P. 1
Aci Sosi Pe Vremuri

Aci Sosi Pe Vremuri

|Views: 469|Likes:
Published by Buciu Lucian

More info:

Published by: Buciu Lucian on Dec 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2015

pdf

text

original

Scrie un eseu în care să demonstrezi că o poezie studiată (din literatura română interbelică) aparţine tradiţionalismului.

Aci sosi pe vremuri de Ion Pillat Repere critice G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini pană în prezent: „Capodopera lui Ion Pillat este însă Aci sosi pe vremuri, graţioasă, mişcătoare şi indivizibilă paralelă între două veacuri, înscenare care încântă ochii şi, în acelaşi timp, simbolizare a uniformităţii în devenire." Ovid. Crohmălniceanu, Literatura română între cele două războaie mondiale, II: „Pillat cântă bucuriile simple, savurate în cadrul bucolic al peisajului natal, satisfacţiile vieţii patriarhale". IPOTEZĂ Aci sosi pe vremuri de Ion Pillat este o poezie de factură tradiţionalistă, inclusă în ciclul Trecutul viu, care face parte împreună cu ciclul Florica, din volumul Pe Argeş în sus, apărut în 1923. Volumul este reprezentativ pentru tradiţionalismul poetului deoarece poeziile incluse realizează imaginea spaţiului natal patriarhal (moşia Florica), casa părintească, interiorul cu poezia obiectelor, universul rural şi împrejurimile casei, natura câmpenească însufleţită de amintirile copilăriei. ENUNŢAREA ARGUMENTELOR Poezia aparţine tradiţionalismului prin idiliza-rea trecutului, prin cadrul rural, dar şi prin tema timpului trecător -fugit irreparabile tempus. într-un volum de Mărturisiri (1942), Ion Pillat arată că: „Toată poezia mea poate fi redusă, în ultimă analiză, la viziunea pământului care rămâne aceeaşi, la presimţirea timpului care fuge mereu. Fuga timpului capătă un reper existenţial foarte propriu şi căt se poate de concret; în egală măsură, ea e trăită sub semnul tradiţiei, deci ca o dimensiune sufletească generală, reprezentativă pentru o întreagă comunitate umană"3. DEZVOLTAREA ARGUMENTELOR (exemplificare/ ilustrare ) Poezia este o meditaţie nostalgică pe tema trecerii ireversibile a timpului, asociată cu repetabilitatea destinului uman/ ciclicitatea vieţii. Comunicarea poetică se realizează în două registre: lirismul obiectiv, cu elemente de

Fanache. liber. evocarea iubirii de „ieri a bunicilor. spaţiul rememorării nostalgice a trecutului. „Acf este elementul semantic definitor în raport cu eul liric văzut din perspectiva timpului: „ier? . în versul „Aci sosi pe vremuri bunica-mi Calyopf este reluat titlul poeziei şi este evocată imaginea din tinereţe a . obiectivându-se. Metafora dobândeşte semnificaţia unui spaţiu mitic. „acum" . Se utilizează elemente de simetrie şi opoziţie a planurilor. deşi aparţine planului trăirii subiective. existenţa naturii era eternă. sosesc cuplurile de îndrăgostiţi pentru a da curs recunoscutei iniţieri de misterul nunţii (V. al luptei haiducilor pentru dreptate: Jar hornul nu mai trage alene din ciubuc/ De când lup-tară-n codru şi poteri şi haiduc". al evocării iubirii bunicilor. prin intermediul unei metafore: „casa amintirif. fiind marcată de semnele senectuţii. cu prezenţa eului liric şi comunicarea directă a trăirilor şi a sentimentelor. Titlul fixează cadrul spaţio-temporal al iubirii ce va fi. izolat. fie „loc al sacrei perechi. adjective posesive şi verbe la persoana I şi a Ii-a singular. care poate reînvia trecutul în a-mintire. prin indicii de spaţiu (adverbul de loc. Dar iubirea evocată. Elemente de recurenţă sunt. poezia este alcătuită din distihuri şi un vers final. având rolul de leitmotiv al poeziei. de timp (locuţiune adverbială de timp: „pe vremuri) şi forma verbală. ca şi acum. „pridvof. de pe vremuri. meditaţia asupra efemerităţii condiţiei umane.„atunci). motivul poetic ambivalent al clopotului (însoţind două momente esenţiale ale existenţei umane . ceea ce accentuează ideea de ciclicitate a vieţii şi a iubirii. în opoziţie cu efeme-ritatea existenţei umane. Bacovia. simbol al trecerii şi laitmotivul reprezentat de versul final. G.narativitate simbolică şi meditaţie cu caracter general-uman. „păienjeni. iubirea de „acum". cu formă regională: „acf). Trecutul capătă o aură legendară. construite pe relaţia „atunci . Al treilea distih deschide planul trecutului. Sentimentul elegiac şi meditativ are ca suport lirismul subiectiv. de perfect simplu: „sos?. unde dintotdeauna. la persoana I singular. „zăvor" şi versul „Păienjeni zăbreliră şi poartă şi zăvor" sugerează trecerea timpului. susţinut de prezenţa mărcilor lexico-gramaticale specifice (pronume personale. Elementele asociate casei: „obloane". epilogul poemului. Compoziţional.„acum".nunta şi moartea). Cele două planuri ale poeziei. devine un timp mitic. nedefinit). în poezia lui Ion Pillat. accesibil numai urmaşului. şi lirismul subiectiv. Distihurile sunt organizate în mai multe secvenţe poetice: incipitul. dar şi ideea de spaţiu privilegiat. starea de părăsire a locuinţei strămoşilor. evocată (timp şi spaţiu mitic. trecutul (distihurile III-IX) şi prezentul (distihurile XII-XIX). ca şi fiinţa umană: „în drumul lor spre zare îmbătrâniră plopii. sunt redate succesiv. „poartă". degradarea.„acum". de exemplu. este ridicată la grad de generalitate. elemente deictice spaţiale şi temporale: „acf „acolo". Primele două distihuri reprezintă incipitul poeziei şi fixează. fie locuinţă a strămoşilor. natura devine solidară cu omul. Ruptura de utopia romantică). prin repetabilitate. Dacă în poezia romantică.

în turnul vechi din sat. îndrăgostiţii de altădată.. / Căci trupul tău te uită. Din portretul fizic al iubitei se reţine doar detaliul spiritualizat.". accentuează trecerea iremediabilă a timpului: „De nuntă sau de moarte. muza poeziei epice şi a elocinţei în mitologia greacă. dar nu şi-n faţa ta. i).. tonul elegiac evidenţiază idea că eternizarea fiinţei umane este posibilă doar prin iubire: „Dar ei. respectă un ceremonial: bunicul aşteaptă sosirea berlinei. şi vii acuma tu: / Pe urmele berlinei trăsura ta stătu". // Te recunoşti în ele. Alain Gheerbrant.Sugestia mitică a numelui. în turnul vechi din saf. în acelaşi timp. Sunetul clopotului însoţeşte din nou momentul întâlnirii îndrăgostiţilor şi sugerează repetabilitatea existenţei umane. laitmotiv al poeziei. peisajul selenar. Sunetul clopotului. Un alt element comun celor două secvenţe poetice. se realizează o paralelă trecut -prezent şi se produce trecerea la planul prezent: „Ca ieri sosi bunica. în distihul al treisprezecelea.". bunica e bătrână./ De nuntă sau de moarte. clipa de fericire.. .bunicii cu nume mitologic: Calyopi ..oglindirea de „acum" a poveştii de iubire de „ieri sunt aspecte care ar putea susţine caracterul de artă poetică a textului liric Aci sosi pe vremuri. ritmul iambic. Ca într-un ritual. nepoţii repetă gesturile bunicilor peste timp. în versul următor de revenirea brutală la realitatea timpului care trece ireversibil: „De mult e mort bunicul. un clopot a sunat..Le Lac de Alphonse de Lamartine şi Sburătorul de I. numind preferinţele în moda literară a vremurilor respective..H. este urmată. ieri „ochi de peruzea". Balada lunei de Horia Furtună şi poeme de Francis Jammes. „pasăre de bun augur. având rolul de a asocia viaţa cu literatura şi. întâlnirea bunicilor. acum „ochi de ametisf. prezent . iar îndrăgostitul îi recită poeme simboliste. prin intermediul unei comparaţii.. în clipa asta simţeau că-o să rămână. portretele fiind singurele care mai păstrează imaginile de odinioară ale strămoşilor: „ Ce straniu lucru: vremea! .trecut. este simbolul berzei. Eternitatea iubirii. Asocierile livreşti reflectă motivul „bibliotecii" întâlnit adesea în poeziile lui Ion Pillat. imaginea ochilor. simbol de pietate filială" (Jean Chevalier. Versul final. din care coboară o tânără îmbrăcată după moda timpului „în largă crinolină". Astfel bunicul îi recită iubitei capodopere ale literaturii romantice . dar tu nu-lpoţi uita.Caliope (Kalliope).. al devoţiunii.Deodată pe perete / Te vezi aievea numai în ştersele portrete. de a indica epoca. faptul că poetul este urmaşul care eternizează în creaţia sa iubirea bunicilor şi „copia" . măsura de 13-14 silabe. sunt romantice: „Şi totul ce romantic ca-n basme se urzea". Nivelul fonetic şi prozodic rima împerecheată. care îşi revelează astfel nivelul de profunzime al semnificaţiilor. Rădu-lescu.. departe. Dicţionar de simboluri.. laitmotiv al poeziei. dar şi simbol al fidelităţii. Atmosfera evocată. însoţeşte protector cuplul de îndrăgostiţi: „Şi cum şedeau.". . Diferenţele ţin de moda vremii: iubita coboară din „trăsură". S Meditaţia poetică.

„sări. „lac". „te recunoşti. „crinolină". dar şi prin tema timpului trecător. „nisipuF. „uită". Sburătoruîj şi moderne.folosirea cu precădere a metaforei: „casa amintiri?. „câmpul. „berlină. „pridvor". Nivelul lexico-semantic cuvinte din câmpul semantic al naturii: „codru". Eliad. mai mult ca perfect („pândise") şi perfect simplu susţin narativitatea iubirii din planul trecut. a cadrului rural. verbele la perfect compus susţin narativitatea iubirii din planul prezent. verbele la perfect simplu („sosi. „tragi). . CONCLUZIE Aci sosi pe vremuri de Ion Pillat aparţine liricii tradiţionaliste prin idilizarea trecutului. verbele la timpul prezent fie ilustrează permanenţa sentimentului de iubire („vii. „ochi de ametisf şi a comparaţiei. „calci. Nivelul stilistic . se utilizează paralelismul. „simţeau". „aievea". de la începutul secolului XX (Francis Jammes. antiteza. „lanuri de secară". „poteră. verbele la imperfect („asculta". „ochi de peruzea". „câmpia"... în special. Horia Furtună). la nivel structural. „zăbreliră". „lună". în evocarea trecutului: „haidud. „spuse") au rolul de a reda rapiditatea gesturilor sau repetabilitatea lor. „nupoţi). care susţine paralelismul între trecut şi prezent şi ideea repetabilităţii existenţei umane: „câmpia ca un Iad. simetria. „îmbătrâniră". „se urzea". Le Lac. folosirea cuvintelor cu tentă arhaică şi regională. şi vii acuma tu". „şedeam"). Nivelul morfosintactic timpurile verbale au rolul de a sugera planul trecut şi planul prezent evocate în poezie. în versul laitmotiv. fugit irrreparabile tempus. „plopii. „deasupra casei ca umbre berze cad. „Ca ieri sosi bunica.nume cu sonorităţi din secolul XIX (Calyopi. fie însoţesc meditaţia pe tema trecerii timpului („te vezi. rolul vocalelor în realizarea imaginilor auditive..

natura câmpenească însufleţită de amintirile copilăriei. Acestea sugerează că existenţa umană se bazează pe experienţe repetabile. 97 (demonstraţia apartenenţei unui text liric studiat la estetica direcţiei tradiţionaliste ) Ion Pillat este un poet tradiţionalist a cărui activitate literara poate fi încadrată în perioada interbelică. Poezia este o meditaţie nostalgică pe tema trecerii ireversibile a timpului asociată cu repetabilitatea destinului uman. reluate şi . ciclicitatea vieţii. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. înglobând elemente romantice. de timp (locuţiune adverbială de timp „pe vremuri”) şi forma verbală de perfect simplu („sosi”).V97. deci tradiţionaliste.. Poezia „Aci sosi pe vremuri” face parte din volumul „Pe Argeş în sus” apărut în 1923. simboliste clasice. III. Opera sa se află la confluenţa curentelor literare. spaţiul natal şi reînvierea trecutului acestea fiind regăsite şi în poezia „Aci sosi pe vremuri”. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/raţionamente logice/ exemple concrete etc. Titlul este o sintagmă ce fixează cadrul spaţio-temporal al iubirii ce va fi evocată (timp şi spaţiu mitic.) şi concluzia/ sinteza. Scrie un eseu de 2 . parnasiene. Poezia maturităţii este reprezentată de volumele „Grădina între ziduri” şi „Pe Argeş în sus” unde se evidenţiază foarte bine legătura cu pământul şi locurile natale. dar şi motive autohtone. Acest volum este reprezentativ pentru tradiţionalismul poetului întrucât poeziile incluse realizează imaginea spaţiului natal. prin indicii de spaţiu (adverbul de loc cu formă regională „aci”). nedefinit). iar „Limpezimi” şi „Poeme într-un vers” sunt volume de orientare clasică. Notă! În elaborarea eseului.3 pagini în care să demonstrezi faptul că un text poetic studiat se încadrează direcţiei tradiţionaliste/ tradiţionalismului. casa părintească. Temele predilecte ale liricii lui Ion Pillat sunt: timpul. Volumul „Biserica de altădată” reliefează ortodoxismul. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Poetul debutează cu volumul „Visări păgâne” în 1912 după care urmează „Eternităţi de-o clipă” unde se observă ataşamentul lui faţă de simbolism.

îndrăgostiţii de altădată. dar trecerea .retrăite de fiecare generaţie în parte care simte şi trăieşte asemenea predecesorilor. Bunicul îi recită iubitei capodopere ale literaturii romantice. simbol al trecerii timpului şi laitmotivul din versul final. iubirea „de acum” a tinerilor şi epilogul poeziei. Elemente de recurenţă sunt spre exemplu motivul clopotului. poezia este alcătuită din nouăsprezece distihuri şi un vers final având rolul de laitmotiv al poeziei. izolat. „poartă”. degradarea elementelor survenită odată cu trecerea timpului. evocarea iubirii „de ieri” a bunicilor. Prezenţa berlinei accentuează imaginea trecutului. spaţiul rememorării nostalgice a trecutului. însoţind două momente esenţiale ale existenţei umane – nunta şi moartea. trecutul şi prezentul sunt redate succesiv ceea ce accentuează ideea de ciclicitate a vieţii şi a iubirii. versul „Păianjeni zăbreliră şi poartă. dar se şi accentuează ideea de spaţiu privilegiat. accesibil numai urmaşului care poate reînvia trecutul în amintire. Compoziţional. se conturează astfel o imagine a unui loc pustiu şi părăsit. Cele două planuri. Urmează o zonă narativ-epică unde se poate urmări întâlnirea bunicilor. şi zăvor” şi personificarea „îmbătrâniră plopii” sugerează trecerea timpului. Trecutul este activat prin prezentarea bunicii cu nume mitologic Caliopy (muza poeziei şi a elocinţei în mitologia greacă). Bunicul aşteaptă sosirea berlinei din care coboară tânăra „în largă crinolină”. iar sunetul clopotului însoţeşte protector cuplul de îndrăgostiţi. Distihurile sunt organizate în mai multe secvenţe poetice: incipitul. Primele două distihuri reprezintă incipitul poeziei şi fixează prin intermediul unei metafore: „casa amintirii”. Aceste prime versuri reprezintă un pastel în care este descrisă casa ce arată imaginea unor amintiri. Aceştia par că vor să conserve momentele. Totul se desfăşoară respectând un ceremonial. Se utilizează elemente de simetrie şi opoziţie a planurilor construite pe relaţia „atunci” – „acum”. „zăvor”. Elementele asociate casei „obloane”. meditaţia asupra efemerităţii condiţiei umane.

. nepoţii repetă gesturile bunicilor. bunica e bătrână”. la nivel structural se utilizează paralelismul. „te recunoşti”). iar versul final accentuează trecerea iremediabilă a timpului („De nuntă sau de moarte. Diferenţele ţin de moda vremii: iubita coboară acum din trăsură. O particularitate a nivelului lexical este folosirea cuvintelor arhaice şi regionale în evocarea trecutului: „haiduc”. timpurile verbale au rolul de a sugera planul trecut şi planul prezent evocate în poezie. Din portretul fizic al iubitei se reţine doar detaliul spiritualizat. este urmată în versul următor de revenirea la realitatea timpului care trece ireversibil: „De mult e mort bunicul. măsura de 13-14 silabe. „berlină”. Verbele la timpul prezent fie ilustrează permanenţa sentimentului de iubire („vii”. Eternitatea iubirii. antiteza.. „crinolină”. „ochi de peruzea”. tonalitatea elegiacă evidenţiază ideea că eternizarea fiinţei umane este posibilă doar prin iubire.”) Prin intermediul unei comparaţii se realizează o paralelă trecut-prezent şi se face trecerea la planul prezentului: „Ca ieri sosi bunica. portretele fiind singurele care păstrează imaginile de odinioară ale strămoşilor(„Ce straniu lucru: vremea! – Deodată pe perete/ Te vezi aievea numai în ştersele portrete. Muzicalitatea e conferită atât de elementele prozodiei clasice – rima împerecheată. iar dintre figurile de stil se foloseşte cu precădere metafora: „casa amintirii”. ieri „ochi de peruzea”. Le lac. Verbele la perfectul simplu („sosi”. „poteră”. Meditaţia poetică. Sunetul clopotului însoţeşte din nou momentul întâlnirii îndrăgostiţilor şi sugerează repetabilitatea existenţei umane. în turnul vechi din sat”). Din punct de vedere stilistic. „sări”. Ca într-un ritual. acum „ochi de ametist”. simetria. Horia Furtună) La nivel morfo-sintactic. ritmul iambic.timpului a afectat până şi această atmosferă de basm. „spuse”) au rolul de a reda rapiditatea gesturilor. „calci”) fie însoţesc meditaţia pe tema trecerii timpului („te vezi”. Sburătorul) şi moderne de la începutul secolului al XX-lea (Francis Jammes. imaginea ochilor. de motivul clopotului care este un posibil refren cât si de numele cu sonoritate din secolul al XIX-lea (Eliad. iar îndrăgostitul îi recită poeme simboliste. „ochi de ametist” şi comparaţia care susţine ideea ciclicităţii („Ca ieri sosi . clipa de fericire.şi vii acuma tu”.

s4o8914sp44fxd „Casa" este punctul referential spre care converg timpurile. vremurile sunt mereu altele: un „atunci" al bunicii Caliopi. menita sa redea fragmentelor temporale.. la scara. / Bunicul meu desigur i-a recitat. casa e o axa cu functie sacra. „pridvorul". ea este oglinda in care se reflecta evenimentele ritualice ale vietii ." „.. aca locul." Aceleasi gesturi. recurente in sirul generatiilor.. momentele grave ale vietii. repetate de o noua pereche. Aspirand prin iubire la eternitate. in ceea ce au ele sacramental: „. in dialectica misterioasa a vietii. se pastreaza viu sunt tocmai gesturile fulgurante: „Nerabdator. perisabilului.M-ai ascultat pe ganduri.. tutelate de versurile simboliste ale lui Francis Jammes si Horia Furtuna.. amintirile si care conserva in straturi de palimpsest urmele trecerii oamenilor vremelnici. tanara subtiratica ce-si innobileaza iubirea cu reflexul romantic al poeziei epocii.. eterna rotire a .. / Pe urmele berlinei trasura ta statu.nunta si moartea. cu sirul eminescian de plopi.amintirea trecutului. calci nisipul pe care ea sari / . destinele umane.." Ideea ca marile momente ritualice ale vietii se constituie din gesturi simple sub care se ascund tainele sfinte ale vietii... În concluzie.nu anunta decat ca. sustin ideea identitatii existentelor. simetria poveştilor şi tonalitatea elegiacă poezia „Aci sosi pe vremuri” aparţine liricii tradiţionaliste. in poem. Heliade si Lamartine. tandru-ironice. cu umbrele berzelor neschimbate in rotirea anotimpurilor. „Privind cu ea sub luna..„de nunta sau de moarte" .si din berlina / Sari subtire-o fata in larga crinolina".. iubirii si mortii este subliniata. sub obladuirea caminului. fluctuatia starilor si a momentelor.si vii acuma tu.. „poarta". in dreptul pridvorului. lasand sa se infuzeze doar dulcele ei presentiment melancolic. avand ca martor clopotul din „turnul vechi din sat". ciclicitate. printr-o enumerare de evocari nostalgice. Tanara pereche de ieri sau de acum traieste. Simbol al statorniciei si adapost al cuplului in expresia lui juvenil-familiala.. paradoxal. Varstele fiintei. „hornul" ce „trage alene din ciubuc" fac din casa amintirii un univers cald si intim ce tine la distanta securizanta teroarea mortii.bunica . prin tematică . „Obloanele".şi vii acuma tu”).... timpului. tanara pereche va ramane neschimbata doar „in stersele portrete" din galeria cu tablouri de familie de „pe perete".. bunicul pandise de la scara / Berlina leganata prin lanuri de secara. efemeritatea clipei sarbatoresti a iubirii si a nuntii. in interiorul ei ocrotitor se petrec sosirile si plecarile. Ceea ce. cu lanurile sale de secara.. // Acelasi drum teaduse prin lanul de secara / Ca dansa tragi. // Subtire. cele doua evenimente sunt legate prin timpul-trecere. Ambivalenta sunetului lui . si un „acuma" al noului cuplu constituit in timpul modern al „trenurilor" si al distantei lucide. pare acelasi. evocarea copilăriei.." „Ea-1 asculta tacuta. dimensiunea completudinii.

ea este modernista prin rafinamentul textual si prin dimensiunea profunzimii. poezia Aci sosi pe vremuri (ca si intreaga opera poetica) a lui Ion Pillat poate ilustra sincronizarea lirismului traditional cu sensibilitatea moderna. tiparele perene ale vietii si lumii. vremurile vechi cu „poteri si haiduc" sau timpurile noii sensibilitati „simboliste" sunt popasuri pe care timpul insusi le face in eterna lui devenire. nostalgia timpurilor de altadata. in spatele formelor lui fluctuante se pot citi semnele imuabile. cultul stramosilor (in ipostaza familiara). . Pastrand din arealul primului interesul pentru natura bucolica.anotimpurilor. Revendicata in egala masura de traditionalism si de modernism.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->