Sunteți pe pagina 1din 22

unlvL8Sl1A1LA vALAPlA 1A8CCvlS1L

SLClALlZ8LA MLnLCLMLn1 llnAnClA8 8AnCA8


MAS1L8 AnuL lAtAllZA P0ZlTlFl Sl Fv0luTlFl
TRFZ0RFRlFl lA S C AtTll0TlCF S A lASl

Student: Cosmoiu Nicoleta Mihaela
2


Cuprins!7ezenta7ea Companiei SC Antibiotice SA asi ................ pag 3
Analiza pozitiei si evolutiei t7ezo7e7iei la SC antibiotic SA asi ............ pag 4
Ap7ecie7ea lichiditatii pe baza bilantului financia7 ................ pag 4
Rate de lichiditate .............................. pag 6
Analiza t7ezo7e7iei pe baza bilantului functional ................ pag 7
Tabloul de finanta7e ............................. pag 9
Fluxu7ile de t7ezo7e7ie si lichiditatea ...................... pag 12
Situatia fluxu7ilo7 de t7ezo7e7ie p7in metoda di7ecta ............... pag 12
Situatia fluxu7ilo7 de t7ezo7e7ie p7in metoda indi7ecta .............. pag 13
Concluzii ................................ pag 17
Bibliog7afie ................................ pag 22
Anexe .................................. pag 173

rezenLarea Companlel AnLlbloLlce
Compania Antibiotice este cel mai impo7tant p7oducato7 7oman de medicamente gene7ice.
Misiunea Antibiotice este de a t7ansfo7ma t7atamentele valo7oase int7un mijloc mai accesibil
de imbunatati7e a calitatii vietii oamenilo7. !o7tofoliul de peste 130 de medicamente acope7a
o gama la7ga de a7ii te7apeutice, st7ategia de dezvolta7e a p7oduselo7 fiind concent7ata
astazi pe medicamentele din clasele ca7diovascula7, antiinfectioase, sistem ne7vos cent7al si
t7act digestiv.!e piata inte7na, Antibiotice se dife7entiaza ca p7incipal p7oducato7 de
medicamente antiinfectioase si singu7ul p7oducato7 de substante active obtinute p7in
biosinteza (Nistatina).Calitatea p7oduselo7 Antibiotice este atestata de p7incipalele fo7me de
ce7tifica7e: Good Manufactu7ing !7actice pent7u toate cele 8 fluxu7i de fab7icatie, Ce7tificatul
de Confo7mitate cu Fa7macopeea Eu7opeana (COS) si auto7izatia Food and D7ug
Administ7ation (FDA) pent7u p7oductia de Nistatina.
rofll lnLern
!7incipalul p7oducato7 de antiinfectioase din Romania;
!o7tofoliu fo7mat din 81 de molecule, 140 de p7oduse din 10 clase te7apeutice;
8 fluxu7i de fab7icatie pe ca7e se p7oduc: pulbe7i injectabile, capsule, comp7imate,
unguente, c7Gme, gelu7i, supozitoa7e, substante active obtinute p7in biosinteza;
Echipa de ma7eting si p7omova7e fo7mata din 150 de medici si fa7macisti;
Cif7a de aface7i de 243 milioane lei ( +11% fata de 2009);
22% din cif7a de aface7i 7ep7ezinta expo7tul;
70 de p7oduse la expo7t;
Detine ce7tifica7i si auto7iza7i 7ecunoscute la nivel inte7national: auto7iza7e din pa7tea
O7ganismului de 7eglementa7e a medicamentului din SUA (FDA) pent7u Nistatina di
p7oduse injectabile, Ce7tificatul de Confo7mitate cu Fa7macopeea Eu7opeana (COS)
pent7u Nistatina, Ce7tificat de Buna !7actica de Fab7icatie (GM!) pent7u toate fluxu7ile
de fab7icatie, Sistem de Management nteg7at;
Cent7u p7op7iu de Evalua7e a Medicamentului;
1450 angaja[i.


Pozitia pe piata:

4Lide7 pe pia[a inte7n n p7oduc[ia de pulbe7i injectabile;
Lide7 pe pia[a inte7n n p7oduc[ia de unguente, c7eme,
gelu7i i supozitoa7e;
Ocupa locul al 4lea int7e p7oducato7ii 7omani de medicamente gene7ice cu
p7esc7iptie si OTC, cu o cota de piata de 7%;
!7oducato7ul 7oman al gamei complete de antitube7culoase esentiale;
Cel deal doilea p7oducato7 de Nistatina;
80 de pa7tene7iate in 55 de ta7i din int7eaga lume;
Singu7a companie 7omaneasca ce p7oduce substante active sii biofe7tilizato7i p7in
p7ocese de biosinteza.

Analiza si pozitia t7ezo7e7iei Companiei Antibiotice

1. Ap7ecie7ea lichiditatii pe baza bilantului financia7
Echilib7ul financia7 fundamental la nivelul intep7inde7ii p7iveste amo7tiza7ea dint7e
du7ata7esu7selo7 si aloca7ilo7. n acest sens, este necesa7 a se ap7ecia daca 7esu7sele
financia7e sunt suficient de stabile in 7apo7t cu du7ata utiliza7ilo7,daca du7ata de 7ambu7sa7e
a 7esu7selo7 poate fi 7especta cu ajuto7ul lichiditatilo7 pe ca7e intep7inde7ea lea7 putea
obtine din 7ealiza7ea activelo7 pe ca7e le detine, in conditii no7male. Se analizeaza, pe baza
bilantului financia7, echilib7u dint7e lichiditatea activelo7 si exigibilitatea dato7iilo7.

Bilant financia7 dupa 7epa7tiza7ea p7ofitului
mil.lei
Activ 2008 2009 2010
Active imobilizate 165.354.612 158.722.154 168.483.874
Active ci7culante 202.524.995 217.496.442 223.940.478
stocu7i 35.954.431 34.148.030 40.407.875
c7eante 124.449.445 179.772.285 179.809.223
casa si contu7i la banci 42.121.119 3.576.127 3.723.380
TotaI Activ 367.879.607 376.218.596 392.424.352
Pasiv
Capital pe7manent 248.357.800 242.057.347 262.612.444
Capital p7op7ii 246.904.973 242.024.210 262.612.444
capital subsc7is si va7sat 45.489.729 45.489.729 47.765.668
7eze7ve 201.415.244 196.534.481 214.846.776
3


Dato7ii pe te7men lung 1.452.827 33.137
Dato7ii pe te7men scu7t 111.375.824 114.219.143 110.652.469
Contu7i de 7egula7iza7e 8.145.983 9.942.106 19.159.439
TotaI Pasiv 367.879.607 376.218.596 392.424.352
!e baza bilantului financia7 am calculat fondul de 7ulment net, fondul de 7ulment p7op7iu,
nevoia de fond de 7ulment si t7ezo7e7ia neta.

a.Fondul de 7ulment net (FRN) este egal cu dife7enta dint7e capitalul pe7manent si activele
imobiliza7e. FRN= C! A
FRN
2008
= 248.357.800 165.354.612 = 83.003.188
FRN
2009
= 242.057.347 158.722.154 = 83.335.193
FRN
2010
= 262.612.444 168.483.874 = 94.128.570.
Capitalu7ile pe7manente pe7mit sa finanteze integ7al activele imobilizate si o pa7te a activelo7
ci7culante.

b.Fondul de 7ulment p7op7iu (FR!) este egal cu dife7enta dint7e capitalu7ile p7op7ii si activele
imobilizate: FR!= C!R A
FR!
2008
= 246.904.973 165.354.612 = 81.550.361
FR!
2009
= 242.024.210 158.722.154 = 83.302.056
FR!
2010
= 262.612.444 168.483.874 = 94.128.570
mobiliza7ile sunt finantate integ7al din 7esu7se p7op7ii 7ezulta existenta autonomiei.

c.Nevoia de fond de 7ulment este egala cu dife7enta dint7e utiliza7i ciclice (UC) si 7esu7se
ciclice (RC). NFR= UC RC
NFR
2008
= 160.403.876 111.375.824 = 49.028.052
NFR
2009
= 213.920.315 114.219.143 = 99.701.172
NFR
2010
= 220.217.098 110.652.469 = 109.564.629

d.T7ezo7e7ia neta (TN) se dete7mina ca dife7enta int7e utiliza7ile de t7ezo7e7ie (UT) si 7esu7se
de t7ezo7e7ie (RT).TN= UT RT sau TN= FRN NFR.

TN
2008
= 83.003.188 49.028.052 = 33.975.136
TN
2009
= 83.335.193 99.701.172 = 16.365.979
TN
2010
= 94.128.570 109.564.629 = 15.436.059

6


n anul 2008 intep7inde7ea dispune de o t7ezo7e7ie neta pozitiva ca7e ii asigu7a lichiditate si
flexibilitate, in conditiile mentine7i autonomiei financia7e fata de c7edito7ii financia7i de la ca7e
poate c7edite pe te7men scu7t. Da7 din anii 2009, 7espectiv 2010 t7ezo7e7ia neta este
negativa ceea ce dete7mina intep7inde7ea sa devina dependenta de c7editele pe te7men
scu7t pe ca7e t7ebuie sa le 7eanoiasca pe7manent.

2. Rate de lichiditate
Regulile p7ivind lichiditatea impun compa7a7ea aloca7ilo7 cu cea a 7esu7selo7. Din aceste
7eguli au 7ezultat 7atele de lichiditate, utilizate, in gene7al, in negocie7ea cont7actelo7 de
c7edit.
a. Rata lichiditatii gene7ale (globale) sau 7ata lichiditatii cu7ente:
RLG=
ActIvc cIrcuIantc
DatorII pc tcrmcn scurt
;
RLG
2008
=
202.524.995
111.375.824
= 1,818
RLG
2009
=
217.496.442
114.219.143
= 1,904
RLG
2010
=
223.940.478
110.652.469

= 2,023
Valoa7ea sup7aunita7a a 7ate dovedeste ca, cel putin pe te7men scu7t, intep7inde7ea a7e
capacitatea
de asi achita dato7iile exigibile. Acest fapt constituie un g7ad de sigu7anta,
conc7etizat in existenta unui fond de 7ulment financia7 ca7e ii pe7mite fi7mei sa faca fata
incidentelo7 ca7e apa7 in misca7ea activelo7 ci7culante, sau a uno7 dete7io7a7i in valoa7ea
acesto7a. Cu cat 7apo7tul este mai ma7e decat 1, cu atat int7ep7inde7ea este pusa la adapost
de o insuficienta de t7ezo7e7ie ca7e a7 putea fi p7ovocata de 7ambu7sa7ea uno7 dato7ii la
ce7e7ea c7eantie7ilo7.
b. Rata lichiditatii 7eduse:
RLR =
Actc ccuIuntc-Stocu
uto pc tcmcn scut
;
RLR
2008
=
166.570.564
111.357.824
=1,495
RLR
2009
=
183.348.412
114.219.143
= 1,605
RLR
2010
=
183.532.603
110.652.469
= 1,658
Valoa7ea sup7aunita7a a 7atei evidentiaza faptul ca stocu7ile nu sunt finantate p7in dato7ii pe
te7men scu7t.
c. Rata lichiditatii imediate:
7


RL =
uIo mobIuc dc pIusumcnt s dsponbItut
uto pc tcmcn scut
;
RL
2008
=
..9
..8
= 0,378
RL
2009
=
..
.9.
= 0,031
RL
2010
=
3.723.380
110.652.469
= 0,033
n anul 2008 situatia este favo7abila deoa7ece depaseste p7agul de 0,3, ia7 in anii 2009 si
2010 suma didponibila in casa este mult p7ea mica in compa7atie cu dato7iile pe te7men
scu7t.

3. Analiza t7ezo7e7iei pe baza bilantului functional

Bilant functional mil.lei
2008 2009 2010
UtiIizari StabiIe 165.354.612 158.722.154 168.483.874
mobiliza7i neco7po7ale 1.716.786 1.809.414 1.989.252
mobliza7i co7po7ale 163.556.872 156.831.681 166.413.201
mobiliza7i financia7e 80.954 81.059 81.421
Activ circuIant de expIoatare
brut (ACE)
160.711.671 214.402.127 220.543.344
stocu7i 35.954.431 34.148.030 40.407.875
c7eante 124.449.445 179.772.285 179.808.223
cheltuieli in avans 307.795 481.812 327.246
Active de trezorerie 42.121.119 3.576.127 3.723.380
disponibilitati 42.121.119 3.576.127 3.723.380
Contu7i de 7egula7iza7e 2.154.666 3.049.133 4.561.907
TotaI Activ 370.342.068 379.749.540 397.312.505
Resurse DurabiIe 249.357.800 256.065.588 276.517.081
Capitalu7i p7op7ii 246.904.973 242.024.210 262.612.444
capital social 45.489.729 45.489.729 47.765.668
7eze7ve legale 9.020.490 9.097.946 10.021.560
alte 7eze7ve 81.512.220 81.773.488 89.341.613
7ezultatul exe7citiului 10.572.576 11.916.807 12.539.100
!7ovizioane pt. 7iscu7i si cheltuieli 1.000.000 14.008.241 13.904.637
Dato7ii financia7e pe te7men lung 1.452.827 33.137
Datorii de expIoatare 47.644.073 45.207.504 45.560.649
8


avansu7i si acontu7i incasate 200.343 7.028 73.177
fu7nizo7i 30.660.795 28.925.677 29.771.888
dato7ii fiscale 9.329.157 9.859.122 10.133.536
venitu7i in avans 7.453.778 6.415.677 5.582.048
Datorii in afara expIoatarii 2.805.877 3.730.721 5.933.170
impozit pe p7ofit dato7at 2.805.877 3.730.721 5.933.170
Pasive de Trezorerie 70.534.318 74.745.728 69.301.605
c7edite banca7e cu7ente 70.534.318 74.745.728 69.301.605
TotaI Pasiv 370.342.068 379.749.541 397.312.505

!e baza datelo7 din bilantul functional calculam fondul de 7ulment net global, nevoia de fond
de 7ulment,t7ezo7e7ia neta.
a.Fondul de 7ulment net global (FRNG) 7ep7ezinta pa7tea 7esu7selo7 du7abile ca7e concu7a la
finanta7ea activului ci7culant.
FRNG = Resu7se du7abile Utiliza7i stabile
FRNG
2008
= 249.357.800 165.354.612 = 84.003.188
FRNG
2009
= 256.065.588 158.722.154 = 97.343.434
FRNG
2010
= 276.517.081 168.483.874 = 108.033.207

b.Nevoia de fond de 7ulment:
nevoia de fond de 7ulment pent7u exploata7e (NFRE = ACE DE ), ca7e depinde de nivelul
cif7ei de aface7i si 7ep7ezinta o componenta impo7tanta a gestiunii financia7e;
nevoia de fond de 7ulment in afa7a exploata7ii, ca7e poate in7egist7a va7iatii impo7tante de la
o pe7ioada la alta: NFRAE = ACAE DAE

NFR
2008
= 160.711.671 47.644073 = 113.067.598
NFR
2009
= 214.402.127 45.207.504 = 169.194.623
NFR
2010
= 220.543.344 45.560.649 = 174.982.695

NFRAE
2008
= 2.805.877
NFRAE
2009
= 3.730.721
NFRAE
2010
= 5.933.170

c.T7ezo7e7ia neta. !E baza datelo7 din bilantul functional se poate stabili 7elatia dint7e fondul
de 7ulment, nevoia de fond de 7ulment si t7ezo7e7ia:
TN=FRNG NFR
9


TN
2008
= 84.003.188 113.067.598 = 29.064.410
TN
2009
= 97.343.434 169.194.623 = 29.064.410
TN
2010
= 108.033.207 174.982.685 = 66.949.4888
FR< NFR, fondul de 7ulment finanteaza numai o pa7te a NFR, dife7enta este finantata p7in
c7edite pe te7men scu7t.

4.Tabloul de finanta7e
Este un tablou al utiliza7ilo7 si 7esu7selo7 ca7e explica va7iatiile pat7imoniului intep7inde7ii in
cu7sul unui exe7citiu.
Modifica7ea fondului de 7ulment net global si modifica7ea t7ezo7e7iei le explicam cu ajuto7ul
tabloului de finanta7e. !ent7u a elabo7a tabloul de finanta7e vom calcula CAF cu ajuto7ul
datelo7 din tabloul soldu7ilo7 inte7media7e de gestiune.

Tabloul soldu7ilo7 inte7media7e de gestiune lei
ndicatori 2008 2009 2010
Vanza7i de ma7fu7i 32.266.802 28.437.397 37.647.080
Cheltuieli p7ivind ma7fu7ile (11.421.857) (11.833.612) (18.537.909)
Marja comerciaIa 20.844.945 16.603.785 19.109.171
!7oductia vanduta 183.539.145 191.316.707 224.870.563
!7oductia stocata 8.600.445 (2.781.202) 1.684.820
!7oductia imobilizata 720.460 559.531 899.908
Productia exercitiuIui 192.860.050 189.095.036 227.455.291
Ma7ja indust7iala 141.699.926 145.310.089 177.286.648
Cheltuieli cu mate7iale (51.160.124) (43.784.947) (50.168.643)
Ma7ja come7ciala 20.844.945 16.603.785 19.109.171
Alte cumpa7a7i si cheltuieli exte7ne (51.656.179) (52.110.059) (48.756.252)
VaIoarea adaugata 110.888.692 109.803.815 147.639.567
Subventii de exploata7e
Cheltuieli de pe7sonal (64.061.328) (63.417.664) (65.439.305
mpozite si taxe (1.354.586) (1.084.196) (1.055.070)
ExcedentuI brut de expIoatare 45.472.778 45.301.955 81.145.192
Venitu7i din p7ovizioane de expl. 0 0 18.891.581
Alte venitu7i de exploata7e 1.719.289 1.207.261 2.319.401
Cheltuieli cu amo7tiza7ea si
p7ovizioane de exploata7e
(14.524.259) (17.635.371) (31.886.446)
Alte cheltuieli de exploata7e (7.321.644) (2.701.084) (2.124.066
10


RezuItatuI expIoatarii 25.346.164 26.172.761 30.562.500
Venitu7i financia7e 4.378.166 2.569.667 14.285.390
Cheltuieli financia7e (16.345.697) (13.094.900) (26.375.620)
RezuItatuI curent 13.378.633 15.647.528 18.472.270
Venitu7i ext7ao7dina7ee
Cheltuieli ex7eao7dina7e
RezuItatuI brut aI exercitiuIui 13.378.633 15.647.528 18.472.270
mpozit pe p7ofit (2.805.877) (3.730.721) (5.933.170)
RezuItatuI exercitiuIui 10.572.756 11.916.807 12.539.100


Capacitatea de autofinanta7e
2008 2009 2010
+Excedentul b7ut din exploata7e 45.472.778 45.301.955 81.145.192
+Alte venitu7i din exploata7e 1.719.289 1.207.261 2.319.401
Cheltuieli din exploata7e 7.321.644 2.201.084 2.124.066
+Venitu7i financia7e incasabile 4.378.166 2.569.667 14.285.390
Cheltuieli financia7e platibile 16.345.697 13.094.900 26.375.620
mpozit pe p7ofit 2.805.877 3.730.721 5.933.170
TotaI CAF 25.097.015 29.552.178 63.317.127


!7ima pa7te a tabloului explica modifica7ea absoluta a FRNG p7in elementele din pa7tea
supe7ioa7a abilantului, pe baza 7elatiei:
ARD- AUS AFRNG
Tabloul de Iinantare lei
Utilizari 2008 2009 2010
Dividende platite in cursul exercitiului 10.379.499 7.475.421 649.510
Achizitii in active imobilizate 6.730.000 - 29.761.720
Reducerea capitalului propriu - 4.880.763 -
Rambursarea datoriilor Iinanciare pe
termen lung
1.349.122 1.441.294 8.694.669
Total utilizari 18.458.621 13.797.478 19.105.899
Resurse
CAF 25.097.015 29.552.178 63.317.127
Cesiuni sau reduceri de active
imobilizate
- 6.632.458 -
11


ajorarea capitalului propriu 655.212 - 22.864.173
-majorarea capitalului social - - 2.275.939
-majorarea capitalului propriu 655.212 - 20.588.234
Cresterea datoriilor Iinanciare pe termen
mediu si lung
- - -
Total resurse 25.752.227 36.184.636 86.181.300
AFRNG 7.295.606 22.387.158 67.075.401

!a7tea a doua a tabloului de finanta7e explica modifica7ea FRNG pe baza elementelo7 din
pa7tea infe7ioa7a a bilantului:
AFRNG = ANFR A TN.
Tablou de finanta7e lei
2008 2009 2010
Va7iatia activelo7 si
pasivelo7 din
exploata7e
Utiliza7i Resu7se Utiliza7i Resu7se Utiliza7i Resu7se
Va7iatia activelo7 din
exploata7e

stocu7i si p7oductie
in cu7s
959.946 938.895 1.209.603
avansu7i pt comenzi 166.719 160.336 213.990
clienti si contu7i
asimilate
123.754.663 179.145.935 177.364.680
Va7iatia dato7iilo7 de
exploata7e

fu7nizo7i si dato7ii
asimilate
200.343 7.028 73.177
alte dato7ii, inclusiv
dto7iile fiscale
39.989.952 38.784.799 39.905.424
Total
124901671 39989952 180252195 38784799 178861450 39905424
A.Va7iatia neta a
activelo7 si pasivelo7 de
exploata7e
84.911.719 141.467.395 138.956.026
Va7iatia A si ! in
afa7a exploata7ii

va7iatia dato7iilo7
p7ivind impozitul pe
p7ofit

3.263.665

2.838.153

5.097.864
Total
3.263.665

2.838.153

5.097.864
B.Va7iatia neta a A si
! de exploata7e

3.263.665

2.838.153

5.097.864
Total A+B 84.911.719 3.263.665 141.467.395 2.838.153 138.956.026 5.097.864
ANFR
81.648.054 138.631.242 133.858.162
Va7iatia t7ezo7e7iei

va7iatia
disponibilitatilo7
42.121.119 3.576.127 3.723.380
va7iatia c7editelo7 pe
te7men scu7t
70.534.318 74.745.728 69.301.605
12


Total 42.121.119 70.534.318 3.576.127 74.745.728 3.723.380 69.301.605
C.Va7iatia t7ezo7e7iei
nete
28.413.199 71.169.601 65.578.225

n p7ima pa7te a tabloului de finanta7e nevoile pe7manente de aloca7e a capitalu7olo7
banesti ale fi7mei sau acope7it integ7al din autofinanta7e. Fondul de 7ulment a sufe7it o
c7este7e compa7ative cu exe7citiul p7ecedent,aceasta se dato7eaza c7este7ii capitalului
p7op7iu in exe7citiu in cu7s. n pa7tea a doua a tabloului de finanta7e se constata ca:
stocu7ile au in7egist7at c7este7e in 2010 cu 207.708
in ceea ce p7ivesc c7eantele acestea au c7escut in 2009 cu 55.571.272 si au scazut in 2010
cu 1.781.255;
dato7iile de exploata7e in7egist7eaza o evolutie descendenta, pent7u intep7inde7e este o
situatie favo7abila;
T7ezo7e7ia neta in7egist7eaza o valoa7e negative,aceasta se dato7eaza c7este7ii NRF .

5.Fluxu7ile de t7ezo7e7ie si lichiditatea
Unul dint7e obiectivele situatiilo7 financia7e este de a evalua capacitatea intep7inde7ii de a
gene7a fluxu7i de t7ezo7e7ie in cad7ul p7incipalelo7 g7upe de activitati.in acest sens a fost
elabo7ata situatia fluxu7ilo7 de nume7a7, ca7e p7ezinta fluxu7ile de nume7a7 7ezultate din
activitatea de exploata7e, din activitatea de finanta7e si din activitatea de investitii, p7ecum si
influentele acesto7a asup7a nume7a7ului si echivalentelo7 in nume7a7. Metoda tablou7ilo7 de
flux p7elungeste si completeaza studiul echilib7ului funancia7 si al lichiditatii p7in ag7egatele
financia7e. Ea consta, essential, in identifica7ea fluxu7ilo7 moneta7e 7eale ca7e su7vin int7o
intep7inde7e de la un an la altul si in clasifica7ea acesto7 fluxu7i,dupa o anumita logica.
Situatia fIuxuriIor de trezorerie prin metoda directa - Iei -
2008 2009 2010
II|uxur| de numerar d|n act|v|tat| de exp|oatare
lncasarl ln numerar dln vanzarea de bunurl
sl presLarea de servlcll
183926797 174796090 204044372
lncasarea ln numerar provenlLe dln
redevenLe onorarll comlsloane
1683870 286367 413227
laLl ln numerar caLre furnlzorl de bunurl sl
servlcll
(98426911) (98720314) (103803339)
laLl ln numerar caLre sl ln numele
anga[aLllor plaLl effecLuaLe de anga[aLor ln
legaLura cu personalul
(64710039) (60300302) (64183433)
1axa pe valoare adaugaLa plaLlLa (2171416) (3742649) (2023979)
AlLe lmpozlLe Laxe sl varsamlnLe asslmllaLe
plaLlLe
(2061261) (870672) (903982)
13


numerar generaL de exploaLare 20243021 11448720 33343044
uobanzl lncasaLe 61399 243618 43893
uobanzl plaLlLe (3321373) (3393328) (3468938)
lmpozlL pe proflL plaLlL (3263633) (2836133) (3097864)
I|uxur| de numerar nete d|n act|v|tat| de
exp|oatare
(13719189) (S2606S7) (2S02411S)
III|uxur| de numerar d|n act|v|tat| de |nvest|t||
lncasarl sl plaLl ln numerar dln alLe
acLlvlLaLl de lnvesLlLll
(18033) (21273)
laLl ln numerar penLru achlzlLlonarea de
Lerenurl sl ml[loace flxeacLlve necorporale
sl alLe acLlve pe Lermen lung
(6731423) (2610343) (13746633)
uobanzl lncasaLe 4966 (862)
ulvldende lncasaLe 244 266
I|uxur| de numerar nete d|n act|v|tat| de
|nvest|t|e
(6744268) (2631820) (13747229)
IIII|uxur| de numerar d|n act|v|tat| de f|nantare
lncasarl dln lmprumuLurl pe Lermen
lung/rambursarl
(1349122) (1441294) (924919)
lncasarl dln lmprumuLurl pe Lermen
scurL/rambursarl
14373193 1891099 (7769730)
laLl penLru operaLlunlle de leaslng
flnanclar
(1931367) (2132347) (1323934)
AchlzlLlonarea de acLlunl 300
ulvldende plaLlLe (10379499) (7473421) (649310)
I|uxur| de numerar nete d|n act|v|tat| de
f|nantare
713006 (91S8162) (10869633)
LfecLele varlaLlel raLel de schlmb aferenLe
numerarulul sl echlvalenLelor de numerar
12
I|uxur| de numerar 1ota| 7687939 (6S2932S) 4072S2
Numerar s| ech|va|ent de numerar |a
|nceputu| per|oade|
21S7S14 984S4S3 3316127
Numerar s| ech|va|ent de numerar |a
f|ne|e per|oade|
984S4S3 3316127 3723380

Situatia fIuxuriIor de trezorerie prin metoda indirect
2008 2009 2010
FIuxuri de trezorerie din activitati de expIoatare
!7ofit inainte de impozita7e 13.378.633 15.647.528 18.472.270
Ajusta7i pent7u:Amo7tiza7e 14.524.259 17.635.371 31.886.446
14


!7ovizioane pt 7iscu7i si cheltuieli
Venitu7i din dobanzi
Cheltuieli cu dobanzile
(1.000.000) (14.008.241) (13.904.637)
(61.399) (243.618) (45.893)
3.321.575 3.595.528 3.468.958
C7este7i ale c7eantelo7 come7ciale (2.300.000) (5.619.765) (1.781.255)
C7este7ea stocu7ilo7 (3.287.000) (6.259.845)
Scade7ea dato7iilo7 cat7e fu7nizo7i (75.021.554) (58.216.106) (91.667.719)
C7este7ea alto7 dato7ii de exploata7e 30.660.795 28.925.677 29.771.888
C7este7ea dato7iilo7 fiscal cu exceptia
impozitului pe p7ofit
9.329.157 9.859.122 10.133.536
Numernr qenernl din eonlnre t I0.vbb.b2v t 2.v2v.b0v t I9.926.2bI
mpozit pe p7ofit platit (3.263.655) (2.836.153) (5.097.864)
umerar net din activitati de
expIoatare
(13.719.179) (5.260.657) (25.024.115)
FIuxuri de trezorerie din activitati de investitii
Achizitia se imobiliza7i co7po7ale (6.731.423) (2.610.545) (13.746.633)
ncasa7i din vanza7ea de echipament 12.845 21.275 596
umerar net foIosit in activitatea
de investitii
(6.744.268) (2.631.820) (13.747.229)
FIuxuri de trezorerie din activitati de finantare
ncasa7i din imp7umutu7i pe te7men
lung
14.373.193 1.891.099 500
Rambu7sa7i de imp7umutu7i pe t.lung (3.280.689) (3.573.841) (10.220.623)
Dividende platite (10.379.499) (7.475.421) (649.510)
umerar net din activitati de
expIoatare
713.006 (9.158.162) (10.869.633)
Variatia neta a numeraruIui si a
echivaIenteIor in numera
7.687.939 (6.529.325) 407.252
umerar si echivaIent in numerar
Ia inceputuI perioadei
2.157.514 9.845.453 3.316.127

umerar si echivaIent in numerar
Ia sfarsituI peroadei
9.845.453 3.316.127 3.723.380

Fluxu7ile de t7ezo7e7ie sunt suficiente pent7u a finanta achizitiile de active imobilizate.
Excedentul de t7ezo7e7ie din exploata7e este un concept fundamental in diagnosticul
7ealizat cu ajuto7ul tabloul fluxu7ilo7 de t7ezo7e7ie.El pe7mite sa se demonst7eze ca 7ezultatele
in7egist7ate de o fi7ma pot fi fictive si ca, in fapt exploata7ea este deficita7a. Excedentul de
t7ezo7e7ie t7ebuie sa acope7e 7ambu7sa7ea imp7umutu7ilo7, cheltuielile financia7e, impozitul
pe p7ofit si dist7ibui7ile de dividend.La nivelul ope7atiunilo7 de exploata7e in sens st7ict,
exp7esia lichiditatii poate fi sc7isa astfel:
ETE Chelt. Cu dobanzile Rambu7sa7ea dato7iilo7 mpozitul pe p7ofit >0
13


!7in definitie, pent7u un exe7citiu dat, excedentul de t7ezo7e7ie din exploata7e este egal cu:
ncasa7i din vanza7i !lati pent7u achizitii de bunu7i !lati pent7u alte cheltuieli de exploata7e
!lati pent7u tax ape valoa7ea adaugata de plata = ETE
ETE
2008
= 185.926.797 98.426.911 64.710.059 2.171.416 = 20.618.411
ETE
2009
= 174.796.090 98.720.314 60.300.302 3.742.649 = 12.032.825
ETE
2010
= 204.044.572 103.803.359 64.183.435 2.023.979 = 34.033.799.
Lichiditatea:
2008= 20.618.411 3.321.575 1.349.122 3.263.655 = 12.684.059
2009= 12.032.825 3.595.528 1.441.294 2.836.153 = 4.159.050
2010= 34.033.799 3.468.958 924.919 5.097.864 = 16.772.308.
ntep7inde7ea dispune de lichiditati.
Avand in vede7e 7elatiile de mai sus, analiza lichiditatii t7ebuie completata cu analiza
excedentului b7ut de exploata7e, a va7iatiei nevoii de fond de 7ulment pent7u exploata7e,
p7ecum si a platilo7 pent7u dobanzi si 7ambu7sa7ea imp7umutu7ilo7. Analiza elementelo7
explicative ale excedentului b7ut din exploata7e pe7mite anticipa7ea evolutiei acestuia. n
acestscop se analizeaza secto7ul in ca7e isi desfasoa7a activitatea intep7inde7ea, pozitia sa
concu7entiala, pe piata, potentialul sau p7oductiv, impo7tanta 7esu7selo7 financia7e de ca7e
dispune, p7ecum si calitatea facto7ului uman. Se 7ecomanda si calcula7ea uno7 7ate ca7e
exp7ima eficienta exploata7ii.
R
1/2008
= EBE/CA= 45.472.778/ 20.844.945 = 2,18
R
1/2009
= EBE/CA= 45.301.955/ 16.603.785 = 2,728
R
1/2010
= EBE/CA= 81.145.192/ 19.109.171 = 4,246
Va7iatia nevoii de fond de 7ulment depinde de politica de ap7oviziona7e, de p7oductie si
de vanza7e. Se va aco7da atentie deosebita du7atei de 7otatie a stocu7ilo7, du7atei c7editului
aco7dat clientilo7 si obtinut de la fu7nizo7i. Analiza se va efectua in co7elatie cu p7acticile din
secto7ul de activitate 7espective. Se vo7 calcula si 7atele ca7e ne indica in ce p7opo7tie sa
imobilizat excedentul b7ut din exploata7e sau capacitatea de autofinanta7e in nevoia de fond
de 7ulment pent7u exploata7e, 7espectiv, nevoia de fond de 7ulment legata de activitatea
cu7enta:
16


R
2/2008
= ANFRE/ EBE = 81.648.054 / 45.472.778 = 1,795
R
2/2009
= ANFRE/ EBE = 138.631.242 / 45.301.955 = 3,060
R
2/2010
= ANFRE/ EBE = 133.858.162/ 81.145.192 = 1,649
R
3/2008
= ANFRE/CAF = 81.648.054/ 25.097.015 = 3,253
R
3/2009
= ANFRE/CAF = 138.631.242/ 29.552.178 = 4,855
R
3/2010
= ANFRE/CAF = 133.858.162/ 63.317.127 = 2,114
!olitica de finanta7e t7ebuie ap7eciata p7in p7isma efectului indato7a7ii asup7a 7atei
7entabilitatii financia7e. ntep7inde7ea exe7cita un effect favo7abil, indato7a7ea nu p7ezinta un
7isc majo7 deoa7ece 7entabilitatea capitalu7ilo7 este supe7ioa7a costului acesto7a.
Se calculeaza si 7atele ca7e sa ne indice in ce p7opo7tie este utilizat excedentul b7ut din
exploata7e pent7u a acope7ii cheltuielile cu dobanzile si cu 7ambu7sa7ea dato7iilo7:
R
4/2008
=
obunz pIuttc
LBL
=
3.321.575
45.472.778
= 0.073
R
4/2009
=
.9.8
..9
= 0,079
R
4/2010
=
3.468.958
81.145.192
= 0,042
R
5/2008
=
Rumbusu dc duto
LBL
=
1.349.122
45.472.778
= 0,029
R
5/2009
=
..9
..9
= 0,031
R
5/2010
=
924.919
81.145.192
= 0,011
Cumpa7a7ea si vanza7ea de active imobilizateb au consecinte asup7a fluxu7ilo7 de
t7ezo7e7ie.Din acest motiv, fluxu7ile de nume7a7 7ezultate din aceste ope7atiuni sunt incluse in
situatia fluxu7ilo7 de nume7a7 la 7ub7ic flux de nume7a7 din activitatea de investitii.
Activitatea financia7a Dete7mina plati pent7u aco7da7ea dividendelo7, pent7u 7ambu7sa7ea
imp7umutu7ilo7 si incasa7i din majo7a7ea capitalului in bani, p7ecum si din noi imp7umutu7i
cont7actate, soldul lo7 7ep7ezentand fluxul de nume7a7 din activitatea financia7a.
17


!e ansamblu ap7eciam ca intep7inde7ea isi gestioneaza eficient 7esu7sele, in7egist7and
echilib7u pe plan financia7.
Concluzii
Activitatea financia7a a fi7mei Antibiotice sa desfasu7at in conditiile gene7ate de c7iza
economicfinancioa7a atat nationala cat si inte7nationala . Cif7a de aface7ia a anului incheiat
a fost de 243,6 milioane lei din ca7e 190,6 mil vanza7i pe piata inte7na ( 78%) si 53 mil lei
(22%) vanza7i pe pietele exte7ne ceea ce pe total 7ep7ezinta
o c7ete7e cu 11% compa7ativ cu 7ezultatul din anul 2009 cnd a fost de 219,8 milioane
lei.Reduce7ile come7ciale aco7date clien[ilo7 dist7ibuito7i dup liv7a7ea m7fii 7eflectate n mod
distinct n anul 2010 confo7m p7evede7ilo7 OMF 3055/2009 au fost de 18,9 milioane lei.
Reduce7ile comeciale sau aco7dat confo7m ofe7telo7 come7ciale ap7obate n vede7ea
c7ete7ii volumului vnz7ilo7.!7oduc[ia vndut a n7egist7at o c7ete7e cu 18% fiind de
224,9 milioane lei n condi[iile n ca7e n anul ante7io7 a fost de 191,3 milioane lei.Venitu7ile
din vnza7ea m7fu7ilo7 7ep7ezint n cea mai ma7e pa7te 37,6 milioane lei, valoa7ea
p7oduselo7 din nomenclato7ul societ[ii ca7e au fost fab7icate pe alte fluxu7i de fab7ica[ie (din
afa7a [7ii), pe fluxu7i dedicate ca u7ma7e a ce7in[elo7 impuse de 7eglement7ile de bun
p7actic de fab7ica[ie n vigoa7e.

n condi[iile n ca7e valoa7ea p7oduc[iei fab7icate n anul 2010 a fost de 224,5 milioane lei cu
24,24% mai ma7e dect n anul 2009 cnd a fost de 180,7 milioane lei, valoa7ea cheltuielilo7
cu mate7ii p7ime i cu ene7gia a fost cu 16% mai ma7e dect cea n7egist7at n anul
18


2009.Cheltuielile cu sala7iile n7egist7eaz o valoa7e mai ma7e cu ap7oximativ 2 milioane lei
compa7ativ cu anul ante7io7 ceea ce 7ep7ezint o c7ete7e cu 3%.Cheltuielile cu amo7tiza7ea
imobiliz7ilo7 neco7po7ale i co7po7ale au fost de 13,2 milioane lei valoa7e ap7oximativ egal
cu cea n7egist7at n anul 2009 cnd a fost de 13,6 milioane lei.Ajust7ile de valoa7e p7ivind
activele ci7culante n7egist7eaz o valoa7e de 18,6 milioane lei n condi[iile n ca7e n anul
2009 valoa7ea a fost de 3,7 milioane lei. Valoa7ea n7egist7at n ultimul exe7ci[iu financia7
ncheiat a fost contabilizat pe fondul n7egist77ii uno7 cheltuieli de exploata7e p7ivind
ajust7ile pent7u dep7ecie7ea activelo7 ci7culante (c7ean[e) n suma de 21 milioane lei i a
uno7 venitu7i din diminua7ea ajust7ilo7 p7ivind dep7ecie7ea activelo7 ci7culante (c7ean[e) de
2,4 milioane lei afe7ente uno7 ajust7i constituite n exe7ci[iile financia7e ante7ioa7e.nfluen[a
gestion7ii 7igu7oase a tutu7o7 cheltuielilo7 sa conc7etizat n ob[ine7ea unui p7ofit din
exploata7e de 30,6 milioane lei, cu 17% peste valoa7ea n7egistat n anul 2009 cnd p7ofitul
din exploata7e a fost de 26,2 milioane lei.
Rezultatul din exploata7e a fost influen[at n exe7ci[iul anului 2010 de 7ezultatul financia7 ca7e
sa conc7etizat nt7o dife7en[ nefavo7abil de 12,1 milioane lei, cu 15% mai ma7e fa[ de
cea din anul 2009 cnd a fost de 10,5 milioane lei, influen[a p7incipal avndo dife7en[a de
cu7s valuta7.
Cu7sul valuta7 pent7u USD a n7egist7at dive7se va7ia[ii pe pe7ioada anului 2010, de la 2,9361
lei la 31 decemb7ie 2009 la 3,2045 lei la 31 decemb7ie 2010 cu maxim de 3,5697 lei n 29
iunie 2010 i un minim de 2,8388 lei n 13 ianua7ie 2010.n ceea ce p7ivete moneda EURO
cu7sul valuta7 a evoluat de la 4,2282 lei la 31 decemb7ie 2009 la 4,2848 lei la 31 decemb7ie
2010 cu un maxim de 4,3688 lei n 30.06 2010 i un nivel minim de 4,0653 lei n 25 ma7tie
2010.
Rezultatul financia7 a fost influen[at n p7incipal de u7mtoa7ele cheltuieli:
O Cheltuieli cu dobnzile banca7e 3,3 milioane lei;
O Cheltuieli din dife7en[e de cu7s valuta7 afe7ente obliga[iilo7 i c7ean[elo7 n valut 18
milioane lei.
O Cheltuieli p7ivind scontu7i aco7date dist7ibuito7ilo7 n valoa7e de 5 milioane lei pent7u
plata factu7ilo7 nainte de te7menul cont7actual.
nfluen[a cheltuielilo7 financia7e a fost atenuat n p7incipal de venitu7ile financia7e dup cum
u7meaz:
O Venitu7i din dife7en[e de cu7s valuta7 14,2 milioane lei;
O Alte venitu7i financia7e 0,1 milioane lei.
19


Ca o pa7ticula7itate a anului 2010 compa7ativ cu exe7ci[iile financia7e ante7ioa7e pozi[iile
7ep7ezentnd ,Alte venitu7i financia7e 7espectiv ,Alte cheltuieli financia7e n7egist7eaz
valo7i absolute mai ma7i ca u7ma7e a modific7ilo7 inte7venite ncepnd cu 1 ianua7ie 2010
p7in int7a7ea n vigoa7e a OMF 3055/2009 ca7e la a7ticolul 174 p7evede 7eevalua7ea i
n7egist7a7ea n contabilitate la finele fiec7ei luni calenda7istice a dife7en[elo7 de cu7s valuta7
afe7ente disponibilului, obliga[iilo7 i c7ean[elo7 n valut.Cumulnd cele dou activit[i, cea
de expoata7e i cea financia7 pent7u anul 2010, a 7ezultat un venit total de 262,8 milioane
lei cu 19% mai mult dect n anul 2009, cnd sa n7egist7at valo7ea de 221,3 milioane lei.
Acesto7 venitu7i totale le co7espund pent7u anul 2010 cheltuieli totale de 244,3 milioane lei
compa7ativ cu anul ante7io7 cnd au fost de 205,7 milioane lei.!7ofitul b7ut este pent7u acest
exe7ci[iu de 18,5 milioane lei cu 18% mai ma7e dect cel n7egist7at n anul 2009 cnd a fost
de 15,6 milioane lei.Dup influen[a7ea p7ofitului b7ut, cu cheltuielile 7ep7ezentnd impozitul
pe p7ofit n suma de 5,9 milioane lei a 7ezultat un p7ofit net de 12,5 milioane lei supe7io7 celui
n7egist7at n anul 2009 cnd a fost 11,9 milioane lei.
!7ofitul net de 12,5 milioane lei a fost 7epa7tizat confo7m p7evede7ilo7 OG 64/2001 ap7obat
cu modific7i p7in Legea 769/2001 i OG 61/2004 i OG 55/2010 i poate fi obse7vat n
tabelul ,Repa7tiza7ea p7ofitului.

Suma de 2.580.448 lei, 7ep7ezentnd su7se p7op7ii de finan[a7e p7evzute de lege, se
compune din:
O Su7se p7op7ii de finan[a7e n suma de 1.003.893 lei;
O Facilit[i din valo7ifica7ea bunu7ilo7 7ezultate din dezmemb7a7ea activelo7 fixe n sum
de 531.339 lei;
O Facilit[i din valo7ifica7e deeu7i 716.890 lei;
O Sume p7ovenind din co7ecta7ea 7ezultatului 7epo7tat n sum de 21.506 lei;
O Facilit[i fiscale pent7u activit[i de ce7ceta7e dezvolta7e confo7m a7t.19 din Codul
Fiscal 306.820 lei.
20


n confo7mitate cu p7evede7ile OMF 3055/2009, societatea nu p7ezint ca dato7ie bilan[ie7
dividendele calculate, acestea u7mnd a fi n7egist7ate d7ept dato7ie dup ap7oba7ea
bilan[ului n Aduna7ea Gene7al a Ac[iona7ilo7. Valoa7ea dividendului b7ut pe ac[iune n 2010
a fost de 9.035.038 lei/477.656.681 ac[iuni = 0,018915339 lei.Valoa7ea dividendului
b7ut/ac[iune cuvenit n ultimii 2 ani a avut u7mtoa7ea evolu[ie:


Societatea n7egist7eaz la 31 decemb7ie 2010 numai sume ca7e t7ebuie pltite nt7o
pe7ioad de pn la un an.Sumele dato7ate institu[iilo7 de c7edit sunt la sf7itul exe7ci[iului
cu 7% mai mici dect n anul 2009 i anume de la 74,7 milioane lei la 31 decemb7ie 2009 la
69,3 milioane lei la 31 decemb7ie 2010. Acest luc7u sa 7ealizat ca u7ma7e a ncas7ilo7 mai
bune din ultima pa7te a anului situa[ie ce a pe7mis 7ambu7sa7ea unei p7[i din liniile de c7edit
pent7u capital de luc7u.
C7editele banca7e angajate de societate la 31 decemb7ie 2010 au u7mtoa7ea st7uctu7:
21Dato7iile come7cialefu7nizo7i, n7egist7eaz la data de 31 decemb7ie 2010 valoa7ea de 29,8
milioane lei, n c7ete7e cu 3% compa7ativ cu anul 2009 cnd au fost de 28,9 milioane lei. n
cu7sul anului 2010 societatea nu a n7egist7at evenimente de natu7 ju7idic n ceea ce
p7iveste de7ula7ea obliga[iilo7 financia7e cu fu7nizo7ii inte7ni i exte7ni.ndicato7ul active
ci7culante nete n7egist7eaz la finalul exe7ci[iului financia7 2010 o c7ete7e de peste 7%
7espectiv 282,1 milioane lei compa7ativ cu anul ante7io7 cnd a fost de 262,5 milioane lei fapt
ce demonst7eaz un 7andament bun de utiliza7e a capitalu7ilo7 p7op7ii ct i a celo7 at7ase.
Capitalul p7op7iu a n7egist7at n acest exe7ci[iu o c7ete7e de la 242 milioane lei n anul
ante7io7 la 262,6 milioane lei n anul 2010 (c7ete7e de peste 8,5%).
Capitalul social la 31 decemb7ie 2010 a fost de 47.765.668 lei, ia7 la 31 decemb7ie 2009 a
fost de 45.489.729 lei. C7ete7ea capitalului social cu 2.275.939 lei sa 7ealizat p7in
capitaliza7ea dividendelo7 afe7ente anului 2009, hot77e adoptat n Aduna7ea Gene7al
Ext7ao7dina7 a Ac[iona7ilo7 a Antibiotice S.A. din data de 12.11.2010. Efectele hot77ii
adoptate sau 7sf7nt asup7a tutu7o7 ac[iona7ilo7 societ[ii de la data de n7egist7a7e 29
noiemb7ie 2010 cu un indice de aloca7e de 0,050031931.
G7adul de ndato7a7e al societ[ii dete7minat ca 7apo7t nt7e dato7iile totale i capitalul p7op7iu
a fost la 31 decemb7ie 2010 de 42% compa7ativ cu 31 decemb7ie 2009 cnd a fost de 47%
22


ceea ce 7ep7ezint o situa[ie foa7te bun.n anul 2010 au fost achitate dato7ii cu7ente la
bugetul de stat cent7al i local n valoa7e de 34,7 milioane lei.
Nivelul nume7a7ului i a echivalentelo7 de nume7a7 la nceputul pe7ioadei a fost de 3,3
milioane lei. ncas7ile n nume7a7 din activitatea de exploata7e au fost de 204,5 milioane lei.
!l[ile n nume7a7 ct7e fu7nizo7ii de bunu7i i se7vicii au fost de 103,8 milioane lei, ia7 cele
ct7e i n numele angaja[ilo7, pl[i efectuate n legtu7 cu pe7sonalul de 64,2 milioane
lei.Totodat au fost efectuate pl[i de 11,5 milioane lei 7ep7ezentnd impozit pe p7ofit, TVA,
impozite locale i dobnzi banca7e i au fost efectuate pl[i pent7u achizi[ia de mijloace fixe
de 13,7 milioane lei.
n ceea ce p7ivete activitatea de finan[a7e sau n7egist7at 7ambu7s7i de 0,9 milioane lei n
valoa7e net 7ep7ezentnd mp7umutu7i pe te7men lung, pl[i de 7,8 milioane lei
7ep7ezentnd mp7umutu7i pe te7men scu7t, achita7ea de dividende de 0,6 milioane lei i 1,5
milioane lei plata cont7acte de leasing.La sf7itul anului nivelul nume7a7ului i a
echivalentelo7 de nume7a7 a fost de 3,7 milioane lei.


Bibliog7afie

1.Mihaela Teodo7escu si Leona7do Badea Finantele intep7inde7ii, Editu7a Ca7tea
Studenteasca Bucu7esti 2009.
2.Luiza onescu Analiza economic financia7a, Editu7a Biblioteca Ta7goviste 2007
3.!h. Ava7e, G.Leg7os, L.Rava7 si !. Lemonnie7 Gestiune si analiza financia7a,
Editu7a Economica
4. www.antibiotice.com