Sunteți pe pagina 1din 6

1 Notiunea si componentele strategiei. Strategia provine d.p.d.v. etimologic de la grecescul strat.....

care in antichitate reprezenta un conducator in armata in timp aceasta notiune a fost preluata si in alte domenii ca de ex in teoria matematica a jocurilor in care ea presupune identificare unui plan complet care specifica optiunile fiecarui jucator. Componentele strategiei sunt: -misiunea firmei repr expresia generala a ratiunii de a exista in cazul firmei respective -obiectivele repr starii viitoare ale activ dintr-o firma -resursele realizarii strategiei:resursele umane, res materiale, res financiare, res informationale -avantajul competitiv det produse sau servicii superioare in comparatie cu maj concurentilor -termenele stabilite pt realizarea strategiei. 2 Diferenta dintre politica si strategiei In general politica repr anumite deosebiri fata de strategie in cele mai multe cazuri politica fiind o componenta a strategiei. Deci deosebirile constau in -termenele de realizare. Orizont de timp mai redus pt politica -volum mai mic de resurse -nivel ridicat de obligativitate a indeplinirii sarcinilor -grad de detaliere mai pronuntat in cazul politicilor In concluzie politica repr orientarea clara a echipei manageriale d.p.d.v. a actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda intr-o perioada mai scurta de timp in vederea atingerii obiectivelor. 3 Clasificarea strategiilor In fc de sfera de cuprindere: a)strat globale care se elaboreaza si implementeaza la nivelul intregii firmei b)strat partiale care se refera la anumite compartimente din firma sau la anumite tipuri de activ Dupa dinamica obiectivelor incorporate: a) strat de crestere prin care se stabilesc nivele ale obiectivelor superioare d.p.d.v. cantitativ si/sau calitativ fata de indcatorii realizati in perioada anterioara b)strat neutrala se implementeaza de catre firmele care doresc sa-si mentina performantele si niv indicatorilor la acelasi nivel cu perioada anterioara c)strat de redresare repr orientarea stabilita de o firma pt perioada urm prin care se vizeaza tranf evolutiilor negative din per anterioara in evolutii pozitive prin care se atinge nivel de profitabilitate avut in trecut d)strat defensiva prin care firmele isi reduc seminificativ nr activ eco pe care le desfasoara. 4 Clasific strat in fc de dinamica portofoliului de afaceri a)strat de concentrare desemneaza focalizarea activ firmei in sfera unui sg produs sau serviciu respectiv utilizarea unei sg tehnologii b)strat diversificarii marcheaza extinderea sferei activ unei firme in arii conexe sau diferite de cele ale activ curente. Aceasta diversificare a activ conexese poate implementa printr-o start de integrare pe verticala sau printr-o strat de integrare pe orizontala.

Strat de integrare pe verticala : -integrarea pe verticala in amonte se implementeaza at cand firma patrunde in zona activ a furnizorilor ei -integrarea e verticala in aval presupune ca firma sa patrunda in zona de afaceri a clientilor sai. Strat de integrare pe orizontala consta in adaugarea la propriile activ desfasurate a unor activ asemanatoare ce sunt preluate de la concurentii de pe piata. 5 Etapele de implementare a strategiei A. fundamentarea strategiei presupune o evaluare detaliata a situatiei actuale din cadrul firmei prin intermediul analizei diagnostic a mediului extern si amediului intern a firmei. Analiza diagnostic a unui sistem eco presupune identificarea pct tari si apct slabe avand ca pct de pornire niste criterii de eficenta eco B. formularea strategiei presupune in mod obligatoriu abordarea unei viziuni strategice prin care sa se formuleze miiunea si obiectivele strategiei Pornind de la obiectivele strat se face o evaluare alternativelor strategice astfel incat la sf acestei etape sa se contureze alternativa cea mai afcienta si sa se dimensioneze resursele financiare, materiale , umane si informationale C. implementarea strat: -componenta formala repr ansamblu de activ si de masur necesare realizarii abiectivelor, esalonarea lor in timp si repartzarea acestora pe executanti -componenta informala presupune informarea si mobilizarea resursei umane din cadrul firmei in vederea realizari abiective D. evaluarea strat presupune cuantificarea eficientei implementarii strategiei prin diversi indicatori cu aj carora se poate face o comparatie reala intre obiectivele stabilite in etapa a ll a si rezultatele obtinute dupa implementare. 6 Autofinantarea este cel mai raspandit principui de finantare prin care firma isi autosustine dezvoltarea. Aceasta vizeaza repartizarea unei parti sau in totalitate a profitului obtinut din activ anterioare si posibilitatea utilizarii unor val eliberate in urma amortizarilor aferente imobilizarilor Sursele destinate autofinantarii provin in general din excedentul monetat dintr-o anumita perioada in care fluxurile pozitive sunt mai mari decat cele negative astfel ajungem la un excedent brut de exploatare care poate fi det pe 2 cai: -ca dif intre incasarile totale si chelt totale efectuate -un cash-flow pozitiv 7 Creditul bancar repr o modalitate fregventa de finantare a ag eco. Acestea se acorda pe baza unui contract de creditare in care se stipuleaza -partile implicate -tipul creditului si marimea acestuia -modalitatea d restituire si dobanzile calculate pt fiecare perioada -alte aspecte legate de o eventuala perioada de gratie, si comisioanele -destinatia creditului -garantiile prezentate de debitori -eventuale penalizari care pot aparea in urma nereturnarii ratelor de credit -solutionarea eventualelor litigii Anterior acordarii creditului clientul constituie subiectul unei analize e bonitate in cadrul careia banca ii realizeaza un diagnistic fin detaliat al activ eco fin pornind

de la situatiile financ anuale pe min ultimii 3 ani anteriori si eventual plau de afaceri prezentat si care va fi finantat din credit. 8 Formele leasingului 1)in fc de pozitia furnizorului -leasingul indirect-care este practicat de soc specializate in operatiuni de leasing care preiau atat fc de creditare cat si cele prestate de servicii asimilate achizitionarii unor bunuri -leasingul direct- intervine intr-o rel directa dintre producator si client, clientul respectiv utilizatorul bunului are avantajul de a negocia direct cu furnizorul valoarea contractului, modalitatea de plata si caracteristicile bunului preluat de leasing. D p d v al furnizorului activ acestuia se extind si asupra aspectelor financiare inclusiv asupra riscurilor ce decurg din aceste operatiuni 2) in fc de natura contractului -leasingul financiar-presupune ca furnizorul sau soc de leasing pastreaza proprietatea asupra bunului care face obiectul contractului -leasingul operational- conform caruia utilizatorul achizitioneaza bunul pe care la inchiriat platind in final o val reziduala ce repr echivalentul val ramasa dupa utilizare. Acest tip de leasing este mai avantajos pt clenti pt ca intra in proprietatea acestuia si se poate amortiza. 9 Forme speciale de leasing 1) LEASE-BACK repr operatiunile prin care proprietarul avand dificultati financiare temporare isi vinde firma unor soc de leasing si simultan o inchiriaza.scopul acestie forme de leaing este de a transforma fondurile imobilizate in fonduri disponibile 2) TIME-SHARING repr un ansamblu de operatiuni prin care se inchireaza simultan de catre mai multe firme un bun de val foarte ridicata si care nu este utilizat permanent de un sg utilizator . Avantajele utilizarii acestei forme de leasing sunt in primul rand financiare legate de perioada limitata de contractare in decursul unui an. 3) RENTING presupune operatiuni de leasing pe termen scurt si foarte scurt si includ inchirieri cu ziua, ora etc. 10 Factoringul Este o alternativa de finantare a firmei pe termen scurt si desemneaza operatia prin care o firma denumita aderent transfera proprietatea creantelor sale unei alte soc denumita facto(unitati bancare). Factorul are obligatia de achitare a acestor creante catre aderent mai putin un comision denumit AGIO val creantelor va fi ulterior incasata de banca de la clientii aderentului. In general factoringul este un mecanism de finantare care urmareste obt de lichiditati din vanzarea de de facturi si a caror scadenta nu trebuie sa depaseasca 180 zile eliminadu-se astfel anumite riscuri legate de insolvobilitatea unor clenti. In general operatiunea de factoring indeplineste 4 fc principale: -finantarea activitatii curente , incasarea contravalorii creantelor -gestionarea actorilor comerciali -diminuarea riscului de credit -preluarea sarcinii e a recupera la termen creantele cesionat

11 Imprumutul obligatar Constituie modalitatea principala de indatorare a ag eco pe termen lung. Imprumutul obligatar se diferentiaza de imrpumutul clasic datorita urm caracteristici: -in cazul unu imprumut clasic, creditorul este unic, find vb in general de o banca sau un itermediar financiar specializat. Emisiunea de obligatiuni reuneste o maa de creditori i un sg debitor. -obligatiunea este un titlu de creanta negociabil pe piata de capital secundara. Prin urmare recuperarea investitiei in obligatiuni este posibila spre deosebire de imprumutul clasic, inainte de csdenta la pretul pietei Detinerea unei obligatiuni ii da dreptul detinatorului ei: -de a incasa o dobanda fixa numita cupon -de a primmi la o data determinanta valoarea nominala a obligatiunii care este de fapt o suma cu acre a fost creditat emitentul Obligatiunille sunt emise de stat, autoritati locale sau firme. Statul si administratiile locale emit obligatiuni pt a finanta lucrari si echipamente costisitoare. Intreprinderile emit obligatiuni, cel mai adesea, pt a evita cresterea capitalului prin emisiunea de actiuni care risca sa modifice structura puterii, ele preferand sa-si multiplice mici creditori pt un imprumut substantial, decta sa se imprumute la un partener exigent si puternic, cum este banca. Obligatiunile pot asigura pt cumparatori o dobanda fixa sau variabila. Garantarea obligatiunilor este asigurata de un grup de garanti, constituit ca un sindicat de garantare si plasare aobligatiunilor. Emitereaobligatiunilor si mobilizarea de capitaluri reprezinta piata de capital primare. La fel ca si actiunile, obligatiunile pot fi comecializate de catrea posesori la burse de vallori, aceste tranzactii reprezentand piata de capital secundara. Rascumpararea obligatiunilor se poate face la o scadenta finala stabilia sau in transe, la anumite intervale de timp. 12 Principalele elemente tehnice ale imprumutului obligatar sunt: -suma imprumutata si nr obligatiunilor emise, stabilite in fc de necesitatile de fonduri, capacitatea de rambursare a intreprinderii si posibilitatile de absortie ale pietei financiare -termenul de rambursare se stabileste in fc de nevoile de acoperit si de persistenta in timp a acestora -rata dobanzii la obligatiuni este fixata de catre soc comerciala emitenta impreuna cu fiduciarul tinand cont de randamentul dorit de catre investitori, de rata dobanzi de pe piata finaciara, de riscul asociat activitatii intreprinderii si de data imprumutului Valoarea nominala a obligatiunilor este cea care apare inscrisa pe titlu. In fc de aceasta se calculeaza dobanda anual sau simestrial, sub forma de cupone -pretul de emisiune cuprinde costul operatiunii de emitere a titlurilor si comisioanele de palsare a acestora -conditiile de rambursare a datoriei, in fc de care se stabileste planul efectiv de rambursare a imprumutului 13 Clasificare investitiilor

D.p.d.v al eficientei investitia masoara corelatia care se stabileste intre resusrele implicate intr-o activitate eco denumita si efort investitional si efectele produse in urma derularii activ eco si care se concretizeaza in indicatori de eficienta eco. Claificare investitilor se face dupa urm criterii: 1-dupa natura lor: -investitii materiale -investitii finaciare -investitii imateriale 2-dupa scopul urmarit -investitii productive destinate activ de exploatare-investitii social-culturale sau reproductive 3- dupa sursele de finantare -investitii din surse proprii -investitii din surse atrase 4-dupa obiectul urmarit -investitii de dezvolare prin achizitionarea de imobilizari destinate unei activ eco noi 14 clasificarea indicatorilor de apreciere a eficientei investitiilor 1 dupa modul de exprimare -ind cantitativi -ind valorici 2 dupa imp ind utilizati in comensurarea eficentei investitilor: -ind cu caracter general -indicator de baza -ind specifici pe ramuri de activitate 15 Indicatori cu caracter general 1 Capacitatea de productie repr productia maxima de o anumita structura si calitate pe care o poate realiza o unitate de prod in decursul unui interval de timp si in anumite conditii tehnico-eco. 2 Profitul in sens restrans profitul repr diferenta dintre venituri si cheltuieli. 3 Rentabilitatea repr capacitatea unei firme de a obtine profit respectiv de a avea venituri de pe urma vanzarilor de prod si servici a. i. Sa se acopere coturile de producite aferente realizari acestora si firma sa ramana cu un surplus 4 Costul de productie repr totalitatea chelt ocazionate de consumul de factori de prod necesari pt obtinearea si desfacerea produselor si servicilor. Factori de productie sunt: factorul munca , natura, capital. 5 Nr de angajati 6 Productivitatea muncii care se calculeaza ca raport intre volumul producitei si nr de angajati 16 Indicatori eco de baza 1 Val totala a investitiei exprima marimea fondurilor necesare pt realizarea unui obiectiv de investitii. Valoric el repr totalitatea resurselor care se vor consuma pt realizarea unui obiectiv de investitii din momentul inceperii acestuia pana cand el este dat in functiune.

2 Durata de executie a investitiei repr perioada de timp dintre momentul inceperii investitiei si pana in momentul intrarii acesteia in functiune. Aceasta durata este f imp a fi stabilita corect in senul ca prelungirea acestei perioade va genera o val a resurselor in general mai mare iar, stabilirea une perioade prea scurte de realizare a investitiei poate duce la nerealizarea obiectivelor partiale propuse initial. 3 Durata de viata sau de functionare a obiectivului investitional repr perioada in care obiectivul investitional dupa ce a fost pus in functiune este utilizat conform destinatiei sale initiale. 4 Investitia specifica repr raportul dintre efortul invest si efectul obtinut in urma punerii in functiune a obectivului de investitii. 5 Termenul de recuperare a investitiei repr un indicator care exprima durata de functionare a obictivului de investitii necesara pt recuperarea al capitalului investit din profitul realizat. 6 Randamentul eco al investitiei este un indicator de substanta eco utilizat pt compararea fondurilor de nvesttii consumate cu profitul obtinut pe intreaga perioada de functionare a investitiei. 17 Elementele planului de afaceri -rezumatu planului de afaceri -descrierea intreprinderii -produsele realizate si servicile prestate -activ de marketing si vanzare -mn operational -mn intreprinderii -analiza finaciara -oferta finala sau antrprenoriala 18 Princ fc pe care le indeplineste un studiu de fezabilitate -evaluarea riscului -intelegerea nevoilor clientului -necesitatea produsului/serviciului -indentificare punctelor slabe/forte ale produsului/serviciului -consumul produsului/serviciului -concurenta deja existenta -pretul de comercializare al produsului/serviciului.