Sunteți pe pagina 1din 3

MEDIUL RURAL

Zonele rurale sunt zone din afara orașelor. Acestea sunt caracterizate prin

MEDIUL RURAL Zonele rurale sunt zone din afara ora ș elor. Acestea sunt caracterizate prin faptuln mediul urban. Oamenii au gospodarii(putine sate au blocuri)in care cresc animale sau cultiva plante(rosii,varza,ardei,cartofi etc.). Locuitorii isi procura mancarea singuri.In mediul rural se munceste mai mult in mediul urban. Dou ă tipuri de a ș ez ă ri umane fac parte din mediul rural : satul ,catunul. Stul Catunul " id="pdf-obj-0-8" src="pdf-obj-0-8.jpg">

faptul că au o populatie redusă fată de cea din mediul urban.Oamenii au gospodarii(putine sate au blocuri)in care cresc animale sau

MEDIUL RURAL Zonele rurale sunt zone din afara ora ș elor. Acestea sunt caracterizate prin faptuln mediul urban. Oamenii au gospodarii(putine sate au blocuri)in care cresc animale sau cultiva plante(rosii,varza,ardei,cartofi etc.). Locuitorii isi procura mancarea singuri.In mediul rural se munceste mai mult in mediul urban. Dou ă tipuri de a ș ez ă ri umane fac parte din mediul rural : satul ,catunul. Stul Catunul " id="pdf-obj-0-20" src="pdf-obj-0-20.jpg">

cultiva plante(rosii,varza,ardei,cartofi etc.). Locuitorii isi procura mancarea singuri.In mediul rural se munceste mai mult in mediul urban. Două tipuri de așezări

umane fac parte din mediul rural: satul ,catunul.

Stul Catunul
Stul
Catunul

Mediul urban

O arie urbană este caracterizată prin densitatea mare a populației și grupurile vaste de persoane, în comparație cu zonele înconjurătoare. Ariile urbane pot fi orașe, orășele sau conurbații, dar termenul nu se extinde și la așezările rurale cum ar fi satele și cătunele.

Zonele urbane sunt create și dezvoltate de progresul de urbanizare. Măsurarea gradului unei zone urbane ajută în analizarea densității populației, a expansiunii urbane și în determinarea populațiilor urbane și rurale (Cubillas 2007).

Mediul urban O arie urban ă este caracterizat ă prin densitatea mare a popula ț ieiora ș e , or ăș ele sau conurba ț ii, dar termenul nu se extinde ș i la a ș ez ă rile rurale cum ar fi satele ș i c ă tunele . Zonele urbane sunt create ș i dezvoltate de progresul de urbanizare. M ă surarea gradului unei zone urbane ajut ă în analizarea densit ăț ii popula ț iei, a expansiunii urbane ș i în determinarea popula ț iilor urbane ș i rurale (Cubillas 2007 ) . Zonele metropolitane au tendin ț a de a fi definite folosind jude ț ele sau unit ăț i jude ț ene de dimensiuni politice cum ar fi blocurile. Jude ț ele tind s ă fie grani ț ele politice stabile; economi ș ti prefer ă s ă lucreze cu statistici economice ș i sociale bazate pe zonele metropolitane. Zonele urbane sunt o statistic ă mai pertinent ă pentru a determina pe cap de locuitor utilizarea terenurilor ș i densitatea popula ț iei (Dumlao & Felizmenio 1976 ) " id="pdf-obj-1-62" src="pdf-obj-1-62.jpg">

Zonele metropolitane au tendința de a fi definite folosind județele sau unități județene de dimensiuni politice cum ar fi blocurile. Județele tind să fie granițele politice stabile; economiști preferă să lucreze cu statistici economice și sociale bazate pe zonele metropolitane. Zonele urbane sunt o statistică mai pertinentă pentru a determina pe cap de locuitor utilizarea terenurilor și densitatea populației (Dumlao & Felizmenio 1976)

Mediul urban O arie urban ă este caracterizat ă prin densitatea mare a popula ț ieiora ș e , or ăș ele sau conurba ț ii, dar termenul nu se extinde ș i la a ș ez ă rile rurale cum ar fi satele ș i c ă tunele . Zonele urbane sunt create ș i dezvoltate de progresul de urbanizare. M ă surarea gradului unei zone urbane ajut ă în analizarea densit ăț ii popula ț iei, a expansiunii urbane ș i în determinarea popula ț iilor urbane ș i rurale (Cubillas 2007 ) . Zonele metropolitane au tendin ț a de a fi definite folosind jude ț ele sau unit ăț i jude ț ene de dimensiuni politice cum ar fi blocurile. Jude ț ele tind s ă fie grani ț ele politice stabile; economi ș ti prefer ă s ă lucreze cu statistici economice ș i sociale bazate pe zonele metropolitane. Zonele urbane sunt o statistic ă mai pertinent ă pentru a determina pe cap de locuitor utilizarea terenurilor ș i densitatea popula ț iei (Dumlao & Felizmenio 1976 ) " id="pdf-obj-1-105" src="pdf-obj-1-105.jpg">
Mediul urban O arie urban ă este caracterizat ă prin densitatea mare a popula ț ieiora ș e , or ăș ele sau conurba ț ii, dar termenul nu se extinde ș i la a ș ez ă rile rurale cum ar fi satele ș i c ă tunele . Zonele urbane sunt create ș i dezvoltate de progresul de urbanizare. M ă surarea gradului unei zone urbane ajut ă în analizarea densit ăț ii popula ț iei, a expansiunii urbane ș i în determinarea popula ț iilor urbane ș i rurale (Cubillas 2007 ) . Zonele metropolitane au tendin ț a de a fi definite folosind jude ț ele sau unit ăț i jude ț ene de dimensiuni politice cum ar fi blocurile. Jude ț ele tind s ă fie grani ț ele politice stabile; economi ș ti prefer ă s ă lucreze cu statistici economice ș i sociale bazate pe zonele metropolitane. Zonele urbane sunt o statistic ă mai pertinent ă pentru a determina pe cap de locuitor utilizarea terenurilor ș i densitatea popula ț iei (Dumlao & Felizmenio 1976 ) " id="pdf-obj-1-107" src="pdf-obj-1-107.jpg">

Orasul Constanta

Orasul Bucuresti