RAPORT DE AUTOEVALUARE 2010-2011

Subsemnata Tomiţă Lucia sunt absolventă a Liceului Pedagogic ,,C.D.Loga” , Caransebeş ,specializarea educator-învăţător, promoţia 2004-2008. Am debutat în învăţământ în anul 2008 anul acesta fiind al treilea an în această unitate începând din data de 15 septembrie 2010, în calitate de educatoare la grupa mare română. În munca cu copiii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi cu posibilităţile copiilor din grupa pe care o conduc. Ca educatoare caut să fiu mereu informată cu tot ce apare nou legat de specialitatea mea şi să fiu mereu bine documentată şi pregatită în ceea ce priveşte:

1.Proiectarea eficientă a curriculumului
M-am ocupat de studierea aprofundă a curriculumului, de conceperea testelor iniţiale, continue şi finale . Am amenajat spaţiul de joacă,pe arii de simulare/centre de interes/zone,care să permită copiilor să lucreze individual,în perechi,în grupuri mici sau cu întreg colectivul,să permită mişcarea, să influenteze calitatea jocului favorizând creativitatea copiilor, oferindu-le posibilitatea fiecărui copil să-şi aleagă locul de joacă, spaţiile de joacă fiind mobile şi transformabile în funcţie de dorinţa lor. Proiectarea activităţilor instructiv-educative: am întocmit mapa educatoarei care cuprinde: planificarea semestrială şi anuală, proiectarea pe unităţi de învatare, dosarul grupei, fişe cu observaţiile psiho-pedagogice ale elevilor,planificarea activităţilor extracurriculare, dosar cu fise şi planuri de activitate, mape cu fişe ale elevilor. Privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare am folosit strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrată a programei scolare. Am urmărit rezultatele evaluărilor naţionale/locale dar şi la nivelul unităţii ale preşcolarilor. Ca responsabilă a consilierii cu părintii am susţinut referate pe diverse teme şi am aplicat chestionare părinţilor. Prin activităţile extracurriculare desfăşurate în zilele de 1 decembrie, 15 ianuarie, 24 ianuarie, 8 martie, 9 mai, 1 iunie, sfârţit de an şcolar am încercat să sădesc în sufletele elevilor dragostea şi respectul pentru valorile morale şi spirituale ale poporului român.

Părinţi au fost informaţi cu privire la rezultatele obţinute de către copiii lor.metodelor aplicate. Am realizat activităţi extracurriculare care au contribuit direct la atingerea obiectivelor curriculare. existând un mecanism de (auto)evaluare a eficienţei . Modul de transmitere a informaţilor a fost diversificat. Am înregistrat activităţile de evaluare în portofoliu. în baza căruia să-mi proiectez planificarea săptămânală şi semestrială. Evaluarea iniţială am realizat-o la începutul anului şcolar sub forma unor teste pentru a identifica nivelul cunoştinţelor. în fiecare semestu. Evaluarea sumativă am realizat-o la finalul semestrelor şi al anului şcolar.Realizarea curriculumului Am folosit metode active şi am selectat activităţi de invăţare. Activităţile planificate au fost realizate la timp şi întocmai. al deprinderilor şi abilităţilor dar şi pentru a determina în funcţie de profilul grupei ritmul desfăşurării activităţii. potrivit standardelor curriculare de performaţă. ale dezvoltării personale şi instituţionale. cele de progres şi finale.2. . 4.Realizarea activităţilor extracurriculare Am întocmit graficul semestrial al activităţilor extracurriculare. pentru fiecare competenţă am elaborat indicatori şi discriptori de performanţă.Şi am comunicat rezultatele prin întâlniri programate cu părinţii sau prin alte mijloace de comunicare. Limbajul a fost adaptat în funcţie de particularităţilor de vârstă şi individuale ale preşcolarilor. am integrat în cel puţin 30% din activităţile invăţate. Am realizat majoritatea obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare. Am respectat indicaţiile metodice asociate documentelor curriculare în uz la fel şi tuturor prevederilor legale privind drepturile omului. Astfel in activităţile metodice am prezentat activităţi integrate cu ajutorul metodelor şi procedeelor învăţate. Evaluarea continuă am realizat-o permanent prin mai multe modalităţi . 3. Am ales materialele auxiliare în funcţie de profilul colectivului de preşcolari fiind integrate raţional în demesul didactic.Am utilizat în activităţi materiale şi mijloace de învăţamânt specifice domeniul de învăţare.Evaluarea rezultatelor învăţării Am utilizat eficient evaluările iniţiale.

”Copilăria-darul nostru”. comunitatea „Poletarac”Alibunar Serbia. activitatea metodică şi ştiinşifică Am particip la comisiile metodice. ”Muguri de primăvară”.”Meki”. Consiliul Local. aducându-mi contribuţia prin referate şi lecţii demonstrative. M-am implicat în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale.”Poveste de toamna”. MECTS. expoziţii cu lucrările copiilor.cercuri pedagogice.”Feerie de primăvară”.”Pipo”.cu părinţii.”Cu Europa la joacă” . 6. Am respectat sistemele şi procedurile de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizare. Am colaborat permanent cu comunitatea locală. Alături de colectivul unităţii noastre am scos în decurs anului numere ale revistei grădiniţei intitulată „Palatul fermecat”.am colaborat cu diferite reviste”Filip”. Am participat la concursuri unde am reuşit să obţinem şi numeroase premii:”În asterptarea iepuraşului”. cu Poliţia Rutieră a Judeţul Timiş. 5. „Sărbătoarea lunilor în culorile copilăriei” Am participat cu lucrările copiilor la numeroase concursuri organizate atât la nivel local cât şi naţional”Coloram şi învăţă”.Dezvoltarea profesională.Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia Am respectat şi am realizat integral şi la timp atribuţiile stabilite în fişa postului. ”Dansul steluţelor”. Am utilizat resursele informaţionale existente pentru a realiza stiudiul individual. fiecare educatoare participând cu un articol. Muzeul Satului Bănăţean.Încheierea unor parteneriate cu instituţiile publice locale pentru desfăşurarea activităţilor extracurriculare: cu biserica. Educatoare:Tomiţă Lucia . serbări. discuţii individuale. factori de cultura. presa.Am organizat şedinţe. a dispoziţiilor ISJ. a tuturor dispoziţiilor prevăzute de lege.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful