Sunteți pe pagina 1din 6

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local Domeniul de intervenie 4.

.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan regional i local Ghidul Solicitantului Anexa 8 Grila de verificare a conformitii proiectului tehnic

Partea I GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITII PROIECTULUI TEHNIC (PT) ATENIE ! SE VA REFACE DUP APARIIA UNEI REGLEMENTARI NOI PRIVIND CONINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC1 Not: Grila de mai jos se va utiliza pentru acele proiecte tehnice realizate (sau pentru care procedura de atribuire a fost lansat) nainte de intrarea n vigoare a Ordinului ministrului dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor nr.863/2008 pentru aprobarea Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii

Proiectul care face obiectul analizei (cod proiect): Titlu proiect: Solicitant finanare: Data la care OI a transmis scrisoarea de solicitare pentru depunerea PT: Data la care a fost depus PT: Not: Se depune un singur exemplar al proiectului tehnic Nr. Criterii crt. I Criterii generale privind coninutul PT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PT a fost depus de ctre solicitant n termenul solicitat prin scrisoarea OI? Proiectul cuprinde pri scrise i pri desenate? Exist memoriu general care prezint sintetic toate aspectele care caracterizeaz investiia? Exist memorii tehnice pentru specialiti, prezentate separat? Exist caiete de sarcini pentru fiecare specialitate? Exist liste cu cantiti de lucrri pentru fiecare specialitate? Exist centralizator de costuri pe obiect de investiie? Exist centralizator de costuri pentru ntreaga lucrare? Graficul general de realizare a lucrrii este inclus n documentaie? Sunt ataate referatele de verificare tehnica a PT? In cazul lucrrilor de intervenie, exist expertiz tehnic sau avizul proiectantului iniial? Documentaia include studiul geotehnic dup caz3? Exist planuri generale privind amplasamentul (plan de ncadrare n zon, plan de situaie), i trasarea obiectelor de investiie (planuri de trasare) - conform listei prezentate n referatele verificatorilor pe specialitati? DA NU N/A Obs2

La momentul elaborrii prezentei grile de evaluare Ordinul comun MFP nr. 1013/06.06.2001 i MLPTL nr. 873/12.06.2001 care reglementeaz coninutul-cadru al proiectului tehnic este abrogat, fr a fi nlocuit cu o reglementare similar. 2 Va fi inclusa solicitarea de clarificari, daca este cazul, pentru fiecare criteriu/ subcriteriu in parte, precum si concluzia in urma primirii raspunsului de la solicitantul de finanare 3 Conform Ordinului nr. 128/08 mai 2007, emis de MDLPL privind aprobarea reglementrii tehnice Normativ privind documentaiile geotehnice pentru construcii, indicativ NP 074-2007, publicat n MoF nr. 381 din 6 iunie 2007.
1

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local Domeniul de intervenie 4.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan regional i local Ghidul Solicitantului Anexa 8 Grila de verificare a conformitii proiectului tehnic

14 15 II 2.1 2.2 3.1

Exist plane ale obiectelor de investiie, pentru toate specialitile conform listei prezentate n referatele verificatorilor pe specialitati? Sunt anexate avize, acorduri, aprobri, certificatul de urbanism, agremente tehnice - dup caz? Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT Prtile scrise cuprind foaia de titlu n care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborrii proiectului? Prtile scrise conin lista cu semnturi ale reprezentantului legal al proiectantului, efului de proiect, colaboratorilor pe specialiti? Exist o coresponden ntre obiectele de investiie din cadrul PT i cele din SF (a fost luat n calcul scenariul recomandat de ctre elaboratorul studiului/ documentaiei de avizare)? In cazul modificrilor de soluie tehnic ntre SF i PT, exist avizul ISC i aprobarea beneficiarului? Exist memorii tehnice pentru specialitile: arhitectura, rezisten, instalaii interioare, reele edilitare, tehnologie dup caz? PT este verificat de verificatori tehnici atestai pe specialiti cf. Regulament de verificare si expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995 ? Exist tampila i semntura verificatorului de proiect pe fiecare pagin, n seciunile din proiect (pri scrise i pri desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin lege? Cuprinde proiectul pentru organizarea de antier cu descrierea sumar, demolri, devieri de reele, cai de acces provizorii, alimentare cu ap, energie electric, termic, telecomunicaii? Caietele de sarcini conin breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcie i a instalaiilor? Caietele de sarcini descriu lucrrile i materialele prevzute n cadrul fiecrui proiect de specialitate n parte? Conin instruciuni de execuie, montaj, specificaii tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste i verificri, cu indicarea standardelor, normativelor si a prescripiilor tehnice ce trebuiesc respectate? Au fost elaborate instruciuni privind exploatarea, ntreinerea i reparaiile? Au fost elaborate proiectele de urmrire privind comportarea n timp a construciilor si documentaia privind postutilizarea construciilor, dup caz? Exist centralizatorul categoriilor de lucrri, pe obiecte? Exist listele cuprinznd cantitile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotrile dup caz? Devizele pe obiect sunt realizate pe baza antemasuratorii conform Indicatoarelor de norme de deviz/ articole comasate cu descrierea lucrrilor? Valoarea total a investiiei din PT nu difer de cea previzionat n cadrul SF cu mai mult de 10 % din valoarea din SF? Exist rapoartele verificatorilor tehnici de proiect pentru fiecare seciune pentru care verificarea este obligatorie

3.2 4.1 4.2

4.3

5.1 5.2 5.3

5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 8.1 10.1

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local Domeniul de intervenie 4.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan regional i local Ghidul Solicitantului Anexa 8 Grila de verificare a conformitii proiectului tehnic

12.1 13.1 13.2 14.1 14.2 14.3 15.1 16.

conform legii ? Studiul geotehnic este verificat pentru cerina Af4 dup caz5? Exist planuri topografice pentru lucrri de sistematizare vertical? Exist planuri pentru construciile subterane, dac e cazul Planele sunt numerotate/codificate, prezint cartu cu format6 i coninut conform standardelor i semnturile proiectanilor. Exist plane pentru toate obiectele de investiie, pentru toate specialitile si acestea conin seciuni transversale i longitudinale? Planele de specialiti sunt corelate cu memoriile tehnice pentru specialiti Sunt obinute avizele pentru devierile de reele necesare de la proprietarii / operatorii lor, dac este cazul? Valoarea total a proiectului la etapa de PT se ncadreaz n limitele de eligibilitate specifice axei prioritare/ DMI/ operaiunii

Observaii: Se vor include orice elemente relevante pentru procesul de verificare. Se va meniona explicit dac au existat recomandri la etapa de evaluare tehnic i financiar pentru etapa de verificare a PT i daca solicitantul a tinut seama de acestea. Se va mentiona daca, in cazul completarii PT aceasta s-a realizat in termenul de sase luni, conform procedurii. Orice alte elemente relevante

Prenume NUME expert OI: Funcie: Semntura: Data: ________________________

Af rezistena i stabilitatea terenului de fundare a construciilor i a masivelor de pmnt Conform Ordinului nr. 128/08 mai 2007, emis de MDLPL privind aprobarea reglementrii tehnice Normativ privind documentaiile geotehnice pentru construcii, indicativ NP 074-2007, publicat n MoF nr. 381 din 6 iunie 2007. 6 Se pot accepta plane cu cartu diferit, dar cu respectarea coninutului standard i existena semnturilor.
4 5

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local Domeniul de intervenie 4.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan regional i local Ghidul Solicitantului Anexa 8 Grila de verificare a conformitii proiectului tehnic

Partea a II-a GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI TEHNIC (PT) Not: Grila de mai jos se va utiliza pentru acele proiecte tehnice realizate (sau pentru care procedura de atribuire a fost lansat) ulterior intrrii n vigoare a Ordinului ministrului dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor nr.863/2008 pentru aprobarea Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii Proiectul care face obiectul analizei (cod proiect): Titlu proiect: Solicitant finanare: Data la care OI a transmis scrisoarea de solicitare pentru depunerea PT: Data la care a fost depus PT: Not: Se depune un singur exemplar al proiectului tehnic Not: Se depune un singur exemplar al proiectului tehnic Nr. crt. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.1 13.2 Criterii Criterii generale privind coninutul PT PT a fost depus de ctre solicitant n termenul solicitat prin scrisoarea OI? Proiectul cuprinde pri scrise i pri desenate? Exist memoriu general care prezint sintetic toate aspectele care caracterizeaz investiia? Exist memorii tehnice pentru specialiti, prezentate separat? Exist caiete de sarcini pentru fiecare specialitate? Exist liste cu cantiti de lucrri pentru fiecare specialitate? Exist centralizator de cheltuieli pe obiectiv de investiie? (formular F1) Exist centralizator de cheltuieli pe categorii de lucrri, pe obiecte ? ( formular F2 ) Exist listele cu cantitile de lucrri pe categorii de lucrri (formularul F3) Exist listele cu cantitile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotri ( formularul F4 ) Exist fisele tehnice ale utilajelor i echipamentelor tehnologice (formularul F5 ) Exist listele cu cantitile de lucrri pentru construcii provizorii (formularul F3 ) Graficul general de realizare a lucrrii este inclus n documentaie? Graficul general de realizare a lucrrii este corelat cu cel prezentat n cadrul Cererea de Finanare (se va avea n vedere termenul limit de implementare a proiectului care nu poate depi 30 iulie 2015). Sunt ataate referatele de verificare tehnica a PT? In cazul lucrrilor de intervenie, exist expertiz tehnic sau DA NU NA Obs7

14 15
7

Va fi inclusa solicitarea de clarificari, daca este cazul, pentru fiecare criteriu/ subcriteriu in parte, precum si concluzia in urma primirii raspunsului de la solicitantul de finanare

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local Domeniul de intervenie 4.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan regional i local Ghidul Solicitantului Anexa 8 Grila de verificare a conformitii proiectului tehnic

16 17 18

19

20 21 22 23 II 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11

avizul proiectantului iniial? Documentaia include studiul geotehnic? Exist plane ale obiectelor de investiie, pentru toate specialitile, conform listei prezentate n referatele verificatorilor pe specialitati? Exist plane de arhitectura pentru fiecare obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distane, funciuni, arii, precizri privind finisajele conform listei prezentate n referatele verificatorilor pe specialitati? Exist plane de structura pentru fiecare obiect , cu toate caracteristicile; planurile de infrastructura, suprastructura i seciunile caracteristice cotate conform listei prezentate n referatele verificatorilor pe specialitati ? Exist plane de instalaii explicitate pentru fiecare obiect conform listei prezentate n referatele verificatorilor pe specialitati? Exist plane cu utilajele si echipamentele tehnologice conform listei prezentate n referatele verificatorilor pe specialitati ? Exist plane cu dotri conform listei prezentate n referatele verificatorilor pe specialitati ? Sunt anexate avize, acorduri, aprobri, certificatul de urbanism, agremente tehnice - dup caz? Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT Prile scrise cuprind foaia de titlu n care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborrii proiectului? Prile scrise conin lista cu semnturi ale reprezentantului legal al proiectantului, sefului de proiect, elaboratorilor pe specialiti? Exista o corespondenta intre obiectele de investiie din cadrul PT si cele din SF (a fost luat n calcul scenariul recomandat de ctre elaboratorul studiului/ documentaiei de avizare)? In cazul modificrilor de soluie tehnic ntre SF i PT, exist avizul ISC si aprobarea beneficiarului pentru modificri? Exista memorii tehnice pentru specialitile: arhitectura, rezistenta, instalaii interioare, reele edilitare, tehnologie dup caz? PT este verificat de verificatori tehnici atestai pe specialiti cf. Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor si a construciilor - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995 ? Exist tampila i semntura verificatorului de proiect pe fiecare pagin, n seciunile din proiect (pri scrise i pri desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin lege? Cuprinde proiectul pentru organizarea de antier cu descrierea sumar, demolri, devieri de reele, cai de acces provizorii, alimentare cu apa, energie electrica, termica, telecomunicaii? Caietele de sarcini conin breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcie i a instalaiilor? Caietele de sarcini descriu lucrrile i materialele prevzute n cadrul fiecrui proiect de specialitate n parte? Conin instruciuni de execuie, montaj, specificaii tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste i verificri, cu indicarea standardelor, normativelor si a prescripiilor tehnice ce trebuiesc respectate? Devizele pe obiect sunt realizate pe baza antemasuratorii conform Indicatoarelor de norme de deviz/ articole comasate cu

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local Domeniul de intervenie 4.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan regional i local Ghidul Solicitantului Anexa 8 Grila de verificare a conformitii proiectului tehnic

12.1 13 14 15.1 15.2 16 17 18 19.

descrierea lucrrilor? Valoarea total a investiiei din PT nu difer de cea previzionat n cadrul SF cu mai mult de 10 % din valoarea din SF?8 Exist rapoartele verificatorilor tehnici de proiect pentru fiecare seciune pentru care verificarea este obligatorie conform legii ? Studiul geotehnic este verificat pentru cerina Af9 dup caz? Exist planuri topografice pentru lucrri de sistematizare vertical? Exist planuri pentru construciile subterane, dac e cazul Planele sunt numerotate/codificate, prezint cartu cu format i coninut conform standardelor10 i includ semnturile proiectanilor. Planele de specialiti sunt corelate cu memoriile tehnice pentru specialiti Sunt obinute avizele pentru devierile de reele necesare de la proprietarii / operatorii lor, dac este cazul? Valoarea total a proiectului la etapa de PT se ncadreaz n limitele de eligibilitate specifice axei prioritare/ DMI/ operaiunii

Nota: Formularele F1 - F5 se regsesc n Ordinul MDLPL nr.863/2008 Observaii: Se vor include orice elemente relevante pentru procesul de verificare. Se va meniona explicit dac au existat recomandri la etapa de evaluare tehnic i financiar pentru etapa de verificare a PT i daca solicitantul a tinut seama de acestea. Se va mentiona daca, in cazul completarii PT aceasta s-a realizat in termenul de sase luni, conform procedurii. Orice alte elemente relevante

Prenume NUME expert OI: Funcie: Semntura: Data: ________________________

8 9

10

Af rezistena i stabilitatea terenului de fundare a construciilor i a masivelor de pmnt Se pot accepta plane cu cartu diferit, dar cu respectarea coninutului standard i existena semnturilor.

Evaluare