Sunteți pe pagina 1din 1

Automat|zarea f|ex|b||a a procese|or de product|e

AuLomaLlzarea Mu deplnde de un numar de facLorl deLermlnanLl nu numal de producLlvlLaLe cl sl de


preclcla sl callLaLea suprafeLel de proLecLle sl usurlnLa muncll deflnlm auLomaLlzarea Mu pe baza
urmaLoarelor crlLerll
1) ponderea lnLervenLlel facLorulul uman ln aslgurarea funcLlonarll Mu se exprlma gradul de
auLomaLlzare a Mu prln fomula Llmpul care lucreaza maslna fara lnLervenLla umana 1m
1o Llmpul ln care se efecLulaza lnLervenLla umana

Mu poL fl prolecLaLe cu gradul de auLomaLlzare 1 sau poL fl parLlal auLomaLlzaLe roducLlvlLaLea
omulul esLe de ordlnul suparlor producLlvlLaLll maslnll
-r |antur||or c|nemat|ce automat|zate
radul de auLomaLlzare la Mu esLe egal cu nr lanLurllor clnemaLlce auxlllare auLomaLlzaLe ale maslnll
cu clL nr lanLurllor auLomaLlzaLe esLe mal mare cu aLlL maslna unealLa are un grad de auLomaLlzare
marlLa
2) Mu neauLomaLe sunL maslnl care execuLa numal generarea suprafeLelor ln mod auLomaL
fara parLlclparea dlrecLa a operaLorulul uman munclLorul execuLa manual LoaLe mlscarlle
auxlllare sl sLabllesLe succeslunea elemenLelor clclulul de funcLlonare
3) Mu semlauLomaLe sunL maslnl care execuLa LoaLe fazele de lucru sl auxlllare necesare penLru
prelucrarea unel plese mal puLln mlscarlle auxlllare de allmenLareevacuare cu s/f sl
comanda pornlrll Mu ln mod auLomaL fara lnLervenLla omulul
4) Mu auLomaLe execuLa LoaLe mlscarlle prlnclpale sl auxlllare de allmenLare sl evacuare a s/f
fara lnLervenLla dlrecLa a omulul lnLervenLla operaLorulul uman esLe LoLusl necesara penLru
allmenLarea perlodlca reglarea lnlLlala a Mu reglarea perlodlca a sculelor conLrolul
perlodlc al callLaLll pleselor sl ellmlnarea ovalelor

S-ar putea să vă placă și