PROIECT DE LECŢIE

Scoala : Şcoala cu clasele I-VIII Bâsca-Chiojdului Propunător: prof. CIUCĂ V. CRISTINA Disciplina: Limba şi literatura română Clasa: a VII-a Subiectul lecţiei: Functionarea descrierii in naratiune Text - suport: „Amintiri din copilarie” de Ion Creanga Tipul lecţiei: transmitere de noi cunoştinţe DEMERSUL DIDACTIC 1. MOTIVAŢIA: este o lecţie de transmitere şi fixare a cunoştinţelor, in care se folosesc procedee şi metode de predare activ - participative , care le permit elevilor să devină conştienţi de propria gândire şi de folosire a limbajului personal. 2. OBIECTIVUL CADRU: cultivarea receptivităţii literar – artistice a elevilor, cu referire specială asupra universului epic al operei Amintiri din copilarie de Ion Creanga 3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1.1. să realizeze înlănţuirea corectă a ideilor într-un mesaj oral; 1.2. să sesizeze sensul unităţilor lexicale noi în funcţie de context; 3.1. să facă dovada citirii textului literar, demonstrând înţelegerea lui; 3.2. să deosebească elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit; 4.2. să utilizeze un lexic diversificat , recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului. 4. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: a) cognitive: O1 – să enunţe mesajul textului parcurs; O2 – să incadreze textul in genul literar caruia ii apartine; O3 – să identifice procedeele de expresivitate artistică şi să arate semnificaţia lor; O4 – sa identifice modurile de expunere folosite in fragmentul din manual; O5 – să evidenţieze sentimentul/ sentimentele dominante ale textului; O6 - să sesizeze relatia autor – narator – personaj; O7 – să identifice caracteristicile operei Amintiri din copilarie de Ion Creanga; 5. CONŢINUTURI VIZATE: C1 – definiţia genului literar epic C2 – caracteristicile speciei literare povestire si ale genului epic, C3 – sentimentele exprimate de autor, C4 – tema si subiectul fragmentului din manual; C5 – mijloacele de expresivitate artistică si semnificatia lor; C6 – modurile de expunere folosite in fragmentul din manual; C C1 C2 C3 C4 C5 C6 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7

* * *

* *

* * *

* * *

*

*

* * * * * *

6. CONDIŢII PREALABILE: * clasă de nivel mediu; * elevii au formate priceperi, deprinderi şi capacitatea de a comenta un text epic; * elevii vor lucra pe grupe ( gândiţi- lucraţi în perechi- comunicaţi).

7. EVALUAREA: elevii completează fişele de muncă individuală. 8. RESURSELE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI: * capacităţi normale de învăţare a elevilor; * cunoştinţele lor anterioare; * timpul de învăţare: 50 minute. 9. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, spargerea gheţii, brainstormingul, ciorchinele, reflecţia, munca în echipă, explicaţia, descoperirea, gândirea critică 10. BIBLIOGRAFIE: - Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VII-a, Ed. Humanitas; - Amintiri din copilarie de Ion Creanga (diverse editii);

Scenariul didactic
Cadrul de învăţare Timpul de lucru

Activitatea profesorului
1. Moment organizatoric: - organizarea clasei şi asigurarea climatului necesar bunei desfăşurări a lecţiei; 2. Captarea atenţiei: Vom rezolva un rebus. Arătaţi ce cuvânt, ce noţiune nouă veţi obţine pe verticala A-B. 1. Critic literar, autorul Istoriei literaturii romane de la origini pana in prezent 2. Paronimul cuvântului oral. 3. sinonimul cuvantului basm 4.Cămaşă femeiască tradiţională românească. 5. Antonimul cuvântului harnic. 6. Cărare prin parc. 7. Potrivirea ultimelor sunete ale versurilor 8. Unitate metrica formata dintr-o silaba neaccentuata si una accentuata 9. Verbul a fi la indicativ imperfect, persoana I singular 3. Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor: Pe axa A –B s-a obţinut cuvântul COPILARIE. Prin urmare, astăzi vom trece la aprofundarea studiului fragmentului din opera Amintiri din copilarie de Ion Creanga Noţiunea de amintire/povestire nu vă este străină. În clasele a V-a si a VI-a aţi studiat alte fragmente din aceasta opera pe care v-am indicat să o cititi integral in vacanta si sa notati in caiete fragmentele reprezentative pentru intelegerea operei sau care v-au impresionat 4. Reactualizarea cunoştinţelor dobândite prin completarea ciorchinelui: Profesorul a fixat pe un suport o planşă mare pe

Activitatea elevului
Elevii se pregătesc pentru oră.

Metode de dezvoltare a gândirii critice

1.Evocarea

5’

Conversaţie

Elevii răspund întrebărilor puse şi vor obţine pe axa A- B :

Spargerea gheţii ( gândirea activă)

2. Realizarea sensului

2’

5’

Elevii primesc fişele individuale cu ciorchinele desenat şi sunt invitaţi, ca în urma răspunsurilor corecte să-l completeze corespunzător. Elevii rezolvă corect

Gândiţi/Lucraţi/ Comunicaţi. (Ciorchinele)

28’

care este desenat un ciorchine şi adresează elevilor următoarele întrebări: 1. Definiţi genul epic aşa cum aţi învăţat în clasa a VI-a. 2. Ce specie literara este opera Amintiri din copilarie de Ion Creanga 3. Care sunt caracteristicile acestei specii si ale genului epic? 4. Care este relatia autor – narator – personaj? 5. De unde s-a inspirat scriitorul în crearea acestei opere? 6. Care sunt sentimentele, stările sufleteşti pe care autorul le exprimă în mod indirect? 5. Predarea noilor cunoştinţe Se anunţă şi se scrie pe tablă titlul lecţiei: Amintiri din copilarie de Ion Creanga Se anunţă obiectivele operaţionale. La sfârşitul orei va trebui să fiţi capabili să....(.se enunţă obiectivele 1, 2, 3, 4, 5, 6,7). Profesorul solicită elevilor să realizeze lectura fragmentului reprodus in manual Se fac exerciţii de lectură: citesc 2-3 elevi, respectând intonaţia şi punctuaţia. Se solicită elevilor să evidenţieze, de la subsolul lecţiei, cuvintele necunoscute sau mai puţin folosite în limbajul literar.

ciorchinele (Anexa 1,2) Comunicaţi/ Apreciaţi.

Elevii scriu titlul lecţiei în caiete.

Receptează Elevii ascultă . Elevii urmăresc textul reprodus în manual. Elevii urmăresc textul Elevii citesc cuvintele necunoscute şi sensurile lor. Observa ca majoritatea cuvintelor explicate sunt regionalisme

Lectură expresivă.

Gândiţi/apreciaţi/ comunicaţi

Titlul sugereaza continutul operei care titlului? cuprinde intamplari din copilaria scriitorului. ♦ Care sunt sentimentele ● nostalgie, regret pe care le exprimă scriitorul fata de trecerea prin intermediul actiunii si copilariei, dragoste personajelor? fata de locurile natale Citati pasajele pe care lesi mandria de a fi ati notat in caiete si humulestean motivati alegerea lor.

♦ Care este semnificatia

● Elevii citesc fragmente semnificative care se refera la sat, parinti si care sunt sugestive pentru intelegerea textului.

Lectură expresivă.

Opera Amintiri din copilarie este alcatuita din patru parti, iar Receptează fragmentul reprodus in manual face parte din capitolul IV, in care scriitorul evoca despartirea de sat si plecarea la Seminarul de la Socola. Comparatia sugereaza Care este semnificatia legatura personajului cu comparatiei cu care locul natal si dragostea incepe acest capitol? pentru Humulesti.

Explicaţia

Gândiţi/apreciaţi/ comunicaţi

Care sunt modurile de expunere folosite de scriitor in acest fragment? Activitate pe grupe: Identificati pasajele in care sunt folosite aceste moduri de expunere.

Elevii impatiti in trei grupe identifica pasajele descriptive, narative si dialogul (monologul)

Gândiţi/apreciaţi/ comunicaţi

Citiţi pasajele Elevii citesc fragmente descriptive si observati descriptive, recepteaza. rolul lor in naratiune: crearea cadrului si a atmosferei in care se deruleaza intamplarea, conturarea portretului unui personaj sau o pauza in ritmul desfasurarii actiunii, iar la sfarsitul naratiunii descrierea surprinde cadrul in care se incheie actiunea.

Explicaţia

Descoperă cuvinte, expresii populare , proverbe, zicatori prin care se creeaza o atmosfera destinsa, de voie buna, chiar daca sentimentul dominant este tristetea.

● „ma desfatam, cantand, chiuind, cea mai mare insufletire, nu se putea sa nu-ti salte inima de bucurie, petreceri pline de veselie” etc „Ursul nu joaca de bunavoie” „sa dea D-zeu sa fie tot anul sarbatori si numai o zi de lucru, si atunci sa fie praznic si nunta”

Brainstorming-ul

Descoperirea

3. Reflecţia 8’

Se distribuie, la nivelul a două grupe , fişe de lucru, după metoda interactivă ”Gândiţilucraţi în perechicomunicaţi” cu următoarele sarcini de lucru:

Un elev din prima grupă îşi alege o pereche din grupa a II-a , cu care discută subiectul propus pe fişă, pe care apoi îl expune întregii clase. Un elev din grupa a II-a îşi alege o pereche din prima grupă , cu care discută subiectul propus pe fişă, pe care apoi îl expune întregii clase. Ceilalţi elevi monitorizează consultările. Elevii vor observa: ● lexicul este alcătuit din cuvinte denumind realitatile satului , din formulări populare, ceea ce confera textului simplitate, naturalete, oralitate, voiciune si umor. - „mort-copt trebui sa fac pe cheful mamei” - „...cata sa nu dam cinstea pe rusine si pacea pe galceava” - „are sa urmeze cum stim noi, nu cum vrea el , ca dor nu-i de capul sau”

Gândiţi- lucraţi în perechicomunicaţi

Grupa I Transcrieţi din text substantivele care apartin campului lexical al sarbatorilor satului si expresiile populare introduse prin formularea vorba ceea. Care este rolul acestor expresiii? Grupa a II-a Din dialogul dintre Nica si parinti se desprind cateva invataturi care par rezultatul intelepciunii populare. Care sunt aceste?

4. Concluzii şi aprecieri

Profesorul formulează concluziile referitoare la desfăşurarea lecţiei şi face aprecieri despre modul în care elevii au participat la lecţie. Profesorul fixează tema pentru acasă a elevilor: La alegere ex. 4/94 sau 8/96

Elevii îşi notează tema