Sunteți pe pagina 1din 2

ALFA CLUB SYSTEM S.R.L.

Str. Stirbei Voda Nr. 61 Sector 1 Bucuresti Romania Tel: 0720.324.355, 0760.827.794 Email info@reformasanatate.ro Web www.reformasanatate.ro

PROCEDURA
Pasul urmator este trimiterea pe adresa companiei noastre, prin curierat sau posta a formularului de inscriere completat.

Adresa companie ALFA CLUB SYSTEM S.R.L. Bucuresti, Sector 1, Str. Stirbei Voda nr. 61, Cod postal 010105

De asemenea, puteti trimite formularul de inscriere si scanat pe adresa noastra de email, info@reformasanatate.ro.

Dupa receptia documentului, veti fi contactat de catre un reprezentant ALFA CLUB PROFESSIONAL SYSTEM Key Account Manager, care va va confirma inregistrarea in sistem, precum si a CODULUI PERSONAL.

Acest COD va ajuta la identificarea echipei dvs.

Acelasi formular se foloseste pentru inscrierea membrilor in echipa dumneavoastra, si pentru fiecare solicitant introdus in echipa se va nota CODUL dvs. in partea stanga superioara a formularului de inscriere, acolo unde este indicat COD SUPERIOR, iar in partea dreapta a formularului de inscriere se va introduce CODUL PERSONAL al noului membru din echipa dumneavoastra.

Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie de luni pana vineri, intre orele 10:00 si 18:00 la sediul societatii, precum si pe email la info@reformasanatate.ro sau la telefoanele 0720.324.355 si 0760.827.794.

C.U.I. 29176537 Reg. Com. J40/11782/2011 Raiffeisen Bank Sucursala Mosilor IBAN: RO15 RZBR 0000 0600 1401 1094

ALFA CLUB SYSTEM S.R.L.


Str. Stirbei Voda Nr. 61 Sector 1 Bucuresti Romania Tel: 0720.324.355, 0760.827.794 Email info@reformasanatate.ro Web www.reformasanatate.ro

COD SUPERIOR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

COD PERSONAL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FORMULAR INSCRIERE NR. ____ din ___/____/_______


SOLICITANT Dl./Dna. ___________________________________________, domiciliat(a) in localitatea _______________,

Judet/Sector _________________, str. ________________________, nr. ______, bl. ___________, sc. ___, et. _____, ap. ______, identificat cu _____, seria ______, nr. _________, eliberat(a) de ________________________________, CNP ________________________________, cont bancar ______________________________________ deschis la _________________________, telefon ______________, email ________________, profesie _____________________, prin aceasta solicit prezentari si/sau materiale de natura pedagogica, informativa sau demonstrativa referitoare la produsele si/sau serviciile organizatorului si/sau a partenerilor cu care acesta are contracte semnate. Organizator: ALFA CLUB SYSTEM S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Pictor Stefan Luchian nr. 3, etaj 3, ap. 8, Sectorul 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/11782/2011, avand codul unic de inregistrare 29176537, avand cont IBAN RO15 RZBR 0000 0600 1401 1094 deschis la Raiffeisen Bank suc. Mosilor, reprezentat prin Alexandru Stoica, in calitate de Administrator. Conditii inscriere: 1. Prezentul formular reprezinta acordul de vointa al partilor si va fi utilizat in evidentele organizatorului. 2. Prin inregistrarea formularului de inscriere, beneficiati de calitatea de membru Alfa Club System pe o perioada de 12 luni. 3. Prin inregistrarea acestui formular de inscriere, solicitantul poate participa la toate prezentarile organizate de catre ALFA CLUB SYSTEM S.R.L., si beneficia de materialele de natura pedagogica, informativa sau demonstrativa ulterioare fara a mai fi necesara achitarea unei taxe ulterioare. Pentru participare la prezentarile ulterioare, solicitantul are obligatia de a prezenta o copie a formularului de inscriere. 4. Membrii Alfa Club System nu au mandat de reprezentare a companiei noastre in relatia cu tertii. Acestia au dreptul de a-si forma o echipa in conditiile convenite cu Organizatorul. Conditii de participare: 1. Solicitantii vor accepta conditiile impuse de catre organizator, respectiv ALFA CLUB SYSTEM S.R.L. 2. Conditiile participarii la prezentare si primirii materialelor de natura pedagogica, informativa sau demonstrativa sunt aplicabile pentru toti solicitantii. 3. Solicitantul inscris se obliga sa inmaneze organizatorului formularul de inscriere, solicitantul pastrandu-si o copie pentru prezentarile si materialele ulterioare.

_____________________________ Solicitant

_____________________________ Organizator

*Prin semnarea acestui formular participantul isi da acordul ca datele lui sa fie inscrise in baza de date a organizatorului si sa fie prelucrare in conformitate cu legea 677/2001. *Prezentul formular se completeaza cu Sectiunea Termeni si conditii generale (TCG), care este parte integranta din Contract si este pus la dispozitie la adresa www.reformasanatate.ro/TCG.pdf

C.U.I. 29176537 Reg. Com. J40/11782/2011 Raiffeisen Bank Sucursala Mosilor IBAN: RO15 RZBR 0000 0600 1401 1094