Sunteți pe pagina 1din 309

curR I NS

curR I NS u,; , 1 5 "' .'<;AŢ'A M'RA<;OlElOR l 1'<•• ,mpjO ,m,""

u,;

,

1

5

"' .'<;AŢ'A M'RA<;OlElOR

l 1'<•• ,mpjO ,m,"" ."

II

'U.

'V_

V,

Ioploi

In

"",

~

,.: .,;,

,.

din "",-,,,,,,,,,,

pm.

"

",

\'1.

vU,

c.,,;

_""_""

bn ".'

CloWni'" _ ,. riI

,"""'

A I

,

11 .

!II IV.

v. "

A .

VI-

V'l.

--

- ----- , • ~ • 10 11 12 - . ,- -. ,. _"
-
-----
,
~
• 10
11
12
- . ,- -.
,.
_"
"_,, "
"" "
16
_,,
'1
1~
• 2'
"
"
,.,.,.
_1:'1
21\
~
"
.
II
:u
'"
)1
"
.""
"

'-

- - ." - . --,,- . --

-

--

,

ti

rilormi'o<,u"'- -

"

SEPARARfA şl,srAS'Rf.A

,

<.o

bon

do- . poI ""

frit.o

",,'" """""'''''

-.J.<.u

i

f

<.o rilh<o-"" olr.,

a.-~., olr

"_ , _~ . olr .,; ,

" "" "'""

l'rIoo<;p;i" """'"'"

om" "","""

c.ou ' Ii

"Il' _ ~0Ii.t J""""N <It.ro:<

c.pitu,.,J

,"""'

rEIICEl'Ţ'A 'NOCENTA

"

-"""'''''''

"

II .

In ,

II ' .

V_

"'-

VII ,

Mi

~

'" ~

'

, "',

,.,

"

~

I

DinroIo> <It l"''<'tJ'!'t _""_"

,

C

,

"'"''''''.,

-

,'""'-' ,

pw. olt

"

"

"

- - - - --------

, pw. olt " " " • - - - - -------- ' l l i

'llillll.~ .UUII

""'"'" ,.:lnv1\l" _

U U I I ""'"'" ,.:lnv1\l" _ ,, 01 ., ", " ,. , F ',.:

,,

01

.,

", "

,.

,

F

',.: '

.

"' " _

" _

""

,

\

,_,

",,,,,8

N.

 

""""

_

,

H"' p

-- - - -------

- -- - ----- ~

'"

CU PR INS

Vl

VII.

".~

c". ~

0.-

Up;OoI" S "ISOlCA~[ $ll~'u~c,,,,[

L

n.

In

(Y

::.::;

'

0U0u

-

-

s,-.,-,'.'-::----------

=======:

V.

c_ ~

VL

"

\'H

Dodt

""

""

""

,.-

---:c--

r< Ownnrzno

l.aIo?

- -:-=-=--

"" ,.- ---:c-- r< Ownnrzno l.aIo? - -:-=-=-- L(CŢ " l~ , lI s'RII '",~

L(CŢ " l~ , lI s'RII

'",~ d"""", ,

~,

II. M

111

""""""'

,

,p;o'Iiri'

"1"""""

"

,

~

,

. ,.

1\ ~""~ l«tiolt Sfo- 50

,

A.

C.

501

01.1 .'IUI """- --,-,-c------

"

"'

-'_~o

o~

-

tm,w-

s.

so.,;

, •

,

c.o

,

II.

-~

,n

IV"

OA~uall.r 1""Ă~Ănfl

.,p.;

1

'"

>1

,

• "",",'1"'''''

~;;;;;;;;;;;~====:-_

V.

,.,

, '11_

\-'ln<Io<

o

10 .~

lQLo u

ti "'.-."

1"'

10 f"""

,'1101

"

"

",

"

"'IiI

-

"

"

"

"

"

'"

,.

,.

,.

,.

'"

'"

- --, ----"""-"" _ 11 6 ,,' '" '" '" '" '"
-
--,
----"""-""
_
11 6
,,'
'"
'"
'" '" '"
'"

"

'" '" '" '" " CUPRiNS " m c- Tn.puI ~ T ~ ~ _"."""

CUPRiNS

"

m

c-

Tn.puI

~ T

~

~

'" " CUPRiNS " m c- Tn.puI ~ T ~ ~ _".""" '"""'~ c

_"."""

'"""'~

c

IoCClnAIlEII 15I"Ăt"IJ1

, ---

10

-

~ ---

"

"

VIII ,

C. pI

"'-"" "" _oi

v-

sp_ SI

c

oI oD1

·

~"""'uI"'"

c

I I O

-

-

.'ond

1001.11101.11

""

--

---

----------

,

,

,

••

~

"

Droddo "".

-~-

~w

~-

"'"

,.

'"

'"

'"

,.

'"

,.

,. ,. ,.

,.

,.

'"

Up;OoI" "

OOlll SW II U U U IL

--

e

L

n

10

lD.

,,_

IV_

'k,

V,

\"l

T

d

10 ~

"",

C«dltio "",;

VIII .

P",b',,,,," ,o.po.o

"

"' OGIlA."As"

Il

ID _

_""

lnwoti!Io In ~

IV

y-

.---

,-

VI.

'"o.

v-.Wer-

'"III.

A"

"

r \! l\! ' UANT

"""

.u.

,_

,

_

'"

,.

'"

'fi

,.

'116

,.

,.

,.

~

m

_

-

"'

CUPIUNS

Coyl

1n

l UMIlA UI'SIt},!Ia "'SO\'},T'~

"

Il

10

IV

V.

-

_"II< ti in",,,",,.obolito,,

r

l_

'"

01 lui o

rw_

f

f""""IIo>pooIui

l.rl>lvw

CoIod

VL .--

"U.

""'_

,

W

Vlll t>r 10 F"""'I'I" 10_

IX

"-

'(l

"'''''''

.-

_C

~

-->ţi<

_"

UpiWol ll

La.

~

A P1!W

m",,"

I'[.'''-. U

CanoIi!iIo

v nh

ni. ~"'_""'_ 'lIori

'V.

p'o-.oIIooGoolnol ~

,

\~ ,,--

v

UmoI

\1ll _10<"'_

\'li .

""""

"""11" '" <ro

"-

/(1,

IX loAoqio~

~_

lnolo.oj

r"""'

T.,.,.,

""

~Mw

,Il)

'"

m

'"

"'m

m

m

m

~

~

,.

'o

,'".

,.

"'

ro

" ~

~

.,

~

~

C.pIk>I. l "

C LIPA $.F;' ''''-;'

,

II

"'

'V

V,a'",

Cri<

""-'<I.~

Silo",,,,, T""",,","

" """"

E->o

JMo

lI

'"1"" on-

~ft'i.ţ"""""""

'''"1'''''''

~"

VII.

VIII

IX.

X

/(1 .

Oi", -1

So<rifiri.l

oi iop.lollJoootolooo."""

<

51<0&." """"" "" \j

CIi;>o

~ ",

'IN

T",,!,,'_

Iol o

m.- ""

--.i

CopiOoI.".

l

"

~

,(.-TA.tA rl UZ"L O .

p.oo;.

"

m

m

, l;~

m ~ ~ --- - ~ N ~ ---- "' ~
m
~
~
---
-
~
N
~
---- "'
~

CUPRINS

"

IV

v.

1'11.VI.

"'

------

",

~

-f"O'N pn.!'011

ni

""- """pIitoiriI

,

-

_m

~

JOJ

n

w

or~_"'immIooo

••:::_~'.:============: lI)'"

c.p;

11.

Dl

IV.

l

V

\"L

\'li

VlIL

1 "

IUTA

ŞI ll'-"l1" s l },m},

Se

'--"

U

Cd<

""""""" '-;;_::'=======~~~~~

1Irio\io'-

5r

cn.lonţI

Cond~ pkII

CopiIoI

T1IOC ~ .lo\ \~ Sl.IU Ii

_ )11

lI'

ll:l

'"

m

III

m

~ t '!-;, .,.

VI.

Vll

ViU.

II<-

_

Din«oIo "'!nop

, hh~_~===~~~ ;:

V

v

Nu

)H

,

}fi

15'

~

=:

io<_

M""", "WW

Colo

Cop;"""'''

oodsl>'.tA .ku

1.

li .

111

'·""""'''oi<mlio'>ţ.l

""'"

"

u

,

,;, . "" pOe'''' , ••

IV. ~Io<olNl'kii

A . """'.'''''''ooolDowlnţ.o

B.

<;.

') ""O<ţ\o_'1'"

"'

.) A',,.;,, A"_""_i

,.

C,

A"

''''.f>O

jmt.od"""

,

,.,U

1>.

.) T"'I"'I~

AI potnoIN

.)

,.

.-

Pri<o olt ~

v

_

,

-

_

"',

,

_

36'

"3

,

306

:IloO

_ Jl',

,:m.

Jl'f

'"

m

Jl'I

CUPRINS

C","""",:II

L S,,"I

DoneI

VII IUNT.A $l 1"'fY.N IEl

'

gl ~""'<eO""""

IV.

-

" --

VL

--,

aSpr\olWl-.o

VIU. """-" ~

CopiOalol"

~

~

ufl lI"'. " PUCEl'Ţlf

"" "

------~--- ---

II .

!Il

~

C

i"\l."

VI a.,;

IV,

v

f ria

f-tlo'~

'- '"

-

va ~_IIt.,

\'111.

Ta ••

"

_,

~vI'i"

"',".~,., n M},"ru •• fA~kUAfIA.""ANTA

-

-

,

m

m

v

"

s.,.-1Oopni.I It_ \Ioa

_" eiok

--

~-

VI. u

-

_

_

_

.,

to l

<00

<06

t09

t U

ti)

t I'

. ,.

u - _ _ _ ., to l <00 <06 t09 t U ti) t I'

c.,itohoI lI

OIllCT1\1\1t §I'(CI"UTATlI

L

IL

In.

~ d

51 '''_<0'-''_

T.W-

-

".

IV

51

-- " ""_'"1' 1

,'A

••

m

••

••

CUPR1NS

1 ,'A •• m •• •• CUPR1NS C I'" 1 1X(""rv. lll. O\I!otS(2(1I • 1-

C I'"

1

1X(""rv. lll. O\I!otS(2(1I

1- ~"''''''''''''

IL

IIL

i'O't«pIio,,

~_

d

IV. l.eunen.o",, ~o_,

v.

VI.

VII,

V lIJ

'-" .

!it.i

",

P!.t

,

~

_

o

o

p

pto\e'

'"'J"<M' 1

11

. em. lul

l ubl rll

""

"

1 11 . em. lul l ubl rll "" " ,,, .~ m tit ~ W

,,,

.~

m

tit

~

W

W

COpi

l

W.

"'

' :ra

n""'ZIŢl"

.5o<rifi<;uI- unit.,,1

z.-*

~

-

,u

"

,~ b•• d"'~, "-"-

~

~

-

-~

.-

, ---

C.,

l

V

V',e;lI'[c

lU V'5Ul U'

U. friall

-

51 1

1, T_ '~ :;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::'"

II I

IV .

v .

VI

Oit><:oIoeio

RMp

r-

'

po

""""'" ,

oitoboIwIlo

I In/triI .

,

I_

Iul

••

5 11

.' lO

52 '

••

\lO.

\'IIL _&0.01-.-

~

~

, oitoboIwIlo I In/triI . , I_ Iul • • •• 5 11 .' lO 52

"

il

CUPiUNS

II

II

II

 

V.

Alltm.lti, ~ 10 ,iMI< <k tr!cO

 

\ 'l

vn.

1>",

""'''''Iri

C.

p;IOI . I :O

lUl l REA

 

u"'p

polu'

!oOO

Sooi •., ~ ROOuiIo din , ''''''Of''' lm ' ~ P ,;o.,;tul
Sooi
•.,
~
ROOuiIo din
,
''''''Of'''
lm
'
~ P ,;o.,;tul ';mf"'I.'
N. ",
.in 01
"
Anlkri>loI
\-,
<Io;.,w.,

•.•.••.,•••

CoP;"'.'"

lntrool

N ()t)LÎN<;EI'\!T

,

_,

"

,

,

,_ "

"

'

m

»<

,,_, ""

•. MOI

' _

' 0_0

""

 

ltil

 

"

 

0

_•

~

1

"T'" ptnIru

"""'"

". •

_•

li .

Ubt

.,_, '

,

,_,. ',.,_,

 

•. , WI

IV, """"., dO> >j\Itrl< ,'''''_

IV,

""""., dO> >j\Itrl< ,'''''_

 

m

v. s;np",' ""'1' _' '' '0

_'

'_'

 

_,

• • ,_ •• •••• • _••• _ ••

 

• ""

VI

)<>,

"

,, "" ;.".ril

o_o.!711

m

\111

m \111

<:

l

'

"

!Om"'

V , ZIUNEA fl NALA

mJn!.l rII

II .

A

""

" "

"

"

"

_

_•

••

""

111 _

IV

""'"'·Jl

d

_

,. ,

V.

VI.

Con«pIul <It

5U.n.

'f'Iritulul

 

. '"'

m

"" .

\ -"H>."". mintu;"""Iu ;

.'-

_

 

'-

'-,,

_ -.

,

"11'

;. I<p O",

_,."""

",

,,"

""

"."

 

""

INTRODUCERE

L Acesta e un 'urs de

",irnroif. ' E "" curs i",pus _' fur li"'pul

",nd il fiui e la li""'4 alegert. ' Liberul arbilr" nu Însearnn4 cJ

ii 1"* 51abili progra",a ' InseammJ doar cJ poti alege (1' vrei;:J in""ţi la un ",omenl dai. 'Cursul nu îşi propune;:J pmlea sem·

"ifiroţUl iubirii, acra51a fiind mai p",us de a polii. fi pmlal. ' El Îşi prop"ne În;:J ;:J fllldl"rt blocajele cart te î"'pi(dlcJ ;:J conşll­

""ti=; prrunta iubirii - "'oşlenirea la firtQscd.

t5te friro. dar CI< , alolc"prin:Ator nu prulr a,,,,a opus.

'Opu~,,1 iubirii

2. Prin u""art, curs,,1 acesla prutf fi rezu",at foorlf 5;"'plu in fo/"/ """iltQ"

' Rea/u' nu

po~lefi ~ml'llinţM.

'1",~I,,1 nu rrisl 4.

'in asia sld pacea 1,,1 Du",,,,,,,".

C.pitolul 1

SEMNI FI CATIA MIRACO LE LOR

~

1. rrind plil. ml<ocol.lo,

'.

Mi,,,,,,ld. nu.~ O Of'di

difi<'uI~lii. 'tlnul nu e . m.i 8""' ·

<ou .mai ma",' decit .ltul. 'Sun. 100te la rei. 'Toore ""p""';ile iubirii sunl ma<i"",

'" nu conte.u.i. 'Singurul lucru ce ron'ew e

Surso 10<. care m'''''''' CU mult ori"" ",·.Iu.",.

I'a'ul

'''' re >in< din iubi",

ml'O<."OI "iubi",. o.'" le inSpiT.I. '\n

1. Mi,acolele c

l.

Mi,acoIele

produc fires<, C' ""p"",ii .Ie iubirii. 'Ad

,.,.,

,

'" un miToooI.

• T.,.tc m i Torolele 'n

-.mnl

viata. i.T [)u""",zt."U e O.Il.Uurul d~

'.

' 1"''''' 101 ce

. vi.ol1 . 'V_a Lui", va îndruma f"'rte """''''''.11

"

~"""""''''$tii.

Miracolele

'oo"ie oJ

d irijare grqit,

fi< . ub

s un' d"1'rinderi fi ,rebule'" fie involun'a",. 'N u ,,,,.

control ron~ti""t. 'Mi,oooIele

,Iecta",

ronştient pol fi

Miracole!. sunt fireşti.'Cind n u II< produc. <OeVa nu e În "'8ul.l,

Miracolele su n'

1.

d"'ptull\eclru~ dar mai În,.ii e """"",rol" puri.

fk.""

pen'ru '" supli""",, O lips.l; sun' "',·ârş

e

de

<ei "".u "'mpor.r mo.i mult <kciit <ei "" au """por.r mai PUtin.

Mi,~lele vind

,~

9. Mirorolele ",n' un rei de ochimb. 'C. """. e>:p

,.iile iubirii. me-

reu miraculoa"" ÎI1 .d

'ele .duo moi muhJ iubire relui "" dJ li ""'ui", primcş"'.

Utilizarea mirarolelor c•• pecbcoIe pentru induce

O neinjcleget<: • ",",ului lor.

·.Ir.tul

sem sdlimbul in,,,.-.ead legile fi.ice.

credin)ei •

•0.

11.

,••"it"

Rugidu,

m~\oculde propag.", .1 mirorolekof. ' E un mij-

loc de """unic

1c",

ului cu

C

,.tQfU).

'Prin "'g.iOune iub;",.

II< primeş~, prrn mirarole iubi",•

 

,

v:priml.

12. Mi,orolele ",n' gânduri. 'Gind urile 1""

"

,zen'.

ni

lul inl

,.;o'

u tru.,.,

,

al

perienlei

<o u ni"lul su perior <ou op;ri'u . I.1

""""eia. "Unul f

,.

fiziru~rel.llal. Cfftaz.l .piritu.oJuJ.

Il.

Miroroleie

 

n. toIodal~ ''''''f'U ' uri ş; " 'rşilu";' modi~dnd "".

/el oniinea tempor.Li. 'sunt intotd

una

afirm.lii .Ie ""'"1t"';;.

r

,

p.>'''' rnearg.i inapoi. dar merg de fapl Înainte. "Ele d

in p",zent fi elibere.z.la,tf. l viitorul,

tn><Utul

".

Miroeolek

pentru ci

u mI "u ';" pentru adevJ,. 'EI. ,un' ronving.It""" <e din m,winS""" 'n r~ m',,"i ng<m> . d"V""'"""<-ă in

,

Copilolwll

SEMNIfICATIA MIRACOLEWR

mag;., c.~ nu a~ mi~te li OSl', de _ distructi"~; "u, ma i bi s_ ulilizare~ """",.Ioa "" • minlii,

zi ., trebui indIinall mitarolelor. ' RooIuI I;mpului e Sol

ili p"mli.1 oi in~ cum s.Ilo1ooqti timpul in mod rons!rudiv. ' El

un inst"""""'1 did Odic joi "" mijloc de- •• li ng<! un orop.

esle•

'Timpul v. incet. cind nu ". moi 6 u til la faciUt.",. inv.l!irii.

1.!.

Fiecore

,.dO',

]0\.

Mi

",1e1e

nt miii"""" didOdicr de-a demonstr. eli e 1. foi d .

fericit Sol dat dot,;

,,""" dl,i dau put."" ""lui ce primqte.

oi prin'l<'Şti. ' Ele . ro

imult.~ pu«m>. relui

17. Miraooiele tra~ trupul . 'Sunt """"ri 1"''''' de nivelu l .rul""'" ' l.tI d~ ce vindecl.

18. Un m iracol OSle un

bile in invizibiL de--

",iciu . ' E serviciul maxim pe CiI'" il poţi

"

b

"" .

Itu;;'. ' E un mod d.,.,

~

iubi

.proap"1e "" p" ti .proapelui tiu.

Insu~. 'R<cu.

' Prin urma",.

naşli simulUn va ""'",a t. ,; et'a a

. re pen'ru cI Fii"",. o

mir"",1e1e refledl legile ~ ~u .Ie timpului.

MiTiK'01e1e toc mlnli le una Î~ Du mne Z<1J . 'Ele depind deroope

ma >'ot <'Il • crwet Dum""

2Q.

Mi,O<'OIo1e """'''''''' eoflşbe,,\O el spiTHuL nu trupuL e alta",1

.devlruJui . >rocmai ~ vind"""",. rni,oco.Iului. Mi,><OIe1e suM

ierla",a lui Dum",,= ""-'QI'dind

lucru du"" '" pu t . ", .

terwe

,

1ui

l'

""

fi"",; de ieM. "'. ' I'lin mir"""",, ~

, .ltor.

,.,

de

l2. Mitooolele sunt asoei.te cu ftiea numai d in CilIUO convingerii eli intunericul poote HCWIde. >ru "",zi eli re nu pol '" v.dl ochii tii

fi~;c;nu c . ;ot;l. '

1"

.jungi la nega",a v~ riispiritu.le.

II

Miracolele !Uronjead pern,>tio ,; .ş.ozJ t""te ni""lurile in ad.,. "

p""l"""ivl. 'Lucrul

bol""vi li si ii

boa la şi """'11>'0. Ş; roIi de

vJ"

tu! conl".i"; de ni""luri Mi, aroIrle i~ dau p<"Olbilita_ s.I îi vindeci p"

În"ii pe motţi 1"""'" eli 'U insu]i ai /olocut

acee.& <1 le d.,.6inl'ezi pe .mândou~.' n. <'$ti u n mirarol. Cilp"bil M

. torului Ilu. 'Restul e propriul Liu <Of"

vindecl pen'ru eli boala e ",zul•••

creezi d up.i """"""",,,,. C

""" Ş; nu e~;'Li. 'Numai crea]iile de lumini sun. re~le

~ Mi,O<OIeIe lac 1"''''' din"·un lan] de

lri inte<eone<tole CiI"'.

odată incheio~ e I'Mi", •. 'lsp.lşirwe /uncţiof\e.u tot timpul ~i in

toate d imerui unile timpului.

isp.lşi" in·

26. M i tocolele rep",zintă d".d'uş.are. de IOat;l ltie~. '

mn.I . a d

t

,"

. 'Desf"",,,,,, fricii .,.te o parte "" ' >!i.11 a valorii

de I,p.lş;""

V.

Un mi,

m;';>C'OIe",.

,.,I

° bj""""v ilnt.", ""1

1.1

de la Dumnezeu prin

mine 1. toli Ira!ii mei. 'E privilegiul ""lor ierla~ 0.1 ie"".

28- Mi.O<OIeIe s un, un mod d """'tia indu,,", " st.", in ca

,

te .Ii"""

f.,

/riCiI •

d.

sub robia fricii. ' Re--

deja desliin)atl. 'Aşada"

fricii. ' Re-- deja desliin)atl. 'Aşada" mi,O<'OIo1e sun' un mijloc, iar

mi,O<'OIo1e sun' un mijloc, iar """",~.,.te un oeop. Mitocolele !ll.ud.! pe Dumnezeu prin ti"". ' Ele II laud.! cinstin ·

d u·1 "",.!ii"', afirm;indu·1e pe<f«tiu""• . 'Ele vinded pent", el nu ·

gol ick-nHfic

R«u",,",,"nd spirituL miTaroiele .r.nje<o1"\ nivelurile 1""""1'1;";

""

tru

q;oz.I spiritul in """.

,; le aTaU .liniatecum .rrou~.'

:!9.

JO.

cu "upul ~i .firm.l id""tific.,

1.1 .Iinie

cu spiritul.

unde

poote 01 romuni<l> dit<'d .

li. Miracolele t_~ s.i inspi'" "-"-"""'Itinţi,nu ,,,

ţi<.'Trebuie

,,

MIi mulţumeştilui Du"""""", pen'ru ""~tiCU ad~·.lrat.'Copiii lui

Dum~ oun• • finti.;;., mi,.",lul k cinsteşte s/in\<'TIla. p" ca

pol ascund", dar niciodată nu ° pol ~e .

,

o

Jl.

Eu inspi' ' oa to mi,O<'OIole, ca",

nt

de f.pt inte"''''ji;' ' Ele in

vin pen'ru .fin!enia t. ,; 'li lac P" "-"l'1iile

o.1lie sfinte . '~zindu ·t.

deasup" legilor fi.tia', te ridicJ in skr. ordinii ""leste. 'In '''''''''.1 ordine !'fIi perkd.

J3- Mir"",lele te o;;nsteoc pen.ru el "'iti demn de iubi",. ' Ele iji . pul. beri iluz i ile de si"" ,; P"""'P lumina co'" e În tine. 'sd r"ndu · '" de

Iel g"-'Ş<'hle. ·Ehb ndu · fi mintea din

iluziilor tale, ele 'Ii redau s.lnătat•• mintii. Miroeolele repun min'". in deplinllt.t•• {'j . 'I'p.lşin<! lipsa. ele bileoc ° protec]ie p"rft.odi. 'Pul""'. spiritului nu las.! loc niciunui lucru d;" .f••.I.

~

"",,,,,,,,,ti. ele Îji i.~

J<.

15 Mirarolele oun. exp""';i de iubi"" d., pol oi nu aibl întotdeauna

efecte observ.bile.

Mirarolele oun

""'

ple

de gindi", corect.l

. liniind u.]i p"~r-

fiile CU od~v.lrul

!fi.

cum 1

"",.1 Dumnezeu .

Un miracol e ° corecţieintroduo.i de mine În g.îndi

lalsl. '

?<>nOnd CiI un ,," •• Ii

tor, el dcocornpune P"""'P!i. g""iU fi o,.,.

or~

CUm tn.>buie. '~

ajungi oub priocipiul l'p.I$iri~ u~de

p"""'Plia • vind

neputinţl.

I.

'P.inl! .tunci. cu"""tte

,.

Ordinii Oivi

e ru

JI!.

)9

Spiritul Sfint ~ m.,,.nismul mi'O<'OIoIot. ' EI "'"""""tie atit cre- atiile lui Dumne""", cii ii il~ziiiet.le. 'l;1"'p".J od""b.tul de f. l.

plin capodtal<!4o Lui de-. Jl't'I'<"pe lOIaL '; nu

Miracolul dizolvl grqealo I"""ru eli Sf'iri'~!SI.,.,. ;d""tific.l gre-

şeala CiI fal5ol

u ;"",11. ' '''ltM."" s. Ia P""""I""".lumini~ Intuneri·

rul di'p"'" aotomat.

"""'. 'E

un f<>1 <1<>-. pe"""", martil uni""

le<tiv.

Mi

",lul "-"-,,noa,,e in fieeo", un lrate de-aI tliu ti de

I) • lui Du""",,,-

al

,

".

I~lregimeae """Iinutul P"""'PIua l . 1miracolelor. 'Ele ~

re l _ sau i.p'r'< _ g

"i

perrepţie. lipsei.

Q.

O contribuţi< mojorl I miraeolelot ""e pu,

de falsa

,

jie

izoU.ri~ • privl rii ,; a lipwi.

,.

lor de

a

teelibe••

cg;I<IIod I

SCM.NIfICATIA MIRACOL[WR

II. ~,;,. I,.,p ti

,

<1

Mi,ocoIeIo vin din,

,

ot.o

miracuJou.l • minţii,

u o

ar

mi"

~

",

de oni.arok.

Mi

:olul

Un mi

~oprall u

llunlfi<o, a lui C

,

mnşIi

nIidri

oettpUril ~r1i Solo.

.os.

nu

piftde rWiod.u. 'Poo~ .o

I~ o."",

in

fi •

i

1

pontru do ddd"",,_ de 1001.1 friCiI nu ÎIi """re6 Un""",. '~

tio ~ litmol

re'p"'

oat

'In

:uot.l

te iNI

Iru a in"aţ,ln;,~imp<>rtM>' '"' f"'; mi,

LI pentru do • o "Ii", • unei iubiri irwf

Venor.\io tn!buioo

at.l

pmtru rr.-NIlo. cI~ i

mi

-

ptTfKt fi roro<t. 'E inW RO'jlOOiviU 10 0<1

plid

ponIno do

P'" <a

nici nu I-.of lnt.lJni' " poobe produoo ochimt>Ui noWnuil< In

nici n" otti «on$IimI.

pi de ea

o ou

de

Ilo

e

de odclO'~ dM>d de Înf<'I"O ci o 6inţ,lde

,."lui

,",u. ~

o ""'* pemct.i

un ordin inlftio< tu inoinln C

""

Spiritul SlMIt ~"'"

i

""'II mijlo< de romunieo

Und ~ ~

pmtru <.Ii eIr

"

'Mi.ocoIeIo

intt"'

,~

"

lJd>uio '"' ",mii

unU. 'MI

I

nu lJd>uio""

nunW in ~I> C""'loNlui J>Ofk<1î. oemn de iubi", mire eg.Ji. ~ f80Ili

_n unii ~ aflii pmtru cii venrf'lÎ.I P"""P"""

>\1<

nu implkl O<UI rip de mmunica

de romuni<'

imi,

""'. ~"

n

LI Ionn.l ""'t;ina,J de

 

,.,

munn

,

CU

o

m

prin """"'Ilo di~

v •

1 R nevoit de

inog;Ili'.~.'E. do:

o "'~ nepotriviU

10 0<1

mN . 'Un 1•• ",

mi,

,

<1.

Mi,

' EI ,

it

I. un IMt"''''''''' de ÎI",l!,,'" '" 1't.'d~ MC'YOi. de timp. un inl.",.1 de ~mp in afara 'ipa re k" I<'mpo ul". "",,"pu'

moi in vl

şi 10

U

.'" d"'»lull. ""pecI p""'ru mai mul

1"""'" moi mul

l ui inlel<!'pciu

~1 eIwe fi 1. d"""' •

'In

lui

bi

,.,110",

I',

n,,,,

perien~

drept

1. I

,. dac;l.,.,o dOV<>UoI. 'Num.1

1

legilor obi",

I

ak timpului. '1n acesl

,,1 • at.,m"",.I.

 

devoI.mentul ""'" imi dj d""""ll••1tiu. '"N u .m nim;' "" n

poli

018.

Mi,_ul . slngu"'l iMl",ment de rontrol .1 timpul

l'"

dlopo-

d.objndi

fi ,

"Nu

Om nlmic "" nu vin< de la o

mnrHU.

''OiI

,,,

rili.o 10 i-"i.ot.l . 'N

"",I 1'tV<!1aţia il

tr.nS<ftIde. nN"W Ibto/

ni ·

do:

acum

din t

,;

e <.1 nu om .I' ."

,.a.

" Am m.Ii Iaoa int

,

'"

<.'"

~

mi<

Mi

1_ cu hmpul.

ul

nu f

nicio di>lin<ţitodo: V

Înt'" ~"'I~lilo1

,,"'. ' E un inot"'

de ~.

peo<rpliri. ~

inI

t<>W indep<'ndent .olt de podul ~.;,fi de direcţia~iI

""""'"

10.010

lui nrdi!lmm"",

Mir_uJ """'pa'! aw!Î.I CU "" ai 1Jicu.

~

a

"und

fa.,,,,, nu toI><1Dtd1.

'OI "" (Q"",dJ CU N "

mod

"'t.l1n ""

un

ea

1

-

CU N " mod "'t.l1n "" un ea 1 - '- Re""I'I;" Ind~ o pend

'- Re""I'I;" Ind~ o

pend

"""'pletl, dOI '""'1'''1'0'1. lin·

doielii ". fricii. ' E. ",11KU forma <Origi

'1

• mmunl<loril .lin'

Dm""""", ti mtl~lkSole, Implicând """'"11.0 ", 'rem de ""

a ""'"I;eI clulil~ uneori În ",LlIi,1e fizi<'l'. ' Apropii'

a

A:ekl nu O

"""

ating<". 'Mi,'''''''101nN

n'

'" ade>,'I, al in"~"'?f'u

ca

DumneHU . · Mirarole"'",

1

,

odevir.,•• I~opk do: al~i.'RrYoLo1io le "

dlrt<1 '"

"""" dirKI CU fr"~1e ti". 'N1d ~Iol!

nici mlrO<Ol,,1 nu

l-

~Iia e

'101.1 de "" _

-.1

din ""'tIiinţ.l. inoJ, aml>oIe

·pmmte

"";mt LI _ nivfi. 'ContIIinlO ~

inopirl

"*' );bot"" "",zi "" vrei. lo. ot fati ~

00 ind

t

~

""Ii""". defi

O

"" (ft'zi.

CU \njeI&

de penonafI" nu POO" fi ".ad

in <Uvi

i trlift . "M"_' P'" de afl.l paM.

o.-

1iI<

w

e

aoam dltoril.l ca'a<be<UI

llor

In-

drf'Plul im-

~ ~Iio ind""" nu

indu< 0C!iu

' EIo

nI

nW

n e d«,\t ""'''''Iioll ÎlI tin<.

• .

.Nim<ni

1o T.UI <i«'.t prin miroo" nu

mult in

MnnI

cI

n '

,. nu adU. ' Afirmo!Î.I a",

cum

""P""'t Nu diFrrit de _

i

_ altfel d«,\. in ~mp. 10, IImpul

in Intro<nii unei """ ~.

,;

degr.-b.l ~

oriz<JnWe. 'Tu oLoi dedeoubo de ~

iu eu

1

stau cIed-.bt de o

, ca '"' o P"Ii cuprinde. 'tu m.Ii pun~ pnI<'

penIn& ci, EIi,1 onirw, disunlO din•

mnr

' In I"'J'C8UI de .;",110"'· •

o

mnr_"

i

""''''

,.

om lOt' /; ""'"

u diUan\ol ca ""

fr.~ af

de af

P'" ca

,

1"

,. ~ de o pa"" . "ca un Fiu al lui o

mnrzeu.

P'"

~tul "Ii de fr.~i moi mi-.o ~ in

o compU

,

,

rrinoI Fiimo.

'"' ren.

pmtru <1 o împl~ _ A.ta.' p.l

"

T.t.Il ""'" u,

,tem·.

truic.l a6rmalia .E

din d~ pl rr l a r«u~t.> ci T.t.ll e "",i ma",.

d.u .6rmollo.,

,

fral il ml'1

""""1'"

Rewi.aliilo ",n' inopf

", Indl""" de mine fiind'" su

de Spi ri

1 Sll"t ti. In ""'Ia?f timp. aleri LI clipa I n a

sun , gato de """ la tle. ' 1'00

*1 01 '" NU< de

, mal m lt <le<11pol

tr'g< ""8uri. 'Spiritul SI.n' m~ko<'q'~""", ttic.o",. de

nind

1" joM. ~. LI _

,

dco<hiJ pont", """"LI",, ~a,

orllonWo ~

-

.

biU

un in

di

cl

de LI 0

""",_

lul

.

dar

'~Iio nu ~

n

n:cipnx& . 'Ea doo'w~de LI Dumnruu LI , fi de 10 line LI 0

Mir_uJ rft!~ 10 minimum _

de timp. 'In plan ""Wtu·

oosoJit.llii mombrilo< Fiirnfl pa", '"'

u.oIuJ

dinoJ

"""""'''' un timp '»fOIP'" inlrnnlnobll. 'cu 1001< -

.tr.p' du~" o t_

oLl. ·AoNo.IiInltod

'" primqI~

din peo<q>li.o ~

r

din ca

In <N~ .

,.111

cd ""<il cit ti cd

'Mi,ocoIul

mai lvanw~ in timp _

., li "'"" o.Iu

L

,

c.pitoloJ I

S(MNlr/CATIA MlRACOU:WR

(.ce

do! pn

tu""I

'Mir""',,1 sut.tltulr <> Invl~ ""'" ar fi pu"" dur. mii <10 ani.

1_ prin

"cel" ptI~ pe """''' oprijinI mi",""",,1. "Mi,omIul , "".·

-. illtUmite inIorv.1r din el.

"'" drd prOj>i it

"",

unici do-<! aboli timpul in mIIUr. in <:o

il euprindoo. 'N" ,

~

Intrrvalul de timp 1'" <:O

noottftH

romprimlndu-l.

nldo Irp-

timpul ci, dunw.l "n R"Iir_1i timpul pe un: ~ """'JIUl.

'O

biKell.I • ~Ujii pe. f

.r;

i v

1nind

m

intre cel" cii

zi. timpul

"O f_!nOIi In cadrul

suco:siuru "",,,por.lr.

"O f_!nOIi In cadrul suco:siuru "",,,por.lr. L E" rbpund de prD<\'tUll5p.1"rli. pe

L E" rbpund de prD<\'tUll5p.1"rli. pe Gre m-am ""Pio' '" il incep.

'CInd o/eri un

tivul pen'''' <:o

i.

OOX>I oridrui f

villnlln

mN

de-;ol meu. jÎtţi-ofad li mit. "M0-

~ iICt!.o d

nu

""""'" <10 mi·

pe<11nJ propria

I"~ ,d • • ou" la <:opI~In cu d ~

I"~ , d • • ou" la <:opI~ In cu d ~ riorturl inulilo, Cki vei

riorturl inulilo, Cki vei Kţ\on.o sub tndnun.ol'N unr; romunidrl di·

"

'Co,,",,"",1 illlpo>rlOnOl.1 mi,""""I"i ~un ingt<Iionl fIIfnIi.oL

'" il dirijn ~

ti _ c

Wiuri

dor mine

1,.·

Cki îmi prmm

coIrio d"" Ia"'~

nu tinr in friu, ci Ind"' dU<'e pe noi in ~-

nu

V

,

de P"fK"'o'Ii • ~

lHlnd la latiludin<.o ""

'O dlluzl

.ci ' -Si

'" <> u

OIi 10' >IMndonni unnindu · mi c

_Rea.~1i ~iIf""

Wiuzîru-.

~Ia nu POO" dor f.pe '" antrnin~adevlruL a

!».ltio unde ţi

,

bili.

ii P""" tinr

piept tn""dNuN. 'De f.pt. nu""'; ~aLl ~ vuln<-r ~Ilibef

'" Iii oubilrttil

PO" ni""';!. dor.~ <"Orft't.I

~ mtvit.Jb;1l dKi Iii

inlt'Şlid:

·Sp,n,.I, "'1"it 1"',,,,,,= dt grol"'·

·RHIi,."",. t ""

,;

'Pi. il.

-Dt or-. 'f,i '''f"k ;.,

SI

dt grojÎt.

'Ispiti

daI_ 100'" 5

,.,liIe

in

,

tI

prlvin\ol

tidnd

''''el

trmpor

'ltdul

in I~", r iICt!.o do-<! anula

,

"",,"lilr pe

fririi . 'De dt<! (Iri llim~"';8,,'~rilrlui Dumn

"u

"" O• .-in .

<:o'" nu le-ai pu

nl<ft"II altfel. 'Cind vei fi

ad

Ia ~

ili

r în""dor'UN faptul oi .~ o Ioi.oliut<! prooI pa-1.I

u

.w;; t.oIr~ .ve "-ni fi tu. In mod ru-. porti: din 1opItI

"'"

, 00 imi imp.l~ tot

mult <IoiL.'

-

1r

f

_

ce.

de

"'" CU ca ollIuri li

'"

""'" .u.po '" """""" P'fNLI in lin< li

'" -ni ~

de-;o

a-d.o:

"""",,Ia li aeciocuzl. pentru

iri "f""'1ine.1ţi"";fumiu priIoju.u

gltil II d;.p

'Fklndu-Ior, lor vei mn

cloci <;<In~ vino o.hirşirod. "

I'N e er.prooi.o ri. io. ~

_ ca

~

101

faa!

r.I ",",.ci

dor li'tbulr'" I\l Pf't"

10 .pliludinil,

ruJ;"'"

fi_ o mpiilor

ApiiludinN. ~

r

lui Du""",,,,,, -. kOf'UL

1.

_C

w

ti plmlntul _

","",, " inoe .m n,\ c1","_ nu _

<;<InN·

nu. '"

itle"" ,l<iri "po"'r. 'Cuvin.,,1 meu - ".,

elnviefta ti viol'

- nu va 1i"f'tC pen'ru ci vlollo O veşnkI. 'Tu ",t; <>per. lui 0\1 ior Of'l"'"' Lui OIn.", "",,1 demni de iubi",,, în,ru 'OIullubl"",

'1.1.1 "'m In'bu., t.I

omul in inima lul da _1

~

u

-

1.

c.; irnaţi

ijIooo<oeIo

lop.ltirii. 'Fiind u"'pluli de opIri~elia

!.lla .Wullor. 'Cft 00

elibon lr'lu. da _

in an: mintiIr """" in ~ Sp;ritului Slin, minluil'N"u elibtta"", lutumr anliiJor lui lJownno.>:eu.

n i rlil>.nţi trrbuir ~ plAnul ~rii 'Mit_

""

-

uneot

penl'"

ni modul

mine IFW

5unl "",urui ""

poole "'~.,. mir-.lor Oirli diocrimiN

pen'ru ci

dicla. 1

-

ntloplfiru.

"Tu oi un rol in ~

00 mi.-.Ior

"'v~

pe ca"!iol voi

"r. ' vei

,

1\

oorir! de

prooI tnd~l.I.'Cind "'

aslipra .11Ora. 11 intemni",d,

/leul

dor nwn.oi în mUu" In an: ttlnODIidrzi ~

pe un:

"

deja. " AW ii!.ce

propri.o

pe,apţle do! 01

ti la disW<olunilor_a. din ,

,

,~

r d~

" F.AdIoru! cir mino<ooIr

pr»» dtclI r.I ii biNtuvln

Iorodu-l

din Înd'I_,.,.

LI

d

f1cind

1r

dr!

d

uniIo

".w:

le wi" ""

Tu ~zi

P""""'P fi. CUm petatpi

a

,

~LI de Au. It! aft '" le fad .11

JÎO".

dl

du~ <W1O v"'; OIi Iii 1

II ori

AW l.-amn.l ci po:rftpIio .m.lndurora trebuie '" de. <Iov• •

de

r.tqoo.

'RrsuLi de Aur. n>gu~ de urmaI penlru 0.1"'

adecv.!.l. 'N" '" poei puri>

·.1

daci nu perrepi ""

".

'In,rud'

'"

" .proopelr II" ••mlfli

bri

egali ai