denumire organizatie

adresa organizatie
nr. de tel organizatie
nr. fax organizatie
e-mail organizatie
www. organizatie.ro

sigla
Către,

...................................adresant (organizaţia)
Doamnei/ Domnului funcţia .....................

Stimată doamnă funcţia/ Stomate domn funcţia,
Referitor la adresa dumneavoastră nr. ................./..................., înregistrată la
organizaţie
transmiteţi

cu

nr.

........../...................,

prin

care

...........................................................................................,

aducem

la

ne

cunoştinţă

că ....................................................................................................................
Urmare şedinţei ...................... din data de ....................., vă adresăm rugămintea
de a ................................................................, în conformitate cu prevederile art.
din Legea ...........
Mulţumindu-vă pentru colaborare, vă rugăm să primiţi, domnule funcţia, expresia
înaltei noastre consideraţii.

Preşedinte,
..................................