezvoltarea_site _urilor_web-53607.2009 ***.La http://facultate. Paul.ro/cursuri/calculatoare_automatica/baze_de_date_sql749.05.regielive. 21. 10.Lahttp://facultate.html?in=cursuri&s=sit%20web. (2003).html? in=cursuri&s=sit%20web. Tollett.ro/cursuri/calculatoare/xml_tehnologii-52577. 30. La http://facultate.2009 ***. 02.ro/cursuri/limbaje_de_programare/dezvoltarea_de_aplicatii _web_folosind_limbajul_de_programare_java-48618.regielive. 02. 16.html? in=cursuri&s=sit%20web. La http://www.ro/cursuri/automatica_calculatoare/javascript_si_world_wid e_web-44356.tvet.ro/ftp. 2009 McFredies.2009 ***.04.2009 ***. Design pentru Web. 17.04.ro/cursuri/calculatoare/pagini_web_dinamice73641. Crearea paginilor Web.ro/cursuri/automatica_calculatoare/javascript_si_world_wid e_web-44356.ro. (2003).2009 ***.05. București: Editura Corint Gugoiu.regielive.regielive.2009 Robin.2009 ***. 29. CSS și XML prin exemple – Ghid practic.afaceri.2009 ***.2009 ***. București: Editura B. 30.html?in=cursuri&s=scriptur%20web.2009 ***. proiectarea şi publicarea propriului site Web.regielive.05.C.htm.Bibliografie Crearea site-urilor Web 1.regielive.La http://facultate. 9.La http://facultate. 28.05. Design pentru Web Ghid pentru crearea. 19. 20.regielive.I.regielive.05.04.ALL Williams. Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea ANALIST PROGRAMATOR www. (2005).tvet. HTML.Williams.regielive.net/WEBDESIGN/PROIECTARE/MACHETARE/Grafica/Iconuri. Teodoru.2009 ***.ro/index. 8.html?in=cursuri&s=sql.ro/cursuri/calculatoare/webdesign-69744.Lahttp://facultate.La http://facultate. 3.04.2009 ***.far-php. 22. 7. John.primulpas. 29.04.La http://facultate.05.softpageinternet.ro/cursuri/calculatoare/xml_tehnologii-52577.html?in=cursuri&s=sit%20web . 02.html?in=cursuri&s=xml. La http://www. 11.ro/cursuri/calculatoare/structuri_de_date-59836.php.2009 ***. București: Editura Teora ***.La http://www.ro/cursuri/calculatoare/curs_html-5747. 2.Lahttp://facultate. 02. 6.La http://www. XHTML. Tollett.tutoriale. 28.04.html?in=cursuri&s=javascript. htm .htm.regielive. 02. 02. 2009 Curriculum pentru calificarea ANALIST PROGRAMATOR www. 14. 02. Bucureşti: Editura Corint 337 .2009 ***. 25.

MODULUL IX: Utilizarea bazelor de date 338 .

Bucureşti COORDONATOR: GIOVANNA STĂNICĂ – profesor grad didactic I.AUTORI: MARIANA VIOLETA CIOBANU – profesor grad didactic I. CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 339 . Colegiul Tehnic „Media”.

ansamblu de date care se referă la mai multe fenomene. Colecția de date reprezintă: a. Simboluri d. obiect sau situație b. Care dintre următoarele nu reprezintă o schemă corespunzătoare acestei arhitecturi? a. Adevăruri 2. Modelul relaţional b. Modelul semantic c. În cazul arhitecturii pe trei niveluri există trei tipuri de scheme. Redundanţa crescută a datelor d. ansamblu de date neintegrate într-un context 3. Schema conceptuală d. Care dintre elementele listei reprezintă un element definitoriu pentru o bază de date? a. Modelul reţea 4. ansamblu de informaţii. Utilizarea datelor fără impunerea unor restricţii de integritate 5. obiecte sau situații c. Modelul cadru d. 1. Dependenţa datelor c. Care din elementele listei nu pot fi considerate date? a. Evenimente primare b. Integritatea datelor b. adevăruri şi principii învăţate d. ansamblu de date care se referă la același fenomen. Schema externă b. în vederea evaluării obiectivelor lecţiiei.Testul 1 Modulul: Baze de date Competenţa: Proiectează structura unei baze de date. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 40 minute Enunţ: Subiectul I: Încercuiţi răspunsul corect. Schema orientată obiect Subiectul II 340 . Fapte c. Care dintre elementele listei reprezintă un model de date bazat pe obiecte? a. Obiectivele evaluării: Să identifice corect conceptele fundamentale în lucrul cu bazele de date Să definească conceptele fundamentale în lucrul cu bazele de date Să descrie avantajele folosirii bazelor de date Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul de lecţiei cu titlul Concepte fundamentale în lucru nu bazele de date. Schema internă c.

.... 1-b... Independenţa Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect................................. 341 . schemă logică etc.... indiferent de formulare sau formatul de scriere (text....2 puncte Se acordă câte 0.. Abstractizarea datelor. dintre definirea datelor şi programele de aplicaţie............ şi accesul controlat la baza de date..... 4-e Subiectul III ... Model bazat pe înregistrări b........ 5-d Subiectul II ................... 4-a..5 puncte Barem de corectare şi notare: Subiectul I .. Structurile de date pot fi omogene sau ............ 3...........5 puncte pentru fiecare răspuns corect...................... Descrierea fizică a bazei de date d.............. Sistemul de gestiune a bazelor de date reprezintă un pachet de programe care permite ... Funcţional e................) se va acorda punctajul prevăzut în barem.. în funcţie de tipul datelor conţinute în structură 2....2 puncte Se acordă câte 0..................... 2-a.... ................. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu Subiectul I: pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct Subiectul II: pentru fiecare asociere corectă se acordă 0...... Schema bazei de date c..... Definirea Întreţinerea 3........... Instrucţiuni pentru elevi La Subiectul I există un singur răspuns corect... partajarea 3........... 1....5 puncte Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect....5 puncte pentru fiecare răspuns corect..... 3-b.Identificaţi corespondenţele corecte care se pot stabili între elemente ale coloanei A şi cele ale coloanei B....... Facilităţi ale bazelor de date a. Utilizarea sistemului de baze de date şi a sistemelor de gestiune a bazelor de date permite ....... 1-d.. Descrierea generală a unei baze de date Subiectul III Completaţi următoarele enunţuri 1...................... ierarhic 2................. La Subiectul II unul dintre elementele coloanei B va rămâne neutilizat................. Neomogene 2........ grafic.... Model bazat pe obiect datelor 4. Coloana A Coloana B 1...... 2-a..........5 puncte Subiectul III: pentru răspunsul corect se acordă 0... crearea................. 3-d.

Modelul relaţional se bazează pe conceptul matematic de: a. Ilfov Str. Are o denumire distinctă b. Calcul vectorial 2. Un set de atribute strict necesare definirii fiecărui tuplu 3. Un set de atribute null d. Jiului. nr. Buc Str. Pot exista dubluri ale tuplurilor 4. R. Care dintre elementele listei nu reprezintă o proprietate a unei relaţii? a. Toate valorile unui atribut aparţin aceluiaşi domeniu c. 10. 19. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 40 minute Enunţ: Subiectul I Încercuiţi răspunsul corect 1. Fie relaţia: IdElev 1 2 3 Nume Popa Marin Ionescu Premune Marin Simona David Data_nasterii 1-0ct-1997 19-Dec-1998 2-Mai-1996 Adresa Str. Un set de atribute care au aceeaşi valoare b. 4 b. 3 c. Relaţie c. 2 5. Iorga. Calcul geometric d.Beller. nr. Buc Gradul relaţiei este: a. 25. Operaţie aritmetică b. Fie relaţia: 342 . N. Concepte fundamentale în vederea evaluării rezultatelor învăţării. Fiecare atribut are o denumire distinctă d. Obiectivele evaluării: Să identifice corect conceptele fundamentale în lucrul cu bazele de date relaţionale Să definească conceptele fundamentale în lucrul cu bazele de date relaţionale Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la finalul unui grup de lecţii cu tema Baze de date. 0 d. nr. Un atribut sau un set de atribute care identifică în mod unic fiecare tuplu c. Care dintre elementele listei reprezintă definiţia cheii primare? a.Testul 2 Modulul: Baze de date Competenţa: Proiectează structura unei baze de date.

..................... k....... 4-a......... Buc Cardinalitatea relaţiei este: a.... Mulţime de valori permisă pentru unul sau mai multe atribute.... se referă la imposibilitatea cheii primare de a avea valoarea null. 25................... Instrucţiuni pentru elevi La Subiectul I există un singur răspuns corect.......IdElev 1 2 3 Nume Popa Marin Ionescu Premune Marin Simona David Data_nasterii 1-0ct-1997 19-Dec-1998 2-Mai-1996 Adresa Str.......... nr......... l.. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu Subiectul I: pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct Subiectul II: pentru fiecare asociere corectă se acordă 0.. Supercheie referenţială 10. 343 ..... La Subiectul II unul dintre elementele coloanei B va rămâne neutilizat..... integritatea 9.... nr. 3-d......... Integritatea ....Beller........................ Poate conţine şi atribute care nusunt necesare pentru identificarea unică. 10....5 puncte Barem de corectare şi notare: Subiectul I . 1-d................ 3 c..... Cheia primară i....... 2 Subiectul II Identificaţi corespondenţele corecte care se pot stabili între elementele coloanei A şi cele ale coloanei B.5 puncte pentru fiecare răspuns corect....... 5-b Subiectul II .... Este obligatorie şi este unică 8.. 19................. 2.....................5 puncte Subiectul III: pentru răspunsul corect se acordă 0......... Numărul de rânduri ale unei relaţii................ 0 d................... 3........... 4 b...... Iorga...... Reguli de integritate h. Jiului... Domeniul j... La baza limbajelor relaţionale stau ................. Coloana A Coloana B 7....... nr.......... Buc Str.......... şi ................ este un atribut sau un set de atribute din cadrul unei relaţii care se potriveşte cu cheia primară a altei relaţii.2 puncte Se acordă câte 0. R.. Subiectul III Completaţi următoarele enunţuri: 1.......... 2-b...... Cheia ... Integritatea entităţilor......... N... Ilfov Str.5 puncte Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect..

schemă logică etc..5 puncte pentru fiecare răspuns corect....... 3-d........... indiferent de formulare sau formatul de scriere (text...........1-b........ 4-e Subiectul III . Străină 3....................... grafic.... Algebra relaţională Calculul predicatelor Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.2 puncte Se acordă câte 0. 2-a...... Entităţilor 2.. 1. 344 .......) se va acorda punctajul prevăzut în barem........

Pentru exemplul dat identificaţi două dependenţe funcţionale totale. Daţi trei exemple de dependenţe funcţionale pentru relaţia personal altele decât cea de la punctul a. Care este determinatul acestei dependenţe? b. Fie dependenţa funcţională IdPersoana→NumePersoana. Tipul testului: probă orală Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul are loc în sala de clasă sau în laboratorul de informatică. Profesorul va prezenta întrebările/cerinţele în timpul lecţiei utilizând o prezentare multimedia/PowerPoint. Obiectivele evaluării: Să cunoască tipurile de dependenţele funcţionale dintre atributele unei relaţii Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat în timpul lecţiei cu tema Dependenţe funcţionale. Fie relaţiile Personal şi Departament cu următoarele atribute Personal IdPerso NumePerso PrenumePers ana ana oana 1 Pop 2 Avram 3 Ivan 4 Popa Maria Ion Felicia Maria Functie profesor maistru instructor secretar administrat Salar Coddeparta iu ment 600 1 550 3 450 4 350 5 345 . Subiectul II. Fie relaţia Personal cu următoarele atribute: Personal IdPerso NumePerso PrenumePers ana ana oana 1 Pop 2 Avram 3 Ivan 4 Antim Maria Ion Felicia Maria Functie profesor maistru instructor profesor director Salari u 500 400 500 600 a. Enunţuri: Subiectul I.Testul 3 Modulul: Baze de date Competenţa: Proiectează structura unei baze de date. c.

...... PrenumePersoana→Funcţie....... Disciplina............ NumePersoana...... Identificaţi o dependenţă funcţională parţial independentă care poate fi stabilită între atributele celor două relaţii.....0.....5 puncte b......r 115 o magazie@ctm.........ro 114 111 112 116 5 Administrati Cladirea C1 e 6 Contabilitate Cladirea C1 a.....0... Explicaţi alegerea făcută......0............... disciplinele pe care aceştia le studiază şi notele pe care aceştia le primesc la disciplinele studiate............. Note ce memorează date cu privire la elevii unei şcoli................... Fie relaţiile Elev.....5 puncte IdPersoana→Salariu..............Personal IdPerso NumePerso PrenumePers ana ana oana 5 Iordan Marian Functie or Profesor 600 1 Salar Coddeparta iu ment Departament IdDe NumeDep p 1 Cancelarie 2 Magazie 3 Atelier 4 Secretariat LocatieDep Cladirea A1 Cladirea A2 Cladirea Atelier Cladirea A1 MailDep TelefonInteriorD ep cancelarie@ctm....................................... Instrucţiuni pentru elevi Răspunsul corect la unul dintre subiecte reprezintă o evaluare parţială care poate fi transformată în notă împreună cu alte răspunsuri date de acelaşi elev.... IdPersoana→PrenumePersoana.... Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu Subiectul I: pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte Subiectul II: pentru fiecare asociere corectă se acordă 3 puncte Subiectul III: pentru răspunsul corect se acordă 3 puncte Barem de corectare și notare: Subiectul I ................ro admin@ctm............ Subiectul III.5 puncte NumePersoana...ro 113 tehno@ctm...........0.....0.............. Identificaţi o dependenţă funcţională tranzitivă care poate fi stabilită între atributele celor două relaţii................5 puncte 346 ...5 puncte c........0... Explicaţi cum se poate crea o dependenţă multivaloare între atributele celor trei relaţii........ro office@ctm.............. Explicaţi alegerea făcută...................... b........5 puncte IdPersoana→Funcţie.......... IdPersoana .....3 puncte a........... PrenumePersoana→Salariu...ro conta@ctm.........

.....1 punct CodDepartament→MailDepartament IdPersoana nu este dependent funcţional de CodDepartament şi nici de MailDepartament............ Răspunsul corect la unul dintre subiecte reprezintă o evaluare parţială care poate fi transformată în notă împreună cu alte răspunsuri date de acelaşi elev..........1 punct Fiecare persoană identificată prin IdPersoană aparține unui singur departament.... Funcţie→IdDepartament..... dependenţa multivaloare ar putea fi scrisă: NumeElev →→IdDisciplina IdDisciplina→→ Nota Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect........ 347 ................ IdPersoana........ Întrebările se pun în timpul lecţiei pe măsură ce se prezintă conţinutul „Dependenţe funcţionale”...................................................3 puncte a....... respectiv o funcţie aparţine de asemenea unui singur departament.......................Subiectul II ..... IdPersoana→CodDepartament... Presupunând că fiecare disciplină poate fi codificata prin IdDisciplină................ se va acorda punctajul prevăzut în barem....3 puncte Un elev studiază mai multe discipline şi pentru fiecare disciplină primeşte mai multe note.............................. Subiectul III .. Dacă eliminăm fie IdPersoană sau Funcţie dependenţa se menţine........................ b.................. prin urmare atributul IdPersoana este dependent trazitiv de MailDepartament...

Ce probleme pot crea relaţiile care conţin date redundante? 3. de modificare).Testul 4 Modulul: Baze de date Competenţa: Proiectează structura unei baze de date. În cadrul acestei baze de date presupunem că ar exista o relaţie Personal cu următoarea structură: Personal IdA NumeA Adresa Telefon ng ng Ang Ang 1 Pop Marin 2c 3 Iorga Gina 4 Avram Alin 5 Bira Alina Functie Salar IdFili AdresaFil TelefonFili iu ala iala ala 4000 3000 3000 1200 1200 1 Bucuresti 55566778 2 Iasi 45555333 Bucurest 2334455 General i 67 Manager Iasi 3456788 Manager FIN 9 Bucurest 8834455 Manager RU i 67 Ploiesti Ploiesti 4532467 Contabil 7 3455666 Asistent 6 1 Bucuresti 55566778 3 Ploiesti 3 Ploiesti 44444222 44444222 Analizaţi cu atenţie relaţia Personal şi răspundeţi la urmatoarele cerinţe: 1. Tipul testului: probă orală Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul are loc în laboratorul de informatică. Obiectivele evaluării: Să identifice problemele asociate redundanţei datelor Să identificarea diferitelor tipuri de anomalii ale actualizării datelor din bazele de date Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la finalul lecţiei cu tema Anomalii în proiectarea bazelor de date. Instrucţiuni pentru elevi 348 . Există date redundante? În caz afirmativ daţi un exemplu. 2. Profesorul va prezenta cerinţele la sfârşitul lecţiei utilizând o prezentare multimedia/PowerPoint. Enunţ: Fie o bază de date care memorează datele cu privire la filialele unei companii. Există anomalii asociate tabelului? În caz afirmativ argumentaţi răspunsul prin identificarea tipurilor de anomalii găsite (de inserare. de ştergere.

...... care sunt clasificate ca anomalii de inserare.......... Anomalii de modificare/actualizare.. Întrebările se pun în timpul lecţiei pe măsură ce se prezintă conţinutul „Redundanţa datelor......0..............................1.1...............................5 puncte Date redundante: datele referitoare la filială sunt repetate pentru fiecare membru al filialei....5 puncte Dacă se doreşte modificarea/actualizarea unei filiale (adresa sau telefonul) atunci acestea trebuie modificate în toate rândurile unde apar angajaţia ai filialei respective................................................. De exemplu dacă se şterge tuplul ce conţine datele referitoare la angajatul Ion Marina se vor pierde şi informaţiile despre filiala din Iaşi.................................................. denumite anomalii de actualizare/reactualizare........................1.............2 puncte..........5 puncte În cazul în care se doreşte ştergerea tuturor angajaţilor unei filiale se vor pierde şi datele despre filiala respectivă............................................... Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect................5 puncte Anomalii de inserare............. Răspunsul corect la unul dintre subiecte reprezintă o evaluare parţială care poate fi transformată în notă împreună cu alte răspunsuri date de acelaşi elev.............. În relaţie se poate observa că filialele din Bucureşti şi Ploieşti au doi membrii şi la fiecare membru apar codul.....................................1..... telefonul filialei......................5 puncte........... adresa.......Răspunsul corect la unul dintre subiecte reprezintă o evaluare parţială care poate fi transformată în notă împreună cu alte răspunsuri date de acelaşi elev............... Anomalii asociate datelor”........... 349 . se va acorda punctajul prevăzut în barem...... de ştergere şi de modificare...................................... Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu Cerinţa 1: 2 puncte Cerinţa 2: 2 puncte Cerinţa 3: 5 puncte Barem de corectare şi notare: Cerinţa 1: 2 puncte DA.... Dacă se doreşte introducerea unei noi filiale care nu are niciun angajat atunci trebuie introdus unul fictiv.........................5 puncte La inserarea unui nou angajat pentru o filială trebuie inserate şi datele corecte despre filială.......................... sau introducerea de null-uri pentru atributele care se referă la angajat.. Anomalii de ştergere... Cerinţa 3: 5 puncte DA.......0........................ Cerinţa 2: 2 puncte Relaţiile care conţin date redundante pot crea probleme.

2009 A3 07.10.10. Obiectivele evaluării: Să cunoască formele normale Să realizeze normalizarea unei relaţii/baze de date Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la finalul unui grup de lecţii cu tema Forme normale în vederea evaluării rezultatelor învăţării. Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Enunţ: Fie relaţia Programari cu următoarea structură: Programari IdMe NumeMe PrenumeM IdPaci NumePac PrenumePa DataProgra CodCabi dic dic edic ent ient cient mare net 1 Cristea 2 Cristea 3 Popa 4 Irimia 5 Irimia Marin Marin Mihaela Adriana Adriana 1 Ion 2 Miclos 3 Barbu 4 Ion 5 Serban Vasile Andrei Ana Ionel Ioana 05. Instrucţiuni pentru elevi Se vor identifica caracteristicile fiecărei forme şi se vor argumenta deciziile luate privind rafinarea/împărţirea relaţiei în mai multe relaţii.Codd.10.Testul 5 Modulul: Baze de date Competenţa: Proiectează structura unei baze de date.10.2009 A1 06. Barem de corectare şi notare: Forma 1FN: caracterizare 1 punct aplicare algoritm de rafinare 1 punct Forma 2FN: 350 .2009 A1 Analizaţi relaţia şi realizaţi procesul de normaizare a relaţiei până la forma Boyce . Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: • 1 punct din oficiu • 1 punct pentru coerenţa prezentării soluţiei • 2 puncte pentru fiecare formă normală din cadrul procesului de normalizare.2009 A2 07.2009 A1 05.10. Argumentaţi fiecare formă a procesului de normalizare până la forma cerută.

351 .) se va acorda punctajul prevăzut în barem.caracterizare 1 punct aplicare algoritm de rafinare 1 punct Forma 3FN: caracterizare 1 punct aplicare algoritm de rafinare 1 punct Forma BCFN: caracterizare 1 punct aplicare algoritm de rafinare 1 punct Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. grafic. schemă logică etc. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text.

scris 1. şi anume: NumeClasa. PrenumeElev. Tipul testului: probă scrisă şi practică Durata evaluării Timp de lucru: 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul are în laboratorul de informatică. Interoghează baze de date. cu următoarele atribute: IdElev. ZiNastere. Se consideră relaţia definită la punctul 1. AnNastere. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. Fie o bază de date ce conţine două relaţii una care reţine clasele de la liceu teoretic (ClaseTeoretic) şi alta care reţine clasele de la liceu tehnologic (ClaseTehnologic) conţinând fiecare acelaşi tip de atribute. Scrieţi operaţia specifică algebrei relaţionale pentru listarea tuturor elevilor care au anul naşterii egal cu 1995. Pe fiecare calculator va fi instalat în sistem de gestiune a bezelor de date. Crearea relaţiilor de la subiectul I 352 . 2. LunaNastere. CNP. NumeFormaInv. PrenumeElev. AnNastere. Scrieţi operaţia specifică algebrei relaţionale pentru listarea tuturor claselor din liceu.Testul 6 Modulul: Baze de date Competenţe: • • Proiectează structura unei baze de date. Subiectul II – practic Utilizaţi facilităţile sistemului de gestiune a bazelor de date pentru: 1. Enunţ: Subiectul I . Scrieţi operaţia specifică algebrei relaţionale pentru afişarea tuturor elevilor cu următoarele date: NumeElev. NumeSpecializare. Se consideră o relaţia Elev ce reţine date despre elevii unei şcoli. 3. Obiectivele evaluării: Să utilizeze elemete de algebră relaţională Să utilizeze comenzile limbajului SQL pentru interogarea bazelor de date Să utilizeze facilităţile sistemului de gestiune a bazelor de date privind crearea şi manipularea datelor din bazele de date Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la finalul unui grup de lecţii cu tema Interogarea bazelor de date în vederea evaluării rezultatelor învăţării. NumeElev.

...... PrenumeElev..................2.. ∪ ΠNumeClasa........... Subiectul II: 3 puncte pentru crearea tabelelor 3 puncte pentru scrierea corectă a comenzilor SQL Barem de corectare și notare: Subiectul I . AnNastere(Elev) 3................ NumeFormaInv FROM ClaseTehnologic.... NumeSpecializare. ΠNumeClasa...6 puncte 1. NumeFormaInv FROM ClaseTeoretic UNION SELECT NumeClasa... NumeForma(ClaseTeoretic) (ClaseTehnologic) NumeForma Se acordă câte un punct pentru fiecare cerinţă Subiectul II ...........3 puncte 1................) se va acorda punctajul prevăzut în barem......... Scrieţi şi executaţi comnezile SQL pentru operaţiile specifice algebrei relaţionale scrise pentru subiectul I... AnNastere form Elev............. σ AnNastere=1995 (Elev) 2. 1 punct SELECT NumeElev........ PrenumeElev....... Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect..... SELECT NumeClasa. SELECT * FROM Elev WHERE AnNastere=1995....... schemă logică etc..... 353 . Instrucţiuni pentru elevi Elevii vor completa fişa de evaluare cu subiectul I.. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu Subiectul I: 3 puncte..... 1 punct 2 puncte NumeSpecializare. NumeSpecializare. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text...... Crearea tabelelor 2 puncte 2.................. câte unul pentru fiecare cerinţă. grafic....... ΠNumeElev. NumeSpecializare.. iar pentru subiectul II vor scrie comenzile SQL aferente...

2. în vederea evaluării rezultatelor învăţării. Prenumele. CodClasa) şi tabClasa (CodClasa. Creaţi o interogare care permite afişarea elevilor (Numele. După finalizarea se vor prezenta soluţiile. Specializare. Creaţi cele două relaţii şi realizaţi legătura dintre ele prin intermediul atributului CodClasa.Testul 7 Modulul: Baze de date Competenţa:Interoghează baze de date Obiectivele evaluării: Să utilizeze funcţiile de grup în cadrul interogărilor complexe asupra bazelor de date Să utilizeze facilităţile sistemului de gestiune a bazelor de date în manipularea complexă a datelor din bazele de date Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la finalul unui grup de lecţii cu tema Interogări complexe . Prenumele. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. AnStudiu) ce reţine date despre clasele din aceeaşi şcoală. NumeClasa. Fie relaţiile tabElev ce reţine date despre elevii unei şcoli (CodElev. Utilizând facilităţile sistemului de gestiune a bazelor de date realizaţi următoarele cerinţe: 1. Clasa) de la specializarea „Matematica-informatica”. Numele. Enunţ: Subiectul I. Subiectul II. Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul are loc în laboratorul de informatică. Fie relaţia Angajati cu următoarea structură: tabAngajati IDAnga NumeAng Salar Adresa jat ajat iu Functia 1 Popa Marin 2500 Bucure Designer ști 2 Anca Viorel 3000 Bucure Programator ști 3 Marin Ionela 3500 Bucure Analist ști 4 Ion Simona 3000 Bucure Programator ști 5 Stan Ion 3500 Bucure Administrator ști DB 354 .

........ Subiectul II ..... a.......PrenumeElev...............c SELECT SUM(Salariu) AS BugetSalariu FROM tabAngajati.. tabElevi WHERE tabClase...... Functia.. 1 punct Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect........ SELECT COUNT(NumeAngajat) AS TotalAngajati FROM tabAngajati.... grafic.......IDClasa = tabElevi............... tabClase....................... Aflarea angajatului cu salariului maxim........... sum(Salariu) as TotalSalariu FROM tabAngajati GROUP BY Functia HAVING COUNT(IdAngajat)>5.. 1 punct 2...3 puncte 1....... Crearea tabelelor şi legăturii .. .NumeClasa..... Aflarea sumei totale a salariilor d........ SELECT tabElevi. 1 punct 2............ Aflarea numărul de persoane angajate şi bugetul alocat salariilor pentru fiecare categorie de funcţii e..... indiferent de formulare sau formatul de scriere (text...... Functia......NumeElev..............1.5 puncte 1......6 puncte Crearea relaţiei 1 punct 2.. 1 punct 2. schemă logică etc.. sum(Salariu) as TotalSalariu FROM tabAngajati GROUP BY Functia..d SELECT count(IdAngajat) AS NrPersoane..1.....e SELECT count(IdAngajat) AS NrPersoane................. MIN(Salariu) AS Minim....... Afişarea numărului de angajaţi b......... Aflarea numărul de persoane şi bugetul pentru funcţiile în care sunt mai mult de 5 angajaţi Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu Subiectul I: 1 punct pentru crearea tabelelor 2 puncte pentru realizarea interogărilor Subiectul II: 1 punct pentru crearea tabelului 5 puncte pentru scrierea corectă a comenzilor SQL (câte un punct pentru fiecare) Barem de corectare şi notare: Subiectul I ....NumeSpecializare like ”Matematica-Informatica” ORDER BY NumeElev........IDClase and tabClase..... minim și mediu c.) se va acorda punctajul prevăzut în barem.................Utilizând facilităţile sistemului de gestiune a bazelor de date realizaţi următoarele cerinţe: 1. 355 ................................5 puncte 2........ AVG (Salariu) AS Mediu FROM tabAngajati........................... Creaţi relaţia tabAngajaţi 2...... Creaţi interogări care să răspundă următoarelor cerinţe: a.. FROM tabClase......b SELECT MAX(Salariu) AS Maxim..... tabElevi.. 1 punct 2.

............. Enumeraţi cinci posibile pericole care ar putea afecta bazele de date 3.. Instrucţiuni pentru elevi Elevii vor primi un punct pentru prezentarea Subiectului II. punctul 3. prin utilizarea unor elemente de control.......... Descrieţi trei mecanisme prin care se poate asigura securitatea bazelor de date............Testul 8 Modulul: Baze de date Competenţa: Administrează baze de date Obiectivele evaluării: Să cunoască scopul şi sfera securităţii bazelor de date Să identifice posibilele pericole care afectează bazele de date Să cunoască şi să implementeze mecanisme de asigurarea securităţii bazelor de date Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la finalul unui grup de lecţii cu tema Securitatea bazelor de date în vederea evaluării rezultatelor învăţării ............ 2......5 puncte 1...... fiecare calculator are instalat un SGBD........ Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu Subiectul I: 5 puncte Subiectul II: 4 puncte Barem de corectare şi notare: Subiectul I .. realizând astfel minimizarea pierderilor cauzate de către evenimente care pot fi anicipate.. Tipul testului: probă orală şi practică Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul are loc în laboratorul de informatică... Enunţ: Subiectul I – probă orală 1............... Scopul asigurării securităţii bazelor de date îl reprezintă protejarea datelor faţă de ameninţările voite sau nevoite.. într-o manieră eficientă care priveşte atât costul cât şi modalitatea de a nu 356 ..... Subiectul II – practică Realizaţi practic cele trei mecanisme descrise la subiectul I...... Explicaţi care este scopul asigurării securităţii bazelor de date.....

...5 puncte • autorizarea în sistemul informatic.... • copiile de siguranţă şi refacerea bazei de date cu ajutorul lor.... ................ • asigurarea integrităţii bazei de date.................................... indiferent de formulare sau formatul de scriere (text.......2....................... 1 punct al bazei de 2..................... 357 ...) se va acorda punctajul prevăzut în barem...5 puncte pentru fiecare variantă corectă Subiectul II .constrânge execesiv utilizatorul sistemului informatic sau date. schemă logică etc....4 puncte Se acordă un punct pentru prezentarea celor trei variante Pentru fiecare variantă realizată se acordă câte un punct....1........................5 puncte • utilizarea bazei de date de către persoane neautorizate / furtul de date sau programe • corectarea sau copierea neautorizată a datelor • alterarea programelor • politici sau proceduri necorespunzătoare • intrarea ilegală a unui hacker • eşecul mecanismelor de securitate • alterarea datelor datorită unei întreruperi de curent • deteriorarea fizică a echipamentelor....... Oricare cinci din urmatoarele:.............. grafic..... Oricare trei din urmatoarele: :........... • criptarea datelor..........5 puncte pentru fiecare răspuns corect 3............... • vederilor utilizatorilor sistemului informatic/bazei de date.. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect................................... ruperea/deterioraea cablurilor / furtul de echipamente hardware • interferenţă elecronică/radiaţii • viruşi Se acordă câte 0........... • procedurile asociate bazei de date Se acordă câte 0..................................

). pe fiecare calculator va fi instalat un SGBD. înregistrării împrumuturilor şi a restituirilor de carte. 2. anul apariţiei. Vizualizarea carţilor. • Abonaţii nu pot împrumuta decât câte o carte pe care o restituie în termen de 15 zile. Utilizând limbajul SQL şi facilităţile SGBD-ului studiat. CNP. logică şi fizică a bazei de date.Testul sumativ 1 Modulul: Baze de date Competenţe • Proiectează structura unei baze de date • Interoghează baze de date • Administrează baze de date Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul modulului ca evaluare sumativă. Sistemul va permite: • introducerea tuturor cărţilor existente în bibliotecă cu date precum: numele cărţii. editura. • menţinerea unei gestiuni a împrumuturilor: data_împrumutării. Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru efectiv: 140 minute Timp acordat prezentării: 10 minute. împrumuturilor 358 . abonaţi. prenume. nuvelă. date BI/CI. autor. teatru etc. împrumuturi şi restituiri. poezii. • Administratorul bazei de date are drepturi depline asupra bazei şi realizează zilnic copii de siguranţă ale bazei de date. precum şi compactarea bazei de date. creaţi interogări pentru: a. împrumuturilor existente astfel: • Vizualizare totală (fără condiţii) a cărţilor disponibile. şi care au drepturi în ceea ce priveşte: introducerea cărţilor şi a abonaţilor. Creaţi structura conceptuală. data_restituirii. care se identifică în sistem prin usermane şi parolă. Cerinţe: 1. codul cărţii. autorul. Enunţ Creaţi un sistem informatic pentru informatizarea activităţii dintr-o bibliotecă. carte. • introducerea şi menţinerea unei liste cu abonaţii bibliotecii în care se vor regăsi date precum: nume. Elevii lucrează individual. tip (roman. Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de informatică. adresa. Introduceţi date cu privire la cărţi. Restricţii: • Se presupune să există 3 bibliotecari.

...................... Barem de corectare şi notare: Cerinţa 1............. eliminarea legăturilor N:M.....1 punct g.... c........ Vizualizarea împrumuturilor după autor ...................2 puncte a........... de cel puţin 3 tipuri................ Instrucţiuni pentru elevi După crearea bazei de date elevii vor face următoarele introduceri de date: minim 5 clienţi................... Identificarea legăturilor dintre entităţi c. null-uri etc.......... Vizualizarea împrumuturilor după tipul de carte ........ Crearea schemei logice.............10 puncte I.......... Nota finală va fi rezultatul mediei aritmetice a celor patru note obţinute.................10 puncte a....1 punct Cerinţa 2........................1 punct f..... Realizarea împrumuturilor şi a restituirilor.................... Definirea legăturilor între tabele şi integritatea referenţială IV....... eliminarea redundanţelor.................. Crearea fizică a bazei de date utilizând un SGBD .. de cel puţin 3 tipuri...... Vizualizerea tuturor cărţilor de un anumit tip disponibile . Realizarea restituirilor (utilizând tranzacţii)..... 15 cărţi............................ Vizualizare tuturor cărţilor disponibile.........1 punct e. După rezolvarea cerinţelor fiecare elev va prezenta şi vor argumenta soluţia realizată............................... 4 puncte a............... Identificarea cheilor primare II........2 puncte Cerinţa 3 ... Vizualizarea tuturor împrumuturilor ....... 3 puncte a........ 3..........2 puncte i.... Rafinarea şi normalizarea bazei de date................. sau de un anumit tip introdus disponibile • Vizualizarea abonaţilor restanţieri • Vizualizarea împrumuturilor după tipul de carte sau după autor................. b.................1 punct h...... 15 cărţi.................. Proiectarea conceptuală a bazei de date:........• Vizualizerea tuturor cărţilor unui autor..... format. Vizualizarea abonaţilor restanţieri.... 3 restituiri... 5 împrumuturi.5 puncte b................... Creaţi sistemul de identificare în baza de date pe bază de parole şi realizaţi o copie de siguranţă a bazei de date....................0...................................1 punct d...5 puncte 359 ... Criteriile de evaluare şi notare Fiecare cerinţă (1-3) se va evalua cu note de la 1 la 10.............. Se acordă maxim 10 puncte pentru prezentare..0.. Se vor utiliza tranzacţii ca modalitate de menţinere a integrităţii şi coerenţei bazei de date. b....10 puncte Creaţi sistemul de identificare în baza de date pe bază de parole: 1... reguli de validare............................... Crearea conturilor bibliotecarilor şi asocierea drepturilor de introducere şi actualizare a datelor din baza de date..... Identificarea atributelor entităţilor d...... Introducerea datelor (minim 5 clienţi..... 5 împrumuturi........... Identificarea entităţilor b..5 puncte c...... III............ 3 restituiri) . Momerarea unui împrumut (utilizând tranzacţii) .... Specificarea cheii primare b............ Vizualizerea tuturor cărţilor unui autor disponibile ... Specificarea proprietăţilor atributelor: domeniul atributelor...................................

....... Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect..... Crearea contului de administrator cu drepturi depline.. 360 ................. grafic............) se va acorda punctajul prevăzut în barem...........2....1 punct....... Realizarea unei copii de siguranţă ..... indiferent de formulare sau formatul de scriere (text.....3 puncte 3.... schemă logică etc... Profesorul poate crea câte o astfel de problemă pentru fiecare elev în parte. urmărind să acopere toate criteriile de performanţă prevăzute în standard.....

în cazul modelului entitate – relaţie poate fi: a. Lipsa valorii unui atribut 4. d. Simple şi compusa d. C este dependent tranzitiv de A prin B b. a. alegeţi răspunsul corect care definişte aceast element: a. 1:N d. 0:0 b. Operatorul logic utilizat pentru negaţie. A este dependent tranzitiv de C prin B c. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru efectiv: 70 minute Enunţ Subiectul I Încercuiţi răspunsul corect. Ştiind că Null reprezintă un element de bază în lucru cu baze de date relaţionale. B este dependent tranzitiv de A prin C 5.Testul sumativ 2 Modulul: Baze de date Competenţe • Proiectează structura unei baze de date • Interoghează baze de date • Administrează baze de date Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul modulului ca evaluare sumativă. B. Valoarea zero b. Normalizarea presupune în general parcurgerea unui algoritm de transformare a bazelor de date care corespunde unei forme normale. Simplă şi derivată 2. 1.. Fie A. 3 forme normale 361 . 0:N 3. Spaţiu alb c. C atribute ale unei relaţii între care se stabilesc relaţii de dependenţă: A→B şi B→C. Selectaţi din lista numărul de forme normale utilizate în procesul de normalizare. Slabă şi tare b. se împart în funcţie de dependenţele care se pot stabili între ele în: a. iar A nu este dependent funcţional de B sau de C atunci: a. Raportul de cardinalitate pentru relații binare. Primară şi candidat c. elemente specifice modelării conceptuale. 1:0 c. Entităţile. A este dependent tranzitiv de C prin C d.

Proiectarea fizică a bazelor de date d. a. 362 . b. listarea tuturor angajaţilor cu atribute referitoare la nume. are drept rezultat : a. prenume şi funcţiei care au salariu diferit de 1000 10. CNP. d. actualizare Ştergere. b. c. Restaurarea bazei de date ca urmare a unei defecţiuni. Proiectarea regulilor de acces la baza de date este un pas care priveşte: a. Fie relaţia (tabel) Elev ce reţine date despre elevii unei şcoli. d. Definirea constrângerilor de integritate 7. ştergere. 10 forme normale 6. NumeElev Popescu Ion Popescu Ion Popa Gigel Popa Gigel Ionescu Maria CNPElev 1234234123456 1234234123456 3434567890123 3434567890123 2124567845567 Clasa 10A 10A 10B 10B 10C Disciplina Matematică Informatică Matematică Fizică Chimie Nota 8 9 7 8 10 Inserare.b. Nu priveşte niciuna dintre cele trei tipuri de proiectare 8. Fie relaţia (tabelul) Angajat cu următoarele atribute: NumeAngajat. Selectaţi din listă tipurile de anomalii pe care le conţine relaţia. IdElev 1 2 3 4 5 a. Determinarea atributelor ce reprezintă cheile candidat şi cheia primară d. Proiectarea logică a bazelor de date c. 5 forme normale c. 4 forme normale d. actualizare 9. Proiectarea conceptuală a bazelor de date b. Adresă. Crearea unui sistem pe bază de parolă căreia i se asociază şi nişte privilegii pe care utilizatorul le are asupra sistemului. Codificarea datelor printr-un algoritm special prin care datele nu mai pot fi cititte. ştergere Inserare. DataAngajarii. listarea tuturor angajaţilor din compania b. c. Functie. prenume şi funcţiei care au salariu egal cu 1000 d. Ştiind că autorizarea reprezintă una dintre cele mai utilizate metode de asigurare a securităţii bazelor de date selectaţi din lista de elemente definiţia acestei metode. Executarea comenzii: SELECT NumeAngajat. Funcţia FROM Angajat WHERE Salariu = 1000. actualizare Inserare. DataNasterii. Selectaţi din lista de mai jos elementul care nu corespunde cu o etapă din cadrul procesului de proiectare conceptuală a bazelor de date: a. Determinarea domeniilor atributelor c. Identificarea tipurilor de entităţi b. listarea tuturor angajaţilor cu atribute referitoare la nume. PrenumeAngajat. PrenumeAngajat. prenume şi funcţiei c. Crearea unei copii de siguranţă a bezei de date. listarea tuturor angajaţilor cu atribute referitoare la nume.

Funcţie. 363 . Adevărat  Fals  4. Atunci CNP este atribut simplu. Ţara). Una dintre formele normale în care se poate afla o bază de date este forma normală Boyce – Codd. Dată fiind relaţia Angajat cu atributele: Nume. relaţiilor dintre acestea precum şi a constrângerile dintre ele. luna. Operaţia relaţională numită proiecţie acţionează asupra unei singure relaţii şi defineşte una nouă ce conţine un subset vertical al ei. 3. Salariu. Comanda INSERT permite inserarea de relaţii (tabele) într-o bază de date. an). Unul dintre avantajele utilizării sistemelor de gestiune a datelor este că nu asigură confidenţialitatea datelor. Adresă (va reţine: Strada. iar restul atributelor sunt derivate. Fie relaţia Elev cu atributele: Nume (va reţine: numele şi prepuneme). Are drept rezultat listarea tuturor angajaţilor cu toate atributele existente în relaţia Angajat ordonaţi alfabetic după nume. Adevărat  Fals  9. Comanda: SELECT Nume. Clauza HAVING acţionează ca şi clauza WHERE pentru grupuri. Adevărat  Adevărat  Fals  Fals  2. O bază de date trebuie să asigure independenţa datelor de programele de aplicaţie. 1. Adevărat  Fals  10. Utilizarea funcţiei de grup COUNT are drept rezultat numărul de valori dintr-o coloană specificată. Prenume. Localitatea. Prenume. Adevărat  Fals  5. CNP. restângând grupurile care apar în relaţia (tabelul) rezultant. Adevărat  Fals  6. Data_N (va reţine: zi. Adevărat  Adevărat  Fals  Fals  7. Un model de date reprezintă un ansamblu de concepte necesare descrierii datelor.Subiectul II Bifaţi în dreptul fiecărui enunţ varianta corespunzătoare valorii de adevăr pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos. 8. Funcţia FROM Angajat ORDER BY Nume ASC.

....... Barem de corectare şi notare: Subiectul I Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct....... Identificaţi o cheie străină..... Nota finală va fi rezultatul mediei aritmetice a celor patru note obţinute.5 puncte 364 ........ Utilizând funcţiile de grup să se afle numărul total de elevi care studiază la o specializare Z. 6-d.. c..... d...... Presupunând că există cel puţin o specializare denumită X......... 1-a. 0. Criteriile de evaluare şi notare Fiecare cerinţă (1-3) se va evalua cu note de la 1 la 10....... Presupunând că există o clasă denumită Y...Subiectul III. 4-a. Se consideră relaţiile: 1........5 puncte IdClasa pentru relaţia tabClase............ 9-c..0.... b. 5-c...Adevărat 10 .0. 2... 3-d.... 1 – Adevărat 2 – Adevărat 3 – Fals 6 – Adevărat 7 – Fals 8 – Adevărat 4 – Fals 9 – Fals 5 .. Să se afle pentru fiecare specializare numărul total de elevi.5 puncte IdSpecializare pentru relaţia tabSpecializări .... Clasa...... Scrieţi câte o interogare pentru fiecare dintre punctele de mai jos: a....... Prenume........... 8-a..... 2-c..... să se listeze toţi elevii acestei clase........... Identificaţi pentru fiecare relaţie cheia primară....... Să se listeze toţi elevii cu următoarele informaţii: Nume.. CNP...... 7-c... 3.... e.....Adevărat Subiectul III 1.. să se listeze toate clasele cu această specializare..... 10-d Subiectul II Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct....... Se acordă maxim 10 puncte pentru prezentare..... Specializarea......... Arătaţi pentru ce relaţie îndeplineşte această funcţie şi care este rolul ei....... IdElev pentru relaţia tabElevi......

...............IdSpecializare = tabClase..................NumeSpecializare)='Z')) GROUP BY TabSpecializari....... tabElevi.....................IdClasa = tabElevi..5 puncte 3.[IdSpecializare]) AND ((TabSpecializari.... deoarece se potriveste cu cheia primară a relaţiei tabSpecializări..........e..................Specializare)=[tabSpecializari]..... 1 punct SELECT tabElevi... 3.....NumeClasa......NumeSpecializare FROM tabElevi.................IdClasa = tabElevi....... TabSpecializari....... tabClase.............. TabSpecializari WHERE (((tabElevi.....NumeElev) AS NrElevi... 2 puncte SELECT Count(tabElevi.......NumeSpecializare.......... Rolul ei este de a face legătura dintre tabClase şi tabSpecializări ........CNP........ tabElevi..................[IdClasa]) AND ((tabClase..........b ............ tabElevi....NumeSpecializare............CNP................. tabSpecializari.....NumeSpecializare FROM tabElevi....... 365 ..........NumeClasa)='Y'))....................... TabSpecializari........ tabClase...... 3......NumeElev...........a ..IdClasa) ON tabSpecializari.................... 3...2.NumeSpecializare FROM tabSpecializari INNER JOIN tabClase ON tabSpecializari.. tabClase... TabSpecializari WHERE (((tabElevi........... deoarece se potriveşte cu cheia primară a relaţiei tabClase...........d ...2 puncte SELECT Count(tabElevi.............. Rolul ei este de a face legătura dintre relaţiile tabElevi şi tabClase ...............Specializare WHERE (((tabSpecializari.............. tabClase...NumeSpecializare)=’X’)).......NumeClasa............NumeClasa.IdClasa)=[tabClase].............1..................................NumeSpecializare FROM tabSpecializari INNER JOIN (tabClase INNER JOIN tabElevi ON tabClase...Specializare)=[tabSpecializari].NumeClasa FROM tabClase INNER JOIN tabElevi ON tabClase....[IdSpecializare])) GROUP BY TabSpecializari..........IdClasa WHERE (((tabClase............................ 3.......... tabElevi..5 puncte sau Specializare este cheie străină pentru relaţia tabClase...c.IdClasa)=[tabClase]..........IdSpecializare = tabClase........................PrenumeElev..Adresa...............................1 punct SELECT tabClase............... IdClasa este cheie străină pentru relaţia tabElevi............1....................[IdClasa]) AND ((tabClase........1 punct SELECT tabClase..............DataNasterii.........................NumeElev) AS CountOfNumeElev.......... tabElevi... tabSpecializari..........Specializare.................... tabElevi.NumeElev.....................

Connollz. Caroly. Popescu. Florentin. Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Analist programator www. 2009 2. Henderson. Eugen.tvet. Transact SQL Bucureşti: Editura Teora 366 . Ipate. Dezvoltarea aplicaţiilor de baze de date în ORACLE 8 şi FORMS 6 Bucureşti: Editura All 5. Baze de date Bucureşti: Editura Teora 4. (2002).ro.tvet. 2009 3. Monica (2000). Anne (2001). Ken. Strachan.ro.Thomas. Curriculum pentru calificarea analist programator www. Begg.BIBLIOGRAFIE Utilizarea bazelor de date 1.

MODULUL X: Modelarea sistemelor informatice 367 .

profesor grad didactic I. Bucureşti CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 368 . COORDONATOR: MARIANA VIOLETA CIOBANU – profesor grad didactic I.AUTORI: MIREALA IACOB . Colegiul Tehnic „Media”.

pe care o va prezenta în faţa grupului. Durata evaluării: Timp de lucru: 25 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică. Să identifice obiectivele sistemului informatic. Criterii de evaluare şi notare: 369 . Enunţ: Pornind de la afirmaţia „Sistemul informatic reprezintă componenta automatizată a sistemului informaţional. Fiecărei grupe i se alocă 2-3 minute pentru a susţine rezultatul obţinut în faţa clasei.. Instrucţiuni pentru elevi: Recomandăm folosirea unui număr de aproximativ 60 de cuvinte. Pentru această activitate aveţi la dispoziţie 10 minute. prelucrarea. stocarea informaţiilor şi transmiterea acestora”. Prin interevaluare se va alege una dintre fraze pentru a fi prezentată în plen. În cadrul fiecărei grupe elevii vor lucra individual. după desfăşurarea temei Sistem informaţional/sistem informatic. Fiecare elev va concepe o frază concisă. care foloseşte mijloace tehnice moderne pentru culegerea. Tipul testului: probă orală. Purtătorul de cuvânt ales de grup va avea la dispoziţie 2-3 minute pentru a prezenta în faţa clasei rezultatul activităţii. grupul de experţi. Prezentarea testului: Acest test poate fi utilizat la finalul lecţiei cu tema Sistem informaţional/sistem informatic. Organizarea elevilor se va face în 4-5 grupe. completă şi corectă din care să reiasă rolul şi obiectivele unui sistem informatic. după care prin interevaluare vor alege cea mai reprezentativă realizare. fiecare grupă va primi o foaie de hârtie cu cerinţele testului descrise în câmpul Enunţ.Testul 1 Modulul: Modelarea sistemelor informatice Competenţa: Caracterizează diferite tipuri de sisteme informatice Obiectivele evaluării:   Să identifice rolul sistemului informatic.

cuantificare. Lista de cuvinte cheie: Pentru rolul sistemului informatic: a colecta. a verifica. 370 . organizaţie.Se acordă calificativul Foarte Bine dacă grupa de elevi a enunţat o frază echivalentă cu cea enunţată în barem. obiectivul principal fiind de a asigura conducerea cu informaţii reale şi în timp util necesare în procesul decizional. Rolul unui sistem informaţional este de a colecta. prelucra. a stoca. Pentru obiective: importanţă. a prelucra. memora. efecte. Barem de corectare şi notare: Oricare dintre exprimările echivalente cu cea de mai jos poate fi considerată corectă. efectele sau după posibilitatea cuantificării. obiectiv principal. a memora. Se acordă calificativul Insuficient dacă fraza prezentată nu atinge nici unul din cuvintele cheie sau sinonimele acestora date în lista de cuvinte cheie din barem. Obiectivele sistemului informatic pot fi grupate după importanţa. stoca. mediul extern. Instrucţiuni pentru evaluatori Rezultatul tuturor evaluărilor notate prin calificative pot fi contorizate şi transformate în notă. informaţii. asigură conducerea cu informaţii necesare în procesul decizional. verifica şi transmite informaţiile care provin de la componentele unei organizaţii şi/sau din mediul extern.

Prezentarea testului: Acest test poate fi utilizat la finalul unui grup de lecţii cu tema Sisteme expert . care fac parte dintr-un anumit domeniu. ___________ Ansamblul de cunoştinţe specializate. Durata evaluării: Timp de lucru: 40 minute Enunţ: 1. obiectivele. În textul de mai jos sunt incluse elementele care stau la baza caracterizării unui sistem 371 . caracteristicile. ______________________________________________________ Sistemele expert au o abordare declarativă în care se specifică cunoştinţele ce vor fi exploatate în mod dinamic de mecanismul de raţionament spre deosebire de programarea clasică (unde trebuie să se descrie explicit toate prelucrările într-o manieră statică şi explictă). “Într-un sistem expert cunoştinţele sunt independente de mecanismul de raţionament (modificarea unui anumit element nu influenţează raţionamentul). _________ definiţia. care poate fi reprezentată prin: reţele semantice. _______________________________________________________________ Sistemele expert trebuie să fie capabile să explice raţionamentele făcute şi să argumenteze soluţiile obţinute într-o manieră asemănătoare expertului uman. 2. dintr-un domeniu bine definit şi apoi le folosesc pentru rezolvarea problemelor din domeniul respectiv sunt numite sisteme expert. cadre etc. Alegeţi din lista de mai jos elementele necesare pentru a caracteriza un sistem expert.Testul 2 Modulul: Modelarea sistemelor informatice Competenţa: Caracterizează diferite tipuri de sisteme informatice Obiectivele evaluării:  Să caracterizeze sistemele expert. a) b) c) d) expert. Tipul testului: probă scrisă. componentele. regulile de productie. ________ Programele bazate pe bazate pe tehnicile inteligenţei artificiale care înmagazinează cunoştiinţele experţilor umani. formează baza de cunoştiinţe. reconstrucţia.

Barem de corectare şi notare: Se acordă 1p din oficiu 372 ._____________________________ Sistemele expert au posibilităţi de acumulare a cunoaşterii şi folosirea ei în multiple domenii ţinând cont de toate schimbările intervenite în mediu. care. pornind de la fapte (datele de intrare ale problemei) activează cunoştinţele corespunzătoare din baza de cunoştinţe.__________ Cunoştinţele manipulate de sistemele expert sunt în principal de natură simbolică. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Criterii de evaluare şi notare: Acest test va fi evaluat prin notă conform baremului de notare. Enumeraţi obiectivele şi componentele omise în textul de la exerciţiul 2. în concepte şi în metodele utilizate pentru soluţionarea probelmelor. _________________________________________ Prelucrare într-un sistem expert se face cu ajutorul motorului de inferenţă. ____ Sistemul expert este specializat într-un anumit domeniu şi nu în rezolvarea unei singure probleme ca programele informatice clasice. DEF pentru definiţie.________________________________ Sistemele expert gestionează baze de cunoştinţe de volum mare şi tratează cunoştinţe inexacte sau incomplete. demonstratii.”________________ Sarcina fiecărui elev este de a identifica şi nota în dreptul fiecărei propoziţii unul din acronimele: OB – pentru obiectiv. judecăţi. spre deosebire de programele clasice care utilizeaza prepoderent date numerice. ______________________________________________________________ Sistemele expert utilizeaza metode empirice bazate pe experienţă care conduc la soluţiile cele mai bune. în metodele de raţionament.________ Interfaţa cu utilizatorul realizează dialogul utilizatorului cu sistemul expert în sensul specificării datelor de intrare şi al furnizării rezultatelor pentru problema de rezolvat. 3. construind astfel raţionamente care conduc la fapte noi. CAR – pentru caracteristică şi COM – pentru componenta unui system expert. precum şi faptele rezultate în urma raţionamentelor efectuate de motorul de inferenţă asupra bazei de cunoştinţe fac parte din baza de fapte. planuri.Datele unei probleme concrete care urmează să fie rezolvată (altfel spus formularea problemei). _____ Achiziţionarea uşoară a cunoaşterii este posibilă prin exprimarea cât mai direct posibil a expertizei obţinute de la experţii umani. decizii şi predicţii sau prin luarea în considerare a modului în care sunt inferate noile cunoştinţe se poate exploata eficient colecţia de cunoştinţe. ____________________________________________________ Prin combinarea şi înlănţuirea cunoştinţelor pentru a infera noi cunoştinţe.

2. Obiectivele lipsă: reducerea riscurilor. b. OB. 373 .Exerciţiul 1 va fi notat cu 1p Exerciţiul 2 cu 6p Exerciţiul 3 cu 2p Rezolvarea corectă: Ex. CAR. OB. COM. modulul explicativ. CAR. CAR. 1. creşterea creativităţii. DEF. 3. COM. CAR. CAR. CAR. OB. COM. COM. CAR. a. c. Ex. d Ex. Componentele lipsă: modulul de achiziţii.

sumative. Criterii de evaluare şi notare: Se acordă calificativul Foarte Bine acelui elev care a acumulat cât mai multe răspunsuri corecte. Ceilalţi primesc calificativul Bine. Codul ATC folosit în codificarea medicamentelor. Codul EORI folosit pentru inregistrarea si identificarea operatorilor economici 374 . în timpul studierii temei Descrierea principalelor elemente ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice. Tipul testului: probă orală. Rezolvare posibilă: Codul poştal. Prezentarea testului: Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică. Elevii vor fi evaluaţi individual. Codul COR codul pentru clasificarea ocupaţiilor din România.Testul 3 Modulul: Modelarea sistemelor informatice Competenţa: Utilizează metodologii de modelare a sistemelor informatice Obiectivele evaluării:  Să descrie metodologiile de realizare a sistemelor informatice. Codul telephonic. ele sunt descrise în câmpul Enunţ. Codul SIRUTA codul sistemului informatic al registrului unităţilor teritorial – administrative. Codul CAEN codul clasificării activităţilor din economia naţională. Durata evaluării: Timp de lucru: 10 minute Enunţ: Care sunt sistemele de codificare existente la nivelul economiei naţionale şi care este domeniul specific al fiecăruia. Răspunsurile elevilor pot fi colectate pe tablă sau pe un flipchart. Codul numeric personal. Cerinţele testului vor fi expuse de profesor sau scrise pe tablă. Codul SIRUES codul statistic republican al unităţilor economico-sociale. brainstorming. fiecare acumulând câte un punct pentru orice enunţ correct. Se acordă calificativul Insuficient acelui elev care nu a depus nici un efort de a participa la activitatea de evaluare propusă. Corectitudinea enunţurilor poate fi dezbătută cu clasa sau se poate numi un moderator care va folosi internetul ca să valideze răspunsurile.

Contul contabil este o formă de codificare care ajută la ţinerea evidenţei operaţiilor economice. Instrucţiuni pentru evaluatori Rezultatul tuturor evaluărilor notate prin calificative pot fi contorizate şi tansformate în notă. Codul de bare folosit pentru gestionarea mai rapidă a produselor comerciale. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor li se va atrage atenţia asupra importanţei folosirii sistemelor de codurificare existenet atunci când se realizează un sistem informatic şi li se recomandă să se informeze sau să restudieze tema suporturile de curs.Codul CUI codul unic de identificare a agentilor economici Codul IBAN codul folosit pentru identificarea unică a unui cont bancar. STAS standardul de stat pentru produse. 375 .

denumirea primei etape a oricărei metodologii de realizarea a sistemelor informatice. Care este cea de a patra componentă a schemei aflată la nivelul I de definire. Tipul testului: probă practică. Completează în schema de mai jos prima acţiune pe care trebuie să o întreprindă analistul programator pentru a realiza aplicaţia dorită. urmând instrucţiunile din tabelul de mai jos. 376 . Fiecare elev din grupă va primi un număr de ordine de la 1 la 5. Elevii vor fi organizaţi în grupe de câte 5 şi vor fi evaluaţi în funcţie de îndeplinirea sarcinilor primite. expansiunea. Instrucţiunea crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Scrie ca titlu al planşei. după parcurgerea temei Laborator pentru cunoaşterea metodologiilor de realizare a sistemelor informatice. Elevul cu numărul x primi o foaie de hârtie cu cerinţele testului descrise în câmpul Enunţ la secţiunea Elevul x. Completează în schema de mai jos ultima acţiune pe care o întreprinde analistul în această etapă. Numele elevului _____________________________________________________ Nr. Ce trebuie să stabiliească analistul pentru fiecare dintre domeniile definite anterior. Acţiunea pe care trebuie să o efectueze asupra tuturor entităţilor se numeşte … După acţiunea anterioară între entităţile stabilite la primul nivel de definire vor fi corect stabilite o serie de … Şi de ….Testul 4 Modulul: Modelarea sistemelor informatice Competenţa: Utilizează metodologii de modelare a sistemelor informatice Obiectivele evaluării:  Să identifice elementele şi etapele metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Prezentarea testului: Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică. Durata evaluării: Timp de lucru: 50 minute Enunţ: Elevul 1 Ai sarcina de a completa planşa din anexa 1. dar şi materialele auxiliare asociate.

Elevul 2 Ai sarcina de a corecta schema din figura de mai jos. 377 .

Elevul 5 Privind schema de mai jos care descrie pe scurt etapele de tranziţie către implementarea unui system informatic va trebui să realizezi o schemă asemănătoare pentru etapa de exploatare a sistemului informatic. baza de date. a mesajelor de ________________ şi a altor informaţii generale. Etapa de construire presupune _________________ şi __________________ programelor. proiectarea fişierelor. proiectarea modulelor. La realizarea acestei documentaţii vor fi folosite specificaţiile de documentare elaborate încă din etapele de definire a _______________ si _______________ a sistemului. a ______________ şi ___________________. sistem informatic. faza de analiză. testarea sistemului. documente necesare fazei de __________________ a sistemului. ecranele aplicaţiei. documentaţia plan de dezvoltare. modulele. subetapele.Elevul 3 Ai sarcina de a scrie un scurt eseu folosind cuvintele cheie: Faza de proiectare. formatele de intrare/ieşire. depinzând de echipamentele tehnice şi de complexitatea programelor respective. specificaţiile detaliate. procedurile funcţionale. utilizând instrumente adecvate. 378 . Testarea se poate face “___________________” şi/sau “________________________” (la nivel de sistem). necesare pentru înţelegerea modului de funcţionare a sistemului şi asistarea utilizatorilor. dimensiune sistemului. structura bazei de date. Procesul constructiv implică __________________ şi ____________________________ structurii programelor. În urma fazei de documentare se obţin ________________ de prezentare şi ____________ a aplicaţiei. arhitectura sistemului. Elevul 4 Ai sarcina de a completa spaţiile goale din textul de mai jos. Documentaţia va conţine descrierea _________________ sistemului.

sunt preluate specificaţiile detaliate elaborate în faza de analiză . Faza de proiectare a unui sistem informatic cupinde activităţi prin care: . Revizuirea planului de dezvoltare a sistemului. Se acordă 10p pentru utilizarea corectă a oricăruia dintre cuvintele din lista dată. formatele de intrare/ieşire şi ecranele aplicaţiei.vor fi stabilite modulele şi procedurile funcţionale. crt. Proiectarea fişierelor şi a bazei de date. 379 .Barem de corectare şi notare: Rezolvarea corectă pentru: Elevul 1 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sarcina Definirea strategiei de analiză-proiectare Definească termenii Funcţiile Atribute Normalizarea Asocieri Legături Defineşte strategia Punctaj acordat 10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p 10p Elevul 3 Oricare dintre exprimările echivalente cu cea de mai jos poate fi considerată corectă. Definirea modului de testare a sistemului. Detalierea dimensiunilor sistemului. Întocmirea documentaţiei.se va definitiva structura bazei de date. . Proiectarea modulelor. Subetapele acestei etape sunt: • • • • • • • Arhitectura sistemului.

modelarea. manualele. implementare. rapoartelor. testarea. ecranelor. 380 . analiza.Elevul 4 Cuvintele lipsă sunt: codificarea. utilizare. buttom up. strategiei. eroare. Elevul 5 Oricare dintre echivalente echivalente cu cea de mai jos poate fi considerată corectă Pentru includerea in schema a oricarei activitati specifice etapei de exploatare se acordă 10p. proiectarea. funcţiilor. Se acordă 10p pentru găsirea corectă a oricăruia dintre cuvintele din lista de mai sus. top down.

Elevul 2 Criterii de evaluare şi notare: Se acordă calificativul Foarte Bine acelui elev care a acumulat cât mai multe puncte. Se acordă calificativul Insuficient elevului cu niciun punct acumulat. Ceilalţi elevi primesc calificativul Bine. 381 .

382 . Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor li se va atrage atenţia asupra importanţei folosirii sistemelor de codificare existente atunci când se realizează un sistem informatic şi li se recomandă să se informeze sau să restudieze tema suporturile de curs.Instrucţiuni pentru evaluatori Rezultatul tuturor evaluărilor notate prin calificative pot fi contorizate şi tansformate în notă.

4. Întreţinerea. Analiza. Testarea. regulile de formalizare c. metodologiile din coloana B care coprespund criteriului ales. ciclul de viaţă e. Implementarea. Alegeţi elementul care nu este un element al metodologiei de realizare a unui sistem informatic: a. Tipul testului: probă scrisă. elaborarea documentaţiei 3. formalizare: 383 Iniţierea. A Gradul de generalitate Modelul ciclului de viaţă Structura proceselor Modul de abordare B Metodologii etnofolclorice Metodologii cadru Metodologii modele compozite Metodologii monoproces 2. Alegeţi acele activităţi care sunt parcurse atunci când se stabilesc regulile de . sistemul de limbaj d. după parcurgerea tuturor temelor din cadrul unităţii de competenţă 2 Utilizează metodologii de modelare a sistemelor informatice. Proiectarea. Durata evaluării: Timp de lucru: 20 minute Enunţ: 1. modalitatea de aboradre b. Elevii vor fi evaluaţi individual. test grilă cu itemi obiectivi.Testul 5 Modulul: Modelarea sistemelor informatice Competenţa: Utilizează metodologii de modelare a sistemelor informatice Obiectivele evaluării:  Să identifice elementele şi etapele metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Prezentarea testului: Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică. Ordonaţi “chronologic” etapele ciclului de viaţă a unui sistem informatic (modelul cascadă). Asociaţi criteriilor de clasificare din coloana A.

de a sprijini comunicarea în relaţia cu beneficiarul. Construirea d. alegerea tipurilor de coduri. analiza elementelor ce urmează a fi codificate. b. Care dintre etapele unei metodologii de realizarea a sistemelor informatice strică ordinea firească a acestora a. e.5p / alegere) Exerciţiul 6 cu 1p Exerciţiul 7 cu 0. Alegeţi dintre tehnicile de mai jos pe cele informaţionale: a. Stabiliţi valoare de adevăr a afirmaţiei: „Documentaţia de fază are rolul de a valorifica constatările etapei curente pentru a fi folosite ca punct de plecare pentru etapa următoare.” 7. tehnica interviului b.5p Rezolvarea corectă: 384 . Definirea strategiei b. dar are şi o utilitate juridică.5p (0. 5. analiza şi organizarea datelor 6. întreţinerea nomenclatoarelor de coduri.5p (0. a denumirilor.5p / aşezare pe poziţia corectă) Exerciţiul 4 cu 2p (0. c. f. Proiectarea Criterii de evaluare şi notare: Acest test va fi evaluat prin notă conform baremului de notare. clarificarea obiectivelor.a.5p Exerciţiul 3 cu 2. Implementarea şi exploatarea e.25p / asociere) Exerciţiul 2 cu 0. nornmalizarea entităţilor. Analiza de sistem c. analiza documentelor şi diagramnelor c. tehnica brainstorming-ului d. Barem de corectare şi notare: Se acordă 1p din oficiu Exerciţiul 1 va fi notat cu 1p (0. concordanţa intrare-ieşire e.5p / alegere) Exerciţiul 5 cu 1. d. precizarea şi uniformizarea tehnologiei. lungimii şi formatului codurilor. estimarea capacităţii.

1. A B Metodologii cadru Metodologii modele compozite Metodologii monoproces Metodologii etnofolclorice Gradul de generalitate Modelul ciclului de viaţă Structura proceselor Modul de abordare Ex. b. 3. Ex. 4. 6 Adevărat Ex. 1 Iniţerea. d. 2 Analiza. e Ex. 5 Testarea. 3 Proiectarea. 6 Întreţinerea. 5. d. b. 2: c Ex. a. 4 Implementarea. f Ex. e Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării 385 .Ex. 7.

tipurile de date b. Obiectivele evaluării:  Să cunoască elementele limbajului UML Prezentarea testului: Acest test poate fi utilizat ca test predictiv la începutul lecţiilor aferente unităţii de competenţă Utilizează instrumente pentru modelarea sistemelor informatice. Asociaţi tipurilor de date din coloana A descrierile corespunzătoare din coloana B. blocurile de construcţie (building blocks). UML. a. instanţele 3. pachetele c. “Studentul Popescu vrea să împrumute o carte de la bibliotecă” este un exemplu de clasă . Care este semnificaţia acronimului UML. Tipul testului: probă scrisă. pentru a verifica nivelul cunoştinţelor accumulate în anul I în cadrul competenţei Utilizarea programării orientate obiect. Alegeţi categoriile de constrângeri. A Boolean Expresie Întreg Multiplicare Şir de caractere Timp Nume Neinterpretat 4. care pot fi definite pentru o asociere în UML: 386 B Un element „thing” a cărui semnificaţie depinde de domeniu Şir de caractere care permite specificarea unui element Şir de caractere care reprezintă o durată absolută sau relativă de timp Set nenul de numere întregi pozitive Tip primitiv care este o secvenţă de caractere referite printr-un nume Tip primitiv care este un element al unui set infinit de numere reale pozitive sau negative Tip de dată care poate lua valorile true sau false Şir de caractere a cărui sintaxă se află în afara domeniului UML Stabiliţi valoarea de adevăr a afirmaţiei. 5. Durata evaluării: Timp de lucru: 20 minute Enunţ: 1. Componentele de bază ale unui limbaj de modelare sunt: diagramele. restricţiile d.Testul 6 Modulul: Modelarea sistemelor informatice Competenţă: Utilizează instrumente pentru modelarea sistemelor informatice. simbolurile de reprezentare (projections) şi …. ______________________________________________________________________ 2.

5.5p / asociere corectă) Exerciţiul 4 cu 1p Exerciţiul 5 cu 1.a. 2: b Ex. 3. Fals Ex.5p / cuvânt corect) Exerciţiul 2 cu 1p Exerciţiul 3 cu 4p (0. e. d. {subset}.5p (0. b. Barem de corectare şi notare: Se acordă 1p din oficiu Exerciţiul 1 va fi notat cu 1. În tabelul de mai jos sunt asocierile corecte A Boolean Expresie Întreg Multiplicare Şir de caractere Timp Nume Neinterpretat Ex. 4.5p (0. {uses} Criterii de evaluare şi notare: Acest test va fi evaluat prin notă conform baremului de notare. c. {extend} c.5p / alegere) Rezolvarea corectă: Ex. {ordered}. d B Tip de dată care poate lua valorile true sau false Şir de caractere a cărui sintaxă se află în afara domeniului UML Tip primitiv care este un element al unui set infinit de numere reale pozitive sau negative Set nenul de numere întregi pozitive Tip primitiv care este o secvenţă de caractere referite printr-un nume Şir de caractere care reprezintă o durată absolută sau relativă de timp Şir de caractere care permite specificarea unui element Un element „thing” a cărui semnificaţie depinde de domeniu 387 . a. Ex. Unified Modeling Language dar se notează cu punctaj maxim şi varianta limbaj unificat pentru modelarea datelor. 1. {exclusive or}.

după desfăşurarea temei Instrumente software (CASE. Care este denumirea românească pentru Software Engineering? 388 . joc pentru testarea cunoştinţelor. Care este traducerea lui reverse engineering? 7.Testul 7 Modulul: Modelarea sistemelor informatice Competenţă: Utilizează instrumente pentru modelarea sistemelor informatice. Tipul testului: probă orală. iar pentru un răspuns incorect sau inexistent o steluţă neagră. Care este semnificaţia acronimului PSE ? 4. Care este semnificaţia acronimului CASE? 2. pentru un răspuns incomplet o steluţă galbenă. Dacă răspunsul este corect va primi o steluţă roşie. SEE). IPSE. Care este denumirea în limba română a componentei repository? 6. Care este semnificaţia acronimului SEE ? 5. Organizarea elevilor va fi individuală. Durata evaluării: Timp de lucru: 25 minute Enunţ: CATEGORIA 1 1. Obiectivele evaluării:  Să cunoască instrumentele CASE Prezentarea testului: Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică. Fiecare elev va folosi o stea învârtitoare cu 5 colţuri pentru a afla categoria din care va extrage întrebarea sa. Va extrage un bileţel şi va răspunde cât mai repede la întrebare. Care este semnificaţia acronimului IPSE? 3. PSE. Biletele cu întrebări se găsesc în secţiunea Enunţ.

Enunţaţi un avantaj al utilizării instrumentelor CASE care este legat de specificaţiile de definiţie. Care este efectul obiectivului unui mediu CASE care are enunţul: „Să permită accesarea informaţiilor de către toţi membrii echipei de elaboratori printr-o interfaţă prietenoasă. 5.CATEGORIA 2 1. Care este efectul obiectivului unui mediu CASE care are enunţul: „Să stocheze informaţiile referitoare la software într-un depozit computerizat”?. 3.? 3.”? 389 . 7. Care este efectul pe care îl are utilizarea instrumentelor CASE asupra utilizatorului? 4. Care este efectul obiectivului unui mediu CASE care are enunţul: „Să fie integrat. Enunţaţi un avantaj al utilizării instrumentelor CASE care este legat de dezvoltarea produsului software.” ? 2. Enunţaţi un avantaj al utilizării instrumentelor CASE care este legat de întreţinerea aplicaţiei. CATEGORIA 3 1. astfel încât să permită transmiterea uşoară a datelor între componente”. 6. Care este efectul obiectivului unui mediu CASE care are enunţul: „Să ofere facilităţi grafice puternice pentru a descrie şi documenta software-ul. Enunţaţi un avantaj al utilizării instrumentelor CASE care este legat de durata în timp. Enunţaţi un avantaj al utilizării instrumentelor CASE care este legat de aspectul calitativ. 2. Enunţaţi un avantaj al utilizării instrumentelor CASE care este legat de specificaţiile de realizare. 4.

folosind cuvântul cheie operaţii.”? CATEGORIA 4 1. 6. Care este efectul obiectivului unui mediu CASE care are enunţul: „Să poată fi utilizat pe orice platformă hardware începând cu calculatoare personale până la mainframe-uri. Descrieţi o activitate pentru care instrumentele CASE oferă sprijin în realizarea diagramelor. 3.5. folosind cuvântul cheie cazuri de utlizare. 5.!? 7. 2. Descrieţi o activitate pentru care instrumentele CASE oferă sprijin în realizarea diagramelor. folosind cuvântul cheie clase şi relaţii. folosind cuvântul cheie hardware. Descrieţi o activitate pentru care instrumentele CASE oferă sprijin în realizarea diagramelor. Descrieţi o activitate pentru care instrumentele CASE oferă sprijin în realizarea diagramelor. 4. folosind cuvântul cheie obiecte. folosind cuvântul cheie tranziţii. Descrieţi o activitate pentru care instrumentele CASE oferă sprijin în realizarea diagramelor. folosind cuvântul cheie software.”? 6. Care este efectul obiectivului unui mediu CASE care are enunţul: „Să asigure dezvoltarea de aplicaţii în limbaje de programare evoluate. Descrieţi o activitate pentru care instrumentele CASE oferă sprijin în realizarea diagramelor. Care este efectul obiectivului unui mediu CASE care are enunţul: „Să poată fi utilizat ca bază pentru automatizarea procesului de producere a software-ului utilizând una sau mai multe metode de analiză-proiectare. 390 . Descrieţi o activitate pentru care instrumentele CASE oferă sprijin în realizarea diagramelor. 7.

Sau 391 . Computer-Aided Software Engineering 2. 7. 4. Care este denumirea elementului cu numărul 4. Care este denumirea elementului cu numărul 7. Care este denumirea elementului cu numărul 6. Care este denumirea elementului cu numărul 2. Integrated Programming Support Environment 3. Scurtează durata de realizare a proiectelor şi de implementare a aplicaţiilor. 6. Programming Support Environment 4. din schema alăturată. din schema alăturată. Asigură din punct de vedere calitativ produsul software. din schema alăturată. din schema alăturată. 2. din schema alăturată. din schema alăturată. 2. Care este denumirea elementului cu numărul 1. Care este denumirea elementului cu numărul 5. din schema alăturată. 3. 5.CATEGORIA 5 1. Support Software Engineering Categoria 2 1. Care este denumirea elementului cu numărul 3. Barem de corectare şi notare: Răspunsurile corecte la întrebările de pe bilete sunt: Categoria 1 1. Criterii de evaluare şi notare: Se acordă calificativul Foarte Bine pentru elevii care au cele mai multe steluţe roşii Se acordă calificativul Insuficient pentru elevii care au acumulat doar steluţe negre.

Creşte încrederea utilizatorului în produsului realizat. Sunt reprezentări ale funcţionalităţii unui sistem. Simplificarea implememntării 3. Exprimă structura statică a unui sistem relativ la clase şi relaţiile dintre ele. Simplificarea proiectării 2. comportamentul claselor utilizând maşini de stări. Acurateţea specificaţiilor de realizare (de proiectare). Instrumente pentru gestiunea proiectului 6. Suport pentru ciclul de viaţă 5. Reprezintă tranziţiile stărilor. Standardizarea proiectării 6. exactitatea şi acurateţea datelor 4. Editor de diagrame 3. În ideea că un produs software nu este niciodată în mod real terminat. Oţinerea de specificaţii de definiţie complete. Depozit central 2. 5. Structura statică a unui sistem în funcţie de toate obiectele sale şi relaţiile dintre ele. Flexibilitatea 7. 5. din punctul de vedere al utilizatorilor săi numite cazurile de utilizare. Descriu componentele software ale unei aplicaţii în mediul de implementare. 3. Generator de documentaţie Instrucţiuni pentru evaluatori 392 . 7. Eficienţa Categoria 4 Activităţi care 1. 6.Asistă realizarea fiecărei etape şi îmbunătăţeşte calitatea procesului de realizare 3. 4. Necesitatea unei interfeţe grafice evoluate 5. 4. Corectitudinea. 7. 2. 6. Prezintă locaţiile componentelor software pe componente hardware. Generator de cod 7. acestea oferă o gamă largă de modalităţi de dezvoltare. Reprezintă comportamentul operaţiilor ce utilizează seturi de acţiuni. Categoria 3 1. Obţinerea unei căi uşor de întreţinut. Analizator de structură 4. Categoria 5 1.

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor li se va recomanda restudierea temei şi apoi.Rezultatul tuturor evaluărilor notate prin calificative pot fi contorizate şi tansformate în notă. 393 . dacă este cazul. se reface acest test sau unul asemănător.

Anexa 1 _______________________________________________ 394 .

395 .

El poate fi propus elevilor încă de la primele ore având ca termen de predare ultimele 2 saptamâni ale perioadei de desfăşurare a practicii/şcolii. să folosească instrumentele specifice modelării sistemelor informatice. Investigaţia organizaţiei. 3. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul modulului ca evaluare sumativă. Puteţi organiza rezultatele acestei investigaţii sub forma unui portofoliu de prezentare a organizaţiei care să cuprindă datele de identificare 396 . 3. 2. să caracterizeze un sistem informatic. care solicită sau pentru care doriţi să realizaţi sistemul informatic. Instrucţiuni pentru elevi: A. descrise în câmpul Enunţ indicaţiile descrise în câmpul Instrucţiuni pentru elevi şi Ghidul de realizare a proiectului aflat la secţiunea Anexă. în format printabil sau electronic. Elevii vor lucra individual. Fiecare elev va primi cerinţele proiectului.Testul sumativ 1 Modulul: Modelarea sistemelor informatice Competenţe: 1. Obiectivele evaluării: 1. Utilizează instrumente pentru modelarea sistemelor informatice. Caracterizează diferite tipuri de sisteme informatice. Folosind Ghidul pentru realizarea unui proiect redactaţi un proiect care să descrie etapele pe care le-aţi parcurs în realizarea sistemului informatic cerut atingând următoarele aspecte obligatorii: 1. 2. să utilizeze metodologiile de modelare a sistemelor informatice. să identifice necesitatea sistemului informatic în contextul unui sistem informaţional dat. Utilizează metodologii de modelare a sistemelor informatice. sau agentul economic în perioada parcticii sau a laboratoarelor tehnologice. Tipul testului: probă practică Durata evaluării: 2 săptămâni Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul se va desfăşura în sala de clasă. laborator. Enunţ: Realizaţi un sistem informatic în organizaţia în care lucraţi. 4.

). Folosind calculatorul şi videoproiectorul prezentaţi în faţa clasei sistemul informatic realizat. dacă este cazul descrieţi componenta expert a sistemului informatic realizat. organigrama. Pentru componenta B existenţa aplicaţiei şi dovada faptului că ea este cunoscută de elev prin maniera de prezentare atrage după sine nota 10. Depunctarea se poate face pentru disfuncţionalităţi de fond ale aplicaţiei. Criteriile de evaluare şi notare: Fiecarea componentă a proiectului A. decizional şi informaţional etc. serviciile şi restricţiile pe care trebuie să le îndeplinească sistemul informatic. 2. B se va nota cu note de la 1 la 10.testarea programelor şi modulelor program ca un sistem complet pentru a ne asigura că cerinţele informaţionale sunt satisfăcute. Aplicarea metodologiei care presupune executarea etapelor corespunzătoare metodologie alese şi descrierea fiecăreia punctând: . 3. Identificarea sistemului informatic necesar în care se facă o caracterizare a acestuia din prisma temelor studiate pentru atingerea competenţei 1.scopul.analiza factorilor externi şi interni care pot influenţa sistemul ce urmează a fi realizat (se poate folosi analiza SWOT sau alte tipuri studiate la Managementul calităţii) . Vor fi obligatorii referiri la rolul şi obiectivele acestui sistem informatic. sedii secundare si adresele acestora. 4. o încadrare a acestuia în diverse criterii de clasificare. adresa sediului principal.programarea cerinţelor software din etapa precedentă . Insistând pe utilitatea acestuia. Pentru componenta A nota se va obţine prin media aritmetică a notelor date pentru subcomponentele 1. care la rândul lor vor fi notate cu note de la 1 la 10. schema organizaţiei privită din perspectiav sistemelor operaţional.). .(denumire. şi cu 1 până la 2 puncte pentru o 397 . Alegerea metodologiei de realizare a sistemului informatic şi punctarea tipului de metodologie în funcţie de criteriile de clasifiacare studiate. CUI. . garfice. obiect de activitate. Defalcarea punctelor rămâne la latitudinea profesorilor. 3 respectiv 4.cerinţele hardware şi software (arhitectura generală a sistemului). B. atenţionări etc. modul de utilizare (interfaţa cu utilizatorul). avantajele utilizării acestei metodologii. Caracterizează diferite tipuri de sisteme informatice. 2. componenta SSD (unul două exemple de cum sprijină acesta sistemul decizional prin rapoarte.

Dacă profesorul poate dovedi că aplicaţia nu a fost realizată de elev se vor lua măsurile legale în caz de fraudă.prezentare care nu atinge cerinţele enumerate mai sus. 398 . Instrucţiuni pentru evaluatori: Se sugerează evaluări parţiale ale realizării proiectului folosind o fişă de urmărire. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de evaluările parţiale ale proiectului elevilor li se vor recomanda restudierea anumitor teme. orice profesor poate să aducă îmbunătăţirile şi modificările pe care le consideră oportune. Barem de corectare şi notare: Pe parcursul monitorizării realizării proiectului profesorul evaluator poate să întocmească un barem de corectare şi notare care să confere unitate activităţii de evaluare. Componenţa proiectului este orientativă. refacerea anumitor paşi astfel încât la final proiectul să respecte exigenţele impuse de profesor.

3.ANEXĂ.). b. dar nu şi subcapitolele şi subpunctele. Paginile vor fi numerotate cu cifre arabe.1.2. la un rând şi jumătate distanţă. 5. dar şi ca suport pentru instituirea unor criterii unitare de evaluare. Fiecare capitol va fi început pe o nouă pagină. 7.1. la fel şi subcapitolele (1. mărimea fontului fiind de 12 pt. 4. 2. cu informaţii complete privind modul de realizare a părţii scrise a proiectului. subcapitolelor şi subpunctelor vor fi scrise în bold cu font mai mare de 12 pt. Ghidul este un document de lucru care se adresează: a. 8. etc. 6. El este realizat cu scopul de a oferi informaţii complete în vederea îndeplinirii criteriilor minimale de valoare şi calitate şi reflectă poziţia profesorilor din cadrul catedrei tehnice a colegiului în care studiaţi. Formatul proiectului • Proiectul trebuie să cuprindă următoarele părţi: 1. 1. în partea de jos-centru a fiecărei pagini. Titlul capitolelor. 1. 1. profesorilor. ca instrument de îndrumare sistematică a elevilor. Capitolele vor fi numerotate cu numere arabe (1.2. 2.1. Ghid pentru realizarea unui proiect Prezentul ghid descrie exigenţele legate de elaborarea unui proiect. • Pagina de titlu va conţine următoarele informaţii: 399 . Este obligatorie folosirea diacriticelor.2. etc. etc).1. sau 1. (titlul capitolelor va fi cules cu majuscule).2. elevilor. PAGINA DE TITLU CUPRINS LISTA CU ABREVIERI (opţional) ARGUMENT CONŢINUTUL BIBLIOGRAFIA ANEXE GLOSAR DE TERMENI (opţional) • Proiectul va fi redactat pe computer pe un format de hârtie A4 portret sau vedere după cum o cere conţinutul.) şi subpunctele (1.2.1. în Times New Roman. 1.3. 3.

5 pagini care să descrie modul în care a fost abordată realizarea proiectului de către elev sau echipă cu evidenţierea contribuţiilor personale şi a importanţei lucrării elaborate. cu indicarea paginaţiei corespunzătoare din text. cules cu bold şi 26 pt. nivelul de susţinere (proiect pentru certificare competenţei ……………………) 4. subcapitolelor şi subpunctelor. Foarte important! Fiecare profesor poate îmbunătăţi acest ghid! 400 .1. titlul proiectului ales de elev sau propus de profesor. numele colegiului (se va folosi şi sigla) cules cu bold şi 20 pt 2. • • • Conţinutul proiectului trebuie să atingă toate sarcinile impuse de către profesor. numele profesorului îndrumător 5. Lista cu abrevieri va conţine abrevierile des folosite. După realizarea proiectului fiecare autor/echipă va concepe un text de 2-2. centrat. numele elevului. respectiv bibliografia şi anexele. Localitatea şi anul realizării • Cuprinsul va conţine numele capitolelor. dacă este cazul. sau numele elevilor care fac parte din echipa de realizare a proiectului 6. 3. Argumentul.

Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: 50 min Enunţ: I. Stabiliţi valorile de adevăr ale următoarelor afirmaţii: 1. Sistemele expert sunt o clasă distinctă de clasa sistemelor suport de decizii care se bazează pe inteligenţa artificială. să caracterizeze un sistem informatic. 2. prelucrarea. Caracterizează diferite tipuri de sisteme informatice. II. O organizaţie poate fi privită ca interacţiunea dintre sistemul decizional şi cel informaţional. 3. 2. 2. să utilizeze metodologiile de modelare a sistemelor informatice. care va permite vizualizarea secvenţelor de activităţi. care foloseşte mijloace tehnice moderne pentru culegerea. Sistemele expert sunt o clasă distinctă de clasa sistemelor suport de decizii care se bazează pe inteligenţa artificială. să identifice necesitatea sistemului informatic în contextul unui sistem informaţional dat. 4. Un caz de utilizare poate fi descris printr-o diagramă a obiectelor. ordinea lor şi opţional deciziile luate pentru a specifica operaţia care urmează a fi realizată. Raţionamentul probabilistic face parte din categoria metodelor şi tehnicilor de utilizare a cunoştinţelor incerte. să folosească instrumentele specifice modelării sistemelor informatice. Utilizează metodologii de modelare a sistemelor informatice. 5.Testul sumativ 2 Modulul: Modelarea sistemelor informatice Competenţe: 1. Componenta automatizată a sistemului informaţional. Obiectivele evaluării: 1. 3. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul modulului ca evaluare sumativă. Alegeţi varianta/variantele corecte de răspuns: 1. 3. stocarea informaţiilor şi transmiterea acestora se numeşte: a) Componenta fizică 401 . 4. Utilizează instrumente pentru modelarea sistemelor informatice.

nu ______________ prelucrării datelor). După aportul la actul de decizie sistemele informatice pot fi: a) sisteme centralizate b) sisteme reţea c) sisteme suport pentru decizii d) sisteme pentru activităţi speciale e) sisteme expert 4. Definiţia dată de Alter Sistemului Suport de Decizii în anul 1980 este: Un sistem diferit de sistemele de prelucrare a datelor prin următoarele atribute: modul de folosire (activ. Completaţi spaţiile libere cu cuvintele potrivite din listele de cuvinte cheie asociate 1. Alege din lista de mai jos componentele care fac parte dintr-un mediu CASE a) Generatorul de cod b) Editorul de texte c) Browser-ul specializat d) Baza de informaţii e) Motorul de inferenţe III. scopul (eficacitate globală. Care dintre etapele de mai jos nu face parte din etapele ciclului de viaţă în cascadă: a) Analiza b) Iniţierea c) Utilizarea d) Testarea e) Proiectarea 3. utilizatorul (decident aflat pe diferite niveluri.b) Componenta logică c) Cadrul organizatoric d) Baza de date e) Sistem informatic 2. nu un ______________). nu __________). 402 . Alegeţi din lista de componente pe cele care fac parte din Subsistemul de comunicare: a) Subsistemul elementelor de cunoaştere b) Subsistemul de limbaj c) Subsistemul de prezentare d) Subsistemul de tratare a problemei e) Subsistemul osos 5.

Modul de explicaţii. legală. Asociază fiecărei etape a metodologiei de realizare a unui sistem informatic poziţia sa firească în desfăşurarea cronologică a procesului de modelarea a unui sistem informatic. clienţi 4. ________________ sau departamente din interiorul organizaţiei aflate în afara sistemului informatic existent. eficienţa. Realizaţi asocierile cerute 1. statică 5. Componente secundare. Cuvinte cheie: consistenţa. nu _______________________ datelor). funcţionar. pasiv. Cuvinte cheie: beneficiar. Completaţi schema de mai jos pentru a obţine schema unui sistem expert. nu către __________). furnizori. Interfaţa utilizatorului. obiectivul urmărit (flexibilitatea utilizării.. Diagrama claselor (class diagrams) prezintă într-un mod general structura ____________ a sistemului sub forma ___________şi _______________ dintre acestea. ETAPE Proiectarea Analiza de sistem Construirea POZIŢIA 1 2 3 403 . Motorul de inferenţe. Cuvinte cheie: claselor. IV. Modul de achiziţii al cunoştinşelor. Documentaţia de fază are şi o utilitate ___________. Cuvinte cheie: Baza de cunoştinţe. în sensul că ea poate constitui baza _______________ pentru plata muncii efectuate de proiectant. Entităţile externe constau din ___________. juridică. trecut 2. şi poate fi folosită ca dovadă în caz de litigii ulterioare apărute între proiectant şi_____________. relaţiilor. 3. Componente principale. Cuvinte cheie: angajaţi. care iniţiază sau primesc fluxurile de informaţii. agenţii guvernamentale.orizontul de timp (orientare către prezent şi viitor.

beneficiar clienţi. funcţionar. e a.1px3=0.1px3=0. c. c.3p 0. claselor.25p 1.1x2=0.25p 0. Barem de corectare şi notare: Categoria Număr item 1 2 I 3 4 5 1 2 3 4 5 Răspuns corect fals fals fals adevărat fals Total categoria I e c c. relaţiilor Vezi figura 1 Punctaj acordat 0.5p II 1 III 2 3 4 5 0.7p 404 .Implementarea şi exploatarea Definirea strategiei A Boolean Expresie Întreg Multiplicare Şir de caractere Timp Nume Neinterpretat 4 5 2.1px7=0.25px2=0.2p 0. consistenţa.25p 0.3p 0.25p 0. b. d Total categoria II pasiv. legală.25p 0. Asociaţi fiecărui tip de dată din coloana A descrierea corespunzătoare din coloana B B Un element „thing” a cărui semnificaţie depinde de domeniu Şir de caractere care permite specificarea unui element Şir de caractere care reprezintă o durată absolută sau relativă de timp Set nenul de numere întregi pozitive Tip primitiv care este o secvenţă de caractere referite printr-un nume Tip primitiv care este un element al unui set infinit de numere reale pozitive sau negative Tip de dată care poate lua valorile true sau false Şir de caractere a cărui sintaxă se află în afara domeniului UML Criteriile de evaluare şi notare: Se acordă un punct din oficiu. juridică.25p 0.25px3=1. eficienţa. trecut. Pentru fiecare item se acordă punctajul dat în barem.75p 0. angajaţi statică.5p 0.1px5=0.25p 0.25px4=1p 0.25p 0.5p 2. d a.

25px8=2p Total categoria IV 3p Din oficiu 1p Total 10p Figura 1. Tipuri de date A Boolean Expresie Întreg Multiplicare Şir de caractere Timp Nume Neinterpretat B Tip de dată care poate lua valorile true sau false Şir de caractere a cărui sintaxă se află în afara domeniului UML Tip primitiv care este un element al unui set infinit de numere reale pozitive sau negative Set nenul de numere întregi pozitive Tip primitiv care este o secvenţă de caractere referite printr-un nume Şir de caractere care reprezintă o durată absolută sau relativă de timp Şir de caractere care permite specificarea unui element Un element „thing” a cărui semnificaţie depinde de domeniu 405 . 0.IV 1 Total categoria III Definirea strategiei Analiza de sistem Proiectarea 0.25px4=1p Construirea Implementarea şi exploatarea 2p 2 Vezi tabelul 1. Schema sistemului expert Tabelul 1.

com/case. Editura Albastră. http://www. Trandafir I..selectbs.html ***. 9.html ***. Sisteme informatice pentru management. Militaru. 3. 1975. ***. Editura Fin Watch.. Antonescu C. Bucureşti 1977. Drăgan C.webopedia. 1999..wikipedia. Editura Economică. Filip F. Sistemul informaţional în domeniul costurilor de producţie. 2004. 8. http://www. 1996. Biţa V.npd-solutions. Editura Tehnică. 2004. Bucureşti 2006. Sisteme suport pentru decizii.. Sisteme informatice. http://en. Cluj-Napoca.... 2. Bocu R. Editura Didactică şi Pedagogică. Iosep M.htm ***. Bocu D. ***. http://www. Anghel LE. Cluj. Băduţ M.G. G. Informatică managerială. UML pe înţelesul tuturor. 7.org/wiki/Computer-aided_software_engineering ***.cmu. 2009.Bibliografie Modelarea sistemelor informatice 1... Editura Teora. Ghid pentru elaborarea instrumentelor de evaluare. David A.. Miloşescu M. 6. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. http://www. 5. 2007. Modelare obiect orientată cu UML.edu/legacy/case/case_whatis.com/adt/analysis-and-design/computer-aided-software-engineering-case-tool 406 .. 10. Hrin GR. Bucureşti. Editura All.M. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor – manual pentru clasa a XI-a ruta directă şi a XII-a ruta progresivă. 4. Editura Dacia.. Informatica pentru manageri.com/TERM/C/Computer_Aided_Systems_Engineering.sei. Radu I. 2006..

MODULUL XI: Proiectarea sistemelor informatice 407 .

AUTOR: STĂNICĂ GIOVANNA .profesor grad didactic I. Bucureşti CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 408 . Colegiul Tehnic „Media”. COORDONATOR: MARIANA VIOLETA CIOBANU – profesor grad didactic I.

3. Care sunt activităţile desfăşurate pentru proiectarea sistemului? 4. Pe ce se bazează stabilirea soluţiilor logice şi specificarea din punct de vedere fizic a componentelor noului sistem? 2. Care sunt cele 3 criterii avute în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în abordarea structurilor sistemului informatic? Exercitiul 2 Enunţ: Pentru fiecare item completează spaţiile libere cu termenii copespunzători. Tipul testului: Probă scrisă Timp de lucru: 40 minute Exercitiul 1 Enunţ: Raspunde corect la urmatoarele intrebari legate de activitatile specifice proiectarii: 1. 409 . modul de descompunere pe componente. cât şi ca o componentă a unei evaluări formative. 2. Se finalizează prîntr-o schemă de ansamblu a sistemului în care sunt incluse toate aceste elemente. Proiectarea de ________ – se stabileşte arhitectura de ansamblu. 1. intrările şi ieşirile sistemului. pentru un grup de lecţii. Obiectivul principal al proiectării îl constituie construirea arhitecturii noului sistem precum şi ________________ a componentelor sale. Proiectarea generală are ca scop elaborarea ________________ a sistemului informatic. iar proiectarea de detaliu a componentelor sistemului informatic în concordanţă cu ___________ alese de proiectant. Ce se înţelege prin eşalonare în cadrul proiectării eşalonate a sistemelor informatice? 5.Testul 1 Competenţe: Proiectează arhitectura sistemelor informatice Obiectivele evaluării: să identifici activităţile specifice etapei de proiectare a sistemelor informatice Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare. Care sunt strategiile de proiectare a sistemului informatic? 3. sau sumative a modulului. Proiectarea de ___________ – fiecare element descris în etapa anterioară este descris în detaliu. 4.

410 . proiectarea bazei de date/fişierelor.5 puncte pentru fiecare noţiune completată corect. Soluţia de realizare propusă şi aleasă de beneficiarii sistemului stă la baza modelării noului sistem. Prin intrările unui sistem informatic se inţelege totalitatea datelor primare necesare obţinerii informaţiilor de ieşire ale sistemului. Barem de corectare şi notare: Exerciţiul 1 Se acordă punctajul maxim pentru orice răspuns ce cuprinde următoarele informaţii: 1. beneficiarilor interni şi externi. proiectarea programelor. proiectarea interfeţei cu utilizatorii. Pornind de la aria de cuprindere a noului sistem şi de la cerinţele formulate se elaborează modelul logic şi ulterior cel fizic al noului sistem. Exerciţiul 1 Se acordă 5 puncte. Activităţile desfăşurate pentru proiectarea sistemului sunt: • • • • • • stabilirea arhitecturii sistemului/subsistemelor/modulelor sistemului şi proiectarea proceselor. Stabilirea soluţiilor logice şi specificarea din punct de vedere fizic a componentelor noului sistem se bazează în principal pe rezultatele obţinute din cele două grupe de activităţi premergătoare: definirea soluţiei de realizare a noului sistem şi modelarea noului sistem. respectiv ______________. 6.5 puncte din oficiu. prototipizarea. RAD (Rapid application development). Instrucţiuni pentru elevi Exerciţiul 2 Pentru rezolvare completează spaţiile libere cu termenii corespunzători. 2. Datele primare se pot clasifica în ____________ şi în _________________.5. proiectarea orientată obiect. Prin ieşirile unui subsistem informatic se va înţelege totalitatea ___________ furnizate de acesta. proiectarea ieşirilor. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. JAD (Join application development). proiectarea intrărilor. Criteriile de evaluare şi notare Se acorda 0. Strategiile de proiectare a sistemului informatic sunt: proiectarea structurată. note de informare.5 puncte. Exerciţiul 2 Se acordă 4. 3. câte 0.

3. Prin ieşirile unui subsistem informatic se va înţelege totalitatea informaţiilor furnizate de acesta. pe măsura realizării condiţiilor evidenţiate în etapa de analiză. 6. beneficiarilor interni şi externi. Exerciţiul 2 Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect. 5. 2. Proiectarea de ansamblu – se stabileşte arhitectura de ansamblu. modul de descompunere pe componente. respectiv rapoarte. iar proiectarea de detaliu a componentelor sistemului informatic în concordanţă cu soluţiile tehnice alese de proiectant. Proiectarea generală are ca scop elaborarea modelului de ansamblu a sistemului informatic. cu asigurarea condiţiilor pentru integrarea lor treptată. asigurarea legăturilor între componente. Obiectivul principal al proiectării îl constituie construirea arhitecturii noului sistem precum şi proiectarea logică şi fizică a componentelor sale. Prin eşalonare se înţelege ordinea în care vor fi abordate subsistemele/modulele sistemului informatic de la proiectare până la implementare. Se finalizează prîntr-o schemă de ansamblu a sistemului în care sunt incluse toate aceste elemente. 4. se acordă punctajul prevăzut. 5. prioritatea obiectivelor componente. Datele primare se pot clasifica în date interne şi în date externe. Instrucţiuni pentru evaluatori Exerciţiul 1 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. La stabilirea ordinii de prioritate în abordarea structurilor sistemului informatic pot fi avute în vedere următoarele criterii: • • • Exerciţiul 2 Pentru fiecare item se completează spaţiile libere cu termenii următori: 1. note de informare. Proiectarea de detaliu – fiecare element descris în etapa anterioară este descris în detaliu. intrările şi ieşirile sistemului.4. disponibilitatea resurselorPrincipiul proiectării eşalonate a sistemelor informatice 411 . Prin intrările unui sistem informatic se inţelege totalitatea datelor primare necesare obţinerii informaţiilor de ieşire ale sistemului.

de exemplu aprovizionare. Tipul testului: Probă scrisă. Fiecare subsistem se descompune în ___________. fiecare dintre acestea acoperind o ____________ distinctă în cadrul domeniului. Reţea stea (star). . Timp de lucru: 40 minute Exercitiul 1 Enunţ: Asociați reprezentările din coloana 2 cu denumirile corespunzătoare din coloana 1. cât şi ca o componentă a unei evaluări formative. Reţea ierarhică. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare. Sistemul informatic global se descompune în ___________. Arhitectura sistemului informatic reprezintă soluţia generică privitoare la procesele de ___________________ ce trebuie să se realizeze şi modul de ____________________ şi prelucrărilor. Exerciţiul 2 Enunţ: Pentru fiecare item se completează spaţiile libere cu termenii următori: 1. pentru un grup de lecţii. marketing. Tipul de reţea Reţea punct la punct (bus) Reprezentare grafică Reţea inel (ring). 412 2. sau sumative a modulului. fiecare dintre acestea acoperind un ___________ de activitate distinct. 3. desfacere.Testul 2 Competenţe: Proiectează arhitectura sistemelor informatice Obiectivele evaluării: să identifici tipurile de reţele de comunicate să recunoşti principiile comunicării în reţele Client-Server Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur.

câte 0. Instrucţiuni pentru elevi Exerciţiul 1 Fiecare imagine se va uni cu denumirea corespunzătoare printr-o linie. mai ales în prezent.5 puncte pentru fiecare noţiune completată corect. reformularea procesului de ____________. Arhitectura client/server este un ansamblu de trei componente principale: server. către un singur nod din reţea. 3. 2. 4. Asigură conectarea calculatoarelor printr-un calculator central. numite __________. câte 0. Utilizarea tehnologiei informaţiei a devenit un aspect indispensabil în funcţionarea firmelor. ___________ (ring). _______________ Este compusă dintr-un set de reţele de tip _____. Exerciţiul 2 Se acordă 4 puncte. câte 1 punct pentru fiecare asociere corectă. Barem de corectare şi notare: Exerciţiul 1 Tipul de reţea Reprezentare grafică 413 . când se fac simţite noi tendinţe în evoluţia firmelor şi anume: o o utilizarea _________ la nivelul organizaţional local sau global. Exerciţiul 2 Pentru rezolvare completează spaţiile libere cu termenii corespunzători. client şi o _______.5 puncte pentru fiecare noţiune completată corect. în cadrul căreia orice calculator poate transmite date. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte repartizate astfel: Exerciţiul 1 Se acordă 3 puncte. Exerciţiul 3 Se acordă 3 puncte.4. Exerciţiul 3 Enunţ: Pentru fiecare item se completează spaţiile libere cu termenii următori: 1. Exerciţiul 3 Pentru rezolvare completează spaţiile libere cu termenii corespunzători. Asigură conectarea calculatoarelor şi perifericelor într-o structură sub formă de inel. _______________ (star).

de exemplu aprovizionare. Instrucţiuni pentru evaluatori Exerciţiul 1 utilizarea Internetului la nivelul organizaţional local sau global. fiecare dintre acestea acoperind o activitate distinctă în cadrul domeniului. 2. 4. 414 . 2. Utilizarea tehnologiei informaţiei a devenit un aspect indispensabil în funcţionarea firmelor. 3. Fiecare subsistem se descompune în aplicaţii. Exerciţiul 2 Pentru fiecare item se completează spaţiile libere cu termenii următori: 1. Asigură conectarea calculatoarelor şi perifericelor într-o structură sub formă de inel. 4. Reţea inel (ring). Asigură conectarea calculatoarelor printr-un calculator central. Este compusă dintr-un set de reţele de tip stea. Sistemul informatic global se descompune în subsisteme. fiecare dintre acestea acoperind un domeniu de activitate distinct. mai ales în prezent. Arhitectura client/server este un ansamblu de trei componente principale: server. desfacere. în cadrul căreia orice calculator poate transmite date. 3. marketing. când se fac simţite noi tendinţe în evoluţia firmelor şi anume: o o Exerciţiul 3 Pentru fiecare item se completează spaţiile libere cu termenii următori: 1. Reţea ierarhică. Reţea ierarhică.Reţea punct la punct (bus) Reţea inel (ring). Reţea stea (star). către un singur nod din reţea. numite pachete. Reţea stea (star). Arhitectura sistemului informatic reprezintă soluţia generică privitoare la procesele de prelucrare a datelor ce trebuie să se realizeze şi modul de integrare a datelor şi prelucrărilor. reformularea procesului de business. client şi o reţea.

se acordă punctajul prevăzut.Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. Exerciţiul 2 Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect. 415 . Exerciţiul 3 Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect.

voită sau accidentală. Exerciţiul 2 Se acordă 4 puncte: 2 puncte pentru avantaje şi 2 puncte pentru dezavantaje. Exerciţiul 1 Se acordă 4 puncte: 2 puncte pentru avantaje şi 2 puncte pentru dezavantaje. Enumerati avantajele si dezavantajele centralizarii Următoarele reprezintă avantaje ale centralizării: o partajarea resurselor hard.Testul 3 Competenţe: Proiectează arhitectura sistemelor informatice Obiectivele evaluării: să evidenţiezi avantajele şi dezavantajele Sistemului informatic centralizat să evidenţiezi avantajele şi dezavantajele Sistemului informatic descentralizat Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat singur. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare sau ca recapitulare la începutul temei următoare. afectează toţi utilizatorii. Tipul testului: Probă orală Timp de lucru: 20 minute Exerciţiul 1 Enunţ: Enumerati avantajele si dezavantajele centralizarii. o eliminarea riscului incompatibilităţii hard şi soft în cadrul sistemului. Exerciţiul 2 Enunţ: Enumerati avantajele si dezavantajele descentralizarii. . Următoarele reprezintă dezavantaje ale centralizării: o "căderea" sistemului de calcul blochează toţi utilizatorii. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 2 puncte din oficiu. soft şi a datelor între utilizatori. de proiectare. o alterarea datelor şi a programelor. o promovarea cu uşurinţă a standardelor procedurale etc) la nivelul întregului sistem. Barem de corectare şi notare: Exerciţiul 1. 416 (tehnice.

o apariţia inerentă a unor duplicări ale datelor şi software-ului în diferite locaţii. soft sau ale bazei de date la nivelul unei locaţii nu afectează celelalte locaţii. Exerciţiul 2 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. o soft-ul este mai bine adaptat nevoilor locale. se acordă punctajul prevăzut. 417 . Următoarele reprezintă dezavantaje ale descentralizării: o riscuri mari legate de incompatibilităţi hard şi soft între diferite locaţii.o sistemul se poate dovedi lent şi inflexibil la nevoile utilizatorilor. Exerciţiul 2. adesea fiind insuficient adaptat nevoilor locale sau de grup ale utilizatorilor. Enumerati avantajele si dezavantajele descentralizarii Următoarele reprezintă avantaje ale descentralizării: o datele sunt stocate şi prelucrate local. o avariile hard. se acordă punctajul prevăzut. Instrucţiuni pentru evaluatori Exerciţiul 1 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. o o dificultatea realizării unor proiecte complexe la nivel local. riscul de fragmentare a politicii IT.

Structura de date a fiecărui fragment obţinut dintr-o colecţie globală este identică cu cea a colecţiei. Tipul testului: Probă orală Timp de lucru: 20 minute Exerciţiul 1 Enunţ: Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări: In ce consta metoda orizontala? In ce consta metoda verticală? In ce consta metoda mixtă? Exerciţiul 2 Enunţ: Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări: Ce semnifica datele nereplicate? Ce semnifica datele replicate partial? Ce semnifica datele replicate total? Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 1 punct din oficiu.Testul 4 Competenţe: Proiectează arhitectura sistemelor informatice Obiectivele evaluării: să recunoşti tipurile de distribuire a datelor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat singur.5 puncte pentru fiecare răspuns corect Exerciţiul 2 Se acordă 4.5 puncte: câte 1. Fiecare fragment are un număr de înregistrări mai mic decât al colecţiei globale din care provine. Distribuirea prin fragmentare In ce consta metoda orizontala? Metoda orizontală constă în descompunerea unei colecţii globale în fragmente prin extragerea unui set de înregistrări.5 puncte pentru fiecare răspuns corect Barem de corectare şi notare: Exerciţiul 1. Exerciţiul 1 Se acordă 4. aplicând operatorul relaţional de selecţie.5 puncte: câte 1. o fragmentare orizontală se va obţine dintr-o tabelă globală. De exemplu. păstrându-se toate câmpurile (caracteristicile). la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare sau ca recapitulare la începutul temei următoare. 418 . pentru modelul relaţional.

Distribuirea prin replicare Ce semnifica datele nereplicate? Datele nereplicate semnifică situaţia în care sistemul de gestiune a bazei de date alocă spaţiu pentru o singură copie a anumitor date pe un anumit calculator (nod) din reţea. accesul concurent la date va fi mai intens. dar se măreşte spaţiul de memorie externă consumat. deoarece aceleaşi date vor fi folosite de mai mulţi utilizatori situaţi local sau la distanţă. dar creşte. pentru modelul relaţional. iar pentru o altă parte din date mai multe copii pe mai multe calculatoare (sunt replicate). Fiecare fragment are acelaşi număr de înregistrări ca şi colecţia globală din care provine. redundanţa datelor nu creşte deloc. In ce consta metoda mixtă? Metoda mixtă constă în descompunerea unei colecţii globale în fragmente prin aplicarea succesivă a metodelor orizontală şi verticală. Structurile de date ale fragmentelor obţinute dintr-o colecţie globală sunt subseturi ale acestei colecţii. fragmentarea verticală dintr-o tabelă globală se realizează aplicând operatorul relaţional de proiecţie. o singură copie pe un anumit calculator (nu sunt replicate). Redundanţa datelor este foarte mare. se acordă punctajul prevăzut.In ce consta metoda verticală? Metoda verticală constă în descompunerea unei colecţii globale în fragmente prin extragerea unui set de câmpuri (caracteristici). reducându-se astfel mult timpul de acces. Ce semnifica datele replicate total? Datele replicate total semnifică situaţia în care sistemul de gestiune a bazei de date alocă pentru întreaga bază de date mai multe copii pe diversele calculatoare din reţea. în acest caz. fiind la un nivel minim controlat. În acest caz. Accesul concurent v-a fi mai scăzut deoarece datele replicate fac să scadă numărul utilizatorilor care le folosesc In acelaşi timp (la acelaşi număr de utilizatori sunt mai multe copii din aceleaşi date). Exerciţiul 2 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. toate informaţiile din baza de date se pot găsi multiplicate pe două sau mai multe calculatoare din reţea. pentru o parte din date. 419 . Exerciţiul 2. Accesul concurent va fi redus la minim. se acordă punctajul prevăzut. Redundanţa datelor este controlată. Pe de altă parte însă. Instrucţiuni pentru evaluatori Exerciţiul 1 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. De exemplu. dar rămâne controlată. Astfel. Ce semnifica datele replicate partial? Datele replicate parţial semnifică situaţia în care sistemul de gestiune a bazei de date alocă. păstrându-se datele din toate înregistrările.

cât şi ca o componentă a unei evaluări formative. modificarea. a.Testul 5 Competenţe: Organizează datele din sistemele informatice Obiectivele evaluării: să identifici structura şi caracteristicile fişierelor să identifici modul de organizare şi de acces Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur. 420 . Tipul testului: Probă scrisă (a4) Timp de lucru: 50 minute Exercitiul 1 Enunţ: Se consideră următoarea afirmaţie: Organizarea datelor înseamnă definirea şi structurarea datelor în memoria internă sau în memoria externă (în fişiere) şi stabilirea legăturilor între date. de prelucrare şi scop. conform unui model de date. pentru un grup de lecţii. încrecaţi să abordaţi toate cerinţele. Este acceptată orice formulare asemănătoare: Fişierul este o colecţie organizată de date unite după criterii comune calitative. Care este modul de organizare al fişierelor? e. ştergerea de înregistrări. nu contează ordinea în care abordaţi cerinţele. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Este acceptată orice formulare asemănătoare: Caracteristicile unui fişier: − actualizarea se referă la trei operaţii : adaugarea. b. Care este modul de acces al fişierelor? Instrucţiuni pentru elevi Puteţi răspunde la aceste întrebări folosind propriile voastre cuvinte. sau sumative a modulului. Barem de corectare şi notare: a. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte. Care este structura fişierelor? d. Enumeraţi caracteristicile fişierelor c. Explicaţi noţiunea de fişier b.

− DIRECT presupune că localizarea unei înregistrări se face cu ajutorul unei chei definite de programator. Este acceptată orice formulare asemănătoare: Modul de acces reprezintă modul în care se determină locul ocupat de o înregistrare într-un fişier şi depinde de modul de organizare. Toate limbajele recunosc fişiere standard de intrare şi ieşire. Categorii de moduri de organizare a fişierelor: Standard: Este cea mai veche şi există pe toate tipurile de calculatoare. • Pentru optimizare se recomandă ordonarea fişierului. • Este permis accesul secvenţial pentru toate tipurile de fişiere. înregistrări în acces secvenţial şi direct. c. Tipuri de moduri de acces pentru fişiere: − SECVENŢIAL presupune că localizarea unei înregistrări se face prin parcurgerea tuturor înregistrărilor care o preced. • Se recomandă pentru fişierele din care sunt necesare. la o prelucrare. e. − DINAMIC presupune că la o singură deschidere de fişier se pot localiza. fişier d. 421 .− natura datelor din fişier trebuie să fie omogenă (să se refere la aceeaşi entitate din lumea reală). − volumul de date din fişier (se măsoară în număr de octeţi). − prelucrarea datelor din fişier se referă la tipul şi frecvenţa operaţiilor efectuate pe înregistrări. Sunt utilizate în baze de date şi în sisteme de fişiere. peste 50% din numărul total de înregistrări. Este acceptată orice formulare asemănătoare: Structura unui fişier: • • partea de identificare este dată de etichetele plasate la începutul şi sfârşitul fişierului. Specială (complexă): Se bazează pe modurile de organizare clasice. alternativ şi repetat. Este acceptată orice formulare asemănătoare: Modul de organizare reprezintă modul de dispunere a înregistrărilor pe suportul fizic şi presupune reguli de memorare a datelor. partea de date este colecţia omogenă de date ce aparţin aceleaşi entităţi din lumea reală structurată astfel: înregistrări câmpuri valori. Clasică (elementară): Organizarea se face pe medii magnetice sau optice.

Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. indiferent de formulare sau formatul de scriere se va acorda punctajul prevăzut în barem. 422 .

Modelul ____________ de ansamblu al datelor este un model de ansamblu al datelor independent de instrumentul soft (SGBD) utilizat pentru reprezentarea sa. care nu acceptă altă descompunere. pentru un grup de lecţii. a) Procesul de proiectare a unei baze de date trebuie privit ca un proces neliniar  Adevărat  Fals b) Procesul de alegere a unui SGBD presupune 4 faze 423 . Tipul testului: Probă scrisă Timp de lucru: 30 minute Exerciţiul 1 Enunţ: Pentru fiecare item se completează spaţiile libere cu termenii următori: • • Procesul de proiectare a unei baze de date trebuie privit de aceea ca un proces _____. • • • • • Exerciţiul 2 Enunţ: Stabiliţi pentru fiecare afirmaţie dacă este adevărată sau falsă. tabela este în ____ dacă fiecare __________ noncheie al tabelei depinde în mod netranzitiv de cheia tabelei. în care apar frecvente reluări ale unor etape anterioare. sau sumative a modulului. tabelă este în _____ dacă şi numai dacă este în FN1 şi fiecare câmp noncheie al tabelei este ________ funcţional de câmpul cheie al tabelei. tabelă este în _____ dacă toate atributele ei conţin valori elementare (nedecompozabile). tabelă este în _____ dacă şi numai dacă fiecare ”joncţiune” este generată printrun candidat cheie a lui R şi este în FN4.Testul 6 Competenţe: Organizează datele din sistemele informatice Obiectivele evaluării: să identifici metodele de selectare a SGBD să identifici etapele urmate în proiectarea schemei conceptuale Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare. Fiecare componentă a unui tuplu este la nivel elementar. cât şi ca o componentă a unei evaluări formative. bază de date este în _____ dacă şi numai dacă este în FN3 şi nu conţine două sau mai multe dependeţe multivaloare.

Exerciţiul 2 Pentru rezolvare bifaţi cu x varianta corectă.posibilitatea de a utiliza un SGBD de pe un sistem de calcul pe un altul. Tehnica normalizării se foloseşte pentru a. normalizarea colectiilor de date pentru cercetarea performanţelor în stocarea.  Adevărat  Fals d) Protecţia şi securitatea datelor din bază este necesara  Adevărat Exerciţiul 3 Enunţ: Pentru fiecare item scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect. Adevărat  Fals c) Portabilitatea SGBD-ului . echipa de programare b. Definirea detaliată a colecţiilor de date presupune a. echipa de proiectare c. 424 . c. analiză a colecţiilor. Proiectarea schemei conceptuale este realizată de către a. actualizarea şi prelucrarea datelor. revizuirea legăturilor dintre colecţii. obţinerea unor tabele cu aceleasi tipuri de date Instrucţiuni pentru elevi Exerciţiul 1 Pentru rezolvare completează spaţiile libere cu termenii corespunzători. obţinerea unor tabele cu o redundanţă maxima b. o analiză a colecţiilor. 3. Exemplu : Un set de reguli ce trebuiesc respectate formează un protocol. beneficiar  Fals 2. c. 1. obţinerea unor tabele cu o redundanţă minimă şi controlată. actualizarea şi prelucrarea datelor. normalizarea lor pentru cercetarea performanţelor în stocarea. revizuirea legăturilor dintre colecţii. Portabilitatea cuprinde două aspecte: portabilitatea programelor propriu-zise şi portabilitatea datelor. b. actualizarea şi prelucrarea datelor.

Criteriile de evaluare şi notare Exerciţiul 1 Se acordă 3 puncte. • • • • • Exerciţiul 2 a) Procesul de proiectare a unei baze de date trebuie privit ca un proces neliniar  Adevărat  Adevărat  Fals b) Procesul de alegere a unui SGBD presupune 4 faze  Fals 425 . în care apar frecvente reluări ale unor etape anterioare. tabelă este în FN5 dacă şi numai dacă fiecare ”joncţiune” este generată printr-un candidat cheie a lui R şi este în FN4. tabela este în FN3 dacă fiecare atribut noncheie al tabelei depinde în mod netranzitiv de cheia tabelei. Adevarat Exerciţiul 3  Fals Orice eventual răspuns greşit se încercuieşte şi se taie cu un X şi se înlocuieşte cu răspunsul considerat corect. care nu acceptă altă descompunere. bază de date este în FN4 dacă şi numai dacă este în FN3 şi nu conţine două sau mai multe dependeţe multivaloare. Modelul conceptual de ansamblu al datelor este un model de ansamblu al datelor independent de instrumentul soft (SGBD) utilizat pentru reprezentarea sa. Fiecare componentă a unui tuplu este la nivel elementar. Exerciţiul 2 Se acordă 4 puncte. Barem de corectare şi notare: Exerciţiul 1 • • Procesul de proiectare a unei baze de date trebuie privit de aceea ca un proces neliniar. câte 0. tabelă este în FN1 dacă toate atributele ei conţin valori elementare (nedecompozabile). câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.3 puncte pentru fiecare noţiune completată corect. tabelă este în FN2 dacă şi numai dacă este în FN1 şi fiecare câmp noncheie al tabelei este dependent funcţional de câmpul cheie al tabelei. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Exerciţiul 3 Se acordă 3 puncte.

Proiectarea schemei conceptuale este realizată de către a. c. normalizarea colectiilor de date pentru cercetarea performanţelor în stocarea. obţinerea unor tabele cu o redundanţă maxima b. b. actualizarea şi prelucrarea datelor. Portabilitatea cuprinde două aspecte: portabilitatea programelor propriu-zise şi portabilitatea datelor. obţinerea unor tabele cu aceleasi tipuri de date Instrucţiuni pentru evaluatori Exerciţiul 1 Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect.  Adevărat  Adevărat Exerciţiul 3  Fals d) Protecţia şi securitatea datelor din bază este necesara  Fals 1. o analiză a colecţiilor.posibilitatea de a utiliza un SGBD de pe un sistem de calcul pe un altul. revizuirea legăturilor dintre colecţii. 426 . Exerciţiul 2 Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut. 3. actualizarea şi prelucrarea datelor.c) Portabilitatea SGBD-ului . normalizarea lor pentru cercetarea performanţelor în stocarea. revizuirea legăturilor dintre colecţii. echipa de proiectare c. obţinerea unor controlată. beneficiar 2. Exerciţiul 3 Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut. analiză a colecţiilor. actualizarea şi prelucrarea datelor. tabele cu o redundanţă minimă şi c. Tehnica normalizării se foloseşte pentru a. echipa de programare b. Definirea detaliată a colecţiilor de date presupune a.

cât şi ca o componentă a unei evaluări formative. Descrieţi cele 6 caracteristici logice la nivel de înregistrare. modul de control al datelor. În cadrul structurii logice. tipul datelor îngustează. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare. mărimea datelor. ____________________ trebuie definit complet ţinând cont de _________ şi de ___________________ 2. Instrucţiuni pentru elevi Exerciţiul 2 427 . gruparea datelor. pentru un grup de lecţii.Testul 7 Competenţe: Organizează datele din sistemele informatice Obiectivele evaluării: • • să identifici subactivităţile proiectării logice a fişierelor să identifici subactivităţile proiectării fizice a fişierelor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur. Tipul testului: Probă scrisă şi orală Timp de lucru: 50 minute Exercitiul 1 Enunţ: Răspundeţi corect la următoarele întrebări: 1. Ce etape presupune proiectarea fizica de detaliu? Exerciţiul 2 Enunţ: Pentru fiecare item se completează spaţiile libere cu termenii următori: 1. sau sumative a modulului. Ce este fisierul? 2. ceea ce asigură ____________ fişierului. Ce etape presupune proiectarea logica de detaliu? 3. Pentru a satisface aceste lucruri. cu ajutorul cărora se face descrierea câmpurilor de date. structura logică trebuie să fie ____________ şi __________. Exerciţiul 3 Enunţ: Se consideră următoarea afirmaţie: Principalele caracteristici logice la nivel de înregistrare. sunt: natura datelor. factorul de repetativitate.

Barem de corectare şi notare: Exerciţiul 1 Enunţ: Răspundeţi corect la următoarele întrebări: 1. Ce este fisierul? Fişierul este o colecţie organizată de date unite după criterii comune calitative. Exerciţiul 3 Puteţi descrie caraczeristicile folosind propriile voastre cuvinte. conţinutul informaţional trebuie definit complet ţinând cont de realitate şi de cerinţele de prelucrare. În cadrul structurii logice. Exerciţiul 2 Se acordă 3 puncte. nu contează ordinea în care abordaţi cerinţele. 428 .Pentru rezolvare completează spaţiile libere cu termenii corespunzători. Exerciţiul 1 Se acordă 3 puncte.5 puncte pentru fiecare caracteristică descrisă completat şi corect.5 puncte pentru fiecare noţiune completată corect. 2. de prelucrare şi scop. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 1 punct din oficiu. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. încrecaţi să abordaţi toate cerinţele. Ce etape presupune proiectarea logica de detaliu? • • • structurarea logica a datelor proiectarea caracteristicilor estimarea marimii fisierelor 3. Exerciţiul 3 Se acordă 3 puncte. câte 0. Ce etape presupune proiectarea fizica de detaliu? • • • proiectarea machetelor de culegere a datelor definitivarea caracteristicilor fizice calculul necesarului de suporturi tehnice Exerciţiul 2 Enunţ: Pentru fiecare item se completează spaţiile libere cu termenii următori: 1. câte 0.

caracter. Natura datelor se referă la domeniile mari din care câmpurile îşi pot lua valori. logic. număr de caractere (pentru alfanumerice). dată calendaristică. Factorul de repetativitate este o caracteristică care multiplică de un număr de ori un câmp de un anumit tip şi o anumită mărime. interval (limite valorice). prin atributele: întreg. ponderi etc. 429 . sunt: 1. Instrucţiuni pentru evaluatori Exerciţiul 1 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. 2. 4. în instructiunile de descriere. toate elementele repetate având aceleaşi caracteristici logice. Natura datelor poate fi descrisă în program ca atare. Exerciţiul 2 Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect. pentru alte atribute (ex. Modul de control al datelor este caracteristica care prin atributele sale specifică restricţii de integritate a datelor: listă de valori.). real. Mărimea datelor este caracteristica care dă lungimea unui anumit câmp. numeric). sau prin caracteristica tipul datelor. Mărimea datelor este dată în program prin formatele de descriere a datelor. Caracteristica natura datelor este dată prin atributele: numeric. Gruparea datelor nu se exprimă prin atribut specific. structura logică trebuie să fie completă şi coerentă. Două sau mai multe câmpuri pot fi grupate într-un tot pentru a fi referite împreună (rămâne şi posibilitatea de referire individuală a fiecărui câmp). Tipul datelor îngustează (limitează) un domeniu dat prin caracteristica natura datelor. special (pointeri etc.). Tipul datelor se descrie în program ca atare prin clauze specifice. lungime standard (pentru logice. se acordă punctajul prevăzut. logic). se acordă punctajul prevăzut.2. Exerciţiul 3 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. ci prin ordinea de descriere şi structurare a datelor. Pentru a satisface aceste lucruri. Aceste atribute vor fi luate în considerare la stabilirea criteriilor de validare din programele ce vor utiliza aceste date. ceea ce asigură calitate fişierului. data calendaristică etc. 3. pentru anumite atribute ale sale (ex. şir de caractere (pentru alfanumeric). alfanumeric. 6. 5. Exerciţiul 3 Principalele caracteristici logice la nivel de înregistrare. dublă precizie (pentru numerice reale). Aceasta depinde de tipul de data şi este dată prin atributele: simplă. complex (pentru numeric). Este dat prin atributul număr de repetiţii. cu ajutorul cărora se face descrierea câmpurilor de date.

acestea având o durată de viaţă scurtă în raport cu aplicaţia în sine. Criteriile de evaluare şi notare Se acorda 10 puncte alocate astfel: Exerciţiul 1 Se acordă 6 puncte. Explicaţi ce este o interfaţă SDI? 7. gaseşte 2 programe care au interfaţă SDI şi 2 care au interfaţă MDI. Tipul testului: Probă orală şi practică Timp de lucru: 20 minute Exercitiul 1Raspunde corect la urmatoarele intrebari: 6. Barem de corectare şi notare: Exerciţiul 1 1. Explicaţi ce este o interfaţă MDI? 8. Deschide aceste programe şi descrie caracteristicile interfeţelor respective. Care sunt caracteristicile unei interfeţe MDI? Exercitiul 2 Folosind programele instalate pe calculatorul din laborator. câte 1 punct pentru fiecare program deschis corect.Testul 8 Competenţe: Proiectează interfetele sistemelor informatice Obiectivele evaluării: să identifici interfeţele diverselor aplicaţii software Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur. pentru un grup de lecţii. 2. Instrucţiuni pentru elevi Exerciţiul 2 Deschide orice 2 programe cu interfaţă SDI şi orice alte 2 cu interfaţă MDI pe care le vei deschide şi vei descrie caracteristicile interfeţelor acestora. Explicaţi ce este o interfaţă SDI? SDI (Single Document Interface) . Eventualele ferestre create ulterior sunt destinate exclusiv mesajelor sau introducerii de date. Exerciţiul 2 Se acordă 4 puncte.document cu interfaţă simplă. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare. Explicaţi ce este o interfaţă MDI? 430 . sau sumative a modulului. adică o aplicaţie ce prezintă utilizatorului o singură fereastră principală. cât şi ca o componentă a unei evaluări formative. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.

Exerciţiul 2 Orice 2 programe cu interfaţă SDI şi orice alte 2 cu interfaţă MDI pe care le deschide şi le descrie corect caracteristicile interfeţelor vor primi punctaje conform baremului. existenta ferestrelor multiple face dificilă găsirea unei ferestre particulare. 3. Aplicaţia MDI trebuie pornită pentru a putea afişa un documet al ei. dar în care utilizatorul poate deschide mai multe ferestre client în interiorul aceleiaşi ferestre cadru. închiderea aplicaţiei MDI va duce la închiderea. din acest motiv meniul trebuie sa contină o fereastră care să permită accesul direct la toate ferestrele deschise cu posibilitatea aranjării ferestrelor alaturat. de exemplu suita de aplicaţii Office sunt MDI. numita principala. Notepad. O aplicaţie tipică MDI este Microsoft Word. ferestrele documentului nu pot fi afisate independent. niciun control nu poate fi folosit direct de pe suprafata formularului principal. se acordă punctajul prevăzut. Programe cu interfaţă MDI: Photoshop. Câteva dintre caracteristicile aplicaţiilor MDI sunt: • mai multe ferestre de document pot fi deschise simultan acestea fiind însa conţinute într-o singura fereastra. fereastra principală MDI se bazează pe un sistem de culori Windows diferit de cel al unor ferestre simple.similară cu SDI (Single Document Interface). C++ etc. Din acest motiv trebuie folosite bara cu instrumente cu butoane sau alte controlale conţinute în bara de instrumente. Instrucţiuni pentru evaluatori Exerciţiul 1 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. Care sunt caracteristicile unei interfeţe MDI? Caracteristici generale ale aplicaţiilor MDI Majoritatea aplicaţiilor de firmă sunt MDI. 431 . la fel si Visual Basic (în acest caz există o setare care permite şi modul de lucru SDI). a tuturor ferestrelor copil. în primul rând. • • • • • Exerciţiul 2 O posibilă variantă de rezolvare a exerciţiului este: Programe cu interfaţă SDI: Aplicaţia Calculator.MDI (Multiple Document Interface) . ca urmare a posibiltăţii derulării în paralel a mai multor activităţi este necesară o linie de stare care să afişeze starea şi activitatea curentă. cascadat sau minimizat sub forma de icon-uri. din care nu vor putea fi trase afară sau pozitionate independent de ea. invers. MsWord etc.

Exerciţiul 2 Enunţ: Pentru fiecare caracteristică asociați tipul de meniu corespunzător. arătaţi ce este proiectarea şi implementarea unei interfeţe? 2. Meniul A Meniuri simple sau cu bară de selecţie B Meniul orizontal (pull-down) C Meniul vertical (pop-up) D Meniul de tip bară de butoane (toolbar) Caracteristica Selectarea unei opţiuni determină afişarea unei ferestre ce oferă alte opţiuni. Enumeraţi tipurile de interfeţe. pentru un grup de lecţii. layout etc.) Sunt utilizate în cazul în care meniurile au un număr mai mic de opţiuni. Această abordare este utilizată în multe procesoare de texte. De exemplu. adiacent opţiunii. dimensiune. se afişează. Apoi utilizatorul se poziţionează cu mouse-ul pe o opţiune din meniu şi apasă butonul dreapta al mouseu-lui pentru a selecta 1 2 3 4 432 . sau sumative a modulului. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare. Aceste meniuri afişează titlul meniului. iar celelalte liste de pe nivelurile următoare formează meniuri opţionale. La acest tip de meniu. Descrieţi pe scurt fiecare tip de interfaţă menţionat anterior. Plecând de la definiţia unei interfeţe. Aceste noi liste sunt independente de opţiunile ce figurează în meniul principal şi pot fi afişate numai prin activarea acestora. Selectarea unei opţiuni din meniul curent determină ca meniul curent să fie înlocuit de un alt meniu. Tipul testului: Probă scrisă şi orală Timp de lucru: 20 minute Exerciţiul 1 Enunţ: Răspunde corect la urmatoarele intrebari: 1. Prin selectarea unei opţiuni a meniului se poate afişa un submeniu (se afişează la dreapta opţiunii din meniul care îl apelează) sau se poate executa o comandă/program.Testul 9 Competenţe: Proiectează interfetele sistemelor informatice Obiectivele evaluării: să identifici tipurile de interfeţe să caracterizeze diferitele tipuri de meniuri Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur. cât şi ca o componentă a unei evaluări formative. 4. Prima listă apărută pe ecran formează meniul principal. Când este selectată o opţiune. un alt meniu (se mai numeşte submeniu). care specifică toate caracteristicile paginii de afişare (margini. selectarea opţiunii Page Setup permite afişarea unei ferestre. Care sunt componentele unei interfeţe? 3. utilizatorul se poziţionează cu mouse-ul pe numele meniului şi se afişează opţiunile lui.

2 şi 3) . Va fi afişat un nou submeniu sau va fi executată o comandă. meniul ”defilează” pentru a afişa următorul set de opţiuni. Plecând de la definiţia unei interfeţe.1 punct din oficiu.3 puncte (câte 1 punct pentru răspuns corect la întrebările 1.3 puncte din oficiu Punctajul total va fi media aritmetică între cele două note de la exerciţiul 1 şi 2.6 puncte pentru descrierea corectă a fiecărui tip de interfaţă (sunt 6 tipuri de interfeţe. Selectarea unei opţiuni din cadrul meniului este urmată de executarea unei operaţii sau de afişarea unui submeniu. 7 Instrucţiuni pentru elevi Exerciţiul 2 Fiecare număr din faţa unei caracteristici va avea o literă corespunzătoare unui tip de meniu. o procedură sau un alt program Aceste opţiuni se apelează prin deplasarea unei bare de selecţie sau prin tastarea unei litere evidenţiate în cadrul opţiunii. Exerciţiul 2 Se acordă 10 puncte astfel: . apoi se apasă tasta Enter. arătaţi ce este proiectarea şi implementarea unei interfeţe? 433 . Barem de corectare şi notare: Exerciţiul 1 1. opţiunea curentă fiind marcată printr-o bară luminoasă numită bară de selecţie.7 puncte (câte 1 punct pentru fiecare asociere corectă) . Opţiunile cuprinse în corpul meniului se pot selecta deplasând bara luminoasă prin intermediul tastelor direcţionale pe opţiunea dorită.opţiunea E Meniurile ierarhice G Meniurile “mergătoare” sau în cascadă (walking menus) H Meniurile de tip “panou de control” (associated control panels) Atunci când o opţiune din meniu nu este afişată. deci câte 1 punct pentru fiecare interfaţă) . 5 6 apar sub forma unei liste de opţiuni ce pot fi afişate orizontal sau vertical. Exemplu: 1-A Criteriile de evaluare şi notare Exerciţiul 1 Se acordă 10 puncte astfel: .

2. etc. a. meniuri. etc. icoane. interfeţe de tip linie de comandă. Enumeraţi tipurile de interfeţe. 3. tabele. interfeţe ce utilizează limbajul natural. oferă suport pentru comunicare între utilizatorii sistemului. limbaj natural. Este folosită de obicei pentru a descrie procesele de bază ale sistemului. Cu cât se asigură un acces mai uşor utilizatorului. Se utilizează adesea ca limbaj de comunicare. Această componentă serveşte pentru transmiterea informaţiilor şi comenzilor la sistemul informatic. de tip linie comandă. interfeţe bazate pe formulare de intrare/ieşire. Interfaţa permite utilizatorului să acceseze componentele interne ale sistemului într-o manieră relativ simplă şi fără a cunoaşte cum sunt integrate aceste componente. Descrieţi pe scurt fiecare tip de interfaţă menţionat anterior. care implică probleme de implementare.  limbajul de prezentare permite prezentarea datelor într-o varietate de formate (rapoarte. Interfaţa este adesea etalonul după care este evaluat sistemul informatic. Engleza structurată este un limbaj de specificare care foloseşte un vocabular şi o sintaxă foarte limitate. interfeţe de tip întrebare şi răspuns. d. c. De exemplu: construcţii declarative. plotterele. construcţii repetitive (FOR). sintetizatorul de voci sunt părţi ale acestei componente. monitoarele video si audio. limbaj procedural. limba engleză. poate fi implementat într-o varietate de formate (meniuri. 4. b. Imprimantele.). construcţii decizionale (IF). Limbajul de prezentare trebuie să ofere utilizatorului o varietate de metode de prezentare selectate după preferiţele lui. Interfeţe ce utilizează limbajul natural Modul evident de specificare a unei cerinţe este limbajul natural. deoarece le permite să interacţioneze cu calculatorul în limbajul lor natural. f. de tip întrebarerăspuns.). 434 . Interfeţele ce utilizează limbajul natural reprezintă idealul tuturor utilizatorilor neinformaticieni. cu atât interfaţa este considerată mai bună. Se disting următoarele tipuri de interfeţe: a. Care sunt componentele unei interfeţe? Principalele componente ale unei interfeţe sunt:  limbajul de comunicare care permite interacţiunea cu sistemul într-o varietate de stiluri de dialog.Proiectarea şi implementarea interfeţei este un element cheie în funcţionalitatea unui sistem informatic. interfeţe ce permit manipularea directă a datelor. are multe excepţii de la reguli. e. grafice.

care afişează pe ecran un prompter.a.m. prin care se verifică corectitudinea datelor introduse. primeşte comanda introdusă de operator şi o execută. Interfeţe bazate pe formulare de intrare/ieşire Interfeţe bazate pe formulare de intrare/ieşire sunt acele interfeţe care afişează câmpurile ce conţin elemente de date sau parametri ce trebuie să fie comunicaţi utilizatorului. iar calculatorul. De exemplu. dar utilizatorii pot modifica informaţia implicită. procesor). solicită procesorului să o execute utilizând resursele logice şi fizice. În cazul în care comanda nu a fost scrisă corect. dar şi să anticipeze tipurile de răspunsuri. Aceste interfeţe sunt adecvate pentru utilizatorii neinformaticieni. Avantajul major al acestor interfeţe este că versiunea tipărită a formularului completat furnizează o documentaţie foarte bună. Acesta analizează comanda. în funcţie de răspunsul utilizatorului. Formularele de intrare pot fi simplificate prin furnizarea de valori implicite pentru câmpuri. calculatorul este cel ce stabileşte secvenţa de întrebări. Câmpurile din formular sunt etichetate cu nume ce indică ce informaţii trebuie introduse. prompterul este alcătuit din numele unităţii curente de disc. Acestea sunt reprezentate. b. în general. c. Utilizatorul răspunde la această întrebare. Utilizatorul doar răspunde la ce este întrebat. Se pot asocia validări pentru fiecare câmp. O interfaţă de tip întrebare-răspuns este şi interfaţa numită căsuţă de dialog. ca urmare a problemelor de implementare şi a faptului că utilizează multe resurse de calcul (memorie. Utilizatorul poate selecta formularul dorit şi-l poate completa.Aceste tipuri de interfeţe se utilizează într-un mod restrâns.d. în final afişându-se din nou prompterul. pe ecran se afişează un mesaj corespunzător de genul “Bad command or file name”. de un program numit interpretor de comenzi. urmat eventual de numele directorului curent si terminându-se cu caracterul “>”. La aceste interfeţe. De la tastatură utilizatorul introduce comanda care este transferată în zona de memorie internă unde se află interpretorul de comenzi. Programatorii trebuie să formuleze întrebările într-o manieră concisă şi inteligibilă. utilizatorii trebuie să ştie dacă tastarea lui “Y” este acceptată în locul lui “Yes”. Interfeţele de tip întrebarerăspuns trebuie să ofere utilizatorilor şi asistenţă (suport help). Interfeţe de tip linie de comandă Interfeţe de tip linie de comandă sunt acele interfeţe care permit utilizatorului să controleze aplicaţia cu ajutorul comenzilor. 435 . La proiectarea acestor interfeţe trebuie să se stabilească şi gradul de flexibilitate permis utilizatorului în răspunsuri. d. Interfeţe de tip întrebare-răspuns Interfeţe de tip întrebare-răspuns sunt interfeţe în care calculatorul afişează pe ecran o întrebare. dacă este corectă. afişează în continuare o altă întrebare ş. pe care utilizatorul le va introduce şi sistemul le va accepta. dacă este necesar. De regulă.

motiv pentru care nu sunt adecvate utilizatorilor care nu cunosc comenzile. La acest tip de meniu. o procedură sau un alt program Aceste meniuri afişează titlul meniului. Meniul orizontal (pull-down) Meniul vertical (pop-up) Meniul de tip bară de butoane (toolbar) Meniurile ierarhice Selectarea unei opţiuni din meniul curent determină ca meniul curent să fie înlocuit de un alt meniu. unele foarte bine puse la punct (cazul sistemelor Unix) iar altele destul de primitive (MSDOS şi MS-Windows). Prima listă apărută pe ecran formează meniul principal. apoi se apasă tasta Enter. 3-E. Atunci când o opţiune din meniu nu este afişată. Meniurile cu bară de defilare (scollings menus) 436 . meniul ”defilează” pentru a afişa următorul set de opţiuni. Interfeţele ce permit manipularea directă a datelor de către utilizator. foile de calcul tabelar. procesor). Greşelile pot fi imediat depistate şi corectate. 6-A. 5-F. înlocuirea informaţiilor etc. În OS/2 si MS-DOS interpretorul de comenzi îndeplineşte şi alte funcţii simple. Utilizatorii interacţionează cu interfaţa prin acţiuni directe cum ar fi mutarea informaţiei. utilizatorul se poziţionează cu mouse-ul pe numele meniului şi se afişează opţiunile lui. e. Opţiunile cuprinse în corpul meniului se pot selecta deplasând bara luminoasă prin intermediul tastelor direcţionale pe opţiunea dorită. Selectarea unei opţiuni din cadrul meniului este urmată de executarea unei operaţii sau de afişarea unui submeniu. aceste interfeţe sunt greu de realizat şi cer multe resurse de calcul (memorie. afişarea diferitelor informatii despre sistemul de operare. Va fi afişat un nou submeniu sau va fi executată o comandă. Prin selectarea unei opţiuni a meniului se poate afişa un submeniu (se afişează la dreapta opţiunii din meniul care îl apelează) sau se poate executa o comandă/program. sistemele informatice geografice şi jocurile video au astfel de interfeţe. 7-C Meniul Meniuri simple sau cu bară de selecţie Caracteristica apar sub forma unei liste de opţiuni ce pot fi afişate orizontal sau vertical. 2-G. iar celelalte liste de pe nivelurile următoare formează meniuri opţionale. Apoi utilizatorul se poziţionează cu mouse-ul pe o opţiune din meniu şi apasă butonul dreapta al mouseu-lui pentru a selecta opţiunea Aceste opţiuni se apelează prin deplasarea unei bare de selecţie sau prin tastarea unei litere evidenţiate în cadrul opţiunii. cu ajutorul tastaturii sau a mouse-ului. cum ar fi mutarea sau copierea fişierelor. 4-B. Totuşi. opţiunea curentă fiind marcată printr-o bară luminoasă numită bară de selecţie.Aceste tipuri de interfeţe cer memorarea regulilor de sintaxă. Aceste noi liste sunt independente de opţiunile ce figurează în meniul principal şi pot fi afişate numai prin activarea acestora. Exerciţiul 2 Perechile care trebuie formate sunt următoarele: 1-H. Aproape toate sistemele de operare includ o interfaţă în linie de comandă. Editoarele de text.

437 . care specifică toate caracteristicile paginii de afişare (margini. layout etc. De exemplu. dimensiune. Exerciţiul 2 Pentru fiecare asociere corectă se acordă punctajul conform baremului. adiacent opţiunii. Selectarea unei opţiuni determină afişarea unei ferestre ce oferă alte opţiuni.) Instrucţiuni pentru evaluatori Exerciţiul 1 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. se afişează. Această abordare este utilizată în multe procesoare de texte. selectarea opţiunii Page Setup permite afişarea unei ferestre. se acordă punctajul prevăzut.Meniurile “mergătoare” sau în cascadă (walking menus) Meniurile de tip “panou de control” (associated control panels) Sunt utilizate în cazul în care meniurile au un număr mai mic de opţiuni. Când este selectată o opţiune. un alt meniu (se mai numeşte submeniu).

Utilizand ______. 3. cât şi ca o componentă a unei evaluări formative. Fiecare element dintr-un ______ trebuie să aparţină unei ______ si fiecare ______ trebuie să se afişeze intr-o ______. Un ______ de date conţine elemente de ______ si elemente de tip ______. Descrieţi cei 3 paşi necesari în proiectare. la diferite niveluri in videoformat se poate adăuga funcţionalitate Exerciţiul 2 Enunţ: Se consideră următoarea afirmaţie: Înca de la începutul proiectării. programatorul trece printr-o serie de paşi pentru a ajunge la o aplicaţie complexă. 1.Testul 10 Competenţe: Proiecteaza interfetele sistemelor informatice Obiectivele evaluării: • • • • să identifici etapele proiectării interfeţelor utilizator să recunoşti principiile proiectării interfeţelor utilizator să descopere diferite modalităţi de proiectare şi de prezentare a informaţiilor întro interfaţă să enumere standardele internaţionale ale proiectării interfeţelor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur. pentru un grup de lecţii. dar totuşi simplu de utilizat. Care sunt factorii de care trebuie să ţină cont proiectantul în proiectarea interfeţelor? 438 . 2. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare. Explicaţi principiile care pun accentul pe faptul că proiectarea interfeţei este centrată pe utilizator. sau sumative a modulului. Tipul testului: Probă scrisă Timp de lucru: 40 minute Exerciţiul 1 Enunţ: Pentru fiecare item completează spaţiile libere cu termenii corespunzători: • • • • • Un videoformat este format din mai multe ____________. Un ______ de date este ataşat unui câmp al bazei de date (tabelă /tabelă virtuală) sau al unui fişier.

detectarea unor posibile erori de navigare. se ia în considerare experienţa utilizatorului în domeniul calculatoarelor. o dectare a etichetelor sau opţiunilor care ar putea crea confuzii. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 1 punct din oficiu. 1. În acest sens. 1. • Evaluare cognitivă. Barem de corectare şi notare: Exerciţiul 1. Exerciţiul 2 Se acordă 4 puncte: câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Descrieţi cei 3 paşi necesari în proiectare. Explicaţi principiile care pun accentul pe faptul că proiectarea interfeţei este centrată pe utilizator. • • • • • Un videoformat este format din mai multe blocuri. Fiecare element dintr-un bloc trebuie să aparţină unei canvas si fiecare canvas trebuie să se afişeze intr-o fereastră. Evaluare cognitivă 2. la diferite niveluri in videoformat se poate adăuga funcţionalitate Exerciţiul 2. Un bloc de date conţine elemente de date si elemente de tip control. R ealizarea prototipului aplicaţiei 2. 439 .4. R eprezentarea scenariilor principale ale interfeţei 3. Enumeraţi câteva standarde referiroare la interfeţele cu utilizatorul. • Reprezentarea scenariilor principale ale interfeţei. Utilizand triggerii. Exerciţiul 1 Se acordă 5 puncte: câte 0.5 puncte pentru fiecare termen completat corect. Un bloc de date este ataşat unui câmp al bazei de date (tabelă /tabelă virtuală) sau al unui fişier. • Realizarea prototipului aplicaţiei este în concordanţă cu sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească. se va face o evaluare a punctelor din interfaţă în care utlizatorul are posibilitatea de a alege. care presupune stabilirea unor scopuri ale interfeţei precum şi a categoriei de utillizatori ţintă.

documente. Care sunt factorii de care trebuie să ţină cont proiectantul în proiectarea interfeţelor? • dacă utilizatorul este interesat de informaţii sau de relaţiile între diferite valori. • dacă informaţia este afişată sub formă de text sau numeric. • Utilizarea interfeţelor trebuie să conducă la creşterea productivităţii utilizatorilor. Utilizatorul devine confuz atunci când se întamplă ceva neprevăzut. precum şi verificarea corectitudinii datelor. De exemplu. Interfaţa trebuie să aibă abilitatea de a anula acţiunile destructive ale utilizatorului. Sistemul nu execută imediat ştergerea. • dacă utilizatorul trebuie să interacţioneze cu informaţia afişată printr-o interfaţă ce permite manipularea directă. facilitatea „undo" (din procesoarele de cuvinte) permite anularea unor acţiuni ale utilizatorului. foldere etc. un utilizator poate selecta o opţiune de ştergere dintr-un meniu. De aceea. astfel utilizatorii să găsească uşor şi rapid informaţia dorită. De asemenea. un sistem informatic proiectat pentru birotică trebuie să utilizeze concepte ca: scrisori. Proiectarea interfeţei trebuie să minimizeze aceste greşeli (de exemplu. • frecvenţa de modificare a informaţiilor şi dacă este necesar ca modificările să fie prezentate imediat utilizatorului. Help-ul oferit de sistem trebuie să fie structurat. operaţiile asemănătoare trebuie să fie activate în acelaşi mod etc. Respectarea acestui principiu conduce la îmbunătăţirea eficacităţii sistemului. De exemplu. parametrii trebuie să fie utilizaţi de toate comenzile în acelaşi mod. dar erorile nu pot fi niciodată eliminate complet. utilizarea meniurilor poate elimina multe erori umane). Consistenţa interfeţei reduce timpul de învăţare pentru utilizator şi probabilitatea de apariţie a erorilor umane. • Interfeţele trebuie să permită introducerea rapidă şi uşoară a datelor. Respectarea acestui principiu conduce la îmbunătăţirea eficienţei sistemului. Aceasta înseamnă că atât comenzile cât şi meniurile sistemului trebuie să aibă acelaşi format.• Interfaţa trebuie să utilizeze termeni şi concepte cunoscute de utilizatori şi obiectele manipulate de sistem trebuie să fie asemănătoare cu cele din mediul utilizatorului. ci mai întâi îl întreabă pe utilizator dacă doreşte această ştergere. • Interfeţele trebuie să ofere utilizatorului asistenţă la diferite niveluri. Nivelurile de asistenţă trebuie să fie ordonate de la informaţii de bază (ce apar la pornirea sistemului) pană la informaţii detaliate despre facilităţile oferite de sistem. • Utilizatorii devin iritaţi când un sistem informatic se comportă într-un mod neaşteptat. • Interfaţa trebuie să fie consistentă. • Utilizatorii fac inevitabil greşeli când utilizează un sistem informatic. • Interfeţele trebuie să permită utilizatorilor să acceseze sistemul într-un mod ce corespunde cu cerinţele lor. proiectanţii de interfeţe trebuie să se asigure că acţiunile asemănătoare au aceleaşi efecte. 3. 440 .

Exerciţiul 2 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. se acordă punctajul prevăzut. ISO/IEC 14598-1 din 1988 (IT – Evaluation of Software Products – General Guide). 441 . Enumeraţi câteva standarde referiroare la interfeţele cu utilizatorul. ESO/IEC 9126-1 (Software Engineering Product Quality) şi ISO 9241. Instrucţiuni pentru evaluatori Exerciţiul 1 Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect. Foarte cunoscute în domeniul sistemelor informatice sunt standardele ISO 13407 din 1999 (Human Centered Decision Processes for Interactive Systems).4.

capacitate. ___________este generarea unor grupuri de simboluri şi atribuirea lor elementelor unei înregistrări/entităţi relaţii. Ce reprezintă formatul codului? 2. lungime pentru intrări să determini cerinţele impuse codurilor să descrii funcţiile unui videoformat Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur. ___________şi format. Care sunt cerinţele impuse codurilor? 3. cât şi ___________. sau sumative a modulului. Ce activităţi sunt necesare la proiectarea fizică? 4.Testul 11 Competenţe: Proiecteaza interfetele sistemelor informatice Obiectivele evaluării: • • • • să identifici activităţile necesare proiectării logice si fizice a intrărilor în sistemul informatic să descrii noţiunile de cod. Proiectarea detaliată a ___________ (externe şi interne) cuprinde: proiectarea ___________de detaliu şi proiectarea ___________de detaliu. Tipul testului: Probă scrisă şi orală Timp de lucru: 30 minute Exerciţiul 1 Enunţ: Completează pentru fiecare item spaţiile libere cu termenii corespunzători: Prin ___________ sistemului informatic se înţelege totalitatea datelor primare necesare obţinerii informaţiilor de intrare ale sistemului. Care sunt tipurile de videoformate? Instrucţiuni pentru elevi 442 . Un ___________se caracterizează prin: capacitate. cât şi ca o componentă a unei evaluări formative. Datele de intrare înainte de a fi culese sunt ___________. Scopul este de a elabora specificaţiile de intrare utile atât ___________. pentru un grup de lecţii. Ce permisiuni oferă utilizatorilor un videoformat? 5. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare. Exerciţiul 2 Enunţ: Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări: 1.

Exerciţiul 2. Criteriile de evaluare şi notare Exerciţiul 1 Se acordă 5 puncte: câte 0. Datele de intrare înainte de a fi culese sunt codificate. Să permită codificare/decodificare. Conciziune. cifra de control. 1. Un cod se caracterizează prin: capacitate. Să permită inserări şi extensii ale nomenclatorului de coduri în vederea includerii de noi coduri. realizarea cu uşurintă a operaţiilor de 443 . Care sunt cerinţele impuse codurilor? • • • • • Unicitate. Caracteristica codificată trebuie sa rămână neschimbată pe o perioadă cât mai mare de timp. natura acestora. Prin intrările sistemului informatic se înţelege totalitatea datelor primare necesare obţinerii informaţiilor de intrare ale sistemului. Codificarea este generarea unor grupuri de simboluri şi atribuirea lor elementelor unei înregistrări/entităţi relaţii. Scopul este de a elabora specificaţiile de intrare utile atât programatorului. Proiectarea detaliată a intrărilor (externe şi interne) cuprinde: proiectarea logică de detaliu şi proiectarea fizică de detaliu. Stabilitate. Utilizarea unui număr cât mai mic de simboluri în construirea unui cod.5 puncte pentru fiecare termen completat corect Exerciţiul 2 Se acordă 5 puncte: câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect Barem de corectare şi notare: Exerciţiul 1. Ce reprezintă formatul codului? Formatul codului reprezintă forma finală a codului cu precizarea clară a numărului de poziţii utilizate. cât şi utilizatorului.Exerciţiul 1 Pentru rezolvare completează spaţiile libere cu termenii corespunzători. Elasticitate. Claritate. lungime şi format. Fiecărui element din multimea codificată i se atribuie un cod unic. CC Secţia de producţie AAA Atelierul în care se realizează produsul NN Grupa NNN Produsul NN Cifra de control 2.

semnificaţia şi structura codului etc. reducând traficul în reţea şi îmbunătăţind performanţele. Top-level form (videoformat de nivel superior). lungimea codului. • să afişeze datele din baza de date/fişier folosind imagini. Diversitatea şi complexitatea colecţiilor de date. 3. sugerarea caracteristicilor codificate pentru a facilita utilizarea codurilor. dar nu este conţinut în el. etc. sunet. să utilizeze date din diferite baze de date (SQL Server.). 5.• • Semnificaţie. stabilirea unor instrucţiuni tehnice pentru culegerea. • • • să trimită datele direct la instrumentele de realizare rapoarte. Oracle.)/fişier. folosind o varietate de elemente de interfaţă. Ce activităţi sunt necesare la proiectarea fizică? • • • • • 4. mai puţin în spatele videoformatului părinte. Să permită. alegerea suportului tehnic pentru înregistrarea şi stocarea datelor. Să permită prelucrarea automată a datelor (exemplu. proiectarea videoformatelor de intrare si afişare a datelor. specificul operaţiilor de regăsire. DB2. interclasări etc. ce se pot grupa după: natura caracterelor. • să proceseze o înregistrare sau grupuri de înregistrări la un moment dat.. pe cât posibil. sortări. sortare etc. Ce permite utilizatorilor un videoformat? • să execute operaţii de actualizare şi interogare pe datele din bază de date/fişier. Operaţionalitate. Child form (videoformat copil). Se poate afişa înainte sau în spatele altor videoformate (ferestre). să copieze sau să mute obiectele şi proprietăţilor lor între aplicaţii. Poate fi mutat oriunde pe ecran. Este un videoformat conţinut într-un alt videoformat. Floating form (videoformat flotant). au condus la apariţia unei game variate de coduri. Este un videoformat ce aparţine unui videoformat părinte. neputând fi mutat in afara videoformatului părinte (principal). utilizarea şi transpunerea pe suport tehnic. Care sunt tipurile de videoformate? Tipurile de videoformate pot fi clasificate astfel: • • • Videoformat standard. proiectarea machetelor documentelor. controale ActiveX etc. Este folosit pentru a fi videoformatul părinte sau pentru alte scopuri. • Instrucţiuni pentru evaluatori Exerciţiul 1 444 . stabilirea procedurilor de validare.

Exerciţiul 2 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. 445 . se acordă punctajul prevăzut.Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut în barem.

g. valori punctuale. Raportul este alcătuit din obiecte. Tip de grafic A 1 Grafice de tip bară Numele graficului B 2 Grafice de tip scatter 446 . lista de valori. Ieşirile informaţionale pot fi: rapoarte. Descrieţi pe scurt fiecare tip de raport enumerat mai sus. f. cât şi ca o componentă a unei evaluări formative. Enumeraţi denumirile celor 5 zone ce alcătuiesc raportul. interogările) care sunt grupate în diferite părti ale raportului.Testul 12 Competenţe: Proiecteaza interfetele sistemelor informatice Obiectivele evaluării: • • • • să clasifici tipurile de formate de ieşire să analizezi diferitele tipuri de Rapoarte să analizezi diferitele tipuri de Grafice să analizezi paşii necesari în proiectarea fizică a ieşirilor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur. grafice. beneficiarilor interni si externi. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare. web site. Clasificaţi rapoartele după stilul de prezentare al raportului. pentru un grup de lecţii. unele vizibile (de exemplu câmpuri) altele nu (de exemplu. Tipul testului: Probă scrisă şi orală Timp de lucru: 90 minute Exercitiul 1 Enunţ: Se consideră următorul text: Prin „ieşiri informaţionale" întelegem totalitatea informaţiilor furnizate de sistem. Rapoartele reprezintă modalitatea cea mai utilizată de prezentare a datelor. Ce este web site-ul şi ce rol are? Exercitiul 2 Enunţ: Pentru fiecare tip de grafic asociați numele corespunzător. sau sumative a modulului. h. i.

structura organizatorică a unei unitaţi 447 A 1 B 2 . F 6 Grafice de tip histograme sau coloane 3D G 7 Grafice de tip linie H 8 I 9 J 10 Exercitiul 3 Grafice cu reprezentare circulară Grafice de tip Double-Y.C 3 Grafice de tip High-low-case D E 4 5 Grafice de tip tabel. Tip de grafic Caracteristica Se utilizează pentru vizualizarea datelor dintr-un proiect. de exemplu. Este utilizat pentru reprezentarea datelor în format tabelar. Grafice de tip Gantt. în funcţie de dependenţe şi resurse implicate. Cel mai utilizat caz este planificarea activităţilor întrun proiect. Grafice Mixte Enunţ: Pentru fiecare caracteristică asociați tipul de grafic corespunzător. de-a lungul unei perioade de timp.

pentru a reprezenta modificările unei anumite serii de date. dacă datele se referă la perioade temporale succesive mari (luni. 448 H 7 . se utilizează în analiza comparativă între diverse categorii. De exemplu. prin coloane. dispuse orizontal. în principal pentru vizualizarea abaterii standard. punctele se grupează. Exemplu de utilizare: modificarea stocului unui produs pe zile ale unei luni. Dacă între cele două seturi de date există o corelaţie. care marchează fiecare valoare din tabelă sau fisier. Se utilizează pentru reprezentarea datelor. Exemplu de utilizare: reprezentarea pe axa OX a vânzărilor realizate pe anul în curs. trimestre. potrivit pentru a compara perechi de valori (x.economice. de-a lungul unei perioade de timp (axa OX). Se utilizează în special în analiza de tip trend. C 3 D 4 E 5 F G 6 se utilizează în analiza comparativă între diverse categorii. iar pe OY a salariului unui agent de vânzări. De exemplu. pot fi vizualizate costurile (pe o axă OY) şi veniturile (pe cealaltă axă OY). pe fiecare reprezentându-se intervale de valori diferite. y). Implică folosirea a două axe OY independente. folosind două axe. pentru a compara mai multe serii de date care descriu evoluţia unui fenomen în timp. linii frânte. indică un salariu nejustificat mai mare/mic. prin bare. reprezentarea vânzărilor lunare. ani). Punctele care se îndepărtează de trend. pentru a compara mai multe seturi de date.

cu reprezentarea trendului Un tip de grafic foarte utilizat în aplicaţiile economice este cel de tip „pie". nu contează ordinea în care abordaţi cerinţele. column si line. încercaţi să abordaţi toate cerinţele. I 8 J 9 Exerciţiul 4 Tipul exerciţiului: item cu răspuns scurt Enunţ: Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări: 1. Enumeraţi activităţile ce se desfăşoară în cadrul proiectării fizice a ieşirilor Instrucţiuni pentru elevi Exercitiul 1 Puteţi răspunde la aceste întrebări folosind propriile voastre cuvinte. Exemplu: nivelul profitului firmei lunar. de exemplu. Exemplu: 1-A Exercitiul 3 Fiecare număr din faţa unei caracteristici va avea o literă corespunzătoare unui tip de grafic. Descrieţi cei trei paşi ai proiectării logice. Adaugă la ideea de comparare a unor valori şi o viziune de sumarizare (înfaşurătoarea). Se pot reprezenta vânzările unui produs pe unitaţi de desfacere (magazine) sau rezultatele obţinute de fiecare agent de vânzare din totalul vânzărilor . Se obţin prin combinarea a două tipuri de grafice. 2. Se utilizează pentru a compara parţi sau procente dintr-un întreg. Exemplu: 1-A Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 1 punct din oficiu. Exercitiul 2 Fiecare număr din faţa unui nume va avea o literă corespunzătoare unui tip de grafic. 449 .Un exemplu de utilizare ar fi reprezentarea vânzărilor trimestriale realizate de fiecare agent de vânzări.

Un exemplu de utilizare ar fi generarea cărţilor de vizită pentru personalul firmei (date păstrate într-o tabelă) sau pentru crearea de ecusoane pentru toţi furnizorii şi beneficiarii unităţii economice. Exercitiul 4 Se acordă 1 punct astfel: câte 0. minim. Se pot include totaluri generale la nivel de raport sau rezultatele unor funcţii (suma. c. în concordanta cu ceea ce conţine el. matrice cu grupare. Exercitiul 3 Se acordă 3 puncte astfel: câte 0. Rapoarte de tip etichetă. Pentru fiecare înregistrare dintr-o tabelă se generează una sau mai multe pagini. Descrieţi pe scurt fiecare tip de raport enumerat mai sus. Un raport are în principal cinci zone (denumiri preluate din Visual Fox): Title . Barem de corectare şi notare: Exercitiul 1 a. multimedia. Forma standard a scrisorii se creează manual. Enumeraţi denumirile celor 5 zone ce alcătuiesc raportul. formular. Page Header .5 puncte pentru fiecare răspuns corect. Rapoarte de tip scrisoare.conţine răndurile curente din raport.informaţii care apar la sfarşitul raportului. Rapoartele de tip tabular prezintă datele sub formă de tabel. Informaţiile sunt prezentate sub forma unor etichete.capul de tabel al raportului. cu grupare la stânga sau deasupra.informaţii care apar la sfarşitul paginii din raport. OLE. Aici vor fi afişate datele propriu-zise conform coloanelor din capul de tabel. Clasificaţi rapoartele după stilul de prezentare al raportului.titlul raportului. matrice. Rapoartele de tip formular afişează o singură înregistrare pe pagină aranjând valorile câmpurilor la dreapta numelor câmpurilor respective. maxim.3 puncte pentru fiecare asociere corectă. în care capul de tabel desemnează un câmp din tabelă sau fişier. procente din total). etichete. situaţia generând mai multe scrisorii cu informaţii preluate din una sau mai multe tabele. Aici utilizatorul va plasa denumirea cămpurilor sau expresiilor în care apăreau date. 450 . b. matrice cu imbricare.5 puncte pentru fiecare răspuns corect. Page Footer . numar.3 puncte pentru fiecare asociere corectă. medie. Summary .Exercitiul 1 Se acordă 2 puncte astfel: câte 0. Exercitiul 2 Se acordă 3 puncte astfel: câte 0. în cazul unei întruniri. tabulare. Detail . scrisoare.

datele din înregistrări. E-8. maxim sau număr de elemente. de sintetizare. un alt câmp rândurile matricei. Rapoarte OLE (Object Linking and Embedding) conţin obiecte de tip OLE2 suportate de Windows şi care provin din alte aplicaţii rulate sub acelaşi mediu (foi de calcul. 6-B.Astfel pot fi generate invitaţiile la un seminar. Ce este web site-ul şi ce rol are? Web site-ul este o modalitate de prezentare a ieşirilor dintr-un sistem informatic ce poate conţine rapoarte sau grafice cu caracteristicile prezentate anterior. Acest tip de raport se utilizează pentru a evita repetarea aceleiaşi valori într-o coloană. B-1. G-2. J-9 Exercitiul 3 1-i. Rapoarte cu grupare (cu antetul la stânga sau deasupra). Descrieţi cei trei paşi ai proiectării logice. minim. Se poate realiza şi în Word folosind facilitatea Mail Merge. o situatie a vanzarilor grupată pe agenti de vanzare şi pe produsele vândute. Rapoarte matrice cu grupare . Cele cu grupare deasupra (group above) conţin două sau mai multe grupe de date. 5-C. Valorile unui câmp din tabelă vor reprezenta coloanele matricei.) d. 9-E. în timp ce pentru celelalte coloane valorile se schimbă. grafice etc. putem considera coloane ale matricei localităţile în care firma are puncte de distribute. C-7. Rapoarte multimedia includ în interiorul raportului tipuri de date speciale sunet. Exerciţiul 4 1.este un tip derivat din tipul matrice. iar celula de obicei o funcţie de tip sumă. H-3. Se utilizează pentru publicitate. liniile pot reprezenta produsele vândute. pe baza unei valori comune a uneia dintre coloanele raportului. Exercitiul 2 A-6. Conţinutul paginii este de tip text sau grafic. 8-D. schimbându-se doar informaţiile despre firma invitată. cu obţinerea de grade de total. Cele cu grupare la stanga (group left) aranjează. F-4. D-. imagine. Sunt situaţii de ieşire mai complexe. Se utilizează frecvent pentru gruparea informaţiilor pe unul sau mai multe niveluri. în raport. medie. pentru promovarea unor produse sau chiar pentru efectuarea unor tranzacţii. Rapoarte matrice. iar celula (intersecţia unei linii cu o coloană) valoarea contractată. I-5. 4-J. Rapoarte matrice cu imbricare (nested matrix) conţin cel puţin o legătură părintecopil în interiorul matricei. Pentru fiecare valoare a grupei principale (master) se afişează valorile corespunzatoare ale grupelor subordonate (detail). video. De exemplu. De exemplu. 7-A. 2-F. prin includerea unuia sau mai multor criterii de grupare. 3-G. 451 . Se caracterizează printr-o structură care conţine într-o pagina informaţii corelate sau care transmit acelaşi mesaj.

De regulă. Enumeraţi activităţile ce se desfăşoară în cadrul proiectării fizice a ieşirilor • • • • Alegerea tipului de suport şi modalităţilor de prezentare a ieşirilor informaţionale. Exercitiul 3 Pentru fiecare asociere corectă se acordă punctaj conform baremului. Generarea efectivă a situaţiei finale. indiferent de formulare sau formatul de scriere se va acorda punctajul prevăzut în barem. prin care este descrisă structura standard a bazei de date a sistemului ce va fi uşor de implementat prin multitudinea de tehnologii existente în domeniul bazelor de date. Toate intrările şi ieşirile fazei de proiectare logică vor fi prezentate ca fluxuri ale datelor între un proces manual şi altul automat sau între o sursă/destinaţie şi un proces automat din diagramele fluxurilor de date. prin intermediul cărora utilizatorii vor avea imaginea intrărilor şi ieşirilor noului sistem.•proiectarea formularelor / formatelor (pentru preluarea datelor) şi a rapoartelor. raportul sau răspunsul la întrebări şi unde să fie folosit? Cum? Cum se vor utiliza ieşirile respective? Câte persoane le vor folosi sau le vor vedea? interfeţelor şi a dialogurilor. Exercitiul 2 Pentru fiecare asociere corectă se acordă punctaj conform baremului. se poate proiecta câte un formular sau raport pentru fiecare flux de date dintre utilizator şi sistem. •proiectarea •proiectarea Instrucţiuni pentru evaluatori Exercitiul 1 Pentru fiecare răspuns corect. Elaborarea proceduriior de utilizare si interpretare a ieşirilor informaţionale. pentru evidenţierea modului de comunicare a utilizatorului cu softul de sistem. bazelor de date logice. raportul sau răspunsul la întrebări? Cand? Când se solicită obţinerea ieşirilor? Unde? Unde să fie transmis formularul. conform următorului model: Cine? Cine este beneficiarul formularului. cum. Exercitiul 4 Pentru fiecare răspuns corect. unde. raportului sau răspunsului la întrebări? Ce? Ce trebuie să conţină formularul. În timpul procesului de proiectare a formularelor şi rapoartelor trebuie să se găsească răspunsuri la întrebările: cine. 452 . Proiectarea machetelor de editare/vizualizare a ieşirilor. 2. când. indiferent de formulare sau formatul de scriere se va acorda punctajul prevăzut în barem. ce.

Programe de procesate de text şi DTP (desktop publishing) Programe de calcul tabelar. 453 . Programe de lucru în Internet şi poştă electronică. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare. pentru un grup de lecţii. cât şi ca o componentă a unei evaluări formative. deschizând pentru fiecare tip câte un exemplu de software de sistem existent pe calculatoarele din laborator. Programe de prezentări şi grafică. Exerciţiul 2 Enunţ: Se dă următoarea afirmaţie: Software-ul de sistem sunt programele care gestionează şi manipulează resursele şi activităţile unui computer fiind o interfaţă între computer şi software-ul de aplicaţii. Explicaţi proprietăţile următoarelor tipuri de software de sistem. Timp de lucru: 50 minute Exerciţiul 1 Enunţ: Se dă următoarea afirmaţie: Software de aplicaţii este reprezentat de programele care acţionează direct asupra unui domeniu de utilizare particular pentru a asigura procesarea informaţiilor necesare utilizatorilor finali. sau sumative a modulului. Tipul testului: Probă practică Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul trebuie susţinut în laboratorul de informatică. 2. Programe de management al bazelor de date. 3. deschizând pentru fiecare tip câte un exemplu de software de aplicaţii existent pe calculatoarele din laborator. 5. 1. 4. Explicaţi proprietăţile următoarelor tipuri de software de aplicaţii.Testul 13 Competenţe: Proiectează programele aferente sistemelor informatice Obiectivele evaluării: să identifici avantajele utilizării programelor software de aplicaţii sa identifici domeniile lor de utilizare să identifici caracteristicile sistemelor de operare sa descoperi exemple de software de aplicaţii şi de sistem Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur.

Exerciţiul 2 Se acordă 3 puncte. Hamachi programe utilitare: WinRar. îndeplinită corect. dacă este cazul. MsPaint. 2. sisteme de operare programe de reţea programe utilitare Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 2 puncte din oficiu. câte 1 punct pentru fiecare cerinţă. câte 1 punct pentru fiecare cerinţă. să le deschidă şi să explice caracteristicile lor. Nod32. Pentru fiecare sarcină îndeplinită se acordă punctajul prevăzut în barem. Programe de prezentări şi grafică: MsPowerPoint. Programe de calcul tabelar: Excel 3. Wordpad 2. sisteme de operare: Windows XP. Barem de corectare şi notare: Exerciţiul 1 Exemple de software de aplicaţii: 1. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor şi distribuţia lor. Outlook Express. Programe de procesate de text şi DTP (desktop publishing): MsWord. NetSupport. Programe de management al bazelor de date: MsAccess. Exerciţiul 2 Elevii trebuie să găsească pe calculatorul lor din laborator programele cerute. Instrucţiuni pentru evaluatori 454 .1. să le deschidă şi să explice caracteristicile lor. Opera. FoxPro. Internet Explorer. Exerciţiul 2 Exemple de software de sistem: 1. Exerciţiul 1 Elevii trebuie să găsească pe calculatorul lor din laborator programele cerute. se reface acest test sau unul asemănător. WinZip. îndeplinită corect. Pentru fiecare sarcină îndeplinită se acordă punctajul prevăzut în barem. 3. Exerciţiul 1 Se acordă 5 puncte. Vista programe de reţea: Remote Desktop Connection. 2. Adobe PhotoShop 5. Programe de lucru în Internet şi poştă electronică: Firefox. 3. se vor relua anumite informaţii despre activităţile specifice etapei de proiectare a sistemelor informatice şi apoi. MySQL 4.

Care sunt procedurile cel mai des întâlnite? 3. cât şi ca o componentă a unei evaluări formative. Tipul testului: Probă scrisă şi orală Timp de lucru: 20 minute Exerciţiul 1 Tipul exerciţiului: item de completare Enunţ: Pentru fiecare item se completează spaţiile libere cu termenii următori: O problemă este o expresie logică de forma: dându-se o serie de condiţii ___________. la sfârşitul temei de învăţare corespunzătoare. pentru un grup de lecţii. încrecaţi să abordaţi toate cerinţele. nu contează ordinea în care abordaţi cerinţele. Instrucţiuni pentru elevi Exerciţiul 1 Pentru rezolvare completează spaţiile libere cu termenii corespunzători. Numiţi cele 3 etape în care se realizează modularizarea. folosind tehnica ___________. Exercitiul 2 Tipul exerciţiului: item cu răspuns scurt Enunţ: Răspundeţi corect la următoarele întrebări: 1. Exerciţiul 2 Puteţi răspunde la întrebări folosind propriile voastre cuvinte. Care sunt etapele prin care se executa documentarea pachetului de programe? 5. Explicaţi pe scurt fiecare etapă care se execută pentru documentarea pachetului de programe. sau sumative a modulului. În cazul sistemelor informatice se realizează o descompunere de la vârf spre bază (metoda ___________) pană se ajunge la operaţii elementare (nedecompozabile). 4. să se determine ___________.Testul 14 Competenţe: Proiecteaza programele aferente sistemelor informatice Obiectivele evaluării: • să identifici etapele necesare procesului de documentare a pachetului de programe Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat atât singur. Care sunt modulele funcţionale cel mai întâlnite? 2. Criteriile de evaluare şi notare 455 .

Modul de administrare. Acest modul implementează cea mai mare parte din algoritmii sistemului informatic . Se construiesc meniuri. obţinerea de statistici asupra datelor. 2. calcule etc. Cuprinde cele trei operaţii: adăugare. Supraveghează. să se determine scopul. Cuprinde rezolvarea cererilor de regăsire instantanee (interactive). câte 1 punct pentru fiecare noţiune completată corect. dar în special în modulul de proiectare şi în cel de interogare. Are funcţii utile administratorului de sistem. Pentru cazul folosirii bazelor de date există posibilitatea ca aceste module să fie realizate prin generatoare oferite de sistemul de gestiune a bazelor de date sau prin proceduri realizate de programator. Modul de prelucrare. Modul de actualizare. Exerciţiul 2 Se acordă 5 puncte. Exerciţiul 2 1. comandă (dirijează). videoformate sau numai 456 • • • • • • . operaţii auxiliare. ştergere pentru fiecare colecţie de date sau obiecte. adresări. obţinerea de rapoarte finale. putând fi înglobate în oricare dintre modulele de mai sus. Barem de corectare şi notare: Exerciţiul 1 O problemă este o expresie logică de forma: dându-se o serie de condiţii iniţiale. asupra datelor de intrare sau ieşire. Exerciţiul 1 Se acordă 4 puncte. În cazul sistemelor informatice se realizează o descompunere de la vârf spre bază (metoda top-down) pană se ajunge la operaţii elementare (nedecompozabile). Proceduri comunicative (de utilizare). protecţie şi securitate pentru date şi obiecte. Realizează prelucrări asupra înregistrărilor sau obiectelor. Tot aici intră procedurile pentru diferite optimizări: accese. câte 1 puncte pentru fiecare răspuns corect.Se acordă 1 punct din oficiu. obţinerea de liste cu rezultate intermediare sau finale. Care sunt procedurile cel mai des întâlnite? • Proceduri prelucrative. Care sunt modulele funcţionale cel mai întâlnite? • Modul director. cum ar fi: salvări sau restaurări. Realizează interfaţa de utilizare printrun dialog între program si utilizator. de calcule matematice. folosind tehnica modularizării. şi controlează execuţia tuturor celorlalte module din sistem. Realizează operaţii elementare de acces. reorganizări. Modul de încărcare/validare date. Modul de interogare. calcule matematice. modificare.

Stabilirea parametrilor de intrare/ieşire. lungimea şi funcţia lor. Aceste operaţii rezultă din scopul modulului. cât şi de comunicaţie. Modularizarea se realizează în trei etape: • • descompunerea întregului în părţi componente. realizarea specificatiilor de programare. • • stabilirea legăturilor între module în concordanţă cu cerinţele globale ale întregului 4. Realizarea schemei de sistem pe module Pentru fiecare modul se construieşte o schemă de sistem. precum şi fişierele sau tabelele corespunzătoare. Explicaţi pe scurt fiecare etapă care se execută pentru documentarea pachetului de programe. Care sunt etapele prin care se executa documentarea pachetului de programe? eşalonarea în timp a realizării programelor. în funcţie de datele de intrare în modul şi de încadrarea lui în produsul program. Datele de test trebuie să acopere toate ramurile modulului. a. realizarea schemei logice / pseudocodului. precum şi a succesiunilor acestora. realizarea schemei de sistem. rezultate din precizarea operaţiilor şi condiţiilor pe care • • 457 . prin adăugarea elementelor specifice modulului. Au atât rol prelucrativ. Realizarea schemei logice/pseudocodului Pentru realizarea acestei etape se parcurg următoarele activităţi: Precizarea operaţiunilor pe care le efectuează modulul. b. Dat fiind caracterul operaţional indivizibil al procedurii. 5. cele mixte sunt mai rare. 3. Proceduri mixte. Procedurile comunicative care se realizează strict cu scopul de a realiza legături între module/proceduri se numesc proceduri monitor. • Elaborarea algoritmului de prelucrare pe modul se realizează pornind de la algoritmii identificaţi în activitatea de modelare a noului sistem.simple mesaje. Pentru fiecare modul se identifică parametrii de intrare. de ieşire. definirea şi conturarea modulelor (nume. şi de intrare/ieşire. Numiţi cele 3 etape în care se realizează modularizarea. care conţine modulul de program şi echipamentele periferice pe care acesta le accesează la citire (intrare) şi scriere (ieşire). funcţie). precizându-se tipul. • Construirea setului de date de test. tip. încadrarea lui în graficul de eşalonare şi în schema de sistem.

Specificaţiile care rezultă depind în mare măsură de abilitatea şi profesionalismului celui care le face. Întocmirea efectivă a schemei logice/ pseudocodului. respectiv pseudocodul pentru un anumit modul. se întocmesc specificaţiile de programare. Cât de „complet” trebuie făcută această descriere. Acestea sunt descrieri cât mai complete. Instrucţiuni pentru evaluatori Exerciţiul 1 Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect. este un lucru relativ şi subiectiv. în limbaj natural total neprocedural ale principalelor operaţii pe care le efectuează modulul. 458 . Exerciţiul 2 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. • c. se acordă punctajul prevăzut. Realizarea specificaţiilor de programare pe module Având ca bază de sistem schema logică.le efectuează modulul. Algoritmul este testat folosind setul de date de test identificate anterior. depind de elementele avute la dispoziţie şi depind de celui care îi sunt destinate.

Exerciţiul 3 Pentru fiecare item se completează spaţiile libere cu termenii următori: • Sistemul informatic ____________ presupune existenţa unui singur server de aplicaţii. intrările şi ieşirile sistemului. 459 . 9. iar proiectarea de detaliu a componentelor sistemului informatic în concordanţă cu _________ tehnice alese de proiectant. Tipul testului: Probă scrisă şi orală Timp de lucru: 100 minute Subiectul I Exercitiul 1 Raspunde corect la urmatoarele intrebari legate de activitatile specifice proiectarii: 9. Utilizatorii interacţionează cu sistemul prin intermediul _________ . 8. Proiectarea de _____________ – se stabileşte arhitectura de ansamblu. Proiectarea generală are ca scop elaborarea modelului de ___________ a sistemului informatic. Proiectarea de _____________ – fiecare element descris în etapa anterioară este descris în detaliu. pe care este stocat întreg sistemul de prelucrare a datelor. Care sunt strategiile de proiectare a sistemului informatic? 11. Pe ce se bazează stabilirea soluţiilor logice şi specificarea din punct de vedere fizic a componentelor noului sistem? 10.Test sumativ 1 Competenţe: • • Proiectează arhitectura sistemelor informatice Organizează datele din sistemele informatice Prezentarea testului Acest subiect va fi utilizat ca o componentă a unei evaluări sumative a modulului pentru primele două competențe. Care sunt activităţile desfăşurate pentru proiectarea sistemului? Exerciţiul 2 Pentru fiecare item completează spaţiile libere cu termenii următori: 7. Se finalizează prîntr-o schemă de ansamblu a sistemului în care sunt incluse toate aceste elemente. modul de descompunere pe componente.

indexat-secvenţiale. inverse etc. 1. Prelucrarea se realizează pe calculatoare personale __________ sau în cadrul unor reţele _________. este o caracteristică importantă pentru orice fişier. d. Organizarea datelor înseamnă 460 . stă la baza modului de acces şi a modului de realizare al prelucrărilor pe acel fişier. 2.  Adevărat  Fals Exerciţiul 5 Pentru fiecare item scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect. Factorul de repetativitate este o caracteristică care multiplică de un număr de ori un câmp de un anumit tip şi o anumită mărime. Modul de organizare a datelor a.  Adevărat  Fals 2. o mulţime omogenă de date pe suportul fizic. o mulţime neomogenă de date pe suportul fizic. 1. c. Din punct de vedere logic. Exerciţiul 4 Stabiliţi pentru fiecare afirmaţie dacă este adevărată sau falsă. fişierul este a. o mulţime neomogenă de date pe suportul logic. software-ul şi puterea de calcul sunt dispersate în diferite locatii ale organizaţiei. Modul de organizare a datelor in fişier poate fi normal (corespunzător fişierelor standard de intrare/ieşire). dinamic.• Sistemul informatic ____________ se caracterizează prin faptul că datele. Modul de acces la datele dintr-un fişier poate fi: secvenţial. relative). direct (selectiv). stabileste suporturile tehnice necesare fişierului. b. o mulţime omogenă de date pe suportul logic. special (multiindexate.)  Adevărat  Fals 3. determină dimensiunea fisierelor 3. indexat (secvenţiale. c. d. b.

stabilirea unei structuri de date. Exerciţiul 2 2. 1. Exemplu : Un set de reguli ce trebuiesc respectate formează un protocol. definirea şi structurarea datelor în memoria internă sau în memoria externă (în colecţii) b.  Adevarat  Fals Exerciţiul 5 Orice eventual răspuns greşit se încercuieşte şi se taie cu un X şi se înlocuieşte cu răspunsul considerat corect. definirea unui suport intern de memorie d. 3. 2. conform unui model de date. Enumerati activităţile efectuate în proiectarea de detaliu 2. 3 puncte. Subiectul I Se acordă 50 puncte. stabilirea legăturilor între date. Care este denumirea etapei de proiectare a situaţiilor cu rezultate finale – ieşirile sistemelor 3. Exerciţiul 4 Pentru rezolvare bifaţi cu x varianta corectă. c. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte din oficiu. Exerciţiul 3 Pentru rezolvare completează spaţiile libere cu termenii corespunzători.5 puncte x 4 Exerciţiul 3 461 . 4 puncte. 3 puncte. Explicati etapa de proiectare a intrărilor sistemelor informatice 4.a. iar proiectarea de detaliu are ca scop elaborarea componentelor sistemului informatic în concordanţă cu soluţiile tehnice alese de proiectant. Descrieti cele patru grupe de activităţi necesare in proiectarea fizică de detaliu Instrucţiuni pentru elevi Exerciţiul 2 Pentru rezolvare completează spaţiile libere cu termenii corespunzători. conform specificaţiilor proiectantului Subiectul II Proiectarea de detaliu a sistemelor informatice Se consideră următoarea afirmaţie: Proiectarea generală are ca scop elaborarea modelului de ansamblu a sistemului informatic. câte 10 puncte pentru fiecare dintre exerciţiile 1-5 astfel: Exerciţiul 1 1.

. prototipizarea. iar proiectarea de detaliu a componentelor sistemului informatic în concordanţă cu soluţiile tehnice alese de proiectant. Proiectarea de ansamblu – se stabileşte arhitectura de ansamblu. . JAD (Join application development). proiectarea orientată obiect.stabilirea arhitecturii sistemului/subsistemelor/modulelor sistemului şi proiectarea proceselor. RAD (Rapid application development). 3.proiectarea ieşirilor.proiectarea bazei de date/fişierelor. intrările şi ieşirile sistemului. 7. 2. câte 10 puncte pentru fiecare răspuns corect. Stabilirea soluţiilor logice şi specificarea din punct de vedere fizic a componentelor noului sistem se bazează în principal pe rezultatele obţinute din cele două grupe de activităţi premergătoare: definirea soluţiei de realizare a noului sistem şi modelarea noului sistem. 4 puncte. 3 puncte. Pornind de la aria de cuprindere a noului sistem şi de la cerinţele formulate se elaborează modelul logic şi ulterior cel fizic al noului sistem. Proiectarea de detaliu – fiecare element descris în etapa anterioară este descris în detaliu. 2 puncte.2 puncte x 5 Exerciţiul 4 1. Subiectul II Se acordă 40 puncte. Se finalizează prîntr-o schemă de ansamblu a sistemului în care sunt incluse toate aceste elemente. Soluţia de realizare propusă şi aleasă de beneficiarii sistemului stă la baza modelării noului sistem. Barem de corectare şi notare: Subiectul I Exerciţiul 1 6. Strategiile de proiectare a sistemului informatic sunt: proiectarea structurată. . 8. 3 puncte. 2. 3. .proiectarea interfeţei cu utilizatorii. modul de descompunere pe componente.proiectarea programelor Exerciţiul 2 1. Exerciţiul 5 1. Exerciţiul 3 462 . . Activităţile desfăşurate pentru proiectarea sistemului sunt: . 3. 2. Proiectarea generală are ca scop elaborarea modelului de ansamblu a sistemului informatic. 4 puncte.proiectarea intrărilor. 4 puncte.

conform specificaţiilor proiectantului Subiectul II 1. Din punct de vedere logic. c. indexat (secvenţiale. 463 . 2. • Adevărat  Fals 2. d. o mulţime neomogenă de date pe suportul fizic. stă la baza modului de acces şi a modului de realizare al prelucrărilor pe acel fişier. conform unui model de date. Organizarea datelor înseamnă a. c. relative). stabileste suporturile tehnice necesare fişierului. dinamic. b.Sistemul informatic centralizat presupune existenţa unui singur server de aplicaţii. • proiectarea bazei de date/fişierelor. Modul de organizare a datelor a. Exerciţiul 4 1. software-ul şi puterea de calcul sunt dispersate în diferite locaţii ale organizaţiei. c. • Sistemul informatic descentralizat se caracterizează prin faptul că datele. Modul de acces la datele dintr-un fişier poate fi: secvenţial. Modul de organizare a datelor in fişier poate fi normal (corespunzător fişierelor standard de intrare/ieşire). Factorul de repetativitate este o caracteristică care multiplică de un număr de ori un câmp de un anumit tip şi o anumită mărime. inverse etc. determină dimensiunea fisierelor 3. indexat-secvenţiale. definirea unui suport intern de memorie d. stabilirea legăturilor între date. Enumerati activităţile efectuate în proiectarea de detaliu Activităţile desfăşurate pentru proiectarea sistemului sunt: • stabilirea arhitecturii sistemului/subsistemelor/modulelor sistemului şi proiectarea proceselor. b. o mulţime omogenă de date pe suportul logic. direct (selectiv). special (multiindexate. o mulţime omogenă de date pe suportul fizic. definirea şi structurarea datelor în memoria internă sau în memoria externă (în colecţii) b. o mulţime neomogenă de date pe suportul logic. Prelucrarea se realizează pe calculatoare personale independente sau în cadrul unor reţele locale.  Adevărat Exerciţiul 5 1. d. pe care este stocat întreg sistemul de prelucrare a datelor. stabilirea unei structuri de date.)  Adevărat  Fals  Fals 3. este o caracteristică importantă pentru orice fişier. fişierul este a. Utilizatorii interacţionează cu sistemul prin intermediul terminalelor .

Aceste reguli de control sunt o condiţie necesară pentru scrierea programelor de verificare logică a datelor de intrare. • proiectarea ieşirilor. utilizare şi transpunere pe suport tehnic. rubrici. data. • proiectarea interfeţei cu utilizatorii. • proiectarea videoformatului de intrare se face în funcţie de modul concret de desfăşurare a dialogului operator calculator şi se poate desfăşura sub 2 forme: -varianta întrebare-răspuns.• proiectarea intrărilor. se acordă punctajul prevăzut. 4. Care este denumirea etapei de proiectare a situaţiilor cu rezultate finale – ieşirile sistemelor Etapa de proiectare a situaţiilor cu rezultate finale – ieşirile sistemelor poartă denumirea de proiectare logică de detaliu 3. Descrieti cele patru grupe de activităţi necesare in proiectarea fizică de detaliu În proiectarea fizică de detaliu este necesară realizarea a patru grupe de activităţi: • Alegerea suportului tehnic pentru culegerea datelor. 2. • Proiectarea machetelor documentelor de intrare – macheta documentului primar trebuie să conţină definite urmatoarele elemente de structură: antetul. • instrucţiunile de culegere. coduri de identificare. denumirea documentului. Exerciţiul 3 Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect. Exerciţiul 5 Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut. 464 . • Stabilirea instrucţiunilor de culegere şi regulilor de control şi validarea datelor trebuie să cuprindă reguli de validare manuală a volumului a secvenţei documentelor şi a cifrelor de control pe pachetele de documente primare şi reguli pentru controlul sintactic a datelor din documentele primare. cu defilarea liniilor ecranului şi varianta afişarea pe ecran a machetei de introducere a datelor de intrare Instrucţiuni pentru evaluatori Subiectul I Exerciţiul 1 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. • proiectarea programelor. Exerciţiul 4 Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut. • regulile de control şi validare. Explicati etapa de proiectare a intrărilor sistemelor informatice Proiectarea intrărilor sistemelor informatice Proiectarea detaliată a intrărilor cuprinde ca etape proiectarea logică de detaliu şi proiectarea fizică de detaliu. Specificaţiile de intrare trebuie să cuprindă: • macheta documentului. Exerciţiul 2 Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect.

4. în cadrul căreia orice calculator poate transmite date. Enumerati avantajele si dezavantajele centralizarii. Tipul testului: Probă scrisă Timp de lucru: 100 minute Subiectul I Exerciţiul 1 Pentru fiecare item se completează spaţiile libere cu termenii următori: 1. ________________ reprezintă descrierea fenomenelor din realitatea înconjurătoare prin entităţi şi atribute (tipurile de date). 3. _____________ Este compusă dintr-un set de reţele de tip stea. Enumerati avantajele si dezavantajele descentralizarii. către un singur nod din reţea. Asigură conectarea calculatoarelor printr-un calculator central. Exerciţiul 2 1. ______________(ring). 2. 2. Ce semnifica datele replicate partial? Exerciţiul 3 Pentru fiecare item completează spaţiile libere cu termenii următori: • • ________________ este ansamblul de concepte şi instrumente necesar pentru a realiza structura colecţiilor de date . Asigură conectarea calculatoarelor şi perifericelor într-o structură sub formă de inel. client şi o __________. Arhitectura client/server este un ansamblu de trei componente principale: server. numite ___________. ____________ (star). In ce consta metoda verticală? 4. 3.Test sumativ 2 Competenţe: • • Proiectează arhitectura sistemelor informatice Organizează datele din sistemele informatice Prezentarea testului Acest subiect va fi utilizat ca o componentă a unei evaluări sumative a modulului pentru primele două competențe. 465 . împreună cu toate corelaţiile (legăturile) dintre ele (constrângerile).

 Adevărat  Fals 3. Principalele caracteristici logice Ia nivel de fişier sunt: modul de organizare. mediu. Tipul de suport tehnic a fost ales pentru fiecare tip de fişier. dată de caracteristicile sale fizice.) implică anumite tipuri. reutilizări etc. 1. care dau o reprezentare simbolică a informaţiilor. programe. care permit utilizatorului un reperaj rapid. 1.  Adevărat  Fals Subiectul II Modele de structură de date Se consideră următoarea afirmaţie: Modelul de structură se referă la descrierea tuturor atributelor unei entităţi în interdependenţă. dar şi ___________ de suporturi tehnice de date aferente. structurate în fişe specifice realizate după anumite proceduri determinate. Orice sistem de operare are o componentă care se ocupă de gestiunea fişierelor. tipul suportului de date şi suportul software pentru gestiunea fişierelor. În general acceptă până la 8 Gb ca şi capacitate de stocare. Aceasta recunoaşte şi tratează automat anumite moduri de organizare. Tipul de fişier stabilit după anumite criterii de clasificare conduce la o categorisire a lui (mic. Descrieţi componenţa modelului de date 3. Exerciţiul 4 Pentru fiecare item completează spaţiile libere cu termenii următori: Mărimea fişierului în bytes a fost determinată la proiectarea lui _________. actualizări. mare) şi influenţează tipul de ___________ necesar. Exerciţiul 5 Stabiliţi pentru fiecare afirmaţie dacă este adevărată sau falsă. clase de conţinuturi etc. Valorile atributelor se materializează prin date.  Adevărat  Fals 2. Cerinţele de _____________ necesare pentru fiecare fişier (regăsiri. diverse. Enumeraţi tipurile de modele de date 466 . repertorii. DVD şi DVD-RAM discul acceptă toate categoriile de organizare secvenţială de fişiere. având o anumită ____________ maximă.• ________________ reprezintă ansamblul de informaţii. Daţi definiţia modelului de structură de date 2.

Exerciţiul 5 Pentru rezolvare bifaţi cu x varianta corectă. Descrieţi elementele componente oricărui model de date pentru baze de date 5. câte 10 puncte pentru fiecare dintre exerciţiile 1-5 astfel: Exerciţiul 1 2 puncte x 5 Exerciţiul 2 2. 467 . 3. Exerciţiul 3 Pentru rezolvare completează spaţiile libere cu termenii corespunzători. Definiţi noţiunea de Bancă de date 6. 3 puncte. 3 puncte. Exemplu : Un set de reguli ce trebuiesc respectate formează un protocol.  Adevarat Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte din oficiu.4.5 puncte x 4 Exerciţiul 3 1. Descrieţi organizarea datelor în bănci de date Instrucţiuni pentru elevi Exerciţiul 1 Pentru rezolvare completează spaţiile libere cu termenii corespunzători. Exerciţiul 4 Pentru rezolvare completează spaţiile libere cu termenii corespunzători. Subiectul I  Fals Se acordă 50 puncte. 2. 4 puncte.

8 puncte 5. 5 puncte 2. 6. 6 puncte Barem de corectare şi notare: Subiectul I Exerciţiul 1 5. 8. Reţea stea (star). 8 puncte 4. Exerciţiul 2 1. în cadrul căreia orice calculator poate transmite date. 8 puncte 3. Arhitectura client/server este un ansamblu de trei componente principale: server. Enumerati avantajele si dezavantajele centralizarii. 3. Asigură conectarea calculatoarelor şi perifericelor într-o structură sub formă de inel. Reţea ierarhică. către un singur nod din reţea. o eliminarea riscului incompatibilităţii hard şi soft în cadrul sistemului. 468 . Următoarele reprezintă avantaje ale centralizării: o partajarea resurselor hard. 3 puncte. 7. client şi o reţea.Exerciţiul 4 2 puncte x 5 Exerciţiul 5 1. Este compusă dintr-un set de reţele de tip stea. numite pachete. 5 puncte 6. astfel: 1. soft şi a datelor între utilizatori. 2. 3 puncte. Subiectul II Se acordă 40 puncte. 4 puncte. Asigură conectarea calculatoarelor printr-un calculator central. Reţea inel (ring).

o singură copie pe un anumit calculator (nu sunt replicate). Următoarele reprezintă dezavantaje ale descentralizării: o riscuri mari legate de incompatibilităţi hard şi soft între diferite locaţii. dar creşte. o alterarea datelor şi a programelor. Enumerati avantajele si dezavantajele descentralizarii. Următoarele reprezintă dezavantaje ale centralizării: o "căderea" sistemului de calcul blochează toţi utilizatorii. Accesul concurent v-a fi mai scăzut deoarece datele replicate fac să scadă numărul utilizatorilor care le folosesc In acelaşi timp (la acelaşi număr de utilizatori sunt mai multe copii din aceleaşi date). In ce consta metoda verticală? Metoda verticală constă în descompunerea unei colecţii globale în fragmente prin extragerea unui set de câmpuri (caracteristici). (tehnice. adesea fiind insuficient adaptat nevoilor locale sau de grup ale utilizatorilor. soft sau ale bazei de date la nivelul unei locaţii nu afectează celelalte locaţii. De exemplu. pentru modelul relaţional. păstrându-se datele din toate înregistrările. o riscul de fragmentare a politicii IT. Fiecare fragment are acelaşi număr de înregistrări ca şi colecţia globală din care provine. o soft-ul este mai bine adaptat nevoilor locale. 4. o sistemul se poate dovedi lent şi inflexibil la nevoile utilizatorilor. pentru o parte din date. Redundanţa datelor este controlată. 2. o apariţia inerentă a unor duplicări ale datelor şi software-ului în diferite locaţii. voită sau accidentală. Structurile de date ale fragmentelor obţinute dintr-o colecţie globală sunt subseturi ale acestei colecţii. 3. de proiectare. Ce semnifica datele replicate partial? Datele replicate parţial semnifică situaţia în care sistemul de gestiune a bazei de date alocă. o dificultatea realizării unor proiecte complexe la nivel local. Exerciţiul 3 469 . Următoarele reprezintă avantaje ale descentralizării: o datele sunt stocate şi prelucrate local. o avariile hard. afectează toţi utilizatorii. iar pentru o altă parte din date mai multe copii pe mai multe calculatoare (sunt replicate).o promovarea cu uşurinţă a standardelor procedurale etc) la nivelul întregului sistem. fragmentarea verticală dintr-o tabelă globală se realizează aplicând operatorul relaţional de proiecţie.

Orice sistem de operare are o componentă care se ocupă de gestiunea fişierelor.• • Modelul de date este ansamblul de concepte şi instrumente necesar pentru a realiza structura colecţiilor de date . Exerciţiul 5 1. În general acceptă până la 8 Gb ca şi capacitate de stocare. tipul suportului de date şi suportul software pentru gestiunea fişierelor. Daţi definiţia modelului de structură de date Modelul de date este ansamblul de concepte şi instrumente necesar pentru a realiza structura colecţiilor de date . 2. Schema conceptuală reprezintă descrierea fenomenelor din realitatea înconjurătoare prin entităţi şi atribute (tipurile de date).  Adevărat  Fals 2. care permit utilizatorului un reperaj rapid. DVD şi DVD-RAM discul acceptă toate categoriile de organizare secvenţială de fişiere. mediu. repertorii. dar şi cantităţi de suporturi tehnice de date aferente. Tipul de suport tehnic a fost ales pentru fiecare tip de fişier. având o anumită capacitate maximă. Adevărat Subiectul II  Fals 1. Descrieţi componenţa modelului de date 470 . Principalele caracteristici logice Ia nivel de fişier sunt: modul de organizare. Banca de date reprezintă ansamblul de informaţii. diverse.) implică anumite tipuri.  Adevărat  Fals 3. dată de caracteristicile sale fizice. Cerinţele de prelucrare necesare pentru fiecare fişier (regăsiri. actualizări. Aceasta recunoaşte şi tratează automat anumite moduri de organizare. Tipul de fişier stabilit după anumite criterii de clasificare conduce la o categorisire a lui (mic. mare) şi influenţează tipul de suport tehnic necesar. structurate în fişe specifice realizate după anumite proceduri determinate. programe. reutilizări etc. clase de conţinuturi etc. împreună cu toate corelaţiile (legăturile) dintre ele (constrângerile). • Exerciţiul 4 • • • • Mărimea fişierului în bytes a fost determinată la proiectarea lui logica.

se foloseşte pentru specificaţia iniţială a datelor şi pentru comunicarea cu utilizatorii. este generat automat. Descrieţi tipurile de modele de date sunt prezentate trei tipuri de modele de date pentru baze de date. − un formalism pentru a descrie datele (structura de date). de către SGBD. discuri etc. indecşi. de obicei. Asocierea poate fi de tipul : − − − − unu la unu (1:1) unu la mulţi (1:M) mulţi la mulţi (M:N) neprecizat explicit 471 . împreună cu câteva caracteristici pentru fiecare:  modelul conceptual (la analiză) descrie sistemul în termeni pe înţelesul utilizatorului. Descrieţi elementele componente oricărui model de date pentru baze de date Elementele (componentele) oricărui model de date pentru baze de date sunt: Definirea structurii modelului (partea structurală): • • definirea entităţilor şi a atributelor asociate. − un ansamblu de date pentru a le manipula (datele). se scrie într-o formă care să poată fi folosită pentru crearea bazei de date. Prezentăm. 3. se foloseşte pentru definirea şi întreţinerea bazei de date de către SGBD şi pentru formularea cerinţelor de regăsire de către utilizatori. definirea legăturilor (asociarea) dintre entităţi. aceste tipuri. pe scurt. 4.). pornind de la modelul logic. în memoria externă (fişiere.Modelul de date este compus din: − concepte.  este un mod de stabilire a unei legături între dezvoltatori şi utilizatori. modelul logic (la proiectare) specifică structura bazei de date (colecţiile de date şi legăturile dintre ele).  modelul fizic (sarcina SGBD) descrie modul în care modelul logic al datelor va fi reprezentat la stocare.

dar şi asupra datelor. Instrucţiuni pentru evaluatori Subiectul I Exerciţiul 1 Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect. clase de conţinuturi etc. 472 . structurate în fişe specifice realizate după anumite proceduri determinate. Exerciţiul 2 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem.Definirea structurii de date se face cu un LDD (Limbaj de Descriere a Datelor) dintr-un SGBD. repertorii. 6. ceea ce constituie caracteristica lor cea mai spectaculoasă. care le asigură acestora menţinerea corectitudinii şi dau logica modelului. Regulile de integritate (partea de coerenţă) sunt restricţii stabilite la descrierea datelor. actualizare etc. Exerciţiul 3 Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect. Definiţi noţiunea de Bancă de date Banca de date reprezintă ansamblul de informaţii.). Operatorii modelului (partea de manipulare) care acţionează asupra structurilor de date. pentru operaţii de prelucrare (compunere. care permit utilizatorului un reperaj rapid. Exerciţiul 5 Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul prevăzut. 5. Operatorii se implementează cu ajutorul unui LMD (Limbaj de Manipulare a Datelor) dintr-un SGBD. Descrieţi organizarea datelor în bănci de date Banca de date include un ansamblu de fişiere informatizate conţinând sub o formă structurată informaţii care pot fi rapid cercetate. programe. Exerciţiul 4 Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect. diverse. se acordă punctajul prevăzut. inclusiv de la mare distanţă.

adiacent opţiunii. Explicaţi ce este o interfaţă MDI? 2. Această abordare este utilizată în multe procesoare de texte. 5. dimensiune. Enumeraţi tipurile de interfeţe. Când este selectată o opţiune. arătaţi ce este proiectarea şi implementarea unei interfeţe? 3. Selectarea unei opţiuni din meniul curent determină ca meniul curent să fie înlocuit de un alt meniu. Tipul testului: Probă scrisă. De exemplu. se afişează. Care sunt componentele unei interfeţe? 4. layout etc. selectarea opţiunii Page Setup permite afişarea unei ferestre. orală şi practică Timp de lucru: 100 minute Subiectul I Exerciţiul 1 Răspunde corect la urmatoarele intrebari: 1. Prima listă apărută pe ecran formează meniul principal.) Sunt utilizate în cazul în care meniurile au un număr mai mic de opţiuni. 1 2 3 473 .Test sumativ 3 Competenţe: • • Proiecteaza interfetele sistemelor informatice Proiecteaza programele aferente sistemelor informatice Prezentarea testului Acest subiect va fi utilizat ca o componentă a unei evaluări sumative a modulului pentru ultimele două competențe. Exerciţiul 2 Pentru fiecare caracteristică asociați tipul de meniu corespunzător. iar celelalte liste de pe nivelurile următoare formează meniuri opţionale. Plecând de la definiţia unei interfeţe. Descrieţi pe scurt fiecare tip de interfaţă menţionat anterior. un alt meniu (se mai numeşte submeniu). Meniul A Meniuri simple sau cu bară de selecţie B Meniul orizontal (pull-down) C Meniul vertical (pop-up) Caracteristica Selectarea unei opţiuni determină afişarea unei ferestre ce oferă alte opţiuni. care specifică toate caracteristicile paginii de afişare (margini. Aceste noi liste sunt independente de opţiunile ce figurează în meniul principal şi pot fi afişate numai prin activarea acestora.

Descrieţi cei trei paşi ai proiectării logice. Apoi utilizatorul se poziţionează cu mouse-ul pe o opţiune din meniu şi apasă butonul dreapta al mouseu-lui pentru a selecta opţiunea Atunci când o opţiune din meniu nu este afişată. meniul ”defilează” pentru a afişa următorul set de opţiuni. La acest tip de meniu. Utilizand ______. 2. opţiunea curentă fiind marcată printr-o bară luminoasă numită bară de selecţie. Un ______ de date este ataşat unui câmp al bazei de date (tabelă /tabelă virtuală) sau al unui fişier. 7 Exerciţiul 3 Pentru fiecare item completează spaţiile libere cu termenii corespunzători: • • • • • Un videoformat este format din mai multe ____________. Enumeraţi activităţile ce se desfăşoară în cadrul proiectării fizice a ieşirilor 474 . apoi se apasă tasta Enter. Selectarea unei opţiuni din cadrul meniului este urmată de executarea unei operaţii sau de afişarea unui submeniu. utilizatorul se poziţionează cu mouse-ul pe numele meniului şi se afişează opţiunile lui. Fiecare element dintr-un ______ trebuie să aparţină unei ______ si fiecare ______ trebuie să se afişeze intr-o ______. E Meniurile ierarhice F Meniurile cu bară de defilare (scollings menus) G Meniurile “mergătoare” sau în cascadă (walking menus) H Meniurile de tip “panou de control” (associated control panels) 5 6 apar sub forma unei liste de opţiuni ce pot fi afişate orizontal sau vertical. o procedură sau un alt program Aceste opţiuni se apelează prin deplasarea unei bare de selecţie sau prin tastarea unei litere evidenţiate în cadrul opţiunii. Un ______ de date conţine elemente de ______ si elemente de tip ______. Opţiunile cuprinse în corpul meniului se pot selecta deplasând bara luminoasă prin intermediul tastelor direcţionale pe opţiunea dorită. Prin selectarea unei opţiuni a meniului se poate afişa un submeniu (se afişează la dreapta opţiunii din meniul care îl apelează) sau se poate executa o comandă/program. la diferite niveluri in videoformat se poate adăuga funcţionalitate Exerciţiul 4 Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări: 1. Va fi afişat un nou submeniu sau va fi executată o comandă.D Meniul de tip bară de butoane (toolbar) 4 Aceste meniuri afişează titlul meniului.

Subiectul II Se consideră următorul text: Prin „ieşiri informaţionale" întelegem totalitatea informaţiilor furnizate de sistem. m. valori punctuale. Programe de management al bazelor de date. j. 5. Raportul este alcătuit din obiecte. 2. k. Descrieţi pe scurt fiecare tip de raport enumerat mai sus. Programe de procesate de text şi DTP (desktop publishing) Programe de calcul tabelar. Clasificaţi rapoartele după stilul de prezentare al raportului. Ieşirile informaţionale pot fi: rapoarte. folosind tehnica ___________. Explicaţi proprietăţile următoarelor tipuri de software de aplicaţii. 4. unele vizibile (de exemplu câmpuri) altele nu (de exemplu. Programe de lucru în Internet şi poştă electronică. În cazul sistemelor informatice se realizează o descompunere de la vârf spre bază (metoda ___________) pană se ajunge la operaţii elementare (nedecompozabile). 3. lista de valori. Ce este web site-ul şi ce rol are? Subiectul III Se dă următoarea afirmaţie: Software de aplicaţii este reprezentat de programele care acţionează direct asupra unui domeniu de utilizare particular pentru a asigura procesarea informaţiilor necesare utilizatorilor finali. 475 . Rapoartele reprezintă modalitatea cea mai utilizată de prezentare a datelor.Exerciţiul 5 Pentru fiecare item se completează spaţiile libere cu termenii următori: O problemă este o expresie logică de forma: dându-se o serie de condiţii ___________. 1. interogările) care sunt grupate în diferite părti ale raportului. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte din oficiu. deschizând pentru fiecare tip câte un exemplu de software de aplicaţii existent pe calculatoarele din laborator. Enumeraţi denumirile celor 5 zone ce alcătuiesc raportul. web site. l. grafice. să se determine ___________. beneficiarilor interni si externi. Programe de prezentări şi grafică.

Subiectul I Se acordă 30 puncte astfel: Exerciţiul 1 5 puncte (câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect) Exerciţiul 2 7 puncte (câte 1 punct pentru fiecare asociere corectă) Exerciţiul 3 10 puncte (câte 1 punct pentru fiecare termen completat corect) Exerciţiul 4 4 puncte (câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect) Exerciţiul 5 4 puncte (câte 1 punct pentru fiecare termen completat corect) Subiectul II Se acordă 20 puncte. O aplicaţie tipică MDI este Microsoft Word. Subiectul III Se acordă 40 puncte. arătaţi ce este proiectarea şi implementarea unei interfeţe? Proiectarea şi implementarea interfeţei este un element cheie în funcţionalitatea unui sistem informatic. Barem de corectare şi notare: Subiectul I Exerciţiul 1 4.similară cu SDI (Single Document Interface). Plecând de la definiţia unei interfeţe. câte 8 puncte pentru fiecare răspuns corect. Explicaţi ce este o interfaţă MDI? MDI (Multiple Document Interface) . Interfaţa este adesea etalonul după care este evaluat sistemul informatic. 6. câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. dar în care utilizatorul poate deschide mai multe ferestre client în interiorul aceleiaşi ferestre cadru. Interfaţa permite utilizatorului să acceseze componentele interne ale sistemului într-o manieră relativ simplă şi fără a cunoaşte cum sunt integrate aceste componente. cu atât interfaţa este considerată mai bună. Care sunt componentele unei interfeţe? Principalele componente ale unei interfeţe sunt: 476 . Cu cât se asigură un acces mai uşor utilizatorului. 5.

construcţii decizionale (IF). construcţii repetitive (FOR). Interfeţe ce utilizează limbajul natural Modul evident de specificare a unei cerinţe este limbajul natural. Această componentă serveşte pentru transmiterea informaţiilor şi comenzilor la sistemul informatic. de tip întrebarerăspuns. j. k. icoane. Se disting următoarele tipuri de interfeţe: g. interfeţe ce utilizează limbajul natural. are multe excepţii de la reguli. interfeţe bazate pe formulare de intrare/ieşire. Enumeraţi tipurile de interfeţe. etc. limbajul de comunicare care permite interacţiunea cu sistemul într-o varietate de stiluri de dialog. de tip linie comandă.  limbajul de prezentare permite prezentarea datelor într-o varietate de formate (rapoarte. meniuri. etc. l. b. Interfeţe de tip întrebare-răspuns 477 . Descrieţi pe scurt fiecare tip de interfaţă menţionat anterior. deoarece le permite să interacţioneze cu calculatorul în limbajul lor natural.). Se utilizează adesea ca limbaj de comunicare. Interfeţele ce utilizează limbajul natural reprezintă idealul tuturor utilizatorilor neinformaticieni. h. limba engleză. interfeţe de tip întrebare şi răspuns. interfeţe ce permit manipularea directă a datelor. 7.). plotterele. procesor). Aceste tipuri de interfeţe se utilizează într-un mod restrâns. sintetizatorul de voci sunt părţi ale acestei componente. 8. oferă suport pentru comunicare între utilizatorii sistemului. limbaj procedural. Engleza structurată este un limbaj de specificare care foloseşte un vocabular şi o sintaxă foarte limitate. Imprimantele. i. ca urmare a problemelor de implementare şi a faptului că utilizează multe resurse de calcul (memorie. Este folosită de obicei pentru a descrie procesele de bază ale sistemului. interfeţe de tip linie de comandă. a. care implică probleme de implementare. monitoarele video si audio. tabele. De exemplu: construcţii declarative. Limbajul de prezentare trebuie să ofere utilizatorului o varietate de metode de prezentare selectate după preferiţele lui. poate fi implementat într-o varietate de formate (meniuri. grafice. limbaj natural.

în funcţie de răspunsul utilizatorului. pe ecran se afişează un mesaj corespunzător de genul “Bad command or file name”. De la tastatură utilizatorul introduce comanda care este transferată în zona de memorie internă unde se află interpretorul de comenzi. Se pot asocia validări pentru fiecare câmp. utilizatorii trebuie să ştie dacă tastarea lui “Y” este acceptată în locul lui “Yes”. Acestea sunt reprezentate. care afişează pe ecran un prompter. 478 . de un program numit interpretor de comenzi. Programatorii trebuie să formuleze întrebările într-o manieră concisă şi inteligibilă. prin care se verifică corectitudinea datelor introduse.m. d. De regulă. calculatorul este cel ce stabileşte secvenţa de întrebări. Avantajul major al acestor interfeţe este că versiunea tipărită a formularului completat furnizează o documentaţie foarte bună. în general. c. O interfaţă de tip întrebare-răspuns este şi interfaţa numită căsuţă de dialog. La aceste interfeţe. prompterul este alcătuit din numele unităţii curente de disc. Utilizatorul poate selecta formularul dorit şi-l poate completa. Interfeţe bazate pe formulare de intrare/ieşire Interfeţe bazate pe formulare de intrare/ieşire sunt acele interfeţe care afişează câmpurile ce conţin elemente de date sau parametri ce trebuie să fie comunicaţi utilizatorului. dar utilizatorii pot modifica informaţia implicită.a. afişează în continuare o altă întrebare ş. urmat eventual de numele directorului curent si terminându-se cu caracterul “>”. solicită procesorului să o execute utilizând resursele logice şi fizice. primeşte comanda introdusă de operator şi o execută. în final afişându-se din nou prompterul. pe care utilizatorul le va introduce şi sistemul le va accepta. La proiectarea acestor interfeţe trebuie să se stabilească şi gradul de flexibilitate permis utilizatorului în răspunsuri. Interfeţe de tip linie de comandă Interfeţe de tip linie de comandă sunt acele interfeţe care permit utilizatorului să controleze aplicaţia cu ajutorul comenzilor. dacă este necesar. De exemplu.d. În cazul în care comanda nu a fost scrisă corect. Acesta analizează comanda. Formularele de intrare pot fi simplificate prin furnizarea de valori implicite pentru câmpuri. Utilizatorul doar răspunde la ce este întrebat. dar şi să anticipeze tipurile de răspunsuri.Interfeţe de tip întrebare-răspuns sunt interfeţe în care calculatorul afişează pe ecran o întrebare. Interfeţele de tip întrebarerăspuns trebuie să ofere utilizatorilor şi asistenţă (suport help). iar calculatorul. Câmpurile din formular sunt etichetate cu nume ce indică ce informaţii trebuie introduse. dacă este corectă. Utilizatorul răspunde la această întrebare. Aceste interfeţe sunt adecvate pentru utilizatorii neinformaticieni.

Prima listă apărută pe ecran formează meniul principal. afişarea diferitelor informatii despre sistemul de operare. Totuşi. Meniuri simple sau cu bară de selecţie Meniul orizontal (pull-down) Meniul vertical (pop-up) Meniul de tip bară de butoane (toolbar) Meniurile ierarhice Selectarea unei opţiuni din meniul curent determină ca meniul curent să fie înlocuit de un alt meniu. În OS/2 si MS-DOS interpretorul de comenzi îndeplineşte şi alte funcţii simple. procesor). utilizatorul se poziţionează cu mouse-ul pe numele meniului şi se afişează opţiunile lui. La acest tip de meniu. Va fi afişat un nou submeniu sau va fi executată o comandă. cum ar fi mutarea sau copierea fişierelor. aceste interfeţe sunt greu de realizat şi cer multe resurse de calcul (memorie. Interfeţele ce permit manipularea directă a datelor de către utilizator.Aceste tipuri de interfeţe cer memorarea regulilor de sintaxă. Editoarele de text. motiv pentru care nu sunt adecvate utilizatorilor care nu cunosc comenzile. Opţiunile cuprinse în corpul meniului se pot selecta deplasând bara luminoasă prin intermediul tastelor direcţionale pe opţiunea dorită. 7-C Meniul Caracteristica apar sub forma unei liste de opţiuni ce pot fi afişate orizontal sau vertical. Exerciţiul 2 Perechile care trebuie formate sunt următoarele: 1-H. opţiunea curentă fiind marcată printr-o bară luminoasă numită bară de selecţie. sistemele informatice geografice şi jocurile video au astfel de interfeţe. înlocuirea informaţiilor etc. cu ajutorul tastaturii sau a mouse-ului. Utilizatorii interacţionează cu interfaţa prin acţiuni directe cum ar fi mutarea informaţiei. foile de calcul tabelar. Apoi utilizatorul se poziţionează cu mouse-ul pe o opţiune din meniu şi apasă butonul dreapta al mouseu-lui pentru a selecta opţiunea Aceste opţiuni se apelează prin deplasarea unei bare de selecţie sau prin tastarea unei litere evidenţiate în cadrul opţiunii. Selectarea unei opţiuni din cadrul meniului este urmată de executarea unei operaţii sau de afişarea unui submeniu. 2-G. iar celelalte liste de pe nivelurile următoare formează meniuri opţionale. 3-E. 6-A. Aproape toate sistemele de operare includ o interfaţă în linie de comandă. 5-F. apoi se apasă tasta Enter. unele foarte bine puse la punct (cazul sistemelor Unix) iar altele destul de primitive (MSDOS şi MS-Windows). o procedură sau un alt program Aceste meniuri afişează titlul meniului. Prin selectarea unei opţiuni a meniului se poate afişa un submeniu (se afişează la dreapta opţiunii din meniul care îl apelează) sau se poate executa o comandă/program. e. Greşelile pot fi imediat depistate şi corectate. 4-B. Aceste noi liste sunt independente de opţiunile ce figurează în meniul principal şi pot fi afişate numai prin activarea acestora. 479 .

care specifică toate caracteristicile paginii de afişare (margini. Această abordare este utilizată în multe procesoare de texte. ce. cum. De exemplu. unde. Selectarea unei opţiuni determină afişarea unei ferestre ce oferă alte opţiuni. Descrieţi cei trei paşi ai proiectării logice.Meniurile cu bară de defilare (scollings menus) Meniurile “mergătoare” sau în cascadă (walking menus) Meniurile de tip “panou de control” (associated control panels) Atunci când o opţiune din meniu nu este afişată. selectarea opţiunii Page Setup permite afişarea unei ferestre. dimensiune. conform următorului model: •proiectarea 480 . se afişează. Utilizand triggerii. Un bloc de date este ataşat unui câmp al bazei de date (tabelă /tabelă virtuală) sau al unui fişier. un alt meniu (se mai numeşte submeniu). la diferite niveluri in videoformat se poate adăuga funcţionalitate Exerciţiul 4 1. prin intermediul cărora utilizatorii vor avea imaginea intrărilor şi ieşirilor noului sistem. meniul ”defilează” pentru a afişa următorul set de opţiuni. layout etc. formularelor / formatelor (pentru preluarea datelor) şi a rapoartelor. Fiecare element dintr-un bloc trebuie să aparţină unei canvas si fiecare canvas trebuie să se afişeze intr-o fereastră. Când este selectată o opţiune. când. Sunt utilizate în cazul în care meniurile au un număr mai mic de opţiuni.) Exerciţiul 3 • • • • • Un videoformat este format din mai multe blocuri. adiacent opţiunii. În timpul procesului de proiectare a formularelor şi rapoartelor trebuie să se găsească răspunsuri la întrebările: cine. Un bloc de date conţine elemente de date si elemente de tip control.

prin care este descrisă structura standard a bazei de date a sistemului ce va fi uşor de implementat prin multitudinea de tehnologii existente în domeniul bazelor de date. se poate proiecta câte un formular sau raport pentru fiecare flux de date dintre utilizator şi sistem. Toate intrările şi ieşirile fazei de proiectare logică vor fi prezentate ca fluxuri ale datelor între un proces manual şi altul automat sau între o sursă/destinaţie şi un proces automat din diagramele fluxurilor de date. Subiectul II d. 481 . raportul sau răspunsul la întrebări? Cand? Când se solicită obţinerea ieşirilor? Unde? Unde să fie transmis formularul.Cine? Cine este beneficiarul formularului. 2. De regulă.titlul raportului. •proiectarea •proiectarea Exerciţiul 5 O problemă este o expresie logică de forma: dându-se o serie de condiţii iniţiale. bazelor de date logice. În cazul sistemelor informatice se realizează o descompunere de la vârf spre bază (metoda top-down) pană se ajunge la operaţii elementare (nedecompozabile). să se determine scopul. raportul sau răspunsul la întrebări şi unde să fie folosit? Cum? Cum se vor utiliza ieşirile respective? Câte persoane le vor folosi sau le vor vedea? interfeţelor şi a dialogurilor. folosind tehnica modularizării. Enumeraţi denumirile celor 5 zone ce alcătuiesc raportul. Elaborarea proceduriior de utilizare si interpretare a ieşirilor informaţionale. pentru evidenţierea modului de comunicare a utilizatorului cu softul de sistem. în concordanta cu ceea ce conţine el. Generarea efectivă a situaţiei finale. Proiectarea machetelor de editare/vizualizare a ieşirilor. raportului sau răspunsului la întrebări? Ce? Ce trebuie să conţină formularul. Un raport are în principal cinci zone (denumiri preluate din Visual Fox): Title . Enumeraţi activităţile ce se desfăşoară în cadrul proiectării fizice a ieşirilor • • • • Alegerea tipului de suport şi modalităţilor de prezentare a ieşirilor informaţionale.

Page Footer . numar. Detail . scrisoare. tabulare. etichete. Summary . Acest tip de raport se utilizează pentru a evita repetarea aceleiaşi valori într-o coloană. Cele cu grupare la stanga (group left) aranjează. Se pot include totaluri generale la nivel de raport sau rezultatele unor funcţii (suma. matrice cu grupare. iar 482 . Descrieţi pe scurt fiecare tip de raport enumerat mai sus.informaţii care apar la sfarşitul raportului. Se poate realiza şi în Word folosind facilitatea Mail Merge. situaţia generând mai multe scrisorii cu informaţii preluate din una sau mai multe tabele. matrice. de sintetizare.conţine răndurile curente din raport. Aici vor fi afişate datele propriu-zise conform coloanelor din capul de tabel. Se utilizează frecvent pentru gruparea informaţiilor pe unul sau mai multe niveluri. maxim. Pentru fiecare înregistrare dintr-o tabelă se generează una sau mai multe pagini. datele din înregistrări. minim. Rapoartele de tip tabular prezintă datele sub formă de tabel. un alt câmp rândurile matricei. pe baza unei valori comune a uneia dintre coloanele raportului. formular. Informaţiile sunt prezentate sub forma unor etichete. cu obţinerea de grade de total. medie. De exemplu. în cazul unei întruniri. o situatie a vanzarilor grupată pe agenti de vanzare şi pe produsele vândute. Rapoarte cu grupare (cu antetul la stânga sau deasupra). Un exemplu de utilizare ar fi generarea cărţilor de vizită pentru personalul firmei (date păstrate într-o tabelă) sau pentru crearea de ecusoane pentru toţi furnizorii şi beneficiarii unităţii economice. Rapoarte matrice. Aici utilizatorul va plasa denumirea cămpurilor sau expresiilor în care apăreau date.Clasificaţi rapoartele după stilul de prezentare al raportului. cu grupare la stânga sau deasupra. în timp ce pentru celelalte coloane valorile se schimbă. Pentru fiecare valoare a grupei principale (master) se afişează valorile corespunzatoare ale grupelor subordonate (detail). OLE. Rapoarte de tip etichetă. Sunt situaţii de ieşire mai complexe. în care capul de tabel desemnează un câmp din tabelă sau fişier.Page Header . f. Rapoarte de tip scrisoare. Cele cu grupare deasupra (group above) conţin două sau mai multe grupe de date. e.informaţii care apar la sfarşitul paginii din raport. Forma standard a scrisorii se creează manual. multimedia.capul de tabel al raportului. Astfel pot fi generate invitaţiile la un seminar. matrice cu imbricare. Valorile unui câmp din tabelă vor reprezenta coloanele matricei. Rapoartele de tip formular afişează o singură înregistrare pe pagină aranjând valorile câmpurilor la dreapta numelor câmpurilor respective. în raport. schimbându-se doar informaţiile despre firma invitată. procente din total).

Rapoarte matrice cu imbricare (nested matrix) conţin cel puţin o legătură părintecopil în interiorul matricei. iar celula (intersecţia unei linii cu o coloană) valoarea contractată. liniile pot reprezenta produsele vândute. Programe de lucru în Internet şi poştă electronică: Firefox.) d. FoxPro. maxim sau număr de elemente. pentru promovarea unor produse sau chiar pentru efectuarea unor tranzacţii. medie. putem considera coloane ale matricei localităţile în care firma are puncte de distribute. Rapoarte matrice cu grupare . Opera. video. imagine. Instrucţiuni pentru evaluatori Subiectul I Exerciţiul 1 483 . Se caracterizează printr-o structură care conţine într-o pagina informaţii corelate sau care transmit acelaşi mesaj. MsPaint.celula de obicei o funcţie de tip sumă. Programe de prezentări şi grafică: MsPowerPoint. Programe de calcul tabelar: Excel 3. De exemplu. Internet Explorer. Subiectul III Exemple de software de aplicaţii: 1. Se utilizează pentru publicitate. Programe de procesate de text şi DTP (desktop publishing): MsWord. MySQL 4. Adobe PhotoShop 5. grafice etc. Outlook Express. minim. prin includerea unuia sau mai multor criterii de grupare. Rapoarte OLE (Object Linking and Embedding) conţin obiecte de tip OLE2 suportate de Windows şi care provin din alte aplicaţii rulate sub acelaşi mediu (foi de calcul. Conţinutul paginii este de tip text sau grafic. Ce este web site-ul şi ce rol are? Web site-ul este o modalitate de prezentare a ieşirilor dintr-un sistem informatic ce poate conţine rapoarte sau grafice cu caracteristicile prezentate anterior. Wordpad 2. Programe de management al bazelor de date: MsAccess. Rapoarte multimedia includ în interiorul raportului tipuri de date speciale sunet.este un tip derivat din tipul matrice.

Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. Exerciţiul 4 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. se acordă punctajul prevăzut. Subiectul III Elevii trebuie să găsească pe calculatorul lor din laborator programele cerute. să le deschidă şi să explice caracteristicile lor. se acordă punctajul prevăzut. 484 . Exerciţiul 5 Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect. Exerciţiul 2 Pentru fiecare asociere corect făcută se acordă punctajul prevăzut în barem Exerciţiul 3 Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect. indiferent de formulare sau formatul de scriere se va acorda punctajul prevăzut în barem. Subiectul II Pentru fiecare răspuns corect. Pentru fiecare sarcină îndeplinită se acordă punctajul prevăzut în barem.

Care sunt caracteristicile unei interfeţe MDI? Exerciţiul 2 Tipul exerciţiului: item cu răspuns scurt Enunţ: Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări: 1. Ce reprezintă formatul codului? 2. Care sunt cerinţele impuse codurilor? 3. Ce activităţi sunt necesare la proiectarea fizică? 4. Explicaţi ce este o interfaţă MDI? 14. Tipul testului: Probă scrisă Timp de lucru: 100 minute Subiectul I Exerciţiul 1 Raspunde corect la urmatoarele intrebari: 12. 485 .Test sumativ 4 Competenţe: • • Proiecteaza interfetele sistemelor informatice Proiecteaza programele aferente sistemelor informatice Prezentarea testului Acest subiect va fi utilizat ca o componentă a unei evaluări sumative a modulului pentru ultimele două competențe. Care sunt tipurile de videoformate? Exerciţiul 3 Completează pentru fiecare item spaţiile libere cu termenii corespunzători: Prin ___________ sistemului informatic se înţelege totalitatea datelor primare necesare obţinerii informaţiilor de intrare ale sistemului. Ce permisiuni oferă utilizatorilor un videoformat? 5. Explicaţi ce este o interfaţă SDI? 13.

indică un salariu nejustificat mai mare/mic. cât şi ___________. de-a lungul unei perioade de timp. Se utilizează în special în analiza de tip trend. în funcţie de dependenţe şi resurse implicate. Implică folosirea a două axe OY independente. care marchează fiecare valoare din tabelă sau fisier. pentru a reprezenta 486 A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 . de exemplu. ___________este generarea unor grupuri de simboluri şi atribuirea lor elementelor unei înregistrări/entităţi relaţii. Datele de intrare înainte de a fi culese sunt ___________. De exemplu. Un ___________se caracterizează prin: capacitate. Este utilizat pentru reprezentarea datelor în format tabelar. pot fi vizualizate costurile (pe o axă OY) şi veniturile (pe cealaltă axă OY). structura organizatorică a unei unitaţi economice. y). Scopul este de a elabora specificaţiile de intrare utile atât ___________. Exerciţiul 4 Pentru fiecare caracteristică asociați tipul de grafic corespunzător. potrivit pentru a compara perechi de valori (x. pe fiecare reprezentându-se intervale de valori diferite. Dacă între cele două seturi de date există o corelaţie. Cel mai utilizat caz este planificarea activităţilor întrun proiect. punctele se grupează. Punctele care se îndepărtează de trend. folosind două axe. Se utilizează pentru reprezentarea datelor. ___________şi format. de-a lungul unei perioade de timp (axa OX). Tip de grafic Caracteristica Se utilizează pentru vizualizarea datelor dintr-un proiect.Proiectarea detaliată a ___________ (externe şi interne) cuprinde: proiectarea ___________de detaliu şi proiectarea ___________de detaliu. iar pe OY a salariului unui agent de vânzări. în principal pentru vizualizarea abaterii standard. Exemplu de utilizare: reprezentarea pe axa OX a vânzărilor realizate pe anul în curs. linii frânte.

modificările unei anumite serii de date. trimestre. Exemplu: nivelul profitului firmei lunar. column si line. Se obţin prin combinarea a două tipuri de grafice. dispuse orizontal. Adaugă la ideea de comparare a unor valori şi o viziune de sumarizare (înfaşurătoarea). prin coloane. F G 6 se utilizează în analiza comparativă între diverse categorii. Se utilizează pentru a compara parţi sau procente dintr-un întreg. prin bare. pentru a compara mai multe seturi de date. Exemplu de utilizare: modificarea stocului unui produs pe zile ale unei luni. Care sunt modulele funcţionale cel mai întâlnite? 487 . De exemplu. cu reprezentarea trendului Un tip de grafic foarte utilizat în aplicaţiile economice este cel de tip „pie". H 7 I 8 J 9 Exerciţiul 5 Răspundeţi corect la următoarele întrebări: 1. se utilizează în analiza comparativă între diverse categorii. Se pot reprezenta vânzările unui produs pe unitaţi de desfacere (magazine) sau rezultatele obţinute de fiecare agent de vânzare din totalul vânzărilor . Un exemplu de utilizare ar fi reprezentarea vânzărilor trimestriale realizate de fiecare agent de vânzări. de exemplu. reprezentarea vânzărilor lunare. pentru a compara mai multe serii de date care descriu evoluţia unui fenomen în timp. ani). dacă datele se referă la perioade temporale succesive mari (luni.

Care sunt factorii de care trebuie să ţină cont proiectantul în proiectarea interfeţelor? 4. Care sunt procedurile cel mai des întâlnite? 3. Explicaţi proprietăţile următoarelor tipuri de software de sistem.programe utilitare Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 5 puncte din oficiu. Descrieţi cei 3 paşi necesari în proiectare. Care sunt etapele prin care se executa documentarea pachetului de programe? 5. Explicaţi pe scurt fiecare etapă care se execută pentru documentarea pachetului de programe. 3. Subiectul III Se dă următoarea afirmaţie: Software-ul de sistem sunt programele care gestionează şi manipulează resursele şi activităţile unui computer fiind o interfaţă între computer şi software-ul de aplicaţii. Subiectul I Se acordă 45 puncte. 1. astfel: Exerciţiul 1 6 puncte (câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect) 488 . Subiectul II Se consideră următoarea afirmaţie: Înca de la începutul proiectării.2. 4. dar totuşi simplu de utilizat.programe de reţea 3. Explicaţi principiile care pun accentul pe faptul că proiectarea interfeţei este centrată pe utilizator. 2. deschizând pentru fiecare tip câte un exemplu de software de sistem existent pe calculatoarele din laborator.sisteme de operare 2. Numiţi cele 3 etape în care se realizează modularizarea. 1. programatorul trece printr-o serie de paşi pentru a ajunge la o aplicaţie complexă. Enumeraţi câteva standarde referiroare la interfeţele cu utilizatorul.

de exemplu suita de aplicaţii Office sunt MDI. Explicaţi ce este o interfaţă SDI? SDI (Single Document Interface) . 11. dar în care utilizatorul poate deschide mai multe ferestre client în interiorul aceleiaşi ferestre cadru.document cu interfaţă simplă. Subiectul III Se acordă 30 puncte. adică o aplicaţie ce prezintă utilizatorului o singură fereastră principală. Care sunt caracteristicile unei interfeţe MDI? Caracteristici generale ale aplicaţiilor MDI Majoritatea aplicaţiilor de firmă sunt MDI. la fel si Visual Basic (în acest caz există o setare care permite şi modul de lucru SDI). 10. Barem de corectare şi notare: Subiectul I Exerciţiul 1 9. acestea având o durată de viaţă scurtă în raport cu aplicaţia în sine. Câteva dintre caracteristicile aplicaţiilor MDI sunt: 489 . câte 10 puncte pentru fiecare răspuns corect. O aplicaţie tipică MDI este Microsoft Word. Explicaţi ce este o interfaţă MDI? MDI (Multiple Document Interface) . Eventualele ferestre create ulterior sunt destinate exclusiv mesajelor sau introducerii de date. câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect.similară cu SDI (Single Document Interface).Exerciţiul 2 10 puncte (câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect) Exerciţiul 3 10 puncte (câte 1 punct pentru fiecare termen completat corect) Exerciţiul 4 9 puncte (câte 1 punct pentru fiecare asociere corectă) Exerciţiul 5 10 puncte (câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect) Subiectul II Se acordă 20 puncte.

Fiecărui element din multimea codificată i se atribuie un cod unic. fereastra principală MDI se bazează pe un sistem de culori Windows diferit de cel al unor ferestre simple. cifra de control. CC Secţia de producţie AAA Atelierul în care se realizează produsul NN Grupa NNN Produsul NN Cifra de control 2.• mai multe ferestre de document pot fi deschise simultan acestea fiind însa conţinute într-o singura fereastra. din acest motiv meniul trebuie sa contină o fereastră care să permită accesul direct la toate ferestrele deschise cu posibilitatea aranjării ferestrelor alaturat. Conciziune. închiderea aplicaţiei MDI va duce la închiderea. Din acest motiv trebuie folosite bara cu instrumente cu butoane sau alte controlale conţinute în bara de instrumente. din care nu vor putea fi trase afară sau pozitionate independent de ea. Utilizarea unui număr cât mai mic de simboluri în construirea unui cod. a tuturor ferestrelor copil. existenta ferestrelor multiple face dificilă găsirea unei ferestre particulare. niciun control nu poate fi folosit direct de pe suprafata formularului principal. ferestrele documentului nu pot fi afisate independent. Aplicaţia MDI trebuie pornită pentru a putea afişa un documet al ei. ca urmare a posibiltăţii derulării în paralel a mai multor activităţi este necesară o linie de stare care să afişeze starea şi activitatea curentă. • • • • • Exerciţiul 2 1. cascadat sau minimizat sub forma de icon-uri. numita principala. Caracteristica codificată trebuie sa rămână neschimbată pe o perioadă cât mai mare de timp. invers. Stabilitate. Ce reprezintă formatul codului? Formatul codului reprezintă forma finală a codului cu precizarea clară a numărului de poziţii utilizate. Care sunt cerinţele impuse codurilor? • • • • Unicitate. în primul rând. Să permită inserări şi extensii ale nomenclatorului de coduri în vederea includerii de noi coduri. natura acestora. 490 . Elasticitate.

realizarea cu uşurintă a operaţiilor de Semnificaţie. 4. Operaţionalitate. neputând fi mutat in afara videoformatului părinte (principal). Să permită prelucrarea automată a datelor (exemplu.. sunet. Să permită codificare/decodificare. etc. proiectarea videoformatelor de intrare si afişare a datelor. stabilirea procedurilor de validare. sortări. Care sunt tipurile de videoformate? Tipurile de videoformate pot fi clasificate astfel: • • Videoformat standard. Este un videoformat conţinut într-un alt videoformat. controale ActiveX etc.).• • • Claritate.)/fişier. sugerarea caracteristicilor codificate pentru a facilita utilizarea codurilor. reducând traficul în reţea şi îmbunătăţind performanţele. 5. Oracle. Ce activităţi sunt necesare la proiectarea fizică? • • • • • alegerea suportului tehnic pentru înregistrarea şi stocarea datelor. să utilizeze date din diferite baze de date (SQL Server. DB2. interclasări etc. 3. proiectarea machetelor documentelor. • să proceseze o înregistrare sau grupuri de înregistrări la un moment dat. Child form (videoformat copil). 491 . Ce permite utilizatorilor un videoformat? • să execute operaţii de actualizare şi interogare pe datele din bază de date/fişier. ce se pot grupa după: natura caracterelor. au condus la apariţia unei game variate de coduri. lungimea codului. să copieze sau să mute obiectele şi proprietăţilor lor între aplicaţii. • să afişeze datele din baza de date/fişier folosind imagini. Să permită. pe cât posibil. folosind o varietate de elemente de interfaţă. semnificaţia şi structura codului etc. specificul operaţiilor de regăsire. stabilirea unor instrucţiuni tehnice pentru culegerea. Diversitatea şi complexitatea colecţiilor de date. utilizarea şi transpunerea pe suport tehnic. sortare etc. • • • să trimită datele direct la instrumentele de realizare rapoarte.

Este folosit pentru a fi videoformatul părinte sau pentru alte scopuri. comandă (dirijează). Este un videoformat ce aparţine unui videoformat părinte. Poate fi mutat oriunde pe ecran. Proiectarea detaliată a intrărilor (externe şi interne) cuprinde: proiectarea logică de detaliu şi proiectarea fizică de detaliu.• Floating form (videoformat flotant). Datele de intrare înainte de a fi culese sunt codificate. Un cod se caracterizează prin: capacitate. Care sunt modulele funcţionale cel mai întâlnite? • Modul director. mai puţin în spatele videoformatului părinte. Exerciţiul 4 1-i 2-F 3-G 4-J 5-C 6-B 7-A 8-D 9-E Exerciţiul 5 1. Modul de încărcare/validare date. lungime şi format. dar nu este conţinut în el. Supraveghează. • Exerciţiul 3 Prin intrările sistemului informatic se înţelege totalitatea datelor primare necesare obţinerii informaţiilor de intrare ale sistemului. Pentru cazul folosirii bazelor de date există posibilitatea ca aceste module să fie realizate prin generatoare oferite de sistemul de gestiune a bazelor de date sau prin proceduri realizate de programator. Codificarea este generarea unor grupuri de simboluri şi atribuirea lor elementelor unei înregistrări/entităţi relaţii. Scopul este de a elabora specificaţiile de intrare utile atât programatorului. 492 • . Se poate afişa înainte sau în spatele altor videoformate (ferestre). Top-level form (videoformat de nivel superior). cât şi utilizatorului. şi controlează execuţia tuturor celorlalte module din sistem.

adresări. • • • • • • stabilirea legăturilor între module în concordanţă cu cerinţele globale ale întregului 4. Se construiesc meniuri. Realizează interfaţa de utilizare printrun dialog între program si utilizator. videoformate sau numai simple mesaje. realizarea schemei logice / pseudocodului. cele mixte sunt mai rare. Au atât rol prelucrativ. dar în special în modulul de proiectare şi în cel de interogare. 2. Numiţi cele 3 etape în care se realizează modularizarea. Are funcţii utile administratorului de sistem. 493 . Proceduri comunicative (de utilizare). protecţie şi securitate pentru date şi obiecte. funcţie). obţinerea de rapoarte finale. Dat fiind caracterul operaţional indivizibil al procedurii. ştergere pentru fiecare colecţie de date sau obiecte. Modul de prelucrare. obţinerea de liste cu rezultate intermediare sau finale. Realizează prelucrări asupra înregistrărilor sau obiectelor. realizarea specificatiilor de programare. asupra datelor de intrare sau ieşire. Modul de administrare. Modularizarea se realizează în trei etape: • • descompunerea întregului în părţi componente. Acest modul implementează cea mai mare parte din algoritmii sistemului informatic . modificare. Care sunt etapele prin care se executa documentarea pachetului de programe? eşalonarea în timp a realizării programelor. putând fi înglobate în oricare dintre modulele de mai sus. Cuprinde rezolvarea cererilor de regăsire instantanee (interactive). operaţii auxiliare. definirea şi conturarea modulelor (nume. calcule matematice. Cuprinde cele trei operaţii: adăugare. realizarea schemei de sistem. calcule etc. cum ar fi: salvări sau restaurări. Proceduri mixte. obţinerea de statistici asupra datelor. tip. Realizează operaţii elementare de acces. Tot aici intră procedurile pentru diferite optimizări: accese. de calcule matematice. 3. reorganizări. Care sunt procedurile cel mai des întâlnite? • Proceduri prelucrative. Modul de interogare. Procedurile comunicative care se realizează strict cu scopul de a realiza legături între module/proceduri se numesc proceduri monitor. cât şi de comunicaţie.• Modul de actualizare.

e. Algoritmul este testat folosind setul de date de test identificate anterior. în funcţie de datele de intrare în modul şi de încadrarea lui în produsul program. Datele de test trebuie să acopere toate ramurile modulului.5. se întocmesc specificaţiile de programare. este un lucru relativ şi subiectiv. în limbaj natural total neprocedural ale principalelor operaţii pe care le efectuează modulul. precum şi a succesiunilor acestora. • f. d. • Construirea setului de date de test. Aceste operaţii rezultă din scopul modulului. Acestea sunt descrieri cât mai complete. Pentru fiecare modul se identifică parametrii de intrare. de ieşire. Explicaţi pe scurt fiecare etapă care se execută pentru documentarea pachetului de programe. şi de intrare/ieşire. care conţine modulul de program şi echipamentele periferice pe care acesta le accesează la citire (intrare) şi scriere (ieşire). încadrarea lui în graficul de eşalonare şi în schema de sistem. • • • Realizarea specificaţiilor de programare pe module Având ca bază de sistem schema logică. Cât de „complet” trebuie făcută această descriere. prin adăugarea elementelor specifice modulului. respectiv pseudocodul pentru un anumit modul. precizându-se tipul. Descrieţi cei 3 paşi necesari în proiectare. rezultate din precizarea operaţiilor şi condiţiilor pe care le efectuează modulul. 494 . Stabilirea parametrilor de intrare/ieşire. Întocmirea efectivă a schemei logice/ pseudocodului. Realizarea schemei de sistem pe module Pentru fiecare modul se construieşte o schemă de sistem. Elaborarea algoritmului de prelucrare pe modul se realizează pornind de la algoritmii identificaţi în activitatea de modelare a noului sistem. lungimea şi funcţia lor. depind de elementele avute la dispoziţie şi depind de celui care îi sunt destinate. precum şi fişierele sau tabelele corespunzătoare. Specificaţiile care rezultă depind în mare măsură de abilitatea şi profesionalismului celui care le face. Subiectul II 1. Realizarea schemei logice/pseudocodului Pentru realizarea acestei etape se parcurg următoarele activităţi: Precizarea operaţiunilor pe care le efectuează modulul.

Proiectarea interfeţei trebuie să minimizeze aceste greşeli (de exemplu. 495 . • Interfaţa trebuie să fie consistentă. În acest sens. Evaluare cognitivă 2. utilizarea meniurilor poate elimina multe erori umane). o dectare a etichetelor sau opţiunilor care ar putea crea confuzii. Consistenţa interfeţei reduce timpul de învăţare pentru utilizator şi probabilitatea de apariţie a erorilor umane. Aceasta înseamnă că atât comenzile cât şi meniurile sistemului trebuie să aibă acelaşi format. Explicaţi principiile care pun accentul pe faptul că proiectarea interfeţei este centrată pe utilizator. care presupune stabilirea unor scopuri ale interfeţei precum şi a categoriei de utillizatori ţintă. Utilizatorul devine confuz atunci când se întamplă ceva neprevăzut. un sistem informatic proiectat pentru birotică trebuie să utilizeze concepte ca: scrisori. • Utilizatorii fac inevitabil greşeli când utilizează un sistem informatic. foldere etc. R ealizarea prototipului aplicaţiei 2. Sistemul nu execută imediat ştergerea. De asemenea. • Interfaţa trebuie să utilizeze termeni şi concepte cunoscute de utilizatori şi obiectele manipulate de sistem trebuie să fie asemănătoare cu cele din mediul utilizatorului. Interfaţa trebuie să aibă abilitatea de a anula acţiunile destructive ale utilizatorului. parametrii trebuie să fie utilizaţi de toate comenzile în acelaşi mod. operaţiile asemănătoare trebuie să fie activate în acelaşi mod etc. ci mai întâi îl întreabă pe utilizator dacă doreşte această ştergere. • Evaluare cognitivă. De exemplu. De aceea. R eprezentarea scenariilor principale ale interfeţei 3. • Utilizatorii devin iritaţi când un sistem informatic se comportă într-un mod neaşteptat. facilitatea „undo" (din procesoarele de cuvinte) permite anularea unor acţiuni ale utilizatorului. dar erorile nu pot fi niciodată eliminate complet. detectarea unor posibile erori de navigare. se ia în considerare experienţa utilizatorului în domeniul calculatoarelor. proiectanţii de interfeţe trebuie să se asigure că acţiunile asemănătoare au aceleaşi efecte. se va face o evaluare a punctelor din interfaţă în care utlizatorul are posibilitatea de a alege. De exemplu. • Reprezentarea scenariilor principale ale interfeţei. un utilizator poate selecta o opţiune de ştergere dintr-un meniu. 1.• Realizarea prototipului aplicaţiei este în concordanţă cu sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească. documente.

• Interfeţele trebuie să ofere utilizatorului asistenţă la diferite niveluri. sisteme de operare: Windows XP. 3. Vista programe de reţea: Remote Desktop Connection. Instrucţiuni pentru evaluatori Subiectul I 496 . Respectarea acestui principiu conduce la îmbunătăţirea eficienţei sistemului. Hamachi programe utilitare: WinRar. precum şi verificarea corectitudinii datelor. astfel utilizatorii să găsească uşor şi rapid informaţia dorită. Respectarea acestui principiu conduce la îmbunătăţirea eficacităţii sistemului. NetSupport. Foarte cunoscute în domeniul sistemelor informatice sunt standardele ISO 13407 din 1999 (Human Centered Decision Processes for Interactive Systems). WinZip. Enumeraţi câteva standarde referiroare la interfeţele cu utilizatorul. Nod32. Nivelurile de asistenţă trebuie să fie ordonate de la informaţii de bază (ce apar la pornirea sistemului) pană la informaţii detaliate despre facilităţile oferite de sistem. Care sunt factorii de care trebuie să ţină cont proiectantul în proiectarea interfeţelor? • dacă utilizatorul este interesat de informaţii sau de relaţiile între diferite valori. • frecvenţa de modificare a informaţiilor şi dacă este necesar ca modificările să fie prezentate imediat utilizatorului. • Interfeţele trebuie să permită utilizatorilor să acceseze sistemul într-un mod ce corespunde cu cerinţele lor. 4. 5. • Utilizarea interfeţelor trebuie să conducă la creşterea productivităţii utilizatorilor. Help-ul oferit de sistem trebuie să fie structurat. • dacă utilizatorul trebuie să interacţioneze cu informaţia afişată printr-o interfaţă ce permite manipularea directă. • dacă informaţia este afişată sub formă de text sau numeric. ISO/IEC 14598-1 din 1988 (IT – Evaluation of Software Products – General Guide). • Interfeţele trebuie să permită introducerea rapidă şi uşoară a datelor. 6. Subiectul III Exemple de software de sistem: 4. ESO/IEC 9126-1 (Software Engineering Product Quality) şi ISO 9241.

Exerciţiul 3 Răspunsurile aşteptate sunt termeni consacraţi astfel încât orice alt răspuns este incorect. Exerciţiul 4 Pentru fiecare asociere corectă se acordă punctajul prevăzut.Exerciţiul 1 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. se acordă punctajul prevăzut. Exerciţiul 5 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. Subiectul III Elevii trebuie să găsească pe calculatorul lor din laborator programele cerute. se acordă punctajul prevăzut. Pentru fiecare sarcină îndeplinită se acordă 497 . să le deschidă şi să explice caracteristicile lor. Subiectul II Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem. se acordă punctajul prevăzut. se acordă punctajul prevăzut. Exerciţiul 2 Pentru fiecare răspuns care să conţină toate informaţiile prezentate în barem.

Bibliografie Proiectarea sistemelor informatice 1. Sahlean. Victoria. Velicanu. Dragoş. proiectare Economică Manole. Minodora. Ursăcescu. Sisteme informatice. ( 2003). Sabău. O abordare între clasic şi modern. Sisteme şi implementare. Lungu. Mangiuc. Ion. informatice: analiză. Bucureşti: Editura Economică 3. Bucureşti: Editura 2. Bogdan. Proiectarea sistemelor informatice. Alexandru. Bucureşti: Editura Dual Tech 498 . Gavrilă. Gheorghe.Gheorghe. Stanciu.

MODULUL XII: Implementarea sistemelor informatice 499 .

AUTORI: MARIANA VIOLETA CIOBANU – profesor grad didactic I. Colegiul Tehnic „Media”. Bucureşti COORDONATOR: STĂNICĂ GIOVANNA . CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 500 .profesor grad didactic I.

Mediul de dezvoltare în care se va realiza sistemul informatic c. planul de calitate d.. b.. Activităţile unui proiect ce are ca scop realizarea unui sistem informatic trebuie să cuprindă: a. de excepţie. Detectarea erorilor unui sistem informatic c..Testul 1 Modulul: Implementarea sistemelor informatice Competenţa: Coordonează proiecte informatice Obiectivele evaluării: să identifice elementele specifice etapei de planificare a unui proiect informatic Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la finalul lecţiei cu tema Planificarea proiectelor informatice.. Care dintre elementele listei reprezintă o etapă a planificării proiectelor informatice? a. modalităţi de arhivare. ..... Cunoaşterea activităţilor cu privire la date manipulate de sistem: prelucrări.. puncte de control.. toate detaliile specificate la punctele a-c 4.. Obiectivele unui sistem informatic vizează: a. Planul de excepţie. planul de etapă..... Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Enunţuri: Subiectul I. de calitate Subiectul II. Care dintre elementele listei reprezintă planuri specifice proiectelor informatice: a. Obiectivele sistemului informatic pot fi: conducere. Asigurarea unei prelucrări automate a datelor b. Încercuiţi răspunsul corect........ de 501 .... 1. planul de etapă b. validări.. ..... Elaborarea documentaţiei sistemului informatic d.. şi informatice... Etapa de culegere a informaţiilor cu privire la realizarea unui sistem informatic necesită: a.. Costurile alocate proiectului 5. Planul de proiect. Utilizarea eficientă a reţelelor de calculatoare 3..... Detectarea problemelor b... Diminuarea riscurilor dintr-o companie d.... Monitorizarea proiectului 2.. Stabilirea obiectivelor c. planul de excepţie c. .. reguli de calcul... Termenul de realizare a sistemului informatic d. Planul de proiect. descrierea în detaliu a proiectului b. Completaţi spaţiile punctate din următoarele afirmaţii 1.... descrierea experienţei persoanelor care se vor ocupa de realizarea activităţii c............... Planul de etapă..... alocarea şi organizarea resurselor specifice activităţii d.

.. Planul de proiect al unui sistem informatic identifică ................... resursele necesare.. echipamente hardware şi software... Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect..... costul total si punctele de control... informaţionale.......... 502 .............................................) se va acorda punctajul prevăzut în barem........ Obiectivele sistemului informatic pot fi: de conducere................... 4............ Resursele alocate activităţilor din cadrul proiectelor informatice pot fi: person al........... Planul de proiect identifică rezultatele proiectului (livrabilele majore)...... 5 puncte 1 – b...... 2 – a........2...................... grafic................. 2......... Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect....... 3............ ......................... Orice proiect informatic este coordonat de o persoană denumită ..... 4. schemă logică etc...... 5 – d Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect............. tehnologice şi informatice............................. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel • 1 punct din oficiu • Subiectul I: 5 puncte • Subiectul I: 4 puncte Barem de corectare şi notare: Subiectul I ..... 3..... resursele necesare.. 4 puncte 1................ 5..... Între activităţile care se derulează în cadrul unui proiect informatic pot exista dependenţe...... Resursele alocate activităţilor din cadrul proiectelor informatice pot fi: personal... 3 – c.............. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text................ Subiectul II ........ Între activităţile care se derulează în cadrul unui proiect informatic pot exista ...................... costul total si punctele de control....................................................... şi ..... 4 – a.....

2.Testul 2 Modulul: Implementarea sistemelor informatice Competența: Coordonează proiecte informatice Obiectivele evaluării: Să realizeze monitorizarea proiectelor informatice Să realizeze controlul proiectelor informatice Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat după un grup de lecții cu tema Monitorizarea proiectelor informatice. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel • 1 punct din oficiu • Subiectul I: 4 puncte • Subiectul II: 5 puncte Barem de corectare şi notare: 503 . practică şi scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Enunţuri: Subiectul I . 1. Pentru etapa: „Crearea designului site-ului”.oral Răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Care sunt rapoartele specifice monitorizării proiectelor informatice? 3. Instrucţiuni pentru elevi Răspunsul la oricare dintre enunţuri reprezintă rezultatul unei evaluări parţiale care poate fi transformată în notă împreună cu alte răspunsuri date de acelaşi elev. Imaginaţi un scenariu de realizare al acestei etape şi elaboraţi structura raportul de progres al acestei etape. Ce presupune monitorizarea proiectelor informatice. Identificaţi un posibil risc al acestei etape. În cazul identificării unei probleme care este documentul în care se menţionează aceasta şi ce trebuie să conţină acest document cu privire la problema identificată? Subictul II – practic Fie un proiect ce are ca rezultat final (livrabil) un site web pentru un magazin virtual al unei edituri. Completaţi registrul de risc pentru riscul identificat. 2. Tipul testului: probă orală.

În cazul identificării unei probleme documentul care trebuie completat se numeşte registrul de probleme..... prin înregistrarea rezultatelor şi a problemelor aparute................ Pentru răspunsul corect se acordă 1 punct.2 puncte Se va urmări ca raportul să arate starea etapei şi să conţină informaţii cu privire la:  Încadrarea în timp  Produse finalizate până în momentul efectuării raportului  Probleme existente sau posibile  Produse care trebuie finalizate în perioada următoare  Starea problemelor proiectului  Impactul schimbărilor asupra bugetului şi planului de timp 2........... costurile......... Subictul II ......... în acest mod se obţin informaţiile a căror procesare sprijină procesul de raportare. prin observarea activităţilor derulate................ Monitorizarea se poate face prin discuţii cu personalul implicat în derularea proiectului.................................... Rapoartele specifice monitorizării sunt: • • • • Raportul de progres Raportul de excepţie Raportul de final de etapă Raportul de sfârşit de proiect Pentru răspunsul corect se acordă 1 punct.......... Identificarea unui posibil risc al acestei etape..................................Subiectul I... stadiul realizării planurilor......... 1 punct Riscuri posibile: .............. Monitorizarea permanentă permite raportarea realizării acestuia............proiectarea defectuoasă a interfeţei site-ului 504 ........... Raportul de progres .... rezultatele proiectului.. 5 puncte 1..............................întârzieri la proiectare şi la programare ............nerespectarea elementelor proiectate a fi incluse în interfaţa site-ului ......... 2... Scopul Registrului de Probleme este: • să se aloce un număr unic fiecărei probleme • să se înregistreze tipul fiecărei probleme • să se elaboreze un sumar al fiecărei probleme şi o analiză a acestuia Conţine: • Numărul problemei • Autor • Data identificării • Data ultimei modificări • Descriere • Stare Pentru răspunsul corect se acordă 1 punct........... 3.....4 puncte 1...încarcarea excesivă a interfeţei ..... Prin monitorizare se înţelege acel proces ce permite obţinerea informaţiilor care să permită cunoaşterea şi înţelegerea stadiului proiectului la un moment dat...... Monitorizarea permanentă a proiectului: se monitorizează activităţile................. precum şi tendinţele de derulare a activităţilor incluse în proiect............................................

) se va acorda punctajul prevăzut în barem. Răspunsul corect la unul dintre enunțurile probei orale reprezintă o evaluare parţială care poate fi transformată în notă împreună cu alte răspunsuri date de acelaşi elev..... de proiect. grafic. 2 puncte Se vor nota următoarele elemente:  Numărul riscului  Tipul riscului (business... 505 .. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text....) Completarea corectă a registrul de risc pentru riscul identificat. de etapă)  Autor  Data identificării  Data ultimei modificări  Descriere  Importanţă  Masuri de cuantificare  Responsabil  Stare Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.- lipsa de resursă umană pentru proiectare (demisii. schemă logică etc. concedieri etc.

1998). Standardul conţine definiţii în special pentru produsul final. la programe sau date . Part 1: Quality Model.  Oportunitatea: prezenţa unui set de funcţii adecvate pentru tascuri specificate . 2) Fiabilitatea: capacitatea produsului de a-şi menţine nivelul de performanţă.  Securitatea: capacitatea de a preveni accesul neautorizat.  Interoperabilitatea: capacitatea produsului de a interacţiona cu sisteme specificate . după posibile căderi .  Precizia: furnizarea unor rezultate sau efecte corecte sau agreate . Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte din care un punct din oficiu. legi şi protocoale . 1) Funcţionalitatea: realizarea scopului de bază pentru care a fost realizat produsul.  Toleranţa la defecte (robusteţea): capacitatea de a-şi menţine un nivel de perfomanţă specificat în cazuri de căderi software sau intrări neaşteptate . recuperarea datelor afectate. pentru o perioadă de timp definită. accidental sau deliberat.  Conformitatea: adeziunea la standarde.  Maturitatea: atribut bazat pe frecvenţa căderilor datorate greşelilor în software. Barem de corectare şi notare: Încercările de standardizare a terminologiei referitoare la calitatea produselor software au condus la standardul ISO 9126 (InformationTechnology-Software Product Quality.  Restabilirea după căderi: capacitatea şi efortul necesar pentru restabilirea nivelului de performanţă.Testul 3 Modulul: Implementarea sistemelor informatice Competenţa: Coordonează proiecte informatice Obiectivele evaluării: Să cunoască aspectele care determină calitatea proiectelor informatice Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă la finalul lecţiei cu tema Calitatea proiectelor informatice Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Enunţ: Descrie caracteristicile de calitate ale produselor software. în condiţii definite.  Conformitatea. convenţii. 506 .

grafic.  Uşurinţa de învăţare : efortul solicitat unui utilizator de a învăţa aplicaţia. Uşurinţa de instalare: efortul necesar pentru instalarea produsului intr-un mediu specificat . pentru identificarea părţilor care trebuie să fie modificate .  Uşurinţa de testare: efortul necesar pentru a valida produsul modificat . inclusiv corecţii.) se va acorda punctajul prevăzut. a cerinţelor şi schimbărilor funcţionale  Uşurinţa de analiza: efortul necesar pentru diagnoza defectelor. timpi de prelucrare. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.  Uşurinţa de modificare: efortul necesar pentru înlăturarea defectelor sau schimbări .  Co-existenţa: capacitatea de a co-exista cu alte produse independente in acelasi mediu . 4) Eficienţa: relaţia între nivelul de performanţă al produsului şi cantitatea de resurse utilizate. intrările şi ieşirile . indiferent de formulare sau formatul de scriere (text.3) Utilizabilitatea: efortul necesar pentru utilizarea sa de către un set de utilizatori definit  Uşurinţa de înţelegere: efortul solicitat unui utilizator de a recunoaşte conceptul logic şi aplicabilitatea sa . 5) Uşurinţa de întreţinere: efortul necesar pentru efectuarea modificărilor.  Conformitatea . în condiţii definite  Timp la execuţie: viteza de răspuns. 6) Portabilitatea: capacitatea produsului de a fi transferat de la o organizaţie sau platformă software/hardware la o alta Adaptabilitatea: capacitatea de adaptare la diferite medii specificate .  Utilizarea resurselor: cantitatea de resurse utilizate şi durata utilizării pentru realizarea funcţiilor sale .  Stabilitatea: riscul efectelor neasteptate în urma modificărilor . rata ieşirilor la realizarea funcţiilor . schemă logică etc.  Puterea de atracţie: capacitatea produsului de a fi atrăgător pentru utilizatori . îmbunătăţiri sau adaptări ale produsului la schimbari ale mediului de funcţionare.  Conformitatea.  Conformitatea.  Conformitatea.  Oportunitatea si efortul necesar pentru a folosi produsul in locul altui produs intrun mediu particular . operarea. a cauzelor caderilor.  Operabilitatea: uşurinţa de operare şi de control de către utilizatori .   507 .

... Cerinţe: 1..... Identificarea corectă a etapelor/jaloanelor (finalizarea de rezultate de etapă) şi realizarea a 2 rapoarte de etapă.......................... Realizaţi cel puţin 2 rapoarte de etapă... 5...1 punct 2... Identificaţi obiectivele proiectului 2.......... Identificaţi etape/jaloane în cadrul proiectului în care se va face monitorizarea proiectului. 6.. Fiecare elev va susţine proiectul............... impact asupra termenului de finalizare şi asupra bugetului..... iar pentru fiecare activitate stabiliţi resursele necesare. .......... Identificaţi cel puţin 2 riscuri şi completaţi raportul de risc........ Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 12 ore Enunţuri: Imaginaţi un proiect ce are ca rezultat final realizarea unui sistem informatic.................. Barem de corectare și notare 1................. 1 punct 4...2 puncte 3............ Descrierea pachetelor de activităţi: activitate........ Instrucţiuni pentru elevi Proiectul se realizează în orele de laborator... Stabiliţi echipa de proiect: rol şi atribuţii în cadrul proiectului 4... Stabiliţi activităţile proiectului.... ..... resurse.. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat după un grup de lecţii cu tema Evaluarea proiectelor informatice în vederea evaluării rezultatelor învăţării . Imaginaţi cel puţin o problemă şi identificaţi pentru ea activităţi corectoare.......................... 2 puncte 508 .Testul 4 Modulul: Implementarea sistemelor informatice Competenţa: Coordonează proiecte informatice Obiectivele evaluării: Să planifice un proiect informatic Să elaboreze documente specifice pentru monitorizarea proiectelor informatice Să elaboreze documente specifice pentru controlul şi evaluarea proiectelor informatice..................... se pot utiliza ca rezultate ale proiectului aplicaţii create în cadrul altor module..... dependenţe ....... 3.................. perioadă..... Stabilirea corectă a obiectivelor proiectului... Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte din care 1 punct din oficiu....... Identificarea membrilor echipei de proiect: rol şi atribuţii ..

..) se va acorda punctajul prevăzut în barem....5.... Identificarea unei probleme şi a activităţilor corectoare......... 2 puncte 6...... 509 ....... grafic... 1 punct Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect... Identificarea a 2 riscuri şi completarea raportul de risc............ schemă logică etc.. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text......

... 2... Crearea site-uri web. Elevii vor avea la dispoziţie aplicaţii informatice realizate în cadrul modulelor: Conceperea produselor multimedia......Informaţii specifice: autor. Prezentarea generală a materialului multimedia.Prezentarea scopului aplicaţiei – utilitatea aplicaţiei .. Alegeţi una dintre variante şi realizaţi documetaţia livrabilului ce va cuprinde: 1..25 puncte .Prezentarea punctuală a tuturor facilităţilor oferite de aplicaţie ........... a site-ului Web sau a aplicaţiei de gestiune a bazelor de date... 510 ..... site Web.. Tipul testului: probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 100 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul are loc în laboratorul de informatică...... Manual/ghid de utilizare...... Enunţuri: Fie un proiect ce are ca rezultat final (livrabil) una din variantele: material multimedia.. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 100 puncte astfel • 10 punct din oficiu • 30 puncte cerinţa 1 • 60 puncte cerinţa 2 Barem de corectare şi notare: 1...Testul 5 Modulul: Implementarea sistemelor informatice Competenţa: Întocmeşte documentaţie pentru sistemele informatice Obiectivele evaluării: Să cunoască elemetele specifice documentării sistemelor informatice Să realizeze documentaţia sistemelor informatice Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat după un grup de lecţii cu tema Elaborarea documentaţiei proiectelor informatice în vederea evaluării rezultatelor învăţării ... informaţii referitoare la modalitatea de contractare-achiziţie. Prezentarea generală a materialului ales...... înregistrare.Cerinţe de utilizare: hardware şi software .. Baze de date..Grupul ţintă căreia se adresează ..... Instrucţiuni pentru elevi Răspunsul corect la unul dintre enunțuri reprezintă o evaluare parţială care poate fi transformată în notă împreună cu alte răspunsuri date de acelaşi elev... aplicaţie de gestiune a bazelor de date.....

......... link-uri. schemă logică etc......... bară de unelte etc....... liste etc.. ......): funcţionalitate şi accesabilitate . Manual/ghid de utilizare. ..........facilităţi oferite de distribuitor: instalare. 511 ...service.....Elemente de securitate oferite de aplicaţie.... mentenanţă 2...În funcţie de aplicaţie se va menţiona modalitatea de identificare în sistem...) se va acorda punctajul prevăzut în barem... ....Prezentarea succintă a elementelor de interfeţei ale aplicaţiei (meniuri........ 45 puncte În acordarea punctajului se va ţine seama de: ..Prezentarea sub formă digitală interactivă care să poată fi vizualitată cu uşurinţă: evidenţieri.. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text.... grafic.Corectitudinea de ansamblu a documentelor Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.Utilizarea capturilor de ecran în cadrul prezentării aplicaţiei ...

........ Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel • 1 punct din oficiu • Subiectul I: 3 puncte • Subiectul I: 6 puncte Barem de corectare şi notare: 1.. fie de intrare........Testul 6 Modulul: Implementarea sistemelor informatice Competenţa: Realizează sistemul informatic Obiectivele evaluării: Să cunoască etapele necesare scrierii programelor Să monitorizeze etapele necesare scrierii programelor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la finalul lecţiei cu tema Scrierea programelor................. 2... Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 40 minute Enunţuri: 1. Considerând scrierea programelor sistemului informatic ca fiind o etapă din cadrul unui proiect informatic având ca rezultat programele............. în variabile... Alegerea unui tip de programare – odată cunoscută tehnica abordării pentru programare...... 2.... 3 puncte Codificarea datelor .. Descrieţi elementele specifice scrierii programelor.... modulară sau obiect.. se va alege între o programare structurată.... urmeaza a se stabilii modul efectiv în care va fi realizat programul şi anume........ se va adopta o tehnică de programare şi se vor stabilii domeniile de vizibilitate a variabilelor.......reprezintă procesul de transformare a informaţiilor strânse din activitatea desfăşurată de agentul economic pentru care se crează sistemul informatic..... Identificarea resurselor necesare acestei etape: . Scrierea programelor ............ identificaţi resursele necesare acestei etape şi creaţi un instrument pentru monitorizarea progresului pentru această etapă.............. Alegerea unei tehnici de programare – după ce sunt stabilite exact toate variabilele principale ale programului este necesar sa se descompună sistemul informatic în părţi componente pentru a uşura activitatea de programare. 3 puncte 512 .. intermediare sau de ieşire... care se vor folosii ulterior în cadrul programelor iar apoi programele vor transpune aceste variabile într-un limbaj care poate fi înţeles de calculator...

..- personal (manager programatori) de proiect. software: mediu de dezvoltare integrat.. indiferent de formulare sau formatul de scriere (text..) se va acorda punctajul prevăzut în barem. grafic.. coordonatorul echipei de programatori. 513 . pentru fiecare PC calculatoare: pentru fiecare programator Realizarea unui instrument pentru monitorizarea progresului de etapă. schemă logică etc.3 puncte data monitorizării perioada pentru care se face monitorizare starea bugetului proiectului pentru perioada monitorizată încadrarea în termenele stabilite în GANTT produsele finale la sfârşit de etapă: programele existenţa problemelor/riscurilor/schimbări pe parcursul elaborării programelor impactul schimbărilor: supra bugetului şi /sau a termenelor Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.

.... modulară. etapele executării programelor......... obiectul să funcţioneze adecvat........... 3.............................. ........ Descrieţi două categorii de erori care pot să apară în cadrul programelor.......... 6.. sunt fișiere speciale care înregistrează evenimente semnificative în momentul execuţiei unui program....................... ...... este generat......... Pentru a fi eficientă activitatea de urmărire a execuţiei programului precum şi tratarea eventualelor erori...... unui obiect (o componentă sau un sistem) este o funcţie de timp F(t).......... 514 . editorul de legături.. 2........t).. Definiţi următoarele noţiuni: compilator. Pentru a permite schimbul de informaţii între secţiuni. validarea programelor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la finalul unui grup de lecţii cu tema Validarea programelor...... la compilarea fiecărei secţiuni.................... definită ca: probabilitatea ca............. segmentul................ 3........ ........................... pentru a se putea urmării funcţionalitatea acestuia pe componente.... obiect) utilizate în scrierea programelor unui sistem informatic............ Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 50 minute Enunţ Subiectul I: 1...... ............. Subiectul II Completaţi spaţiile goale cu termenii coresponzători astfel încât afirmaţii următoare să fie adevărate: 1. se va proceda la ..Testul 7 Modulul: Implementarea sistemelor informatice Competenţa: Realizează sistemul informatic Obiectivele evaluării: să descrie tipurile de programare utilizate în scrierea programelor să descrie elementele specifice testării și validării programelor: tipuri de erori. din momentul lansării acestuia în execuţie până la ieşirea din acesta sau atunci când un program întâmpină o eroare........ Descrieţi tipurile de programare (structurată. 2... în condiţii de mediu specificate..... independent de platforma de calcul folosită. menţinându-şi parametrii prestabiliţi în intervalul de timp [0....... a programului şi sunt numite erori de compilare.. Detectarea şi înregistrarea erorilor de utilizare a limbajului de programare sunt detectate în faza de . 4... este proprietatea unei componente software de a funcţiona............. 5..............

......... Estenţa acestei tehnici constă în aceea că fiecare modul trebuie să realizeze o singură funcţiune (de exemplu.. Tipuri de programare. devenite deja clasice.... afişarea rezultatelor) sau a unui număr restrâns de funcţii intercorelate (de exemplu calculul profitului pe o categorie de produs)........... etc.....Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel • 1 punct din oficiu • Subiectul I: 6 puncte...... aceste erori sunt sesizate în timpul operaţiei de editare de legături... divide et impera.. generate de nerespectarea regulilor de utilizare a limbajului de programare folosit... 2....... Programarea modulară presupune existenţa unui sistem de concepere......... ........ 2 puncte o Programarea structurată se bazează pe ecuaţia lui Niklaus Wirth: Algoritmi + Structuri de date = Program.................. 2 puncte erori de sintaxă. o erori de execuţie..... 6 puncte 1........................... Programarea structurată s-a dovedit a fi o modalitate adecvată de abstractizare a operaţiilor şi a algoritmilor................ Se consideră corecte oricare două categorii de erori dintre următoarele .................... Acestea pot fi implementate normal sau recursiv 515 ............. Ca şi tehnici de programare... care sunt utilizate în cadrul programării modulare intră: backtracking............. alternativă şi repetitivă..... care pot fi generate de erori de logică în algoritmul folosit sau de un anumit context de date care nu a fost tratat corespunzător în algoritm.. Ca şi tehnici de programare utilizate în cadrul programării structurate se pot amintii: programarea secvenţială.. încercarea de a accesa zone interzise din memoria internă.......... de exemplu: valori nepermise ale operanzilor........... atunci când în program se fac referiri la variabile sau proceduri nedefinite........5 pentru fiecare cerinţă Barem de corectare şi notare: Subiectul I....... dovedindu-şi eficienţa în gestionarea programelor a căror complexitate putea fi controlată de către un singur programator sau de către un număr restrâns de programatori................. realizare şi testare a programelor ca un set de unităţi individuale interconectate (denumite module) care pot fi alipite pentru a forma un program complet................. Programarea structurată este susţinută de limbaje de generaţia a treia principala caracteristică a lor fiind utlizarea subprogramelor ca modalitate de gestionare a complexităţii..... câte două pentru fiecare cerinţă • Subiectul II: 3 puncte câte 0..... Programarea modulară nu reprezintă o simplă utilizare de programe şi subprograme care de obicei se face în mod arbitrar..... greedy etc........ executarea necontrolată a instrucţiunilor repetitive......... acestea sunt sesizate în etapa de translatare a programului...... o erori de asamblare......

t)........ la compilarea fiecărei secţiuni.... 2...1 punct Subiectul II... se va proceda la structurarea programelor....................... 4....................... iar clasele sunt membre ale unei ierarhii de clase.......... Pentru a permite schimbul de informaţii între secţiuni..... Compilator....... este generat.... definită ca: probabilitatea ca.. Detectarea şi înregistrarea erorilor de utilizare a limbajului de programare sunt detectate în faza de compilare a programului şi sunt numite erori de compilare............ 2 puncte Compilatorul este un program care realizează traducerea unui program sursă (editat într-un limbaj de programare) în program obiect (limbaj de asamblare sau cod maşină)......... editorul de legături ........ cât şi procedurile care acţionează asupra datelor............ în condiţii de mediu specificate.................. 1.... obiectul să funcţioneze adecvat.. 5.. fiecare dintre ele reprezentând o instanţă a unei clase............. Obiectele reprezintă module care includ atât datele..... 516 ................5 puncte pentru fiecare răspuns corect............................... indiferent de formulare sau formatul de scriere (text....... 3................. grafic............... pentru a se putea urmării funcţionalitatea acestuia pe componente..) se va acorda punctajul prevăzut în barem.........................Programarea orientată pe obiect este o metodă de programare în care programele sunt organizate ca şi colecţii de obiecte cooperante.. din momentul lansării acestuia în execuţie până la ieşirea din acesta sau atunci când un program întâmpină o eroare.............. independent de platforma de calcul folosită........................... schemă logică etc........ astfel încât ecuaţia OOP este: Date + Metode = Obiect 3.. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. 6.... menţinându-şi parametrii prestabiliţi în intervalul de timp [0.. Pentru a fi eficientă activitatea de urmărire a execuţiei programului precum şi tratarea eventualelor erori..... Portabilitatea este proprietatea unei componente software de a funcţiona..... 3 puncte Se acordă câte 0.... dicţionarul de legături.......................... Jurnalele de evenimente sunt fișiere speciale care înregistrează evenimente semnificative în momentul execuţiei unui program.. corelate între ele prin relaţii de moştenire.......1 punct Editorul de legături grupează mai multe module obiect (rezultate în urma compilării sau preluate din biblioteci de module obiect) şi generează segmentele programului executabil. Fiabilitatea unui obiect (o componentă sau un sistem) este o funcţie de timp F(t)....

...........1 punct ............................................................................. 6 puncte ....................Cerinţa 2: Imaginaţi un sistem informatic şi creaţi o procedură pentru testarea şi validarea sa....................Testul 8 Modulul: Implementarea sistemelor informatice Competenţa: Realizează sistemul informatic Obiectivele evaluării: Să cunoască şi să realizeze testarea operaţionalităţii sistemelor informatice Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la finalul unui grup de lecţiicu tema Testarea unui sistem informatic în vederea evaluării rezultatelor învăţării. Instrucţiuni pentru elevi Sistemul informatic poate fi orice aplicaţie realizată în cadrul celorlalte module: site web..................Testarea funcţionalităţii ............... aplicaţie cu baze de date etc.1 punct ........Testarea fiabilităţii..Testarea eficienţei................................Cerinţa 1: Un eseu cu privire la operaţionalitatea sistemelor software: o Tehnici de analiză şi control o Testarea funcţionalităţii o Testarea utilizabilităţii o Testarea fiabilităţii o Testarea eficienţei o Testarea siguranţei ...1 punct 517 .....................................................................................................................................................................................Testarea siguranţei.........................................1 punct .....1 punct ................................. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel • 1 punct din oficiu • Cerinţa 1: 6 puncte • Cerinţa 2: 3 puncte Barem de corectare şi notare: Cerinţa 1 ................................... aplicaţie multimedia...1 punct ............................Testarea utilizabilităţii......... Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării Timp de lucru: 90 minute Enunţuri: Realizaţi un proiect care să conţină următoarele: ..... Descrieţi paşii necesari..Tehnici de analiză şi control ......................

....... .Compilarea aplicaţiei şi tratarea erorilor de sintaxă .......) se va acorda punctajul prevăzut în barem....Cerinţa 2 ........ cu diagramele proiectare/scheme logice..... indiferent de formulare sau formatul de scriere (text........... de Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.................Testarea operaţionalităţii: funcţionalitate.......Executarea programului cu date de test şi interpretarea rezultatelor ..... grafic...Conformitatea sistemului: cu cerinţele clientului.. fiabilitate. schemă logică etc... 3 puncte Se va acorda punctajul maxim dacă procedura conţine cel puţin următorii paşi: ......... 518 ... siguranţă.................. eficienţă........

Planul realizat la Subiectul I poate fi pus în aplicare în cadrul laboratorului printr-un joc de rol în care un elev realizează efectiv punerea în funcţiune a aplicaţiei. Tipul testului: probă scrisă şi practică Durata evaluării Timp de lucru: 100 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul are loc în laboratorul de informatică.Proiectul sistemului informatic rezultat în urma schimbărilor . aplicaţie multimedia. Planul va conţine: . În planul de mentenanţă se vor regăsi: . testarea şi punerea în funcţiune) Instrucţiuni pentru elevi Cele două planuri realizate se vor susţine de către fiecare elev.Obiectivele de punere în funcţiune . Enunţuri: Subiectul I Pentru o aplicaţie informatică realizată (site web. aplicaţi cu baze de date).Cerinţe de mentenanţă .Schimbările survenite în urma cerinţelor identificate .Implementarea proiectului (scrierea programelor.Testul 9 Modulul: Implementarea sistemelor informatice Competenţe: • • Realizează sistemul informatic Asigură mentenanţă sistemelor informatice Obiectivele evaluării: Să realizeze punerea în funcţiune a unui sistem informatic Să asigure mentenanţă sistemelor informatice Prezentarea testului Acest test poate fi la finalul unui grup de lecţii cu tema Instalarea aplicaţiilor informatice în vederea evaluării rezultatelor învăţării. creaţi un plan de punere în funcţiune a acestei. în cadrul orelor de laborator. ceilalţi fiind beneficiarii instructajului. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel • 1 punct din oficiu 519 .Activităţile ce trebuie realizate în vederea atingerii obiectivelor Subiectul II Pentru aplicaţia propusă la subiectul I realizaţi un plan de mentenanţă.

................................................. grafic....................) se va acorda punctajul prevăzut în barem..........................................1 punct Subiectul II ..........Identificarea schimbărilor survenite în urma cerinţelor identificate ............................. 520 .. testarea şi punerea în funcţiune) Prezentarea şi implementarea activităţilor specificate în plan .......................Implementarea proiectului (scrierea programelor....................Identificarea cel puţin a unei cerinţe de mentenanţă ..3 puncte ... 2 puncte o Asigurarea condiţiilor de punere în funcţiune o Punerea în funcţiune a aplicaţiei o Verificarea performanţelor o Definitivarea documentaţiei o Omologarea sistemului ....Activităţile ce trebuie realizate în vederea atingerii obiectivelor ....... indiferent de formulare sau formatul de scriere (text......1 punct ....Stabilitrea obiectivele de punere în funcţiune ...........................................5 puncte Planul de mentenanţă ....• • Subiectul I:4 puncte Subiectul II: 5 puncte Barem de corectare şi notare Subiectul I ................. schemă logică etc......................................2 puncte Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.................4 puncte .....Prezentarea şi derularea activităţilor..........................................................Realizarea unei scheme a noului sistemului informatic rezultat în urma schimbărilor ..........................

diagrama GANTT. Instrucţiuni pentru elevi Lucrarea va conţine în format digital şi tipărit diagrama GANTT cu alocarea resurselor.proiect Timp de lucru: 15 ore Enunţ: Scrieţi un proiect pentru realizarea unui sistem informatic pentru o companie. Aceasta va fi creată cu un software specializat în management de proiect. ghid de utilizare a sistemului informatic/Help. o platformă de gestiune a datelor din companie. • Instrumente de monitorizare: 35 puncte (4 puncte pentru fiecare document) 521 . • Elemente specifice planificării 35 puncte. Instrumente specifice pentru monitorizarea şi controlul proiectului: rapoarte (progres. registrele specifice (risc. final etapă. orală şi practică . Sistemul informatic poate fi : un website.Test sumativ 1 Competenţe: • • Coordonează proiecte informatice Întocmeşte documentaţie pentru sistemele informatice Prezentarea testului Acest test va fi utilizat ca o componentă a unei evaluări sumative a modulului Tipul testului: Probă scrisă. astfel: • Se acordă 10 puncte din oficiu. resurse. WBS. echipa de lucru. Nu este necesar să fie completate. schimbări). Instrumente de prezentare şi utilizare a sistemului informatic: material de prezentare a sistemului informatic. final proiect). Criteriile de evaluare şi notare Lucrarea este evaluată cu 100 de puncte. Lucrarea va conţine: • • • Elemente cu privire la planificarea proiectului: obiectivul/obiective. Instrumentele specificate în enunţ vor fi dezvoltate ca modele (template-uri) ce urmează a fi utilizate în cadrul proiectului. corespunzător notei 10. un software multimedia etc. vor conţine doar specificaţii.

... Probleme existente sau posibile.............. Starea problemelor proiectului........ Perioada..15 puncte o Registrul de riscuri: Numărul riscului. Data de finalizare 3.Alocare resurse .. Tipul riscului (business..................... o Final de proiect: Atingerea obiectivelor proiectului........... Importanţă....... clare .......30 puncte a... Data ultimei modificări.. Planificarea proiectului.................. Probleme existente sau posibile........ Monitorizare şi control ...... Impactul schimbărilor asupra bugetului şi planului de timp...Diagrama GANTT Stabilirea etapelor ......... Data de începere....... de etapă)........................ Detalii de realizare.. Masuri de cuantificare....... Produse finalizate la final de etapă........ echipa de implementare a proiectului ..... Data identificării..... Numărul solicitării............. Stare o Registrul de probleme: Numărul riscului........20 puncte ................... Impactul schimbărilor aprobate.... Încadrarea în planul de timp şi de cost........ Clasa......................... bordul de proiect....................Durată . Produse finalizate până în momentul efectuării raportului...... Incadrarea în timp.. Statistici finale legate de schimbările cerute în timpul proiectului... Descriere............ Instrumente de prezentare şi utilizare a sistemului informatic.............. Existenţa problemelor în timpul derulării etapei... Tipul riscului (Probelmă.• Prezentarea şi documentarea sistemului informatic: 20 puncte.... precise... Alegerea activităţilor (WBS)... Perioada..5 puncte c......................... Impactul schimbărilor asupra bugetului şi planului de timp.............................. o Final de etapă: Data... Descriere..... Stabilirea obiectivului/obiectivelor proiectului: fraze scurte...........15 puncte o Progres: Data.....20puncte 522 e..Denumire scurtă ....... Impactul schimbării.... Responsabil..... Incadrarea în timp........... Decizii................ umane........... Produse care trebuie finalizate în perioada următoare................... Stare o Cererea de schimbare: Data. financiare).... Data ultimei modificări... Autor.. Starea.... Documente/Registre specifice.....40 puncte a. Starea bugetului. Barem de corectare şi notare: 1.. .... Resurse ale proiectului (materiale. Data identificării................................Precedenţe ................5 puncte b.......... Descrierea schimbării solicitate. Data şi planul revizuirii la sfârşitul proiectului.......... Stabilirea echipei de proiect: managerul de proiect........................................ Cerere de schimbare........ Rapoarte specifice.....................5 puncte d.... de proiect..... Intrebare).................. Starea bugetului............... Autor..... b.......5 puncte 2.

mod de lucru/raportări (exemple). indiferent de formulare sau formatul de scriere (text. mentenanţă b) ghid de utilizare a sistemului informatic/Help: prezentare sistem.service. utilizatori. descrierea modulelor din sistem. grafic. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. utilitatea aplicaţiei. înregistrare. descriere date. drepturi. informaţii specifice (autor. facilităţi oferite de distribuitor: instalare. sisteme de securitate şi back-up.a) material de prezentare a sistemului informatic: scopului aplicaţiei. informaţii referitoare la modalitatea de contractareachiziţie). 523 . schemă logică etc. prezentarea punctuală a tuturor facilităţilor oferite de aplicaţie.grupul ţintă căreia se adresează.) se va acorda punctajul prevăzut în barem.cerinţe de utilizare: hardware şi software. identificarea în sistem.

524 . o eliberare (în ziua eliberării menţionată în rezervare/ocupare) o facturare (tipărire factură): date hotel. tip cameră. statut o opţiuni de securitate: back-up date. o Tehnicile de programare folosite şi stilul de programare utilizat. jurnal de evenimente. preţ cameră/zi. data ocupării. data eliberării. Tipul testului: Probă scrisă. date client. o ocupare (în ziua specificată în rezervare): date client. Proiectul va avea două componente: Una tipărită ce va conţine explicaţii privind: o Specificaţiile problemei: sistemul informaţional şi codificarea datelor. număr zile. etaj. informaţii poziţionare. etaj. după numar locuri. drepturi o rezervare (cu 10 zile înainte de ocupare): date client. stare: ocupată.Test sumativ 2 Competenţe: • • Realizează sistemul informatic Asigură mentenanţa sistemelor informatice Prezentarea testului Acest subiect va fi utilizat ca o componentă a unei evaluări sumative a modulului. data eliberării. total plată o vizualizare: camere libere. rezervată) Realizarea operaţiilor: o autentificare în sistem: user şi parolă. Cerinţe de realizare: Sistemul informatic va oferi următoarele facilităţi: Administrarea bazei de date cu informaţii despre camere (număr cameră. orală şi practică Timp de lucru: 15 ore Enunţ: Realizaţi un sistem informatic ce are ca obiectiv informatizarea activităţii unui hotel. camere rezervate o filtrare: după pret. camere ocupate. liberă. preţ.

20 puncte Operaţii şi tranzacţii câte 5 puncte pentru fiecare ... utilizarea elementelor de ajutor şi informare a utilizatorilor sistemului informatic....... 525 - ... asigurarea tuturor specificaţiilor cerute.... ocupare... astfel: • • • • Se acordă 10 puncte din oficiu........ informaţii utilizatori. sistemul informatic........... Aspecte privind testarea şi validarea programelelor: date de test şi rezultate ale testelor realizate....... Barem de corectare şi notare: Component tipărită ........ informaţii camere.. un sistem de asistenţă şi îndrumare privind utilizarea sistemului informatic. tranzacţii (rezervare.............................o Aspecte privind testarea şi validarea programelelor: date de test şi rezultate ale testelor realizate........ Sistemul propriu zis realizat cu MDI-ul studiat............. schimbări rezultate din cerinţele de mentenanţă...... utilizarea elementelor de ajutor şi informare a utilizatorilor sistemului informatic.............. fiabilitatea şi portabilitatea sistemului creat.. data eliberării.......40 puncte o autentificare în sistem: user şi parolă........ se acordă 60 puncte... Evaluarea vizează pe lângă cele două componente ale proiectului şi susţinerea sa. data ocupării.. Pentru componenta tipărită a proiectului se acordă 20 de puncte... Tehnicile de programare folosite şi stilul de programare utilizat... schimbări rezultate din cerinţele de mentenanţă................ Pentru componenta digitală. - Componenta digitală.... ......... drepturi o rezervare (cu 10 zile înainte de ocupare): date client............... fiabilitatea şi portabilitatea sistemului creat...60 puncte creare şi popularea bazei de date: informatii hotel.. informaţii clienti... data eliberării................ o Un plan de mentenaţă: cerinţe privind mentenanţa................... eliberare. Criteriile de evaluare şi notare..................20 puncte Specificaţiile problemei: sistemul informaţional şi codificarea datelor.......... o ocupare (în ziua specificată în rezervare): date client. Instrucţiuni pentru elevi Proiectul se va realiza pe parcursul orelor de instruire practică............ corespunzător notei 10............ Lucrarea este evaluată cu 100 de puncte. asigurarea tuturor specificaţiilor cerute.. baza de date... Un plan de mentenaţă: cerinţe privind mentenanţa........ Pentru prezentarea proiectului 10 puncte............... facturare)....

..... camere rezervate o filtrare: după pret.... a lucrării scrise şi interfaţa sistemului informatic funcţionarea sistemului informatic conform datelor şi rezultatelor de test Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. după numar locuri.... număr zile. camere ocupate.............. 10 puncte coerenţa explicaţiilor.. Profesorul poate crea câte o astfel de problemă pentru fiecare elev în parte.... statut o opţiuni de securitate: back-up date.........) se va acorda punctajul prevăzut în barem.. etaj.......... date client...... total plată o vizualizare: camere libere..o eliberare (în ziua eliberării menţionată în rezervare/ocupare) o facturare (tipărire factură): date hotel....... indiferent de formulare sau formatul de scriere (text.. Prezentarea proiectului . Acest tip de test poate fi corelat cu realizarea managementului de proiect obţinându-se astfel evaluare pentru întreg modulul.. jurnal de evenimente... grafic......... 526 .. schemă logică etc. preţ cameră/zi... urmărind să acopere toate criteriile de performanţă prevăzute în standard......

(2004) Sisteme informatice pentru management. Petroşani: Litografia Universităţii din Petroşani 5.ro.tvet. Trandafir. Biţă. Curriculum pentru calificarea analist programator www. septembrie 2009 2.tvet. Sisteme informatice. Iosep. Ileana. Antonescu. Militaru. Proiectarea sistemelor informatice financiar-contabile. Bucureşti: Editura ALL 527 . Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Analist programator www. (2006).Bibliografie Implementarea sistemelor informatice 1. Mircea. Cristian. septembrie 2009 3. (1983). Preda. Marcela. Vasile.ro. Gheorghe. Bucureşti: Editura Didactică şi pedagogică 4.

se poate face numai respectând cu stricteţe prevederile următoarelor documente: Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Analist programator www.ro Alte materiale documentare care pot fi utilizate: Materiale de învăţare şi Materiale de predare.tvet.4. adaptarea lor la condiţiile concrete.tvet.ro Curriculum pentru calificarea Analist programator . documente realizate în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC. fără a fi alterată validitatea şi fidelitatea. www. proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013 528 . Bibliografie Uneori. condiţiile specifice în care funcţionează unitatea de învăţământ permit numai îndeplinirea parţială a condiţiilor de evaluare cerute de instrumentele de evaluare prezentate. În acest caz.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->