Sunteți pe pagina 1din 1

3

CUPRINS
CAPITOLUL 1. PROBLEME GENERALE DE FITOTEHNIE............................5
1.1. Fitotehnia ca ramur

a agriculturii

i disciplin

tiin

ific

.......................................51.2. Obiectivele fitotehniei, obiectul

i metodele de cercetare....................................91.3. Definirea tehno


logiei

n fitotehnie, tipuri de tehnologii

i factorii principalide sporire a pr