RAPORT DE AUTOEVALUARE 2010-2011

Subsemnata Tomiţă Lucia sunt absolventă a Liceului Pedagogic ,,C.D.Loga” , Caransebeş ,specializarea educator-învăţător, promoţia 2004-2008. Am debutat în învăţământ în anul 2008 anul acesta fiind al treilea an în această unitate începând din data de 15 septembrie 2010, în calitate de educatoare la grupa mare română. În munca cu copiii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi cu posibilităţile copiilor din grupa pe care o conduc. Ca educatoare caut să fiu mereu informată cu tot ce apare nou legat de specialitatea mea şi să fiu mereu bine documentată şi pregatită în ceea ce priveşte:

1.Proiectarea eficientă a curriculumului
M-am ocupat de studierea aprofundă a curriculumului, de conceperea testelor iniţiale, continue şi finale . Am amenajat spaţiul de joacă,pe arii de simulare/centre de interes/zone,care să permită copiilor să lucreze individual,în perechi,în grupuri mici sau cu întreg colectivul,să permită mişcarea, să influenteze calitatea jocului favorizând creativitatea copiilor, oferindu-le posibilitatea fiecărui copil să-şi aleagă locul de joacă, spaţiile de joacă fiind mobile şi transformabile în funcţie de dorinţa lor. Proiectarea activităţilor instructiv-educative: am întocmit mapa educatoarei care cuprinde: planificarea semestrială şi anuală, proiectarea pe unităţi de învatare, dosarul grupei, fişe cu observaţiile psiho-pedagogice ale elevilor,planificarea activităţilor extracurriculare, dosar cu fise şi planuri de activitate, mape cu fişe ale elevilor. Privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare am folosit strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrată a programei scolare. Am urmărit rezultatele evaluărilor naţionale/locale dar şi la nivelul unităţii ale preşcolarilor. Ca responsabilă a consilierii cu părintii am susţinut referate pe diverse teme şi am aplicat chestionare părinţilor. Prin activităţile extracurriculare desfăşurate în zilele de 1 decembrie, 15 ianuarie, 24 ianuarie, 8 martie, 9 mai, 1 iunie, sfârţit de an şcolar am încercat să sădesc în sufletele elevilor dragostea şi respectul pentru valorile morale şi spirituale ale poporului român.

cele de progres şi finale.metodelor aplicate. . pentru fiecare competenţă am elaborat indicatori şi discriptori de performanţă.Realizarea activităţilor extracurriculare Am întocmit graficul semestrial al activităţilor extracurriculare. ale dezvoltării personale şi instituţionale. în fiecare semestu. Evaluarea continuă am realizat-o permanent prin mai multe modalităţi . potrivit standardelor curriculare de performaţă.2. Limbajul a fost adaptat în funcţie de particularităţilor de vârstă şi individuale ale preşcolarilor.Şi am comunicat rezultatele prin întâlniri programate cu părinţii sau prin alte mijloace de comunicare. Am înregistrat activităţile de evaluare în portofoliu. Am respectat indicaţiile metodice asociate documentelor curriculare în uz la fel şi tuturor prevederilor legale privind drepturile omului. al deprinderilor şi abilităţilor dar şi pentru a determina în funcţie de profilul grupei ritmul desfăşurării activităţii. Am ales materialele auxiliare în funcţie de profilul colectivului de preşcolari fiind integrate raţional în demesul didactic.Am utilizat în activităţi materiale şi mijloace de învăţamânt specifice domeniul de învăţare. în baza căruia să-mi proiectez planificarea săptămânală şi semestrială. Părinţi au fost informaţi cu privire la rezultatele obţinute de către copiii lor. existând un mecanism de (auto)evaluare a eficienţei . Am realizat activităţi extracurriculare care au contribuit direct la atingerea obiectivelor curriculare. Modul de transmitere a informaţilor a fost diversificat. Astfel in activităţile metodice am prezentat activităţi integrate cu ajutorul metodelor şi procedeelor învăţate. Am realizat majoritatea obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare. Evaluarea iniţială am realizat-o la începutul anului şcolar sub forma unor teste pentru a identifica nivelul cunoştinţelor. 3. am integrat în cel puţin 30% din activităţile invăţate.Realizarea curriculumului Am folosit metode active şi am selectat activităţi de invăţare. Evaluarea sumativă am realizat-o la finalul semestrelor şi al anului şcolar. 4. Activităţile planificate au fost realizate la timp şi întocmai.Evaluarea rezultatelor învăţării Am utilizat eficient evaluările iniţiale.

Încheierea unor parteneriate cu instituţiile publice locale pentru desfăşurarea activităţilor extracurriculare: cu biserica. Am colaborat permanent cu comunitatea locală. expoziţii cu lucrările copiilor. a tuturor dispoziţiilor prevăzute de lege. Am utilizat resursele informaţionale existente pentru a realiza stiudiul individual. Am participat la concursuri unde am reuşit să obţinem şi numeroase premii:”În asterptarea iepuraşului”. Am respectat sistemele şi procedurile de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizare. 5. presa.Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia Am respectat şi am realizat integral şi la timp atribuţiile stabilite în fişa postului. factori de cultura. MECTS.am colaborat cu diferite reviste”Filip”.”Pipo”. Alături de colectivul unităţii noastre am scos în decurs anului numere ale revistei grădiniţei intitulată „Palatul fermecat”. „Sărbătoarea lunilor în culorile copilăriei” Am participat cu lucrările copiilor la numeroase concursuri organizate atât la nivel local cât şi naţional”Coloram şi învăţă”.Am organizat şedinţe.cu părinţii.”Meki”.cercuri pedagogice.”Copilăria-darul nostru”. ”Muguri de primăvară”. comunitatea „Poletarac”Alibunar Serbia. fiecare educatoare participând cu un articol. cu Poliţia Rutieră a Judeţul Timiş.”Feerie de primăvară”. Educatoare:Tomiţă Lucia . 6.Dezvoltarea profesională. serbări. aducându-mi contribuţia prin referate şi lecţii demonstrative. ”Dansul steluţelor”. a dispoziţiilor ISJ.”Cu Europa la joacă” . activitatea metodică şi ştiinşifică Am particip la comisiile metodice. discuţii individuale. M-am implicat în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale. Consiliul Local. Muzeul Satului Bănăţean.”Poveste de toamna”.