Sunteți pe pagina 1din 4

ICONO

IUD
Pasaje sc
(interpret
iudaic

Bibliografie selectiv

BELTING, Hans, Image et culte. Une histoire de limage avant lepoque de lart, traduit de l`allemand par Frank Muller, Les editions du
CerI, Paris, 2007
BESANON, Alain, Imaginea inter:is. Istoria intelectual a iconoclasmului de la Platon la Kandinsky, traducere din Irancez de Mona Antohi, Ed.
Humanitas, Bucuresti, 1996
BIGHAM, Steven, Early Christian Attitudes toward Images, Orthodox Research Institute, RollinsIord, New Hampshire, 2004
BCIKOV, V.V., Estetica antichittii tar:ii. Secolele II- III, traducere de Lucian Dragomirescu, preIat de Ion Ianosi, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1984
DUR, Pr. Asist. Dr. Nicolae, Teologia icoanelor in lumina traditiei dogmatice i canonice ortodoxe, n Ort XXXIV (1982), nr. 1, pp. 65-73
GRABAR, A., Iconoclasmul bi:antin. Dosarul arheologic, traducere romneasc de D. Barbu, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1981
IONESCU-BERECHET, SteIan, T gion mandlion. istoria unei traditii, n ST VI (2010), nr. 2, pp. 109-186
Idem, 'ederea Celui nev:ut. de la interdictia Decalogului la icoana lui Hristos, n vol. Cinstirea sfintelor icoane in Ortodoxie. Retrospectiv istoric,
momente cruciale de stabilire a teologie icoanei i de cri: mafor, 1220 de ani de la Sinodul al 'II-lea ecumenic, Sesiunea anual a Comisiei
Romne de Studiu si Istoria crestinismului, Centrul social-cultural SIntul Paisie de la Neamt, Mnstirea Neamt, 13-15 septembrie 2007, Ed.
Trinitas, Iasi, 2008, pp. 9-46
Idem, Icoana ,nefcut de man` a lui Hristos, epifanie a Cuvantului intrupat, n ,Ortodoxia LIX (2008), nr. 1-2, pp. 161-171
MANEA, Vasile, Icoana lui Hristos cea nefcut de man, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2011
MURRAY, Charles (1977), Art and the Early Church, n 'Journal oI Theological Studies 28, pp. 303-45
RDULESCU, Remus, Icoanele in Biserica cretin primar, n vol. Cinstirea sfintelor icoane in Ortodoxie., pp. 47-64
RMUREANU, I., Cinstirea sfintelor icoane in primele trei secole, n ST XXIII (1971), nr. 9-10, pp. 621-671
SEMEN, Pr. ProI. Dr. Petre, Temeiuri scripturistice al artei iconografice bi:antine, n TV X/LXXVI (2000), nr. 1-6, pp. 96-111
USPENSKY, L., Teologia icoanei, traducere romneasc de Th. Baconsky, Ed. Anastasia, Bucuresti, 1994
WEITZMANN, K., & KESSLER, H.L., The Frescoes of the Dura Synagogue and Christian Art, Dumbarton Oaks research Library and Collection,
Washington D.C., 1990
%exte ale apologe(ilor creytini invocate drept argument n teoria iconofobiei Bisericii primare

1. ARISTIDE DIN ATENA, Apologia I, XIII (transcendenta absolut a lui Dumnezeu; eroarea idolatriei)
2. SI. JUSTIN MARTIRUL SI FILOZOFUL, Prima Apologie IX (critica idolatriei), LV (prezenta semnului Crucii)
3. TATIAN ASIRIANUL, Cuvant ctre greci XXXIII-XXXIV (critica idolatriei)
4. ATENAGORA ATENIANUL, Solie in favoarea cretinilor XVII (plsmuirea statuilor zeilor)
5. SI. IRINEU DE LYON, mpotriva ere:iilor I, 25,6 (existenta si cinstirea de ctre carpocratieni a unui portret al Domnului
executat la ordinul lui Pilat)
6. MINUCIU FELIX, Octavius XXXII (absenta reprezentrilor materiale ale lui Dumnezeu)
7. CLEMENT ALEXANDRINUL, Protreptic
a. IV (critica idolilor si a idolatriei)
b. VI, 71. 2-3 (imposibilitatea vederii lui Dumnezeu)
c. X, 98, 2-4 (critica idolatriei-idolii versus omul imago Dei)
8. Idem, Pedagogul III, XI, 59. 2-60.1 (recomandarea reprezentrilor simbolice)
9. Idem, Stromate
a. V, V, 28. 4-6 (Dumnezeu nu trebuie cinstit prin materie)
b. VII, V, 28.1-4 (critica mestesugului idolatru)
10. TERTULIAN, Despre idolatrie, III-IV (critica idolilor si idolatriei)
11. Idem, Despre spectacole 23, 5 (interdictia Decalogului)
12. Idem, Contra lui Marcion II, XXII; III, XVIII, 7 (reprezentrile simbolice veterotestamentare)
13. Idem, Despre modestie, VII, X, 12-13 (reprezentarea Bunului Pstor pe potire)
ORIGEN, Omilii la cartea Ieirii, VIII, III (interpretarea poruncii a II-a a Decalogului)
Idem, Contra lui Celsus, cartea a IV-a, 31; cartea a VII-a, 54-56; cartea a VIII-a, 17-18 (critica idolatriei)
16. IPOLIT ROMANUL, Traditia apostolic XVI
17. SI. CIPRIAN AL CARTAGINEI
18. METODIU DE OLIMP
19. LACTANTIU
20. SINODUL DE LA ELVIRA (306), can. 36
21. ARNOBIU DE SICCA