Sunteți pe pagina 1din 86

MINISTERUL EDUCA|IEI CERCETRII I TINERETULUI

ProiectuI Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03ModuIuI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII I PROTEC|IA
MEDIULUI
DOMENIUL :
ESTETICA
I IGIENA CORPULUI OMENESC
CALIFICAREA : COAFOR STILIST
NIVELUL 3
ERETU


IGIENA, SEC

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare
instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Noiembrie 8


NEuCT-CNBIPT 0IPAUTOR

O VaIentina OtuIescu profesor gradul , Grup colar de Arte i Meserii al
Coopera[iei Meteugreti ,Spiru Haret Bucureti

CONSULTAN|

O Ivan Mykytyn expert WYG nternational

O MihaeIa tefnescu expert CNDPT
Cuprins

INTRODUCERE .............................................................................................. 3
COMPETEN|E ............................................................................................... 5
OBIECTIVE ..................................................................................................... 7
INFORMA|II PENTRU PROFESORI .............................................................. 8
FIE DE REZUMAT ...................................................................................... 13
CUVINTE CHEIE/GLOSAR .......................................................................... 18
INFORMA|II PENTRU ELEVI ...................................................................... 21
ACTIVIT|I DE NV|ARE ......................................................................... 23
SOLU|IONAREA ACTIVIT|ILOR ............................................................. 50
BIBLIOGRAFIE PENTRU PROFESORI ....................................................... 64
BIBLIOGRAFIE PENTRU ELEVI....................................................................65
ANEXE ............................................................................................................66
Introducere

Modulul "giena, securitatea muncii i protec[ia mediului face parte din pregtirea
pentru calificarea profesional "Coafor stilist din domeniul Servicii nivelul de
calificare 3.
Modulul se studiaz n clasa a Xa,astfel:
O Numr total de ore 40
O Numr ore instruire practic 24 (6 ore /sptmn)
O Perioada de studiu ntre sptmnile 1 i 4.
Acest modul agreg dou unit[i de competen[e:
O Unitatea de competen[e pentru abilit[i cheie ,Gndire critic i rezolvare de
probleme, care cuprinde urmtoarele competen[e individuale:
C1 dentific probleme complexe
C2 Rezolv probleme
C3 Evalueaz rezultatele ob[inute
O Unitatea de competen[e tehnice generale ,giena, securitatea muncii i protec[ia
mediului, care cuprinde urmtoarele competen[e individuale:
C1 Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii
C2 Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea muncii
C3 Aplic msuri de protec[ie a mediului.
Competen[ele unit[ii pentru abilit[i cheie ,Gndire critic i rezolvare de probleme au
fost agregate cu competen[a tehnic general ,Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor
privind igiena i securitatea muncii din cadrul unit[ii ,giena, securitatea muncii i
protec[ia mediului. Competen[ele sau agregat n scopul dezvoltrii abilit[ilor elevilor de
identificare a problemelor legate de desfurarea n condi[ii de igien, siguran[,
securitate a lucrrilor din salonul de estetic i ngrijire a corpului omenesc.
Programa colar a modulului "giena, securitatea muncii i protec[ia mediului este
structurat pe baza standardului de pregtire profesional pentru calificarea de nivel 3
"Coafor stilist. Con[inuturile sunt detalieri ale criteriilor de performan[ i ale condi[iilor
de aplicabilitate din standardele de pregtire profesional.
Pentru dezvoltarea competen[elor individuale propuse n cadrul acestui modul,
profesorul are libertatea de a dezvolta anumite con[inuturi i de a le ealona n timp.
Abordarea continuturilor trebuie s fie flexibil, diferen[iat, [innd cont de
particularit[ile grupului instruit, de nivelul ini[ial de pregtire.
Trebuie avut n vedere faptul c scopul procesului de instruire este formarea
competen[elor cuprinse n programa modulului. Con[inuturile sunt suportul pentru
realizarea acestui deziderat.
n formarea competen[elor un rol important l au modul de abordare a con[inuturilor,
activit[ile de nv[are proiectate de profesor. Este obligatorie folosirea metodelor de
nv[are centrat pe elev, metode care pun elevul n diverse situa[ii de nv[are. Pentru
proiectarea acestora, profesorul trebuie s de[in informa[ii despre caracteristicile
elevilor si referitoare la stilurile de nv[are i la nevoile lor. n aceast munc
laborioas, de un real folos pot fi exemplele de materiale de nv[are ce vor fi puse la
dispozi[ia profesorilor, care le pot adapta pentru a rspunde nevoilor proprii. Acesta este
scopul prezentului auxiliar curricular.Competen|e


Modulul ,giena, securitatea muncii i protec[ia mediului dezvolt competen[ele tehnice


generale propuse de Standardul de Pregtire Profesional al calificrii Coafor stilist::


O Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

O Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea muncii

O Aplic msuri de protec[ie a mediului.
Obiective

Obiectivele urmrite pentru dezvoltarea competen[elor propuse n
cadrul modulului ,giena, securitatea muncii i protec[ia mediului
sunt urmtoarele:

Competen|e Obiective

Aplic legisla[ia privind
igiena i securitatea
muncii


O S prezinte legisla[ia privind igiena i securitatea
muncii echipei de lucru.

O S monitorizeze modul de aplicare a normelor de
igien i securitatea muncii.

O S verifice func[ionarea sistemelor, dispozitivelor
i a condi[iilor de igien i securitate a muncii.


Desfoar ac[iuni de
evitare a riscurilor
privind igiena i
securitatea muncii


O S supravegheze activit[ile la locurile de munc
pentru evitarea riscurilor.

O S ia msuri pentru evitarea riscurilor privind
igiena i securitatea muncii.

O S coordoneze echipa pentru rezolvarea situa[iilor
provocate de accidente.


Aplic msuri de
protec[ie a mediului


O S identifice sursele de poluare de la locul de
munc i din vecintatea acestuia.

O S asigure mijloacele pentru ndeprtarea surselor
de poluare i a efectelor.

O S evalueze activitatea echipei privind protec[ia
mediului.

O S aplice msuri de prevenire a polurii mediului.
Informa|ii pentru profesori


Auxiliarul curricular ,giena, securitatea muncii i protec[ia
mediului propune cteva exemple de activit[i de nv[are proiectate pe principiul
nv[rii centrate pe elev i fie de documentare care s sprijine realizarea acestora. El
nu are rolul unui manual i nu acoper ntreg con[inutul modulului.
n tabelul de mai jos este pus n eviden[ corela[ia dintre obiectivele modulului i
activit[ile de nv[are propuse:
Competen|e Obiective Activit|i

Aplic legisla[ia
privind igiena i
securitatea muncii

O S prezinte legisla[ia
privind igiena i
securitatea muncii
echipei de lucru.

Activitatea de nv[are 1.1
Activitatea de nv[are 2.5O S monitorizeze modul de
aplicare a normelor de
igien i securitate a
muncii.

Activitatea de nv[are 1.2.1
Activitatea de nv[are 1.2.2
Activitatea de nv[are 1.2.3
Activitatea de nv[are 1.3
Activitatea de nv[are 1.4
Activitatea de nv[are 2.5

O S verifice func[ionarea
sistemelor, dispozitivelor
i a condi[iilor de igien i
securitate a muncii.

Activitatea de nv[are 1.2.1
Activitatea de nv[are 1.2.2
Activitatea de nv[are 1.2.3
Activitatea de nv[are 1.5
Activitatea de nv[are 2.5


Desfoar ac[iuni
de evitare a riscurilor
privind igiena i
securitatea muncii


O S supravegheze
activit[ile la locurile de
munc pentru evitarea
riscurilor.


Activitatea de nv[are 2.1
Activitatea de nv[are 2.2
Activitatea de nv[are 2.5


O S ia msuri pentru
evitarea riscurilor privind
igiena i securitatea
muncii.


Activitatea de nv[are 2.1
Activitatea de nv[are 2.2
Activitatea de nv[are 2.5


O S coordoneze echipa
pentru rezolvarea
situa[iilor provocate de
accidente

Activitatea de nv[are 2.3
Activitatea de nv[are 2.4
Activitatea de nv[are 2.5


Aplic msuri de
protec[ie a
mediului


O S identifice sursele de
poluare de la locul de
munc i din vecintatea
acestuia.
O S asigure mijloacele
pentru ndeprtarea
surselor de poluare i a
efectelor.
O S evalueze activitatea
echipei privind protec[ia
mediului.
O S aplice msuri de
prevenire a polurii
mediului.


Activitatea de nv[are 3.1


O form de activitate frecvent propus de activit[ile de nv[are este lucrul n echip.
Formarea grupelor de lucru poate fi un moment plcut al lec[iei, dac se realizeaz
printrun mic joc. De asemenea, profesorul trebuie s aib abilitatea de a interveni n
formarea grupelor de lucru pentru includerea elevilor cu nevoi educa[ionale speciale
alturi de al[i elevi care i pot sprijini n nv[are.

Supraveghea[i discret activitatea grupelor de lucru. Dac este cazul, interveni[i pentru a
stimula participarea tuturor membrilor echipei la rezolvarea cerin[elor. Acorda[ile un
feedback pozitiv.

Dac nu exist posibilitatea realizrii prezentrilor Power Point, solicita[i alte forme de
prezentare grafic (ex. pe foi de filpchart).

Pentru realizarea prezentrilor ncuraja[ii s fie expresivi i convingtori. Recapitula[i
regulile unei prezentri de succes. Pute[i realiza un poster cu aceste reguli pe care s l
afia[i de fiecare dat cnd sarcina de lucru cuprinde o astfel de cerin[.

Pentru activitatea de nv|are 1.1, fiecare grup de lucru trebuie s aib la dispozi[ie
un calculator.
Din cadrul fiecrei grupe trebuie s fac parte un elev cu abilit[i de folosire a
calculatorului i cunotin[e de realizare a prezentrilor Power Point.
nainte de realizarea prezentrilor, face[i o recapitulare a regulilor ce trebuie respectate.

Activitatea de nv|are 1.2.1 are 5 variante fiecare fiind destinat unei alte grupe de
lucru. La sfritul activit[ii va exista un set de norme de igien pentru fiecare lucrare ce
poate fi realizat de un coafor stilist n salonul de estetic i ngrijire a corpului omenesc.
Prezentrile pot fi folosite de ctre profesor pentru predare.

Activitatea de nv|are 1.2.2 este proiectat pentru acelai obiectiv ca i activitatea de
nv[are 1.2.1, dar este destinat elevilor cu CES.
Pentru acest activitate sunt necesare:
un plic galben n care vor fi 5 bilete pe fiecare fiind scris una dintre urmtoarele
lucrri: machiaj, coafarea prului, tunderea prului, decolorarea i vopsirea prului,
ondularea permanent;
cinci plicuri verzi. Pe fiecare plic va fi scris numele uneia dintre cele cinci lucrri ce
pot fi realizate de coaforul stilist (machiaj, coafarea prului, tunderea prului,
decolorarea i vopsirea prului, ondularea permanent). n fiecare plic se vor afla
bilete pe care sunt scrise : norme de igien privind personalul, norme de igien
specifice procedurii i norme de igien pentru protec[ia clientului. Toate acestea vor
fi specifice procedurii al crei nume este nscris pe plic. Pe fiecare bilet va fi scris o
singur norm de igien.
foi de flipchart pe care vor fi lipite biletele cu normele de igien.
lipici.
Afia[i n clas diagrama realizat pentru a fi prezentat colegilor alturi de prezentrile
Power Point.

Activitatea de nv|are 1.2.3 este destinat elevilor cu un nivel ridicat, cu imagina[ie,
care pot realiza prezentri grafice atractive. Acestea pot fi afiate permanent n salonul
de instruire practic. Acest activitate este o continuare a activit[ii 1.2.1.

Activit|iIe de nv|are 1.3 i 1.4 sunt destinate orelor de teorie. Sarcinile de lucru vor fi
rezolvate individual.

Pentru activitatea de nv|are 1.5, elevii vor primi 3 seturi de instrumente sterilizate ale
cror ambalaje sunt astfel inscrip[ionate:
setul nr.1: 8.04. 2008; oana coafez
setul nr. 2: 9.04.2008; Crina Lazr
setul nr. 3: miercuri, ora 13,00; Eugenia Gavrilescu.
Rspunsurile la cerin[ele sarcinilor de lucru vor fi nscrise pe fia de lucru.

Activit|iIe de nv|are 2.1 i 2.2
Elevii care vor interpreta rolurile lucrtorilor, clien[ilor i pe cel al coaforului stilist trebuie
s primeasc fia ce definete rolul cu aproximativ 15 minute nainte de nceperea
activit[ii de nv[are. Asigura[iv c au n[eles rolurile pe care le au de interpretat.
Observatorii vor primi fia de observa[ie nainte de nceperea jocului de rol. Explica[i le
felul n care trebuie completat.
Doar dac este nevoie (ex. nerespectarea rolurilor), interveni[i pe parcursul jocului de
rol.
Dup terminarea jocului de rol, discuta[i observa[iile elevilor. Structura[i discu[ia pe
criteriile fiei de observa[ie. Formula[i concluzii referitoare la comportamentul coaforului
stilist i la respectarea regulilor de igien i securitate a muncii.

Activit|iIe de nv|are 2.3 i 2.4 se vor desfura n perechi, cei doi membri
ndeplinind pe rnd rolul de coafor i pe cel de victim.
Activitatea elevilor poate fi apreciat pe baza unei fie de observa[ie.
Exemplu: Fia de observa[ie pentru activitatea 2.3
Aspecte observate ReaIizat NereaIizat
Respectarea regulilor de igien
Aezarea victimei deasupra unui vas
ntro pozi[ie similar cu cea pentru
splarea pe cap

Deschiderea ochiului cu degetul mare i
cu arttorul

Respectarea distan[ei de 10 cm la
turnarea apei n ochi

Apa pentru spltura ocular are
temperatura corpului

Verificarea persisten[ei durerii
Anun[area medicului oftalmolog, dac
durerea persist


Activitatea de nv|are 2.5 poate fi numit Tema campionilor, ea fiind destinat elevilor
cu un nivel ridicat. Sarcina de lucru va fi realizat n grup sau individual. Profesorul
poate lsa la latitudinea elevilor modul de lucru.
Pentru realizarea proiectului, elevii trebuie s aib la dispozi[ie aproximativ 2 sptmni.
La final, da[i elevilor posibilitatea prezentrii proiectului.
Proiectul este o metod care poate fi folosit i pentru nv[are, dar i pentru evaluare.

Elementele de baz ale proiectelor sunt urmtoarele :
O O sarcin sub form de problem, reflectnd o activitate din via[a real,
preferabil pentru un client real;
O Realizarea proiectelor permite dezvoltarea abilit[ilor cheie alturi de
competen[ele tehnice;
O Proiectele pot fi realizate individual sau n grup;
O Profesorul are rol de ndrumtor/ mentor;
O Definirea criteriilor de performan[ pentru produsul final al proiectului;
O n realizarea proiectelor, elevii vor parcurge etapele specifice rezolvrii unei
probleme: identificarea problemei, rezolvarea problemei informare, planificare,
strategii de rezolvare a problemei, analiza critic a solu[iilor, implementarea solu[iei
alese, evaluarea rezultatelor ob[inute controlul implementrii solu[iei
(autoevaluarea), evaluarea rezultatelor
O Timp suficient pentru realizarea proiectului.
Avantajele folosirii proiectului sunt urmtoarele:
O Punerea elevilor n fa[a unei situa[ii reale din domeniul profesional
O Punerea elevilor n situa[ia de a identifica informa[ii noi i de a le folosi
O Determinarea elevilor de ai mprti cunotin[ele i experien[ele, de a coopera
mai mult dect a concura
O Crearea unui mediu stimulativ i distractiv
O Plasarea elevului n situa[ia de a fi conductorul propriului proces de nv[are
O Stimularea ncrederii n sine, a asumrii responsabilit[ii formrii competen[elor
tehnice i a abilit[ilor cheie.

Activitatea de nv|are 3.1
Dac la sfritul activit[ii lista factorilor poluan[i nu este complet, profesorul va furniza
informa[ii suplimentare sau va indica surse de informare .Fie de rezumat
Fiele de rezumat ale modulului ofer cadrelor didactice i elevilor mijloace de
nregistrare a progresului.

nregistrrile exacte reprezint un aspect important al administrrii procesului de
nv[are i pot, de asemenea, ajuta la informarea i motivarea elevilor. Elevii ar trebui s
fie ncuraja[i si evalueze propriul proces de nv[are comentnd cu privire la
problemele care leau plcut sau nu, la un anumit subiect. Aceste comentarii pot oferi
cadrelor didactice informa[ii valoroase referitoare la con[inuturile care cauzeaz
dificult[i elevilor.
Elevii ar trebui de asemenea s fie ncuraja[i s i asume rspunderea pentru procesul
de nv[are. Elevul care i asum responsabilitatea pentru aspecte ce [in de nregistrare
pot contribui la acest obiectiv.

Exemplul de copert de fi de rezumat de mai jos include o prim pagin a rezumatului
progresului nregistrat de elev. Acest fapt poate fi folositor att pentru elev, ct i pentru
profesor i poate ajuta la motivarea elevilor oferindule o indica[ie vizual clar a
progresului pe care lau fcut.
ExempIu de copert de fi de rezumat

TitIuI moduIuIui
NumeIe
eIevuIui:

Data nceperii: Data finaIizrii:

Competen|e Activitate de nv|are Data ndepIinirii Verificat
Competen|a 1
Detalii
referitoare la
competen[a
care se
dezvolt.
Denumirea sau alt
precizare referitoare la
activitatea de nv[are

Data la care obiectivul
nv[rii a fost ndeplinit
Semntura
profesorului
Competen|a 2
Detalii
referitoare la
competen[a
care se
dezvolt.


Coperta pentru fia de rezumat


TitIuI moduIuIui: Igiena, securitatea muncii i protec|ia mediuIui

NumeIe
eIevuIui:

............................................................................................................
Data nceperii: Data finaIizrii:

Competen|e Activitate de nv|are Data ndepIinirii Verificat
Competen|a C1
Aplic legisla[ia
privind igiena i
securitatea
muncii

Competen|a C2
Desfoar
ac[iuni de evitare
a riscurilor
privind igiena i
securitatea
muncii


Competen|a C3
Aplic msuri de
protec[ie a
mediului


ExempIu de fi de rezumat a activit|ii
O precizare pentru fiecare activitate de nv[are.

Competen| Activitate de nv|are ObiectiveIe nv|rii ReaIizat
Detalii
referitoare la
competen[a
care se
dezvolt.
Denumirea sau alte
precizri referitoare la
activitatea de nv[are
Obiectivul(ele)
activit[ii de nv[are
Aceast activitate va
.
Data la care
obiectivul
nv[rii a fost
ndeplinit

ComentariiIe eIevuIui
De exemplu:
O Ce lea plcut referitor la subiectul activit[ii.
O Ce anume din subiectul activit[ii li sa prut a constitui o
provocare.
O Ce mai trebuie s nve[e referitor la subiectul activit[ii.
O deile elevilor referitoare la felul n care ar trebui si
urmreasc obiectivul nv[rii.


ComentariiIe profesoruIui
De exemplu:
O Comentarii pozitive referitoare la ariile n care elevul a
avut rezultate bune, a demonstrate entuziasm, sa implicat
total, a colaborat bine cu ceilal[i.
O Ariile de nv[are sau alte aspecte n care este necesar
continuarea dezvoltrii.
O Ce au stabilit elevul i profesorul c ar trebui s fac
elevul n continuare lund n considerare ideile elevului
despre cum lear plcea si urmeze obiectivele nv[rii.


Fi de rezumat a activit|ii


Competen|


Activitate de nv|are

ObiectiveIe nv|rii ReaIizat
Competen|a
......................
Activitatea de nv[are
..............
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
ComentariiIe eIevuIui
O ..........................................................................................
................................................................................................
O ..........................................................................................
................................................................................................
O ..........................................................................................
................................................................................................
O ..........................................................................................
................................................................................................

ComentariiIe profesoruIui
O .........................................................................................
...............................................................................................
O ..........................................................................................
................................................................................................
O ..........................................................................................
................................................................................................Cuvinte cheie/ GIosarprocedur sau opera|iune activitate de coafur, machiaj, manichiur,
pedichiur, frizerie sau brbierit;
cIient persoan care solicit servicii de coafur, machiaj, manichiur,
pedichiur, de frizerie sau brbierit;
produs cosmetic orice substan[ sau preparat care urmeaz s fie pus n
contact cu diverse pr[i externe ale corpului uman, precum piele, pr, unghii,
buze, cu scopul exclusiv sau principal de a le cur[a, a le parfuma, a le modifica
aspectul i/sau a le proteja ori a le men[ine n bun stare;
data de minim durabiIitate data pn la care un produs cosmetic, depozitat
n condi[ii corespunztoare, continu s i ndeplineasc func[iunile ini[iale fr
s pericliteze sntatea uman, atunci cnd este folosit n condi[ii normale sau
ra[ional previzibile de folosire;
eticheta orice material scris care con[ine elemente de identificare a produsului
i, dup caz, instruc[iuni de utilizare pentru consumator;
ambaIaj primar material care vine n contact direct cu produsul cosmetic,
folosit la men[inerea caracteristicilor prescrise ale produsului pe toat perioada
de valabilitate;
ambaIaj secundar material folosit la protejarea ambalajului primar;
perioada dup deschidere perioada de timp n care un produs cosmetic finit
poate fi folosit n siguran[, calculat din momentul primei deschideri a
ambalajului primar i nceperii utilizrii produsului.
cur|are etapa preliminar obligatorie, permanent i sistematic n cadrul
oricrei activit[i sau proceduri de ndeprtare a murdriei (materie organic i
anorganic) de pe suprafe[e (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin opera[iuni
mecanice sau manuale, utiliznduse agen[i fizici i/ sau chimici, care se
efectueaz n saloanele de nfrumuse[are corporal de orice tip, astfel nct
activitatea s se desfoare n condi[ii optime de securitate;
dezinfec|ie procedur de distrugere a microorganismelor patogene sau
nepatogene de pe orice suprafe[e (inclusiv tegumente), utiliznduse agen[i fizici
i/ sau chimici;
substan| activ o substan[ sau un microorganism, inclusiv un virus sau o
ciuperc (fung), ce are o ac[iune general sau specific asupra ori mpotriva
organismelor duntoare;
produs detergent- dezinfectant produsul ce include n compozi[ia sa
substan[e care cur[ i substan[e care dezinfecteaz. Produsul are ac[iune
dubl: cur[ i dezinfecteaz;
antiseptic produsul care previne sau mpiedic multiplicarea ori inhib
activitatea microorganismelor; aceasta activitate se realizeaz fie prin inhibarea
dezvoltrii, fie prin distrugerea lor, pentru prevenirea sau limitarea infec[iei la
nivelul [esuturilor;
steriIizare opera[iunea prin care sunt eliminate sau omorte microorganismele,
inclusiv cele aflate n stare vegetativ, de pe obiectele inerte contaminate,
rezultatul acestei opera[iuni fiind starea de sterilitate.

CompIeta|i gIosaruI cu aI|i termeni pe care nu i cunoate|i!


Informa|ii pentru eIevi

Comportament, atitudine, comunicare
Statutul de coafor stilist presupune un comportament manierat, siguran[ i
profesionalism. Pentru aceasta este nevoie de perfec[ionare continu, de organizare
n gndire, imagina[ie i ac[iune.


CoaforuI stiIist este creatoruI unei imagini n care cIientuI se va regsi.

Exerseaz dialogul cu clien[i/ colegi de diferite tipuri. Folosete jocul de rol cu colegii.
Formuleaz n moduri diferite un mesaj pentru a gsi modalitatea optim de
comunicare cu fiecare tip de client/ coleg.

Observ comportamentul stitilor. Cizeleaz comportamentul tu nu numai n rela[ia
client lucrtor, ci i n rela[iile cu colegii, dar i n afara mediului profesional.

Nu adopta un comportament artificiaI i/ sau superior!

ntrodu n programul tu edin[e de ngrijire personal.


Cere sfatuI speciaIitiIor pentru definirea stiIuIui propriu!


O prezentare de succes

n prezentarea verbal, subliniaz esen[ialul. F o prezentare clar i bine
structurat. Nu folosi multe amnunte, dar nu le omite pe cele esen[iale!

nso[ete expunerea ideilor de prezentarea vizual a acestora.
Pregtete o sintez a ideilor principale pe folii pentru retroproiector sau pe foi de
flipchart sau pe slideuri PowerPoint.

Este important ca forma, mrimea i culoarea literelor s fac textul uor de citit.
Subliniaz esen[ialul, dar nu abuza de semne distinctive sau de marcaje.

Cnd este necesar, prezint imagini care s ilustreze ideile expuse. maginile trebuie
s fie clare.

Vorbete cIar i privete-|i coIegii!
F atractiv prezentarea ta!
AI NCREDERE N TINE !

LucruI n echip

Pentru ca lucrul n echip s fie plcut i eficient, activitatea trebuie organizat nc
de la nceput. Stabili[i rolurile fiecruia n echipa de lucru i respecta[iv sarcinile.

Lucrul n echip [i d posibilitatea:
s[i valorifici cunotin[ele folosindule pentru rezolvarea sarcinilor de lucru, dar i
pentru a[i ajuta coechipierii;
s[i mbog[eti cunotin[ele i experin[a nv[nd de la colegii ti;
s nve[i mai multe despre tine i despre cei din jurul tu, despre adaptarea
comportamentului i a comunicrii n situa[ii diferite i cu interlocutori diferi[i;
s[i exersezi abilit[ile de rezolvare a conflictelor;
s[i dezvol[i receptivitatea;
s[i descoperi abilit[ile de lider.


Fi|i cooperan|i indiferent care v sunt coechipierii!

Sprijini|i-i pe coIegii de echip care au nevoie de ajutor!

Bucura|i-v de activitatea n echip i de rezuItateIe ei!Lucru n echip

Activitate individuaIJoc de roI


Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Activitatea de nv|are 1.1

Obiectiv: S prezinte legisla[ia privind igiena i securitatea muncii echipei de lucru.
Timp de lucru: 2 ore.


Lucru n echip (3- 4 eIevi)

Citi[i cu aten[ie regulile de amenajare i ntre[inere a spa[iilor ntrun salon de estetic i
igien a corpului omenesc prezentate n fia de documentare.

Cerin|e:
Considera[i c grupa voastr de lucru este echipa managerial a unui salon de estetic
i igien a corpului omenesc. Oferta de servicii a salonului const n lucrri de coafur,
frizerie i machiaj.

Realiza[i o prezentare Power Point sintetic i sugestiv prin care s
prezenta[i angaja[ilor votri regulile de iluminare, ventilare, temperatur i
asigurare a igienei n spa[iile din salonul pe care l conduce[i.

ATEN|IE!
SeIecta|i doar informa|iiIe despre reguIiIe de iIuminare, ventiIare, temperatur i
asigurare a igienei n spa|iiIe din saIon.
Respecta|i reguIiIe de reaIizare a prezentriIor Power Point.

Sus[ine[i prezentarea realizat n fa[a colegilor votri. Considera[ii
membrii colectivului pe care l conduce[i. Prezentarea trebuie realizat de
ntreaga echip.


Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Activitatea de nv|are 1.2.1
Grupa 1
Obiective: S monitorizeze modul de aplicare a normelor de igien i securitate a
muncii.
S verifice func[ionarea sistemelor, dispozitivelor i a condi[iilor de igien i
securitate a muncii.
Timp de lucru: 2 ore.

Lucru n echip

Cerin|e:
Citi[i cu aten[ie fiele de documentare 2, 3 i 4.

Extrage[i din con[inutul acestor fie de documentare toate regulile de igien
ce trebuie respectate pe parcursul realizrii machiajului.

ATEN|IE!
SeIecta|i doar informa|iiIe despre normeIe de igien specifice Iucrrii care
constituie tema grupei voastre!
Face|i referire Ia normeIe de igien privind personaIuI, Ia ceIe specifice procedurii
i Ia ceIe pentru protec|ia cIientuIui.
Pentru un rezuItat bun, este important s coIabora|i n cadruI grupei de Iucru.


Prezenta[i rezultatul activit[ii voastre cu ajutorul programului Power Point.

Trimite[i prin email colegilor din celelate grupe prezentarea realizat de grupa
voastr.

Stoca[i ntrun folder taote prezentrile realizate n clasa voastr. Astfel, ve[i
avea sinteza normelor de igien pentru toate lucrrile realizate ntrun salon
de estetic i ngrijire a corpului omenesc.
Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Activitatea de nv|are 1.2.1
Grupa 2
Obiective: S monitorizeze modul de aplicare a normelor de igien i securitate a
muncii.
S verifice func[ionarea sistemelor, dispozitivelor i a condi[iilor de igien i
securitate a muncii.
Timp de lucru: 2 ore.

Lucru n echip

Cerin|e:
Citi[i cu aten[ie fiele de documentare 2, 3 i 4.

Extrage[i din con[inutul acestor fie de documentare toate regulile de igien
ce trebuie respectate pe parcursul realizrii lucrrii de vopsire i/ sau
decolorare a prului.
ATEN|IE!
SeIecta|i doar informa|iiIe despre normeIe de igien specifice Iucrrii care
constituie tema grupei voastre!
Face|i referire Ia normeIe de igien privind personaIuI, Ia ceIe specifice procedurii
i Ia ceIe pentru protec|ia cIientuIui.
Pentru un rezuItat bun, este important s coIabora|i n cadruI grupei de Iucru.


Prezenta[i rezultatul activit[ii voastre cu ajutorul programului Power Point.

Trimite[i prin intermediul internetului colegilor din celelate grupe prezentarea
realizat de grupa voastr.

Stoca[i ntrun folder taote prezentrile realizate n clasa voastr. Astfel, ve[i
avea sinteza normelor de igien pentru toate lucrrile realizate ntrun salon
de estetic i ngrijire a corpului omenesc.
Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Activitatea de nv|are 1.2.1
Grupa 3
Obiective: S monitorizeze modul de aplicare a normelor de igien i securitate a
muncii.
S verifice func[ionarea sistemelor, dispozitivelor i a condi[iilor de igien i
securitate a muncii.
Timp de lucru: 2 ore.

Lucru n echip

Cerin|e:
Citi[i cu aten[ie fiele de documentare 2, 3 i 4.

Extrage[i din con[inutul acestor fie de documentare toate regulile de igien
ce trebuie respectate pe parcursul realizrii lucrrii de tundere a prului.
ATEN|IE!
SeIecta|i doar informa|iiIe despre normeIe de igien specifice Iucrrii care
constituie tema grupei voastre!
Face|i referire Ia normeIe de igien privind personaIuI, Ia ceIe specifice procedurii
i Ia ceIe pentru protec|ia cIientuIui.
Pentru un rezuItat bun, este important s coIabora|i n cadruI grupei de Iucru.


Prezenta[i rezultatul activit[ii voastre cu ajutorul programului Power Point.

Trimite[i prin email colegilor din celelate grupe prezentarea realizat de grupa
voastr.

Stoca[i ntrun folder taote prezentrile realizate n clasa voastr. Astfel, ve[i
avea sinteza normelor de igien pentru toate lucrrile realizate ntrun salon
de estetic i ngrijire a corpului omenesc.

Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Activitatea de nv|are 1.2.1
Grupa 4
Obiective: S monitorizeze modul de aplicare a normelor de igien i securitate a
muncii.
S verifice func[ionarea sistemelor, dispozitivelor i a condi[iilor de igien i
securitate a muncii.
Timp de lucru: 2 ore.

Lucru n echip

Cerin|e:
Citi[i cu aten[ie fiele de documentare 2, 3 i 4.

Extrage[i din con[inutul acestor fie de documentare toate regulile de igien
ce trebuie respectate pe parcursul realizrii lucrrii de ondulare permanent a
prului.
ATEN|IE!
SeIecta|i doar informa|iiIe despre normeIe de igien specifice Iucrrii care
constituie tema grupei voastre!
Face|i referire Ia normeIe de igien privind personaIuI, Ia ceIe specifice procedurii
i Ia ceIe pentru protec|ia cIientuIui.
Pentru un rezuItat bun, este important s coIabora|i n cadruI grupei de Iucru.


Prezenta[i rezultatul activit[ii voastre cu ajutorul programului Power Point.

Trimite[i prin email colegilor din celelate grupe prezentarea realizat de grupa
voastr.

Stoca[i ntrun folder taote prezentrile realizate n clasa voastr. Astfel, ve[i
avea sinteza normelor de igien pentru toate lucrrile realizate ntrun salon
de estetic i ngrijire a corpului omenesc.
Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Activitatea de nv|are 1.2.1
Grupa 5
Obiective: S monitorizeze modul de aplicare a normelor de igien i securitate a
muncii.
S verifice func[ionarea sistemelor, dispozitivelor i a condi[iilor de igien i
securitate a muncii.
Timp de lucru: 2 ore.

Lucru n echip

Cerin|e:
Citi[i cu aten[ie fiele de documentare 2, 3 i 4.

Extrage[i din con[inutul acestor fie de documentare toate regulile de igien
ce trebuie respectate pe parcursul realizrii lucrrii de coafare a prului.
ATEN|IE!
SeIecta|i doar informa|iiIe despre normeIe de igien specifice Iucrrii care
constituie tema grupei voastre!
Face|i referire Ia normeIe de igien privind personaIuI, Ia ceIe specifice procedurii
i Ia ceIe pentru protec|ia cIientuIui.
Pentru un rezuItat bun, este important s coIabora|i n cadruI grupei de Iucru.


Prezenta[i rezultatul activit[ii voastre cu ajutorul programului Power Point.

Trimite[i prin intermediul internetului colegilor din celelate grupe prezentarea
realizat de grupa voastr.

Stoca[i ntrun folder taote prezentrile realizate n clasa voastr. Astfel, ve[i
avea sinteza normelor de igien pentru toate lucrrile realizate ntrun salon
de estetic i ngrijire a corpului omenesc.


Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Activitatea de nv|are 1.2.2

Obiective: S monitorizeze modul de aplicare a normelor de igien i securitate a
muncii.
S verifice func[ionarea sistemelor, dispozitivelor i a condi[iilor de igien i
securitate a muncii.
Timp de lucru: 2 ore.

Lucru n echip

Cerin|e:

Extrage din plicul galben, lucrarea de estetic i ngrijire (machiaj/ coafarea
prului/ tunderea prului/ decolorarea i vopsirea prului/ ondularea permanent)
pentru care va trebui s realizezi diagrama regulilor de igien.

Alege plicul verde pe care este scris numele lucrrii de estetic i ngrijire extras
din plicul galben. n plicul verde vei gsi bilete de hrtie pe care sunt scrise
normele de igien ce trebuie respectate pentru realizarea lucrrii de estetic i
ngrijire.

Grupeaz normele de igien n urmtoarele categorii: norme de igien privind
personalul, norme de igien specifice procedurii i norme de igien pentru
protec[ia clientului.

Pe o foaie de flip chart, realizeaz o diagram a normelor de igien ce trebuie
respectate pentru realizarea lucrrii de estetic i ngrijire. Lipete pe foaie
biletele cu noremele de igien. Pentru realizarea diagramei po[i folosi modelul de
mai jos sau unul propus de voi.
Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii


Prezinta[i diagrama realizat colegilor.Norme de
igien privind
personalul
Norme de
igien privind
personalul
Norme de igien
specifice procedurii
Lucrarea de estetic i
ngrijire
Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii


Activitatea de nv|are 1.2.3

Lucru n echip

Cerin|:

Pentru fiecare lucrare de estetic i ngrijire a corpului omenesc (machiaj,
coafarea prului, tunderea prului, decolorarea i vopsirea prului, ondularea
permanent) realiza[i o prezentare grafic atractiv pentru a fi afiat n salonul
de estetic.

Folosi[i ca material resurs prezentrile Power Point realizate de colegii votri.Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Activitatea de nv|are 1.3


Obiectiv: S monitorizeze modul de aplicare a normelor de igien i
securitate a muncii.
Timp de lucru: 20 minute
Numele i prenumele elevului:
Data:

Realiza[i lista ustensilelor folosite n salonul de coafur care intr n contact
direct cu pielea intact i cu prul.

n casetele de mai jos se afl etape ale diferitelor procese de igienizare. Alege[i
etapele procesului de dezinfectare de nivel sczut a ustensilelor care intr n
contact direct cu pielea intact i cu prul. Trasa[i sge[i care s indice ordinea
realizrii opera[iilor.


tergere
mersie n
produsul biocid
Splare
Splare la
maini
automate cu
ciclu de
dezinfectare
Cltire cu ap
Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Activitatea de nv|are 1.4

Obiectiv: S monitorizeze modul de aplicare a normelor de igien i
securitate a muncii.
Timp de lucru: 20 minute
Numele i prenumele elevului:
Data:

Realiza[i lista materialelor moi folosite n salonul de coafur care pot intra n
contact cu sngele clientului.

n casetele de mai jos se afl etape ale diferitelor procese de igienizare. Alege[i
etapele procesului de dezinfectare de nivel intermediar a materialelor moi care
au intrat n contact cu sngele clientului. Trasa[i sge[i care s indice ordinea
realizrii opera[iilor.Aspirare
mersie n produsul
biocid
Splare

Splare
la maini automate
cu ciclu
de dezinfectare
Cltire cu ap
Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Activitatea de nv|are 1.5

Obiectiv: S verifice func[ionarea sistemelor, dispozitivelor i a
condi[iilor de igien i securitate a muncii.
Timp de lucru: 20 minute
Numele i prenumele elevului:
Data:

Eti coafor stilist i eti responsabil cu aplicarea normelor de igien n salonul n care
lucrezi. Azi este joi, 10.04.2008, i trebuie s verifici trei seturi de instrumente sterilizate
(pe care [i lea prezentat profesorul). Aceste instrumente vor fi folosite n cursul zilei.

Cerin|e:
n coloana a tabelului de mai jos, bifeaz datele pe care trebuie s le
gseti inscrip[ionate pe ambalaj i pe care trebuie s le verifici.
CoIoana
I
Date inscrip|ionate CoIoana III
Data sterilizrii 1
2
3
Locul sterilizrii 1
2
3
Persoana care a realizat
sterilizarea
1
2
3
Produsul biocid folosit 1
2
3

Verific corectitudinea datelor inscrip[ionate pe ambalaj. Noteaz n
coloana a a aspectele incorecte.

Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Care sunt seturile de instrumente pe care le vei repartiza colegilor pentru
a fi folosite?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

n ce situa[ie vei accepta folosirea setului de instrumente nr.1?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................


Competen[a 2: Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea
muncii

Activitatea de nv|are 2.1
Joc de roI

Obiective: S supravegheze activit[ile la locurile de munc pentru evitarea riscurilor.
S ia msuri pentru evitarea riscurilor privind igiena i securitatea muncii.
Timp de lucru: 90 minute

Se aplic pentru un grup format din 15 elevi.
Roluri: 3 lucrtori, 3 clien[i i 1 coafor stilist. Restul elevilor vor fi observatori.

RoIuriIe cIien|iIor:

CIientuI nr. 1
Solicit lucrtorului nr.1 aplicarea unui tratament pentru pr
Spune lucrtorului c n urm cu o sptmn ai terminat tratamentul
contra pediculozei, iar, la consult, medicul specialist a apreciat c eti vindecat.
Dac lucrtorul refuz executarea lucrrii, insist pentru realizarea
acesteia.CIientuI nr. 2
Solicit lucrtorului nr. 2 splarea prului i aranjarea cu foenul i peria.
Dac lucrtorul va refuza executarea lucrrii, indiferent de motivul
prezentat, insist pentru realizarea acesteia.
Competen[a 2: Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea
muncii


CIientuI nr. 3
Solicit lucrtorului nr. 3 realizarea unei tunsori.
Dup nceperea realizrii tunsorii, simuleaz reac[ia pe care ai
aveao dac lobul urechii ar fi rnit cu foarfeca.


RoIuriIe IucrtoriIor:

LucrtoruI 1
Ascult solicitarea clientului nr. 1.
Nu realiza examinarea prului i a pielii capului.
Refuz realizarea lucrrii solicitate de clientul nr.1 motivnd c, este
posibil, ca tratamentul mpotriva pediculozei s nu fi fost eficient.
LucrtoruI 2
Ascult solicitarea clientului nr. 2.
Dup examinarea prului i a pielii capului, refuz realizarea lucrrii.
Explic clientului c are pustule i scuame pe o zon a pielii capului i
recomandi consultul medicului dermatolog.
Fii atent la normele de igien!

Competen[a 2: Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea
muncii


LucrtoruI 3
Ascult solicitarea clientului nr. 3.
Simuleaz/ realizeaz lucrarea solicitat de client.
Respect normele de igien specifice lucrrilor de coafur!
Fii atent la normele de igien pentru protec[ia clien[ilor!
Simuleaz acordarea primului ajutor n cazul rnirii cu foarfeca.

RoIuI coaforuIui stiIist:


Supravegeaz activitatea lucrtorilor i observ, mai ales, respectarea
normelor de igien specifice lucrrilor de coafur i a celor pentru protec[ia
clientului.
Consemneaz pentru fiecare lucrtor punctele tari i punctele slabe n
aplicarea normelor de igien.
Dac sesizezi nereguli, trebuie s intervii.
La sfritul activit[ii, prezint fiecrui lucrtor evaluarea pe care ai
realizato referitor la respectarea normelor de igien .
ATEN|IE !
Eti coafor stiIist i ai roIuI de conductor aI echipei.
ResponsabiIitatea trebuie s fie o caracteristic a conductoruIui.
ControIeaz- |i IimbajuI trupuIui!
Atitudinea, tonuI i moduI de adresare sunt importante n reIa|ionarea cu cIien|ii,
dar i cu Iucrtorii.

Competen[a 2: Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea
muncii

Pentru observatori

Fia de observa[ie a comportamentului coaforului stilist
Aspecte observate Comentarii

Modul de realizare a supravegherii activit[ii
Discre[ie

Limbajul trupului

Responsabilitatenterven[ia n cazul sesizrii neregulilor n
respectarea normelor de igien
Discre[ie

Mod de adresare

Corectitudinea aspectului
sesizat

Solu[ia propus pentru
remedierenterven[ia n discu[ia dintre lucrtorul i
clientul nr. 1
Ton


Atitudinea fa[ de client

Atitudinea fa[ de lucrtor

Corectitudinea solu[iei oferite


nterven[ia n discu[ia dintre lucrtorul i
clientul nr. 2
Oportunitatea interven[iei

Ton

Atitudinea fa[ de client

Atitudinea fa[ de lucrtor

Corectitudinea solu[iei oferiteModul de prezentare a evalurii n discu[ia
final cu fiecare lucrtor
Ton

Mod de adresare


Claritatea ideilorCorectitudinea evalurii realizateCompeten[a 2: Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea
muncii
Activitatea de nv|are 2.2
Joc de roI
Obiective: S supravegheze activit[ile la locurile de munc pentru
evitarea riscurilor.
S ia msuri pentru evitarea riscurilor privind igiena i
securitatea muncii.
Timp de lucru: 90 minute
Se aplic pentru un grup format din 15 elevi.
Roluri: 3 lucrtori, 3 clien[i i 1 coafor stilist. Restul elevilor vor fi observatori.
RoIuriIe IucrtoriIor
LucrtoruI nr. 1
Rolul tu va fi al unui lucrtor care nu respect regulile de protec[ie a muncii.
Vei simula tunderea prului cu foarfeca de tuns.
Pentru nceput, ud prul cu pulverizatorul i uniformizeaz cu mna reparti[ia apei pe
pr.
Fr s te tergi pe mini, ia foarfeca i simuleaz tunderea prului.
Pentru a uda din nou prul, pune foarfeca n buzunarul halatului, ia pulverizatorul i
umezete prul.
ATEN|IE!
Mnuiete cu grij foarfeca pentru a nu rni cIientuI!
Fii atent Ia micriIe pe care Ie faci ct timp ai foarfeca n buzunar!
Dup terminarea roIuIui, nu uita foarfeca din buzunar!
LucrtoruI nr. 2
Rolul tu va fi al unui lucrtor care nu respect regulile de protec[ie a muncii.
Vei simula tunderea prului cu maina de tuns electric.
Spalte pe mini nainte de nceperea lucrrii.
Fr s te tergi pe mini, simuleaz folosirea mainii de tuns electrice.
ATEN|IE!
Nu conecta maina de tuns Ia sursa de curent!

Competen[a 2: Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea
muncii


LucrtoruI nr. 3
Rolul tu va fi al unui lucrtor care nu respect normele ergonomice i normele de
protec[ie a muncii.
Vei simula uscarea prului cu foenul i peria.
n timpul lucrului, adopt pozi[ia incorect din imaginea alturat.n timpul simulrii uscrii prului, pozi[ioneaz foenul foarte aproape de pielea capului
clientei, de fruntea i de urechile acesteia.Competen[a 2: Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea
muncii

RoIuI coaforuIui stiIist

Observ comportamnetul lucrtorilor pe parcursul lucrrilor.
dentific factorii de risc.
a msuri pentru eliminarea factorilor de risc.
Explic lucrtorilor care pot fi consecin[ele ac[iunii factorilor de risc identifica[i.Pentru observatori
Fia de observa[ie a comportamentului coaforului stilist

Aspecte observate


Observa|ii
Corectitudinea identificrii
factorilor de risc

Corectitudinea msurilor
de eliminare propuse

Explica[ia:
corect
complet

Supravegherea:
vigilen[
limbajul trupului

nterven[ia:
atitudine
ton
mod de adresare
Competen[a 2: Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea
muncii

Activitatea de nv|are 2.3

Obiectiv: S coordoneze echipa pentru rezolvarea situa[iilor provocate de accidente.
Timp de lucru: 60 minute

Lucru n echip (2 eIevi)

Cerin|e:

Citi[i cu aten[ie procedura de acordare a primului ajutor n cazul unui accident produs
de substan[e chimice care au ajuns n contact cu ochiul.
Juca[i pe rnd rolul lucrtorului care acord primul ajutor i pe cel al victimei.
Lucrtorul va trebui s acorde primul ajutor n cazul unui accident produs de
substan[e chimice care au ajuns n contact cu ochiul (ex. fixativ). n timpul aplicrii
procedurii, respect pas cu pas instruc[iunile de mai jos.
n timpul realizrii splturii oculare, victima va [ine ochii nchii.

n cazul accidentelor produse cu substan[e chimice care ajung n ochi, acordarea
primului ajutor se realizeaz astfel:
1. victima va fi rugat s se aeze deasupra unui vas ntro pozi[ie similar cu cea
pentru splarea pe cap.
2. deschide[i ochiul cu degetul mare
i cu arttorul.
3. de la cca 10 cm nl[ime,
turna[i ap n col[ul exterior al ochiului.
Apa trebuie s aib temperatura corpului.
4. Dac durerea persist, trebuie anun[at
medicul oftalmolog.


ATEN|IE!
nainte de acordarea primuIui ajutor, spIa|i- v pe mini cu ap caId i spun!
Competen[a 2: Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea
muncii

Activitatea de nv|are 2.4
Obiectiv: S coordoneze echipa pentru rezolvarea situa[iilor provocate de accidente.
Timp de lucru: 60 minute

Lucru n echip (2 eIevi)

Cerin|e:

Citi[i cu aten[ie procedura de acordare a primului ajutor n cazul unei rniri minore
care determin sngerare (ex. tierea cu foarfeca de tuns)
Juca[i pe rnd rolul lucrtorului care acord primul ajutor i pe cel al victimei.
Lucrtorul va trebui s acorde primul ajutor n cazul unei rniri minore care
determin sngerare. n timpul aplicrii procedurii, respect pas cu pas instruc[iunile
de mai jos.
Exersa[i ambele situa[ii prezentate.

n cazul producerii unei rniri minore care determin sngerarea, primul ajutor se acord
astfel:
1. rana se las s sngereze pu[in (pentru a se elimina o parte a impurit[ilor).
2. se alege sau se taie un plasture care s aib cel pu[in mrimea rnii.
3. scoate folia protectoare a plasturelui
fr a se atinge fa[a care va veni n contact cu
rana.
4. se aplic pe ran partea cu bandajul.
5. se apas plasturele pe piele pe pr[ile
laterale.


Competen[a 2: Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea
muncii

Dac rana este pe extremitatea degetului, bandajul va fi aplicat astfel:


1. se ia un plasture de 8 10 cm,
. se ndoaie la mijloc i
se decupeaz sub form de pan

2. se trage folia protectoare

3. se lipete jumtate de plasture cu bandajul
pe ran
4. se ia cealalt jumtate a plasturelui cu degetul
mare i cu arttorul i se ntinde pepeste
extremitatea degetului. Apoi se lipesc pe rnd
pr[ile laterale ale plasturelui.


ATEN|IE!
nainte de nceperea apIicrii bandajuIui, spIa|i- v pe mini cu ap caId i
spun!
Competen[a 2: Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea
muncii


Activitatea de nv|are 2.5

Lucru n echip

Realiza[i un proiect cu tema programul de igienizare al unui salon de estetic i ngrijire
a corpului omenesc. Salonul furnizeaz servicii de coafur, frizerie i machiaj.
Pentru realizarea proiectului:
defini[i structura salonului (mrime, numr de incinte, destina[ia acestora, numr
de angaja[i etc.);
structura[i proiectul pe urmtoarele segmente:
O cur[enie:
materiale i ustensile necesare
echipament de protec[ie pentru persoanlul care realizeaz cur[enia
spa[ii pentru depozitarea materialelor i ustensilelor necesare
ntre[inerea ustensilelor folosite pentru cur[enie
persoan responsabil cu supravegherea strii de cur[enie
regimul deeurilor
program de cur[are
O dezinfec[ie:
produse pentru dezinfec[ie
pstrarea produselor pentru dezinfec[ie
reguli de utilizare a produselor pentru dezinfec[ie
dotri supuse dezinfec[iei, metode specifice
program de dezinfec[ie, deratizare i dezinsec[ie
O sterilizare:
organizarea serviciului de sterilizare
dotri supuse sterilizrii
program de sterilizare
persoana responsabil cu sterilizarea
nregistrarea opera[iilor de sterilizare.
Competen[a 3: Aplic msuri de protec[ie a mediului

Activitatea de nv|are 3.1
Obiective: S identifice sursele de poluare de la locul de munc i din
vecintatea acestuia.
S asigure mijloacele pentru ndeprtarea surselor de poluare i a
efectelor.
S aplice msuri de prevenire a polurii mediului.
Timp de lucru: 60 minute

Lucru n echip
Citi[i cu aten[ie fia de documentare RegimuI deeuriIor specifice serviciiIor.
Cerin|e:
Pe baza informa[iilor din fia de documentare i a cunotin[elor
anterioare, realiza[i o list a factorilor poluan[i ce pot aprea n salonul de
coafur.
ATEN|IE!
Factori poIuan|i pot fi: substan[e chimice, deeuri, ambalaje, diferite noxe, radia[ii,
poluan[i fonici, vibra[ii.
FreonuI este un gaz prezent n tuburile tip spray. Este unul dintre cei mai importan[i
factori ce distrug ptura de ozon.


Propune[i msuri de prevenire a polurii mediului prin precizarea
msurilor de ndeprtare a fiecrui factor poluant descoperit de voi.

Desemna[i un raportor care va prezenta rezultatul activit[ii voastre.
ATEN|IE!
Realizeaz o prezentare concis, complet, clar!
Folosi[i i metode de prezentare grafic.


Completa[i lista factorilor poluan[i i a msurilor de prevenire a polurii cu
informa[iile prezentate de celelalte grupe.
Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Activitatea de nv|are 1.1

Obiectiv: S prezinte legisla[ia privind igiena i securitatea muncii echipei de lucru.

Regulile de iluminare, ventilare, temperatur i asigurare a igienei n spa[iile din salonul
de estetic i ngrijire a corpului omenesc:
O ncintele trebuie s fie adecvat luminate cu lumin artificial i natural.
O ncintele trebuie s fie bine ventilate, pentru a se elimina fumul, praful sau vaporii.
O Temperatura de lucru trebuie s fie confortabil i s nu se situeze sub 20C.
O Cabinetul trebuie s fie dotat cu grup sanitar, ntre[inut corespunztor din punct de
vedere igienicosanitar i bine ventilat.
O Este obligatoriu s existe chiuvet pentru splarea materialelor rezultate ca urmare a
efecturii procedurilor, precum i chiuvet separat pentru splarea i dezinfec[ia
minilor, situat n camera de desfurare a procedurii. Se asigur obligatoriu ap
potabil curent rece i cald, n cantit[i suficiente, spun antibacterian, periu[ de
unghii i prosop de hrtie de unic folosin[ sau dispozitive pentru uscarea minilor.
O Numrul optim de dotri sanitare se va stabili conform normelor de proiectare, n
func[ie de numrul de operatori i clien[i ai unit[ii.
O Toate suprafe[ele trebuie men[inute n perfect stare de cur[enie i ntre[inere.
Prezentarea Power Point trebuie s respecte regulile acestui tip de prezentare. De
asemenea, trebuie s fie bine structurat i atractiv.
Prezentarea verbal:
va fi realizat de to[i membrii echipei, deci rolurile vor fi clar precizate i
respectate;
va dezvolta ideile nscrise n slidurile de prezentare;
trebuie s fie clar i atractiv.


Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Activitatea de nv|are 1.2
Grupa 1
Norme de igien specifice reaIizrii machiajuIui

Norme de igien privind personaIuI care efectueaz machiajuI

Personalul trebuie s poarte halate sau echipamente de lucru lavabile, curate, de
culoare deschis, confec[ionate special pentru a fi purtate n timpul executrii
procedurilor.

Asigurarea igienei minilor lucrtorului se face respectnduse urmatoarele reguli:
a) splarea minilor se face cu spun antibacterian i ap curent potabil;
b) uscarea se face cu prosoape sau ervete de unic folosin[ sau prin folosirea unui
aparat de uscare a minilor; este interzis folosirea prosoapelor textile de multifolosin[;
c) dezinfec[ia minilor se face prin splare sau frecare, utiliznduse un produs biocid,
destinat dezinfec[iei minilor.
Unghiile operatorului vor fi tiate scurt i curate

Norme specifice de igien referitoare Ia machiaj

Machiajul se efectueaz respectnduse urmtoarele condi[ii:
a) pentru fiecare client se folosete un burete sau un aplicator de unic folosin[;
b) pielea trebuie cur[at nainte de aplicarea machiajului;
c) creioanele pentru machiajul ochilor i al buzelor trebuie reascu[ite naintea
folosirii pentru un nou client;
d) cnd nu sunt folosite, paletele pentru machiaj trebuie acoperite;
e) toate servetele i materialele de acoperire a fe[ei refolosibile trebuie splate,
dezinfectate i uscate dup fiecare client.

Toate produsele cosmetice trebuie pstrate n containere nchise i curate, etichetate
corespunztor i utilizate conform prevederilor legale n vigoare.

Utilizarea unui preparat cosmetic pentru un client se face prin extragerea unei por[iuni
din containerul preparatului respectiv pentru evitarea contaminrii produsului, iar
reparti[ia acestuia se face folosinduse una dintre urmtoarele metode:
a) folosirea unei spatule curate pentru scoaterea unei por[iuni de substan[ din
container;
b) folosirea unui tub din metal sau plastic care poate fi rsturnat;
c) folosirea por[iunilor individualizate pentru o singur utilizare pentru a preveni
contaminarea materialelor n vrac.

Produsele cosmetice se utilizeaz respectnd termenul de valabilitate precizat pe
ambalaj.

Toate echipamentele i instrumentele folosite trebuie men[inute n bun stare de
func[ionare, iar modul de utilizare trebuie s respecte instruc[iunile productorului.

Echipamentul, instrumentarul i materialele folosite pentru realizarea machiajului fac
parte din urmtoarele categorii:
articole tioase i n[eptoare care ptrund sau pot leza pielea (penseta).; fiind un
articol de multifolosin[ se sterilizeaz fizic sau chimic, conform prevederilor legale n
vigoare;
articole care vin n contact cu pielea intact, fr s aib contact cu mucoasele, cum
sunt spatule, pensule, perii pentru sprncene, rondele pentru demachiere; dup
folosirea la un singur client, articolele de unic folosin[ se arunc, iar cele refolosibile
se cur[ i se dezinfecteaz prin dezinfec[ie de nivel sczut sau cu un produs detergent
dezinfectant.
Norme de igien pentru protec|ia cIien|iIor

nstrumentele, echipamentele i accesoriile utilizate trebuie cur[ate, dezinfectate i/sau
sterilizate, conform prevederilor legale n vigoare, respectnduse recomandrile
producatorului.
Materialele, instrumentele, accesoriile i echipamentele de unic folosin[ se folosesc
pentru un singur client.
Toate echipamentele, instrumentele i materialele de unic folosin[ trebuie ndeprtate
imediat dup ce au fost folosite la un client.
Este interzis reprocesarea n vederea reutilizrii dispozitivelor i materialelor de unic
folosin[.
Este interzis folosirea creioanelor hemostatice sau a alaunului pentru a opri
sngerarea.
nainte de nceperea machiajului se efectueaz evaluarea strii pielii, cu respectarea
urmtoarelor condi[ii:
a) nainte de nceperea machiajului, zona respectiv de piele trebuie evaluat;
b) dac clientul prezint in zona care urmeaz a fi tratat leziuni deschise, infec[ii,
inflama[ii sau boli dermatologice, machiajul trebuie amnat.


Activit[ile de nv[are 1.2.1 pentru grupele 2 5 i activitatea de nv[are 1.2.2 se
rezolv n mod asemntor.

Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Activitatea de nv|are 1.3

Obiectiv: S monitorizeze modul de aplicare a normelor de igien i securitate a
muncii.

Lista ustensilelor folosite n salonul de coafur care intr n contact direct cu pielea
intact i cu prul: piepteni, perii, foarfec de tuns, foarfeca de filat, briciul, bigudiuri,
spatule, pensule,

Etapele procesului de dezinfectare de nivel sczut a ustensilelor care intr n contact
direct cu pielea intact i cu prul:
Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii
tergere
mersie n
produsul biocid
Splare
Splare la
maini
automate cu
ciclu de
dezinfectare
Cltire cu ap

Activitatea de nv|are1.4

Obiectiv: S monitorizeze modul de aplicare a normelor de igien i securitate a
muncii.

Lista materialelor moi folosite n salonul de coafur care pot intra n contact cu sngele
clientului: prosoape, cearceafuri, huse pentru scaune/ fotoliu de machiaj, lavete,
mantale.

Etapele procesului de dezinfectare de nivel intermediar a materialelor moi care au intrat
n contact cu sngele clientului.

Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii
Aspirare
mersie n produsul
biocid
Splare

Splare
la maini automate
cu ciclu
de dezinfectare
Cltire cu ap

Activitatea de nv|are 1.5

Obiectiv: S verifice func[ionarea sistemelor, dispozitivelor i a condi[iilor de igien i
securitate a muncii.

O Datele care trebuie s fie inscrip[ionate pe ambalaj coloana .
O Aspectele incorecte ale datelor inscrip[ionate pe ambalaj.

CoIoana
I
Date inscrip|ionate CoIoana III

\
Data sterilizrii 1.
2.
3. Data nu este men[ionat.
Locul sterilizrii 1.
2.
3.

\
Persoana care a realizat
sterilizarea
1. Numele este incomplet.
2.
3.
Produsul biocid folosit 1.
2.
3.

O Seturile de instrumente care vor fi repartizate colegilor pentru a fi folosite: setul
nr. 2.
O Situa[ia n care setul de instrumente nr.1 va putea fi folosit:
dac instrumentele din setul nr. 1 sunt presterilizate;
dac nregistrrile privind sterilizarea confirm faptul c coafeza sau una
dintre coafezele cu numele oana a realizat sterilizarea instrumentelor n
data de 8.04.2008.


Competen[a 2: Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea
muncii

Activitatea de nv|are 2.1
Joc de roI

Obiective: S supravegheze activit[ile la locurile de munc pentru evitarea riscurilor.
S ia msuri pentru evitarea riscurilor privind igiena i securitatea muncii.

O Modul de realizare a supravegherii activit[ii:
cu discre[ie
limbajul trupului s nu fie agresiv
cu responsabilitate.
O nterven[ia n cazul sesizrii neregulilor n respectarea normelor de igien
cu discre[ie, calm
mod de adresare politicos
interven[ia este necesar n cazul discu[iilor dintre clientul i lucrtorul cu numrul 1
i cei cu numrul 2
O nterven[ia n discu[ia dintre lucrtorul i clientul nr. 1:
cu ton discret
atitudine politicoas fa[ de client
atitudinea politicoas fa[ de lucrtor
solu[ia oferit: realizarea examinrii pielii capului i luarea deciziei referitor la
realizarea tratamentului n func[ie de rezultatul examinrii.
O nterven[ia n discu[ia dintre lucrtorul i clientul nr. 2
ton calm, discret
atitudine politicoas fa[ de client
atitudine politicoas fa[ de lucrtor
solu[ia oferit: realizarea de ctre coaforul stilist a examinrii prului i pielii capului,
confirmarea prezen[ei pustulelor i scuamelor pe o zon a pielii capului (se
presupune c ele exist), explicarea faptului c realizarea unei lucrri de coafur
poate determina contaminarea lucrtorului i, n acelai timp, poate agrava evolu[ia
afec[iunii, sftuirea clientului s se prezinte la medicul dermatolog i s revin dup
vindecare.
O Modul de prezentare a evalurii n discu[ia final cu fiecare lucrtor
ton calm
mod de adresare politicos
claritatea ideilor: structurarea evalurii pe baza criteriilor de evaluare folosite,
exprimarea clar a punctelor tari i a celor care necesit mbunt[ire.
O Corectitudinea evalurii realizate:
evaluarea trebuie structurat pe criterii de evaluare ex. splarea minilor nainte de
realizarea lucrrilor, realizarea examinrii pielii capului i a prului nainte de realizarea
lucrrii, corectitudinea rezultatului examinrii, folosirea instrumentelor sterilizate, lenjerie
de unic folosin[/ dezinfectat, schimbat dup fiecare client, respectarea normelor de
igien n cazul acordrii primului ajutor persoanei rnite etc.

Competen[a 2: Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea
muncii

Activitatea de nv|are 2.2
Joc de roI
Obiective: S supravegheze activit[ile la locurile de munc pentru evitarea riscurilor.
S ia msuri pentru evitarea riscurilor privind igiena i securitatea muncii.

Factori de risc: instrumente tioase (foarfeca de tuns), curent electric, cldura, pozi[ii
incorecte n timpul lucrului.
Msuri pentru eliminarea factorilor de risc:
mnuirea foarfecei de tuns cu mna uscat;
n timpul lucrrilor, atunci cnd nu este folosit, foarfeca de tuns trebuie pstrat
pe masa de lucru i nu n buzunarul halatului;
mnuirea aparatelor electrice cu mnile uscate;
respectarea distan[ei foenului fa[ de pielea clientei;
adoptarea de pozi[ii ergonomice n timpul lucrului.
Explicarea consecin[elor ac[iunii factorilor de risc identifica[i:
mnuirea foarfecei de tuns cu mna ud rnirea clientului sau a lucrtorului;
pstrarea foarfecei de tuns n buzunarul halatului n timpul lucrului rnirea
lucrtorului sau a clientului;
mnuirea aparatelor electrice cu mnile ude electrocutare;
nerespectarea distan[ei foenului fa[ de pielea clientei arsuri;
adoptarea de pozi[ii incorecte n timpul lucrului apari[ia bolilor profesionale.Competen[a 2: Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea
muncii


Activitatea de nv|are 2.3


Obiectiv: S coordoneze echipa pentru rezolvarea situa[iilor provocate de accidente.

Pe parcursul realizrii splturii oculare, lucrtorul trebuie:
s respecte regulile de igien;
s aeze victima n pozi[ia corect similar cu cea pentru splarea pe cap ,pe
spate;
deschiderea ochiului cu degetul mare i cu arttorul;
respectarea temperaturii apei folosite pentru spltura ocular;
turnarea apei de la nl[imea de 10 cm i n unghiul extern al ochiului;
verificarea persisten[ei durerii dup realizarea splturii oculare;
apelarea la ajutorul medicului oftalmolog, dac durerea persist.

Competen[a 2: Desfoar ac[iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea
muncii

Activitatea de nv|are 2.4

Obiectiv: S coordoneze echipa pentru rezolvarea situa[iilor provocate de accidente.

Pe parcursul aplicrii procedurii de acordare a primului ajutor n cazul unei rniri minore
care determin sngerare (ex. tierea cu foarfeca de tuns), trebuie:
s se respecte regulile de igien;
s se lase rana s sngereze pu[in;
s se aleag sau s se taie un plasture care s aib cel pu[in mrimea rnii;
s se scoat folia protectoare a plasturelui fr a se atinge fa[a care va veni n
contact cu rana;
s se aplice pe ran partea cu bandajul;
s se apase plasturele pe piele pe pr[ile laterale

Dac rana este pe extremitatea degetului, pe parcursul aplicrii procedurii de acordare a
primului ajutor, trebuie:
s se ia un plasture de 8 10 cm, s se ndoaie la mijloc i s se decupeaz sub form
de pan;
s se trag folia protectoare;
s se lipeasc jumtate de plasture cu bandajul pe ran;
s se ia cealalt jumtate a plasturelui cu degetul mare i cu arttorul i s se ntinde
peste extremitatea degetului.
s se lipeasc pe rnd pr[ile laterale ale plasturelui.

Competen[a 3: Aplic msuri de protec[ie a mediului

Activitatea de nv|are 3.1

Obiectiv: S identifice sursele de poluare de la locul de munc i din vecintatea
acestuia.
S asigure mijloacele pentru ndeprtarea surselor de poluare i a efectelor.
S aplice msuri de prevenire a polurii mediului.

Lista factorilor poluan[i ce pot aprea n salonul de coafur: prul, fixativul care con[ine
freon, diferite tipuri de deeuri, aparate care fac zgomot puternic.

Msuri de prevenire a polurii mediului:
prul se colecteaz n saci de polietilen, nchii etan i se depoziteaz separat
de alte reziduuri.
folosirea fixativelor care nu con[in freon i care au pe ambalaj semnul de
reciclabil;
deeuri ambalarea etan i marcarea sacilor;
folosirea aparatelor care nu fac mult zgomot.

Prezentarea:
clar, complet, concis, bine structurat;
realizarea unei prezentri Power Point sau pe flip chart, care s eviden[ieze
ideile prezentate.


BibIiografie pentru profesori


Ordin nr. 1136/27/06/2007 privind aprobarea Normelor de igien pentru cabinetele de
nfrumuse[are corporal publicat in M.O. nr.484/19.07.2007
Ordin nr. 261/06.02.2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind cur[area,
dezinfec[ia i sterilizarea n unit[ile sanitare publicat in M.O. nr.128/21.02.2007
Ordin nr. 840/14.05.2007 pentru modificarea i completarea Normelor tehnice privind
cur[area, dezinfec[ia i sterilizarea n unit[ile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului
snt[ii publice nr. 261/2007 publicat in M.O. nr. 350/23.05.2007
Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicat n M.O. nr.
91/27.01.2005

Dr. Nicolae Poll, No[iuni fundamentale de igien. Manual
dr. leana Adriana erban pentru lucrtorii din
sectorul servicii, Ed. Cris Book Universal, 1998.
* * * Ghid privind aplicarea normelor de igiena n
unit[ile de furnizare a serviciilor de igien
personal i estetic uman din coopera[ia
meteugreasc, 2007
A ti cum! Wella

BibIiografie pentru eIeviDr. Nicolae Poll, No[iuni fundamentale de igien. Manual
dr. leana Adriana erban pentru lucrtorii din sectorul servicii, Ed. Cris Book
Universal, 1998.
* * * Ghid privind aplicarea normelor de igiena n
unit[ile de furnizare a serviciilor de igien
personal i estetic uman din coopera[ia
meteugreasc, 2007
A ti cum! Wella
Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Fi de documentare 1

Norme de igien pentru spa|iiIe n care se
desfoar serviciiIe de estetic i igien a corpuIui
omenesc

Destina|ia spa|iiIor

Cabinetul de nfrumuse[are trebuie s aib incinte separate pentru fiecare dintre
urmtoarele activit[i:
a) accesul, nregistrarea i ateptarea clien[ilor;
b) desfurarea procedurilor;
c) pstrarea echipamentului, instrumentarului i a articolelor curate, dezinfectate i
sterile, n dulapuri separate i nchise, n spa[ii lipsite de praf i umiditate, la care au
acces numai persoanele autorizate;
d) depozitarea echipamentelor i materialelor utilizate pentru cur[enie.

Pentru urmtoarele activit[i trebuie s existe incinte separate prin ui:
a) epilare, tratament i machiaj cosmetic;
b) pedichiur, manichiur;
c) coafur, manichiur;
d) frizerie, brbierit, manichiur.

Amenajarea i ntre|inerea spa|iiIor/ suprafe|eIor

O Se accept amenajarea cel putin a unui spa[iu sau a unei ncperi pentru cur[area,
dezinfec[ia, sterilizarea instrumentarului i a materialelor refolosibile, n camera de
desfurare a procedurilor.
O Pere[ii, podelele i tavanele din fiecare camer trebuie s fie bine ntre[inute, netede,
lavabile, confec[ionate din materiale neabsorbante, care s poata fi uor splate i
cur[ate, iar culorile acestor suprafe[e trebuie s fie deschise; n cazul finisajelor
nelavabile, cur[area se face prin aspirare.
O ncintele trebuie s fie adecvat luminate cu lumin artificial i natural, s fie bine
ventilate, pentru a se elimina fumul, praful sau vaporii.
O Cabinetul trebuie s fie dotat cu grup sanitar, ntre[inut corespunztor din punct de
vedere igienicosanitar i bine ventilat.
O Este obligatoriu s existe chiuvet pentru splarea materialelor rezultate ca urmare a
efecturii procedurilor, precum i chiuvet separat pentru splarea i dezinfec[ia
minilor, situat n camera de desfurare a procedurii. Se asigur obligatoriu ap
potabil curent rece i cald, n cantit[i suficiente, spun antibacterian, periu[ de
unghii i prosop de hrtie de unic folosin[ sau dispozitive pentru uscarea minilor.
O Numrul optim de dotri sanitare se va stabili conform normelor de proiectare, n
func[ie de numrul de operatori i clien[i ai unit[ii.
O Toate suprafe[ele trebuie men[inute n perfect stare de cur[enie i intre[inere.
Suprafe[ele pe care se desfoara tratamentele sau cele aflate n zona de sterilizare
trebuie s fie confec[ionate din materiale neporoase, neabsorbante.
O Este obligatorie afiarea la loc vizibil a interdic[iilor privind fumatul, consumul de
buturi alcoolice, de substan[e stupefiante, precum i accesul animalelor n cabinet;
O La amenajarea cabinetului este obligatoriu s se ia msuri de protec[ie a loca[iei
mpotriva insectelor i roztoarelor.
O Cabinetul trebuie s fie dotat cu trus sanitar de prim ajutor, uor accesibil,
conform prevederilor legale n vigoare.
O Temperatura de lucru trebuie s fie confortabil i s nu se situeze sub 20C.

Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii
Fi de documentare 2
Norme de igien privind personaIuI care
efectueaz serviciiIe

Personalul trebuie s poarte halate sau echipamente de lucru lavabile, curate, de
culoare deschis, confec[ionate special pentru a fi purtate n timpul executrii
procedurilor.

Asigurarea igienei minilor lucrtorului se face respectnduse urmatoarele reguli:
a) splarea minilor se face cu spun antibacterian i ap curent potabil;
b) uscarea se face cu prosoape sau ervete de unic folosin[ sau prin folosirea unui
aparat de uscare a minilor; este interzis folosirea prosoapelor textile de multifolosin[;
c) dezinfec[ia minilor se face prin splare sau frecare, utiliznduse un produs biocid,
destinat dezinfec[iei minilor.

Procedeele de splare i de frecare a minilor se efectueaz conform informa[iilor
furnizate de productor pe eticheta produsului; produsul trebuie s fie recomandat
pentru uz sanitar i trebuie s con[in indica[ii despre:
necesitatea umectrii prealabile a minilor;
volumul de produs utilizat;
timpul de splare/frecare;
frecven[a aplicrii produsului;
instruc[iunile speciale pentru utilizarea apei.
Dezinfec[ia igienic a minilor se face utiliznduse un produs antiseptic
Procedurile recomandate, n func[ie de nivelul de risc:
NiveIuI de risc Proceduri Indica|ii
Minim splarea minilor
dezinfec[ia igienic a
minilor prin frecare
cnd minile sunt vizibil murdare
la nceputul i la sfritul programului de
lucru
nainte i dup scoaterea mnuilor
(sterile sau nesterile)
nainte i dup activit[ile de cur[are
nainte i dup contactul cu clien[ii
dup utilizarea grupului sanitar (WC)
ntermediar dezinfec[ia igienic a
minilor prin frecare
dezinfec[ia igienic a
minilor prin splare
dup orice contact accidental cu
sngele sau cu alte lichide biologice
dup toate manevrele poten[ial
contaminante

giena minilor este obligatorie n urmtoarele situa[ii, respectnduse condi[iile
prevzute la pct. 2 de mai sus:
a) nainte i dup efectuarea procedurii;
b) cnd se contamineaz accidental cu snge, fluide corporale sau secre[ii;
c) dup ndeprtarea mnuilor de protec[ie;
d) dup folosirea toaletei;
e) nainte i dup servirea mesei;
f) dupa efectuarea unor opera[iuni care duc la contaminarea minilor.
Unghiile operatorului vor fi tiate scurt i curate.
n situa[ia n care lucrtorul prezint la nivelul minilor leziuni, irita[ii sau orice alt
afec[iune dermatologic, se interzice practicarea procedurii pn la vindecarea acestora.
Angajatorul trebuie s asigure angaja[ilor si cursuri periodice de instruire, conform
reglementrilor Ministerului Snt[ii Publice i Ministerului Educa[iei, Cercetrii i
Tineretului, astfel nct prin activit[ile desfurate de acetia s nu fie afectat
sntatea lor i a clien[ilor.

Personalul angajat are obliga[ia de a efectua controale medicale la angajare i controale
periodice, conform prevederilor legisla[iei n vigoare; documentele care dovedesc
efectuarea acestor controale medicale se pun la dispozi[ia inspectorilor sanitari, n timpul
ac[iunilor de inspec[ie.

Personalul angajat trebuie s cunoasc toate reglementrile domeniului sau de activitate
i s demonstreze competen[ n folosirea materialelor i a procedurilor, n conformitate
cu responsabilit[ile atribuite, astfel nct s previn orice pericol pentru sntate.
Pentru acordarea primului ajutor n caz de accidente, angaja[ii trebuie s aib la
dispozi[ie trusa de prim ajutor, facilit[i i personal instruit pentru acordarea primului
ajutor.
Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii
Fi de documentare 3
Norme specifice de igien referitoare Ia
proceduriIe din saIonuI de estetic i ngrijire a
corpuIui omenesc
Machiajul se efectueaz respectnduse urmtoarele condi[ii:
a) pentru fiecare client se folosete un burete sau un aplicator de unic folosin[;
b) pielea trebuie cur[at nainte de aplicarea machiajului;
c) creioanele pentru machiajul ochilor i al buzelor trebuie reascu[ite naintea
folosirii pentru un nou client;
d) cnd nu sunt folosite, paletele pentru machiaj trebuie acoperite;
e) toate servetele i materialele de acoperire a fe[ei refolosibile trebuie splate,
dezinfectate i uscate dup fiecare client.
Toate produsele cosmetice utilizate trebuie s respecte prevederile Legii nr. 178/2000
privind produsele cosmetice, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Toate produsele cosmetice trebuie pstrate n containere nchise i curate, etichetate
corespunztor i utilizate conform prevederilor legale n vigoare.
Utilizarea unui preparat cosmetic pentru un client se face prin extragerea unei por[iuni
din containerul preparatului respectiv pentru evitarea contaminrii produsului, iar
reparti[ia acestuia se face folosinduse una dintre urmtoarele metode:
a) folosirea unei spatule curate pentru scoaterea unei por[iuni de substan[ din
container;
b) folosirea unui tub din metal sau plastic care poate fi rsturnat;
c) folosirea por[iunilor individualizate pentru o singur utilizare pentru a preveni
contaminarea materialelor n vrac.
Produsele cosmetice se utilizeaz respectnd termenul de valabilitate precizat pe
ambalaj.
Toate echipamentele i instrumentele folosite trebuie men[inute n bun stare de
func[ionare, iar modul de utilizare trebuie s respecte instruc[iunile productorului.
Pr[ile din echipament care se pot contamina trebuie cur[ate i/sau dezinfectate zilnic,
dup necesitate, i acoperite cu hrtie, care se va schimba periodic.
Colectarea prului se va face n saci de polietilen, separat de alte deeuri.
Echipamentul, instrumentarul i materialele folosite pentru deservirea clientului fac parte
din urmtoarele categorii:
a) articole tioase i n[eptoare care ptrund sau pot leza pielea, cum sunt foarfeci de
tuns i de filat etc.; dup folosirea la un singur client, articolele de unic folosin[ se
arunc, iar cele de multifolosin[ se sterilizeaz fizic sau chimic, conform prevederilor
legale n vigoare;
b) articole care vin n contact cu mucoasele, cu pielea lezat sau cu obiectele care
sus[in articolele sterile, precum i pensulele de ras, casoletele, dup folosirea la un
singur client, articolele de unic folosin[ se arunc, iar cele refolosibile se cur[ i se
dezinfecteaz prin dezinfec[ie de nivel nalt sau se sterilizeaz.
c) articole care vin n contact cu pielea intact i prul, fr s aib contact cu
mucoasele, cum sunt bigudiuri, piepteni, clame, agrafe, perii, alte articole similare, dup
folosirea la un singur client, articolele de unic folosin[ se arunc, iar cele refolosibile
se cur[ i se dezinfecteaz prin dezinfec[ie de nivel sczut sau cu un produs detergent
dezinfectant.

Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii
Fi de documentare 4
Norme de igien pentru protec|ia
cIien|iIor

nstrumentele, echipamentele i accesoriile utilizate trebuie cur[ate, dezinfectate i/sau
sterilizate, conform prevederilor legale n vigoare, respectnduse recomandrile
producatorului.
Materialele, instrumentele, accesoriile i echipamentele de unic folosin[ se folosesc
pentru un singur client.
Toate echipamentele, instrumentele i materialele de unic folosin[ trebuie ndeprtate
imediat dup ce au fost folosite la un client.
Este interzis reprocesarea n vederea reutilizrii dispozitivelor i materialelor de unic
folosin[.
Este interzis folosirea creioanelor hemostatice sau a alaunului pentru a opri
sngerarea.
nainte de nceperea tratamentului se efectueaz evaluarea strii pielii, cu respectarea
urmtoarelor condi[ii:
a) nainte de nceperea tratamentului de nfrumuse[are, zona respectiv de piele sau
unghie trebuie evaluat;
b) dac clientul prezint in zona care urmeaz a fi tratat leziuni deschise, infec[ii,
inflama[ii sau boli dermatologice, tratamentul trebuie amnat.
Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii
Fi de documentare 5
Norme tehnice privind ntre|inerea i cur|area
incinteIor, suprafe|eIor i echipamenteIor de Iucru

Cur[enia reprezint rezultatul aplicrii corecte a unui program de cur[are.
Cur[area se realizeaz cu detergen[i, produse de ntre[inere i produse de
cur[at.
n utilizarea produselor folosite n activitatea de cur[are trebuie respectate
urmatoarele reguli:
O respectarea tuturor recomandrilor productorului;
O respectarea normelor generale de securitate i sntate n munc;
O este interzis amestecul produselor;
O este interzis pstrarea produselor de cur[are n ambalaje alimentare;
O produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul
cabinetelor/ incintelor, n ambalajul original primar sau n recipiente special
destinate, etichetate cu identificarea produsului.
Urmrirea i controlul implementrii programului de cur[are, parte integrant a
planului propriu al salonului, revin personalului, care, conform legisla[iei n vigoare,
este responsabil cu supravegherea i controlul ndeplinirii normelor de igien.
Depozitarea produselor i a ustensilelor folosite la efectuarea cur[rii se face
respectnduse urmtoarele:
a) n cabinet trebuie s existe spa[ii special destinate depozitrii produselor i
ustensilelor aflate n stoc precum i aflate in rulaj, pentru pregtirea activit[ii
propriuzise sau folosite n procesul de efectuare a cur[rii;
b) spa[iile trebuie s asigure men[inerea calit[ii ini[iale a produselor pn la
utilizare;
c) spa[iile de depozitare trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi[ii:
O pavimentul i pere[ii trebuie s fie impermeabili i uor de cur[at;
O zona de depozitare trebuie s permit aranjarea n ordine a
materialelor de cur[are i accesul uor la acestea;
O trebuie s existe aerisire natural;
O trebuie s existe iluminat corespunztor;
O gradul de umiditate s fie optim pstrrii calit[ii produselor;
O trebuie s existe chiuvet cu ap potabil rece i cald, dotat pentru
igiena personalului care efectueaz cur[area, conform prevederilor legisla[iei n
vigoare;
O trebuie s existe chiuvet sau bazin cu ap potabil, pentru
dezinfec[ia i splarea ustensilelor folosite la efectuarea cur[rii;
dezinfec[ia, splarea i uscarea materialului moale folosit la cur[are se pot
face utiliznduse maini de splat cu usctor sau maini de splat i usctoare
(func[ie de caz);
O trebuie s existe suport usctor pentru mnui de menaj,
mopuri, perii i alte ustensile;
O trebuie s existe pubel i saci colectori de unic folosin[ pentru deeuri,
conform legisla[iei n vigoare.
Cur[enia trebuie efectuat la sfritul sau la nceputul programului de lucru,
precum i ori de cte ori este necesar, de ctre personal calificat.
ntre[inerea ustensilelor folosite pentru efectuarea cur[rii se face zilnic, dupa
fiecare opera[iune de cur[are i la sfritul zilei de lucru; ustensilele utilizate se
spal, se cur[, se dezinfecteaz i se usuc. Cur[area i dezinfec[ia ustensilelor
complexe se efectueaz n func[ie de recomandrile productorului.
Personalul care execut opera[iunile de cur[are i dezinfec[ie a materialului de
cur[are trebuie s poarte mnui de menaj sau mnui de latex nesterile.


Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Fi de documentare 6
Norme tehnice privind ntre|inerea, cur|area i
dezinfectarea
incinteIor, suprafe|eIor i echipamenteIor de Iucru

Dezinfec[ia este procedura care se aplic numai dup cur[are i se realizeaz cu
produse i substan[e chimice autorizate/ nregistrate, conform prevederilor legale n
vigoare.
Criteriile de utilizare i pstrare corect a produselor antiseptice sunt urmtoarele:
un produs antiseptic se utilizeaz numai n scopul pentru care a fost autorizat/
nregistrat;
se respect ntocmai indica[iile de utilizare de pe eticheta produsului;
se respect ntocmai concentra[ia i timpul de contact precizate n autoriza[ia/
nregistrarea produsului;
pe flacon se noteaz data deschiderii i data limit pn la care produsul poate fi
utilizat;
la fiecare utilizare, flaconul trebuie deschis i nchis corect;
flaconul se manipuleaz cu aten[ie; este interzis atingerea gurii flaconului,
pentru a nu se contamina;
este interzis transvazarea n alt flacon;
este interzis recondi[ionarea flaconului;
este interzis completarea unui flacon pe jumtate golit n alt flacon;
este interzis amestecarea, precum i utilizarea succesiv a dou produse
antiseptice diferite;
se recomand alegerea produselor antiseptice care se utilizeaz ca atare i nu
necesit dilu[ie;
sunt de preferat produsele condi[ionate n flacoane cu cantitate mic;
dup aplicare, antisepticul nu se ndeparteaz prin cltire, deoarece se pierde
efectul remanent;
se pstreaz numai n flacoanele originale, pentru a se evita contaminarea lor i
pentru a nu se pierde informa[iile de pe eticheta flaconului;
flacoanele trebuie pstrate la adpost de lumin i departe de surse de caldur.
Dezinsec[ia periodic se va face la 3 luni, iar deratizarea periodic se va face la
intervale de maximum 6 luni sau ori de cte ori este nevoie; ntre opera[iunile
periodice se vor aplica proceduri de dezinsec[ie i deratizare curente, de ntre[inere,
n func[ie de prezen[a vectorilor.
Suprafe[ele i echipamentele trebuie cur[ate, dezinfectate, conform prevederilor
legale n vigoare, respectnduse recomandrile productorului.
Pentru cur[are i dezinfectare se utilizeaz doar produse biocide, autorizate
conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe pia[ a
produselor biocide, cu modificrile ulterioare.
Solu[iile de lucru ale produselor biocide, utilizate pentru dezinfec[ie, se prepar, se
pstreaz i se utilizeaz conform instruc[iunilor productorului.
Toate recipientele i containerele, altele dect ambalajul original al
productorului, folosite pentru dezinfec[ie, trebuie etichetate adecvat n privin[a
con[inutului, concentra[iei i datei la care solu[iile de lucru au fost preparate.
Echipamentul electric, care nu poate fi imersat n lichid, trebuie cur[at prin tergere
i pulverizat cu un produs biocid.Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Fi de documentare 7
UtiIizarea metodeIor, a tipuIui de produs biocid
pentru cur|are, dezinfec|ie i steriIizare


Suport de tratat
Metoda de
apIicare
Observa|ii
MateriaIe necritice
Suprafe[e inerte, cum ar fi:
pavimente, pere[i, mobilier etc.
Cur[are Splare cu solu[ie de
detergent pentru
ndeprtarea prafului i murdriei, urmat
de cltire cu ap cald.
Suprafe[e inerte, cum ar fi: chiuveta,
W.C., suprafe[ele de lucru, pat de
lucru etc.
Dezinfec[ie de
nivel sczut sau
cu un produs
detergent
dezinfectant
tergere, respectnduse timpul i
concentra[ia conform instruc[iunilor
productorului, apoi cltire.
Material moale, cum ar fi: prosoape,
cearceafuri etc.
Dezinfec[ie de
nivel sczut
Splare la maini automate cu ciclu
termic de dezinfec[ie
i fierbere sau la o firm specializat, n
baza unui contract.
Uscarea se face n camere special
amenajate sau n
usctoarele mainilor de splat.
Spatule din plastic sau metal, tavi[e,
ustensile care intr n contact cu
pielea intact, pr sau unghii ori cu
substan[e de lucru.


Dezinfec[ie de
nivel sczut cu
un produs
detergent
dezinfectant
Splare, urmat de imersie complet n
produsul biocid, apoi cltire cu ap.

MateriaIe semicritice
Orice suprafa[ inert sau material
moale care a fost stropit cu snge
sau alte fluide corporale
Dezinfec[ie de
nivel intermediar
tergere sau imersie complet n
produsul biocid, urmat de splare, apoi
cltire cu ap.
Pile de unghii refolosibile, pensete,
vase pentru manichiur, cdi[e
pentru pedichiur, perii de unghii,
lavoare pentru splat prul etc.
Dezinfec[ie de
nivel intermediar
tergere sau imersie complet n
produsul biocid, apoi cltire.
Orice articol care vine in contact cu
mucoasele intacte sau cu pielea
lezat ori care sus[ine un articol
steril
Dezinfec[ie de
nivel inalt
Splare urmat de imersie n produsul
biocid, apoi cltire.
MateriaIe critice
Articole tioase i n[eptoare care
ptrund adnc n piele, refolosibile
Sterilizare prin
metode fizice
sau chimice
Conform prevederilor legale n vigoare i
ale art. 5 din anexa nr. 1 la ordinul
1136/27.06.2007.

Competen[a 1: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Fi de documentare 8
Norme tehnice privind steriIizarea

Ob[inerea strii de sterilitate, precum i men[inerea ei pn la momentul utilizrii
reprezint o obliga[ie permanent n cadrul salonului de nfrumuse[are corporal.

Toate dispozitivele i materialele care urmeaz a fi sterilizate trebuie cur[ate i
dezinfectate, nainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat.

Serviciul de sterilizare din saloane trebuie s fie amenajat ntrun spa[iu special
destinat.

Organizarea activit[ii serviciilor de sterilizare cuprinde:
circuitul de colectare, recipientele i mijloacele de transport pentru
instrumentele murdare, nesterile;
asigurarea ariei de cur[are n vederea diminurii ncrcturii microbiene;
verificarea strii de func[ionare a aparaturii;
spa[iul curat pentru inventarierea i mpachetarea instrumentelor;
sterilizarea propriuzis i sistemul de control al procesului;
procedurile de control i marcare a produselor finite;
tratarea neconformit[ilor;
nregistrarea i arhivarea datelor privind parcursul procesului, n vederea
asigurrii trasabilit[ii (SO 8402), care este un element de sistem de calitate i
este parte component a materiovigilen[ei;
circuitul de stocare, distribu[ie, transport la utilizatori;
instruirea personalului;
echipamentul de protec[ie al personalului.

nstrumentarul care necesit sterilizare trebuie s fie mpachetat individual n
ambalaje aprobate pentru sterilizare sau n seturi care sunt folosite pentru o singur
procedur. Ambalajele trebuie inscrip[ionate cu data sterilizrii i numele persoanei
care a efectuat sterilizarea. Ambalajele cu instrumentele sterilizate trebuie men[inute
n condi[ii corespunztoare de asigurare a sterilizrii i depozitate ntrun loc nchis,
lipsit de umiditate i praf, la care exist acces controlat. Este obligatorie afiarea
interdic[iei de acces al persoanelor strine n locul/ camera de pstrare a obiectelor
i echipamentelor curate, sterile sau dezinfectate.

Se admite posibilitatea sterilizrii instrumentarului ntro unitate sanitar
specializat. Dac sterilizarea se efectueaz n alt parte dect loca[ia salonului,
trebuie s se fac dovada sterilizrii prin urmtoarele documente:
a) contractul ncheiat ntre cele dou pr[i;
b) data sterilizrii i numele persoanei care a executat sterilizarea;
c) cantitatea i tipul de instrumentar sterilizat;
d) tipul de sterilizare folosit, parametrii de sterilizare, tipul de aparat folosit;
e) condi[iile de transport al instrumentarului sterilizat.

Fiecare pachet cu instrumentar sterilizat trebuie monitorizat n privin[a sterilizrii,
utiliznduse indicatorii chimici sau biologici.

Procedurile de sterilizare efectuate conform recomandrilor productorului
aparatului se nregistreaz i trebuie s fie disponibile n cursul ac[iunilor de
inspec[ie.

nregistrrile scrise cu privire la procedurile zilnice de sterilizare i dezinfectare,
efectuate conform prevederilor Ordinului ministrului snt[ii publice nr. 261/2007, cu
modificrile ulterioare, se pstreaz de ctre persoana responsabil.

Persoana responsabil cu sterilizarea instrumentarului trebuie s demonstreze n
cadrul inspec[iei c procedurile de sterilizare au fost executate corect i optim.

nregistrrile procedurii sterilizrii trebuie s cuprind urmtoarele:
a) metoda i parametrii de sterilizare;
b) data sterilizrii;
c) cantitatea i tipul de instrumentar sterilizat;
d) numele sau ini[iala persoanei care a sterilizat instrumentarul;
e) monitorizarea sterilizrii prin indicatorii chimici sau biologici.

nstrumentarul sterilizat i depozitat conform prevederilor legale n vigoare, care
nu a fost folosit n decurs de 24 de ore de la data sterilizrii, trebuie resterilizat
nainte de folosire, excep[ie fcnduse pentru instrumentarul nou presterilizat.

Dac se folosesc instrumente presterilizate, trebuie s existe documenta[ia
furnizat de productor n care s fie descris metoda de sterilizare i precizate
recomandrile de depozitare i men[inere a sterilit[ii. Aceast documenta[ie trebuie
furnizat n cursul ac[iunilor de inspec[ie. Persoanele responsabile cu depozitarea i
manipularea instrumentarului sterilizat trebuie s respecte instruc[iunile
productorului de men[inere a sterilit[ii.

Fiecare salon sau loca[ie temporar trebuie s men[in nregistrrile privind
dezinfec[ia i sterilizarea disponibile n timpul ac[iunilor de inspec[ie i acestea
trebuie s cuprind urmtoarele:
a) date despre produsul biocid folosit (denumire comercial, aviz sanitar,
fia de securitate);
b) domeniul pentru care produsul biocid este folosit;
c) data, frecven[a dezinfec[iei;
d) numele persoanelor care sunt responsabile cu dezinfec[ia.

Sterilizarea se realizeaz numai cu aparate de sterilizare autorizate i avizate
conform prevederilor legale n vigoare. Se folosesc metode fizice, abur sub presiune
sau abur la temperatur i presiune ridicate/ sczute, caldur uscat, precum i
metode combinate fizicochimice. Trebuie respectate instruc[iunile de utilizare din
cartea tehnic a instrumentelor cu privire la temperatur, presiunea i timpul de
sterilizare recomandate de productor, n func[ie de tipurile de materiale de sterilizat
ambalate.

Se elaboreaz instruc[iuni tehnice specifice privind exploatarea aparatelor,
precum i msurile ce trebuie luate n caz de avarii, ntreruperi sau dereglri i se
afieaz la fiecare loc de munc.
Se efectueaz controlul mediului, monitoriznd i controlnd:
calitatea aerului, apei i a fluidelor utilizate;
starea de igien a suprafe[elor;
modul de func[ionare a echipamentelor de sterilizare;
modul de func[ionare a echipamentelor de control, msur i testare;
[inuta i formarea profesional ale personalului.Competen[a 3: Aplic legisla[ia privind igiena i securitatea muncii

Fi de documentare 9
RegimuI deeuriIor specifice serviciiIor

Cabinetul trebuie s fie dotat cu mijloace pentru precolectarea i colectarea
deeurilor periculoase, precum i a celor menajere: recipient cu capac, pubel,
containere i saci colectori de unic folosin[; colectarea, depozitarea, transportul i
neutralizarea deeurilor se fac conform prevederilor legale n vigoare.

Spa[iul de depozitare trebuie s existe n fiecare salon (unitate). n situa[ia n care nu
a fost prevzut n proiect un spa[iu pentru depozitare temporar, se va construi sau
se va amenaja ulterior.

Spa[iul de depozitare temporar trebuie s aib dou compartimente, i anume:
un compartiment pentru deeurile periculoase (dac este cazul), prevzut
cu dispozitiv de nchidere care s permit numai accesul persoanelor
autorizate;
un compartiment pentru deeurile asimilabile celor menajere, amenajat
conform normelor de igien privind mediul de via[ al popula[iei.

Durata depozitrii temporare va fi ct mai scurt posibil, iar condi[iile de depozitare
vor respecta normele de igien n vigoare.

Pentru deeurile periculoase (dac este cazul) durata depozitrii temporare nu
trebuie s depeasc 72 de ore, din care 48 de ore n incinta salonului i 24 de ore
pentru transport i eliminare final.

Transportul deeurilor n incinta salonului (unit[ii) se face pe un circuit separat de
cel al clien[ilor, containerele de depozitare dezinfectnduse dup fiecare
descrcare.

Deeurile produse n salon (unitate) trebuie eliminate prin procedee autorizate
specifice fiecrei categorii de deeuri, respectiv:
incinerarea;
depozitarea n depozitul de deeuri;
includerea n ciclul de eliminare a deeurilor municipale.

Prul se colecteaz n pelerine, se pune n saci de polietilen, nchii etan i se
depoziteaz separat de alte reziduuri.

Deeurile periculoase tuburi sub presiune tip spray se vor depozita separat, cu
msuri de marcare i securizare.

Angajatorul este obligat s nominalizeze persoana responsabil cu activitatea de
eliminare a deeurilor.

ncperile sau platformele impermeabilizate amenajate pentru depozitarea
recipientelor de colectare a reziduurilor solide trebuie s fie racordate la un hidrant i
la re[eaua de canalizare, pentru a fi cur[ate cnd este necesar, ct i pentru
splarea i dezinfec[ia recipientelor.

S-ar putea să vă placă și