Sunteți pe pagina 1din 54

Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn


CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
1
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETRII $I TINERETULUI

ProiectuI Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03
MateriaIe de nv|are
Domeniul: Fabricarea produseIor din Iemn
Calificarea: Tehnician n preIucrarea IemnuIui
NiveIuI III - cIasa a XII-a
ModuIuI: ControIuI caIit|ii

cest material a Iost elaborat prin Iinanare Phare n proiectul de De:voltare instituional a sistemului de
invmant profesional i tehnic

Noiembrie 2008MEdCTCNDIPT / UIP
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
2

utori:
Prof. HRIMIUC CORIN - CoIegiuI Tehnic ,Petru Muat"
Suceava
Prof. CONSTNTINESCU GEORGET - CoIegiuI Tehnic
,Petru Muat" Suceava
Prof. NDREI GRIGORESCU - coordonator - Grup coIar
Forestier Curtea de rge
Prof. GRNE RUXNDR SOREL - Grup coIar de
IndustriaIizarea LemnuIui - Piteti

Prof. ELEN IONESCU - Grup coIar de
IndustriaIizarea LemnuIui - Piteti

Prof. LILIN BUTNRU - Grup coIar Forestier Cmpeni
Prof. LUNI| MUNTENU - Grup coIar Forestier
Curtea de rge
Prof. MINODOR POPESCU - Grup coIar Forestier
Curtea de rge


ConsuItan|:
CTINC SCRIOTENU - Expert curricuIum - CNDIPT - UIP
IVN MYKYTYN - Expert asisten| tehnic
CLINESCU CLUDI - Expert curricuIum - CNDIPT - UIPModul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
3
CUPRINS


1. Introducere..........................................4
2. Competen|e ............................................................6
3. Obiective ...................................................................................................................7
4. Informa|ii pentru eIevi...........................................8
5. GIosar de termeni/cuvinte cheie ....... ...................9
6. ctivit|i de nv|are
ctivit|i de nv|are - UC 23, C 23.1..................................................................11
ctivit|i de nv|are - UC 23, C 23.2..................................................................14
ctivit|i de nv|are - UC 23, C 23.3..................................................................23
7. Informa|ii pentru profesori
7.1 CoreIa|ia dintre competen|e - obiective - activit|i de nv|are.....................30
7.2 Sugestii metodoIogice.........................................................................................31
7.3 MateriaIe de documentare
Fie conspect - UC 23, C 23.1.......................................................................33
Fie conspect - UC 23, C 23.2.......................................................................40
Fie conspect - UC 23, C 23.3.......................................................................41
7.4 Sugestii pentru creterea eficien|ei nv|rii i evaIurii eIeviIor (care cuprind
i eIevi cu CES)...................................................................................................45
8. Fie de rezumat
8.1 Fia de rezumat - coperta................................................................................46
8.2 Fia de rezumat activitate de nv|are............................................................48
9. SoIu|ii de activitate...................................49
10. BibIiografie.......................... ................53

Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
4
1. INTRODUCERE

aterialul de nv[are este destinat profesorilor de specialitate care predau n
domeniul Fabricarea produseIor din Iemn, nivelul de calificare tehnician n
preIucrarea IemnuIui, clasa a X-a.
Calificarea tehnician n preIucrarea IemnuIui ofer posibilitatea dobndirii de
ctre elevi a cunotin[elor tehnice de specialitate privind tehnologiile de fabrica[ie a
principalelor semifabricate i produse finite din lemn, a competen[elor de deservire,
exploatare i ntre[inere a utilajelor pentru prelucrarea lemnului, a abilit[ilor de organizare
i coordonare a produc[iei i a muncii, de coordonare a activit[ilor de control a calit[ii.
odulul Controlul calitJii este integrat n pregtirea din clasa a X-a, alturi de
modulele: Tehnologia mobilei, Fabricarea uilor i ferestrelor , Tehnologia mobilei curbate
i mulate, Tehnologia semifabricatelor superioare din lemn, ntretinerea i exploatarea
utilajelor.
Prin parcurgerea modulului Controlul calitJii elevii vor dobndi abilit[i i
cunotin[e, care le vor permite s ia toate msurile organizatorice pentru ca activitatea de
producere a mobilierului s se desfoare n regim de asigurare a calit[ii. Numai
produsele de mobilier corespunztoare calitativ vor fi competitive i vor rezista concuren[ei
de pe pia[.
aterialul constituie un ndrumar att pentru elaborarea i rezolvarea diferitelor
exerci[ii de evaluare, ct i pentru pregtirea profesorului de specialitate n vederea
desfurrii unei activit[i didactice de calitate.
n prima parte, ve[i gsi enumerate criteriile de performan[ pe care trebuie s le
atinge[i dup parcurgerea programei prevzute la unitatea de competen[ tratat. De
asemenea, sunt incluse o serie de materiale, precum:
O Competen[e
O Obiective
O nforma[ii pentru elevi
O Cuvinte cheie / Glosar
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
5
Partea a doua con[ine nforma[ii pentru profesori, activit[i de nv[are, solu[ii al
activit[ilor, bibliografie i siteuri utile.

Sarcinile de lucru sunt propuse n ordine cresctoare de dificultate, iar rezolvarea
acestora se va face sub ndrumarea profesorului sau a maistrului, n func[ie de nivelul de
cunotin[e la care a ajuns fiecare elev.
etodele de predare-nv[are propuse pot fi adaptate astfel nct s rspund i
nevoilor elevilor cu cerin[e educa[ionale speciale

uxiIiaruI nu acoper toate cerin|eIe din SPP. Pentru ob|inerea certificatuIui
de caIificare este necesar vaIidarea integraI a competen|eIor conform cerin|eIor
de vaIidare din SPP.


Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
6

2. COMPETEN|E

UC 23: ControIuI caIit|ii

C 23.1 Organizeaz controlul calitaJii materiilor prime i materialelor folosite
la fabricarea produselor din lemn.

C 23.2 Utilizeaz instrumente i aparate de msur i control.

C 23.3 Coordoneaz activitatea de control a calitJii produselor din lemn.

Pentru verificarea atingerii competen[elor vizate, elevii vor sus[ine urmtoarele
probe de evaluare:
probe orale prin care elevii demonstreaz c sunt capabili s precizeze condi[iile de
calitate a materiilor prime i materialelor;
probe scrise/orale prin care elevii demonstreaz c sunt capabili s precizeze
scopul activit[ii de control;
probe practice prin care elevul demonstreaz c este capabil :
- s recep[ioneze materiile prime i materialele;
- s completeze documentele de intrare i ieire, fie de consum,
buletine de analiz i ncercri, certificate de calitate, certificate de
calitate i garan[ie;
- s opereze cu aparate de msur i control;
- s verifice reperele i subansamblele ce intr n componen[a
produsului de mobilier;
- s ntre[in instrumentele i aparatele de msur i control;
- s urmreasc activit[ile de control i s ntocmeasc
documenta[ia de control.
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
7

3. OBIECTIVE


Precizarea cerin[elor de calitate ale produsleor finite, materiilor prime i
materialelor (produse finite din lemn, cherestea, produse aglomerate,
produse stratificate, materiale abrazive, materiale de finisare, materiale de
ncleiere, materiale de tapi[erie, materiale de ambalare).
Recep[ionarea materiilor prime i materialelor din punct de vedere cantitativ
i calitativ.
Completarea documentelor de intrare i ieire, fie de consum, certificate de
calitate i garan[ie.
Operarea cu instrumente i aparate de msur i control (rigle, ublere,
comparator cu cadran, cale, echere, nivele, cupa STAS, umidometru).
Verificarea reperelor i subansamblurilor ce intr n alctuirea produselor de
mobil.
ntre[inerea aparatelor de msur i control.
Precizarea scopului activit[ii de control a calit[ii.
Urmrirea activit[ilor de control ale calit[ii (controlul total al calit[ii,
autocontrolul, controlul n lan[, controlul integral, controlul statistic).
ntocmirea documentelor de control (certificate de calitate i garan[ie).


Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
8

4. INFORM|II PENTRU ELEVI

Cum se nvu]d mui eficient - puncteIe turi uIe stiIuriIor de nvd]ure
VizuuI/Vedere Auditiv/AscuIture
Vedereo informo|iei n form fiprif v vo
ojufo s o re|ine|i moi bine.
Verifico|i doc nofi|eIe sunf copiofe corecf.
FoIosi|i cuIoriIe, iIusfro|iiIe i schemeIe co
ojufor n procesuI de nv|ore.
SubIinio|i cuvinfeIe cheie.
FoIosi|i creiooneIe coIorofe n co;uI scrierii
cuvinfeIor dificiIe sou pe core Ie grei|i de
obicei.
AIcfui|i scheme de nv|ore.
Tronsformo|i nofi|eIe n ben;i desenofe.
AscuIfo|i pe cinevo core v expIic un
onumif Iucru core frebuie nv|of.
Discufo|i ideiIe noi i expIico|i-Ie foIosind
propriiIe dumneovoosfr cuvinfe.
Discufo|i probIemeIe core opor.
Pugo|i s vi se expIice din nou no|iuniIe
necIore.
AscuIfo|i Iec|ii nregisfrofe pe bond.
mpr|i|i cuvinfeIe dificiIe n siIobe, n
gnd.
Cifi|i cu voce fore.
UfiIi;o|i un cosefofon penfru o v
nregisfro observo|iiIe i gnduriIe.
nv|o|i cu voce fore.
Pructic
Efecfuo|i personoI ocfivif|i procfice core v ojuf s n|eIege|i moi bine.
Scrie|i IucruriIe n ordineo Ior, pos cu pos.
Descrie|i IucruriIe cu propriiIe cuvinfe.
Tronsformo|i nofi|eIe n imogini sou ben;i desenofe.
Urmri|i cu degefuI fifIuriIe, cuvinfeIe dificiIe, opoi ncerco|i memororeo ocesforo.
ScrisuI Io fosfofur v ovonfojeo;.Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
9


5. GLOSR DE TERMENI / CUVINTE CHEIE


dezivi: produs chimici naturali sau sintetici care permite ncleierea, lipirea a dou
suprafe[e.
verifica: a controla dac o valoare a unui parametru sau a unei dimensiuni se
ncadreaz n valorile stabilite.
Buletine de analiz i ncercri: documente specifice punctelor din procesul de
fabrica[ie ( ex: uscarea lemnului, gurirea reperelor etc.) care se completeaz dup
efectuarea opera[iilor de control i care au ca finalitate acceptarea sau respingerea lotului
de produse n func[ie de rezultatele ob[inute.
Butean: lemnul rotund retezat la capete i sec[ionat la lungimile cerute n procesul de
fabrica[ie a cherestelei.
Calitate: ansamblul de propriet[i ale unui produs sau serviciu, care i confer acestuia
proprietatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite ale consumatorilor.
Caracteristic: nsuire specific a unui lucru sau fenomen.
Certificate de calitate: documente care atest dac produsele realizate sunt n
conformitate cu documenta[ia de fabrica[ie.
Certificate de calitate i garanJie: sunt o combina[ie ntre certificatele de garan[ie
i certificatele de calitate specifice produselor de consum de folosin[ ndelungat
(autoturisme, mobilier, articole sportive, frigidere etc.), care precizeaz parametrii garanta[i
ai produsului, perioada de garan[ie, despgubirile acordate cumprtorului n cazul n care
produsul se defecteaz.
Comparator cu cadran: instrument de msur ntrebuin[at pentru msurtori de mare
precizie a grosimilor pieselor.
Defect: Abatere de la creterea normal a lemnului (defecte de form, de structur,
noduri, crpturi, guri i galerii de insecte, colora[ii, altera[ii) sau abateri de la forma i
dimensiunile cerute cherestelei.Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
10
Documente de control: documente de intrare, ieiri, fie de consum, buletine de
analiz i ncercri, cerificate de calitate, certificate de calitate i garan[ie privind anumite
opera[ii sau grupe de opera[ii, produse finite completate de ctre o persoan.

ExpediJie: Opera[ii prin care cheresteaua este livrat ctre beneficiari
Fiabilitate: caracteristica unui produs de a ndeplini o func[ie cerut, n condi[ii i pentru
o perioad de timp date.
Flux tehnologic: direc[ia de micare a materiei prime i a materialelor care vor fi
transformate cu ajutorul utilajelor i instala[iilor n produse finite.
Mentenabilitate: ac[iunea de a men[ine n stare de func[ionare un produs reparabil.
Micrometru: instrument de msur cu ajutorul cruia se msoar dimensiunile
exterioare ale reperelor mici i grosimea reperelor sub[iri.
Nivela: instrument pentru determinarea i verificarea pozi[iilor verticale i orizontale a
reperelor.
Reperul simplu: partea cea mai simpl a produsului i este rezultatul prelucrrii
lemnului masiv, lemnului stratificat, plcilor din achii sau fibre de lemn (ex: picior de
scaun, spate- corp, sptarul etc.).
Rugozitate: mrimea urmelor neregulate lsate de scule tietoare sau granule abrazive
care ptrund n lemn.
Subansamblul: grupare de repere simple i complexe ce constituie o parte distinct a
unei piese de mobil (ex: sertarul).
ubler: instrument de msur cu ajutorul cruia se poate msura grosimea unei piese
precum i diametrul i adncimea unei guri.
Umiditatea lemnului: proprietatea fizic a lemnului care indic cantitatea de ap
con[inut de lemn.
Umidometru: instrument pentru msurarea umidit[ii lemnului.
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
11

6. CTIVIT|I DE NV|RE

Activitd]i de nvd]ure (&C Z3 C Z3 - Orgoni;eo; confroIuI coIif|ii
moferiiIor prime i moferioIeIor foIosife Io fobricoreo produseIor din Iemn.)
Activituteu nr id de Iucru - Pecep|ionoreo moferiiIor prime i
moferioIeIor.
Aceustd uctivitute vd vu ugutu sd efectu]i recep]iu cuntitutivd i cuIitutivd u
cheresteIei
MuistruI instructor pune Iu dispozi]iu eIevuIui trei piese de cheresteu tivitd de
dimensiuni i umiditd]i diferite numerotute de Iu Iu 3 i i cere sd rezoIve
urmdtoureIe surcini:
Efectua|i recep|ia cantitativ i caIitativ a ceIor trei piese de cherestea.
Piesu de
cheresteu
Iungimeu
Id]imeu
grosimeu
VoIum
{mc}
&midituteu Defecte
nuturuIe
Defecte
de
preIucrure
EvuIuutor
Dutu
Sigur Nesigur
I


Z


3u Ce instrumente de mdsurd i controI u]i foIosit?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..

b Cure este formuIu de cuIcuI u voIumuIui?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..

c Cum u]i efectuut recep]iu cuIitutivd?

..

Timp de Iucru: 30 min

EvoIuofor,
*****************
EvoIuofor,
***************
EvoIuofor,
***************
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
12
Activituteu nrZ #eferut - ConfroIuI coIif|ii furnireIor esfefice
Aceustd uctivitute vd vu ugutu sd cunoute]i condi]iiIe de cuIitute u furnireIor
estetice i moduI de Iucru pentru verificureu cuIitd]ii u ucestoru prin metode
stutistico - mutemutice

Penfru porfofoIiuI vosfru v propun s nfocmi|i un referof cu femo
Controlul calitJii furnirelor estetice" respecfnd urmfooreo sfrucfur:

reguIi penfru verificoreo coIif|ii furnireIor esfefice,
condi|ii de coIifofe (de odmisibiIifofe o defecfeIor) Io furnireIe esfefice,
mefodo sfofisfico - mofemofic de confroI o coIif|ii (pre;enforeo moduIui de
Iucru)
insfrumenfe de msur i confroI foIosife.


FoIosi|i co surs de informore:
coIec|io de STAS - uri IIZZ-80
Ing. D. Poboceo, Ing. V. Poboceo - MonuoIuI penfru cIoso o X o i o XI o -
CoIifofeo i fiobiIifofeo produseIor, Edifuro Didocfic i Pedogogic,
8ucurefi, I99b
Informo|ii IMTEPMET

Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
13
Activituteu nr3 id de uutoevuIuure


Aceustd fid este importuntd deourece:
u} fieuzd cunoUtinUeIe pe cure Ie-uUi purcurs degu
b} vd ugutd sd uprofundu]i

8ifeo; pe coIoono Iui ,DA" oceIe ocfivif|i pe core Ie foci bine sou penfru core oi
compefen|e. 8ifeo; pe coIoono ,MU" oceIe ocfivif|i pe core nu Ie sfpnefi

EIev : DA N&
Pof s preci;e; condi|iiIe de coIifofe o moferiiIor prime
(produse finife din Iemn, cheresfeo, produse ogIomerofe,
produse sfrofificofe).

Pof s preci;e; condi|iiIe de coIifofe o moferioIeIor
fehnoIogice (moferioIe obro;ive, moferioIe de finisore,
moferioIe de ncIeiere, moferioIe de fopi|erie, moferioIe de
omboIore).

Pof s recep|ione; confifofiv i coIifofiv moferiiIe prime
foIosife penfru fobricoreo produseIor din Iemn.

Pof s recep|ione; confifofiv i coIifofiv moferioIeIe
fehnoIogice foIosife penfru fobricoreo produseIor din Iemn.

Pof s compIefe; documenfe de de infrore, de ieire, fie de
consum, buIefine de onoIi; i ncercri, cerfificofe de
coIifofe, cerfificofe de coIifofe i goron|ie.
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
14
Activitd]i de nvd]ure (&C Z3 C Z3Z - UfiIi;eo; insfrumenfe i
oporofe de msur i confroI)
Activituteu nr id de Iucru - Idenfific insfrumenfe i oporofe de
msur i confroI.
Aceustd uctivitute vd ugutd identificu]i instrumenteIe i upuruteIe de mdsurd i
controI
Privi|i cu ofen|ie imoginiIe pre;enfofe moi jos i re;oIvo|i urmfooreo sorcin de
Iucru :

o. Idenfifico|i insfrumenfeIe de msur i confroI din imogini i compIefo|i fobeIuI
de moi jos:
Numdr imugine Z 3
Denumire
instrument/upurut
de mdsurd i
controI

DomeniuI de
utiIizure


Timp de Iucru: Z0 minZ
3
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
15
Activituteu nr Joc diductic - Idenfific insfrumenfeIe i oporofeIe de
msur i confroI n func|ie de domeniuI de ufiIi;ore
Aceustd uctivitute vd ugutd sd identificu]i instrumenteIe i upuruteIe de mdsurd
i controI n func]ie de domeniuI de utiIizure

CompIetu]i pe orizontuId cerin]eIe iur pe verticuIu A vu rezuItu denumireu
moduIuIui studiut

instrument pentru verificureu perpendicuIuritd]ii suprufe]eIor repereIor;
Z instrument pentru mdsurureu vscozitd]ii IucuriIor vopseIeIor udeziviIor;
3 instrument pentru mdsurureu grosimii repereIor diumetreIor i udncimii
gduriIor;
upurut pentru mdsurureu umiditd]ii IemnuIui;
instrument pentru mdsurureu IungimiIor i Id]imiIor repereIor;
instrument pentru mdsurureu unghiuriIor;
7 instrument pentru mdsurureu IungimiIor i Id]imiIor repereIor;
instrument pentru determinureu i verificureu pozi]iiIor orizontuIe i
verticuIe uIe repereIor

Timp de Iucru: Z0 min
Z


3


7

Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
16
Activituteu nr id de Iucru - Idenfific insfrumenfeIe i oporofeIe
de msur i confroI.

Aceustd uctivitute vd ugutd sd identificu]i instrumenteIe i upuruteIe de
mdsurd i controI i sd cunoute]i moduI de Iucru cu ucesteu
I. Penfru pieso preIucrof din imogineo de moi jos bifo|i insfrumenfuI ufiIi;of
penfru msuroreo Iungimii.Z. 8ifo|i din ceIe frei vorionfe, dimensiuneo msurof cu ojuforuI fIciIor Z oIe
ubIeruIui.

Lungimeu
#uIetu
ubIer
Micrometru
DiumetruI
interior

Dimensiuneu
eteriourd
Adncimi
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
17

3. CompIefo|i spo|iiIe puncfofe:

o. Cu ojuforuI fijei ubIeruIui 3 se msoor
...........................................
b. Cu ojuforuI fIcii vernieruIui I se msoor
............................................. Idenfifico|i insfrumenfeIe de msurore, frosore i verificore din imogineo de moi
jos:


-; Z -; 3 -; -

7 -; - ; 9 -


Timp de Iucru: min


Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
18

Activituteu nr7 Probd pructicd - Operoreo cu insfrumenfe i oporofe
de msur i confroI .
Aceustd uctivitute vd ugutd sd vd eersu]i ubiIitd]iIe de Iucru cu
instrumenteIe i upuruteIe de mdsurd i controI

ProfesoruI pune Io dispo;i|io eIevuIui 3 piese de cheresfeo fivife numerofofe de Io
I Io 3 i cere ocesfuio s re;oIve urmfooreo sorcin de Iucru:

AIege]i instrumenteIe de mdsurd i controI necesure i determinu]i dimensiuniIe
umidituteu ceIor 3 piese de cheresteu verificu]i pIuneituteu fe]eIor i
perpendicuIurituteu cunturiIor pe fe]e
CompIetu]i tubeIe de mui gos cu rezuItuteIe ob]inute

Nume i prenume eIev :

AIegereu instrumenteIor de mdsurd i controI
Lungime
Id]ime
Srosime &miditute PIuneitute
fe]e
PerpendicuIuritute
fu]d/cunt
Notu
Instrumente
de mdsurd
i controI


Z Operureu cu instrumente de mdsurd i controI
Lungime
Id]ime
Srosime &miditute PIuneitute
fe]e
PerpendicuIuritute
fu]d/cunt
Notu
Piesu
nr
L=___
I=___
g=___ &=___
Piesu
nrZ
L=___
I=___
g=___ &=___
Piesu
nr3
L=___
I=___
g=___ &=___


Mofo finoI (medio orifmefic o nofeIor ocordofe ): _________
Semnfuro evoIuoforuIui:

Timp de Iucru: 0 minute
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
19


Activituteu nr id de evuIuure

Eerci]iiIe cuprinse n uceustd fid de evuIuure pot fi foIosite pentru verificureu
i evuIuureu dobndirii noiIor cunotin]e i deprinderi utt pentru eIevii cu cerin]e
educ]ionuIe speciuIe ct i pentru eIevii cu un niveI ridicut de uptitudini
Aceosf ocfivifofe v ojuf s demonsfro|i c sunfe|i copobiIi s:
- opero|i cu insfrumenfe i oporofe de msur i confroI,
- verifico|i repereIe i subonsombIuriIe ce infr n oIcfuireo produseIor de mobiI,
- nfre|ine|i oporofeIe de msur i confroI.
NumeIe cundidutuIui:
CIusu:
LocuI de evuIuure:
Dutu verificdrii:
NumeIe evuIuutoruIui:O Cifi|i cu ofen|ie foofe cerin|eIe fiei de evoIuore noinfe de o ncerco s Ie
re;oIvo|i.
O Doc ove|i vreo necIorifofe Iegof de cerin|e, cere|i Imuriri supIimenfore
evoIuoforuIui noinfe de o ncepe re;oIvoreo.
O noinfe de ncepereo evoIurii osiguro|i-v c dispune|i de echipomenfuI,
insfrumenfeIe, moferioIeIe necesore re;oIvrii cerin|eIor.
O Pe;oIvo|i foofe cerin|eIe din oceosf fi.
O Timp de Iucru: o0 min.ATEM}IE ll
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
20

AnuIizu]i produsuI de mic mobiIier {noptieru} prezentut i rezoIvu]i surciniIe de
Iucru din tubeIeIe urmdtoure:

TobeI I - criferii de performon| o i b
Nr
crt
Surcini de Iucru Dutu Punctug
ucordut
Punctug
ob]inut
AIege insfrumenfeIe de msur i confroI
penfru reoIi;oreo confroIuIui coIif|ii produsuIui
pre;enfof.Z Msoor dimensiuniIe de goborif oIe nopfierei:
Iungime, I|ime i nI|ime

3 Compor i nofeo; dimensiuniIe conform cu
documenfo|io fehnic pus Io dispo;i|ie
0
Verific dimensiuniIe subonsombIuriIor i
repereIor: ui, poIi|, pere|i IoferoIi, pIc
superioore i inferioor, socIu, serfor efc.

ConfroIeo; poroIeIismuI i perpendicuIorifofeo
suprofe|eIor pIone
0
Verific preci;io de execufore o dimensiuniIor
guriIor i IocouriIor penfru broofe, boIomoIe
efc. i po;i|ionoreo ocesforo fo| de suprofo|o
de referin|
7 Verific preci;io de monfore o uiIor
Aprecio; coIifofeo finisojuIui

TobeI Z - criferiu de performon| c
Nr
crt
Surcini de Iucru Dutu Punctug
ucordut
Punctug
ob]inut
Mnuiefe corecf oporofeIe de msur i
confroI

Z Verific buno func|ionore o oporofeIor de
verificof

3 Cur| oporofeIe i insfrumenfeIe Io
ferminoreo IucruIui

PIio;, greseo; sou ordoneo; oporofeIe i
insfrumenfeIe de msur i confroI

Asigur condi|ii opfime de depo;ifore o
oporofeIor i insfrumenfeIor de msur i
confroI


Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
21


TotuI punctug
criterii de
performun]d
u i b

Punctug
ob]inut
TotuI punctug
criteriu de
performun]d c

Punctug
ob]inut

Puncte
din
oficiu

TotuI
puncte

Notu
ob]inutd
70 p Z0 p 0p 00 p


Semndturu evuIuutoruIui:

Notd:
Pe;oIvoreo fiecrei sorcini vo fi opreciof de cfre evoIuofor prin ocordoreo
unui numr de puncfe penfru fiecore ifem, puncfe core opoi vor fi converfife n
nofe.
Se recomond co ocfivifofeo s se desfoore n spo|iuI specioI omenojof i
dofof, respecfiv Io ogenfuI economic sou ofeIier-cooI.


Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
22

Activituteu nr9 id de uutoevuIuure

C Z3Z - UfiIi;eo; insfrumenfe i oporofe de msur i confroI

Aceustd fid este importuntd deourece:
u} vd ugutd sd fiuUi cunoUtinUeIe pe cure Ie-uUi purcurs degu;
b} vd descoperd curucteruI upIicutiv uI cunoUtinUeIor purcurse

8ifeo; pe coIoono Iui ,DA" oceIe ocfivif|i pe core Ie foci bine sou penfru core oi
compefen|e. 8ifeo; pe coIoono ,MU" oceIe ocfivif|i pe core nu Ie sfpnefi

EIev : DA N&
Pof s opere; cu insfrumenfeIe de msur i confroI
Pof s verific dimensiuniIe subonsombIuriIor i repereIor unei
piese de mobiIier

Pof s verific poroIeIismuI i perpendicuIorifofeo suprofe|eIor
pIone

Pof s defermin umidifofeo moferiiIor prime
Pof s nfre|in insfrumenfeIe de msur i confroI


Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
23
Activitd]i de nvd]ure (&C Z3 C Z33 - Coordoneo; ocfivif|iIe de
confroI oI coIif|ii produseIor de mobiI.)
Activituteu nr 0 - id de Iucru - Urmrireo ocfivif|ii de confroI
oI coIif|ii.

n diogromo de moi jos sunf oscunse pe ori;onfoI b ocfivif|i de confroI o coIif|ii.

Sdsi]i-Ie i ncercui]i-Ie


W T O T L C M O K S F
S C I N T E G R L P R
T N L N | G N D S X
K U T O C O N T R O L T
B T S T T I S T I C V M


Timp de Iucru: min
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
24


Activituteu nr - Test de evuIuure
u #dspunde]i Iu urmdtoureIe ntrebdri ncercuind rdspunsuI corect:
I. ConfroIuI n Ion| esfe o form evoIuof o:
o) confroIuIui infegroI,
b) confroIuIui sfofisfic,
c) oufoconfroIuIui.

I. ConfroIuI sfofisfic se bo;eo; pe:
o) confroIuI bucof cu bucof,
b) coIcuIuI mofemofic oI probobiIif|iIor,
c) urmrireo produsuIui n expIoofore.

Z. Mefodo de confroI core esfe neopIicobiI n co;uI confroIuIui disfrucfiv esfe:
o) oufoconfroIuI,
b) confroIuI fofoI,
c) confroIuI infegroI.

3. MiveIuI de coIifofe occepfobiI AQL se nfInefe m co;uI:
o) confroIuIui infegroI,
b) confroIuIui sfofisfic,
c) confroIuIui fofoI.

b ncercui]i Iiteru A ducd ufirmu]iu este udevdrutd i Iiteru ducd ufirmu]iu
este fuIsd:
A Un scoun descIeiof ore un niveI de coIifofe 0.
Z A ,Cheio succesuIui" oricrei ocfivif|i esfe sofisfocereo cerin|eIor
beneficioriIor.
3 A UnuI din focforii core infIuen|eo; coIifofeo produseIor esfe coIifofeo
mijIooceIor de produc|ie.
A ProduseIe finife de mobiIier sunf nso|ife de cerfificofe de coIifofe i
goron|ie.

Se poofe ufiIi;o Io ncheiereo predrii cunofin|eIor prev;ufe penfru oceosf
compefen|. Exerci|iiIe cuprinse n ocesf fesf pof fi foIosife penfru verificoreo
i evoIuoreo noiIor cunofin|e i deprinderi oIe eIeviIor.
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
25


c CompIetu]i schemu de mui gos cu metodeIe de controI suu cu moduI de
eecuture
uI ucestorud n coIounu A sunt indicute defecteIe ce pot sd upurd Iu un produs finit de
mobiId iur n coIounu cutegoriiIe de defecte n func]ie de gruvituteu Ior
Scrie]i pe fouiu de concurs usocieriIe corecte dintre cifreIe din coIounu A i
IitereIe corespunzdtoure din coIounu

A Defecte Cutegorii de defecte
eIemenf mobiI bIocof
Z peIicuIe cu impurif|i
3 diferen|e mori de cuIoore

u defecf principoI
b defecf crific
c defecf secundor
d defecf minor
ControIuI
integruIControIuI
totuI
uI cuIitd]ii
Metode de
controI u
cuIitd]ii

Efecfuof de
execufonf
osupro opero|iiIor
execufofe de eI
nsui i de ceI
core o execufof
opero|io
onferioor
CoIcuIuI
mofemofic oI
probobiIif|iIor

Efecfuof
de
execufonf
osupro
opero|iiIor
execufofe
de eI
nsui

Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
26

e #ezoIvu]i probIemu urmdtoure:
Penfru efecfuoreo confroIuIui sfofisfic, n func|ie de sfobiIifofeo procesuIui de
fobrico|ie i de grovifofeo defecfeIor, se oIege niveIuI de coIifofe occepfobiI AQL.
Lo confroIuI unui Iof de pIocoj M ~ b000 buc, se oIege un eonfion de n ~ 80 buc core
esfe supus confroIuIui coIif|ii AQL ~ , penfru core A ~ 7, P ~ 8.
Se cere:
s se preci;e;e condi|iiIe occepfobiIifofe o IofuIui de pIci,
Z penfru AQL , cum sunf riscuriIe de occepfobiIifofe o IofuriIor
necorespun;foore, n comporo|ie cu AQL ~ ,
3 n co;uI de Io puncfuI Z esfe ofecfof riscuI cumprforuIui sou oI
producforuIui.


Timp de Iucru: 0 min


Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
27


Activituteu nr Z - Miniproiect - Mefode ufiIi;ofe Io confroIuI coIif|ii
Srupu]i eIevii cIusei n grupuri de - eIevi {fiecure grup uvnd n componen]d
eIevi cu stiIuri diferite de nvd]ure i eIevi cu cerin]e educu]ionuIe speciuIe}
nmnu]i fiecdrui grup cte o piesd de mic mobiIier {noptierd etugerd pupitru
coIur etc} precizu]i surcinu grupuriIor punctnd cIur obiectiveIe pe cure
trebuie sd Ie ndepIineuscd:

. Preci;o|i mefodeIe ufiIi;ofe Io confroIuI coIif|ii
Z. PeoIi;o|i confroIuI coIif|ii piesei de mobiI prin mefodo confroIuIui infegroI
3. Enumero|i de;ovonfojeIe ufiIi;rii confroIuIui infegroI
. Descrie|i mefodo ,;ero occepfore"
b. Comporo|i mefodo ,;ero occepfore" cu confroIuI sfofisfic
o. Argumenfo|i ufiIifofeo mefodei ,;ero occepfore" din puncf de vedere oI
beneficioruIui
7. S compIefe;e fio de moi jos
8. S-i sfobiIeosc un purffor de cuvnf core s reIofe;e moduI de Iucru n echip
(un scurf eseu).
Afen|iono|i-i c fiecore membru oI echipei frebuie s primeosc ceI pu|in o sorcin
cIor, dor feIuI cum i reporfi;eo; sorciniIe rmne Io Iofifudineo Ior.

nmnu]i-Ie fiu de mui gos:

Core o fosf sorcino grupuIui7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ce o execufof fiecore dinfre voi7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,

Orgoni;oreo ocfivif|ii:
Dofo/Oro nceperii,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dofo/Oro finoIi;rii ,,,,,,,,,.
Unde o|i Iucrof7
Confirmoreo ocfivif|ii, Dofo:
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
28
Not: ceast fi v sugerm s o da|i eIeviIor dumneavoastr pentru portofoIiuI
Ior.

!entru dumneavoastr sugerm urmtorul format :

Confirmarea sarcinii de Iucru

Care a fost sarcina comun?

Elevul
A n[eles obiectivele?

D NU
Comentarii /Exemple.


A n[eles sarcina de lucru prin
participarea la discu[iile de grup?

DA NU
Comentarii /Exemple.i-a asumat sarcinile?

DA NU
Comentarii /Exemple.


i-a ndeplinit sarcinile la timpul stabilit
de comun acord?

DA NU
Comentarii /Exemple.

EIevii pot aIege prezentarea rezoIvriIor verbaI, n scris sau practic pe
produsuI de mobiI pe care trebuie s-I controIeze, n func|ie de stiIuriIe Ior
predominante de nv|are (auditiv, vizuaI sau practic).

Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
29
Activituteu nr 3 id de uutoevuIuure

C Z33 - Coordoneo; ocfivifofeo de confroI o coIif|ii produseIor din Iemn.

Aceustd fid este importuntd deourece:
u} vd ugutd sd fiuUi cunoUtinUeIe pe cure Ie-uUi purcurs degu;
b} vd descoperd curucteruI upIicutiv uI cunoUtinUeIor purcurse

8ifeo; pe coIoono Iui ,DA" oceIe ocfivif|i pe core Ie foci bine sou penfru core oi
compefen|e. 8ifeo; pe coIoono ,MU" oceIe ocfivif|i pe core nu Ie sfpnefi

EIev : DA N&
Pof s preci;e; scopuI ocfivif|ii de confroI oI coIif|ii
Pof s expIic moduI de reoIi;ore oI ocfivif|iIor de confroI oI
coIif|ii

Pof s urmresc ocfivif|iIe de confroI oI coIif|ii
Pof s nfocmesc documenfe de confroI oI coIif|iiModul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
30
7. INFORM|II PENTRU PROFESORI


7.1 CoreIa|ia dintre competen|e - obiective - activit|i de nv|are


UC ControIuI caIit|ii
Competen|e Obiective ctivit|i de
nv|are
C 23.1 Organizeaz
controlul calita[ii materiilor
prime i materialelor folosite
la fabricarea produselor din
lemn.

Elevul va fi capabil s:
s recep[ioneze materiile prime
i materialele;
s precizeze condi[iile de calitate
a materiilor prime i materialelor;
s completeze documentele de
intrare i ieire, fie de consum,
buletine de analiz i ncercri,
certificate de calitate, certificate
de calitate i garan[ie;

C23.2 Utilizeaz instrumente
i aparate de msur i
control.

s opereze cu aparate de
msur i control;
s ntre[in instrumentele i
aparatele de msur i control;
s verifice reperele i
subansamblele ce intr n
componen[a produsului de
mobilier;

C 23.3 Coordoneaz
activitatea de control a
calit[ii produselor din lemn.
s urmreasc activit[ile de
control i s ntocmeasc
documenta[ia de control.


Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
31

7.2 Sugestii metodoIogice


Pentru formarea competen[elor cerute prin modulul ControIuI caIit|ii, metodele
de predare-nv[are utilizate de cadrele didactice trebuie s aib un caracter activ,
interactiv i centrat pe elev cu pondere sporit pe activit[i de nv[are, activit[i practice i
nu pe cele de predare.
V propunem utilizarea unor metode active / interactive: studiul de caz, jocul de rol,
exerci[iul practic, problematizarea, observarea dirijat, eseuri, rezolvare de probleme,
autoevaluare, diagrame, utilizarea unei grile,demonstra[ia, conversa[ia, ntocmirea de
portofolii, etc. Probele practice trebuie s demonstreze c elevul este capabil s utilizeze
n practic informa[iile acumulate, conform criteriilor de performan[ i a condi[iilor de
aplicabilitate.
Accesul n laborator, la identificarea i analiza materiei prime i n fabricile de
mobil (pe timpul practicii) pentru identificarea i cunoaterea utilajelor i a opera[iilor este
esen[ial pentru ca elevii s execute corect i eficient sarcinile de lucru. Nu uita[i s
demonstra[i elevilor cum se execut o identificare sau o sarcin, nainte s-i solicita[i pe ei
s lucreze efectiv.
Organizarea clasei va fi fcut, de preferin[ pe grupe de elevi. Astfel, se va putea
urmri i formarea abilit[ilor cheie legate de comunicare, rezolvarea de probleme,
concretizate prin asumarea responsabilit[ii, colaborarea cu colegii, coordonarea activit[ii
unei grupe.
Pentru a realiza o evaluare ct mai complet a activit[ilor desfurate i respectiv
a competen[elor prevzute n modulul ControIuI caIit|ii, se vor folosi instrumente de
evaluare formative (fie de observare, probe practice, proiecte, portofolii, fie de evaluare
i autoevaluare etc.) care vor urmri att achizi[ionarea de cunotin[e, ct mai ales
atitudinile dezvoltate i implicarea elevilor n luarea de msuri tehnico-organizatorice
pentru ca activitatea de producere a mobilierului s se desfoare n regim de asigurare a
calit[ii.Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
32


Foarte important !
O nainte de a trece Ia rezoIvarea exerci|iiIor i/sau a activit|iIor propuse, citi|i cu
aten|ie sau expIica|i eIeviIor sarciniIe de Iucru!
O Trebuie s adaptm practiciIe de predare i evaIuare Ia cerin|eIe educa|ionaIe
aIe eIeviIor, Ia stiIuriIe de nv|are aIe fiecrui eIev!
O sigura|i-v c practiciIe foIosite |in cont de nevoiIe speciaIe aIe eIevuIui Ia niveI
individuaI!
O Oferi|i sprijin eIeviIor ori de cte ori este nevoie, n rezoIvarea sarciniIor!
O EvaIuarea trebuie s ofere fiecrui eIev ansa de a reui!
O ProfesoruI va |ine eviden|a exerci|iiIor rezoIvate de ctre eIevi i a activit|iIor
desfurate i va evaIua progresuI reaIizat!
O Toate aceste materiaIe vor ajuta n ntocmirea unui portofoIiu aI eIevuIui!

Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
33

7.3 MateriaIe de documentare

ie conspect pentru C Z3 Orgunizeuzd controIuI cuIitd]ii muteriiIor prime
i muteriuIeIor foIosite Iu fubricureu produseIor din Iemn

Fi conspect nr. 1

(a) Preci;oreo cerin|eIor de coIifofe oIe produseIor finife, moferiiIor prime i
moferioIeIor.

Condi]iiIe de cuIitute {de udmisibiIitute u defecteIor}
pentru IemnuI musiv finisut opuc

Denumireu defectuIui Condi]ii de udmisibiIitute
Noduri:
snfoose concrescufe

Se odmif
por|ioI concrescufe i c;foore Se odmif nIocuife doc nu infIuen|eo;
re;isfen|o mobiIieruIui
pufrede Mu se odmif
Crdpdturi:
superficioIe (fisuri)
Se odmif, bine reporofe doc nu
infIuen|eo; defovorobiI re;isfen|o
mobiIieruIui
sfrpungfoore Mu se odmif
Sduri de insecte Se odmif doc sunf bine reporofe i
chifuife
ibre:
onduIof, ncIcif, ncIinof
Se odmif doc nu infIuen|eo;
defovorobiI re;isfen|o mobiIieruIui
Lemn de compresiune i truc]iune Se odmife doc nu infIuen|eo;
defovorobiI re;isfen|o mobiIieruIui
Mdduvd {inimd propriu - zisd} Mu se odmife
CoIoru]ii cu ecep]iu muceguiuIui
ncinderii i putreguiuIui
Se odmif doc nu infIuen|eo;
defovorobiI re;isfen|o mobiIieruIui
mucegoi, ncindere, pufregoi Mu se odmif
Pungi de rdind zone mbibute cu rdind
i cougd nfundutd
Mu se odmif
AIte defecte nemen]ionute Mu se odmif

Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
34
Fi conspect nr. 2

Condi]iiIe de cuIitute {de udmisibiIitute u defecteIor}
pentru IemnuI musiv finisut trunspurent

Denumireu defecteIor Condi]ii de udmisibiIitute
vizibiIe eterioure vizibiIe interioure
Noduri:
concrescute sdndtouse
normuI coIorute i de cuIoure
nchisd
Mu se iou n considerore cu mrimeo de
moximum:
b mm I0 mm

Se moi odmif cfe:
I buc, pe reper Z buc pe
reper

Cu mrimeo de
o...I0 mm II...Z0 mm
pe repereI cu Iungimeo pn Io I m incIusiv sou
mrimeo de:
o...Z0 mm II....30 mm
pe repereIe cu Iungimeo pesfe I m.

pur]iuI concrescute
sdndtouse
Mu se odmif
Crdpdturi:
superficiuIe {fisuri}
Mu se odmif Se odmif, bine
reporofe
doc nu infIuen|eo;
re;isfen|o i ospecfuI
mobiIieruIui
strdpungdtoure Mu se odmif
Sduri de insecte Mu se odmif Se odmif cu mrimeo de
mox. 3 mm, bine
reporofe,
mox 3 buc pe o pies de
mobiIier.
ibre:
onduIutd ncIcitd
Se odmif doc nu infIuen|eo; defovorobiI
re;isfen|o i ospecfuI mobiIieruIui
ncIinutd
Se odmife cu o ncIinore de moximum:
I0 Z0
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
35

AIburn Se odmife doc prin coIorore pre;inf o
cuIoore uniform, cu excep|io mobiIieruIui oIe
crui suprofe|e nu se coIoreo;.
CoIoru]ii unormuIe:
durumen fuIs {inimd roie i
steIutd u fuguIui inimd brund
u frusinuIui inimd roiutecd u
steguruIui}

Se odmif doc nu infIuen|eo; defovorobiI
re;isfen|o i ospecfuI mobiIieruIui
ncindereu Mu se odmife
Pungi de rdind i zone
mbibute cu rdind

Mu se odmif Se odmif, bine
reporofe, doc nu
infIuen|eo;
re;isfen|o
mobiIieruIui.

Cougd nfundutdMu se odmife Se odmif, bine
reporofe, doc nu
infIuen|eo;
re;isfen|o
mobiIieruIui.

AIte defecte nemen]ionute Mu se odmifModul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
36


Fi conspect nr. 3

(b) Pecep|ionoreo moferiiIor prime i moferioIeIor.

FOIE DE RECEP|IE


Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
37
Fi conspect nr. 4

{b} Pecep|ionoreo moferiiIor prime i moferioIeIor.
id de recep]ie i constuture


Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
38
Fi conspect nr. 5
(c) CompIeforeo documenfeIor
Documente de cotroISe compIeteuzd dupd efectuureu operu]iiIor
de controI;
Sunt specifice puncteIor din procesuI de
fubricu]ie controIute;
Trebuie sd precizeze produsuI {reperuI}
operu]iu vuIoureu prescrisd i ceu
determinutd u curucteristiciIor urmdrite i
concIuziiIe controIuIui {ucceptureu suu
respingereu IotuIui}

uIetineIe de unuIizd
i
ncercdri


Se ntocmesc n fuzu de recep]ie u IoturiIor de
produse finite {dupd controIuI ucestoru
preciznd curucteristiciIe func]ionuIe uIe
produsuIui cerute de stundurd;
Trebuie sd uteste cd produseIe sunt reuIizute n
conformitute cu documentu]iu de fubricu]ie i
cd uu vuIoureu de ntrebuin]ure i fiubiIituteu
confirmute Iu omoIogure i verificdri periodice
CertificuteIe de
cuIitute {conformitute}


Sunt o combinu]ie ntre certificuteIe de gurun]ie
i certificuteIe de cuIitute;
Sunt specifice produseIor de foIosin]d ndeIungutd;
Precizeuzd purumetrii guruntu]i ui produsuIui
perioudu de gurun]ie despdgubiriIe ucordute
cumpdrdtoruIui n cuzuI defectdrii produsuIui {n
cuzuI utiIizdrii corecte u ucestuiu} udresu
reprezentun]ei unde se efectueuzd service-uI
produsuIui
uIetineIe de unuIizd i
ncercdri

Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
39
Fi conspect nr. 6
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
40
ie conspect pentru C Z3Z &tiIizeuzd instrumente i upurute de mdsurd
i controI

Fi conspect nr. 7

{u} Operoreo cu insfrumenfe i oporofe de msur i confroI.
Instrumente de
mdsurd i controI
Vscozimetru cupu STAS
{mdsourd vscozituteu
muteriuIeIor de finisure
udeziviIor}
ubIer {mdsourd
grosimeu repereIor
diumetruI i
udncimeu gduriIor}
MicrometruI
{mdsourd
dimensiuniIe
eterioure u
repereIor sub]iri}
&midometru {mdsourd
umidituteu IemnuIui}
NiveIu {verificd
pozi]iiIe orizontuIe i
verticuIe u repereIor}
#igIu metruI pIiunt ruIetu
{mdsourd IungimiIe i Id]imiIe}
Compurutor cu
cudrun {mdsourd
grosimeu repereIor}
Echer {verificd
perpendicuIurituteu
suprufe]eIor
repereIor}
#uportoruI {mdsourd
unghiuriIe}
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
41

ie conspect pentru C Z33 Coordoneuzd uctivitd]iIe de controI uI cuIitd]ii
produseIor de mobiId
Fi conspect nr. 8
{u} Preci;oreo scopuIui ocfivif|ii de confroI oI coIif|ii.

ScopuI ocfivif|ii de confroI: sutisfucereu cerin]eIor beneficiuriIor
ControIuI cuIitd]ii se efectueuzd n toute fuzeIe cure conduc n finuI Iu Iivrureu
i func]ionureu produsuIui Iu beneficiur n conformitute cu cerin]eIe ucestuiu
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
42

Fi conspect nr. 9

{b} Urmrireo ocfivif|ii de confroI oI coIif|ii.

Metode pentru controIuI cuIitd]iiControIuI
totuI uI
cuIitd]ii
Corocferisfici:
ocfivifofeo de confroI se desfoor simuIfon pe
foofe pIonuriIe i fo;eIe reoIi;rii produsuIui,
verificoreo reoIi;rii coIif|ii produseIor se foce
de Io recep|io moferiiIor prime i moferioIeIor
pe fIuxuI fehnoIogic omboIoreo, depo;iforeo i
expediereo produsuIui finif,
urmrireo comporfrii produsuIui n expIoofore,
ocordoreo de service.

ControIuI
totuI uI
cuIitd]ii
Corocferisfici:
ocfivifofeo de confroI se desfoor simuIfon pe
foofe pIonuriIe i fo;eIe reoIi;rii produsuIui,
verificoreo reoIi;rii coIif|ii produseIor se foce
de Io recep|io moferiiIor prime i moferioIeIor
pe fIuxuI fehnoIogic omboIoreo , depo;iforeo i
expediereo produsuIui finif,
urmrireo comporfrii produsuIui n expIoofore,
ocordoreo de service.

Z
AutocontroIuI
Prin oufoconfroI se n|eIege confroIuI pe core
execufonfuI I foce osupro opero|iiIor ce Ie execuf eI
nsui.
Corocferisfici:
execufonfuI frebuie s cunoosc opero|io
propriu-;is pe core o execuf i opero|io de
confroI o opero|iei execufofe.

Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
433ControIuI n
Iun]
ConfroIuI n Ion| esfe o form evoIuof o
oufoconfroIuIui.
Corocferisfici:
se prefeo; penfru fobrico|iiIe ce se desfoor
pe bond,
execufonfuI frebuie s cunoosc confroIuI
opero|iei onferioore, execuforeo opero|iei proprii
i confroIuI opero|iei execufofe.


3ControIuI n
Iun]
ConfroIuI n Ion| esfe o form evoIuof o
oufoconfroIuIui.
Corocferisfici:
Se prefeo; penfru fobrico|iiIe ce se
desfoor pe bond,
execufonfuI frebuie s cunoosc confroIuI
opero|iei onferioore, execuforeo opero|iei proprii
i confroIuI opero|iei execufofe.

ControIuI
integruI


Prin confroI infegroI se n|eIege confroIuI bucof cu
bucof oI fiecrei piese (sou produs).
Corocferisfici:
confroIuI infegroI esfe neeconomic (necesif
numr more de confroIori i mijIooce de
msurore) ,
confroIuI infegroI esfe neopIicobiI n co;uI
confroIuIui disfrucfiv,
confroIuI infegroI esfe nefiobiI Io produc|io de
serie more,
confroIuI infegroI esfe nesfimuIofiv penfru
execufonf.
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
447.4 Sugestii pentru creterea eficien|ei nv|rii i evaIurii eIeviIor
(care cuprind i eIevi cu cerin|e educa|ionaIe speciaIe).

Pentru verificarea i evaluarea cunotin[elor i deprinderilor dobndite se pot folosi
exerci[iile , 2, 3 3, propuse n acest auxiliar conform criteriilor de aplicabilitate i
probelor de evaluare prevzute n standard.
Activit[ile de nv[are propuse pot fi folosite pentru verificarea i evaluarea noilor
cunotin[e i deprinderi astfel: pentru elevii cu un nivel ridicat de aptitudini se propun
activit[ile 2, .e, 8, 2 pentru elevii cu un nivel mediu de aptitudini i pentru aceia cu
cerin[e educa[ionale speciale activit[ile: .a, .b, 4.a, 5, 6., 6.2, 6.3, 6.4, 7., 7.2, ,
.a, .b, .c, .d.
Pentru activit[ile: , 7 i 8 se pot forma grupe de elevi mixte, att din punct de
vedere al cerin[elor educa[ionale, ct i din punct de vedere al stilurilor de nv[are (
auditiv, vizual sau practic). Astfel de grupe pot fi folosite i la exerci[iile mai complexe, cum
ar fi miniproiectele (2).
Structura folosit pentru referatul de la activitatea 2 se poate utiliza i pentru
ntocmirea altor referate pentru alte materii prime utilizate la fabricarea mobilei.
ControIuI
stutistic

ConfroIuI sfofisfic esfe un fip de confroI core se
bo;eo; pe coIcuIuI mofemofic oI probobiIif|iIor.
PeguIiIe i fobeIeIe sfofisfico - mofemofice necesore
opIicrii confroIuI sfofisfic sunf sfobiIife n STAS
3Io0-8.
Efope:
oIegereo eonfionuIui n conform STAS,
oIegereo voIoriIor penfru A (occepfof) i
P(respins),
efecfuoreo confroIuIui pe eonfionuI n, ior n
func|ie de numruI de produse gsife defecfe
IofuI se occepf (numruI de produse defecfe
esfe moi mic sou egoI cu A) sou se respinge
(numruI de produse defecfe esfe moi more sou
egoI cu P).

Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
45
Pentru exerci[iile de autoevaluare 3, 9 i 3 profesorul va nota n portofoliul
profesorului (fiele de evaluare i de progres colar ale fiecrui elev) rezultatul
autoevalurii i va verifica dac aceasta s-a fcut corespunztor.Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
46


8. FI REZUMT

8.1. Fi de rezumat - copert

ControIuI caIit|ii

NumeIe
eIevuIui:

Data nceperii:

Data
finaIizrii:
Competen|e
ctivitatea de nv|are Data ndepIinirii
ata la care
obiectivul nvtrii a
fost ndeplinit)
Verificat
$emntura
profesorului)
C 23.1:
Organizeaz
controlul calitaJii
materiilor prime i
materialelor
folosite la
fabricarea
produselor din
lemn
ctivitatea nr. 1 -
Fi de lucru
Recep[ia materiilor
prime


ctivitatea nr. 2
Referat Controlul
calit[ii furnirelor
estetice

ctivitatea nr. 3 -
Fi de autoevaluare

C 23.2:
Utilizeaz
instrumente i
aparate de msur
i control.
ctivitatea nr. 4 -
Fi de lucru
dentificarea
instrumentelor i
aparatelor de msur i
controlctivitatea nr. 5 -
Joc didactic -
dentificarea
instrumentelor i
aparatelor de msur i
control n func[ie de
domeniul de utilizare


Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
47ctivitatea nr. 6 -
Fi de lucru -
dentificarea
instrumentelor i
aparatelor de msur i
control

ctivitatea nr. 7 -
Prob practic
Operarea cu
instrumente de msur
i control

ctivitatea nr. 8 -
Fi de evaluare

ctivitatea nr. 9
Fi de autoevaluare


C 23.3:
Coordoneaz
activitatea de
control a calitJii
produselor din
lemn.
ctivitatea nr. 10
Fi de lucru
Urmrirea activit[ii de
control a calit[ii

ctivitatea nr. 11 -
Test de evaluare

ctivitatea nr. 12 -
iniproiect etode
utilizate la controlul
calit[ii

ctivitatea nr. 13 -
Fi de autoevaluare


Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
48

8.2. Fi de rezumat activitate

$e ntocmete pentru fiecare activitate de nvtare
Competen| ctivitatea de nv|are ObiectiveIe
nv|rii
ReaIizat
C 23.1:
Organizeaz
controlul calitaJii
materiilor prime i
materialelor folosite
la fabricarea
produselor din lemn
ctivitatea nr. 1
Fi de lucru Recep[ia
materiilor prime

ctivitatea nr. 2
Referat Controlul
calit[ii furnirelor estetice

ctivitatea nr. 3 -
Fi de autoevaluare


ata la care
obiectivul nvtrii
a fost ndeplinit
$emntura
profesorului


ComentariiIe eIevuIui
O e le-a plcut referitor la subiectul activittii.
O e anume din subiectul activittii li s-a prut a
constitui o provocare.
O e mai trebuie s nvete referitor la subiectul
activittii.
O deile elevilor referitoare la felul n care ar trebui s-i
urmreasc obiectivul nvtrii.


ComentariiIe profesoruIui
O omentarii pozitive referitoare la ariile n care elevul a
avut rezultate bune, a demonstrat entuziasm, s-a
implicat total, a colaborat bine cu ceilalti.
O riile de nvtare sau alte aspecte n care este
necesar continuarea dezvoltrii.
O e au stabilit elevul i profesorul c ar trebui s fac
n continuare lund n considerare ideile elevului
despre cum ar dori s-i urmeze obiectivele nvtrii


Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
49

9. SOLU|II DE CTIVITTE

ctivitatea nr. 1
Rezolvarea fiecrei sarcini va fi marcat de de ctre evaluator prin bifarea csu[ei
corespunztoare. n momentul n care au fost bifate toate csu[ele evaluarea s-a ncheiat.
n cazul n care evaluatorul consider c elevul nu i-a ndeplinit corect sarcina de lucru
face recomandri pentru mbunt[irea performan[ei elevului i propune o reevaluare.
a. nstrumentele de msur i control folosite sunt:
ruleta (lungimea, l[imea), ublerul (grosimea), umidometrul (umiditatea).
b. Formula de calcul pentru determinarea volumului este: lungimea x l[imea x grosimea
c. Recep[ia calitativ se face bucat cu bucat, vizual [innd seama de defectele naturale
i de prelucrare a cherestelei.


ctivitatea nr.2
Criterii de apreciere a referatului

Criterii de apreciere Punctaj
Precizarea corect a regulilor pentru verificarea calit[ii furnirelor 20 puncte
Enumerarea condi[iilor de calitate a furnirelor estetice 20 puncte
Prezentarea corect a metodei statistico matematice de control a
calit[ii
20 puncte
Precizarea instrumentelor de msur i control folosite 10 puncte
Corectitudinea exprimrii i folosirea vocabularului specific tehnicii 10 puncte
Aspectul estetic al lucrrii 10 puncte

Se acord 10 puncte din oficiu.Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
50


ctivitatea nr. 4
Numdr
imugine
Z 3
Denumire
instrument/
upurut de
mdsurd i
controI

Umidomefru

Micromefru

ubIer

Vsco;ime-
fru cu
copiIor

Echer

Vsco;imefru

DomeniuI de
utiIizure

Msuroreo
umidif|ii
Msuroreo
grosimii
repereIor
sub|iri
Msuroreo
dimensiuniIor
exferioore i
inferioore o
pieseIor,
odncimii
guriIor

Msuroreo
vsco;if|ii
IocuriIor i
ode;iviIor

Verificoreo
perpendicu-
Iorif|ii
suprofe|eIor
repereIor

Msuroreo
vsco;if|ii
IocuriIor i
ode;iviIor

ctivitatea nr. 5
E C H E #C & P A S T A S


& L E #
& M I D O M E T # &M E T # &# A P O # T O #


# & L E T A


N I V E L A

Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
51


ctivitatea nr. 6
I. - ruIefo, Z. - diomefruI inferior, 3o. - odncimeo guriIor, 3b. - dimensiuniIe
exferioore,
.
I - mefru, Z - creion, 3 - ubIer, - echer regIobiI cu niveI, 7 - ruIef, 8 - frosofor,
9 - compos.

ctivitatea nr. 7

AIegereu instrumenteIor de mdsurd i controI
Lungime
Id]ime
Srosim
e
&miditute PIuneitut
e
fe]e
PerpendicuIuritut
e
fu]d/cunt
Not
u
Instrument
e de
mdsurd i
controI
PuIefo
Mefru
ubIer Umidomefr
u
MiveIo Echer

TobeIuI Z se compIefeo; cu voIoriIe ob|inufe n urmo efecfurii msurforiIor ior n
rubriciIe referifoore Io pIoneifofe i perpendicuIorifofe se frece DA, doc fe|eIe sunf
pIone i confuriIe perpendicuIore, sou MU n co; confror.

ctivitatea nr. 8
Aceosf fi de evoIuore poofe fi foIosif penfru evoIuoreo compefen|ei C Z3.Z
cuprin;nd foofe criferiiIe de performon|.
Mofo ocordof de evoIuofor esfe ob|inuf n urmo odunrii puncfeIor ocumuIofe de
eIev n urmo re;oIvrii sorciniIor de Iucru i converfireo ocesforo n nofe.

ctivitatea nr. 10
W T O T L C M O K S F
S C I N T E G R L P R
T N L N | G N D S X
K U T O C O N T R O L T
B T S T T I S T I C V M

Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
52
ctivitatea nr. 11
o) I - c, Z - b, 3 - c, - b.
b) I - F, Z - A, 3 -A, - A.
c)d) I - b, Z - c, 3 - o.
e) I. Penfru co IofuI de pIocoj s fie occepfof esfe necesor co numruI de
pIci de pIocoj cu defecfe (I) gsife n eonfion, s fie I 7.


ControIuI
stutistic
uI cuIitd]ii
ControIuI
integruI

ControIuI n
Iun]
AutocontroIuI
ControIuI
totuI
uI cuIitd]ii
Metode de
controI u
cuIitd]ii
ConfroIuI pe fIux oI
fufuror fo;eIor
Efecfuof de
execufonf
osupro opero|iiIor
execufofe de eI
nsui i de ceI
core o execufof
opero|io
onferioor
CoIcuIuI
mofemofic oI
probobiIif|iIor
ConfroIuI
bucof
cu bucof
o fiecrei
piese

Efecfuof
de
execufonf
osupro
opero|iiIor
execufofe
de eI
nsui

Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
53
Z. Penfru AQL , riscuI cumprforuIui de o primi produse necorespun;foore
coIifofiv scode, ior riscuI producforuIui de respingere o IofuIui de produse core
corespunde condi|iiIor fixofe crefe.
3. n co;uI de Io puncfuI Z esfe ofecfof riscuI producforuIui.
Modul: Controlul calittii

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
CaliIicarea: Tehnician n prelucrarea lemnului
54


10. BIBLIOGRFIE

1 - D. Rabocea, V. Rabocea - Calitatea i fiabilitatea produselor - Ed. Did. i Ped.
Bucureti, 1995
2 - PentiIescu, M., .a. (2000), Standarde de pregtire profesional - coaIa de arte
i meserii, DomeniuI Fabricarea IemnuIui, CaIificarea - Tehnician preIucrarea
IemnuIui, Bucureti.
3 - CiuIea ., .a. (2005), Curriculum clasa a XII a, nivel 3 - DomeniuI Fabricarea
IemnuIui, CaIificarea - Tehnician preIucrarea IemnuIui, Bucureti.