Sunteți pe pagina 1din 1

Pentru efectuarea unui audit intern n cadrul organizatiei se parcurg urmatorii pa si: Programarea auditurilor; Desfasurarea efectiva a auditurilor;

nchiderea auditului. Pentru programarea auditurilor se elaboreaza un program anual de audit. Un program de audit include: Unul sau mai multe audituri; Toate activitatile necesare pentru planificarea si organizarea tipurilor si numa rului de audituri; Resurse necesare. Programul de audit include: ? Audituri interne care acopera ntegul sistem de management al organizatiei pentru anul n curs; ? Audituri de secunda parte pentru sistemul de management al furnizorilor de produse critice; ? Audituri de certificare/acreditare si supraveghere desfasurate de un org anism acreditat; Planificarea corespunzatoare, furnizarea resurselor; proceduri de derulare audit . Pe baza programului de audit elaborat se deruleaza activitatea efectiva de audit Activitatea tipica de audit cuprinde: 1. Initierea auditului; 2. Desfasurarea analizei documentelor; 3. Pregatirea activitatilor de audit la fata locului; 4. Desfasurarea auditului la fata locului; 5. Pregatirea, aprobarea si difuzarea raportului de audit 6. nchiderea auditului; 7. Desfasurarea auditului de urmarire.