Sunteți pe pagina 1din 68

NTREBRI sI RSPUNSURI 1. Cine poate efectua expertiza contabila?

RSPUNS: Numai persoana care a dobndit calitatea de expert contabil n conditiile legii (OG 65/1994) fiind nscrisa cu viza la zi n Tabloul EC actualizat. SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 299, pct. 1; Standardul 35:3511.1; Norma 350 pg. 9 2. Cum se clasifica expertizele contabile? RSPUNS: Expertizele contabile pot fi clasificate: I. Dupa scopul principal n care au fost solicitate, n: a. expertizele contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedura civila; Codul de procedura penala; alte legi speciale; b. expertize contabile extrajudiciare - sunt cele efectuate n afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate n afara unui proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba n justitie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila. II. Dupa principalul obiectiv la care se refera, expertizele contabile sunt: a. civile

b. penale c. comerciale

d. fiscale

e.

alte categorii dispuse de organele n drept sau extrajudiciare solicitate de catre clienti

SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 299, pct. 2; Standardul 35:3511.1; Ghid pentru aplicarea Standardului 35, pp 58-59 3. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil? RSPUNS: Componentele independentei: 1. Independenta de spirit (n gndire): Stare de gndire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional fara sa fie afectata judecata profesionala; Ea presupune integritate si obiectivitate

2. Independenta n aparenta: reprezinta capacitatea de a demonstra ca riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate, astfel nct o terta persoana sa nu poata sa puna la ndoiala obiectivitatea profesionistului contabil; este componenta fundamentala a independentei.

Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este incompatibila cu orice alta activitate curenta. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionistilor contabili cu practica liberala, cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt n masura de a influenta lucrarile profesionistului contabil. 4. Ce se ntelege prin competenta expertului contabil? RSPUNS: Competenta profesionala are doua componente de baza:

obtinerea mentinerea

Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu competenta, grija si srguinta si este obligat sa mentina n permanenta un nivel de cunostinte si de competenta profesionala care sa justifice asteptarile unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practiuca profesionala, din legislatie si tehnicile de lucru. Dobndirea cere: nalt standard de pregatire generala, rumata de una specifica; practica si examinare n subiecte profesionale semnificative; perioda de practica n domeniu.

Mentinerea cere: cunoasterea continua a evolutiilor n profesia contabila (la nivel national si international n contabilitate, audit si alte reglementari statuare si cerinte relevante); adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate n ndeplinirea sarcinilor profesionale, n conformitate cu normele nationale si internationale. Un profesionist contabil salariat care lucreaza n industrie, comert, sectorul public sau n sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau experinet necesara. n asemenea situatii nu trebuie sa-si induca n eroare angajatorului cu privire la nivelul real al competentelor sale, cernd consultanta sau asistenta unui specialist. 5. Ce se ntelege prin calitatea expertizelor contabile?

RSPUNS: Calitatea expertizelor contabile este o rezultanta a competentei si independentei expertului contabil. nsa membri Corpului trebuie sa-si exercite profesia cu cunostinta si devotament. Legalitatea, impartialitatea si dorinta de a fi utili clientilor i inspira n recomandarile pe care le fac. Ei trebuie sa se abtina de la orice lucrari inutile efectuate numai din dorinta de cstig. Calitatea expertizei contabile trebuie argumentata, justificata, demonstrata prin aplicarea principiilor contabilitatii si a normelor profesionale, elaborate de Corp, privind exercitarea calitatii de expert contabil si efectuarea lucrarilor de expertiza contabila. Aprecierea calitatii expertizei contabile, n baza argumentarii stiintifice a expertizei contabile, se realizeaza pe doua nivele: a. nivelul individual, concret al fiecarei expertize contabile, unde calitatea este apreciata de catre solicitant, n functie de utilitatea expertizei n atingerea scopurilot. Respingerea concluziilor (total sau partial) nu nseamna ca expertiza nu este de calitate. b. Nivelul de ansamblu al lucrarilor efectuate de profesionistul contabil. n acest sens CECCAR a elaborat Regulamentul privind auditul de calitate n profesia contabila. Auditul este de ordin general si nu punctual. 6. n ce consta secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil? RSPUNS: Expertul contabil trebuie sa respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor la care a avut acces si de care a luat la cunostinta cu ocazia efectuarii expertizelor contabile, trebuind sa se abtina de la divulgarea lor catre terti, cu exceptia cazurilor n care a fost autorizat expres n acest scop sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca o astfel de divulgare Expertul contabil nu trebuie sa refere mai mult dect se cere. n Raportul sau trebuie sa invoce numai evenimentele si tranzactiile care au legatura cauzala cu obiectivul fixat de cel n drept care a dispus expertiza contabila si care sunt probate cu documente justificative si evidentieri contabile.

Expertul contabil trebuie sa se abtina de la divulgarea continutului Raportului de expertiza contabila judiciara si a concluziilor, direct partilor implicate n actul justitiar. El trebuie sa se abtina de la contactarea partilor implicate, n afara procedurilor prevazute de lege. 7. Care sunt situatiile de incompatibilitate n cazul expertizei contabile? RSPUNS: Calitatea de expert contabil este incompatibila cu cea de martor n aceeasi cauza, calitatea de martor avnd ntietate. Expertul contabil se afla n incompatibilitate daca exista mprejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma, el, sotul(ia) sau vreo ruda apropiata, n solutionarea unei cauze, ntr-un anumit mod, care l-ar determina, pe expertul contabil, sa fie subiectiv. Pot fi asimilate cu "mprejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma", urmatoarele situatii n care s-ar putea gasi expertul contabil: I. Daca, n calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia dintre partile n proces, s-a pronuntat asupra unor aspecte, ori a luat parte la ntocmirea actelor primare, a evidentelor tehnico-operative sau la elaborarea situatiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecatii. II. Daca, n calitatea de expert contabil, si-a exprimat o prima opinie n aceeasi cauza supusa judecatii, deoarece primeaza prezumtia ca ar fi interesat n sustinerea primei solutii. n particular, expertul contabil, care a efectuat o expertiza extrajudiciara, la cererea unei parti n proces, se afla n incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. Daca ndeplineste conditiile de independenta si de competenta, poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. 8. Ce trebuie sa cuprinda ncheierea de sedinta de numire a expertului contabil, ntr-o cauza civila? RSPUNS: n ncheierea de sedinta trebuie mentionata data acesteia, denumirea si calitatea procesuala a partilor, domiciliul sau sediul social al acestora, numarul si anul dosarului si natura acestuia (civil)

9. Contractarea expertizei contabile. RSPUNS: Efectuarea expertizelor contabile se face pe baza de contract. Unul din elemenetele fundamentale ale contractului fiind marimea onorariului. ncheierile de sedinta (n dosarele civile) si Ordonantele organelor de urmarire si cercetare penala (n dosarele penale), acceptate de expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, tin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. 10. Exceptii de la delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile. RSPUNS: Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata, de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, asistentilor sau colaboratorilor lor. n cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari, asistentilor sau colaboratorilor sai, pastrndu-si raspunderea finala asupra continutlui si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara. 11. Importanta documentarii si a studiului documentar. RSPUNS: Documentarea lucrarilor, privind expertiza contabila, are un cracter particular si se limiteaza strict la ce este necesar, pentru a raspunde la obiectivele (ntrebarile, punctele) fixate expertului de catre organul n drept sa dispuna expertiza contabila judiciara, prin ncheierea de sedinta (n dosarele civile) sau Ordonanta a organului de urmarile si cercetare penala (n dosarele penale) sau prin obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciara. Studierea materialului documentar, adecvat, constituie premisa si conditia necesara ntocmirii unui raport de expertiza contabila temeinic fundamentat, bazat pe documente justificative si evidentieri contabile si nu prezumtii, declaratii ale partilor si/sau ale martorilor. 12. Care este continutul materialului documentar n cazul expertizelor judiciare? RSPUNS: Orientativ, materialul documentar pe care trebuie sa-l studieze expertul contabil, n cazul expertizelor judiciare, se compune din: I. Dosarul cauzei, n care s-a dispus o expertiza judiciara

II. Documentele justificative si registrele contabile aflate n pastrarea partilor implicate n procesul justitiar sau n arhivele tertelor persoane, care au legatura cu obiectivele expertizate. III. Procesele verbale ntocmite de organele de control abilitate, aflate att n posesia acestora ct si n posesia persoanelor juridice si/sau fizice controlate, care au legatura cu obiectivelel expertizate. Particularizat, n cazul expertizelor contabile dispuse n dosarele penale, expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta de continutul dosarului penal numai cu ncuviintarea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata carora expertul contabil este abilitat sa le ceara lamuriri n legatura cu faptele sau mprejurarile cauzei. 13. Care este continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile? RSPUNS: Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre expertul contabil de la partile care l au n pastrare. Dosarul de lucru al expertului contabil, n ce priveste documentarea expertizelor contabile, trebuie sa cuprinda, dupa caz: I. ncheierea de sedinta (n cauze civile), Ordonanta organului de urmarire si cercetare penala (n cauzele penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudicare. II. Raportul de expertiza contabila - exemplarul expertului contabil care justifica ndeplinirea misiunii. III.Eventualele corespondente, raspunsuri la ntrebari suplimentare sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organele n drept, care au dispus efectuarea expertizei contabile. IV. Eventualele note personale ale axpertului contabil redactate n timpul efectuarii ecpertizei contabile, necesare fie redactarii raportului de expertiza contabila, fie urmaririi bugetuluid de timp si decontarii lucrarilor de expertiza contabila cu beneficiarii acestora. SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 304; Comentarii 3524.5.

14. Care este continutul capitolului I al raportului de expertiza contabila ? (Introducere) RSPUNS: CAPITOLUL I - INTRODUCERE - al Raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: I. Paragraful de identificare a expertului contabil nominalizat pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie sa cuprinda informatii cu privire la: numeie si prenumele expeetului, domiciliul, numarul carnetului de expert contabil si pozitia din Tabloul expertilor contabili; II.Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiare. n acest paragraf se mentioneaza: a. n cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului, respectiv ncheiere de sedinta (n cazurile civile) sau Ordonanta a organelor de urmarire penala (n cauzele penale), cu mentionarea datei acestuia, denumirea si calitatea procesuala a partilor, domiciliul sau sediul social al acestora, numarul si anul dosarului si natura acestuia (civil sau penal); b. n cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denumirea clientului, domiciliul sau sediul social al acestuia, numarul si data contractului n baza caruia se efectueaza expertiza contabila solicitata. III. Paragraful privind identificarea mprejurarilor si circumstantelor n care a luat nastere litigiul n care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul n care a fost contractata expertiza contabila extrajudiciara. IV. Paragraful privind identificarea obiectivelor expertizei contabile. n cazul expertizelor contabile judiciare, formularea obiectivelor expertizei contabile se preia "ad-literam" din formularea acestora n "ncheierea de sedinta" (cauzele civile), respectiv n Ordonanta organelor de urmarire si cercetare penala (cauzele penale). n cazul expertizelor contabile extrajudiciare, formularea obiectivelor acestora trebuie sa fie cea din contract.

V. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei si locului n care s-a efectuat expertiza contabila. n cazul expertizelor contabile, dispuse de organele n drept, n cauze civile, data si locul nceperii lucrarilor expertizei contabile trebuie documentata prin citarea partilor prin scrisoare cu aviz de primire. VI. Paragraful privind identificarea materialului documentar care are legatura cauzala cu obiectivele expertizei contabile si care a stat la baza ntocmirii raportului de expertiza contabila. Materialul documentar nominalizat n acest paragraf trebuie sa fie strict adecvat necesitatilor de documentare a obiectivelor expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare. VII. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei n care s-a redactat raportul de expertiza contabila cu mentionarea expresa daca s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile avnd aceleasi obiective. De asemenea, n acest paragraf, trebuie mentionat daca s-au folosit lucrarile altor experti (contabili, tehnic, etc), probleme ridicate de partile interesate n expertiza si explicatiile date de acestea n timpul efectuarii expertizei. VIII. Paragraful privind identificarea datei initiale pna la care raportul de expertiza contabila trebuia depus la beneficiar si indicarea eventualelor perioade de prelungire fata de termenul initial. SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 304-305; Comentarii 3531.1. 15. Care este continutul cap.II al Raportului de expertiza contabila (Desfasurarea expertizei contabile)? RSPUNS: CAPITOLUL II, DESFsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE, al raportului de expertiza contabila, trebuie sa contina cte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (ntrebare) a expertizei contabile, care sa cuprinda o descriere amanuntita a operatiilor efectuate, de catre expertul contabil, cu privire la structura materialului documentar, actele si faptele analizate, locul producerii evenimentelor si tranzactiilor, sursele de informatii utilizate, daca partile interesate, n expertiza contabila, au facut obiectii sau au dat explicatii pe care expertul contabil le-a luat sau nu n considerare n formularea concuziilor sale. n fiecare paragraf trebuie prezentat ansamblul

calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar, daca aceste prezentari ar ngreuna ntelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila, este recomandabil ca ansamblul calculelor sa se faca n anexe la raportul de expertiza contabila, iar n textul expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora, cu trimiteri la anexe. Fiecare paragraf din CAPITOLUL II, DESFsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE, trebuie sa se ncheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie precis, consic, fara echivoc, redactat ntr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata fara a face aprecieri asupra calitatii documentelor justificative, reprezentarilor (nregistrarilor) contabile, expertizelor si actelor de control (de orice fel) anterioare si nici asupra ncadrarilor legale. Aceasta deoarece expertul contabil analizeaza evenimente si tranzactii si nu ncadrarea judiciara a acestora. n cazuri deosebite n care expetul contabil, n exercitarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu ntrunesc conditiile legale, care exprima fictiuni sau sunt suspecte, el nu trbuie sa le ia n considerare n stabilirea rezultatelor concluziilor (raspunsurilor) sale la obiectivele fixate expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta n raportul de expertiza contabila. Daca raportul de expertiza contabila este ntocmit de mai multi experti care au opinii diferite, ntr-un paragraf al CAPITOLULUI II, DESFsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE, fiecare expert contabil trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. De regula, n expertizele judiciare opinia expertului recomandat de parte se mentioneaza separat, n raport cu opinia expertului numit din oficiu. SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 300; Comentarii 3531.2. 16. Ce cuprinde un Raport de expertiza calificat (sau cu observatii)? RSPUNS: Raportul de expertiza contabila care cuprinde consideratii personale ale expertului contabil este calificat drept raport de expertiza contabila cu observatii. n situatia n care expertul contabil, pentru demonstrarea rationamentului sau profesional, si exprima parerea asupra obiectivului/obiectivelor expertizei contabile, asupra suficientei lor sau cu privire la alte aspecte asupra carora doreste sa retina atentia beneficiarului expertizei, poate

face aceasta fie n finalul Capitolului III, CONCLUZII, fie ntr-un capitol distinct, Capitolul IV, CONSIDERAII PERSONALE ALE EXPERTULUI CONTABIL, dar cu respectarea normelor de etica si deontologie ale profesiei contabile exercitata liber (profesiei liberale). Acest Raport este calificat drept Raport de expertiza contabila cu observatii (limitate la strictul necesar sau impuse de lege, n cazul expertizelor judiciare si mai cuprinzatoare n situatia expertizelor contabile extrajudiciare). SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 305-306; Comentarii 3531.4. 17. Situatii, cazuri de imposbilitate a ntocmirii unui raport de expertiza si continutul Raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile. RSPUNS: n cazuri cu totul deosebite, expertul contabil se pooate afla n imposibilitatea ntocmirii unui raport de expertiza contabila, datorita inexistentei documentelor justificative si/sau evidentelor contabile care sa ateste evenimentele si tranzactiile supuse expertizarii. n astfel de cazuri se ntocmeste un "RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTURII EXPERTIZEI CONTABILE", care are aceeasi structura ca un raport de expertiza, obisnuit (necalificat) dar care, n Capitolul II, DESFsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE si Capitolul III, CONCLUZII, va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile "comandate" de beneficiarul acesteia. SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 306; Comentarii 3531.5. 18. n ce consta semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila? RSPUNS: Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila, inclusiv anexele. Raportul de expertiza contabila se depune, beneficiarului acestuia, n termenul legal sau contractual. SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 306; Comentarii 3532.1-3532.3. 19. Care este continutul (care sunt elementele) contractului privind expertiza contabila?

RSPUNS: Un Contract pentru executarea de expertize contabile extrajudiciare trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze minimale:
a. Obiectul contractului: care consta n obiectivele (ntrebarile) la care expertul contabil

trebuie sa formuleze concluzii (raspunsuri).


b. Materialul documentar minimal, pe care BENEFICIARUL trebuie sa-l puna la dispozitia

PRESTATORULUI.
c. Locul si data depunerii Raportului de expertiza contabila extrajudiciara, ntocmit n

conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile.


d. Onorariul expertului contabil stabilit pe baza bugetului si corelat cu tariful profesional

aprobat de Conferinta Nationala a CECCAR nr. 01/49, Sibiu 31 martie 2001ca orientare n negociere.
e. Clauza de confidentialitate care are menirea de a "ntari" si prin contract prestigiul

profesiei contabile liberale, prin comportamentul etico-profesional al membrilor sai. SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 307. 20. Care sunt conditiile cerute pentru ocuparea postului de expert verificator? RSPUNS: Conditiile ce trebuie ndeplinite pentru ocuparea postului de expert verificator sunt: a. sa fie expert contabil activ; sa aiba o practica n expertize contabile d minim 5 ani de zile; b. sa fie cu plata cotizatiei la zi;
c. sa beneficieze de pregatire profesionala desavrsita;

d. sa beneficieze de capacitate de munca sporita si sa se poata adapta conditiilor de stres; e. sa se bucure de o moralitate ireprosabila; f. sa faca dovada, prin cel putin doua recomandari, ca a avut un comportament personal si profesional ireprosabil, de la nscrierea n Corp pna n prezent si raspunde cerintelor din punct de vedere al independentei, al conflictului de interese si a celorlalte aspecte etice si deontologice;
g. cunoaste si aplica, n lucrarile profesionale, prevederile Codului etic national al

profesionistilor contabili din Romnia si Normele profesionale emise de CECCAR;

h. a efectuat pna la solicitarea angajarii ca expert contabil verificator cel putin 20 de expertize contabile judiciare. SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 311 21. Ce atributii are expertul contabil verificator? RSPUNS: Expertii contabili verificatori au urmatoarele atributii: a. verificarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara nainte de depunertea acestora la organele care le-au solicitat;
b. ntocmirea referatelor de verificare tehnica-profesionala asupra lucrarilor de expertiza

cointabila aflate, pe rol la comisiile de disciplina ale filialelor, la cererea acestor comisii; c. elaborarea documentelor de evidenta a activitatilor desfasurate si raportarea. SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 312 art. 9. 22. Cum procedeaza expertul contabil verificator privind ndeplinirea atributiilor sale? RSPUNS: n activitatea lor de verificare a rapoartelor de expertiza contabila judiciara, expertii contabili verificatori trebuie sa urmareasca daca: n elaborarea lucrarii, expertii contabili autori au respectat n totalitate prevederile Normei profesionale nr. 35/2000; obiectivele stabilite au fost tratate corespunzator, iar raspunsurile sustinute prin acte si documente care au legatura cu cauza; autorii lucrarii nu s-au ndepartat de stiinta contabilitatii, procednd la ncadrari juridice ale faptelor sau la efectuarea de operatiuni si lucrari care presupun alte cunostinte dect cele contabile; autorii lucrarii au respectat prevederile Codului etic national al profesionistilot contabili. date au fost

De asemenea trebuie sa analizeze opiniile separate sau rapoartele expertilor contabili consilieri ai partilor, urmarind aceleasi obiective ca n cazul raportului de expertiza contabila propriu-zisa. Folosind exclusiv legea, stiinta contabilitatii si Normele profesionale, expertul contabil verificator solicita autorilor lucrarilor de expertiza contabila sa si le revada, n functie de observatiile facute, procednd diferit: a. daca nu sunt observatii sau daca lucrarile sunt refacute, expertul contabil verificator va aplica pe prima pagina a lucrarilor analizate stampila dreptunghiulara de verificare, va semna si va aplica stampila filialei. b. Daca sunt observatii, iar rapoartele de expertiza contabila judiciara nu sunt refacute n spiritul observatiilor expertului contabil verificator, acesta trebuie sa ntocmeasca un referat cu constatarile si observatiile sale, pe care sa-l ataseze, n original, raportului de expertiza judiciara ce urmeaza a fi depus organului judiciar care a solicitat expertiza, spre informarea si decizia acestuia. SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 312 art. 10,12 23. Care este continutul referatului ntocmit de expertul contabil verificator? RSPUNS: Referatul ntocmit de exepertul verificator cuprinde: data primirii dosarului expertii contabili - nume, prenume si calitatea observatii cu privire la: o o o Concordanta dintre obiective, constatari si concluzii Respectarea Normei profesionale nr. 35 si a Ghidului de aplicare Respectarea Codului etic national al profesionistilor contabili

o -

Alte observatii

Semneaza expert verificator si stampila.

SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 313. 24. Ce ce este expertiza contabila? RSPUNS: Expertiza contabila este o activitate depusa de o persoana autorizata de lege pentru reconstituirea realitatii unei operatii de natura economica si/sau financiara, pe baza cercetarii documentelor, datelor si informatiilor de contabilitate. Persoana specializata este, n Romnia, expertul contabil, membru activ al CECCAR. Expertiza este prin excelenta o lucrare personala si critica, cuprinznd numai rezultatul examinarii faptelor din pucntul de vedere al exactitatii formale si materiale si parerea expertului asupra cauzelor si efectelor n legatura cu obiectul supus cercetarii sale. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 7. 25. Care sunt prevederile reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare? RSPUNS: Expertizele judiciare sunt mijloace de proba n justitie. Scopul principal al expertizelor contabile judiciare, n calitate de proba n justitie, este contributia adcestora la stabilirea adevarului material si justa solutionare a litigiilor sau a cauzelor aflate n faza de cercetare sau judecata. Caracterul stiintific si forta probanta a expertizei contabile judiciare este ca aceasta are ca obiect cercetarea unor fapte si situatii de natura economico-financiara; cuprinde n sfera sa de actiune activitatea economica a unui agent economic pentru problemele si obiectivele stabilite de organul judiciar; cerceteaza situatiile si mprejurarile de fapt, pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica si a suportilor ei materiali; interpreteaza datele de evidenta si furnizeaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si a actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respectiv. Elaboreaza concluzii, pe baza constatarilor facute, care servesc ca mijloc de proba pentru organul judicar care a dispus efectuarea expertizei.

Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla n Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati. Potrivit acestor reglementari legale, efectuarea de expertize contabile judiciare si extrajudiciare este dreptul exclusiv al expertilor contabili n Codul civil, n Codul penal si Codurile de procedura penala si civila SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 1213. 26. Care este sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila? RSPUNS: Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla n:
a. Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR care stipuleaza ca expertii

contabili, n exercitarea profesiei, pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice, cum ar fi: i. Expertize amiabile (la cerere) ii. Expertize contabil-financiare iii. Arbitraje n cauze civile iv. Expertize de gestiune b. Norma profesionala CECCAR nr. 35 privind expertizele contabile, care stipuleaza ca acestea pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobndit calitatea de expert contabil n conditiile legii, fiind nscrise, cu viza la zi, n partea activa a Tabloului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romnia (CECCAR). SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 1819. 27. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile?

RSPUNS: Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare sunt lucrari de specialitate cu obiective precizate, solicitate expertilor contabili nscrisi n partea activa a Tabloului Corpului. Solicitantii expertizelor contabile judiciare sunt si destinatarii acestora: a. Organele de instrumentare (urmarire si cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Politie si Parchet. b. Instantele de judecata a cauzelor penale si civile. Indiferent ca expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea nvinuitilor sau partilor, implicate n procesul judiciar, acestia (nvinuitii sau partile implicate n proces) sunt, de asemeni, utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. Solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate n contractarea unor astfel de lucrari cu expertii contabili, nscrisi n partea activa a Tabloului Corpului. n mod indirect, atunci cnd solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrari, n concilierea intereslor lor n relatiile cu partenerii comerciali si de afaceri, organisme administrative etc., pot fi si acestia considerati destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 1819. 28. Care este finalitatea expertizelor contabile? RSPUNS: Caracteristica esentiala a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare este ca acestea au un scop definit n momentul solicitarii si acceptarii lor de catre experti. Acest scop definit se concretizeaza n obiectivele, respectiv ntrebarile la care trebuie sa raspunda expertul contabil. Scopul expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare mai este si utilizarea acestora dar numai n contextul n care au fost solicitate. ntruct expertul contabil si exprima fundamentat raspunsul la fiecare obiectiv (ntrebare) stabilit(a), naintea efectuarii expertizei contabile, aceste raspunsuri nu pot fi extrapolate (generalizate) nici n timp si nici n spatiu. Ele sunt specifice expertizei respective.

O consecinta a faptului ca raspunsurile formulate de expertul contabil n expertizele judiciare si extrajudiciare nu constituie opinii ci doar lamuriri, consultante de specialitate, expertizele contabile nu au ca finalitate (scop) publicitatea lor. Ele sunt cel mult transparente n folosul celor care justifica un interes material si/sau moral n consultarea si utilizarea lor. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 2021. 29. Care sunt principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil n efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare? RSPUNS: Principiile deontologice fundamentale, carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil, inclusiv expertul contabil, sunt explicit definite n Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati din Romnia (aprobat prin Hotarrea nr. 1/1995 a Conferintei Nationale a Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati).Ele sunt: Integritate, Obiectivitate, Independenta, secretul profesional, respectarea normelor tehnice si profesionale, competenta profesionala, comportare deontologica.

Norma profesionala CECCAR nr. 35 privind expertizele contabile, retine si comenteaza explicit urmatoarele principii deontologice, dupa care expertul contabil trebuie sa se ghideze n efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare: independenta expertului contabil,

competenta expertului contabil, calitatea expertizelor contabile secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile acceptarea expertizelor contabile responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile.

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 2122.

30. Care sunt calitatile esentiale ce confera autoritate stiintifico-profesionala lucrarilor expertului contabil si cum le dezvolta? RSPUNS: Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare sunt lucrari cu caracter stiintific. Prin urmare, calitatea lor este prezumata. Totusi, argumentarea stiintifica are calitatea ei. Aprecierea argumentarii stiintifice a expertizelor contabile se realizeaza pe doua paliere:
1. Palierul individual, concret al fiecarei expertize contabile n parte. Pe acest palier,

aprecierea calitatii expertizelor se face de catre solicitant care, de regula, judeca calitatea expertizelor contabile n functie de utilitatea acestora n atingerea scopurilor pentru care au fost solicitate.
2. Palierul de ansamblu al lucrarilor efectuate de profesionistul contabil. Pe acest palier

se organizeaza si se deruleaza controlul de calitate n cadrul profesiei contabile axat pe aprecierea modului de aplicare a normelor profesionale. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 32. 31. Care este modul de comunicarte a concluziilor expertizelor contabile? RSPUNS: Modul de comunicare a continutului si a concluziilor expertizelor contabile intra n zona confidentialitatii:

a. n cazul expertizelor contabile judiciare, att expertii contabili, numiti din oficiu, ct si la recomandarea partilor sunt obligati sa depuna raportul de expertiza contabila la organul judiciar care a dispus expertiza contabila, unde toti cei interesati, inclusiv partile implicate n proces, pot sa-l consulte. Expertul este dator sa-si depuna lucrarea cu cel putin 5 zile nainte de termenul stabilit pentru judecata. Pe cale implicita rezulta ca expertiza contabila trebuie depusa la instanta de judecata care a dispus-o, respectiv la dosarul cauzei. Prin aceasta procedura se evita comunicarea (informarea) preferentiala a continutului si concluziilor expertizelor contabile judiciare catre unii utilizatori ai acestora. b. n cazul expertizelor contabile extrajudicare locul si data depunerii lucrarii trebuie sa rezulte din contractul ncheiat ntre solicitant si expert. Daca locul depunerii expeetizei extrajudiciare nu rezulta cu claritate din contract, acesta trebuie sa fie registratura generala de la sediul solicitantului. Nerespectarea procedurilor de comunicare a continutului si a concluziilor expertizelor contabile constituie o ncalcare a obligatiilor expertului contabil privind secretul si confidentialitatea n expertiza contabila si poate atrage raspunderea disciplinara, civila si/sau penala a expeetului contabil, dupa caz. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 44. 32. Cum se numesc expertii contabili n dosarele civile? RSPUNS: Art. 202 din Codul de procedura civila prevede ca: Expertii se vor numi de catre instanta, daca partile nu se nvoiesc asupra numirii lor. ncheierea de numire va statornici si plata expertilor. De regula, partile nu se nvoiesc cu privire la numirea expertilor contabili. Atunci instantele civile procedeaza la numirea expertilor contabili recomandati. Indiferent daca partile din procesele civile cad sau nu "la nvoiala" asupra numelui expertului, numirea acestuia se face prin ncheiere de sedinta care trebuie sa cuprinda cel putin 4 paragrafe: 1. un paragraf din care sa rezulte numele expertului numit din oficiu si/sau la cererea partilor; 2. un paragraf cu obiectivele (ntrebarile) la care expertul trebuie sa raspunda;

3. un paragraf din care sa rezulte termenul (data) la care trebuie depus raportul de expertiza contabila; 4. onorariul (plata) statornicit(a) expertului, dupa ce, de regula, instanta a consultat partile asupra acestui aspect. Daca unul din paragrafele 2-4 lipseste din ncheierea de sedinta, expertul contabil este ndreptatit, iar profesionalismul sau l obliga, sa ceara instantei introducerea, n ncheierea de sedinta, a paragrafelor lipsa. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 5556. 33. Numirea expertilor contabili n dosarele penale. RSPUNS: Potrivit Codului de procedura penala, expertul contabil este numit de catre organul de urmarire penala sau de catre instanta de judecata, fiecare dintre parti avnd dreptul sa ceara ca un expert contabil, recomandat de ea, care sa participe la efectuarea expertizei contabile. n dosarele penale, prezenta expertului contabil, cu ocazia numirii sale, este obligatorie. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 5657. 34. Cum se numesc expertii contabili pentru efectuarea de expertize extrajudiciare? RSPUNS: Numirea expertilor contabili pentru efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare se face prin contract, ncheiat ntre solicitant si expertul contabil sau cabinetul de expertiza contabila contactat. Fiind act bilateral, acest contract trebuie sa cuprinda un dispozitiv n care sa fie identificate partile contractante, respectiv, expertul contabil sau cabinetul de expertiza contabila, pe de o parte, si solicitantul expertizei contabile extrajudiciare, pe de alta parte SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 6869. 35. Care sunt clauzele minimale ale contractului pentru efectuarea de expertize extrajudiciare?

RSPUNS: Contractul trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze minimale: a. Obiectivele (ntrebarile) la care trebuie sa se formuleze concluzii (raspunsuri) profesionale; b. Termenul (data) si locul depunerii raportului de expertiza contabila extrajudiciara;
c. Onorariul expertului contabil sau cabinetului de expertiza contabila, calculat pe baza

Tarifului profesional (orientativ). Toate aceste clauze contractuale trebuie sa fie rezultatul negocierilor directe dintre partile contractante. Lipsa oricareia din aceste clauze contractuale minimale, poate constitui motiv de nulitate relativa sau de reziliere a contractului de catre oricare dintre parti. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 73. 36. Care sunt operatiunile / etapele de lucru luate n calcularea bugetului de timp, necesar efectuarii expertizelor contabile? RSPUNS: n baza art. 22-23 din OG 2/2002, Birourile locale de expertize judiciare tehnice si contabile utilizeaza un model de "Nota de evaluare" unde se stabilesc operatiunile/etapele de lucru, luate n calcularea bugetului de timp necesar efectuarii expertizelor contabile si care cuprinde: Dreptul pentru munca prestata: studierea dosarului cauzei .......................................................ore documentarea pentru efectuarea expertizei ........................... ore deplasare la fata locului ..........................................................ore prelucrarea si sistematizarea materialului documentar...........ore redactarea raportului de expertiza ..........................................ore alte operatiuni .........................................................................ore

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 74. 37. n ce consta raspunderea disciplinara a expertului contabil? RSPUNS: Expertii contabili raspund disciplinar n desfasurarea activitatii lor, n cazul n care au savrsit una din faptele (abateri de la norme, regulament) care atrag sanctiuni disciplinare. Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili (si contabililor autorizati), n raport cu gravitatea abaterilor savrsite, sunt urmatoarelw: mustrare avertisment scris suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat) pe o perioada de timp de la trei luni la un an; interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat). Abaterile, n functie de care se aplica sanctiunile disciplinare, se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 145. 38. Care sunt faptele care pot atrage raspunderea disciplinara a expertilor contabili? RSPUNS: Faptele care atrag raspunderea disciplinara a expertilor contabili sunt urmatoarele: abateri de comportament sanctionate cu mustrare; absenta nemotivata de la ntrunirea A.G. a filialei sau de la Conferinta Nationala, sanctionata cu avertisment; absenta nemotivata de la doua sedinte consecutive ale A.G. ale filialei sau C.N.;

neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite de Regulament, pe durata unui an calendristic;

nerespectarea normelor privind apararea si pastrarea secretului profesional sanctionate cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioada de la 1 la 3 luni.

Abateri disciplinare sanctionate cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei: absenta nemotivata de la trei reuniuni consecutive ale A.G. ale Filialei sau ale C.N.; publicitatea fara respectarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati din Romnia; neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite de Regulament, pe durata unui an calendristic; executarea unei pedepse private de libertate pentru savrsirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comenrciale de profil; neplata la buget, n termenul si cuantumul prevazut de lege a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor ncasate de catre persoanele fizice; ncalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei; refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului, documentele priind activitatea profesionala; practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 145146. 39. n ce consta raspunderea contraventionala sau administrativa a expertului contabil?

RSPUNS: Expertii contabili si contabilii autorizati raspund, n exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil, penal, dupa caz, potrivit legii. Pentru stabilirea raspunderii administrative sau contraventionale trebuie avute n vedere urmatoarele: fapta sa fie savrsita cu vinovatie; fapta sa fie prevazuta de lege sau alt act normativ ca fiind contraventie si se sanctioneaza chiar daca este savrsita fara intentie. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 146147. 40. n ce situatii expertul contabil raspunde penal? RSPUNS: n situatia n care a savrsit o fapta (infractiune), cu pericol social, cu vinovatie, fapta prevazuta de legea penala. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 147148. 41. n ce consta raspunderea civila a expertului contabil? RSPUNS: Pentru stabilirea raspunderii civile a expertilor contabili trebuie avute n vedere urmatoarele aspecte: contractul fapta prejudiciul cauzalitatea vinovatia.

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 149150. 42. Cine poate exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat? RSPUNS: Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate, n conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, cu respectarea principiului independentei profesionale si a cerintelor de pregatire impuse de norme 43. n ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat; dintre contabilul autorizat si contabilul salariat? RSPUNS: Expertul contabil este persoana care a dobndit aceasta calitate, n conditiile O.G. nr. 65/1994, avnd competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere. Prin urmare, ne gasim n fata unei arii de competente mult mai largi fata de cea a unui economist; economistul fiindsubordonat unui sef ierarhic si executnd atributiile specifice fisei postului sau. De asemeni, economistul este specializat n multe domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar-contabil, etc. Expertul contabil este un economist, absolvent al specialzarii financiar-contabile, independent fata de societatea comerciala. El nu primeste, pentru lucrarile executate, un salariu, ci un ONORARIU prevazut prin contractul ncheiat cu referire la misiunea sa. Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceasta calitate n conditiile O.G. nr. 65/1994 si are capacitatea de a tine contabilitatea si de apregati lucrarile necesare ntocmirii situatiilor financiare. Contabilul autorizat, ca si expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economica. Contabilul salarizat este subordonat sefului ierarhic si executa sarcinile ce i revin din fisa individuala a postului. Rareori, n cazul unei ntreprinderi mari, mijlocii, executa toate lucrarile contabile. De regula, este specializat pe un sector al contabilitatii.

Ca si economistul salariat, contabilul salariat raspunde fata de calitatea lucrarilor executate, putnd fi stimulat ori penalizat de seful ierarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar daca sunt independenti, raspund civil si penal fata de ntreprindere. De asemenea, ei pot pierde ntreprinderea de client si, prin aceasta, sursa de venit. n schimb, economistul si contabilul, salariati, pierd cu greu postul n urma unor proceduri anevoioase. Este n discutie starea de salariat al unei firme al unui cabinet de experti contabili sau de contabili autorizati; Trebuie facuta distinctia ntre auditorii interni si cei externi, prin prisma independentei; Economistul, contabilul profesionist salariat sunt angajati n industrie, comert, sectorul public, nvatamnt s.a.; Contabilul profesionist lucreaza independent (inclusiv practicieni individuali, parteneri sau corporatie) n industrie, comert, sectorul public, nvatamnt s.a. si este membru al unei orgnizatii afiliate IFAC. 44. Cine expertul contabil? RSPUNS: Expertul contabil este persoana care a dobndit aceasta calitate n conditiile Ordonantei (O.G. nr. 65/1994) si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a ntocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile (art. 2. al. 1). Expertul contabil este specialistul care a dobndit cea mai nalta calificare n domeniul contabilitatii si care are acces nengradit la efectuarea tuturor lucrarilor profesionale, inclusiv verificare si certificarea situatiilor financiare (n conditiile reglementarilor specifice.

Calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se dobndeste pe baza de examen.

Pentru a dobndi calitatea, se cer ndeplinite cumulativ mai multe conditii. Pot fi, la cerere, experti contabili, persoanele care au titlul de academician, profesori si conferentiari universitari, doctori n economie si doctori docenti cu specialitatea finante sau contabilitate, nsa cu ndeplinirea conditiilor si sustinerea unui interviu privind Normele de organizare si functionare ale CECCAR.

45. Cine este contabilul autorizat? RSPUNS: Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceasta calitate n conditiile OG nr. 64/1994 si are competenta profesionala de a executa lucrari de contabilitate si operatii pregatitoare ntocmirii situatiilor financiare ale ntreprinderii. 46. Cum se obtine calitatea de expert contabil? RSPUNS: Prin examen. Examenul se desfasoara n baza Normelor Corpului si a regulamentului pentru efectuarea stagiului si prin examenul de aptitudini, n vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil autorizat: examen de admitere privind accesul; stagiu de 3 ani (tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru + pregatire deontologica si doctrina profesionala); examen de aptitudini (examen scris, proba orala).

47. Cum se obtine calitatea de contabil autorizat? RSPUNS: Prin examen n trepte: acces, stagiu, examen privind pregatirea deontologica si doctrina profesionala, examen de aptitudini. Ca si expertul contabil, dar cu tematica specifica. Pentru accesul la examen se cer ndeplinite anumite conditii specifice de studii si capacitatea exercitarii. 48. Cum se mentine calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat?

RSPUNS: Prin nscrierea n Tabloul Corpului. nscrierea se realizeaza n baza ndeplinirii conditiilor privind acordarea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat. nscrierea n Tabloul Corpului confera dreptul exercitarii profesiunii pe ntreg teritoriul tarii. Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza). Lipsa licentei sau nelicentierea atrage radierea din Tablou sau suspendarea exercitatii profesiei, a dreptului de a exercita. Acordarea vizei anuale se da daca sunt ndeplinite cumulativ conditiile: achitarea n ntregime a obligatiilor fata de Corp; plata la buget, la termen si n cunatumul prevazut, a impozitelor cuvenite statului; asigurarea pentru riscul profesional; dovada ca nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei n vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale (cazier judiciar); nu a savrsit fapte care sa ncalce regulamentul privind conduita profesionala, pentru care a fost sanctionat de Comisia de Disciplina; depunerea fisei individuale;

Trebuie respectate si prevederile referitoare la libera practica: expertii contabili si contabili autorizati nu pot sa si exercite atributiunile conferite de aceasta calitate de durata n care desfasoara o activitate salarizata n afara Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati sau activitate comerciala, cu exceptia activitatilor didactice, literare, publicistice n domeniu si cea de parlamentar, consilier local sau judetean, pe durata mandatului. 49. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili? RSPUNS: a. inerea sau supravegherea contabilitatii si ntocmirii situatiilor financiare:

acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, incluiv n cazul sistemelor informatice; elaborarea si punerea n aplicare a procedeelor contabile a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, n baza si cu respectarea normelor generale.

b. Efectuarea de analize economico-financiare


analiza structurilor financiare; analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit; tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment; sistem de credit leasing, factoring etc.; determinarea situatiei financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale; elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie; elaborarea de tablouri de utilizari si resurse; asistenta n prevenirea si nlaturarea dificultatilor unitatii.

c. Efectuarea de audit financiar contabil n conditiile respectarii reglementarilor specifice acestei activitati

cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare; audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului; studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare; evaluari de bunuri si active patrimoniale; evaluari de ntreprinderi si de valori mobiliare pentru vnzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati; evaluari de elemente intangibile. amiabile (la cerere); contabil - judiciare; arbitraje n cauze civile; expertize de gestiune. ntocmirea de situatii periodice;

d. Efectuarea de evaluari patrimoniale


e. Efectuarea de expertize contabile


f. Executarea de lucrari cu caracter financiar-contabil, ca:

consolidarea conturilor si bilantului; ntocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung;

g. Executarea de lucrari cu caracter fiscal, n conditiile reglementarilor specifice ale domeniului:


studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal; participarea la ntocmirea si depunerea declaratiilor fiscale; asistenta n probleme de TVA si impozite; fiscalitate imobiliara; asistenta n aplicarea tarifului vamal; asistarea contribuabilului cu ocazia verificarilor; organigrame, structuri, definiri de functii; legaturi ntre servicii, curculatia documentelor si informatiilor; analiza si organizarea fluxului informational; formarea profesionala continua; contributii la protectia patrimoniului unitatii; mecanizarea si automatizarea prelucrarii informatiilor, alegerea echipamentelor; alegerea softurilor necesare

h. Efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica:


i. Activitatea de cenzor. 50. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de contabilii autorizati? RSPUNS: Contabilul autorizat poate executa lucrari (Sectiunea II, art. 9, din OG 65/1994 republicata n februarie 2007) pe baza de contract, perosanelor fizice si juridice legate de tinerea contabilitatii operatiunilor economico-financiare si pregatirea lucrarilor n vederea elaborarii situatiilor financiare. 51. Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat? RSPUNS: Exercitare individuala sau n cadrul societatilor. Societatile de expertiza contabila au: cel putin 51% actionari experti contabili sau contabili autorizati;

cel putin 51% din numarul membrilor Consiliului de Administratie sunt experti contabili sau contabili autorizati, membri ai Corpului.

Societatile de expertiza contabila nu pot avea participari financiare n unitati patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurari si nici n societati civile. Membri Corpului nu pot fi asociati sau actionari la mai multe societati comerciale de expertiza contabila. Societatile de expertiza pot fi romne, straine sau mixte. Societatile de expertiza se bucura de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii impuse membrilor Corpului. Exceptie: dreptul de a alege sau de a fi ales n organele de conducere ale Corpului. Angajarea raspunderii societatilor comerciale de expertiza contabila si a membrilor care le alcatuiesc se realizeaza prin exercitarea drepturilor administrative si a celor de natura tehnica de catre: conducatorul (administratorul) societatii: drepturile administrative si sociale (de exemplu: fata de banca, reprezentarea societatii n fata tertilor si a administratiei publice etc.), acesta dispunnd de semnatura sociala a societatii; expertii contabili, contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii, care asigura cerintele de natura tehnica ale propriilor lor lucrari executate, prin semnarea acestora, alaturi de semnatura autorizata a conducerii societatii. 52. Incompatibilitati n exercitarea profesiei. RSPUNS: Att O.G. nr. 65/1994 actualizata, ct si Regulamentul de Organizare si Functionare si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romnia, se refera la situatiile de incompatibilitate. Profesionistul contabil se bazeaza, n conduita sa, pe mai multe principii: a. integritate - sa fie drept, cinstit si sincer n executarea lucrarilor sale;

b. obiectivitate - profesionistul contabil trebuie sa nu cedeze unor prejudecati sau concepte apriorice, care sa-i mpiedice obiectivitatea; sa aiba o comportare impartiala atunci cnd ntocmeste un raport privind executarea lucrarilor sale;
c. independenta - sa se manifeste liber de orice interes care ar putea fi avut n vedere, ca

incompatibil cu integritatea si obiectivitate sa, cum ar fi: implicare financiara directa sau indirecta; implicarea n activitatile unui client (membru al executivului sau angajat sub controlul directiunii); acte de comert sau slujbe asigurate n acelati timp cu exercitarea unei profesii liberale, ce pot genera conflict de interese, n contradictie cu exercitarea liberala a profesiei; incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei; conditiile n care onorariile, primite de la un client, constituie un procentaj neacceptabil de ridicat; acceptarea executarii de lucrari n baza unuor onorarii eventuale, neprecizate anticipat
d. secretul profesional - sa fie respectat secretul, caracterul confidential al informatiilor

obtinute cu ocazia executarii lucrarilor sale; e. norme tehnice si profesionale - sa efectueze lucrarile sale n conformitate cu normele tehnice si profesionale care-i sunt aplicate; f. competenta profesionala - sa fie ntretinut nivelul de competenta pe tot parcursul carierei profesionale, sa execute lucrari pe care le poate realiza cu competenta profesionala; g. comportare deontologica - sa se comporte compatibil cu buna reputatie a profesiunii. ncalcarea principiilor nseamna tot attea incompatibilitati n exercitarea profesiei. Alte situatii de incompatibilitate conform regulamentului:

a. expertilor contabili si contabililor autorizati le este interzis sa efectueze lucrari pentru egentii economici sau pentru institutiile la care sunt salariati si pentru cei cu care angajatorii lor sunt n raporturi contractuale ori se afla n concurenta. De asemenea, le este interzis sa efectueze lucrari pentru rude sau afini pna la gradul al patrulea inclusiv, sau soti ai administratorilor; b. de asemenea, nu pot exercita lucrarile prevazute n situatia n care exista elemente care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate; c. Expertii contabili si contabilii autorizati nu pot sa-si exercite atributiile conferite de aceasta calitate pe durata ct ocupa functii n cadrul Ministerului Finantelor. 53. Relatiile profesionistilor contabili cu clientii. RSPUNS: Relatiile membrilor Corpului cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti. n afara onorariilor pentru lucrarile executate, orice alta relatie financiara cu un client ca: participatii la capital, dare/luare de mprumut de bunuri, servicii sau bani, etc este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca obiectivitatea este compromisa. n cadrul ndeplinirii lucrarilor lor, membri Corpului trebuie sa se rezume numai la acordarea de avize de consultanta profesionala si sa nu mpieteze activitatea de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului. O atentie aparte se acorda relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clientii, asigurndu-se ca aceste relatii nu aduc atingere independentei lor. Stabilirea sau ntretinerea relatiilor profesionale cu clientii pot antrena raspunderea pentru un prejudiciu financiar sau moral, pentru membri Corpului. Se impune o selectare a clientilor si aprecierea situatiei membrilor Corpului n raport cu respectarea principiilor independentei si competentei.

Orice nou client si orice noua lucrare solicitata de vechii clienti trebuie sa faca obiectul acceptarii si ncheierii contractului dupa: a. b. evaluarea riscurilor; o evaluare, respectiv o verificare privind respectarea principiului independentei profesiei; c. o apreciere a eficientei executarii lucrarilor n raport cu competenta si cu mijloacele societatii. Decizia finala apartine expertului sau contabilului autorizat. Periodic se evalueaza, apreciaza eventualele schimbari aparute n situatia clientilor sau cabinetului/societatilor lor si daca acestea genereaza noi riscuri. Evidentierea sau modificarea lucrarilor nu se poate face dect n baza unui act aditional la contract. Profesionistii pot exprima n scris clientilor recomandari sau rezerve. n cazul contestarii lor, scrise, vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesionistilor contabili. n situatia imposibilitatii executarii lucrarilor solicitate, din cauza clientului, contractul se rezilieaza. 54. Care sunt raspunderile profesionistilor contabili? RSPUNS: Raspunderea poate fi: a. Disciplinara. Conditii: Raport de munca concretizat printr-un contract de munca; Existenta unui regulament; Abaterea disciplinara.

b. Administrativa (contraventionala). Conditii: Fapta savrsita cu vinovatie; Sanctiune prin avertisment; Fapta prevazuta de lege sau alt act normativ, ca fiind contraventie, se sanctioneaza, chiar daca e savrsita fara intentie. c. Civila. Conditii: Contractul; Fapta; Prejudiciul; Cauzalitatea; Vinovatia;

d. Penala. Conditii: Forma raspunderii juridice; Faptele (infractiunile) pericol social, cu vinovatie, prevazute de legea penala.

55. Ce este CECCA Romnia? RSPUNS: C.E.C.C.A.R. este o persoana juridica de utilitate publica si autonoma din care fac parte expertii contabili si contabili autorizati, n conditiile prevazute de O.G. 65/1994 modificata. 56. Ce se ntelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului? RSPUNS: Corpul este nfiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, ndeplineste sau are atributele unei persoane juridice. Dupa Adrian Varlan n lucrarea "Drept comercial si

economic romnesc", (cartea de curs nr. 5 al cursului "Formare profesionala n domeniul comercial", Editura Mirton, Timisoara, 1998), la pag. 14, se arata, n legatura cu persoana juridica, urmatoarele: "Persona juridica e o colectivitate de oameni, constituita n conditiile legii, care capata anumite drepturi si anumite obligatii necesare atingerii scopului lor". Elementele constituive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor): organizarea de sine-statatoare; patrimoniul propriu; scopul determinat.

Aceste elemente le are si CECCAR, avnd, de asemeni, capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost nfiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu. Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere. Corpul reprezinta profesia n raport cu alte institutii din Romnia si din afara tarii. relatiile cu bugetul, directe; are cont n banca; ntocmeste b.v.c.; organizeaza contabilitate proprie, ntocmeste bilant propriu, potrivit legii; gestioneaza ntregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat n administrare operativa filialelor; continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si externe). 57. Ce se ntelege prin autonomia Corpului?

RSPUNS: Autonomia este n general situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate n actiunile sale (DEX). Autonomia Corpului face din acesta un oganism de autoreglementare n profesie; aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoritati. Corpul, prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui organism statal. Dimpotriva, prin delegatia primita din partea autoritatilor publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai. Prin oragenele alese, Corpul este reprezentat n fata autoritatilor publice, precum si n raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului n elaborarea de norme legate de profesia contabila, nsa normele de lucru, specifice profesiei sunt rezultatul activitatii Corpului. 58. Care este organizarea CECCAR? RSPUNS: Sediul central al Corpului este n municipiului Bucuresti. CECCAR are filile fara personalitate juridica n fiecare resedinta de judet si n municipiul Bucuresti. Este astfel organizat nct sa si poata ndeplini atributiile de organism de autoreglementare. La nivel central: Organe de decizie: o o o o Conferinta Nationala Consiliul Superior Biroul Permanent Presedintele Corpului

Organele de executie: o Director general executiv

Sectoare (departamente, servicii)

La nivel de filiala: Organe de decizie o o o o Adunarea generala Consiliul filialei Biroul Permanent Presedintele filialei

Organe de executie: o o Directorul executiv Sectoare (departamente, servicii)

59. Care sunt atributiile Corpului? RSPUNS: n art. 19 din OG 65/1995 sunt enumerate atributiile Corpului. ntre ele ntlnim: a. organizeaza examenul de admitere: organizeaza efectuarea stagiului; organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat; elaboreaza programele de examen privind stagiul si examenul de aptitudini, care se avizeaza de MF, urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene n domeniu.

b. organizeaza evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin nscrierea acestora n Tabloul Corpului; c. asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati; d. elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati, elaboreaza ghidurile profesionale n domeniul financiar-contabil; e. asigura buna desfasurare a activitatii de evaluare, pe baza standardelor internationale de evaluare; f. sprijina formarea si dezvoltarea profesionala continua; g. apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai; h. elaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din afara ei; i. editeaza publicatiile de specialitate; j. alte atributii stabilite prin lege sau regulamente; 60. Ce atributii are Conferinta Nationala Ordinara? RSPUNS: Conferinta Nationala are urmatoarele atributii: a. stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat; b. aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati; c. aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati; d. aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;

e.

alege si revoca membri Corpului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, ai comisiei de cenzori ai acestuia;

f.

examineaza activitatea desfasurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;

g.

hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati n conformitate cu prevederile art. 16 din OG 65/1994, la propunerea comisiei superioare de disciplina. Contestarea sanctiunilor hotarte de Conferinta Nationala poate fi facuta la Sectia contencios administrativ al Curtii de Apel, n termen de 30 de zile de la data nstiintarii oficiale. Hotarrile Curtii de Apel sunt definitive.

h.

Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;

i. j.

Alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei superioare de disciplina; ndeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

61. Ce atributii are Consiliul Superior? RSPUNS: Consiliul Superior are urmatoarele atributii: a. alege dintre membriii sai vicepresedintii Consiliului Superior (5): 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii atorizati; b. asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitnd avizele Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi naintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere; c. asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati;

d. asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului; e. delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat; f. vegheaza ca Regulamentul privind dobndirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat sa fie strict aplicat; g. asigura coordonarea activitatii consiliilor filialelor; stabileste metodologia de elaborare a bugetului de venitului si cheltuieli al Corpului; h. i. aproba statele de functii ale Corpului si filialelor; asigura participarea membrilor sai n cadrul unor comisii de studii si cercetari, destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila sau n diverse grupuri de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora; j. decide n termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute mpotriva hotarrilor luate de Comisia superioara de disciplina; k. aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului; l. ia toate masurile necesare pentru desfasurarea n bune conditii a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre toti membrii Corpului; m. ndeplineste alte atributii prevazute de lege, regulament si hotarrile Conferintei Nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati. 62. Care sunt atributiile Presedintelui Consiliului Superior al Corpului? RSPUNS: a. Convoaca si conduce sedintele C.S. si ale B.P.;

b. Conduce si coordoneaza dezbaterile; c. d. Prezinta anual C.S. spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor; Aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor n cadrul bugetului aprobat de Conferinta Nationala; e. f. g. h. Prezinta bilantul contabil, spre adoptare, C.S. si spre aprobare, Conferintei Nationale; Numeste si revoca, cu respectarea statelor de functiuni aprobate de Consiliul; National, personalul propriu al Consiliului si stabileste salariile, cu aprobarea B.P.; Reprezinta Corpul n fata autoritatilor publice, a tertilor sau a organizatiilor nationale si internationale, aparnd prestigiul si independenta membrilor sai; i. ndeplineste orice alte atributii stabilite de C.N., C.S. si B.P.

63. Organizarea si constituirea comisiilor de disciplina RSPUNS:


1. Comisia Superioara de disciplina - pe lnga Consiliul Superior al Corpului -este o

comisie de sanctionare n materie disciplinara pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor Consiliului Superior al Corpului si solutioneaza contestatiile la hotarrile comisiilor de disciplina ale filialelor Constituire (2007): 7 membri titulari 7 membri supleanti 1 presedinte 2 membri EC alesi de CN dintre membri CECCAR

2 membri desemnati de MF 2 membri desemnati de Ministerul Justitiei.

2. Comisia de disciplina a Filialei vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentelor si normelor Corpului

Constituire (2007): 5 membri titulari 5 supleanti 1 presedinte si 4 membri alesi dintre membri filialei, EC care se bucura de autoritate si respect colegial. Mandat 4 ani. 64. Competentele Comisiei Superioare de Disciplina? RSPUNS: a. Analizeaza plngerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala ale membrilor CS si CF, facnd propuneri de sanctionare a acestora CN care hotaraste.
b. Solutioneaza plngerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala

a presedintilor CS si CF, precum si a profesionistilor straini care au dobndit dreptul de a exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat n Romnia si aplica, dupa caz, prevederile art. 16 din OG 65/1994 cu modificarile ulterioare. mustrare; avertisment;

suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, pe o poerioada de trei luni la un an;

interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat;

abaterile n functie de care se stabilesc sanctiunile disciplinare, pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor.

c. Rezolva contestatiile formulate mpotriva hotarrilor disciplinare pronuntate de

comisiile de disciplina ale filialelor. d. Aplica sanctiunile interzicerii dreptului de a exercita profesia de EC sau CA membrilor Corpului care au savrsit abateri grave prevazute n regulament. 65. Competentele Comisiei de Disciplina a Filialei? RSPUNS: Vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentului si normelor Corpului. Sanctiunile se aplica n functie de abaterile disciplinare, de gravitatea ncalcarii si urmarile acestor, precum si de persoana n cauza; Sanctioneaza abaterile disciplinare savrsite de EC, CA, membri ai filialei, cu domiciliul n raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savrsite n raza teritoriala a altei filiale. nstiinteaza presedintele CF si pe reprezentantul MF despre reclamatiile primite (exceptie, reclamatiile ndreptate mpotriva membrilor BP, ale profesionistilor societatilor straine care se adreseaza Comisiei Superioare de Disciplina). 66. Cum functioneaza Comisiile de Disciplina? RSPUNS: Comisia functioneaza n plenul sau. Cea superioara rezolva contestatiile facute mpotriva hotarrilor Comisiilor de disciplina ale filialelor. Termenul de contestare este de 30 de

zile, iar raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregati raportul si pentru a-l putea sustine n fata Comisiei Superioare. 67. Care este locul si rolul reprezentantului MFP? RSPUNS: Este persoana desemnata de autoritatea publica, pe lnga Consiliul Superior al Corpului si al Filialei care sesizeaza Ministerul Finantelor Publice ori de cte ori hotarrile si masurile adoptate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite, spre stiinta, B.P. o copie a sesizarii. Este reprezentantul autoritatii de supraveghere publica a activitatilor CECCAR. 68. Care sunt atrubutiile reprezentantului MF? RSPUNS: Reprezentantul MF de pe lnga Consiliul Superior: participa , fara drept de vot, la lucrarile C.N., la sedintele C.S. primeste materialele si convocatorul cu 7 zile nainte sesizeaza MFP de cte ori hotarrile si masurile luate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite spre stiinta copia dupa sesizare. Reprezentantul MFP de pe lnga Consiliul Filialei: participa, fara drept de vot, la lucrarile A.G., C.F., B.P., C.D.; sesizeaza BP al CS al Corpului cu privire la aprobarea sau refuzul de nscriere n Tabloul Corpului de catre CF, pe care le considera nelegale; sesizeaza CSD cu privire la hotarrile CD ale filialei, pe care le considera nelegale; sesizeaza persoanele desemnate de MFP sa efectueze supravegherea publica ori de cte ori hotarrile si masurile luate de CF contravin reglementarilor legale si trimite spre stiinta, copie dupa sesizare. 69. Care sunt principalele fapte ce constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului?

RSPUNS: a. Comportament necuviincios fata de membri Corpului, de reprezentantul MFP sau de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului. b. Absenta nemotivata de la ntrunirea AG a filialei sau de la CN. c. Nerespectarea dispozitiilor Codului, privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romnia, referitoare la publicitate. d. Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala, reglementate prin normele emise de Corp. e. Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris ncheiat cu clientul sau pe baza unui contract, n care nu a fost nscrisa calitatea profesionala a celui care l ncheie: EC, CA. f. g. Nerespectarea obligatiilor de pastrare a secretului profesional. Nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, n scopul sustargerii de la plata cotizatiei stabilite de Regulament. h. Fapta membrului Corpului de a nu depune, n termenul stabilit, la filiala de care apartine, fisa pentru persoane fizice sau juridicice (pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie, sau administratorului, dupa caz). i. ncalcarea dispozitiilor privind exercitarea profesiei si raspunderea disciplinara,

administrativa, civila sau penala, potrivit Legii si Regulamentului. Este interzisa efectuarea de lucrari pentru entitatile unde sunt salariati sau sunt rude sau afini pna la gr. IV cu administratorii sau salariatii, n afara Corpului sau activitate comerciala. j. Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea profesionala.

k.

Declaratii neconforme realitatii n relatiile cu Corpul sau cu tertii, cu producerea de consecinte juridice, precum si orice alte ncalcari ale conduitei etice si profesionale.

70. Cum se face alegerea n Consiliul Superior al Corpului? RSPUNS: Prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu rennoirea bienala a jumatate dintre membri alesi. Presedintele Consiliului Superior este ales de Conferinta Nationala, iar al Filialei de Adunarea Generala. Realegerea dupa o perioada egala, cu cea n care a detinut functia respectiva (presedintele care a detinut functia 4 ani sau 8 ani), putnddepune candudatura dupa 4 ani, respectiv 8 ani de la ncetarea functiei. Declaratiile de candidatura cuprind: numele, prenumele, adresa candidatului; categoria profesionala EC/CA; modul de exercitare a profesiei; functiile detinute anterior n cadrul Corpului si perioada respectiva; functia pentru care candideaza: membru al unui Consiliu al Corpului, Biroul Permanent al Consiliului Superior sau al Consiliului Filialei. obiectivele si strategia pe care le propune candidatul daca va fi ales; Declaratie pe proprie raspundere, n sensul ca ndeplineste cerintele de eligibilitate din regulament. 71. Ce este Etica? RSPUNS: Etica este stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorii si conditiilor umane din perspectiva principiilor moralei si rolul lor n viata sociala; totalitatea normelor de conduita morala, corespunzatoare unui domeniu, unei activitati sau unei colectivitati.

Etica este straina dictaturii si centralismului; ea este specifica democratiei, deoarece democratia presupune dereglementare, locul legilor fiind luat de principii etice, fara de care se aluneca n anarhie si dezordine. 72. Ce sunt serviciile profesionale? RSPUNS: Orice serviciu care cere aptitudini contabile nrudite, prestat de un contabil profesionist: servicii de contabilitate; audit (dar cu respectarea normelor specifice); fiscalitate (cu respectarea normelor specifice); consultanta manageriala; management financiar.

Serviciu - o munca prestata n folosul sau n interesul cuiva, dar potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului; ndeplinirea unei ndatoriri fata de cineva. 73. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile? RSPUNS: Caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile sunt: detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si nvatamnt; respectarea de catre membri a unui ansamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se refera la obiectivitate. recunoasterea unei datorii fata de public.

Uneori, datoria membrilor, privind profesiunea lor si publicul, poate fi n contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt sau cu obligatiile lor de loialitate fata de angajator.

innd seama de remarcile precedente este de datoria organismelor profesionale nationale sa defineasca reguli de etica pentru membri lor, nct sa garanteze o calitate optima a serviciilor si sa pastreze ncrederea publicului n profesie. Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe stiinta n profesie, pe competenta (SIM). 74. Ce semnificatie are interesul general (interesul public)? RSPUNS: Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public: prin public ntelegndu-se: clientii; guvernul; angajatorii; investitorii; oamenii de afaceri; comunitatile financiare; donatorii de fonduri; orice alta persoana,

care dau ncredere n obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru buna functionare a economiei. Aceasta ncredere, acordata de public, impune profesiei contabile o responsabilitate n materie de interes general. Interesul general semnifica satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili, n slujba carora se afla.

Pastrarea acestui statut, privilegiat, al profesionistilor contabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care sa justifice ncrederea publicului. 75. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile? RSPUNS: Realizarea obiectivului profesiei contabile constnd n satisfacerea exigentelor publicului, impun mai multe imperative si anume: credibilitatea - publicul are nevoie de informatii credibile; profesionalismul - profesiunea contabila are nevoie de persoane recunoscute de clienti, angajatori si terti ca profesionisti n domeniu; calitatea serviciilor - toate serviciile furnizate de un profesionist contabil trebuie sa satisfaca criteriile precise de apreciere, standardele de calitate; ncredere - utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa fie asigurati ca aceste servicii sunt subordonate unui ansamblu de reguli de etica profesionala. 76. Care sunt principiile fundamentale care trebuie respectate pentru realizarea obiectivelor profesiei contabile? RSPUNS: Principiile fundamentale privesc: INTEGRITATE - drept, cinstit, sincer OBIECTIVITATE - corect, fara idei preconcepute COMPETEN PROFESIONAL - lucrari efectuate cu grija si srguinta, pastrarea la zi a nivelului de pregatire; CONFIDENIALITATE - pastrarea secretului profesional; PROFESIONALISM - comportament corespunzator exigentelor profesiei contabile; RESPECTAREA NORMELOR TEHNICE sI PROFESIONALE - executarea lucrarilor conform normelor tehnice si profesionale aplicabile, pentru satisfacerea

cerintelor clientului sau angajatorului si compatibilitatea cu exigentele integritatii, obiectivitatii si independentei. 77. Cum este definita integritatea n profesia contabila? RSPUNS: Integritatea este o rezultanta. Un contabil trebuie sa fie drept, sincer si corect n realizarea sarcinilor profesionale. 78. Ce se ntelege prin obiectivitatea n profesia contabila? RSPUNS: Obiectivitatea presupune ca profesionistul contabil, n ndeplinirea misiunii sale, sa fie impartial, fara prejudecati, sa nu se afle n situatii de imcompatibilitate, de conflict de interese de natura a determina un tert sa puna la ndoiala obiectivitatea profesionistului contabil. 79. n ce consta competenta profesionala? RSPUNS: Competenta profesionala are doua componente de baza: obtinerea mentinerea.

Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu grija si srguinta si este obligat sa se mentina n permanenta la un nivel de cunostinte si de recunoastere profesionala care sa justifice asteptarile unui client sau al angajatorului. Aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehncile de lucru. Dobndirea cere: nalt standard de pregatire generala, urmata de una specifica, practica si experienta n subiecte profesionale semnificative, perioade de practica n domeniu.

Mentinerea cere:

cunoastere continua a evolutiilor n profesia contabila (la nivel national si international n contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante).

adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate n ndeplinirea sarcinilor profesionale, n conformitate cu normele nationale si internationale.

80. n ce consta confidentialitatea? RSPUNS: Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil sa respecte caracterul privat al informatiilor obtinute n timpul misiunilor sale si sa nu le utilizeze sau sa le divulge, fara autorizatie scrisa, n afara de cazurile n care obligatia divulgarii este prevazuta de lege sau prin acte normtive imperative 81. Ce se ntelege prin profesionalism? RSPUNS: Profesionalismul presupune ca profesionistul contabil nu trebuie sa faca ceva care ar aduce atingere reputatiei profesiunii contabile sau ar putea conduce la discreditarea ei; aceasta obliga institutele membre ale IFAC ca, la elaborarea regulilor de tica, sa prevada responsabilitati clare ale profesionistului contabil fata de clienti, terti, angajatori, alti membri ai profesiei, public n general. 82. Care este structura codului Etic al IFAC? RSPUNS: Codul cuprinde obiectivele si principiile fundamentale, redate general si nu pentru a rezolva problemele etice ale contabililor profesionisti ntr-un caz bine determinat. Codul ofera anumite linii directoare n ceea ce priveste aplicarea n practica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se ntlnesc n profesiunea contabila. Codul etic are trei parti: Partea A se aplica tuturor profesionistilor contabili, n afara de cazul n care altceva este specificat; Partea B se aplica numai contabililor liber-profesionisti;

Partea C se aplica contabililor profesionisti salariati si de asemeni poate fi aplicata, n circumstante similare, contabililor salariati din cabinetele cu libera practica .

83. Conflicte de interese - Circumstante de care trebuie tinut seama. Descriere ? RSPUNS: Profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care implica conflicte de ordin profesional; nu se poate stabili o lista completa de situatii susceptibile de a genera conflicte de interese nsa profesionistii trebuie sa descopere factorii care dau nastere la astfel de conflicte. Exista si unele circumstante particulare n care responsabilitatea profesionistului contabil poate fi n conflict cu unele cerinte interne si externe: un superior, director, administrator sau asociat poate face presiuni. Trebuie descurajata orice relatie sau orice interes susceptibil de a pune n pericol, de a influenta negativ integritatea profesionistului contabil; profesionistului contabil i se poate cere sa lucreze contra nromelor profesionale si tehnice; un conflict de interese se poate produce si cnd publicarea unor informatii eronate poate avantaja angajatorul sau clientul si favoriza sau dezavantaja profesionistul contabil. 84. Care este procedura de urmat cnd este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin personal? RSPUNS: Cnd este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional, daca politicile stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate recurge la urmatoarele: examinarea conflictului cu superiorul direct. Daca interventia superiorului direct nu este suficienta si profesionistul contabil decide sa se adreseze nivelului superior urmator, superiorul direct trebuie notificat n acest sens;

daca superiorul este presupus implicat n conflict, profesionistul trebuie sa supuna problema nivelului ierarhic cel mai ridicat;

solicitarea avizului confidential al unui consilier independent sau al organismului profesional;

daca toate recursurile interne nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate, pentru chestiuni grave, sa demisioneze si sa trimita o scrisoare n acest sens conducerii entitatii care l-a angajat;

Orice profesionist contabil care ocupa un post de conducere trebuie sa se asigure ca, n cadrul entitatii respective, sunt stabilite reguli n materie de rezolvare a conflictelor profesionale. 85. Explicati principiul confidentialitatii? RSPUNS: Confidentialitatea este stricta, n afara de cazurile n care a primit o autorizatiei speciala de a divulga informatiile sau n caz de obligatii legale sau profesionale. Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca persoanele angajate, sub orice forma, subalterni sau colaboratori, respecta aceleasi reguli de confidentialitate. Confidentialitatea mai implica de asemenea faptul ca, informatiile primite nu sunt folosite de profesionistul contabil n beneficiul personal sau al unui tert. Acest principiu nu se aplica divulgarii informatiilor care permit profesionistului contabil sa ndeplineasca obligatiile sale, stabilite prin normele profesionale. n interesul public si al profesiunii, normele profesionale trebuie sa defineasca conceptul de confidentialitate si sa furnizeze o orientare asupra naturii si ntinderii obligatiilor legate de confidentialitate si asupra circumstantelor n care divulgarea de informatii primite n cursul exercitarii unei misini, trebuie autorizata sau ceruta. Obligatiile de confidentialitate sau secret profesional sunt nscrise n legislatia fiecarei tari.

Pentru a stabili daca informatiile confidentiale pot fi divulgate, trebuie avute n vedere mai multe aspecte, si anume: a. cnd divulgarea este autorizata de client: daca interesele tuturor partilor (cu deosebire terti) pot fi lezate; b. cnd divulgarea este ceruta de lege sau cnd exista obligatii profesionale de divulgare: profesionistul trebuie sa faca apel la judecata sa pentru a determina tipul de informatii care pot fi divulgate; trebuie sa se evite situatiile care implica fapte sau opinii nejustificate sau nejustificabile; profesionistul trebuie sa se asigure ca persoanele care primesc informatiile sunt destinatarii corecti ai unor astfel de informatii, adica cu abilitati sa primeasca astfel de informatii; profesionistul trebuie sa stabileasca daca divulgarea si consecintele acesteia implica responsabilitatea sa. n toate aceste cazuri se recomanda consultarea organismului profesional si/sau a unui avocat. 86. Care este comportamentul profesionalismului contabil ntr-o activitate de consilier fiscal? RSPUNS: Contabilul care presteaza servicii profesionale n domeniul fiscalitatii este ndreptatit sa se situeze n cea mai buna pozitie n favoarea unui client sau a unui patron, cu conditia ca prestatia sa fie efectuata cu competenta. Integritatea si obiectivitatea nu trebuie diminuate, iar opinia contabilului profesionist trebuie sa fie conform legii. Dubiile pot fi rezolvate n favoarea clientului daca exista suport rezonabil pentru pozitia respectiva. Exista reglementari specifice n materie

87. Care sunt componentele independentei? RSPUNS: Independenta are doua laturi: de spirit si n aparenta Independenta de spirit (n gndire): stare de gndire care permite oferirea unei opinii, a unui seviciu profesional fara sa fie afectata judecata profesionala; presupune integritate si obiectivitate.

Independenta n aparenta consta n capacitatea profesionistului contabil de a demosntra ca riscurile la adresa independentei n gndire au fost eliminate sau limitate, astfel ca o terta persoana sa nu puna la ndoiala integritatea si obiectivitatea profesionistului contabil. 88. Enumerati amenintari si riscuri care afecteaza independenta. RSPUNS: Amenintari legate de interesul propriu: o financiar: direct (dependenta de onorarii, onorarii restante, teama de a pierde clientul), Amenintari legate de autocontrol (implicarea auditorului n alte lucrari n cadrul aceleiasi firme), Familiarism sau ncredere prea mare n client (testarea insuficienta a informatiei furnizate de client), Cunoasterea de prea multa vreme a clientului, Personalitatea si calitatea clientului, Intimidarea de catre un client prea dominant, ceea ce impune expertului contabil sa actioneze n maniera subiectiva.

89. Riscuri legate de interesul propriu - descriere. RSPUNS: Interes financiar direct sau indirect, dependenta de onorarii, dorinta de a ncasa onorarii restante, teama de a pierde clientul etc. 90. Amenintari legate de familiarism sau ncredere - descriere. RSPUNS: Riscul ca expertul contabil sa fie influentat de personalitatea si calitatile clientului; sa fie prea atent la interesele clientului; afectarea atentiei expertului de cunoasterea de mult timp a tuturor problemelor clientului, ceea ce poate conduce la ncredere excesiva n client si la testarea insuficienta a informatiilor prezentate de acesta. 91. Amenintari legate de intimidare - descriere. RSPUNS: Posibilitatea ca expertul sa fie intimidat de o amenintare sau de un client dominant si sa se teama de consecintele ce decurg din actionarea de o maniera obiectiva. Exista o legatura de cauzalitate: intimidare - obiectivitate. 92. Relatiile personale, familiale si independenta - descriere. RSPUNS: Relatiile personale si familiale pot prejudicia independenta. Trebuie sa ne asiguram ca nici o relatie personala sau familiala nu pune n pericol independenta profesionistului, n neplinirea misiunii sale. Este imposibil de codificat n mod precis regulile conform carora o relatie personala sau familiala ntre un profesionist de practiva libera si un client este acceptabila (prin client ntelegndu-se proprietarul ntreprinderii, actionarii principali, directori generalei, directori financiari, administrator sau posturi echivalente). Institutele membre ale IFAC trebuie sa-si informeze membri de tipul de situatii susceptibile de a-i expune la presiuni. De exemplu, astfel de presiuni pot aparea atunci cnd profesionistul are interese financiare comune cu un cadru sau angajat al clientului sau cnd detin mpreuna interese semnificative ntr-o societate n participatiune cu un client. 93. Onorariile si independenta - descriere.

RSPUNS: Cnd onorariile primite de la un client sau de la un grup de care apartine acel client, reprezinta o parte importanta din onorariile brute totale ale cabinetului n ansamblu, dependenta fata de acest client sau grup trebuie examinata cu atentie, caci independenta poate fi pusa n pericol. Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli si furnizeaza instructiuni membrilor lor referitoare la acest subiect; acestea trebuie sa fie n concordanta cu nivelul de dezvoltare a profesiei contabile, cu situatia economica a fiecarei tari. Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate, unui client, pe baza de acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de importanta problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servicii. n tarile n care facturarea onorariilor este conditionata de rezultat, este autorizata de legislatie sau de normele organismului, aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independenta nu este obligatorie. Onorariile fixate de tribunal sau de alta autoritate publica nu sunt considerate ca intrnd n aceasta categorie. Dimpotriva, onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrnd n aceasta categorie. 94. Competenta profesionala si responsabilitatea cnd se utilizeaza lucrarile altui expert. RSPUNS: Liber profesionistii contabili trebuie sa evite sa presteze servicii profesionale fara o competenta adecvata, n afara de cazul n care beneficiaza de sfaturi avizate si de o asistenta care sa le permita sa presteze servicii de calitate. Daca un profesionist contabil nu poseda competenta necesara ntr-un domeniu specific n cadrul misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi tehnice de la un specialist (alti profesionisti contabili, avocati, ingineri, geologi sau alti experti). n acest caz, desi profesionistul contabil se sprijina pe competente tehnice ale specialistului consultat, acesta din urma nu cunoaste n mod necesar regulile de etica ale profesiunii. ntruct profesionistului contabil i revine ntreaga responsabilitate pentru serviciul prestat, el trebuie sa se asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre expertul consultant. El trebuie sa se asigure ca expertul consultat este la

curent cu regulile de etica, mai ales principiile fundamentale ale profesiei; aceste principii se aplica la orice misiune la care participa acesti experti. Aceasta asigurare se poate obtine: fie cernd expertilor respectivi sa citeasca regulile de etica; fie cernd expertilor o confirmare scrisa asupra bunei ntelegeri a regulilor de etica; fie dnd sfaturi daca apar conflicte potentiale.

Cnd profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si respectate, el trebuie sa refuze ncredintarea misiunii sau sa o ntrerupa (daca a nceput). 95. Criterii de stabilire a onorariilor. RSPUNS: Onorariile facturate trebuie sa reflecte n mod fidel valoarea serviciilor prestate, tannd cont de urmatoarele elemente: 1. competenta si cunostintele obtinute pentru tipul de serviciu prestat;
2. nivelul de instruire si experienta persoanei care participa la lucrare;

3. timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucrarii; 4. gradul de responsabilitate al misiunii respective; Onorariile se calculeaza n functie de tarifele orare sau zilnice n vigoare, pentru fiecare participant la misiune, la nivelul fiecarei firme, fiecarui profesionist. Un profesionist contabil nu trebuie sa propuna servicii profesionale pentru onorarii subestimate. Cnd se propune un onorariu unui client, profesionistul contabil trebuie sa se asigure ca nu este sacrificata calitatea sa si ca se respecta normele organismului international cu privire la calitate.

Cheltuielile si diversele rambursari - deplasari de exemplu - se nregistreaza distinct. Perceperea de comisioane sau plata de catre un profesionist contabil ca liber profesionist, este strict interzisa. Criteriile de care se tine seama n stabilirea onorariilor sunt: a. competenta si cunostintele necasare serviciului prestat; b. nivelul de formare, instruire si experienta a persoanei participante la misiune; c. timpul afectat (ore, zile); d. riscurile si gradul de responsabilitate a misiunii. 96. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere. RSPUNS: Nu trebuie sa exercite n paralel activitati care afecteaza sau sunt susceptibile de a afecta integritatea, obiectivitatea, independenta, buna reputatie a profesiei, care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei libere. Calitatea de expert contabil este incompatibila cu orice activitate salariata n afara Corpului sau orice activitate comerciala. n unele situatii, liber profesionistul contabil poate primi spre conservare si utilizare, potrivit legii, fonduri ale clientilor, el trebuind: sa pastreze aceste fonduri, separat de fondurile sale; sa le utilizeze conform destinatiilor stabilite; sa aiba posibilitatea sa justifice existenta si utilizarea fondurilor respective.

97. Relatiile cu ceilalti membri - Acceptarea de noi misiuni. RSPUNS: Serviciile sau sfaturile unui liber profesionist contabil care poseda competente particulare pot fi solicitate: a. de catre client:

b.

dupa discutii si consultari prealabile cu profesionistul contabil n functie (existent); la cererea sau recomandarea expresa a profesionistului contabil n functie (existent); fara consultarea profesionistului contabil n functie.

de catre profesionistul contabil n functie (existent), sub rezerva respectarii stricte a secretului profesional Uneori clientul cere - la contactarea unui liber profesionist contabil - sa nu fie informat

profesionistul contabil n functie (existent); n astfel de cazuri, profesionistul contabil trebuie sa decida daca motivele clientului sunt acceptabile. Profesionistul contabil contactat trebuie: sa se conformeze instructiunilor primite de la profesionistul contabil n functie sau de la client, n masura n care ele nu sunt contradictorii cu obligatiile legale sau profesionale; sa garanteze, pe ct posibil, ca profesionistul contabil n functie este bine informat de natura generala a serviciilor profesionale prestate. Cnd opinia unui profesionist contabil n functie (existent) este solicitata n ceea ce priveste aplicarea principiilor contabile, normelor de audit, normelor de raportare, profesionistul contabil n functie trebuie sa aiba grija ca opinia sa sa nu influenteze n mod exagerat judecata si obiectivitatea profesionistului contabil contactat. 98. Relatiile cu ceilalti membri - nlocuirea cu un alt liber profesionist contabil. RSPUNS: ntreprinderea are dreptul de a-si alege consilierii si de a-i nlocui cnd doreste. Daca este importanta apararea intereselor legitime ale ntreprinderii, este la fel de important ca un liber profesionist contabil sa poata decide, daca exista motive profesionale care sa justifice, neacceptarea misiunii; aceasta presupune o comunicare directa cu profesionistul contabil n functie. n absenta unei cereri specifice, profesionistul contabil n functie nu trebuie sa furnizeze spontan informatii despre afacerile clientului sau.

Urmatorii factori stabilesc, n ce masura, un profesionist n functie poate discuta despre afacerile clientului sau cu un profesionist contactat: daca clientul a autorizat acest lucru; daca norme legale sau reguli de etica, referitoare la aceasta divulgare, permit acest lucru. Comunicarea ntre cei doi profesionisti contabili are scop: de a mpiedica un liber profesionist contabil sa accepte nominalizarea sa, daca toate elementele pertinente nu sunt cunoscute; de a proteja actionarii minoritari care nu sunt de regula informati de mprejurarile nlocuirii profesionistului contabil n functie; de a apara interesele profesionistului contabil n functie, atunci cnd propunerea de nlocuire se datoreaza caracterului sau scrupulos de a actiona ca profesionist independent. nainte de a accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale care pna atunci au fost prestate de catre un alt liber profesionist contabil, profesionistul contabil trebuie: sa stabileasca daca clientul potential a informat profesionistul n functie de intentia sa de a-l nlocui si l-a autorizat, n scris, sa discute liber si fara limite despre afacerile sale cu noul profesionist contabil; sa solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil n functie. Daca aceasta autorizare este refuzata, profesionistul contabil trebuie, n absenta altor mijloace alternative de a obtine asigurarile necesare, sa rfuze nominalizarea sa. Daca autorizarea este data, trebuie sa ceara profesionistului n functie: - sa furnizeze toate informatiile care i-ar interzice sa accepte misiunea; sa furnizeze toate informatiile necesare care sa-i permita sa ia o decizie.

Profesionistul n functie, la primirea autorizatiei din partea clientului, trebuie: sa raspunda (nscris), aratnd daca exista motive profesionale care ar interzice profesionistului sa accepte nominalizarea sa; sa asigure ca clientul a autorizat, divulgarea informatiilor, profesionistului desemnat; sa comunice orice informatie de care are nevoie profesionistul desemnat, pentru a putea sa decida daca accepta sau nu misiunea si sa abordeze liber, cu profesionistul desemnat, toate problemele importante, privind nominalizarea sa. 99. Ce se ntelege prin publicitate n profesia contabila? RSPUNS: Publicitatea, n practica contabila se face n limitele stricte prevazute de Codul etic si fara a fi afectate interesele celorlalti membri ai CECCAR. Ea trebuie sa ndeplineasca mai multe atribute: informarea obiectiva a publicului; decenta; cinstea; ncrederea; bunul gust.

100. Enumerati situatiile care nu raspund criteriilor de obiectivitate, ncredere, cinste, decenta si bun gust pentru o actiune de promovare. RSPUNS: ntre situatiile care nu ndeplinesc criteriile de obiectivitate, ncredere, cinste, decenta si bun gust amintim: cele care creeaza sperante false, induc n eroare sau creeaza sperante nejustificate de posibile rezolvari favorabile; implica posibilitatea de a influenta orice instanta tribunal, agentie de reglementare;

fac comparatii cu altii; contin marturii sau aprobari scrise; care contin orice alte precizari ce ar putea sa produca unei persoane rezonabile o nentelegere sau o deceptie;

care pretind, nejustificat ca persoana respectiva este expert sau specialist ntr-un anume domeniu al contabilitatii.

100. Care sunt conditiile cerute unei actiuni de promovare atunci cnd publicitatea nu este autorizata? RSPUNS: Exista o paleta a conditiilor si anume: sa aiba ca obiect aducerea la cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate, a faptelor, ntr-un mod care sa nu fie fals, sa nu induca n eroare si sa nu produca deceptii; sa fie de bun simt; sa fie demna din punct de vedere profesional; sa evite repetarea frecventa, ostentativa a numelui contabilului profesionist independent; sa evite promovarea personala excesiva.

102. Care sunt regulile de etica aplicabile contabililor salariati n industri, comert, transport, sector public? RSPUNS: Profesionistii contabili trebuie sa fie loiali att fata de angajator ct si fata de profesie. Aceste doua exigente fiind uneori n contradictie. Prima conditie a unui angajat este de a sustine obiectivele etice si legitime ale organizatiei profesionale. Totodata un angajat nu poate fi obligat:

sa violeze legislatia; sa ncalce regulile si normele profesiei; sa minta auditorii angajatorului sau; sa semneze o declaratie care sa contina distorsiuni ale realitatii. Daca profesionistul salariat nu reuseste sa rezolve o problema importanta care constituie un conflict ntre angajati si exigentele profesionale, dupa ce au fost epuizate toatel esaloanele (pna la administrator), el nu are alta alegere dect sa demisioneze; motivele unei astfel de decizii sunt notificate angajatorului, dar obligatiile de confidentialitate i interzic sa informeze o alta persoana (n afara de cazul n care legea sau o norma profesionala prevede aceasta obligatie.

sa induca n eroare patronul despre gradul sau de pregatire sau experienta sa.

103. Principiile fundamentale privind conduita etica si profesionala. RSPUNS: Acestea privesc: integritatea; obiectivitatea; independenta; secretul profesional; respectarea normelor tehnice si profesionale; competenta profesionala; comportamentul deontologic.

104. Calitatile membrilor, conditii pentru mentinerea acestora. RSPUNS: Activitatea membrilor Corpului se caracterizeaza prin:

stiinta, competenta si constiinta; Independenta de spirit si de interes material; Moralitate, probitate si demnitate.

Pentru mentinerea acestor calitati, fiecare membru trebuie: sa-si dezvolte necontenit cultura; sa acorde toata atentia pentru orice problema examinata; sa si exprime opinia fara nici o ezitare; sa se exprime clar, categoric si ferm; sa nu dea niciodata ocazia de a se afla n situatia sa nu poata sa si exercite liber profesia, sa nu-si exercite libertatea de gndire; sa considere ca independenta sa trebuie circumscrisa, n orice mprejurare, regulilor stabilite de Corp.