Sunteți pe pagina 1din 309

curRI NS

u,; ....., 1
l
II

""""'p1'<5 O"....
_ ....

"' .'<; A'A

"'~_

,mpjO

_M'RA<;OlElOR.. _____ ...__-----, _ _______- ____________ ,m,"" ." ___ ...____ .___
________________________________________ __ 11
12
__ .. _ ,.

'U .
'V_
V,

Ioploi .. ,.: .,;,..,. _.. _ _..___ .__ .____ ..._ ~ . . ........ din "",-,,,,,,,,,, ________________________ 10

In...pm. .. opn. ________ _

\'1.
vU,

"", .. . ...",..... _""_""____ " ~ ... bn".' ... rilormi'o<,u"'-- .. --... - .,- -.

c.,,;........ _,riI ____________"_______. _" _ _, __" "_._" __. _ , CloWni'" . . " __ _ _, _


SEPARARfA l , srAS ' Rf.A
11. ,"""' ... <.o _...bon do-

.poI"" ._... ___.____ .. _._ .. _ __._ _._ ....._ '1 _ ._,, ... __

16

!II IV.

AI.. ",,'" <.o rilh<o-"" 1~ .....-.J.<.u.."""""''''' olr.,... frit.o ____ .. _____________ 2'

v.
VIA.

".....,.. a.-~., olr ..i ..""" "'"" __ "_,___ " ___________ "
l'rIoo<;p;i" """'"'" . ... f... _~ . olr .,; ,..,.,.,.
______1:'1
~

om" "",""" .. _____________________________ .___ . 21\ V'l. c.ou' Ii - . ._._____ ... ___.. ______ .__ .____ ________ ___ _______ .___ "Il'_ J""""N <It.ro:< .__ .___ ... _ .. ________ "___________ . II
~0Ii.t

c.pitu,., ...." -"""''''''' .__"..__.__________________.:u ,"""'


J
rEII C El' ' A

'NOCENTA

II. In,

Mi . ........ '" ~ ......." .... _____ _ __ ___ . ___ ...... __ __ _ . ___ . ___ _ _. '" .. ... ' ....... , "',..,.,..... _. _____ ___________________
~

II'.
V_

"'-

VII, C...... ,'""'-', ..... pw. olt .... _... _. _. ____ _ ___ '-___ .. __
'llillll . ~

,.....,..... "'"' ' ' .,.. ..."---- -------.UUII


F... ',.: ' ....... _

~ ..... I _ __________ .. _ ___________________________)1 DinroIo> <It l"''<'tJ'!'t _""_" __ "__ "_____ .. __ "_____ ."" __ "___ ... _ .... .

--."-. --,,-.-- -

_ __ ti __

--..,

_._ .. __ ,, __ ._. 01

......... ""'"'" ,.:lnv1\l" _

_ ._______________ ___________ ., __
~

" ", ,. ,

,_,..",,,,,8...
..... """"

._"_. _ __ _ .. "'" _". _ __ ". __ _ " _ __ ____ "" , \ ___ _

N. _

____ .. ___

, .......H"'p __________ _ __

----------- - -- - -----

'"

CUPRINS
Vl ......... ".~ ... 0 . -.... _ _ _ _ _ __

CUPRi NS

VII.

c". .... ___


~

Up;OoI" S
L

: : . : : ; . . ..

n. In (Y
V.
VL \'H

" s,-.,-,'.'-::---------- '_.-...._..... ___=======:


"ISOlCA~[ $ll~'u~c,,,,[

c.......
~

0U0u .. ...- ....... ... _ . __

c_ ~ "" _.""
..... " . . , . -

Dodt.. "" .. l.aIo? r< Ownnrzno


L(C " l~
'",~ d"""", ,
~,

---:c-, lIs'RII

- -:-==--

.. .,.,. __ .,. _

" "

_........ ----..
" m
~

c -.... ~

Tn.puI ......... _ _ T.............. _".""" '"""'~ IoCClnAIlEII 15I"t"IJ1

,
"

'. . _10..v-_ _ o i "'-"" ""_ _

,.

"

sp_ SI....

.
'" '" '" '"

VIII ,

___ ,. __ .,__ ... _____ ___ .__ _


~

c...-.. __ .'ond.......... _...""--_.---

~"""'uI"'" c... .........oIoD1

----------_.,_.,

II.
111

, .... ,p;o'Iiri' M ...........

"1""""" ____ ____ ,

__ ... _______ _

""""""' ....... .." _ _ _ _ _ __

" "

C. pI ....I I O

1\

~""~ ltiolt Sfo- 50 ....

A.

so.,;_......... "....."' .. o~ ...


, ...-'_~o...OA~uall.r 1""~nfl

501 .. 01.1 .'IUI """-

--,-,-c------

C.

...... tm,w-.. s.

c.o ........ ,
II. .....

-~
o.. 10

,n ".................>1..., _ "",",'1"''''' ...... _ 1'" _ ~;;;;;;;;;;;~====:-_ IV


V.

.,p.;

,.,
,'11_

\-'ln<Io<.... ti "'.-."
.~

......",._ ....."'IiI

10 f""" ,_ .. ___ _

,.
_ 11 6

,. '" ,. ,.
'" ,,'
'"

-~" ~-_ _
~
~w

'k,

1001.11101.11

_In_....

Droddo "". "'"

,. ,. ,. ,.

,. '" ,. '"

Up;OoI" "
L

n_ _ 1 0 _...
lD. _ _,,_

-~-

OOlllSWII U U UIL

Ootw*""',,:iOIM

lQLo u.....

1"'.... ,'1101 __ ".. "... "...

'"

IV_ V, \"l

-_._--,._----"""-""

.
'" '"
'" '"
'"

"", Cdltio "",; ..... ________ .________ .__ ,_

..~.r"""I001_ ...... T...d .... 10 ~

....

,. '" _ ,. 'fi
_ _ '116

_ __ , .

VIII. P",b',,,,,"

,o.po.o ..... ____ "___ ________ _ ,.________ ,. _

e........ "
Il ID_ IV yVI. '"o.

"'OGIlA." As" ...r \!l\!' UANT

lnwoti!Io In ~
A _ ... ..... . - - - .... , -

_ " " ... _ _ """

.u.

v-.Wer__
~_

'"III. A"_ _

.. . ,.

"

"'

CUPIUNS
Coyl ....1 n

CUPRINS
l UMIlA UI'SIt},!Ia " ' SO\'},T'~
, Il)
01 lui

"

Il

r...l_'"

_"II< ti in",,,",,.obolito,,

o...rw_ _____________ m

10

V.

IV

CoIod............. ...
.-- ...... " " ' _ .

f""""

f ........ l.rl>lvw

IIo>pooIui

VL

'" '" "' m m


m m
~ ~

" "'
IV

",_.~

- ----_._,

-f"O'N pn.!'011
IJ<. ...
~

..... _ _ ni

_m
~

JOJ

v.

" " - """pIitoiriI

1'11. VI.

w...... immIooo :::_~'.:============:'" _or~_"' lI)


IUTA ...... I ll'-"l1" s l },m}, '--"...... U........ ___ ...... Cd< .... _ """""""

c.p; ....1 "


11. Dl IV. l
V \"L
\'li

"U . ......,.. ..... W . . . Vlll t>r 10 F"""'I'I" 1 0 _


IX
"'(l

"''''''' _ _~
. -....... -->i<

_ C........

UpiWol ll
L

a.
'V.

CanoIi!iIo m",," __

_"

,.
,. '" ,.
"' ro
'o

A P1!W.. I'[.'' '-. U .. v n h

Se__
1Irio\io'5r .... cn.lonI

'-;;_::'=======~~~~~'"
III

_ )11 lI'

ll:l

.... m

VlIL Cond~ pkII

CopiIoI....
V

ni.

v
\~

\'li.
IX

\1ll
/(1,

"- T.,.,., ....... r"""'......


"'
'V
~"

,- _10<"'_
UmoI .........
"""" .........
loAoqio~
~_

~"'_""'_ 'lIori ......,.. p'o-.oIIooGoolnol ~

"""11" '" <ro .."" ~Mw

.,
m

"

~ ~ ~ ~

, thh~_~===~~~;:=: '!-;, .,. .


T1IOC ~ .lo\ \~ Sl.IUIi

VI.
Vll

lnolo.oj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ViU. M""", "WW II<- Colo .......... _ _ _ _

Nu_ . .
, ... ,;,. ""

v..... _

_._

._

)H

DinoIo "'!nop

,...
}fi

io<_

15'
~

C.pIk>I. l " C LIPA $.F;' '' '-;' ' , Cri< ....... ""-'<I.~ ... _ II Silo",,,,, T""",,","

...

' '"1'' ' ''


... __ ........ _ , ........

Cop;"""'''
1. li.
111

oodsl>'.tA .ku

m
l;~

'""""'''oi<mlio'>.l

""'" ....... "......u

" """" ...........JMo..lI....


E->o ...

V,a'", ........ ~ ft'i.""


Oi", -1 ...... oi
VII.

'"1"" on-

iop.lollJoootolooo."""

"""""

m
~

pOe'''', ___ ....".___ ..... _

____ ........ 36'


"3 ,...
306 :IloO

So<rifiri.l ... < ..................

VIII \j IX. CIi;>o ....... ~ ",..'IN Iol o...m.-...""


X
/(1.

51<0&." """"" ""


T",,!,,'_

C,_ .. _.--.i
,(.-TA.tA rlUZ"LO.
"..~ ........

--- -

~ ~

IV. A.

') B.

N
~
~

- - - - "'

<;.

.... ' ' .f>O..... _'1'"C,..jmt.od"""..._v....... ,....."',..,_ ._. .) A"_ ""_i ,:m. A',,.;,,...........,. A"..,.. ....,.,U
"""'.'''''''ooolDowln.o

~Io<olNl'kii

""O<\o "' _ _ _

Jl',

Jl'f

.) T"'I"'I~ 1>. AI potnoIN _ _ Pri<o olt .) ......,. ... . -

______ _ Jl'I

'"

CopiOoI.".
l

p.oo;.

"

CUPRINS
C","""",:II VII IUNT.A $l1"'fY.NIEl L S,,"I ' .. _
..

CUPR1NS

gl IV.

"

VL

--,...aSpr\olWl-.o

VIU. """-" ~

-...._ . - . .

DoneI .... _

~""'<eO""""

C ........ I'" 1X(""rv. lll. O\I!otS(2(1I .... 1


IL IIL

1 -

................. ~_ d....

~"''''''''''''

i'O'tpIio,, __
~

IV.

l.eunen.o",, ~o_,

.~

CopiOalol" ufllI"'. " PUCEl'lf ~ ------~-----~

"""

II. !Il IV,

_______ .____ ___ _ ' -'" ........ __ . ___ . ____ . ____ ._ , ___

____ tol __ <00

.,

v.
VI.
VII, VlIJ '-".

!it.i ....... '"'J"<M' 1 ..

m
____ .___________

",...,..
P!.t ... _

tit
~

o...p...... _ .....11 lublrll


o..pto\e'. em.lul

v VI
va

a.,;....__
f-tlo'~

C... i"\l.".......... ~vI'i"..


f ria ........... - . .

<06
t09
ti)

__ __ _.____ ____ __ ___ ____ " _.,,, .... W ... _. ______ "" ..... ___ __ ....... ___ .... ____ W

tU

COpi .... ' :ra n""'ZIl" l .5o<rifi<;uI- unit.,,1

\'111. Ta _ _

~_IIt.,.."....

"',".~,., n

, m " m
v

VI.

-~~ .. d ... 51

_ - .............
_ __

. ,.

t I'

M},"ru fA~kUAfIA.""ANTA

........ _"eio k.. _ _ . u..-........... _

s.,.-1Oopni.I I t _ \Ioa

"
,
U. 1, III

z.-*_. "' ....... ................. .......W.


~
~_

,u
,~

C.,.....l V

--~ .r-..po...I_
\ _ . ...
""""'" ,..,...Iul

- -~ b d"'~, "-"-

..

V',e;lI'[c .. lU V'5Ul U'


________ __ ____ 51 1

IV.

v.

friall. .- . . T_ Oit><:oIoeio ..... oitoboIwIlo ._ RMp.. ... ' IIn/triI .

'~:;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::'"

______ _______ ____ .. _... _.. _ _ .' lO .. _ _____________ .___ . ___ ___ _______ 52'
.. ~ ~

5 11

VI

\lO.

\'IIL

_ 01-.&0.

c.,itohoI lI
L
IL In. IV

OIllCT1\1\1t I'(CI"UTATlI

'''_<0'-''_ T.W- ......... -...."...... _


-- "" " _ ' " 1 ' 1 ,'A


~ ~

51

il
II II
II

CUPiUNS
V . \'l
Alltm.lti,~

~_

vn.

1>",

""'''''Iri _____________ . ______ ._._


lUllREA

10 ,iMI< <k tr!cO __ _ _ _____ _______ ____

_ _ __ _ _ _ _

~!

C. p;IOI. I :O

u"'p..... polu' ._ _ ___


Sooi ... ~ ____ .,. ____ ... ,.___ .___

_ !oOO _

_ _ _m

_________ _ ______ " '

ROOuiIo din ..... _____ , ______ , _ _ __ " ___ , _ __ _ _.< ___

' ' ' Of'' lm.....' ____ __ ____ _________ _____ ___ ____ ____ _,___ _________ , ___ ,_" ,,_, " "
~

.... P ,;o.,;tul ';mf"'I.' ___________ ...... _ ... ___ .... MOI

N. ", ....in 01... " ' _ ' 0_0 __ "" Anlkri>loI ltil \-,.... <Io;.,w., ____ . _______ ,. __ ______ __ _ _ _ __ _ " _ __ _
0

CoP;"'.'" ....... ._ _ _ ______ _ _ _ _ _ _ ___ lntrool N ()t)LN<;EI'\!T


1

"T'"

ptnIru ....... """'"..". .__ _ .___ . __


~

__

li.

Ubt ......

.,_,'__ _ ___ _ ___ __ ________ , __ ,_,. _',.,_, _______ . , WI _

IV,

v.
VI

... """"., dO> >j\Itrl< ,''''' _ s;np",' ""'1' _' ' ''0 ___ _' __'_'
)<>,..." ,, "" ;.".ril _ _

_________ .__________

_, . ____ __ ,_ _ _ ________ " "

...o_o.!711

m
\111

<:........ ' "


l II.
111_

!Om"' ....... mJn!.lrII .... ___________________


A"_"'~I"

V, ZIUNEA fl NALA

A ...... "" C _ . ...". ___ ..___ _ _ __ __ . ....... _ ____ __ _____ __ ""

IV

""'"'Jl ............d..
~

.."..."_.."_..___." ____..____ _________


'f'Iritulul
~

_ __ ,., . '"'

V .
VI.

ConpIul <It ........... 5U.n.


______ '-_ '-,,_______ _

"". \"H>."". mintu;"""Iu; _.'-_________ ____

_-. ,...
~

"11'_ ....;.I<p O ... _ ...",.... ,,"...""...".".."".... _ ", ,.""" ........ _____

INTRODUCERE

L Acesta e un 'urs de ",irnroif. 'E "" curs i",pus_' fur li"'pul ",nd il fiui e la li""'4 alegert. ' Liberul arbilr" nu nsearnn4 cJ ii 51abili progra",a ' InseammJ doar cJ poti alege (1' vrei;:J in""i la un ",omenl dai. 'Cursul nu i propune;:J pmlea sem "ifiroUl iubirii, acra51a fiind mai p",us de a polii. fi pmlal. ' El i prop"ne n;:J ;:J fllldl"rt blocajele cart te "'pi(dlcJ ;:J conll ""ti=; prrunta iubirii - "'o lenirea la firtQscd. 'Opu~,,1 iubirii t5te friro. dar CI< , alolc"prin:Ator nu prulr a,,,,a opus.

1"*

2.

Prin u""art, curs,,1 acesla prutf fi rezu",at foorlf 5;"'plu in

fo/"/ """iltQ"
'Rea/u' nu po~le fi
'1 ",~I,,1

~ml'llinM.

nu rrisl4.

'in asia sld pacea 1,,1 Du",,,,,,,".

C.pitolul 1 SEMNI FICATIA MIRACO LE LOR

1. rrind plil. ml<ocol.lo,


'. Mi,,,,,,ld. nu.~ O Of'di ...... di fi<'uI~lii. 'tlnul nu e . m.i 8""' <ou .mai ma",' decit .ltul. 'Sun. 100te la rei. 'Toore ""p""';ile iubirii sunl ma<i"", 1. Mi,acolele c..... '" nu conte.u.i. 'Singurul lucru ce ron'ew e Surso 10<. care m'''''''' CU mult ori"" ",.Iu.",. l. Mi,acoIele .. produc fires<, C' ""p"",ii .Ie iubirii. 'Ad .... .I'a'ul ml'O<."OI "iubi",. o.'" le inSpiT.I. '\n ..,.,., ......., '''' re >in< din iubi", ..'" un miToooI. . T.,.tc m iTorolele 'n..-.mnl viata. i.T [)u""",zt."U e O.Il.Uurul d~ vi.ol1. 'V_a Lui", va ndruma f"'rte 101 ce Miracolele s un' d"1'rinderi fi ,rebule'" fie involun'a",. 'N u ,,,,. 'oo"ie oJ fi< . ub control ron~ti""t. 'Mi,oooIele ..,Iecta", rontient pol fi d irijare grqit, ... Miracole!. sunt fireti. 'Cind n u II< produc. <OeVa nu e n "'8ul.l, 1. Miracolele sun' d"'ptull\eclru~ dar mai n,.ii e """"",rol" puri. "
~ ~"""""''''$tii.

"""''''''.11 ...'. ' 1"'''''

9. Mirorolele ",n' un rei de ochimb. 'C. """. e>:p..,.iile iubirii. mereu miraculoa"" I1 .d...Ir.tul sem.. sdlimbul in,,,.-.ead legile fi.ice. 'ele .duo moi muhJ iubire relui "" dJ li ""'ui", primc"' .

fk."" Mi,~lele vind..,~ pen'ru '" supli""",, O lips.l; sun' "',r .. e de <ei "".u "'mpor.r mo.i mult <kciit <ei "" au """por.r mai PUtin.

0. Utilizarea mirarolelor c pecbcoIe pentru induce ... credin)ei O neinjcleget<: ",",ului lor. 11. Rugidu,.., m~\ocul de propag.", .1 mirorolekof. ' E un mijloc de """unic.... 1c",.. ului cu C...,.tQfU). 'Prin "'g.iOune iub;",. II< prime~, prrn mirarole iubi", .., v:priml. 12. Mi,orolele ",n' gnduri. 'Gind urile 1"" .."..,zen'. ni ... lul inl... ,.;o' .. u tru.,.,.., al .. perienlei.. <ou ni"lul superior <ou op;ri'u. I.1 """"eia. "Unul f..,. fiziru~ rel.llal. Cfftaz.l .piritu.oJuJ. Il. Miroroleie .... toIodal~ ''''''f'U' uri ; "'rilu";' modi~dnd "". /el oniinea tempor.Li. 'sunt intotd ... una afirm.lii .Ie ""'"1t"';;. c . ...

"it"

n.

in p",zent fi elibere.z.la,tf.l viitorul, ". Miroeolek ... u mI "u ';" pentru adevJ,. 'EI. ,un' ronving.It""" pentru ci ..... <e din m,winS""" 'nr~ m',,"ing<m>. d"V""'"""<- in

p.>'''' rnearg.i inapoi. dar merg de fapl nainte. "Ele d..r.., tn><Utul

Copilolwll

SEMNIfICATIA MIRACOLEWR
mi,O<'OIo1e sun' un mijloc, iar """",~ .,.te un oeop. Mitocolele !ll.ud.! pe Dumnezeu prin ti"". ' Ele II laud.! cinstin d u1 "",.!ii"', afirm;indu1e pe<ftiu"" . 'Ele vinded pent", el nu gol ick-nHfic..... cu "upul ~i .firm.l id""tific.,.... cu spiritul. JO. Ru",,",,"nd spirituL miTaroiele .r.nje<o1"\ nivelurile 1""""1'1;"; ,; le aTaU .liniatecum .rrou~. ' ... ""..1.1 .Iinie.. q;oz.I spiritul in """. tru.. unde poote 01 romuni<l> dit<'d. li. Miracolele t_~ s.i inspi'" "-"-"""'Itini, nu ,,,...,,..i<. 'Trebuie MIi mulumeti lui Du"""""", pen'ru ""~ti CU ad~.lrat. 'Copiii lui Dum~ oun finti.;;., mi,.",lul k cinstete s/in\<'TIla. p" ca.., o pol ascund", dar niciodat nu pol ~e. Jl. Eu inspi' ' oato mi,O<'OIole, ca", .... nt de f.pt inte"''''ji;' ' Ele in ..... vin pen'ru .fin!enia t. ,; 'li lac P""-"l'1iile o.1lie sfinte. '~zindut. deasup" legilor fi.tia', te ridicJ in skr. ordinii ""leste. 'In ordine !'fIi perkd. J3- Mir"",lele te o;;nsteoc pen.ru el "'iti demn de iubi",. ' Ele iji . pul. beri iluziile de si"" ,; P"""'P lumina co'" e n tine. 'sd r"ndu'" de "",,,,,,,,,ti. ele ji i.~ ... Iel g"-'<'hle. Ehb.... ndufi mintea din ~ iluziilor tale, ele 'Ii redau s.lntat mintii. J<. Miroeolele repun min'". in deplinllt.t {'j . 'I'p.lin<! lipsa. ele . ...bileoc protec]ie p"rft.odi. 'Pul""'. spiritului nu las.! loc niciunui lucru d;" .f .I. 15 Mirarolele oun. exp""';i de iubi"" d., pol oi nu aibl ntotdeauna efecte observ.bile. ""' Mirarolele oun ........ ple de gindi", corect.l.. . liniind u.]i p"~rfiile CU od~v.lrul .... cum 1 "",.1 Dumnezeu. .... !fi. Un miracol e corecie introduo.i de mine n g.ndi .... lalsl. ' ..... ?<>nOnd CiI un ,," Ii .. tor, el dcocornpune P"""'P!i. g""iU fi o,.,. or~ CUm tn.>buie. '~ ajungi oub priocipiul l'p.I$iri~ u~de p"""'Plia vind .....I. 'P.inl! .tunci. cu"""tte..,. Ordinii Oivi .... e ru
:!9.

mag;., c.~ nu a ~ mi~te li OSl', de _ distructi"~; "u, ma i bi .... s _ uliliza re~ """",.Ioa"" minlii, 1.!. Fiecore zi ., trebui indIinall mitarolelor. ' RooIuI I;mpului e Sol ili p"mli.1 oi in~ cum s.Ilo1ooqti timpul in mod rons!rudiv. ' El esle ...,.dO', un inst"""""'1 did Odic joi "" mijloc de- ling<! un orop. 'Timpul v. incet. cind nu ". moi 6 u til la faciUt.",. inv.l!irii. ]0\. Mi .. ",1e1e .... nt miii"""" didOdicr de-a demonstr. eli e 1. foi d . fericit Sol dat dot,; oi prin'l<'ti. ' Ele imult.~ pum>. relui ,,""" dl,i dau put."" ""lui ce primqte. 17. Miraooiele tra~ trupul . 'Sunt """"ri .... bile in invizibiL de-1"''''' de nivelul .rul""'" ' l.tI d~ ce vindecl. 18. Un m iracol OSle un ... ",iciu . ' E serviciul maxim pe CiI'" il poi b "" . Itu;;'. ' E un mod d.,.,..~ iubi .proap"1e "" p" ti ... Insu~. 'R<cu. nali simulUn va ""'",a t. ,; et'a a .proapelui tiu. " . MiTiK'01e1e toc mlnlile una ~ Du mneZ<1J. 'Ele depind deroope ... re pen'ru cI Fii"",. o ... ma > 'ot <'Il crwet Dum""...... ' Prin urma",. mir"",1e1e refledl legile ~ ~u .Ie timpului. 2Q. Mi,O<'OIo1e """'''''''' eoflbe,,\O el spiTHuL nu trupuL e alta",1 .devlruJui. >rocmai ~terwe..,...1ui lucru du"" '" put. ",. de vind"""",. rni,oco.Iului. l' Mi,><OIe1e suM..,.,.."" fi"",; de ieM. "'. ' I'lin mir"""",, ~ ierla",a lui Dum",,= ""-'QI'dind.., .ltor. l2. Mitooolele sunt asoei.te cu ftiea numai d in CilIUO convingerii eli intunericul poote HCWIde. >ru "",zi eli re nu pol '" v.dl ochii tii fi~;c; nu c . ;ot;l. ' ...1" .jungi la nega",a v~rii spiritu.le. I I Miracolele !Uronjead pern,>tio ,; ..ozJ t""te ni""lurile in ad.,. vJ" ... p""l"""ivl. 'Lucrul..".... vindecl pen'ru eli boala e ",zul tu! conl".i"; de ni""luri ,.. Mi,aroIrle i~ dau p<"Olbilita_ s.I i vindeci p" bol""vi li si ii n"ii pe moti 1"""'" eli 'U insu]i ai /olocut boala i """'11>'0. ; roIi de acee.& <1 le d.,.6inl'ezi pe .mndou~. 'n. <'$ti un mirarol. Cilp"bil M creezi d up.i """"""",,,,. C ... torului Ilu. 'Restul e propriul Liu <Of" """ ; nu e~;'Li. 'Numai crea]iile de lumini sun. re~le ~ Mi,O<OIeIe lac 1"''''' din"un lan] de .... .lri inte<eone<tole CiI"'. odat incheio~ e I'Mi", . 'lsp.lirwe /unciof\e.u tot timpul ~i in toate d imerui unile timpului. 26. Mitocolele rep",zint d".d'u.are. de IOat;l ltie~. ' . ... isp.li " in ... mn.I . a d .. t...," . 'Desf"",,,,,, fricii .,.te o parte "" ' >!i.11 a valorii de I,p.l;"" m;';>C'OIe",. V. Un mi,..,.,I .. bj""""vilnt.", ""1 .......1.1 de la Dumnezeu prin mine 1 toli Ira!ii mei. 'E privilegiul ""lor ierla~ 0.1 ie"". . 28- Mi.O<OIeIe s un, un mod d ...... te .Ii""" d. sub robia fricii. ' Re-indu,,", " st.", in ca .., /riCiI deja desliin)atl. 'Aada"

.ro ........

'''''''''.1

neputinl .

"""'tia

f.,..

Spiritul Sfint ~ m.,,.nismul mi'O<'OIoIot. ' EI "'"""""tie atit creatiile lui Dumne""", cii ii il~ziiie t.le. 'l;1"'p".J od""b.tul de f. l. plin capodtal<!4o Lui de-. Jl't'I'<"pe lOIaL '; nu ... le<tiv. )9 Miracolul dizolvl grqealo I"""ru eli Sf'iri'~ ! ;d""tific.l greeala CiI fal5ol .. u ;"",11. ' '''ltM.""s. Ia P""""I""".lumini~ Intuneri rul di'p"'" a otomat. ..., Mi ..",lul "-"-,,noa,,e in fieeo", un lrate de-aI tliu ti de...al """'. 'E un f<>1 <1<>-. pe"""", martil uni"" ...I) lui Du""",,,-.... ". I~lregimea e """Iinutul P"""'PIua l . 1miracolelor. 'Ele ~ ...rel _ sau i.p'r'< _ g.."i .. perrepie. lipsei. Q. O contribui< mojorl I miraeolelot ""e pu,....,. lor de...a teelibe de falsa .......,..jie izoU.ri~ privl rii ,; a lipwi .
JI!.

SI.,.,.

cg;I<IIod I SCM.NIfICATIA MIRACOL[WR


<1 Mi,ocoIeIo vin din,..., ot.o ... miracuJou.l minii, .. u o ...... in ar ... mi" .... ~ ",.. de oni.arok. ... Mi...:olul ~oprall u.... mnIi..nIidri llunlfi<o, a lui C....... fi oettpUril ~r1i Solo. .os. Un nu ... piftde rWiod.u. 'Poo~ .o..., ..... I~ o."",...i P'" <a ... nici nu I-.of lnt.lJni' " poobe produoo ochimt>Ui noWnuil< In ....... pi de ea ... nici n" otti on$IimI. "" Spiritul SlMIt ~ "'" ..... i ""'II mijlo< de romunieo .... 'Mi.ocoIeIo nu implkl O<UI rip de mmunica .... pmtru <.Ii eIr ...." intt"' ....... ,~ de romuni<'.... imi,..,.,.. Und ~ ~ LI Ionn.l ""'t;ina,J de .... munn.., CU o...m ... _ prin """"'Ilo di~ .... v .....1R nevoit de

II.

~,;,.

I,.,p ti ..,.....

mi._

mi,..,... <1. Mi, _ .. I. un IMt"''''''''' de I",l!,,'" '" 1't.'d~ MC'YOi. de timp. ' EI , .... it.... un inl.",.1 de ~mp in afara 'ipa rek" I<'mpoul". "",,"pu' legilor obi", .. I.. ak timpului. '1n acesl ........ ,,1 at.,m"",.I. 018. Mi,_ul . slngu"'l iMl",ment de rontrol .1 timpul .. l'" dloporili.o 10 i-"i.ot.l. 'N .. "",I 1'tV<!1aia il tr.nS<ftIde. nN"W Ibto/ ... ni

re'p"' .... oat 'In..:uot.l Iru a in"a,ln;, ~ imp<>rtM>' '"' f"'; mi, ...... pontru do ddd"",,_ de 1001.1 friCiI nu Ii 6 Un""",. '~ tio ~ litmol ....... te iNI....LI pentru do o "Ii", unei iubiri irwf........ 1 Venor.\io tn!buioo ...-..at.l pmtru rr.-NIlo. cI~ i ....plid ptTfKt fi roro<t. 'E inW RO'jlOOiviU 10 0<1 ..... mi ............ ponIno do o ou... de ........Ilo e ..... de odclO'~ dM>d de nf<'I"O ci o 6in,l de un ordin inlftio< tu inoinln C..... ..,."lui ,",u. ~ o pemct.i " lJd>uio '"' ",mii ........>\1< nunW in ~I> C""'loNlui J>Ofk<1. unU. 'MI._..I ""'. ~" ... n oemn de iubi", mire eg.Ji. ~ f80Ili nu lJd>uio"" .. _ n unii ~ aflii pmtru cii venrf'l.I P"""P""" inog;Ili'.~. 'E. do: ___ o "'~ nepotriviU 10 0<1 ...... mN. 'Un 1 ", moi in vl ..U .'" d"'lull. ""pecI p""'ru mai mul .. lui .. perien~ i 10 ...,.,110", 1"""'" moi mul .. lui inlel<!'pciu .... 'In pluo. ... drept ..1 1. I.. bi .. I',.. ~1 Iwe fi 1. d"""' ......,. dac;l.,.,o dOV<>UoI. 'Num.1 devoI.mentul ""'" imi dj d""""ll1tiu. '"N u .m nim;' "" n .. poli d.objndi fi ,... "Nu O nlmic "" nu vin< de la o...mnrHU. ''OiI.....,,, m do: acum dint.. ...,; e <.1 nu om .I' ."..,.a. " Am m.Ii Iaoa int..., .... '" <.'"

"""re

""'*

n,,,, e

mi< ...... 1_ cu hmpul. .... Mi._ul nu f.... nicio di>lin<ito do: V .... nt'" ~"'I~lilo 1.... ,,"'. ' E un inot"' ........ de ~. peo<rpliri. ~ inI ... un mod t<>W indep<'ndent .olt de podul ~.;, fi de direcia ~iI.. "'t.l1n "" """"'" ......10.010 lui nrdi!lmm"", .... ~ Mir_uJ """'pa'! aw!.I CU "" ai 1Jicu. Iv. ......"und ea ......1'OI "" (Q"",dJ CU N " ~ a nu toI><1Dtd1.

n.. e d,\t ""'''''Iioll lI tin<.


. .Nim<ni ........... 1o T.UI <i'.t prin miroo" nu ......MnnI cI ... n' cum..,. ""P""'t Nu diFrrit de _ _ altfel d,\. in ~mp. 10, IImpul nu adU. ' Afirmo!.I a", ..... i mult in..... in Intro<nii unei """ ~. .,. .....,; degr.-b.l ~ oriz<JnWe. 'Tu oLoi dedeoubo de ~ iu eu stau cIed-.bt de o...mnr...... ' In I"'J'C8UI de .;",110"' ...., . .... i .... penIn& ci, EIi,1 onirw, disunlO din .., o...mnr_" om lOt' /; " " ' " " " ' ' ' ' ca '"' o P"Ii cuprinde. 'tu m.Ii f pun~ pnI<' _...u diUan\ol ca "" fr.~ af .........1"....,. ~ de o pa"". "ca un Fiu al lui o...mnrzeu. P'" de af .... ~tul "Ii de fr.~i moi mi-.o ~ in ..rrinoI Fiimo. P'" ca.., o compU....., pmtru <1 o mpl~_ A.ta.' p.l .... '"' ren. truic.l a6rmalia .E.. " T.t.Il ""'" d.u .6rmollo.,... din d~ pl rrl a ru~t.>.., ci T.t.ll e "",i ma",. 1 Rewi.aliilo ",n' inopf .. ", Indl""" de mine fiind'" su .. , """"1'" de Spiri ...1 Sll"t ti. In ""'Ia?f timp. aleri LI clipa In a ... fralil ml'1 sun, gato de """latle. '1'00 ..*1 01 '" NU< de ... , mal m.. lt <le<11pol tr'g< ""8uri. 'Spiritul SI.n' m~ko<'q'~ """, .. ttic.o",. de .... 1" joM. ~ . nind dco<hiJ pont", """"LI",, ~a,.. lul di...cl de LI 0...""",_ LI _ . '~Iio nu ~ n:cipnx&. 'Ea doo'w~de LI Dumnruu LI , ....., dar n .. fi de 10 line LI 0...-...... ... Mir_uJ rft!~ 10 minimum _ de timp. 'In plan ""Wtu dinoJ .... orllonWo ~ oosoJit.llii mombrilo< Fiirnfl pa", '"' """""'''' un timp 'fOIP'" inlrnnlnobll. 'cu 1001< - . . ...u.oIuJ .tr.p' du~" o t _ ... biU din peo<q>li.o ~ In <N~ . oLl. AoNo.IiInltod ..... un in.........r din ca..,.111 cd ""<il cit ti cd '" primqI~ ... mai lvanw~ in timp _ ., li "'"" o.Iu..L 'Mi,ocoIul

fa.,,,,,

'-

Re""I'I;" Ind~ o .... pend .... """'pletl, dOI

doielii " . fricii. ' E. ",11KU forma <Origi ... '1 mmunl<loril .lin'.. Dm""""", ti mtl~lk Sole, Implicnd """'"11.0 ", 'rem de ""...... a a ""'"I;eI clulil~ uneori n ",LlIi,1e fizi<'l'. ' Apropii' .... A:ekl nu O """.. ating<". 'Mi,'''''''101nN ... n' '" ade>,'I, al in"~"'?f'u ca ", . .. 1 , odevir., I~opk .. do: al~i. 'RrYoLo1io le " ....... dlrt<1 '" .. DumneHU. Mirarole"'", .. """" dirKI CU fr"~1e ti". 'N1d ~Iol!.. nici mlrO<Ol,,1 nu ......-.1 din ""'tIiin.l. inoJ, aml>oIe ..pmmte ... "";mt LI _ nivfi. 'ContIIinlO ~ ... _ 00 ind ...... ""Ii""". defi .... O inopirl.. );bot"" "",zi "" vrei. lo. ot fati ~ "" (ft'zi. l~Iia e ... t ..... de penonafI" nu POO" fi ".ad .... CU \njeI& '101.1 de "" _ ~ ...... o.-..w in <Uvi ..... e ...... drf'Plul im~ ~Iio ind""" nu ..... i trlift. P'" de afl.l paM. indu< 0C!iu .... ' EIo ... nI nW ..1iI< aoam dltoril.l ca'a<be<UI .. llor In-

'""'1' '1'0'1. lin

u,.. ....,tem.

"*'

"M"_'

c.pitoloJ I S(MNlr/CATIA MlRACOU:WR


"'" drd prOj>i it.."", unici do-<! aboli timpul in mIIUr. in <:o .. (.ce do! pn.. Intrrvalul de timp 1'" <:O . . il euprindoo. 'N" ,..~ nldo Irptu""I .. timpul ci, dunw.l "n R"Iir_1i timpul pe un: ~ """'JIUl. 'Mir""',,1 sut.tltulr <> Invl~ ""'" ar fi pu"" dur. mii <10 ani. 'O 1_ prin ........ noottftH ..biKell.I ~Ujii pe. f.... intre cel" cii ptI~ pe """''' oprijinI mi",""",,1. "Mi,omIul..,.."". zi. timpul romprimlndu-l. .r; ...1nind - . illtUmite inIorv.1r din el. "O f_!nOIi In cadrul .... i v...m suco:siuru "",,,por.lr.
K\on.o sub tndnun.ol'N unr; romunidrl di _ . 'Co,,",,"",1 illlpo>rlOnOl.1 mi,""""I"i ~ un ingt<Iionl fIIfnIi.oL Cki mi prmm.. '" il dirijn ~ ti _ c..Wiuri .. dor mine _ ...1,. coIrio d"" Ia"'~ ...,...... de P"fK"'o'Ii ~ 'O dlluzl nu tinr in friu, ci Ind"' ...... lHlnd la latiludin<.o .. '" <> u ......ci '-Si nu ... dU<'e pe noi in ~- ....."".. _Rea.~1i ~iIf"" V OIi 10' >IMndonni unnindumi c..Wiuzru-. " ~Ia nu POO" dor f.pe '" antrnin~ adevlruL a.., ii P""" tinr piept tn""dNuN. 'De f.pt. nu""'; ~aLl ~ vuln<-r..bili. ~Ilibef '" Iii oubilrttil ...!.ltio unde i .. PO" ni""';!. dor.~ <"Orft't.I ~ mtvit.Jb;1l dKi Iii .... inlt'li d:

riorturl inulilo, Cki vei

"cel"

E" rbpund de prD<\'tUll5p.1"rli. pe Gre m-am ""Pio' '" il incep. 'CInd o/eri un ... i. OOX>I oridrui f.... de-;ol meu. jti-o fad li mit. "M0tivul pen'''' <:o .. villnlln ... mN ~ iICt!.o d .... nu .... """"'" <10 mi ....... pe<11nJ propria ....... I"~, d ou" la <:opI~ In cu d ~ .. trmpor ... 'ltdul ....... in I~", r iICt!.o do-<! anula ..,... "",,"lilr pe <:o'" nu le-ai pu .... nl<ft"II altfel. 'Cind vei fi ....ad .... Ia ~ .w;; t.oIr~. "-ni fi tu. In mod ru-. porti: din 1opItI.... "'" ........ , 00 imi imp.l~ tot ...... mult <IoiL.' ...... "'" CU ca ... .... ""'" .u.po... '" """""" P'fNLI in lin< li .. alfii. _ _ '" .. ollIuri li '" -ni ~ de-;o .. a-d.o: . . . . . . - _ ...... 101 r.I ",",.ci """",,Ia li aeciocuzl. pentru ... ___ 'P'u_ .... faa! ....... iri "f""'1ine.1i""; fumiu priIoju.u._1r f..ce. dor li'tbulr'" I\l Pf't" gltil II d;.p... 'Fklndu-Ior, lor vei mn ...... de ........10 .pliludinil, cloci <;<In~ vino o.hirirod. " ApiiludinN. ~ ruJ;"'" I'N e er.prooi.o ri. io. ~ _ ca .. r ~ f i _ o mpiilor

Sp,n,.I, "'1"it 1"',,,, ,,= dt grol"' RHIi,.""'f,i '''f"k ;.,....il.SI_... dt grojt. ,. 'Pi. -Dt or-.
t ""...,;

ve

'Ispiti .... daI_ 100'" 5..,.,liIe in ...,...tI prlvin\ol .....tidnd ''''el ....... fririi . 'De dt<! (Iri llim~ "';8,,'~rilr lui Dumn.."u "" O .-in. ii .... ili ..... r n""dor'UN faptul oi .~ o Ioi.oliut<! prooI pa-1.I ..u prooI tnd~l.I. 'Cind "' ................ aslipra .11Ora. 11 intemni",d, dor nwn.oi n mUu" In an: ttlnODIidrzi ~ pe un: ..... " /leul deja. " AW ii!.ce ........... ti la disW<olunilor_a. din ,..,..... ,~ ... propri.o ..... pe,aple do! 01 ... r d~ " F.AdIoru! cir mino<ooIr .... pr dtclI r.I ii biNtuvln ...... d...f1cind ...1r..dr! d ........uniIo

".w:....Iorodu-l din nd'I_,.,.

..

1. _C..w ti plmlntul _ ","",," inoe.mn,\ c1","_ nu _ <;<InN nu. '" .. itle"" ,l<iri "po"'r. 'Cuvin.,,1 meu - ".,.. elnviefta ti viol' - nu va 1i"f'tC pen'ru ci vlollo O venkI. 'Tu ",t; <>per. lui 0\1 ...... ...... ior Of'l"'"' Lui O In.", "",,1 demni de iubi",,, n,ru 'OIullubl"", ... '1.1.1 "'m In'bu., t.I .. ~ omul in inima lul da _ 1 ..u
1.

lui Du""",,,,,, -. kOf'UL

c.; irnai .........ijIooo<oeIo lop.ltirii. 'Fiind u"'pluli de opIri~ elia ... !.lla .Wullor. 'Cft 00 .. ni rlil>.ni trrbuir ... " " . . - penl'" .... elibon lr'lu. da _ ~ plAnul ~rii 'Mi t _ .. ni modul in an: mintiIr """" in ~ Sp;ritului Slin, .. uneot ... mine IFW

Tu ~zi LI ... P""""'P fi. CUm petatpi..,.. le ~LI de Au. It! a f t '" le fad .11...a du~ <W1O v"'; OIi Iii 1..... II ori JO". AW l.-amn.l ci po:rftpIio .m.lndurora trebuie '" de. <Iov dl de .... r.tqoo. 'RrsuLi de Aur. n>gu~ de urmaI penlru 0.1"' ...... adecv.!.l. 'N" '" poei puri> ......1 daci nu perrepi ""....". 'In,rud' '" " .proopelr II" mlfli .........bri egali ai unoi singure f.mili~ tu ... "1 perrepi pe . m!ndoI. _a le vei pun.. ru .m.lndoi. 'Trebuit r.I pri veti oIinteni. 011 .... pornind do ~ pn>pri<'I , ... . Rn)<lnii. 1. MinroIeIe rlia. din'.... minte pIa de ele. 'Unil<i fiind. minie .., ... Iinde la lO\. dIlI. fiti'" iti de.o ........ <r! "" faa! mi r_u1. 'Car..wrul Impo:noonill .1 m i r . - "" dolOlWor.l f.pt"lul oi ~ ... nr.Iofi ~ ...... unind .... te ...... iile cu CrNIaruI ...... 'Coo

wi" ""....
_.SIi

''''''PI''

... ~. -.." ettI '" ....iTA\. mir>orolul ~ mintr.o in...... IIId iniunlnJ li illrlinul din 'CInd ad..o strlinul iNuntn&. rI devino Ir.tno 1.1 ..... ... F.ptul oi mI''''''ul ",,"le ____ pn fr:ooJilor l.Ii ~ pe ca .. '" nu le ~ nu .. pri~. 'Miracolul te ViI birwuvint

minluil'N"u elibtta"", lutumr anliiJor lui lJownno.>:eu. .. 5unl "",urui "".. poole "'~.,. mir-.lor Oirli diocrimiN ... pen'ru ci ...... ntloplfiru. "Tu oi un rol in ~ pe ca"!iol voi dicla. 1...-...... 00 mi.-.Ior ... "'v~ "r.' vei..,..1\ oorir! de

.. de 8'"ape. 'MinIoN IntlmpinA otunci,

.to" .

fireoc" butu-. 00"'0"10'

.v. ""

_ _ pt ,,",. 'Mi.ocoIt\Ir <~~ .... ~ lIr ~ t.l1r fl nu ~ ...u pOonIu' valooru, 'Ele ... n' 101 aprooll.1r IIlril taI<- de &R\X'. d a5pfC1ul

...-tiv ii! mi,""'ulul,rebuio de ~ pmbu c.I ... n' complol conttioenIde in''''5''' pIMI. 'Ca,""""'" im~ .1 minlii difpulof .. mi.ocoIt iti ""'u'. snlio. <W num;oi ......... In mburJ s.I.,n.

..,.,'rdo'

. Mi...... ....,' totWtiw .... mai in ........1c.I ...." irwJR'pI<l" ft>n' ori ..., Ir pot /oai I'ft',ru ri ~_ 'Intnrl, ~ ~" In.-vitabil ci ri le _ ,..rin<k apoi .. M~~ lIr ~ un put<-mi< Ion! .1 loplfini. ' A<-NII.\ ... lrrtivi"'r. ins.! nu li .... ""'" de .... pU'udinN mi.arolului n .i..... noiu ..... de m.I~ ed .tlnd Ilo un ni ...1 <.~ .sit> irul tieI. 'Oe v....... ..., mirKOlul unNreler.l rede. ~'Ionlo> ",.lillli~ nu a. fi u,i' t.I l lIU',ingllrgi"" gu"" ......... &,,*,,1. pc

"""" pat ft oImr..

~. 'R.J.tu1 Io-pItiril ni II ~a lOtUl ..... mai deg'ab.!. "" n .-...de. ~ tale. " .... da' lOtUl dnd oi """ ~~ CI . . Ma.... .. Vidul "........, de fricl ,...buio inlocui' de im.a~. .... 1.1 ..., vru "" opuN lIibIio prin " Nu ... ~ """,,,,"" fi latIo de...,:un putul"'_ .. _ ci """'......... .ru.tJo. ' Am .miI'" imf"ir-" Josoo. rtinoeqmUond...,. ~ intJ.ti. <"<lft<1 in~ oferi nu ..... ~, 'Nu .... i .,.; ..., nu ti'"" KNmb.>, ind mintr.o ~u introdllO in ea <"""1" ..1 de "10<- iIl iod.. Jui". "T~""'ur ci voi depun< mirtu~ pmbu oricint imi prrmir. fi in ......... In ca .. mI..., pc-mtite. 'MJ,rtu .... ta detnonstrNiJ

a.dinlO ta. ronooIid.nd..., .. ,~ . 'Cri..., ...... mirtu .... pom'ru mu. ~prim l. poin mi,"""""" Loo-, ci .u ab.>ndona' credinlO n poiv.\iu .... in fa"""", bund""l"; <~ ... au "' ....10' ci le apotli.....

... ~ ",m;I"'1'" t.I "mreru.",.

v. ln'nsim~

,i

. pirit

IV I"tiru din InluMric . 1.

!"ti.... din nlUneric <uprinde doIa.I f1aJ'O': mollnt.l~ ~ "'" f'p"'lui c.I in'...........1 nu poa ... aKUnde_ ' Acat ,..... impllcl. "'" 1'C'plIl.!rid. 'tn ii! dC>ilN .1nd, ~ faptului ci nu vm" .... IUI nimic: nici daci oi puIN . te ocap.I ""'!rid. ' AlUnci <:ind..." 1\ dispw; "" .... .:unzi nimi<. ....... mai c.I..." fi diopus'" intri in <'C>muniWll'. ci ..." fi in\"ll'ge ........ fi bucutN, 1. 511n~ nu p<>a'" fi M<WtO.I in ntuneric nicIod.1I. da .... poli privlnli. ' AOO,uU amJigi.-. '" umpl< de fric.l pom' ru

A<ftt,.....

cI.. in InIma ' " .... Iiuzi ci t ., amigi ... " dep.oi ri<>rturi _ ti li .tabiie1'1 ",.li ,,,,,. 'Mi ......... ul """'" <Nli ....... ......., .. nd~ _pori. "". ~.lil_'" apotll"" "um.i .piri'ulu~ i.or mi,........ ulldew"" ... ""m.i adey~rul. 'EI li . pulbc.,1i aSllel ilu .;il~ d~ .i... fi te pu ... !n ",m unlu"," (\I,i"" l... u\1 ,i cu Dum .... uu. Mi......... u. p"Nkip.!lo bp.!li", pun,lnd mln'". In olujba Spiri'ului SI.n'. 's. .... bl ...... olt ieI fu..., .. atI.."..,I. minlii ti 1... """"""'...Ii grqolile, CI", nu...,,' <k-cl' o lipsi d~ iubi"" 'Min .... ta 1""'''' fi pooed.oll de lIu,il d." <piri ... l" ...... i< liber. 'OacI O mi ..... pe"'pe U.I iubi ..., pe.,,"po un Invd"t sol " nu ~'Ionl.l dupiritul din in ........_"00. ltpltlru rqou'" ""ritul Ilo klcul ce ii revine_ " Min' ea Oi" ol~" ""rirul in""t.....bUl. J. Inturwri<ul.o ijpo.J de lumini dupl <Wn plaiul ~ II ~po.J de Iubi .... 'Nu a", Iwop,iollti unice. 'E un <10 aodinj.l in ......... "'", din t:II~ numai J""tNIII""'IO rriqi. .........."" ~ _ _ _ dent. 'Cft ce pom'p'; """""'"" ci IU lOtUl nu .u ......,; de niciun

.mI" i""""'"

_&

1. Mi.arolul .... m.'" mult (\1 'rupul n ~ul ci ambell' ... n' mijl<>oa- "e Invll .... pen'ru f.ociUl."", .. nri .Uri in CI" .xvin de priooo. 'Cind ... aII"", ...... originari de romunico ... d lfKU O <piritulu~ n ici 'rupu~ nid mi,aroLul nu n-...i ..-...-- niciunui """1" 'ot<ft'; ci ~ intt-un 'rupinW. poli ~nIJ'eGOl\Oledeaj:W ... fior "psi" de iI.obi .... fior mi, ..,.._. 'roti face un in...... g>I. dor nu poli apoi .... nimic. ""'" lt'<'J'U. .mina. le poli po,.liu "10 ti poli .-.,duce "",.'i"ita'~~ Ilo moi ";ml<. "0.>. nu ., p<>I; desliinlO. 'Iti poli diotru5" mijloclll de romuni<n". d., nu poIftlliolul. 'N.. tu le-ai cnool, :z. Deci,;' fund."""" ." I ""Lor (\1 min'ea" mir~.'" nu a .. 'op ... dup.! tlmp m.i muj. 'Timpul irosi ,1 """'~ fi ti irosit. '00 ln!I'a, l.kl'orul de miracole """'1"1 """" .... facl ... ul d. """,rol.1 timpului. ' EI reru""'-l'te d fiec.f<' romp .... 'impu'ulll ati""" pe 'OII mai ' p""pe de eliber.",. flnlll de timp, in ca ... Fiul ,i Tl t.ll.un, Una. '(50);l.le. n u in ...... 1\1 "VIi . "r. '""'JOI. 'Clnd "'" ...,.....,..10 I<>ji cl.u """t """tribuliile indi yidu.1e 1. FII"'" nu """ moi fi ......,."...... J. Cind ... VOI i~ I~ " ...... 10110 talen _ _ fi imp.lrlifil< "'" I<>ji fiii lui 0.. ............... 't>u ........-. ..... ~ p.lrtinil<><, 'Toi copiii lui ... lubi~ Lui ~II. " 101'" ".rurile Lui ount ""'""', /1.1 ............ " deop<>triyl. tutul1)<. '.De nu wi ~ pnrcum JI""'Oi" i . . ......... cI.. de nu ~ 1'U""'II1 p" dc-plin ~ Iotol.lo de Du..".,..-. nu poi ~ pu_ rull. FIUlui in adcvlr." lui ~ (\1 T. W. >s,.n.Iita .... Flib t.ai Du......,..... nu ~ din ............. ci din ~. "Toi fr'lIl "'"" ount opoci.oli 'Dacli .., cred lipsi~ de .......

",,<1, ............

"""te

.ie.

Cq;,dw,l J S[IIINIrICIoTfIo IIIIRIICOU;WR


~

VI.llu," ......,.,."
.x, ~ .. I n ""'" ptm'pi ce qri. Sentimentul wp.J,lrii.x, Du~" >ingura lips.l por core 1_ bui< dr bpl Il () <:on:ch'Li. ' A!oI _ ....... , ol "'P",lirii nu a r S .pIlUI nMiod'" dI .... li ..1 fi diowni<lno. ~ odrvllUl .. lti nu IlHi fi pe!UpU1. prin ............ (U ~P""ri. orcIonJ,rii neYOilor.
.p.lrul_~

f.milii dum""uiqI~ .. - ' < 1. . In fi .... L fi.", membru.1 /.milifi dumno~ ln:buio N'" n""'''''. 'Mi,""",ulll chNmJ, ..... n_rei penlru <l il vln~ ti II <i ... ~~. mia, d.d ~ ......... in p.wq .. ,!"n.ul. ' .Dum ....uu nu Sc-1a;.i boljo<orir" nu ~" ....ti..."'. d " 'SU ...... 'Du.~uu ..-lbooljo<ori. dod ia. Upo.i oJinfttio u"'; ,",.til""'.~ Sa~ . 'C_lia c In ........ ia, ",.m 1M~m;; e oIin"",ia. "Mi. ...... ~ ... nl .fi.m.lri .~ .paftft>rnJ<1 .. Fii"",. c.o ... ~ " ...... d~ """pli . ni", ti de abunden~ . '1. C~. od~v" ... ~ ''qI\iC; nu I"""e s.I "" II<himJ><" nici nu I""'~ 6 ..,himbo . 'Spiritul~, in.I ",.. bil fiin<ld e ~ d o;., da, minte. po;>tc ol<se "" p",ler.l sJi ,'up.a scli. 'singura limlt.l ImpuN " <8",ii f"I <.re " /..,.,,, d nu 1""'1e sluji 1. doi "~pOni. 'O~j . Iege o.! " 1..,1. mln"'. I"""~ 0.1 devin.! ""-'<l iu l prin .pi,itul efl d ... pe ""'-"" fllin'" '" prop'" lui \01"<0lit. ~l nu . Ie&" "" bunI""", "" o lod, 1i pl,t""d p<>k"'li. ,ul <...,.,.". dOT "" "'pune unui ..,.,Irol lironic. nu unu," '" Au,ori .. te. ' Prin urma",. 'juTl&" y in"'mni,,""" n, ckl . . . . nl dicta'ele ,i,.ni"". ' A'li odUmbo minl~. i _. mn.! Oii.., pune Lo d"p""ill.o ~.rn' A"loriUIi. .. Mi,KOIul c un indiciu ci minbe ~ o.! () rondu<: cu in lui C~ ' ''' .... _ .. Iui c~. ",,,,,,.. tul fi.....,.1 decit,.; de . -l ....... pe El. "''''''' . Wkinilu.. perfici.olt tn:buiumul .... penuu el nu ...,,1deslul d. ad1nci ... Ir ..... in.li. 'l1uzi.o el '" poli 1nfiV .....1 od.Inc. Udndu1o .t!kl N be lin.Ii. ~ ...... dint ... diotoniunilo pe<a'" .., .~n.I .......... ul ltosuhi d. Au . 'Cind "",un~ Lo o<t'I~ propIe f~""> ili .... mll hmbrul ' .... pora' i ..... biL 'D.I, nim'" nu" mal t"...,bil ded' "orim"re ,lstu""'U, 's; "imi<" din ce () li"" ,I)'u ... ... tI nu ".,..~.p<>ri ... bilit,,,,,,.
n~ Fii"';' ..u .~ Inl'gii

10< ~m. di~tl. 'Cind "" nl)",pU ..... ",101,,1<

2.

t.."""".

tlclnd ..,.~ ~ ~.."- '" /-ro&"",,>"

.fO<!.,.

< .'"

""iN

cJ e I"""bil N fii te-pa<at de Du m""Le\o - <l'ftl rore<tio! 10 propriul 01 nivel nainte """" rore<1. grqoola pe"-",,perii d~ nl,~I"ri. ' Nu ~ pol; pu n . '" .-fi<"'i '.~ ol t Nnction<>.i 1. difuri ~ n i....,'u ri. 'CII" laci ino.I. ""fKll.o t ....bu .. Inuool uo.l ,-.,nial, de joo in ..... 'C iocI <"",1 cJ tfleli in 5J"Ji", \l!\<le """""P"''' de ...... ; .joo.u injeJet, 'In fund. 'poliul" tol alll de li"";l de inle""" ca timpul. 'Am~\to ",ni ni ~ credinje. . "'deYlr~tul fOII .1 oKti401lumi e sli o foIooqti pentru . 1i <lCIn:Ct.I nocrodin... 'Nu ,'ri pul'" ni<iod.tI efe<IeIo fricii tu nsui.. dci tu al fieu l frica ti ani in ce al fkuL 'In .titudine dj - do.tI nu in wnjin'" _ .. -..wni C..... """Jui ti", Do ... crode pe deplin in (n!'!iilI' ....1 "..."" <li .........' El 'Credin!" ptOd""" ..,.,.".._ . . . _jei. ........ de '" poli N <Tul ce ninwni .Itul nu ""...id,,'" odrvhat. "E """,,1.., pentru tint penlru el tu <"Ii m 1.. fieul . ~ Too"' .. pe<teIo friril ... n' ....d"d ,., pentru el .... ~ la ni~ cre;ota" ti. dr - . . nu ... iot.I .Jt.Ioc. "n nUosu" in CO'" qti diopu' Il j~ ... pui credlnjelo 1a a<ftC..-.c. in ~ misu,li i~ ... nl <lCIn:Ct.I1e I"""'Wilt. 'La trien'. f",.lul de odevlir. m;.""",ul u~ O<'e5t ,.jiorIoment:

"""'" J. lde.>a d~ onIinl.It "",",oU care decurge din grqeaLo orif;l"'"


1"'''''

..... deja in n~ .. ri .... dilm", _ . 'f'w, ~rli ce .. ~ 0evU unuL iu ........u. ,.,.. deYin " in ... .,.,i"lI. 'N""';1o unmcabe du<: la aciune .. " ifkatJ. dci .. ptOd""" .... fel lips.l de

'* ......

d"",

""",roia

V I. Il ..

,i. nevoilor

.r:w.fri<o fJu'<l

Iubi .... oI<I""rfi'A oIung4 fria ,


/IIu""; iu~ .... '.;~'.OO"itA nu

1.

mml nu F""'''' invllO un lucru dod nu v .... oi tl n""," ti nu (n!d~. intr-un fd ci ............. de el. 'D.,.i ine>.Dlent1 i" cmol.o lui o..mnouu, lipto c /oof1' evident1 in.,..i lku' .... 'O. lopt. .... difnona .....,tiaj,) din'''' ..... 'lip'" d.I d<- injelos ci !Ho' fi ..... i bine int..., 01 .... "".-.cum dilerit1 decra in <:o",.,ti.. 'Pin.! 10 . """'r .... ""'" c ......,uti(-.I.. llpsit nimic. "Nu au eo.i&lat de-Ioc ~ ~1o .pa' .... ""'i cJnd '" lipo<1l:i tu. 'A<\iOn<'ri poIri"" onIinii neYOilor pe ('. '" () oubilqti. "Lo .indul ei, ~ deplnde

Tu. ca .... "'; 1"""'. nu" poli &J.i <I<clt prin ......... deplin.!, ' NI-

fl;'IA.

..,_i _.. " "


"

.o.n ....... jrid. _ _


u"""IKt ~ JI

>N~"";"""".!

Willl.m.1
~._

'crodr

aoLo " ,..; ft ~btt. "N~ Du<nroUrU I""'~ ~~ ......!ia ..,....u, ;... credinlol o<R6Io .." d,"",1 Lui.

c.pito/ull

SrMNIrICArlA MIRACOUWR
VII. I)i .. onjunll~ im pul.urilo. mir... ulo.o ~

L l\:,ttf'Iilo ",10 dmo..oon.te....,....,.1 cu o poIturi ~ impul. ... rit.. ... i.'""""'-. fkModu.i cli6tiLI ~Iiu ..... ...... 'C""fun. d ..... impuburilor mi ...... _ CU impuburilr ~ ~ O di>toaiu .... pt,<+", ...11 ~mpuburilo- ltticoo .... nI impuburi mi . .....
_ din;.... grq>t. "l"oot,l

......... J.o ""'" m .... rrient d<jo fi ""'" !le I~ deoeori. ' Am lpu' .... .........Ii> ~ ""P"'ri~ it,l J.o ""..".. Fiilor lui 0., .......- . . dd n .. 1ftbWf '" oimli _ . In r"'>:ft'>101 ~~ ..... t.li. '0.0 m moi ...,blir>IIt ....
_oii>. poltri~~ in 1'rl'&m\oO C:-lOIului 1.1 ... 'Am o""t pijI .... U>nUfeK rolul >'MIr In ~"" Ilr' .... U ... pn.> .........~ ..u ...,bol"'" ou. 'fncrr., .... 1"" ocdqIluau cu .01 t,lu. ' AIn subIirUt d ----Ii> nu ~ O ",.oq;e poltri,.;t,I LI od..".. ...... dotorit,l qolit.lii noMt", m.""'... 'CiIi~1 diN", pIIIl'" "",1 t,lrou.i ~ "'.. implid insi

"'1.

rtnreo ..r,b.1.I ,;". fkirwJ

V.... 1 1 ..

Du .......uu. 'I .....,ru <1. 8~ o lOOt" o ""8"'" de Si ...... 'N~_ do. Si .... d_ LI il ... i~ in limp "" n>rWI ..,. ~I i , 0<1"", elibo-ro..,. de ~. 'Nu ....""'gl "NW <1 '" l"'Ii port.> i" ~ 1.> Dum ............ u

1. 1'\0,.. 1 lui Dum ........... . 1 f""t ""'" oi =",.j . . e bun. Iru""", fi si';nt. 'N" "it. O" . 'I.. t.;"" I.. i Dum"" ...... ~ n",' oiU "' .., moi '''rri. "", .. n pi< prin ' .... " la altul <.\ci "iriu",,, ~ de i l.b,. 11i l"'Ii loIc"! t"'I",1 ",,1 m.i b, ,,,, Iju,.indu .", de . 1 la IJI)!i,,, P<1'" 'J'iiei tat. ... dob.indi oJ""Jta'~ .iziu"". de ..... O<'hiul ~,;., .. te inc"l"bil. A ,wJIIo'" I.d ..ta. singu .. u,iIi ... ", o<I ....., ... J. 'rupulu!. ). F...,te ... " O form.I de viriu .... dj~U. 'f"nteuilo-Ik <>ri<+ fd ....." ditlon;uni pmtru <l Implid intQtde.l ..... den.>tu . . .... .-. C1tpIiri piM t.o i",.I,~. 'A<1;"nit. ~ durg din d_uni turn II ......>I.......,~ tNC;ilr aIor "" .... tI'u '" 1"". 'F......w ~oincftC'."' ....... ""'t..........Il...... "",<ivi. uno<"""'; f.~. "o.n.1u .... ..a ..,.1,..... in ~ Id.".-ei 1'"'''''" d..,ru<\1v. "F""",,;11e "'"' un mijlo< do-<> 1__ """",pllaloc:" ~ """,,", N ob!ii pu.c:r... d on ele. 'l>o. <IetI ~ ~ MO<'i.o.,1 f.loc:, .... t. poi ,_ ..,.Ie d~, flE"'tru t, ...... ""Iii <rezi in "" 1...... "D.o<;1 <>ftri mi, """",. ~ ... fi 1. kl de"", rred"'l0 i" .t... '"Il";" ,..vi""",ni "'le va .... '11.... alunci <Tl'd "'1oi> ..,I .. i Q' pr1mct" 'e rni."",~ .. 1. " F.n' e,iile <kvin pri .... 1'" m.hu.' .. corKl<!",1 rompklt ",tislklt",.1 ",,,Ii'ljii le d""inc ...... id,,,,, 1' .... Iu' '" dJ. cit ~ ",lui ", primo.'l"'. "R".tltal~a '" .f'"rd.- p ri" u~url""" (.", pfOd .. > ti,.n"'. "CI I rlmlne 1'" '''Ia p1m5n'ului pin.! fi un ling .. ,

II f"lii Ui rrin """0 " .............

''''p

""".",

O oboo-d ..... m.oi d ilt.l 1 1 Dum ...._ Insu~ 'Nu 1. ~ in!o'if.pt .... .. ro.cep 10>\1... "' .........,.. p.ti Ibl O l""P'i", ._.... dd _ 1 tii .. n oonIurwJ. II"" '" frica. i.1. ape1ien11 ,'a fi ....i doogrob.l Iro ......,id dodt t..a'i/kl. 'Vinde<:....... in fiNJ. ~ d~ la Du~""". "M;j~"' 11 ...~plicl .. ...,t , ' 'OroU>n.>l ...",,,I'j;' il; po.otc do.vI l.. i lin .. linii.!.. d .. - I"'ntru I O atinge _ ai ....".... do mqw..c...

!'?'i

,,,,,,1 ""

_rob-o .liOOr...... ta n .. ~ Ikplin.l . ''O..1'lina ""'. b;t; ... . nimii c u"i

rulobir<.-tJV .1 ""lor CU mintea dj,pusJ II mj.~Ie. ~ e un ru .. "" .nt"""' ..... mintii. "'",1.1 ;",.It.",. Implkl atenl" ti 'ludiu i.1 .. " anum,' "j,~. 'U"",", poI"i Ik "",1 tl .. i...100 ....tui cu" .. ~ p" " mult 1'" _ -tiuni initial< (a ... .... _ ...." ",udiu aln\t. 'V..; .,.,," ror."Oioe "" e le ti c. ~'iJ"'. ' FI'I ....... poi foi Ikv!i prN l""f'Ii"""' ... , de ale ~ u.......u ca .., Ir fu.

lo!ot>tII
oi

,,,,zj ci_. dm',.. impli<'.ojJile el"". ~ ... v. da .mploon: ....1..,.

romI"""i~.

'S!udiind _

..... iuni initille in.;.\.,...,;"""P"

riu. ,. E . - "" o boZI ooIidl don aULa oonIu.i<-i clint'" lrid ti ,....

"

C.pltolull

SEPARAREA l lsr"lR EA

1. EJ,.'iNleIN e un ospcct du",,,.&;" ... fund_"l .... <OI'" Du"""' ...... 1 do' Fiului s.u. 'In ~..... Du"""' ..... s-a ...."'" La . Cl'911i" lui fi \0-.0 1Mu1b. ~ Voinl iubi.""", de-. <fU. ' AI "'"' ......1 nu numoi in 1OI01l"!e; oi .... ~'" fi perlt. 'Nu oitll &01 In ,...., 'O.otori'J ucmlnIrii tole <li Creolonll t.lu, qli ~.tor, 'N1cI .. n rupil d,...1 lui Du""",,,,,, nu iti f'O"'"' pierde .K"N~J ~'p.><i"le dd /..,. PIri" i"I"1I.anlol din ", ,, fie<"", liu, da. O f'O"!e ~....:on.... pu",..I1OO' prt:Jiortnd . ' Folosi",. """""'""P'nUlOO'" ... tindcril ,,",u proirqi.o..", kx cind aui ci 6ist1 om goI ..u o lipllol in , ......... u'" aui el o poli umpk cu propriiIr ..... id'; in 10< de adevAr. 'A<tiI ~ iml'li<a u"",lDrii p;>I; 'M.oi lnlll.~.rl CI cr. O'NO Du"""'..... f'O"" ~ tmlmN' de ...... prio 1.1 minte. "In oi dolln,1nd. """'"' d penectul p<tr li fAcu' im~ .. u de6riont. "In .Ilrfiln.1nd, anI ~l poi d~""'1iiI< lui Du""",_ ildwiv pe lfW Inoufl. ''In ,,1 . ind.. cnm d ... poi .......... tint ti d Iioo lti '""... dirije' p<Oprio .. C1'O",it. 1. ",,"re diswnlunl a>n'Ial<' iluslreoz.l cr ~ ~o de fapt In procrsul de de .d~"""in /rid". '1nalnlede.."... r...., n u I t>l$U1 n1mk din '<>ore _~ ti nlcl ;o<Um nu 0;"'1 de fopt. >ror <'e' ""'al Du", .... "", 1.. -..mln.I. EJ,.tindc ..... dupl C\>m ., In''''plinde Du"""',....." ";mil..1 .'.Jh>d.h In",rioo ... ~i'" de copiii lui Dum ..."", do! la EI. ' Ade,J.a"'; ... rIIoi "llun,rid. 'Un luau la /01 d. 0<1",1,.1 ",feritor Lo Fiu. d' i la Totl. 'In ............. """\io1 include .tll m.",. Fiul .. i de d~ Du""""uu, dl ti e"""ii" Fiul ui dnd mln ... lu i e vindcc.ttl. 'A5t> ""'" ~ro ..... Aulul de d'''' Dum ....""'" cu liberul .rbitru. dci IOOIiI mO\io1lubi"",,,, e dati libt-r. inOMi Iinio continui. in ea ... toal<' ..opoctelr ounO dc ~ ."..

nu ~ &.;.io., pe.uj>li< " t i. 'C~ V02i m viw ro'" _ ",~I. 'Bibl.. 8"'" a dzu. _pr~ lui Ad ..... fi nidiotri nu .. 11<1' ~ La lui 'I.u..- nu O OVU, nc.I apf'rionj.l ..,..; dqrrpt.Iri .... ~ $lobolr. 'O _" ..... ~ ~ e impooibill cit rimp -.linui SI "'................ SI """,o;; ~L 'Si ~ ~i !ne' in Iino ""~IN .... olin<lr, <WOI o.... otins fi Du""""au La lfW Spiritul. "In rHli .. lt, e ~u .... opiUJ'M'. dci bDotruI .orbitru ~ d~ "'" It bucuri adnd <'e e pniKt. 1. La unN urmri, ""'ti frica .. ~_ La Iundio"""'toLa 1"'<'1'Iit ~t.I ci oi ""poei"IN ... uzurpi I"'''''''~ lui Du""""ON. 'Fi ........ nici nu poi ti nici nu .i .... In ...... Ilol ., loci. ~.t.I b.u.o "",I~ pe c~'" poi ""'fi SI oe.p; de fricl. 'E ., ""'titl prik>juit.l de laplul d K<"eJ'II "pli",~ CI'" ili pmnll<' Ilol "",Ii,~,i d ~ile ,ale nu...,.u 1"'1* cu' de fopt ni<iodoli. ' Adom. pu ou' ,V,," <."O:jmaruri .bla dupl '" <hul asup lui """'nul S""', 'Inel .. a~ bruoc lumi .... in timp"" <inevo ne un vlo ing .... ik>i". el """le' inle<pn>ta lnil .. llumi.... m.lfi CI rorte v .... lul fi .. poole' ingrozi de e. 'C.ind .. 0nII0I. lumi .... e ~t.I WO\'Ct ea oIiM."",,,, de v;,. elru;" nu li .... i <>nU INli ..... 'Eliber."", ~ nu depin<W de itlm!. -Cu ~.... lu............... nu numoi d "" 1"", Iibo-r. ei iti ti tI do. ci
"p""" insi ci un tomn

,,,,tim

' ' <etI<

<Jli liber.

S.

J'i''''''''

.1_.
poet

...,.'0 ........

M i,"""''''i nu ii ..... ( f minduni poi Joi ani. dci .. "","te ...... d<a pe ...... "" ..,.,...J ..... rin\l. 'EI nu fooerdiolin<t>i ......, pc ,uPli ilo " ... '5inpIn lui sriP e SI disting.! n~ - . . ". .... de a ron., ti ~ .... dc oI... 'U_ mi.~ pol'" porl ....i ..... ri dodl 'AtninIrtiO-ti lnsIo primul prindp;u .o] - . . ; cun; miro<olo" nu .01., 01..... dlJlcult.itlI. 1n ..... li ..l<'. <1Ii tot.oI ..... """ de '<>ole oP""'ii" Up$<'i de iubi.... pot """i din Plrt~. to ti de La .I,ii. de 10 lfW la olIII M" de la "Ilii la ti ..... "P.K"N e un ribu' Iw, ..... 'N .. ., poi gioi in ./1. "Iloolo e" fotmll de . J ul ..... ""terioo.1. ''s.!n.i ..",

'''<'efi<!;>

Inrerioo.l. " E. ill pennlle'" .Imii ...... lburAt de II"", Iubirii din ./a,l fi .op.tbil prin o"I!pl."" mjracolelOO'. 0.\ ~,,; rondili. ile cr decurg d in li,.. lublril\n ollii .

.~

).

G<ldiN Edtonulul _ .... rondi]i.t de diNinle de I<'pt .... _ . 1000 ., IUte _~ In <OI ....... er .......,.. de nimic. 'Cind ......I.. eiuni" joIrpdui-, lOt <'e' ....it Adam" .... ' - " l r. 'Nu 1Idou..... ~ui SI ani cr nu" -"lrM. doc.Ii nu cum,.. CfO'.rl ...

'_mir>-

1.

olcsi'"

<'<ViI. "TOI ttNdfv,lrul f'O""

SI dispo,llite... ''''''''te n'Mi d;p; ..., dci

I'bfi f_ orioo Iii m'. "TI...........I oi foci li..... oplicat d m;.oooIoIoo ......1 UiMdui......, " "";VftM". 'Nu ~ <'<ViI "" ... pot r .... du nu pol li "'y~ in opirituI ~ Mu al fn<ii. 'Cind tK /ric.a de <'eVa, ii pu_ de .. ~ f_ .Iu. 'Atnin~ d, unde 1i.. ..,Jm., -.10 iti _ ti _.o."Tu

/1. _ . .

minrnit:"

.ocl<."."i

C!pilaiul2 SEPARARE,1 llSP,(IREA cre.i n '" ap"","",i ca ~~ !i..,. lriel,. .p""'''~i gre;'. 'i .'und, ,,!<'!eg,,"'" 1. va 'p""'" grei ' n mod inevit.bil ~ in""'lrandu .~ "",te g.'indurile cu puto", eg.il. i~ v. di,truge pace' n mod ine>'i,.b;/. '1atli de "" .. ~ .... in Aibli. de _p""'" tu; Dumne""" c,'" ntrece ori", pri",pero-. "E o1""'" Col'" nu poato fi 'ulburaU de niciun fel d@ g~li. "C'id c. pKila",a .1 .... t. ar"",. Ofjc~rui lu<ru nedu""",,,,ieoc. "la, cum trebuie lolooiti nega"'"', " Nu e f<>Iosit~ 01 ascundJ c; 01 rort~ze g"'l".I . "Aducind t. lum;n~ toati g _ I .... o rorecteaz.i .utomat. clei gree.la!i ntunericul oun ' acelai lucru. l. Nega"'. od",,1,.U" un putemk me<:.nism de proIecti<. 'Poli i ,rebu,e oi negi orice conving.re c.i gr,-~.l.o \i poa'" f...., v",un rlu. 'Gomul """".. de negare nu "O t~;nui",. c; o ro<'lie. 'De e. depi<>de minte.> la rore.:il, 'Neg.",. ~hi. un I"'tomic mecanism d. arJ r.", a odev~rului, dar nega"" ode,.. ~rului dure 1. c""tie 1I"-"tl'iI _ 1. ~ile ""lui. ofn .Iujba minlii ~ nega"'" g1"O<I ii .li""",.1 mintea ,i ""bbilq'" li"" .... 'o. de voinll, ' Cind voinj.l. lib<rl cu odcvJTO'. nu poa'o c"'" gn.-it. cJ<,-i """''''''''Ite numai .devJrul ). I'o!i apAr. att ad""~rul ct i g1"O<.la. 'Mijl""""'" ""nt mai u~ de in",/eo od.,~ "",.i ... bili, fe,m va l""re. obiectivului. ' Problema e" i~i 1. u 'f""",,,, i arJr~ propria """"",,1, i face """ au tom." ' AdevJ .. ,do in'rebJ.ri ,un!: din re ji fad o cornoo,J i cit~. mult tii la ron>oara .. ? 'Od .. ~ "" in",,!i 01 jii"",t dea.:este ntrebJ.ri i oi le induri n tot ce f.cL \"Oi n"mpina I"'ji"" difirult~ji 1. cla,ific."", mijloarelor, '!I.fijloacele /i .t.u la dispozitie oricind le ceri , 'I'o\i """""",isi 'imp ins.! dac~ nu prelun!\'--ti U, ",., """" pa .. 'O "",,,,,,t.. ,,, """,:U I va -'CU,t. irIm'>/.'n""r.bil. . !oMi...,. e .ingurul meconsm de 'rJ"'" care nu poate fi 1010i, di .. ructiv, pen'ru c.i nu e un !I'IOCiIru.m flru, de ,ine, 'Pri~pi"1 Ispol;';; a fool Kliv cu m ult inain", de n<'CI""ul '-'f:'*irii. 'P'incipiul er. iubirea.. iar bpol$i", f,,"t un "'" d~ iubi",. Actel" nu au ro<t """"",re inainte do "para ... , c.k nu ""ista credinfa n spajiu i timp. ' Num.i dupA s,. croi' pl.null.p~lrii i al conditiilo' """'. mplinirii ei. ' A fool ",,,..,.., atunci de un """,ani.m de aprare .i, de splendid, inci, .. nu poa'~ fi folosit grqi~ d",i pute. fi retu .. \. r~du>ul in~ nu il poate ptcl""" in".., .rm~ de.ta<. .". fiind c~,actm.tic~ "",,,,"'laltu< """'.ni.m< de .p~,.re. -'r'poI~i"'. d""ine ..!Iei singurul mecani.m d. apoi ..", ca", nu e o .. bie cu doul Ili uri , '1;a poa'o numai ,ind,-"C~ ~ bp.l;rea. ;"'orporaU;n """'infa .pajio--tempo,.ll pentru pu,,", o limiU tocmai 1. tlt'fi'Si'."'a a.:esl<ri c,-.,dinje ~ in ultiml ins'anll, pentru I>:;"i nvija""" 'l'rJi"" " lecti. fina]j. '1m'll''''' '''sJi, ...""""'. ci_lor in CoI",.ro loc, e tempo'.'}. 'CapKi'.'ea

1II. AII..... llui Du .."","

v."''''''.

""'gJ

"""i\.

"",,-..se,

v.

d .... indl' nu .ro nicio v.loare c.ind .rnimb.o",. nu mai .. te ,..,.",. ..,1. 'Coi ~ c",.1Ori nu.u nimic de invta\. '1'oli n'll. 01 ili imbun.it.ileli pen:epiile i poji deveni un ",ud"", tol mai bun. 'Voi ajunge ... tfel n ororo ,ot mai .tfin< cu fii~ da, fiimN insiii" <> """"1" periU $1 p<'ff1ju""a nu cu"",,>te g.ode. "",Ito",. are m",1es doa, .tita timp ci , e , isti <> credin/-i m d"""-"'iri. 6. E""lulia e un procH n CiI'" po.ri oi t....a de 1. un grad 1. urml torul, ~ind noin'e, li corectezi Mii " t i anterior, 'De la pl, e un proces de r.einjeies in termeni h'mpor.l~ clei te intorci inap<>i pe mlsu'l ce ."" ....., . 'l'pAi",. e ptO'd",,1 prin ""re te poji elibe,a d. h'erut pe mbu,.1 .., nainte.;' 'l:>eMicindu.i 1I""t"1ile trecute. ea '" ",-"lete de ........ oi<> d .... teven; ""'''''' '''''pra fiec.irui p"" flr 01 i .... interi I"'nctul do n,,,,,,,,,,,,, 'In acesI ...... lspli"'. "'-""'Omioete timp, da, - c~ mirorolulin .Iujba drui puoJ - ea nu 11 desfiinjNZI. 'Cit e"""';" de IsrJ,i"" e """"'" i d" 'imp, 'lspoli,.,a insi. c. plan lT1<hei<>~ .re " und ",t.j;e CU timpul. 'POnl 1. nc-heie...,. 1sp.ri~ dif.ritele ei f.ze .. "'" desU,u" m 'imp, d., lspli",~ in''''''g stii, c.pAlul timpului. "'In """t punct "'" rons!rui! I"'n"'. de nt"""",,,,. 1. Isp.lli ...~ ..te un .ng.ja""-"1t toI.l. 'roate" m.i ....,.,;".i CU p\<'" de",.. " g~aLl pe <.0""0 fA<:, n' ... un fel .. u .ltul.lO\i Fiii "I"'rati oi lui Dumnezeu. 'Iii vine f"-'U 01 crezi c.i o .plra", '" nu poate at..,. e """ mai buni .pAra .... 'I.U '" i" ... rnnI _ce; bln.i "'" moteni pl' ...mlul-. 'Vo, pune .t.i~,., pe ,1 ti' .... lmente, d.torU pul<'rii Iof. 'O .plra ... n doul """,uri ~ .labJ din fi ... tocmol p""lru el'''' dooJ ~uri poate fi int""rs1, pe ~tepta'e, impotriv. ta. ' Area.ti p0sibilitate nu poatr 6 """,roI.U d,d' de m;,aroIo. 'Mi, oroIul intoor"" .poI..",. l'rJlirii 'p'" prote<ia" <NIl, ia, tu. de,...und tol mai OO'Oli~ ti a.umi .. Ien'ul r,,,,,,,, d .... i pe .Itii. CUno5Ci<>du_re ot~t CiI fra]<" ciI i CiJ Fiu.

'P'"

,i

p""'*'

'.u"

"'1""'"

III. AIt.rul lui Dumneuu


t,

f.,.,

bpl,i",. poa'" fi .=rt.l~ rl tine numol prin degaja",. luminii ]juntri..,. 'Din m"""",'ul ..,parlriL mec.nismele de au fos' fol""'te op'",,!'!' exclusiv 01 'pe'. d. t.plli .... fi.. de ''''''''. oi """'linl .lepa'''-'''' A"" "" vt>iIe, in g"""ral.~." nVOie d .... prolejo trupul. 'Numeroasele lantezii ''''Mti in co'" "" angajeaz.l minjile iau ""1'.'" din """ving""" distorsionoll el trupul poa'e fi fol""i, ca mijloc de-, obin< _i.pl$ire-. 'J>erc.,pe"" trupului CiI templu e num.i primul pa. in corecta", ""'tei di"""iuni, clei nu i modi/id

.pl" '"

"

deci!

';nll. '0.. urmJt<>ruJ pur ",.1 ......,. .oi un templu nu rn~m AooJ.... lui ofiniftW.oU n .lt.",1 din ;,,,~. n ;Urui cJ.ruIo ... rldic.t oIru<1 ..... 'J\'ftOtI.I1 po OI""""" ( t u _ r un indiciu.1 fri(;; de I~", ;.1 faptului ci n.. ~ dispus"" .;unii pjn.IlI al .... " Adrvl .... lrumuorfrl _plul ..i nu ... fIO'te - . . .... od\iul ftdc. " Vede",. lpilitua!J. pode .111 paN, n.. po.o'" vedea ",ruct.... ~ .. t de ..... fiind" .izi....., perfo.ct.l. ''Do. po.ote >'NN .11."'1 .... ~ <l.onlO"'. l. !'mI", .wplin.ll'fic.odt.o"" I'MifN;';'''' locul in centrul.I ... rului Lluntrlc. und< d .. f..,. oep.o ..",. ~i reintreg"1'" mlntu. :"".

<>,......,.'Eoo ...... _Itd l.~reo in termeni lizici~ ... MpII'

,,!It"""".

embll.
)..

1111<'1 "',,"rlril mint e ri in .,lne.. I>iU 1. frlcl. <1 friu nu e~i,t . ' Atit ... por....... cit frica Ounl <reolii yqite "" t...-bu'e daU"". p<nlru ,,-of..,. templul fi deschide aliatul 0.1 prl"""'''''' 1'f'lII",", ' A,;Io oind.d ..".,."'. punind n ti ..... ing .... apoi ", de , 0>01<' gJnduril<' separlrii " flcind .. ,. P'". ft 11'... 1 ........

,i

pt'1'I''''

,. Copiii lui Dum""...... au d..-plullo rnnfonul ptr!t C'1e vi .... dinlr... intTede-re perlKtl. 'Pin.! nu o ~ p" are..u. .. !roieIC ti ~ i _ ~lr...1e putori F'" '.......,Iri Inuli'" dN-1i'pori <'OIIlanul !'rin ~ rwpotrivi ... "devl._l mijloc ino.I fumi>,o. dcioo .. nu Implicl niciun .ro.. din 1'1..... 100-. 'top.l_ tiI'N' ","UNI oU. e.re """;Ulnchinot 10 .1"Nllu; Dum...,eu. d.toriu nlorii .IIONlul'" ...... -II. /oo.t "",.1 porfKl ti ""'"'" pr deplin oi prrfiu ..... 'Du"""" .... ti C're<>ilile Lui ... nl ntru totul in'erdc-pcndcn~ . 'II depinde de d te.... ~a' porfKle. '1.0-. <1.1 1'"<'" Lui oi nu fie lulbu,.", ti .tn.I,ile. 'Dt eale ori le t<ml ~Ij .m~gil ti mlnle. 1. nu I""',r..,rvi Spiritului Sfint. "1...... le lKe oi flJmlru;qli relullndu-ii r"ine. re. <le toale zI "'le. "Dum""...... Se olml~ .inKur fiTI Fiii Lul iar e; .., ,i ml .inguri 11.1 El. "EI Itf'bule oi in,tl~ ~ vadllu""'. c. mijlo< de vi!\ll"".", ""1"'.~rii. ''1"",,1''' .,.1. garanli. ci. n cel. din urm.l.. "" ",u,1.

Cf'eo""'' '

m_1

r'" p""'"

A'<'P'<''''" l.plJlril de <It ... 6ra,,,, e door" d>eoti...... de limp. liboefuo",. de voinlJ d.tori'" ino1.'ilM>iJ'!Jlil dKiI... fI~. nu o mnlr.azicr de f.pI. 'roIi .mI.... iii et; in JI.... de pro<rMlinlri .............. 01... nu Ir poli ~ cu rolul de CI'NI..... I Uu. c.~. fI"'llimillPlr aP"<itll,i tolr ~

'Ooti ut. I'O"te J'I- 0.1 """lrnic"

IV V1n ...... I'N~. rli!>e ..... de .... LI lric. .


~ nd"'f'Uim acu ... atmi.o asupr. vindo<drii. 'Mirom/ul r mijlocul loMirN e prind"'ul iii .-indeate,o .......zuJIO'ut ." ....... de .un ml"- de vindooc".... ...... mN combina ~ dou.to aniino ... 1e.~III L 'V....s.a... .... o un mirO<Ol 'topItI _ _ .. u ".;, ....... , fJn.ot _, un ........Jiu ......... tip de vindtare un rezullO'. 'Genul de ~II 10 "'.. ..,.pIicI ~ e itdtvant. >rOOLI vlrIdeco",....... in """'11. .tibn... de ""'II frico . ...... IN o ntreprinde. '" i"...~ nu poli ~ cuprins de frid. 'Nu ni<'1egi vinde"'",. d;" aUD P"'I"Wi ..10 frld . Z- Un p.os m.;.:.. n pLonull'f>illrii r <ko/arere. grqo:,lii 10 1""'0 ni ".Iuri"'. 'Boalo -SOl' .mln'",,~ _. ",zuIUNI confude; de ni""lun. da I"""'upune ntokl","una """,ini-" el un nl",,1 po.o'. fi ofK1., net._.bil do <'I! nu ~ la un all"t. ' Am deof>'" mi,ocoI CiI despre un mijloc do. <Ote<1a ronfun. <le nl""lur!. cld 1""1< erori'" trebule<'OfMOle 10 nl ... lullo CI",.u loc. 'Numai mintea c.o~LI de gretNLIo. 'frupul poale acioono grqil do.or c.o ..,..;ie 10 "gndi... ",""U. 'TNpul nu poa .. CTN. i.. d po.ote -oS,..u l'ur.dAmenulI - ptOd ..... IOole oimptuo..1< firia<. 'Bo.olo fWdo .."....inll in\l n ....p..1n,"'aga <1_ ..... ....,. lkul ..... p....,~ pr ...... In.. <li ~ocor-il.a .. ~In .... tm.p"ea... mln'" nu "poa" <'I)nlroi.Jo. g>qNLI po.ote lUI dou.to Ior-me: P"Ii oi "",zi el minIeo. poa .. "", grqil in trup ...., OI trupul po.ote """ ~ in mint... -cind .., In(l!'lewe d min .... singuNI ni

t.

...t.....w. deYino~ drq>lul intoWroobil.l. ..-...... n'" 1.0 du....., po..


Ir

<rN

srt1'1. 'O YOinI~ inc.Il"l"U ~~ '" oil\ul<~. 10 limi ..

6 ridit..... d., nu fi f',~ limlu,. 'J>m.i Lo u""", 6o<-.... 1nttpo '" - : u _... oricll de v~ el' ....... 0.1 v.~ o ale .....1 buni. ~ "", ... ,1 cor """, ... 1'" mai t.-rmJ.. -:uno.tlffN iK'6Iui 1 ...... de1Il... un r'"'''' de cotilur'. 'In >Ie din u""", NI ~"'" .ririh 11, .LIobi!\ll oimult.n n ;"veotil ;" vlzul Iiok. 'tnvnti ....

"'''''''1'''

lIo,..,..nll in rele do..I ni""luri d. P""-""i'ile .. ""Im ... <1. rt'fIull CI un """nkt. "'" <1 .........1 """1. '"0., "'Lul' ul. 1. (,,1 <1. ""n e. Dum"" ... u. . V'-'<le ..... p;ritu.11 pur li simplu nu po.ote'" ..,II g,*l; li < utl 0.1 vadi num.1 I'Mi ",. >r"",. ",Iuiiile p" c.... 1e aull ""hiul ~.Ic .. di!olvl. ' VN"", piri'u,'" .. uilll!\i\unlru iii ...... ~ .. i.....,jiat (1.II.rul I f<IIII prof.... ~ d ttf'bule rop.o'" fi """"it. ."", . It <OnfIienll de .plr.1'N buni.,. e. '''''''' """'" I""U, <ddal.... privetbr. dincolo de ,,..II, .~ adev". 'o.toriUi ti... wWunU ... NI pure ... inte, In oIuj!>. ft. ' At-ta '--"bilq.. pu....,. mlnlil fi '" 1_ tol .....1 \nca~1I U toIeft.... am.i ... ~...... U>1nd el nu 1_ dodt u acumu"' ... du~ Inutil.!. 'Prin U""'""'. m;"IN deYme tol ....,; """;biI.! Lo re .. ~ ron.id....1 .ltW.ou "';'-"""'Ie .lcnlOle 10 propriul ei <'01110<1.

P""'.

""Ne

_t

"""'in"

......

0 """"""

Cop<'toM 1 smtRAR[A II$PIR[A

",,1 de """'1;". nu ~.., d'nrok> de ~~ n>.l}t ~u mai _ _ o.l oiW 10< n;.oun,,1 dlnt"' ...... """1 Ilpuri de ....1,,01.. , J. Num.ol min",. <k1 'Plril,,1 lot! """.1 <kjo. ia, lrupul e un i .... ru"""'l de invll'" pentru min",. ' lnotru""",l";" desI;""t. Onvl\.iril nu >unt J...';I in .IIV. 'Scnpul k" e "",", ~ ....... l.ociIi_ ti ind\ol"'~. 'Cel .... i ....... ,.lu 1'" " .... 111"""., l.ore O lntrt'buin\oll<' ........ tI. unulln>lru.......,t de invl\oll<' .. -U de-. n.. /<>ciI,I. ind_ "'~ 'EI nu ''''. in 1Inr, Inlrod...,.. &rqeli de in,.I\oII<' ~,. 'TrupuL <1.1 .. 1 ....... """""- 1m",,~ In"uInr<obibti_ 'N I~i l.I p<IO'ibilit.o .... UM inlrt'buinLlri no dou.I UillUri. 'Nu """Iru <.1 lrupul .. fi un mir"""" d """'ru <1 nu ... """~ in 1Inr. l.I ~rriJiri ,rqI~. 'Trupul do.or!.ce porte din apo-rim'" t.o In Iu ..... filid. ... ptttudiniie lui pol A, ti _ ~~ ,.,~~ .._ "Cu \0,0.., - . . .. op"",1'" tmpoo.ibII ... I Je ""'11" a~ in 1"""", ~ ' ~ <li! o loc Je ~ inl .... /om'I.I de nosa ... .w.:...t>;1 M ........,.;~. cuvlntul 0........,;,,,,,,0 nu ~ <Ied, ci nu .. """,""r'" r"""i<"rl min .... noglnd .......... uJul. ''Ooel rwp Keot"1""" pu,ml minlll. ..... dNpo!l1v.l pu, ..... in-

<"'.

V. Fun<llo flcl10rulul d" ml cole


1. hin", a fklitorii d.o mi,amIe ... fie p1'Ol\Jli~ '" fI in."'J'rind1 IuncUo in .....astI IUIM. ~ eomtiol oi in\eleap 1'" ~irt frica d.o 011' Altfd U,I'" '" dra .... m;,. pat nulri cawlnern d 0Iibr1'.. _ edo! f.pt inlftnnl",,,,, omtlv1flPll'''' cIejo Io.rs .~It.L ' ",,,,,,,01.1 pen:ep\ir ,rqlU ........, LI .lndul fi,. din """........ c.l d.u ...... ~'" Umita 10. trup. 'N.t.o .... d .........a frii .... ~ <:1 min"", iti 1""'''' f_ riu"; ;",qi. 'Nici ...... d~ - ' " ~ nu .1<' injtO'leo, dt:i ~ ~"' .... mintii nu ... iola in .... 'Ru"" li Il.

1"'"""""

mu...

1"'-"""

...

""'id.

nderi<i''''

1'" c.o ...... 1I<'<'tpI <o lt'ItW'dii Lo boii'" lruP"'fll""nt l'1fonnul.lri ... principoilor ....,Iii. 'A<e>t.o ..... primul 1'"'" In crNin\ol ci 'ru",,11ti f.ce propri.o _II, ' Al <Ioi~. p.o> 5rq1' ., 1n<erc.l,... <k-.o-I ,ind. prin .gen~ _1Ori. 'O.r nu "'~ult.l M.ici d 1oIu.I",. u,..,. tkI d~ ',en~ in ocopuri >r<rtI"" ar ~ djun.l"" .... 'Unoori, """Lo.", dcolul.,l pul'" ....1'.. minl'i o.l {~ individul respectiv ",mpor.. 1~lbil 1 '['Itirii. 'In"""", <a .. p<toOle fi nte .... ptl IuIooI",. unul ~<... de <t>ml'f"J'"'is pentru trup li mln"', in c.", un IIK'TU din .1.,l e !n",""'~ tempo'"', cu C'I'IOdin\ol ci 1""'" ,i vl~, 'i .... 1"-"''''' <1 o IM..""if",.",. IrIcIl. ultimul cu min",....."'''''''.. >ou bol .... I. "EI lucru an' ii 1"'<'1\' .i~lo 1'" su~t de;.. intr.., .t.", .llbiU d .. Irld, 'D.d >unl . 'PUli p",ma'ur 1. un mirarol, po> ..... ii opun- ""nk., ~"'Ol' ri ...~ 0.1 .... in,,Impie c1nd 1"""'1'11. tl "U .... U o .,.lmi, c,,-'<l in!. <1 mirarok'" "uni nl,lroI-

"" ... m~......"., ...

..,.,..,1 1""" e <> ~ mul' ....1butt.I ~I _1ormI d.o confu.. n... de ni...luti. dd Introel""" ~ LI nivelul F"'fe!;;. ' E ........1 s.I iti otnInlqli d "" .... i mi".,... po.o"" s.I """.... ia. toreCl.1 fI'''' loNl Lo nivelul pndiriL '1'mtru mplilia o afirrN!W antterio&r-' opiritul e pnftKt ....,. i. do! ~ nu a", _ _ <lor <"'""1"'. 'Trupul nu ",!oU deci. CiI ",",ru"""" de invl~ p""ru min .... - AcnI; In>Inunrnt de invl~ nu .... "'pu"" S~ proprii. dd .... 1""''' aH. " E......;dmt otunci, do .,""',. optiaio .... adevl ... ttmniI\ati.... o c.a~!U -......tn.rN mintii '" rmunjtO 10
,.;~

t,_.

",

J.

v.Io.o",. lopl"ri; n" .U In modul In a ","" ~~prlrn.l. 'De fapt. dod e IobtltJ cum ,,,-W;". ,... "" va ""prl .... I... villlbil in modul ",1 mlIl "tiI ",lui", o pti""'ll .. , ' Mt.> 1....... rnnI d. !"",'ru a_i atingf deplln;o rfieKiI.1"'. un ml. oroIl...t>uie ~,ptimo' n,,_un limb.oj 1'" c~", ptimi"""li! 1">"'" ,n",lt'3" I.lrl loci. 'Nu t""".mnl .... ""'.1 ci ~ cel .....1, ... 11 ni"'" de romun"'''' de <O ... ~ in ....... 'el <1 W ....1 nl ....l dr romun"" ... d.. a", e 1n ... '" "w,". 'Tocm.ol ..... u.rn.l<qt< mi.>roIul . ... rid"" n lvel,,1 romunldrii." n,,"'il >boo", prin ",,,,,,,,fie.,... fricii.

~"

,,,,,It

""".mn.I

~ .. util""_ mlnt>i nlr-un mod lipsi' d.. """"" ... u pqi' ""'.""'. 'Mediamen ...... lW<e >un' Ionno de of .......,.o, ~,_ d..:I ti ... frid '" ~ti minlH a ... vindeci - or fi biIV oi nu Mn'Ci 'In..,I f.ptul ci ti ... frid f_ min .... vul""''''11 Lo .,....tii ,rqI". 'S.. p"" I""'~, .runci, ... in!e"W , .....1' v l _...... a", ar puln'" a;W loc ~ din """""", '" es<"""'triomul ti frica ""'rs do! ~u'" """" n nU~ ... r pu .... oi nu poI..npto adevl .. l. Surt.l a vlnd:iril. 'In acele <Ondlti~ e moi bllV oi '" Nu,1 t""'p"O'O' 1'" m..",,,,,,,,,,, de vindec.", fi.la. ckI "" le 1"-'111"-"""1'" g""lt CI pr<>priiie "'"' ""'"III. 'Ci. timp i penOotl ",-",ti"""'tu! vul ..... bltll~liL ... nu \ncI:fod s.I fad mi,....,;", 1. Am "f"'o deja <J ml,.roIel" "'ni e'plt'Sil lle minlil dl.pu"" la mi,oroIe. i.... mln .. di.puol lo mi,...,,,, ' ........ ml\l" mlnle><OOl. 'Cel CU min",. """"'" nici nu I""~m;\""", nid n u ",bHtl"",.z1 miniU lidt"",lui .. u a primi"""lul de mlrocolo:, 'eu ."", .. ....,,' .... a fi """"'fie. miracolul nu .'" """"' '" ~"'P'" mln"" ~ ",lui C!O l pri~. 'De fapt. roolul mir;>CO!ului .. _Lo ",,",,-1 t"N<Iu'" iti min_ .... CQrKt.I. 'Du e -"jiol a fidl""'! de mlrKUle oi fie! In min ..... lui Jn!CU. chIa, ti n""",1 momcnt.on. <~ IIl~1 nu .. A in ,;.1.0", ... ....ubileMdi min .... ron.rtIln altuL . Vlndrdtorul "' .. bizuie P'" proprio lui II.", de I""&Iti", iti ~ ricii",,,,,, in",,1qpN. 'qtI n pn/II al nu .. ot.o_ '" de P""&iti"', ~,I~ mmtij - ' 1 ~. inl . ... mN.

...

<mi""""'''

Cf<'.rule

1.

.''''\1

Jn'ON""

'DKi lnd1n.1liilo .. le ~ "',i"; mi.~ nu Iuno:tio<>uU nom In1>0... inoomnIo d .... Insinu.ol fricA in minbN .. <lO<Kt.I ti """,. ... I.... no a ....11n jot. 'lbo", formele de ""- , ___ "U ... nl mut .... ...1 refu>:ului ~.npt.o ~_ I"""Iru line. 'O.cJ oa<"<lPJ'li ....... ftIi in 1I\bu.lwl'\lnot!i d c,.;.., OU nntJirde ~....,I do.o. c,.; .., ....... _UUI c.I mlnbN <lO<Kt.I ~ Yindeare.
" . ' Asta InoHmn.l d l'\lnot!i c.I mnON e ""sufUI ni.-.l .".,.tot fi d erorile oi le Yinde<"l prin ~. 'Odau .., """"1'ti MI>. min bN .. I""'~ ........, oi vlnda-oo. 'N~ ... i mintii uIo orior poIen!il1 dist.-...:tIY" ,",Ituindu~ l"'''''';le 1"" <nnSlructi"". ~ 1"'1 In pofIu . .a ~ desi"", conlul" de ni...,lurl a altoro. 'M....jul pe are il dIIl atund ~tOra e odev'fUl el minile 10< sunt 1.0 le! de "'><UIfUcti"". iaf '..,. tIU" lot 8"'1ite nu le pol <LIu"". ' Afirmlr>d KftI lucru. eliM.Ni min"'o de ""1'' ' 0 1 ' _ propriului oi inotru""",. de In,'",,,, " o ",ad...:i l.o ....I<.t. oi de studen . i-. T"""' ...... blini.ot din.-. d m.pul nu invo\L du~ fUm Ne; nu CfftW. 'C. 1nsI"".."..t de invl~. nu Iaer <ledt oi il urme..., pe '"'"' ce n"o.l.. <1.0. _ daci ...........at f.1s no ini!iOtivi proprio _ deYine un obMocoI oerioo In c.te. indII';; pe ~ &1" !rftJui'" " faciU",,,,,. 'Numai minbN e apabiLi de lumina .... 'Spiritul" lumlNt dejo.l.u tNpul In sIN e pmo ......... ').I1n_ ire.I i 1""'''' oOd....., trupului pr0pria oi lumn.lre d.od d nu el e ....... in.... lI .. d - . de _ ..t.ocu. 1I1n...~",. 'T"'pullno.I 1""'1< fi al "",l1n\l" " minie a ... " p r i _ din<olode oi. oprt" luminIo. 7. Invl",_ <"Of'eCtivl Incepe inloldoun.J no .pl1tulul fi rdT.B""'. <1"f<I1n1<"i In Y.l.<ulli>;ic. 'Asta m~ frlc.l ~ c~ '" tftni de..,,, ... ili ,f,to. vi .." spiritual. ' Am IIpIJI fNi Inainte el Sp;ritul SUn. nu 1""'1e" vo<LIlV"f<'li" ~ apobil numol oi pr!""_l dlncok> de ele. opre .~"."'o t'~"rii. 'Nu tncOI'" nicio indoioa d .. t.o po<Ite p roduce dlsrnn!ort, d disconfonul nu e .".. II.t,,1 6 ...1 oi j><'''''PIio'i. 'Clr>d 1 .. p."mile SpIritului SUnt oi vadi pn::>f...."'" oJ'oNI,,~ El pri""fle lmediot ti . pre "Mi .... 'Nimic din ce I"'ta'pe El nu po<Ite oi 011"",-.. frlc.l. >rol"" ""uiti din <"Onfl10111' opIrituo. LI" pur ti llimplu analizo. n di .-.,ci.a Cl>fE<iei. 'SI..... de do""""," le m~te doo. I"""' N o te f"","" O>ntientl .,.1 _ de_
'" U ...... ....,......... f'dtonJ~i*_c .. <qkl..,. .... '"""

'Dor. de ........... 00 .lt.o",1 a /col pn::>f....l ...""' .. devine dublu do> per;cus.-.l daci ~M n perc-.pi .
,. Vin<ka_ e (1 .oplitud.u. ure .... den-olta. d .. ~ 'po ..... in.o
limp. N _lemponrL 'CIt persistl timpul nW. .-ori a ......, do> P'''*''1;'. 'Oc:i Yindec.a .... .., ~ pe miII. ia. milo e un mod de o JA I"1'" 1"'1fliu,," oJIu'" chiar d.oc.I ..... (1 poli I"""f'" in line. """,."",100 moi ,*,.~ do> are <"fiI In stare acum ounI d<f><nden'" de timp. Mit. de f.re " ~ moi $l.obJ, unei mull moi puben\ioo iubiri. are nopri""" lotul li In.,....., CU mult orioe for .... de mlLlI'" a .. " p<>II >n<rp< n """' moment. 'Mi"'",," -'>IIoLl .,..,t", min .... ~ In """",1 !imlt.ot in COre I""be A.tinol ...... m. 10. Mii. e un mod de . 1 privi j>< . Itu! de pord ~i .. 6 d"~$it dej.o cu mult .fKIi",,1e .....11"'111n timp. 'Din momen ..... .... " glndl", ...,.....tI. nu po<Ite'" vadi lI piti"'. d. cI<i old" nu If """" . - de miLl. 'Mit. ce I le 1l<Utd1 e it o O<k-."";...,. f4 prulul i "'" nntJir de ljutot. doi fi (1 """"""tt= o faprului d il voli<t"O"pl.l. 'A<tiIe dno.o.ti peq>lij implid foorte do. dependena kII" de timp. 0I'eI'" ... U d mit. ... nC"' in limilele 0CfSI>ej luMI. 'Am >pus mai naIn", d n\llNi1 ......n.!io b_ ..... de timpul 'Mi..... ul - a aprooie ...a.; _ ~ 1"""'" do.o. ,...,IU. >rrebuie ... 1n~ ire.I d. de cite ori """" .... .ru.o<oI ruiva,. ,...,n.,ri .... _111 1""''''' woi amindoi. 'Asta" ......... t\IfECIINU de<>pobivl ~vti 1""1.... oiv.
inbede are nu ero - . 1. 'Ca Inobe..."....- ~in'" in opofiu ,;

vindeca_,,_

""*'",_

1'".",,1

1"""''''

i i."""'"

1'\1"""""

",.1\0''''

.Linia.

_n_

A. Prirw:iplil plale .1. fk.itorilor de mir...,l.

.. f ii<. de ~indea .... ""t'ft". in fin&I. din allU ci ..... <"fiI d;pus 01 --.-pi fl.1 hj"", d 'Ce ..... ochiul fiDc nu UN"''' , . fi nici 1I_t. nu poate 6 <OrfdaU de un in>U\lDIeRt ce 1"""'" fi ""'u' firi<.. 'cM crn:i n ar Iii IIpIJne . .l.<ul lU:k. incetC"lrile IM _ a-d.I '"'" fi d irija" " ' . 'AOevI t.o vLriu .... "nt.u..... cad nu p<>llouporto"" i~""'; prolonoI J"OP'""I .1, .

,..

.-indea_ ""'*" ............

ll. (') Mi.ocoIul d../Un ....... nevoio p"""""plrilot de ordin In"'rior. 'Fiind un intftv.1 de 'imp In of... tipon>l u~ <OnSid~,olii'" obi",ui!. d. timp Ilopoiiu M le ."I;d. 'Cir>d s.\vireti un mlfarot voIa .on," CI atit timpu~ do. tl.po~ul '"' ... ad.pte'" 10 el. 11. (1) E """"ilai 01 laci O dittin<!Ie da.1 in"" ce" "'""'! ti "" e fini'. >rOI."" 100",.", de vindea,.. le ~ pe ~tI roreqio fur>d. ........... a n p"I<>tpio ni .... lurikll". u. O) SI nu ccnfund IIIdodIU mint... <lO<Kt.I a l min ..., incon!cU. 'Oaprooie. _ """"'-rlo e _""" ~ ~ t. orioe fonni de f!1!1Ni" oJtf..t dJ. prin ""'"""" de. vindea. ... 1' ) Mi.....,le"'_o_.~srqrIi ti,,06 ...... re ~ adevl",I~1. "Doa. minIU <lO<Kt.I po<I'" <Orfda ntr-un mod .... re ~ "'.... ~ vtlrl>ind. ""' ...... ,..~ _1< nu ....,aiolen\1 .... LI. 'Efectul lul ....ncI. e SOIuL "Fiind f.irli ""'linu' .... bsunlW.

Cop,h>I~12

SlMIUIU;'\ //SP,(Ili:f.A
o <"''''''U;. 'Nu tioI "".. ",,""re~ .x....r.1l pe IJIoOCiv d n" .1 ..,.1 fatt. 'De "" oIlrta! cu >"OIkreo sWire.> demrnll? 'ExioU ~Id .. <Unfuzio 10 CoIre iii f_ binr "" ... "ili dil poli de d&r. '1'00..... cre.i reoponwbiI.s. <W n" ti.s. ,,"~. ' AdrYlrul r d $1 ~ .s. "" ~~ f.ad nun"IoIi la ..".... ni ..... iti poli .....-dUl opIi ......... 'u t.d """ diJ1 "" ~. 'Nu 100 poli "'"J"" .s. _do ..dW .............u.. ""tUrii. ..... --.. ow"b<>lu ~,,--"I dr indIo 1.1 "" ~ lUt> indf\llNfH ...... "Dr di .. ori li ... frid,. un

,,. ) Mir""'ul . ", o "".-.s. ...p..re. o;...,lutilou. ", ind...". 1"'"


crpia rort.I

le

pre1N:Zl L.1~""'tiO.

penl'" vindea",. 'P".tnI nu...., 10< att.oOto. vin<l;>",.

nu """j;"" nioun ~ de jud<>>1.I. '.-\fi""",," . "lirin .., L.,u.1< 10<, <:.1 nu 1',u "",...... nu .p~ in ruciun!rl '" fiOC ~'". 'E un ."..1 L. Du .............. I<,,~ min,ilo. 'Nu .. f.ac ~ti L. "",,1,.lUI ~,; , ' A"","," nu ron"w. 17. I'J lml"-..... i",,1 .fi~ "ni,i in ""set- c .firma''" ........ fi p,. 1"-"'1'" ",,,..,L.\i<'. 'e"";n!, InD s.\ foceji lip'" ..."".".,i ..... InD ( . pelul i.o din 1"""" f.ld'orilot de mi ...-oIr, 'C~ ... d",,~ ,fi''''''lii nu 'u '" in ""'loji {mlm.1 ",.lit.l,ii. '000, "" dt. d""o """1t/c<11a ,impulu~ <lei. pomeni '",,,"ul in 1''''.....1. 'nmpul c .... b ndrum,,,, ........ d., Il .P'11i .... lui Du""",..,... 'In limp. ~~iM~m "n,,1 pen'ru ti CU . 1,,,1. 1n ~. _,bl.lm CU DumnrU\l. II. ( I'oji f.... m"III"-""ru vi.-.lol<a",a la ti al,,,,. dK1. ..., .... " 'u_ ali<" In "'.. e ...-vuio de ajutor. '" p~ ...~ in felul utmlitor.

J>OO'" fi in"'INs.! . ......."'" "" gest gol de nu iOd ....... """"Ilt. 'Utl """"Ilt,. <100. un 0<1 de jud",,"1.I. ti n" de v;n,Jco,;a",. 16. (.) ...... "'" u""; mInJI dlSpllW L. "" ....... ~ w _ """'1". 'Cki ..
nu

""'..:i.

.It"...

>o.,.,.. ", "ieU",,'"

.A""....

'...."m"' . IWh,,,,'" ,.....,kIa

indi<iu oi",. d 11..1 Liwt minon "" ~ " t ti nu m ..i /M..o1 pe minr "" .. dl.l..-. 30 N" an' mot "" eli d .'...... """tn>I.o.. . """It.lulul unei y.ndiri grqi.. """ .. d...". 1. 'Cind li'" fnd..i "1'"'"' S"'til. 'laII dr "" '" oImjl de e~. 'Trebuie .. ;i I1ChIml>l mlnlr .. nu "",.. ..... Iar OII. r O <hestlune de di.ponibili,.",. 'Nu.i nevoie de dlluzl", drdl la nl ...I,,1 minjii . 'Co""'li.o line nu""'; d~ ni,"~I,,1

""i ""

"in<Ie<."". .;1,,,,,,,,,",',,,

's"ft' tU(; _ ... ~ fi" /It ~..... fi*. .s..~, -.ti ... fi ,.,.... Cri C~ ...... In..... 'HM, ..... it ... . . fiogt.,...- "' ... .,..,. _ '" "'~. <*i Cri

v." '"

c.- ",.. ,,,,,,iI; ... '" .""..._

's..~1 ",.II~"''' ... fi~ """""'''' ..... El. 1'"''''


<1

r:s ..", <~ ",i",

' MI ................ 1MlIuI.L '"

r:s ..... f,".." ... ",11Ik.

in",,~m.I dod opIiUnH ti ele <:.1_ nu e.:1ot.t nirio friGI. l. Fri<::o e inlQlele.W\II un _ n de

10 r.", e pooibll;l ..:himbo"",. ' Sdlimbore.\ nu lnoe.mN nimic .. ni,-riul oimpto<rorlo<. unde nu 1'0"" ~. 4. Com:t.l"", frldl :I6puroltre.1 ti. 'Cind n>ri .. 1 .u~ri dr frid. dai de int..... d nu e .... ' Ar l..bui "" oen. in odUmI>, ajutor n rondljB" "" ... iOd", frica. 'A""",, ronditii .Ir"ll inIotdo" .... dupi do odioponibiJn.. .. de-a Il..-pu.ot. 'La acel ni ..... ,.,p fatt ......... 'E4Ii m,,11 pmo _ .... tlo hoinlreI ..... mintii.,; ....porti posOv ~liilr ~ ... ... mintii. 'te...1101ul portirulo ..... """IrU.\. dar yquLo de b;oD rnn1MZ.I. ~. ~ ~ 1nmn.. _ <JP'o "" fKi ........
pirind de ci .. ori "" ,,,,;. in ron/l<1 cu "" fKi. 'A,,"til.I ';IU'II< '1"'" in <!ou! fol"ri, in primul r1nd, poti <>pt.o Joi fKi luauri """m<1""Ie, /le oimullMl. fie ....,."..;v. ' "" . produ,," .. "" .... '" conlIictu.U, pe "'''' .. y.orttl inlok>rabila pent", c.I P'I1e. mintii "''''' \'I'e. . . fad . 11."...., ...... vo/ ... t.i. 'In.1 doil....Jnd.l"'li "" ,e pot"\i ""m crezi el.r l",buL da, 1l.1 01 p.... ~,.,;. ' ",.. produ.., o pul1&re ronsecvenJ. d .. OIJ",""" ma", inconl.",. 'In .mbe'" min1e. fi "" ..."", nu ron<o<dJ, de unde . - .. oi"" \;" in Col'" fKi .... n~ pre> ~,.,; "" fod. ' A.", d. ""fI'" L. un _timont de """inv'" ""'" de rrsul.l prod",," fu n.. ~tm.l1.I 100"" proI>obil de proie<tioo. 'Do o.. ori ~ ... trid. O fod din ",,,li do nu ai Iu.t o hot.Ir~ "Do. - . . mirllH '" e ;m~t1i1.l .. purW'n t.o MYIno ... tiel,. inevitobil. ~ L. niod comporta< ......... 1.01 ]>00'"' m .... gqtoL. de L. primul lip L. <l"I de-.lI doi..... du nu VoII.onihiLo hin. ~ E ~I in ~ iti od""" mirIIN .. b Ind",,,,,,,,,,, meo f....1 dort """"lent. dor osta .-..punro <llipDniboUIo,.,,,.. 0.'"

v.

...ro CU me.L '"DM:.i $llisur

1toronJ."".

VI. Fri <;! fi ron6 i<1


1,

f,i<:.

impiodi<'l $.1 iti da" <"illpociUl"'. "",. &mn1rol. ~~Io frldl ...Il <1, .1 ridica' s1nd"rilr 1rupe1/i 10 nivel ..1 mi ... i'- ' Asta Ir '" de .... b ronlrol,,1 ""'" ti ~ f_ "" .. oimti penon.oI .~tor deri< . ASUl e o...ndentJ <Oo:Ihalt do ,,; ..... uri :r. f.., .... incu,.,.~ <'On""," & ni....turi. do. IU In...... ie N """,;ti ""

"1"'" deja d n"m,!""",Ie rons'rurtl...,., trebui N /le in""'un'.",. 'Con'roI,,1 ""'" I""'~ prelua 10< <" nu ""''''ali. In timp <" dU".I .., mr. 1'O".. lnd",,,,,, 101 "" ""'1...... do<~ .". tsl~ "I'1iu .......... 'FriGI n" potir Il """1 ...... do In;"". do. 1""''' fi ouloronlrol.otJ. 'fri<". nW

1"""

....... ;nv"lu~'ar........ i"""","""bit 'i

""~I~ om

"""Ii.

';1

""''''Si'' ""''''

c.pitojl</ Z 5CPll/URl:;I IISP/REA

nu ~"i de""lt.t-<> ncl. 'Spilitul Sfnt nu poate <ffl' m.i mult dedt eti dispus s.I faci. 'l\Jte"'* d .... face vine din dod<i ... nempolriU. 'A face Vai. lui Dumnezeu nu impli<:.I nido nrordare de lnd.tli "" i~ d.i ... ma c, ..... i t. 'L<qi r.:..~ oimpl' .;0.. d.te ~it de "$O< si ti ""f"'. 'A. d o voi repna.lndemnindut. s.I ,"",l~. ' Nu mai minte. ta poate produ"" frid. 'O f""" de cii ori .'" un mnfIid de dorin~. produclind inevi .... biLl incorda", da .,.itA deucordului dint'" vre. ti a fa'. ' Arest. poah' fi rorectat d""r <><ttptlnd un omeetivunifie." 1. rrimul pa. ron.-cti.,. n d..f....,..,. greelii. si ti~ mai tnti~ d fie<:.o", conflict. o expresie. fricii. 'spu"""1i el, tn ........ n rei sau .1 tul ....t>uie s.I fi ales sJ nu iube'i cki altrel frica nu., fi I"'tut U apari. 'i atunci. intregul proces de >'<tio' dev .... doar o ""rie de p.t; P"gmati<i ntrun p"""" mai .mplu de lspol;ri; ca remediu . 'A~ti pai pot fi "'ruma~;" relul urmlto~ 'tii. m.i nlli d .i de-. fa' fU o "p""'" 11irii. 'Frie. ' P'''' dirl lipsa iubirii. 'Singun;l remediu 1. lipsa iubirii .. Iubire. dcs.lv$ritA . 'Iubi"", dcs.lv'rltA este I<pAi re . l. Am :lUblin;"t d mir..roM - .." exPf"Sia Isp.liiril - " Intotdeauna un semn de ""'pe<"! <It!,. v.l""", ,. v.loroo. 'Recurq"''''' aces",i v. Iori se Iflt.bil...,,,, prin Ispolire. ' Edar atund <1, de f'iecare d.u d nd ~.., hiel, .e-ai pus int"" p<>Oturii n ",re ai """"ie de l~i",. 'Ai f"""t re'. fj,' iubire. ,,,:iaU,,,, a;.les fi" Iubire. 'I .'~ tooNol situ !i. penl'" <'re "" okril l<p.iire . 'N<>vOi. de ~iu i-a inspira t """'itui...... 'Cit reeurqti numai nevOO de remediu. .,..,; rimine "" frtea. 'Oar, de ndaU ce ooc<epIi remediul .i ..... fiinlal frica. 'IaU cum . '" loc adevl r. .. vlndoc.o",. 9. TOIi 'rec plin Incii. ' E nevoie 1,w de Ioarte l"'iN gindi .... ~ ... 1,. dea oeoma de "" 'pa'" frica. 'Putini .prKioz.l adevl .... I"'te"'. minl;i,. nimeni nu rlmline complet """'I'i<"n' de e.'''' "mpul. 'Oa daci .peri oA h' """eti de frid e.istA anumi'" lucruri de care trebuie si ; d.; ""ama. pe deplin. 'Min"'a ~ f"",," I"'temid l i nu i pierd~ ni<i<>d , 10<1. cre,''''''''. 'Nu d""""" ~i<iod.tli. 'i creem in ~a .... clip.!. 'E greu ... reeurq~ c' "" cre.i i ce gind...,ti .. rom bini intN> undl de I"'Iere "'pabill mera!""",'" s.l mul. munl;. 't.o prima ....J<-re. pa'" "",&""t oA "",zi cii .i O _ . I"'te"" da, nu d~ .... nu o <re"'. "'!'ref.., s.l ""'zi <~ g;\ndurile t. Ie nu ~ """"".. o adevAra/l inlIuen].ll""'tru el de fapl t. Ierni de ele. ' ~ ti poli potoli ron>i'ft\o vinov<iiei. dar numai"" P"'iU1 pet<eperii minl;i ca I'I<'pUtinroo .... ''De "",.i cli ce g;\ndeti ~ Ilrl de efort. poti in<rlo si te mai temi de ea. dar e putin probabil Sol o ""pe<"i. ''Nu .xhtl gn' duri de.>lY. ''Toa U gindi",. produ", fonnl" un anumi, ni,..,1.

VU. Dud ,i elect

1.

~i

ncl le plngi de exi"""10

frici ~

con,inui totu,i sJ li..., .,ir_

.-.eti. ' Am pomenil deja el nu mi poi ""re s.lle elibr",z de fricl.

oro!p1''''.

'Eu , t iu d nu e~i,U. d., tu nu thL 'Oad "" inte"""i in'", gindu _ rile .. le i "',ul .. tele lor. a, inlina o leg" fund.mentall; .... d ... pre c.uz.! i el"",. "". mai fund.men,.li lege ",re exisU . 'Nu 'e-<>t aju .. d.l"" dacii'$ deprecia pu'erea gindurilor tale. 'Cici ar veni n """Iradi<1~ di"""a CU oropul "" ..... Iui """,ta . 'E mult m.i ul;! sJ l; reamint""" el nu li ""ze'i g';nduril~ destul d 1"",. 'Po..'e simi ci. in arni moment OI fi ne",,1e de un miro.rul oA iti p"nniti si fa6 ta, ~. "" e INrte . dev.!" .. "l\:u <I; obiJ"ui' "" relul de-o g~ndi . 1 minjii dispu,,", 1. mir"",Ie, dar poi fi instruit si glnd<"ti aot/el. "TOji fkltorii de mirarole ou nevoi<> de..,...t tip d. in'In;ire. 2. Nu pot ingl dui <.1 i l'f; min'e. ""poI,ill, clci .ltfel nu mi vei pute. ajuta. 'SJ_rirea mi,,,,,,,lelo, implicl reeu""'1II0re. deplin! pulerii Z.indirii """tn; evi,. c"""i. g""fit.l. ' Altrel v. fi nevoie de un mi'.rol sJ re<1ifice mint noA~ un p roces ci rcula, ce nu a r {.",riu compresia timpului pen'ru c. ", o fosl menit miracolul. pent", ... " ' flcll"",1 de mir"""le trebuie o.l . ibol un .... pe<"! "" adevl .. , c.auLi ti cf"", _ " rondilie """"",,,1 ca mir.rolul <.1 a ibol

.ince.

l. A'';' mi .. rolul c, i f.ic. oin din g';ndu.i. 'Doci nU eti libc>- sl .\egi un .. nu ai fi librr s.I .legi nici al ... ' Alegnd mi,o.ruIul. ai ..... !"~, fr ica.. d>iar ~i numai 'empo"'. 1i 1081 frid de toi ~i de '",,'e. 'i.., fri~ d~ Dumne:ten. de mine lii de tine lnsu!i. 'Ne-<>i f"''''''l'ul greit .. u Ne. i ITNt greit. , i crezi in re.i flurit. ' Nu ai fi f"""l-<> d.ci nu i _.r fi ro.. lriel de propriile ginduri. "l'riro ii Irrl>ui< si <re<.'ze g""it. "ici p"""'p creaia in mod g"-~t. 'Cind o-eezj gre-f it uferi. "Principiu! cau..,i f i do><tului devine ...... m un .devlra' accel",.lor. J<"i numai tempor.r. " o., fopl Cau .. " e un I"",,en '" li .pari"" de d",pt lui Dumnezeu. iar Fiul Lui .... . EI""'ul " Lui. " Asta impld o ..-rie d~ ",t.\ii do. C. u d t i Ekd .",. 1 dif<-rite de ""le pe ,,_ re 100 introdu,", in """p, greiU. " f'rin u'm.",. conni..lui fund.men"l din lumea ace.sta e n'", c"'.tie l i cre. tie greill. "ToaU frica e implid t' n "". de-<> doua; toatA iubi", implici'~ in ",a dinl';i. ''Confliclul esle, .tadar, ntre iubi", , i friel. Dup.! cum am . pu. deja. c""i d nu Iii pol; con trol. frica pen'n; cli tu in$u~ ai /iirut-o, ti credinta t. in e' pa'" 0.1 i..., """Il d . sub conlrol. ' Dar orice in""rc.re de. rerolv. gre<>.I. j"""",'nd 0.1 i U"""""ti frica e inutili. "De fapt. eli afirmll"'t.",. lricii prin ,wli P"-"""p"ner'N ci ,rebu~ .. lpini'l. ' Ad.v.!r. .. ..,lulie ""vine in,,,, totul . Upinirii pri~ i~bire. '[ni .... timp insJ. """ti""""ul de """ni",

""

,.Ie

intYi .. bil p<11lru cI te-ai put in'H' p""'uri n c.", rre~lln 1"'"
~.

-..
'-

ce nu

.,.i>t.I.

NimCU11l totul nu pot <orxbbo. 'SI """zi int .... n .. ' 5n............ ... II nrp ~ o:ri.IIoJ 'Frico nu e nimic d. f.pt. i.o, iubi _ _ torul '00 <"le ori In',i I"min.o in inlunrri<,. in.W><'ricuJ e d .. filn!al. 'C......"i e p<11'ru ti ... ..teYi.. t.1 .. _ 1 aeesI&. ..".. ",. doior

CUm nu trotbu~. 'D.o. W le roncmtrezi llup" ,~m n.. e d.d, 1> grqoo.ll in 1'1 .... ~l COftCI:iy inil,.1 ..le'" ......... ""'IL It'rnp<>r><. ,1 ... ml., probleml. do. 1'1 ........1 cI indiri" ,,1 e nev<M de ror~ Imtdi.olA. 's. .t..biJqte ... tfel ., .l.re m...,,,1i n ""r~ ['pUi",. P"'''' 6 ocnpt.tI firI omi"" .." '"!""'buic .ubli
ni., In" el. in Rn'l ... Idun comp romis nu e p<>OJbilln.", totul

... inL/lmpL.1tll"''' ""I(I1.-&mn.I pur" oimplu ... f<>looJqli .....

"'I'N

nimic. "Timpul <"SIC, In """'I.l, un I",.rumenl prin c.",.., 1'",IIe ""'uni' 1. tol rom """",I .,1 n .ce.. '~ privi nil. ''EI num.i pa'" /1 d .. fi,nl" cld timpul i ... u; implio.l int.rv.~ '" nu exls'l . ''C... t'" g ....ltll .. fAcuI_re. i ...tru~1 C'OfKIlv. "Aro"",,_

,i

".P"l

t'o . CAci OUm ...."" .", Iubit lu ........ n<'1 d.1 oinlu",1 SoIu fiu

ca oricine c...de In EI oi nu pi.orJ. ci "" .ibl violl vqnkl" _ I I door o u..,.rill'O<e<1~ ~ in ............. 161: ". d . ....
SoIu f;u. IL T.mu~ nou' in opodaI ~iI Oumnruu.", un ""I"r fiu. 'DKI _ cre'liile lul .....1 Fiii lu~ lira", ,.mu.. "" f.d 1"'"" 1n""V__ Iii dtn in.""fi' Fi' ..... 'F1i ....J. in UnitalH <"llr............. "'ma p'rlilo< .. le. A .... 1m1 e <ft". ot.cur <lI lipoqle orIca", din' ... plrei. 'toti de .... n !inot .....lIIa"l nu P""'" fi ...zoI ...1 pinii nu .. in.OK to.l~ plre,1e Fiimil. 'Numol aturd P""'" fi In~leaol .. mnJfIc'!i" in.r<'Jimii. n .o.vil"tul ........ 'ona, 1"'"" .. Fii"". P""'~ oi .,..,adl in Brqoo.1.I .. u in MdHilvJ"l", d.d v_. 'Dar. d.d " f~. "kdr In ~.I'I...,t. nim""'l ui. 'CorK\i' ~.,,; g~1i _ l.pil11""'. 1. Am menli""". deja OI''''' de pregllho. d.r...,..,r 1""" .ici <.II ...... """"'.tH in plu. 's'"re. de prep.i", e door proml .. in fip.uiril . 'Cele doul nu trebu" roniuRd.",. '1)0 ind.u .... '" Joc o .t.... de p'eglti"'. oi.1.I de "'1Iull o ... _ .... dorintl de-a Inllptu~ d ... nu e nicidecum" darin.l. nNplr.1 nrmplreill. 'St."", nu impli<il deci, ~liol,,1 ""'" """imblti menl .... ~. de ...... nu .. poole dezvolta 1'" deplin p.in.i nu o;ungl 0.1 0I1p1~. ' Am W- dc-jo 0.1 <Ote<'tIm B~'J.o fUlMbmrn1llLli d fne. te fi oUpInlU" .... oubIiniol ci oingu oUpinl", adevlroll_ prin iubi.... 'Su."", do. ~ti ... e door ~tul incTMftil ~_. ...... Ie ne"; ci e nevoie do. enonn ~ mul, bmp inl ... P"'1!IoII ..... .....plni .... d 0.1 Iii .min~ d timpul " 'P"li"t .... nt "'b ..... tf'Olul meu.
.u..uruJ~ j

per>'' ' .......

.;u"

ro--

1uI-""

Omod.olita .. doN <'OI't<Cta <Onfuzi.o din"" ~" ""'-'1 ... 0.1 'Ett!In.otote'" ulii ocat Iuoru dnd drrii ep:.'1Il io;. .. i...... punAndu ... aoUeI ntJ".O pooIurl in < .......... dinl"' in ....p r dmiv irwvitobill. 'VoInf.o ta do.. ""'" tho ro.t do'" ~ C ....1OnI11Iu. C..... ,..prirnot -..,; Voin\I in CI'Ufio 50. "'" .,....,. apAd .. ' n creo"" ... 1ti .'" Iooul in min ... l<lt '" ....... _ neaplr.' "<hottI\II"It de voinll. ~l ..11iI. totodolil. d l<lt '" lIu~ de unul Jingure ....1In ochii t.I~ dqi nu " m Min.... lui OumMzeu. '~.,t.I d ;'tin<!" fund.menWA du di--" 10 odrvlwa oemnillc:.lie Judeciltll do. .poI. 1. Jud""" .. de .poI ..le u"" dinl"" ",le moi amenina,,,,, ... id~ din g.lndlr... t . ' Penlru d nu " injelcgi . ')>><1"""\. nu ~ un a tribui dum . nez.eieo<. " ... d. 1 vlatl d ... r dupl ..,...."'. cind a d~veni, unul din,,,, mull<'le Instrum.",,~ de in"~I'''' din rom.........,~ planului 8'" ""...1. ' AI-' <IIm ..,..,a",....",,1 loc <k-o lungul. mUio&nt de _ni. lOt aa "Jud.o" de"poi .. VI intinde 1"'0 p<'riooodI la kI de lunp. p""lechio ..... i lu"3il. 'Cu 100......... lurW ....... ~ poa .. fi IC'UJUII mult do. mir.....................1 do. 1C'UiW"e. du nu " do deo/iint.o'" ~mpului. 'Dld .. n numir ...1iciont do ~<Lovin do.diJpute ".."..1 10 mir>a:lk ocat 1"""'1' de ........ '" p""'" """""' ~y in.............obil. ~"'""1iaI noi oile ~ r.pid do. /riQ,. penuu d trebuioo ... ieti din """rua.s.d ~ oIaduci p""" al..,.. minti. l. In .......~ Judec:o" ~.poi e <'MSidnaU in".pob"" de DuntnneU. 'Dt f.pt. va fi in'rqrriRoI do frolii mei. <Ii ajul ..... 1 mfU . "E" ulliml .inden .... :11 nu o impl~. ~ oridt de bin<tJ,.,.;..1.I ,1 crede ci <!-It> p<dNpoa. 'I'td~.poa ~ o not;UM 1Ot.1 opus.! minlii ~,ia. oropul JudKljii de.poi r "" ili .ro." min .... CO<"e'<I.i. 'lud .... t. de .poI ar 1"''''" ~ numiu un p"","" de eval"" ... <"tIre<."ti. 'A,I. i ..... m'" pur :lloimplu <il t<>li V<lr ajung< oi inle"'gJ. in fi ....l ... a... v.loare fi '" nu . 'Dupl .sta. optiludiooa d_ a"-'K<' p""'e fi dirijati In mod "';'nI nu "" 1 ...... ..-"1 dk'in<l1e insi.. pft>duLlrile in,,,, voinl"' liborl .. <N nc.itujolll nu VOi" pu'''' ... nu ..... tin~. .. Primul libetule Impld" trr",. 1.""lui do. adevlr.t. ' E o:onotructiy .. rd\ectj odrvil.o' ulln,.. un poo<ftI de 1l'J'OT' ... in _ Ie...l Apocali"""'. 'In...te din urmJ. fita ... i v. privi v. aJoerIeol ploi ...... numai (lte bun. .... cum. Dumnezru S-a u;tal J.o _ ~, ... tft.o ti --..-u' d er.u ,""ne. 1n acftt _ t min .... p""" Ite<ll Iubi ... J.o pn>priile 01 """'!iL dororill voIQrii 10<. 'Tn oaIotI hmp. min .... iti ... do.~ intYi..biJ eno~ile pt1i ... GIIi'e . .......... ifiind cre..... te - nu VOi" mal oi""' . 1.
;i ~ cii nu ...... cre.' ....

"oper'''''

,.t"""'l.

poli''''''

t-."

"'"Jiik'''

in<q>e"'" ..

GtpilOlod 2 5[P"RAIIU, i iSP,{illU,


!.

I f<* poo;e.:tot.l _pro Iu; 0\lmr0ezftJ, ci ti datoo'it.l - . !I ", .. inlOIor .<k "poi. '" ~ ' I.ot.l "" _pIu _rabil dr p<,(tpio _ _ t.I. 'DKi ,.,.....inrzi _ .. .....ru!ialio Jodec.Ilil dr .poi. ili Mvine foortt do. el e de f.pt p<rU dtrr .....11. 'C1I"t or IrlWl<: k> frid nu IrlWl<: de f~ . .....,.,.... Ilo judorcot.l dr opoi nu p<1e 1\ Indll"pUt.l tfn' tint, dci nu q(i pt<Jpti;> Ilo ~aie. ~ int.I si Ooplicl '" noin"IJ. ori<lnd.. 1.0..,. OI! ai Elurit.. ~indu1i in n .. " ..... _ . OI! e <ru"" ti bun. 'E.,.... OI! minIU Ilo"""",", .... p<t.. Joi .... ili dicI..u. 'Rootul limpului. dau.,.1.0 de-.Ii.do 'imp" o.! doWndrttI ..,.iUt.I judeut.l. 'E propri.o 1.0 i'>decot.l perfect.lo propriilo< \ale n.llil p<tfooctoo. "Clnd tQt ce ~",.i .. .....dnic de iublrr. fri<. nu mal .... de "" o.! tit I""",~I. ' 1IIt1 rolul p< Clre il ai in Iop.l"re.

Exprnio " Judecollo oH apoi" ~ infriooI;I,toorr nu nu .... ; pentru ~I

c"pit..Ml

!"ERam" INOCE"1TA
1 l.pl,l", U,I-nficiu .

oti, d~ ""'1101 a h"'U sA""i"", do< acest rei 0.1 ne jn/j'urlt.\. 11><.1, ,.-.,buie 0.1 ..... olsurlm el nu mai .Iminr nimic d< genul..,..110 in min~. t.o. "Nu am fOII . p<d.-psit- """'ru c.a tu.; /001 .Iu. toI.oI bIIIjinI pe ~., predl l opI,,~ .., p;.tde dd ~ intinall. ... b orice fo<mI. de KftI d< disloniW"I. 3. Afinn.oIil _A!nU ..... rll;bu",,1"N. ne. Demn .. I- ... ~t.I prin are cm.-.. I:fi atribuie . _ din "=>, lui Ou .............. _~- lui din trt<eu, nu ou nimic <IMo f-. nr [lunu.uN. 'Nu EI IMI -..1 ti nu EI le "...."IIi..... 'Dumnezru nu .....,.w in .~t.I. 'Nu "'" CJftW MiMH Lui. '"EI nu Iii pune La ~ f.optt"le _Ido-. 'E p""'bil out si mi le punll.o ~ .ru.l 'F"1i Io.o.v .. gur ti rt<eu-

Lwn....... d~~ ti ullimo r~1I dr fri<1_t.1 <"U mi_ _ . Irfbuie LmouriU o 011.1 <hootiw><. 'Nu 'WWU-' >liW>ili. IoMirea.. ci in .. ~. 'Mulli <tqIini oinceri ou in~1eo IV"'I'. 'C.,.; U beri oHnNinta in a""'II nu Of f_ o ............a ~Il. 'o.c.I ,~.d .blignir-H. din, .."" punct d< V<."dero .b'umo~ F"'''' el Dum,.,.""" 1.. llsal - fi dti.or ;nou ;'t - pe unul din,,,, Fiii Lui si ...1"", penlru d acesu .... bun. ... <NOII inh>rp"''''''' d.....tli, de nefericit.\. Ivill din proiecie, i .. rondu. p< mulll 1.0" <runU tnc.I de Dumne""". ' A..".,....... ~t.. .nti",lis"'- pluund in mulre re!ISiI. '00, un ~ adevl<ll .. trebui si.., ~ i si.., intrd>c: _Cum '" p<t..1"" 'chiorJoiIio Du,"""","" in !I.... de-un gen d< S1n<JirrMtpn: an PropriiJe.1 ",vmle.u opus eb. Col e.-lemn oH Fiul SMll 1. Co i n _...... _ ....i buni .p.a....... si nu .~ p<>.Ui.o Iltu;'" ci 0.1 p.-;.:.; in odIimbadevlnrJ."'Nu . nf<leplol ~ un ...... oopI dd trebuie 0.1 .1oIornI un Intlf& cadru de rfterinlla 0.1 il juttiIid. 'E un procedu,1 du.....-.l in IpIicotiiJr ci ~, d.u ,",,'mn dr lRPd P< .....1 .............. '~1iI .... ~ CI mult.ol " ~ ........ . juorifta- ..... blI.r j><1<q>1ir ~ Col Ou""",","" 1 ... oui i ... pnt"Ut.oj Fiul In folosul mlntuitii. 'Pn.I ti <uvintfto ...m lipoi~.x intria .... fOII., ,,,*,,,Il~' d< S...... de invino pen'ru el. ~ ~ in ..... nu . ....1 gn'U d< - . o I """-i, ori<.o ... Il ... multi nu.u f.... tii"",,, ~ =unl<' l.o ea.. dotorit.l v~lorii ci prooml. """,. CI ~ de '1ntr... lorm.I moi un poIrin le spune: _MI dOi.., m.i u'" d<d' 1'" 'i .... fi ... oiml<' dl"""I~' el i.a bitul copilul. '1'01; o.! "",li ci Totii .-tru dU g"'dqt.. o,., 'E
1.

.IM'.....

.'""u.t.\.

"I.J"

"""w

; 1 l ~ 1.- l qi -~U.e ~ ~
.1<

'il.

W'll i'_ !~12 -~'1'.

"j! .--~ i..,

..

~ jW~i
""""515.
b a .<, ' . 0 ~/j<i''''->".
-<1-

., ]lnt~?-~l t ~!"jlhh.jr!] lt~i~~ ..


"I""'~ "t"j <11,", f ,-' ","i "i' .--.!~<,. ""'''1 i ~.s!.s ft . .~ , l~;~~~g.!~~ . "-;; ; :~ i:2~ \inl ~!=! ..li~{ f.!2 ._. a.~ .P .~ q . E i!~ j l~!lf!~~] ~i~:!iUill~;~ :~ ~td!~~

E .!:i,."i"

~~~~":l~ . t~ PI~ji~g~3~~] i;",fu :~I~ill~ 1I; i li . ~{: .=~I~ ~~~~ j~I~~i

~J~!~jj~! ~i~t}~ ~~~~~1~* 11~~~; -~]:ll-h~ ~ .ill" pE:1e5':~ 1ei~ '1i

n!it "l.j alE ~ ~]il tll...! ~ t.

lJ! E

'f"
~

~~2~o2~g-1

~~ .a.jl ,,-;;;.5 2

! ;.11~ te..! ~~""i5 ~ E:~ ~

u~ . . ~~~,,~"t.~ ~,,]~c.~

~ ~ .~ .. ~ .5~

1mh

...
i6E~ ~i!~E .~ ~~ ~~ ~

ill .~
'~ .. ~t ~~~1S. ~"''''Ej:,,.tl.2 .!"ll~ .

;1,,' ~ ~!iIf~~
=

~ i-~~.1I ~";

... t;:!
'n"r"!!'!i!
Jhdr~.h

.~;
-i5
p

t't:

H~!.~hh .i~i!,., ",Hl '}' .' H ~H~I!",I', ~'~'i"Wgi .'fl!!'~ii; "' u ~ ~~:I 2 ~ .. "'".!~;;~ ~ ~C .6 ;:

:!

~ c~';:3 g!i .~lta. ~~ ~rJ ft~ . ~ hlti~ .&Jj ~"'~

.-.} .il'

~,5~:Bi..:l {:J:rI~' ~..:l~ol .. .:!d"!!8H .. c~~~.:c~

a. j '- _ itl": " Q1'11 , 1 - . 11'1', !11,tt~-I t,a.'~J'.i'I! !J '11 !!'~~~' ."l'! !jii!~'I',~lIJtll'I;I!!~.~II~'i ' <t'i
..

~.!i~,3 ;llajh i:S il;flhji!l~;fl~ :g&.;'~'e~~J el , ,e ," r" . _ 'il-1' '-I!' i !;!,~ ;.~,. ~'l~'!'h~I~,I! !!~! 1,; '~i'l]~t H'!'
!1i9'i~'C ' " ji::!.!!lI]
" .

~~lU- ~!~i~~ H>i'Z~llaiiBi-~lEi: ~1.t!~~!!ti~

~:.

~E_~"'~e

.e~~~::: '~';I"3

1:

j./i'!i

II

~~.!I

'

'Il

"'.\j

, Hdrti!H~JhH!Hmilmlmrl!}~~iJJ'd~, ~ 1iijtiHHmHl{!HHU~!im] iHHHth: ~ ~~j el3!~rirq t ]j~~!riit - '~ !:~!~i i!~ J!j ~t ~ t ~ }hdJihjWhh!nmHjHh1Ufhl~l.ih
"~Ql:~No:e]

!>.:

!!~I,J'll!;.E

'. a

. p!,,'ll9:-Z

~,-~

~.

e '

1\

i!

~ , ~~l~'~~ -!~l:i ~~i ;~t~ i~~~ tril! ~';~;.5 ~ .h~ l .. -..1" -=-"EI'II ".11", "a"O_"t~~!..,.tK ~ 6 . !c..6!~ I1 ""~ -

::!! . o

_ n - ' Jr ,O"

~1l..d."~~ ~i5 .. 3-1I;~ ol ~~C .. .

~.jI-<I .~3

eg;,."w,I J

PlRClPTIA INOCeNTii

s. Nimic nu F""'lr birui un Fiu dr-oIlui Dwror.euu ""'" iti ;........ dirtfiou.l opiritulln MiI,,;1r T.Wui u... 'Finol - . min"'" .. detINpU din _ _ flifi od""" .minte de Creoloful ei 'TOI lOt1,imrntul
*'"I-Mii d~. 'flullui Du""",_ 1_ pMtr din sa".. T..,."... duT........... I~ rww oincurl. 'Nu"""'" nicioottrlfutie inI.. N;. wlurilr Ei d ..... t de" !>Iinlr fi <It: " Voin\li. . ... <"ftI ""'" "nsW~"lntoos,... prt"fM1" ~ ~ lui Durnrc;oou.. 'Vi :tiu ...... _ """ .... p<>ii" 6 P""'""'"P"'" de.,..; CU adevl,.t ir .......1L ...""nd inl"", cu t.L inocrnii .~11'""'""'I'Iio ........lI.U in 10< al 0I"'"' pe ei de e . 1ni"IrsW lKtio ~iri~ ... ", l;pei~ ... dorinj' de-a OI.,. ti. de ~. ><Ievl.at. ...... lJ "'" ..... .oi opunl Biblia pri", .0<1<1 Se va .,Ito EI (.... drd v. fi I"""'1"'t~ ...,; ....... 6 ........,..... Lui. Rindd II v<>m vedo. cum"' ... .. Ol. to>tslunile .. _ zl roI, igndu'li credin" in " .. ti in_ -.ind ... doa, n COl. adevlr.t. 'Nu p<>!I lac.! O<I ........ t ncodevlirul.

<Iod.

v""

'Ci .li.punou! <"Od Li "ntrebo.... deti cind <I.IMfri nu pui intreb.lri. 'ru-. il .... iilo< """ wmnul ntreb.lrii r primul p;tf n desI_ lor. 'Mir"""",' - ... u .kpuNUl"""'-'f _ ~ 1"" f1i1le. odoimbl.. deprnden\ol 10< <It: timp e """"",II. "FrIut n "" ... pnnpi la un IrIO<I>enI d.t do1nmin.I '" f..,..;. i.o. r~pt<Io trebuit a l . p"'rud n limp. "CW"'"I 'u r vqnid. ..,.uli.ldine. nrpulind 6 puoI ..lI......... ul in,...wr;;' "c..""tti o:ar.d .i n<l"I~1 N moi pui lnllt'b.ln. 3. nre 1""'" ntrfb.lri .. pr'fipt: n 'imp " ""u'.l. de _ '.lopImouo1 vIII"" ... 'Mi,.... nc!ow",""" e~ viilofuJ" p",""",oul """ fi 1. M. 's., .... l>ilqlr M,I.!" OI .... "po.rmt . ... l>illi ..... "'r. de <>bi-L dNi )III ..:... fri<ubi--..u e~ vii'<>rul v.o 6 moi , liu decit p...,.""tul. ' ... ""."1 frid inhib,l orioo t<-ndin\J d~ pune inl .....

"".-teft.

Joo....-......

Min,"

"""""''''

~ qti di"",. oi ~ <r. adevi.at in tOi "'" l""""J'i. il ",,, al fie ........ I,.t prn'ru tine. ''''devlirul infringe 1<>011 ' ........1 10 .,..; .. "'" trl;."c n ~I.\ fi in g<>I nu i pOl &isi nid<>d0li " min&lie ... <It: du'.'" 'D.rl prrnp; odt:vl.oI. Mlulrzi ""'ul_ P"""P!iile 1..1. din line li din altii. 'Dow ...... ii ve.i ~ ""m ....,~ Irokri ~ adevllului lor. co al n p<>iill 0rpI0 " ei 'IRI vindec"~",. 1'" ca",,, ind..,. miroa>lul.

1.

di .... ' l........ itud l...... l""' ..,nI e~ nu cur<>H. 'Cu"""'~t ....... fiind ""rt.\, 11., <r'"tudi .... e Ior.l. '''''''''1'1i. e tempora.,\. ' Ca .ltl, but.1 "i't.'<linl<'i in 'P"liu" limp. e. . . ouPU'" fie frklL Ilo IubiriI. 'Percq>iilt 10'- ~li frid. p<''''Pliilt ""","ir.te ttimooc Iubin!riuna dint.. fir nu 0<1""", ...... tudine 1"""'" ~J lnlrNgO I"'f"i'pie v~ri.uli. 'laU'" "'" nu "cu~. ~ odevJ,.ot.I ltJ Li Nu cu"""ttm~ du ~ ~olirmHeo odevli""ul fi <It:-

Am in>ist.o~ p.inl 1KUm, pe P<"~P1ie,,;un VO<bit 100, .. PUlin <lnl"" """""tI<!",. 'Motivul. aerLi d. nointe ...... pulrO ~I ""'"' In'buie red.-tli P<'''''PIi.o. 'S.I cu"",ti l.,....mnl aI.1 "",Itu

pu'."'.

... d.,

l.

vin din r.ptul eli nu 110....,..,...;. .... iti .... ~f b<lr.niclDumno.... L 'A~~ .. ~ din nou . ... gaa..:! d 01 """""",,t inAinte. 'Pbti oIli vn:i n "'ul.. ,""",01 1""'1'" d l.... <TJ>lIo 1""""'1""'" in~. __ .,.. ln.,.mi\I el nu r dt:plonI ... u ~"'. ' Mi,oroIut fi;nd \In /fi de. I"""'po, nu

~_lrpt: ' Wae. TOiiIr di6cuI~''101r

b,lri. . Viziu ..... devl,.lA" p<""'P1ia fi",.""j. ,'0<1.,.;; . pi'itu.I~. d e!Ol" <0<'<.'<1;'. ti nu un fapt. "'...:1"", piriou.1.I e llimbolkl ti. de .,..,.... nu un intt""'lrn. de """""t""". 'Ea este ins.! un mij~ de r'P1ie ~ ""'" ce" ""_ in <I<>onrniul propriu mirocoluJui, U ."",une .IUi Dumne..... "' ft """ degr.b.I un m1rocol ,,,Loir. 'F~plUl d e Impli<at.l 1""'"1'1'" ....,.,te ""p<"rien\il din _ _ ,,;uJ CUM'II"" vi"un;l". <>riciI'" sfinte. nu du~. S. lIibIi.o !i "",... N te """"fIi ..... si oU ......Iud..... 'Crmli.ldinN line IntoIdNu .... <It Du""'"'..... 'Clnd iu~ P" ~ l pnnpi ~ """ rstr. i.o, MY III prnni" al II <UnOfli- 'PW nu n proup; ~ rstr. nu n poi 'CiI pui inlnto.lri dtoprr el, <W dt: in\dr< eli nu h cunotri pe Dumnezeu. "Ceni'udi...... "U ..... actiune. 'Cind opui eli a<I_d p< to.t.. cu~~ ronfuM <It: f.pt """""'" tm>. cu )l<"I"Cq'Ii.o. 'Cu~ "',u.li f<><a 1"""'" glo<l<ll do, nu 1"""'" aci<>no ~. '1~ . mlrarok>Jo.li a<liu",," .unt "",,100,.,. "Cu"'<>q"'''''' " ",zultatul ,.."..,Io/iei" ind ..... numol glruli",. " ~"'"PI1. Impll~1 trupul chiar " n forma el "" ...... i ~,"ri. .ua li ..U. ''CUi'iOl,'''i"N vi ... d. 1. allaNlluntric ti r -,nki <il ~ ~ "A I"'''''~ .od<vlrul n" r ."'" ... ru .1 ru""'ft~. .. Percepti. <O<Ili" _ . l i ""I"lr e. Dwror.euu ... p<>ii'1 <"Omuni<.1 dirfct "" . 1.. ",Ie lul ~ co""~. subili. n Fi;i lui. ' ... """ EI p<>iilr'" tomun"" ~iiUdi ..... ia. ru"""~,,," Lui v. oducoe P'-"" nldu" ..... n dt: intrebo",. 'Du""", ..... nu le ..., Im Filo< lui. i.o. Fi;; Lui .... iti ItrIW Wlul .Itui.o. 'Cu .......", precoed.1 ~t.il pt:' uptia. <it fllimpul 1'" ....~", le v.o 1nl<><ui In ""'" din "nU. adevlir'lUl In_ .1 .fimwjiilor .AU~ " Omrgo. putul li S1lflllul w " . Moilnoinlr'" ~ 6 _ Av,:um, Eu sunt. "f'rr.. crpio F""'''' ti trebuie'" ..... iRI . . . da, ~ <fho ... bil,L '.Teme-'" de Dumne:m> fi ~ ponmcilr Lui' dtvino

<Iod,,, ....

"'1.1 ... .,..

""m

"""""'tie.

"".t"'.

.tr'' '

1"""''''

{l.,

t.t

tun,

"'1.1

r.......

u.

.C"""""

Upih>l.1 J

Pl:fl.Cl:PTIIIINOCl:NTA

III. Cg!/. ri ...1

.... L pe Du ........tC\I "occrpI.l-1 <1'rtiludine,". ,. D.oc.I.~ S_1o n altut il' ,-ei f_1ir .,1u. 'Nu ili p<>!i .... ~ fralOlt cind Q Mod. 'AIo<uI e ind.-.plot Inl<!ldNuna ""ui $I:,lin. 11 f.oel .I<lin prin 1""""Pfillo t.olr "",It! fi, de ....... nu n poIi~. '.... friGIder! tiinauz.l el hoti ful un OI,Jin. "PIe" .......I _ a ... ~ p<>Il cu~. 'Nu e:o.istJ 01'.1;"; in .;n,.i.o lui D u _. ~tno, ae.o <UJII Ii!--a. ae.ot EL p<iII Cft\I .... mai O!! CUI'IOtII $1 dfd <li' KCq>II el iti alNl1inc. 'Ou"","""" ~ <Opiii cu p<tfU conitudine. "1 ........ t ~ ... i. "Ii .-.oqIe perfect. "CInd oi nu '" ...... ""'" unul pe ailuL nu h """""'" 1'" El,

_pr.

Iti

Aplitudinlle 1'" ra ... le ai oeum sunt d",,' umb ... ,10 a<l<vl,alrl ulo CI~llli, >r.,.,t. fun<liilt w. tiin prez.er>1 ... nllmplrilt'. pu11nd fi pwtI ... t> ..... nul tnti1!Wril " al incloielii. 'Cki nu etCi tiS'" """ ... le ftoIooetCi fi ~~ <le _ In<ap;>loil de~. 'In pI .... "" inc.op;>l>il <le .........- ti din cauU el p<>!i inel ... perUpi Inl, -un mod ......1>;1Or. ~ nu a eOstol ~ nu au /Qi!lrllrod"",. prin orpa'--' "'''''Pl< 1< de "",,",. "'f'"C'i" ti inInv..... "Spiritul nu .'" nivd"ri. ;", Ioolt! II'IIlio:rrIe ......... din conotptul do nivdoorl 'N ... """' Nj,"fl"rilr Tneimii ..... t capabilr do llllilolo!. 'Nlwelu"It ....... ", prin orpa,.... nu pol dodt ~ fir in conftict "'C.Id .... - . ........ nimic unde penuu 1. ConttiInIO - ni,"flul I"'.<wpit!i -, fooI pri .... Jd:tlune inlrodu~ in minl>o dupi orpa ...... f.ldnd din ~ un 1"'''''1*-. fi .... un <ft. OI.,... 'C.,......inlO. identificatJ _ CI d<omenlul ~Iul . "Eul"", f) irftt"<a .... minlii 8"";10 d,r.,oo 1>0 1"""'1'" cum v"'''' fii. ti nu cum <'I'. 'T. p<>!i cunoo~lt n$.! d"", '$O CUm <$ti. fiind oingurulluou de a", poli fi oIgu., 'Reolul .. /, pus""b oemnul intrri>,lril. :>. ( ul o aiipedullnlrcl>.\l'" al "nolui 00 dupl . op"'''', a .... 1081 f.... ~ fi nu mot 'E al'"bil 0.1 pun.! inlreb.lri.. Ib, nu ~ p<rCNpl .bpu..... ri ..."..,1001;"". <.Ici ;oa,ot", preoul""'" <unooJl .... ti nu pol fi pe-r<>'pUrr. 'MintH. ronfuJ. do _ ... pm'''' c.I numai al ..... U""; Minti poalO fi fir' ronIuzio. 'O minie ""'J'"Wl .... ImplriU _ ...... fir ron/ull. '"E Inrvitabil ... Iir .-...igu.1 do "' .... H. 'Si trd>ui< ... fi.. in a:on/lict penuu el nu 0JnC0<dI '" ............ ' Ast-+ .... ., """'" oodeI otrlinr _ de .11do. "'"" fiind """10 tndip.i l""fi'<"' frIdI,. in a ... 0U0<Ul ~ .......... p<tOibiL 'Al _le IftCIIivele ~ 10 temi in fo.'Iuiln ca/'e 10 pen:epi. <le.,. nu pali oeJI'" de frtc.I pInj nu .....1iL1!zI el nu le-aI .;n, ti nici nu rr-.ooi 1"'_ ae.o .... "Nu ....,
1.

.It"...

"'1.1

puw f_ nlcb:l.ltJ . . .l'.rr l"'q:>IiiIr W. f~.". ae"fio t.o e IeriU de pr<>pri.o t.o SrftHll. " 1.011 de (It va ttWui 0.1 ~Irsi. plnI 10 ~ ... vinded ..".,~""'. .. MinIM <lI:ItKtI nu Ifriluio a>nfurd,ol.l '" minw <w1o<liidI ........ Qd . . . pIic:I600' I"',,,,,,..i _ . """ ~ n miMo <lI:ItKtI ..u n minrr.o "",Il. ~ ,; ..... ~ind ., ~ de V-' do, "' .... ~ vorba de "'~ 'F<oIco.i1l ... m ln!buio.... ptaOo wonnOO <lI:ItKtI' .. La ~ .0<1 ...... , mintii "",10' !Ii ...plicl IUriI menlAle "" ind""" ~io "", 11. 'E ., minie dispuo.l La mi,~ pentru c.I ";ndoed~""tJ _ un odev,,~t mir-' 01.01 Rind felul in care le pcm:pi. 5. I'ercqli. Impl"" lnlOl<lNou .... ., inuebuinlO'" grqitl mlnli~ pentru cJ duO!! minI" n;wnt do. inceniludine. 'Min"" c foa.,..loCIl ,'.1. 'aoo .leg<'''' r", "I'",atl. ."'se ... I"'r<:e.pl. 'r'n.l .tut>d.. """'" le """"" ... cunoo.a. 'Dupl_ 1""''" numai 0.1 .koag.llmblguu. "ngu" ,,"'re din .mtPisuil.t~ fiind ~ d .I. Min ..... """"" La funci.o ., pnoprW numai c.lnd voiqI~"'~. 's. pune ad,,' in oIu~ spi,itulu~ w><k I"''''''P\'' ~ omlmbotl. 'Cind ........ iti I.d propriilr nh"flur\. mlnlO' iml'"rt.I. "ou n" .. 1""'10..". '. ""'"' de &pirit, ~ din &piril \ti deri ..~ intre"8" pu~ ...... /_ ..u de ae . "Mini.. itI.lfinn.l So&r$O doiu li _ cind ""'~ coId .ltfeI joH' Inott.o pur ti oimplu~. " ~ <T>1i tim pooibiL ~ min .... IIJ"rint &piritulu; 1'" ~ 1 ae.ot Dumtll'lfti ti ... ""'" om. de - . . . ~ IL c.p.dIoIN de--It pctotp<'. f.... ' p<>Sibil trupuL pmtru c.I tfrilult ... ~ ...... ,; ... _ . '!ou de O!! I"'''t}~'' .,.....,pu.... "n odUmb ..u ., Irod"""",,. de ca .... ~"'. nu .,.., nrvoio. 'Fun<1i& In_ preIOl/'" a pm:q>Iid - f) fonn.I ditotorsion.l!.l de ereollt - i~ p<rmilO. .tunci. ... In"" p,tle" lrupul a fiind '" nsui,. in.,..., not""' ......... .al'" de ronmrn,1 1'" c.... I... i OIlmit 'Spiri"'~ are cunoo,,". nu poate fi Impkol cu _,..11 pi<!rd.", de 1"'''''''. cki e inc.op;>bil de in "' .... ri<. 'Spiritul dovl....... tt.,1 'r-I'" ir\amlSib;1 minii ,i total inacrftlbillrupulul. 'De.1cI l... intr. spiri"" r I"'''-"''P''t a o amenlnlO"'. cki lumi .... deo/iin",.u intunericul ..1w.du-i. pu'" llimplu. e.l e ine>isbml. Adevlrul v. birui - ' 8"'I"'La in oceoI ~I. 'Nu .-'" 6 VOtbo de un ~ activ de rot'fCie pmtru c.I, "'" cum "'" oubl; ni.ol doj&. CU""""t!101'U nu f_ nimic. """'rr fi per<q>U!.I a opeMlf. d.u .... <li' J"'i"a>pi & fi '1a<\I1 oi e proprio t.o ....... ~ ""SI d e poIIibil ~ 'Ii ...amintqti ~ dd nu. d ......... niciodo!.l. 1. Du~ .... ti ae.oliile Lui ,,mwn In <fttilud~ cur><iKlnd de .,..,. d .... nicio awtie"!.I. ' Ade>'lrul nu ",.-It! """1'" de ~a. pe a ... Ir vm. 'Eu ~ fooI un om a ... " .... mintil

.,Wnd

mn'

.Jcwo'" ..

creM'"

P"<'' ' _ oocP"<''''-

"*

"

C!piloM J

PC/lC(I'T'''" lNOCfNTA

lpiritul ti C\lno Il i l . 'C. om. nu.m in<=.>1"" ron"_' <= g......1a priI>...,.."....,. ci oi rut ... le. pqr.lo ... joo In __ ' Am do..." ...l<oI .111 ....... ~ lnlpul"';' ril ti ""lin", minlii. 'Unindu ...1 voia C\I C....I<>ru1u1 ....... oni-am ....mtit Iireoc opiritul tI.devlrMuL lui orop. 'Dqi ... pot wU n locul tJu voi.o .. C\I lui Dwnnt-. ili pot t/ft5t' din minw 100'" pt.nptble gqiR d.>d ~"" ... " pui out> ind""""ru mea. 'Nwnai F" .... pille ..1e gf'Ofi.. ;~ .... in ""It. 'FI.I .t.. ecerU. "O pt.api< o.InItoMI ind~" o~ o.InI. toGI. 'Nu pot Iocull.lu. do, .. pot';' .. oi ill~'; proprio """""," """""'. OI .Muli ...... ct..moli, da, f"'inl .lep ", ,1'Obu1 ... fir .TQi ... nt m.-m.ll d., ",,~ni .Ieg .h~ull"'. "1.>0 _ el nu .Ieg <UO"rtt. oJeti ....., dou <ft ce oleg ~ mal dc-v......... ''Minii'" """""''' pol f.ce ocum,. &loindu~ ""r.,1 odihna ... f1et.>Io.. ''Oum .......... te nu .... ; in pocr. ~ .... , ... ta.

_Ia.

..

Inlrobomo IU""."""'101..1 ~ ca ... i ... pui ;nrontinU\l n" i I'N' .,;1-.1.1 ~ Ilo. 'Te ~ ;num ce ttti- '_ d.I dr In~ el .lopu ..... , nu" ",,<Ni \1",,1 ~ c,on, ~ ~.;" u"", pt ca" 1. hDI.I ...... 0111 fu~n. "l\I inoI nu p>Ii r.Io R pcr<q>i~. "Nu al
II< fi

chip dr pera'pl'I. 'Cuvintul

':'1,........

".In

".eri

simbobo." "'I""'<inLI allCf:>'a. 'JdMo de+I ..sdtimbo ~ ~ ~ pu_ ptouPlWi. d.>. d.I dr in!da " el nu ~ nimic IUbI! dr <'UIIOIOCUI. "- Cu~1rrN nu C ~biiA de In""""""",. 'P<>i in<=.> .... int ... preten l1~le$ut d., o puibill de .,.,....

dN~drf"f{\f~tI""',"~din~~Io~I

.<1UJo. - .. u .i""'t;ino'" - c

lorpI in~

tu.-,,,,

lit.,.,.

el "" ..m-A la pttrf7l, .. in~lesului. ' A<>rmenN in<ongnlil.lll .... :r;ullil'ul"""""'rilof <Ieoo te ~ ""1""" ti """'P'" a' in .cela,i timp, 'f. imposibil"" foci o confu~i< .t:it dc /unda menlillJ fJ.~ ... 11I.ro<qti ~ moi mult conh>,", 8........ 11. 'MinIU. iii Adrvmlt

J ... ........., """""

"""'ni n' ,...

foom

inS""~

1.

_..a teI .... ",,~t..Ili ti cii pt.<q:1i.r. ca.. judcd din /1,."" Ioot In, ..... u ... numol dupol ""'JhI,Mr. 'Do .tw>d. lImn\I nu , MOI fuOIoI gu.'" nimic. 'Am ....i l.I... uri. cllnvirmo Ioot ..........Ldr ....-..nIre

Am opus ~ .ptitudinilf ~ ~ '" .i KUm ount doo' umbre olt

10 n>~. ""re ~ "'fJpluit prin uni .... voi! mrie C\I T,""'I. ""...... onom ... f-... " diMin<ior ~ .... LI ... uri dinlf'e .6, ""'pi!< e......... umu. :z. 0.11 ""J"..re. cuvin..", .. """,. ti .. [.ce. ou tnnoput oi .. mn-

d;,..,..

fu ......

'C,"" fon.....,l."

fod dinl .... anumiLI ~ dolipo.l"u

"- AI-' C\lm am ~I dela. C\I.-.....,. nu d~ la O<\u ...... 'Confurio din! ....ded.............Ii< " .., .i fku. tu din tine 01" de pr<>fund.l. Ird, i .. _ 1iIer.1.......... imFUibil 01 C\I""'fC cev.. 'C~c meo't\l&tabill ti~_,drrriclml el tu ""ttti- 'Cu """'" _ _ ftIl ptriKt _1 ~ (\Im ...... Cft'M Du.......-..... 'In _ 1 - . cind tomporta .......... Uu ~ inotobU. ftIlln deuconl CIr ldooN du.......-oriMd. """'P<i taJ.. 'Yt>Ii ... nu III dr omrd ,Iod ..m. da. nu al v .... ""., fad d.>d.i 6 in mintu (Orrttl.

,.....w, 'CIrio! 1",", flrut C\I Wl anume srop nu "re o od ..... l ..... "". '"'" d~ gt'f"Il'f.!i.ure. 'CInd foci ~.... urisfad" lIpoi ptrtc'p"t..I. lI . firmi Iad, C'rfdln!O In oepo.r.",. 'Eul in"""ta~ in 0<aI srop. mul" de gindi .. In8""'''' .... 'Nidunul dlnt... ~'" nu ' In ""'tivlt .... e un"u,n 1""';1 chior ~i n formo ti .... .... "ngtnlo.o .... te",..,..,.." ...""" de lAC... . 1in~!iti nu " demn de <rull~il>l" oboIra<lJ Cft'"m", lui Dum .....zeu.

oi.""""

"ere.t.,..
*

..,. din""un im~ Iirl ..,. .... 'tngenuita .... e ",pl.l1OI.01 de C\lnoot" clei ~ nU ...... inll""ui .. te. 'Gindim ~ ~. c adevJ",1 arc "'~. , .... Ubo'o-. d ~ Ubo'o- d e . - dc-o te \.lnoa In ~ ~ in _ t u l in nlre otti dispul'" ii doi drumul. 6. Ru~ e .... mod de-o ~ orva. 'E rnijIoC\Il de pn>pO&"",.1 mir........ 'Do . ......... ~""" C\l1n!da. ",p;urn de In ~ dd .,.; ... MI Ioot io-N~ MI lotul. '0<1.01.1 ... H ....."u' ..... in _ ob;tnui' _ nu moi.", niciun in~. 'II..... ci ........ dr ~ ... nu c decit "'&lmin_ dr-. pu_ ~ ... al dejo. ' AqW ~"' in 10< de (\I'-~. _i pus in" .., pooIu. J n ""re""'i pu _ _ T.I.II"i t..Iu numoi ~"" mirKUIooI. ' Ai pierdu' "'~_ el lu 1""'11 qti un mi.>roI d um ..... _ . 'C_p.o e s..... ta ti .ingu', 1. h>nc;e odevJ,atJ. 7 A6rmoji Du""",~ I_o fkul ~om dupl dlipuJ ,i ... mI"" .... Lui ... are ""n""I""'IOII, 'Prin .chl p putem inl'log.! . glndi ... la aoemi ....... poate R Inlolea ... n . de" colil .l ~ 'Du""",= "",at nl.. od ..... l' <piri.u l d upll'roprio Lui Glondl ... " de o ""Ii.. te _nJlOOre C\I Lui. 'AI,,,,,,," ~~.,.;su. ,~ pe do .11.1 "",..,. c ImFUibil.l fl., <rtdin~ in .rn.oi mull" ...... putin . 't.o Seca... ni.,.! .. "'""""... Mlectivi ..... 'PHcqri.o. un f"O<'" rontinuu do> KapII'" " ~. dr ,,"&"niu... ., 1'eO<pni.u"" dr ... lmuy,.,,, Io<hImbo ... "EvoJ ....... co I"'..... ......p.ou ""''''1'11.,;. clei fudcdfilooun/ _ r e p'-"'InI "ot'Iecto. .. C~ .. Int.lmpll C\I F"''" pii" d.>d nu ~ judcdl\.. ci nu ..... prrfrd.I fIOIiWr! 'f>auPlIo ~ imposibiLli. ' ""","1",1 poote "'" MOi 0.1 6r<'UllOlOCUI. "E 10 ff'I deadevJ" 1in nl~ iar~
I<ft.

'Ii <ontinutul .... nt ""'JhI"'e - e f""-i'.! in, .... n<lerGn" udamlcl de-o

d., - C\lm ~ intlmplj int"""'.u,," <Jnd mo:!Od.

""1"""''''

.... "'&ICi"...... -

."""'.n.ltoo...

unei p.lri din el noeamr.i . 1cunoqte n nt"'Sme. 'Numoi pem>pimplic O <:<Jntienjj paf1i.Li. "Cunoqte .... legile ce lI"""mNLI percep\ia. c.id o eunoqre", pof1i.ll ..", eu ...."..,rinjj. ' E ,... tI una ~ nu.", p.lri ""I,,,.te."Tu, "'''' "Iti una cu.a, nu trebuie decll1 Sol te cunoti pe tine, i eunootete.o ta c roonpleU . 'A eunootte mi,<K'Olullui Dumne"", inoeamnl aL cunoate pe El. 9, Iert.",. e vind"""",. percePliei "'po,lrii, 'rerce""". rore<U. fr.telui tu e l"oK'e5a,l din couzl ci minlile au .......... vadl .... parate. 'Spiritul II runnal~ pe Du""",,,,,,, pe deplin, 'I.U pute"", lui miraruhoo.i. ' F'plul el oceast.l pute", e mp.l't.I~t.I pe deplin de /;ea",. o .itu.tie total st,~iN de gndi"'. lumii. 'Lumea crede c.I. d<><l a re toiul, nu a mai ,imall nimic. mi,acoIe'" lui Du"""'...... 'unt la fel de Gindurile Lu~ I""'tru d '~n' Ghlduri'" Lui. 10.. Ct dure.z.ll""""'ptio. rugkiune ", un rusi. ~ pef'CeJ>" li'''' IIprijini pe Upo.i. eri "" nu au occeptat total I.p.lireo i nu _u d~ferit ad ..... lrulul, I\'rn>p\io'" t.> .... >.1 pe ".ta .. """". .. tl, al" c.i oricine 1""""1'" dU., i cituji de PUIIl are nev<He de vind"""re. 'Cnmuniu ....... nu rugkiu ...... e st .... ~ .._ l . celor ce CU"""". 'Dumnezeu ~ mi,aro/ul Lui sunt inoep.arabiJi. 'C. frurnoa!le sunt Gnduri'" lui Dum ....""" core t,;I: ..... n lumina Lui~ 'V.\o;Jo .... ta e "",i PNSU' de pcn::cPlie p<>n'ru c.I e "",1 p"""" de b'<k';~I', 'Nu te I""""'pe in lumini di/e.ite. 'c"","*le-te in 5inguro Luminl '" "' ... mi,aro/ul are "IH tu e cit "" poate de da,.

!i'

'"nscende

ci""".

tota"''''

'Da,

r,:rcep

VI. Jud ..,~ t~ ,1 Impl .ul

~ u t" riU,i i

'- Am vomit d eja d""p'" Judeata <Ie.pot da, nu destul de . mJi nunlit. 'Dup.l Judeata de apoi. nu va mal ~ niciuna. '1u<l.t. ~ oim' bolid 1""'1ru ci _ din<olo de 1""""'P!ie _ nu existi judec.", 'Cind .pune Biblta .Nu judOC:OI~ c.o o.i nu fiIi judec'li", ... ta i,...,.mnJ c.I. d<><' judeci "",tila'e Uo.... nu ....,; putea ... nu " judeci pc. ta. 1 [k<i.zia de-. jud""" n loc de a cunoolte e ,,",u" pierderii pkii. '/u<lata e p"""""l pc <a",.., bauwl""""'Plia. nu cuno>.ltere. ' Am mai disrulat a.ta n termenii ""lertivitl~i pem:Pliei l'.m .,ltot d .....alua~ e p ... misl ei ........ r<l fi ev\der111. 'Judeeay implic.l ,..,.. Pn3"'" intotde.ou,,", 'Ea nu evid""tiul niciod.tI numili aspectele po.z.i'i"'.le lucrului jud"".,. fie n tine. fie In . I~i , 'Ce. i pen::cput 1i respins - .. u ;...""".t fi decla.at def;c;en, - ,~rn$ .... in mint~. ta pentru d I.i perceput. ' Uno dint", iluziile de ~are ...,/e.i e convin S"", d ce"; judeat defavorabil nu.,., niciun .11, 'A.> ce,', nu

p""te A ~vl .. t decit d~c.i "",i crezi ,i d re ai judec.ot defavorabil nu .. i.\.I, 'E dar ci nu crezi aa "",... c.id . Itlel nu l-ai A jud..,.t def'vorabil, '1n definitiv, nu contea>.l dad jud,e(,ata ta e rol'<'Ct.l sau grt.'itl, " In am~Ie uzu,;, d ecizi ... crezi n ireal. " E cev;o i...,.,jt.bil n oricr tip d. jud<at.l. c.id jud..,. ime.>mn' <mie el poi s .... """"zi din ",.Utale ce pt'Cfc.i 30 Nu ai id<-<> ce uurare imeru.I i ce pac<' profundl ",zulti din in tmpi ... "", la i. ( ,ilo. tIi fl.J nicio judec.U, 'Cind vei reruno;Jof" le "" "Iti i ce sunt 1'"lii t~ vei ",.li74 c.I jud..,..",. lor n oricr rei nu >te niciun in\<,l<>s, 'De {.p~ '" p",~<i inlel<sul ,~ p<>ntru ~I ii judeci, 'Toot.i incertitudinea vine din convingere. d "Iii """tr_ de judcco'" ' Nu ai nev<>ie de jud..,atJ si iti org;onlzezi vtal' i pred. nu .i nevoie de e.o o.i le ocgani:oezi. 'n pt'Czenj.i runooteriL t<>aU jud<'<Ola'" .... IXn.U automaL tocm.i """,t prore! fkind poo;bill inlocui"," I""""'Pliei ru """,noo~tc",. 4, i-., /o.ort. fric.i d. tot ce .i perceput da, .i refuzat si ""'-"FIi. 'C",~i d, din e.,,>.1 ci ai .dunt si Kt'ep\i un luau. 1 , odp.at de .. ""b control. ' Ia,a de ce il ",zi in ~",ri, sau in dcgh~ri plkute n visele ce iti 1'" "",i fe ricite, 'Nimic din ce ili ",/uzat si oro>pIi nu poti o.i <:<Jn'ien'i""zL 'l\:u da. Ii perirulos in sine, d., 1"; /lcut'" ili poTI periculos. l. Cind te oimli obosi~ precis ..,...i jud"".. cop.abil de """"".Li. 'Oond ,Iozi de ci""" ... pred. Ioi jud..,at lipsit de v.loare. 'Ond ,,izi de line, pred azi i de altiL fie ti numai p<>ntru d nu poti toler. ide. e. d "Iti m.i bpsit de v.loare decit ei 'ASIa le {ace si te simti obosit p<>ntru decit ... p""te dc descurafanL 'Nu "fii delapl eapobil ... fii obooiL do, <'ti l<>a"" c.pobil o.i te islOv11ti .inll"" 'fJortul judec.i Iii conslan' . e p.octic i"",,port.bil, ' E curios d " optitudi .... atiit de debilitantJ.., bucuri de .tit. P"1uire, 'O." d.>cl vrei 0.1 fii autorul "",li"tli. vei insiSI. si te cramponezi de judooUI. 'i vei privi cu Iri c.I jud..,ata, crez.ind el.. int,.., bu~ zi .., v. folooi impotriva ta. "Pt.; cr.de l.tO numai n mikuTO n e.", crezi n oliacit.~ judecllii CiI ann.l de op.\,""" propriei tare .u'oritl~. .. Du""",,,,,, oferi numai miIoorivire. 'Cuvintele ~ trebuie s.l .... fIocr.: nu"",i miloolivi ..., eki asto ai primit i asta 'rebuie s.l d .i, >orep. ta, .. ~ un ""f"dient temporu. .." "n<ef'COre de-a te invl\O n\<' ..... l milostivirii 'Ea judeci numai din couz.l c.i eti cap.abil d. nedrertate. 7, Am vorbit de diferit<> simpl"'""", la areSI ni,...l ..i,t,ind" v.rietate op""'pe infiniU, ' Existi ns.i "oingurl eauz.ll""'tru t... te: romplexul . utorit.llii, ' i\SlQ e .r~ki"" tuturor ...lelo<-, ' Fiecare simprorn fileut de "" implid " contradiq;. n termenL clei minte" e mp.lrjitJ ntre eu fi Spiritul Sf.n~ o.> orice f""".,..,1 e 'nrumple! li rontTodictoriu. 'A"".SI~ pusturl de _usinut e rezultatul romp",,"ulu' autoritJlii.

e'

Cqi/tJI~/j

Pf.1I.CE.PT!AINOCE.NTA

oo:eptind CiI p.....,io.\ .u.,;u",l &.no:! de Id<Mk. pul - po.>l<' pn>du nu"") kIcl d<' ~,. .. _ ~ulorit.l!'i c d<' f.pI" ~W>r de ...IOri.-. 'Do- ~I .. ori ai <> probIo-tN d<' ... bOri"~ o ~i din Ciluz..Ii eli .. <rezi l'f'OI"I'Iul IMi iOI.ilOr fi;~ ptoiot< ... , <I<'Ii",1 -.pr 1,,,,,,. 'I'rrn-pi ~ ..... I~ CiI WY in CiI'" .I~i .. lupiI <u _ b.....~lmenl<' pentno po;ti)io .. ele ~u..,... 'A ... " ~ fund.men ...U. "'''' ..... "'""" "" <n!d ~I.u uzu'1"'" pulelW lu; DIImi'I<'ZCi.i. 'c.... in\.>..,~ ii ~;mint.l 1'" ori. d pc DIIm .......... nu II ,,,Il>10'1 "" nimic. ." ln!..I domic ~"dtt-1. .,.1.. nu ~SI pcd<'p&l ropoi~ ci oo..r I"""'ru <li fi;" d 11 f.., N!It-rici!I. 'CiN!iilor lui DIIm"",,,,,, Io:e dai Jidev~ralullor Aul(>r. dar 'u I""f.n 0.1 HI .nonlm cind alqi;i 0.1 1<' "p" ri de Au'orulllu. ' FI Ind _Igur do "",,'1""""1' 1 1 . ........ ~. ade" ~r'lului Ilu Aul(>r........ i el prop, ia 1.1 ""'IIe. fOII .nonim.!. 'Te pui trel n',""" poolu'li In ,.,,,,, ~ """ ",zonabil 0.1 , ,,,d d ..... i ,,,,.llu. "Di'pul. n privinta .portenrn)e 10 un . ulot . 11 ...1 neoigur."J.i n minI<" la. ind' .. po.>!O Indoi ct.~r do f.ptul ci ",ili
CiI'" -

1"""''''

".oemene.

9.

Numai <l"I "" rcnuntJ 10 IOOt.I <\orina <10--. re<p"P' pot ci " ml""it>;1 0.1 /ic n"SJ' .... 'Nu .i uzu'1"'" lui DIIm""'..... dar'" pict<lul .... 'Din m;a", pio<1"d<' .,...... nu tn.c:.mn.l el ii di .. phul . .. ~ <1000, eli nu i)i aduci aminte un<Ic~. ~ lucrului pimlu ..... do-pind.e de ... """"'1 _ f i a loOu drWd<'.llocaliu. "E poo;bIl 0.1 poi~ moJj ...... flirli jud.t.I"'"

1""''''''

""...,.,W

pKi_"

"""Il"';'" ~",_li . .piritului. 'E 1-. firnnr ... td"un 0.1 ifi ~ tnarpftliiN. do. nu " libe< 0.1 sQbilt.uc.i CIP "" .. mc ""*lft\il. 'Pn::lbIcma ' hlbuit 0.1" decidli fie<-.",,, fund ....,... tii.LJ d>esliunc ...... _I<'i la un .ulot. 'L.. urm.o Urmft. II>Ot.I frin p"",inc - uneori pc elil 100... intot,,,mi.te - din AUI...-IOllli. '!.:.!ren ... nu I '" adu"" nici<::<l.'Jlul rNm .......... ci ... um.i "'lor "" 11 ...,~g.lr. ' A1 nep A.ro,iI.wa i""'amni a'~ ""11" motivul!"",'ru P'" <ro , OI" ,"1 ~. "",1 numolln ",,&mef1W. ' A<."NSlli I""ClPpl1c d udOlI . rompk>.ul aurotillijii. li . Nu ""istli om < ..... 0.1 nu .. limtl nlemnij.~ inlTu" fel sau .I'ul. 'O.a e ...zultotul p..opriri lui liiJt,rt.lli do voinJ.l. prcrioltl ~li voinlO .... Iiberl. ,ici .I.~ '"1""",,,,,,,,"'1 nrnrlar In Kn<tI si'ual'" iar fi /oo..,..limpedi!. 'l.ibo-rtatn d<' """\01 trebwr 11.1 dueli la liber.. te. 'JudealO Inlftru\i"""" intotdcouno ci 0<f"'1 otgn>mlc din ""'Ii.... <u _ 1 inotobit .1 <\ori""". 'Dorinta nu e fapl. 'A <\ori d..I d<' inJCloscl .... ede""""'" ~ ~ <ci in min .... - . . nu <n!d eJ IUCTUl doti1 Ia iei de ~ ar locrul '"00'. 1.. loc do- "Clul~ ....i intii Impl'II~ Ccnrnlor". ""' .... "J.brti ....1 intii Impl.lil;" C ... ~ propria meA """,,"";..". rurilor", II oi opwr -StIu ""

cunotti. put lllimplu. eli rt...

,o.

r-...""

1"'''''''

""11".'

pen''''

..,n' "

Fooco",",- de J1nrlin: 'rd>uirt lI.I.ibI ..... punct de pom;"'. ...... ~ "dbtiro:Jir 1'" "'''' am diocr.r...... r:Icjo. 'AomI1n.a"", dirrj", de "'" In pu ....... lor ca toenwIiI. 'Oi~ dintnr ... RlIn"" .. ~ 1"' .... ' Amindou.I ...... , pier'" r.rnghiu ....... pentru fiII de ""'"'in8'<ri 1'" tr.u. elror. "liim. 'E <> ~ 11.1 aui eli ..... _ de pnd;'" b.oz.ot 1'" minciuni Of H sIob. 'Niciu" lucru Iku. de un copil de-.llui Du .......uu ..... " li",,~ d<' pulrn:. 'E f...... ""'Ilal 0.1 iti d.i ..,....... de >OU, dci aI~1d nu vei fi in .... '" 11.1 ..,.pi din Inchi........ pc .......i fleu' .... 2. Nu poi ... wlv. . ubOritlii deprcciind pu""" minlit .. le. 'S;j fad a.. "",a ar 1"""",... 11.1 .. a~i. 1 SI. ji v. dli ..... pen'ru elinWIr.'1I1 de f.pt pu~e",. min~i. 'De .se ...........a. ti dai ....... eli nu " 1"'11 , Iabi. OI" <um nu II l"'Ii .llbi nici 1'" DIIm .... '"Oi."I>I"I" e un ~ inl~1ot pontru eli p"'" ... t ..... de ""_ "'~ de Kriv. 'E pct<'<'f>U1Gl o for.i in luptli "" DIIrnne=. a:rrrfruntlndu L pen'''' P'-'" "",.~ilo< Solo. 'Diavolul .m.lpttc <u nDnciuni li ~ Implrllii n ar ... I<>iul e in dir-ili ~Jir <u Durnne....... 'Si oi ....V ~i in loc oli It repup, ei ~ind ~ ... H /Ittrtle lot in or:twnt..I W>Of donori ~poi"'de orice valoo ... ...aII. 'N!.o .....", ot..rIu, nici........... J. Am "..; riifo<ulol dftpno ~ ..u oepuue, du 1Jcbu", in ...... bine CIP nOHmi\Io. ~"""'. un ......... de &.no:!i ...... ficion, de .....1 n limp. nu n ~. 'toolr a:rrr,~ ...... ruIe I"""tru m otCftdc n .... 'R<>dul unui .u.,;ut pom a fosI "inlft2io" In oimboIica gr.ldin.l. '0.. nu .. po.o'" 11.1 ~ 6 inle<ris rN .......=. dci .llfeI nu ...,fi mUf<'ii1 din 01. 'DKli Dum""uu li <u~ ropU~" .. Ofisur ci ii """"",,1<', ... , H pul EI 00", mIM> """,,' 1 in <''''' ",", ~bHI propria lo< di"",I"""? '. Pomul in",,.;," I fost numil " pomul <u . ~""';i. 'O", Dumncuu I , ,,,.1 "'~.."'" ti. da'.., de bun.l .~ ""olill", Solo . ACHI .imlo:>liom primi' m~h.ln'crp~Jrl d.r poti A.i!tUr.I otOi! inl<1"p""' ''' "" 1; ....,.;Ie;n "'''', fi< 1'" Dum""....... fioe ...,~Iii'" Sole, ti lfi d istrugi oropul va ~ ~Ili. .. Mu""' .... din rodul pomului ",~terii e o apn:oic limboIid I"""tru uzu'P" ..... "'l*it.llu de lulOCtN"'. ' E sinpuuI oens in "'''' DIIm..."".." ti CfN\ilo Solt nu ....,1 """""roti. 'O>n"ingcnro el ....,1 irnpliocitli in """""""",1 de oine"... u In _in\.> ...... ui d<'-o-tI l_ ..... dtip, "u o UrurJPnr, <10 oInc. '1.....pni1t .. penrp. nu .., <Uro<IOC. ~ .... po.>le arnJsi. do, I""CIP~~ po.>lr. "'~ I<Ii pft"Clr1'" . u _. du nu poi fiOl:C .....1 mult decit 5.1 ,,~ri. 'Nu poi f.o<e 11.1 firt fi 'SI. dupl <um .... ....,.; opuo. cind ~ ... ,al'" corecr. in C1PIro din unnli,. ...... bucur. eli .... poi. "Pinli .tund inf.I..
1.

'Incrp. Ii< "" o 1""""" firt <u "

".It

prntl"'''''

=.

....oc" .....

1OO.i'" ",-ind, ....

d.,

""""'rat.

C"Pito/ul J PERCrppA INOClNT


eon";nge,,,a c;I poli ~ pi.otr. de "'mei;" jo"'mului I~u de gndi"" fi II"'''' meani<mele lale de .pra.., ... nl 100""il<'.s.I .1."" ideile c..... ., ~1&1 s.I o oeoaU la luminii. '"Te mal ......'; Ird un chip fieul de li .... . 'Mint ........ nu concord~ cu Spiritul SlIin' in privinjJ,,, nu ",,!sili ""Iuti<' dl "",zi unicul lucru lile.,.l""",t<> de ~pul. "raii de re nu poti .",a fi "I'i plin de hiel referi"" 1. re oi fluri,. l. Mint<>. poot<> f..,.. credlnja in ""para", foarte ",.1111 foam: inlri ",*"t""",. ;;,r _di.ovolul- e t""""; ~t.I credinil. "E pu"'mic. adiv, distrurnv ~; in opozijie darJ CU Dum,.. ....... cki li "... gl lil<1"al""", '" Palemit.t"". 'PriV1.""j .....!i v;;,\. ti vezi ee. f.lurit di.V"Olul. 'l\i _ma In.;.! d /Juri", ..,...Sla se VI dizolv. precis In lumi"" aJ .... l rulu~ cJ,ci ",moli .,; ~ o minciun.!. 'C",.",. t. de col' ", Dum ........... e >ingura Temei;" de nezdrun<i ..... t dci in e. slllumi ..... ' Punctul t.lu de pleca .... e odevlrul fi .f\'buie sJ ",vii lalnc<pUtul l.Iu. 'S-.u Vllut mul", de atunci, da, nimic nu .... int.implal d~ fa pl. 'Sinele tlu mai e in patt. dei min ....... in roroAic1. "Nu t..... 1in.orI ind ",fi"""t de mult ti de Ii'" acum .t';t d. lrid. '"1\, m.!su,1 '" '" apropii de 1""'1"'" simi [ne.. distrugerii ,ist\)fl\ulul l.Iu de g;lndl .... de ra""" fi frica de m",,""'. " Nu existl """,rte, d.u a;,l~ ocredinjJ in C. pi lolul4 ILUZ IILE EULUI

""".oU

Intl"Odu ..

... Mljdi\. "'" nu od""" rod fi Ulal.l fi "" uou. 'Bocu,l-ti"! 'tumino "" v. rbl,.ing. din """,""I,. to T...... ie a vi<>\ii 1i sistemulliu de gndi", v. fi corectat. 'Cki nu va pu"" Soi . "'. n piCOo1'" .ltlel 'Tu. are '" t<>mi de mLllui"" .\o>gi """,ma. "1;;'\. fi """'~ lumi ..... ~i Intunericul. cu"""~"''''. fi r<""-""Pli. ""nt i~liabile. 'S.I .",zi c.i fi ~Ii.le m...mn.l s.l "",zi el Dumnezeu i Fiul Siu "U pol. Numai uni ... ",. cuno.>jtorii e lipsiU de "",md. '1mpa'l !l' ta nu ~ din lumea "",""SIa pet1tru ci!;,... dat de dincolo de """SI~ lume. "Nu",",i 'n lumea are nI<'Ies unui oomplex . Jau_ I<)ri'~!ii. " Lume. nu !le par~e prin ci prin a.d",,~r, iar ad.,.. vint! P""'''' fi cuno8CUl de toti <t"i pet1tru < ..., a fost """,U Impa,li. li pe I"n" ii aj.oap<.i.

"""'''..

.cee. ... ''''1''"'

v.

v.

r.:'

"""ost.

"""'''0.

iod"".

1. Biblia 'pune Sol mergi cu un 1",0 do doul ori mai d"l""'" deci, """'. 'Nu '''g<:re.,~ nicidecum SolII opreti din drum. 'tJeVOla""",tul laJ do un I,ate nu te poote opri nici pe tine. 'fu.-.te du,"" numai 1> pmg ... "-""pn><. 'Ile'.ultatul d~vota""'n'u lu i .1""" e Inspiraia. un cu"n ' ca..." nieles ron.'<"I, e "I"'.ul exte-nuArii. ' ,o, fi ",,'.,mat n_ "".mn.! a fi dez-insp;r.~ dar a fi inspirat i"",,"m~ a ~ in sP;rit. ' A fi P""""I'-'t numai do oi". i""""m~ fi d01_inspi .. ~ dar a fi pre<>eu_ pat numai de Sine, n ""'" <"0"-"<"1, inseamM ' fi inspiral sau n 'pirit. 'Cei CU ad.v~ ... in'plr.i sun t I"mi ..... i Ji nu pol ,,~; In intuneric. 1. Poli V"OIbi d in 'pirilsau din"", dup.l atm alegi. 'D.c.i VUTbetI din .pirit, .i .!eo .s.I _le op,,-",/ti fi d atno.i c.! eu sun' Dumnezeu. 'Cu"in .. '" "",,"le. sunt in'pi"l. pet1' ru <Ii refledl cunoa!..,.... 'Dac V<>ri"'!ti din"", """'8' cunoatore.ln loc s.l o .finn~ dez_i,,"pi,n_ du_", 'Nu efKlu . <l.lto<ii inu'ile. clci ch;or .unl in >.adar. 'Dei eul le do,,-",/te, spiritul nu le poo'" efectua. fiind.....-nic ned~ pus sJ iti par.lsca>c.i Temeli. 30 Drumul crucii trebuie s fie ~i ultima .c.il.lto"" mutil-. 'Nu sUrui up . . . ~ ci alung.l.i g.nd,,1 '" unui lucru go" "vari'. 'Ood " poti accepta c. ultima ta c1Itorie inutill, qti libe,.s.I te .I.lturi 11 inv;"rii mele. 'P:~ nu faci iMII, d>i .. c.I il1 lrose'i vlaja. 'Clei n u Iare d<cll s.l ",pun.! in scen.! "'ra""''' pierdere. puterii. ud.mi""le i"",,<.Iri compe ..... 'orii a le eului ~ in ",le din Ulm.!, r.\s'igni_ ....a ' rupului. sau """'rlea. ' A"St. reile,lri Sunt intemoin.t>ile pn.! nu "-",,un ii la ele volunu,. 'Nu 1.1 gl"q"ala pa.etic.! d .... '" _ag.!!. d. Ntr~,... cruce-o 'S;ngunol mesaj al ,ii't4;nirii" ..,..Ia c.i poti birui au"'-... 'Pn6 atunci, CIti ];1".,- 0.1 te rh tignq'i de <.1'" vri v",1. '"'Nu a st. "ev.ngheli. pe c.", a m a,'u' de glind s.lli.., oIt-r. " A,......, de in trq>rins" ~IU ellit"",,, ~i k-<1iiJe """",,,. le vo, ajut .s.I te preg.lteti pentru ea. dac.! le ci'"I'i ak-nt.

."f.L

'- Un profesor bun ill limpe7.<'" propriile Idei i 10 inU"-"'" p"'" d.indu-Je. 'rrore.o",li studentul .,nt .id"",. in proC<!<.,1 d~ nvl-

.,

romu.uc. IIidodMol. "Cu ..,... _ eul poote Invlo. miM dd eri "" 1... /""'1 1""10 li ptOOI ndNm.ot. "'i 1oIufi,'" nil polite f_ <FiiI ..,... lipei. viooj.I din ""''' losI ;'U...,,..I "" ""'\oi. ). SpIritului nu r nr>'Oior si i ~ pr<dr.o. da ....I.. i ....... 1'-... 'La u"""" Il""';' inv,l", ... ~~..u un lucru ~_ P""'" ca d_ LI ~ ...Iui, fi nu 1.0 d~ lui,;" """"",luminii opirirulul. 'I.otj ""'imbomo ~ co'" ~ s.I .....m.I ...L Pft''''' '" nu i".; mpolrt.l'101'C milo. '\..ectio ....... O fo6I CiI O 10 ti. !"""'" "'om ;"vll"''''' 1) pol ~ ... 'Nu ili voi lloa ",,1 niciod.o .... d.r incn< s.I '" ;"vll cum ... 1IolJcu' wr..mullui ~ gindi",. 'Cind III adu< omin .. ~ ad.,.., ..,. " """I~....1tju nu poo'" riposto d. d, CU fri(lI. ,. Pred.",. ti lndl''''' "'n' ~Ie moi mori .'uuri pe CiI'" le al 0<"U11\. 1""''''' d ili ,,"",mll" 11; ""'imbi minw.o ti oi i 'jull ti pe .llii N fi ... oehlmbe pe 1 lot. ' ltellUUl d ..... li odtimho min",. nu d<W<!d; 01.1'1"_ nu vu' Ioc:. >Vi ",,,,,,,! are .. i~ .. de rH!;,."", vi .... lui pe CiI.., n .",;" timp ce moi v;...u nu ~ vinded ~ /opt ....1"18 odndatj. 'V~.I un ro.! ",""",r.' fi ""zi in'.... lu .... eate .. 1n.. " ... I'" 1'" a<tiI.I . ....... ,'" , ..... c te<. fo,o .... reol. 'Nu I pati deIl_ Ilr, '" ili odtimbi """'uI ........ &1ndi in '" il priyqtr. 'D.od ottl dlsp.M oi """"'Ii La mluI de p.oznio< al oiomn ..1ui tj .. ~ ~i", fi oi "';1 lod _ ...... 11 voi ........... cu m .. ltj ~ fi .. voi <"OIId_ \rutpol la Dumne.cru. " Orice plOI bun fpeli 0-1 le dr.o srudooniIor ~ de mu]' din "" inv"l"~ Indl 01 nu !Ni oibi _ de d nIN> bun.Io zi. ' t"tj 1in3u'

l.re. 'Sunt de.m.p <><dln.o] invllMU '"' dd nil ip Jmp'tUfeoc lf<1jilt. 10 ..a lirti oon.;,....,~. 'Un 1"";; x bun ltObuie ... ~ in ideilr po care 10 pttdJ. IIM rr.t.ui< ... _ d ti ., alU oonc!i!io': t ............ in JfUdenfii ~_a It ideile. 1. .\lui" ...... 00; CII! ot.o .. de pu,I .. pn>priiIr idri. dd _ si iti piOlOjt.. '011"'''''' de slndi", "'" eum sunt, io. !n." II'MO ~ odIinWre. 'Schimb.o_ H inopiim1ntJo intotdr.o ..... 1'" n:i otpo'.1i. dci nu., pol CI un 1"'" in diJ'eclil. vir>dlrll ootporlriL 'O., J><1"'rP ntoIdrau ... <li un 1"'"""'" .. m.ai multii otpI ....., c.ki ~ ",re" r...t pri .... lo<"ponen\J In care ~ a'o'Ul de-a 1.... "" o ..mimbue. 'C.ul cI.. d"d nu latl .. p'trundi nicio od'Ilmboore In eul !.III. IIi wi PN p.cI'o. ' A<WSt1i rontu~ie prolun.U ~ cu putinI<' numai <Iod .... Iii d orel.tI olUem de g.lrodi", 1""1< ... 1'" douJ _111. 'Nimic nu poate .jun&, la llpiri. dinsp"' .... !Oi nimi< nu po;ote ajunll" la .... dimp'" .piri . 'Spiritul nu poale ni<:i si int.l~ .... ~ nici., dlml"".... "",AIcI ..1 din d. ' Eul, ., ,-""tr>dklie. 'Sinele tiu ti Sine ... lui Du ....... "", opo;tilie. "Sunt ~ ca ... rt.l. di~ ti rezultat. ' 'Sun' fund ......,UlI~ dci >piri ...! nu p<>lle pt'~. Ia. rul nu POO" """""pe, "Do _ nu rom"""'" n,", ~ .. nu pol'"

"'"*"

'*<1

""'''''1'''

"'"'In

v.

FUI_v adevl .., ol "'0..... ului. 'E im~1 ... ronvirW eul de lucru. p""ru c& ii ronlr.ub ""'''' ~. 'Aminlf1l"li insi ca Jrsilo""'" nIO<fftI'" pon'''' a ....,..;. contlnuilll& _ului In Cilre c:mk .... "" le 1_. 'E fimc CiI ...101 n<rrn" ..... ~.... odalli ce hl /k\ot. dor nu. fimcs.l vrei s.I lO"pui Iepb lui d.ad", nu_zi ;" de. 'I:: .. I .... ...,.w Iu.o -..u. hoLIri",dolOriti ~rii oripnIi ........ "fu poi,. d""';tj ""urii originii Iole. f,. Eurile .. pol docnIln ori(e ...... dor spirirul nu 1'0""'. 'D.. d ili ~ p>fao<ul oo.r CiI pe . un ... moi ...."' . . .. vei Iemt, I""'IJU c& miri un ... ar /1 !OIW\I cu .".,n ;omitta.... ;" privinl" ",""""Irii. >Voi p<ida cu rint fi voi Irli cu rint d.oc.l m &indl cu minr. d u <>I>io<:Iivul ........ va 8 l\"'Iertu _1.0 de-, te .bsoIv~ in finot ~ ,..... """ "",,Irul ~. 'E """",,1 """ ... 1ob'oertivulu; vi>..o' de un pn>faor anume In..,.,.., do. eu. 'Cki 1'" el il pt"l'<><Up.I of""",1 ""lui ..... ......1'...I,.,.. ... ri ti. ~ _ In'erpretern in"'uciun.. din ,,,,.1e CiI m~de ......, ........ eul .. l. 'Nu m01 ..... te. dediCiI predltil da<! 01 ~ """" lucru. lor tu nu vei fi un "'.,;'.- -.o, oit 11 "",.ti. 'Sun' ~, ..... "'" (:1 ", o/ ce ,"""' .. fie s1Jv;" fie rosp;n.. dor .... oarpt s.I mi pot"CIOp In niciunui din, ... aceotr """'uri. 7. Valoa_ 10 "" te -..biIqoe ~ind ...u invl\ind. 'Valoa_ 10 ~ OlAbililli de DumM""". ~ timp Cl!ntqli a<ftt luau, "" .,. Iad va 61r1friMt1to<. .,..; aIet ono. oi ....1ie CiI'" . . pretuz.l1.o omIinl> ~bO.. 'Plt/aui! Ir<buiooo.l aibi rlbda ..... ... ~ prnin'" WiiIe de ... ~ ori pioN .. lnvall- '"Eu """* di&put s.I O loc. dci nu am ni<Iun doq>t'" pun !imi", ca~~i ...... doH invita. 'Din -.. nimicdin .,. fad. ~ oIon$Ii"u llu~ nu c .-...-r J.o "'1,_ valorii Iole. 'l'woduJ _ nu r dixut.obit deo:I, 110 ddin!ri. 'Eul lIu nu e In jo< ninod.1I penbu <l nu fooI d< l:Iumnruu. "Spiri, ..1tju nu ~ In jocniciod.oll pon'''' c.I r.,., ~ EI. "OrIce ronfuzie .ou .... """rui ..... nc1 e d"lirantj ~ ci, du~.u ~ <lcli "Ido loronl de de""""""" nu r posibill. 8. Eul n,oo.,.,oi s.I ....a._i ""'''' oiru.\liJe;" Iomc dr I.oudl dc , 1..., pon,ru a'fi infr'\n~ indoielile. 'Va ri ..... "" plin ~ lMoi.ll d' "",. 1 1ncredete In el ckl. in ""iot<ml" lui. >ru. ~.... I... I lku~ nu n min_ ili d.l ........ d nu .. "",1. 'Singuro ooIuli<_ ....mii nu" _ _ doH Inorfa s.I oo:hionbi ....u....... _ 1) ~"' ........ dreptul1nfncootl""'''' _. d _ _ doH O aa:ep!I",", ,,""o..... fad 1'1.... din _~t.o"', CII.., rlmAne noeodI;mbotj li ~ftIIui. dar ..,.. ~ opiritului. 'arod ~.., frIc.l. ~ J' """"""" c.I 0......-.... I'N!,. iar tu qci !'"NI Lui pn'.iubit n CiI'" Iti ~ pU. ~ 'Nu Iii I.baeuls.l dlopulO ~ fopt. dci"", nu ....... cunoqIe ceva .,. H .tit de inKtaibiI CI tine ' . ~ nu ~ IUIOfUl fric\L 'Tu qti. 'Tu .oi Urs !oi """,zi difm,
a<ftt

,10.

.. ..,periori"",,,

<re.o'

<TU,

tii..,..,.,....

1"*'''''''

""In

c."i1Ol..J 4 IWZIILL eULUI

<k EI ti i ... i fku~ de -... fric;L 'Nu ai ~ penl'" el nu ill indoopll' nqIi functi.o. 'Du""",,,,,, i ... d.1 " functi,r f"",," .INO.I. pe OI .... nu in<ItpIinttti. 'tul lIu ..... 01 ii fie fric.i in loc"",,, indq>Iint-.a.. Cind 1<"'; I"'d, .... ,..; pu"'" n~ acftIlucru.. ~lftlt"-Ie Inrrodibi/. 'SI ... Imi ~oJ ........ """~.., ~ Iopori aNibiUI.I.... n<et"CO'" de.... ....m. inrvil.ll>ilul. "Cuvintul ........ il.lbil WI"iooxJtIIor pml'" .... .!.o. ;",b"'.....". pen'ru ipiril. " Du"""'U"U _ m..-il.ll>it ti nu b poli .... il.l, dupl<u'" nici El nU le

r.""

'*".

do.o. "

trupul" eul ~u numai pon'ru do 061.0 i omnitul nu W proocupi de eIr, Ib.indu-mi pe rr\no.' ... te Invaj ~psa 10< de im~. 'Nu "' pu ....... in~ Lmpotlanta pe a.., " au penlru _ dod nu .. fi fost ispiti. clndv.... .,..,.. ~ nowni in ~. '1-14>1 ....... ~ ... inritlm 0<'H0t.I ~ iml'f""U"l,. ca ....... PU""" ~ de eIr ImprtUN. ' Am ...... de I"~I t"li ~ a ... .0.1 imi im~ _vuJ rinlJedril mintii. 'Spi.ritul ~ ..... mult ............ fi de _ .. u de rr\no.'. '"", mlnlr urmi1orullucru:

~"';I.I

pe 1;""'.

_t

,8.

Eul 0Ie _ dC' bueun.. spiritului pentru el,. odall '" allfli ..... Ii ,..; Mr'S" .... Iul \(>III pr<>m:ia ti ve; .junp- 01 n~ in-.....i "'mic in frirl. ' ln..-etlq.li mul' acum penlru el friu"" minune I oe1"'.lriL 10.,...1 tiu ro: bu<u.1 drd n.i m.li .....rie ren'ru c . 'la"'.1 in urm.i! 'Nu 11 ..... h. ti nu 11 pb,.a. ' AsrultlL numa; pe Dum ........... C..... - _ _ .pirilulul pe c.... ho cre.t - nu fXN,e alN~. ' Elibe....m.I<" "libo'",a.I1 ti pe .I\ii. 'Nu P"'''''''1.1 altor." imag! .... de si"" f.loI ti rc<lemnl. ti nu ~_ nici tu de utl<!1 de lmogi ....

.btoIu.

~_

. '" I....... . . - t.. "" _

",,",,1 , ....... ""t~ tk '""

oI ...frn lrilo,tI"'; I"""t", oi

_it 01 fii pI," tk..,.;"p..

II . Eul

ti 1. 1...ulonomie

t...,,,

1.

.~.

11.

E~li ... """"rui,,, aol",,!Jn,dl $i nNd.Ipooti""' ..... pentru ei nu fXN" ~rul .alI"". 'Nu ~ 01 Iii n pi<ioo>'" --.1 ~..w ni..... il.l. 'SIM:oici"""" ei .,... 1"'''''" 1.1. 'NWNIi DumnrznI pulU' f.... " <MI domni de <rN1ill< lu~ ~.u . . 011 " .... "",II prin poopo1oo .... dqoowd ...... 'nor aw lui VI .... in picioo .... " .-qnIoio ti e ~ pentru ...... <ind inlri in N . 'Ot ""'" poi fi intru lOtUl "1"" 'Oo ....... uu" 1<lC...a, de""'~ 01 ~ "'".....-' pe ciI.eul

-iesi'"

Elope 01 .. lnt~ cum de-a pulu, min"'.... r_ eul. 'Do I.pt.. r.,.. mai bunllnt..-N ... pe "'''' " poti pu .... 'Nu . '" "'" nsllll i ,.. 'Mpundl n tet"mrnii 1teC\Ilulu~ pentru cJ """'tul nu <OI11N:11. ... iotorio ...... o.iII.I <b<' nu IhOr repriiI '""""''' ~ in "",:reni. 'Gindi ..... ~""" ,.. oplK"ll.o ~. cunoq",," fiind lOI.II impeo-oM&ll ti_pIN fiind irdevan/r pontru nl<lo: ...... ei.. 't>ttcepfi.> tU oporifioeI nUlI .......... ti. de - . . cii ... pooW de con-

1.

12. De 10 pn>priul ,.., .... nu poli f~ nimic oile min.uiqd .. u ... ii minluqti pe .ltiL d _ de 1.0 spiritul Llu _ poli f_ toiul pen'ru minlUl ..... lUIunl<. 'Umilina"" lo<io nu p""lru .pirit. 'spiritul e mal p....... de umilin~ clei ~ ~'" 0I.1lu<i ... . t i Iti hlV...... lumi .... <u bu<"urie...... '" tot. 'Ce; bU,n,1 vor mot' ... i j>imintul I""'lru ci euri'" 10..... n' um;"'. ia...1. '" da" pern'ptio mal 0<1 ....1<.11. 'Tmj>i. l tia o,rului e d .... ptul opIrilUlu~ ole drul frumu~ ti d....... i.. ~ ... nl eu mult moi preu. <k> "",1 preou' de peteq>I" ~minlnd vqnic """",ul Iubirii lui Dum....,..., 1.", de c"'~li,1< lui. ..... ..,nt ntru lOtul demne de El" nu .... ; <k El. 'Nimic .1,"","_ nu r deorul <k> demn OI d.>. pont", " rn!'io lui

011 1_ "'. "'"ftIlC.

pnI''''''''

""'' ' 'Ia..

Il. Iti..,; tubttitul eul dod ~ .... opiritul - niciod.LI. 'Un IMI. f poolC u.. linitI'l un lpIl ..... un Ir... "...; ....... ~ .... dowdit reponsobil .... MI.o nu presupune niOOa:onful;io- n p.ivI"\I oripili copilului. 'F..... P""'" _ trupul i eul....,.I"I .... .!.o ..... ,.. """" fund' <"u "'III din coud cI I...,. ~ lucru. 'Pot 01 mI .. lnardlnlue

Du"""'uu.

F...,.,.... r"",un~ .. u un ~ """'r ... J>US.....,; v&ri.otii ....... "",d.torit.llnoUbil illtii ..1<. >000 ..... ,......... fiocaroel...,un ... ponlru l<JIj .... Lal~ pe c..... i PC'''I'' , .,.,.., r l.o fel de vo~. ' In ... a<i"""" Iorr un pro<eo"'" 10 .1.."'....... pe .m.lndouI. cJci nu .u _ fkul~ de sau <u Cel Nc.l1c... bil. 'E imporl.lnl .0.1 ~ dai ... ma el oeu.1I 01"""", opa.l - ti citi., opa'" _ la Iei de bine cJnd inlerorp u,""", .... loc 1~ minl~, Cal ti .Iun<i cOnd implk.l " pru.imll ... fI.icl. 'Ginduri'" ndrept.", "n olt"" pot ...:himbo l"''''''l'Iia ",iatl~1 la 1<>1 de riiciet1, a lnl<: ..:!iune.a fizkl. 'Nu IHO. 1"'''''" Sloi un ........ plu IMi bun oi .. 01 "'1<: cl .....1r d"", id..,. i nu fapt. ). S/HN .. ..-.. U,il ....... ,lI fooncbinecumal.,... Ilrul .... l. 'COnd oi aru ..... ~""" t a ti eu", nu oi ni<iod.>LI. ' _ . un Iua-u .tit de .... Idm~ indo' . . , _ ii.I iti .!.oi ..... ma dC' 01 OI ... ""'" el ... inUmpll. 'Ood .. 1""""" n P"'Z""~ d. '" e dIlo. Mit de ... rpinzJl<>r Gt ........ re<UI In tre<U,l 'Surpriz.o ~ <o......pe IoV el la nriom~"'" ........ ti la ....... '""' ... ~ eu ati .. pe. im~. 'Nu uito lno.I el minlN nu trobu..ioo ... lU<ftzr ..... <fuM dod " f...,.

_ .

pol"''''
t

'p'"

.""t...,

~~

. Gindette-.. Ia Iubi ..... ani ....1o-b I.~ de puii

lor" '" ......... pe

C..,,,,,M 4 ILUZIILE EULUI are o . iml Solii ~!lCI , 'C1Id 11 cauI<Ie,1 po"~ din ... , 'Nl...."u nu ,.,.ping~ '" oonoid ....1 po'''' din ,,1. 'Tu ~;one.1 LI ",,1 t.\u cl~y alm .. o<\i<Jr'>eoz.l Du""", ..... 10 ='I;ilo Lui: CU iubi.., P""0<1~ ti mill, 'l!uctii"'l.1e 10 .. ,...... "" are 1.1 fku. nu fUnt fUrprinzl~. ~ f.pt..., -..m.lon.l n mull< I"M"I~ '" feI .. lin "".. ~ reaciono. bun,! d 10 ;><IevI'."'Ie .... ~~~ 10 d do>_ke a rm.. "n_... nu ~ cum .. .cIOntzl 10 ftl, ci '" =_i do qri. ' A ~ ~ o functioo eului ti- el. timp tlriJi"N l' u...U \ti V<M re """~ O ~ priYi d;., punctul "",....t.....1eului. "Cind pr>'d ..... nu ........i 6 ~1. pu' ti oimplu 11 >'fi ............ pc' Du_leU. "'e .... din!> do e..ist.I un mod ...... i nobilli I<h II<- "" ... apobiLl sln<!i ..... eului. ' 'CIId'..re al ... .. LI 1'KU"""tl..... ci eul

m,,..,

.1,

""'''pE. "'.....

.. Submin.lreo sioI...,uI .. i os. pn.!'" oi eul .. I ,m.uo. Sol 60 ~ put.\ a u" lucru d ........ dqi .... " c\tIo( acIovl'.... 'Coplo$iJ ~p.I cu fu ... dd ......... ~tuI .... Ioorfa di<1 ........ dtti .... , PU'" loYi doo:l .... o foci. 1n ""'"' ........ et'i un <OpO .... ' Nu ai un od. d, .. .unI 01 ~'rii li <ftlln ...... ", dodzl doi......,.. os. "" ti- <IIi. u"" .... i mult. "T~ 60 <1 reol"""" fio ci n ...... I"".i ......... oi Ioot os. oronI N ""'P",ul1o efortul ...... cIovenI .UI inoknoiy, rit li ulii, ribu '" '" tn:buio .........'P mi'" ln mini. Ati lud i"l" pe a ... le al dUo, ti in ~ ~rivl\II'" cioo... iN-vl..biL cIId ,""....itudmi .. sunt b.az.o .. "" ..... A ... nu du, . 'Ai '1bda .... n picf!.mlnt<>t"'11 d ..zul ... tul e 10 "'1 de sigu' ca Dumne...... . .. Numai"" '" ou un 0<1",'1<., .. d ..... bli oIml.l obunden~ pot fi ru ..:Ieyl, milootivi. ' Il un 1""", .vi<k-nt e.lnd '" g.\",\cotll "" impli. e,!;. d. cev. in ... mn.l C '"" ,n'bui iJ ,I""i u,a. 'Clnd I -n.zi d.l .. l .... _rifi<iuL d.i n .. m.11a gind ..1d pri"""ti rum," "",v, ma; bun" el P"'Ii, de ""'"' oi ,Imli d.1. ' ,1:: a oii ape!i e o k"ll" lneluct.blll a <'Ului, e..... ev.h",.<1 ln""d~.uno in funqie d IIe euri. ~ - " . " ""'''''' p,ooeul"'t d" <f<.'d in!. in <OM11J a i. d., ""1"''''' '~.p'ul <a p"m:1'" .... lilOlO llor euri e d"" o ",-"""... d ... II< ('()<wlng~ ci ,1. ",.1, ',Stlm. d" . i.... . in ,,,,,,,,,,,il rului. nu "",.mn.l d",ll d .... 1 ... omagit oi li """'P'C ",.Ii lol<" ti .",.,. d~ a<W/I, "",ll"'lin pr.w.lnic """""-.,,ton, ' A",,,tI ... iml de iii",, tnlOid .. ~n;, ,~b..... bllll ........ un "'rmen <O'" II< referi to orice .menin!... ""r-pu.11o o.l...a .,.1"""101",,1.. ;. ' . E.. l t,J;qte 1;..... lmen'" din romporo!ii, ' Eplit.t"" i dq>.lllett" c.poei .. t .. cir ~. ;,a, mII. dev,ne Impeaibill, "Eul nu dl nici od.1I din'r-un "m,.1 obundentei. cIId a"'" 'kut Il" inlo<u .....1. '1.1.1 <k ce p.lM ronctp1 ..1 cir dpol" n titi<'mul de Jlndi .. 01 eului. 'Pti!.., "'nl RWaln ....... "" ,dpoltare', ~..-unt1nd ..... ""'" de autoronli.",..., o eului. ' Aot. " 10 iei J" acIovlto, ln pti.in!>

"... su..o..

'o .

'ren,,,, ..... ,,

' '01"",

poftelor trupqti.. cit ti n ..... numi"''''' ,n<W<II tuperioore 0100 ... lui, 'PoIIele ''''J'''tIi nu ...... t "':!ce 11 origine, 'Eul ronPd .....1 tlUpul propria lui ats.I ti in<urd Sol ,.. ..,isI..:1 ptin t",p . 'Do, ideN ci ... ~ e>le p<ibil Ode<izio o ml\~L a .. a devenit <Ompl<t denJl.tI LI "'. <II... p<d>iL. .. Eul .. <nde """ploi autonom _ u n .It mod cir dc!oaIe rum "'-'<ie do ti-o .fW ori~. ' AM. "O .... re ..... <Ico inf~Ioo"', ft. <it .... Lnu poilw <ledl Il ..,.,..rg.Ilo albi! euri" foi inrHre fio foi.., une-..I <u .... intr.... _iii ""'''~vI <Ico ido!nIilicl ... 60 iJ 100 ,tace, intr... <Ico",,,,,..... po de pulef'e 10 iei do! dobiLI. "Eul .... "Iib..,- ino.I "' pun,! premioo ...b .........1ntm.lirii, prntru ci P""";'" _ l<!mOI" lui. 'Eul " ~ minIiI d " <OmploH IU""""",," ~_ al< eului de-a do!Mndi ~ oprilulul .. de+ti otobiIi astftoI propria .,......11 ...... i .... rile. 'SpiriluL in ~ lui. .... ,,~. cir eu. 'Nu il """" ci nu poil"'''' D Ull'l<'NpI. 'Do'fI ...t 10 iei de ~t <k oprit. .., p... cpc rapnt cir """" moi gouy dodt 0'1 , 'I0I.l do! ce Mima do! tine in ........,.,;; .... lul tn:buie foi 6c <> io:Ieo ~t1. "C~.tiiJ. lui Du ............. nu erft'oz.I milu';' dcti f'fortul ~ """'IlO fi ind...,...t >pIT milOloPo. "O J"",'..re ln!.I cu o .....'" rondi!ior. .... f..re nu mal e.poi ......10<. "Miturile ....... totaL pc''''pI..aL.., .vind "fonn.I ati, dr.mb;gu.I ti un "",..,.... au' .u, de ripic pt bitoo .. ,Iu. inell ti ....1,,1 mal binelkibO< dlMre ele nu i ~r-: arootolillo infrirotiu.... 9. Miturile ti magia ... n' .,.".,101<', de .""""' .... miturile ... nl Iogale, de obKri, de Dri!\inl" euluL la, magl.a" Iogatl de I"'tc-rilo pt ""'" fi \co .'ribu......1. 'Si""""," mi"""Sl<e 1""lud. In S"'"""l O de""",,re pt a .. " uoda.I.J ru forma "" po.z1icul.o,1 d" mo gioo. 'A~-nu"';" .luptlpmtlU ... p,"vleui .. nu e ded,I .. p'" ... Iui de-a.., "",""IV' ti felul in e.re l:fl inl...,...""u originea. 'A<Uj1l origine e .lOCUlt .... ""tI<! .... ~,icl. "" obKri, dd c 5 ..... de ... ~inut d ... 1a ",,10.... i... int" de "",1 _ t In Hmp, 'A""PlU m.1 .evl. vq;..; ... Iui put rred ~ el tufk.~ul. ~.i ... t i""int. fi VI ""'tinu. si ""10,,, dupl o cJ,d.,.. ''''"1'''',,1 In vla,a ""lui, "linii dUo. rred ci ... Iletul va fi ped<-poit pmtru _ tl cJ,d"", ' MAntul ... lns.1 nu.., a plid spiritului. <O'" nu e In perl<:<>I ti nu ... """"'" oi fie .. Ivat. "1 Mntui .... nu ~ deci' " .... minjii t'OfK1e',arenu ..... IN Unei Minii a Spiritului Sfin~ d., 10 a ... '..-buio oii ...... ng.llNlnle de-a ... """ob;~ ."",. UneI Min~. 'Su .... minjii """""'" d~ .utomat to unn.ltorul _ dd p"' ''PlIo ron.<U "uniform lipsiti do! .tac: ti. dr """"" ......a minii ;~ ..... ulotl. "Eul nu poobl ",puvlo\Ul firi judratJo ti _. pritI OI.",. .... JepJodI1. '!>lin .... a .. atunei o ..... 8u.1 d ireqie in ""re"'" mitte. """"-1Ia 01 e ln""""'Ui\llUtom.lll. d<i nu poobt' fi dic1.otl <!l, de ...........1dr gind;'" 10 ~

""""tor

_1Mi_

OI'''''

...,...p.i.

"""".t..

c..p;toIuJ 4 ILUZIiLe EULUI


Il . Nu pot .ublin" des'u! de des c.ll""""'ul de """"'fie a l""""p[iei doa, un ""pedi"'" teml"".'. ' E neaosar numai din cau>.! c.I po-rcepli.o grqiU e un obotacol in c.lea CU"""'f'eri~ in ,imp O' per<:epi. aeu"U e un mijlo< O' 1<' ajuU s.1" .Iingi. 'Val""",. P<'""p[;'i """""" ronst.;I tocmai in i"""; .. bil. inlClege", c.I 100" pef"Ce!'lia e de pri ..... 'Aceasta "'lltu,.I obotarolul CU totul. 'Te nITebi, poate. CUm se poote 'fi' """. ci' pari s.I "'ie$ti in lume. ""'...... '!; <> nlrebare logici. 'Trebu;" Y fii .tent ins.1 Y " nelegi '" adevar... 'Ci"" e ",-"",t .tu" care triiete n IUIMI "",as.. ? 'Spiritul ~ ",,",uritor. i.r ",,",urirea "",re oonst.nU. "'E la fcl de adevol,ati acum p" ci foo' din.,._ deau ...... u ~ cit v. fi vn'Odat. pentru c.I nu implic.l aboolul nlcioo od!irnbore . Nu. un """'inuu. nici nu .. poote neleg<! prin CQm_ l:."'Olie", un opus. ''Cunoate'"'' nu implid niciOOat.l """potO[li. 'Iau principola diferenfol dint", ... ,i Ioa ... ""lel.lte lucruri pe ""'" le poo' . pri"P" minte. Trebu;" oJ. fie evid"". dej.l d~ a ",,1 ronolc\e'l.piri'ul un Aut" man". 'Eul . 1 "'"1'.'" din oepa"'" ti ne""""'"", ""i$tt.-nei lui .... d."md~ de l"oI'n<ri.iIrea cm:linei ' ale n "'P-"''''' 'Eul .rt."buie Y ti oi"", un iei de """""~ penuu meni""rea """'''" credine. 'Tot a i poote o/eri e un "",'i"""" . 1 e,d .lel1ei tempo""", care ncepe <li propriul lui inapu. i .firele", propriul lui ,firi'. 'f~ spune c.I via[.iO ace ..'" e ..;"'''''/.10 '" pen'ru c.I e . lui. 'Prin ronlT.,;' '" """'" "",'i"""'t oi exiSlel>[ci """por...... spiritul ii <>ferJ <lI"""'f"""" 1""""" manenei i. fiinei neclin,ite. ' Cei "" . u '''''''' prin """, U revelafie nu mai pot crede Inlru '",ul n ..... 'Cum poote mi<lll lui prinoo s.I biru;" . I.lvitul da, dumneZ<"ieoc? 4. Tu. ca .... te identifici "' ....1 Uu. nu pori oii crezi d Du""","""" te iubete. ' Nu iubqti reai fku' i ce ai Uru. nu te iubqte. 'Fku, din T.Ulul ....1 nu On' n;.c;o Ioiali'.'e f.~ de 0" "" 1 fku . 'Nu ... poli ~ adev.l"'a ...,Iafie C c.;s'~ n,..., Dum"" ...... ~i <T<,.~ile a"" Lu~ da'oriU urii , ... /iIli de sinele p" core l-.oi fkul. 'Tu proi.e<teli uup" .... lui deri.a d ...... re ""I'''a.. ia, ..... in"~ n ronfliet cu iubi"" p" care" sim~ fa~ de eu. dalOO" faptului el I-.i f.ieul. ' In lu ...... "",a,,. nu c.i,u iubire fl'~ """".U .mbivalcn[.l i... de vreme O' ni dun .... nu ",,,""""" experiena iubirii /l,l .mbiv.~I. ~ul ii d epl~te capacita'e. de inl0k-gere. ~ubi",. , . p.i'runde imedial in 00"" minie ca",,, dO","!1<' sin<eT. da, 'rt-buie oii "do",..0<1 . ~. ' AsIa i....,.mnI c.I o do~ f.l,.I ,mbivalen.l ti c.l ...,., .ip de dorin_ 1.1 e lip"it total do> "SOMla dupl dpl'at ...... Iui. S. Exi$1l un gc<' de e'p"l"icni ..... de diferi, de tot a ii poo'. oferi .... L Ind' nu wi mai ""'. Y o acoperi .. u oii "tlIinuie$!i. 'Trebu;' s.I reI'"' c.I motivul pen'ru core lumina nu poo.e s.I in're ~ cm:linla In ntuneri< i in tlinui",. 'Bibli~ fiICe multe ""eriri I~ d~",rile inc<>mensu,~trile ca re .un' pentru ti"". d., p" care 'rebuie s.11c ti. 'Nu e o condiie de gc<'ul ",,100- 1"''''' de eu. 'I. conditia slvit.! "" ~ti. 6. In ~f.,~ do ""'" ta.. ruoo f"'1~ nu e ... fici<:t1. de putemi~$Ou de demn.! 0.1 1<' dJ.luuos<1. 'In """" "'"'. eti ca Du""",.",", de librt ti 'rebu;" 0.1 ,.lmii _ pen'ru ""de.una. 'Sll! rug.!m pe Tatn In numele meu.. Y 1<' in.! contient de Iubi"", Lui tall de tine i d.,... .. fafol de EI. 'EI nu a preget., nicic-.ind W 'hpundi 10 "",..u rugi_ minI<'. d<i nu """ dedt "" . voit deja.. 'Q,,,,, ce re, cu ad",".I .. t li "" 'hpundc intotde.u",". 'S;I nu .i .I~ dumnonei in .f... Lui d .11ii nlc:i nu "'"1. 7. Nu~ ... 'recut prin minre niciOOa'l 0.1 renun~ 10 flO'" idee p" care . i avu'.., v""",",U in ron',adi<tiC CU ' r'l"","; mii de fi,ilme de ",ami ca", Il rnpiedic.l pe Cel Sf.n! s.1 intre. ' Lumi_ na nu poote "'Ipunge ~iduri1e pe ca", le /)ureti"" " b~ i e V<"nk nedispus.1 s.1 distrug.! "".i !luril. 'Ni""",i nu poat. s.1 vadi
l.

""S."'.

m. IubI", flrlronftlet ,. E greu de ntek.. "" """amni de lapt.lmpl'llia Cenorilo, ..1<'

n ",i". 'Cci e un lucru do> ncincle< pentru ..... ,,"re Il Inte'P","'az.l

ca i cum ce,', din aJ.,.I. in.\untru. "interprel.o'" UrI nkiun nl"le< 'Cuv,n,ul "in" nu OSle 'Impl,~i. Ceruri"" "'""Ii voi. 'Ce olt""". s.1 fi "",.t C..,.!oruL da<.t nu v -a <re.t p" roi, i "" all<....-.. 0.1 fie Impl'lfia Lui. dedi' "",1 ' lall n'regul mesaj al I.p;liri~ un mesaj a", - in IOIOli'.'" I"i - tr.nscmd. "" ma plrji"" .. le. 'i tu .1" imp.\r~tie pe care a crea'''' spiritul tlu. 'EI nu a ncfl.>t s.I """' .... fu ciuda iluzii"" .... Iui. 'C"".lii le tale nu .u"" ma; on..... de "Il d,i, 'ine. "'Eul tiu i sp;rituJ tiu nu "'" fi _tun ni<icind.. da,"p;ritul Ilu ti C",~'"rul ,.lu vor fi in''''d ... u ..... " Ai incr<:<;f"",c.\ propriile ...., "",.[li Sun' 1. /el de ocrotite co tine.

_ 'o

'a

"1",1'1.-.1,",. <lI '"' I""It tk ""i'l" tk <>m>t;.I.


" nli "u

"" In",;. ~ .... "'i~.

Z.

AM ..... lICris sub forma w>ei rug.\<.iuni pen'ru ci .juU n mo"""'tele d. ""'.. ;". 'E "ded..al;" de independent.l. 'O wi ghi foa. ... te uliU da<.t <> nl'\egi p" d<l'lin. ' Motivul pentru ea",.i"""";' de ajutorul meu ~ _Ia d i - .i negat propria Coilluz..l "" de...,.. .. ai """"'" de cJJ.lu.ire. ' R<>Iul meu e Y ""1'" adcvlra'ul de f.l .. ca ad.,. vlrul w PO;>'~ Slrlpunge ba ........1e ridica'. de ""~; oii ... "'ve .... in min.ea ... 'In contra forelo, "",,'re uni,......! nu poo'e birui.

pen''''

cu"""',"""'.

C-riWlwJ 4 ILUZIILE [ULUI


prinl)'-un zid. dar"" il pot o<oli. 'Pl~w-i mini"" <1<> I~rme\e de 0ml, cki . I.fel nu m.;I vei purea ruga s.l o 1",,_ 'Te 1"" .ju ... numai ~ ""m ...... cre.t T.UI nosIru, "Te voi iubi.. le voi rinsli Si voi """tin"a ol O'CSJl"'CIintru totul"".i Iluri ""r nu voi ....ti .... nimi< d""J nu e .de,'~rat. 'Nu '" ~oi p.lrbi nieioodatJ. duf>l cum nici Dumnezeu nu re va f>lr.\sl. d.. trd>uies.l a""" cU ~"""""'gi s.I re f>lrbqti singur. 'D.o.""" arept cu iubire. ,,; nu cu nerlbd.,-", pre<is m.;I vei rug. "" adev~'''_ "Voi """i ca rbpuns 1 ., singuri el>e-m.", fJrJ edUvtt. S. Urm.lI'CJ' lent ti vezi"" onume ceri, 'Fii fo;Jo..., tin>.i. "" .i .... <.ind " laci. cki nu trd>uie s.I ne .IICUOO"", nimic unul .ltui . 'Dd vrei N ad",lr.' s.lincc..-;,. vei f..,. primul pas in direcp.. pregltirii mintii laIe I"-""tru intr.",. Celui SfiI1t. 'Ne vom preglti I"-""Iru ..1. impf'e\lN <kI.. <>d.U "" ..-t. EL ,~ fi ga ... oii m.;I ajuti 01 lac ti .Ite mini gata I"-""tru EI. 'Cii timp li vei rduza Imp.irijia? 9. In mi11re. la.. d'"li negaI! d. eu.. olil declarajia eli"t>erJrii ... '" 'Ou'"ntUU i .. 01., 'alu/. 'Acest.ingu, fap' i_omn.l ~ eul nu ... i.U Si .SI. il umrl<' <le O frlcli proful'<lli. 'In Umhojul <'Ului .a 0"'0" ,i . a fi" sunl diferire, dar .... n. i<len.ke I"-""Iru Spiritul St.in . 'Spiritul Stant lie <i . i totul i <''; totuL t<>tod.tI. 'Orioe d"tin<\ie in """"SlI privinll Bre ....... doar ro.tI cr .... occeplat de;.. id .... de . ' cip.lto", care presupu .... u lips.l. '1.I~ de '" nu f"""", nicio d ... lnc\ie in,,,, . "'-"" [mf>lrli. lui o..""",zeu ~i fi Imp.lrl~. lui Dumne""'_ 10. Fii11!> calmli ca", 0p"rir"o> Imp.lr;\ji<i lu i Dumnezeu ,i ca",. in ...."'. u de s.\n.l ... '" min ... U. e pe,fect ~'ient.!.. e izg<>ni Il fJ rl miii din partea min\ii dominote de eu. ' Eul e dioperol ciki se opune unei fore li .... l""",,,, de neinvins. indif.""" d;><;,l d""",i .. u ~ti b'.... 'Clnde""'''' <lI! oigi""']J oi fost di. pus s.I ~xen:ii oii li 0<I'<>I<'tti eul ~i ct de puini. M ii ucroi<'U mintea =ct.i. 'Cine. daci nu doar de......,,!ii . ..... anvi" oii creadJ .... ..t... JruJ ,i.r ocrotl.poi cre<1inla """.Sla"" pn>tulodev)ruluil

IV. Nu

lttI>uit .. /it !lfo!

IV. Nu
"

~buie

s.I 6e.,..

n..c;\ nu poi oii .uzi VOCN pen'ru 1Jumnezeu inomn.I ci nu .i ales 0.1 asculti. ' faptul ~ """II; n schimb """'. eului I~u e demontr., de .titudinile, ",-",ti""",,,,1e i faptele ... Ie. 'Do, asta e lot cr v""_ 'E tot ce IU!,!i 0.1 p.lSI",.i i tot ... veghezi s.I saJ"".i. 'Minrea ~-e plinJ de ocheme oIi ..... i ....1"" fala ""ratl. ,i nu cau~ fala lui Crillloo.. 'Oglinda in care caut~ oii iti vadI fala eul e rn"r Intuneooas.l_ ' Cum ,i-or putea ... sti .... tru""Ie>:lstenll'i dect"" oglinzi? 'O,,'u dizi

unde te uili 01 te gl.<eti . Am opu, ci nu iti poli schimba mintea schimb.lndu-,i rompo11a' mentul dar am m.i.pus.. de nenumlrate ori. ~ ii poti sdtimba min _. ' A,unci ciind sta",o suflcteos<l iti spu .... <~ oi ales grei!. ia, ta se tntimpl.l de cite ori nu '"Iti "-L U W OI nu ,.m.it- ufo.... 'In 6oco'" caz, le-ai g,\ndit gr<'it 1. un f..le cre.t de Dumne ..... fi pe""'Pi c:hipuri pe "'re i le I~ eul in'M> oglindi intu~. 'Gin<k"e-Ie ci .... 'it ce oi ~ndit din <'1' nu Of fi gndit Du"""' ...... fi oe nu .i ~ndil din re VTN Dumnezeu s.I g.inde'L 'cauti .incer cr ai fleu, fi ce oi Usat nefleu. p:in urma"" i sdtimbi-i .poi minie. ca s.I gindeti "" a lui Dumnezeu. '.a' pute ..:1 li se porl un lucru greu <1<> fleul. dar e mult mai ufOr de,,"1 s.I nccrri oii gnd'"lti "",t,ar acesleia. 'Mintea t u... cu lui Dumnezeu. "Fap'ul el .i neg.t .Sla i .i gndit .Itfel i-o linut eul IooLolt.!.. da r ~_a "'-;nd.t Uter.Imef1te minte .. 'ca frate iubito<, mJ pt'O'UCUp.i profund minte. t. i te inde mn s.I imi urmez; e. emplul cind re uili 1. tine fi 1. fralele tiu, l i s.I ,",zi in .mindoi """,iile oI.Ivi'" ale unui Tol! . IJvi'_ l. CUN! <'ti lri.~ '" i ,ii ni n" ''''''''it- <.1 fo """. 'Depreoio vine din ocrua!i. c;I oti liplit de oeva '" orei fi nu .i . ' Amintq",_ ~ nu "'Iti !i Uplil <ledt de propriile tale deciz.ii ti decide .poi .Itfe]. .. Cind "'Ih nelini'it oii iti d.i ..omo el .... lini.te. vi .... din capn.c; lIZiUIN eului ,i '" I,ii OI nu ,m."it- '" fo . , 'Poi i la Iei <1<> vigilent impotriva dicta"''''' ""l u~ pe ct '"Iti de oigi""'t pen'ru 01._ ~ Cind te simi viJ\o>"l .mintete-Ii ~ eul c:hia, o inel.!""t legile lui Du"""' ....... dar'u nu \e--ai indicat. 'Ln.i .p.!<.te"'" eului tn .... ma mu. 'laiii cr """.re l'l"fl"'o_ 'Dar, p.in& nu iji schimbi minte. in p1ivinla ...Ior p" e.", i-. rInit eul tiu, l'l"ti..,. nu le poiIte eb"t>e .... 'Cit'" oim!i vi"""",, ""lliIu e la conduce"', I"-""'ru ci numai eul se poiI" ";mi ~ino~. t. 'Nu 1Ttb<.it- <.1 fo 0jI00. 6.. Piz<ote-i min",. de tenlaiile ""lui i s.l nu fii . migil de el. 'Nu ii okd nimic. 'Cnd vei ",",unla 1. """.sll dez-inspi' .", voit.!.. ,-ei ,-edea <um minte. ta poiIte oii .. C<JtK"ent",,,,, 01 se rid;'" dl'aSUpr. ol>Jse!ii ti 0.1 .. vind<'C'e. nu '"I'i destul de vigi""" impotriva I'f"'\"'!iiior eului ca 01 te poli desprinde, 'Nu ''''''''it ..fo 0jI00_ 7. Obinuinla de-a te prinde cu Dumroez.eu i "" ...... ]iile Lui ... f_ u". dod refuzi activ s.I ili lai min'e. oii zboare. 'Nu e o problemA de """"""ltare .,; de ......Ji111i: c-r-edinj;l d nimeni nu ""-'tiU un efort """""""'~ ni"; mAcar tu. 'fii """""""'" de port.,. me.. impotriva ..,.,Iei . mJgiri. ti ~u !nv<lul aceo\Ci cre<1i~", meschine s.I '" trog..i inopoi. 'Cei deocuTOj.li nu """t de ni<iun folos nici lor lni$L nici mie, "", numoi eul poiI'" fi deo=r.jo'. !_ Te-oi gndi' .""""al! c .. prilejuri ai .vut 0.1 '" bucuri ti di'" din_ t",ele ai refuzat?'Put""'. unui Fiu de-aI 1,,1 Dum ........... .,.re ""limita_
1.

'O.,

c.,iwl.J4 IWZJIUWWJ
t1. dar ~ """~ Umi .. ""~ putftii rit de mult vrn. ' Min_ .. fi

V. Jluz;" "'.I.wp
_lW'It cJod ",ni e>cpresi.i de iubire. "F.ptul do bJ: <htm .. 1.0 !.oi de fireoc ca 'a.pu ......1 !jOI ti L> !.oi de ~~ .

....,. lIr pot WIi ... i~ IpUlboo~ ~l degoiind 1"'_ lui DumMUU in I<>t re ~ fi f.od. 'Nu ~ multumi ru nimic moi pulin de o~ fi ~ ... '"""'PJI ~. obe<1iv orire :. hcrvo.. 'P~1i minlft de orire aed~ ""~ II imp;..lic"' .....1..,;"'. i ~ ... de ~ , ...... do dac.I.i fkut... bint dup.l ""m" oimli,. cJod DU .. 1Iin5"ta int ....

fi"""

V. n ud........"p

buin"", ~ joodMIlii 'ludKal4 ca orire al!.t op.IJ~ POO" 6 1oIoti!.t pMIfU"1O NU' pr-;.. .Ini .... o vind . 'Eul ",,",it odu. 10 judeelL! ti dKLo.o' 000lo dtfiOo.nt. '1'1.1 proprio ta Ioi.olito ... prowI<' fi Iubi",. ~I nu """.. ",,;,..,. '"Lao.I.I ",'" cu ....,"', fi ......~ _p.lT.t Ioi.li ..",a. ~ ti iubi_o . E,I/) oglindi. odevl."lu;' in "'''' DurnJ"o<"-"" Insuti OIrlll."".. in I"'rfKtlluminl , 'Oglinzii inluJ"oeroaSe. ~I\tl tA'bu1<' oi ii opui d"", oUt: . N" le voi prlv! <.loci ttiu do oces~ ""il"'ri nu fIIn, ode ..l r. ... 'La...L . poIl'" Cel Simt'" Se "-"""roe n ~ .... pr. ta. ,tiind do ,A'buie'" fi<!.", fi nu ..... i .",. ' Min ... Lui .... m',1""t .sup.. .. 10 Cft.1W " " . d.1 mintii tilll'. 'Min .... L"I rontinu,! "' ... .... _ _ 1"" .. fi trebuI<' ...... """""" prin tinr. 'f.,,1 !.t" n,,11 P"'''' impiedn'" Se .......... ta. d.... """'" impiedic". 1'" tinr ... fi Lofi 0.1 Se .......... prin Mo. III- rn.... Veni'" lui C _ .. doo, o .It.! dmumi", penIN Cft,Oto.. cJod CNtof .. fiul 1"; Dumnozeu. ' A Doua V.."",. lui C _ nu .......""'" di' oEi", ...1 dominoi<!i.ului fi virIdK:a .... minIiL ' Am _ ~ c. line In Pri............'" chern.o' ..... unqd ru mine in DouI. 'Eu rispund <!oNo DouI \ "onift>, i judeei.. mN. /obiL! numoi pmtru I".....,I~ nu I'N" li &"'fiti I"""tru do nu '10<1 nldQd.ol.l. ' A la """.. Ii _ de d~1l. indtrn-zi do.m Wf'tlt 'Wsindu .. 1'" tinr. 'T.. atlgu' do ...... o ~ ....Iui ti". 'Nu "ron/und. cu umilinlo. 'Eul !.tu lnoe."'" oi " ronv;ngl d 01 .. ",.1 fi..., nu ",n~ <1, daci fIInl _ l nu ",nI""'; re.l decit tiM. Aa. ...1 cu """"'re - fi ,.... igu' do' ru"","~",,,, _ "",,,~ ~lln mln~... o inlr.1 eri",," ti o v;ndol .... 11. Eu nu iti .., ",,1. ' I.u<'re;r. intr-ade"", ru min"'" .. ",~,,I, ~.... Spiritulu! SI';n~ indiI.""" !Uel dQrm.i NU qli t",,,. dup.l rum fare ti ",,1 cu miniu t. inf",;o""l. CMe_ <DO lut 'Sunl vlgilm" lO in o<UI!.t ,ertvin\J. pmtru d ..ri 1"'" derulO' 0.1 iti rKunclO'l propri;I opn"''''', (OI nu S -. 'Min... lO va opta. .... u _ cu o >nU fi. impreunL " ' _ de nrinvint. 'Tu i fra_tIu chi&rvl wladu"" in ............ _ I i Mo'IlOll vI ... fi red.1l. 'Eu om Invio, mi)<-Iii ttiind d un .tribul _;., penIN lOt ~. aNI Ou ........... C<'I vn., 'Oe .. .,...; .,. ~ ....i ~ ... ti inopi. 1'" delt-Rpi"1i NU oi ~ IIUbIl!%ez pe iNIabi!;1 "Eu .... a'<'fI d mirooolrlo au ., Of'dine difi<ultltD; tu ....li. " Am ........... ve; 'asp...ndoe. "I~ c.I mir...

1"""'''''

juoHr.,

""'*"""

_pr.

1"""''''

. T"" .. luaurilo 0Jfti~ ~ binr. 'Nu adU ~ ddt in judecata ...>Iui. 'Eul_ti o vigiler>tJ ...."'<nI u. qa ... rl cu re i~ pennibJ: 0.1 ~i.-n'i<e<~ du ........ iti pI!.I ....... ro.,.;u_ " minbJ: ed'Iilibo-.tll'E"I .. d ..uchilib",..l i mai ..", I"""Uu d nu '" 1 0.1 i ~'i.-nti.<e"; motiv.ia primari i ornrdl p~tJ .... oontrolului n <Id. .....",. "''''Iliii minlOlo:. 'Eul are "", .. moIl .... 1< oi" faci. poIrivi, oillemului d .. gindi", ca", 1 gene-r'1 ,1 drut.1I .... _ ' ' ' ' 1ude-<." unei minfi "''''1....... Mpinll'" eul negreti'." .tunci ",,1 lrebul< oi OI deofil,,~u u. in,...,...1 ooruoervlriJ lui. Z- O ....... prin<il"'ll &tIrii ~Ub.. t ...,Iui .. lip"" lui de dilocrimino ... In~ trup" COnduril< lui DurnJ"o<"-"". 'Gindurlll' lui o..n.n.,...... Junt m..ro.pt..bill' I"""ru eu. I""'lru '" . ...1 eIor ;".. ..... ""'10 ...luI """'" 'Do _ ...,1 fi<! II' d~ fie .-.fu... oi II' ....,..".... 'O.r nu II' """.. Ioa: 0.1 iti i..:"," e>cistft'llo. 'El in~ de _ "dioimull'u nu numai impulsurilo 'rup-.ti.inoo>cq>tobilo". d., li c.nd.... lui Dumnrz.-u. ci<i om_ reprnirlll o amrninlo"" pmlru fi. 'fUnd pm:onIl"'lln primul rOnd de poopn.o lui .............. In tJrii. eul II' 1""<q>I' CI fiind -IotI1uau. ~u1I' -'"ti Iucrv. ...11nre..", oi ....1 _ de 10 nimi6"'. <Ift a. I .... lnt.lmplo CU oigur..,tJ u. """".,1 11. l. onr..liMem de sJndi", a f t II oon/undl pe Dum......., CU tru pul lrebuie 0.1 Ro do:mont. 't>a., confuzia .....-. .. ewnlial.l F'ft'lru .... co~ juded numai prin pri ......"""'inllrii .. u ..... meninl.rii 10 ad..,.. lui. 'Int ... un - . fric. <It Du ......""". ""lui .. mk.iI' Iogi<l. <It v",,,,,, a. Idee. de Dum ......... ..,..Ib<.-l eul. 'O.or frico d. trup. cu co'" ~I ... idenlifkl ..11 <It lndc.p"""!",. nu .... obool u! ,,;nun

f." ........

1""""""

4.

vio'"

o.InI""'a

Trupul ~ CMO .ului prin propri;Ilyi <>pliu .... 'E.ongu kIon,ifka oJsu'"""" penlru c.I""lnrrobiUIa"'" trupu lui .. .,... "",,1 bun 1'" core U .re"';i :u-~ .. d nu poi li """" dunu .. 'Io!.t _virtvn'a ~ CI ... ...,I., sustin<' cu /ervoo..,. in ~ timp 1no.I....,1 Ut~" trupul pentru d .... il mnsiderl ",6 Omt de bun ... li .. n ....... d"'PI <ao.I. 'lo!.t punctul 10 ore min .... ... ~ lOIaL 'Oup.l DO ;... ."... mint do f.ooc pmo din trup i '" trupul .. 1"","lOoul ei. oul ii moi spune do trupul .... o """'" proIirjo. 'M1n .... \ntfNbI, ot'Il<W "Do: .......... imi <Jbjin ~?'"
~cu """,...,1 ... tlmteln

='

...,.....,t

Copill>/1II4 ILUZIIU: [ULUI

la a .....1r,\5pW'lclt'". Dt la mIne". Min .....,.. nci, pe buni clrept ..... 6 .~ ...11Ii InsisunIO cu """',.... Alinnot ~ insuli Idcn~ CIJ ""pu~ ... ci n...... niciun mA 51 .peIoo~ la ~ IMi. 'la MIa. ...1n...... nici..... lopu ... rr.aI pentru c.I .... aht.I nici ........ dar .... "ooIuie ripiCl. "'EI f~ w...to."", din ~ionlO minlli. ' 'QcI... t.I <'It nu "",1 .. ~ ('Oftftirnriz.ot.l.. _ .... pook' proYO<IlII'Iinl:tIIO - ti dUor" ~ ... do ..... iti .fU .Iopuno J'O'IIlru c.I nu poolL: fi
IaU ;"'rebaru .,.... , _... pusi; .De unde .. imi obin ~ )iar '.Cautl ti...,; afla' nu roooNmnI c.I. tfflJuie .. CiI .. 1I ~" tu dlsper... _ . ~ n.. Ii pul~1 I'I.I~. 'O clul.l" temnlfIc.ti vi r Intrepri .... """,'ien orgoniz.ot.l ",.*iont li dirijati """'ttient. 'Obiectivull~ie 1""" .. I.t do< " nu '~ie 0<"11'"' din min .... ' A nvl\. fiI dori .. nveti ounl insefW'.biLo>. 'In'>1i ",1 mal bI"" cind ""''' d ce n<l<r<I LI nV<1i .re 0,100 .. J'O'II'''' .ine. 'Cu IO;IhI ~I"'" n .. W. '" 11.1 dori .. irolo-ei .... volo.ut d .. ,"ll, "Doo flpl. mul diro lucrurilt pe ""re VM LI 10 invei pol fi a ..... 1>Mi <1 v.loo!N 100- n" VI dura. .. Eul nr.k c.I .In .vantajul I.. i 01 n .... ""&"i<u II nimlc diro <'It. ~ pentru ci vqnicul , . - ; . N vini <le la Du ............ 'V~

s.

.....

lucru _ , .. '" Qlf'vin6 d nu il poi alung. ~,.,. 'fi d 1~1o .. i dai ION"'" dl <le m~11 1i clirijN.U din &indi",. 'Do, .. ~ puttm lIN sil\lollia ... cum - . Jl<"lru cA "", .. I<..-zi n rnnfuct cii timp"'; .ai6, .... <2t timp <rnl oi ottIlicl. 'Eul ..... decil" P'''' din <'It ~ri deopre tine. 'CNL.l1I viol' a la 1 <:Oft/IIuoI f.I<1 inlJftu.,.... ll f<* " n fi nIoI<Ie.ouno !<lUI nHfKull <le \noerdrilo tAIr _ o~. 2. Cind in"<li cum" _pi de iluzii. n~ _ ; . 0.\ "ili nidocIIlI d. torio pe a .. " 0/ f~ <le ftltele II~. 'E ~ d.tQrie pe a .. oii fiII <le mine. 'Do ci .. ori .. pori . . . . CIJ altul .. Iope"; <le bunl~a nd.olQririi tale" <le pe" 'l~1& ""'ti peare produce-o. >rermon~1 p<k A foIooillld dm.oreu -dnd in,"Ii dt "fii <le nd.olonl intttgii FilmL a", '"' Ind~<Ie i pe mine - 1< .propil <le atit <le m .. 1t d t te I""'te d>K 1"'fO'PIio. 'Dislln'" .1.....J Iund atil <le micI. 1""lt ClJoo."'''''' pI);I~ ('Il'g<> uor pes1<~" .nulind...

.c"'1"

""'''''JI....

1"'"''''

).

1"'"'''' fuoll. PUllnl lr>CTe<lere in mine deocomdatl. cla, ViI ""'11" w.do:.u .... Ai

c 1in3u" functie pe a ......1 1 lr><r<a... I-<> <IezvoI.., dor ...... t .........11<. 'Eul ...... vl ~iu_ vqni<ului prtrur.un rnmprnmio. dupl cum r..... CIJ .... _uni ~ .Iing n orice te ........1or;Ma in_ ... 'Fk,\nd~_ ~~ <le _uni ......)iale. ~ operl .. 8KW"O<I1 ........l.~ Inlreba .. ti .. "inI iro ..... minii!. 'r..t>lI,,1&1I tu lucruri _ ......, _-.ut;c.l ...l .. ~ _ """'" ....... """1" ~ tu poob ........ anume form"la" o.I.lie <le . -.. """"1 """ tcnipuri'" ~.t<e.1oo ...1 1J'O'IIt .... imJriedia P""S ..... I invll'ri). .. '1n toat<e IC'eI1r ta<rici cli~"in5.l. ....5"" intrebare !""C... nu o pun n;nod.11 .,.; "" 100 iniliaU este: ,Cu,," """1'1" '1,tI ,nt'-rea pe CI""M t~ie'" invei LI O pui viuvl <le t ... h!. 'C.",. oropul1 "Oria",., fl1il v. cllrijo eforturile .utOlIlolI. "C'nd oi dod . .."pul .lUnd. I!"! <k<'If ~k>rturile vlitoa"" ia. "'-'<izia """" ... v "mi... voJ.bill dK.l nu t<e 'hglndq'i.

""'piri'"

dod recurgl tot .....1 <Iet la dll ...I"," ""'.. " nu la eului. ~,""Ita. 1<10 .. _ m.wlnl!<' 101 mal mul. c.I ""'gurul Iu<ru o1ni!<lO pentru ea", poi oplI. 'Toi m <'It Inv.V; din "'perimll ci " .numitl <>pliune aci ..... F*'" i btocu.w, in timp ~ alta aci"", t..... " <leustru. n~ au ,..,.,...;. <le .11< Limuriri. 1nv~tu p<in _~ m.ai efia<r <Ied! "v~ prtn clu_. Jl<"lru ci dUftt'H o iIurie 1 ... I"L ~ nu poMI' prod"'" dfdl un ftt<11<mp<n<. 'RKomrm-\e Ni Du ................. ~rqti InwdI&I ci ... n' vqni<'It. ~ ... "fii _1Oru1_ ~........,;.ti nueul ~noifI...a.o. c.I IU" ...1 ti .. nu pu1<tl fi kll'nlid. 'ro... "",li c.I oi a<rq>t.ol deja _..u d~ dar nu "fii convins de<>amd.ot.l 'O~ a.dinta la c.I .~ie ... ,.,.pi de ... , d u n .. poi 'dpa <le ... umilin

....

d ..lsUpinlnd... I .... ~ndu l .


.
10;1",

Eul 'fi oprilU] n ~ te "It","", redpr<><. 'Minwa .."."U nu poa. te mentin< oeporo .... d<dl dioociind, '{)d.tI ~. /"-"1-<>." ..... gI

impul, uriloo cu adevlral

Are!i.

n..

VI. Rom ........I. hai

o..",...,uu

1.

Eul .... I'O'C\I'-I'I' _ _ turSoI .omoninI1ri1 ti. d.od .. ...... nu inlritsi oi.......... cum <M<.. 'N .. malloiaIita .... pe CII .. ..., ..I~ li cii put>ere ... I~i \.IL. ' Am -'>il deopn! ... ca li cum .. /1 "" 1...". tepo~..cjonind pe <OI'It ptCIpriu. 'A fotI un
<Ie;d o> ... L

_1""'

'E .. l ~ un ",.".n;.m do ...... int'tf a.din\<" cI.r _ . ""ii dj pooibilil.~a '" dllnu~ e tot n ...... i decizi.o U <le-a foIooI ""'"' manism. s. Cum poi ""'vei pe cinev. n ........ unui"""" pe CiI..... uun 01 dinadir61 'I'NdJ~ ...........1 ~induL de ....".... "N .. poi <Ied! '" U <2t <le ..,k.idl lmas a , l ~ li" D adt>d, _.in<ri, 101 mal aproape, 01 ;,.~ cum U ocade ne/erId .... Ia Ipropinwt de luaul respectiv. 'AI inQl" iti MO<ie... rwt't,id.... tu "'-'.o luaulul ".,.,.....1 nefericirii CIJ !'=""IO lui. 'Trept.o~ ..-. cIevine tot mai clerirabil, pe mlooo.1 ~ respKtivul cinev. . . .~ In privinta v.1oril1ui 'Eu .. ;"vl\ II _ .....1 nemiri-

"'I"'''~ el J'O'IIlru ci vrei" ",",zi cl.~ ~Ii.

iKft""

1"'"'''' cI ~I ar fi ..n 1U(rU

.r""

O!pi/olwl. ILUZ/IUCULUI
rea eu eul": bucuria eu op;rilul. 'Tu _ i in,)!"t euct opusul, 'E4ti liber si .I.-g; n OOI\tinu."", d.t chi.r poti dori eului in P""'''''I' """"" I""""'lot lui Dumnezeul .. J:l.o<:.mdatil. illCl"'<\e.- ..... n tine m.i m,"" """.It a t. n mi .... dat nu v. fi "",reu ""', 'M~unea .. o Ioa"'" simpll . 'i .. ......., .. t,i~ti Ofa indt si d~""""'''''zi el nu ~ti un eu ji el nu .Iog gtO',it canalele lui Dumnezeu. 'C.I SI"'t mi m~to ~rea ti imi acn:pt.! dca.iile de I.plii ..... cki voi. <ne. nu niciod."'i" de. acord eu . Lui. 'Am '1"" mai inain", ci ru ,l.pund de "Mire. 'O lac num. i pentru el mi-om implinit rolul in~. <II om i il pot implini acum prin alliL 'Canalele pe CU" Ie-:un .Ies nu pot d. gfeJ, dci le voi ronf.ri 1"'''''''' ""'" ciit lor. insuficient.L 1. V'" """'II" eu tine 1. 0,1 SI;,nt,~ pr;n pe<npli. me . EI ,'a Inlinde o punte s acopere mk. d i>tan\l. ~m..1 .. f'll d. frat.le t;lu e singurul d.r pe c.re 1/ vre.u. 'fi voi duce ,. Dumnezeu pen"" line. ltiind ci i ""'-jt. f..,.le r . -L cu~te pe Dumnezeu . ~ ii oti rerur>OlKltOl" Ir.",'ul tiv.. Ii eti teC\lr>OIKl"'t lui Dum .......... pentru "" creat. 'Prin .-ecurqtinl' ta. .junp N ili <."\lJK"Iti Ir.tele. un .,ngut moment de <eru,-,te", .-IJ fJcindu; pe lOIi h'lii tli. cki """.re dint", ," 1 T.t;lI " i tiu. 'Iubire. nu le birule pe toate. dar le rinduiq", pe '".'e. 'D<Q.a""", qti Implir1lia lui Dumnezeu. '" pot duce inapoi la aeajiile t.le. '1\1 nu le <eru""'lli acum,. dor "".t di<OCiat ""i,ta inci. 8. Cind vii mai 'proape d. un fT.te. t propii de mi ... fi, cind pled de lng<l ~L te lnd~"""i de mint, 'Mn.uirea e O iniliatlvl intreprins.ii in coope .. re, 'Nu """te fi lntrepriru.l eu ou"",," de cei "" .. de<prind de Fii"",. cki .. desprind de m;ne. 'Ou""",,,,,, Va ven; la tine numai dnd l vei d. frolilor tii, 'Invo.l moi ntii <k'Sf're ei. ,i ...,; fi g.t. sJ h ~uzi pe Dum ......'U. 'CJci funcji. iu!>;rii e u"'" singu,'.

VII. C_w ti """"""'"


eu~ ",t~mullui de ",",unk.o.., .. """,.zl pe propriul lui sisiom de gindi .... 'Cnmunk."", eului ~ dirijatl d. nevoia lui de-a "" proteja i v~ fi in''''''-'pt.;I c-.nd ...imte .""",in/3" ''''",,~s'' Intretu".,... e o reoq;,. Ia una !O u mai multe pe""""" n partirula" 'Ca,oderul par tiru"'riunt al gndiri; ..... lui duar dKi ,." f.lSi! care chiar nu. deloc ~bstrac!l, 'Nu f""" deci' si 'lspundJ in anumit moduri roncre1e 1. ,ot ar F"'=pe. Arurel ... 1. Prin cont".. tpiritul """'Ii"""a zl n """"''': ""'~ tot ce eu~" a fi aII ..... Jr i nu rspunde deloc la altcev. ' nu fa<r nicio in """'..., de-a .tabili "" ..devlra" 'EI lie c.I "" e o<I,,,'I,.t e tot "" crea' Dum... zeu. 'Se.fU in"..., ",",unk.o", d"l"in.l ,.: di"""" eu .1 cre.!iei. Aind 'nt,...., romunicared"l'~n.l i dired~ eu Cre.,,,,,,l lui. eum"nk.", Voi. 1", Dumnezeu. 'C .... lia ti comunicarea oun' oinonime, 'Dumnezeu. cre.t fieare min" romuun "",..1 de nielond,,; fi.\reia Minte. Lui. fJc;lnd , .. fui din """PIle. Min!ii ti Voii Lui. "Deoa""" numai fiinteledooroin simi10T pot si comuni"" eu .d ..... lc.~ c.... liiie Lui romunlcl firesc eu EI i "" EL ' Aoeastl comunicare e cit .. """te d bstroct.L deo.o""", ali .. "" '" are aplicabilitate uni"""",'l si nu expus.ll. judt'c.li. ""'."Iii ..u modific,i. "Dumne"", t.. a "",at prin e~ i pentru ea . " Minte. ~ poate distonioona funcIia. d.r nu se poate """'t.. eu funcjii a ... nu i.u fo<t dat . llJ... de ce minte. n u ii """te pierde total co~tate. de rornunk.o .... chi., dac.! """te ..,fu7 N "uti lizc:<o: in folooul ..

"""""1""""'"'

gene-r.'iza,..,.

""""'" .'ped

''''"".s''

""",re

fiintei.
' . "' ... e. ;"enla. "" i ~inl'''' "" ..... zl pc ",",unicare. ' E>:isten!. n..t. roncrri.l in f.lul n care jud",,1 cum. ce , i cu cine "..,,-;ta intreprinsi ",municA..,.., ' Fiinl' o ""-"Ilipsitl do aceste di,tin<1ii. ' E o .... rein are minte in comunico", eu tot ar . real, 'In mbu,. n are permili limit .., ..,.,.Iei ili limite% .... 'i"""'tul propriei ..1e realitl!i. a re devine tot.l num.i prin ~t.re. in'~ re.Ut~1i n '-"".exlul sli,it.l ade,J"tei$Oie ",1'lii eu ti".. ....ta e re.lita ... 'Nu n prol."" fi nu te ""rage din f.!. ,"o 'E odovlr... t.l. cas.I. o<I ..... iralul tiu to>rnplu $i ade,l,.lul ti" Sine. 5. Dumne"",. Ca ... euprinde I<>atli fiinl" ere.t fiin", CU" .u totuL individuol.. dar care vor Si! illmplnlteasc.i 'p'" ~ o".,ri bucuria. 'Re.lul nu """te fi sporit dect prin implrt~i",. 'I.u d~ ""..,.., Cf<>.t DumneZ<1J. Abstraqiu ..... Divin.i Se bucu,1 cind implnl~te. 'Iata "" inoe.mn.l Cf<>'lia . Cum". "",," ,.: .eui" nu .u," relevan ... pentru ci adevl .... """'!le di totul. din momen. "" """.e cre. numai dupl asernmo..,. ," o'Amin'ete-li ci n Implr.ll;' nu existli ruciodif.""'11 in.re. ""'" i ~ fi. dupl rum e cazul in e'i .. enJ-l . 'In . ... rea fiinlei. mintea dA totul ,""reu . .. 5ibli fitln.! in ropct.l.tc ,;lnduri ci t.....ou;. 0.1 h lau% pe

'''ri.

V IJ . Cr i. t i rom .... ica ...

'ii

E ci., dei <nlinulul <>rid"; il",ii anu,"" din.re toate cite face ....1 nu"" im".,rta nliL ro"-'1io ei e mai utili ntJ-.un cont t

c".

e .botracU din lire, 'o parte a mintii d ..... ine ns.I <tJr'oCreti cind .. divid., P.rt roncretJ crcdc In eu. cki eul depinde de roncre1. ' Eul . minlii ca ... c-rede d ""i . ....I..... deI1"",t. prin oep.o ...... 2. Tot "" I"""'pe eul. un intreg"'pa .. ~ Uri relaliile ce indic.. fiinl" 'Eul ... """...... fel romunklri~ eu ex<q>li.o S;1u'lliJo, in e.", ~ folo i.l o.I.bbiie d "-'P"fa!'N. i nu Si! odeoiinleze, 'ca tol ce dicte.zl

roncre1. 'Ilu~iil" eului ",nt foa"c COf>Cft:tc, dqi minte.

pa""'"

C.,.i1Dl1<l4 IWZJILl [ULUI

oi le fudot. 'Du. cbdo n~ i~ p<ftri lo<uJ n CfN!W. buniri.1 Lui n~ ~ d<-pIin.I pen'''' do rOCi. 10 n~ _ . 'De lunuI ....,... ..... 11 "'" In l'IoprW L~I fiin", ti n propri.o ei experirn.l e>pe' fl~lul Slu. '..""';u! _ de Iubi .. d ............ ' '01" bIoooo' elnd li lUni lndIioe < I0I0. ia. El ~ """,. nd lnintiIe pe ca ....... <n'~' nu <O......

'EI .... . ~ ... cu cue oi KnpIe aotkI de Ioude. rOCi. pe'pioe cu c.~

o.u..n._. 'N~ nIoNmnI do ''''''''ioo o.! li opui Gi, de "'In".... ,~.

C.pitolul S
VIN DECARE I INTREG IME

"'.It'

1.

munid pe <kptin '" El. Dumn""... ~.a pbI'~' t....pI.~\O. do, nu !i poote lmplrl ......... ",n. CU p.in.! nu 1) "'notti ru minte> nITe.l&ol ~.i.o n" ~ de oju ..... ci nu e <Ied, " romutliare ~in.",. Dumne...... 'Oum"".... nu .... """"'" o.! 1 .. in.opoiezi rewloi.o. un II.irnJ do. Impoe.ibiL da. " Vl"ftl duo.! . 1 1Or'. 'lucnol acnlO nu .. poot. f_ W rewlo,l. proprlu,zisi; """Ii.mtu)'; nu poote ~ ""primal ckl pri . vet'" In mod "",re'" de pe<><><W minln ca", 1) prlmette. ' [.o poore fi rflr~is.I;"'" de mlnln ...pKtivl .lto. "'inl~ prin .titudinile ad .... de wMq\fflll ."..;t.I din m<eL>,ioo. il.. Dumneuu e \IudO! de ~ d~t.I cind" min", nv.I-' oi fie romplrl u.iII. '"E .... lucru impos;bi! de atins firi. fi ......pIrI in0fensiv. cId ...... dou.I """vtnvri lMiuioo o.! """"~. 'Cel a. adevlrO! utiti ...... , invulnorobili. pen .... do nu il< p<"kjoul CUM fi,. d o _ _ nu le ........ fACe .1 .... 'UliUIOIn lor e 1Oud. pco ... re , ... 001"" lui ~ Iar El 10 "" v..poia Lauda p"""'" I... u ad_ dod oi JunI <~ El " .. pol bunir. lmpreunL 'I)o.unnc,.... Se """' .... La ei ti prin n,. ti e mul!,! buni ... 1n 1OOUo Implrlilio. Of...",.. min", ochimb.o 1..1 0f'0'qIe _MII buni ... a. propria .; dioponibililO'" lndivl<l...1.1 de-a 1) Implrtlofi. 'Cl"i cu adevlr.' utili .... nt Udtoril de mir. . . . oi lui Dumne ....... pe ca.. h indl\lJJl ~ Ar ...... uni <0.1 'Olil m bunirio Impl' l,iei. "Te voi Ind",.... ooiWide poti ~ in'.-l...I. uUI fi 10 or\d. Ar Imi po.>l<' urm. ("I\lu~l .... prin ti ....

,.

,i"" pon''''

SI vind; tntwnn.I JoI loci lmeit. m !pUI II te Jlrod'11i ci"" oarii .i ..... t II 1<' 1n_!qtI i cite.i refu.z.o . ' AlrIrI o.puo. .1 ..n.u'1I 1<' vin<ltd. 'Lumi.... c.reli .~riov ie e lumina """' .... .;. 'Radiooul nU e uodoo' a. odhn.il"N.. 'Bucuri. p~ 1) dlopo"t.I de-a 1) imp~rI"i li .. 1i1"il'k lmpuloul li....., .1 nibilila,e minlii d~ ~'<11ono ca lOt ~nlt ... 'C.; ce iR<."Nrc.I 0.1 vind""", !III si fiui Initi pe deplin bucurot! .. l........., diferite tipuri de "'""lilln acel'li 'imp. llpolndu'l ." f.1 pe ceil.l,i de bucuria un.,; .....,,1 din
t"....lini .....

>r...

1n""

1.

Co oi loci ........ din

IOIti

inima, !rebui.e II fi; fetici . 'Dacii frica

ti iubi~. nu pot con" .... fi dac.l e cu neputinl-' 0.1 fii p" deplin tnfri<nl.o' fi .......pi cu via\ol. .lUnci lingu mre ~in.! '" pu'in. 1-' e """ de iubire. 'Nu ,..IiII diJ..renl-' in~ iubi ... ti bucurie. 'De
_ ~ .. JIa .. deplini <0.1 putinI-' ...... do bucu ... depliN. ' A vindea. ..... lace bueu .... e. ~'. _Iati lucru cu mlC"S'"' ti. ,..,., ........ *Iau dece nu """leul drei pirti .... dedtroo a f t F-k f ii"';; .. oferi vindeca ..... '1'""""",,, poIV ~ "" ... fi<ilnd
tnonod~.

,.

Etci biN"...lnla' de fi.", slnd brneIic dU. porW' oridoNLa din'", f ii t.Ii~ de oriund . ' A. _ i si vm 0.1 ii binraovin.ui 10 .lndul'Ii". In Hmn doi ........""'tin).i. 'Nu e nevoie II il <0.1"",,1 p",""",,I ....... te <O.I.,o d ' ; pco fu><o. 'Lumina ~ .t.. de pu'omIci. indt ...lIl.lna- prin IQoU Fii ...... oducind mullumiri 1\Iol..llul pentru el i ",Irl n, bururio ~.up" ei. 'Num.i .finlii ""pl!.1 lui Dum .........unt c ....... d ........ d . bu",ti. Lui lru"","sI. ckl nu ....i.; ",n' deotul de '''''''''41 si" aib.l m pnl.ind .... 'Unul copil d~l'ui Dumne ..... 1i. cu ..... putin).i II li iubo~1Id 'p"'"p"'" .ltIel deci",.. el!noufl. 'btl de '" ru&kiu"". eelui ee vind1 ....:

. . . no_

fro'N"""" <"Oi..... <"Oi..... fi' "';"" ;",.,....

L !JoviUoIlo Ual!,! Spiti'lIhli Sfint

,.

Vondoon. .... e un

slnd prin CI'" douI minii percepd"""' ......

Copi""'.15 VINDCCARC SI1NTRCCIM[

nu JoI _ . 'Arnin~p <"prilll! n.. <U~ nido~ nt", ...... Ii .,. 'Minte& ......rio..l ~ ..... form Io-gilot 10 co"' ..... pu .... piritul ti ~ prin "rma",. n.. "",i lqilo I.. i Du"""'uu. 'hntJU opIri~" dp.lt.o ~ OOVI lipsil de inl"~ fii d. eo .... tOIul. 'AvInd t.,. ..1. .piri'"l dooinr totul dindut aHnd deci ""' .... m I e",.t Totii. 'Dq; aceol gen d .. sindi ... n" .... nicio "'&i' tu" ..... d",i ....",. de lucruri. pinI,i min .... inf...-ioo,j l pooo'elnl<"lege <.Ind .. vom. de Idei. '"D.d imp.ori cu cinev. un !>un m..... ri.l 'mp..,; d"'plul d.. P"'I'riet.ole o<up .. ..,...tui . " o..cllmplirtltc11i O id,.., ifUl. nu Q imputi""'!. "Ea nI<! ind I""U al d",I.1 dai""" 1",,11. ''In plus. d.d ~I el",i. i.., dai 0~1I c ta. Q in!l~te In min'~ ,. ti O &p<><ej'" 'Sllel. "Old poti acupt.l ~pt ..1 ci lu"""'. O tu ..... d" idei. diopo'" _II credinta in .-iap. 111o.J pe a ... o loa ...1 inl... I dol-i I ~. 1. Sj .... I"u ... n, pro<UUl de ~"' ..... cli<-v. c"'''''pM "m

ti .. invaotla<. 'A<:N~1 ",.el;" m.om.l fiea,.. p.orte fi;m;; ...... bu<u'" mp~nI "" eloP. ti 1110...... Du""",z ...... poItrundlln eloP ti prin eloP. 'N,"".i ",in... Yincleatl POOO" Itli bpPl"imtl ~Io tin cu .. n d.d de du,oli. cki .........tofi.a e o "Ii", de puri burun.. 'DJ nu at.cg; ... Iii ... deplin bu<u ..... ",in"O t.o n" POOO" avu

spira tit O' penlTU t<>fi. ' Nu .t A putul s.I O am 11,1 s.I cu""," __ 1
1 .......... 'euvlnlul .... rIOiIC"' e poerivit i" acnt con_~ clei Spiritul Slinl .. alll de """",pe de .... """,.."'. incit" m..m.I sl vini ..... ..... i binr opus. Q ~ . . . . . lnI. A .... 1"""'ft'' moi .... inte pert'<"P" tu "'perioI,1 .." .~I .. t.I, c.'" e .Ilt d proape de ad .... lr, ind! Dumnouft< Luuti pooo", curp ....... mk". I5Url dint", do.

"Cu""",_ e intolde...... g ........... rzj ........ 101. d .. nu poool" OPU'" "'w.... t. " ~_ <> poi bloc.. d~ nu <> poli pitrd~ niciooI.l.Ii. J. SpIritul SI~nl O' Mln."" lui Cris-. oontientl de """""11 ...... dO' dincolo de I"""'p;". ' El a IU'1 ~;njl. co proteq~ ."b.l "" tq>.O. ta",.. itl$pi,1nd principiull.p.llirii loI<>d.tl. 'I .... in .... d.o ...., nu eli """"'" d. vind..., <ici nim""i nu ~,. lipsit d~ mingiie",. 'V""'" Spiritului Sfint ~ o..,m.",. 1. I.pl,i,., ..... 1 ".blli... .... Integritllii m;nlil. 'Od a 15p.11i..,. inm.iatl Il fiim... intrc.g.I vind"".,I, nu ...... i fi nicio a...,m.", d.,... ,""i i.... poi. 'O.. ce O"ftad Dum .....uu e .etnic. 'Spirilul Slint v. ,lmlne ..... FIH lui Du""",uu, s.I '" bi"""".Sn .. ze ne~liiloP ti ... le linl in lumi ... !>U .
.. Dum ....zeu. 0"'01"11 ~nI ti etHtiile grqite alo >pIi ...... Sli pentru ci el t.-.u lAcui. 'D.or i bin .,mi""'I ropiii ti tu .. n MOd de &indi", core loP pooot~ ridi<~ pe<ttpliiiuIit de ..... inci' ... """. 1.10 aju .... """",pe .... poIlo El. 'Spiritut Sf...,t M",.... l5f>I,lril. 'El repruinll O t ... ", .........11 ...1i<Wnt de """",pe de ........ Unei Minti sl _ potibil in """;~ II....m",1 La """..... ~ia nu. <."W><>At","" do. poootr ft It.nolO'ut.l Lo <."W><>At"'"'..... POOO'" lreoe in 'l'oo ... t ....i util s.I folosim aici ... nsfer .. in $<"n. oul lite .. l d " ...... pon.t, de v........., ce ultimul pol" fAcut d ..

""00.

""
J.

'il'....... ", .. It ,.... _ _ "" fi. pin*l


ACN'" Invlt~lla f.kut.l Spiri'ului Sfint. ' Am ' 1"'"dl.'jo ci pot U mi intind Lo Spiritul SI.lnt ti s.I fi-l aduc jot. dat p<H U pL aduc dOI, 1. Invlt.tl..... 'Spi, I'ul Slin n min ..... to dupi C"Um a f..., .tin............. '!Ilbli. 'p""'" ,SI ...... ti in voi mln'". ~. .. e,. ti in Cri ..", l,ul' li I,,~ ot. OI o bi"""".nt.,~. 'E biRKU vini ..... mh\lll dt.p" ... 1. ml'K"OIoP. ' Ea il; ce'" tol JInd",,, ""m .m &indh ..... unindu", "" mi...., in 51ndi... lui Cri",,". ... Spirillli Sll nl O' .Ing ..,. pa .... SI"'I'; Trrimi OI~.", o I.. nctie oimboliti. 'La Ei .....1... , d"""mirile de Vindecilor. Ming.\ietOf ti CJlI .. zi. >r.,. EI. dHeril c "'"1",,,', Ind ~ ....\drt" de T.U ti d O' Fiu. ' Eu Insuml.m .put: . 000<1 m.I duc."1 voi trimite un alt Moi" g.lio1ot, iar d VI ,1....w CU vot'. 'Funcia oimbolid Spiritului Sfint h foa g~ de injeleo, cici oimbol""' ..1 "",,1. dl loc .. diintetp ....... ri. 'CI om ti "" u ... din, ... nelIHl.. I.. t Du~...... _ sindt .... <"On!CIl ""'" mi. de .. Spiritul Slin. _" " Inspi"lia Un>"ftU1l m .... lnvJ 11~ ..... i inoli dO' .... te, d .......u In ,

'Tht.lu .

'GhootMrW _ _.... 'CII rrM""; ...Ifi ho N. '" oIi!""'" ...,; ,........iov.

'*

"""""J......

"""""'1.

Dumneuu.
, . Spirillli Slin .. Inspir'I!.lmp.lnlilitl. n'fI'lIii filmL Ind""" un g"" de percepie in c.... multe elemente ... n' ....... lnl'OIf'O ",lor di n Impli,Jll. C"", I,,;: 'M.i inlil ...nl"".... I1 ..... '" e de cl.,j'; niclun,,1 "clipi. el implrtl' dint ... ai ce" .t!n8 nu poool<" m.odr. nici el implic:i .I.cev. <11. cl,'ig. 'tn .1 doilo rind.. e 1 ".bill .... ~ ti ""', de """" . _ 1 ...... s.I ... adO"Vi .. t, ...... lnsumn.l cl. doo1i nu S-"'"z.Ii "",..,.~eft, n.. <> bIocIwo7J in nici .. n /0,1. 'in fine, ea .'ati pe "nd. 1......... 0.1 .... ,.,...J5I. din<olo de vin do:a ... pe .,.,.., <> aducr, ti cond_ min' N,. dinrolo de int~ ... el.1nsp'" liPluri .. n-Nti<"I. AceI... e punctul La ar<: .. prtreoe <> odUmbate contilatlvj .... firiont de ""'''' U prodocl un adO"Vi.1t .. II ""Ii ... liv.

ci'"" """'"

ti"'.

mic.,

,_it

.,

Cqito/ul5

VIND(CAII( 51 MlIlC;IMl

Il ....... p!!!1",

Dum .........

1. A rlndra nu este. Cft'O, d '""l-iL 'Spiritul SWU 1Il...... vin d.arr pri .. ind, dincolo ci< N. la a ........ copiii lui ~ Inain .. ~ vindocarrti ... "' .... fi cMd .... fi >;'ocIe<a!i. ' AoNst.\ """'iIIe............... ...niI tempo<alo om...ioo ... Iii fie deotuI do IAmiIiuJ, dci . . . foo~ oimilarl """!ului !ni,..1 do mi .ocol in 1"""" otpIiIlimpuJui. 'Spiritul Sf... e motiv.lio ..... ~ dirf""'" mI."""","; oepof019 rftlun,w 1.0 N. 'Voia ... ....,,; e in rina dodzi.o ...... dd DumneU\! li' Puw n minte fi. dqi O p<>\ line odom\itJ, nu o poii di" ... go. 'Dumne ..... Inou.ti iti ine voia vie tr......... i1ind ... cler la Mintu Lui la .... elt,."w. timpul. 'Mir""'ul inouti. O rrIIie. ..,..telln~.rn.lnlri de Voin\I n\rO Tall ~ Fiu. 1. Spiritul SlAnt opiritull>u"'riotI. 'EI" o..-m.",. de-. "mi inopoi ... """'. ~nt<u,.f,nl"1 Du""",,,,,,, minii" Fiilor Lui """'011 . ' .... .. e """"Ila mlnlll. 'I',;ni la repo,.rr. mint~. nu " ..1 nldo dw""'''' I'ft'uu (J.. Inolnlr de ....... _ nu""'; fiinll fi nu., A in.,.. 100 o.rrn..... 10 sOndi", rorrct.I. 'Spiritul Slant lUspunfuJ lui Dumnezeu '" repo""'; mijlocul de-a vIndrc;o al ~rii pin.I revino

...... .....11,.,..,... ""

vi""'"""

.... Princ\piullsplflrii" orpor........ u in<rpul in -'"tI timp. 'Ond ~ fost l.kutruJ. Dumno<cu I "",In """'" o...n...e. '" --.. ..... 'CI..ma ..... - . . " atit "" pulernid.. tnt ....1.. dl.wlvJ IntgIdN ...... '" ~ ...... I EL 'loII ci< a trtbule ... oIrp ... iji ~,..; ..... dintre ale douJo ...,.; l.Iuntriee. 'h una .oi l.kul ... tu ti """'" .... e lui Dumnr...... '00. ""f;"nWtI iH do, ... Dumneuu,. ea... /10 ~ doIr'" o .....,,,. 'Spiritul SUnt _In';"" nl""" ...... Ioom lui" Vo<u "" te eh.. mllNpoI .. ndc li fost fi unde ...,; moi 8. 'E pooibil chio, fi in luma nu "u.tl deci. O<No!it.l V""". "Crn, dori ti ....'" dorinlJ "'ln~ nE ul d"'" ~ 1'" ""'" .m invl,.t ... eu. 10, FIii lui Durn ......... IUnt la fel de ego!i c;o studeni ... rn ... nt a FII. . Tu .,ti Impi,111o Cerului. <I.,.i I.... t $.Iili poItrundl n mln cred;"", in Intuneric..foI eI.1 """"le de O luminl noul. 'Spiritu! Sllnl e ,1,11"";".. pe a", t"""'le'" o Lqi ... .Junge id_ de Intuno-ric. , ,,Lui e .,. ... ln 1'1' el"';" dioociali.o .. nl",1e i Imp.!'11io C"",I,,' . .... bote in..., c.1 0I. 1""in/lO "" ..p;..~rr, nu iii .vul nn-oIe de cal.l .. zl",. 'Al cu"'*"l <lup.! <um""; ....1 ... nooIr. dor d"pi cum nu ~

"emo",mitttun~

ptiu. ci tu faci pom d;" El. '(:ind oi ol.o oii fi poI,~ i ... d~1 o v.,.,. "'''' al >(>Obc ,rI pt'I'Ilru EL dci nu Si ... ""; pulUllmp.!~ ~t ... noqtOl'N ... tine. 'Comuruc..",~ dilKl.li , .... int .... rupU penU\I d fJcwqi o a11.1 ....... .. Spiritul Sfint te ct.N ......111 ... 11i .mtnrqti,. d t Ji al uili. ' Ai 0100 ... fii Jntr.o ....'" do opol!iot in CAft opuIi !!URI p<IIIibi~. 'Prin ........ "'. te atl8pU opiuni. 'In ......... do din"",,,"" ....... liberI. ... c.i pu~ oi emol"'''.. e nelimi ... t.I fi aIrgere~ nu ~'" In~ ~ ... IoN ...... ~. . . c 0CftatI 1"''''"' c. libemlN de... ~ ..... , .plioo_ oi e diferiti. ' AIrsnN dtpinde do o minte ocind~l.I. '5pititul Sfint e u"" din\rO optiuni. 'I:J\,,,,,,,,zeu nu Si ... 1_ copiii fl,1 """P...... dUo, dod.u o",- ... I! poI,looucl. 'Vo<N ~ i-.u pulHl oi in min~ nu t"", Vo<N pt'I'Itru Voia Lu~ s-tru ,""", ~te Spiritul SI'nt. 1. V"",. Spiritului !iOnt nu rom.andl. clei nu e apobill de .rogan i. 'Nu impune. c~ nu <.uIJ $.1 domine. 'Nu infrinll". clei nu .tacl . 'Ea dQ;o, .mint~. >f. 1"",IOlibill d"", d.torit.llw.....l.i dr a", ill amin~. 'Ea I~ ad_ ,minie "" ~.JIJ ale. ,lirnlinind """",-. la dUo, .. in ,,"ul 1I,lbol.. lul "" ""'" pofi $.1 l !.oei. 'VO<H o..nuw..... e ""'""'" <Iomodl. de! ~desp", p". moi putemld dodt ,~ul I"'"In! do .. indedI. 'R.Ubo;u1" <livi..dw>r. nu oporire. "N1nwnI nu cfotris.i ci< 1'" urma .. ,ojI>..t. 'oc., U "" .... omului "" doftip 1 _ .. 1n1oog.L du Iti pie<dr ... lIrtull "O.cI_ <ulii .-ocN t;tetitJ, dI_ el i __ pOmIul din .-.drrr ...1Irtu1. "N.. l poii pie<dr, d.. poii ... nu l ...""",. "De _ i~ wpOmlul' pin.I

1"'"'''' '1'0."

nu~anct .

_.st....

1iIer,'.It

&.

Spiritul Sfint c Cll.lun a ... te ind", ..... <um'" .k-p. 'EI r in portN mlnlil ... ,.. a """"'tte intoldNuno in \opril _ ~ dci .....tqte J'f"I'I'" Dumnr;ocu. 'EI e singu,. romunGl ... ~ Ii-' "",i ,1,.,... ... Dumne ...... 1'" n ... o pofi int""""". d., nu o poii di ... trugo. 'Spiritul Slinl. modul in Voio lui DumnelCU .. f..,., 1'"

f._. . .

~m .

"

Du!1tl"W>:eU .... dI.IUlI$t'. prnUU el nu pooote ImplrUfl ckdl cu per/ecIl. ' A c:lllwi __.unn.I ....., .... dci presupune el lOXioU. dftlpotti"J, O cale (I)ftCt.I ti o cale ~ ...... de .s.. ti 01 ... "" "";"'L 'lttopnd una. rftlunJi la -uattli. 'Optind penU\I SpIritul Sfint. optezl J'f"I't ... Dumnt'zeu. 'Du .............. nu e in tire In..,.,. pro~

poI""nt pnocum in C..... ' AIII CeruL el 11 pimntul ... nlln II ..... cad memare>.mbelo< HI. in mln"' ..... 'V~ Du""",,,,,,, vi .... "" 10 P"'l'ril~ .1.... inmi ..... Lui. ' A""'< . t... ", nu "',,' IlX"rUrl ci """"tiunl."",.1 . Ite drvojiunl ilCUm. ~ .. ",," ... lmpiriU ti .. <1.. ""le douA voei li trebuie'" ,legi 10 ""'" .1 .., .."" ... olujl'ttl. "Chemare> la "" ... ' ltpuM .... m este o ev.I ..... '" pontnl d este o dizior. " D.cld. e 100... oimpl.l. "Se /.., AIrg1nd a ... chetno",.", ....,,; mull.l ViI ....... ponlN tine. 9. Min ............ S _ _ <"il! a .... dci.m fost cnM!,,~1L 'Numai dodzi.o ...... ml-oo dot ..... pulrml inC.... " 1'" pi .... nt. 'Singu",' do' 1'" COl'"' Ii~ /.., r'" "' ....1 oa lei .. tu ~ d<cirie. 'O.dD.o ~ ........ ............. o implrUtrtti. de! dodzi.o 1nsI$i ........... 1"'1*~ ~ .. Ia dlnd. fiind astlel uni<:o <>pIiunr aidoma """"J",

c .'"

t.'"

1'''''''''

c.,;hlI1II5 Iri cro:~lii.


,~ .

V!ND!C""!! S/INTII.t:G!Mt:

Du_
101.
T~

'Eu tunl rnocIau! t.Iu de derizior. 'I:Irrddnd 0.1 II o/q pe IH'" Af,lUI'" decizio.ocost.l poole ~ 1 1.1 ... pot;

fi"'''

........1.,. Min .... CiI ... a _

penbu

~.,...

ti in !int.

'Luma e 1000"" ot><.it.\ dci e - . . de isIovj .... A,""'.,rdN_ ~ <1<--. o ,...,; 1.0 Chem,o",. pen.ru Dumne:oeu. 'TOCI vot .1spunde
1.0 Chom.oru Spiritului SUn~ ck; .ltIt'I Fii ...... nu [100'" H I,U\I. "Ce VOCiIlioe mai bun-i a. 1"'''-'' r.I "'...., pent", o po"" .1m~'lf\eI dtclt <H d e-. " ...-d. d""' ..it1lh!! int,,-'giri <O o poole 1 ..... int .... gn " Au!.! d"", 10 prin Spi. itul Slin' din li ..... ti jnv'la~ f"11i 0.1 0,.,.,1", ('IJm

".,. .. poi Lif,o '" Ittdtimbo "'" cum m .. .ochimbM pe~. ~ - . . e f_1 ood\IYoc. dd ~"oingw'li \'~ ti .lospunde \nu-un ~. ft.I. >ru ~ lumino lumii cu mine. 'OdihN "" vine dU. tomA. ci din b'tti .... 'Spiritul SI.lnI to...n. .... sa le tn'~" AI bucu,."..

'"

It. Cind <'tii _lat de VO<-Y-O gtqi~ fi .pel b mi,.., ... III omln.ts<: cum'" vind<d lm~rt~nd de<iri.o ntirind-<>. 1m~nlI-nd ace! ob;t(t;v. ii sporim putetu de-J mase Int ..... Fii .... fi dt-o <> reood_ 1.0 unllo .... in.,.",. foot cmot.l. T ..... min .. el "tu&" In onmnlo ... uni". io, . pov.r. (IN up.j. t ./umino". 'SIrrilrmuu... _Jugul 101 ... t bun fi ""'..... Mc. esto: UoUI- n ft.Iul unn.llOr. ...5.1 ne unim.. dd vi ad.., lumino". ,z. V...... po<UACit '" vi purtop CUm ........ purUl ni, du pom'''' ...... ~ '" l'NI<1ioNmla ~ MinII<. 'A _ Minw t Spiritul SI.ln~ Cli",i Vo;. e pentru Du"","""", inlOtdeM>no. 'EI .. invot-l <um '" mi Iii"" m<><Ifi de ~ft .. cum 0.1 le porti .. mine. prin u, ..... "'. ' I'u"' ..... motivat;'; """"t", ~'" e &"'" de cro:LU~ dor nu joi de ..... Ii .. ~ 'Ce putem .... Iizo imp.....n.I nu .., limi"', cloci a..m.ru pentru Dum .... _ rore a..m...... 1.0 nelimi .... "l'ntncul lui Dum""""". _iul ""'" penlru ti ..... 01 il au"1 ti '" ti d oi CiI '.lspu'" SpIritului SI.lnt din tin<.

"''...II""'"

mN"

prin """",, prin ... pen.,n\ll. Spiritul SllIIt t i<ko de .i~. 'Cind ~ind. ldeoN ~ pe rnJou ... ce e implrUtlll. "Fiind 0w<n01N"..1nt D u _ N _ joi _ .. Du ............. 'Din momen' ce loci porte din Du .......- . ... tofe ti -.. de ru.e. I""""'m " de _ ere.pile LuL 'Idtft de Spirit SI.... implrtlitetW P'op<ieIa .... 0110< idei pomlru ci ........... lc-pIe uni.-enulu d in nre 1_ pofte. 'Oind~ !le inlbq6e. 'f..o"f""qW in line cind <> dai /r~ ...... i tiu. 'F ....1e Uta nu tM>uioe '" fie"""ftient M Spiritul Slint din.-l Mu din line CiI III Ho.iloc _ _ mir~ 'Se poo' te '" fi diood.o' ti.-l ChemoIN p"rUru DutnnoV>ll, CiI line. - Meaf. ti d~ .. vindeci In .mlndoi pe mburl ce <!rvu de pomtru Du"""'...... din ~1" li ~i astlel P"'''''''I . l. b ;,tI doul fI"IIlduri dia",,", 1 opu>e <I<-- p wde" f rele. 'T.... buie III f;e am.ln<!oul in min .,. ta. dei tu eti <oI CiI'" ~. 'i trd>uioe si fie ,1 in mln'", lui, "ici l p"""'pi p" ~I. 'V~zj.j prin SpIritul Sfin, dU. min.e" lul ti 11 v.-i n'<Unoqte in,,... ... 'Ce odeYerqIi In /ratele tJu. _rqri in ti .... j""'ji; fi. <o im~rt.I,.-.tL ronooI.idf,li. .. V"",. Spiritul ..1Slint ~...w in line. 'Lotl de ce """"'" o.i O Im ~ . 'Trtbuioe /nt.lritl u..;n ... doHo O pute. Wl.i. 'CIt timp t de """"" In minIN ta, ti ... imposibil '" O.uzi n tine. 'EI nu e w. bIo din lift. da. O 1imi....u f.ptul ci nu di<opuo 01 O auri. '01 foci vqoII dt-oL ciuta pe Spiritul SI.... "" ..... i in lin<. &indu"" tale te vot ~ dci. .od<>pIlnd punctul de .-... .1 ~ .. ~ ~ <>CW_OI,Jin.I de ..... cu eul pe 1"'" dedl.luMI. ' Ata <:evio nu poo'" '" nu pr<>d1Kl frlcl. "- A.mln.o .... p,.,. de ni, cloci timpul ~ con<epWllui. ' Allt timpuL ci' .. ~ .... "" ni In!.-ln in...,..;cit. ' Am "1""'''''' nainte.,. Spiritul SI.ln' e 1U6pur6U1 lui Dum,.., .... I.l .... 'Tot <o III amln"-'Ie Spiritul Sfin, e in "p"d!1e directi CU noiunile eului. <Jid 1"'"""'1'!;;1e odtvlr.", joi ""le I.b" .unt tI.1e "1"''''. 'Spiritul Slint .... Mrrina d .... d.. l..,. <o. fkut ",,1. "EI d ....ace totul 10 acelap ni""ll. ca ... open-nl ""L clici . Illel mln!.:. nu a r fi n sta .... s.l1n\f''''.gl K himb;l
nu

z.

Chema,....

lAt'''''t

.!.i.

t. Ip rw"Ol!i'i f ",1e n'<U"".duld Spiritul SI""'t din el. 'Am opui deja ci Spiritul Slint .. 1'wI.... prntrv. tronoierul pe.uj>\Oi b ('IJ ......... ~. ~ oi pulftrololoti iennrnii c:o "cu'" ar fi otItt"I.oIi. ckl .... m mm.-~ In Mintu Lut.. ' _ m.-.. _ .. '" fie n Min... Lui do<i nu o' fi. di..,.,..1 dintr.. <ele douJi moduri de &indi ... "" ... ~ PJIO-ibil de ~1n<W;o",. ' fJ ~ pofte dinSfin .. Tcei"..... ~lici MiiIIH lui t porti.olo .. ti. I<lWd.ot.l, porioJ. lui Dumneuu. ' MIa -ellmuriri..

c.o.

Am .... blIM"'t !n "'P'-'llte . Indurl ci un niwl.! rni~p! nu poote ~ nI'"Ies de cit ... oJtul. 'La /el ... U lucrurile ('IJ ...1 ti Spiritul CU liml"'l" vqnlcia. '\I~ e <> Idee d"""",z"'-A,"", ci Spiritul SI""'I <> Injelog-e ptrlt.:t. Tunpul e<><'ORvtngere .... !u~"", al mlntN inIerio.r.l -an. , 4<lmeniul eului - 11 """'JIU U.I ... _ . 'Smtu",1 ""f"'d .. timpulul ..... ~ ~ t " " " ". 1. Spiritul Sf"-t .... 1'OIuI de Mjlo<i"" t>tn' i"""p'tt.lrilt ... I.. i fi ~ spiritulul. 'FoplUl d poole """'" CU timboIuri ~ dli posibilitaln '" lucteu ('IJ oon~ ...1 ; pe ~mboo aceotulo. 'Faptul .. ci poole privi. dincolo de oimboluri. n '-qnicie li dl "..;bili...... ..

.... "".....

~"""'.

Si"'"

CllpitiJ/uJ 5 YlNDCC,tRC $IINTRCGIMr


s n!e"'agA lqple lui Dumnezeu. pen'ru ""'" ,,,rbc,te. ' EI poa'e.

"1'''' aminti",a ...... 'EI ~ mereu in comuniu ... ro Dum"""", ti face


porte din tine. 'E Cljjuzo ta spre mAntui",. cki phtre<lZ.li omintirN lucrurilo, '''-''-''le fi. ",,10< core vor """~ ti le odu"" in P""'-""t. '"EI 'ii pbirN.zI blnd n min", """.sU voiofie, "",indu-Ii doar '" o_po"""i in Numele Lui. Imp.l'loI$irKl ... o s~.""J bururio Lui in ti ...,

a1"d ... oii ,ndeplineas<l /UJK'Iia de reinteTpl'rta'" a ",,101 /irule de eu.. nu prin di.truge",. ci prin 'nelego",. 'lnlolegerea e lumin.\. ia, lumin. du,," la CU",,",teTe. 'Spiritul Slint e n lumin.! <.xi .... te n tine. c....e "'Iti luminl,. da' 'u nsuli nu ,'ii o.,a. 'o<: """" . somna Spiritu lui SUn,. _ a M a le reinterpn'ta J'l'ntru Du""",,,,,,. 8. Nu t. poti nlelege .ingur. 'C.xi nu ai niciun ne '" desp.lri' de locul ce \i ~ cuvi,.., n Fiime, i.. locul cu,'",," Fiimii ,,"t. Dum"""",", 'IotA-i vio\ .. ""nicio Ji Sine"'. ' IaU"" i amint",!'" Spilitul Sfont. 'Iau cr vede Spiritul SlOnl. 'A"".,t~ viziu ... nsp.lim';nt.J eul cki ~ att de ""Imi. ' P""" ",,1 moi ma'" duman.l eului cci, n /"Iul n core in"'rp"""<lZ.Ii el reali!.>""'. ,1zbo;ul e ga,an\ia ,up,aviejuirii lui, 'Eul .. clet. prin v"jb~. 'O.> vt'i rred. el. v..jW. ,'ei ",a<lio"" cu ,.Iu"'''', dci ~_a p.itnm. id..,a de primejd" i n min'e. "'W..,a ns!ii ..", un .pella ...... " Spiritul Sfnt ," ia /"1 de vigilent ca ..... lla che"",,,,,, u... i pri mejdii. <>pUnndu_i ,,,,,t. 1"'1" Lui t", o", rom cui O pri~ CU br>!ele deschi,.,. ''f\>n,,,, "",t,aco,a primi, """aSlo, Spiritul Sion' prime'e pacea ro b,a1ele d...hi... ''V''!niru ,i pa_ cea ,un' co",lo' . 1. IeI de .trns ca ';mpul fi ,.Izboiul ~. "'''''plia ii derivl Inl.~l din "'laIii, 'cele pe c.,., le a<Wpli ,un' .emeliile convingerilo, tole. 'Sepa..",o e doa, O alU denumi_ re pen'ru o minte ocindaU. ' Eul " , imbolul .. pa,~rii. '''' a~ cum Spi'itul SI'n, ~ , imbol ul ~i. 'C. P"''''1'i in allii. o:onsohdczi in ti .... 'Poli s 'Ii I_i minte" s P"""'p.I greit. d .. ~'itu l Sfilnt 'Ii Ias mintea s.I li ",interprete", percep/iile I7"!it . 'o. Spiritul Sfiln. e l'rofesorul d~vrit . ' EI fol~", numai lu<ruri deja n\elese de min"" t s t. nvee d nu le ~",legi , 'Spiritul Si;~t poa'" lucra cu un student recalcitrant Ilri '" i oon!,ulci mintea, cki O ro"'" a,~ e in<;! ren'''' Dumnezeu . ' In ciuda '""",<.Ir;l", ""lui d...-a Oascund., """.. part<>. ind mult mai t.re <I"dt eul, dqi eul nu o recunoo~te. 'Spiritul Sf.in. o "-,,-,,noal'. p"rfe<t cki 10 Propn.. Lui re<'di~I; locul din min", unde EI ""'" ac."' . 'i 'u "!ti ac;l$;l i~ .cel;qi 10<. ciki. un 10< al p.Iri~ iar pacea este a lui Du""",,,,,,,. "fu. ca", bci pa"" din Dumnezeu. nu <''i acos.l. dec., n pacea Lui. 'Daci pacea ""I"id,. eli ""0'" ~umai in """"ide " . Eul a firut lumea aa CUm O p"t<epe. d .. Spiritul S/~n~ Cel Ce rein"'rp","'azl'oI ce. firu, eul, wde lumea ca un n5lrumen' didactic d .... te aduce acas . 'Spiri.ul SI.n' ,rebu" <.1 perceap;l timpu l li '" il rein"'rp"-""'" n "" " venic, "EI trebuie s lu"""" prin OPUj~ dei , ...>buie s.I lucre"" ro ti I"-""ru o min", in opoziie, 'Corecte.zl i i nvall. i fii doo,i. s.I n""li, 'Nu 'u oi firut od""Jtul. da' ad",,~ rul poa'e ind s '" faclliber, 'Pri"'-"it. cum p,h",!'" Spiritul SI.nt li ,nlelege rom inre"-'&" EI. 1nIC"-'gC"" Lui 11 eveci pe O\lmnezeu

IV. I'Tod . ,. ti .. Indoc.,. !. Ce , """"fiS fri"" mai face part" din rine. '10, de frid oeari lund parte LiI lsp.iF. 'spiritul Sllnt '" va ajut. s.I reinterpre<ezi 101 cr ronsid.-n inf~lOr li te va invAla d numai ce. iubitoo-e ad ... lrat. 'Nu a.i GI~LiI'" 0.1 distrugi .dc-voiruL d .. a i toatJ capaei"''''' s il """"'PIi. 'EI iti opari"" dc<:t..reno. co .. terdle. lui O\lmne ...... I..i ('te-at mpreuni ro Fl, ' [ ollolu pentru ci face porte din tine. qo cum laci ti 'u pa"" din Du""",,,,,,, pen,ru d te-a =11. 'N imk din re. bun nu se poat. pierde pentru d vine de la Spiritul Sfin~ Vocea pentru "",.\Ie. 'Nimic di~ ce nu e bun nu f"" ""O' v1Wd .. u ,'. de """"'. nu poat. Ii p~t. 'Iop.ilirea e &",an~a lligurane; lmf'lr.ljei. i., uniu .... Fiimi; e pfOteC/ia ei. "Eul nu ",,",le birui Imp.lr~lia pen.ru d Fiim<> unill. "In p"'''''''la crlor c< aud O>emarea 1. uni",. Spiritului Sfnt. eul pliete i e desi.kut. 2. Eul pentru el tot "" 1..,. $~ de..,..... IU<nJllirut deel e fJ,~ vlagol, 'r.isteno lui e nemp.lrtqill, 'Nu IDOO"'. ci nki nu &-. "'scut. 'N"I"'",a fWd nu ~ un ince-pu'. ci O continuo..,. 'Tot "" continua 5-. "'scut deja. 'i va spori In mbu .. n care.ti di.ruo o _titul pa''" nevindecaU min/ii tale p.lrii , uperioo"," ,.,.jind.., nempbjiU m!Oliei. ' Am """it 0.1 i~ dau "",Iia. ca propriile ta le gAnduri w te poaUI..., b"be, ro adevirat. 'Ai purtot pov.ra ideilor nemf'lrt~te. are su~, p""' .... be pen'ru a.pori. dor. <>daU"" I.... i /iru~ ~u li-al d.t ..arna rum s.lle desfaci. 'Nu Ii poli .nu Ll de unul singur grqe-~Ie trecute. "Ele nu "'" di' p.l"'a din m;n'~. t. illd l<p;lp"" un "'. .-...diu pe ca", nu 1.; firut tu, " lsp;lJi,.,a trebuie inl.le~ ca pu' aci de mp.ilrtlti"', "Iatl "" .m vrut'" opun dnd am afi",," c~ e posibil chi .. i n lume.> aceool. s .scul,i O . ingu,l '1""". ''I:nc.I faci din DumneZ<"U ~i Fiim ......... um. nu poti ~ limitat la ..""le pe Ca", il wde eul. 3. F"""", gAnd de Iubi", dO/inut in otioe ro"" Fiimii >patli"" li edrei p;lri. "E m~t fiind un gind de iubi .... '1mf'lrtli .... e modul de-.a "",a oJ lui Dumnezeu, i totodau al tJu. 'Eul te ",,",'" li"" In e>;it departe de lmf'l'~Ii<'. d .. l~ lmp.l'llie . 1 nu are pu ....... 'Ideile cr lin de opirit nu f'I,ioeoc mintea core le gond<'te. ti nici nu

1''''

,;t.

1"".

Ctrilolul 5 VINDECARE I iNTREGIME


pot fi in C<JIllliel unele cu oltele. 'Da. ideile ce lin de eu pot fi in con_ fliel pen'ru eli a u loc la dil..,;", ni,..,luri i includ. tt>todau.. gnduri op",e la acelai ni,'el. , [ jm"...nm '" j"'poIrl.ttqlj g4ndun' """ ~ """. IU>;;" rtnmX,"PutI impJrtJi d"". gndurile care lin de Du"""' ....... i pe care El le line pentru tine, 'Din ele e aJdtuitJ !mpJ.11i> Ceru luI. "Celel_lte .~mAn CU ti .... ~n.I le rtinterpreteuJi Spiritul Sf;'n, n lumina ImpJ.~!iei. fle.indu_1e Ji pe ele demne d .... fi impJrt~i'e. "Cind sun' <k>stul de puri fie."" EI '" las.! oIled.i. "Deci>.i. d .... le mpJrt.l~i 'purific""a lor 4. ~u am auzit o .... ~url VO<lI: pentru elam in",leoeli nu pot ispli numa i pentru mine, Ascul' ..... unei singure Voci implieli deci2.i_ d ...... Oimpl~i '" 0.1 O poli ou~i tu insuti. ' Min'e. c.reer~ in mine e lrd ir<>lishbil "" .'roo.l de fiecare min", =.tJ de Dumnezeu. pentru c.llntr<>gime.o lui Dumne"", e Intregi""", Fiului SoIu. 'Nu ti .. I""'te niciun '~u" nu "rei 0.1 i ari f.atolui tu ntregim..... ' AraU_i ci nu ili I""'re f""" rJu Ji nu ii pune nimic" ooroteali, c.Ici al.k!1 ~.., pui la ....", U tie insuti. 'I.I semnific.tia ruvin"'lot .intoo"", fi ",Walt 5, l'redor<>. "" face in multe k!luri. dar mal oles prin """"'l'lu. ' f>n>dore. trebuie s.i vind""" c.Ici e implrtq;,.,. de idei i re<'Unoaterea ci a iml'lrtl$i idei. to!una CU a le nlri, 'Nu imi pot uiu """"'" de-a preda cr-am invllat. Care.a stlimlt n mine din CI am invol\Ol. 'Te chem ..,etedoi ce .i in"lta~ clci nu .... i aa !"'Ii con .. pe oerastJ: n'l~turl. n.., 0.1 "" 1""'1.1 conta pe ea in numele meu, pentru ci numele meu e 1':u"",1e fiului lui Dumnezeu . 'Ce om InvitAt ili d.u de bun.lv<>e. ia< Min",. "'''' eu in mine "" bucuri cind okgl 01 o
ideile lui Ouml'l<'2eu . ' Voia ngetrul...,t.I. Fiimii. singu",1 cre.>'o< ",re po.ote <TeiI a T.'~L .lei numai ce; rompkli pot s.ndi romplet. ia. gndirii lui Dumnezeu nu ii lipsete nimic. 'In tol '" ~ndeti .ltIei dect prin Spiritul Sliin. cish! o li~_ 8, Cum poli 0.1 suferi tu. ",1 . t.il de ,f';n!? '1<>1 tre<'U",1 t~u. CU "'P!'" [rumu.."ii ... Ie, a displ f\lt i nu o mai .lm.. decit o bineruv~n'.",. >nom pl",.t IOote S..turile de bunt.te i fiecare gnd de iubire pe c;ore Ie--a.i avu. vreod.t.I. ' Le-am purificat de ~lile re ascunde.u lumi .... lor i le-am plSUat J>CfI'ru tine in deplina 10. strllucire. 'sunt k!ri'. de di,truge'" i d. vinovltie. ' Au venit "" 1. Spiti.ul Sf'nt din tine. i tim ci 'OI re <n'C.z.J Dumne= e wnic 'Chlor !"'Ii s.I pleci in pK'" clei te-.arn iubi. c. pe mine insumi, 'Pleci C\< bine<:uv.nb .... m<'. Ii pentru bint'CUvont.,... ""' . 'l'httoaz.., i impJrt.l~te-o, s.I fie mereu a ~ ~z pacea lui Dumnezeu n inima ta i n minile taie, Sol O lii i Sol O mp.lrU<-ti. " Inimo e purJ s.I o ~n.I i minile, pu lemie< 0.\ o dea. "Nu pu"'m pi",de, "Judecata ........ eca nl.lep<iu ..... I~i Dum""zeu deputcm>. in. arui lnlmJ i n . 1. Cirui Mini ne .",m fiin\O. "Copiii Lui lini~tili 'unt Fiii Lui binecuv.inuli. ''Gindurile lui Dumnezeu ,unt cu tine.

1"""

d.,.,.,

"""",,1.

00''''-.

"'.<4

V. Cu m
1.

folo~t.

eul vinovl\i.

.~

.. Spiri.ul Sf.int is~'" in noi toi df:oJlclnd. ridicnd .... fcl povaro pe ca,., ti .... , pu&-O ~ minte. 'Urm~ndu'L pe El <"ti rondu. inapoi la Dumnezeu. unde~.., Iocut li cum ~ ... i pute. gl5 cale.... doc.! nu lu'ndu-I CU ti ... pe [r le Uu!'Rolul ""'" n Isplire nu. mplinit pin.! nu lei pa"" 10 ea i nu o dai, 'Cum pre<!<J.i ~ vei invol!a, 'Nu te voi plrobi, nici nu ml voi Iepldo "" ti .... ~ w: m~ Iepld de tine Of u....,rnna 01 m.l ~ de mn<' li de Dumne,eu Con> m-. <real. 'Tu te lepe~i de ,ine i de Dumnezeu dad te de oricare dintre fralii tlii. 'T...ou;. 0.1 nvei 01 1; "".i aa cum . unt i .. ntek>gi ci li .parin lui Dumnezeu. ca tine. 'Oore rom te-ai pute. purta mai bine cu frat.le tu. """it d.lndullui Dum ....eu cele re sunt ole lui Dumne ....... l 7. [splji"" !i dl putere. unei minti vindecate. dor pute""" de-a """ li .... de Dumne"",_ ocw.... cei re au fof.t iertali trebuie .. le dodi"" in primul ,ind v,ndedrii pentru ci. odat.l "'.u primit;.t .... de vind"""" , t"';"'le .. o d"" ca 01 o a ib.!. ' Pute"," ""piini. I.TNtiei nu ... 1""'''' c ' prima cit ';mp ,,~.duo.l din lmplr~lie oric.re dintre

"""':oi

'o..

l'oole ci unele dintr. COIm'ptele noa,t", 'Of dewn, mai ci.", i moi ..mnific.tive la n ivel peroonal dac.llmurim cum fok>s<., te eul vi",,.illio. 'Eul.re un scop."eI c_ Spiritul Si' n. 'S<opul eului e fri ca, pentru ci num.i cei alprini de Iri<:.! pot fi egoiti, 'Logica .... Iui ela k!1 de impecabiL! c.a logica Spiri.ului Si.'i n~ c.Ici min .. a ta are 1. di.poziie mi jlo;o<ele """,,,"re Sol fie de I"',te. C<>rulu i .. u. pJm.lntului. dupl preferinll. 'D.r. ind o datil. amint~"'1i c.i am.ind<:>Ul sunt in ti,.... 2. n c.,. n\> ",d"~ v;'-"-,,,.lI;"_ e~ mpli .llu. .. a'i"S. prin "' ''' te elibc",ad s.I """,Li. ' .CreeLi" e un cuv;\nt potrivit 0;0 pentru eL odat ce Spiritul Sfilnt deolaae "" ai flcu~ reziduul binecuvintat se refaer i cor\tinul. ~ 01 creeze. u e binecu...,tat al odevil r nu I""'IC st.lmi vinovillie ~i trebuie 01 st;\,.".,.",,~ bucurie. 'As.. il 1""" invuine.abilla eu pentru ci. """ pace i""tacabil'. ' E invulner.bil .. pertutb.lri pentru c.i e intreg. ' Vi"""l lia e intold",u,", pe"u ... banIi!, 'T~ ce dil ""~""" la Irid du"", .. divi ..,., pentru el '" supune legii diviziunii. "Dac.I eule .imbolul "'1"',lriL elolodat.l i >imbolul vinov.lllei . 'Vi""vl!ia nuenumai 'VA nedum~. ~ Este,imbo lui at"""l~i asupra lui Du"""' ........ " Acesta" un runcept tutallip>it

1."""",.

"

Cg;lOIod 5 VlND~CAR~ I fNTR~GIM~


de infeIco,. dqI nu pmtru .... d ..... nu ...bHtimim pu_ ~inl'ri ......, in ~. "rocmoi din ~ =din", vine de fapl tootl . . -

"R.lspunzi 10 o;n Iio<e minut,; oeeundl. ti /Wcare """""",,t de de<izjo "O jud.o.<atl cue numai intfica,a, nu ..... '~'" ..,.. unna ...tomal pln.Ila JchimbI/"H dizlri. 'Aminh!h!--i Ind CI a l _ ~_ RIqi .....1 nNltoM.bilo. 'Spiritul Slin~ ca ..... e O decizie. 'I. lmpreunl. acopet"IOOOk' opfiuni" f'P ca~ minteo 10 ........ ....".. ti -.-uIta. 'Spiritul Slinl" oul ..... t ......m.. opfiuni ~ Ii ......l. "Dumrwuu ","",-o f'P ..... dinm"'" i.. de ""'""- nu o ..-adia . '"Tu ai fku ..... f'P ....IoIU fi.. de ""'""- o pei eradia. ' Nu .... l ... Cfft.zl Durruw;u,u ~ Imtft10ibil ti nftChimWtof. "Ce .i acul tu pook' 6 ochimb.J, 1'ft'1'" el., . tund cind nu gin<IqIi ca Durruwuu.. n.. &1nd",ri deloc de fapt. ''1d..,,,, ""'1i<iU\'" nu .unt odevl 1e ginduri. dei poli credo In .... ''0.1. greqri. "fun<i;> gindirii vi ... do 11 ti e In 0.."' .... "C. pa""" Gindirii So", IU n~ poti gindi de EI. 7. O g'\ndJ", 1"I\onaII." gindi", de...,.d""",t.!. 'Dum""uu In sui i ordonou.l gWirea I'ft'lru eli gindi .... ta. I...t ...... t.! do El. 'Sen.inwnt... de vinov~lie ... nl inloldeau .... un """'" d nu ,tU ......, 1""",. 'EI< drm"" ''' .... zl. """"at.\. ti =dino la CI poi fi ~ ""I'"'"t de Du"""' ..... ti CI vrei o.i gindqti In fel .. l ........ la. 'Fieca", gW de.<Ol"doNt e ;rIIOit de ..v-~Iio 10 """""tun. ie lui ti .. meni;"" prin vinodlle f'P .... 1.1 d ....... lut ..... """'1110 e ine-vitabiLI """Iru cei ... =d el fti 0<d0neaz.I0 ptOpriiIe lJinduri. ti _ l e, de ""'""- fi ..... puna dinabelor acaIO<a. 'AsU ti face fi .. Jimt.l ~ti de ~Ie a , flrl ~ d. acoopI;nd 0>CNSt.I ~;,.,., reacionuzl in mod iresponubil. 'o.di unia ~UlOte " fk~tofuIui de ..u<0(J)ie .....,. de-a ....".. Iopltiru 1"""'" el - ti te osiSU' d MIa :Ii _ ., >tund responubilit.le. po:nlru .. lor I~ nu poate 01 i,i ..... iN 'Oiloma nu P""te A ",wjvat.! dedllKnplnd ooIul"' d ..fKf"ri1. Ai fi ""f'ON"bil de toole ei""" .. 5lnd<rii ..... grqi'" daci nu ..... put.. desi..... " Roelul lI pi ,Iri; e ....1 dIN> plstra trecutul dOI. Int ..... . f"moJi purifu:.tI. "DacI K<q>11 mnedlu l l. gindirea d~_d""" , un remediu" r~"" eRr.odt'kl e ...... ; p...,.... de indoial.l, rom r<>' LI Il pmoiole IlmpI<Mle? .. N..-In<eI~..,. deri>:iei de-. 'Imi ....... po 1 ~ singu"') mlJliv paoibil pe'''''' "';notU"," _timrn"'a "'" vinovltir. ' Am .... i opu, asI.o. /nain ..., d.. nu ....... blinlal rezult.teIe disttu<ti ....... decI>:iei. 'CIrior decirie. minlil va dta .Ut <"ODlpo<UmnltuJ, dt fi ,.,.peri . ona. 'la ... vroi. le ti ..k'"pIi. 'Nu e o Idee driiriU\t.L 'MIn1N ti ..... i / _ vi,,,,,,,) li D ViI ............. \ioi depline In orio! _ t daci """"f'Il1spItUu mai In...,. 'ta ino.ItI va ..,.....; la ""atie deplinlln In .,.,..,. fkul ..... 'Od.U .... _ ..... o, 10 gindi.... .., d e _ ... t.\. 00"d0ru01N corecU. slndirii drvine f~ rvident.l.

Eul " ~ ..uniii core C1"Ode in divjzj...... 'Core cum ... pulH 01 .. despf' ,.U o ,..~ din ~ flrl"'~' el balaCI? .. ' Am 1naI_ despre coonplaul autonUlilli am ...... el .. buNz.I f'P COO .... pI ..1 u:o>rp.1ri1 pult"rii lui Durnneuu. ' Eul cmX d ooto ai 'kul tu. de! .. <ft<I< fi tu. 'D.d '" I<I<nIIld eu eul. nu poli LI nu te ~ v"-""t- '00 dte ori ru<PonHl la .... te ,..; Jimti ti '" ,..; _ de ~""" 'Eul r li .....alnwnte un sJnd n8p.1imAntltor. 'Ondt d~ ridi<oU i ..... p.lru unei minii Lln.I~ i.....a O1KJrii lui Dum .... ~ nu uita eli ruJ nu r LIN"", 10 mln,e. 'EI reprezinti un ait"'m deli .. n~ 1"""'" core,; vorbel~. "SI ueul~ ~ .... Iull....~mnl LI d" posibil oi I,.tad f'P Durruwl.eU " d"".."", din ~I. Ioot omulo.l de w.r. "U~.poI frica de" ripooltl vernU din "f..l. do _ , .~ vlno.-Itltl e .tlt ~_Il. rdttA'bule oi fie proie<.Ut.L , . Ce aca-pi In mln"'" ta .re ~ali_ """Iru 1irIr. 'Totmoi '"'"P" tarN ta ii <'O!"Ik<1 rulitalo. 'Dod i in,..,...."; ....1 In minte, faptul eli il Lafi oi intre il ,_ rNlita"'. ta. 'CJd minteo e in ture oi ......... IN~~ _ ... Iod illUii. ' Am ............i naln'" eli _ l e LI inWi LI ~i ao Durnneuoo. ' A gjndi ao El u-.mna. ""'" (II EI. 'AsU.u ~ la buaorir. fi nu la vinovltie, 1"""'" di e CIO\"I fi taC. 'Vinovlji.o r un...,.., oisu. d klulln ",re sitdettI e ..... taC. 't:andi_ nofi...--I VI fi lnoojitl ntoldH ..... de ..v-11io, ~'" d un,dinlo' in pkol. "'Eul nu pk;otul CII O lipsi de iubire, d ... un .ocIeva..I ..:I de .g.... u..... ' ....ta e o _IOte I'ft'Iru tu p'avielu lre..... Iu l I'ft'tru el. dr ind. t.1 "" romidrri pkot..1o "poI. ,..; '"""rea "utomat Lllnd"'Pli si'ua,ia. ''Si vei ...,tI. " Eul o.-.de"" fatalitate, da. tu trebu""'" inveti 01" ,",zi ca libma"'. Rind, '" Minlea J(poltl de vlnodlie nu 1""'''' IU/"ri. min"" vlnded t",pul 1"""'" d a 100. vind..,.U .... 'M ini". oIn.I 10000.1 nu I""'Ie ~ bo.al. po:nlru ci nu """'" roncepe oi OI_ f'P ni"""'; ti nimi .. 'Am "", ....... i IN>inkl e~ bo.ala o /onn.I de ....gle. 'Mai bi .... opuo. eo /onn.I ~ ooIulie .... gki. 'Eul Cftdec.l, podopol .... du ... pul va "tenua pede.p'" lui ~ . 'Do< mla<" In.ota ""'" a<Opn'. 'CkIli .tribuie lu i Durnneuoo o intenlio punilivl fi poi preio in_1io .......,., ca propriul lui prwoptiv. 'EI oi ... urpe ....1e fu"",i.i" lui Dumro.zru. dupl eum" pe, ...... 0-1. did ~d> .. poole~nu .... iinfT..o ... _ I o U I I. ... Eul nu oe lesialui DuIlU"oUfU, dupl cum nld tu nu po\l. d le ..... '" intrrp<ou In funcp. de ... vre.. dup.l CUm pei ti tu. '\aU ""' ... tft'bui>t oi> "" '~'f""'dl 1I1n1rd>o..-..: vrei?"
1

vI"".

_t . .,
V"""..,

r.:c'

"",i

Llumror=

"'''''0'

=.

"'''r.

r..

'S.InI'"",

ira.""
.e.

"""le' """""

cii,..

OpiWlwl5 VlNDI:CARI: SllNTRI:CIMI:


VI. TImp ti vqnici. 1. Dumne'-"'<. in cunoa"" lui. nu .","pt1. dar !mpolrilia Lui vlduvill ci. timp 'j!epi tu. 'T<>]i Fiii lui Du","""", ili o'eaptl in."""""" dup.l cum o ''epi i tu pe. 10<. ' Arni""",. nu con t"az..t n ""V'icie, dar" tragel in timp. 'Ai ~ '"' fii in timp, nu in ""V'icie, ti c",~i. de """" d "itiln timp. 'Dar .1<"gC1"CJ .. e liberi i modificabill, deopotrivl. 'Locul Llu nu . in timp. 'Locul t.lu" doar in ,~nicio. urod. Dum ..."", !nsui ..... pus ~t", toIdc.uno. 1.. s.n~men!,,1e d" vino>'lie oun. p.\SI'''toa",1e timpului. 'Ele p""" vo;><i lrica de ripost.i.au de .barodon. .sigur'rodu'" astfel ci vii .,....1 va fi ca .""-,,rul . ' As e oon.inui"",~ ... Iui. 'F ii dl eului un ... 1.1. _timen, de sigu.on\l /ldrodu-I s.l aeadi ci nu poli .:.Ipi d" el. 'Dar poli ~ trebu;". 'DumneZ<"U ti ofer'" in .mimb. continui Ia'" ~ 'Cind.1egi '"' faci """'. odUmb,""; inlocui .imult.n vi...,.. '~Ii. CU bucuria. ,.Iu"1<:' cu Iubi .... i du ... "'. cu p;>ce'. 'Rolul ""'" " doar .,..,Ia d ..... \i dese.!!,*, voinf.i' ,. d .... te pu .... n libertAte. 'Eul Uu nu poa'" """"'" <'C1!,.u libertate ,i i ... """ne in 100.'" dipele posibile ,i n '001" lelurile posibile. "i.. ca zlimislitor .1 lui. recurqti ce poa'" f..,., pen.ru c.l tu i.i d pu""'" .... " foc. 30 Amint<-te-ji ""'''''' !mplri~. ,i .minlt1 .... ~ d tu. C.'" laci pirt" din !mplril~, nu poli fi p~rdut. 'Minte. ca", erO n mine "'/rin tine, dci Dumnezeu cree.zJ. cu des.ivii.,.LI nep.lriini ... 'Lasi Spiri.ul Slan, s II aduc.! "",reu .minte de ... p.lrtini .... Lui ,i lasi-mi .... te nvl1 cum 5.1" impolrt~ti ru fr~!ii Lli. 'Oore rum .ltrel li .. poa'e da .a"",, s.l ~-<> ,,'Wn<Iici? 'C~le d""J voci vorbesc .imultan pen'''' douA inteIprrl!ri dil"rite ale """Iui. ,i lucru, sau 'p""'"" .im ultan. cici .... 1 vorbete ntotde.una primul. ' AI", in"''P",t.iri nu.u f.... """",",re r'n.l nu ,... lku. ee. dintii. . Eul pmnun].l ..,.,tinl<, i.r Spiri.ul Sfin. ii "'vod decizia .a cum o ins n].lsupenoo.ri .re pu""" s "'''''''' deciziile unei iru'anl< in lerioare in ....,..U lume. 'Deciziile ""Iu; .unt me ..... gl"q'ile. pen.", ci .u 10 baz..l g~la pe c.re .u fos. fku U " .... 5\inl. 'Nim;,; din ce pe...".. eul nu "in1<:rpt"C1 COt<>Ct. ' Eul nu num.i d , d""'zli Scriptura pentru. oervi p"'l'riilo< lui oropuri.. ci mi.r interpretew Scriptu,. ~'ru j "",",'i d"1" mitlune. 'Biblia ~ un lucru nlri<o.llOT du pol jud""....... lui. p,,""'r'nd.., "'poI im.\nt.l1oo. re. O interp"""W cu ,e.mi. 'Temirodu te. nu laci apel la iru'.nj. Superioari. ""'zind el ~i judeca ei a, fi n del ...,.", . ~. E>i,U mul", e xcmple ca", ... U ci. de 'mlg;""'''' .... ", ;"te'P""" t.irile ..... luL dar cit.,... VOI fi d .... ju... '"' iti .r.to cum le poa'" """. "'rpreto Spiritul Sfin. n Propria Lui lumin.I. e. ,Ce""; . .rn.I .... """"" '-'; fi """.'. in ,..;n...."..,.."'. lu~ in_
oeamn.i c.l ...,; culti ... n .i"" ce ronsideri ci merit.! s.l cullivi. ' Faptul c~ jud<od ci """';1.11..,., s "",rite n odUi t.ii.

v.

,A Me..... rubuN"'a. .;ce Domnul" e uo' de reint"'l're1 dad iti .mintqti el ideile 'poresc num.oi prin mp,lirt.i~re. 'Afir"""ia .ublinia,..! ci rhbu"....,. nu poale fi implrl~itl. '01-<> doci desf..,., in ti"" cl<i nu i~ ~re locul n minSpiritului Sfint, Core O te. t.. "" f..,., piri. din Dumnezeu. a. ,V<>i pood<1psl plat"'. plrinlilor r'N l.>.1 ,,...;k:. i.1 pit",le. """"". m inte'Preto, ."Iu~ O .fi",..ie dc<Jsebit de CJ\Idl. 'Ea d ..... ine OsimplA i""",,:a ... d.,..,. II"r..,1a ,uPT.v;'!"i...,. .... lui nsui. '!\.-n.", Spiritul Sfin~ .fi""",ia i""""mN el. i in gen<1"'lhle u~' ,"" .... EI VoJ pu'e. s.l reinte'Prrle'" ce . u miere. greit gene-raliil" .ntcrioore, elibe,'nd ostkl gindurile d. capac;,.t... d.,..,. prodUOl! lricl. 9. .Cei rli vor pieri' <levi,.., O .firm...... I,~iri~ d.d prin ,VOt pieri" .. nlele&' .V<>I" fi d",fku\i-. 'Fiec.... gind lipsi' d" iubire t...... bule d .. f/oeu~ un ",...Inl pe c......... l nici mlkar nu il poate nlele&'. '!\.-n.", "'" s fii deofku' m.e.mnJ s.l fii di.,rus. 'Eul nu v. fi dis.",s pentru d f..,., piri" din giruli ...... , .. daT _ li",I fiind de ca~,.te. de-a ""'a. deci de-a implrt.ii - vo fi m"...."""-,,, pen.", ' . "liber. d"lrid. 'P.rte. mintii ... 1e pe oi d~ .., .... Iui ..... "!oirce pur i .implu in Imp.lril;". und. i are locul minte. Ia intre.ga. ' I'o\i .mi.... in.regi,.". Imp.l'.!j;";. dar nu poli in.roduce n e~ """"'piui <lemei. 10. Nu trebuie s.l II: temi c.llnst..,f.i' Superioarl '" v. cond.""",. '1'..0 , ......pirw pu'" oimplu acu .. tiile ce ti.., aduc. >Unui copil d.,..,.1 lui Dumnezeu nu i "" pot aduce niciun iei d. arunlU. ~ fiec.ore mr turie 1. e~i"enj' vi"""ll;"; in "",.jiilo lui Duml'l<'Ze\o mlrturi,..;>'" ."omb mpotriva lui Dum ....""" Insuli. 'OeI"," bucuros.", ce c""i Imtan!ei Superioare. lui Dumne'..... , cici Vilrt>e'" ~Iru Lui ,i ,""rbet"'_ de """"a. '1'..0 va ""pingc acuza,iilc n ,i "" aduc. indiferent cu cit.i griille-;oj fi construit. 'Dei par incon'es,.bile, nu lin 1n f'].llui Dumne ...... 'Spiritul Si';n' nu k: v. d. -., h.... cici nu poate minurUi decl' ade-\-.!, . 'Verdictul lui , . fi mer<"U .A l:a. mphljia", cici EI ti. fos, d., s.I ~ amin~ti ce '1ti. II . Cnd am 'P'" ,Eu. Luminl.m ,.".,i. in IUI,,~ m vru. s.I.pun c.l;om venit s1mplrt.ieo< lumina cu tine. 'Amin"'1 .... li refnj",. pe "" ..... m f/oeu .., la oglinda in.u""",,",", .... Iui ~ moi ~mi n tq""li c.l am spu,=...S nu pri..-..ti in ea. 'M.i e adeviT'1 d de li,.,. dcpi.-.J~ unde t" uiti s t" sl><1ti. 'Rlibdarea pe ""re;.., .... ti IT.t"lui Uu este rlbd ..... 1'" care li-o ",.Iti 1;". 'Nu merill rlbdare un copil d ..... lui Du""",zeu? ' Am .vu' nesf,l,"iill ,Jbd.re CU ti .... pen.ru d voia ""' cea. T.Wui .-tru.. de la Ca ... am mvlat ....l"iiU ribd.re. 'Vo,

v.

Ci""

aJc,""'.

lui a fof~ in mine dupl. cum ...1e in line. Indetnnlnd ... Ibd.~ 1.].1 de Fu...., In Nu ....1e C",.t<>rului ei. Il. T,"",1e oi in,-ej acum ci nwn.oi o .-..... -.tir$iu p<Oduo:e oIe<Ie Imod~ 'la1J cum .. ochimb.I timpul cu~. 'O .II>da-re .....ri.,.oU 1_ opollo o lu~ ....t~ ... fi. produdnd rentlta1e ...... f_ timpul'" nu /10 _ r o 'Am 5pUf in repetale tlnduri el timpul, un did.octic """' .... fi deoliinl"' <ind nu 'a mai li util. 'Spiritul S/lru. ea..,.....tqIe pm'ru Du ........... 1n Ilmp. lliefi EI ci timpul e lIpsi' de inlries- ,,~ 0<1""" aminle de _ 1U(rU n fie""'" clipi ce ... oeu.SO in timp. clei fun<tio Lui .p<dall e - . . dlHl '" """''''''' in ......,!de ~ d<-.J rlmine pm.ru '-li binocuvinta crealliIe orokt. 'E. lI"3u" bine<:Uvonta", pe "'"' o pol! d. cu odn-Ir.~ clei e binocuvlntat cu adn-Irat. "0.,00.""", Du""", .... Ii L.. dat d~ bunei,,..,. tf1'bu;" 01 II d.1 cum L-ai primii. _

i ~ un spiri~ cu EI. '&:dudftN ta din Ispiire ~ ~ dispnaU a ... Iul de+1i opl. propriI..u.e.n11.

ultim.o

~_

'Ea mIt.I .t.I~

"*..........,

nrvoia eului """" ""'!'Ir.. eli fi dorin", ta <k-.o li ~ pol"" RpO,lrii w.. 'A<NStI dorinlJ MNmI\I ei nu ....,; 01 Iii vindec.ot .. Do,a _ _ rul. 'Nu ~ "'0PfU~0I intoonetti tu "-Ii planul minruirii doci. dup.! CUm am moi opuo. remrdiul nu poole li II_
cu~ ~

__ 'Du............ I....... Ii... d.o~ ~ doo.Ivh$itl pmlru ..,.

1. ct.Iar crezi oi poli f_ O..,.,.,c.... " Olnelbute pe" 1,,1 Du m...._ l 'ooi.or _.; ci poi in"""ta un lIi<k-m do! ~ RpO'" ~ EI! 'Chiu _li "-11" p<>Il croi otgu_1o li buwrio ....1 bine dli~ O poole f _ Ell 'Nu ,...tIu1e s.I fii nici p"",,"uL nid '",p,.aut; nu trebuie dood~ ... Il J.ti lui toole ~ tai<. cki EI .'" pi;l de line. "Tu ....i grij.> lui pmlru C~ le iubqle. 'V-.. lui i~ .mirttqte ".,.,.... ci tooU operon", e,,~. dolOritl grijii Lui. 'Nu poIaleF s.I fus! de Jriio "" ~-<> poort.l <kI 1... nu ~ V ... Lu~ dar poli oJrv 01 li ~ grito ti 0.1 folooettf put ...... """-0"';1.1 " grijii Lui lat-l.k lOf pe "'... Ia cre.t

&ind'''' <2J'e"

prin in~lul ei. 2. A .. foo~ mulll vlnd,.dtori ""'" nu __ au vind""" pe ei inti,i. ' Nu .u mulat muntii prin c..,.jinl' lor. de vreme : credlnl' lor nu a fOII ntre.zl. 'Unii din'''' ''; ;-... vln<l"".t pc bolNlvi uneori, dar n.. 1 ... in,';'. pe mori. 'O.oc.I nu ... "in<led pc el. vind""llQruJ nu poal~ crede ci mlrocolel<t nu au" <>fi"". difio:ulUlii . ' El nu oln"JIOI ci /\oare min", "",.U de Dum ......... merit.l ~ fi'f do! mull 01 fie vindo>""U ptft"" ni Du ........... " etNt ... intreog.l. 'i .. ""'" pu< ti simplu ... Ii _ 'u llul Du""",...... min_ pe c.o",,, '-""'.~ .... 'T,. """31" II dai doar "Ii... d.~ tlHnd ci ~ le va vindoat. '.Inel ...... mi""i""'" ;.,~~ iu <ln.ltatef. minjii fr.liloo !.li _ . ta. l. De ce al d. uculta ... .....t.i"';1rIor - . ; ........... Ie a", ,-"",li ei li" iOdreoeui, cind poli 0.1 fiii ci \ 'ocea pentru Dumnezeu,. In Ii....l 't:Iumnruu i .. i~m"" Spiritul .lu i le roogl'" 1 llncredinli'lI " IU pe;o] Uu. >Vreo" n in de.\v'l"1il.l pott. <kI ~ do! " min",

.., ai /Ieu. in du-..d CU \'"", Lu.i P""aslOntl. ."" ~ f..: pl.uwllul ciI le pootor do! ,..pIiri~ ti ~ >'OI opune "" rol oi in adrullui II ei. do! imperioo .... 01 il dud 1.0 indrplini..,. 'Dumnrzru J>I1"V 10 .-nllaui" ropiilor Lu i (,1.., I le <n!d piftduli. 5. ~ ci le ori nu ",,1 .... dtplin vaioo, oi reaq;.,n., cu lipol de Iubire 1.0 uN din .... (1'<.\iile lui Du""", ..... ~ MI. "" .pk.... devii drimsiv pmlru ci .., oflepti ... tac. "De<:W. de-a ~a<11oN in ..... , ~I ili .pori .... ti I'N"', de _ .... fie _kutl. 'Nu pool< fi desfkuU prll1 ]>O<lln].l in ..... abi", .. i~ <Ici ... ta implld vlnovJIIe. 'O.d ili in~ui oile oim]i vinava~ ...,; oonsOOd. grqr." in loc .. o lai oi iji fie dftIkuLl. .. ~ nu poo'" .. /10 dJ6ciUo. 'E un lucru ~iden~ <Iod ii doi oe..... ci trobule oi fi dtriI do!io .. nu fi; p<' dep\lrI _ de "" le oimli ootfd 'Do - . . primul pM In _~ e ~ ...... re~ ei 01 dtds S"'f'1n mod ooc6v. dM ci poli decide olriel. .. r..I ele ooc6v. 'f"oi """"" Imn CU _II ....... tint'-* .... deplin ......titnt ele faptul ci ~I de doeIl~ """'" nu vine ele ......... e CU _ - - . " n line dd 1-.. pus KOIo Dumnezeu. 'Rolul Uu e d.oor - " ele a-jj rH<IUOI pnd~ .. punctul in are .... /leul ~a"l1 ...... o defui in poooo lopIIiril. ~ cit poi do!~ ...,intindu1i ci Spirirul Sfint VOI pe deplin" _ mai miel in~italt din

v_

'''''punde

,,"nu

ta:

'Di~ - . t rt "" o.. plIN. pm-.. om luol olkci,i< Flitl. 'Cu o.. J""IIkc ../o fi 101 .... pol "diiI oIlJd. 'l.m.w" diiI oItftl. 1'<"1'' ' ni "'"'" plIN. "Nu "" ,;m' .."""". 1'<"1,.... ni s,irilul Sftnl "" tIdf<

"..,;" tS.nI/l ' "AlIJ 1111 '- ~w;",t"_1 0111 ~ pt 0-,..,..., 1'<"1"" OIi....

AJttSJt/N tJm:iti _

100'.

"neI

C. pllolul6
UCJlILf IUBIRI I

d po; ... ~'11 ori<lnd II mine wImi impolrUjqIi dori.;" fi, im p.IrUind .... w o Int.l,....;. 'ii.;un ,...; Of"" d .lotJpUmii /oot ul _ dLJtorio inutiLI p" a.. _ i e w o u.1TOptit><LJ FiiJnu, .. ci NI ,rpo_'t.1 .tiber.miI do f..... pentru Ilririnro~. ~.m insisr.>t ~ num.oi P' i n _. ........ dorificat MUnci IC'Of"'L , ....

cauU d ' ...... i """1 prt<lisl"*i 0.1 pet<Np.I fnro.. THm >pUt dejo

t.

l""'Pri<" ' lspIIndrre. ti nu ....... dr ","re ount invinui; ol;l. 'MI. nlo nu p""'" opUn <ledl n <.ozuJ in are cre.1 CiI II fost Itac.~ d .tacul Ilu c ju"ifia' .. ripoot.l" CiI nu eti nicidocum 'lSpuruJtoo """Iru d. '0.0", aealo ,rei premise loial i.alionale. tn'bule'" urme", rondu';' 10 f.:1 de i"lion&1I el un fTate me<it.l atac. ti nil Iubi"" 'ee 11<e\.. le poli qt." .. al dea..gl din nit'" 1"""';'" drelt "rondw:ie """'-III 'O rondu.ie demonII .. """.......... minind oolidi ...... premioelor p" core .. bazraz.l. po; /1 ataca~ atacul "" ... justificare ti r;ti .i!opunz.ItOl p<ntru ce a..l. 2. i . . """'1 .... mi iri co model dr i"vJ1.ore. """,In< d un D<'mplu ...t...... un .... ru ....... d _ ""-'bil dr ulii. >roi prt<llln." pred.lIII lOt tim.,..,l "E o.~ p" . . re Ii-o_ ...... it.ol>illn mornmtul in aore.......w ""'-"rid dr P'O d joi .. nLnwni nu 'fi P"'" or "'P"'-" ~ (1,1 .... aiW un .....",. de p.di .... 'OdK1o <II 1i"'1 ........i' ~n OI"",.re!oistrm dr ~ tr~ r<>Cri";' il predoi. 'Dooti ""podI> .... 1> dr lUotornidot f'lI de un """"" dr pndl. ro p""'" fi proo< pIuIt.L e lot o foomlo dr ~inll ti p""1e fi mii ......
~ CI

~turo din're minio" ""'" r ~t.I. do. diNte mA frid nu e mbDtdor.""" .li< de da,l. 'Mi,,;' implid intoIdHu IlO proieao. .... IqI"rlri~ "'.. lrebuie """"Ploii ~ In ulii",.. \nsunIfo

nie"

legi"'''

tiptirli " modul In

de"""''''

.., dor IOd ... o """.ribo,olie,,"tqIOri<l II vi.ol" Lo ... dod o....; ..... miN firi ~ le v. "",ta'" 1\1 inl"it&i ptopriull'Ol dr "' ....... l. RtK1ioc,,,"; prot..bil dor ani dr .il< ca ti cum ai fi in ...... """tin .... ....tisni .... 'E o _inLI ,lJ:ibllii a oeIor rqoo"L~ .,.'" "",reu ..,(uz.I 0.1 ...U <Y tl ..11 fAcu. ni mA ... 10<. 'Proiecia irMamnl mim.. min" l'f'O"OoKl'gresiurw.;" "S~une t.m<"$Ie fri<~. 'Ade,.lra.ul inl" 1es.1 'lslignirii .. lin Int ....ita.", "I""'"tl a agresiunii unor. dint", Fiii lui O"m ..... uu .. upr hui . 'Desigur. ~ un lucru imP"l'ibli ti ...t>uie inl<'tn p" dq>Iin <'fi lu,,", imposibil. ' Allkl nu pot ..rvI "
model de in~II"~,

".te a d ... dr bp< Lo nVien!. 'Cu _ _.. ~a

'N.

-..10"

""""ti.

l. M_

jul .a.'ignirii

1. In IC'Of"'I InvliJril ......... I ... min,lm" dall , .... isnl"" . ' Nu om st.Irui, iNin.., _pr .; din "" ..... ronot.jiilO< nfriorotl.OI1\' p" . . re I le l"'Ii ..-i.. 'Singurul lucru p" ca .. iim insioota. p.ln.I..,..m I foot ...... "" nu rq>te ....... o fonnIo dr p<dNpoL 'Nimi<!noI nu p"". t fi ... pliat ... dllsiy in ....,.,...; nopti.;. '&ist.I" inlrfpfflO'" porltiYl I r.blil!Jllrll din ..... li~ cu drsJ,liqire """" lrid tl "".. prtdI. de _ o inYllllu.1 lOIal ~ d.>d. ;"1<1".1 <'OIM. 2. ~"" ........ r _ un ~plu ""Imn. 'V.oloa..,. .;. CI "oriclrui insi .......... dKL.ocOc. .... nu""; in tipul dor n\'I~ .. 1"" ...., ~ f..dl i......L ,.,. P""'" fi. " O foot.. f;rq.;. in~. 'i .... nu ..... i din

. In ultim.l i_1l. "8J"iurc. p""1e fi o.I\'''!lt.I nu"",i 'SUI'" ..... .,..,Iui. 'Nu incap" ndoiaU. CiI un .rup p""1e .S..... un Altul putind dtiar ... il dislru&,. 'D. . doo<-I dislru"....,.. ~ e impooibil.l ... ~ drstnoctibil "" P""'" fi ruL 'Drr ~ do.tru~. lui nu jodrifiCiI mini.>. 1n mb.o.. n ~ "",zi d o j<OOfid. ~ pmnioe 1 ~ oItor .. ~11"' ...u .... menit.l si il predtoo .looIiS ~. " foot ...... CiI nu r _ . 0.1 p=rpi o Iormlo de ognosIune In penKU!ie. cki RW poi fi ~Lot. 'D.clo rH<poooai cu minio. .. idmlifi cu deoIJUCtibilul tl .... p!'<'Cieoi. dr _ in mod """'-.. S. Amuplm""". p"" .. dr<1.ud .... nl .. tireti<'tlic. mi ...... do' ~Lole" 1"oOU!. llund.mm .. LI p""'" fi drmonst,.t.I nu"",i prinl"" decizie comuni. 'Etti liber ... '" J"'I"<1" pen:uto, dod vrei. 'CInd .lrgi r'I:!oi 0.1 1\'acion..j in frlul ~ ai pu",," '" ~ .mlnl<1tl CiI eu am foot ~t,,~ dupol cum ;Udocllume . ,i nu.m lmpolrt.ltil ~!I rv.luare. 'SI- din ,"uu ci nu .m impArti,il .... nk:i nu .m int.lrit-<>- ' Am oferi~. ~ ... " inte.-prel"" ~ie<it.l a alacul"l "" r ... vreaU 0.1" impol"~ cu Iu... 'VacA" ",1 cred ... m.I""; oju ..... O

"lr

6.

cum.m m.oI ""'''' _Cum prt<l.~ 0$0""; invJ",,-. 'DaeI '""" iooo-r.r;i dr potd qIi pH<UIM.. pred.Ii p<nulie. 'Nu ~" lKPe 1""

_.

'*"

.. re .. trebuJ .... y....... Opredtoo ~n Fiu doHollui o..mnueu d.>d e ... iti <iN ..."", dor proprio lui tnintuW. "'-U. in od'Iimb. drNYir...... imunit.o.., ""'" e -..1 ...1din tire. " <U-i _ ri ~. 1"'"" fi agtOMtI. 'Nu in<er<"o si o P''*;'ri tu insui. cin creri d p""1e fi ...,..t.L 'Nu ~ ... ....., ... fii rlsti",,~ un lucru "" , fku. poM din proprio ............. ribo,olie d~. " ....., doa' si imi urme';

Cqitol~16

UC[JIU IUBIRlI

""""'plul - n f.ta u"'" Imt'lii mu lt "",i PUlin de ... perttpe grei. - i Soi nu le accepi CI justificlri pentru mnie. 'Nu pot "'<iot. justifidri pentru nejus'ifk.abil, 'Nu O'o'."de c.I exist.! i nu pn'da <1 ,.,.;"11. Amin"'~ ~ <1 Ofta ~ "",:ti....,; ,i pn'da. "Crede cu mi"". i ""m d""""i egali ca pro/esori. 1. inviere. t. .",,'" ted"l'tq>tareo t., 'Eu ount mod.lul de """,t."" d .. insoiji. d",,' miji"", in min t. . tu"",lui ~ e dejo fu N . 'Dumnezeu Insuli 1-. pus..c<>l<> ti. d,. """"''' adevlr.' penlnl. IOIde.lUI'Ia. 'Eu am "",,,,,, in e l i I... m de _ CI adevr pentru mine, ' Aju ll_mI si il predau fr.iIoT ""'Itri fu numele !m~ rliei lui Du"""'uu. dar crede mai Intii <1,. odevlr.t penlnl. Iino, dci a1.fel vei preda g""lit, 'frotii mei.u dormit fu timpul ~-rioei ..ag<ltlii din grldin.l", d., nU m...m pu,u, sup.!r. pe ei dci am ~tiu' c.I n~ pot ~ .bandona . 3. Imi pare ,lu rnd fratii mei nu mi m~rtleoc decir:i. d.,. uzi " oingurl V""", cki .s"" ii sllbq'" co profeoori ti Cii studenti. 'Dar tiu ci nu .., pot "Id . cu ade\'lrot niri pe oi,. niri pe mi ..... i rA tol pe ei 'rebui. s.I imi zid..., I>i .. rica. 'Nu am de ales n o<H<U privintJ., cki nu"",i voi putei fi .emeli. I>i..,ricii lui Dum .... ""'. 'O bis<1icj ....,..c<>l<> unde ,. .lIaru~ li prezen .... Itarului Oft. '" f..,., bi<ftic;o si fie .I"nll. 'Dod" biscric.l nu inop'rl iubi", ", un , ltar .scuns c.re nu ... rvel<: scopului pen.ru "'"'' h> menit OUm .......... , "Trebuie s.I !i intemeiez l>illerica pe voi. cki .,.; '" mi a<n'pU '" mode-! discip<>lii me~ li.eral""",.." 'O;oC'ipolii oun. urmai ti.. doel modelul pe ca", il urme.tI Ies s.I ii montui ..c.I de du""", In ,,,,,te privinlt'le. ar fi nein(elew s.I nu il urme",. 9. Am.1e!,. de dragul Uu fi.1 """'- s.i demonst"'. c.I 'gresi,."... ~. mai .troce, d u p.! judec.t. eului, .. t. irel,,'... nU. 'Dupi cum judecJi lumea .ces.. lucruri. dar nu dup.! cum lecunoate Du""",,,,,,," am /O8l t,Jd'l abandonat,. b.ltul "'oiat i. in fina1 ueis, 'Era cta, c.I lOiIte ...,.t..... u datont <Ioor 1'''*''1;''; .lt",.....1'.......... d. ""'''''' ce nu fcu""", niciun riu" nimeni i ii vindecaoem pe mu lli. to. Mai sunt"", ~Ii ca studeni. d'-1i nu e ,...,.,..,;., d trecem prin "" perien", egale. 'Spritul Sfnt Se bururl cind poi inv.lta d",,,_.1e mele i poli fi redqtcpt.>, d. ele. 'A""" .. e singurul 10< ""'. ,i oingurul mod fu,,~ pot li p<'f<eput c. fiind "'IN. """",lirul ~i viol->. 'Cind ouzl (} .ingurl nu ,i .. 0!"I"e n;cjod.u socriliciu. 'Dimpotriv~ fiind n OI.", s.I auzi Spiritul Sfn' din .I ~~ poi lnvlta din ""peri""",le lor i poli benefici.o de pe urma 10<, Ilrl slle trlieti diTect tu t,,",,~, 'Clei Spirllul Sfnt. unuL" ori6". ascultl.junge iMvit.1>i1 s.I demonstreze colea. Lui pentru ""i. ,'- Nu q.i pel"ll'K"ULal ~i nici eu nu am 1001, 'Nu li .. CHe sA "'I"'Ii ""p<'rien\,,1e mele pen'ru cJ Spiritul S(in,. pe ea", II tmpolrUim.

fA...,

""'f'l'IM

"""'jte1'e'

""""plO'.

nejU5tificabilului. 'Singura me. 1ecIi<. pe ca", trebuie 0.1 (} p>dau CUm am invItat ..., este"""", c.I nicio perreplie fu deu.co<d ru p._ decoLa Spiritului Sfllnt nu """te fi juotificaU. 'Mom angaja' oJ .r.lt adevlrul acestui lucru in ....... n GI.Z " xt",m. pur i .implu pentru c.I urma oJ fie un bun instrument didactic pentru .,.; 01<01' Im"pe coda in min;,,; i a .g..... iunii nu.u oti. de 'VI)~ cu OUmnezeu. '" n;";unul d intre Fiii Lui s.I nu , uIere, ,2. lU'tigni"", nu """.., fi im~rlliU pen.ru el e oimbolul proi\i' ei, dar llimbolul jmp.!n!irii pentru cJi >dq'''I''''''' fiecJi rui Fiu de-ollu; Dum""""" " """",",i pen'ru d. Fiimil posibilit. re. oJ fl runood In'regime . 'Do.or .... " ru~'"",. tJ. Mesajul rlstignirii eeit ... """te dulor.

/ .... s.i nu fie ...,..,...r. 'D.r, ca 0.1 imi lokwiqH exp<'rienjCle fu mod ~rutti". tl'\'buie s.I urme:ti tol ""'-""'piui meu i s.I le penrpi CUm le pe<cep eu. ' Fr.tii mei i oi Ui suntangajati <OrI'inuu '" jo.oOlifiao .....

d.,....

1.,.

,.,.,remI.

invie...."

tun,

t.. Dad int"""",ezi ,btisni"" fu orice alt feL (} lol"""lH CiI.nni d. 010<, fi nu '" .pelul l, ~ pen'ru c.re. fOO! men;!l. 'Apostoli; .u ine\eo-Q grei, deoeori,. din .... lai m<>tiv pen.ru ca'" (} injClege 81it oricine. ' Propri. lor iubire imperlertl i-a fcu, vulner.bili la pn:o;ecie I~ din propria 10< ('id. .u de .urgi. lui Dumnezeu ca de arma Lui punitivli. 'Nici de rstigni", nu.u putut ,"Ofbj toI.l f",1 m'n;', cki propriul lor ..... ti....,,! de vi"""J,;'1i fcu .. mini

""rt>;,

0; .
lat.! citev. . .emple de g;lndi", rb.umat.! din Noul T".... menl d(1i ..... anghelia lui nu ~ d~ rapt decit mesajul iubirii, 'Dac.I Apo&tolii M .. ar fi oim,i' vinova ti, nu mi_ .. fi pU'u' . ' ribui cuvin'ele: ,N-am "'-"'li, s.I aduc~, ci ..bie'. "E dar opusul a tot"'.m p"" dat. 'Nici "'Kliile mele 1. Iuda nu Ho' fi puIUl desen.. in felul in core Ie-.u deoeri .. doc..\ m_ar ~ in,.1es ru . devlirat 'Nu Of fi putut s.I spun.Prin sA"' .. ..,.L vinzi Iu pe Fiul ","ului/" d<d' d.cI . li ""'zu' n tridA"'. '!n'n'gUI,.,....j al ,~'tignirl;. /oot tocm.i "",1. nu O'o'."d. ' , Pedeapsa" de p'" c.ore .... puo el '1 fi .,....., _1''' lui lud fost" g""".l.I g;mil ..... ' Iuda ..... 1... , ... """''' un Fi" de-,! lui OU""",,",,,,. o parte din Fiime 1. /el de mult c. mine. 'S-ar fi putu, ""'" s.I il .;:ondamn cind ",am 11"" sA d""""",,,,z imp<>Oibili ...... rondamn,lrii? 16. Cnd ri""ti in,lj.lturile Apoololilm. amintete-ti c.I le-am.f"'" eu inoumi el e .. u mul.. 1'" ca", urmau sA le in\cle.g.I ..... i tir:tiu.. dci nu erau dU .. 80" sA mi urme", ta vremea "'"I""'tivl. 'Nu v"".u s.I la,i Sol p.!.ruMI nicio lrid in ,i ... mul de gindi", '1'''' ca", re in_
.~

r'

V,.,...

"

Copitolul6 aqllulU811W

drum, 'Nu <el" martiri. ei p""""'". 'Nimeni nu ~ redepoit p""tru pkat<>, ;,r Fiii lui Dumrw""" nu "Unt pk.IlOi. 'Orice AOIiurw de pedeap;.i implkl proie<."i.o nvinuirii i intlret~ id""a ci nvinui",. ~ ju"tifiatl. "Ce ",,,,,Iti de.ici e o Ieo:ie de invinui",_ ,iei tot rom porta""",tul p..,.j~ ronvinS.riJe Ca'" il moIh-eaz.l. 'R. lisnireo 1001 b ""uitatul unor oi s _ de g"";'" dar opui!<'; "mbolul perfect al , conAk1ului" dint", eu i Fiul lui Dumneuu. 'A"", oonHk1 1"'" 10 fel de ...al acum. ior Ieo:iile lui t....... ie invllate acum ca i atunci. 11. Eu nu am .....<>iede nl<'Unotinlol,. dar tu ai ~ Sol li deLvoiii c.opacibt<> Ilbitl d .... A rt""n<>SCitOT, ciei .Jlfel nu l P'* aprio Du""",,,,,,,. ' EI nu a"'........,., de a~ "" dar tu li rwwie. Nu poli iubi "" nu .p!"'cieri. clei lrico 1"", ,pl<cieru imp<>5bil,l. 'and li.., frd de al eti. nu al"""<:ie,i - i "..; "",p;n/!l'. aadar - """. re esti, 'Prin U""""'_"..; preda ""'pingere. \8. Pu'c",. Fiilor lui Dumne""" e 1"""",1,l 'OI 'impu~ pen'ru ci au fust """'~ creatori. ' InH",-",,1" pe ra ... " aU. reciproc. unii lSuPTa.J '"'' es'e .... limitaU fi ,rebuie foIooj,1 pon'''' min,ui",o lor romun,!. 'Fier.", trebuie Sol mWle" pn><\eo ci toote formele de ""'pingeTe sunt lipsite d. inlclcs. 'Separa .... e ""iiu ..... de n:spingcN, 'elt" predai (}...,; crede. 'Nu ~ ~'" Du""""""" ;,r tu trebuie &1 K~ndeti ca EI Jad vn'l SolII cunol; din nou. 19, Adu'~ aminte ci Spiritul SUnt e Legltura ra .... asigurJ romunl ra"" dint ... Dumnezeu T.til , i Fiii lui ""paraji. 'D.oclli,~ 1llICU1 .. V"""a,.""'; ,ti ci nu poli .. ,~nesti .. u" ~; rJn;~ i ci mul~ au nevoie d. bineruv~t.",a ta Sol i ajute Sol audl ,i ei .sto . 'cind V'-" pen:epe n ei doar """'asti ne",ie. ,i nu V'-" "''''-"IKJna 10 "icco'" . lra, va """"na ci .i nv~I" de la mine i "ei ~ la fel de domka mine &1 imprtleti "".i mllat.

r.:

~ unei .st credina in ""'1'" ...... "nt"'Simea lui Dumnezeu, care"'''' p;ocea 50. nu poate ~ apr..-<:iatl de<at de " minte mt .... g "'''' recunoate Intregimea ""oI;'; lui Dumnezeu. 'Prin oemstl..,. "'''''"~.''', e. It i cu",,"'e C",atorul . 'E>:dude",. Ii sun' sinonime. Ia rei a sep.ora..,. Ii diso<:ioereo. ' Am <PU' mai nainte d '"'I"r. ...... foot i este" di!l<>Ce", ti d. odatl ce'''' 1<><; proiI;, devine principal. ei .p ........ u proceJ",,1 prin c.'" ~ igurJ con tinuitat.o. ' Motivul ns.l roate 5.1 nu M . Lit de evident pe cit "",zi, 1. Ce pr<>iec1e. i. """'Si- i nu cre~i. aadar. rl ili . I"rji..... "fu te ...

1.

Ori<e ocinda", a minlii trebu;" 0.1 implke () resrirw're

p.,i din ea,. Ii

'"'1"'."'"

pentru c.li lIlii n rontinua .... ..".,.1. ' Ficind.., ir.rnnti<nt. in<en::i .. nu ron~knti"'ri ci te-a; atacat pe tine insuti. , i iti indlipu; astful ci jiai luat toote mhurile de p",,",uie, J. r~ insJ 1<' rlni ntotd ... una, ' E.. iti nl,lf<"1<' credinl> in mint .. to ocindot.l. ';ngurul ci oe<>p fiind """Ia de-. perpe1ua ""para ...... 'Ee>;du,"~ un pro<l"d<'U d .....1""lui d ... t. f"", o ~ oimli dikrit de f.. jii tJii i sqroli deacqti . ' Eul l juotilid motivind d te face s.ll"ri .mai bun' d""'.t <'. fkndu ji .stfel ti TrLii oo.a.rl egalital<'a ru acqtia. 'Proieqio ,i "acul . un' """,lalO: n mod i"""i .. bi~ 1"'" ie<:io ~ind ntotdeauna un miJloc d ...a ju.tiAca atacul. 'Mim. fl,l P"""""tie e imposibila. 'Eul f~t<> proiIia dOilr CI Sol ji distrugi I""""pPa ta ,i. Iralilo< tJii . ' Pn;<:eOul """pe ru el<clude_ unui lu cru ce ""istJi n tine, do< pe care nu ~ "r<i i duce direct la ~.rludere. ta din mijlocul l"lil", tJi1. . Am nvll"t nO;\ d r:f"la '" .It.""tivlla proiec!;", 'Fieca"" .pti. tudine a eului.re On'r<;buinl""' ..... i bunI. c.lici apti'udinile lui sun' dirijate de mn,." c.... a"" O Vore mai bun,! . 'Spiritul Sfint ""tinde. ;,r eul proiecteaz.l. 'Af-' <."Um obiecti.-eIe lor sunt <>pU"". tot'f-' este ,i "".u lt.tul. ~. Spiri'ul Sfon, nape CU 1"'=1"""'" .. ro 1""", pe<f""". 'tiind ci a<eastJi perleciune e mplrtlit.l. El () """",,"te n alji~ in" rind.., ..11<:1 ti n tine. ti in ei. ' In loc de man,. ta t"''''tt<> iubi"" de am~1e pri. pentru d . t.obileste includ"",. 'Pc~ egalita'e. Spiritul Sl~t I"'tcl"I'" n.,,'" egale. 'Autorna~ .sta nviU lSpl,i""a,. clei l.plire. e .ingur. nevoie uni'." ..... U din lumea """' .... , 'Singu. rul mod <Io>-Oli.fIa f<>rieire. n lume e "",1. J .... te perrepe . stlel. 'Od aa adeve<ejti d nu "fii n lmneo ""'""a, I""'tru d lumea , un 10< nefericit 6. 0..", cum iii poti bucuri. ntr-un 10< lipsit de bucurioe ahfel decit ",.liz.ind ci nu <"ti n k>ru.1 ""'P""Iiv? ' Nu l"'Ii ~ unde nu ..... pus Dum ......... ;"r Dum..."..eu ..... """" par1e din EI. '1.1.1 .tJi, unde "fii, cit ti ce qti. ' E "va romplet inalte.. bil. 'E includ.re 1<>1011. ' Nu n poi sdtimbo acum ti niciodatl. ' Ciei e n ,..,.;ii """,lor adevlrat. 'Nu e o ronvingere, ei un Fapt. 'ce. """,t Du""",,,,,,, e ra EI de ad.,. v~r.'. "Adev~rul s.lu ,tJi numai n desoiv~'li .. sa include", n Singu. rul <k-s.iviT$it " A neso .st. n<o'.mn,!.te n<>g' pe tine , i 1'" EL d n moment ce .. te imposibil s.l """'!'Ii una f~'1 al, . 7, Des.lvlrti.. egalitate. peTtt"p/;'; Spiritului Sfnt e dOil' ... fIeo:;' desoivirtite egalitJili cunool,.rii lui Dumnezeu, ' Perce!'l;' ..... Iui nu .",echivalent m Dumnezeu. dar Spiritul Sfint rim.i"" Punte. din,,,, peTtt"p/;e i cu"""~e,,,. 'O,induti posibili .. ,.... fok:Jsqti pet''JlIia

'[)" v"""" ce ai judecat i . i ""pin> "".i proiecta~ rontinui Sol il atoei

duri prin d\;",

;00="

c~ eti

diferit de ",1 'SUPTa elru;, proi:1eri.

v.

.fl.

nlMln mod "" ~ ru~~. ~-<> ,...; .minti n rele din unnl. 'Eul ar pm.... "" rn!"'U ci .""... 1.1 reamintire e ru ncputinl~ d .. pe,rePlLo ,. e rea ndrum.otl de Spiritul SUnt. 'P"rap;. Ia VI incet. unde. i """put. "Toah' ronwrg in Dumnezeu. pontru eli IOf.te au fDOt "".te de EI ti n EI. S. Dumn...... . . "",.t fiii e"inzindu.; Qndul i "'Iin.lnd ",ten ":ile Gindului 5.lu in Minte. So. 'TOOh' Gindurile Sol un~ qodlU. at se poate de unile n ele ,i in're e le. 'Spiritul Sfilnt i,i d' ~ibi m........ percep; acea<t.i intregime ......... 'Duonnez<."U re.-. "",.t oi """",i. 'Nu li poti e"inde Imp.lr1lia pa.w nu ii runoti ntregi""'. 9. Qndurile ncep n mintea ""'ui are le gind~"'. de unde .., ex_ tind n af.. l. ' A,IO e 1. fel de a<$e\~r.t in "" pri''eite Clndire. lui Du""",..,.., ct ti n "" o pri"'1te pe ' 10. "1:0.0.""", minte. 10 e ocindati. poi .t.lt oi p<-m'p\. rt ,i s.I g;\nd~ti . ",~i.I ins.! nu poa'" IOdI'" de legile fundamentale a le minlii. '!'e,...,pi din minte" 1ti proiectezi I"'rrep\iile n ofar) . 'Dei Jl'l'I'<"PIia de oritt ,1 nu r... lJ. i likut-<>" Spiritul Sfint o I""'te 1<>I0$i deci foart. binc. 'EI I""'te in . pir. I"'f<ep\ia ,i o I""'te """'ure spre Dumnezeu. A..... t.1 ron_senlll"'''' oi li. n"un vii..,..ndep;irl.Ot num.oi din caun c.I mint .. nu e perkd &liniat.i ru id"". iii prin u""''''. nu o vre. orum. '0. Spiri.ul Sf.int fol"""tte timpu~ dor nu cred. in el. 'Venind de la Dumnezw. El l<>I<>!qte 'otul spre bine. dar nu <Tede n ce nu e ade,lr . '000 v,.,.,... "" Spiritul Sfnt. n min'..., .... min",. " poate c"-'<le ,i e. numai"" e .d""Jrat. 'Spiritul Sfin, pNte vorbi nurrW pentru ...... c,ki El voobqte pentru Dumnezeu. 1,i _pune oi li n _r<>i<',i lui Dumne ..... mintea ti in.~ pentru d nu L-,o p.lrbit nicicnd. 'Dad nu 1.-. plrbi. niciciond. nu tre!>u io: decit oi O J"""l'I'i _ cum .... ,e c. oi i fie ino.poiat.l. ,~,.."ti .. re. d<'J'linl I'Mirii _dar. recu~"'re.o c.I ..".,.."" W" .... prod., nkiod.ft . ' Eul nu poiih' 11.1 o nfringl p<-ntru c.I ~ O afirmati' ~xpli<:it.l faptului c.l""l nu .... produs nicicind. 11. Eul poiile accepI' id.... c.I .... poi<'re. este ""","".a p<-n.ru dI poiih' _t.it de uOf 11.1 f..,~ idee. oi ~rJ diAcili. 'Spiritul Sfinl iji . pu_ "" ns.! c.i nici mJ.c.u ino.J>ON:re. nu r ....,.,..,rl, c.ici "" nu .... nt.;im pl niciclind nu poa" 11.1 fie dificil. 'Cu _ ",,"lea,. tu poi II.Ipci id""o , .... po;cr;; .11 . - " . cit ti dificiLlo. 'i totulli etit ... poat. de clar c.I perf1ii nu au ""voie d. nimi< 'Ii el nu poi oi re<imji perfliu"'" ca O ....1;,.'" dificilJ. pen'ru c.I ...... ""'. "" "tti. ' 1. Il cum In-buie o.i I"'rcepi """,~ile lui Dumnezeu.. .ducindu.~ toal. p.,,""ptiik 1'" "",gura linie 1'" rare O wde Spiritul Sfnt. ' A""asll linie. linia dirertl d. oomunico,., cu Dumnezeu.. " ~ Los;i minte. oi """watgl CU Lui. 'Nu ... ioU ronfiiet niciunde n _asU pot<1!f'lie. cici c.i _1.1 pern>pli dl~uziU de Spiritul Sfon~ arui

Mini ... fixati DUP'" lui Dumnezeu. 'Numai Spiritul Slnt poiite rezolv. conflictul pon.", ci nu mai Spiritul SILIt elifi&' de coni!iet. 'EI per<:eJ'" doar"" . odcvlr.t In m;n"" t. ti Se extinde in .t.ra doar 1. "" e orlevlra' in .lt. minti. lj. Oih:ren"" dintre proieci ..... Iu; ,i e<tinden>. Spiritulu; Sfint .. foorte simplJ. 'Eul pro;.cte.n pentru a exclude ti deci penhu a amlgi. 'Spiritul Sf'n. extinde recunoodr>dYSe pe Elin fiecare min te ti per<q>ndu_1e ..tieI ca 101 unil.or. 'Nimk ny ..'" in coni!ict in pem.;ia clci re p<-m'peSpiritul Sfint. lOIuna. 'Oriur>deSe uill, Se V1!d<'pe El ti. pentru 01 EI. uni~ 01...1 ntotdeauna ImplrJ~a intre.SI. ' A<'nIa. "",gurul mesaj pe a,.. r )_. dat Dumnezeu i pentru ca,., trebuie si votb<>asd. ck'i tocmai ast. ~ El. ' I'aceo lui Dum"""", .t.i in ...,1 .......~ aa ci 1"'''''" lui Du"""""" ,,1 n ti .... 'M.!.reata po<e a Imp.l.ltio'i .., .iIsfrnge d ..... pururi in minte. ta,. dat trebuie oi se rbfr.ing.l in &larJ pentru. te 1"", <Xl<>Ijtien' d e.,.. Il. Spiritul Sf .,. )i-' fost dat ru desliv~"itl im~~.liUte $l II poi ~t. d.,.,. ~uL in mod iml"'ri.al. ' Eul e legiune dar Spiritul Sfint e unul. 'Niciun pir de intuneric nu rJm1ne nicli<>ri in Implrlie. dar ,olul t~u e do.or'" nu Iqi s.I r~m.inJ niciun pic de ntuneric In minte.o 10. 'A"".oU oliniere ru lumina e nelimiut.!. c.ici ... Iiniat.i cu lumi ... lumii. 'Fieca,., din'''' nu; .. lumi ... lumii iii unindune mnjile in lumina acea" .. proc!om..lm Imp.lrl,i. lui OUmnc...... imp""'nJ ii ca '''' uniUr.

""".>ta.

""".mn.!

Dup.l cum am IIUblinia. d<j.o. fiecare id"" ncepe in min"" celui O gondele. 'De acw . ,-",a ce .. extind. din minle rlminc in ... runo.ole pe .ine din UftI "" ... tinde. 'Cuvintul _ru~te' <' c0rect .ici, pentru d Spiritul Sfint rontinuJ s.I tin.l runo.o""'" Ia ad pos.;n mint.a 10. prin J><1'C"Plio Lui im~'I!oI.l. 'Ne.,oclind nimic.. El nu prezint.l niciun oboto<:ol n colea oomunk.lrii lui Dumnezeu. 'fie ~ ~inta nu e omenin""tJ nicioda.a. 'Min1e;O tii dum ..... .teio1Od nu poiite ~ pnglritJ niciodat.i. 'Eul nu fleul 'Ii nu v. face ~rte din .. niciod.t.I. dar prin eu poti "" .uzl si predai ti slin"",i CO! nU ""'" adevlr.'. 'T...,.; nvlta< si cren ci nu qti "" ~ti. 'Nu poi pr..-da "" nu .i inv~tat. ti "" preda; oonoo!idezi n tine prin imp.ln~i .... "I'ie<are le<ie pe ""'" o p"-'<lai o n,..,;. 2. LlU de "" ."""'ie ... p"-'<l.i .ingurli leqie. 'Ddc.I .... ocapi de """niCI, .rebuioe ... inveti num.oi de 1. Spiritul Sf,int oi predai nu moi prin EI. 'Eti num.i iubire, dOI - rnd "'-'Si ",,"t lopl- Iad dIn
1.

c.,., ti ..,

,i

c.p;t.>I1II6 UgIlU; /u811111


ce "iti ce"" ce tl"l!buie ... invei 01 ii .mintqti 'Am spus moi inoin", c.! mesajul rlsngnirii a fo.I: .Pred.Ii numai ium"" dci a'" li "'In". ~ unic'le<ie per/! unifie.u.. fiind unica lecie ea", u .... singurI. 'Numai pre;l.ind-<> (1 poli ,"vi". ' . Cum pf'fai, '+" ....,; invli"". 'Do. c.last ;>devlr.~ fi chiar .,.te, nu ui" c.! ce pre;lai iti pre;lljie. "; '" proi<.o<:Mi .. u extiIui ....,; i cred .. . 3. Unica . iguronjlstJ in ""tind ...... Spiritului Sfiint, pentru c.! - vli zindul blAndel"a in . Itii _ propria la mint. "" I"'''''P" l<>tal ino/en. oivl. 'Odatl '" poat.> am>pIa acesti""", pe dep~n. nu moi vroe ni<'io """""' ..... p""ejeze. 'i .tunci mijql1'inea protecti. lui Dumnezeu.. ... igurnd ... ci .. <Ie-. I"'rurl in po-r/t.I ' 5Uronjl . ~ ce sunt in I"'rfect.l siguTOn!l Sun t culolul blajini. 'tiind c.! .unt mne<"Uvnlol~ ei bine<u.anteall. 'Flrli nelinite, minte. e l<>tal binevoiloo", fi. "'. tintind binefaee"" e binefk.ll"""'. 'Sigura ni" . depli .... ","uni'''' 11..,. 'Niciun romprontiA nu ><>Oibil n "",astl pri.in!l. 'Prednd .ta.rul.ub onc., fonnl, I...,i inv.lJ."lt i te v. rlni. " Aceasl..\ invllituri insi nu nemuri"",,,, li o poli de,v.!i" ""!'re;lind .... . Din moment '" nu poi oJ n_ l',red'L mintui .... 1a.1..\ in . preda opu.ul exact 1. tot re ""'<l. ",,1 Aa""'; invljo adevlrul core 1. va fa.ce liber ji re v. iine liber cit .Iiii l invajl de 10 'i ..... 'Singurul mod d.,. """ ""re.,.te oJ Il predai. 'I'"redind pa<O'a. trebuie 01 (1 in,"eji ji tu. clei nu poli pn'da re,. '" moi dioo<:iezi. 'Numai '1" poli recitiga runoo~'""", 1'" ca..., . i lepAda'..,. 'O idee 1'" ""'" (1 ;mp.irt,lqti t ..... bu;" oJ o i oi. ' Ea i ... d"'ite.ptl in mint. prin ronvmg.,re. pn'dl rii ei. 'Tot '" pre;l'; invei. 'PTed1 numai Iubi..." ti in"aJoi ci iubi",a e. t. ii eli el ; iubire.

W Singo",1 R4".,..
Ca", 1.,. flcuI. vorbind lIel I""'lru parle. minlii lale Cue ""'<le d 10 O'jli ... para! i in ala .. Minlli lui Dumne ....... '"Eul a ridical. .Iund. prima inlreN'" car. ' ,0 pus vf"OOdaU. dO' la c.'" nu poa~ raspunde nIOod.U. 'Int",b.ue. ~ "C. "'ilil". a ro.l """'puiul ind<elii. '[),. .tunci i~. eul nu o rlspu'" 10 nicio in~"" d~i. pus () mullime. 'Cele moi in"""ti"" oeIivitlli a le .ului nu.u ""'Iii d.dt oJ Iad obscuri intrebare.. pentru ci ai ,Ispunsulli ,.1
~1"""d,H,,, .

IV. Singurul Rlspu ...


1.

"'du-I; .min~ d Spiritul S/~"I e Rlsl"'""ul nu inlreba ....... ' Eul ""'rbe-jle nlotdNu .... primul. 'E c.pricios ,i nu v",. binele ""lui ""re Ia fileu!. 'E convi", _ pe bun! dreptate _ <~ Ik~tOfUllui ii P"'" te ",ITase oprijinul in ori", mOment 'D.d li .. dori binele, . ar bu eu , dupl eum Se v. bucura Spiritul Sfnt dnd t. v. fi du. ac.s.i i nu ....,; mai ""ea ne"",ie de c.iliu.i",. Lui. 'Eul nu .. """";derli ""~ din tine.1ntrast U princip.l. lui grqeall, 'emeh. intregului s.iu siSI"", d. giindi...,. ,. Cind ' ..... "''''' Dum""""u. t.,.a f.kut p."" din EI 't.t.! de ce otKUI in intcriofUl Implir.!liei ... te im><>Oibil. "Tu . i l.kut eul flirl iubi"" .a el ~I nu te iubete. 'Nu .i putul ,lm"ne in inleriorullm. plir.il;'i f.l,l iubi..., fi, de v",me "" Imp.lr1ii., iubi"" te <.Ten fIrI de co. ' ASia 11 permite ""lui oJ .. considc", ""P.. at li in .1... celui

30 Nu POli oJ intelegi conflictul p.~ nu ini"1egi 1'" deplin foptul fundament.1 cJ .ul nu p<><>te oJ flie nimic. 'Spiritul Sfont nu vorbq. '" primul. dor n/sp.ndt nrot......... 'Fi<ciUe L-a dlemat intr.jut", intr-un moment .. u oltul in"'un fel .. u oh ul ti i ... r.upuI\f. 'De"",...,., Spiritul Sfonl rihpunde CU ode,I .. I, El r~.punde """hu "". de.u .... Cft. ce i"""am~ el fi"""",.,,, r.upu",ul "".'". . Eul nu poa'" oJ .udl Spiritul Sfn~ d., crede oi ""rle. minti! ea", I-o l.kut e impol,iv. lui. 'El in!erpre:all .... ea () justifiea", a .IKUlui s.lu la ad,..,... celui ca", 1. f.kul. 'EI crede oi atHul. "'. mai bunJ .plir.", fi vre. oJ o ",,,.i ti /_. 'DacJ nu o crezi. nu .,..; fi de ""~. lu~ ior eul.", ma", .... V<>iede .li.oli, dar nu ~i d. frali. ~ {\'V trl in de el in minl<'a ta. ",,1 recurge 1. I"'p ca la un .llal. clei ' rupul din tine. A .... f"", trupul prietenul eului. 'E O .Iianll bazotl franc pe ...""r."'. 'O.cl treei d. """". """,-,tei .llane, te""; tome, I"'ntru ci treci de!>,"" unei olian\,,' lricii. ~. Eul folOW'jt. trupul 01 roru;pi", impotriva minlii t.1e IL din ca u ll d ....1 ili dl .... m. ci "du~monul " lui le p""" pu .... ""plit 1. amindoi prin .impl. recunoalt"'" ci nu f.c !>''''' din tine, ei .. u~ intrun alac COmun. ' E p<><>t. "'. mai ciudaHI pem>ptie dint'" tQ.a!e, d.c.! te g$ndeti ce implic.! de fap<. ' Eul, Ci'" nu. ""'~ in ",arci ... con~ing.i minie... c.re t ..aii, c.! ea e inst",mentul de In_ "1i",,,.1 eului; 1L in plus. ci lrupul. mai ",al de<:lIt minte . 'Ni<:io min'" s.b\ItOtii nu ar pu",a si c",adl "f<1 cevo i re drept ",~on~ nici<> minte s.i~"",s.I nu crede a", cev. ... Aorultl,. olund. unicul rl.puns .1 Spiritului Sfint 1. 100'" int ..... b.Irilc pu .. de .,,, "'iti un >pil .1 lui Dumnezeu.. () ""rle nepreuitJi a Imp.irljiei Sole, pe c."'. a t.., ca """" din EI. ' Nimic .lt",,'a nu ",i.U 1i numai ..... e ",.1 ' Ai . 1 un lIOmJ\ in ea", .i vi .. t .... ur.l~ dar somnul nU est. re.1 ii O\lmne:reu techeam.li oJ te t"'Z"'iti. 'Cind II ""i auzi nu "a moi rlm."" nimic din vi . ul Uu, penl'" ci le ,-ei "o~i. 'Visele .. le con1in multe dint", .imbolurile eului ti Jt.o-au de",lOI. 'Dar numai din eau u d oi dormit li nu ai cunoocut. 'Cnd '" vei """~ ""i vroea .devirul in jurul Uu li in tine, ,i nu "ei mai aede In vi.., penlrU d nu "",r mai ...,. "",lit... I"'nlru

n_. """.

l' LIii/t Spiri'od~i tIrw. 'tU, Imp.l"W. ~ tOl~" nut;" H _avea o ........... Iit.t~ I""'tru ti ..... I""'tru ca .... nt ~a,.tr. 7. In Imp.l.jlior, .....o..,ti fI<r ttti. ntru totul an. 'N .. ina .... ndoioLl, cki trima lam .., n..... pIIS niriodaU. 'l'rill"lil>clu"ti. In .Il"';t. .kpuntUl Mplin, .... ",., ..iriodoU. '000. fii .. ,. "'~uiqlr In Imp.ltlt, 10...0. _ ... U,'uinc n Oumnonn> fj,a .uc; .. n ~n do intm>onr. "'mpul potnrcu' ntrd>Ond n vis" <"ftI.t """' <fta\;'; li '"'1fIkIei ..... ... i "" a.it. <Ortitudm. eli Oumnu,eu cki .,.i" f.J ci< ad"","'at CII El du ~ a 100 .,.ut.l an n mintN t. ""'-'rnlt <10.0. O . pti.\I<Ii .......... tru <rttitudi..... .. Introd"",nra 'pI;'udinilo' n fiintJ a mara. in<rputull~ tudini~ p"ntru ci aptitudinile , un' ~\"Iuri. ~u ....!i<.lri. ' ... p""

stln,

tru_"

titudinlle ule ,unt Inu.'l< in p"''''''> ",.liLIrilo. lui O"m ......... ,1, tot<><I ...t .Ie tole. '1I""II""'<l1e sunt rezultate <"Il IU fOI. dob-lndite. 'Cind ... nt p",fon., .ptitudinlle nu IU nici.. n Inl<''''". 'E eu,,,," d pedoetul tl"tbuie oeu ... pedtat. '"De f.pt. .Impooibil. ' '''minl('t.....,; insi el. atund cind '" 1"'; ntr .... itu.ti< impooiblU. crezi ci
;mpooibi!ul<#t potib;l. t. "'ptitudlnlle .rd>uio ~totr nI;"t. df...a \r I"'t~a foIooi. 'O.,i tita nu ad<-Ya,.t tflmlorla nimic d in <r <ftlt DuntnnN. c cu ...... bllndJ ooIu\ior pooibiLI .. .,. ai Uunl tu. 'Intr-<> oitualie Impotl blIl.lti poi de~voI .. aptitudinlr pina" 1"'"",..1 In c.... pOl'" '" KOI'" d;" u . ' ... , o auuzI iti .... cum ... 10 cl<zvoItL do, nu.1 .1, ..,.,....dant _ tIrw. "Imp.l'.Itio. IifaU.Mi.J in ....... ta.. cu .. Ci"uzI ca"'" p.q6" un mijloc ~ o p.I<t,. . .... , un ""'" de! do ......... are i,i .... intAri JtNnd. " 1'.. o~. diminua in niciun foi. 'tti 1"0111 wf.J pWtia ..... n inrobi.... t. ~.L ...... ~ d...,..,..."..d d~ la 01 .... ci nu .,.; in""'it. to. Te.m int'... oItuo,,,, ImposibiU nu .... i din au"'" ci -....,.; p<>Iibll'" te aHl 1n .... OI:VI. 'CIT .......... ;.110 n" .... itu0lie impooi_ biU d .... Dum .... _ " , ..,U perfectiu"". ta ti 1;" d""""l ca .1 &""111. ' A....' ci P"rlectii SUnt i"..dec>'" l JoI 'Iungl ,In S.. ri 1. CQntiMtlureo ptopri<i "'" pcrf"",iuni. ti Of . prijinl ."fei credln,. <,1 ni.,..u totul ou ""..,;. d. ojutor, Rind d td "".juto'"li. '1.11 1;1"'1 do in ,""re te ~az.I ...1. 'Du ............ C.", cu ...... ,"" perlKliu""........ lii"'" t.u~ nu le aduce un .f"",t. . .... ~ 01:\"' la kl do impooibil c. noi ......... Iui eli .. odus L..I .. n .f""'l. u . ..... ci< ~ Spiritul Slin. nu~.1 niciodoU. 'Comand. poe...1"'.... itwpli .."., ia. Spiritul Simt ~ ci qo ...,.,.. nu o.iotI. "Fideli..""a fali ci< prrmiw eotr o ~ " ",in\il. ti tel ~ <mot OUm ....uu e fid,rl ~ilor s..t.. ' E p<ibilI noi " lideIiUIeJ fali de .1"" ltsL nu pentru <,1 u fi adcv,l ...... ci pent'" c,l _i fleut

tu. 'Ce ar ~ de clttlpl daci Oumnonn> ~ .... , d",~; ci oi ~it do....... ' 1 'fuIte ""re Ou"""'........ 1" pionii <rttilud.inNl ... '" opus deMori ci ttti O! prtd.oi. 'Oare ~re; oi te nve\C Du""", .... ca 01 pleltuill'Dod ar "",f"",,. oi...,.t. pe CI'" hoi fleul cu ~lnrl .... CII'" tii .... creal El cum ai I"'tu ... /ii. d.it cuprins do fricii "Te-ai indoi do minWI II ~ 'insurul b: n un. poi &bi oltIIlIWt m;"taU pe CII'" ~ .. do.-<> EI. Il. Du""",~ nu prN.I. 'Pntd. ..... p,""puAIO .,. ......,. unei lip"" "'"o Ia, Du"""'......... ei.a ...... nu aisti. 'Du"""'..... n....."" in ronfIict. 'l'Tcdoreo urmj"",e'" odtimbr. d.. Du ............. ereo' duo. <r ~ do """",,imbot . 'Se!"' ...... nu" /ost o ,"",rod."'. pe1iiunil ci un ,a"'" In romunic.",. os... '~it .,unci O fomt.I du" fi .,rid..,t. deromunlc.",: ~ eului. 'Ea nu o putut zd",ndnI plOI' lui Dum""'..... , d ... pu.ut.., zd",ncina p" . ,o. 'Dum ......... nu nlibuti ...., I""'tru el . o .,.odiea .. in .......... >1 o . tod. '"Pu.... b -.mul inl~riL EI nu 1"" ""b temnullntreblril. "CI d"" dOi IUspunsul. " JUII"'n&ul Lui ... ,. rrofnorul tiu .

v. ~iJe Spiriluhli Sfint


1.

C01"e'"

".U

de_".

.",!ono........"

Dumnezeu in .fo,l. dor nu ti deplinl .. , .. Lu~" bloc.oll cind Filma nu comunid CU EI CII un lot unita ...... p el 5-. g'ndit: .Copil! rnti dorm fi trebuie I",.ii ". 1. Cum poli oi I........ i m.; drlie., n4'" copii dedl cu o Voce blln dl CII'" nu ti \OI sprria. ci <10.0. 10 .... aminti d ...,.pou .... in<l">rLot fi .... I_t luminiI 'Nu fi anunti do vi!ort. do.."..... caft ..... sperial all. ci< ,au nu ount .... \r. <ici copia cred in mog;.. 'Put " .amplu 11 f"NIi&uri ci "'1'1 in oI",.antJ ...... .... po; li .. ,ha,.. ... ........; dikn:nlo din,.., """"" " trrrlo. CII ... in\dNg.lo do nu _ i t ... le fie fricI do vW. 'Si (Ind vin _ .-.le. ft oinguri _ .peIa 1.0 Iwnini pmtru I 10 opu.Iber l. Un P' .....4A lntfltpI pmU prin ~ nu prin mw.... 'EI nu ......., In ~II'" ,"""'ior oi mii CII oi 1\" r..-.,ti de ,,1 .... ci <"Il 11"0-

Ca onor: bun 1"'" OI, Spiritul Sf.inl1lir mal ""'It dedt trii tu OCU .... pmI.I door CII'" '" facl.-gal CU El. 'Tu"""; nY~ d<jo pqit. <idoli OI: al ....... u, ....adev.lrul. 'Nu ai =nit in propria la ....... feciune. 'TMI' in.-i,. Oumrwuu d ai fleul O min,," 5cindatL cind iti .... min ... d..... OIInI..-gt 'Tot ~ t'ie Du,"""uu ci nu li ..nI dosiIiIe CONIIelo do comunica"', Aa ci nu poote ... 1" """*re bucuria " oi ,tie ci bucuria '""I>1!1o< lui _ d<pIinl. '.o\rord ..... bucuriei Lui" un proceo ""',;"u"" nu in timp. ci n '-..nlcie. 'Urinde .... 1 1 ..

d.,

.,und.

CqiI<Jj~16

UqIlU/UBIRII

v.lrti .~

Spiritului 5(i?!1

bule 0;1 ,nvei ca si ai parte de bucurio-. 'Gindct'He 1.0 frica i dcrouo prin care Of 'I"\'<'! un copil d.d i "'" . pune: .5.1 nu f.ci ost.. el 'Ii Iad. rb ,i o ... re punI n primejdie; dar. dad. faci ta n schimb. Os ""pi de r~u i "SJ fii 1~ sigur.nll. ,1 nu <> s ili m.i fie frieJ". 'Sigur ~ mai bine 0.1 f~H door trei cuvinte: " f~ numai osIa!" ' """ U . impU o~rmalie e in'", toIUl cI ..~. u",," de inleleo ~i loone uor de

"..o

reinut.

Ioa ...

Spiri.ul SI~ n. nu nl'irJ grqelile nkiod.U pen.ru el nu e .pe ...... de copii. iar cei eJrora le lipoe;te ini<'kpciu""..... n' do.". ni,te "'I'ii. 'D.o.r EI '.lspuoo.: intQtd u ..... 1.0 """ma",. lor, iar laptul ci "" pot bizui pe EI le dll m.1i mulU Cl'rtitudine. 'Copiii rlr;", ronfun. dl f.n"'~i. cu ",.Iit."'a i "" . perio- pentru d nu """',.,.,.., dik> ...... i"' dint", ele. 'Spiritul Slint nu f ..... rUcio d;'tin<11e intre vise. 'ci le . pulberl. p'" i . impl", cu lumi ..... Lui. 'Lumi ..... Lui e intotde.u ..... Chema...,. s te t",""Jh. indi!ert..... OI! .i visa . 'Nu e nim", dur.bil in vise. iar Spiri"'l Slnt. '1I~lueind de lumi ..... OI! vi"" de 1. Du""",,,,,,,, vorbqte numoi pen.ru ce du",.z..I o vqnicie.
A. Si ai. di Iotulluluror

..

Gind ili VOI" disp.l"" trupul cui i visele, vei fii el " s.'i ~u",d " Wnicie. ' Poat. crezi el aSIa ....... tizeat.l prm moarte. dar nimic nu

... ",.Ii",..l prin rno;o....,. cici moarte. nu e nimic. 'Torul ... ",aliZNZi prin viajl. iar vioa line d< minI< i ",te in minte. 'Trupul nid nu !rJq!e, nici nu rno;o"', cki nu te poote ""'line pe ti"". c."'qti viall. >OaeA 'mp.l,ulim -".ji min' ., poi birui moortea pen'ru el eu om birui,..,. ' Moartea. <> incerc.ore de-a ",zolva ronf\ictul prin ""Iu.re. niei"ne; deciz ii. 'Ca 00"i00 . ltI so!ul;e imposibit~ inoerc.oli d< <"u. "'<11>1. nu "" l . Dumne..,.. nu a fleu. ""pul, cJci.><:esta poote fi d;',ru, i... de _ ... nu line d. !mp.l,.I\;e. 'Trupul.imboli"'az.l OI! cre.i el eti. 'E eL.. el e un imtrument de ""para", ,t d. """" .. nu "";'11. 'Ca n,,,, de.u ....... Spiri.ul SI,;n, ia ce ai firu. tu fi 11 !raduce in!r_un ;,..,ru"..",. didactic. '$;. tot ca intotde..u ....... EI ,. OI! fol"""1le eul e rgument n fa"""",. "'parlrii i il rein'erp"""'z.1 in,,..., demonstr' lie in de-/a_ """"'.......I<.~ . 'Oad. minte. poote vinde<\! trupuL dar trupul ~u podte vindeca mintea. minte. 'rebule s.I r", .tund mai ,",re deci. 'rupul. 'Fiecare mi, ocoI OQ!S( lu<tu. l . Am 'PU' ci Spiritul Sliint e mot;v.~. pentru mi .. role. ' EI ili . pu. ,..., iniOld ... u ..... el numai mintea e "'.11. <;Ici num.>i minte. poote fi m~ill. 'Trupul Ii. d. _ a , nu poote ~ parte din li"". 'A fi de o minte .., n\el<>. dar. R de W1 trup nu "'" niciunul. 'fum.

vi. legilor minlii deci. lrupul nu .re ~iciun nld . Penlru Spiri"'l SI"'~ miramlele nu .u "ordine. difirult.\~i. ' Lu crul >'SIa li'" d ...",1 de familiar deja. dar nu a d..-venil credibil n<1. 'De aefta, nu 11 injelegi i nu 11 poli folosi. 'A""m pre.o mulre de "' . LizAt in nurnele !mpr.!l;"; co oll.b.im s.I ne """pe ""'" roncrpt cru cial. 'E " ad ...... r.U piatrl de temelie a . i<temului de gnd./n> pe care 11 predau i pe c.", vre.u o.i 11 p<edai i lu. 'Nu poP "'v;i'li mira.cole fir. oi ~.,..,,~ clei"" <n-dinll in de..h-lr$ill <-gamate. 'Doo, un singur o;I;or <gal poote R Dferi. Fiiiot <gali oi lui Dum""..... : . preci<."r"e deplin.l. 'Nici moi mul~ nici moi pulin. 'Firi un =bitu<. ordinN difirult.lliiot lipoiU de ,njeleo, ia' re 11 fratelui tiu trebu ie oi nu alb.! ambi"". S. Spiritul s(.in~ Ca ... dure 10 Dum"""",," tradure romunica .... in 6in!l. lot cum I,aduce. in final. I"'"""l'Iia in au>oa'''''''. 'Nu pierz i ce romunici. 'Eul fOlosele trupul pentru .tac. pl.\ren> i mlindrle. 'CI.men1' . cestei l"'"""Plii " lace d e-a drep.ul infricot.\_re. 'Spiri",1 Slant .-.,de !Iupul dOilr co un mijloc de romuninre; ~ d"",,""'" romunica", imp.lrtli"" ... devi"" romuniu ..... '1'0;0, .. ",",zi d .tit iubi"'~. ct " frica pol fi cornuninte, ji deci imprtlil . 'o.r .OU nu t't de ",.1 P'" ct poot<> s;I po". 'Cei OI! romunid frid sti"""", ~tac. 1ar otacul.isteaz.I romunin .... ntotd~auna. f"'.ind.., imposibil.l. "Eurilo. "" u"""" nlr-adevlr ntM> Ioiolil.te tempo... rA. dar "umai pen'ru ce poate s;I capclc ["""re ~.'. "Spiritul romunidi dOilr re poote 0.1 dea fIe<.re EI nu ia nimic in.opoi nici<xlat.l. pen'ru d V"'a s;I Iii I<)Iul. ''De..".... invJll'ura Lui ino:-P' cu lec!ia:

oren

'*'

"'' 'lOr.'

5(.",

" 5.1 oi. dA IO/ul lUI. ",,".


.... A~ e un pas f... rte pn'Iiminaqi singurul jX' ca.., trebuie si il faci.u insuli. 'Nu e....,.... r ni("; mko' o.l il duci la bun oI".iTit tu in _ ""p. dOI esle """""r 0.1 te inlorci in di""-"lia """",1.0. 'Udat..! ce oi ales si apuci """., cale, te pui la cOrm.> c.la,oriei. ,,00.: tu f i numai tu trebu ie oi rlm.!.i . $a, putea o.l ~ .., pa'i un pa. ce .."."..'uecl con Hi<:tul in loc o.i il ",zoIv cJci .,.Ie primul pas in in,..,..."", perceptiei b ie li In 1~"",,,,,,,,,. ei cu pan~. Cl re trebuie in . u . ' Aceut.a ..te in oontlict cu jX'r<:epli. rls"'mall pe COre nu ai ~""",'" ncI. ori odUmbo",. de di"'<1le nu . r R t"" ""'-"'SUi. 'Unii rlmin mul' timp 1. """",t pas. ' rednd prin "",Hiel. t".,.,., acute. 'In aa.st momen', pol incerca s.I a<'Cepre ronfIklul n koc si focJ pa.ul urmJitt>r sp'" rezolvarea ...... 'uia. 'Din moment ce a u firut primul pa' no.i. vOr fi ajut'I; 'Odat..! OI!'U . les O! nu pol duO! 1.0 bun sI';Ilit de unii singuri. nu mai ount !linguri.

fi",",-.

dc"""",,,,.t.I

1''''''''''

Cqillll~1 6

LEg/lLE IUBIRII

8,
1.

ai p ' '''', predl p . "" ro"" o invei

o V<><ii Spiri'ului Sfon' foce im posi\>i1 ca ",ud""'ul Soi nu osru l",. 'O vremr, pri""'fle deci meso;e con' rad ictorii Ji 1< ooceptl pe .mI...so.
~.

Toi eri '" cred n separa""'u O fricl fundmuon"ll d~ ripooli l i . b.>ndon. 'C""rind In .tac ti respingere, .. /o po-n::ep, predau i inv. II. 'Aceste idri de """,te oun'li'ZUlt.tul dar .1 d~i ji proio><iei. 'E'i '" pred.~ dar este evident d poti preda ~it ; dai ci l; poli preda", . &"",il. 'Mul!i ou crezut ci ii . ~ d"'li era Umpede d nu ii "acom. 'lin studen' de"....,.., n"'lIleetii ciuda .... 'Ce trebuie d recu"",ti e el, atunci cind nu mp.irt..ltefli un . istem de g.indi"-', Il .Ilbeti. "O. 0<10<'.. eri "" cred n ~l pe~ ..... ca un atac la adre;a lor. 'Cki fiecare .. iden,ifid CU propriul si.tem de g..ndire Ji fiecare sistem de g.indire "-' ""eul p" '" ""-'zi ci eti. '"DacI """rul si<temului de gindire. ode>~rat din el"" ""tinde numai ad",-j . "0..', doc.i la """rul lui ~ "minciuni. din ,.1 ""aN num.i amlgi"-'. > T<>Ii prof"""rii buni iJi da u or&m.a ci numai o sdUmba", fun . damontall ". dura. da,"u inoep la aceot nivel. "nllri",o """iv... !iri I"""ru sdUmb.>re intiiul i primul lor obiediv. 'i, 1oI.,..,.ta. <>biect;vullor ultim i final. 'Tot "" 'rebu;e s.I foc.i un proieoo< ca d sdUmb.>re si op;:rre.>Sd motivatia . tuden,ului pentru sdUmb.>,,-,. 'o sdUmb.>re de motiva ti"." minIU. iar .... "0 ptQdu", inevi .. bil O sehimb.>re fund."....,.. .. U pentru d min",. , Iundamon'.U. l. Primul 1"" in p""-",",,I de invenare .. u desfa"'re e d""f..",,,,,. <>O\iunii de a c.iplto. 'A.a.dar, prima Ieqie. Spiritului Sf n' . fost: "SJ ai. dl lotul tuturor". ' Am s pu, cl~. spori ron/Iictul pen'ru o vreme, iar acum putem Ilmuri ..... i moi bine. 'In ...,.,....,'. eg.litatea din' ", _.",. i - fi nu .. p""""" inci. ' Pin!"" percep", ....... pare a fi "","sui lui <41. 'De...,... .. prima 'ie ","re o.t con\inl "controdi<ie, din """",-,,,t '" o Involl " minte in ronilict. '1 osta i~ O motivatie in conflict,. leqia _ prin urm. ", _ .... putnd fi invliaU rd in mod consecven'. 'In pili>, minte. . tudentului pf'I>iectN.J propriul ri conmct,. '1-' d nu p""'p" nicio conoec"""II n minlile .al'or.. fkindu _1 oi 1< ",specie'" motivaiile. 'l..t..I od""a"'tul motiv pen'ru c. ...., in multe privin\<" primo Ieq;e ~ ",,1 .....1g_ de tnv~ta'. "In n ud. f.ptului el '-"iti inci putemjc runtien, de eul din 'ine f i reoqionez~ cu preddere, la ",,1 din altii. i .. predli s.I ""<><fiooe' i la .mlndoua a i cum '" cre.i nu ar fi adevlr ... 4. Cu capul n;os c. in'OOIe.uno, ",,1 consideri prima lectie d~_ ti. 'o. la pt ...ta" . ingura lui . l"'mativ.l., din moment '" ",.lalt..l p0sibili'... - mul' moi in.oeptabit.! pen'ru 01- Of fi. desigur, _ a el ti ..... dement. 'Jud"""t. euluL .ici c. intotdrauno, e predeterminati de ce ..... . 1. 'Schimb.>",a funda""", ..1l "" .. petre<'< totui ooat..l cu sdUmb.> ..... m;"i; ",Iu; '" gi nd." . timp, claril.1tea . poriU

sa"'"""'" o

1Idtimba"".
roa'e

Ca oi iei d in conflictul exjs""" intre dou~ sisteme de gindi", """'"', e dar el 'rebule s.I alegi unul ~ s.I """uni la celilalt. ,~ te identifici C\l propriul sis",m de g3ndire - u n lucru f~,~ ;eire ~~i dad ocrepi dou.i sisteme de gmdire in complet dezacor<l, ~ mi n i i e C\l """"linII. "Dari le pr<!dai pe ammdou" - un lucru pe a re prea. l .,...; face cit ' im p le ""'-"?Ii p... nUndoul _, predoi ti in",,!i conOirt. 'De vrut Ins.I v""i pK<', c.ki nu oi li chEma' ntr-aju'or Vocea pentru pK"<'. 'U.:ia Ei nu e demon'l; de"""" este conflictul. 6. Nu ""iot. ronllict n ,,,,, >1n.Il.1 tea i dementa minii. 'Numai una e adevj,.Il, a;> d numai u na e ",oii . ' Eul inc..a rd s.I te convingi ci tu hotlr.iti c. re dintre """-'. adevlrati, da r Spiritul Sl"1n, nv' lI d adevlrul a fost "",.t de Du""",...... fi d hoIltirea .. nu s.I il odUmbe. 'Cind i~i oi realizezi ,ihnit.! Vocii Spiritului Sfi n' 11 >",,,,,,,,-,na Ei des.lv;\r-iti, mintea 1.1 va i"""p" sJ "'.1; ...... d inrd sli d .. foci o hotl,~re deja lua" irevocabil pen'ru tine. 't..t.! d. ce i_am suger.' mai jn.oin'. sl nu uii sl li ingJdui Spiritu lui SI",int sli .Ie.~ EI p" Dum' ... """ pentru tine. 1. Nu i "" ",re s.I ;.; hotiriri demen'e, dei poi sl crezi d ti"" cere ... <1Ov. 'O.or s.I <nl%i el tu hotlr~.'i <10 sunt creatiile lui Dum". ...... ' rebui. s.I fie o dmodJ de dementl. 'sviritul Sl"1n, P"r<"ef'" runOictul cum .."'. 'De 0<10<'. . . douo Lui lecie .."',
il.

roa'"

'e

roa'"

pu'.rea

.".:ta""

1Kft'

3. E 101 un pa> p reliminar, d e vreme ce .., ... i.fi nu sun, pu;e n<l p" piOor de egalita"'. c un pa. mai .v..... ' deci' primul. ca",

'!n,,,,

e de fa pt do.or noo.opu'ul irwerslrii g.1ndirii. 'In oi dolle~ pas, a6rml .. plicit re >1i'i. ' E, .""da., un pas in dire<1io ieiri; din "",flirt,. d~ vreme '" in. ..mn.l cJ oi clntlri' alternativeI< Ji .i .leHo p" <ea ~are i pa"" moi d .. irabiU. 'Cu IOOte .,..,...... ""pnooi' "m.i d ..;,.bil.l" continuI sJ du de nl.le! c~ de.;,.bilul a"" g .. de. 'De ao:-eo, dqi e un pa> """"!W in di"-"'-"li. de<iziri ultime, . clar oi nu e ","SUi final. 'lnc.I nu ... """,,!,t.a, fapt u l d miro.colele nu .u o <>line. dificult..liL dci re e dorit pe JqI;~ n~ est<! d ificil. 'A dori p" d<opli~ i,...omn! ~ .. iar "",a """ nu I""'te fi difkill dad Du""",,,,,,, inoui ...... ""'" cre>lor. ~. AI doil ... pa>, atu nci, e ,ot pen:ep!ua~ d~i " un P'" urial n d ire<1ia P"rt'l'Jltiei unificate ce refI<octl modu l de-o cuno.ote.l lui Dumnezeu. 'F.k.ind areoI P" ~ inind-o n di"-"'-"li' ...,.,..... vei in.oin.. 'precentrul si.temulu; tiu de g.lndire, unde se va pet....,. .mim-

'O.,

1>;0",.

lund.men .. ll. 1n.1 doi"a po" pros.."...1 e in...".,i"",~ dar.1 doilN p.. e m.U Ul<" <kci. primul p<n\ru el UnnNd. *Ro,.liu",. ci

J1Oh .. 0.1 um" ". _ " , . a z i rontien,ou", ..-lnd~. l.pI .. l.. i dSpmtul Sfilll te'.. Iftd....,.

1. Am 'PU' ....1 in.oin'" CI Spiritul Sf.int t,,-""''' ... fior. ....'... luat"'. ' El "'po,1 """"I... ul de r.1o In minie' t. fi le ......111 0.\ "" deci fie,:.", g.ind 1'" OI'" ill"'i' ... plrundlln eo in lumi .... -a pu' Dum .... ,.... aroIo, 'Ce ro<>ro<dol cu aceasU l.. min1, Spiritul SUnt "-il"",, si ;nlb...",1 Imp,ltia dirl tine, 'C~ conrorJl cu ea POl1i.1. Spiritul SUnt """pIJ fl purifiel. 'Ce., i,,-<;.\ in d",,aoo.rd .",.1, Spiritul SUnt ".'Spin/l" judodnd def"o"bil. ' In /dul "",,",ta, EI))"" Imp,Ir~lia intru wtul <')'\__'"r"~ fi unilk.IJ, 'Amlnt~tcL)i insi <l. ' Spiri.ul SUn. ~pin&', ..... 1 KC<'plJ, 'C)o sun. in d~za.cord fuOOo""",t.1 .... f.,.;tur L.I fiind in .w,acor:d lund""""'''1 Ilo DO 'lli N. 'C""vi~ie ""lui """'-Il>I Ilo lIW6LI _ " ... <nodoll ... ti. "" _ ~I f""'VO'l dilt-ribe dispo>iii, "'Sf>;rilul SUn' nu ... ri..1 ni<i<><U1l In .ooo.uUI chntiunr, '"f' c.I. oirtgura dispo>i\it' pt' ca .. " ~ t:.I rbucuriL " iD~ ~nd !OI,"" otlmqt>: bucurir. ... cI El oIngurul Cilre le ~ \ ' - intru totul bucu ..... 1. SpintulSf.... nu le n,~"'''' ii judeci pt'.Iti ~ l""Uru c.I. n" ,."'.... pr"Nli Ni " inwL 'N .. ar fi ~t d.d ~ot pmnitor'" InUirqti ........1DO t........ in,'CIi ... ""i1. 1n min_ ,1 ..1DO g.ln~ deci. EI jud.1 i"IT..odmlr, du numai CiI ... "n;fiao minro. ... poot.l 1'<'" 1''' fl.IIud .... , 'Min ....'" a>I",1 pooibihlal<'l ... p~ {Jrl judeoo.rll ti 0.\ !n'w. prin "' ..... .., . ... jiL IJrJ judeaU. ~Iaa..... """"",,.1 doar in minI<" t., ca'" nu p~llln 10<: .... "1,,,1. 'Duml'l<'/,('\I bilit re poli ""tir.de n d<'Plin.l .lg.... n)l, 'o.. """"". a trei. k""1'" Spiri",I,, 1SI';n . ""re:

_.1'i

""'be.

"""",ot

n.-u

ft'OO"' ''

!""",. ,

'\~g""':1 "~ ...i I""lr" Dum .........." i Im,..tnl, .. Sit.


l.

E un .... ma;"" in dirKIi.o u.,.; lI<himW!ri /Undo""", .. k , 'D.or t<>l mai ... un "'J'KI <1<' iri,.......'" g.indiri~ "" v ....... ' dJ dI' n ..... ei ~iOU ""'" "',...rritw <.Iru;., ... ...-ghcn. 'S-a 1 .o\~' de 10 prima Ieqio. CiI'" ~ doar in<qJuNI i",....n.Irii g.indiri~ do' ~ "" Lo dou.. CiI ... klentllkA. In eR<\~ <'r" .... i ""zirabil. ' P _ I _ DO "'~\lIU dlntro! doi .... CUm ",.uIUi ~ al doi..... d,n primul pune Im'I\NI 1'< d " , -ia d",'", dezirabil ti .-zi bil. 'i f......... fd ...... illbill op\Iu .... ul,imli.

.v............

n <iudo ........1 1. 'Do. _11i".,....,....,1O .... pol we:iot.o mult .. timp, de .......... ce ...... dud ~proc. 'Cit trebui< 0.1 fii vigilrnt i",""",nu; l..nu insi, nu """""fII omasU M"~ recipr<:d li oontinulllJ "",,1 r~ poti.,,? li<! una. fie .1.... 1nv.ltWu* '" 01 'Iesi Spiritul Slint 'o v. In"l"" in ultimi m.1Ml!.l, ci nu ~ """"" ... .Iegi deloc. ~A .., minte. t. v. ~ elibo>rat n .f'ri' d .....""'. de_. .Iege.i v. flll\Cl"' .... tJ spre """1" in Impiri;", ,. A\eg<1w oftu"'l prin Spiritul Slint t.! va duce in ,,,,poIrlj;'. 'I\I creezi prin ' ''evlrala ta filnl<'. da, ce qti ,rebuior '" in"'"li oi Iti .ml.... """i. "Modul_CI.minll. i.nd... ;" al \ni ..... ~ <..1'" aduni ' 1;oI111Kij.., Implicate in teiLoli ,~ de ... ~" _Illntqn"'. 'Ood iti permiti '" .. in min.. numai '" pu, Ou"","""" in .... i,1 ~ minlH .... CUm o ""'., .... Du~_. 'Prin UrmlI"'. "..,. <'f'pi Of" ""'" _ . 'Do V1'efftt ( r e ~ prN.ii po~""l me._ "'_1 finIJ i., v. f_ 101 DutI\M_ ..... - pinllo al Ir<'ilr<l pod _ Spiritul Slint le Va f""'&Ili p<n1rU Dumn.uu. "1". f""'&IlqIe p<n1rU tr.od_ lui _ prin ~ ...!ura ~Ior P" "'''' ...mu;. 0.1 ii fod ou El. 6.. "",Ilnlii, \OI lal>u..o lui ........ da. i nu I \OI~'" 'In. vei opoi \OI invtl "" pr"N11 ti \OI vm "'lnvtl ~. ' Aot. u"OndltJ,o idft>tiMJrii ou tmp"'~I'" Rind rondi\illm~r~I;.p;. 'Ai ....",,1 el etI in dar. Imp,ITII<'i1I le-II e-"Clus.. .",dor, din e.o n conving<'''''' II. ' [ .....,\i.l, de """"o, 11.1 li '" p,,-..Je.o ci h't"buie ... fii ind". fi c.I !lingu",1 lucru 1'" c.'" lrebuie 01 II e , d"li c oonvmg<''''' el nu qli. 1. AI ."';J",a pw o,.do un,,1 "" 1'''''';'''' m;nl;; .. le. ",",mlilin . du~ Ni le iden.ifici n"mai OU """IruL UnM Dum .....uu Put .I rul inchinat lui "'"ulii. ' AI ..", .. JUn' oonvingm dll' Du""",uu ti Cf'N' ~; .. lui ",n' """ oon~, fiind ......; ptaUO d< ind<)i.oll. 'V<>ONo pentru Du""",_ ~ nu""; penlrU " oon~ ....i 1""'"'" d< indoioU. CiI'" C f""'&Il' .... pcnIrU' fi 1,111 1ndoLo1l. 'Cit timp .-din", Du"""'..... "In lmp.lrltJ,o lui oul"U "" ori<c indoOtIi min ........ nu I~ ..... ev;dcnU d Lui .-Jiz.o..... ""U "" "" ...mu;. ... Iii vipIrnt p<n1rU Dumnc...... 'Eul iti ri<!iI;.I Y<X"rIlmpolriva Cf'NIri luL OIlmind ~ indoi.olI. 'Nu poti dt-ptti .-din", pJnII .... _d p" d<pIin .

In limpce primul pod poo~ '" m......tlicr ronffictul ,; 0.1 do!-.J doi In ..... poole ""_.~ oonOict. ~I _ ....., " vis ....101 .."...untI impotri ... lui. opus dojo ~ poi fi 1.0 ~ de visilrnt mp<>lri>'a ..... lul. del' pentru .... ' _ Jr.:tjr te ~ .... nu"",' c.I poi. du d _it. 'f4o nu .. OC\I~ de onlmr.. dlfi<ulU\ii. d de priorit.>la .bpic.ot.l pc' eo ... ".......u. ~ 'E" lectie --'tI_ ci, .........1 ci te "w~ 01 nu ... ioIe e>:<q>Iii. ~ nu _&1 c. " ... 'POO'~ tmto!il doHo .. f ..... pelNz.I dKi 10 <OI'IOOC\'tn\O ..

""'P'

'TI"'"

"iri ...

pot"".

"''*

In.,

1'''''''' ""

In

.,.1>""''

Copitol.ol6 UCT1/UIU8IRlI

..

r-IW innqii Flimi fbA ... ~, demonstn>:ti ci i ptra'pi ~"M Invlo. ci ~ un tol uni... ,. > kum .fCbuie oi fil~.
~

uni....... dd - dd lai ... inIre ncIaiaIa _ WI pitrde ..,...cimll In'rqimil .; " nu .... fi n IlO'" oi " J""d.>i. "IMrqitr'IN lmphllot nu depinde do p,tupio t., du <CII'oIien1l in'rqimii'; drpindoo. 'Door ................. _ ~ do "'.... cli<, dor _ Of fiin", nU poo'" A asaJ ... 1.L 'eu ......, acato. nu poi dobWl un __ vi ... ....timon. 01 ftlnlO'l ci. timp le ncIoiqIi dor ar qIi. 'Ia.. dor Of _ .......IUJ.I vigi.lrn1l. 1ndoie1i1e in ""vin", fiin\C'i "" .lt'buie ti ili pI'rundJ, n mln.." <Vi nu .... 1"'''''' ~ '" qti CU ooni,ud;"'. 'C_tudi_ dor '" Dum ......... pen!ni tiN. 'ViJilmo nu _ ........ .. rl pen'n.o adtvl'. da, nbo ,,",,"",1 mpotriv~ ilw.ii"". 9. Acl<r.-lrul fl,l l1u~ll ti deci in inretiotullmpl,Ilioi. 'rot Of a'" in . 1 .,.lmp.l,I,i4>i _ ilu.;". 'CInd .i ~n.onco' od ..... irul _i .. bu' <o "rum ai fi fl,lel. 'fkAnd 00111 impl rljio peCl",.1 pus 1'1'0\. nu.1 ,nu' tn mln .. 1Ioo.lmpl,11io lui Dumr.rzeu ti ~-.oi plo.. , o 1>&"'" minjii In .f~, "00 .i Iluri. p. i""itu$o1t .......10 ti 1'" dot" mi_ bQIno,1 CI'" ,lt'buie ino.In.ito;l.L 'i. do noin.I ...... tnr.Inlt ...... ~ prin ~Ion.o'" Impolriv. _ boli. 'O:lnIIrtJinlKrti!i,. ~ ... ~ r.In.i .. w el. prin ...... predI ~"" 'DovU aRi<ol un "'",..", '" prediCI mirw. 'Mi Hi 10 i<ol dor mull.l y~" CI" pe, 10, .,.; '" ou dociIo r.I predt<o aotIoi lumi treboJle 0.1 ~ dor oronI .. k, i... 10 Of cmI. !Il Al m;!N .... afirm.l,. ...... ' . '" ~ ... crni ti cU do II'I\C'ifS ci qIi diopusr.l rfttW1! '" orio:e .Itoova. 'Spu;iul Sfint Iti .. da pot.ibI.b ..... ... fKi 1*"1_ doct b u."....;. 'v"~lm.o .. r _ 1 <1""'; oi .. ciJ.lWlNi"" El. 'Vi&ilm", """ In.. ~ dar nu""; in ~ ci efortul"""" nu _ ro' Ai depm mori eforturi r.I pI.ot/l

01 li ii In

DARURILE IMrRl El
UltiJII~I_

1.

,.

Pu .................... lui Ou",....m<i

.;.

omo.

..ro...

""ni

ce oi fluri, din CIuLI ci nu o "", adevl'at. ')0 ocee.a. ,!'\'buie r.ll,1 in. d""W..."m efortul impolri~. lui. 'Do.o, ..... ",,"'" anul,;.......".. do <fur1 ti polo" r..,. opel .. fiin" arro . i fi "Ii. deopotrivl. ' Necu~
d<j.l It ..... vlnd do ~ioo. "Il In d .... vi'li .. slgurantlo lui Ou"""""" . ...". " - 0 , indudetN """lj " mo'lio flrllimit.l

..", ..,..SI toI.IllIpsltI dr efort,


"""'*'

~nd

."""1,.,1

oforl

"'

,.

''''

tlt'buioo oi /10 '"

,"

.Ie Lui. '\),o",ri'" lor fiOd Impoarljioi In:buie '"' fc co darurile p<' "" ... ~ le f..... El. " Eu am doi nurn..al Iubi ... lmpolrljift pMCni el am ~... t ci . . ....... 'Coo "",rl ci etri detenniN ce dhuiqti fi.,. d.acI Dumn.......... ..... o... tiN.1ondu-So ti Mwnind tu. w poi ..l1ndo.doo. cum. fkut-(' El. 'N" .... bucuria ",,:oe." vept<.. de ......... or bucuiV " ...,...Id.o ...... Inotpo.obile. 'Du........... s. ..tinde n oI.rl,. dincolode Iimi.. ti dinrolo de timp. .., N _ "" ... <'tIi ~iOf<u EI - t. ntiru:i ImpoarllLo '-etN< ti dincolo de oricO' limil.l. 'Vqni<io r - . . 1 de ............1 .....1 "Cei ,~ ... nt YetMi<" ""printi de pocc ti de bucu.w.. .... ~ SI ~I "" Oumne...... u-.mn.I '"' li impin.lt<'ttl oenilUdi..... in IegItur. "" ce fiii. 1 s.I .......:ti "" EI inoeamn.! ... Implrtli. .. ~; Iubi",. dco.Ivi.,itl pe ""'" o mpll1Jele <u Il.... ~.jj 1 ....... ronduce Splnoul Sf';n~'" ili "",,1.1 fi deplin.i bu<Urla ~I rmpirllt.. 1,,1 Oum"" ...... " intreo&l. ' Am spu, ci ultimul pot in ~I(>pt.lreo "".........ni 11 f..... Ou"""'..... 'A""u. adevlrul. dar" &"'" de,.,.plat in <uvln ... deoo-.., ""vin ...... sunt fimbolun.. iar ce. odcvl .. t nu """';1.1 ""plicalil. 's; 1Gtufi. Spiritul SEm ~ ...1rina ...... ,.adu_ ce inutilul in uti~ naernnifiativul in Iiftnr'lficativ " tempor.ruJ in ,","",por.1. 'El"""," deci o.l iti o.punIi <roo deopft __ ultlm poL 7. DutrV"lOUU .... /""" pati,. doo.nn rnlizlriIe Lui nu ...... IrtptI 'ti .... rmU. doo.nn ~jiiI< Lui ...... ..-N...wlOa.... 'ti .... f.oo:e nimK in "Itimul rind.. doo.nn. Cftat n pimul . ind fi <IN ...... 'T. ."" ......... ptimul,.pIicat .. El. ..... onoiuno ...... por.u. 'ti. primul n _ 1 ci Primul in stant.o T_. "E lnrli,,1 OH_, /iind<.I $1 .. ""'.oi _I<)rii. '$i.. din aceot motiv. timpul ... le .plicl nici Lr.ai, rOCI ""'" ~"" de El. '.Ultimul pu. pe-=- D va face Dumnr..... "*- .tad"', od.r<.lr.t .. inrepul. .,odedr.. .cum" fi .dedr.t n -..,cII ~k>t. ~ ~poro.l rxioU ~ prnlnr ci Ain1" .. "yqnic rachimbool. "Nu .., odUmW sporind. prnOru el /000 "",..1 ... ' 1"""""1 ...,.uc. "D.>cI pen;epi ci nu '!">"'fIo, n" fiii ce """'. "I nu "ii Ci .... <ruO .... "Dum ....... nu li-<> ...... lud p""1ru ci nu Il'" niri<>d.t.L ''Lumina lui nu ~ ... /lcul obocu, ..;riod.t.I, pont ... ci e Voia Lui si" impirt.ieaodo. "Cu m e posibil ... ~ 0.111'" rtiu ... ce. pe d.-pIin mpolrU,;t "" '"' ti .., ~ IN; .poil

1"''''''''

"""IrU ...-

v.

.1eU'"

u . ..... lmp ....lti.; 1. Vin<la", ~NI rncxI de &indire din lu""'. _ta __ m.ln.!00f Gindirii lui Dum""..... ~ _ d.!Grit.l .Ie.... n ... loo- pe ",re Ie.u In romun _ ... poaloe Ir~ up n .......... 'CInd Un fu ...

peocepe boI .... v, .. pe<Cq>\' ....mt"'ll Ji dl'Ci lip<it. '01 il "",1 ti tu _ il ~rl "" ti ""'" ar Aot..ru din I"'~rllie _ IIq"Ir~t de .... fkindu-vJ obocuoi I",~rll" insJi Lo amindoi. 'IIoo.o~ IIq"Ir~ ' " nu tin de 0.. ......- . dar I"'~r.itia IUW. 'Ind fKl ",~rltu obocurl,. ~ cenu line d~ Dumnuru_ 2. A vil!dKol. atund, i_.mnI.~ ceP!U In fr ....1e liu ti in rino: 1m~rtJtind "" oi Spiritul SE.... o. 'A~ ...... "'Ii puti .mton.so; in Im~oll",' elrelln0"'lli"", le ......,., _ in min .... ta. ' Atl ...... 1Iecr.I"",.io, !"",tru ~i "nifiel oporind ti ino~o. ,.,.tinnd. 'Ce p~~1 ..u .. oinzi .'" ""Ii..,t. pentru rino:. A.t.o." Iese Imu.boill . ",inlil .tit In 1""",.......Iol. COOti in Implril". -C""linutul m.I dif"rl In lume........... doci gindurile pe c.'" le gu..c ....... .". sunO ro..r ... difeni1! de GIndurile din ImplrJI .... '!'entru. ino""i ... o rdi ...,... legii<' o"""'... d.po'l~ 1. imp"'iurlri. 'Trbltur. dioti""d_ vI. ~;Ior mlnlii, dupl ""'" ~reod in lu"'.. a<o>...,O., .. oe.ceea el. ""pect.lndu-le II t igu, ci trebuie '"' Je "'"I""1i -, poli .jung.. .. mult .... d ......... r.J opu". 'cici legile au /oot ad.pt.lt. .. imprejur.ri!. a.cctbi'i lumi. in ""'" "'%ull.... dioomcor.l OPUI'< por p<>':iblile din c.uu ci INCI""",""i 1. dr;><LI Y'O<" rontradictoril. l. In .fa.. Im~rll;";' ~ "" ... domnqu- inlunoru ad.p4.1.1 pmtru dorvenl .Ce ~n. ~rl. ' A>t.;o f<Jfm.l .; dlda.ctic.l, pmtru el _ in 01 Implrlj'" _ ln"II<"~'. -"liaLli. A.....,u fot. m.I u-amn.! ci"'; invlja ccqli din ce .. proitd.at .... ptItor..... prin ........."', din ce """i ci "'ni .;. 'In lmplr,!l" nu oi.u pred.", ... u invlo"', p""1n.r el nu ronvingrri. "E.;.u. n.. rnal certitu dine. 'Dum ....... ti Fiii Sii, in certitudine. fiin""- ;Iti" ci ce .ui""i eti. 'A~ti f......... ItjVI nu deloc od.opt.lol,. ;o<"H>t.o Aind lt3N ~.jioi. 'DumM:tnI I..... ti a . ",.t !ego. ~ind pri" . , .. Fiii Sli, ca El. O bu""","- . tiind ci d~ ~~ dopindft II"'>' rul Impl,llid, dupi cum a depi ... ,i propria lor """1;". <. !'<-noru. fi utl ... , I08;j~ o!'<'buie romunic.oo e.1n fond .1 l!'<'bu;" o du ... p<>noru ai <.: vorbet< limbi diferite. ' Cu ,oale """1 ..... un .. bun traducltor nu oehlmb.l nl<lod.olln",~ul. d.,i t,..,oo;., 01 ....... difko< farm. cek>t "adu .... ..,., f.p~ Oot '" u""l..,t si ochlmboo Iorma in ... follne'o si ~.O"''' inlr:leoul origirur. 'Spiritul Sllnt weTroducl ....... llegik>t lui OumM:tnI p<>ntru cei ce nu ",Inl'*&'Tu nu ai p""'" si " fod p""0ru el O minor ..n.U n ron/lict nu poa... rlmirw fideli unu; tinsur inj.)e,o ti il .... odIimbo '" ... p.bI .....
le

r..

...

""'oU

""'" """'.u

,,,""'.u

!.

......

,.

Spiritul st.,ourml......, o:OCI opu"" "'nd "aduce. 't!lraducr doar c.o si p.bt ..... in!dn<>' oripnu in .... '" privinlO"" " in ioa'" limbile. ~ occu. EI S. oru .... Idf'ii ci di ......... "'1e de fonn.i ar fi orrnnilk.rrlift.- subliniind ...........1 ftk 1iJ<rmJ< w. """_. 'Inl'"

le<ul mesajului Slu .. re me!nl ...,lai: doar nelesul ronrew. 'Le. gel dum"",..iasd , m'all"; nu impllcl folosir., adevlrului penlru .i convinge 1'" Fiii Lui de odevlr. 'L.o ba .. "",inderii .>devlrului. a. ......" lege.lmpJr~jiei st.l doar eunoat"",. a a: ...1e .devrul. 'A .... e m"'!"eni", ... ,i nu """""i,.I Inv.l\.",. do, _ cind ",ai de. ""'Itenit - ai /OSt nevo;l sl Inw!. ~ Ni""",i nu.., Ind";q,e de Ieg.l'ur. din'", inv.\I' " ~i rnerno<ie. 'lnv.ll''''' impooibil.l Ur.l """"on.. eid Ir<-buie sl fie C<Jruol"<."Ve1I. ,.1 p"n'ru a se I"'t ",memo,a. ~ """"" "" prNl Spiritul Sfn, e o !tie de ,,,,,,,,,,,or.,,,.,,u .... mlnli .... ... m spus ",oi inainte ci [J prNl ",.minlire. fi uil., ... d.r uit ...... e numai penlru. f.", ~II ",.minti", . 'Uili <li sJ ili amin...,ti ",ai bj"". 'Nu li ""i Inlelege Ir.ducerile cit M<"I1lji dou.l moduri d ...... le interpreta. 'De o""". trebuie sl uit; .. u sl ... nunti la unul <li s;I il Inleiegl p" ",,1.Ilall. 'Numai "ti poti nv.!tH"""""'''''o. C. sJ poti fi~' 7. 0.", ce poate s;I ''''''m .... desav'rit. ~I.I .Imp.l';liei penlru ~ '" :..ml ronfuzj? 'Confuzi. - e limpMe _ peTturW mI"I.. ul. nepermind OIuden'ului sl laprecie,... 'Nu e , i.LI ronfu.ie In Implrllie. pentru el ,i,tJ doar un 'ingu' 1"\<,1",,..... <'t'St lnje1 vi"" de La Du""",.eu ,i ",. Dumnezeu. 'Fiind totodat J tu. e .. Imp.lrt,it ~i .,.liru de line dupi C\lm a IlK"ut li C .... t<orul tiu . 'Nu .re nevoie d .... du"",,, pen'ru c.l e neles r.;rfecl. da,.re ne"oie de .'hnde", penH"I' cll~_ .. "d e'linde",. Comuni",' e. e co, se poate de d irecti li de unili."E ntru lOIulliOO1.. penlru el nu ,. infilt,o ..li nimic diorord.nt. 'I.U de re e Imp.i'I\ia lui Dumnez"". "ii aparine Lui i ......",dar. c. EI. " ....... ",ali ... t ei li nimic "u pool" ot"" ... 1. ~a.

iruI.., nici eu. "A fost cre.U Q fie mpir~iU IL de ."""'a. n u

mfinal.

1. Spi.itu l Sfnl predl <o .ing urll~e fi" oplid la toti. in toa .. ,i tuoliile. 'Fiind I.lrl <onlIict,. [J ml"1t. Lo milXimum toa" eforturile li toate ",.ul ..... Ie. 'Prcd.nduti put.rea Implrlt;"i lui Dumnezeu. ElI. \""jl d toati "" ..",. e. 10. 'Nu ron"'ou cum" .plici . '"E m.oxim.l nlotdeauna. 'Foptul c, "'IIi vigilent nu "iace sl fie o ta. dar it; permilC N" fol<>Se1'i ln "", .. lmprqutlrile fi in loale lelu riie. ' Cind am 'p"" "Eu ru voi .unl n toa .. zilele. p.\.N 1 1.iT"jitul veacului". om "rul s.i se inlc;"agl ];!e,. lmen' @ 'Nu ii lipoeo<: ni . mlnui In nicio .ilu>t"". 'renlru c~ .un' me ....... C\l tine. <"$'; co\o od"'lrulji v;'a. '"Nu tu.i flrut o.,.,nt.! pute",. dupi cum nu am

'u

,.

poo" fi pe'cepuU- C\l ,,,\<,1,,,, - c pat; "jnd " nui. pe 00)"'0 10 .Itui . "O ."""'''''''. p"rcepie ar lipsi.., de nleles eliminnd .. u omind .d.vl,.,ul J unicul ei in\CI",. ~. !"\<,lesul lu; Du",,.,.,,,,,, .to.pU i~ l"'pir~lie, pen'ru c~ arolo 1 01"" EI. ' Nu at ptl n timp. 'ci sii I"'r li oimplu n mplh~tie ' I"""ru ci .rolo Iii.", loruJ. CA ti ..... '00", C\lm.i put d te perrepi obsenl din .1 IOCm.i tu. coro <'li mlelesul lui Dum,.,.",u? 'Te poli vroe. desprins de nelesul ,~u doar daci .. percepi. nu fi ",oI. 'rot~ de re e demont euL te n"l.I el nu <'1i "" <'1i. '''''''''la e un lucru at.lt de ron ..adi<1<>riu. inct e clar un lucru imposibil. 'i ......, d e """"'o. <> lecie pe Ca'" nu <> POli nv~j;> cu .>devlra!..a el nu <> poi p,ro. cu .>d",.lr.I. 'i 'otul~ p,roa i incontin uu. "Prin urm. ",. precio p,ed.i .I!lva. e~ia' .Iad eul "U Ilie"" . " ume. "Eul se .fll, atunci. nlr.., d,.. lacere continui li ili .uspectew moth."le. "Mintea ta nu I""te fi unific.,l inl,...., loialitat. I.jl d. eu. pentru e~ minlea nu li ,poT line lui. ''Dar ree "nel". I" l.jJ de "" e C1"<!d;ncios picii. ".Dulm.nul " eului e. aold .., prietenulllu. J. "'m .pu. mai i",i ..... el p'ieten,,1 eu lui nu f..., parte din 'i"". pmtru d "", se percepe nt,.., OI.", de rbbo; 1; credo. de .,.."a. ci .'" nevoie de ali. Ii . 'Tu. ca", nu ",ti nt,..., ... re de ,lzboi. tr<-buie sllti cau~ It.ti ~i slli reeunoh ca I'al; pe toi rei pe ca'. ii ""'~L cki numai.,.,i "S.li 'unt nt,.., . t.", d. p''''' 'Deo.""" fiii "Soli oi lui Dum ....' .cu.u totul. ei nu se pot IlO. 1. ln'""",,,,. 'Da'. dad , i P"""'P unu l dint", iraji altiel doclt ca og.lullo, perkcI. le-a !'i,m ... in mini. id.,.,. de in'""",'e. 'Nu ili .ubaprecia...",.,;.. de-. vegheo iml""ri...."""tei idei. pomtru c~ loale conflictele tai ... In din ea. 'Ea , crNinl' e.l pot ""ist. int.,..,.., conflictuale fi. de acee ci al ocuptal imposibilul ea .devJ,.,. 'o.", nu totu'" C\l pune el .. per""pi o nu fi .... I? ,. s;\ fii in Impi' lli. "..,.rnn~ doo, s.i ili """"",trezj tooll . tenli. asupra ei. 'C, "",~i ci .., poi orupa d e ne.>dc'Jrat '=I'ti ronAi.,. 'ul ea opjiu"". 'a. '()...., ehi., e O opjiune1P.",. fi. d at 0.P"""'!- ,; ,.,,~hl'le. n~ 'u"l ~icidccum .""I.; lucru. 'Tu, ea", <'; Imp.i'J\i .. nu <"$ti r,reocupot de apa""'t. ' R lit.te. e a t. pentru e tu <"$\ "' . litat . raU rum se """",ciJi.zlI in fi",,1 ~ """" ,i. fi. nu n Impir1lie, ci In min .. a la. ... Iurul din e ingura "'.Ii'.... ... I.. rul. porlt de dar n gndire. fiind o ren""'a", Gndirii periecte. "Minreo t. rorectll vede nurn.i f.. t~ clei vroe doar in propria ,.; lumiN. , . Dum,,<,>:Cu ti. I~ml.n.t EII ...ui mi" ... Ii ji.., ji,.,. luminati de lumina Sir penlru ci lumina Sir e miar re .... t. min"'" la . 'LurnJI acesLo e m.i presus d e Ofi"" ndoi.lii ,L cind Il pui ...,b """,n ul inlr<-b.lri~ ti se .h""nde. ' I,t Rils""nsv.1 desla"" ndoi.l. Slabilind

te,

c.p;1oI~17 D.... RURILE fMPR)TIE/

ci. pune realit..... sub .... mnul indoielii _.mnl. 1. ndoi flrJ noim~. 'Ial.;\ de ce Spirilul Sfnl nu pu,... sub semnul indoielii niciod~t.I. 'singur. Lui funcie. 0.1 d .. fac.i indoielnirul fi '"' d ud .stfell. W1irudi"". ~ siguri sunl intru toiul e.lmL pentru el nu .. indoies<. 'Nu pun <ub .... mnul indoieliL pentru d nu le trec prin minte lucruri indoieln<:e. 'i ,Imin . .. fel intr..,...,ifl<\,.te deplinJ. e~ci .... fi imp.i'I.q...sc. tiind"" Sunt.

""'Iie .. u nlrun .ingur fel. '1n ",le din urmol ad.r, Ioale rontribu
le la un singur ",.ull.1 1L flclnd<>, fi 0<01 in .-videni ...,mina",.. nu dite""'!ele. . To.ote .ptitudinil. trebuie Ilsore, ~.r, n seama Spiritului SfnL Ca", in!elegecum sJ le foIose.scj cum Ir<!buie. rElie foIooete numa i pen' lU vind..,....,. fhind u 1o: <10.0, c. in't<"g. 'Vi<>dKind.. in"OIi ce ..te m~ ti. mvllind '" este nt"'IP""'" n""i sJ ii ~uci aminre de Dumnezeu. '1.-.ai uitaL dar Spiritul Sf.!nl nlelege cA uit.",a la trebuie Irad ..... nt ... un mod de- i .minti. l. Obioctivul eului ~ 1. f.1 d~ "niAc.t CI .1 Spiritului Sfint i.. t<l<"rIUl d . toritl acestui lucru, _i",,1e lor nu pol fi rKOrK:i!iare niciod.til, in nitiun fel i in n;ao m'url . ' E"I "rmlin.'1o: into<deauna sJ divid fi 0.1 'Spiritul Sfint urmlirqt. ntotde.una !iol uni~ ti 0.1 vind_o 'Vindecnd, eti vind"""L ",.,.,tlU el Spiritul Sf.inl nu v<><I. oordine. dificultlii in vindeca",. 'Vin<l:a ...... e modul de-a desf""" cre:lin.o n dilerenl" fiind singurul mod d .... ~I'" fiimea CI tot uni ... ,. ' Aceast.l I"'ra;>lie conconJiI, ~ar. CU logi!. lui Ou""",,,,,,, . dUor i ntr.., .ta..., ......... taJj CI'" nu runrordi cu Lui. ' Pute",a l"',. ~iei <Of'e<U! til de ma",. indt pune mln",. de arord ro. Luc clei est. n oJujbo Vocii LuL care.,.te n voi toti. 6. Gindul CiI 1<' poli opune Voi; lui Dumne""" e o id .. d .... d"'P" rul delir.nll. ' Eul crede c.\ P<'" 0.1 o lac.i i ci iti p<te d . proprii lui ,voi<!" n d . 'N~ ..m. 'Nu ~ un da r. 'Nu este absolut nimic. 'Dumnezeu i d.1 un dar 1'" ca", il ai ti <IIi. d<opotrivl. 'Cind nu l ~tL uii el il.l. 'N dudndui .mlnl<' de ~l nu tii '" eti. 'Vindecar=, .ad.r. e un mod d .... 10: apropia de ro~te'" gin. dind n ronrortl.ni CU logiJe lui Dumne.eu , i """"""""'nduie uni ,..,....Ii ........ "Flr.l K"I!"U """"",,lo:..., i fku' legile '" fie lipoi'e de njeleo pentru tine. " [).or Iq;ite n u sunt lipoite de n!eies.. de vreme ce tot n ~"""1 e cupri ... de ele ti n ele. 7. Cau L"i mal Inti Imp.!rJlia Cerulu~ pentru el aroIo o ""reazi cu adevlra1 legile lui Ou ..""......... i nu pol opo-ra dO<"'l CU adev~ rai pentru ci SUnt logiJe a<k-vlru!ui. 'o"r e.ut<> num.i ~ IK"HSt .. pentru ci nu poti gasi ~11""v~. ' Nu existi .ltcev . 'Dumnezeu e Totul intru tQ;t.., n' ... un ...,. 100"" lilo:"l. 'T",,'J fiina dn ~I Ce e tQ;tt~ Fiinj&. 'Tu eti in El ajoOdat. <le vre"", "" fi;nj. Ia e. Lui. 'Vindea",. un mod d .... uita """timentul de pHkol 1'" core 1 slamit n tine . ",,1. ""1"eCU"""""'ndui exist""/" in Ira.clc UU. 'ASia in .. ""te Spiri'ul Sfinl d in am.1ndoi. d.d <"SI. u n retu, de-a fri<~. 'Iubire> ..... ........... <Io.or de __ Su in~it'Ii<. "'1;a vine do bunl"";' 1.0 tQ;tti Fii ""'.. fiind lonnai '" este Fi_. " !'rin r<-detepta"'. Ia la e~. nu fo<:i docit'" uii ce nu "fti. "ASia i permite .Ui .minteli '" qti.

IV. Vind",.... ro

rKuno.o ,~",

devi lUl ui

'. Ad,,...lrul nu p<lefi decit """'noscul i nu IrtIno;. decii. """'.... cut ' lnspir. ji. i"" de Spiritu l Sfnt J "'rtitudi"". ine de Dum""""", potrivit logilor Sote. '!'rin urma", mbele provin din acee.i Surol.. deo"""" inspirai. vine d. !.> Vocea pen'ru Dum""U\o i ",rtitudi ...... vine din logil< lui Dumnezeu. 'Vind"",re. nu vine direct de 1.0 Dum""...... , Care 11i cu~.., "",alii ie ca 1"',lea nt"'IP. 'Oar vindec..... ir100 tol d. Dumne""", pornind din Vo<e. So i din legile Sale. 'Ea. "" u llatul lo<. intr.., ....... """,tall ca .... n u h cu",,",'e. 'Fiind O ...", necunooruU LuL ea nu existi, d.r cei '" donn Sunt n Hni de CoIIUz..\.. 'Deoa""", sunt n nID>OOftlni de e.\!ZJ. nu runooc. 2. Spiri.ul Sf';nl trebuie,", luane"";~ tine ColI '" 1. invee eJ El in tine. ' Acesta e un p"s intermediar opre e''''''''$1eTe. d '1H in Dum,...zeu pentru d fo<:i p"I"W din EI. 'Mir.roM. "" ea", le inspirl Spiritul Slimt nu pol .vu o ordine. diAculti!ii. rici Ioate p.irtiJe cre.!iei .... nt de acelai unlin . ' As .. e Voia lui Dumnezeu i .... 'O 'labi/eo< logile lui Dumne."" ... , Spiritul Sf'''t 1;'" .mi" l<1lo:. 'Cind .ind""" ii .min~ti k'giJe lui DumneU\o $i uiti k"gil< ..... Iui. ' Am <pus mai nilint. d uila",. e d"", un mod d .... i .minti .... i bine. 'De ~ cind e l"'''''puLol cum trebuie, nu e <>pU<ul reamintirii. 'N"P'"rttpUU cum trrl>uie. e t.;\rtl<.'1e I"'rcepi. unui ronfiiet cu . It "'v~ d up.! cum f<>ee '",,'1 ~p/ia incorecrJ. ''I'''''''I'uU rum trebuie. p<~ fi fo!osiU CI OcaJoo de ieire din <onJ"tiet. dup.! CUm poate fi , ... LoI """"Plia rorecrJ. J. Eul "u ,re. 0.\ prede. 1. l0.0U lu .... tot "". nvi!.L ri<; . r zli drnia '" urmlire$te. 'D< aceea. el nu invalil . _u t deloc. 'spiritul Sf:;n' Il> nva!iI 0.\ IoIo.eti "". f.lurit eul. ca si! pn-oJa i opusul ",lor ,n~ill'''' de eu. 'Genul d. nvl j.", 1. fel de irel"""nt Col. .ptitud i. """ .plic ~ 'nv.ljlrii. 'Trebuie doa, 5.1 f.oei eforlul de-a nvl ja. clei Spiritul Sf';n t a re un ooiectiv unific.at pen'''' .ce.. ef<>rI. 't).adi .pl;';; d iferil. aptiludinl suficienl d~ indelung unui singur obiecti~ ptitu d inile "'-Ii de vin unific.ate. 'Ci<; sunt unaliz.ote int ..... . ingu'.I di

""1'""""

"""""'*"

_ ""ti

,"

Gopito/.17 DARURIL[ JMPJVlT/rI

recur.osclnd ci uneori roate s.l vind"", i ~Itrori nu roote, vindec~t.,rul o<rep'~ - evid"",- in<OnS<'C\""' . ' Prin u,m.",. e n """fliel

Trul"'l nu e d""" un .uport pet"ru dezvolt.",. artiludinilo<, romple! independ""t de oropul n ca", O fola<iteele. unt e o decizie. "Ef""",l~ dcrizici eului n p'ivintl sunl .t,l, d. ev;,J...,"",, incit nu. roev";" tJ inlTim n .mlinunte. d .. decizi. Spiritului Slin, de-. foi"'; ''''pul doo' pent", romun;c ..., .re O 1, de directl ru ,indec.rea. nei, t,ebuie d.rific.ot.i. ' E .vid .... t ci vindeQ\'orul nevind"",,' nu iji In telege PlOP'" voc'fie L Num.U min)ile romuniel. 'Do<.a,ec.. .... 1 nu poate d;"tru~ im_ I"'lsu1 d ... comuni"", ."""t. fiind totodatJi iml"'l.ul de-a c"'''' nu te poate nvJI" d""'t <1 ''''pul poate .,., 01 romunitt, <it i 01 ...,.,. ze. neav,ind nevoiot, .tadar, d. min .... "Eul nttarcl ."fel s.i ... invele el trupul se poa ... purta exoct ca mintea. fiind doci .ukmom. 'Am I""I\<>' Ins.! e;l1""1O"" nu. nici n,,,,,lul predlrii, nici.1 inv.lri~ de vre"", ce t. poli pun.. in roncon:l."l CU """" re nu crezi. 'o ............ pun..,. ins.! t. v II!); ca pn::>f__ fi .tud"",. ,,",,'ru cJ dupl CUm ....ublini.t In repetare ,il'Kluri - predai ...... <reU. 'O leqie in~tI va fi pred.ti slab i,,,,II"U oJ.b. 'D~cI predai d""'l'Olrivl.. boal. ,i vind"".re~ eti un pror..." ol.b li un .tud""t slab. J. Vindeca .... e ';ngu'. optitudi"" pe cue fi.., poa.e d~zvolliO fi_ """ ... ~I pe co ... tr'<'buie"" li.., dezvolte fioca ... pen'''' o fi vind .... c.t. 'Vindoca",~ e forma de """'unic.ne Spiritului Sfint n lumea aeetiLi, Ji ';ngur. pec.o",o occepti. '1=.1 nu r=tnOOjte alLi, pet'.ru ci nu ;w:cepU confuzia eului in,,. minre li 'rup. 'Minfile ~ romuni<", dOI nu pot leza. 'TrupuL n .Iujba .... Iu~ poate leza alte trupuri, da, nu O poate face d<:clt d.d l ... i confund d<j> cu mintea. "A""o.1l situoie poate R l"","iU:Il e. fie pen'ru vindec."" fie penhu m.gie, d., 'rebule"" fii min ... c~ moSia impl;cli in.",d~ ....... credin\<> c~ vindec" .... ~ d~~nt,,""'. 'Credina """ ..... ~ p",mi .. ei total dementl, li pur<.'l"de n ~II . '. Vind"""",. nu f.re dedt ... intl",~sdi. ' Mas" ntt~,cl n\utde.una'" .llbe.scl. 'Vind"""",. nu percepe n vindoclto, ceva re nu mpjrtlo;eoc "" el toi ",il.lfi. ' Magia wde ""'Ia> cev~ pial in vindeQ\t"" pe c.,. ooes .. cred~ cl l poat. dJrui cuiv. Care nu l are. >roate rrede c~ darul ii vi". de .. Dum"" ...... d .. .., cJ nu !I nelege pe Dumnezeu de crede ci i-. dat ,,",v. ce .110 .. te Upsqte. J. Spiritul Slln' nu lucreozli ntimplOtOl, ia, vindec."" ce vi"" de 1" El reut<'l.et.. tatdt# .... 'O.d vindec.ltorul nu vindec prin El de fioca'" daU, ",ml .. tele vo' vari . vindec...... ~i es" oon""",.. ..,tl.. din mo""",t tt ""m.i """""""'1" e tipsitl de conflict , numai cei lipsi)i d~ conflict .unt intregi. 'A=ptnd .. cepi'le li
L

_."1

-A".

legi'"'' ..

'D.,

,.

li pred.i conflict. ","re """. du""",,,,iesc s.i nu fi~ pentru 'oi ~i pet'lru '",d~.u,",? 'Iubirea " inc.pabil~ de ''''''Plii. '1d".. de .~ ""PIii 1"'''' 0.1 ~ib.l inleles nu"",i doci exi.ti hiel. 'Excepii'" .unt nlri~toare pent", cl le 1.", ,,,,,mai f,ica . "E ~p"",i vindedtor inlriroot'" o <OI1,roJi<\ie n termmi ~i ....., aoci." o 1 c.\rei ntel .. I_a! pute. percepe numai o min ... n ron/lict. 6. Fric. nu inv_lete. ' Vindec.",. - d . 'Frico 10"" int",d.o"na ex""P!ii. 'Vind""..... _ niciod.tl. ' Fric. produce disocie ..., pet"ru <~ Pf()VO,lc~ "1""0"'. 'Vindoc.re. produre in~d un """" ... pentru ci decurge din nt,egire. 'E predichbill pentru ci "" poate """t. pe ea. os., poate ro",o pe tot "". dum .... Z<'ics<, pentru d 'ot Oi! e dumneuieoc e ntru totul ",al. 'Pe vindeca,e se po.ot.. COIlt. pen'ru <~ in.pira'~ de Voreo Sa ~i conrordi cu legile Sale. "1)." doc~ vindec."" .,.te nu poat.. fi intel&os.l ~t. nlnte\eg<:"" """'mni """""'''''\ pentru ci Dum""zeu i..... mn.\ <OI'ISOC"""II. "A"""to fill'Kl n\<>lesul 5.lu.. e lOIOd.t~ i .I,~u. ''1nt .... lesul Ilu nu poate s.l nu roncorde ru 015.lu.. pentru ci tolinelesul Ilu - i .ingurul tJu ln\<,l .. - provine dintr-al 5.lu ~i ..te c. al 5.lu. ' 'Dumnezeu nu 1"""'" s.l nu roncorde cu El1ruulL ia, tu nu poi 0.1 nu <'Of\COni CU 1'.1. " Nu ii POl; sepa" SO .... I. d"C",.lOrul Uu, C..... te-a impirtindu - i Fiinla CU line. 7. Vindedtorul nevindoc.. vre. """""'i'in~ de 1> frafii lui da, nu le.,.... """""""Itor la r.indul lui. 'eloi crede <i le dl """. ~i nu primqte, in schimb, "". 1. fel de dezi,obil. 'Pred ..... lui ~ limitaU clei invatl a'.t Je I"'tin. 'le<:ia lui de vindecare e Iimi"U de pr<>pria lui """""""'itinll.. c.re. o Iocjie de boatl. ' Adevl,at. invlla .. e COI"I>!anll li de., 1"' ...... de schimbare .t, d. vitat.. incit Un Hu de-ol lui Dumnezeu poa ... s.l ili ,ecunoasc.l I"'t.". n'l'O clipiti ,i s.i schimbe lu""," n dip' urml""",. 'Clei, schimb.indu-Ji minte., schimbat cel mai I"'temic instru"",nt de schimbare ce i ... dat . - . u. 'A, nu con"'z;,;, n,ddoo>m ""."""...1 _'mbl.", .t mini~ J~pI <>om o creal.., Domne""", d .. tu ""zi <1 oi schI mba,.., ciI timp m"li prin eu. ' Ajungi If.1 ntr-o 'itu.!ie in care. nev<>le si nvei o lecti. aparent contradiel".le: trebuie si nv.ti sl iti schimbi minte. in p,ivinta mtntii ..... 'Numai .o poi s.i invei c~. neschimNto.are. . Cind vindeci, .""d .. t. inveti. 'Rerunoti minie' neschimNIOare In I,.,de Ilu ",.U..ond ci nu se po.ote sl ii ii schimbat mint . 'l.tl CUm I""""ri Spiritul S.int din el 'Doar Spiritul Sf.int din el nu I,i schimbi Mint .. niciodat . 'Fr.tele nsuJi crede e;I poate s.l o Io<l.. e;I.<i . t.fel nu .... pe'"",," boInov. '1),;, 0<"0e', nU 'i ce e SOnelc

'Poo,.

n'*u .....

"""""""""ti.

<rea,

,.

Cqi/clIJ' DARUIULC IMPRT/EI


luI. '0--, ~d oo.r ot e neodtimWtor n el nu l-ai odUmbit in , "o Ut.l~. '5cIWnWndu'li minteo in Ir&iru, .. (\lI lui bllon<IluL n -juli ... doeofod Khlmbo," 1'" ".'" eno. ~ lui <OI f.i(u'-o in ti. . Ap (\lm pOli ....u.d dou.I YOCi. tot oq.o poi ... ~zI in dou.I luri. 'Unul dint"'''' ili".oU W1 chip."" un idol ~ poi _ . do frid.. d.r nu U ,..; iubi. 'c.W.oI. iti ...... ftU"",I.o.vi",L II"'; iubi I""""' ~' II,..; 1~.1nl<"loopru .. Op'd"", dd CU CO'Ic Inl<"lno poli'" iii' Id<'ntifid :ti. fkind,,Jr ro'" din tine. 10-01 """'I'4.t CU Iubi,.,. '1 .... (\lm ...... ~.' Dum .... _ : In~ln. d .. .... ~indutot ti lublndu "". 'E .. I e toI.oI i",,"pobll ... inl<"Joo.sIo .a _ .. r"'!!'" CI nu Inl<"~. nu.~ ,1 n .. iu~"" ot fiu oq"". ' El inrorpo ....,.. CiI ... 10. 'EI crede li", Imen.~ <OI de fie<.", d.l;! <Jnd lirsq 1'" O""". de """., ' Am vo.bit d""""; de 'pontl Imp.l.i lhri p.in ...... IIi'" t.",.".... pol A"",. t. nu ..... 1cum oi ""OI t ... "'Tooli ti bucuri. d<:plin,\ Imp.lJllla tr .ru in ,~ ~O or.I ., doI. .'0. .... n .. v,.; oi ., doi? '{I. N" II; pOli ui', TaUI ela eu ... n. <u .i .... ti nul! pol .. II . ' A m.I .. it.l pe mine i~mn.I te uit.l pe ...... 11 pe ~ Ce ...... rrN'. 'f,. Iii ..,..ri ...... uliUd. 'Iau do '" ou new>iot do 10 .ine do amlnll",. ........ ti c..ui Care m ... ~ . 'Prin aceaoU .minil,.,. '" poli KIo.imbI min .... in privinolor. duplo ...... ti--<> pot tdtimbo II." p"" ta. 'MinoN ..... " lumin.l ""t do, pu......ucJ. inci. ~ poli "i ... int ....... lor ti .. poi l"mIna. duplo CUm Ii-o pot lumin.o .. a i p" 1.1. 'Nu v""'" si imi imp.lrtJojet< ''''pul in rom .. ,.; ..... pnil'" C .r ,l nu Hnp.l........,... nimi<.. '00 .. "' in<na ... Hnp.llUfeK " iluM ... copiii p",atfinl; al unul Totii prnofln'/ 'Min ... i ...... v .......... ml-o Imp.lrt~ CU tinot 1"""'" <OI ... do" Minte ti Mint,.. --.. .. """SI .I, ....~zi 00.. Min ... ace ...... pretutinclrrU, <Id MUIMI ..... p""utindeni fi in 100... " E 1"'.. 1pentru d 1~lobelu t"" .. lucrurile in n. "'Fericili voi. ~ '" nu ~ d ocil .SI .. ekl n .. ""raopetl dod. : e .devli.... 11. Vino. o",d 1& mi"" fi inval~ .devlrul din Il .... ' Mintn "" ( ..... "impl.Uilim e Jmp.lrt"itJ de lOIi fratii ""fIri :ti. <ind 11 """' """"" cu odevli .. ~ "". A vind..,a!i. 'Losl~ mini"" o.Ii tr .Ii,lrlnS' .... __ .... pr. minti ............. prin~!-J. prc .... ..,..., 1I111m. a.I ii 1......., <'Ont.""'!i de I.. mi .... din ..i. 'Lumi .... ace.. ta ... v iol. inp in.opoi ""'pr' 1.1 li asupra nt"'P;ii Fiimi. c.Ici _ .. dotul cu ..... l' pr CiI ... 11okri lui Du ............. 'EI it vo ~ .. U ". do Fliml!, <.Id .. ~ luL fi fii ..... Lui prin urma ... '1.01.1 odrYIi ..... romunI..... ... Spiritul SUnt. C..... _ oIt.otul I.. i Dumnr_ In lIoure fiadudndu .t>-I opre .p'K"'~' ~ invit.l 01 II iuboP-tti "" o..mn._ ti 01 li iulqli ~I]io. 'Pei ,p~ Fii ...... 00..". 1"" UnilM. 'AMa I _ t>"'" din lct;N ..... p.i ti 5" ............. "" ocru. Ioo\.li pndi .....

1.

1"'''''''

1"'''''''

'P""'1""

100.

.I.v.

<."' .."

"*'""" ...

n-.

.. d.I ~ ......u .. inspira _ ...1 MU Spiritul sr...." _. dor ~ tr _ ntOIiroe In min," <"'lui co .. .. ~ i ii _ .I'oCt.o 1*"9'11.0 10...1.1. ' A!t.I indu .... notl .. ne. lui do Du ......:m>,. do,~!;i .Ie Lui fi.1e sole. 'N .. ~ va opti.o "" nldco ... daci ~ pri""'..... 1ri<.I. 'i ~ vo .p<io p" Ioole d;oc,l ~ pri""" .. CU iubi",. Z. Minie. ca", accept.l OIMUl nu Iubi. 'Cld """'" <l """.. dittruge iubirea. ","nlelo-'g.lr.J ~e i .. t>i"... . adar. ~I nu inl<"~.. ote iubi", n .. tr """le 1'" "..~.". i.. 'A",.., pimle """,1;' .... o fiinle1. ......,., d<> i.... lila .. ti ...""llarul ., ronfu.ito roW.l. 'GIndi"'.... Ian.I doioriU pu"";i ..1<-, d tot &Wi... ..... poate ...... ntui do 1"".. ~ pentru <OI nu lu 1...1 fi cui pu ........ 'C.p;oci.................Ii dirija &Wi ..... d"p.I <wn <k>ret.i .. p;onedin 1"'..... n . "();ocol nu '-"""zi <OI" poli face. iti ""Si 1"'_ &indirii ti o fad ...-putincioMi In <'ft'dinta ta. l. ~_ $pIritul .. i do, """"""'........... a ... d.I <Iovad.I ...1.. ..........a. do. 1"0' dE tocmai din pu...... mintii p" ""'" " ......V . ' AMI m....mn.I do out ....... tronaI <"e l """""""'.. tttul ... tul fie "nrInittr '""_. 'laII df, "' ....1..... ~ 1_. 'E cit ,.. POO'" de Io!!:k- dor e du dftnenI. '"Eul ,; <Ieri .... ~o iii<".... din singu .......... totol.,.,iLl p>p<i.,; lui ""~"'. 'Tonnlond" ... ... f'<'I"<"~pIo 1"' ........ 0C<Stei ........ e<unslJ;; .... 0.1 "depn-ciru.'i iti .meninjli ~lel propria aiOl .... "" o ....... "" ca .. ., <nnOidet~ "'1<>1<..1>11.1. 'R.ionlnlind t.opc. d tot de ............ l ",,1 ...."'hI"""..... dilernl tot&t d........,.,U ln' ...... n mod 1",.1 demmt. 'Proiectind .menino",. .sup t. ti p" .... plnd e" Ainj. 1. . .10: i ...... i"""'iI. <1 nU p"rotpt' <,1 ""istenlO I~i ~ a meninlOt.I. "A" i" .. i8"" ronj;nu; t.a d.." .......; .... p;orte.J lu~ go .. ntind <OI ~" ili ,..; "'''''''$1< propria ';&"''''1'. '. Eul ~u iti '-'" p<nnite or.I ........,.tel ceva. 'Cu"""~. e w ruj nu .....m. in totoll..~, ' A"" .u _ i n j l i . obirtLo lui :ti. deti out n ..... iUbqle pe tine. '" .Imi.... <Xdincioo pnopriilo< oii ..,Ie..,..;. umioJind dupa CUm /001 <lmioli . 'M1nWo """"""""' Intel_ d ..pI cum .. /001 prod ...... '!'rod ... prin fric.t. ....1 "'Pf"O'I...... fricL ' AMI .. IoiaIita .... lulli 0<1N0U Ioiatita .. l face .........1 f.ojIi de iu~".....,.. d tu r#i Iubi ... 'f"bimo 1"'................ "" out ."""'............ 'Do _ ...... _ _ .. oi ..... ..,..,..iti d.I ace","" puten! pmtnt " ... ill d.I """,1. "Niciunui dintre ,..; ot au """'1 ...... doft$tO'

Ooti pOli iubi fii".,.. 00.. ca lot ..ni..... " poli pr'<qlfi frapnrn....... 'f: impooibil ino.I ......zi ...... 1ntr-o ""'..... .,; pr ""'" "" nu 1-1 atribui n _ ...... W do ot .t.ocul nu e _.oU .~ ti _ le o.Ii """'unIi 1& ti in inl~. 'Dlo ..... """"'11 '" el in Inttqj:i ....... nu """'unIi '" ti deloc.. 'fric.li Iubi... fac ..u ~ In lun<le do tine

"""b>

_.i......,..,.. ,,,,,te -..

1'"'"

bi""''''.

_.\.Ii.,.

t"""'ind'"

101.>"-

de."""

".

eul. "I'ropriuJ lui dmiooli! _lunci. nu in d.orqto>. "1tespIn~ ~ -"'r, linguri decide '" CiI'" .... pubi>.o I<M .... t dMj minte. ea ... I-o. Brut ... .......,.... po p ""-'ti- "i. d.>eI ... -....... 1<1 ....... f"""
dinf..i ..... _
5.

''a! ,,",zi d
9.

l<;ltdc'UI\II. - Asta t'm!

viplm\! dQu ci. nu """' ...... ; <>r ~ odt-v'.al. .devbul .. lmpon.. Inln'dauI ~de pnd~ lOIal

............

Eul .. opunr, a$Od'" in'~ .~ in'~; ~ IntrtP p""pii _ " ..~ <un<MtIni. ' EI .... " ............in"""" lot a ~Il. J'ftllru d .....~ d ""1< arWmtn .... po ca.., fi 10 _mi min ...... '" toWe. 'Consttino. atad , ..... d .. poiod.l", ti ..... e d;.puo tol te prind1 dr oIlcrv. 'OM allcrvl ~~ olsU. 'MlnlN I""'~ H-6.I ... in"""''''le Iluzii ~ <11 le in,..",.. >1., ViI <TIe in ..... rklo", Ie.. ti lkul . .. Spiritul Sfint dnI_ iluriile flrl oii le .~, dci nu le I""'te ..... CI!'J'" abtolul deloc. 'Prin urma ..., po:n'ru EI n;a nU .. 10'". "EI tnOIvl cooHlctulll'"""" 8<-........ , dr rlo """-,,,pin<! oonfIi<1ul c. lipo;, de injelet. 'Am 'pul "",11... lnl~ d Spiritul Slint .... Kq>II ronnktul .....el ... rom " ti' lipsit dr "l\CIes. 'Spiritul Slin, nu O/'H oi Inld<'!ll roo'Illidul ci v.... '" i doi ..."", el. de " ......... ce "",,";""'1 e lipti. dr In\lOJeo. nu t de n"' .... 'Dupli <WR am moi lIf"". n!d<sc .... aduc. ''''_''' iu 'P":OoUd ad~ iubi",_ 'Nimic .1t00Vil nu 1""''''' li in-

\<'Ios. fJd nimio: oltuvl ..... I'NI ti. do acea. nu ...........

IM' vm 01 iii 1I'Iln" ... 11i ....' SpiritI>I SI';"~ nu poi A ~I ..... l'ftlltu o.."""MU " Impli'"1ia Sa. 'Singurul .-Iv PftII'" are li" POO" plifU "" luau gm. dr a<cl'ptiol_ otN cii m.oi qri convnt ci obtJ allCNa. 'Cm~ .... ~ vigilenll Wd nu_In ronIIid. '00" dodl_. nisU a:mponm .. oontr.dk'tc>rii in N CO ... au duo 10 o ""''''.,.. .ILboi. l.kind vipIrn", oii ~in.I .....1\<011. >vi. ~ .. nu ~~ loc InCr-o SC~'" de poa. "Ea cow _.llmp<>lriv~ conv;"genlor IV_I.~~, "r Spiritul Sfin. nu ~, fi lO'CUrS nlddnd "'~. daci nu ~i A""'.ul I'CiIdevfINl. ' 000 "",.1 un lucru. D lod O<kvlral n '" I~ pri""f'e. 'C1n<t cmtI <h'o '" Dumnruu nu CUtoOqlc. pndi",. Ia rore 01 O conlrilZicl p" ~ fldnd oi pori 0111 ~'od. 3. Am tublin"'. de nenumti ...., ori d .... 1 chiar cn'd. d 11 """te ~ DumIV""" ti d ~.tcI 011<' convinga 0.1.; fltu ..... 'O.d min'" nu poote . toa. ...I-.dud<. f~ Iogi<..d lrebuloooli iii 'NP'Nevlzlnd,,~ CUm qtI. .. pool<' ~. p" 01 CUm vru Iioi fie. 'Cooflient de pt<>ptW 1,,1 II.IbkSu~ ",,1 iti """" \oiaIilalN. d", nu rum etti de bpl. 'EI vru. de oceo,. 0.1 i atog/'IMO"u minIN in proprilli lui ........ delirant. ckt altfollumino in~ IU 1. . "",Ibtoo-o. 'Nu Vru !\Ido "",u, din .devM. I""'tru c.Ii rut ~ nu e adevlrat.

~.

.1..,.

lUI

'DacI ~l tlOW,. neodoevltul .... P""~ oii _ ~ '"II de Iie<"~re ;" put. lfttIuie oii fie l<lUl; n. .... pot ...... IW In "';n~. ta fMI 01" 1I<inde.... 'DacI n. .... poe ......1W In poa fi <bel
tu y"; ~, 'rebuie 01 """,ni la - . de oonftid cu "",,1

ti I""'tru

ti nu "" ..... ta OII imp.lriji,o e in .1....1 de ori<>: indoi.oll I"""ru ori<inr. OII ... crpti.lto, <ind ~ ","""",1. 'Nu pf1<>rp1 .. taMJll>;Iqttt <>r otIi N nt'infI~ _ - . . "'''$Ii. 'PtuNen .. 1e de identifica", P"""'P"" '" ori<>: ni~ ........ nI Pf"'bIo..... de fapt. 'Ci prob"""" de in",kgA. din """""'" <>r I""'un", lor pn:supuIV etNin", ci de IiM depinde oii decizi ce Ofli. 'f.ul O """'" intru loIu~ fiind ""SOlo' "'~. toI.l. 'Nu ~ _ lr.l.I. 'Eu~ ~.r. ~ ang;>jallOlill t. ",,0.1.,.,.1 pc~nd in con"odictie toI.JJ CU SpIritul 51:"'1 ,i CU cu""",""re. lui Dum""HU. 10. Numai Spinlul SUn. ,. pu;ow P"""'PC OII ;nieJos, I"'""ru oJ foinla ta, cutoOql ..... lui Dum"""",. 1 n . f... oeestu; lucru. oriao ~I.",," _. oi orn-pt.o '" ,,",.oi i~ v. fI<'! oboru.1 Vore. lui Dum"""", din li.... ti ~L "" 1.... oborur. aada . pc Dum .....""'_ 'O.>d ~u li pco<q>i crHfia cu adev... ~ nu 11 poli CU"""tk "'" C .... _. d;" momrn. <>r DuI1'llWUU fi "",.fia Lui nu tun' """,, i_ 'Uni ...... Crutotului fi. ~ ,,~ Ia minI.II.I ti 1"'1rrN la ,,",imitat.\. ' A<e.ost.l P""'"' notirnililtli. dorul "'" ""'" i-I fooo Du .......-.. IN 6ind -.. ~ qri. 'DooaI iti d~d min .... de N. ~ ' " m.oi pu!lOn>Cl /orl din uni...,..o fi cum ar fi olob.J. J'<"lru ci nu ""'l<t d foci po,.u, din_ Il. PetcepuU Il,J porIN la din " ... """'i.> lui DumIVuu .. ~ olob.J. iar <ei ce .. vJd o.lIbii ..... ala<a. ' At.acu.I nI.I trebuie 0.1 fie o<b I""'IN ci nu "nimic de .t.aalo '00 oceo,."; Ni!ooo<_ dUl"'n. IlO po=rp lipsi"" de v...... re fi ...t.a<.i d;" O ..... "",,"Iei lil*. '!.oU 101 ce ...... lu ..... eului. 'Nimk. 'Nu .re niciun lrl\<"leo. 'i nu ",,;'1.1. 'Nu i""",,,,,, 0.1 o Inl<'k-glI"'""'" d. dac.li inc<>m. <fui ci poate ft lnl""I&I, deO 'p""';'l1 ,llubil~. 'i .". I~r ju.'ifie'';;>1''"1'" ca", nu PU;OI~ li ju.1ific.'J. "Nu poli d. ",,,,1<0 denein",lnuluL " Nu fi """lI O in<err.re denwnll. 12. Daci "'ti oii iti Inl,.. denwnt. in minte i_.m~ cii nu .1 jud<!c'1 !liNia"". minloJ.l "'" dtpIin de~i ..biU. 'DacI v"; .11~.. ....; f.... a11Cr\.... dor - din ","Ul,! ci .... a11<r., _ 11; v ....,. sls-.ul de gindi'" fi i ViII diviuo IoiaUIaIN. 'Nu poti ""'" 01&", djylut.l.. ti trrbuio:o.I ....p.zi Impotti.... _ oIIn divizol~ prnW d numal P""""" poo"eootindoo. 'Min"". ta divizol.l ~u..I. eoo~ Im. pMliei.'" ~ - - . . ~ pt<>ptW la bucurir_ 'O.od nu "tiM Imp.lr.tIa.. nu ~ OII ~ Uu " nu eteni ~ cum """'1 U 11 In -..u.wcdeprima~ Spiritul SI.... I iti ",.min~ OII bUn-

wnlfodinonl,. ........... Ia de vipien\l ~ ~U. M~ ta iti mp.o,u, IoiaUYlN ~ dauI imp.lr1t;;'

W>:i tat.ol Lo nicbre. 'kl..lliflca",.

... olnI""",

"'.......u

,,'

de!< d lfIi triI din 0I11U el nu i ndepIir"oqIi fw><t!a do _10< ru Durnnouu fi .... it ~I*tti ..u..J do burun.. ' AUa nu e opIi ...
...... 1"; 0.."""' ...... <i ..... 'O.d mntN"'", puto si nu , .."",de ru lui 0..""", ....... oi ..,; fld injna 'Do din cau'" ca Voia 1"; Du~..... _~. nu ~ p<lIibiI niciun conflict de voIni. "Lou. ce prH.I Splrirul SUn. eu aw:q;_ ""... <..... I. 'Cf'HIiI,. nu "'J"roru. esoo >Oia'" ptrofnt lui !).,"""'...... fi nirni< nu I f t lntoW d.oC"J .. """"'" r ...... 'Fiind 1inI'" .s.uvlttill, FiimN P""" numai in mod dos.\,i'1i~ ollnl.ind bururia in , .... foot ..,.".U I' kIen,ilkindu..., .!.il cu CrulOnll d. <>1, ti cu C1'l" 'lil" d. "Iind. cJ Ei ....., U......

_'iu

cI_. ....

VII. Toullt.,ea ImpJrJtiei

1.

.,.",iotII""".
durile
2.

do pu ...... minii ..... . , _ pu""" e 1'IO'IimiUoU. '0.1 O luIooqti si ntt;i twJita ........ Iita .... di>p.o'" pentru w... ' lI<.h_ ~. ,....., 'I.U de: OI' ""&'... ..,...; pol'" din ta _ _ ei.i pionIul oont6<'n\> ei In ..... ~I.o ... 'N.p ..... insi e un ~ <le .pI .,., fi p""" 6 foIoo.iu. 10 ft.I de: bino: pozitiv. cit fi ""Vii\!. "F....

De dte"'; rqi O !>infCUvinl~ unu i 1...... '. II! "'; limli vid,, vi~ F"""'" <J ""VIN ~ 1.0 ft.I de: eotol CiI iu!>iru 'E la ft.I de: impoeibll si n.sJ " po~ din Fiu... 1'" ci do lmJ'O'lblil si " ;ubttti porW. 'i .... . poibil ni<l si o lubqti lOOOl din o:1nd in dnd. 'N~ poi A ..-.g.tojat .....1doo .....,.;. 'Nqamo nu ... "".... In ..... do. ii poi

in rI fi ori din tol nU etIi 1\1. 'SI n~ ... zi lI<e!oI chip in nimeni. 00 .-ei oe<:q>U allminleri ei 'f# 1\1. "..,.". iNtiil< deoptt- Fiime ",ni tpun..,..~ J.>I.oItl dupl cum IaoIoIU .u "'" Iku~. 'N~ ind,", 1'" nimftll ei eoo nu oi YI"H si Iii 1\1. 'F _ . . in an iti .~zi pn>priuI chip doi d~1"NLI pc:.aptia. "'IAr PC:E<q>li.o ViI du pin.! eind. FoimoIo .. v. ~ ~. ~ ''T~ ai Iku. pc:.pti.r" rm",ioe si d~ ci. o cI<wtCL . 1I"";;I<..."t in~I;;. 'Vor dur. ci, 1< JnOi<Im vaJoro.w. 'V.oIoriIr...." ..... Ii..." do . ... n' pu"'mi<Ie F"""'" ellilIn' ju<IecI\i menuole. 'Singurul mod de-& spulber. ;Iuziil< .aI.i de--> rotr'S""" '" ai i .... .,...;, in <1<. d~pI OI'"" nu >'OI m., ...,. vial F""'.ru tm. cId III< ...., d.i vial . Atl d.".. 6 """,din mln, 'el, timp 1< induzi in <>1 nu e nimic KOIo ~.", si ili primNocl d.",1. 5. 1lo",1 vieii e.1 tiu ~ p<>Ii si II d";. dci II ... 1001 daI. 'Nu <1.1 <OI'IIient de d.rul pe ~a", II .i pent'" d nu il d.i. 'Nu poi ns~ f1eIi nimicul d. vrrnw '" nlmkul nu p""'" fi nsuf1elil. 'Do. ....... nu o'iNl darul pe eo.., II oi ~ <"$Ii. ~v~ ci n~ i eunotli fiin\>. 'T... u. C'OIIfu,ia vint din.-.~ vieii...c. ~nd. V.... OulOnllul 1Ju. 'Nu poi f_ nimi< ..-po de El i <11_ nu fod ni mic wpu" de El. 'T!ne-I 0110, si iIi aduci amin... de _ . fi pred ...1

_ogIind.
N.'"

'*"

colN. si ...... uii. 'OI .... mai _


nwnlr_ """'... print,." aoetW6.

Fiikw o.."","",""lu; Cel

v;" "

_Ilo ""V';v. 6 diotru<tivl. cId va 6 pen'ru au.e. "Do" in ol"jba Splri' ulul Sfi ..~ e. III' aju .. si po~ din "'.Ii.... ti si O.p."riul ..,t.! in wtolil.o ... "1.-linlll'" p"" putemi<1 0.1 fie ""puo.l ""duderii. "Nu '" vei pul....du,,", nl<io<l.oo" din ~.

v.

P""'"

,_ti ,, """,,,,,,,i

CAnd un l.al1l .. comporU dernen~ i 0",.1 un pril<j 0.1 il bl....c'U vinle,i. 'Nrvoia lui HW. ta. >ru ai ne""", do l>infCUvln ...... 1'" c.'" 1.., okri , 'Nu o poti ."". dfdt dind-<>. ' ...... ~ 10.'11'-" lui!).,,,,,,,,,,,,, ti nu '''''''''''I'Iil, 'Ce nc-gi ili 111"<1". nu F"""'" c;I a. lipsi. d pen'ru ei !-ai ,,"&,1 n al'ul. "'" cA n" <'tIi~, <leei n ,;",.. ~ 1'" OI'" o ai. dettnninot.l <le '" <rr< ci t1Il $1'" "M si 6; nit 00 CJ'lzi d lfIi. 'Ce vrol oi fii tn!buioe si derennm.. unci,. fio:GJlr .....,. pe 01"'0";. J. De bbwnw......... lui o.uru..ZlU nu oi nrvuit pentru ei" 01 de-& pururi. d ........ Ii Int~lt .......... 'Ooipul por ~ li ha zu~ ..

,.10.

N"mai rinMN e un dM poIri";, pentru ori pe OI,." o..~"" ~ domni de a.- fi Il" caft ii ~ D . '1-1<.".... ~al"'are 1o-o0(0<d.l o.uru.._ .......... cId ... nI Fiii Lui iubii intru OI'" biI .......,..,. 'Nu poi R ""1'""" de: ei F""'W el .... etIi le~'M<Ie EI. 'Odi~1n l"biJop Lui ti "hAci uJ.-ti odihN Iubind. lubqoe insi .". "' ...... , E~ un 101 din ca,." fod po~, 00 n" li pcltI invll> .ltirl pooo;>1'1 nu li poi aca-pt. diU\l1 pe CiI'" ~.I fi <111. 'Nu ili p<>ii runootl1l d .....I"i,.". p,lRJ nu ii dnotq,1 pe '<>Ii eri "'"~ OI

Insuti H

ti ....

"'iota..

.... eul e vlduvi~ .... ubilOo ..... Infor.ol>il. 'N.. poi Iubi q.o ""'.. 'OM po; .... "" Ioa ..... u",," de ~ portret dodll ~ In unnA. 'Nu .....

,. Un "ngu. rupil de-I l lul l)umne' .... e "ngu"" pO<J4'_. <k'flul de v.1otoo si ninvete pe . I,u!. 'Un .iTW-If Prof.- ~ In k"'~ minlil< fi le pred~""",","" \0:<1;' 1.0 ''''''''. 'El te in"l~ l.. _mablu.. f;.(.ind fiu de-.llui o..~uu. pred.lnd ... cu".lI>do", inlinitl n.ltwli d in Iubi ... inliniU in n" ....1e <~..,.. ~ El. 'F...,.n.w e "n "JId 1.0 .ibcWft LW. de VOftl>O C1t .ibdIo",. lui P"""~"'" ,',"",,1 In binKuv"""'" 'Cei. ce atM;:;l nu fliu ei ....\1 ""-'rv"'l.oli.....!XII pentru el .. cN riduvijl. 'D.l. ~ d ... obund<n.o 1.0 ti inv~'1i f .otii obundcnl> b-. 'Nu .. implrtlti 11url1 le 0I""'1'ri. cId .. ..,; 1'<"'1'< 6poillu nsuji. .. .....",.1 nu puto Jt.imi .ta<: daci .... hai ",,~,".,~.OI mijIo>< de-& .. vAdu"; de <rn ce vrei si al. 'OM nu poi'" pioeni nirni< <Ied,

,,,,,!n,,... v.,.,.....

,,'

""'1",1111 DARURIL[ IMrJ.I!/[j


daci nu ii __.6 ,.aro. .... deci nu vrei 01 il ai. ' MIa te lau..a te sIm~ v.lduvit "" <'1 ti. ~u-li proprio ~. ani .pei ci ~4 Iou "'ii. 'Tl'Obuio! "' .. """, de ani ci fr.teIe 1< .LoCJ..a Iti .... uJ&.! !mplrltlo C.... lul. 'IotI""";ul ultim a11u.....,. pn:>iiiloo-eulul. Fiind porIeI mintii IIM ""'" nu .. O'f'd< ... ponoat:.;lJ de tine ti _vind nicio loi.oIiLoIE foj.l dr ~ eul e incopobil <k In<.._ . ~ ..... rocwingete. demont.I ci tHi ttWot C..... torut el CI'edoe ci I,ollll-ll. CI tine dr incopobili dr ... <!<'Va. UrIN,"" oIji.l 10 p" Ou .......""". '/oM CIt mode un fr.~ de ciI< ori il ltocl "" altul. 'P'roiio iti """" ~ dorinJ<'lr in "'ID. 'O..d oltgi 01 re ~ti de!
~.ldu>'iril. 'E.o J"'Od~ Ibund<o1loi .... armti. de _ dupl (V.m .!tp 01 ,,"plOi " AItp/r<'I e 10 IoriNdft. '" dat de<in. ..... /oIoiIi ... u nu lqo nu I 10 I.obNdinN I.L " Foec.> ... mjn~ , . . . . 01 pro_ . . , AM> .... ~tincU. clei nu",," .... Iriiqt<:. w 1iK...., min .. eow

2.vi.>'t;.;.. ....... pulU dtoI...... In finoL ___x,<. inrvitAbiLI dina...


~ tiMitrlt.

Ir!buit ...... in~ ... dtopIin .... m ~

Ou"""' ...... 10', "" .,.; ~ d iji loc .Ijii. 10- Tu "'; Volo 1..1 Oum".=. 'Nu"""""" .ll<'e\" eli voie ..... ekl ve; ""'8" "" "l'1. 'Ncog.l ...... i prncis wi .toca. "",tlr.! oi .i Iotr .'oc.t. '0.0, ..... 1 lubj .... lui Ou", ..."", in ti .... li" ,,,; "'-'<le.> preru'inden; """tru ci ISlt pmuHndc!ni. 'Vezi .bund"'10 lui in .., tti <.1 "l' l tn EI <u ei. ' Ei 1..: po"'" din ti". .lup.! <U'" tu 1..,; pom din Ou""",=. 'EtIl 1.0 dr singu, firi n~~", ..,..tul lucru de oIngu, Oumne= cind Fiii lui nu II <unooc. '1'_ lui 0.."""'..... I nt<'Irge ..... """""" Iunu. 'Exio.t.i o """'-'" iqire din g1ndi""'lumil d .. p.! .... m. ~"oingu., in, ...... "In~1OIaI n~..,..,ij ...... 11 . ~ ori<!< po"" din -.w de ~ '" eului"" lOIal ~ mrnLl. "",,1 d..Ut.nl-l .. total ci< "'""""~ li il wi ....a1~ <'Of'Kt In k>o toiiLoIe. ' AtuIU ~ iti pmni'" 01 ~ ori<!< ~din """,;e "" lOIal .......tI. ICUldfUvUfilJ" ICUI <kzirabil,L 'Dorind numai MIa, w i _ nu""", Mt.o fi.. dJnd nu ..... i ...... ""fi nurn..l Mt.L 'D.orurile ... CI'" le okri eului ... 08mt """"" CI Y<rilicii dOI d.ru riie ... "" ... le okri Impl"t;'; tun' d.ruri oferi,.. ie. 'Dum ........... le VOI pIsO <u .nn~ cklopottln fiilor Sli iubiji. ~ Il .portin lui. ' A ti e pu .. ",o ti .....,. """tru d !mpl"tia e o lui.

""t"

"" ""t.

"'1

.......,..

VIII. Credin", de n....u!

1. Am .,... ".1. 11,1 proijie. nu ~ ... ista rnlInie. dar e 10 1<'1 de odevl,., ".1. Ild ........... nu _ .. ex ..... ;"bj .... 'Se rdItJ 11<1"
lunda",....LoIi mini~ W\I "" ... ~ _ _ 'E Irgo prin e.,. .....zi ti oi "'" """" . 'E lqo ... unifid Imp.lt~ .. " ine in ~ lui 0.."""'..... 'Pft.tru ..... Iegoo .. pPf<'<'pUl-l Q mijlo<<k-.a de <!<v. nrdorit. """'ru Spiritul SI.I..t. e lqo fund ... ........nI u..p.! ....rii. prin ""te ebi lucrul ~i' ... tol U fWtfUI in minte. 'Jmrru Spiritul SUnt e ..."... extrnoo.t. 'Pentru ..... e lrsN
~

.., c\ebo,_

proitctio. 'Eul inrNtd ......... oii p.lWe..,conIIW:tu1. 'f; 1 .......;. .. cind e"- 01 _ mod.oUl.lji ... po' 01 dimin"".., conIlinuL penuu ci nu ~ .... 01 oonsideri 0>nIlW:tu1 ar.i, "" inlOlftabiL 1nc.i, 01 ~~ 01 ....,un~ la <'1. ' Eul m....rd. ~ . s.i ~ "",,~ing.l ci ti .. PWO" elib<T. de! ron/l;d. OI nu .... mv. 0.1 ,""unIi 10 "" fi 01 ~ eliberez!. 'FoIotlnd ,..".,Iun.. lui ~tl. lqi;ilor lui Ou""",,.,... ....1fol~,. pu ...... mlnlil doo, CI s.i kllmi",."".1 odc~lwul orop al minlii."El punt.... """mClul din minim', la , llt: minl~ inoen:.o ... de-I It: """ .. in&" ci . i KJpo' "" problem! . J. -'<rosti nCIO"'.", mmportl douA pqeli ""'~_ 'Moi inlll 1.0 ..ricI ...-bind, 0>nIlW:tu' nu p""1t: fi proiotat ]X'I\tru ci nu p""'" 8 imp.lrtltit. 'Orioe in<m:a... <10-. pbtt. " po"" din el ....... oc.Ipo ""'" altii ~ nu de nirnic. 'Amintq.or--ji col un 1"'>' feoooo in conIllct e un ",nI. oIob fi un srud<n' olob. 'li;1e lui sunt oonfwr, Iar ..-oiloo .... 100- de tt"""", e 6miLot.l de <tJnFuno lui. ''''dau.> --.II e ldoH ci p<>Ii ppo ""..,.... ","",,", dind ...1pu,,, simplu. 'blndu.1 noi U ,.Itni. ~ ci. v_1 in . 1...... 1",; ~ din in!lOrioo- e" """'pIet.I d~ pulrrii "tindad. '1.01.1 <k . ..,; ... 1"000<l"u.I voogho-mlo proprio 100- ~Mlloi. '"St Iem ci proiectIilt lot .. _ intDO"", " le _ fau numai .Iu. "c,... tlr.! ci fI-.u 1"" proiectiile din min"...... i mod 1i <.1 proitIile m....rcl s.i ij .., furi,eu Inapoi In minit:. "O. """"" "" pro"ctiile nu lu plMlt din min,.,. lor. tunt """';ji "" desll~ ... " octiviLot. """ ... nl-l pen,ru o nu fU .....It: ....., lucru. .. Nu poIl~. " Ilu~" 1. III ...... oltuia 1.1 .1 0.1" ~.i la III ...... ". 'E <!<VO /l,.IIrti ... dd ~ impoaibjl 0;1 1..$""""<>' mln",". ' A "~gnwnto \noe....", I ru ... n buGll~ ia, min",. nu P"''' nOd 01 .~. nid a.I iii ltoc.l-l. 'C'e<linlO ci P"'''. n iV"t".lJ "" e.", "", " !AU ~ - . . au 10 b&r.o Int",!!"lui mod n CI'" ~ 1"'>' ~ 'El nu tn~ """ mituQ." di nu neItge "" ~ Iw. '00, _ 1 0 lui ~ de minIU .... da ",,1 e" modinl. 10. 'Eul. " rnnfuDe dr identifiare. 'Din ","uzi ci ......nd niciodal-l un mocI<'I "",""""""t nu .... donwd .. ' .",.."...,.. niciodal-l. 'E J"'Od..-.! .pti. driI ~ .!tploo-lui Oumronetl <k ..... mini d--""'rr Ot<'

ro..,e

I , ... ",,1

in,,..,

_.mnI

'"pI

.,...

1.

N~ '" _ . <>!.

yqilpu_. 'El depinde dr minbNo 10 ,;.

'*'

<Um

1"; fkut

".

o-ez.l,.; in eL tol aa l poi i spulbera rrtrlgndu-i credino. 'Nu pt<>ie<u ..... pr I,cuiva rhpundere ..-..:din~i t.>1e in el cloci iti vei p.rra credina. 'Cind vei fi di>J!U' s.I li o""'Pli ribpunder.. exclu.iv~ I"""ru c'i"ena euju~ ....,; li a .. t deopam '''"'~ "";n" f i tot aLKul dci vin dintr-o ,"""""re d.,.a proiecta rbpu";"",. propriilor lale g"-1"li. >Olr, odaU '" al am>ptat d groeIile i aparin. nu le pstr . "I'f'ediie repede Spiritului Sf"'1 s.l1e desfad!OUl ca toate efectele lor 01 dispari din minlPI ta ~ din Fiimt In oru.amblu. 6. Spirirul Sfiin' 'e Va nvoi<' si I"'''-'''pi dinoolo de OI! c...z~ cki druJ e mai presul d ..-..:dinti 1i Jl"T'"l'P!ia Lui e adevi ..U. ' Eul """le fi uit.>t cornpl .. in orice ciip. fii"; o credinti i"",..,dibi!li. i nimeni nu p<>It~ p"r. o credinl1l'" <:are O judO'<aI-o de "",,",zul. 'Cu ci, ;',..~i mai mult d ..p"' ..... cu .1';1 ili vei d. mai bu-.._, ma c.I nu poate fi =ul. ' ln<redibilul nu poale fi Inteles I""'lru d e de necr<:>:u'. "LiP"" de inteles. unei I"''''''Wi boUl'" 1'" i""'''."<!ibil e evi<k."ti, d.r "" """te si nu re<u""'lti <J" moi presu. de credinji, I""'lru oI fost fJcut.\ ,,"'M credinj', ; . A<5l cu'" urmi"11e oile n,-ete el eul e de .-..rn>'ut ii vO fi d~ _"-'.u' 1'" __ . 'Tu. <:a ...i fJocul eul crez.lnd <"v. de ....<:",.u~ nu poi f.", O<'H>t.I j>od..,.t.i . ingur. ' A:l'pIind lopJill ... I""'Iru line, d"';,i in def."""re" credinj<'i d poi fi singur, spulbo-rind 05t' fel id... "'I"r~rii $i ~firrn.ndu-~ iden!ifi<:a'" cu inl ... go lmp.t.rljie ca parte din tine, m"... I""",te. ' Are..U iden~1kHe " moi p ...u I.i' de 1ndoi.U. cit i de cf<."<linj.l. "n'~"",. Ia nu"", limite """tru <l fiinta este infinitul.

duo =-li;1o egal de inttegi ~i egal de~, 'fui nu f'O'le birui ; o totalitate ",re II include pe Dumnezeu, i orice I_tital. trrf,uir s h indud~ pe Dumnozeu. ' La tot "". m'ai El i s-o dat 1""1.1 pute .... Lui. clei fKll! pari. din EI ~j li impJM~1e Fiinl" 'C .... re. e o",,"u l
pienleri~ dup.! rum i bi""",,-.IntA"'. e opusul oacrificiului. 'Fiin!'> IntI.;,. ""tins.i. 'A. >i f'lSln'az.t cunoate"'" <k sine. 'Spiritul ,ans i imp.l"~""""'" fiinl" dupl cum a Il.ctn ti C",.torul lui. 'C",.t prin impJrt.I~i"'. lui e s """""". "Nu d"""'i'. s li ""inoi pe Dumnezeu. ci V<)qte Q li ",,'indl Fiinf.i'. J. fu,tind'....,. Fiin\<'i lui Dumnezeu e singu .. funcie piritului. 'PliN ... ,.. .. nu f'O"le fi reinutL dupl cum nu poote fi reinut.! nki phn.lt.tea C",.torului su. 'rtirlltat e ""til\dl're. 'Intf<'gU1 sis",m de gindire.l eului bLod>e.z..I . , lindel'N, blodndu_ji singur. /uncp.,. 'fii b~ ilSt/e1 bururi .. a. ci te """"'Vi ...imphn.t. 'Oac~ nu ......... i. ~t; noimplin; d .. Dum ..."", M eunoa!'C neimplinire. i. de a<eo", tn'buie s """,.i. 'Se PT'" poote 0.\ nu ip ru!'>Oti rn>atiile. dar asta nu le poate pertum. _!itai .., dupl nom n;ci foptul el nu ",ti """'I.ient d" .pi,Hul I.lu nu i p<>Ile I"'rturn. fiina. 4. Imp rJia se "" ~nde ""nic p""tru cJ ",,,,in M in "'a l ui Dum .......... 'Tu nu i runoti bururi. pentru cJ nu Ii cunoti PliNta"'. d~ Sine. 'Exdud~ din !ine orice I"no. trnl'lr~l;";' ti nu vei fi ;"t"'8- 'O min'" oOndaU nu li poate 1"''''''1''' plinltate~ i mir.rolul nt.-...gimii'-; tre-bule si mijoasd n ea. si o vind<'!. 'EI in ~. intregi ...... i o redli Impfi!i<-i cki ti. a.cwptal ;"trep ........ 'lkplin.o a p _ " rlinltlii d. Si ..... mintii f>ee p"-'OCUp.",. de si .... impooibilli ti "", tind""", inevilabilJi. 'IaU: de re. perfect.\ pact' n mpri!ie. 'spiritul li mplinete fuJ\CIia. i num.i d.-pli"" mplini,.. ~ pact' '1. CrN~ile tale W... nt prol';'to pentru c.l Spiritul Si.in~ C ..... n mn"", ta. tie de .Ie i te poale !>ee si le ronl;"'ti,.. , i oricind o""; s.I h Loji. 'Ele .... nt aroIo ca 1"'" din fiin!-,- .... pentru cJ implini. "'. tI le include i 1'" ele. 'C",.!;ilc fiedrui Fiu de-ai lui Dumnom:u sunt ale t.1e. de vre".., re lieare cre<ljie .parti... turu"", fiind CffiIt.\ pentru Fii"... n ""","mblu. "- Nu.i putu, sl nu '!'<""ti """,t<-ni"" Fiilor lui Dumnezeu. <1 nu ai putut si nu ji-o asiguri. fool Voi;> lui Dum ....zeu 0.1 ~-o de... Eli,' d.t ... 1'" ,-ecie. 'r!eoa""", /osl Voia Lui '" o ai 1'" vede, EI ~" dOI m~1oa<:elc 0.1 o p5t",zi. 'i k-<li "",I",t. ' Ne.ocul, ta .... V";i lui Dumne""' . ... njeles numai I""'tru Cf'i de ........ ji. "In .dcvlr, irnpoiibiLl. 'PIin,lta"'... de Sine 1. fel de """"'rginit.\ co a lui Dumne ....... 'Ca Lu~ Ea S. e~tinde 1'" "'ci< i in ~ pa<'<. "SITiluci",. Ei e .tl de inlerU1, incit ~d cu perfOOJ bucurie. i numai cei intn>gi se pot na'" din lnln>gi ...... Ei. 7. Ai increde", el nu Ii.i pierdut rUciodall Identitalea li exk.....iiie

jet,.

0<1.,.

,"Oi.

,,,,"I

0<1"".'"1'

"''''''''1'''

IX. Extind .... lmp.lr1Ii.i


I\:umai 'u ili poi limita put"",. creatoare. dor Dumnezeu ~te s.I o dogajeze. "EI nu "'*-1te s.I te li~li de crea!iile tale, dup cum nici [J nu voie1te s.I S. lipoead de ale Solo. 'Nu ili rejine d;uyrile <ltre fiime, <loci le vei.-.ine pe tine de II Du,""", ...! '1'n'ocupare. de ,ine tine de ..... d.r Plin,lta.tN. d. Sine tine de . pirit penlru cJ aa 1 "",a' Dum ........... "Spiri'ul Si.n' e in 1""" min\ii re .... Al in'''' .. eu $i . piril. mijk>cind ntre ele mereu n lav,,""" .piritului. ' I'en\ru eu, e prtinire. $i ribpunde ca i rum i . ar mpotrivi ""'. ' I'en\ru .piri~ .... adov.lrul. cloci iti ,,-,noa,.. plin.ltate.o i nu "",,'e e<>n<epe nicio 1""0 din c. .. s.I fie ..clu .. 2. Spiritul t;. cJ;" propti. lui ronttiomti Oincluoli rontiena tutu ror frajilor lu~ dup cum ti ""'..... e indu"" ;" Du"""""". 'Pute"'. int,,--gii Fiimi $i Cre.larului e; e. OjoodaT, p!in,llalea .piritulu~ fkin 1

'0..0.""".

'*'

..

,,.

Cqito/ul7 D.... RURILE IMP),RlfI


"" O ""-",,in n intregime i in p.<'O. 'Miracokie ount O e' presle. "",,"te; increderi. 'Sunt rcllcqii atit.1e rorect<i ... Ie identifielri ru fr.~i I.IL cit i ale ronbmtiLirii ci identificarea t... menine prin extinden>. 'Miracolul, o Ieqie de percepe", "",,11. 'lnduzind <::orice pa'" tota l it.l~i n ,"",le, ai indus intregul.

X. Conluzia dint ... dur.r.


1.

,i baturi.

Imp.lri jia' ",zultatul WlOr prernt.e. dup.i rum. i lu"",. ""'0 __ .... ' Ai du. poo'" ralion.omentul aLl ui la """,Iuzia lui logic,!: confuzie totalJ desp", toate, 'Il.d .1 vedea '" odevhat acest ",;r.u!ta~ nu l-.oi p""" dori. 'SIngurul motiv pentru are.i putea doti <> po'" din , 1 e ..:.1. ci nu il ""zi n totaUtate. 'EH dispuo oi pri"",ti pr=l;""le eu l u~ dar nu ~i ronoecin" lor logk.i. Nu. posibil."..., gJ, fi Urut oce!a; lucru ru p......u...1e lui Du"""' ...... ? 'Cre.iile ... 1e ... nt """""" cin"logic.;\. pn:misolor Lui. 'COndi",. Lui Ie-. SI.bilit pentru tine. "Sunt et<a<I unde le e locul. "i i a~ locul n mintea .... <a parte a identific.l.rii t.1e ru . Luc d. r ... "'" minlii ...1e ti """'''''''It''''. a "" c in depind d. ce "",~i desp", minte..... "Oricare ar fi e...,,;liniCI ''''''''''''' ,It: ,unt p"""i""le ce vor """'moina ce arolpi In mint ...... 2. [r~r~ nd<>i.I~ dar <1 poji .tlt sli aro!J>ti m mintea ... ce nu '-"'le m ea. cit ~i s.l negi ee .. te. 'Dqi pofi neg' funcjia pe care a dat.., minii .. le Dum"" ....... I""ui printr-.o Sa. nu Opoti impiedica. ' E ronoecinla Iogk.la "" <"Iti. 'Capacitat.. d .... ,"edeo """""-'<in\1 Iogk.l depind. de <it qti de disp'" gJ, o d .. :odevlrul .,; nu '''' nimi< d ..... face '" di<ponibilitatea to. ' Ad""ilrule Voia lui DuITlJle"-",,. 'fmp,irt.iqte Voia Lui ,i imp,irt~eti ce <unoa~te EI. 'N...~ c.l Voia lui es"' . ta. fi negi Imp.lr' lia Lui li a .... l. Spiritul Sf'nt te va ndruma doar pentru. evita d urere . 'Sigur. recunoate. '!'roblenimeni nu ... < opu~ "","tui <obiectiv d.d ma n~..-.te daci e adevr.t ~ spune Spiritul SfinL ci daci vrei Sol ucul~ ce . pune. 'Nu """"",ti ee .duce d u ...... rum nu """"'Iti nid ce aduce bucurie. i q<i de bpl foone.pI gJ, le OXIluzi. ' FunctiA prindpoJ.I Spiritului Sfnt ~ 0.1 t. in""l0 <um 0.1 '" di"ingL 'Ce e o bu<urie pentru tine. du ... ", pentrn "" i. cit ai indoieli despn: ~ ""ti, vei fi oonfuz despn: bucurie ,; d u""",. 'Confuzia ace ...... c.uu ntregii idei de ...mfidu. 'A"""IU de Spiritul Sf.in~ i vei "",unI" ia eu. 'Dar nu ,'ei _ri/i.,. nimk. "Dim potri"l. vei ~Hga totul, " De.i..-..de . ..... nu.r . "i.... conOict, . lat.! de ce t"';""ie oi i~ demonstrez;; ""Klentul. 'Pentru tin<:. nu ..vid""t. 'Crezi ci foee opusul Voii lui Dum"" ..... poolO: fi moi bine

"".L

1.,

crezi ci e posibil gJ, foci opusul Voii lui Dumnezeu. ~ ... oIeT~ <> opiu~ imposibili. <> opiu~ nlrirot-Itoare i dcziTabill. deopotrivJ . '00, Dum....,'...... voie"'. 'Nu dore te. 'Voia la e la /el de t.re '" Lui pentru ci Lui. 'Dorinele ..... lui nu i""""mnli nimi<:, pentru <J ",,1 dore'" imposibilul. "I'o!i dori i tu imposibilul dOI poi voi n umai <u Dumnezeu. " IaU ,IJbiciu",,, .... Iui i p""''''a .... S. Spiritul Sfiint Se .J.ltur.l intotd""un.o fi< ~i p"terii tale. 'cit timp i evii ciUuzi",a in ori"" rei, v"'; t.I fii oJ.b. 'O., .Ubiciu""a , i"'p.li_ mintJtoare. 'i .tune;. "" poate t.I nWmne ded.zia acuSla de<it d v"'; oJ fii insp.limon ... t? 'Spiritul Sfnt nu """" ...mficiu ruoodati. dor <'\11 "'''''' intoldeoulU.. -r",t.! confuzi .... n privin" acestei ditincii la ni~1 de motivaie .. d ."""azj numa.i proie<ti<-i. 'I'mieci. oconfuzle de motiv.~ i. d.t.! ace U ronlu."'. increderea devine imposibil.l. 'Nimeni nu ."",,11.1 buru_ de" <lllu<.l in CiI ... nu .. In..-..de, dor asta nu Neamn.i ci nu .. I""te ovea i""...";1"",, n CoIl.luu rupemvl. 1n a<es( <.... i""". mn.l intoldeauN d nu "" poote ....... nc.-rroe", n eel ee o urme.u..l, "i totui. i .SI doar" d>estiune de ..-..dinl<l din pa"'" lui. ' 'C,..zlnd ci poore trid ... ..-..de ci totul il I""t, tr1<l. pe e l. "o..r nu mai pentru Col optot oi u"""", o ciau_ zire laI5.l. " Incapabil oi O urmeze Ilr. fric.l.. ,1 aooci.<.I frica '" <.\IJuri",. fi ",fu<.l gJ, u rmeze ""'" c.lauzi ... ''Nu e deloc ,u'1'rinz.itor dac.! " ,"ul ... tul a<es(l'i dK:izii c confuzi.l , 6. Spiritul Sfont e d"",n de toot.! i""...,,;1 ....... ca tine. 'Dumne""-' !n.uli .'" ncredere n tine IL de .ceea.. raptul cJ eti demn de ncred"", e mai presu, de oriooindoi.li . 'i v. rlmi"" ""'''''' mai presu. d. ndoiaU. oricit d. mult _1 indoi de .... 'Am 0p'" mai iN1nte d ""ti Voia lui Dumnezeu. 'Voia lui nu " d orin.l. d.,..rt.i. iar id""ij fiu",. ta cu Voia Lui n~ e opionali. de vreme Cf! "'''' dliar Cf! ""ti. 'fmp.irt.iirea Voii lui <u mine nu. de f~pI" _une Wlde ~i de ain. d",i poolO: p.i"'" gJ, fie. 'T""U .. pa .. "", .1.;\ in g~.I.I. 'singur. ;""ire din g~.1.l e oi dociz.i <:1 nu trebuie oi d..ru:i nimk. , . iH d at totul prin de<izia lui Dumne....... A.... .,.... Voia Lui i nu O poji desI_, 1. Otiar fi ...,.,untuea la 1.1.. t. prerogati"i d .... 1". deci:ti~ ~ ca", ....1o p.iz.e'" ru atita gelozie. nu e nd"PUrutJ de dorina ta. A fost ndep/initJ pentru tinede Voia lui Dum"" ........ ea", nu _ Usat ...... mingiiat. 'Vocea lui te v. indl' ",m gJ, diSlingi du"' ..... de bu",rie i '" v. 0<0Il'" din confuzia pe co", .i !leut..,. 'Nu e ,aSl.! ~ ro mintea unui Fiu <Ie-.l lui Dum ........... a elrui """ trebui<- gJ, fie Voia T.t.l.lui. cid Voia T.t.l.lui, Fiul Lui. &. Miracokle oonrordl ru Voi.> lui Dumnezeu Cilrui V";' n u" CUJ'IOiti pentru <1 ""ti confuz in Ieg~tu'.\ CU ce voiqti.1,.,...mn.l el p""tru tine.
'i

'De Kft<>. .......1d

_.stI

.ro

",

o.pitol./7 DARUR/L~ fMPARTI~1


<'!i ronfuz in leg.ltu,l cu

<> Iecjie d"'pre cr e bucuria. ' Fiind o le.1ioe de imp.lrt~i,~ <> "-'1;. de iubi"" a", ..It bu<un.. "F"""re m irocol.. aod ... e o le<:!ie de .><Ievlr ~ oferil'l<l adevruL tn,-.i difetl!ttl> dintre du",,,, i OOcun..

li """'Pli Vo;". negi bucun.. . ' Mi,ocoIul. atunci, .

ce '-'ti. '[lad <'!i Voi. lui Dum""Z<"\I li nu

t. Spiritul Sliint 'e <;!Uu,i cu adevJ;ral inWdcauna. pen.ru ci bu<uria ta ",te a Lui. ' Asta e Voia Lui pentru tOli pontru c.l EI vor~ .. pentru !mp.lrJ!ia lui Dum .... '.,.,. """, .. " bucu,ie. ' A_L urma ""', atunci, ",,1 mai U1Q1" lucru d in lume i . ingurul lucru U1Q1", pontru el nu line d. lume, ' Prin u,ma",. e un lucru fi...,..,. 'Lumea mergeim_ poIriv. ~ri; 1.lc, dci nu ooncordJ "" ~i", lui Dumne""". Lu....,. pe. cepe ordini ole difirulU~i n t<>ote. Clci eul nu pe""!'" rumi< re d".._ n"~ul dezie.bil. "Demoru"il'l<lu-li c.l mi,acolele nu au o ordine a d i ficu I tlii, t. ,-.; convinge <1. n ,torca ta fi",asc1. nu e,i,U oido d;ficultate ""nt," cd o st,re de gratie. 1. Gralia e star.a fi",.sd fioo<rui Fiu d .... _1 lui Dum,..,,,,,,,, 'Cnd nu e in"-<> sta", de g<a1i<'. el In af.,. ",,'<Ilulu! <.Iu fl""", ~i nu fu...,. lione.zl bine, >ro! ce face devi"" un efon. pentru <~ nu f(Olt ""'" at pontru mediul re ca", 1 Iru!. 'De """' .. nu "" poate adapta la .. """"ta i nici nu il I""te adap," 10 el. ' Nu merit i"",rcat. 'Un Fiu d""llui Dum""'zeu fe,icit Mm.i <;11'1<1 tied " CU Dum""""". '1al.l singurul mediu n care nu ,'a oimli niciun efort. pentru cA aici i .... locul. "i e li singurul mediu de <> valoa", domn.! de el pontru cA propri. lui v.loa", int""" or;ce poate fi fkut de el l. GiiI'l<l<'te-te la mp.lrjia re ai fcut ... i ju ded-i rorect ,'a10.>.... ' MoritJ. s.I fie casa unui copil de-al lui Dumnezeu l 'Ii ocrote te pare. Ii rsfrnge doar iubi", ''''p'0 lui? ' Ii !i,.., inima neatins.! de lriel ,i ii inglduie s.l dea mereu. f~r~ nicio oer=jie d .pie,de? ' II iovai c.I """a>ll d~rui", e bu<uria lui ti ci Dumnezeu [",ui ii mullu"""" pentru """a'l~ d~rui",! A"""ta e sngurul mediu in ca,e poli fi fericit. 'i nu l poli face tu. dupl CUm n~ re poli face nici pe ti ...... ' A fost ,,,,at pentru tine. d up.l cum ai lost c",at" tu pentru el, 'Dumnezeu hi ocrote.. rupiii i nu le refuz.! nimic. cil'l<lll neag.l ei re U ei nu ~tiu .. ta. pontru d i refuzltotul. " Tu. , a",.i PU"" da Iubi",. lui Dumnezeu la tol ce vezi ~i alingi ,i li amrn"-'!ti. iti ",fu,i li!<rral""", eeruL . IIi "'" o.i li omin~ti <~ te-am a les sJ predai mp.l'Jlici Imp.lr1tia. 'Nu ""ist.l ""ceplii la ;ocea,tlle<:!ie, cici le<:!i. e ,hi<l, liP'<' excepj;ilor.

v.

<.'"

'Fiecare Fiu"" .. nl"""" in Imp.!,,Ijie CU ...,.. t..Ilecjie n iniml vin&>c'1 Fiimea:li a adu. muljumiri lui Dumnezeu , 'Cel "" nvai """.. t..Ile<:!ie. dev<!l'lil profeoon,l d~v,i'lil, 1"""11\>. c.I invJ;!> ..., de 10 S/in.ul Spiri . 5. Cil'l<la",numoi lumin1, omintecu"",*tenumai lumin. 'r'ropria .oi .',.lIOOre .., ,ul,i ng<' in jun.>I .,; ~i oe ",,'inde in in.unericul al."" minti. tr.,.,.formWu-1e in maiestate. 'Ia, Maie>to~ lui Dumnezeu ""iod ca"" O """'noJti ~"" O ap~zi ~i ~ O c,,,"o~li, 'Recu~ _ MaiesUjii lui Dumneuu '" f.-.te al Uu n>eaJnJ\I s.l ili actt"pii propria mol<"nire. 'Dumne""" nu d~ decit in mod egal. 'D.>clli recul"'lO$ti darul n olteinoe.-... i ode,"";' "" ti-.a dot EI. 'Nimic nu e atit de lIO'" de ....-cunoscu' <:li odoov.ln.>I. ' E O """,nootlere imediaU. clarJ; :Ii fireaoc.l. 'Te-oi anlrenat s.l nu l ~t~ ,i o.ta li" fost f<>orte dificil. '" In afara mediului Uu fi...,..,. te pofi ntrebo. pe bunl dreptate. _Ce .,te adevln.>II-, de v ....... ce .devJ;rul e mediul prin e.re:li pentn.> ca", a i f",. creat 'Nu te cunot~ pen'ru c.I n u ili eurq.i C"'.!On.>L 'Nu iti CW'IO$li ttmjiile pentn.> c.I nu iti cul"'lO$ti fratie <are ~u """-1 eu tine. 'Am '1"" dejo c'\ numai in.",.g. Fiime """';t,\ ~ fi.e ~ 100", cu Dumnezeu. dci numai ntreaga F~ roate crea a f.I. 'cind .ind<Ci un feate ""-"noocil'l<lui .... Ioa,..,.. ade",,,,,ti pute"'. lui de m'a 'fi t . 'EI nu roat. ~ fi p;erdul "" ""-"!\Oti tu.. iar tu trebuie sl.i olava pe core o vezi in el. "EI e CQCreator cu Dumnezeu cu tine 'N g.I'; pute",a cre,,,,,,",. 'fi u vei neg" pe. ta ~i pe. Dumnezeului Core ,.,.. cre. t. 7. Nu pofi nega o parte din adevl,. 'Nu iti CW'IO$ti creojiile I"""tru d nu le cunoti cre.toruL 'Nu", eurqti pe ti .... pontru e.l nu il ""rqti pe oi Uu, <C",aliile tale nu iti poI.tabili ... alitalN. dup.l rum nici tu nu O pofi ... bili pe. lui Dum"""",. 'D.or le p'OIi C'UlkJ/llr pe amandoul. 'Fiin!>.., ~te mpl~ind. 'D.oo""", Dumnrzeu i_a m_ p.l,uit Fiin!. cu ti"",. II poli ""noau.. 'oor trebuioe ~ ii """"'iti ti pe toji pe "'''' i-. cre. '" <.1 <urqti cr au mp.'in.l" "'-"1ti.o. ''Flel Totii tiu. nu i!i""'; <u"",,~'e pa''''''i''' . "Imp.!,ltia lui Dumnezeu ii indude pe fO! Fiii Lui :Ii pe copiii 10:, core sunt la fel de mult ca Fiii cum . u nt fi"; ca Tatll . "Cunoof*i. >tunci, pe Fiii lui Dumnezeu. i ,-.; cunoate ""'a)ia toat.

"D."

C. p ; ~ oluI8

CALATORI" IN " POI

Motivali. irlvlj.;lrii aceslui eu .. nu cunoo,tere. 'ci ~ . ' ''''''''''' """dii. p",hminarl ru~terii pentru simplul """iv el cei ./\ai I1 ronfIirt nu tunt intr.., stare de~. Iar ~. condllia """""~terii pentru cii e condiia Implrliei.. 'Cunooi",re. I""te fi resl.bmU doaT dind ii ,,'is/oei condiiile. 'Nu e vorba de un t~rg inmeiat de Dumnezeu, eare nu Se t.lrgu~te. 'Ci doar de rezultatul tnt....-buinjJrii ~ite a I<-gilor Lui in 1""""'1 unei voi nchipui'" ca", nu ..'" O Lui. Cunoa"erea < Voia Lui. 'Dad", opui Voii Lu~ cum poli Sol ai eunoate",? 'yhOm.pw ce ii okrl eu~"'rN. do> 1""'" nu l ron.od..n inc.I un lucru irlUu toiul dairabil. "'Dad I_o.j CONi_ der.. nu ai R att de got. 01 l ."mci de ind.tl ce ili """ eul 01 i te .upui. 2. Dei distragerile ""lui par si ii ""'tun.. nvlto ..... eul nu.re putere> sol te distrag.i d.d nu ii d.i tu pute ..... 01 o Iad. 'Voce...... Iui e o ""h.<in.Ie. 'Nu ,. po]i atopt. 11.1 ii opunl: .Nu sun .....1-. ' Nu li .., ",re ins.! sol i .pulberi hoJucinaliile de unul tingur. "fi se ""re d""r o ~ ev.)~ n f"<><Ii<: de ... zuJIO'.~ pe care ~ au p<'<1lru tine. 'Ooc.I nu le vrei pe motivul piefderii p.kii. ili "" 6 inl.ltur.te din min",. l. FiKore reacie 1. "" e o ch<-m;ore 1. rbboi. ior rbboi,,1 dUar cii te v~uvq", de pa<:e. ' Numai el in..:est 'hboi nu "<SUi ad"" ... r. '1.Ui cum trebuie sol r<in''''1'""ezi realitatea c. 01 li ";guri pace. - . ingura reinterpr...ta", pe .. re t"",""Ie'" o efectue:zi v..,ooa.l. 'Ce; pe ca", ii pe""l'i ca ad"" ... ri fac 1""" din~. ta. 1. care renun ~ dnd i .taci. 'Cum poli sol .i luaulla care renunli? 'h impl~ti ca 01 l .~ dar nu renuni la el tu nsui. ' Cind ,"""unIi 1. ~. ", """"uti din e' . ' A .... e o rondille de , ,,l inA de Impl'II!e, rd' nu poi nte~ .ure, <o ... domno\<: n interiorul .,;. 4. InvJlltur. ta de plnA ilCUm tr<."b\lie 01 te fi tnv.\] g"",i~ pur ti simplu p<'<1tru d nu ..... Ileut ferici . 'Chla' fi numai pe .".",U ba>li i-o' .r<."b\Ii cont..ta U v. l"" rea. 'DacI indl''''' urmlrqte producerea un.; ochimb.lri. ...... fiind >>pul pe Col'" l urm;lrqte ln~de.una. "fii mulfUmi. oare de .mimb.l,ile pe li \e-;o adu. ce-.i irlvJI.t1 'Nemullumireo de rezult.tele indlJrii e un indiciu el inv.I].rea. "'Iu.t. de vreme ce ruoeamrul el nu ai doMndi. "" oi vrut. , . Progr.ma Isp.l1irii ",te opusul prog'am.,.; pe c.'" i.o.j ",.bilit..,
1.

tu, dar ti re""ltatul oi e tol a~. ' D.>cl rezultatul programci Ie .e-. /~eut ""rericit fi vrei a ltul. e evid",,' el.., impune (} odUml>a", de progr.mi. >Prim. IIdtiml>a", ce t....-bule introdus.! e u Khiml>are de di,..,q;.. 'O program! """'.re ....... nu I"".e fi i~lI. 'D,,el e con<epuU de doi prof<..sori C.'" rn>d in idei di ........ ,.1 OJ>U5". nu I""'te fi int<-gr.t1. 'D.cii. implL"m""tat1 simult.>n de ."",ti doi profesori. ei nu vo< ",",i d.'<O.\t o se "",turbe. 'Se , . 'jung<' .stfel la tluctualle. dar nu i la oehimbare. 'N",tatomi<ii nu au di~. 'Nu pol o aleagA una ~'''' el nu pot o renunle la ",alalt.\, dU.. dac.! oo.ta nu existi. "l'rog.."", lor "",tr..lictori. ii ;n--.jJ cii d jrK]iile exisll. dar nu le dl nicio l>az.l ralionall pe CoIr,,,lI ale.sol. 6. !n.inte d"" deveni P""ibil.l (} odevJIati sdUml>are de dire<ti<'. .r<."b\Iie recuno8C\<U pe d<.>plin tot.la lipoJ de ........ unei ..,,,,,,,,,,a programe. 'Nu po]i sol in"'1i . imult.n de 1. doi prof......n c .... nu <onOO<dl .bsoIut deloc. in n;.c;o privin]. 'I'rog'."'" 10, "",niU propune o m.t.rie imposibil de irl ...II't. 'Ei li pred.u lucruri total dikrite n moduri total diferite. care ar fi posibile dad nu le-a r inv.!\-> .mndoi tocm.i d .. pre 'ine. 'Nicicare dintre ci nu;i .f....:t z.I ",.Ii . dor - dael ii . """Ii pe am.indoi _ minte. ili , . fi imp.\ritl n ce privete ",.Iitat ta.

'Od"

II. Oil.... nl. dintre irlte mn il' ''' f i libertAte

.ti,

c.'"

Eristl o b.ul ralionall pe core Sol . Iegi. 'Do.a, un singur Pro~r eunoa"e c.'" e re.lit."'. t . 'Dad """pul prog ..""'i e sol te in,,,,,, rum sol nlturi obstacolele din c.lea acestei ",,~teri. trebuie 01 nvei .... de 1. EI . 'Eul nu """""'''' ce i""",rc;I o prodeo. 'Ince.rc 01 te irlwte '" "fii foIr' a iti ce eti. ' E expert d""r n d"",t. 'Nu ine lege .l.ce ...... 'C. profesor. 'old.,. eul e total deruta. i total derutant. 'Chiar doc.l oi pute. ignora Spiritul Si';nt eu toiul - ""'. '" e "" ,....... putinj.i _, tot nu . i pute. 01 ,n""i ~. de 1. eu. peotru cl eul nu Itie nimic. l. Ce motiv .i put ",a s il; .1."Si un pro~rl 'Nu .re oare """" s.l. ignori tot.l ce i predi? ' Acesta sol fie oare profeoorulla ca ... trehu", sol rorurg.\ un Fiu de-.I lui Dumnezeu co sol se giioe.ud? 'Eul nu ~--<I d.t nidod~tl un rsI"'''' eu noim la ce,a. >J,zumir>du_te la propria ta experier1j.i "" felul tn Colre predl, nu.r trebui s.I. li-I d...,.,lifice ""'" din rolul de viitor profesor doi., numo; o",a .. a? ' ins.! daun<'\e pe ..", le-a .du..... linvll~rii t.1e nu .. "'>.umi 1 t.lt. 'Inv.ll''''' e o bucurie dad ", conduce pe liS'fUl tiu fi""" li te .jut.! s dezvol]; "" oi. 'Ci.nd li se prodJ ins.! impotriva firii !<-. 'ci pi<:rde
1

' 'n'I<"I'I<l'

,"

Cg;,.,bJ, CALATORIA INAPOI


inv.l~ P""'tru <1"" in~ te va inlemni.o. 'V"'" 1.0 _ '" fi_ u ,;. de _ .. n" poote "'"'F lmpotr;.... ~ . ). E"l n" ~ poo'" invJ~ """. cit timp voia Ilo e libo<4 ponIru ci ....

N,.

il ...,; -..11.0. 'N" e ..... U oii Iii intrmnil-'t penlru ci ..... U. e Iibu.l. 'J.u,de~~' .... _IibnUI~deV<lin\l. 'Nu Dumne.oou ,c.t Gt '" mnA...... cId im~ Voi.o lui eu tirw.. 'VooM lui pmI.I &;.o. In -.1 eu V"", lui. da .sto .... ,. leci.r Spirilului SUnt pent ... ci ... ttti. 'l.tio >pU .... do ..... ta fi <u d~ nu pot oi nu ~ prrItru cI ..... t ~ lucru. ' Asta daf_loO'" n<Mrd 01 '" lrIW"\IP .... 1. 'Prin u"",,"'. nu nu""; dirKi.r prog.""'" trebuie 01 fie lipsitJ de ~ "",trodicit. ci fi continutul. .. Eul lnc\'lrrl 01 t. In .... \" ci .,..,; 0.1 te """i VoiJ lui 0..""",,,,,,, . [) ' -'""a5lJ \0<1;' neII"",,,,,1 nu p<>I'" fi InvJ!Ot.l. ilo' inttl"CO"'. _ ind!O ~ [) indica", proprIri ...Ie ~ bertlili. fkindut. oii '" temi d~ """" .. diw "'~uI (A Uwl. ' Spiritul SUnt S. """ .... .,,;,:J..,; inl<!mni. Ilri o voIl vreunui Fiu _Ilu; D"Hru",uu.. <w,,,"dnd p"'" bi .... <1 Voia fiului e _ . Tol.llul. 'SpIritul Sfint '" d_ COI\Olant po IJg..oul libntlll!. invlllnd,,'''' <um 0.1 ignori .. u oii f'I"l~ dinoolo de lOC""
" Am >pUf <1 Spirilul Sflnl '" irrnIli di ........ 1> dintre dum-e. bu eun.. 'Cu oile <uvln"'. wln~ dW<n-.1> din .... _iloO'" tllibn-

Imp.!rllio 1..1 Du ............... d~J nu 10 IOIU i sla .... ? '00 oEl 1_ opol c\oo.r 10 or,. lmp.lrllio, I'""IrU prcprio";_~ a ~ or r . 'C1nd odo:.(I(f!i""'" luau.. le adud oulOlNt...atl adrn-ri~ lu1uf'Ot. pmtnr (1 ... odo:YeriI p" toji. ' Prin ~ ta o Ir<'-.qti 1'" lor';' printr..a lor. O II .. alind.. 'T..-u.... . "aN.~ lmp.lrllio CU utunnll" <U " " " "... al rlopuno" O>nnaru prntru Oumnr"",. 'A ..... lWo(!i.o fuuto<:Ialirdn.oi Fiu dr-;ollul 0..........-. l.o Vocm ponlru er.....lDn.tllul fiind Vocm pmtnr """Jlile lui. pont ...

p""""""

prcprio lui ,...tindrft.

lll . Sfi nl. i nUlnl",

_''''\l><.

ta"'. 'N .. poti 1_ dlOtirqlo _.sto luli El prn'ru CI ..-.J InvlJ;oI ci inlnnnil-'_ """"" 11b.mte. ~ el sun' ~ lucru, tum poti oii ... distinsi? "Poi ~ oii;;.,.,.; oii,.. in ..... <um '" dKwbt. p.!rtii minlii .,...... invll-'4 oii <"mi el ... m ~ luau? .. r...d ..... Spiritului SfIn' o apua inIN>.m,p" di~ ti are un .. wp.<>IIitiv. 'OiN<1io LUi.lib<no"' obioctivul Lul.o..",""""". '00. nu h """'~ ~ p" 0..""",,,,,, firi ti ..... pont ... <1 nu e Voia I.. i 0..",""""" oIifk f.,a tinr. 'Cind. ...,; invll' ci ..... Ilo e ..... dum ne,ei.alld. nu ...,; .... i putea voi oii fii fl,a de El. dup.! <um nld El nu ., ""re. voi" fie fl.1 ti ..... 'Wllil><>rta~; latl bucuria. ' l\ef\U.lli .111 ... fiii rtfu.! lui Oumno,"", Impl'oIlia LuL dci toanol prnt ... OI'.
1.,.. .,..,.1.

1. SI."llni Dumne""" de ...... tllie prn'''' ci Ol" o voi' EI. li .. v. d . pon'''' <1 .... oUl <k;'. '(:.,... lumini" inv.Jl <CI .,Ii lumini. 'Ood""'; inl<'Jo.og<-te tlluml .... ~.... ...,; inVii. pont ... d decida ta de-o le invll> e deci.ilo de-... la5<UIlI p" ProIeoorul ea", cu~ or .. I",ni... ,;. de _ ~-(1 p<>Ilfi preda. 'Nu I!O<5tIlimilfi 10 invllO~a II ponlru ci nu o:dsIl Uml'" 10 mintea .. _'Nu.,.ist.! ~ ... i... 10 !""da' .... lui ponlru d El lot! """", " ~. 'tn~u'i funcJIo ..

'C<-n:"

pftM<1><- EI
lui" Ua.
l.

i..,lrod<-pIirqtoo

.. pol k<Ji<, poruru ci ...... buturl.o

,.

Ond.m ~., _A taKleI ... U pure"'ali .... v.. l""'I ... d Imp.!.lli.o .01<, o 5.0-. IoU ce om """ oIi.pun: Voia lui Du ............. nu.", Uml

Indeplinim porlt.I a Voil lui Oum ...."", e oinJIiu p.>DI ...... gu ... butun. Cit pot fi ....-.-utr p" drpIin, fiind Jinguro funo:l<' dr<i eo<porWnI.I p<>I'" fi ulil.l p" deplin. 'Prin u"""~. <lnd .. ",a !iuw -.u.. nu moi .,.1011 .11.1 aprrimli- 'i toIuti. dorinlO unol o-pm.nl<' ii VI impINlca rWiu-. clei Voia lui Du ............. nu ili """',.. fi Im""N. fiind ,...pon.n!O ..,..; disponibilil.l~ IOta .... 'Spiritul Sfinl in\<,Jes<! cum 01 o prede .. da u ~u intelegi_ ....11 de ~ oi""'""'" de El" de"" li L-. d.' Dumne ....... ' Numai p.-.d.",o Lui III v. deodtul" voia 1. <H dumn"'.'--I d. unlnd-<o <u pute",. i li.. luL ,i ... bilind .. 100 1100 llle. 'Tu le imp.!n.l.~ _ cum "'Implrtt.

.ol'"

... ti 1001) " " _ , , sla"a .... /Ili 1" N. ' E nern.lrginill t a iubi", fi p.o<t". 'Nu.", g.Mti\" I'""IrU ci ~tindetft I'l e .... Umillot.l. " <uprind. _ lucruru. prrItru ci "'" neOl p" ""'1<,. 'C...w .... '"
luau" .... le-a IlaII 1"'"" din H. 'Tu qo:i V1li.o lui 0.. ............. I'""t ... ci ~ ai Ioot n-ut. ~ C .... torul lIu CftoOOlz.I numlll dupl __ ........... Lui, qti .. EL 'Etti 1"'"" din Co-I ea", .. ""'1.1 p""""a ti .... Q. de _ 10 iei. de .... imilll co I'J.
.. la te

p"""'""

).

,,-.u.

.ol,,,,,,,. """te f_ apel Spiritul SE.... penuu

~I

Dumnouu.llII. fiind..........m!O fireaocl. fiin~ lor. Voia T.tllul ti oro. Fiului U......... ~ prin '""'inden:a Lor. 'E>tIn""""" Lor e tttUluotul Unili~i Lor.lminduU, LaoIolt.l prin 0-1ln<Ie,..... Vru Lor Inge-rnlNiw. ~.II "",al;' inf.l"",ili de <JOI ~ in mUurc (II """-IvI<$ituI er.....1Ot. "f.tll ....bu;. oii ;; dea prirmi .... Fiului SI ... pentru d. ProprI.o lui ratrmita"'_ it ....1inOIi In af" . 'T... 01 drul loc KIe '" 0.. ............... oIinu. fun<... ti<' _ 1 O-Iind. r.lerniU .......... puninduj ijmite_"'" Spiritul Sfint 01 ... lrIwte<um oii .,f.ci. clei P"Ii ~"" W-O""" MUi nu""; de l.o Du",""""".

~~

(\eo,I;"'' ' '

dosi"'' ' '

'"

Iv. D.nol libtrlJO

4. Cind .. int.llrwtl; (\j cinev.. ~1qI<-ti ci c "ofnU Jnt.iW..,. 'cu'" il m ....0.,. pul. ....... ..-.dN pe tine. 'Cum ... m 1"'rto (\j rt. ....... pun. (\j tnr. 'O: ~ <Iropftrl m sOt>di """""" _ . 'Nu uillo ...... ~ ~ki in 01 .. m &bi __ ...... pinde. 'Do cii .. ori "" Inlllnnc eloi Fii d<--ai lui ~ ~ "" <LI " all.I ~ de mlntui .... 'Nu It ~.x l>mcni Ilrl'" ii d.ai ......,,1.., li flrl ... O primrttL 'CId lUnI vqni< aLlturi dor tint, intru omintUu /O. S. OtMctI""lprov"";'indlkrmtotpcof )f.Iqp..~ .C_ 10-'" pe tiM """Il". ' Altorv. nu e d< cIi"tot 'F~ "" c... tl pe ......, Jm'<'Um ti pu1el't.t li 5l<o'''' pe are crede cii ..... p;erdul. ~ ca .. ori <'fii <U ci~ oi un . 11 pri\oi'" 100 gioqti. 'Put.",... 5l<ovi ti ... nt in .1 """tru cl.unt .100 tolo.. 'Eul inot;o.d 01 100 ~ ... ocI numai in li..., """tru el nu Itie .. nd<! "' .. uite. ' Spiritul Sfint (., Invo!J cA. docl t. uiti numai 1. ,int, nu te poli glsI. """t'" di nu .... .~ti , -n. rl .. 011 rti ru un /,.t. InWji otrti pentru di predai ot ~h. 'EI "~O ...~ <U du~ tau ru Itucu,;,., in lut>C1ie d< pn>t.....",l pe ro ... U u ........<I. '"V. AInt"",nil" taU elib<..-.t potrivit <kcirioI taloo, fi tu - Lo ~ u el. ''SI nu ili ..ili nldotlatl .~ .......... 1.\1 dor el. <ld e .~rrdne.l1O f.1l d< tiM. "DIri I~.. elui lIu lo<uI peeon ilo ... ln !mpl'I'''' fiII m ._ ti '" pul tiu. ... lmpl,lli> .... ~ 6 si"1.1 d< "",,1 singur, Lo. tu - ar", etti Implrlfi,o _ ...... p<li de unul oingu . 'I'rIn umw .... pentN. In< fliplul obitivul P""S'~ ... p>i.u --..1110 ......1 1. &1 dirul """" .. e'" iti Udimir_a propriul obioctiv. "Eul nu p..u. d ... 1fIo nimX. "0.. tu p<li 0.1 o .......,.ti .. o m ~ dacJ qt dOpuf'" veti ce VIN tol loc.Il ...1 din tint. ' .........~ ~ pontru el ud.1l a-aI cu odrvlral _ "" '""""'" "'~IN pon'ru_. 'Ce _0.1 put ... '" .qiFO<bU "".i fkut a~ m ~ d< ot, clnd _ i Intilni, CIJ .Itcirr... ai <"rO",t d Itdne-vo. 'i lie<a", plntl/ntllnl .. ln c... intri pe d"1'lin te va invllO d nu e

"" li o""rine

d dl dor Lo EI .. to. .. li .p.orin. 'Fun<\i.I P""~ ti ... doi... " Il doi do Lo _ . 'Prorito ,.; \ndoo>plini ... lIi VII pmni ..... iti ~qti ot"; dor Lo EI. fi prin...u ili ...; aminti ti "" lJIt in EL 'Nu poi ........ pu_ 0.1 o I.od, penbu d _ _ " pu ........ 'Slo... c darul pt .... 11.1tii Dutnnneu. pentru el EI _ i .... " _ . 'Vezi 0t<NStI oIovl pMUlindeni, ... iti ~ ot f1tIi.

"""Iru

IV. Dan&l libertllii


. Din _ t ce Voitrlul Du~ col oi paro dopll ni,. daei nu qti "'print numai de'f" CI!'V.ln!:eomni d "" ud al ~ _ve~ Voia. 'Voia lui nu fiu"""'.zl. fiind de-. pururi nHChlm Wtoo ... 'CInd nu ttti ruprins dr paro, motivul pool<! li doar "plUl

buau'oe"

s.w

d nu .. rnd In El. 'O.tr EI" TOIul tn,,,. ","te, '1'...... Lui nl<! dooplin1. .. , tu 'I'Obuio: ... ftllnd ... In .... ~Iot lu] '" gu_..... pentru d ci< gu~ l<lIuL. 'Nu .. po!l oeuri dor lo.gile Lui, dqI poi oi nu It reopeqi. 'Dodr o l.od insi, fi numai dad " b<i .. ...; ""'Ii Iingu... nrputindoa. d Iti mw; '0IU1. z- Eu a'" .-eniI ar O lumin.I inIr-o lu ......... iti ~ lOtUl 'O f_ put fi oimplu d~u ... d<",-",' lOtUl 'Ea eol<!, d< - - . O II ..

"""tru

"l1:u''''

_.ou.

1. T" poi Inl1lnl do.>. CIJ" din _ f"-"Iltru ci ~"tl o ""rre din Oum",...,u. ea ....... tOIul. 1\1 ...",. i sl.v. l.ui ",n, pretullnd<1tl i nu poi A ""d ~. din elot. 'Eul te '"v_Il d ~ ta " doar In tine. 'SpIritul Slln' .. in ...!, rl tootl /O<o e in Dum ............ di In tine. 'Dumnr>cu nu v...... "'~ nimeni. 'Nu VI'6'" ...1.... nimeni din c.uza unti dizii JICti"'. indu,,;v tu- 'L>II do ce ti ... dat mijloootlo oi ,,&oI.od. 'Prin pu_ fi 010 .... l ui, too'" dWi1ot \alo JlCtiIt. d<ofa<<On\pWI. oImWu-vl pe tint ti pe trolrie tiu de ~ s'nd intrornnilll(lr P""~ II .~ ....... puW a FiimiL "O.dDiI< JlCtil<! nu au 1"'_. pen'ru d nu ount adrvlo~ '1ntrornni",..,. pe ...... pu 0.1 o p<o<Iud ... e .... i odrvl 11 c\eclt ele&. ru_ fi 010"0 l i ."""", dou lui Du~. 'La !.I ti tu. 'EI dl

r.=rt.

m. UoIiriI. ....... I\nutl prin kIat ~ sirw-t,jlli care. ihazl.o oi. 'Am opui ' " JUnl -""cu Iino. <hiar pinll.o apltullumiL "tatl d< ~ JUnl lumina lumii. 'DocI lUJlt '" tine in Jinurl ..... lumii, JinutllOlH disp.o .... 'Nu p>i mrnli- ilud.o Arw>'iUIii daci nu etri oirl&u', 'Scopul meu, atund, ".....- .."..]o doN birullu"""" 'Nu o.toc. dar lumina mea predo" Nipqte, fiind CftoI "" e. "Luminto nu .tocI intunericul d l tpulbo-rl. " Do<llulJ\ino ........... '" tine protutind .... ltu l tpulbtri CIJ mnr. "Lumin.o devine. nout.J,. i IoCIJI tiu nu poore 6 In ,"'unen.. dupl ",m nId ntu,"""",,1 nu iti plIt

."". IoCIJI oriund" ..... rgI. " Aminti",. mea minti", ... flo Celui 10 tnr, ). Ai 1001'" ntunftlc plnI ... WlplUi, complet Voitrlui Du",,,..e .. de dire ....... po.r1e Fiimll. 'Cind ... nf)plUit ........ Ii ..' In mod drsIivlt1it dor dt'" !tOi . 'Cum &lifei ...... pu_ re&Iizo In mod __ virtitl M .................. o foii put" limplu _ _ doN uni voia Foimli CIJ Voia Tatllui fiind eu "->rU CORfIienl d< Voi.o T.Wui "tati ...... pjon\-l p" CI<* .... wnI, 0.1 li.., d.o", iar ~u .. pe a l e o .. '" 1<-

eo... m ... trim"

,.

ceptalN"; _ "'.... u .. tuir8 "'P".......... el; i, in __ ....... eu ...1 mintuire. lumiL 'lu..-1robt.D<, 0.1 m.II dioJ-luo..d" tol m.II rapIn.&I. d 1.".... tt'edinp el iubIrM

...,.,....1umi.

.,..sar.

"impolibill. 'O.eI ..,..; .. a<""'PIi faptul el """ '" tW, ....p Iu......

,"

aui ~ <k<iDo . . .-1 ....i V-... " ........ i &hi oliLotuI n V.... lui, ....... cum Du"""'............ trimio 1.0 Iirw. le """ trimite ti '" LI a11ii. "; ..oi ........ ei C\I tin<. '" ii irn-.l!Mn J>KN fi uni ..... . Nu ~ d NmN ... _ de p.><e..,.;MiI <lt ai ti tu! 'Nu

" b ~ 1'" Ou""",,,,",, _ 'Voia ........... a Lu~ .., deci<" t.o ~ m.I

lOt.

v,..; "' !uma 101 ~ do vm 01 ti pri<rqti fi tul 'Clei de nu. nu ti vei primi. '!).d v"'" oi> ti prinwli de .. mint. Iftbu .. tol (> doi. ' V....,s.c..... nu vine de ...1 ............... 'T...t.uir ... arp; dllllb .... din in""""'. 'CWurl .... trebu" 01 /ioo "'" vrei, cki .1.1eI nu v _

I-o'"

<.'Oc>JI<'f' ' . 'Iti pol opune ce oi foci, do, !J'ebu;' iii <'001',,,,,.1 ..... l1nd ci ,tiu"," 5.1 fod, "Nu"'.' .lunci "o.~ s.I IN ........ u min"", t.o. " fI,I_.SlI oloogttr. nu vei putea 6 ci vei ft dit in del.""' .... vlndedrl~ i ..,..... U _plng<>"" d~ieI ......

in\dl'O pomi'" ,in<, '1.U d< "" vind:o_ ~ o irU!i;ltivl in'rq>rino.I ;"

vind""", rn>''''

ti .... f..,.. vind..,..",. Impooibill


5.

1"""''''

ViNI""",,,,. ,..n".,u wU ...... strllngeminilcl. 'E Un IIIC'" evident cind t~ pndetll 1.0 <'l' """""tIe vmd.o",. 'Vindec..... modul in <a~ or inlrin", """"r..... 'Sorp.o ..... ". nfr,i~ prin 'Nu 1""'''" ft W,1MJ, prin 'O.cizio unirii t...bu" 01 fie.-dUY<)d. pentru dai,,,,, mlnlH "'"""" im~r..I " ~. 'Min"'. 10 " mijlocul prin "" ... Iti -..uni propti;I mndl~. dd mlntn " . - ..... iom<ol de d<rint. 'E pulm!. prin c... ooepoori ...... ~ .... "m!lnd dufOft .... bucurir, in ~1oL ~ mH MI" POO" 1'" 1<>. dci ... " .... " ....... d< ta .... -nod nu .... ft _ Aii lui 0... ......_ ar A ~!. ' T.,.", lucrurile lUnI pooibile prin dtcitia _ r i ",,",uni,. dor . mr.o ~li nu '" poo'" ..... "Voto .. e '"' mN de ~MrL Il Du"""""" 1 .....,. nu ar ....,.., impotriva 01. ' 'Nu pot voi <"e nu ...,.,... 0.. .............. " Imi pot olm p"1eI"N oi o fo<: po to de "",""Ins. do. nu ..,. pot 01''''''' deciriri ..1< Uri oi ..,. eu ea ti 1.I.i oi 1n<.le. prin urm.",. Voi. lui Ou"'...,,,,ou 1n <"e '" pri,..,..

ooepoo"'"

...ru....

inh.,.

1. o.rJ ...... nu o, ft ........ nu .r ~ nid. T.Wul """tu. ' Ar inoernnI d iO Inwmnilo"'" po." ti nu iO libni. 'De II ltW nu ~ oi 'oei nimi<:. pentru cli _ de 10 line- nu <tii nimioc. ' fu .... ...." nimic 1l,I ToUl ti tu nu qli nimic fl ... ..un.,. pentnt eL nqin. dU'1i TMlI. te ...p po Iint. ""-u mn voi aci ..... ...runo.. ... ,;"." fi In omInlirN .. de ci'", ..un., sti aminlirN .. de dtrr tiM. 'In .... inti""" _loKip' oc.I ... sti .mlnli""" lui Du .............. 'i n _ _ 1.1 aminti", sti libtru ...... pontno ci Liberta"'a to _ In EI. 'Vlnu. .tund. ... lIliudJom ti s.I .. !.lud.. ", po li..... al ......, de EL 'A<-etta" dant! de '"""'''''fIinlli 1'" e.", 1 adurem ti po c.o ... il "0 lmp.lrt'll eu 1 Ion" '"""'1Ii1. lui, (.I.t(lr. le <ii. In egali mhurL _Ii ..te ~ _1 lui. "FUndu1 a.q>tobil Lui,. darul bo.,rUlii. ,,. ... ,, Voia lui pen'ru loii Fiii lui. ''Oh!rind libert.te . ...; fi lib.> . ,. Ubert.o'oo e ",n8urul da, !"'ca... 111"'1i of<,ri Fiilor lui Dumne>o...... fiind o acI .....ri"'. a! OU"' ei ti a!"'" EI. 'Llber'.t .... e '"""'1;', 1"""'" cJ iubi .... ""'..,.; pe c.... ,",uli ... i ;n",,,,,,ije.z.i n ~ li Iubeti. 'Do ........ <ind u"",,<qIi Ilol in"""";l"'; pe <ineva. indu,",v po lirw, nu il i~ fi nu 1"'11 ...... iden~fici cu 01. 'cind te in"'",nil<".d "" tiM. pOo<ri din .......... ___.... to to Ido-rolifico ... eu ",ino ti cu T.tll '1 .....1ificoJn to _ eu T.tII ti cu Fiul 'Nu 1""'''' 6 cu Unul.u, nu cu c.,w.,1t. 't).c.I /.oei pork d inl .. UnuL In!touioo oi f.oei po~ din CtWoI~ pontno ci EllUrw U_ "Sf.inu Tmm.eolmt.l,...lntd~U_ "O.c.I .. odtui din -..stI uniunr, pmrpi Slmto Ttrinw wpo,.1l. ''Trflouirs.llii in<Iua In Eo. cId u e 1tOIuJ. "D.ocI nu 1~ pmri Io<\olln Ea ~ nu ~ lndo-pIitqri fun(i.o ~. pont. Ei.. Slm" T.... mu II fel ... ,.lduvil.l "" 1tW. "Nido po~. Ei nu 1""'''' fi ;ntemnijat.l dOCl ~ ti I .. CIlr'IOUcI ___Irul

Iioa'..,

n,,,,,

6.

" Nim;" din ce d'"""" Ou",...= nu .. 1""''''... 1"""0 0f'I'n< Voil "1"''''' dup.l eum nlm;" in o.."'...= ... u
>OU"""'' ' '
<ti. """,t

V. VoI ....1",,,,,<\11.1. Fiimii


,
Poi ... '" a.I fii wporot <k id""tlfico"", 'a ti ... Iii in'..., SI .... do poce? 'Oioo<i<reo nu ~ o lOIull1'. <1 o idee deliront.l. '\)eU n!;i <rI <;li odnltul ll ... _1 .... ti nu i ~ pentru d pme.J delirul . 'Conoide<1nd _vlru! .,..... ce nu "'" ... oi~ .; iti 1"""'1' lIuriile "'... ~ """",~. 'Ajul~ o/torinduJt min""" unili<".'i in nu ........ lor. dupl cum Ii-<> .... ti.., pe a ....... n nu ........Iei ......

dlriziei 1.1e.

Sale. da, voii tole p""""a 1'" "'... " .... tiI'" ""... nu pot dedi' Joi ,,~ln ci ... ", 1o:; Solc. 'I).orli v""; Joi AI Ca mint. .. voi oju .... ttiind d IUnlml .KIomo. '0.><1 v""; 01 AI diferi~ voi at" lOpI.I ~ '" . ... ~. "'" pol nvli~ dar nu .....1 fii p<>Ii ....1<'&I oi -..111 <"e pmlau. 'Cum;ar p" .... Ilol fie .Itld <Iad l"'p.I'lillilui 0........,...... _ ...1 'Uben.o ... nu 1"""'" fi inv,ll.ul prin nidun fel ... ti ......, II. ""VIi..... """,vj<$il.l .IuM'" Fiilor lui Du""",_ nu 1""''' ~ ,""""noKUI.I prin domina",. unoI ci' ... .!UO 'fiii lui 0.. ................ , OVli "" ..... IL fi;n,;l eu toii \ 'oio T..... ui lor. ' Afo .. e oitI' 1e<tioe po "'........ wni' oi" prm..u.

"'inII'"

p" ..... 1 ...... nimi<:. dar minplt """'""" ~Ir !le ""o""""",, Intrun 101. cln>lpu~ del 'i lk cu mullpu_ pirliIor lui orp&r. . .. 'Nftiind Mpo.at.L Mlrw.a lui o..~ _lil.l Intr ... (.1 _ r j. 'A~ Minie. de ,...i,..-;"'; p<ntnt """ n<implritl.

'Siftsuri. ....

_r."

c i

'"

C-eto/.,B
zV.,..

cAl.J!TOlwllNAf'Oi
1imii.
deo.Iv~"'tul """1Of, ~irod inlnl

VI. """""'" !.i 0..,""""",


toiul ..., o~rl dl~ pen.ru .... '" minlile. waoa pearr ml-fl ...... d.,..., mir ~ ..., 'S,) .... Ii piofIdo>m d;" ~ dl-v. prin l'u:dL c-k numoi ilu:dile .. noei "'''' di<eqil a pot..-unde p" 00.0 pen.ru """. _1 ," in noi toi VO<'H lui Du.......,..... 'Nio;iod..ot..l oi nu ii .conl eului pu_ "'lmpild~aItfori,o. 'Nu ."' . . """"'- ckI dJ.ItooIa. drumul ~ce~ ......, . '1..aoI. ...... iluziile in unni ti tntO de 100'" inoorc.Irile ""'''' ...... .., 1"t'iN. 'E.. ......-g win1N .. Pft'Uu d Im drpiti. aLI . .... mI. ..,.ur. do IRina. penttu CI ..m", ~ aLI.

dupl_ ....... lui o..."""'HU. arui Voi< eoI<. 'Nu poli fi ocuri, do "" d.od y"'; "'1nf"sI ce""", i 00 ettl- 'Prin ~in .. CI ,.,.. '" otp.o u do. mu. .. KUtqb do \ 'ai.o lui Dwnnr~ ... ~ t 'otuN cu tirr. 'A vindea 1tv.I.,." I inl...p. 'Drr ~. le uni cu cel 00 ...... a Pft'Uu do P"""pe.e.o - " " ~o\ ir8Nmn.I oi !i <ecunofOi Tat..ll. 'Ooc.i dK.Iv.i~ 'a _ in El ti nunW in EI. (Um poli'" o (Uootti f~,~'" h ~I pe El? 'SI h ~ pe Ou""",~ in. .."""'''' .. ~ pe ti .... 'Nu e.lot..l ..po"~ In"" 0..""",_ fI .....' ia Lui. ,~ vei d ......... d< allI clnd inlt'loJI' CI nu o;'tI "po'.'" in,,,, voi.o II oi ,..... "'LuI 1 bl",. lui .. Du""", ........ te ,llfrlng.! .... 1"'. t. prin ..:apt.",...... d< do'~ t;"". " RNlltalfll me. " ' . ' ti oi' Lui. "Unindu-ti minte. cu. me ...II' ci et" ""'4tl"'" d~ I.p'ul ci Voi. lui Du"""' ....... ~ Un.o s!n$u,

"';mpl<iti

'iM.

YindK.InoN"""'.

'Pu_ "'" nu v.'ipsi nicIod.tI .. d.cI aJo.gi oi olmp.l~ O


, ... f"",. ti ... tot

"O It.,cii ti

dau de bunl ...... ti ni ~ pen'ru <.1 am ....... de

tu de mi ....

). Uni" '~' lui Dum ..._ " a PoN>trl nu IIUJlt "PO"~....... tru <1 Unl .. ~a Lui O tupri""" pe. "",,"'1. 'A'~ uni '" mine i ...... mnI """obili in tire put....,. lui petltJu do O impl"~m. '1~ .... doo. --..noofl_ pu"";; Lui in .;"". da. in ..ta sti ,." odn"lrul "Unindu ......... unim (U El 'SI.vl uniunii lui Dwnnr..... " a ofin,ilo. Lui Fri! >In Ei. \OIti )lav.,....tnr CI ..... t unip. 'Mitaroldo pe a~ le fa.. om> m.lrtu"- Voia Tot.II ..1pentru AuI lui " bo.><url.o de-a ... uni tu Vai.o lui pentn& noi.

".

V1, Ca"","'. lui Dumn .....


1.

Sun...",,.,.. ingem.ln.o.j. Fiimi~. "bel In~"", O" pentru

toti. 'N. h""'p"<I, dlJI<>N INpoi pornind imp~ ti '""unlndu ... fu~; pe mMu.j ce inoint1m lmpm.>nl. '1'i<ca~ ~ do putent pe carr il doNndim Mte ....1 I\1tu..,., o.Ii ~ p<tli Iopid. ti oi oIIbIdu_ " ...... 1pOIUfCI pu ........ ..:Itupnd... pe 10.. 'intimpina ....
lui Dwnnr_ .........pu; pe tg;, iAr El ". "" intimpina . . rum '" intImpin .... 'Nu ui .. Tmpirti.o lui Du.......uu pen'''' nimic din ('It

_'il'

. Cind .. u""fll '" mltw. le unqIi firi .... penuu cli ...............' '" ... in mine ti. de _ ...... m.l pot uni CU .1 ""'. 'Uni..... _ . """". a.d..o" modul ...... rftlun .. Lo ... in Iin<. ' A<J",vlrul d in noi doi
.....1 ~. de .... 'SIoocetu1 de-. trlnOCft'ode ....1 .... _ ""anu. de o.."",",HU. Lo, .... implrt~ ooo.stI ~'" ...... ,ru noi doi ti noi toti. 'Eu "'~..., ""'" 1..1 Du""", ..... tuturo< "","ilo. lui ...... tru c-l I m pnmit..., de ,. El ....... ru noi toti. ' Nimic nu poot~ ~rul voile """.... unite ...... tru el nimic nu O poo'" birui pe' 1..1Dum .......... , . V"'; ., cu~,; Vo;. lui Dum"" ..... in ce te pri""'i,~?'ln,,,,.bJ-ml P" mi ... , ca~ O<UnOK ...... tru tinr, J-I o ,-ei gisi. 'Nu il; voi r..r.... ni_ mi<; dupl CUm nid Dum ........ nu imi r<fuzj nimic. 'Cill,OiU """ .. !tI e, pur" simplu. da,,,,,, ln.opoi la Du""",_, Cont O.., ""..

z-

.". tu""" de oferit. Lu"""" nu poote opooI ru nimic " " _ " .....,. lui Dumne-.. fiI sfinlilo. Sloi Fii. da. ii poo"" /000 orb; p" fii fIi de Toti d..oCI <>pI8< privirilo! _p .. ei, ' Nu poli oi ....z.i lwnN, fi oi h cu""fll pe Durnnr_. "Nu ....1 unul < odn"l .... 'Am veni. oi iti opun ci nu ele li"" <IepInde.,.... odevi,. 'Doc.I., d~, _ ~ di"rut, 'Du""",= Ins.! nu I ..,;, dlotrug<:"" """Iillo< Sa"" din _ t <e Ie-. """" p " ' - . 'Voi. 1...1 ..... mon' Ui', nu do .ine, ci de Iluzia iii de ...... 'EI ..... min,uit "..,"T11 ti....,.

l.

n<>&<t,'. 'Drr ci,e ori .. Intiro""az.j frica '" """"' punct.l ClUtOriti
<.I,,,~, de vinl_ .... l ""..,. ~t s.I

lui pmb'u CI ...... '" rino. 1n l<N5I.I dJ.Im,;.,. m-al ales pe ....... de drum Ilo b:..t ...luI. "!>:u in<rn::o"'lii de amlndoi. c-k vei ~ oi ~ in dU'fqli dilfti .. oi vei 'lit..lci drumul. .. Drumul .... lui ...... l ........ dM ni<i iIII "'" nu _ . 'SpIritul Sfin.

poo ... "Simlind... . Infr'n, ti fu...,. d;" o;au.r..o acNOU, ...1 OI! .,."..;. d<d reopinI" deYint .l.<bunl"". 'Etti ;,,""'......bllla .,ltbu .......

vinl"

el cu noi" nu

...... ..... pt.lmp.lr.liei LuI. 'eri """'ti de Du""",_ nu 111 pot 8..1 bucuria d<di. in <ele vqn; nu ......'''' cli ar fi vldu";~ de oltcevl, ci Pft'Uu cli nimic .11<eVlt nu e demn de ei. 'Ce C<ft.u.l Du ..........., fi Fiii Lui e vetnlc. ia. bucuria lor.1I n ...... , fi numai In _ f.p'.
~

SolI! oUvim p" c.l p" C... I! ""'g.\ l u"", <).ci tu ..... nu .'" ""-

...

ton,,,

AKUIU ~ fiulu; rioipi"" oi in""I arr 11 .. ti Uo Fiul ..nul ..... ;"bi_. pI<at de ocatIi " oi a rioipio...,..,1 pe 1 ...... r1lil*'" de ..1Joa~. dei nu ...... in!da liplol de valoare '" n:tpfdiy. '1 ... i0oi ruine ... te intoord Lo IIUI ...... g1ndlndu_ CI n .,;,.~. 'Do~ cind ...,.;........ IIt..Il ha intimpina' ru bucurio. pen.ru ~I /luI ~ .,. cunoar... t..Ilul

_,a tRZu'

_1

'"

'"

Cgiktlwl' ClTORIA INAPOI


~.

'Nu;,; do<o nlmic .lfaoY.

S.

Lui _ r l. 'Tu Iii ~ mo'liilo. 0$0 <um i le ~ fi El pe .Io Lui. 'C~'liiJoo .... "'ni d..oruJ pe~ ~ I~ Sfir>r..i Tmm. ...... ' dn>pl ...,.....,.,in\oI pmtn.r ........... ". "EIo nu .. pIr-" ... cum nici tu nu ,,"iti poIr..... c~ d..or i~..,.rind mo.I .......... m !H ~1inJ LI li.... Du""",,,,,,. 'PbI ...... aNPiJoo lui ~ ~ 01 g.bNioc.I bucurii' In ... nu .sk moi? 'i ... e .....1........ docl nu ar.i ... lu; Du"""'<eU fi M crea ... ca.1o Lui? 'C ..... ~i'" ..10 IlO Iubac. "", ...m Iii lubo:Jll fllU TaUI pmtn.r d.rul ......p,i. 'Nu .. I.. hl, d.r CI'" 01 fie ~ic fi. de iKWa. nu ....isU oJ, d.r '""'" 01 fie ..sev~r... 'Cum poli. .'un<i. 01 oep!i .11=... u 01 d.; . 1.=... fi 01 ... ....,pti

Du"""' ..... Ifi ~ numoi Fiul p""'ru <t FIul lui e

""'u

'*

"i 1 .11ttVO 1i.,1 pute. dorl bucurie? "Nu .......1 fkul nki pe '1 ..... nld un<tio la. " Ai lu.' d,,"r di.cl. 01 /Ii ned<-m .. d< .ml>olo lucruri. "O.. nu ... poli fare -.... .. pm'ru c.i ~i ro<n<>O lui Dum ...U\> 'Ii pe "" pune F.I voJoo", e;o., v.loroo. "Nu poII,e Inc.irea tndQi.ol.l d~ voJoo", .... pen'ru ci v.loo ..... .. tU in f.ptul c.l Il impoln.lnte '" Du""",-. pe Dumnu.>u Insuti ti col Du""",,,,,, I""'ti ti subilqi< v.Jo,o_ p<nbU ~'UN. .. Fun<Iio .. _ oii opDf'Otri CIDI*W. lui Du ............. moJnd-o pe " . "'oi.o lui _ tinu Voi.o Lui,...InI tine. 'El nu ili m.w CI"Ni& pm'ru <t bucuria Lui ~ in H. 'Nu i poi &iti bo.o<uN dJ' ... <um Si-<> ~ I)umne...... "'&<uria Lui ....1 in ............... Lor EI t.; e>.tinde 1'............... LI Iinr CI 01 Ii-o poi ~tinde ti '" pe. II cum H ......... EL 'Nu inlrirsi _ lucru pmtru <t nu IIInlrirsi pe F.I. 'Ni ........ nu iti ....... nf<1rs< furw:po dacJ nu ..... ocn-pI.I. tll"IimenI nu q; pooi< oca-pu "'n<tio dacJ nu ttie "" e ti. 'Crutio e Voi.o lui Du"""' ..... Volo Lui , .... ..... , N ~D. "V.... ,. nu """ "",,1.1 ""1""" d... Lui ti. d< - . . . 'rebu ..... "",",'i CUm voIette EI. 7. Ex"""", voInl.! fIn'Oi, ...",' nu.", niciun ini<'t.f. 6ind O dietl< in le""",,; CI .... d~ I.pt.. nu ...... ""'" niml<. 'Clnd glnd<1' 1cl nu voiq,1 o.l vo.>iqri cu Dum ........... nu ~1;'''''010 lui Du m""..,.. ~ GIndi",. 'Nu polite li eon'rozis.l rri~ gindi ... >OUmne<eU nu Se <"m'r..;.,.. iuFiii Lu~c.",,,,n'a EL ~u ... pot"""truk!enld pe";" nici 1'" EI. 'Gindi... lor insi '" . U, de PU' tmid.. rd' .... pot chiu oi in..,......,"' ... mln .... Fiului I"i Dwnnr-. d..oc.I. .. """' .loc" oii o f.d. , A<ust.I hot.Irl", ii f_ fu"", .. necu"""",IJ Rulul do. nIcIod.otJ C.......... lui Nu. 'i. din . . - ... nu li ~_c...."""lul >.Iu. i p<W'''' fi """*'-'1.1 lui ....... PUl\lri. I. Nu e>c1oU docil o ~ pe ""'" ar Iftbui olt><> pul v'-"t.I: V..,.., oi """""" Voio T.t.Il,,; Meu in "" m.I priftt'Or ' F.I nu !H> "" aK"\Itok. 'Mi .. p"""" <t 1.... .....,t-o ti .... inv'~. deop<'t <r dcjo <Udu .... "Fun<Jio noo>oIrj ~ N lucrlm iml"""nl.

1. bu ... riot in Idtimb?

d<"",

pentru ci nu pulm1 ",,,,,,iona deloc ...-puap unul !W .1",1. 'In''''.ga pu ...... Fiului lui Du""""""" st.Iln noi top. ti nu n' ....... ul lIin5w". 'Ou..""._ nu Y," 01 Iim on&uri PftItru d El nu , ....... " fW lIinr;ur. 'lM.I!W OI! I... ~.. p<' Fiul Lui'" ;.." doi pu ............. aN CU F.I. 'C...apilo.- ..... ' ca noi dor sfin .... IIr noi..".,~ Fiii lui Dwnnr-.. COl F.I dor ofint. 'Prin C"!"Ni'" - . . . ne ~tindem iubi_ fi oporim Mtft.I bururiaS6n1ri Treimi. '"Tu nu in~ ""'" 1,,",,- p<'RIru <t tu. ""'" <"ti ..,.......,.. lui Du"""'_ .... te romid<ri ~ ' 'C",Und acost Iu<ru. nu poi inlritse nimic. 9. Eu ;mpolrUfeK ... Dumne ..... "'~. v.loni pe ~ ~-o 'olruu-... ...... f'll de ' i ..... ~.I Lui. nb<ut.l din f.ptul ci m.I "''''''"'' li h "''''''''. "Nu pul<"m fi d~.,IIi. 'C~. uni, Dum ........ nu poliI. fi d.. p.I.,i~ (O. Dum ..... RU i uniI <'-' Sine "'Ii Fi;!. 'Pol; .,.'" oi fii d.. p.I.,U de vi' la ,. Ii d~ Rinl' .. ?"QI~tori. pin;! ta Du ........' .... e do.o.r rNet.ep ..... <'j<ltJlii de-a ru...,.~" unde "t'; men:u ti OI! <"ti <k--<I pururi. ' E o <t111<>tW fl,1 dl ... nll spre Un obIoctlv neod>imbo'. 'Adevlrul p<W'''' R ...""""'. doa. prin uprrienJJ. 'Nu poli'" R deo<ris, Rid e>.plielt '"Te pot Iare """,tiftll dor oondiliilo ..sev.lruJu~ e.prn.no lin< !W Dumroueu. "lmp""",", ii .. tWace rondiliile. du ade\'lrul v ... iji I~ min .... 10 el oIngut. ,o. c.,. voit CJu.mnr..... pmlru 1i..... ~.1 Uu. 'FJ ;.." dat Voio O>mOri

.tribu".

'"eVI'"

d.,

PU"'' '

. 'Inill\O .... CiI. Lu~ e w>de Ip _ f I _ 'L 'Tu. >:el iubi, !W Dumne-.. <"ti intru lotul 'In,,"1.1 iDI.o !W LI """" .... o:libtrut.J ..,.. o/.int.l tulumt"""" OI! ..... , LI fel !W binecuvln"ll '"" Hne.

s.Ir. dI"fi """""., _

binKu'''''''.

"""tr,

VII. Tru pul c. ", Ijlo< de ""muniu..


1. A'ocul . ln' '''de.ou .... A.ic. '<:ind ili prin min'. oril form.l dor.~ ... ltiv.le"; cu Un din """""'" '" .SI. ~ in ... rp ...." ... 1'" a .. o dl ",,1 'rupulul. 'Nu trebuie oi .00 fizic ",,",tru 0<ft!>I'

''''1'.

',,'1

a<."HSU in ... rp<et.",. 'O """'1'11 pur ti .unplu prin <.T<din\> <t . 10 ...1Iii poate obtine..,... "" l; <k>rq'i. 'DacJ nu.i <re<Ie ....... lucru.

...,....,,-0 .....

- . . de.tac: .... _ r 'U'II'" -.lut cielo<. 'Cind te _Vl~"; '" un trup.... vei oIm~ In_una depri.... ~ 'Cind un copil de-aI lui Dumnrzru ~deopreel in ~ul_ .. ~ oin SUf li iii vede fuli! 1& /el !W ~ 'Din _ , ... nu .. poate &iti 1'" el <kdt In ..... ... rupt""", dor minlui ... 1. A"';n~ cJ. in .. '11"I)"e ....... Spiritului SI.... ~ trupul .... edeci, un mijIo< dor ...... ~ . ,!-jind ~ ,""", ""'&uri """u~ dinlft Fiii lui oepo ...1i. Spiritul SI.... in"" p'<"'.uI ""

o..un..e..... ...

c.p;to/wJ' cALATORIA INAPOI


... .,; /.i~ril in lumu.. a ... ~ El. 'EuI..,..rl prin tntp. 'Spiri.ul SI"', lIjo.tnse prin el a. '1Iii. 'Tu nu iti ~ ""Iii turn ij pe,,,,,,,, Spirt"" SI..... 1""" '" el nu <"OIoaidt!ri tntpuriledoarun mijlo< do I"'""""",re a .. injiIoo-li de....u.. a lor cu a ta ti a mo."A<INoI.I ~. tntpului .. YJ t.a ..... t~ tot.oI in ~ nIorii lul 'Do a. el. nu are nIdw\a. 3. o.... ,., .,.; trupul .... oi mei. i~ diuNior c;... 'O.d il I0Io..,oi doar .... r.I ofunIla min!il< _ cr <ftd el....." .... puri li oi ti Inveti "...m trup el .... ~ .... ~ in,,". pullOtea ",Inil ore. In Iinf. 't:>od ~ ' ... pul num.ol ti ........1in __ ""'" n~ il poli loIooi c_ 0.1 atad. 'fn ~ujbo ""Iri~ el devine o fnomoasllle <k ...,..,u nlu . ~. core.re voJo.re pin.l ... fi <omuniunr. 'Iati rom f.... Du .......""" <nI .... Ilmlta' d in ....lllmlu, "'. 'Spiri"" Slln, nu . . - 'rul"" o '1 ...... , d ind ci oIngut. _IIUIe oriclrul lu ...... e oerviciul pe .... '" 1 1 . f.... lul o..mn..eu in nu....1e funcpe; pe ....... I... dl EI. .. Com~rtkuu pu ........ pi, oorpoflril. 'AIKuI o pr<>n><>Wu.I. 'T",. pul e fru ........ u ~rI~ linittilN~ in""""""l foIoait<>o- .. ~ diu",IO<. in do foIooul ....... , .. d.l. 'i,. in tntpul allu;'" ~ .......... ,,*-1 pE .... re l-ai do, 'rupulul "'u. "I:I.od ' ... pul devine un "'ijIot pe ano 11 dai Spiritului SI.....' oi ti \ntmIuin~ n foIol.ul unirii F"Wnii. .... vft ...............llWc"dtd' drq>t cr ..... I penttu ....1t. 1I ti vft ................... adnlflt ' F ., ttr--I pqit,.,; ti vft ..!dtp gtetII. .......... el al f.ltu,..,dojo"...m foiooin,. lui",," "'.. , p.... azlori<ot ~Idf ....... ,' do Spirirul Sf.Itu.II nu vei.- j..aodt .. n el. "Atot ~ ..;unp: a. uri ti la atac ti a. pioedo,u pkii. 3. j l0III11. lOot.I "'"' do .. a yine doar dill proprio ta .......I<ltp ... 'Orice feI.x ploi""" e cu nrpulinl. 'Im. cind ;~ vni fnlde .... <n'I.. te flzlcl" pu_ ti.a.v. lu i ... pietd" in od\jl "'llactl.oll.l tu _ ..It. 'lAt1 .~~ dar ,frl>ult II te fi ltaca' ....1intii pe Iino. 'Do d rogul p~ """"'Iri, <.o"' ,frl>ulr III ... ati,,", li lui pe l~~ oi nu \1 .,..,.,1,.. 'Nu Illlso!ol .. mln;m.oll ..... in min"'..... ci dl1 de'l<g.o .... de CTedlnlO 1101 In micime I""poI ttu ... de. ta. 'Ca I"'M din 'nt. el ...,. oI!nt. 'C.o pol1e d in mine. '10 qti .... 'SI oomu . nici tu" I"'M din o..rnnueu ~ ","""""" oi .,...,gl dincolo do tmp.l'~I~... CtNtorul .... prin V".... lui pe".. ...... ~Ut.., PO'" din tiM. .. IlucurHe. _,und" el nu poi f.., nimic de la line. 'N .. $141 lot Iinf. 'eri de laCare~~ ... voit p u _ i sI.a ....... ~ poi W.lprui in mod dosI"'l'fII oIlrIu Lui V.... in cr .. privqoe. ~ o ~ '" inatjl o a ... 'EI nu ;... _ <Io ... rile do a. line. du tu crni el 1 1Noi .... _ 'Do drogul Numelui SMo. nu ........ rlm.lnl ........ ni. a.... Fiu . .al lui Dumnruu. penIn> Col N"",,* Lui e al II ... 7. lI;bIiupunt:' Cu ........ , (si .. ~"I) trup . . /kut". 'La d"'PI

fu...,..

'1"." ,"

vorbind. nu e un luau tu pulinloL de Y1ftr"o< "" 1"'", ... Implioo Irodu ........ unul <><din al realllljii in'.... ltuI. 'Dilm.. ordine _UtIjll ~ "" diferite ordine lle mir.......... nu aiotI decit in 01""'""""' 'Cinditu nu .. pooIe fa<. t ...p dood' prin con~. din ... ~ nu .... 1Wcl. 'Clnd1rH lno.I e~ pmtru ~ !JupuI poole & foIooit "WI ~ru1 foIo Iiraocano i .. poole da. ' A /oIooi tntpul in mod ndi..... p;.rdo d in _ _ lOa>pUI Spiritului SI"'tll a Jnfund ... .,.Jot obiectivul prov ....... Solo 1. Nu aiolJlueru mallrusbont I""'tru un - . . deci' Q 1""1". 11\1 pE .... re nu I""Ie r.I" In ....... 'Sim,..1 odccvlrii ii VI 1_ de "'. Im. ti .. dooprim.o tu oIgur..... "'. 'conIrun..",. tu Impos;biIiUlea de-a in ..11O e ",,1 ....1 dooprim.ont IUCf\I din lu ..... 'De fapt. loII <le "". n u llirn.l !na.. n",. 110 ....1 lnslti ~ un 1""'" deprirnonl. 'Progra ma Spiritului Sf~n, nu deprim.l nid<:od.1.\. fiind o program.! a bururlrl. 'Oe <li.. ori ~:d tu d...,rim."," tn"~I0"'. ,1 pietdu' d in wd". re adevl .. , ..1oI.>IKtIv al P"'3'AJDei. 9. In lumo .....,... nici mica, ,rupul nu e peta'pUllnl~. 'Rootul i .. wde frognoen .. ' in mul" fwo.ctii 00 111011< Irsituri .. u fiti iesi luri intte ~Ie.. ... ci puo tt.lpinil do ....... 'Indrumal de eu. chiu . 'Ind... m.o' ele Spiritul SI..... l nu r . ~ devine un ....,., prin ano portN mlnlii pe ~ al h:e<ot 0.1 O ..,..ri 4I.pril lti poole ct.pIfI diotDniunilt ,; pooIe ......... '" .prit. 'Tomplul oului devine -'el Imlpll.ll SpirItului SI..... ~ ....... """Iiu.... l.p do EI inIocuqtle """........ fap do eu. 'In ....... ---. trupul dUM devine un ..... pIu lndIina, lui Du_ V.". Lui JI,I in el diripnd loauI eate I ..

_It

a,.,,,,...,

u-...a

v.

.se.

,.It

V"mda ........ul .. tul foIooirii 1rU1"'1u1 exd ..... y penU\I eomu nioc:a ... 'Fi.-Iiind, _,""", Ymd.ocl inttegind. "n lucru la fel de 6r.oc 'T.,.", minte. e inlrHgL lor <ftdinl" <oi., 1"'''''''; e fWd., NU ....... lnte. e o In~ .. IragmonuU .. u b<>In.avl. 'M1n ..... rIU poo'" 6 I""f.ltu'1 n fidc. da r poiI'" 6 fbllil .. manikote ,,"W fizk daci f""""'", ' rul"'1 $1 .. au'od<1""'..a. 'Inri"""ndu .. In ofor l.. min"" ...... Inde. 'N" .. op",,1e ... trup. <-'6 ar blon to<mol "" u~ ... lael 'O minte care fali bloo:;o'" ,1' ingAduit oi fie vulner.biI.I. Ia .tIC, clei .... Inton mpolri"" .; tnor,i Il . Indeplmre.o 1>10. j'loo. ~",nd" e oirogurul mod de-a &O'....... ..;u. lor P ~ 'Ajutorul P YlrodKa .... """1 aptftiile fi"'fIl alo ...,.; minii "" luo:reazJ prin tnt", du nu Ilo InJp. "I:I.od tninoea . . el trupul e obitIYuI.;, ... d ...... oio... 1dul tum pE' a .... ' ... pul" bIodndu .......1irIdoomI din<clo <le el. YJ ind""" 1>001.1 prin ~ "'" orpulrii. 'hlapE,"llnJpului '" mii.... orpor.lI .... _ _ oi .... ...".-., boa.lI" pm'''' el nu c adnln,," 'Un mijIDc de ..,...~. _ l t i p;onIe u~lilalN dodo ~ hJIooit penttu .~ . 'FoIc.itN
10.

CgitoloJ 6 ClTORiA INAPOI

unui mijloc de romunicore ea mijlo< d~.tac ~ (1 evK:lenU ronfu,ie de


11.

"'"

A comunica rI>e.unnI uni; O .t..,a ...... m~ ""1'"''". 'Cum poli d le foci oimultan 1'" .rrW-.doul '" acela,i lucru, i lI.l nu ... de un singu' ""'1'. reri? ~I"'",a trupului """'''' uni/ieal.l 'Acesto .Iibereazl min"", de tentaia de-a wdea trupul in moi mul'" lumini i il <"<'<l u n in ...-g;me Singu .-..i l umini in are """,t. fi in1'*" cu adevlw. 'confund.",a unui instrument dida<ti< ru un obiediv dido<1ic e (1 """fu,,", fund.men"U. O! blo<:hocl in~leg<>"'" aminduro,a. nvit ...... trebuie d dud dinrolo d" trup. 1. res..bi li"", puterii min1ii in el. 'Lucrul O<ftto """,te fi ..... liLi. d"", dad min"'" ..." ind.1.o. .1", mm~ ~i nu " ol".az.I ""tind ...... 'A"" U ..... re e au .. lUt"",," boIilo" cki nwn.oi "xtind.",. " funcia mm

d"",

,antA polii pu~ dori?'"EHbe ..,.,. de iluzii OIA d"", in. nu le crede. 'Nu ""iol.l .tac. d .. tristl eomunk;o,., ""limi U. i deci putere neli mil.1t.1 ,i int""llime nelimitat.l_ ' Put" ..... intregimii" extindere . 'Nu ii opri gindi"'" in """ U lume. i iti ve; d.....ttide minie' 1. """'Iie n Dumne""".

'1111 . Trupul ca mijloc NU co ocop t. A'i'udinile f.t.l de 'rup SUn' ati.udini fa!.! d ~ .tac_ 'Defini1iile 1'" ea"" le dA .... , fiedirui luau ... nt puerile li ... tr;a"".>..1 ntotdeauna 1'" ",,101 1'" care erroe ci il .re luaul re5pectiv_ 'Cki " inc.opot,;l d gm.'Tali>;t,.., ru . d .... l .. t li echivaJ<,ad ce ,-..de cu funci a 1'" care i.., atribuie. 'Nu echivalc_z.llucrul ""'pectiv cu O! . .1,. 'Pft,.ru eu, trupul e cev. CI< ro" se poate .tac. 'E<I1i".11ndu-te ru trupul te inv.", col '0 q'i """" ru co'" ... 1""'" . ' aca_ 'Trupul deci nu ""te ou ..... propriei lui s1n.ltlti. 'Condi~. trupului sti d"", in felul in ea'" i interprete.i funcia. 'Funciile fa< I",te din fiinJl de v"","", ce de<:\lrg din.a. d .. ,.portul nu ~ unul de reciprocil.1te. "\r,tregul d.finqte I"''''a. dar 1""" nu de/inet'c in'regul. " A ru"",,~ in 1".... ins.! inoe.unnIi. ruTlOoote n tot.lil.1t. d.toritl dikrenlf'i fund o"""tale din.", ~"'.., fi """",ptie_ "In perceptie, intregul e alcoltuit din p.lri O! pot li fi ....... ,.,blate n diferite """tel.ii. "O .. cu""'1teTN nu se schimb.! niciod.t.I}i. d. aree oon>teLaia ei" 1"''' m. ....... t... "ld..,. rel.tiilor dinlte parte IIi ;n~ . '" i~,.,,,," d""r 1. nivelu1l""""l'liei. und"lIdUmb.o,ea "l""ibilJi. Altfel. nu exit.l nicio di"''''''!.!'''t''' I"rte i ntreg. 1. Tru pulexist.l ntr-o lume O! pare 0.1 rontin.! dou.I voci nc..lieT.te pentru f'OI"'"i' lui. 'In """aSlli """"td'lie perceput. .rupul e 00TUi de .. t col"bil 0.1 i t,.... tere k>ialit.lea de la UN La cea.l.altl. dind in",Ies ambelor Mliun; de s1n.ltat. i boal.l. 'Ca ntoldeauna.. eullace o ronfu.zi. fundamental.! ntre mijloc i orop. 'Con.idernd ""pul un scop.....1 nu .re O! intrel>uinta.., ",.1111.1 i d .. pentTll el ~" e un ""'1'. 'Precio ai observa. o "hi'",l diotioc!ivl a fiedirui ocop acceptat de .... ca orop .1 d u. 'Cond I.. i .ti ..... nI< IH""'i>{llcuI. ' latJ de .., eul e ......-oil d sarJ ,"""",t<nit de la un obiectiv 1. altuJ. ea Iu d """tinui 11.1 speri d i1i mai """,te oferi "".. 30 Credinta eului el trupul e un scop a f"", deo8OOi. de greu de depli~ pentru c..I est" oinonimi ru credina el .larul. un scop. 'Eul. inVesiit profund n boat... 'D.>cJ ~ti boI .... v, rum poli ot.iecta la fer.. m.o erroinl" eului c..I nu.,ti invulnerabil? ' E un oIplmt."flt .tllgitOI din punctul de al .., l u~ cki a5<"Ul>de .. arul eviden. ce 01.1 la

ii .

Il. Opusul t>u<."Uriei e dep"";". 'COnd invl.area 1~ p"""""" dep .... o;" In loc de bucurie i"",,.m~ d nu II o"",,'i 1'" buru"",,' ['ro/eoor du""",_ i nu li in""i lecii~. 'SI; ""ti un trup ol\ful dedt a mijloc de romunk;ore m...mn.I 0.1 ii limiteri mmte.o i 0.1 i~ foci , Iu. 'S.i~I.1"'" nu ". ~or. decit un """p unit. ' Adu .... b oropul mini~ trupul devi,.. in.reg pen.ru c..I oropul mintii e unul singu'. ' At.",1 nu poate fi dedt un scup asumat .1 trupului. cki - indq>endcn' de mmle - 1ru!",1 nu .re niciun orop. 14. Tu nu ~ri limil.1t d. trup i gndul nu se poate raoo ea""'. 'D.. mi nte. . . poate maniles .. prin trup dod. trece de ,,1 "nu il mt.,.. pret~a>..l ea limil.1 .... >o. cite on II vezi 1'" a ltul limitat la trup .... d" trup, i impui aera".1 limit.l tie. ' E$ti d iopu. ""re d o"""'Jlti. c.lnd scopul inv~t.lrii .. le., .rel>ui d fie acela de..;o oeil" d"limit.lri7 'c~ trupului c. mijloc de .t.., i credin ... d ...""I.. tul poa'" fi o OIa", d. bururie" un mdieiu cla, de ' lud""t ...b . ' A""I.1 ..,.. "",lat un obiecti v d idactic in rontradkie evidentl CJ. ocopul unificat .1 programel; un obiectiv ca", i I"'rturb.i cop.xila"'" d ....a;occq> .. oropul ca orop oi s.lu. ". Bururi.o~ ocopunioc.~ iaroropul uni/ieat li""doard. Dumnezeu. 'and.1 Ilu e uniliat. e.1 ~u_ 'Crede d poli 0.1 li penurbi ocopul, fi .i ne",", de minlui",. 'T....i rond.mna~ da, rond.mna",. nu tine d" Dum""uu. 'De """""- n u . adevlr.t.I. 'Dupl cum nu .unt nici l'I'Zu lt.tcle f'i '1"""''''. 'and iti f.. tele CII trup. il rond.mni pentru d te-.oi rondamnat 1'" tine. "D ... dael t,,"ti rondamnore.o nu este "",1.1 _ i trel>uie d nu fi" d. vre"", re "O f<><mli d" atac _ runci N nu """, >4.iM rezul ... ", t6. Nu i i~gklui sol ... f.ri din <ou"," ",.u1.. ",10< inchipuite.le nea d..-vlrului. 'Elibe..,az.l-i minte. de <ndinlO el. puoibil. 'In totala lui imposibilit ... ii st.I llinguro "I"',anJl de "libeTiU'e. 'D.. ce .Iti . pe-

" pa"'"

"",, ,,.i.

"".i

"""er<

'"

c.,rtol/J.

CL.ArolWI.INAroi

bau bolii. 'o.c.I ai ~ ~ lucru li ai li decide li' dda ..... ",a ,,",,,,,,Iu~ nu.1 p"te.1 <Io-pune _ _ mlrturie f..... 1n fa-.. eului.

numai ...........- .", fiinfj ..., fiin.l.

ti oul nu ... ~"'''', .tund eu' nu

..

VOCH . . . . . . .

T~ poei ~ pe buni d"'Jll.O~ cum 1""'''' /; ... , de insi-.u in.,d~wnt. 'T_ pnd~ ...... OI! p""'" de diooortiune

.re un lucru _~ dUr dKi. un luau firi .-li..",? '&iotI multe aempIr din care poei 01 ",zi cum lucrul pe core il dcntti diMorti. onuU OI! pnnpI. 'NUnmI nu .. J'OOiI' indoi de da>ki& eului do>d .-orb.o 01 inj&hebe . . . . . . - , ..... 'i nimeni nu .. poote indoi di.p". .' ....'ti. pana nu aWttioi nu ~ doci' .odevil"Ul. 'anei ,., Iepni de .... o 01 dil-plr.l. Spirirulul Sfint . lOt ~t de Iare pe cat fiti de dispu. 01 """'i. 'Nu poote fi mai "re firi 01 i in<.olcr libenotn opfIuniL pe ca ... Spiriru' Stint urmi ....,., oi O ..,...bile.",,- fi nu oi OsubmirleU. 9. SpiriruJ Stinl ,.ln"I' iii iti fo'-th ''''pul doar p<"I'I'ru jun. 8* la fratii tii, "" EI 01 Iti poot.l p..d. meoojul prin ,i"". ' ....... 11 v. ~ pe el fi. de """"' .. vindeca pe _ . 'Tot "". foIotj, In cooo<'Oid ..." cu 1""'J'rio1 fur.ctj.. dupl <Um o ~ Spiritul Sflnl. nu p<'" /; boInov. 'TOI te c /0I00;I, .ltIeI, este. 'Nu "'"" trupul'" fie o <JSlind1 unei minii Kindo",. 'Nu il lIN 01 fie ~ ~uJui In core 1\1 pm:rpi micimeo. 'Nu ilu.. oi iti ..o.cor doocirio. ....... taaI . 'Cind Iati in~ In ..... ma SpirituIW Sfin~ ea.. nu pe"'pe ni6un.1a< _pn v_11uorv, >"fti cli .......... c &Iara 61N1G1. tullUOf t""",rIlor. ~ .... rezultotul .-.nunt'rii LI IDo'" ba' tI m. de-.i lobi lrup"1 intt-un lIII>d nriubitoo-. "SinI..te.1 t1n<tputul porspectiwi ....vieii. -..b ~ IlinguruJui Profo_ ea ... fIioe OI! c ....11- ftind m;.,r V"""" p<"I'Itru V!.II.

<h",

'V_.

v.

_pr.

IX. Vlndtc.rea "


io act""ll"Ulu! "'.. tr.te~'

pcrt<P!i- <o.m..ti

..

"

2.

...

On_", .odevlrat.l. deti pune un numlr nrs/i"';' de 1n.<U>.\rt. 'T'u insi pol' 01 ~ clnd Invel 0.1 pul -..b lftMuJ Int"""'rIl valoarH nilul fi. oI1\I1UIbi1etti Mtft,j eopm... _ de a-i ovaIuo In_ blriIt. 'Clnd "'Iopi~ eul la boAlI. nu li cert SpioituLul Sflnt oi 111 vindece 1nlpW. cjd ... 01 """'"PII credina oulul ci Inlpul , .odevir~t.a linII vindedrll. 'Cft...~ In ldUmI>, 0.1 III: in~ ,.,up/ii QlO"Odj. trup"LuL _ .........1 pel"" .... J'OOiI' fi d _ t 1 . 'N ..... mai pe'<epCLo poolt /1 bolnavA. pmInl ci""""; pe'<q>I:io po.'" fi

pwuuJ 10 ""'IlO, ckI "le CiI'" rbpu ......1 10 ....... ' ( ul nu 1' 10 "" eolo

Am .put mal ""'nlo (1 Splrilul Stitll "le R1<pun>ul. ' El.

R."".

In"", ""

"*""'"

!It'''' .... "ItOliedorin.. ca hoauriltol fiecum nu sunt. 'Kt--

,.

Copitolwl8 C,(1.1ORIA. [NAPOI liu_ tuturor lucrurilo< ~ ,otaI ino/erui,l. clei inoiCROiviu",. Ioto_ li ~ condiia ""liti!ii lor. 'IOa .... "', totod.tl. rondi!;" rontienlizlirii "",Iitljii lor. 'Nu trebuie"" cauli ",.I,!.l' ''''. 'T~ v. cJU!.l ehi., c. " te "" ski cind ii in'runeli condijiile. 'Condiliile ei fac f"tIe int"K,.li din ce es\e . 'i numai """"'. oa..... dep;nd~ de hne. 'Restul vine de 10 siN. 'Trebuie"" f...:i .tiit d~ rulin pentru ci mic. t. ~ .tit de ru"'mieJ. incl, ili , . du,"" in''''KUI. '"Aa:rpIA. ",unei, mic. . . ""n. i I.u 1n'"'8ul sol fie .1 tiu J. IntregiIne. vindec.! prnt", c.i!ine de mint~. 'Toot~ fonnele de "t>ool.l. ehi .. p$n.I 10 """'ne..... nt e'p"-'Sii fi!i"",.1e fric;i d .... te hui 'Sun' tncrteliri de-a intiri ''''''lnul d~ fric.o t",!irii. ' [ un mod ialnic d ... 1""",ca sJ nu ' ... zi ";\duvind fOC\OIWile ..ro.rii de orice eficarit.te. ' .Odilu-q .... '" n pacr- .. t. o binecuvint.re prn'ru vi~ nu pentru motI~ cki od;~N vi .... din ..."'. dc ,re."", nu di" oomn. 'S.l donni """.mn.l s.I '" "" .. gi: s.i fii tnou 1....... mn.l sJ le uneti . 'Vi_ ..le- .unt ilu!i; de uni"!, pen'ru c~ ..-fIectj, "",iunile di""",iona",.1e .... lui desI"" '"" ..t. unireo. 'D.ir i Spiritul Sf.nt.re o intrebuinj.re pentru !iOmn i poato Iolosi visele in "-"'rul 'rezirii dacJ II loJi. 1. Felut in ca", le tre~1i .r.U oum oi foIos;t somnul. 'Cui i l--..i d.t? 'Sub ce profesor I... i pu<1 'o., ci", ori '" trezeti abltul nu [I_.i d.t Sp;ritului Sfnt. 'Ooor cnd le trezeti OU bururie I,.i folosit potrivit "-"'rului 5.lu. 'Chia, s.ilii .drog.. de """'''- d..,~ It fvIoseH lI"'$it n oropul bolii. Somnul nu" dmt O forml de moarte. dup.! cum fi """,rte. nu" decit O /orrnI de i""""'i'jenll. 'O inconb.nl<\ to4oll. ou "'-"J'Uti"l<\. 'T. poti odihni in pace numai pentru c.i ~ti le in "urnele meu. 'A"" ... nu e numoi nu .... 1< m<'U. eki ;d .... tific.re no.utrJ imp.ln.li'l. 'Nu ....1e Fiului lui Dum"'"",u C "nul.in~ur. ,i li .. poruncete s faci lucr~rile iubirii prntru ci imp.!rUfirn ",-"osU Unitale. 'Minlile noastre sunt ;"tregi pentru el sUnt "" . 'Daci e'; bolnav ci '" "" .. gi d. 1. mine. '!)a, nu te poli ""r.g<' nu_ mai de 10 mine. 'T~ poli retr.~e numai <le 1. tine ~ de 1. mine. S Ai inceput"" re.li=i. P"",,", c.l.i de-a Ioa. ru un run foarte PToctic. unul <a'" opu"".,.-act '" vrea s.I spuN:. 'Nu ~-;Ioi <l!'I"e 0.1 foci lucruri pe ca", nu le poli Ioa., i imposibil cJ a rute. 0.1 lac lucruri pee"", nu le poli lace. 'A.t. fiind dat _ dat ehi", tit~ .. lmente-. nimic nu le po;>te impioodiea s.i Joci ..act O! WC<'f Ji t",te ple-dc.u ,.."t, . "" s.I o l...:i. 'Nu l!i dau limit. clei Dumnezeu nu iti JKII'" niciu ..... de o minte,'Of ...... "t>oo11 'Ca"<l te limite.ti .ingur, nu 'Boo1. insli nu line de trup. ci de min"'. 'lOiI '" formele de boaU sunt semne ci mint ucind.U i nu acrept.I un scop unifica' . 9. Unifica",. ocopulu~ .tunei, e oingund mod n Cilre vindec.! Sp;ritul Sfnt. 'Cki e ,;ngu",1 "i .....ll. ""'" vindeca",. """.mnJ eeva. ~ st.obiUre. in!.~lui int,..un ';,tem d. gindi", hao!k tt modul d~ .1 vindea. 'SomN ta. doar _ a de-o intruni condiliile neao.a.re n!<lesulu~ din """"""t ce in!eleoul no-uJi lin< de Dumnezeu. 'Dar """",ire.... Ia n!<leo C ,,",-",,!iaU pentru .1 Lu~ cki n\elesul ,3" Ioa. pute dint ..... l Lui. 'Ins.in.ItOJ"'..... atunei, Iaer f"rt. din <in.ltalN Lu~ din moment ce face din Intregimea Lui. 'EI ~u O PO;>'" pierde. d .. lu 1"'/; 0.1 nu ocu"",!'. 'Ea rlmine ins.! Voia Lui n """ '" pri~~, iar Voia Lui trebuie s.I in.! in ved $i in t",te.

""tie

""".mn.l

OU""""

es'"

f..'!'

""rt<>

,~.

.. Vind"",,,, .,.,,, eliber."", d. Inc. '",zirii J ""bs'ilui",. ei OU decizia de-a t~ trezi. 'o.cizia d ... te t",.i ~ ",f1e<1.rea vOI1je d .... iu!>;. din moment ce t"".1 vind"",,,,,, implic.! nlocuirea fricii cu iubire. 'Sp;ri'ul SUnt n u poa'" 1_ di"i...,ii n,,,, diferite 8'od. de g ......... l.I. dci - d.d ar pred. ci () /onnil de "t>ooll ~ m.i gr.vl deeit aII. _ Of pr<'d. ci () ~ ......... li poa'" fi mai ",.li deci' .1 .... ' Fu...,ia Lui."" di>'ingi! doa' in,,,! I.ls " .oovlr.~ inloruind f.I",,1 OU ode>~rot,,1. .. Eul care ''''a 1ntotd " .... sJ sUobeaseJ m!nle" 1""".1 s "..,. f"'" de trup nlN> tncr""'" de-a "distrug<'. 'o. /opt ..... 1cred. d " p~,*"U:. 'Cki e ",,",vins cI min'.,. e perioulo;JosJ i c~ v;\duvi <le minI<' vindec.o. 'On & ";\duvi de min'" e cu """,,'int-\, din moment ce ar noemN 0.1 reduci 1. nimic ce. "",.t Dum""""". ~ul disp"-,,,,"'''''' slilbiei,,""., dei derune t",t ..torturile s " pr0voace. 'Eul v",. numai ce url,l<'. 'Pentru '-"" un lucru cit .. poat. d. , .\iorIal . 'C",:t.;ind in ru"''''' atarulu~ ",,1 v",. ato<. 7. Biblia ili PO"'~' 0.1 fii <k-s.!v;\C;l s.i vi"<loci ,oate 8"-1<'lile, s.I nu ~ ~OndeIi 1. trup e. 1. un lucru """"r. t ~i 0.1 j., nflpu~ti pe t",-

inse.mn.l.

'"

C. pitolul9
ACCEPTAR EA 151'''$IIUJ

J. Ampr..... ..... 'Utii


'- Am ... blini;oc do mullt-ori ci Spiritul SI,",,! nu iti "" CII'R' nldod~lJi niciun ~. 'OM. ~I iti <'l'ri oingur-nfidul _'ilJii;;, Spiritul SImt tr.buir ... III adlld .minte d ...... nu ., Voi.I lui Dumn.,.~, pentru ca nu e YOio ... 'N ...... 511 nino d~ U..'" ..,.. .. ti <6 d .. "",",zftood. 'DAc1 .... .oi ._0 _ocind.~ai ~d. voi., I'NnIuW pcntru ci ., """",nicur. ... E impotibilo.l """'unici In limbi ... Iine- 'Tu ti C_1oruJ "" ..... lOIi Jmunln prin <fU\W. penlT\l ci ..g, ti ""moi - . " Volo V...... .r1 ~t.I. 'O min.. ''''p.I,\i\l .... 1""''' mmunia, I'ft'IN ci ~ de I\><TU" dir..; .. ~ .......Ii. 'It; p;etdo ... Id c.oJ'l"-'t ... te.o ~ romurtira oimplu. rAci., mmwti.ao", ronfuLi nu ' ...... mnl nimic. 'Un _ ; nu """oe A romuni<at <!K,;, d.d .A! ...... 'Cit '"'"' rol s.I aib.l meo.ojtk ,.10, cind <'efi "" nu v..,;? ' D, ct timp le' 'eml de voi. ro. t~i ...... "..,.;, ,. Deti "",II ou tine ci Spiritul SI.... , nu iti r.l'l"'nd". or A mal i .... le"'pI. N "",1 "" f.,1 de ntreb.lri pui. 'Tu nu ""ti n .. ",." ce v<d. "Cki re tmli ci ...... p<I1N oi primqti lucrul dori~ ti dUo. d ,-.1 prinU. ' ,.Il <le cot 1-1 C'II!ri "" ... '" ilo '" profeoorului <'1' nu 1""'''' d. cu rUciun dUp. 'F.ptul ci nu vei ""IlO. inv1lo' ni.<.icind <10 LI el "" ..,.. _ _iti dJ, il".... oiS"'-~. '0.. nu ili "..; g-"i nino<Lot.l "~ .. r...", punind ..... 1.o..J.I....... """"li~ ci num.oi ilo .dev..... '~.II"IH" "nOa. "'su...."'............ r tNntui~ .. pmlru Col r _ . . "" _ d.........,m-J. 'S.p.o ~. nu dKil <.wdin.o Col eW dilnit.l. .. Nicio min .. CO<t.I "" p<'"' ~ Col ...... oi r ,...; PUlleml(".I _ 1 <ro du ...........nooci. 'De _ dM:.I o rnin~ ~ Col ....w oi ., dile<;t.I de <ro d _......... nu po.IftOKals.l doad.I /W Col mi o ... t.I Du"""' ...... Ilo el Volo lui Du ................ r <r\'~~. 'Primi n ..plioi pe ....... iA. ~ dft.a dou.. 1'" """1i a~cndrd llu.............. ~~ ..aifidi. 'fiK.~ d;"u'" dau .. da:Ltli """""'''' .... ar N I"'nic.I. pml'" <1 .ln.ol credt e" r lingu._ ;"r "",ni",1 ~ Col Du""",=11 rbtl~le. Thr ni""",i nu vre.o cu """,'Irat nici .bon do<\.. nici rip<l$lJ, d.d mulll II' (".UI;): pc .m.irod"" ... 1\>11 ... ... Soi <eli Spiritului Si~1 ..,(,,1 d" .daruri .fi OII<- ~'''J'Ii "" ..u"...... ~ Soi le primqtl? ' EI nU IfI poo" d. re nu V"". 'c_'i om Dlt.I""",u, Uniwn&I av;o ~ nu vrol. ceri <"V. ' " nu poo'e fi dat pmtru Col nu f.".. ..... t. "Nu ~ /oot rrHt nlnod ..... pmtru ci nu a _ niclod.tI

t. Frica de V"", lui Oo.unnrzru" UN din"" <rIr "",1 au,uI<P....,. din! f"uri" vrflOdlt.l de rnin'", u ...... nl. 'Eo nu OI fi pu'ut" ....... dld rninteo nu A /oot d<'jrt profund irod ..... fidroduj pooibil ... ... INrnI tocm.ol de OI! a'" r . ~.u ..""" nu poo'" mmlnlO" deelt il""lil<'. din momenl '" ",.11101... poote ..... Ii"" nUmli 0<1 ....... "" . 'IruutI fOplul ci V"" lui Du""",,,,,,. Coli" ... ~ ~ c1t;' 1"'............. W,"""",t"",,, """"","1",.;01 el te""; de ce eti. ' A,urKi nu <1< Voi. lui 0... .......""" "l<1mi. d d 1 . 2. Voia 1& nU' "" .... I"i ~ dll1 a<"<'!I' motiv. eul o impol1iv. ... 'C.. A frica de Oum ...""" .. de fApt fne.. <1< propria 1..... Ii .. te. 'E impwibil " 111""'11 """" '" ~Il intr.., ... ... de partid. ""'1 """PUI KfttU; curs .. oi IlO .jute oi i aminteti '" eti fi d.ocl Cftzl el eti.,....... ~IO<. trobu~s.I ",zul .. <1 nu ve; it..-110 ",,_I~ . '0.. _ ....1 pentru a ... exioU <UnUI ~ tocm.oi f.ptul d nu ",,~i

1"'''''

P"''''.

Ii-'

3.

.""

cel mai bun..,... _ e~ ' de ""J'O'rivitl in miniI<' cn:. ....... "'. C .......Irul. >JOI '" POO" oi i _ _ e <1 """""d, art.;""" ""... '" Iti n ....,., ~IO tu """" ' " nu ,...... '"E eviden~ .. unei. ti juded ....... de ... ~ 0f0i ..,..1 mron~ ' Ai alOnjat ...... t.I ...... Iie ciudat.l ...,1""'" 01111 fie Impoaibil s.i,.,..pi din ~a fi ... O Oli~'" at"""'flt "" ..... ,""JiU",," ... 'Ros... l ><0'5"'; OIJu .. e doo' .reia de ._i .mln" '" v ..... 'Nu ~.utl ... i~ impuni o voie ...i"'. 'el <1.1"' .... toate "for1urile poolbil~. in limi,~1<' 1'" ca .. 1 1<' impui. 01 III .... t.bl lc~o<I voi. n rontlenll. 4. ial intemnil" v<>io dincolo <1< contiml.l. und. ti rarnl ..... dor de unde n~ le pooote .ju'" 'Cind om spus ci funcia SpirituluI Sllnl r diJtinvr"N .........1<.lul,,' de f.1s in min ... ta. .m vru. 01 .pun d El .... pu_ ti pI'JW"Id" '" privi .... ",.i aKUns ti s.I recu...--I V"",
"""" <:1 ...

00cI .... aorqti "" ... e rN!ry_ ta. de ~ eti .Ilt de oi",. Col c """" rIftiIII.I""? '~~,.a ade>rlruJui ..... fricii _ 100"" artilldaUo in

ee-

oce>'"

'i

""Ia.

lui Dumnneu ...-010. "Faptul ci recunooo$l<' ..,....1 V.... i! pool<' t0nle<; ~~ f""'ftU line pentru ci El ~ in rnin~. 1& ti- de _ El e ..... Ii ..... 1&. 'I otund. dari felulln "" ... Ii 1"''"1'' min"'li od ..... .... Ii ..... ~ El ",.poM de f.pt oi i ominlqti OI! eii. 'Si"S" .. ...rol de fi"Ic.I in.at ~~ "" <mD Ii ...,; ~. 00... de .vut .... poli oi ai <Ied, '" ........ Spiritul Siin .

........ pentru In <rIr din u"""'" fieao ... trrbuir s.i ifi ."""~ Voi.> lui Ou"",""" pmt", c... In 0PIe din u"""" ,........ ,rm... olt or""" . . - pe oi insuti. 'Recu~,..... .ocr...t.l e ~ ei ...... lui " <ro du ................ ounl uni. 'In ~.o ........... "" .. i. mi . .;.u nid Incredul!. nIcI..ai1idl. 'in oigu.on.o re.olit.ltn. fr>a " totaIltpoit.l de in!da 'SI fVSi '" no. nu poo'" InfriaIot.Itor.

t_.

".

_t. '*'

Cqilol.' ~ ACCC/'TARtA ISI',(IRII

Du~_ c

'O..o~_lubi .... fU II v";<uodn"lrM. '" UU i ~ .,. .. r~. pentru ci ~ ...... doo. CIr ili .por;N. llL C1nd Il c..n Spiritului Slin, <rYoI cr ~ar.uw... El .... poole .... ~tru ~, ni,:",ic ~ Iii plOile <I:J ....... ata d . ~ ~ ..;mia; . .t<w;nl JIOf"'IJ din ... r o dorin!, ~ ptuI'U lIIJNCa; oi <al

'1''';''. nu poat.. A rNl.I 1l.1 "co..u. ..,

'Asto..u.uata.-c..

sin5"ro c.~.

,-

dincolo

""ine. cki """'"'....1 nu poo'" ~ decit in tinr. '5pu......i. ....


,-,"'It CI.

J;;,':

tc...... Ilo Jrlttt fi. ."I$W a _ir U fi< Du...........


<*i Cristoo Jr

'"'" av. nu e " ",~in". 'Ci " ~ ....., /onno unri """""'". 'Spiritul SImt nu e pr<'OCUl"" ~ lormI. fiind ~ nu"",; de n trlet. -Eul .... II pooIte ....... Spiritului SEini nimi<, <.Io DioI.I " IOWI ' .-,'" de romunko ... int", ci. 'O.r.. IN li P<>Ii CIOft MUI Spiritului SUn~ f"""lru ci ruglmintilc p" ""'" [ le ad~.<i ... nl _1<0. "ftIind d in min..,~ ro rore<Ii. ' SI n<'g<' ","ro Spiritul Sf,lnl VoiJ, 10 i Dumnr'<N1

1I . lUtp"n."I" "'pori,,"",

1.

,. poo", ,,,,,,",, nu o """,.,....,.. in Fiul Lui?

niciod"U. 'f.ptul <1 o..lIU"on1<U .... Iubi,., nu ...... Cft'U .... ci K<'O'p" ~. "Fopwk., ~biJ W 10 rqi. dqi r impooibil 011< odoImbI. 'O.rI ili occpori ochii tu miUillP. nu wi ~. pmIN d inaolcl ~It ..... dtrii. 'DKI nqp ............ nu" wi ""~Od e Irp:.o 1"",. iti .. fiinlO, 'Nu poi 01 odIUrbi J.pJ< p" a .. nu ....., fkut N, ia< irpIo fftlcirii MI """ ~ prnlrU m.., nu <k Iinr. 11. ()riQr n<'ft<"are de-a ""&' ..... IJ"rbui< 01 !;. W ............... It il'"fCoOnr !",",,,,id_ 'o prod ..... ~. 'V<>il\ll in . alil.llii. ~ un luml impooibiJ. J>Oi'lr ~ "...... _ lntt-un abiKtiv ""''''' ....... i,.". defi .... ,1 v,...;. 'Ci~ .. inol 10 ",~"Iwul ....,.Iri ded.zil dudOle. 11i dedicl min",. unui lucru nrdoril. 'C.I, <k ",.Ii poo" fi _OII <l<>dica",'"0.><.1 nu l ~ ...... nici nu 1001 <oN1. ' o..d nu r...t ~~ nim;'. '00 ... ehi., poi 01 t. dIicI nl mlculull 13. Dum .......... In dedlc.>"" Lui f.I d. tine....... <.TNI dedica, 1<>],,1,,1 " li .. d., ... i '" dedid. ' ... hleL nu al fi f"", ~, perlKt. 'Jt.,.1l!.IN e ,,,,,,1 ti .1101,,1 pmlru ci ett; _1. 'Nu ?OIi 1..,., 1",.lul pm'ru CI AI>_la ",.I1I.1,il e w~_",. i.or frica nu poolr fi mo"l. 'Ca, mod ci Irica e """'bill. nu I'ri <oN. 'Contr~inrI< "",1.1.l1ii fM: ",.llliltft loii !;. Ilr' ;"Jc .... III .....11"_ <OH nJrl<s. ". "'mintq<c-i. 0f0d..0 el Voia ",i Du"""' ...... """'bil.! doj.tt " el. U. .1 1'" N, niroU< nu .... mAi 6. 'lM..lllimplo...-.pto.... rNIi~ JIl,. ~ numoi . . " _L 'Nu poli 01 d~ ..... UIoIN. " lai CW"ICJtIi '" _ '1..., dAci di..""".,,*,; ..... Ii ....... vei fi ... pn.. ... ndinitl<- ~" p.ani<'" in finAL prntru CI in<wd ti lod din t;ne ""'" iI'N1. 'tind llimti _ 1u<Yuri. nu in<eta oi c... ~ odorvlruJ

I l. Tu nu 1\'(U~tl .......rm. 'l$Ip.I de mergi< p" f.cl....glnd _Irul. 'Ce.i .1"' .... de cineva are lin< 0.1 u.c.,,,,,, Imp<>aibUu~ ~dnd ci .tin'..... lui . esal.! CU reu" .. ? 'Cr.din"" <.1 ' ........Ic 011 .'Impooibilul Ai ferici t ront ...;c.. Moi principiul ..... p.;.. 'Dum.n. ..... nu o puIUl voi ... frricirN o.i depindJ de "" nu poli 01 .1

<."'"

TOIi"'; '" ou in<l'ml' v...oo..!1 ti """-ase.! ru~""N pent'" crre rev;o ..... u oonf",nl., ... un .I"....... t insu<no. adovJrOl cind "'''' VU<bo nu n umai de lumlri <Or'In"ete '" pot fi d.l .. "",,,,,,,,. ci II de rug.lmlnli tlrkI pe lini ...,.tui eu .... ' ",,,,,,re. din urmA. m.1 o ~ leo, ., puIN fi interpretat. inMred c. odovadl d _ ... ro nu .'"
~

"'Stl.

(li""

COOJI'!"'-"

dKII. "

""" 1 .... ,

inten)il _ . 'i "'I\Iti. ttd>u~ 01 ili amintqti .6......1iile ..... u_ lui _ Il<ute In rq>et.te . Induri el KOpuI pe c.> ... il urmAretle"'" de frid. 1. SI poeupu"""," "und. d lumll pe c.> ... 1-1 nri Spiri~ului SI.... t chior .,. vrei. do........i nI:I cir el. 'D.cJi ~ ~ lui ~" Of mAi li .,. '""". '1.01.1 ... .,. .... umile fornoo "".,'"'" <k vindeconr nu ... rulize<W nici cind ........ Jiu. _ do vindrc.are. 'Qnr..., POO" loii cr.arl yind<a .... /izid p""tou d .. """" .....~t.lmo .... "" .....w..; timp. d.od ..... vindra fizic. ~ 10 od_ tia",,"ului lui ... sin<!i .... " ""IN U ii ~ mult moi multi fricI decit 6pn'01o ~ fWcl. 1n --' cu.. <1 nu ~ <k f.pt <libna .... de 1001.01 friu. ci ndrpir1 ...... unui oimptom _ de.-l. 'lIU&MUn'" ..,.,""""' prin urma ..... nu " deloc" "="" cir vindrc.are. ). Biblia ...blini&>..l e~ toate ouglciunile iIi primeoc r~.""nsuL fi .... e ook>-~r'L 'tru~i I.",ul ci 1..... <'ftttt ....... Spiritului Slan, MIguri un r~.!","'" ,,1. fel de ';gurd ,~nsul d .. de U nu v. fi niciod.' 1 u" ul "'" '" '1"""'_1 fric.>. ' E posibil <,. rl.punsul Lui ti nu fie l uzit. 'Dor" Imposibil 01 ... piardl. 'Sun. mul", rl.punsuri pe e.", ;""1 primit <k;I. d inc~ nu le-.i a uzjt. 'Te a';gu. ci .le le

deb.o.-....

*"'

.....,...1.1.

'O.,

.. o.a v"'; u trii d

.......

,.

rupriun.ile W. iti primeoc r"I""""L nu le indoi _ l t . I de un Fiu cIo-aIlui Du~. 'Nu il ""... 1 0 - . L.I1i nu n incurco. dd t:7edin", .. U. <1 .. ~in", ta tinr. 'Oocl v... ti b CUIt<Itd pe o..nv..uu ti ti li CW"ICJtIi JUopunoul. rrNr in mine. .,.; eI .... i ~inllin tinr .... poote fi :<douncinot.l. 'Poli ti li nri Spiril\llul Slin, CII ......... fi u '" indoiqII <k rn.1rIr t.Iu? 'C_ in odrvlruJ C\I ..... tftor luI datori'" odrvlirului d in 01. 'TI! vei uni ... - ,'Irul d in 01 fi C\lvintele lui "..,. fi odrv.l ...... ' Cum ~ au .. 1'" 01.

u.

",

CgiIDl..J 9 ACCtPTAI!l:A. 15PJo/RlI

~ pUii.
~_ ~ cum

Il!. Corn'1 .... f!tl!Iu

m.I"'; lud p" mlno. 'Aocult.orN ~lsuJu.i r ~rul mod in a .. II poi.~ ......m ti ~ 1" ",le din u~_ ,. Meoojoul pl' ~I"' IH d.I fr._I.I .. de Iinr ~ 'Uii."...... rI?'C" li YIN !oi i opun.I? 'OociUo ca.., " iori in ~ lui ..... lrnnInIi ....,..,..1 pr aw D prin... Amin~1i d Spiritul SOnl

..... n el "d v...... Lul l~ ~ prin rL 'Ce p<>ole!ol ili opun.Iun


fr~ .101 ~

,,!. r.

.... tlio. citoo ..... do, aisU in minlN 1"; " lumin.I "",., ~. 'Lumi. ... ~ M POO" 'Wr~ Inl .... 1.0. d.. nd . . .~, "",inlrio< lui ti Udnd .. ... '" .un. ... le auli. "cuyu._ lui ..... , .bpuntul 1'" ( .... ".1 dl Spiritul SfInt. '''W ........ 1de ..", cn:;!in.o in.1 r.I t. ' - 0.1
6..

tllnt dodo

O<kv~"""?

'O.u 11--..1,,1 'Fr.!dt Il ..

"""le

uzi1 Nu .. poli rug.> nUI1I<I1 pontru line, dupol <\Im nu p<>Ii ~ nkI bu<uric: n .. ","II""'I'" ti ..... 'Rugiel ........ " ",.A""",,, .1I'I<lu<l<ril dirijati de Spiritul SII ... potrivit ~Ior lui Dumn...... , 'MA" ... ,,,,. vin< d. LI f.... ti ". 'Spiritul SUn. Soo rxtjnde din mini"" '" la lui ti iti IW. 'Nu p<>lloI.uri V~ """Iru 0.."''''''' .'11 numai in ti .... pmtru d nu ~ti ""gUf_ '1 .. rbpuMul lui. n"I>\II1 pomi'" ~ etri ro. 'Nu ".; cu~ n<n'<Ief\>O pe are " Im In t;ne dd .... " blinD. 'Nu ..... WII ~ in c.WuziJN Spiritului SE"" ti .... \oft ....... d",", pentru _ dJ nu in .Ilii. "E.o hftru;" ti /10, pentt\I Ir...... 1.1 .. jWwJd ..... pentru line. "'!W 6 cre,", Du ......._ " Voee numoi pn11n1 _1 ''Pojl.,....., d li .uzi .~I dM:lI nu 10 .~ ruru_ fi...". lui Downn.~1 uAuzi ~ 1.0 fr~'" loIu CII' ....,; N .aud ... <k .. _ . <Aci nu ....,; 0.1 fiu ~. 7. T. iubeoc d.1Ori1oi adf.vlruJui d in tirOI', dupl rum ~ Iu~ Downn.~. 'A~rilo talo .. 1"" .mlgi po do. pe nu mi 1"" 'mlp. 'eunooclnd CII' qti, nu miI"" ndoi <k li..... 'A IOd doo. SpI.l1ul Slln. din U..... c.", imi ~ prin linr. ~I ... ..,.; JoI mJ .uri, .uzi mi ("Iii in a", VO<bq'" V<K"N lui Dum ......... 1n e; III

,,,,,,,,,nde

'd.

,,"uzi

om ~ pn1'''' joud<all. pn11n1 c.i jude<:o.. ~ fi ..",. unul il wi fixa. ato il .,.; pUti. .0. o..do. pliU. oplI. CU c.ipl .... ,..; Iix.o un ~ oc.Lzut. d., wi ~ un dotri& ridicat. 'Voi fi uit.o. ino.I ci. pn'ui U-Omnl oco.-do .... Ioo~ ~I fund dKI ..mpo.1X-.u<u .-aIoo"' '0.0<01 pII~ ............. ru ~ do, .... 6 f"'T""PUI CiI piude ...., ti ... v. ~ ,.ponul do ..a""",,~ dinfn,. d. ti primi. 'Se v. A .. .tunci "" l'f'OI rldiat d.1Orill v.IMi d$IiguIuL ""Deoo1'rU P"'fU1 pn11n1 ",,,,, .. ~ ~. d in .~ .....IoriL ;no:-vi,abli oi nu ,..; aootd. v.loo ... 1U(rUlui primiI. 'Conoid..-Wu-l un 1...,,,, de mkl voloo",. nu il ,..; .pn!<'Io ti nu l ,..; dori. 11. Nu .. il, nldocI.1I <1"" <1 'u ,"bilcli v.I""",. luau lui prim;. ti ii ~xe,i P"'Iul prin "" dool. 'S.! ,,",zi ci o poo;bil 5.1 "'l"'li mult ",-",.ru ..... Iin in. ..mnl JoI "",1 <.1 te pol; " rgui <u Dum .... ,.",. ~~ lui D,"n..., .... Oun' n'OId ..... IUI d..." .. ti loIuI ~ ...'oInd. ,.,-;.r-q~. 'O.u. primi ...... o<repIa. ti nu. c.lpI". "E Imposibil t.I nu oi. d., e ~ibil!ol "U tin <.1 01. 'SI recunotIi c.i .i lnoumn1 0.1 fii dispus 0.1 dool ti .... mai fiind dispu. 0.1 doi poli oi 7<!CUoqIl CII' ai. te_ dai e. prin urorw-o. pr<1U1 po aro I pui 1"" "".~ ""'"'f'UI\dnd eun ,..quJui po aro n.ro n ochii lli. ,", - . . . '" ,indullui. nlfttpUr>-

ti nu poli fi 7<!CU"'*llo.- pn1'''' "" nu ronsi<Ieri ~ ,.. Ioo~ 'Voi.W\I

"""le

....,...,.l1.

in""

,m.,

mm.

u. Prin u"",ro, II poli ~SpirilUlui Sf.... doordind ....1ti II poli d. do.u u. . 11 7<!CUn<JfIi. '0.0<01 II 7<!CUJIOfIi n toti. &irod..,,,, 1< <le ... ull li ,..; ..... ti.,. ...ult ,..; primI. 'El nu iii .... rftuza nimir penlnl c.I nu 1"'; """""', nimlr fi. df ~ l'<'Ii lmpirU; IoIul1n /oIul ...-.. ti
101 "" poli 0.1 <rri

~ iniOnOitltu .... .,.". n""""'",

numai In loIul_ .. Ii ,..; primi r~""'L penlnl <.1 .~ ..... I Lui

ti 0.1 ~, 'Spu....; deci la fic!<".ro:

'bpunoulla '''''''' rugaciunile_ "fi .. ,. ,.nd~ dond .",,1 .I<pun . ul In '''Ii. 'Nu MeUh I",~...... ~Ici nu ,..,.; ... . i ru ade... 3. C""'. in (,.)li Ili pen'N c.i eu cred in linr. ti vei in ...ll' c.I credi ... ~ mH in li..... ju .. ifie.ot1. 'CrN.c in mi .... prin credinja ta In f'I. de d'.gul CII' 100--. d., Du"""' ..... 'E; ;~ vor ,Ispundt d.cl uwt'i JoI lor <rri nu""'; adevlrul. 'Nu lor.,.... bine<u ...int.iri fl,1 JoI ii bine<uvin..,... <Aci numai..., poli JoI n~ ci, ~~vinto. qti, \1rm1nd .....u alo, >Ci adevlrul du. tinr. 'Nu ~ 0.1 mergi dincolo de Iinr, ci ~ line. 'N... uzi dtrit RMpunoullui Downn. .... tn FUI SI~ti""''''''hpu''. . A nu <rt'<Ioo InoNmnI .., punr m.poorivl. .........,.. ' A Cft<Ior u-.mnI. ~ ..u. tr punr ~ -ati 1"""" ' ACf'<doo .... It>sr.omnIi. fi creduL ci. aoc<1PpI.> ti pteeia. 'Ce .... cm:i ..... prea...!.

' I'<>ot", ... ","" ........ ~. t. rJId F,ul lui Ou ..""", li frotlU ......

',.!.

1.

l'romP'itud ...... CU caro ~ ..... I la ~Ir aI"" ... tI nu el"""I df vi&ilmj.l pe a ........ Spiritul Slin'!oI ilintretii. ' Euri 10 ... n. eri""" prin """"" I"""lul df "-.." 1"" ""'" ~ roponlnlol. 'Ele in,""" _ JIJO" df toN, J'I'I1Iru ci .'" ..... ponttu ele. 'Pmtru Spiritul Sfint nU .'" niclun-.

l.

,.

e un luau blind, d"'J'I ti bun. '~nOimI pentru ...... ca", nu ;p <1, oeun.o ...... ~Io ti "" ..... rnI'O'<tO ... _ ~i'" tin ~ ...... ;",

r..-..ru ...... JoI 01''11 .....'"

,.

_P<' 8Jt"I'OIi.... i ... 10 "","""D"

c.pirolwl g ACCCpr... Ru,ISP,{IRII

<'' ' ' ....


..... 'I<pltiru nu "",1 """TOti d<cll iubil"N.. ~ nu P""" 6 oep;>.,t,lpcnltu c.I vint din iubi .... 'A inotra oi lli.....-ri un ,,,10 inournn.I. emit in poIibili...... , ...... !iei efeau.,k do Iinr. II .-u nu 1"""'" 6 <Iod, ~~ ..,Iui. 'C~ ~do o..~

....... lui e b un .1, N"'fI. 'EI ....


opunr .." "" f...:e.
~ .t.~
l.

nO.I dropto .... P""'IU cii ~ un Fiu ........ , lui Du ....... _ . ~u llu i nu .... dl'O'pUll! I>idod.u. indlitoronl ...

~_ 5,*lilo< oU In ~u",,"~, la ftI. 'Clond ;~ _ _.. un In ..., i spui ~ nu .... droptote. ......... cii .... ~ """"" aoopww pP 11",,''''''' fi. tUcl1IOibq_ din eu. ~ nu v VU """"" 'Ie. 'Do...rrino .... ., 11 opui ~I ~d~. 'Nu i-o opui ~ d.cJ VO<bette I~m.~ ..., ' fJ .... ~ dor ~ la un .h nI.-ft. ~.Id r

ea...

nu~.,...\1. OI. SpiritulSf"'t ianltolul pe>Iru ci Dwnnruu. <1"NI ..,..,L _l1li funci.o Lui.. c.Id O ..,,; ";10 pN ... ' Aca-ptI doo. funci.o vin-

'I'>Iu;1i

n!,,"!\". nu le ju<k",'" I,jlnd rJ CII! (""" ... , nu .... "iriU" Inl~1et. Cind ... oc ....... II. 8"",,1; In orice iei,. nu dai .....",1,.... SpIritului S/.lnl. ' Elpu." lIimpiu nu . . luat in ...ml fi. d""" ell .Ionl la ele. nu h 'u" pe El. 'D.>cl nu h .uri "" EL doi ollCl.ll ..", eului Il .... ottI w/ei "" """ de in",.... "" fr....Ie.1oo clirullV"1"H le ~ 'AN nu """re 6" W<11e. 'O.r. moi mull decit" oimpLI Ups.I dor ""'...,.. """Iru ti. 'E " ....,unof1' la ~ in tine iMuli. ... Cind un tr....... poort.l dftnmt ~ poi vin<IK.o doAr petn'pind sln.I ...... min..U din .... 'O.cI i per<q>i ~ fi .. KI<ep!I. .. """"'J'lI ....... Wi<. 'o.cI vm 01 .. !.ati ............ in ....."'" Spiritului Sfln~ . . -.. 01 t.d toed.>i luau CU ilie lui. 'O.cJ ..-.. nu devine linr;urul t,lu mod de-a It... toote~. nu ,..; I"' .... lntelqe ...m oe dooI.oc IOOte ~ ... 'Oo~ nu ~ ~ lucru ....11 opune do (10 pnd.1 fi In...p? '"f.olelt t,lu .... lOt .t'" dreptik" Iinr fi, de CA!d ci nu o~, .... tN "" mndomni. .. 110 nu k poi <OrI ..... ,in<. 'St f""1e"''''' 01 il ro_.i .... ltull 'Do. poi 01 11 ",ri CU o<I ...... lT.t d<i pooibil 01 te ... d ... ...tevi ,. ' Nu I .pur'l<l<roo ..... ili .miml>; fr.",Ie, d 11 O<npti 'joiI CUm r . 'C,*lilc lui nu vin din odcvJrul din eL fi numoi_l o<Ievlr li n:v["". 'C,*Ii'" lui nu poIlI<himbo ~lrul din .1 ti nu pol ..... nIcIun..n.:t _ p r. II<Icvlrul ui din ' A .... q>e 8,*,i in rt"""" fi ~ 10 .Ie .. " ... m a. fi reale r l<lIun.o CU le da 1"N~"k pentru li ..... 'Nu ,..; Idf" Url s.I pI.i~ pentru ...... nu pcntru ~I.I /1 ~t ci pen'ru ci urmezi c.lUo ...... "",II. ... ci ..

alon,iIo ~ilot ... in dO! ...1 f,.ldul 1.1", p-u. ve.i prin' .... ' Il... p<ntru c.i Spirirul Sllnt nu li 1""0"" tolll<. ' L... rul _ mtooit '" fie od .... J,.~ din """"""1 ao m ~1tt.I . "","unica ... in,,,, tu li Spiritul SImt. "Eul nu .... noim.I. la. SpIritul S/lM nu .""" d !Il in",IHg.I le "" pl'Q\lin din el. '0..00.- nu le

_1'''

an-

,u.. ti ""',. S_1I1o II! V<>t fi ...... "'.

dedrii in timp, dd _ ...., IUOIuI timpului. 'DwnnrZftl li... dot funci.o do-.. Cf'N In ~.,.. 'Nu t~" s.I O in,"ri. dor trebuie oi inVf"\i t.I od""'tli. 't.U II te .......l'k IOOt,I nvllltur . 'lau utili""" .... ca,.. O .,ribuie Spiritul Sflnl unn .ptitudini do ~.", nu ai """ ..... dor p" "",...i ,..... '011 ... Lull 'Tu nu in!<'!egi rom ... o foIotetti. "'EI .. v. ;nvlta cum'" '" ,..,.1 f1,,1 mnd.mn.a ... invltlnd cum t.I .....1 'otul 'Ari ea. "i .. unei. rond.""",,,o nu v. ' ''''0 reali ..", pcn'"'

t...,.

IV. ...... nul drlert.o ....1 Spirituh.i Sfi .. ,

<10.>.""

,u...

lOIi. 6tnd modul do-.. dosfo<r ~I ....... cIoor pen<ru .... ' A _lnoNmn.I ......, cu _ . 'Privqtr, .tunci, dlr><olo do ~ fi nu ili I.bo p< . ~" oe Ot'ot .. c i ft, rki '"'" CJ"Odo a <"OtIp.... p",eepia u.. v"'; 11.1. .. "" ...... KapU "" odovlTat nu"""; ce eotr Iroorl< Uu. 'hfa.pe te nu _ .... fi nu ,..; I"'IW ""~ ee ~ tu. pcn1ru ci il ...ori n mod f .... ' AminleflO1i ~ ci _ " 1 ..... im~1l ti ci imp.lrtltlrea Ei _ ""U"IW Ei. ~ Ai do jucat un rol In 1Sj>lti,.., dar pIonul fsMirii ... d<-p.Ifqt~. 'Nu n!<'1<-J!i cum" ,..,a S....... lile CU Yl'<kre... d<i .llkl nu ..... i f_. 'i., 6 doaro R.......IJ In pl ... 0.1 <rezi fie ci nu le f.oei, fi< c.l1e p!>lf Olrta '~rJ O CllIud ro ... t.I ill .'.'" eum. 'Vad nu urmezi .....,..", Ci Llud. K_lile nu ill .... ft """""."'. 'Plan ul nu e olilu din < .u,,,, i<le-ib- ..... limi .. te despnI "" .,'L 'Oin ........ ""'ti ........, <k limi"", provin too .. pqelile. ' A.. cI modul <1<--... def_ nu ,.4<100 ti,.,.. d
1. _

~ ......... pentru

<r<d"""

_pr-.

l.

~"" ' ine.


iIM

~ru

,.,,; r"!Id.
7.

C,*,ile'.aItluI Uu nu jindorLdupl ... mnici ............. tinde Iinr. ' Acord.! .... &"'fd..... hol fi ....... t.o<at .... Iinr. 'o.cI vm oi III ~ drumul ti 01 .... ~ piet"ti.. ""'" cIoor odevlnol .U.turi do d<i ~ Iml"""nI. 'SpiritulSfinl din Iinr iart.l .... "" lucru ..... din n " din '.olelt ..... "CtqeI.1e 1"; ...,,1 _ .. <>d.t,I ......

m.""

,.

f i _ a .ptiludmilo< .. le. 'RmiIe<pMW .ptitudinN o... alOC\il in .pti ........... do-o IInplrLlfi. El ~...., "" .. fku, tu in ce .,..,..t 0........,....... 'O.cJ vm "" Wlpluqti aoI.I prin U ..... 'Ii p<>l privi aptitudinilor ... odili ",lu~ ~k le ,..; joodlo a> cum .. judtd. ~. '1"""1.1 nocivi.. ~ lor OII In jIJdoco.. .ww. "TooL\ utiu ...... lor OII in

<Ii. . . .

O le<1iIo de implrt.li .......,.. ti !le d.I din ""u>J ci .. jIIri. 'SpIritul 'Ii 0<1"", cIoor amin .. do utm......

SI"',

C.ilo/wI' ACCaTARUlISP/Ril

~ "" """""'\1 c,wUU'l. 1i dai oram. """" pontru c.I ... imi doI'

jud<at.o Sp;ritului SUnt. o. Eul A~ ti el un ~ d< irru..., pentru col .;eri unul dql nu d< li profelorul ""..., trd>ui<'. ~r, pLmul oului nu~ ... niciun !imi ti nu ... Funckno. 'Urmlnd pt.no>l lu~ '" '-'; f.':"" m' ..... "I\W'IO' ,m_ po6it>iLl la ':-_nll lot rond_ intatdNun.J. PIon,,1 .... lui ~ ... '" r.orI o.Ii ,..,zi g..,....u. C\I <Ioril.l'" m.oi int.i~ "" o.Ii o t-:; CU ,~......1 opoi. 'Do. <lJm p<>tI ,..-"" ~ ... .ai Ilcul <&II! 'Vl<lndll_1 C\I dorit...., hoi """'...U ",.Iit.o'" ti ~~ I poi t~ cu ,~ . ... ici ...1 ~ nrv<)i. foi reeurgJ l.o .mis'.,... ino.ioW>d ci t~ .. "" .><eq>I1 m-.
li",,1de "'I"Wt P'-''''''' o .. m,l"",;. ' Mulli .u
nu_le ....... ""ind ci cuvinte'" "",le au ooim.i p""'ru ca vin do 1. Dum ....'<.'U Au 1. fel "" mul,~ noim.i """m 1'" <.It .u "vu! 'n'Odat.\. p<'ntru ci W>rWt< d~ id.,; "le""",

_ti;ol judtal..,dupol"""<Yilf'riu foI<Js.t do< mint.

j""""", ... 1""'1 .... in

,. len ...... p" r.",,, in"",i de 1. mi"" nu I,,~ .. frica po,'''!ru <k>sfooo ftk . 'i nici nu r;>ee ",.1 i",.luL ca Sol il distrugi m.i .poi . ' lerto",. prin Spiritul Sfint.tJ. Il'" ti .implu. in """''''''te.... 8.... ,..Iii de ,. bun ""'JlY~ ,inlrod.., os,M """,.1.1 in ochii ,.Ii. 'Nu Ibi '" i ,..,.,..1 prin mi" ... cn>dinl' <Oi ar ~ re.oLl. dci vei <Tede ""000,1 col ...t>uio 01 deoI.o fku. 1"""'" fi ietUt 'C.. nu .... tIf<'I nu <-xi<U, i.or - pon'''' Spin"'l Sfinl - ~ g..,.."tii ... n' ino~i.lc!nl<' ' AnbUnd .. 1 CONt.nl ti <tJr\o<cYftlI _1<' """"'lor, ~.",~ ti tn

"".i

..

fKUNlOC.lnd el nu ln",k-gl "'''' esl<'. 'Munca lui nu ~ I"ncj. 1. ti. d.d nu O<1'1i ...,., luc"" nu poti inv11> .,. ... e funcia 10. 1. Conl".;.. f"nco;1o< " i l d~ . ptcilic.i <1J lu~ nc't t"""'ie!..a il; fko dej.l desl"l do l.m;I;.,I. ' Eul <,,--.le ci ""'" func,lilo! 1; ap.rin. mi., dad nu .", ,<1..... "'''' f unt. ,~: m.i ", .. Ii d."lo ., simpl~ <'Onfu~i<. ' " ., rom!>i""ti< dt-t....,.,;o d. ~Jo.s.l "" gra nd;"zi .. ", li ronfu .... <o'" r..,. ..... ' oJ .tO! p< orice Ilrl .booIut nki"n moIlv. ' Eul """".1.>1.1..,.. ' Are "'act;i imp"-... ili!>ile, pon'tu ci nu.'" id..... ce .

_ .. priv"'ld., EI p.",l,I .... "'" nu ""_ 1O.,~. U.....~ ""'nci. a prN.I5pfri"'l SI.in! ~ irn.a .... cI irn.a .... ~ func .. luI ti ""'<'Om..a o~" POOM,It. 'l..ll a.m N opun dind.m .di"",,' c.I mir.orolorle .... nt /lff1li li ci. 1un6 cInd nu au 10<, .,.... nu ~ 10> "'SU ..... ~1;,.roItIe do.or indiciul ci <lIi d;.pu...a u,..,...li plonul "" m.lntu> ....1Sr"irul"i SI'n~

pom.'"

,tu'

"'n'

pin-oru bu<urit p .... MII .otiq>to. ck:i timl"'l ... lui ~ . wp<Um .... , din ~ ... 'AsIa~. Dou.o Vti..... ~a /oot fkul.l ponttu Iino dupol cum a fooI aeol.l c.,. DonrJii. 'A Dou.o Vti ... ~ doo, ........... ..,. .........tw. 'Prri ti 1<' ietni de ~ .......1 10. Go 1">"Iti! 6 de ...... 1'1 dil /..,1t<Zi.o, ~ ~ r=t."... L.ro 1.." ..;" d",,1 nu " pi<-nlu. fp<t~n", de-a 8bi ootisI><ic n ruJi""'? 'Il ti gur insi el nu ~ ~ niOQd.t.I .. tisl"",;" in lante.;., ~ d oIn,ur. t. 'p<tMlII roi.., .1'g1ndc'tli in privino ",.liI.lii. 'Dumnc .... nu f'O"t~ ....... dtepta'" d.d, daci e grqill dcd!;io ci reali,.,e. os'" d~ temut. 'i .., .,igu. d I).,m ........... rr dreptate. 'Buoul.l., 'lUnci. c.I . i grqi~ d .. nu"",1 pontru ci nu .i 1,lu' ci .... qti_ 'O.>c.I .1 fllti .. ~ nu .; Al""ul" dupol rum nici Du"' ....uu nu 1">""'. OI. Im~~lul I">"te ........ kr< nuMII in f.n .. ,;'_ 'Cind e'''li .... U .. bNt in f..,,,,rii, nu O ...,; &Joi. 'Simboluri .. I.....ziei lin de ru :Ii din acesIra ""'Sobi mullti!. 'Dortl nu ,""u~ in~in""_ 'CAd nu ou mol mult in,"", - . f.....-<ii .. in CII,... ... nt \nU"'. 'ro>..,r'" pal H.~ obi .. __ inlricrotI ........ do. nfmeni .... ~ c.I sun' ~.J ..... 'CopII; lor pal ~ ti. do<",,p""..,ri ..... n. - . . .., ri. ".., dnd m~ ....m ...... I..,trziilt d"'J'U. 'Re.lit.... ..... ~tut ""'" timp. " A Dou.o V<'fIire ..... ~Iiz.o .........IitI~~ nu rovmi .... 01 . 12. Uit.e I"',u", .... Ii....,. ~ .ici! ' Ea r-.;. .pori .... po P mie ti lu i Du .......""" ti Ne Mtisl..,. p<tI<d po roi. 'Numol ~I' ......... "indi. pon.", ci ~ """tI....'" orkvltului

ziIoIe" ...... rtWnMMe. 'N" Iti! ~ "" Judta.. "".poi. ti intim

Timpul din e.... trlirtl< ...1 ~ li .... Imen .. timp mp<Umu ... ti

pom""

ptnI"'., ,...,...,.,

V. Vlnd.cilOorul nnind.c.'
1.

orici"""

I'IIInul <k 10> ........1""lui. mult m.oi foIos;,

d~,

ref dum",,_

,....".. 8. nu.i"""", <11''' Ino.ompll. c;i. "" nuneri. '" poi "'t0~ ti

...".,....1.11 '1'...1 pulN n'..-bo. indife"",. rum .i moti"...."lo.

o.a

....,. 'c"" ~ in' reprins do vlnde:i,ptJ .-ind<-ai P ~"", do< _ do eu_ 'Sol privim orum moI ."",. vind.ltoruJ "",ind""", ' Prin ""Anii", tllncNrGI fi """ "" n u. primii. '0..:-1 'mdJtooul ...,...ind<-CII' " ir<>Jo&. ~ p'kU. 01 POO" pomi do L.ro ~ un ~ ., .... oei\,. fi ru ettI ar mi ..... '!>Klr psihoorr.pou~ v. pomi "'"' pr<>bobIl do< L.ro Lo foi de ;ncred;~U - ci a""",1 e !tii ol.lt

d'l im ....... ,ibol, ...... eului l pu .... ~l;" buni pon.", oi orrvi cILl"d. 'l-ml ~ ... ...".,. cI .pt>Iud",jJo ~ clUUlI .......lui ... ""'-bI. ~ jol",<1I' ti ci .~ lui CII rroIno<inoNolor rrtMtlUiril ~ d ... .,.,...., do< ~ 'Cinr iJi.1<gr "do~,,1 "",,1 do""",U.t<'I>uic ... lor 1.0 fel ""~ ~ nu ~ ..sevl o el nu III d.1

d""" n,

n"..,

.Sun,

"",,'ru d1 ti pon'''' po<im~ c\.I' CiI "" .re ""por1<Inj.l ...... '''' nicico", dintft' 01. 2. Amopu .. 1n ~I<' rinduri. ci ~~rul nu 1">"" fi ;mpol ..

..r.

tIN"""' _

ou

C!pilOlul ~ i\CC[PTi\JU:i\ ISPIRII


t.ili~ "'oliv pent", """, credin!<,1e lui nu . unt ",~Ir. 'Cum poate, atunci, . de.vllui .... 10, s) le fod re.lI'? 'Fi<'<are vindedt"" care cauti adev.lrul n fantuii trebu;' s.i fie nevindeco~ pentru ci nu ltie uode d caut" .dev.l .... I ,~ de __.... nu .... '.ispunsul 1. problem. vind.elrii. J. Conl'ienh ..",. <OI"'o",rilo, p ...";nll un . ingu' . van"j: """la d .... p~a cI nu 'unt re<>le ,i d ......,.. "" <Min nu are in",les. 'Vin d<'dtorul ,....,..ind"".' nu poa'" f..,. pen'ru d nu o;.-rede.~ ceva. 'Toli vind.dtorii nevind",.i u",.,..,d planul de iert.re .1 .... Iui n"..., forml ... u . 1, . 'D.ocl """ _Iog~ m.i mul' c.a sigu, se ron_ domn;! pe ci Inji,~ p<lou rond.mfU~ ti pI'I,m"v.>;.d "oo!ul;' in_ f,;ro,Jtoo..,. ' f'<oit.nd rond.mna",. asup" lui Oumne""" II lac ..t "",1 ,.lzbunito, ,i "" tem d" pedea"", Lui. 'Prin ...... nu au U"" ded' s.i ... id"",ifice '" eul fi. pe""'f'nd ce face rI, 0.1 se rond.""", din ""u'" ..,..Iei """fu,ii. 'E U$<)T de 1n!<'1.. e.l au exiSl" """,he impotriva """Iei idei. d . . . '" revolta impolrivo ei "....mn;! tDt . c<lein ... . Unele /onne m.i noi .1" pl~ului eului 'unt 1. /el de infructu""... ca 1"",,,,1e m.i _hi. clci f",ma nu ..., imporhnl.l, iar conlinutul nu HI.rnimNt. 'Intr-ufU d int", formele m.i noi. de pild~ un psi_ hote... peut I"'"",..t in"''P...,teze ,imbolurilr .... lui intr-un "",,,,,,r li ..t Ir I,,"""'asel apoi pen'ru. dovedi ...".ri,.t.. "",marului. 'Od.t,\ ce 1_. fku' re.l v.lnoe"'. opoi 0.1 i .pulb.>", el!elr dcprociiod im_ po.tan\iJ celui ce I-o vi .. t. ' Aee-sto Of fi un p"""'<l .... tJmJ.duito1 dac.l fi vSoi,orul.r fi identific.t c.t i",.l. "1)." d.cI vl'orul e echival., '" mln"'... pu......,. rort<1i v.l mintii prin Spiritul Sf'nt .-...g.tJ . MIa ~"contr.di<tie chi .. fi in termenii eului. u .... pe c.,.. o rem.,ci de obi",i chiar" "",fuz fiind. ~. DacJ pen'ru Co... ,."" ...,.. fricii ,...,00;" reJus.i Importanl" m;n_ li~ Nm si .. 'j~ng~ la in'Jri",. eul~il 'Ase ............. i~1<' evi_ dm'" ...11 d~ "" nimeni n~ reuit s.i e~pl;ce",,'" ntmplll In psihote,ap;e. 'Cki nu .., int.impLi nimN:. 'Nimic ",.1 nu i ... in,im_ pl.t vind<dtornlui nevind..,a~ i trcl>ui~ oii Inv<1e din"" p",,:U el insu~i. ' Eul lui va urm..lri mereu 0.1 obIini ",va din .it""Ii<. 'Prin unn."" vind<'CIto ....1 "","iod""'t nu tie Nm s) de. fi nu 1"'"'" ;mp.irt.lii. 'Nu 1"'"'" rort<1. ren'ru el nu lucrmzi corectiv. 'El crede ci e de da'"",, lui sl ii pn:dea pa<:ien'ului '" ~ ...".r, dqi ~l nsui nu

tie .

6.

C~ ar trebu~ atunci. o.l..., int.implr? 'cind Oumnezeu . spus: .SI fie lumin.l! , Jo<t luminii. '0.", poli S.lsi lumin.l ..... lizind .... tunerirul, rum {""" psinoterapeu'ul sau - "" ':>logul _ ad .... "'iod p"''''''la intunericului n tu.. fi dut.nd O lumini n<Wp.irtoli c.", sl il inl~'u,.., in 'imp ce .ublinie"; "",reu cit de dep,,,'e ~1 Vind ....

"""" nu ~ miSle"""si. 'Nimic nu se va ""himb.a dacI nu e nlele.s.i. cIci lumina "'It inlck>ge,... ' Un ,p.lel'os """""""t nu J'O"II. fi vindec.o' flrl m.gie. i nici<> . mint. Urii imronanll' nu .., 1"'"'" autoopreOo /,i magie. 1. At-Jdar, a mbele /onne in ca.., .borde.d ",,1 problema tK"bui< 0.1 Itjungi ntr-un impas: c.ar<><teri,tica .situ'li< imposibili la ca", eul duce venic. '1'0;>", i loIooi ",iva s.i ii Indici Incotro .. ind ..... ptli. d .. nu .., niciun rost docl nu l oju~ ..t ~i ochimb.> i direci.>. >Vin_ ded,,,,,,,1 nevindoc.t' nu p""'" face rentru el. de vre"",,,. nu" ]>OiI'" f..,. pentru sine. 'Singur. rontributie semnificativi pe c.'" li"" ]>OiI'" od""" vioded'orul ("...,.,. d .... un """mplu: e><empiui unuia. eilrui dire<tie. fost lIchimNU "",t," el i "",.. nu mai o;.-rede n niciun f.el de <Of"",,,,. 'turni .... din min'"" lui i va rbpunde iWl celui ""'" int",.b.i i ca", t...-buie 0.1 decidi. ru OUm .......... ci lumini "",IN< d Q vede. "i, prin .deverirea lui. vind<'CItorul f'ie ci ea e acolo. 'loII rom .. traduce. n finalpe""'Plia in cunool ..... 'F;ld,,,,,,,1 de miraco" i""'C<"I"" mai n'ii; lumi ..... " apoi iji traduce pe""'Plia in con.ing~'" I.<ml prin continua <oj . . tindere i prin ac""1"0"" .de .....'1"irii ci . 'Ef.ectc .. ci l "'guri cj co .,.te acolo 8. Un "',opeut nu vind<'CI.. ci liISoI ,,".101<11 '" .i!ro! loc. 'Pu.t~ 0.1 indi". in'uneri<:ul dar nu J'O"I'e odu"",, el nsui lumina.. <.\ci lumina nu Iu.. de el. 'D ... fiind prntn< el .0 t...-buie 0.1 fi" fi pent .... """""'tul lui. 'Spiritul Sfn' e .ingurul Terapeu!. ' Ellace vindeca",. d ..l in orice situatie in.,.", El e Cil~uz.o. 'Tu p<>ti d""r s) lloi ., Iii indcr.linea""l fU,,<\i . 'I\:u .re nevoie d~ 'ju'''' i..., indeplini. IIi v. 'pune e:><oct ce s) fa<:i si i .juli pe <ei pe CO~ ti-i trimi'e n d u'."" unui ajut"" ji le va vorbi prin ,ine d .d nu intri pe fir. 'Amin",*t.,.i d tu alegi dllu ... care oii .ju'" i e~ .1eS" ...a ~II nu va .juta. "Dar .min'~""'Ii. 'OI<:>datl, ci ak>gere. corect.\ va "juta. " Ai lncrOO"'" n EL eici .juto .... 1e fu,,<\io Lui. iar El line de Dumnezeu. "T",ziod alte minIi la Spiritul Sfn' prin El ~i nu prin _ . vei n!<,leg. d nu te . upui legilu, ..,..tei lumi. "'Da, !<>gile clmra '" .upui fun<1 i<'..... d . "_ C~ r b.Jn e ce {uncjione.u o .fi.. ""'Ii< n_i.u.. d ., inMlficien'l. " Num.i ce e bun poot. funcion . "Nimie .hcev. n~ fU,,<\ionc07.. 9. CUrSul ..,..t. li o("'~ O.itu.tie de !n"~l'''' di-'J i f"", te simpli. fumiz.indu - i totod.t~ li aLlu ... ea", iti spune ce 0.1 foei . ' DacI il/oei. vei .e<fea d fUn<1ioncaz.!. ' R.. ~IL>"'I~ lui sun' moi convingltoare d",I, cu,intel. lui. 'Ele '" vO, convinge d d.,~ .... t ruvinteklr. 'Urmand aliu .... rorec'''' ,-ei invll' ce. m.i .impl.llec_ tie dintre IOa",:

p""''''''''

pen'''''

ro..rte

' DI<pot..,.,Jrlr IM i; .,.;

"""""l''' fi .. "'" """""l''' '" ri inij;

Cqitolul9 "'CCEPT"'REA ISPIRII

VI. ... <""pt ..... f t.lui tiu '- Cum poli ~ d ..... ii to( m.i cont;""t de Spiritul Sfint din ti ..... doc! nu prin efectele Lui? ' Nu poi ~ I ,,,ri cu proprii'li ochi li nu poji.., ll.uri CU Propriile-Ii un:<:hi. 'Cum poj~ atunci.'" II per<'Cf'? 'Vaol i"'pi'i bucurie ti .llii ",o<jione~zl la ti .... CU bucur~. chiar dad tu i",uli nu simli bucu';". i"""amN ci exist.! in ,ine ceVa ce a", r'~l>te. s.I O produc. 'Dac >'SIe n line ti p"'le produce bucurie. ti dac.! "ezi c~ produre bucurie in a lli~ i""""mN ci e ceva ce diooci e li in tine 1nsul;, 2. i .. pa'" d Spiritu l Slint nu produce bucurie n tine cu """""" ""'IJ numai jX'ntru eJ tu ~u .t-&mcti bucurie in .1111 cu con...." .....,II, 'Re.cjiile lor la tine !lUnt modul in CiI'" evaluezi """"'-"""1' Lui, 'Cind nu eti """"""'..,.,~ nu wi .. .imi ""'''''' bucurie, ao <;1 ~u fi ,-el n>W""",1<> 01""'" 'Ce i Oeti unul frale li okri LuL dci ce dt EI nu "",te int""" ce d.i tu, 'Nu """tru c.I EI ~, limita ce d.l. ci doa, jX'ntru <;1 tu .i jimilOl ce plimeti. 'tledzia de-a primi es... decizi. de--a """"pt . J. ~ lralii t.ii fac """" din 'ine, v!-el'" ii accepli' 'Numai ci te pol "..-ll> re eti c.ki ce i"'-eji rezult.i din ce i.i i",ll.t pe ei. 'Ce in....,...; in .,; in""""; ;n ti...,. 'i, in""""nd ceva1n ci ..,.1 """. d ..... ine ",.1 pentru tine. 'Du""",,,,,,, nu.,,, dedt un singur Fiu, runoo<;lndu-l pclO\i "" unul . ingu,. "Numai Dum~ l .... u~i . mai mull dedt";' da, ei nu O unl mai pulin d""1 EI. 'V!-el oi cuTqli ce inoeamn.l ,.,ta7 '[Mei re i laci unui Ir.", mi laci mie ti d;oc.l faci lotul pen.ru ti"" pentru <ol foce-m pa"" din tine, 'ot ce facem ili 'palli"" i 1;". 'To:oji .,.; """1; d. Dumnez"" f;oc parte din tine ~i li irnpJrt~ ola"a cu line. "51.",. Lui li 'P"rline LuL dar .. te doopotriv.! i ta. "Nu poji, " unci. oi fii mai rulin oI.!vi' dedt n 4, Dumnez"" "mai mult dedl line d""r jX'ntru ci EI te-a "",at dar nu "''''' Sol te pri,,,..., nici mJ.c.r de aces' lucru. 'De ac<.":a. poti ""'. cum. crea' E~ i.,di"","",,,,, 10 "u "a modifica ."",t lucru . ' Nici lumi_ "" lui Dum""'....,. nici t. nu pJk-oc din c.uz.i ci nu ""ri, 'Deo.o""", Fii""" 'rebuie Sol c""'..., _t.! d....taLi. ;Ii amin'<fti """'Ii. de ci", <>Ii """' ..... ti O rorte """ Iiei . ' Fieca", pa"" pe ,,"re ti ... . min~ti .., adaug) 1. ,,,, ...-gim,,, ta jX'nIN n.-:.re pa"" r intreg. ' Inl"'l!imea e indivizibil. dar nu iti poi inv.il' ntregimea phU nu o vezi pes" tot. 'T. l"'Ii '-""""" doa, 00l cum Ifi runoa!', Dumnezeu fiul dci cunoa'e"'. e impJrt.lfitA ru Dum ....H'U. 'Cind te V<'i trezi;n El ~ ,..,i runoate magnitudi"". oeptnd pentru tine ""limitare. Lui. 'D.., in're timp, O V<'i judN. ao cum O iudoci 1"" f, ...lu; tlu i O ""i accepta .a rum o accepi pc a lui, , Nu CI; ind ''''.'' d .. poi d in""li cum ~ '" t",zetl. 'Foa""

"""....,.,....,\iIo.

simplu.. Sp;ri'ul Sf'nt I<>nvajl .. i tr~~ti pe allii, >vlznd cum.., t",,,..., ci V<'i m'lja re i"..,.mt>! trezire. i, fiindc.l .i "Ies s;I ii treZ<'1'i. n>Wnohnj. Io.,i felul cum .preciazl re le-.i dat te vor ndla .. k>o"", darului, 'Ei vor dev,,",i m."orii reali'~ii !ale, dupJ cum ali fos, < ",.i 'Ii "(li ",,"ori 1. ~ dmn""z.eia..,l, ~ar, <.ind Fiim"" .., v. uni i i v. Kt<.ta Unita'e., va fi cunoscut.! de < ",.iile ei. m.rtore 1. realitatea ei ca. Fiul 1. T.u, . Mirarokle nu .u niciun loc n ,~nicie. "",,'ru el s unt "'parat"". re. 'Dar, ct m.i ai neVQie de vind""."" mi'aroleie tol.> .unt singurele ""rturii 1. ",.lit.rea ta pe le poji """,noa,"', 'Nu poli s.lv'li un miraeol"""tru ,ine. pentru <;1 miraroleie "'nt un mod de-a dlrui acpt-o'" i de-a O pIimi. 'in timp. drui .... vine mai int" d~i d~ru ire. ~i primirea sun' simultane In ,'et1i<"ic. unde nu pol fi desJ><lrite 'Cnd .'ci "vll' e.i ... nt orel.i lucru, nevoi. de timp"" v. ,f!li. 7, V~nkia e un singur 'imp. a c.lrui singu'" dimcnsiu,", e ,Into( deauna ', 'A ... nu p""e s.I insemne "imic ","'tru tine piN nu iti .duci .minte d~ BTa!<., deomi"" ., lui Du""",,.,.. fi pin.! nu cu noI" n .l'liL Min'.a Lui deoehis.l . 'Ca FJ.. '" eti ,in'otde.una '; in Mintea Lui i CU o minte,," L.oi, 'In min"" t. d..mis.l sunl <re. Iii., tol(,. in d.shi'liti comunicare nlsrut.! din inlel"!\e,,, des,J>ri'l. 'o.d.i rul"" oA acco-p\i doa' un. dint", ele. nu.i mai "rea nimic din lume. s.l Ii ol~",. 'Ori", .It",, r fi loial lipsit de injeles. '1njelesul lui Dum ....H'U e inromplC1/l'J li .... , ia' tu eti inrompkt Iirl crealiile lale. 'AccepLl-ti fratele in lumea ....,.. t. ~i nu ao::<Ia nimic alt"""', dci 1n ~I V<'i gb e"'.;i" tale jX'ntru eli.,.. ""'.. cu ti ..... 'Nu vei cunoa~tHl ,'ti <OCra!or cu Dumnezeu piN nu in"-1i d /r....1e tiu e rocreator cu tine,

c.'"

ce''''

e.

Voia lui Du""",,,,,, ~ min'u''''' .~. 'SJ nu iti fi da. mijl""""., <1<>-. O glsi? 'DacI ~oiele s.l o.L p..,o, li-a f.lrut posibill ti u~rl oblinere. ,"-, 'Fr'lii U; sunt pretutindeni, 'Nu t!'<'buie o IIi cauli prea depa.rie mn'uire . ' Fiecr minut i fic<'e socundl ;Ii dau o ans.\ d te mJntuicti. 'Nu pirtde ..,.,.~ a....,.. nu r,;'tru c.l nu vo' "".. ""i. ci I""'tru d .mi... "", bucuriei e de pnoos. V(li. lui l)um"",,,,,, ~ d ai fericire des.idritli oeum. 'Se p"'te oa'" Sol nu fie li ,-oia t.1 "i "" P""'" s;I nu fie i f"lil", li? 1. Gnd~te-le tunci. <. in ."""U ,'oie ingem.lnat.i _ ti numai 1n """.SI. -. !IUIlt~~ uniii cu 1<>1ii. 'Pot ol """'e dc:oacotdori 1n orice . ltli privinl.l, d~, nu ,i In aceosta. ' Aici,. atunci. i .... dlaUl pace . 'i 1.

,'Oi.

'"

'"

C!rikllltl9 ACCl:PTAREA ISPIRII


IU s.l 11~uiq'i in ~ cind ;.; OCNOti hoti,.re. 'O., nu p<>Ii . ,il..Illui n ~ d..,il nu ~i Ispire.. p""'ru eil I'rli""""uu.. e.i're ~ , 'Motivul .. ", simplu ~i .Lit de eviden~ nc:;t.,.", t"-'CUt adcoeo w >'C<l."".. ' Eul .. _de e>iden~ din _ t a! "";,,tenlUl e trNtura """,[i..!i ~ ",.liUtii, "o., I~ nu il p<>Ii t""", '" ,"ede1N dec';. doci nu te u i~. J. o..cl SpUiIUI Sfn t Se uiU OU iut>; ", la 101 <e pert<"p<, e cit.., poote do: e vident el Se uU '" iut>;", La tine. ' Modul n care t.",.,. I..... :VI EI .. ba",.:VI 1'" "" C\>noo'" EI cl eti. aa ci '" "".h,,,, :VI in mod ><k,l,. t. 'i aceast.i evaluare t"",,-,< o.i tie n mint .... ta, p"" tru <.1 EI ..", 'Eul e i el in m in"" ta, pentru <1 I___ i O<'<'eptot oroIo, ' Modul in ""'" '" ev.I "".:VIel ino.i e .. act opu.u l ev.lulirii Spiri'ulu i S/;\n~ ren'''' c.l ",,1 nu te iu~ l. 'Nu ;i dl..,..o\O "" ~ti li nu .re nicio in<Ted"", n ce pe"",!"" rent", ci pe-rc<-p\iile lui ",n' aLit de ochimbJlOa"'. 'De """". ",1 c.""bil d ...... pi<'iune n ""' mai b,m ca. i d. cru,i""" n ",,1 mai 'ou , 'IaU nt",!!"l lu i di.pazon , 'Po <are nu l 1""'" de~ d n c ....... incertitudinii lui. '"i nu l poo'" int""", n;.;;nd.tJ ren'''' ci nu pooteJi si!!" , niciod.tJ. ., Ai n minte, prin unnare, dou.l ev~luliri de sine ""re .. ""'t c'P n "'p. i nu pol fi O<Ievirote .mind""a. 'Nu li d.i inci ... m. ct d. dil"'; ", sunt ...,.te ev~luliri, pentru el nu n[elog; <.it de ",blim e felul in te I"''''''pe SpirilUl Sfnt. "EI nu e am.Igi' de re fri pen' ru ci nu uit.! niciod. U re qti. ' Eul m.lgit de tot ce faci, mai ales <ind reO<ione'i f. SpirilUl s(n~ rentru c.\ i spor<"tt <onuzi<o in ....mene. """"""te, 'Do,~........1e in sta", o.i ",.t..ce mai ales <ind 1'NC\N:>n<zi", iut>;re, cki,.,..,. ev.lu.' Iipoi' de iubi", i ii "",,"azici judec.... ' Eul ili v. atac. moti...,1e de ind . t.! "" vin dar n dezarord cu /elul in e.", '" p<f<epe. 'Atund ,.~ t""" bfU>C d~ lao llUSpK;une La cruzime, fiindel i. inrenitudine~. "Fi"",~, nu are niciun rost s.I lao r100u l t~u . ~ ar pute. o.i insemne decit cI eti de aron:I cu I<>lulin c~re ,., ...... lueazli {,Il? S, DacI.1egi o.i te ,,,ri neiubit.,., nu ,-ei fi fericit 'T. o::>nd.mni i. de _a. pl'l'd. t. ronsld"'; irIod"""a!. 'Chi.r ...... Iui v".; s.I Li ceri o.i te ajute o.i sc.pi de ........ tia inade<vl,ii pe c.re el i""u.i. produo-<>i pe ""re ' rebuie o.i o """'lin.! ren' fU ,up1"' vielui 1 '1"<>Ii oore s.I sa p; de.val""",a lui foIooioo propriile lu i melode de-a rlstro intact ~ tabl"" I .. Nu p<>Ii s.I eva l""ri din in"'nor un , i.tem de convinge-.-; <1"""",1. 'T. impio<lk-l propriul lui d iapuoo , ""oii 00.., sJ tfi de el. s.I p ri''<!ti d int,-un unde e~ i"l o.inl .. te mintaLi li '" vr:zi amtfllS'.I. 'Doar prin .""', contr ... 1""'" demen!A s.I f\e ;Udecat.l dement.l , 'Cu grandoa",. lui Dum .... zeu In tine, li optat s.I fii mic i d ili ,.""",,",; mi<'i",.... 'in cadrul .i","",ului "'". diet.t """.>ll

VIII. GtmtSao .. WTSIlf grandiQri'O't

,,,,,m,

am""

op\iune, lamentarea. i"""it.bill, ' Acolo, micime . . . c """imtit. ca lu= d. lao , ine inleles:ti nu te intreb;; .Cine. """im~t-{)I" 'Intreba",a e ~p<itl d e inte"" in cadru! sistemului de goooire.1 ""l u~ rentru cl .' ""........ b ......nul ntreblrii int"-'gIl1 oisrem de gindire. 7. Am '1"" c.\ ....! nu "'''''''Ito ~ O ntrebo'" odovlrat.l. 'Li"... "'noat'e-rii de <><ia! 1<>1 "" sociaU ntotd e.una al IiI"-' dorintei ""'" ""","to, iar .... prodUCI! O Iipd lOIalI de "'"",",""" d"",,-roe cunoo''''''. este lOIali . 'Sol nu te indo;qti de mk:imea ta inoe.omn,. O$odar. s.I negi t""U i .. pIs'",zi intact intrcg...1 ois"'m d. gnd ire.l eului. 'Nu p<>Ii rI,t .. o 1"'''''' unui siotem de gndi"" pentru d poo'" li pu ..... b .,.-.nul nt~rii d "", la temeiia lui. 'i ..,.,..t. trebuie puo.i S\Ib semnul int~rii din .lara lu~ ren'ru cl n cadrul sistemului - Imclia lui ,.bnne in picioare. 'Spiritul Sfn t j\ldecl in de/. ",..". ",.Utllii .iotem ului de gooire.1 ""lui d""" ..... re "'''''''t'e el 'emeli. lui nu ;>d""I, .tI. ' De _ .. tut ce ia ""-$1,-., din"'-' nu are niciun in\<,I.,.. 'FJ j\ld.d crro in.l pe care O d,,\;i prin prisma p~J<i ..1e 'Doci vi"" de la Du"""'....... EI o cuc. O<I""., . t.l , "Dac.\ nu, o au>o.ot~ ca lipoill de nJeles. 5. De ci '" ori te indO<1ti do: v.I""",. ta. 'I"'ne:

es'"

"'''''''1''''''''

/\ee.""

"""1'"

c.'"

' Dumnnn. t","~i t i""""pItt f/l'A mrne.


'Amintete-ti ..,."t lucru <.100 ili '-orbqte eu~ li nu il vei .uzi. 'Ade-

vAruJ deop'" tine e aLi, de sublim, incit tot "". no<k<nn de Ou m"",..,
nu e d<'n1n de tine. ' Aleg<'. alUnci. <'-' vrei n ."",ti t"""'-""i" nu O<"<'-'pl> nimic din re n u l",i oferi lui Du"""""" '" dar wvenit Lui. "Altcev. nu vrei. 'Resti",~f .... r!. ta. ~ li Se "" d." FJ l~t"'8 n schimb c.\ l-ai .-estilUit ce li al"'rtine li re Il Iare ",mpl<-t.

,.,..1

.'aci

'pori'

.1,,,,,,.

''''pa;

""n<I

G,.rnd""re. line do: DoJmne"", i numai de EI. 'I'rin U""-''''. e. e in ti .... 'De cite ori devii ronti<>nt de e~ oridit de v.g. ab.indoneri au tomat eul pentru ci _ in prezen[.il grandorii lui Dumne""" _ Ii"... de inJe\es ..... Iu i <levi .... eit "" poo'" de ""i(\<>nll. "in .."..'" silU'li~ dei ~u le 1n1"1eg.., "'-'1 crroe el .dU:;m.IDul lui. d., lovitura, i ncearc.i o.i il; ofeTe daruri 0.1 te conving;! 0.1 ~ii 1 prooeqi." lui. 1ngimf.",. de si,.,. e oingurul lucru ... care il POO'" of"';, 'C,.ooOzlt . .... ""lui. aJtem.tiva lui la. grandooreo lui Dumnezeu. 'r. are o vei aleg<'l 2. Cf3nd~i""" e Intotdeou'" u n I"'rav.n menit s.l _""'oo de~l.

".

'"

0.1 O , ...... ~ VondioziLi\u e riYotliu_ P""'"' d preoupu ....,. 'Il O ~ ... do-.o In1tfU. w, ..... dr deoI-. ' Am opus rn.Ilnoin .. d .....1 p<ndulNz.lo in.... "">piriu... i ~. '!U ...... twpi<io ci. nu ..... i operi '" li ..... 'Si t~ 1.0 auzi ...... cind te hoUorJ.td ........... i loIe"'-Ei umilU1ll do si ... ti o.IW Q"~ .Im. .... - Atund 'ii ok<l il ...... ...,..I .. i n ."",..t~. ). Eul nu in!clov d ifo.m.o din.... gr<>ndo.o", li V.ndiozi ...... d 1'1" ,..,;k nicio difo!n..nll iml"'ts..rilo l.o mir~ ti propriiJo 1 I......tint. 01,4,,,,, deru. 'fi-un "P"sd ....1e "'""I'orn' d...., .,.....,1" .. 10'" 100 ~..". ex;'I<'n!<'i ..le. ~ar nu 1_ di .. i"'1l1ln,,,, ><'",0. d",,~
II< in~""

lin'"

nWtjdo. 'Si e f1<1 ..-mll'ft'lru d nu este MIU. 'E o ~ ... _ _ ~ _ ".... r. mOd ...... b.>uU por .,..,;!in.. d rnldmN .....1.1. 'n.I _ . . . <m:""", grond ~~ ~ ~po.il.l <k Inlcloo ti ~ "" ""1"'"

doi"...,,,,

in,,,,

"""In>

tipuri r".". dll.,iw <II' ''''''''''n ..",_ 'Profunda lui oenul~ <II' v.. l...... .abili!>" il r_ In"'~1 0.1 iu""'-" alti'" de<:.i. in h>m'Ienli .,...... I.. !. 'C1nd ,. timte .....run\.,. singur. lui deOzle e in,,,, I OIac. a<\Im ti ... r<111S" I'ft'.ru '..,. ..... i tirziu. ~ ii ~i prinoo,,1 grandi<>rit.llu.. .......,. imed"'. 'O.>dI nu. v .....,pu. _ E"I" imol:OlIut in ~"""j.I ~ lui 0.."""' ....... pont", <1 VondoorN Lui "'Iqoe ij~ "'- 'Chior " <IN mal vagl_h.n. 1.0 reoJil.lW. 1.1 IIi ...."51 ~ ....~ .... I din min... r<""'" voi .....""", .. ..,. ~ 01 in_t n oi. 'G._ _ ~ toO.oI f.l,.I i!uril .... penUU d ni<! ~risIibiI de a>n~"'. 'OM a>nw;"p.w <k rub ........ , . , ......... "" _.....,., d.od ..... ii pennil ... lui&l O .IaOO. 'Eul,"" doopunr _.ro.turilr oi !Ie"".cI ,o 0.1 iti ",,*"Iize~ ........po !mpolri... el.iber.lrii ..... 'Ii "" opune d qri ntbo.an .. '"" .rP'''''''''' ~.I"ondooru .... POO" ~ O p.o.... ",.1.\ di~ r;~din au ... mirim;; 111 c.re Cft"<k ... Gr~nd""",. ,~1m.I ~u. o kIooo <klironU pontru d nil. l.l<ut...,~1. 'Tu.i !.acu, gr.ondiozi ... ' .... " ..,ml <k ... f""'l.ru <.1. Q !orml de ....., dar gr.nd""", 1;~ de Dum""..,... Cu din Iubi ...... Lui. ~ Din g .. nd""",. ta poli door bineru.,..in ..... pon' ru <.1 g .. nd"" ...... .... bund .... ,. ... '1li".!C>.I>"inw",," o p.lSI",,1 n mln"'. r"""'ilnd-o de 11 .. 011 ti linolndu.'" in Min ... lui 0umnrHU. ' Amin'''fl''li ""' ..... col nu poli fi .1"""Jo-,-. d.i. In Mi1>1N lu; Du",,,,,,.eu. 'CJnd "iti o.ceoIlucru, t .... de~u; .. m .UIa. 6. Eul ~ doiIr <k dl qti <k diopus '" a roIefed. 'O.d qri di<puf 101 ili ~d "ondooru. nu poli detnid.l;dui fi. de _ ...... poti dori ....1. 'er.oncloo_ ta. rbpumullui Dwnr-o.zru Lo eu. pentru d . ado-v.lr.t.I. 'MidmN" ".oncIooIN .... poI.".,.ioIo, .. nu ..... putlnlJ " ' _ a. 'Miri ...... "grond;OZ;""'" pol" trollWt ... .1_"". din moment...." ....-.,."... ..nJndou.I fi....,~_ do 1.0 .... ~ ni,~. 'Fiind ni ....I..1!dUmWri~. prmtpUt tdUmbilOr

fi al ........ ,.....,' " .... tu lul-. ...I.\. 7. Adev.. rultl midmN tr _&oi ~pro<" pentru d "ondoo_1$I1O _ 1 . ' Adev.lru! nu poo~""';Io; .. r oOrvU", intotdNuno. 'Cind gr_1N ili .... ~ .; nlocuit .... CU _ .. flnrt de tinr. 'Poo .. "" <ndinl-' in lIIic:imo-: poo~ .... <"ftd~ in gnndiozi..... 'P...a.. en". drmcnt ptnt", d nu r aok>'.I,.1. 'er......... _ ta nu ..... amIg:i niI;i. od~ do. illldilor .. lor o .... f.ott intoIdNu .... 'Duziilor ount .mlgiri. 'Nu poti triumf.. dor rjIi ...1 1. 'i. in ....... ti <k a.oIt.nr. .. ui .. .IJii CiI - , o jut>;lor.i CU ti 1. E lIP 0.1 dWinp , , _ " ' . <k ".ndiozitlt<>. pen'ru d iubirii I !le rhpundr In fd, Io, mlJ'odriri, nu. ~1.indrio nu , . prodU<e mi."",*, ti. de ~ .. , . ,Wu.; de odev5 ....... mlrturii 1.0 ......1it .... t . ' Ad ...." ... 1nu e nici tJinui~ d.rc.,..,.,rul .idi, pe ..re il.re p<",ru ti"" ,U in bu<:uri. pc c.re o aduci m. rtorilor lui. '" li.1 ~r~t.i. 'Ei ili .,..1..1 g nd""",&. dor nu poI"eSI. mindri. pon'ru <oi m.ndria nu .!mplrt~lltl. 'Oumne...,.. v",. si ....,zi <e a ""'''

ocd.l"

ot>.onr,.

d~bururilLui .

pon''''

_l.I..

<.

9. I'oote ""'" gr...oo."" .. oi fW orogant.i cind Du""",...,.. lnsu.ti sti mlrturir pentru ..1 'i ... """te fi ",.1 dad. un lucru f.l .I ...... 1O!i1 'mote Iftl ...... bun din el? 'i. .lod nu ... nimic bun din el, Spiritul Sfinl nu D p<M" 1oIooi. 'Y nu POO" fi de El in

Voi.r lui Du"""'..... nu aiooj _ _ 'GI_iozi..... e o kIft deIi,.ont.i din auz.I d e r.,Io,wt.\ pentru;>-Ii inlocui " _ I N. 'Do.... ~ ~ Ou""",,,",, nu POO" fi 1nIonr,t. 'Oumnrzru ~ in>mplel /;\,j tine pentru ci Lui. """,1.1, jo, tu nu poti lipili din ..... ,o. ~ ab5nIuI do! nrinlocu,' in M>n". lui Dwnr-o.zru. 'Ninwni .1. tul nu "",te OCUp" locul pe ..'" ~ ai in N ~ cit a .... gol, locul

Ir....ro.m...

"ondoo_

<""'''''

l..Iu l'qIli< .toe.pt.I <100. 0.1 te intom. 'Ou ............... plin Vocea LuL ili 0<1""" aminte <k ...... ti Dumne...,..l""'fi i ~"" v.,.",.iilr Lo od'F"* in N. 'O.>"u ~u le "",'>tti plnJ nu te mrom 1.0 ele. 'Nu poti Inlocui Implrl'" ti nu t. poli inlocui pc ti"". '[)u"""'HU. C.", iti ro ..... voi"" ....... , nu .",. 0.1 fi<.f" I~ de """",a. n u c .~. 'V.Ioo",. ro "'e in Minte. 'ui Du",,,,,,...,,o. de ~&. nu e ~umo; in,,,. t. '$.1 te .... cq>!i rom ..... creat Du"'''''....... nu poo'" fi o .rog.nlo\. fiind nog.>"" .tOgO~l<"i. 'SI Iii ..n-pIi miri""'...... rog.on~ i""""",,,nd si rm:i c.l .....oJuarer pe co'" li .... f.oei tu ~ .....1odI!.-lr.t.i dreit c.... dumrv:<das-

,t.

11.

nici'"

, .

0.0 .. <t.<-.I odI!vlrul e indi..wbit ....... ""~ pe are Ii-<>!.oei tu ''''' buir 0.1 foc.... du ......-.a. 'Nu tu !i-ai oubilit , ....... ~ ..'" nu.re _ <k """" .... 'Nimic .... o ~ ni<i birui. 'Eo nu ...arI.OU. 'Ci pur,o oimplu tsIt. 1n1....t.1l pe Spiritul 5(..." arr ............. ta ~ i~ "" If"""", da ..... ~ _ <k .bpunsuI Lui, p<nlru d vinC' <It 1.0 OUmnu.... 'E un .l>pt.I.. a.oI .. t d01UriU ,u~ da. ~ atk--

"""t

s.......

s.. ....

, U i ',!",,,,,,I SI~ _ !<li ..o. 'A~ltI ~ nu tt. ind", de re .uzi, cki J:Jumro...... nu ''''''S'i'''' 'EI .",. '" inlucu;.,cl "":dlnl' ""lui in micime CU Propriul Lui IU.I"'''' tulit., la ",,,,Il c.o s.I nu '" "",1 ind"""'1 de el f4 '" " """"fIi d"'fll <oi MI .

C.pltolull 0

IDOLII 1101.11

1.

Nimioodiro alan t.a ...... poolOumplo'" f1IGI_de ~ p<nlru in ."'~ 1.0. 'Timpul'; vqniOo ....... ambde in onin ... It. ti ...._ in <IlIII\icI pON .... ~ timpul _ .. mjkx de ~ite. ~ 'Nu .. poi ' - d. crnI d ....... 1i w InIlmpU .aunl ct. faduri cIin.un la. .,.. . . . . '" inYl'jj cii IimpulflO>dusiv la <tisp"Ri!j ... ti CiI _in Iumo ... 'Ii POO" r.pllCNOII t~ ""'" Iirbi. ~ lui Dumnt...... In ind'Iipuimo 1.0" IIM .... poi ~ ... do. ' Au I0Il JIabili.. pmIru pn>OO<tio t.a ti ...... LI 6d de ~_ c.o
d nimic .... _

l-

.tmo de m.., <*:i f.od F"'''"' din El. 'In .oi...... do fJ. "" ~ POO" 0.1 ~? 'N>m;c n al.,.. lui .... ~ "' ... inlMnpk. dd - cu aa,>Iio Lui _. rOmi<: nu ~ OC-Iillt talo" """"'"" cum lod ti tu.. dM nu ~ llimic difml J'ftIIru d 1.,"..... !oM d~.uN. 'G. a/tao;;o ~ '" .. "'po=dcdl dcmtruL dMrum ,I Ro .... , ........... , dod '"
qb singura O'Hlit'dwnne~ ti EI ...... """" .......... ?'Min ... "' .... s/.orn. obbj ...... Iot .. Ii .. intlmpl.l. 'Do tine cWpInde fI.ca",.....,. p< CiI ......i la 6taJ.o, lucru 1'" "" ... l.....,.p,. p""'n; ci mlnlH to-...u ni rum U poon:epi. ). o..mn...... nu S. rl.<girodq.. in privirl",!.\ cId nu. '-;5'" de FL 'i <r ~ F.I pootc fi CU""""~ dd nu run(>OJb: nu""," pcnlru El. '1..... ONII""'Iru El. d.r Ii-' d put\:f'<. JoI """,l' J'O'I'IRl _ c.o 01 Iii "" El. ' !atJi de"". s/.in ... mlnllO' ta. """'" ""'" t.I <k'pIf<'ood lulti," lui Du""",,,,,,? ' 1 ,", reva si deJ'.i_1. .rund, vW '01 ' Nimic n~ .... poate 'jun!\,," tine din du. oi penttU <1. fiind In Du""", ....... "'priruj kInll. 'Crroeaeeollucu. fiiII ,"<!Id ......... d!<!&>p;nd do ri ... 'Cind 1~ 1Im~ .mmintatli ~ m1ntlL In'rooNte:..s.. r"'gindi' Durnneuu in privinta ...... r A<rept.I.I . tunci <Iod e1<1'N<k.lr~ t.I,. ,; refuz.! 0.1 tr r"'~ In privinta 1<>. "Ou""",,,",, nu <Iocide niciod.", In 10. dd ar <Iocide in Sa.

-~ nu. 0'fI01 nimic in oi.,. de _ ~

ti .... aisI.I nImIr In

<Id._",.

deci>;'"

<Id.__

v.

te

lW

CopilolwllD IDOUI BOUl

~~ scind.otJ, i ~~

doof.,-_ lor ci, timp min_


"" ai apl

din cu ............ P"""u do nu ~uotWieu , rondilillr. 'CinU.!i fi fieu' .... dOC"J .... "'? R"Imootte-<> bucumo, cJri prin 00NdU rocu ........... Iii .uI ........ ci u.,rn", ... nu vine doo la Ou ......._ ,.. de - . .... bO!oLl. 2. ~ a<asJ in Ou"""'-'" ..;,.ind la ...it do, n oi te , .... zqti 10 .....Ii.. te. ' iei di:ti. oii" fad?'Tu rocunotti. d in ptt>prif .~pr .......11. ci ,.,. "" ,",zi in vioe iei doo bun in timp CI' dormi. 'Do" in dlpo in ca", le t"'Ufti . ..,.Ii""i d u" <1" p.lru'5.I ... intimple In VII nu ... in'~mpl.' deloc. 'Nu li .. 1""'" ciud.~ dei - <1. oi dormit _ ...... legile lumII 10 OI'" 'e ''''utli.u fOOII $titbi ... 'Nu . p<>Iib;l"",.., oi fi
~Jin&u,j

Il"'" C1"eolW\ opurw ci i~ iutqti C1"eolillr "" pr Iinr nouli- "",,"u do f", ~ din 1>nC'. ... "" .... erw' . opdo in pHff<U .,. fiind <><n>Oi. doo "'zile Iul Ou~ prin 1 _ So. 'o.-n pon.. minlii

'1"..... min ... ..." do I.i Dtr"'.......... I, .1Ijr1 M~. ~

impooibil oii ,11

2.

"""onll.

tiei 'Ofm.1SpIritului SI..... door bunJvooin!o' de+i aminti. dd E11j


~"",.

pa. ~pI.I. fricii. >L. docizio - . . SI.! bucurio.li po<N.li ""'.........


;1 ...
dr~lrUlidr-';"~-np

K<nun1aJ'lOl II d _ "'"~t.\~i aci""" noi m.oi mult doc:I. sin>-

_a.., .... ("U~_ luau ....

"""",j

, ....... , d""" din',un v'- nlr-ollut Uri 01 le '''':oqIi <II ..:Ievl... l ). T.... i obooi ""'.., N ...,.....,;I;"ri ""le nlmpl.te mdou.I v ... d i.. ><dante. .. u Io-.i ~ I""'~ _ o U dKJ .i doocOj><' I <1 <HIi .. ~ nu 11 <II nicia", din ......? 'Nu 'ti ..:lud &mint.< oi fi /wI ,~ 'and.uri Spioiiul Sf.in~ ... po.>le 0.1 te .. mii ..... i birw clei Iub; .... Iti ...'" ~.Iunci, <W ind "" iti aminoqri d. r.o.t ... cin.!> . '$i too:m.oi ouminlindu-i ~ IU<N ,..,; '" do poote fi din ........... 'Ce ~ pooibiI nu ... inf'ptuit i.d. "O.r <1' r.o.t eln,h. ~ lOt ........... dod ~ vqni<. ' Cind i~ W" MninIi. W" tri do ~ ~ efttn<ti. do _ ~a<Um. ' . Iti W" aminti I<ilUlln di... n GlI\" odoftoti ~ depIi .... cAd _ d.>do do:><I pe depliro e lOtuno '" cru _ ""'"'"' .. va 6 opulbefat ""Pl' ..,.. ..,..i'uindu.,i min1ft, oimultan,. o.-.~"""u! tiu ti ""'''Iiilar ..... 'C"""",'ndu.lA-, nu W" dori 01 domIi. ci do,o, 01 ... ,"'utti ti 0.1 Ai toucu"". 'V ...1e """ H Im~ibiIr pentru c.I ...,; v",," nUllUli oo:Jey'rul .. r ........... fiind In .U'l' vt>.I 1.. , . fi.1 tJiu.

.,,,...

,. _

Nu poi diooldo ""'" flrl oi <unotIi....,. ""'" moi intii. ~ 'rd!uIe oi ~ dioodc ........ d d~ ..... e cIl;" dNo uilO. 'ee ... u~ l'A'" irIroalfM'l< oIwoci, do, numai din ...... ci dioariolio e ....."" ode-"lru"'~ "fH fricI ""''''' ... oi Ut.lL 'i ji...oi nlocuit CUM'lt ,,,. "''' """'''.041. vUeIor)'O"lru CI .. temi <le dioociolio /kut.l,. " .... de "".oi dO!o6oL 'arod .,....; dioIodoI ~ O<ft!IIol inMo.Wo 0.1 moi fi< nfrirotJ-.

doc.i,,, .....

_ rorespondentul pertq>IUOl .1 """ti; n ImpJ;r~I'" 'D.."""",eu 41 v. ndeplini rolul <Iod ~IInd..'Plin<-'fIi li tu 1'" .1 tlu, li ce iti va d. in odtimb pentru al tiu t Jd'Iimbul 1"''''1'\",1 pe <unoo~""". ' Nimic nu in.-., Voia Lui pontru _ , 'DK:Lo.i1i noi '''''' de- ji aei""" ;un;nlO de EI, li i.oW ' EI i~ "" da IOIUI La """"". .. Cind mei. te ""SI. 'Te invei in mod """"'" CI !\II .,..; ce otri. 'faptul ca ""Ii ""m.... 10 imp;..dici w """'PIi dMullui Du ............. pcnUU CI .oi ...-pI.I1 011<10\" ;" lo<uI lui 'D.>d inIeIogi el ......... in- . . . . . . un ..., M<tpfa "'''",lui, i.o. adevW _ ili ..,; do -..... do or t IooMa 'In pIuo. dM:l ...:unoori Clfacipo~dinDumno....... "';io, ....... dt".lt_in~ .... i intii p< line inouti. " TOI ~I_ un....;'" Sine. ' ,.."""'...... POO" fi. 'J'rowni, din doociri.I ........ nu 6 or otri. e "" alK _1"'0 id<nIi6clrii ..... '~" otacu.I_ modul in a .. li .. piotnIor ~"'... cki --dnd olari _a. gur oi uiIMor qoi 'J." <Iod tNlita"'. ta Iui Du:nn........ _lunci <ind .1aCi nu il! ><lud .mint.< de EL 'Nu J'O"O do. d~tu~ ci J'O"bu do tu oIegi in mod activ 01 nu 1~ ..:lud .min~ de EL 6. Nu.i J"''''" lu." dM,~ .";0 de dclnent.l d",~ ~ .. I da .... ma do i~ dl>lJuSO romp .... ~. mlnlli. 'O lei numai din au.t.ol do moi <ti ronvinsdo iti poo~ doplb """" "" v "';. "Re.ul!l. .tunci. ~J v,," .h"...... dodo .,..,.. minlK du nu t.-ai gM>dio .., an""",. 'li.......... logici decizXoi _~ insi brto do,." dodo VM 010 ...,zi. ~ impolrl ... noalitilli _ . ~ f..." viploon' 1"'J'I'Irn. lui ~!Ii .Impl'~. ei Sole. 'i ........... - . . ~ W r...,. oi w...... de LuL

Urii tale. ~ """""'" 10 ..,. or IhIt ~ in aIN romlntirtl. ~ ~ In memorii t.L 'V_ Lui iti ............ CI tK:I puto' d ... El <ind ~ d. . . oi 1I-l .......... 1i oi Iii <Urqti din ..... ~ 'Nu l.lso nimic din ~ " ' - oi Iii Inl.i~ ~ti~~ lui. c;Icj In _ _ mominti~sUt\II""l , dolino. l. ""Ii ruminti \neoN ...... pur li simplu ..,d. min~i .. ~ ... ~ ~ lot ... 'Nu f.lurqo:i or iti omm"-'tli. d duo. ~ d;" """ or e dq.o 0(t>I0, du .... roop;r.. 'C.p.odtalN """'....."u adevirul;" Ju ...... ..,......

'*'

"$ _

o...n-

.mlnti_

_1"".

III. Du.. ~ bolii

'"

li/. o.mntUUl bolii

och imw. ""'" "'.h ... 'Nimeni nu p""l<! vo; w; .. dit ...... ~~. 'Cind trezi c.i '" ataci, < un indiciu .igur ci urlJ'ti "" <mi c.i ",ti. 'i ...... Ii nu"",i . >Ia,. poti w; ,'oci. "Cecreli c.i "'iti p""te fi f"."" odioo; fi ce 1<' PU'" si faci """. dUp ciud p""'" fi f",ne dis'ructiv. 'Dis'rug<'rei ns.I nu "",j reill dec;!. dUpul dei re ee fo<: idoli i .dorJ ru .de-vAra'. ' Idolii nu , un' nimic.. dor re cr ii acI.,..! ... n' Fiii lui Dun'lrorZe\l ruprinl de booll, "Dumeuu ii vre. eliber'li de booU i '-"'ii Mmtii Lui. ~ nu li va ~mi" pu'erN d .... -i .ju.... din mo""",' cr ,ocmai El !i." d.,.... " Nu te ,eme de .... pen.ru c.i. min"'i",. , . 2. C. al, Mingiirior p""'. s.I ~e pentru rupiii lui Du""",zeu ruprini de booll dec.l. puleTe' Lui prin tine! ' Amin""!le1i d nu eoot.an unde anume in Fiime. o<:cepta . 'EI o<:o>ptal inlOtdc.una pentru loii ~i, cind il pri""1l<' minte ..... a mintirea Lui se ."''''''. 1<' in fiimea. ' Vind""a'!i f!;i 1"" i . implu acttptinduL pe Du""",,,,,,, pentru ';. ' Minlile voastre nu .unt oepar.te, ~i Dumnezeu o'" un .ingur con.ol de vindeco", pentru ci .re do.o.r un f iu. 'Singur. Leg.llurl COre. mai rlm s.I .sigu'" romw'lic.",. dint", Dumnezeu i ropiii Lui i u,""",'" pe loii - i pe loii. "" EL ' 5.\ fii ronhen' de ..... s.l i vindeci. pentru d s.I <on$Iimtinzi c.i nimeni nu "'p.ora~ al" c.\ nimeni nu .. te bolnov. J. 5.\ <n'li c~ un Fiu d ... al lui Dumnezeu poat. fi bolnav i"""amn.l s.I crezi d p.o". din Dumne ..... pool<' oJ .... "' ..... 1ubl ..... nu 1""'''' .uferi.. pentru ci nu poate . taco. 'De .cee.. rmmintire. iubirii aducr cu .... invul""rabili ... ,.,. 'Nu "a de 1"-"''' bolii in pr.::zenlO unui Fiu d.... "ui Dum,.,.""" mi"dad .11nsui C'I'Odc in ... dei f.ptul ci Il ""'"FIi pe Dmn""""" in.1 ode~'" Iubi",. lui Du"""'..... d. ,,"re uit.t. 'hptul c.i l recurqti co p.one din Dumnezeu li omin""!,,, adcv.lru l lui de si ..., pe c.re 11 .... gl. '"\1"'; w; li in'~""iti nega",a lui Dum"" ... fi s.I '" pI<-"'i ... /el din _ r e eh;a, pe tine? ' Sou v",i oi ",. i aduci a min'" de intregime. lu~ fi sl iti aduci aminte d. Cre.t.,.,.l Ilu CU ~1? . Si crezi c.i un Fiu de-.llui Du""",zeu e boInov """amn.l si '" lnchini la _Lai idol la core .. nchin,! el. 'Dum"",,",, ....... t iubi ...., nu idolatrie. 'ro. ... formele de idol.trie sunt caricaturi ale =.ji.;, pf<'d.te de minIi bolnave, 1"'" diviza", s.i he c.l """'1" imp.lft.lfet" te put."", fi nu <> uzurpJ: niciod.ll. 'Boola idola'rie. (jind credinl' ci ti .. p""'.'~" 'o...... e CU nel"'~nl. <.\ci f,ei p;>ne din Dumne...... C.re ~ toaU pu'.""'. 'Un dum"",,,," boInov p"""" ..'" un idol f;!,cut dup.i mipul n CoIre Udt.,.,.llui crede c.i a fost fl.rut el n<u~i. ' 1a .1 "" percepe ",,1 in"-.un Fiu d .....1 lui Dumnelet" un dum",,"'" boh... v, ca", Ho """,t singu" de sine "~l~tor, ro.rt. <rud i ro.ne ,'ul"",.bil . 'La acest idol v"; oJ te nchinil 'La mn.uirea "",""",i mip vn>i s.l ,~;ri? "'O.iar ti ... frid s.I nu li pier-zi?

"'.!

'''''iI

""".mn.I

pU"'''''

,.

Pri.-..te colm concluzia logic.i , .istemului d. gindi ... al ""lui ~i judeci dac~ "" i!i OO>,. i"tr--adcv~, "" vrei. e.lod .... iti ok<.I . ' ['en'ru a obIine ..... eh dispus w; ..aci DIvinilat... fralilor t.I; i s.I o pierzi a"fel din ved"", pe a t,. ~ eri dispus s.I o Iii o""noI, s.I ~ti "n idol e.... cre<i ci te v. minlui de po-riroleie po c.re le "'p=inU, d.r CoIre nu eJ<i.tl. 6. Nu ""i, U idol.1ri in lmp.irol;', dar ""i"l " m...... pre<iere pentru tol "". cre.t Dumnezeu, d.t",iU c.o.lmei cuno.qteri ci fieare foc< pone din EI. 'Fiul lui Dum ....''-'''' nu ru"""te idol. dar .igur i,i cu"""'1'" T.UI. 's.lrn ... "'a n lu,""" ..., t """"pondentuJ valorii ln 'Nu mori",1 ""'" e """ribu!;a pe ca .... !i-o aduc.. ci iubi"", mea. c.Ici nu '" apreciezi 1, ju....... ".100... 'Cind nu te .preciezi 1. ju'" v.ioa .... devii boInov, d.r v.ioa",. pe Ca'" ti-o .lribui eu 'e poa. ,., vind""" pontru d va ioa",. Fiului lui Dum,.,,,,,, e una singuri. 'Cind am "1"''' "r.~ M v-<> dau", am vorbit....-iuo. 'Pacea vine de 10 Dumnezeu prin mi"" 1. ti,." 'f pen'ru dei .. prea poa'" oJ nu oeeri. , . COnd un Ira", c boIna_. c bolnav penlru ci nu "".. 1"-"-'" Ji. de """"'. nu $tie ci o .re. ' A""'P'-""" f'kii. ""S''''' iluz:lei. ior boal ..1< O ilutie. 'Fi.e<;a", Fiu d ..... llui Dumnezeu .re lno.l pu"'rea..ai ""8" ilu,iile oriunde in Imp.irll;'. prin 'impla lor ""S .... rompleY in.1 lnsui. 'Te pot vinde<:.> pentru ci '" cu",,",. 'Iii CUJ>CdC "0100",. i toanai va\oore. ace ..... te face lnt,,-,&. 'O minte nt""~ nu e idolatrl ~i nu ~1;' de k'gi ce .. bal cap in cap. 'Te voi vind"". I"'r i simplu pentru ci om un singur mes;o~ c.", e .d,,'Jr.t. 'Credino ... n el t. ViI face ntreg cind li credinll n mi,.,.. 8. Nu aduc """"jul lui Dumne"", ru .mligi"" $i ,-.; in,'~to a<t. lnv.l!';nd ci pri""1ti intoldeauno alilt cat 0<WpIi. 'Ai acoepto acum p.o.ce. pentru toi i le-ai pute, oferi de<.lvli"i ... libert.te de ilu~iik>. pen'ru cl l.i au." Voce., 'Dar w; nu ai ol~ dumne:zei inoint~. LuL clei nu""; .uzi. 'Nu Du""",,,,,,,. 11"108 pe dum"" .... ii fleuli de .ine, ci 'u. 'Vrei w; i miMuq.i i si i slujeti.. crez.nd d.; ...... u fleut pe ti,.,., 'Cre;ri ci ......mt t.UI "u. pen ...... ci pt<>;e.:,~,i ..... pr. 1<>< faptul inlricoJtor el i-oi lleu' s.lll inloruieh pe Dumnezeu. 'D..r. cind p.or s.I li vorbeascl. am;"tq .... ~ el nimk nu \1 poa'e inlocui pe Dumnezeu ti c.\ inlocuirile pe core ai i"",rea. w; le foci ..... n' dU.. nimico. 9. Al"dar. dOJi ,"",zi ci le insp.iimintl nimicu~ de fapt ,., n<p.iimbltl nimka. 'Si. ~tirlind lucru. eti vindecat. >Voi .uzi dumnezeul pe COre il urulli. 'Tu .i fl.rut du""",,,,,,,) bolii fi. (lcindu-L .... ai fleut ""pobil o.l il auri. 'i totui.. nu I... i "",a~ el....-fiind Voia TaUlui. '0<>""",,"- nu. ,-eni"fi ~ va fi d ..flcut in chl"- in ~on> dodori d eti dispu. w; o=Mi numai"" c vqnc.

'\.

c.-r,

li"".

p""'.

"""e

ac\'5'

,"

ta 0.<:1 Dum""leU .'" un >ingur Fiu. e>.isU do.or un "nur Dum""""," '1mp.l~1 '" H realitot<>.. <ki ..... litaC e noimpi ... .. titl. ~ a<a-pIIal\i d"""",u; in.ain",.. Lui inw.omn.l ... pul al'" dtl puri ina;,.. .... to. 'Nu iti d.al ............. mul' """,Iti de du ......_i U; " "" ..;~lmt ",ri in .... """Ie 100. 'Do .... m.tJo nu .... i pt"T1tru d ii (UI' stqti. 'Pu .... ~ pareo ,... fi ..... '"E ....,.u.-n, ..... t.o de LI ........" .. tu1 tiu T,tI. 'Nu i poli fa<e T.. tlL totii al'" Ioillo:u, nu kW f.locut pe u..... 'Iuzii!ornu ~ "<'"u"ineci_, ~ki. le ctnsti ;n.,...,mn.I. ~ nim ..... "Dar nu li ... <uvi .... nici apoim,l, d<i .nim;".- nu poo'" ;n~imnt.o. " Ai '~'pUma de iubi ... d,n cau .. deo.!".I'lih-" ei inol..... ivitlli i. din cau,,", ~ lP"i ....., ai ~t di$pu .... n."'u~~ Lto dnlvi'lit .... c.. p.oci"'t.. de-;o .jut. " 1, dnJ"'\~'ul

II' 5@rti"dboJjil
!.oI< ~l rv~l ... _ 1 1. '(:u~ nu poole miji int..., min .. piini de UUl:Il peru'" ci ~Irul" ~urille IIW1I i-.:oncilUobiIe. 'Adrvlrul ~ n!n'Ifi nu ",,"le ~ CU""""" de" po~ a wwi mini. 3. flimH nu poote ~ pnn'I'Ur..I pori.oI _vi.. " 1"" ........ nonnnind ..... " p''''",'''. 'o.d F~ ..... <Str ...... ~ ""'" in .,... prI' ........... 'UniUloN nu ~ fi diYir.oI.l. 'Dod ~ .Iji du""""';' min... Ii'" t<ind.ot.l fi nu ~ fi in .... "" N li"";!Ui orindoON, doi M<)t.! ci ~ ...,." pom minJii dr oul> Voi.IIlui Dumne....... 'C.... ... ~ d ..... po. de ... b emtrol. "A 6 IbJ noo.mn.I fi fIri t~u"". m;nt ... ~ atunci ir.ioonaI.I. "lMinind... Srql

ur>dor"""'ine."

"r

ro

"""'rol

~ ci furw:ionou..l

s"'fit.

It.

NUIh.i la . Itarul lui Dumnt"", ,....; ~"i~, ' 1 oa>st . I... ,.'ic.: ., n li"" d oa>kt Ia pu. Dumne,eu. 'Voce. Lui c.: <hc.mlln con.in .... '" 01 ",vl~ 1 El v. fi "mi' cind nu pui .... inc.:. Lui alli .. dum ..... "", 'l'o1i ,"""unI' ~ du"""',...... l bolii """'IU Ir'lii IIi; d~ ropt. , . trebui 01 O l.od dad ""'un!i t.. el """"" line. 'ck\, d.d ",,;ti dum"""",! bolii oriunde. I... i acrq>to,. -s;. dodo il acn>t'I~ ... om pIec.. " t.. om I\d\lna in 1." luL p""tno c~ fO>t l.Iocut >.1 h Inlocu;-l 1'" Du ............ ' EI """in" d poli 'Jeso: ca ... du ........... .si" ",..1. "Dqi ~ do. ci ...... nu .... nimic ...... f..., cu ...... 11 ... I.t <It do. d.", I0I\l1 d<>-. /..., '" ,...Iit.ol~' d~pi <um o pe<cqoi tu.

~u A iu ~".

Legii< lui DumNl.<'U Iii "'" tinemin"'. in.........."""" p.1<I' pe<1'ru ci pKU e Voi. Lu~;"r a.:,:ile Lui au fuot /ble N 01U'11N, '\.q!ile

""",ru

_.1.0

IV. SI."i'u! bolii T""U ""gIoo ~ oi"""",,,,, de-a reconcilia ireconcili.\>ilul, 'T..... ci ",Iigloo. i"KU"""tt ..... el ireconcili.l>ilul nu poot~ fi ""<JnCIU.1. 'tIool. ti ~iu"". &\Int i~!i.l>ikl. 'O.d Dum""IL"U ..,... <",. , I"'r/ect. ""i I"'rf<~. ' o." ",.i cl poli ;.1 fii bol""v. i py.all1 dum""."i , ... inte, Lui. 'Nu Dum .... """ Se '~zboiq'ecu dum ........... l bolii lkul de ,i,..,. ci 'Y. ' EI e .imbol ul d..'<il .... impotri .... lui Dum"", .... fi '" <mi <kel din <l nu po.1t~ fi """"",Ii.. CU Voia lui O."n"""", . ~l il .t""'- il "'" d ..... l" .... """'ru ru..., "0.0 d.ocl R'fuli >.1 i '" nchini sub ori<oo f<><mlil)'!"'" ti oriunde <Teli c.I il O 111 di.p'" 1 In nimicul d in c..... lo8t /.Iocut. 1. Re.. litot ... POO" nu; do.or imr... mrn'" """,,-.tI. acolo. "'" 111 fie K<'tpIO~ dar arpIHN ei deptn<It <It aii etti d~ dispu.1Il o oi. 'A "'~ _Ii ........ prewpune ...... p.I.M d etil d .... 1"'" >.1 judoci i ..... lito .... CI Aind ... _ . 'SJ t"""; nimicul <u-"'" inoNonnl ... 11 ju<It """"" li >.1 ii dai dnomul d.ot<>ntl ~.p.ocit~,i
t.

""'uu

,,,"t 'e.. ..........

,.

lui .unl .Ie li~r!llii. d., '.-gile ... Ie s"nl .Ie robiei. 'Din """""'" ... IibeNW. " """"" sun. i......,...;li.abile.!egi1e lor nu ~ fi InW .... im_ ~. 'l<-J!ile lui Dum ....;uou funqMlnrn.l numai.p"" bin"'. IJu. "nu.n.tJ .1", q; .... t.lngJ.1e Lui. 'I!eotuL pur" oimplu, nu_ Iorpuit ti deci ~ic. 'Du""",,,,,, Uu.I O<JOIjt lot " ' . Cf'N\ prin iople Lui "rol "" nu .. ~O...... e:oisr.l. 'E>.~ .Irsl Ir _lui" nu.", in...... 'l:FNIioo. perlt ~it.l, 10. Nooricul. UrI;"jOIa. fiind IlTl Du ............. "'fHI..d~ poooN dumno.<Ncl< .... a"' ....i fkul <Lot nu.",";"'0.1 p-o priJnr--.I. pmhu ci"; nu ...1oU ti .... Ilo-o poli dA. l. Nu qti _oi ........,,1 10 liben.o"', ci <!ou >.1 o ""1i 'Nu poli ... laci.,. nu a mfni~ ~ki .,. nu "....;c nu _ inllmpLt.. 'Dwnrou.ri; Ili nu adU<" "-; IU ii~""; <."U ...... fi n a<a-pII apoi de LI ei. 'TOOIr _ .. nu .. u IoA nIddnd. 'Nimic n ar.. r.. lepb lui Dum ....- . nu .....but ~hIO<I .. tI " ni.ruc in .Iar. Voii Lui nu ~a ....... t.o vreod.ot.l. 'AI fuoI ,"'.. c d~ Voio Lui. prin legiI< Lui;" (,,1,,1 in ca ... oi IoA '"""'c _ .... bili1 Cn.~'",". 'C. oi J.Iocu' Cu. ceva a'" de ned<-mn de ti"" incit nu al put,-. 0.1 il dotq'~ d.ci .. i ~ di.put'" il ",.i q.a ",m <'SI 'Nu.oi wdeo absol ut nlm;". '; ,-00.-",. iii v. 'rc .utomat d in<olo d. "",",o. 1. '. in 'i ... " mprejurul U ... "Ro.litoC nU poo", oIrll""W' _.oroIo1e pe c'''' le pui n"" ... " line. dar c. vo invllui complet cind .. O'ft da drumul. 6. Dup.le>.pn'om" OCTOtiril dumnolf'ieti. 1..,..,.,. idolilo<devinede 'E<ooo;rpuL 'Nu mal fUM cNpuri ciuda", in MirI"" lui Du ............. " .... nu in '-lin",.. lui nu pool< fi nici nINi .... <*:j ounleli de o minte fi minlNlICftoI li .poorinr lui. "E a ta,....",. c:oIli aporino Lui. <*:j _ prntn> EI _ poopritt.oolNe1mpirtJotire. 'i. d..od ..... J"I'I'tru El. .... J"I'I'uu __ >o.ftniII1I< L.ul ... ~t io-ple lui, <*:j prin el. .. lItObilit unI ........1d~ .,._. 'I)u ......n;i falti pe .... '" intoo<ci 01 ii pui Jnt", tineti ..... litalN to nu MI niciun efKI .....p'.. ~Inolui. 'r_ e. to

""'*

"'fIU""

Dt,,"'........

,.

Carilol.ul 10 100111 BOUl

pent", <J 1.,.. cre,t Dum""z'-"". "i n~ a creat nimic .1Ice,'. , Mirocolul actul unu i Fiu de-al lui Dumno= "' ''' ... lepdal de "'Ii dum,..,,,,"; I.l; fi ii In.iU fratii s.l laci atelqi lucru , 'E un a<! de c.-..dinl~, fiind "-"'Ino.otere. c.l fratele lui p""e face acelaJi lucru. ' E o invilalie ad ..... U Spiritului $fn' din min' e, lu i. o chom>a,-e inUriU prin ~nire. 'I::Iooarece . ouzil V""". lui Dumneuu. fk.itornl de miTa rok Oin!Jf<'$te ntr-un Irat. bolnav .l!bind c.-..dinfll acestuia in bo.o . 11, pe ca", nu o imp~Jt~eIC. ' ''''''''''' u"'" minji"" po.ote ,bf,;;nS" Mr-~lta, pentfll el toate lmpile lui Dumnezeu au f",t ap,i ..... de ~i llcinte",- "E prelutind""i 1i e "'."I1;d, ~. In mulli r~mine doar llcinteia- clei Marile Raze sun' as,-,,,,,", d. nori. 'Dumnezeu ins.!. linu' sd nlCi ie, c. ~.,.,Ie s.! nu p"'tI fi romplct uit.... 'De.ei ,"<'<le. mica ",';nre;., vei invlfll iumina mai mare, clei Razele .un' acolo, ""v~,u"' . 'J'eroq>e"" ",,in''';; .0 vin_ d""., dor cuno.otere o lumini; .. Crea, 'l.. ,n ""'",,-"re ins.L trebuie """,,,,,,,,,,,U m.' inli mica l um i n. dci seraTa",a. /osl o cobor.", din m!rime n micime, 'Scinteia ino.l a r~m.s la fel de l?ur~ ". M.",. Lumin. fiind ce. m . i rlima. din chema1'l" c1'l'>1;"'. l'u .... -li t""t' c.-..dinl> n ea, i Dum""""" insuli o s.I ili r"pundli.

r.

V.

N ~S-'~.

lui Dumn ... u

<>igont . ' (lu1. Ritu.l urile dum""zeului bolii s unl bi",,,, i cu,," nu O permis.! niciodati\.. dep ..... i. fiind indiciu l loialiUlii la ad, ... lui, 'lRp ..... ia n>eamrn d te-a; Iep.ldat d. Dumnezeu, ' Mulji "'-" tem de blaskmie, da, nu in leles ce i""""mn.!. ' ,",u ii dou ... m. c.l a L neg. 1"-" Durn""""" i""".mn >' li ""8' propria fde,-,tita te ~i el. in acest """'" pl.ta pJcatu lui, moartea. "E un ..... f""te liler.l: ""!!,,re leii atr.S" dUp.l.ine peroq>e ...... opu.ului ei. clei t",te furmele de nega'" inlocui<sc ce e CU ce nu e. ' Ni""",1 nu o poa'" f. re in ,,-"al ... ... d., . indi""'labil d poli 0.1 c",zi ci poti fi chiar crezi ci ai "",it s.l o Iad , l . Nu uila ins.! el nega"'" lui Dumnezeu va .vea C>. ",zult.1 i"".i 'abil proiecji ~j vei c.-..de el l;'u f;kut-o a llii. nu tu, >rrebuie s.l prime'i """"jul pe "",l doi oiki e mesajul peea", il v""; , >o.~i crezi el ~ jud "'; fraii dup.1 m....jele pe c.>re li le dau ei. iai judocol d u p~ m.... jul pe ""'" li1 d.i 'u. ' Nu", .tribui lOT f.ptul c~ negi bucuria, <ki nu "'" pul" "<'dea .lnleia din ei O." ti-aI .du,"" bucurie. 'Toc-mai ""Sarea "".inteii aduce dep"-"'ie, ciki _ de ori ili ""zi alii U,l e . _ 11 negi pe Dumnezeu J. Supu""'e. fa!~ de lui Dumne"",. religi. ""lui. 'Dom-

Ioa".

n ..eul bolii "" ... - ""idenl - ""go"'~ s1n.lU~~ pmtru s.l1\<\lal" e in "f""ll~ dire<1J CU propria lui .upravielui~. '(;;Ind"'!..,..", ins.! ce nwamni..ta pentru tine. 'D.oci nu qti boI ..... v. nu poti ~t,. d un"'."';; pe <' ''' i.' fk\l~ <ki numai in bo.ol.l.; pu te. soi ii v"";. :' 'Ula;femi .. atund." un .uieid. ~i nu un deicid. '1-..mni cI. pentru fi bol .... v. eti dispus soi nu te cunoti pe ti ..... 'laiii pti",,"ul pe ca", l '" dumnezeul Ilu. doci _ z.lmidi. fiind din de""",o ta _ el e o id .... dementl. 'A", multe fu""e, d., - de; p"'te soi pa,J mul.c fi relurite lucruri _ nu decit o singuri id",,: negare.> lui Dumnezeu. . 110;>1. fi rnoo.rte.> .u p.I"'t soi int'" in min ... Fiului lui Dum ...""" rl ciuda Vaii s,,1e.'.At.ocul .. upr. lui Dumnezeu- 1--.. l;kut pe Fiul SoIu 0.1 o=d~ ci nu.", Toti ti. din dep""''' l u~ a Ucu. dumnezeul d"P""iei, ' Asta. I""t .1tern.I;". lui 1. bucurie. dk; nu . vrut o.I.oc""ple ci. dei e ra c",alOr, fu"""" "",.,. '[).,r Fiul est< ""aju'or.' flr' T.U, C_ e singurul lui AjulQr, ~. Am spu, mai i .... int. ci d. 1. """ nu pol; s.I faci nimic. dor IU nu eti 4< u tine, 'Dao.l oi fi. ce.i Uurit or fi ad<."Vlrat ,i n u.l putea soi 8C.Ipi niciodall, 'Tocm.o.i pmtru ci nu te-.oi fleut tu nu lrebule 0.1 te frlm.ini pm'ru nimic. 'Dumnezeii tiu n u sOln nimk. pmtru ci Totii tiu nu i-o ""'o,. 'Nu poli f"", cre.l<>rt di!cril; de C""'\OtUl tJu. dupl cum nici El nu a putut 0.1 """"" un Fiu diferit de El. 'Vaci <rea~. e implrUli~. o. nu P"'''' Crea ceva diferi' do ea . ' f'o,ote imp.lrUJi num.i "" ea. 'Dep ...... " izol.", i. de _ .. nu putut fi "",.U. ... Fiul lui Dumnezeu. nu.i p.Ic.ltui~ do, te-ai ~la' mult fi bine. 'G"""ol. t. ins.l p"'1' fi rorectatJ fi Dumnezeu "' ju .... CUr>08cind cl nu .i pule.l J>k.ltui impolriv. Lui. 'L-ai negat pen'ru ci L_.i iubi~ cunoodnd <J - dacll;.i i~bi",. f~l~ de El - nu L-.i rule. nega. ' Foptul el L... i negat n<eallUlJ. prin UrmiOre, C~ l iubl"li fi cunoli ci t. iubete. 'AmintCf..,..i ci !OI ce negi 'rebuie 0.1 fi cu """",t dndv~. 'i. d.d neg'''''' poti s.I actep!i des{""'IU

c,

"""''''''''fie

o.

"""'w
pa''''

cii,.

"<11;'' '.

7. ToUI tiu nu te-a nega'. ' E! nu ri~ ci te """.m s.! n>vii. 'COnd c re~i ci nu rhru",la ch<-m.o ... t.. tu nu .i rhruns 1 Lui. 'El te .neam.! din fieclI", a Fiimii. datoriti Iubirii s..Je penlJ\l Fiul ~u, 'Ooclli . uzi mesajul li .. rlspuns, 1i wj inviio de 1. El d ad a uzi bine, 'Iubi .... lui Dumne"", e n !OI '" O creat Et ,iki Fiul1-ui e prrlutindeni. 'Uiti-", cu pace la froii U~ fi Dumnezeu.a I\ilv.lIi in inima .. n semn d~ ""-,-,,,,,,linii pmtru dorul pe core 11 faci. 3. Nu apela la dum"""",,1 bolii s.! " vindeci. ci doar 1. Du""",,,,,,,1 iubirii, clei vindecare. e odev-eri ... Lui. 'cind h ,-ei od",-.n, ,-ei ,ti el nu o incetat nicicnd soi le ad"""",aocI i ci in odeveri"", pe COre ~-o d ~ El sti fiinl> ta, 'Nu ",!ti boI""v Ji nu poti soi mori '0;0, te poti ronfund. CU lucrurile ca", poI."Jlne minte iM.I ci. o blasfemie y

.ro

,"

CqiIOlIllIO IOOW 1/01./1


(.>ei"," ""... dd ~ ... Ir

uiti fl,1 iubi.., li. Dum""..,..,;"


T .porine ~r. r'.IIm\i"'1e ea. . . . 10 doi. I""'Int <1 i ... 0:1.>1-0 i El. 'DoNrilo pe ""'" ii .. foci tu ... nl lipsI'" .... '"1<'100. d d.ruril<' 1'" ~ 1<' foci <1"Ppilot- "'le ... nl <.II .10 Lui. penou d ... nl 0:1.> ... iro Numdt LuL 'IN do ce <1"P1U1r 1I0Io ""'" 10 /el do ",olt 1 .10 luI. ' Adrvl ta P.IIm\i"'te lftr.I _ _ ~I.I d.>d. si fie """'*"1 adevar"",1 FIu. 'Tu ,"",zi d IUCJUriie boIno"" pe ea", lr-.oI Bn.1 ...." _ . - "'10 """"Iii. ~ ...... ci"t"Zi d dU""ri" boIno,.., pe ea .. 10 pen:epi ...... FiU lui O"m....-... 'Numoid.d ~ P.temill'U. lui Du .............. "'"" """4 1"""1\1 d r.lemi .. toNo Lui ~ d.1 totul . .....1.1 do ! .l ""8" pe El. totu ... cu te nq;.> 1'" w...

,.

Doat M """"'" pol /1 iubi ... dci iubi",. nu _re. <c. e al lui Du.......-..... e 01 lui poP . -. ... tu .,c; oi lui ~_ 'S-.r lAN El s.I ...r.r.1 '$1 ~ ... oIrri "'"'" Fiul"; Slu ...... ". .... 1/_ ~ ....11 'Docl tot ,..; ~ '"'" "'>In _ ~.l Dumnr-.. ,..; fi inco p.>b(I do ... ff.rinj.lo. '0.0 pmInI 1) , _, Ird>u .. Sol h ........fIi "" pmpn ... ~ efNla". 'Nu pentru c.!""; fi ~ oIt1rl 'Ci penllU ~I

<rN!i.o s.. doo ""ro EI nu p""IIt 0.1 r;., .wpu.L

~ ~ TaUI t-.mnI ... '" ~ 1'" ,nt "'" cum otti. 'T..
Ili Il .. 10'-........ , "".1 fi pk.~ ' '''''' (Jtl du ...... " totol f.I. 1 niI;i ..... ~ do ..,ferinlJ. "'O.cJ h J'orII. aduci ~tuL d.. ...-" ... feri .. ", In propti<I t.- minie. d.loo111pul<1ii 1'" <.o'" hI d'1-<' EI. " M int"" 1. e ro .,.." ... C""'~ luml dar poate 0I1i rwg<' "" ~ ai" lib"d, 10. N u II dalllNltI.I cII de muh _ i ""VI l cII <le mull Du ....... """, in lubi_ nu 0"" 'f.' <><v 'D.o. nu vre. o.i in',.. pnlr ti ..... pon'ru d nu i "" ..... fiul doel ocesI<> nu .. /1 li""". 'SI f""'" .r inoemna oi S. .ta<r 1'" EI Insu.$i. Iar Du""",,,,,, nu e d.rm<nI. 'and h . . '" <tii ~t. 'Chi.o. vrei ... illlmp.lrY ....... c.I d.rmenj.>?'Ou ............ nu vo in<.oto niciodAli r.I 4i i~ f iuL ... fiIII Slu ......a ~ niciodAii ... h ~ p" EI.AU.o /oM """"-ifi.> adrti Aulul Si... Ii>:.ot.l 1'" .'ftir n Min.... lui 0..""", ..... 'C~~ l u a u e _ m ...... Ll. "N.g._ lule"""" iii. "Dumnr_1i lUI n CfN ..... t.o. ... daruri'" Lui -""" vqnia!.

,.. ""'P"I>' "'S'..... iubirii. doci ....bi_ impjrtltf.... ""r0s-

po:n'' '

s..

tu..

,Ir

In,,..

I" mud'" de.>. 'CAIIII por dedorit .mindou.l. ""Iiu ...... de"", .. u .... I",n.. Ii.... de Du ....... ""'. te v. ~. 'Dei nu. ade,lr.1.I i" ...... ni<.W., adevarati In limp t-' <i _ 1'" dur... p"' ....nj ..... timpului In minte. 1. _ "" hljll ti <>pliu ni. 'Timpul in sine e <>pIi~"". II. ~I Vrft'" i .mintqti """,Iria,. I~;"'" pri,~ti dou <"<.". vqnic. ".. d ... "'" """""pol .... ~I""".~ ttliqri iro limp. 'Co "'totdtluna. (10 alegi .-...unal .... .,.,... "" ~uiqti. 'n"'pul i,~ nu "'" A ambele ........1'.10, 1"""'" <i ... """I. ule reciproc. 'DKJ, ,"Ci KapII ea ....1 numai ce e ...-.Ne. vei inct-pe ... Jn~ ~ tI"'li~ In

_ .

' 'CItiAr v ....... 1... rmwl 11 . Din o:I.>l\IriIe 1'" ea .. II<' 0:I.>~ Im~~ v~ 6 red.U fiului Sh. 'fIul SoIu inl.Ilur'l >insur do 10 o:I.>NI SoIu ...tuUnd ... ~ .. toNoptl n'V<"I\iru, ~ a fooI <1<'01'" fie "'t..ul Fiului lui Ou""",,,,,, . 'Nu <'tii IaU nlc.l"rtrl .Itund"". ; iro nicio.IU cor>dijlo. 'Nu iii ",fu ... b\o<\ori ......... U I""'tru Hne. de d .. gul nelcri<1ril 1'" ea", li 1 fkut -o ol"8ur. 'Du",,,,, ...... ~ . d.1 mii~1o ...... <1<.>0/..... ce .1 lku1. ' AO<ulli ti w; irovll-' <\om ... i .m;"!<>li .. etl. Il. o.d 0.. ........""" Iti ropiii complet ~I", ~ .. bll .. /emit ... li ~ vi~ji. 'O.c..i o..mneuu Iti <\o ....... te copiii complet flrl du~ e o baoIemit si peepi ... fetin!' Muncit.. 'O.<1 0.. ......._ I,i """"""'" >piil romplel bu<u"";' o bL$emit ... .. oimli deprimol. 'T...... _ iluzii _ ti mull...ho ionne pe a", le poole lUi bIMkmi.o _ .....1 muzuri .....,. 0C<I0pt0 <1"P1 ....... ""m _ . 'OAd Dumne_ $O ... CJW Fiul petkct. ... _le J.I iro,"l'i ... D. . ea'" li "'...-i ruliYlN. 'i. ea f ..i"' ........ 1.............. _ pe tIne", "'oiro...-i pta ta. I.!. N .. p<.pt CII! nu foot C/"HI do I>umnfozru. <;ki h .,.; ""111. 'luI

s-..

'"' <1"PI I""'IN ti fi ce <1"P1 ti Emu~ iro Numdt TaUI ..1 ......
~I\IIII

"".-tl.

p;o"'".

'"

Capit<>lul ll
DUMNEZEU SAU EUL

o ",mtl.J pI.trl unghiu"".!.. do ocroti .... .,; nu te "a mintui, 'IIi dau Wnpo fi voi ""''8" cu line, "Nu ...; 1""" """.oU ciUtone singur. "Te
,'Oi rondu'" LI adevl,atul Ilu T.t.!.. Care .re nevoie de tinr rum a m i eu. 'Nu v"'; s.I 'hpun~i LI cl>o-ma .... iubirii CU bucurieI

Introdu"" .. Fie Dumnezeu esle demen~ Iie eul. 'O..d ...; ex.omina eu nep.l" tini ... probele d mbele pri. li m d. ",.m. ci aa i tn'buie 0.1 /;0,. 'Nici Dumnezeu. nici eul nu p"'l"'n un sistem de gindi", p.uti.ol. 'Fia ... 1n I"rI O logic n ....... da, sunt di.""'tr.1 n ,,,,,te privinele, .a ci e impo>ibil Soi le fii Joi.l d"", pari.ll . Amintq t e-i" I<>I<><L>,.!.. ci rezult.tele lor sunt 1. /el de diferite ca temodiile lor. ia, ""turile lor fund,,,,,,,, ..1 ifKOflciliabile n u pot fi ~Iiale """. dulnd intre el.. "Nim;,; din", e viu nu ... te firi T.. .!.. clici vi'la e creaiie. 'o. ~'. deciz.. t. e ntotdnu .... un ,:lspuru l.o nt"",,"re,: .Cine e .. 1l1 """,r 'i ii vei fi cred;ncIoo "'<llui IX' ""re il a\o>gi, 1. Dn ce iai . pune celui core crede c.I "",,.!ill ntreb.ore implic.l un con/lict1'Dad tu.i fi<;u' .... 1. eum poo ...... 1 w: te li fi<;ut IX' tine? 'Problema .utoriU~i ,Imino n continu.", singura !!Urs.! de ronl\ict.. """tru ci eul !ost Il.rul din dorinl' Fiului lui Dumn..eu d~l z.lmisU p" EI. 'Eul n u e tunei, decit un "",,.,m deli,ant in core ~ i fi<;u. propriul U . 'Nu .01nd"; d ....... 'Sun;\ demen' cnd O .firmi cu dl'plinl ""'-'Stit.te. dar eul nu se uill niciodaU cu deplirn ~ ti .. ,., 1. ce f.oce. ' As .. n5.I e de""", .. lui p..,.."is.l. ascuns.! CU grij.l n sumbra piIItrJ unghiu",r~ "",temului o.Iu de gindire, 'i /;0, .... 1. 1'" c.re l.i Ileut tu. e nt.--levir t.Ul Uu. Iie int~1 lui si<tem de gindire ... ,., nefonda,. ). Tu fad prin proie<:\ie. dar Du""",,,,,,, cree.z.l prm ""tindere. unghiular.!, ""'jiei lui Dumnezeu e'i tu. cki . i ..,.."uISolu de g,\ndire o lumi"". ' Adu'li .minte de 1(0",,10 "" ... Ol'D oroIo, .... vlzule, 'Pe mlsur~ ce le .propii de "",,Irul ,islemului Siu de gindire. lumina devi .... tot moi darI, "'" mlsurl "" t. a propii de .omeli ~ temului d. gindire.l eulu1 colea devine '''' mai n'u"",,"1l1i mai obscurJ . 'Oar chl.r fi mica Kanteie d in minte. . . . J. ajuns 51 () lumi""",. 'Lumi ... """ "" du.., ru Hne f~rl fric i line-<> ru cu ra j 1. t.meli. , istemului de gindi ....1 eului. 'Fii dispu' oJ l judeci cu deplin """"it.,." ~de .... mbr. pi.>trl a gronei p" core .. prijin;\ i ocoale-<> 1. lumin;\. " Arolo v<'i vede. c H sprijinit IX' un non ..... fi c.ltot ce t... umplut de frie.! nu vut tem<i. . Fra,.,. f.>ci 1"''''' din Dumnez"" f i din mi ..... 'Cind te""; ul"in siA"i' 1. h."n'ICli. eului fliri w: . 'i]i.'" ""i ui" ~i LI. """.trl. 'vin ~ tine de l.o T.tU """tru oJ ii n'<>Ie-r totul. 'Nu il "'fu .... ca oJ Iii '>cuns.!
l.

"f."'"

'1'1.0".

i-ai nvl]at .... voi. de vindec.",. 'o.ore ai vre. Soi aduci Fiimii altcev,,", recunoocndu ' ]i nevoi. de vind"""", I"'I'5t>n.1I? 'Clei in ... ta OII nceputul rewnirii ~ eunoa~t ...; ",,...,Iia p" core Dumnezeu v juta oJ recl;Jid~i ".,.,mul de gindire 1'" ca", illmp.lrUeti cu EI. 'NiOo pIotrl p" care o a~z i 1. ",,,,,,1;' lui nu ViI rlmine UrI bi"""">inta",,, Sa. cItci .'ei refoa: .ocm.i locul sf'n, in eare li dlll u ' iet. Fiul unde V<>iqt. EI it.I i Iie Fiul ~i unde li fi est . 'Indiferent in "" pori minlii Fiului lui DumnelCU .-daci """.sU re.h' .... i.., .-dad ie. 'Tu Soillj;luiqti in Mint .. lui Dumnezeu eu fratel. Ilu. cki Dumnezeu !",ui nu a voit Soi fie . ingur. 2. Sol fii llingur nseamn.li Soi Iii ""parat de infini dar""m e cu pu'in. \-1 a> O!"O'. cnd infinitul nu.re eap.l'? ' Ni""",i nu 1>""'" fi dincolo de ""Iimit.~ nelimitatul t.-.,buind it.I /;o, pmu'indeni. 'in Dumnezeu. .1 a",] uni""" _ EI nsut nu existi nceputuri i siil"ituri. 'To po\i ~c1u de ""'" din uni""" _ .. u d in Dumnezeu. C.", "k uni wrsul? 'Eu i T.~I meu una ... ntem cu tine. clici laci ~ din N";. 'Otiar crezi ci lui Dumnezeu li ""'''' lipsi _ .. u c.I poot. p;erd. - o 1"",,1 J . Dat.I nu ,i 1..., din Dumnezeu.. Voia Lui nu" fi unificat.l. 'E de ronceput ..a ""v.? 'F'oa", oare o porto Minii Lui s.I nu <'OI1li' ni nimic;r.l 'Dac.I1oru11'" ea", il,i n Mint Lui nu poo'" fi ocupat decit detine ti d.d lui de tine a 1001 ""..... '''"' fJ.J ti .... ar ""ista un loc gol in Min,.,. lui Dumnezeu. ' Extinde",. nu poote II bloc.U i nU ' re spa~i g""le. ' F ......... rge iMtu ..... orici. de mult" fi negaU . 'Faptul oi ii negi re.Ii ...... o "",.. opri n timp. dar nu in venicie. 'laii de ce cre.iile .. le nu au noetat oJ tie ""ti...." !oi i.tl de de mul'" lucru'; iti a~"'.pt .! re"""i"". 4, Atepta .... ~ posibil num.i n timp. dar timpul nu.re n!.Ies. 'Tu. care .i fi<;ut ami"""" poli U .. timpul n unn.l ""-""""'"Cind pur i . implu ci nici """P"'urile. n;c; sli'li.urile nu au fo, de ~ Venic. Ca ... nu a pus limito ""a]i<'i s.~. nici ""1",, "" CfOO.'~ ca EI. 'Nu cunoti a<estlucru pu' li .implu pentru d .i tncem.t Soi UmiWzi "". """' El ti "",.i. de ~'. el toatl cre"l;' ~ lim;,.tl, 'Cum 0.1 i <urIOti a""~ile, .tunci. odatl "" .i .... gat infinitul?

1.

4i

1"''''

""'1"'''''

"" .!li,

cre.'"

Cqitohd II

DUMN[ZW SAU rUL

...... Du .........1JI'U,. Co..., " ..... doo' """ ... ? t.o e vial> .... L pe El " ... d ..... !io. 'OUar " In timp nu poli Ir.li oq>I'"' do El. 'So><nt>uJ nu e _ . ~ .,...,.. EI """'" dormL do. nu muri. 'Nrmuri ...,.. _ v.... Lui rent", Fiul lui " ..... f iului prnttu ......... "Fiul lui Du ........... nu Iti poote voi moone. P""1ru ci T.t.lIlui e violl. ... , Fiul .... i _ a EL ''C....... e ..... ta,-m. dea lui. 10. Nu poli fi kriri' dKI nu i~ fad cu -...lr....... un lucru ~ "'''' nu il poli ochlmb.o pen'''' ci _ imuobil ' E imuabil prin V<>ia lui Du~ fi ..... <:&ci .11feI V.... lui nu ,.,., ...tindo. 1i~ 'rid u ~ V<>ia tul Du ....... _. _~ =zi c..I nu ~ a t.o. 'CA'din\ol acusu ~ to.oU bo.o!.o la ti twU frica t.o. 'Fioeare "rnptom oJ bolii" oi fririi ... noi'e de.ici. cI'd .... ~ <T!irol> ce ' e ''''''' 0.1 .... .0.1 nu CUl"oOj'i. 'C",und"". I~ """'n:l n in,~ncric, ncgjnd d lumi"" e in

,. Lesilo uni_lui nu
o..",,~_

""rm.it oontr~_ ~ c .,.Lobil pentru valAbil pentru Iint. 'Cre""" ci ~I ....... , din Ou...,......... eno'; ci EI _ ~ din line. '1nIinilUl nu .~ in\deI Urii liN, iar tu nu .i;"1'!'Ieo fil.iI Du ............. 'Oum""_1i Aul Lui nu ou GI~~ dd noi .. ~_ uni..nul. 't>umnruu nu """ in<omplf'lli ..... nici flril topii. 'Ooo.o~ nu ..,;. 01 fioo oingu i ... ~t "" Fi".idomo lui 1...... 'Nu li ""S" fiuL cari -...tUnd dispuo" ~ r.lftTUt.o ..... lui - ~..; por .... -V....i in .....11; .. Lui 1'" fiul Lu~ dd ~ ... '" Ou 1001 in <instw Lui. '"Uru...,....1 iubirii nu ... ~ din ci nu il ...,zi tu,. " nici ochii Ui indllp nu li..... pierdu' r.poocit.oW' <10-. vN. . "Pri~ ot.o ... ~"" Lui." vei IIwJIO plOi , Du""",,,,,, pentru tine.

"'<>ia

c.'"

"""le

".uz.!

"'S"'..., <reo""

<e.

i>.

Dum""...... I;. d.t un loc in MiMe. Lui c.~e.1 tl" pentru "". d u"". 'II p<>tl ins.! numai d ind,,!. dup.i <\lm ~ II d.t. 'f. pooil>il oi /ii oingur".", ><:<>10. cind ~ . fost dat din "... z1 ci [lumne"", nu. voil 01 r;. oingu,l'MintN lui DuIllIlr""" nu poo'" fi irnru~n.OI.1 . '1'1>.0'" fi " .. "",i .poriu.. doci ..,. oe """,u,\ EI are funcia ~ ..............bim nu limitwd fi "" ~.,. nu ~ ~mi ... ,. 'SI. d.1 ndimllill V.... I.. i Du""",,,,,, 1"'"'''' Iint. cki ""mal iW III P"'''' odUC<' bucurio gf'l'" lui li 1'" are" ~ im~" CU tiN.

pol""

""t

ti .....
,1.

7.

~ .. bI .... t.o ... ~ ~ ne.lrm~riUi a a ~J tUt. Lui. E pooibil <>o ........ po"" diro ~-...o.Ifior [J,J ~ l~t>I_ Lui

u.; pen''''

pol1<' Iubirii ....1 0.1 fior .,.,...pn~Ui? 'Du ............ ~ ~_ .... oingu",1 lui dor fiind Eli ...... 'c~m poli 0.1 dai .-lifei dedi, El do ,.,..; 0.1 cu ......1 duul ~ 111 1_' 'l. atunci, nelinUt.o' ; -'1<ti~ .o.I1n~ "" mul' ..... d El. '\:ap.odt.oloO' t.o .Joo....l ~ ~ El ~ do ri. otti .... dlapw'" d.oi ca El. 'P.,.....; .. t.:.... "T.ul tJu ... n' unii. 'Dum""""" ~e'" ti voi.o .. <sec:. L~1. '1U:~uIU.
i ... "

nu O """ 0.1 fie oi"3"'. "Ellf imp.l~ Vo;a CU 'i ..... n" II"" imI"'. ..... 'Aminte$t"'11 nwft'U cI. .. <ii. El "II"". ~ d nimk din .... dl nu h """"" <mir.....,. 'Tu, "", ... 11 Imp.lrUfOfIi ""ta. Iftbu.;" 0.1 <> mpi ... ~ CoI.o.I" ~ cJd. mpirUfi "'" a ~"'. 'l'ftidt ctIi tu. ""'" Inveti d ......i v .... T.t.iJ.,; t.lu ...... o ti-<>cu~ pe. ta. 'CleI ........ ta ... fii "' EI. a",J v.,;" ~ 0.\ fior ~. 'V<>ia lui DumnoU'\l _ "" Fiul l"i .0.1 fior ....... ti uni, cu El in Unit.ole.l lui. '1,,1.1 do .. vindoo_ n<O'pUtul """'noqInil ci ..... ta _ . lu"

n ... cen! lIoI.i 1n<Tfd..... n Spirilul S/;In, numai "",,'ru rJ ~'" pen'''' 'ine. ' EI e '1.,.,.,. p<-nlru Dumne......... d., nu ult.o r. Dum""u"

a'unci, ~J 'u ""*,,,1'" <"""~ diro """""'" "" voi.o'. ""~ull.1 d in, ... Lui. 'Si. Rind" ,.,.""",Ie. VO/i LuL t.o .-le ... fir _,o. 1. Y<>ia t. ino.l nu" cu""fli. ' Nimk eiud n as" cSnd 'II ""llNma cJ a ntg.I"te 'OIut'" cu . ' nu eu ..... "Voi. lui DumN""" e~' c..I et'i Fiul l~L 'Nog.Ind ... 1'" iICe~ ili ""1\i propn. voie fi. de _ nu cu""lli "'...,c. 'T"*,,,ie o.Ilnlrfi>i care. Y<>ia lui DumNUU n ."", <:&ci c. ,a. "l"II nu <w'oOIfIi ~r. do, Sp;rilUl SUn, $k> oduee .mln'" """Iru tinr. 'fntre.aW-lMci a ... c V<>ia lui Du ....... "",, ;~ v. c ..... -Nu ~ ~ poot.: .."... 1"'"" dn ci n~ .. ......,..i. 'Do d1c <><II" po"" >=iti~ "" iti opun< Sp;ritul SI....~ do vini c doo' f.ptul ci nu Ii... i !"ft."Uf!OK"U' ..,;.a. 9. ~ eului f..... V<>ia lu; 0.. ............ 0.\ pori in alu. LI. d<d "" .... 'In ......oU in'"'P""'"l'f", pol'<" poosoDiI .. Voia lui 1:IuJn....,u 10 t.o 0.1 fior in conflict. 'i ..... nci, poot.: 0.1 puJ d Dumnucu III.,..,.. '" nu ~"" 0.1 d.of, privMldu-w..c1d do '" 'Do.".. ""0 ... fir n

....,..,u.

,.o.

ti"". "

'P"""""'"

pen''''

,.m.

D.>d 1>001. "'" """",."'_ dl,la d ..... vind"". ~i ek-o fi vindtoo;.. po.." ... . """'''''"ilo"" vrei cu ' f "",.", . ta< Oin . dep.l " ">..1 CU un pol fi r"",.", giond t.lmiduito< <> iOd""" m.i ' p,.". . 1"'. 'Fiul lui Dum""'oN . ..... Il, T.,1. cit ti Fiu,jii..d r..1. ci'. Fiu. 'S.Ii Unott! ...... ti ji l-..rnnJ 0.\ i~ uneti '''''' ru a Lui. <:&ci El II 1'" Eli ........ '1" tu 1 .. voiqti lui da. In in\<,~ porlect.I pe ... ..., o.i do.-op<'O El";i d ... o.u O oingurl Voie. '00,. cind .taci <> portr din DumnoU'\l din ImplrJi.l Lui. int<-kS"'u t.o nu periecU.. "'" ci "" vroi CU ~.J,"' ti~ pierdut. 2. V"andta_ deY ....., ....,tor,,, Ip. do-. dobindi inl<kS',,* ei. cu ci, <> ~ mai mult. CU drvU m.oi bun ca otuden, . . . 1'" f - . of ""P' tI<>ri ma; buni poli ... iii ... rHIiIalN lui dodo m "" ... Ioot ..;~ do oi? 'F"a ....., u.A.o.I .. numeri prinlM ei. de! vIn<kao~ ta .. inUpouiql~ liincI diopu. 0.1

1.

~ primul

""'vl".

.,j,

s. .........'"

'n.d

-....",l '" ....

.t.I,

'"

Cg;kII ... II

DUMNCZW SAU eUL

si ~
'.

~ ... LJlurl. 'Fim ... mlrKd p"""" il W.lpruiqti ili Y<>rbetI" de ".ltmIt.1ft lul Du ............. 'J;.a", ~ tiJnlduilOl po Col ... l ~ _ de Lo f !de l1u Nu din propN la mi.... - .. in...ojl <l et6 Fiul lui 0......-..... 'ln Il00 ... &lnd d.luniIDr po ~ l <kii, ori.....w 1"; pe".".. tu nr&- r.t\m'lit.llii lui o..",,,<,,u " apo-"; t.ole La filmf.. ). lor nr&O~ t .. ff.I de IOOILJ CiI Iubi ...... 'Nu poi ""&" " port.. din _ . pPIIl'" d -",1.,", ",,'li ti. de ....... firi in\do. 'i. fiind 1.1 .1 in~ pentru ...... nu l.,.; inteltF. 'A rqo in~1 '_omn.l. nu ...... ti).l in~ 'Te poli vind> n .. pe !nt. c.ki n umol Fiul 1 1 Dumn''''ftI.",...,...,;., de vind"""",. 'Tu o i " ' - de .. r ......IN c.l nu .. n~k1;1 ti. M aM>l, nu tii' "" lod. 'Din moment 00 i . i uit"' V<>i.l. nu fI;1 ce v~ cu odevlir. . VlNk'C."" ~ un indiciu ci vre; ~ int"1!<'1tl. 'tor di.poolbllit.o'.' acN&t. 111d<'lcllkl .... """'ile la VQre.I Spiritului Sllint 10."'1 .......1 t int"'llim... 'tJ ili v. d. J'<"ibilitat 01 ""'lP mull moi d.I';.... de vind"co",. pe CiI ... vrei oi ., ln'"","1Ui. ckI_1lng1 mi<.> la dioponl. b;~t.", 6<No i"''''1Ii - Iti vO .~u l'Topri> Lui Voie depliN ti "YJ intregi 1'"'" la. 'Oa... ce nu pooto: winf.Iptui.o!Gl Fiu/lui Dull'llll'uu cu r.llmli .. t8 lui Oumr>ol:ftl in ti? -'i lOt\qi. invitotio ...tIu.. oi rin.! d< LI Iinr. ckI . 1inv"l0~ <U "SU ...p. ci 0Mf "'k po "~'OI. nInvili .... o.Iut/U' <u line. ). Spiritul SI"" nu poolO VOtt>i ...,..; ~ nrprimitooo .... penuu ci nu , ... fi '\L(IL ~ \ ''''fI'Iio< .imJnt. do. V".,.. 1.>11 ~ In ro<npoiW ot.i~ 'El_ ......... do< ocroti~ 1.1 .... mal din cauzl el ~rijo 1.1 c un indio<iu ci Il ~rei. ~ co El <hlo. el ....,; de pu\in.1i mia. .dntele dtvino o luminii .prinoa ..., [Ii Uni,*, nlin18 "'" i.><"I, El ... ~tn.llin&urul t.lu Ouprtr. '!),. ci .. ori poftetIi rul lnluntru. reduci primi .... p" ~.... ].0 lac; lui. 'fJ ~ i ......... eLo. _ i .Ii., im po!riv. LuI. ' Indii....." ..., d.ll,~ '!<si o.i nl"1'rirm. EI "" me<ge cu li..... I~pllnd. ' l'nli '" oi increde", d"l'lin.l in rlbd .... lul eki nu poolc plrl,i (> ~rte. lui Dumncle<.l, '0;.. tu.i nevoie de nlull m.i nlull d"dl ribda",. ... Nu iti vei an. o.lihno pln.l nu i~ tu...,..,; pln.I nu~.o indq>linq!i. <ki nu .... i ... '''''' 1.1" """. T.t.llul llu ... VOI uni p" deplin. ' ... . lIuo.mn.I ~ ca EI. "'r EI li s.. d.ot iW. 'Tu. <.... Il.1 p" Du ............. h"Obuit si Iii c. Du"""'...... <ki fu"",," L.. i _il " 10 odat.l CU dorul lui. 'RMvitl ......u C\,,_~ in min",. 10 li nu lIN si Inl'" ..urwdin "':01" pulN o.i o I d .-.urL 'OMpI"IHo p"c..... (,.o trimio Du""",,,,,,, le tlvilO CUm si o 1";' doI:'i reo:u""tIi mica ""........ Ii qti diopu> si o Loti Soi ~-'. 'Oioponlbil...... 10 nu ,. .it '" fir pfflU. pentru d ....., _ . 'O.od vrei '" li om; doAr un Ioqor. EI ~I vo lumina .Ut de w... ind! il ..; lIN bucu ...

'''I'm,'

mI'

1. Vrei oi fii CMoticuI ... Iui .... ~. lui Dumr,.,-.1 'V.; ~ door p" rine inviti 'I::fti ~bo-r ... detmnini cine vo II'k Ilu fi ci . .... r1mlnrcu IiM. 'Dunu colhrl.l"'~ <ki,...;depindede r.-Iul in co,., o.-coi 'Splrilul SI"'t cde foJ.L. ~ nu II: pooll: ojul.l 1.1,1 MoL invi". '1orrul ..... nimic, fir'" il invi" 0.1 ~ fird n.. 11 in,iIt 'l..ibeno.........110 do:pin<k do Sh-duirN .... ~IIIi~ li - dinlft ~II !.li _ numli Spin",1 SUnt ~ mi. ....IU, .Iunci. c;,.,., ~uittW cu ti ... rccunooc&nd "'~ <I<jo do< 10J.L. fi nu te mulfUmi cu~_ ~n. doct Mu.g.t.letorullui Du .......~ este '" IiM.

o.

prin ~ _ _ vei tICItpO si ;Ii omiIl!qti ""

li.,...

II I. Din Int .. n ~rl. 10 lumin'


t,

Ond qti epula~ .min~li a iHl flocut r'''. ' MM>glietorul t.lu .., vo odihni. d '" nu o poli face. 'Nu fiii <Wn. cki - dd ai tci _ nu ...... i ~ pu .... q>ulu. 'Oocl nu li .. i fo riu oingur, nu.i pu"" oum; nidcum nIriodoll. cki .... ~ Voi.o lui 0......- poPnlfU fi ..1 Siu. 'Ou~ nu ...... do El. cki El nu ~ ..... ~ li po<ro Lui II' Im
in _ . 'Du"""'..... ~ fo,orkoilonioo. <ki nu e nidWI..,... /Ii<t in El. 'Conflictul e r~ ...... _ m.Io(. <ki - orb fUnd - .... ...... p" cine otodi. '!),o. il .todi InIOldeouno p" Fiul lui o.unn. ......
~.

lor FNIIui [lu""",UOl etri nL Z. FNI lui [lu""",UOl .,., Inttodevi .......... de rNn&i""", cki nu tie'" loc., din " .... ,... , '" crede ci voia lui nu c. lui. 'Implrl,," ~ Iu~ ti ....... r~ firi ",0.1, 'Aao.\ in Du"""'...... oclimleoin gur. ti Ilrl pri<1m1 prin,,., toi frolu oii, '00.", ar la ... Dum""""" Soi Iie odevlra' ... ""'a. dnd ~ll ...... ti nu '<>it Soi fir !lingur? 'i. daci '""'" 10 ..... L.. ~ nu p<>rteli od",'Ir., n '" .., privq"', pentru CI nu
J.

L._

"''''.''fIi

V"

e adn-l<o' in privlnl" LuI. O. puiui<', dacl.i fii CI! iti ~. 0.,"""' ...... bucuria .... r R dopliNl ' 1 '" voioe$lI' EI .... tnt.lnlpl.o ~ dci. ro..t adevlir.' int ... deouno. 'tnd .......... llumlN ti..; opunr. .Voi.o lui Dumnruu_ o ...... , "'"' vedeo o " ' '' ''_' lrum~, inclot vei ti a nu vine do 10 Iinr.. 'DIn bucuria ... vei ~ frum~ in N ........ Lu~ doct bu curia ... nu vo pu_ R ",.; l"O\inutl decit Lui. 'Miu. 1""", puotit \OI d ...... in ...... ~ li inima .. te ,~ umpl.. ..... Uto bucu~ lrd1 vei.m dir<d n c.". fi d,~ in I'rn.enIO lui Dwnrorz..u. 'Nu ili pol 'P" .... cum y. Ii, dci inirrY nu Ji.e pteptill. 'Tii pot .~ ..... - ti ;.. ~I<'K.s..orJ - d Du.........,., iti ~ iW ",!i ~ Lui. Ior"'i .. ~fJili.~.

Copila/ulii

DUMNEZEU SAU EUL

Ilo' Mot""i,.. fiulu i I.i D.mn<ztU

Colea nu. grea,. da, ..1, 1",,,,,, dlferiIA ' A .... te cale. durerii, de ""'" DumneZ<'LI nu -Itle nimi<. 'E int,_ode,''', o CAle grea i I"",'e 00111_'1 , 'Fricii ~i dUnul . unl OlSp<'\ii tiL cart' mrtg OJ tu.,. i st.lu ru tine 101 drumul . 'ClU'orio in in"'nerici..... nu e ""lea Fiului lui DumneZ<'LI, 'P~I in lumin.l ~i nu i~ wdeo intu"""'lii ,o,'.,i de drum. cki nu sun' tov..~ d<mni de Fiul lui DurnneZ<'LI. Col'" a (os, din lumln.l ,i in lumin.l. 'M.",. Lumin.!'~ inJnj<>a'.I m.""u ,i ~man.I din tu.,.. 'cum poli s.I ~ ""zi n'W-.e<:a~i '",'a'li de drum n,,'-o lumln.!' 'O""" ii ....,zi d ",' pon'ru e.I negi lumina. "'Dar ""agl'i pe ei n ",himb. cki lumina ;.0 ,i limpede<.Ie . ~ Dum"" ..... nu li .scunde nimic Fiului $,Iu, chia, d.d Fiul v",. s.I.., a><llildl, ' Fiul lui Dumnezeu ins.I nu ~i 1""" ....:unde ,Iov., cl<"i Dum""..... il voicI<: sl~vil ~I i ... dor lumi .... ""re " '''I~!<!- in el , 'Nu ili vei pierde drumul niciodatA. dci 'e conduce 1Jumnezeu. 'Cnd r)tJcetL nu foci s.I in'",!,rin'i o d lllurie ",-",,!li. 'In. tu""""lii "",. ,lli de drum. calea inluneca'~ _ ,unI ""'te ~te iluzii. 1nt<>atce-te spre lumin.!, <I<"i mi", sdn'~ din 'i .... e po"o dln1t-o lumin.l . ,';t de ma"" incit te 1""" <COd!<!- dm tol ntuneriOJI p'-"'ttu 'otdeauna. 'Cl ci Tal~l 'Iu <oI< Creatorul Ilu Ji ..1i ca EI. ~ Copiii luminii nu pot s.lllilui in intuneric, cki in'uneriOJl nu .,.,., in";, ' Nu ,. 1<a inel., de mngiietorii mtunec.oi Ji nu i lMo niciodaIA s.I p.!'rundl in min ..... Fiului lui Du"""-,,,-,,,, cki nu au loc in 'omplul $,Iu. 'cind "t'; "'n'" 011 h negl adU_Ii .mln'o el nu ... i.-I~ alli du"""' .... de pu. lnainl. lui li aeptJ-[ n poce Voia pe are 1;0() ~.e. 'Clci nu O pofi .ccepto .!trel. , . NU",,"i M;lng.liet<Jrul 'ui Dum ......... 'o 1""' 0 mng.lia. 'In linitlea lemplului 5.1", FJ a,t.apt.\ Sol i d pare> e a ". 'Dl paoea Lui, ca Sol pofi intr. in ''''''plu ~ Sol <> g.ioeti ot'optlnd~ -te. s.I fi; sI';n' In 1""""'1. lui Dum""",", ~ki nu ve; OJnoa,!<!- .lt""l c.I eti acolo. 'cki > nu O"" Dum ...."'" nu 1""" f'l trund. In Mintea Lui pont ... c.I nu o fost Gindul Lui ~i, de aceea. nu li .pori ..... ' l;io, min'e. ... rebuie s.I fie 1. foi de pu'J "" I.P~ d..-J "tel Sol OJ"<>ti > ti ' POT~ .... , 'r'Z<'te--l ,emplul OJ grijl. cki FJ nsui st oruIo ~i .,ll.ilu;.,t. n paoe. 'Nu poli int,. in Prezenla lui Du"""-,,,-,,, "'.indu_i .1,1'uri pe in"''''''''lii to>'o,~i d. drum.. dar nu poti in, .. ni<i singur. 'Toti fr*i Ili trebuie s.I intre cu tu.,., <ki _ p.\nA n u ii ...,; accq>I' pe.oi _ nu po\i o.l intri tu. "'Cki nu po\l inlolcge intregi""" p.\n.! nu "tii intreg. i ni' cio p.1rte din Fiu nu f'Oo'te fi ""dus.! d """ Fiul tine s.l ~tie Int"-'gimea T,'.Ilu; s.!u. 3. In m inte . .. po\i Sol am>pIi intr g. f ii"", i s.l <> bi"'-'CUvon'el.i cu lumina ~ ca", i-. dat ... T.UI Uu . ' Atunci ,-ei fi demn s.I loru~ti cu EI in tomplu. pon1'" c.I e \'010 t. s.I nu fii . ingur. ' Dumne<ou I~i boi"","vanlea Fiul d .... o puturi. 'Vad "tei sol l boir.,c\,,nte,i in timp.

.,

vei fi in venicie. 'Ttmpul nu '" f'Oo'''' "'-'1"ra de Dumne",-'U daci li loIoooqti in foIooul celor venic<!.

cre,o,

IV, Motl~n;",. Fiului lui Dumn" <ou Nu uila niciodall c.I Fiimea. rru.ntui",a ta.. cki Fii"",. ~ Si .... '" IAu. 'Co i "",a l", dum ....""i...:.l. Si .... 1e e.1 t.iu i, 'p.1t)inlindu-i lie, e.1 5.1", 'Sinele t.iu nu . ,., nevuie de mntuire, dar minte<> ... ore ne-voie Sol invee ce ""te ~n'ul", . ' Nu eti mn.ui, de ",,'a,. ci "tii mntuit prnl'" sl.Ivl. 'sia"" e """t.ni..,. Ia. dat.i tie do C..,.totul IAu ca s.I <> po\i e xtinde. '0.0', dac u'JJh O p.1rte. Sinelui t.lu, t",,_ t.I nte~a"'"" ~ierde, pentru cl '" uii lrl iubi", l.o OI!. ""'at Dumnezeu s.I 6i 'u. i, in' rudi, ce acre.t FJ fOC'-' porte din El. li negi locul ;" I'ropriullui .l"'r. 2. Cum po\i s.I ~'ii d "tti;><as.l dac,l ino:i 01111 IAi Il,) casl pe Dumnezeu? ' 1'001 00"' Fiul s.l ,~i "'-'l!'-' TalJl fl,l s.I ""-'ad~ d TaUI 1_. neg.' pe elI 'Legile lui Dumnezeu ,un' l..Irute numoi pont", a le proIt'ja i nu "un, niciod_iii in ..d.r. ' ['Tin OI! tn>ei dind iti negi Tatlil e tot pon'ru te proteja, dci pu'''''' voii ... le nu poa'e 6 impulinaU filTl interventia """tTaTI. lui Dumne"-"'. i orice limi"", o pulerii t.llo nu O Voia lu; Dum"".cu . 'Pe _a,. 10 .min,. nu"",; l.o pu' '''''' pe Ca", ~ ... dato() Dumnezeu p'-"'tru '" mn'uL am intindp-li c e o t. prnl'U c.I e a Lui Ji .1Itur.l_te l,alilo, Ll.i n paoea Lui. J. 1.........IA in nelimilo"", ei. 'Limi",.>- paoea P'" co'" <> imp.\rt.I fetii, Ji Soinele Uu va trebui s.Ii i fie necunoscut. 'Fieca"" al.. , inchj.... ' lui Dum""""" r""" p.1rtc di~ ti"", cki lumi .... ""' ~ de El o~ .... ru El. 'O.ior v..,; s.l toi un 1,.", de la lumina ""re ea"? ' Nu oi f~ d""" li-ai da ... mo c.I po\i in'u""". doa, propri. ,. mint.>, 'Cum il aduci inapoi pe el, te ,-ei in."",C<.' tu . ' As .. e Icgea lui Du"""-'H'U, pentru ~ Int"-'gimii Fiu lui 5.lu . .. NUM tM 1. poti u.Jdur'; deC"-"'. 'Nu leopu"'-' acestei injekg..'ri. <ki e cu adevl .. t ncepu"'l miiirii luminii. 'AdU_Ii aminte, 'oIod.tl. ci acestui , 'mplu f.pt ia multe 10"",-" ~ .rebu;e s.I invei 011 le """'~ti i 011 li te opui cu fermitate, /~,~ e.>pJ;e, ' E'.pa """ ta e un ~ hot~,';1<>r n redeteptare. 'F;u;ele iniioJe a le acestei ochimb,lri totol. "un' deoeori de.tul de du",,,,",,,,, clci _ unci cind nu se mai .runcJ vina in .f.,1 - i'" O putemid 'endi~jJ de-a Ii"" v ina in in"'''''r. 'E g"-'" la inceput s.l ~ doi ..,ama cl e ~ acel.qi lucru. cki nu e nicio d<'<lllebi"" int'" in!<'rior ~i exterior. ~ Dac.l fraii !.ii rac porte din tine i i nvinu\eti de vlduvire. ta. 10 invinuiqti pe tine, 'i nu te po\i invin~i pe ,ine fbJ s.I ii invinuieti
j,

..,,,..,,...a

"'-"'.1,

Ci""

'O.,

'*'

neg''''.

,.

9ri1lll.J li DUMN(Zru SitU WL

vim""; Intii pe 0<eSU IN;nk'M-. ,"<"<N dinrok>de el, din """""", ",!-al fkut rNI. 'Vom dafa! g~1.o lI<NStlIimpoeunl eu mult cotm fi M""'" Indrept.o ,po; pri,,, ..... dincolo de ... """' odorvl,. 1. Cr~ ..w..s.o!"Nded, ~rN'''''",''''in''''''''nI' Mllt .ii? 'i eum alliio-I poti 'p"lben dori, uit1ndu ... d~ 10 .... fl,loI "'p......jn.1 'Nu k' _drO,dci",,"'; privi .........i ....... fri<iI. fi ""'J'i oi in"fi el friao nu _ te.1J.. 'De In"fi col ~ ei pot ~ opulbenk' p'" " oimplu ....pndu1o .....ui ta .... '1"....1unn.llO<'.... iden~ oceIo de. tuunoale ci !OI '" nu .... .t~ nu aiot.l. "lAsi1o nu ~z.l1n sol fi "" d""" 10 nimic nu ..... intimplat. '0..1 !"NUt tuunooculol prin ""tind ..... .;. '" du,"" la nimic nu pook' /1 !"N1. 'Nu k' _ . "und, oi privq,i lne.. pentru c.I nu pool< /1 vi.u'l. 'CIoritalw d... l..,.. roniuzio prin de/lni,C'. 11 privi .... Inlu,""rieului prin lumino!ltcl>uie 0.1 il . l"'lbc .... l. 5.1 ""'P'""' .......1.1 Icqie d~ . dlnomic.l. ""lui" ml<''''goInd pt"OSio , ..... " nu i"""'mnl nimic. 'Cki <Ul'i .... tucm.1 <Ultrodl<\l.1 mI<-nneni ca... ., 1..,.. ~psIt1 de , ..",Ia ' "Dinomic.o" implicl 1"',..... doH f..,.. "..,... 100, int ...... 1......"'. ,'.p.ulrii .... ln crodl"ja '" ...1 ... pu""'a d<-.o fa!oricIt. 'Eul ~ lOr ... '" rII1i<of.II<>f din Uu:t.II ....,... ".; crodin .... 'Dor ___Irul _ "'" .... .omplu:

~<i. '!.oU de 11",,,,..1_ trebui< d.rofkut.l. ti nu v.lzul.l.!rur><\eY. Aru""" . !Ii nu ~ ~ P"'" ~, rid nu..... _1 nvnu.iqoo. 'Lwiioul"", ~ ...... - . ~. " form.I de kIm.;Iica ... "" n.l ti 101 un ....aniom de ~pinl'o" al ~ eQCt CiI In>'inui-

_1""_ ...

.... ollOfa. W.I"'f""" Iw 1.; DII ..JOtU1O Md li . . . Fn4. 'C1nd fiul!u $i in.U$.I ~"'. LoudeCreat<wul. <'1 vI ouri V-.. Jlft'lrU T~ Nu. 'Do. C- . . l nu _ k fi \.Iudo'I'" Fiul Sko. cki sIoQ W. ~ Imp.lrt.ltiU ti Ei ...." .u.;,; im~ '- CriMoo. Lo .,,,,,,1 lui 0..""",.,..., ~ ... Ii nLlompine Fiul. 'Du vino ln!fu I(IIuI flra <1;Ind."""' .... cki I lIfd O 0.1 ani "" .. "" e z..Ivorlu ti cI nu pofi In, ... 'Up nu. zJvorltJ ti . CU nepulinl
... nu poli In, .. unde t. VI'N Du ............... '[ubqte-te i..... OU Iubi",. lui Cristot. ekl a. '" i"bot\<: T.l.lllJu . 'rol; refu ..... Intri, dor nu l"'Ii ""uri "1'1 1'" Irn. deoclilii Criol .... 'Vino .. mi ..... "" '" 11-<> line <k,.rni~ dci nu .. _'" Inchkl. citul,",,- ti de Irlit iri"'" dto-. 1"'''' ..... 'Dum .... "", . '-;,,10 ..... ti. 'o; .. Fiului SI ...

I'rr=o,.

.turii'"

_ ii""""

CiI"'''

c c,.

Dum ....' ...... nlmi<. nu li rduz..L 1. Lo . 1 ,,11 lui Dum ...uv. Crislos i;. ~tnpll ....._ ... 1<1 1 ... 1no. 'Du............. lfi <u ..... ~ Fiul roool lipsit de vin.! cum EL $1 .. EI .. .,..,. .!""'ciin!Ju-1 Fiul. 'C_ ~.pUi 0.1 Ktq>Ii "" El nu Itul dodttinf ti c.llntrf&I ..... lui nu dodt 11.1. 'Clei Fiul lui Du""",,,,,,,, c.", Irlqo. in Croto<ul Lui ti ."II~ de 010 .. So.

C_.

' c _ ..... ooensio Iubirii" a m;nunlr;.i lui Du~_ 10 fel de


Lui fi de impkill n i El. 8ino<U"inla' r Flul lu! ~uu.. coIrui ."Itoote e. T.ot.Ilui o.Iu fi clrul .... va ....... 01 ., imp.! ~Mc.I dup.! nl m " imp.! .... ~" Tolol! lui "" e1. 'Nu eo:isU <"<lndamtlilteln ..... ~Ad nu ""I0Il >ndamtlilte In T.u. '1mp.!r!~ Mo.Io.i.r$i', l...toi .... T.loIl u~ Fiul lllC'bu ie oIlmpartll/HK' '"" li . pori .... LuL el<! nu II v. ""_ le .ltminleri nid pe T..I. nid pe Fiu. 'Pa! tie. ~ '" oeIl""",,, In Dum"",eu "In c.ne odihnele in.",.ga fii ......
deYv~1 ~a" Cl'fttOfUl

'llMII ,.._" ..... DIo ............

'CI ' ...... fJ .... " " _ .. )Od .........


.. CInd privim ""t .tuneL nu de dinomid. ci de ddiruri. 'DeoiSUr. p<>Ii 101 ob!orni un ......... ddi,ont D,J frId, fiIndd _ <1.-, ... .... lui nu ~ .... LA _ nu poIIk' ~ _ _. 'Frica .pon ~ri vit.l in'.... n mod ....1nid ..... , d .....,1 tuucqri obO!<tvul eulu~ <an. lipsit ati, de do, do: oricit MInii. Incl, ""'" _ In di~ lui ~ i"";, lnevitobil "" nimll. 'F""n~ ,..plici'. obio!ctivul ""lui ~ proprii lui au_ """"".,. ' A", ~I. de 1.1 bun I""'J'U~ ><opuI lui e ""po,""".... ~tienl' de 01""" Ind"J'O-'iidfn,' do! ori<oo .11<1 pu_ d"",A, "". p"""",,. ' I.U de"" ",,1~ I mbolul "",'Jrit. F;....,.... Id"" .... un trop. 1.1 , 0Cl>pU1 ~ ~ ;ntOldol."N ~nt. " ~",Hd ~ IN. 'TOI '"" vt"" d in ~ consecinpo fi","",,", prind. polei lui ~,n"" Iar modul_, deoI_ ...n.I"k'loe pur " oimplu a<l"I.o de ~ col ....... lor nu " ~_'- neIiind in _ d.ntI cu II .... Ia odorvl<lt.I. ' Am spus """ nain~ col vei con"" lui Dumno-.. ~ I dori In ~ li ..... voi in _ _ 'VQio Lui e UN ,.,.."" -a.; Voi nu poo'" 6 diferil.l d.o .,Ino.lti. 'ConfIIctut rNI pe an! it resimti. 11Und, e ntnr doiii,jN MtoI1t "'" eului" Voi.> lui Du.......,.,... pe a ", " bn~ 'SI Iioo "'"'" un <Ulflln tNl1

&.

_m
eu

"'e

,. N,monI nu poo"'lIdipo de iluzii d..a. nu '" ~ cAd ..."..,vi. .... lor" modul ln a", ... nt Pf'*'io"'. 'Nu. _ _ ... fuai do: IfuuL cAd .... pot fi pPtI<u _ _ ~ " ..... privim "",1 _ _ 1 de&in<!i,. al eului. pmtru col 1mJ>"""'l .,..... ~ '"" il ............... fi. d in momen' '"" i doi _ .... '" nu il """'- _ir oi fii ""'. 'Si " facem eu mu" a lin. cAd nu 1....... dorit ... coIullm...-. odorvlnll. .Oin.om""'- ...1uI va fi Ioqio 0 _ . ~I<! '''-",01 D pri.

nI,.._

_,oi

,u

.. ji ",vine indep<nd""f." """jiei, nu aut"""",i";. '1nt",.g. Ia fu n<1;c <",ato. '" sU n d<1'1 i"" iii depend<nll de Dum"" ....... Orui {uncI;' i..., imp.!rti~te cu ti .... 'fiind di"!",> si o imp.!rt~ EI. d.....,.,it 1. 1.>1 de dep<nd ...... t de tine cum <'ti li tu de EI. 'Nu fi ,ribui .roganf.1 eului Celui Ce ~te o.l nu Iie independ ...,' de ,i,..,. 'EI t..... indus in AUI"""",i. Lui. 'roi m:de ""re <~ autonomi re nle ..... ""p",at de EI? 'C.-.dinta in autonomi.o eului te rost.l runoo~ te",. d~""jei .. 1e de Dum ... "",. n """,.t;I libe<t.oteo .... 'Eul ,"<'de in b"'U depend""l' o am<-ninl.re i ji-. sucit plM i dorul de Dum ...."", intr-un mijloc de-a "" insta l. 1'" el. Thr nu te lsa .mlgit de interpretare. 1'" c.", o dl conflictului Uu. 1. Eu l ataci ntold u"" in folosul "p"rlrii 'CrczAoo d.re puterea Sol o fac.!. el nu face . lta-va.. cki _ v u l .ukJnurniei ..1e nu e .lt'"O , ' Eul e ,,,,.1derut'l n privi"", ",.Iillli;' dar nU i pierde din ",""",.., OOiedivuJ. 'E mult mai "igilenl drdl tine. pentru ci e cii .., poate de sigur de """1"'1 s.iu, 'Tu ~i dertJ"" pentru c.I nu li-llKUnoti p" al tiu. ,. Trebu;' s.i "''''''''''Iti ci ultimul lucru de vreo eul s.I ili da i "'.ma" f.ptul ci Ii ... fricl de el. ~ dac.! li-ar SI.mi frk1.ji -., di_ minua independenl' i li_a, .Ilbi pu, ....... 'O.. ,;ngurul mod in care ili recI.ml Ioi.lit ..... " ..,.,1. de-a pretiooe <i el ill poate d. pu ....... 'f.lr.l credinf.1 acea" nu '-.ai .scul ... deloc. 'Cum poa' "unci. s.i I~ continue ".i''''''I' daci i~ d.i ... ma <l.. acn>ptndu-1 te m;.,eti i te li~ti de putere? 9. Eul ili poate ngldui - i chiar li ingklu .. - si .. "",.ideri if'lC'tezul. incredul. .iniml u$<>O,l". d;'bn~ lif"il de profuru:ime .fectiv.!. dut. Indife"",~ chiar disper>,. dat nu i plin d~ IrkJ, ' Minimali .. re. frici~ i nu d .. flKY"" ei. e t",d. ronolan!l eului tiind dU.r o i"",,_ .mila. care !le pri"-'I'" fo.a.w bine. 'Cum poa"-' propovidui ""p""re. f~,~ si O ""S1i~ prin fri<l. i 1 1ascult. ""'" Jar.!.i "-'<UIlOOte .... ci tocmai ..1iI fiKY? 10. Re<:u"""'i"-''''' ci '''' "-' P"'" <.1 "-' ""f"'" M o,.,m,.,..".. e numai frka - indiferenl re forml ia i ind<rpend"'" de <um ,re. eul s.i o ""imI; - .. te. ~~,. prioop"la """",inl'''' a. <><1,.... eului. 'C~li_ ..,H.. ,..,a .""tui lucru ii zdnmciM p.ln<l in "'melii visul .utonomiei, "Clei. d'-"f .dmiji o 1.1<.1 nojiW>e "" ind<rpendentJ., nu V<i acwpt. pretul fricii dacI il "-'<Unoti. 'Ori ..,.,.1iI ... I~ pretul i eul nu l 1""'''' mini ..... liza. 'Oadi K'pi iubi",. din V<Xl"...," scapi po li ...., i It<!bui<> o.l iti fie md de i",.lil'" <Ii. (fIw:J <4 t.... i .-..g ... 'Creznd ci .i "-"Ui! s.I a""'; <><levitul crezi ci .. arul.", pu''''''''A;> cI.i .juns, pur ~i . implu. Sol te temi d~ ti ... i.....,ji. OS; ni""""; nu ""'" s.i sI_1 re crede cii ... , d;.INge. 1'- 1)od ,*,_ivul .uklnOm .. i eului ar pu"-'. fi lnUptui!, scopul lui

""",.r

fi M~micit. """. Oi' ... te imposibil. 'Ooor nvl jlnd ce ..'" frica poli n"ll" 1, u ....... ~",..,;,. oJ d;'tingi pooibilul de imposibil i f.hul de .devl , ... 'Potrivit invl.lturii eului OOiedivul l~j poa" fi nUptu;. i s<opuiiui o,.,mneH"U. "" I""'te, ' Potrivit nvl_ jlturii Spiritului SI~n~ obi, s<opuiiui Dum"",,,,,,, poa'" fi inl.!pluil i .... nf.lptuil dej.o. 11. OUm ....,"'-'. tol .. .1, de def'<"'d"'l d. 'i ... oi' e'i i tu de El. c.Ici Autonomia Lui o ruprinde po." ti ... te. de ~ incomplet.l Urii ...., 'Iii poi Slabili aut"""mi. doo, identifidndu-'. <u Elli ind."li nindu-Ii {u"'-'li' dup.l rum " >i"l CU <><Iev.l .... ' Eul c.roe cii ferici",. e nflptul..,. ob_ivului o.lu. 'Da, ;'~.., dai <.1 <uJ'I<1ti ci functia lui Dum"""", ... "" ta li ci kricire. nu poate fi gAsi,a independent de Voia V"""trli fugem.\nal.l. 'Reruno.ate numai ci _ v u l eului pe core l-.ai urrnjrit CU .I';t. drguinll. li-. adu. d"", fricl.li ili v. fi greu s.I .... Iii el frica este ferici..,. 'Susinul de fricl. tocmai 1iI ~"" eul <.1 .. fael si <n:.i. 'O;., Fiul lui Du""",zou nu e dement i nu poate <rode'IO un lu<t\I. "t..;.i-I <.1 l "..:uno.a,d numai li nu il v. acc<-pt . 'Cici num.i un de""",. a, .lege frica in locul iubirii i nu_ m.i un demenl ar crede ci iubi",. poate fi oblinutl prin alac. "'1)., ci,.,. e o.in.lt", a. minte ii dl el numai .tacul poa'e produce fri<l. de care il proI1ieaz.i oomplet Iubi",. lui o,.,mne"",. 13. Eul analize.z; Spiritul St"."1 acn-pll. ' Apn'<ic",.lntregimii oine numai prin acrept.",. cici a ..... Ii .. ,,,,",,,~ a descompu ..... u lragmen .... ' !ncerure. de-. inelege prin descompune"'. ei e do, modul tipic rontradictoriu in ""'" '-""1 abo<de.o.zi t"'ul. ' F.ul C'l'Cde ci 1"'''''''0. nlek-gorea i ad.'lrul . ... u n "'-'p"rare i ci. penlru li\Iomici _ L i credinlil. 1"';""", s.l .tiKY. ' In<OO'il""'t <1 O _ o c....dinll nu poa" fi .... omidtl i ob>eda tde convinge", ci ""f"c,,,,,"'" mntui",. eul .taci "" re percq>e deKompun.lnd tOIul in pltji mici.. dorupla"-'. U'1leg.tturi ca", Sol .iW un in",..,. i. de ocreo. U,l niciun nleles. ' { ul inlocui in""de.u"" in1<1esu1 cu ha.ooul cki _ daci ""f"""'. "'''-' min'ui", _ armonia e .meninta"'. 1.. In!e1p",Urile d.", d. "" legilor l""""'PIiei !lUn' - fi ,t<!bu;. ... Iie - eu'" opusul eelor d.,. d. Spirilul Sllnt. ' Eul ar """"-,,,'re.u.li .su_ P'" grecm ,i trece cu V<Xl ...... O<I""lrul. 'EI acordJ ..,.,Iita lied"'; ."..,,; pe c,are o percepe i conchid. _ in urma unui IIOIi<m tipk- \ din cou .. e",,;~ un ad"'-lr """"-'<VCIl' preri5 lipsil d~ n!~les. 'P...,1 urm.ltor. atunci,' evident. 'OacI un :adev.l, con""""",t e lipsit de n\elet. i"""""""'l' 'rebui< s.I Iie .devl,.U. "Tin.lnd grqeala da, n minte i p"""-'iJnd re a /kut ,eal. eul tn>O! ia urrnlt""'! p".1n .istemul lui de g.indi",: grqeola e ""Il i .dI.'Vbul e gree. l il. " . Eul nu f..,., nici<> Jnc.:f'C.O.re de-. in1<\eg<.' ""'-'St lucru -i e dor de ""'n1''''" - . dar /11' ""'te incerdrilc postl>i1e de-.-I de"",","" i

Du""",...... ar

pu",

"'01'

,,,,.Ii...,,..

v.

..,

CgiItJjIllII DUMNCZW5JlUeUl
f"""' .... 'An.olidnd co $01.'- inl'OlooJul eul .....totIe foi """1'" din .....te.e ti .1"",," CU ,,_.s. I"'I~ii fr.gmcn .. '" 1'" unlfid In f.......1N lui.'~ atunct. dev .... unl......1 po

_ni.

f"'. 'i """""'" KeoI un; .......... rlndullu~ devino leIulln arr iti ~ ,...",... TNlito1e. .... Nu suboop<io ",,_.s..trxie p< OOa"'U r.tii .. .... lul foi --.1... '1'\" ""JIIi.o iti 1ftII ll\lltUrii"" Io, ll\lltUril"''; ... nt~. ' Argunwn_ a ... "".. tindetrwn\O ooIido: p"""" demmli- 'Cki .."""" ....... tul ofi""" le Lo n<eputul lu~ ti niciun oistt-m de &indl ... nu iti 'r.n$<lI'nde JU" ... 'Por un fI.1 Injeln nu ".,... d ............. nimic. 1.0, oei .., 11."" """"i"fi de rI pl"Kioo deli",az.I_ ""a ....' 0.\ pnl<k. "" od.,.,.b.I. <ind t~<u Y1!d ...... od ... lrul1 ' Poo .. "" ... 0.\ p"' .... p.I .... "'"8'11 "Ma rturiile lui d"~,,",, I1!r4d .... lr <1 ~l d.r nu fi ..... ""lI.t. 'Eul .. ul~ drep.'" T.~ fi ~u Ilvt>ie, cki 1_. n<p' Fiul. 17. 1\0 vm'" i,llNmln~ T.W? 'A=p<l_l Fiul ti ti-L vei aminti. 'NImic ..... ".,... ~'" ..... <edni<io Fiului Sol ... <iti nimk nu p<Ir~i _Irul unei minciuni. 'Cr...,zi din Fiul Lui prin od\ll .... lul e" deo""", ..,'" c.I Fiul Lui nu ~ d _ ~ ~ Hul tmx.oior 0.\ 6e T.tiI. ' Aro.pI.I un lucru ". cur 0..,"","""" nu iIl'iNg.L ti luaul ~ .. iti v. drm<onstno adevlrul "MItrtoril de partN lui l:Jiwnnnn.o ..... in lumina lui ti v.k/ 00. (ft.t. 'Uootu lor _ Indi<iul CiI .... u v.lnl' 1'" Fiul 1111 Du~Zft> i. in Prr>rnJO lui CrioIor., nu . _... 0.1 nimic. cki Cn.u." .",be"" "" Sint fi de Tlt.l1 Lui. 'Sunt lkuti pmbu ci .. """"""" ~ ti "".. in_ toOIi .. de"; tun Ie Lut II. fioeo ... f ", 1'" a ... i1lnWnq1i devine 6e de plirtN lui C - . fie de pIi .... rulul in funcie de <li' poKrpi in rI. 'Fit<"la te ronvln&t do ce "m 0.1 ~ fi dr TN.Ii .."", mp.!'~lici Io a",.' ."" ... ~. >rOI ce ~ e" m.l1tUr< 1.0 " ..emul de gindi", p" co", il vm odev', . 'Fiorco", f.....'" pu ..,"'.... '" ehbereu. d .d .legl s.I AI liber. 'Nu poti m"rturle 1.ls.I d.,1"" rl <I""S. dad.1 ","",,1' mirturil f.l", mpotriv. lui. 'O.ca nu I,I~ .. de 01_ nU 1 .1 vort>il de C",""," nici tu. 'Nu ill .uzi ",,",II ,...",... _ ""'" i. de .....toq.. ptin ti .... C-. fi vei .uzi.

c:ue" ..... a .. i1,

_1""' """"ce .....


tun'

_vi

do,,"" ....

,.,ioN""",.

'1\00,.

""n"""""....

ma"'"

a<ttp""

1.

E inop<w.ibiIoi nu 0.,.1 '" ""zi. dor r .. ~ dt Imp>Oibil 0.\ ......0 .., nu (ftzl. ~ .... oorerruia< pe bou ... ~ iar .... perien\O d"",," <rftIin"" ~IIe nu .. _1izHl.I "..,. nu .. fi....u

,.

rnodin\'tlr. 'I'Tin " ......... "" "",zi _ 'Iot.l "" am v"u ..... in~ prin: .ntidll Q'i ('II nu "" ,-AzIIt ~ .U eft'lU'-, Q'i ('II rnod in inviore o 1/'Ot wdN. 1... - . ~ triumful ""'Pin al luI C _ _pro ftllu~ .... prin luoc. d prin Ir~. fa..; C......,. Se oid.d in.........,. drtiupro ... Iui fi IUtu"" J......lrilot """",,,il. fi St . . ~ 1.0 Tlt.l1 fi .. lmp.lr,l!o' Sa. L Vrei 01 lei porte 1.0 mI~ - ' .. ,~,..? 'v,..,; N iti mndAmni fratii .." 0.1 ii oIibefnll 'V,..; 01 IlIr.anocenzi ~. fi r.I te ...1 LI TMlI l 'A~I< intrn..ri ....'" 1001<' ,,1'1.1 fi ~ fi ~ .. rlop.ln<le LI _ ... dc!od.!I. ' A .. isI,t mult.l lftfuz;' referilOt" t'e l~mn.I per<'<'PflO. ri<! ""vlin,,,l ~ f"","it 1,11 pmtru <'Ontim.l. eit fi pontru nu poi fi 00f\'j1;"'. Uri interpf<'l> .... interpret> ..... COf\ftie.1j01. cki re pe~ ...It I n ~~"'. ro. Cun"I",,"!O. rl, "" poaw d. d." 'D.oc .. nu l ",;oi <u daril.~ ' ...... mN d In",,,,,,,,,,,;d In def. ""' .... lui ... de ocee., nu l ( "'"" 'i. din moment OI! <'n!din~ driermwl"''''''Plio, nu 1"'rt'C'p' re In_ fi, de _ nu il ..... pti. 'hperiml<' diferi ... ins.! duc la oodinte diferite fi. 0<1.01.1 ru rl<, LI j>< . .... pti. dilm.... 'Cki ~iil< .. n~1i ~ nr cn:oditlltlo. fi opm.n\ol dOM te j,,...tJi. 'Eu te c0nduc op-e un nou lip de .. pnien\l. pe ca", ..., oXwnIl<lI ..... j ""\in diopu>" o ""'3, "E """ '" in~ de la Criotoo, P<'" I""H cu EI nu Impld _ ... nirio """'".... ~i .. Lui sun! """tIiml" .. ~"nu" dtdt dioloniunilr ;"Imd..,.. de ....... "LMI Criorooul d;" tinu.! inbt. p.dU" 0.I1i"".",1 ..,.,....; prin <rftIinl< mici ti ngUSIt', .s. Fiul hol Du~_ , ~ pjI\I nu Inlrl Crltlot In ..,1 .. <llvino_ Fiul lui Du ....... _ .. \OI ~ /iri T.t.I, ,_ Eu sunl tnvlftt. ,. fi vLoj.i 10, 'Tu vieuieli in miM p""lru ci v]o. tuiqti in Dumne""", 'SI1tlfI vieu;"" in Iinr_ dupl <IIm vicuiqll ti lu in lOIi, 'Q" .... poI~ .. u.>ci. 01 ~ """n'dnitil nlrun frate firi s.I" ... .....",ln ,inel 'i poIl .. "......,pi in ti"" fIri o.I"......,pi In Dumne"""l 'CrN~ In Inv",,,, ci ..... inflpt ull ti ... In flptull in tinr. ' Mt.o e 1. fel dt _ I r .' anom I"'ci' v. fi n.",duu,,"- ~Ad I1viereo r \'Di.J lui Dum ....uu..., nu ""noq1e nici timp, nici ..,.~ii. 'D.lr 0.1 nu fad ~<lI'PIi' l\Id tu. <OId nu vei p<. ttp< <lI'''' lnllptul' p"".ru Iint. '(:MI M T.t.l1 impteunl,. dupi """,./OfI La in""I"'~ ..... acum ti v. A In ..... ci ap r fiTN Fiului lui Du~uu dup.! <IIm 1-. (ft.t1 T.tiI lui. 5. Nu .. bop<io pu"","~nii Fiului lui I>uonnouu. nid pu_ o.tN ... Oa ".'" ....1'" lui dwnnruul La c.att .., indtinI. 'Cki .., puM Jingu... aI .. rul pn:>priului du~...... 6e ci e dUmMUUl1'" aC< ..... farul 60 Du~...... C..., ..... (ft.t 'J.o1.I .s. <li' nrobiTft lui. .. kI de toI.lU O I~ Iu ~ cki .., va ... pu ..... doo. du~uulul

,,,zi.

'*'

'O.,

l:

....mn.I

'*'

pon'''' ......,,, .................

._ou.

p<>n'' '

",,'m"

,"

Cqimlod Il

DUMN[ZEU SAU [UL

VII. Condi, .. mJiillii

pe c.ore 11 acrept.l, 'Du""",zeul rl"ignirii "'''' al ,~ .. igncaK~ 11 <O' i seinchinlsesupun, 'In n~md.. lui or ,i"ign<O<. <rez.nd ci puleTe. fiului lui Dumnezeu .. ""'Ite din sacrificiu "du",,,,. ' l.r Dum ....' .... 1invierii nu """ nimic. cki nu" Voi.a tui s:i i. 'EI nu cere ascul ..... , c.\ci a>rul .. ",. implic.l.upunere. 'Nu v",. decit s.l n>",i voi. t. i al "um,..,,;' nu n spiritul sacrtfidului li al .upuneriL d n I'oioia lil><n.ilii. 6. Invie"'. trebuie s.l i,i c.\~tig. loialitot", <u ''*''~, c.id e >imbolul bucuriei 'Toatl pute",. ei d""a c.ptiv. 0Il in f.ptul d reprezlntJ re vrei s.l fii. 'I.i"""''''. d ..... Usa n urmltol re te ,l"'-"Ie, te umilete i te insp.liminll nu ti se po.1'" impune, dar li se po.1"'of.ri prin gu'''' lui Dum"""",. 'i O 1"'11 prin g"". rki Dumnezeu" plin d" g .. ,'" "" Fiul S;\U. ~ndu4 fJ,.1 re',,,,,, CI al S;\u. 'cine, atun<\..,.te .11~"1 -ralll ti ... dat tol '" e a15.\u. i ElI",u" e.1 !.Iiu "" ei. "I'J..-,,,,,i n invie",. lor, cki altI'<>I nu le ,..., t",.i n inronju,.t n sigu ,.ntA de re , Ilu d..-. pururi, 7 Nu ill ,..,; g<i"; pace. pAnl nu SCOli ""ieI<> din miinile Fiului lui Du""",,,,,, i nu li iei ti ultimul spin"" pe lrunle. "Iubi",. 'ui Dum"""", li imp"""",rl fiUl 1'" c.o ... dumne"",) '~Slignirii il """d.m"". ' Nu p'd.,~.m murit in Z<>dor. 'Pre;I1 in odUmb c.Ji nu.m muri~ d""""",u.n<! ci "1,",, in .ine. 'Cki desfa!"" r.lSlignirii Fiului lui Dumnezeu e lucr.",. izbI.'irii, in Clre r""'''''f<: un rol de" va"""" egal;!. "Oumn...... nu li juded nevi""".tul Fiu. 'o. vreme ",i dat lui. <um Of put al fie 0111'<>11 ti. T..... i tintuit pe " """" li ti-.i pu' pe cap" rununl de spini. 'D.. nu 11 poli rl"igni 1'" Fiul lui Dum""""", r.loci Voi. lui Dumne"", nu po.1te s.J; """,'J, '1'i,,1 Lui. fost i,bJvi! "" propria lui ,b.igni,." ti nu l poli ceda mo<ii pe rei c.irui.o DumneH'U 1_. d vi.oj;l venic;\. 'Vi",l rl>.ignirii il1 jad. ncl greu pe pl""f'O, oUr re vW n vi<oe nu e ",.11 ..... 'Ci, 11 ~ '~"iSl"i' 1'" Fiul lu; Dumne ...... donni. "i. ci. '-""'zi di 11 poli rl <tigni, oi d"" co .... ruri. 'Tu. <are i""'-"Pi s.J; le m.oi "fii o::>nhcn' d. vi", i nu Ie--.i uilal nc.l. 'Uita",. v;"'" k>r 11 o::>n'jeno lui Cri"", ,"n od.t~ CU t""ire. alto,. al iti mpolrU_ l"'.""l zbJvi",. 9. T. wi .""i ,. pn::>pri-o ta chem ..... <.loci Chema"'. d ..... te ITe,;. ""untrul lliu, 'Dad t,ieo< in tine, ~ ttNZ. 'Dar trebuie sA ,""zi lucr.!riIe 1'" c.'" le fac prin .ine, dci .IIM nu wi pel'C'!pe d li I.,..m Uru . 'Nu pune limi'" la a, <re,i d pot f..:e prin ti ..... c.loci altfel nu wi oocepL1 re pot fooo 1"""'" ti"". '0.>, 0--. b<ut deja iL dac.! nu dai W. re oi primii. nu ,,,; cu~te ci izb.hitoruilliu es'" viu i di ..,..i .=it ru ~I . '1~bJ,'i",o se """''''''''Ie doar ;mp.lrUind..,. !o. Fiul lui Dumne,,,,, < mintuit. 'Adu_i Fiimii door o::>n.l_ ""iJ- i wi ."". un rol in izbJvi", la lel do valoroo c 1 meu. 'C.I<i

a;

rolul Llu trebuie s.J; fie "" a l ""'" dad il inv.>i de la mine. 'De c""i ci a l Uu .limit.t. illimilezi 1'" al meu. ' Miracole" nu.u o o,dine. d ifiruillilii pen'ru d .",1 fiii 'ui [)umneH'U , un' d...., va ""'re egaU i egaur.t lor e unit.t .. lor. 'intreigo putere. lui Dumne-.. e in fiea.", parY a i nimic din", li contr.zice Voi. nu e nici mo"" i nici mk. ' Ce nu ",iSI.! nu.'" t~lie, i nici mjisu'.I, 'Lui Dum"""", toale li Sunt cu putinll, , .. lui Cristos li ",te dat s.l fie ca T.tU

s..

VI[. CondiLo.

", . liUii

""""1'''

s..

Dumro.-...

s..

''''Z<t'i.

..,..stI

1. In lelul in c.",,, I"'rrepi, lume. nu po.1to II.! fi fo<t cre.U de Thlll eld lum~. nu e rum" vezi tu, 'DumneZi'U a e",.t doar re e v~nk, iar ",. re ""zi tu e perisabil. 'De ocee.i,. trebuie al ",i,te o alU lume 1'" c.", nu <> v",i. 'Bibli. vorbO'l. de un nou l i de un nou p.lmn., d., nu po.1'e fi ad.,'l ... li,.,.lmen"', c.lci reie '-.-nire nu .... nt r<'<te~Ie. ' A I""""P<' din nou e doar. "'f'C'''''P<', implicind d n.int., .. u inl", timp, nu .i I"'rreput deloc. 'Ce., .tunci. lu""'. re ili .teoptl P"'<"'P!io cind" ,"".il 2. Fia'" gnd iubito, I"'c,,,, 1- vul ,..,.,.j.tl Fiul lui Dumn. ..,,, e "qnC- '(;.i,nduri!e iubi..,.,. l'" ca'" le percepe min .... lui n lu_ ""'. """"OI. sunt oingura ",.m.t lumii, ' Ele sunt tot I"'rreplil dd moi <.-..de d es'" sep.rat . 'D un, ""ni"" pen'ru c.i .un. iu_ bit",,,,, 'i, iubit",,,, fiind, el. Oun. c. Tal1l $i. de >'<' .. nu pot muri . 'Lumea reaU poa'e eftlv u fie I"'l'C'!pu!.l. 'Nu .rebuie dec.i. s.l Ai d;'puo U nu pererpi . Itre ... 'cici, daci I"'",.pi binele fi ,lui <k>opotri,'~ K!pti f.l,ul ~i .dc'~rat ul deopo"lvll... ~i nu foci di ... tin<1ie nt", ele. J. Eul po.1le s.J; vadl dIVa bi"", d .. niciodatl numai bine. '1.U d~ <e I"',cepl;i,. lui . u nt .tt de ".,i.bile, ' El nu "",plnge binele in ntrepIDe. <ici nu ai putea al accepli aa <e ... 'D.. t.<I.ugl ntoIdo.un. re .. """,.1 1. ",.1. inrurc.nd ... fol iluzi~ cu ",.li to., 'Cki perreplii,. nu pot fi pari., ad",'J"Ie. 'De c",zi n t.<Ievlr li iluzie, nu poti spu"" ,,.'" e adevJra'. 'Pcntru '-11 > blti propria .. autonomie, ai nre",.t s.J; creezi dif.rit d. T.UI Ilo., <re"n<! d ",.i Iluri! ~ in ,t.re s.l fi~ dil'<>rit de EI, 'Da, tot ",e t.<Iev~'.' .. I.c. EI "J>erc.,perea .. du.ivl. lumii ",.1. t" va dure 1. Cerul ""ll"""ru c.I '" VA face in re al il in\e/egi, . Percrl"''''' binelui nu e ""....,.,",,,,, d.r nega"" opusului binelui li I"',mi'" al """''''*ti o rondili. n c'''' nu e xisti opu;. 'la, ..... < rondili. runoo~'erii. '1'.I,l ace .. til o::>ntienl.1, nu i-oi .. ti.llcut condilille ~i. pAnA nu "foci. n u vei cunoa~'" ci ili opari"" deja,

c..,

o.

o.

c.,;l<IIod Il

DUMNCZW SAU CUL

VIII. _

,,' ..,.......,

'AI fkul mul~ iI,koi p< ~."" ~i pul tine ti CmolOt\ll t~ ... ti oedin", .. """N lUnI 1 _ .... ""m " ~. '~I",1 nu lip.. ~ do.1ri, d.l. ~ ol>ocur. 'Nu '-""""$Ii difnmlo din,,,, ce. facut <k rino i ce" ...,., do DutI\Muv. "'" ci MI cu!>Ofl:i difnm.o din, .. ce .I.kut de> ti"" ti ce. (J'U' <k Ii_. 'SoIi...,zi c. poli l"'0tEpi' I.. mn ,"Li ....mn.I oi "",.1 ci ,. poli (\I~. ~ Dumnruu h poli """"'"tie pent", GI " V.... Lui oi ~ ...."""""',. ,.............. L1 101 ce !NI pbIrat Spiritul Slint din !leul, io, I""<0p'''' uduoiv" oceoteio. mint .. i,,"- fiind rftU.-...te"". ci _li", cs .. n" ....1ce .~I .. ' .

in,,,,,

bIo.N W""'" o..",""uu, rbpu .... 'J>unr..i, ~u,


nIreb.ol'r.

doo." simpli

.,....i

'lklUriWd '" .I:opu.reulti l"'; IY'N, ck:i il""; - . . ... cum m eooo. ti ul II" drjo.

,.

T" pIinj;:I. polI<'. ci ocnI curs nu. droruI de """""" ca !Ilo 11 1 ... ~ ti 0.1 i11ok: nu hol poo~ ~ndlri" <'OrI~. 'Nu" un " ... de> jocuri do idei. ci doaplicotti pr~. 'Niml< nu poole fi ....i toncr\'t d;it o.I\i "" opuni c:J. dad <m.1i le VI da. 'spiritul Sfint va ,'"""nd~ la pn>blem.l ~ dot <rezi ci

,ti ..,..

""""1,

VIII. p",blom.

,i . b pun . .. )

1. Cu ....1 oeeola ..'" fOI'" simplu. 'Po.ole nu ";mll <li II _ de un "".. rlre, 10 urma u ......... '" nv.jl ci "umai ",.Iit."", .01 ...1'. Il. '0., ""'''' "",zi iurntl .......1 'Cind .,..; 1""""1'" 1 "",," IHIl. .,..; .. '"""'-fie ci nu , ...1 aoo:r.ul. '1nW repniciu",o a& eu.. ....... tllit>",'0 10 l""coWo< mti .. Ii _~ n ""~ n"llI" 1.1.. .... o di!>l u _I .... zi col nu ............ " .adrv...... t 'i ~tund 101 ... al (.... ri, VOI ~ dat ",Ilni, bonoIor fi '''u~ f.ahul " .adrvumol. Cad. <lnd Cnul .. .. f..,. u .... "" J'lm1ntu~ ~ fi Iu_ IHI.!.,,'" d>pl,a din privImo 10. 'Sri,.,otul lumii nu " ~ oi. ci l I o d _ ei in Cer. "'Rrin~_ lu ... il e t.-fm.ll ntregii I"'".ptii 10 ~ 1. SiN;' vi """'""' ... dewnii p=um <Opi~. 'Copilatil ,"""tIOOC" ci nu n\flOs "" perap .. dr _ inlrNb.l '" - . , ..."'. 'Nu foi :rqN1o de I rrode ~J inlflogi cite ~ cid le picni in\dOlul. OSp;rilul SUnt \noi i pAlMl t inteleoul ..". fi. da<J 11 !ati ti 11 In' ..... 1=1..... iti v. tIa '" oi .tunut. 'elI crezi \noi ci le """"fIlln]e~ .... ~ ~u .,..; "edN re nevoie al ... 11 in''''''' l. Nu 1tll "" l ...... mn.I nlmk din ... pero'pl. ' Nklunul dintre gln. durile t.Ie nu e 1'" dr-plin odevJ,~'. 'Re<.-uno.l"'tH oeeolullu<TU e ft<mul Llu """",,1. 'Nu eti indrumat grql~ ci nu II ~pta, i\Ido indt\imore. ' .0\1 mare _ ti fii in<Iruit ""m'" pt'f<I!"pi. rlci nu in~ nimic. ~ _lucru, da, nu iI~;o. ~Ici Inlf"lege",a. mottenire ..... 'I'rrt-opiile .. nv.1J fi nu "'fii D .1 I'rofeoo<. "D..r 10 de-.lnv~",'" 10 EI depinde'" doriroIa de-a ........ 1Ub .........1in.m..irii 101 te oi mvl<.>t de 10 ...... cid tu - .. re 01 india' p-q/I _ .rd>ul oi i~ ~i poopriul pool'ftoo . ,. N1mmi nu iti pom-..ndea<kv.uuldedt .... '0.0 0.. ............. n.. ]i V~ rofu.r.o Rbpu ....... , pe ca"" ,,,, <bt.~, ....nd.. ate.1 Il ... d~, .... _ fku. de';"'" fi nu "" .J'lT> de a<kv~ . '1\0 oi fku. pn>-

problemele sunt oon.:~, ~I"'nsullui .. atit multiplu. cit " unu, dot cred d unu" rnuIUpl ... '1'00 .. d i te temi de oonc"""l" Lu~ .... m.ind,, .. de ce (n/~i ci va pretinde de ,. tine. '0.>. n......1 "",Ind ,...; lw'lo c.I tol ... ti .... de OII", .....u ~u p..... lnde nimlc de 10 tiM. "Du .......:mI d" ~u 10. "(:lnd n>fu:r.I ... .,..,.;. n>fuli <n>dnd el o ... re ooIu 1 ..... fi nu .1"'!>Irt,\fl. 6. Spiritul Sf""t 111 .... d. doar ... ni tiu i nu va lua nimio< in ochi",b. 'cA<i "" r al tiu r lOtul fi U Imp.i~i "" Ou"""'zet.I. 'Au . ru li~ .... 'SpIritul SUn~ ea ... .....,.. num.:i u l"I'faci. u fioe.,.,re in ~ 0.1 b..... p.ottu V"tt 1nIrelN.reo pP ca", tn:buio u O pui ca 0.111 nvei ' .......17 ' .0\1nul '.I6PUnIUI. du oi inj6;s ~t intrelN.re . 'C...zi ci a """ ndrumareo Spiritului Sf.nt r .......... "". """ priv...
7.

r..n",

li"""

... <J<; ~zi ci poi .I!>1U luind. '. pri~ 1"',"'pI;' ~ oi pierd utdin ~ lu ...... re.II.. 'ro temi dr lu"",,, ... a&mo ""zi tu.. d or

Pun.llul 0.."""'...... nu itlln\dfsl fiUl. 'Crezi ntr-o lu_ cur

lu ...... ",.1.:1 " lot . ... 10 ... "''''. 'Nu ti"" n>fun. <J<; nu pooh' dedt 0.1 t~ ~libr", .... 'Ce II"" dr 0..""",= n~ li va inrobi Fiu~ P< '" 1. "",ot Ilbe' fi ~ drul Ilbo'rtat~ ~ <><TOtill do Fiinll 50. ' Fmrit "fii tu,

dorin'"

n''''

,.

eel di<pu. oI ... ri od,",' ~rul d. 1. Dumn<= fA,l nicio frkl, """tru ci n"mai 'foI poli ind", Ci , .. 01"' .....1 Lui. ellbe,. _ d,,1OO1l fricl. 6. Frumooodoo"lllul 0II"'n<uu.. ceri dOI,'" II ... ", promit.. ,<:",(i ci tt--I$ in!<'lol '1mp.l, ll;' Cnulul, in.Iuntrul Ilu. ~ ci a<kvlrul " n miM, clei filu ci" In tiM. ' fiii lui Oufl\n<zet.l nu .u nimioc ""ti nu mp.i.u~ocI. -C........... ",1 dr 10 Dri<l' F"N drool lui Dumrotlltll,.. hai <mit dr 10 mi ..... 'Nu nltU unul ~ noi.,.,.., ... nu Aib.lln fl '.lspuno<o~ ti l ..... ori<ul ~I C"ft"e. .. ee..-; orice F"...lul lui o..~ li ]i ... ,iop,mdoo Tot.illui, 00 C _ nu Sr \ntalII in ~ T.t1Iul SoIu li T.W SoIu nu SrIntoLi n privinla Lui. 'Nu ... u.t.. Itunci. nici tu in privinta lr".oh'Iul tiu i -..i OI IHlito ..... lui duo' ,"""uriIr lui iubi""' .... cid - nt&1nd ci

,"

Cgitolulll DUMNCZWS,WWL
minte. lui ",te ><indatA -" vei vind"". pe-. t . ' AcceptA1'f.' rum l T.Ul lui li vi~L nlru Crist<>s, cki Crist"" e ,indecare. lui ; ' b . 'Cri;t<>< ~ Fiul lui Du""",,,",, Co", nu e ni<1d~m ""1'"' rOl de T.'JI Solu 1arui Iioco", ~:;nd e 1. Iei de iubito>" c.. Gindul T.Ului Siu prin ,,."'. fost ""at. Nu te net. n privin!> Fiului lui Dum""""". e.\ci Irrou~ oJ te "f"li ",'/el in privina ta. 'i, "l"'l..in. dut~ in privinl. ta. '" neli in privinl> T. lillui ti", n C.", nu e ru pUlinl1 ni"';" "..,I.", tU. In I.. me. ",al~ nu .,I.1iI booll. c.\ci nu e ""1'"'."', n~ divi.iu"". ' Nu"",i g;lndurile iubitoo", sunt reruIlOO<Ute I~ din moment ce ni......,i nU e lip:!'lt de ajulorul Uu. Aj,,"'rull,,1 Dum""= le """'iCle pretutindeni. 'Cnd devii d>pu> Q 0<Cepi~' Ajutor ",rindu_!., h vei da p<'I'lru c~ II v"';. 'Nimic nu ili va intrece """' .... de vindea",. cki nimic nu "" v .-.fuza .implei We ruglmin~. 'ce problemr nu ,,01 di.5l"'rl in P""""I-" IUspunsului durn""."""'" -C....,. otu<>Ci.. s.I In""li "",Iital'" frotelui tiu.. pentru cllOemai asta,~ potrrepI' In eL ,i I~ ,~ wde. frumu""l"' reflectaU int ..a lui, 11. Nu ~ mO<Iul v.riabil in "'" .... I"'JO"PO ir.lde lJu.. cki min le.I lui ocind.t.l. e o to li nu ii vei K'<'ej>tO vindeciorm I.\r~ a lui. 'cki mp,lrtliji lumea ",aU dup.l.-urn imp.lrt.l"i i c..ruL i vindec_,..,. lui e o to, 's.l..., iubeti """aml'lli !il te vinderi. ; nu ~ l"'Ii re.liza obiectivul P"""'rIDd boIno,',\" I"'rt" a ... ' F.. .." ne vindeclm m p"",1'Ili dup.l rum _ '''' mp"",nJ _ trJim i iubim. 'Nu te nel.o in privin!> Fiului lui Dum""""" c.ki e un. ","1 l\SU$i li UIlO ru Totii Qu. lubqte-I pe p",.iubitul ToUlui 5.lu, ,i vei invlfO lubireo Tatllui /olde tine. 12. D"d pe""'pi vrro ~ ntr-un irot". smulse of""", din mint"o t.. cki eti oren..t de Cri.t,," ,i te neli in privinl' Lui. ' Vindeci in tru Cri,t,," ti nu fi oren..t de EL cki nu .. i"l nicioofens.lin El. 'Dad te ~d .,. pe"",p;. ....... i of..... t singur i l rondamni pe Fiu! lui Dumnezeu, pe core Dumnezeu nu 11 rondaml'lli. 'Las.l Spiritu! Slint s.I inIJtu" t""te of"" ...1e fiu lui lui Dum""'.... 10 propria-i odre<.i $; nu I"'"epe alt.:> dect prin indrumare. lu~ cki EI vre. 5.l te m,;ntu' ia,d do '''''U rondamn.",a, ' AoO'I'II-1put ..... de vind"".", ; 101<>lI<"Ie--o P""'ru toi cei 1'" core ~.; trimite. cki ~.., ... 11 vind""" pe Fiul lui Dumne""" in privinfO Glrui. nu Se i~U Il. Copiii p"rcep ".Iii ; montri i bal.uri insp,limnlltori. ; Sunt de-. d"'Ptul ngrozii. 'D ... d.d ntreal>l pe~. in core ou in <redere ce ifISRmnli luerurile pe core le I"'''''P " ""nt dispui s.lii k-pcdepropriile 10, in"''I'retJri In f....... "'. ",.Iil)~t f""o lor disl"'re od.U ru ele. 'Cind ~ ajut.t ... fi traduel .... fi. nt"" perde .. monstrul intr-o umbri ,i . bolourul" ntr-un vi.. "'pilul nu mai e insp.\imantat " ,&de fund. d. propria lui fricl,
ao:q>I~

... Tu.. ""iule .., 'emi do f,oii t~i i do T.. ~ I Uu i de line insulL 'D.. nu faci dect !il te Ineli in privin]a lor. '1nt .... I>I-L ce .unt ei p" Profesorul ",aliUlii ti . uzindu1 'Jsl'unsul voi ,de i tu de 'I"'imc!c tale ; li le vei inlocui ru 1"'''''. 'C.\ci f,ic. nu stJ in ",.Ii""', ci in min ile copiilo< ce nu n]e\eg T~.litat ... , 'Numai lip'" lor de int"lege", ii nop.limiintl ti, cind m'alJ 5.l1"'''''''''' odev!i, . nu .., m.i tem. 'i, datoritJ oreI'ui lurnr. vOr,"", din nou od"v.lrul cnd 'unt insp,limn .. ti, 'Nu realit ..,. fratilor '~i sau a TotAlui tiu sau a la .., insp;li . mr1tJ. 'Nu runoti ce SUnt 1e d" "",-",a, ii perrepi c. 't.lii $i montri ti balauri. 1n""al>l1. c.", e ",alit., lor 1'" 0>1 O> O """,,",I i W . . . pune "" 'unt ei. "cki nu ii intelegi i.. d"""""" eti in;;elat d" re , ..,," oi nevoie de ,.. Ii'."'"" ii ,pu lbere SI"';mcle. 1'. 0.", nu tioi d. 'I"'imele n smimbul ;od",'Jrului. d",~ .ctUmbul e .1 Uu la re""",? 'Clei, dac.\ Dumnezeu nu Se n privinfO la, tu te 1"'1; nela numo; in I'ri>'inlo to. 'D"l"'Ii 5.l n"',!i ade"Jrul d"'p'" ti"" de 1. Spiritul SI"'t. Care .., va invAt. elin tine, ca ",ne alui Dum",,=<.. ni"';" ind ... nu c '" ""tin l;); 'Ct\d , 'Ci I"'rcepe Ilrl s.\ te nele --ei In"",a T~.jj in locul celei faboe pe core .i fcuI.." 'i atunci T.UI tlu Se v.plec> plil'lli 1. line li , . face ul';mul "'" po-otru tine ridicndu-t" 1. EI.

''*'1.1

""""pl.

,"

'"

C. pilOl ul 12
P ROG RAMA S PIRITULUI S fNT

1. J~ "- I.I S piritului S fiAI


1.
i .... ."... ... nu amni "'.Ii.... ,;rqo-lii, ti modul de-a o 1_ ...... 1<>0... s.implu. 'DacI v"'; !II "",zi n ~ .... In:bui ... Ii -u re.tli ..... p<nIru d nu ..te-, tL 'IAr adevlrul " ",.1 de 10 oi"" 1'i. p<'fIlru C'1\"<k ilo adevl . "~ 1_'" >4 fi ~;.,k. '!nlolqc d n .. fN<1;.,n.,Li ].o nlmk in mod dirKl, ci dau la ;"terptrt.o"'. pe O

d.1 /\o.d",II""",. 'l""''1'rriarN ,. dn-i .... aSiful juflifk;>",a ~i<-i


..... ' l.tI de re .... 11.. "'" rnoti",,1or altor. ". """,ru line. un lucru holOrd ... 'O..:, d <-ci,i el cioo .. chiar """,d 01 .. a~ .... oi te plr~_I"u oi leinr<:>l>oaod, w; "'O<'\iona <o ti cum a. fi fJarI-<> ~I'. 00'" ' 1,; fJarI """,.l.o ",.U tirw, ." int""""," ~ .. tIONmnl ... i d .i put<ft; ~ OOall ' lod ..... \'ti....-i """"'Irul. 2. ......11u mOOv'liei ..... lui ~ _ ..,.,,~ fuo ..... dmr ..... lI ti nu ... fa rUdoodati /IrI ImpliraJoN propriului lIu ...... 'fntresul pr& _ <qIA'dnll O in<efa", dar, <10---'; """"",",ra ""pIt.o_ ... a in~ '" poro:'!'i. 'O~ I.ptul d fN<tOn'P'd ........ 1' ...... ril< ...Ir ca ~ cum .r fi lftCIr. 'Ii poli rontrnlo apoi 1MCl1""""po< .........,ttL do. nu ~ nnoiGnoI. 'AoU ar li, rvidrn~ O _ " , . . u "" ....d. 0<1.-- inbl'&riutii mini; ... 1<> .umind ..n nivel din cadrul ri impotn,," .I",\.l. J. E>:i5LI" "",urJ Inl"""","'" eu noi"'" pe..- O poli d. motiv.ll ri. 'i. din ",omo'" <" ~ Spiritului 51'.n~ nu r'IO<ftI ... obooIu. niciun el<><! din po n ea 'a. 'Fien", gind iubit<><" 0<1",,1 .... 'Orke . I'"""a un "I"'I 1. vind"".", II la ajutor, indlfe"",. de f",ma pe CI"' '' l.o. '00", I""'t~ fi nd",pt.l~, cioo-.'. 01 li'.o<\uno:u cu mlnlr .. "',..,.,. du 'ju''''' unul I.... ? 'Cu """'Plia dioponlbilitlil de-a 11 da. n!do ",.."io nu poo'" fi potri~ill. dci numal ti num.11'" Io" ....... 'OI<-rJi alt""".. ,i ili .rogi d.."rul de-a1 .'aco ",.Ii." ... inlr<plrilnd-<> dupol cum ",,,,i fU nimeriL ci ......,..md.tI nu i ..... inlou totul l!"Ildent pori<oIul pe <O'" il 1""-<inlI _ 1 ...... """"" min_ ... '!>J ooroI>efIi d "" .J>O'I .. ajutor ~ olrn. vel ~ .. lOII......... "'RN<tio .. ~ fi. atund. "~p"t.ivI'" _UtlJlI ... eum~. dor nu ti ,""ului In ~o po-n:epi.. . Cu """"f'P.o pt ..... iei .... nrvoi lndUpuilr de a oI.a, nlmk nu .. imp;.dicl !II ~ ""'.. "~"'aju"" ca e<ao<t -.. '" lUnI. 'Duor ... ... f_ dioputr '" tr M>PJ"Z ilo .-...fi",.. "luplr" cu ",.U..

<o'"

~~ in ""'" "'-"lP _lil.ll<'.O l'IoIYOii ~ virHlKare /ldnd..., ;"'~Il. 'N .. Ii faoM> .uel nu Of ~ roodlopon;biliu'''' .. .w.... .ocapt> I'Nlit.ot-.. . . . <Um"""". " P" CI", O....w. ~ ...., ~ tine .......Ii. ~ Indiao~ 01 ... judcd ce: nu in~ eooo. <'10 oipI~1oL un Ilai bun. 'c.,; ... un _ .,.,......., nu ....1>1 .... _ .tor ;,..,Ie.." <iod odrv"'" de-o-enit oY ...,.. .,; w fir. ~ nu otti diop.tl 0.1 ~ un.~ 1.0 ojulOr d""" "" _ ~ c.Ii .... qoi d;.puo 0.1 doi ajutor ti ti l pri....,..i. 'A nu recu~ un otri&1l de aju.or a-mnl. rofuu . .lor, 'Vrei oi "'>Iii <.01 nu li.........,;" de.,;l '0.0. toarW _ out!iidnd ref..., 01 n'WOOIi .pelulun,,' , ...... dd nu_ mai tlspu"'-'nd la .polullui poti fi oj ..... ,. ' ltefuz..ij ojulOfUL fi nu ..... re",,,.<,,,!IO Rbpunsull"' .... Ii] dl Du""",,,,,,,. 'Sp!ri'ul Sfinl nu

1"""'''' .;

"""Iru

jud"""

.... .........,;" d~ Ij"I""'1 ,~U '" int preteze motiva].., dar tu li nevoie d~.1 Lui. 6. Nurnal ar""""""~" """'"' potrivit.! 1. 0<1..,.. 1.,1.1,,1111.1. ' N"",, ""flin,1 i .., <u.i....lAt penl'" gOndurjlc lui iubi"", ... <.It ti prn.ru 'p"lurilc l .. i 1.0 ajutor. dd .m~'" '" pot f;on, s.l <Or'ItWn!iU"1 i .. bi ..... oh<l le pel'<'tJ'i levI, . 'i ..,.11 oenz.JJi,o .. de nrord ... y.... d'" in<wclrilo !.oI.. do-iI nu f _ _ astL 'Ce <implu~ twxi,. pl.anul de mlnlui ... al l .. i l)umnrn..! 'f...i.otli _ " singl>tl f\'KW 1.0 reAlil.l ... dd _Iil.ll...... .....::J obooIut niciun rnnllict. 't:.1dIt.I doiI. un~. 1'.. f ,)! de _ht.~. C.~ mlt'k'ge '" ". ' El .... 1ti odU ..... b.I Gindulln privln,o "'.~t.I!ii. d 1'Nh... ~a nu .., od'Iimb.l. 'Dqi in~ril< p""- le doi tu "",lit.Itu""", ~psi~ de nIdet in Oliomo ... m~rjll. ",le da~ de El.m.in.............,t ode>-I Ir. 'TI .. dI ~ """"" CII" ~ ~ fUnl _ ... te. 'u n<l'rCa "" ..ajuli" un fta .. in felul Uu, caci nu .. poi .ju .. 1'" tinr, " AuzH ""'" cum IIh1gJ dupol Aiut<>rullul Du"""' ...... ti iJl ,-ei ~ P"'I'ri.o ""'"'"" de

"""iru

_.1-

"I'ba,,,

'- AplklndwlOl mai multl~II~' pec.",odl Spiritul SI,"", rwoctiilor aI..,..,,- w; aJRtlimlizo toC mai muh CI propriil< Lui ";IMI i .., .plici doopolrivl lC- 'Oei,. ptntru " ..,ro de

7. In"""J'f"LIri" pe C.",.., dai ~Io.- f""'lui Uu ... "lln"''1' ...... ri.., Il" C.'" .., d.1 . Iot ..,. ' D.i.1'Id ajutor. il """ ti. daci pero."i d (>O, o s.ingurl nevoi< n line. ,,,1 r. .. indool1. 'Ck; ''''; ""'''''''lol lIJ,.pun sul lui Durn,,,,,,,,, dupol cum II v... i oi fi., ti. d . d II v,..; cu .d"" ~ 'o. fi inl ...ad""lr.1 tiu, 'Fien~ 'p"11o , Ispun,; n Nu""''' lui Cri .."" ii o<I""' .... i 'proope de ~tien.l ominlirN Tatllull~u. 'Do drogul nn'OIl ...., otunri. auzi fieca", strigJt de ajutor drept "" er... ~ Dum"""'" "" III """ti .tosp;.nde 1;'.

T.u.

c.'"

,.

frid, nu" deo/ul", o """' ........ ~ ..... ~" """,ru ,,~ ........,y de-a!dpo. de N . 'spiritul SUnl moi trebu ..... tr-.dudo frica In """,,,1 'Dodo i ..... Lba frica. odoll "" ai """'_

_.1

Cgito/.ll1 PROGRAMA 5PIRJ11lLUI Sf'IT CU,""...... i indep.lrt> d. re.li ...... in 10<: oi p,.,.; n dif"l'"Ci.lei. ' Am oublini.t ns. in "-"!"'I.te r:indu';' c.i nevoia M-. """....."" frica ti de-a" privi in f>ll. filril diO;muLlri ...re un pa' cruci.1 n desfacerea <"Ului. 'C.ind'-"lt.,.te re mult iti , . folosi atund inteTpn'1.,... dall de Spiri'ul Sfin, moIi"""" .lIor . 'fnv.ll';ndu_" oI;occepti numoi gin_ duri iubi'""", in .1,ii ti s.I v... i onc. altcev. co un .",,1 la ajutor. El ..,.. nvol!>t c.i frica ins.lli e un .pella .ju'or. .,.lJ a: i...... mn.l. """.....1 fne... 'Uocl nu o protejezi. fJ o v. mnterpn'1 . '"Loti '" ,., ''''. in ultim.l i", .. n!l. <!oprind""'. M-' p"""pe 01"",1 '" 5IrigM IlOOC.iIIe n mod dupol iubi ... "Am invl!>' dej.> cii frica i.tacul inevillrbil. "0..,1 numo; , 1"",1 prod"'" lfiel i daci ",,"i ",acul", stri81tul dup aju'or ce est irealita"'" fricii trebuie ... iti mijuod n minte. ''CJ,ci frie.> , un Slrig.l' dup iubire. ca recunoa'e re inoonti_ ""ti. h><TUlui ""&Il 9. Frica un .imptom . 1profundei .. le ......... de pierd"",. 'Doc.i. atunci cnd o jX"f'Ct1> n olli~ in""li oi .wp!;neti piefd"",.. "'u" fundamental.t fricii. inllturati. A,. '" n'''li c.i frico nu "" .. ti in li,.... ' Mijl"",1 d~. O in!li'ura """ n 'i ..... fi ai d"""""" .. asta dandu-I. 'I'ri", " iubi,... sun ingurele _Ii""",,,, de '-"Iii in "a,.,. ' Un ul e f.l" clci . f"", fieut din ""8-''''' iar nega"'" ",i derivl o>;i"""1> din credinl> in '" ""S;. '1"",t"pft"I!nd frica In mod ........". ca O a~rmal"' pozi'iv.! credin!ei .wbiooen'e pe ca", " mo"""'.U. it ... bmineri u'ilit.",. pe""'p"U Udnd.o() inutiLI. 'O aprare ca", nu fu"'-"!i",...,.,.u nicid"",m nl.ltur.1l .u'om.'. "'lndi acorzi predominanj.l clarl ti """""ivocllucrului "" e.>re il .scunde frica, frica d ... vine d~ ncinjco,s. .,-.i ""S"' pu' ."'" de- ""nde iubi", co'" era oingurul O; """. "Vlul p" c.re Iai tras p<"te f.1-' iubirii. disprul. 'o.. OOoc.i vrei w ,'ezi iubirea. co"', ...".Ii..",. lum;L cum oi PU"" oii o fad mai bine di! recunosclind. n fi""~,,, opr~", c.re _ r reri de ea. .""Iul !lUbiacer1t 111.,./ 'i cum .i p""" invita m.i bine ",am.te. O; deci' r.lspunz.ind apelului La.". prin ges'ul d .... " d.? 'I n,,",p~ 'are. pe core ".;Li Spiri'ul Sf.lnt fricii o 'p"lber.! cu ad<'Vlr.'. cki rontienj. "",-","Jrului nu p""'" fi negatJ. 'Aa 1nl"",ie" Spiritul SoIn. fric. cu iubi",ati t.. duce g~. n adev.lr. 'i """ V<"i im-Ila de la EI cum s.I i inlocuie'i visul ..... r.!ri; cu f.ptul UN'.!lii . "CIIci nu e d<d. "'-"I;'reo uniunii; ro""" in1eTpre1.t.~. ~ >t ..U CU""'I'Crea e<emJ d uniune. e .devl .. ll. iubi ~ . 'e vind",,", pe ,i"" insul~ unci boI,,""ii nu .. iubeoc pe ei. 'Do """a. ei "..., iubi",. <O i.,. vind"",,- d.r pe <"Are ti.o() mu>.!. 'Dod. ar CU~I' o.Jevlrul ",,"p'" oi in;;. nu .. ar put imboln.\vi. 'Sarona Ikl!orul ui de miratt>lo. devine. atunci. areea dt-o 1Wg<I "'S'. .... ~I.i. 'Bolnavii tl"l'buie 0.\ ... vi...sec.. singuri. cJ<:; ad""lrul ~ tn ei. 'Dar. din mo""",' '" 1_.u IIcut obocur. lumina dintr..., .lti minie trebuie s.I .., rhlr.in81 in"_. 10<. pentru ci lumin. ""'l"""i"I,
.~

,,Ioa_

sun.

'i

c .,.,

2. Lumina din ... strMucr", 1. Iei de ta,.,. indif1'rm. ca. de deaoll "'"Ia",,, f...., obocuril. '[)"cl nu i dai.u pute"'. 0.1 f_lumina ooeurl. ""10 nu" .,.,. 'Cici are putere do..- dod ii dl pukr<' fiul lui Dumnezeu. ' EI ins~i trebuie s.i i ""r.g.I pute"", '""" ..... amin_ tindu_,i ci IOOtJ pute",. vi"" de la Dum ... zeu. '!i poti amin'i ast.o pentru !<>oU Fiim .... 'Nu ii ngdui fratelui lIu 0.1 nu ~ amint .... cii. cJ<:; ",,,,,uti'a lui d.,...-ti .min'i.,.", O 'a. 'Dar ""i ... " &minIi .,."'. h. L cJ<:; nu poti oii li-L .mi11lqri "" Dumnezeu de unul singur. '/." <t'; .itot. "'Modul de-.-~ <>dua: omin", de Dum .... uu c. aadar ",Ia de-o pe"" pe ns.\n.\lofirea fratelui Uu c.o nsln.\t(>fire. .... "'Cki li .. i ui"" frolii od.tJ cu EL i IUspunsullui Dumne""" 1. uit.rea ta e modul d ~.~ aduce aminte. 3. 1'eT"'P< in 1><>011 d<>or un .lt s tri81t dup iubi~ li ",,,,,I-i fr.telui lIu <O crede cii nu ~ poa'e oieri. 'Indiferen' de 1><>oLa.. . , i,tJ un singur """""'iu . 'Vo; ~ in'regit pe mlsurl ce tntrwti. cici a petct-pe in boirJl .""Iul la oln.Illr'" tn.eamn.l recu ..... ~'" tn uri strig1tu! dup iubi ... '; ._i d. unui fr"e lucrul pe core il v"'. cu adevr "",omnJ > ~.J ofm tie. c.ki T.tU tu ,~te s.i ili cu",*i /r.t,,1e ca tine iruuJi. ' Rbpund. Ia strigo'ul lui dup iubire. ,i al Ilu a g.lsi' r.lspu"". ""'-indoealWl' Iubi,.,. lui Cri<w. f.\1 de TaUI Lui i lai d~

""""-ti

ElIlt$Ui.
Adu - ~ .mint~ "" om sp'" desp'" infrko.'ltoa",1e peITq>!ii .ie copil"filo<. co'" i irupim.inll pen'ru el nu le nteleg. 'llid cer .,.!i_ fi<ore i " O<C1ept1. .~imele "" dispar. '0..-. dod 111 o""nd rom;t ",le, le vor """'line. 'E u~ Sol .juli un copil """igur. clei recullOoi'" cii nu intelege <r inoeamnJ percepiile lui. 'Dor tu crezi ci le intelegi pe ale ... Ie. "f'uiule. iti """""i copul .... b pturile g""'''' cu co'" ..... i "",perit. 1~ a""rW rom.,.,1e n ntuneri<ul f.l""; tale crnitudini. ii mu.zi Soi i d~i odUi i sol le pri",,"!'i. , . ~ nu mintuim romarelc. cici nu "un' pril'>Of"ri d"",,... d~ Cri<too i nu .... n~ de ....... daNri """"'" de tine. 'D.I pturile la " parte ii pri",,"!'" <O '" irupimnll. 'Doar antici~,.,a te va irupim.inta, clei reali ..",. nimicului nu poa ... Ii fuf~toa,.,. '!N nu am.in.lm. cici vi,ul d. uri nu ... va prbl firi ojutor. i Ajutorul ici. '1ma.l 0.1 i~ poI"""i lini",. in lQul ... r.-ei,. clei linit''''' e Inct........ luptei i .....

+.

""P""""

II . Modul d ti . duo. . min" d . Dumnnou 1. Mirorokl> nu sun. dedt I,od"""". "'-"slrii in adevr. 'llid '"

..

,"

CopiWlulll PROCRAMA SPIRIWWI SFANT e ell,l.ori. el,,,, pace. '1'rivqte In f./.1 fiea", im.gi"" "" -ro'" ca 0.\ to. laci d lntJr2i~ dci jelui e ;n....it.biJ din """"""t re .. te ,-qnic. 'Telul iubirii e d"", d"'l"ul rJu ~ ili .por;'" In ciuda viselor It. 6. Mai vrei '" ,"<>ie$'e Dumne""" ,i niciun comar nu poate zld.l, nici scopul unui >ptl de-.llui Dumn.",.eu. 'Ck; oeopull..lu ~ foot d.t de Dum""""" II trebuie oii ~-Ialingi pentru d e Voi.o Lui. 'T..... """,""te fi .min"-"i.e-l' scopul. ,.Iod e voi ... oii fod .st . 'Ce ... "'. liUlt p""'ru h,., trebuie 0.\ fie.1 tlu. 'Nu ~ I.b.o ura 01 ."'. n c.oie. iubirii.. dei nimic nu po;>'" ti"" p;..pt Iubirii lui Cristos fali de T.UI ~u .. u Iubirii T.Ului ~u fal.! de EI. 7. Inc.;\ pu/in ti" 0.1 nU ,..,zi. cJ.ci nu .l.Ou .""''''' d""r p""tru d '" .""'n zi fu. 'Te voi .rezi 1. fel de sigur cum m--am trezit fi pe mine. cJ.ci m;om .rezi. p"".ru .ine.1n nvie .... me,}.U elil>o ...... 1.0. ' Mi siu"". "" ,.,;lr.l e """". d"", odpo de r;\5hgni,... nu de I,N vi .... ' AI \nrn>d.,... n 'jul<mJl ........ cJ.ci nu om ""'...ingur. i le voi """li dup.l cum m. i"""1i. fi pe mi"" T II ...... ru . -0. ... nu I.ii d om me .. cu F.I in p'''') 'i ..... nu ","".mn.l ",,,,,,,,\ pacea merge ru noi indl.!.ori. _ .....1 8. In iubirei deo.lvi.-iti nu <"SIe lrid. 'Nu vom lace docit 5.1 desJ; '".- im I"-"'.ru line re e deja d<5.lvi'li. in .ine. ' Nu de neru"""",t '" temi. ci d~cu"""""t. ' Mi.iune... nu v. d. gre p""tru d . lJlN nu dot Sret- ' A"'-'rdl-mi I'lliintid ~'" n numel< deplinei """", deri pe c.",,, a m in tine, fi impreuni V<lm re.1iza ufO" obi.eclivul desJ,irlrii. 'Ori deo.lvirlre. -.It. fi nu POO" fi nogatli. 'Nega .... ~ri; ""'-.I"'ririi nu e 0101 M dificill e. odevlruJui li '" pu"'m ",.lizao imp ..... n.I v. fi crezu' cind l vei wde. .... liUL ~. Tu, co ... a i i""""". o.Ii .Iungi iubi",,,-- nu .i "",~i~ do< tu. care .k-gi 0.1 al~ngi frica. "'" ""'i Tl<'8A'1it. ' Domnul. <u li,.,. dar n u o ~lii. 'Izb.lvitorul tlu nsi e viu i o.I.~luiele n tine. n pacea din CAre a 1081 ""'OI. 'Nu v.... oii da i """";,,nI' fricii p<'..,.I-i """It;"nll? 'cind vom birui frk.o - nu as<unzind-.o. n~ minim.Jiz.nd.." ti nici negind in niciun Iei inoemn.lla"" ei deplini _, i.'" ce "'" wd ... <u ode-vlrat. 'N~ poti d. 1. O .... "" obstacoIel< pu", in cal.. adevlrabei viziuni fIrI 01 1< pri,"<'tti. cJ.ci da 1. o pa"" ren nsmmn;\. jud"". in del.""""" ..,.Iui lucru. 'DacI "ei priv~ Spiritul stinl va jud""", li o o.Ii ju<ioce ade,I .. t. 'D.. n~ poole opulbera hXT\. 1 pe ca", il Iii aoru .... <.Ici nu! lai oferi. , i nu l poobe IlO. de 1. ti"". 10. I"""pom. ~.r. un program ""ganiu~ bi,... .tru"",.. t fi .t""l <OI>Ct'Ut. '" urmlrete 0.1. n"'-1i cum o.Ii i oreri Spiritului stinl tot '" nu vrei. ' EI ti. ~.'" de llocui '" re li oferi. 'Tu nu injeleg' rum o.Ii folooe!i re ~Iie. "Toa,. ci", li dai fi nu lin de Dam ....""" di.ro' Thr 1"""-';" 0.1. fii c.\1" po.:>to. de dispus 0.1. le pri,-.,ti tu nsuti. ,ki allkl Lui ili ,~mlo"" inutilI, "S;gu'. EI nu v. pr<"geta <li le ajut., din """"""t re ajutorul e singurul Lui mot. 'Nu "'Iii oare mai indreptJli. s.I '" temi d. I~"", IO <um O p<'m'pi. d""'t >1 pri""'Iti ca ..... fricii i 0.1 Olai 1"-"'1'" totde.una?

""lI'"''

1Itn<_,. '" "'",...,'"


1""".

",-,,,,,,,,te....

T.,..,m rug.' dndv. s.l11i "in,i o>eril<. 5.1 le d.; dracilor i si mii urmezi. '1atl re.m vru' o.I.pun: d.d nu in""'''-''iri n nimic d in Il" me,} aceo .... poli s.lii 1n"<'ll p<' oIiraci unde le es'" romoar. 'SJra<ii sunt doa, cei ce .u investi. grei~ fi dU .. el .un' draci! "Veo.orece sunt ntr.., st.", d. _ . I i .. dai s.I ii 'juti. din """",-""t '" te an; prinl'" ei. "G.inde'j_ "" perloel li ..... r in"l", leeiio docl nu.i fi d ispuo 0.1. le impJn~1 o.Iirltio. 'Cki 5.lr.l<ia. tipsj. i .. istJ <Io;tr O .ingu,J Iipo.t. din rnornen. ce ""i.U doa, o .inguril nevoie. 2. ~ ptes\Ol"'""m cii un fr.te irui.tl5.I faci ",v. "",,",zi el nu vrei 0.1 faci. 'Ino.Iii insi ..""", lui ar ."""-'i &-il ili de. de inel .. cii e conviru eil n >lviri .... """'tui lucru .t mmlui .... lui, "Docl iruili 5.1 il ,.,. /uzi i.i rapid o reacj;" de impolrivi",. "'Iti convi"" cii mn.ui",. la.tI in ",""vir'",. lui. ' Prin urm.",. faci """""'li g...,...IJ ca .1 t i arom !"Nlilate g<q'Clii lui 1"-""'" .mindoi. '1ruistenl' inseamlll in vestitil'. ior lucrul in ca", in",stO'li legat nIOld .. "na de modul in ,,"re C<JI"oCe!'i mintui ..... 'In. """",. e ntotde.una dubii: in primul rind. <t. de mJ1tuitl 'i. in .1 doilN. "'.. poole fi mntuit? J. and te . uperi pe un Ir.te, indiICf"'" din re ~v. C'IUi cii de minluil '-"'" <'UI , i ci e de mJ1tuil prin .tac. 'Dac.I 1,,"'1e tiu e ",1 ." atad, q.i d~ acord "'-' .,.-.,Jinl~ dac.l tu "'Iti .,,1 '" inUreti. 'Ti"" mini, <1 eri aloci ,unI "'rod. 'S.lr.k:i.o 10< "' ... daruri, nu 5.lrlici", oupli"""".'J. 'fu. """' i-oi PU'e juta. .. J>OI1i distructiv, ru .igur;ontl. dac.l accepTi o.I.rltio 10< drept. Ia. 'Dac.! nu .i fi in"""it CA ei. nu li ... r '''''''' prin minte n<tiod.U d ncoorooch nevoi. lor. fi. dad f"lii Lli ii _ """. ""","n.". f.l.., d nu """kllJi. 'Refu .... " impolrivi", v. d"""",,". cii """I~'''' I"-"'tru ti .... 'Prin urmare. Iu . ingur.i Iklot to<anU rug.!min.e.. ji fieo.re rug.lmi~te a unui Ir."' .. te I"-"'.ru .ine. ' o., ce.i iru .... 5.1 l refuzi? 'Clici . -1 refuz.. pe ~I n:INmnla t~ refuza pe tine fi a vi 5.I,lici p" om.indoi. 'EI",,,, mn'ui.... ca i hne. 's'!'.k:i.o line de eu. i nu ti.. Dumne""", 'Nicio ruglminte . "",anU" nu i poole fi ad~ti relui ""'" ""-"""""'''' "" e v.loros ,i ,,"re nu "",a 5.1 a.crepte .1 """",. '" Mnluirea vize.oz.! minie. Ii .. obIine prin pace. '1.ta 'ingurul lucru ce poote fi mintuit fi singurul mod de-. I m.in.ui '()ric., .1
1.

_,"1

.'ael.

,.

CqitDIad Il P~OGRAMA SPI~ITULUI SFNT


rNCii decit "'le de iubi", provin dintr-<> confuzioe referitoo", 1.0 _",. ti .""m ... m,;ntui!<', fi"""l.0 e .ingu",' .~'puns. 'SJ ~u pierli din ,..-de",...,.t lu"'" li <li nu i~ ingldu i <li ""zi nici mkor o clipi.. <J ""i'tJ un .It .;lopuns. 'Cki p...o.te ,..; plasa print", s.l.act. "'''' nu inl"leg eJ t.lieoc in .0000""\1 fi <li mintuire _it. ~ 5.l '" id<:ntilki cu .... 1 in... mnl <li ",.1Ki ti oii '" s.lrketi. '1." t.! de '" ",1 ce 1e< s.I .., i<k-nt~ cu ",,1 .., ";mle vlduviL 'i '" im", "u"";. de"...."" .. u min,,", pentro <li dOi iubi",. de 50 ... "" ura de .i"" $i jun< oii i fie fri<~ dc el nSu$i. 'EI nu i$i d..,. m. de .st . 'Chia. dOoC;I li cont;.nti""w nelini1t .. pe deplin. nu ii pe""'pe ""... in pn>prio lui Hk..,tifk.", ru eul" inceord mef1."U o.l i." .t.lp.ino.oc.l prinrr_un soi de r.njamen'- dcmen' CU lu ....... ' EI pe""'pe lume. oce.;o,t.o """"" n of lu~ cld e un lucru cruci.1 ,......lru .d.pW"" lui. 'Nu iJi dli .... m. <li ellO! lumea OC"US1.o,. cld nu ..i,tilurne in .iara lui. 7. Dad numai gonduri'" iubi..".",.1e Fiului lui Dumne:oeu """ ",.lital"" lumii. lume. re.l! trebuioe 0.1 fie in mintea lui. 'CiOOurile lui de",,",,'" ,tcl>u;" s.l fie i d. in minte. lui, dO' el nu """ tok .. un ronflict intern deo ."""""" mploa",. 'O minte ocindaU e n p<"riroI. ia. !"e<"Uno.ale",. f'plului eli are in ea g'nduri rompki <tpU .. e d.,..,. dreptul intulerabM. 'o. """'.. minte. ~ scind.rea.. nu ",.Iita'ea. 'TOI 00 percep;. fi lume. exterio.>'~ e doa.' '" deh'_li ",,",,\i"" id""tific.,... ru eul cki fi,;ca", cred. <;1 id""tifica"", e t<>lu .... cu mointui"'iL 'G.ind~ .... te n>.I ce ... inlimpLo~ cld g;lndurile chiar .u ~I' pentru cel ce le g'ndete. ' Ai ajuns Ln dencord ro lu"","" .~ rom O pero:pi tu, cki li..., SOOOIq.i p<>Irivni_ d. 'Eo ~nll _r~. ~. ~i (leut. 'Ai p~.t Ln A~.li "" ~ potrivnic la ce e in interior ;. de . ~ trebuie s.I il percepi ,",.101. '"Jatli de ce .rebu'" 0.1 ili dai II&JN eli ura ta es" in min"' .... fi nu in .Iara <'i. ,.... in'e de-. put~.....Ip.> d~ eo; ;. tol de """''' trebu", s.l le ",,"pi de "" !nain", de-a put pe""pe lume ~ rom esle ro odevl ra . .. Am 'pu' m.i i .... inl<!d Du""",,,,,,, aa. iubi! lume.. indt a dat..., .inSUrului Solu Fiu. 'Du"""" ...... iu~te intr-odev.lr lu""," reall. ia. eei ce ii pe""'p ",.U.a' ... nu pot Sol vod.lu""," mo<1ii. x:.c; rno.ol"!<!a nu li..., de lumea ",.11. In ca'" toiul ",1Iect.I ce e vqnic. 'Oum ... """ ~ .. dat lu ...... real.!. in sdUmbul ""Iei /il.cute de tine din minte. 1.0 !iCinda .!, O lume c.re e . imbolul mo<1ii . 'Co<i.. dau ai pute. s.I te "'p.>ri CU ade_.! .. ' de Minte. lui Dum...""",.i muri, 9. LumBI pe"""'o percep; e o lume. sep.> .Irii. 'Poateeri dispus oJ: """'Pli pan;l ti moart." ra s.llli r>egi TotU 'Dar EI nu v..... s.l fie aa IL de """'" nu ~ '10, 'R.lmu." n cuntinu."" adevl d nu poli s.I vcOq.i in Lui; i. de ~ nu oi "",.roI ,",up" lumi; 1'" ca",

inoo1"C'' '

.i (il.cut...,. 'Nu e O lume. voin!t'i c.lei e suwmati dc dorina de-. A diferi, de Dum ....u-u, Iar dorina ""''''.. nu"'" voinl. 'Dt>_.. lumea pe a .... i lleut.., e toIal h.ooIic.\, ~m..,mat.l de .legi- .rbitrare i """"""",,, 11 .1 nioun lel do i")ele<. 'Q.c; c liI.cu'.1 d ,,, "" nu _Ni din lu"",ri p~.te din minte.r ... pen"" el '" temi de ele. ' Lume. """ ..... insJ e <100. in m in'c, ""lui ce o fa>, laoIoltli ru od ...'.1,. .. lui mntui"" 'S.I nu crezi e.l ..tein .I.r. 1.0,. c.lei _ numai r=unoociM unde eol<! - vti d<:JbinJi "",troI ,",upra eL 'C.k:i oi control mintii We, din moment ce min.e. e mec.onismul de d.,nz;.,. 'u. o.d.i Vrea Sol I'\"CUnoti <li tOI "acul "" are li percep! e n prupri.o t. minte, ; nu n alt.l PO"", j-.; Ioaliza in ,Iori' .u_ iar unde ncepe trebu;., s.I .fr;oea><li. 'Clci Ln ""'1.I$l Ioc.u ti mntui . ' AlUtullui Dum ...."'" unde s.l!iilUiete eri""" e acolo. 'Tu .i p.ingolri' alt.oruL nu li lumea. 'Cristo< n>.! pus pentru Hne lsp.l$i",. pe .11.0 . ' AdU-li pe""'l'1iile '''''p'' lumii ia a<>!O! .lta., cld e .l"'mllnchi..... adev.lrului, ' AroIu ~ "'" v'-"<lea .mimb.t modul de o privi; aroIo vei invla s.I ,,,zi CU adev,l.-. . 'Din..".. loc. in "re Dumnezeu ti Fiul 5.lu s.Wluie!IC In pa' ; in "'" <'$ti bine--wnit, ....i privi Ln pa' 1i vei vNe' lume.r <"Il adevl.OL 'Do" ca s.I g.lsq.i...,.. loc. 'rebuie s.I "-"'un~ 1. in"'''i/t.o pe a .... i (leut..., in lume ", rum O p~"; tu, fi s.lli ingdui Spiritului SI';n. s.l ""tindllume ..".1.1 de 1.1 .Itarul lui Du""",,,,,,, ~n;I", ti...,.

."'p

IV. A <~ut.o fi' gl.i


1, Eul .. . igur cI iubi", pmrul""o.!. i .. t~ e ""'''''' principol. lui doctrinl, 'Da. nu o ""prim.! niciod~t.l .stfel; dimpotrivl. t<>ii cei ce cred d eul mntuire T'" e"",m d ngM"lOli in ciu ....... iubirii. "Eul in<li. dqi incuraje.z.! elut.... iubirii f",,,,, activ, pune o el.uz.!: s.I nu O gol",,!'i, '1'onr...,;1e lui"" pot ....Zuma.. atunei.. foa.I"!<! oimplu, la: .C.uU ~i"u gi.i . 'E 1Iingu.. flglduinjl pe c.",~.., /""-" eul , i ""'sura flglduin\1 pe 1;"" V" ~ne. 'Cici .... l i,i urmlrete <>bie<'.ivul CU O i... i'_iI l>na.ie-l ; jud"". ... lu~ dei g.av deterio"tI. e intru totul """"",,,""Il. :z. Ciu..... pe core o in'''-l'rinde eul e sonirl, .~d.r. inI .ingerii. 'i, din """""'" re eul '0 in"Ol ; ci oi O idcnrificore. ta. citJu .i",. lui", lndru"" ' p"" o dl~torie '" nu .... pute. s.l nu . ii""..d ru o perceputi .utoinfr.ingere. 'Cki. eul nu """te iubi fL in g<>MloIlui f......i<J dup.l iubire, cauti tocm.i <>! i~ lrid o.l gbea od. ~u"''''. e Inevi"bHJ """"ru d eul /..ce p'-I"!<! d in minte. " '" d.!<)ri'~ .u,...,i sale, nu e <eporat total cld nu i II--ar d. deloc <",ure. '(:i<i minte.

es'"

<.'"

""'Ir'

.,

C!pjlolulll PROGRAMA SPlRrTULUI SfAwr i dl e" stenll. 'i tol mintea ta.,.. p-.o~_ sl nege un lucru pe Cire il vei. f""" ~ cind I' dai "."..n.. "-"'<t n '" cJI ~torie ~. ~rimi~ ..d. 3. 5igur e un lucr\l eviden~ d nimeni nu v,"", s.I ghusd ceva re l.",infri nge CI.I des.lvi'1ire. 'lrw:apobil sl iubeuel. .... 1 fi ~ot>l iN ~~ in p",unta iubiri~ ck:i nu ;u pu~a ~ deloc. 'i .tunci ai fi nevoi' s.I .ban.:[.,.......; "'Lluzi ... ""Iu~ ~ki or fi ..... iden' el nu t ..... '",II.t ~ de co",.i nev<>ie. '[l" _ .....1 v. dislorsion.l iubire. i te va invl\-, d iubi",. de f.pt ...,.qiile pe ea", ie I'N" p..,d. ftl1. >Urme.d~ ,~ur.ci. nviitur~ ti vei dul.> iubirN. d.r nu "vei recu"""'i"'. . Iti dai .... ma ""'" el ",,1 ~"""'iu;l te trimiti intr.., dLlIorie an> nu poiIte duce de<:.i, la un ...,timen, de zJdlm~" d"l'~ie1 'A cJut. i. nu~" nu ~ deloc o buCl.lrie. ' Asta s.I 6. ""re fi~duin. p" Care vrei si ti.., tii? 'Spiritul SI';nt li <>feri" alti fJgJduinl<\. u .... core '" v. duce Ja buCl.lrie. 'Cki flgJduin\-' Lui dinl<:>t<\o.u .... ....., .C.uUi i rei ~i"; $i ...,b ndrum.",. Lui. nu poli fi infrint. 'CiI1_ ton.. Lui du.., l.o mplinire, Jar obiectivul pe eare li-] pune di .... in'" EI Iii va fi do' tol d. cltre EI. 'Cici nu l va nela nidoda t.! pe Fiul lui Dumnezeu. pe care l iu~'" cu Iubi"", Tat.!lui. ~ O dl1olorie ntreprinde. pentru d nu <1H aGls.l in lu ..... aer..... 'i c... "" li.., wi clut.. indiferent d,'" reoJw,zi .. u nu un<le ...... >oe ne,i d e in ,f.TO ta. o ""i duta dege.>ba. ck:i o vei clut. unde nu .."'. 'Nu ili amin"",'i cum oii te uiti in;luntru.. ck:i nu """i d to<m.i c_ t. 'spiritul Slint li .min~te tn..I pentIu line ,i te V dUuzi spre .c.os.t I"""ru el .... e m;siune. Lui. I 'In timp re ~i indeplinete mi .. u"".. El ti.., va preda pe. ta. tki misiu,..,. t. esle OCI'e.i cu. Lui. 'C~l~uzindu -~ fr'lii 'pre casl, nu f><i dit sJ l urmezi pe El. 6. Priw!e C~l~uz.o p" c.re ~ d ...o T.. ~ j t~u.. '" Invei c .i vialJ ...",icl. 'Cki mo.on .... nu e V<>i. !oUlui l.Iu. nici" 10. i orice e adevl rOl e V",. !oUlui. 'Nu pll!<'ti ruc;un P"1 pen'ru vi'll. ck:i~ ... f... t doU, dar pl~t<1ti un pre pe'''''' .........., i i""l unu) foarte pipe"" 'O .....J """' ...... e """"",ro ta. '''' vinde toiul CI 0.1 o rumperi. 'i "" crede c.l oi rump.lrat-o. pentIu c.l.i V\lnd,,' lOtul. '"O&r 'mp.lr~~. C... rului nu" poli ..inde. ' Motenitea t. nu se poiIte nici rumpra. nici "inde. 'Nu pot ",";'t. p.lri dez~tenite.~ Fiimii. tki Dumne ...... ",te intreg ti ',,"'e .. 'ensii~ Lu; sunt CI El ). lsMi"" nu ~ pf'<1Ul int'""Simii t..., dar ... " preul ron$tienti .>.lirii intregimii t.... 'cki O/: ai a le< s.l. ."inz.i li.. trebuit p.\stra t de vreme O/: nu l... i putut . rlorump.lr.". 'f"""'~ ins.! s.I in'_eti n el nu ban~ ci 'pirit . 'Ck; .piritul e ",nI<\. ia, .-oin!. e .p"'tul" Imp.l'JI.... ' MOfmi"'. t. li p!~ door rec\J"""'ite"'" cl.i kJot
..,,;'teno ~lu~

,. cnd~ n el

;zbilvi!. 'Spiritu l SI.int .. c) )!u ze;~ nt,.., vi'IJ V<"nid. dar trebuie s.l ,enunli l.o investi Ii. f.\ru'.! n moa ..... ck:i .lIfel nu vei .-edea vi.!a. d.,i e pe>'o lot n jurulliu.

.r

V. Pn>gr. m. s.ln.lto. s.I


Numai iubi",. e puternic.!. fiind n<mp.\'lit.!. 'cei puternici nu ataci pentru c.I nu vd '" ""."'" au s O f.d.1nail1te d ..... Ii putut 0.1 ili intre in minte i~. do atac. pre<is te-ai perceput slab. 'Din c.ouu d te-<oi .tOCit i.i ""'"ut r~ 0'0<1.11. kJot cl.."<:liv. '" ",,:oi . lJbi,. ' Nemaiperoepandu-te egal ru fratii Ili ji ronsideriindu-te mai slab. lfK'l'1"<"i s.I .egalll>'zi" situ'li. pe ~.",.i (k"t..,. 'Foloset~ in a<es' scop . tacul fiindel qri ro,... i... el at.>rul ""'Ii' s.I te slabe""". ~ IaU de re """'t">O;I'itere. propriei .. le invulner.bilitJli ""to a'.t de important.! pentru refacere. s.ln.ltJ\ii tale m into". 'cici. dad iti o=pti invulner. bilita .... recu_ti d .t.>rul nu are ci"",. 'Dei t..... i .t.c.t'" demonstra <.l nu 0-. intmpla' nimic de f.pt. ' Atacind. aadar, nu.i f.la.H nimic. 'Odat.l ce ili d.i seama de """" ltKTU. nu vei m.; , ....dea niciun rost in ...... d'" c limpeded nu fur.cti<me. z.! $i el nu te poate prolejo. 'V.r """'''''''1''_ invulnrt.bHit!ii t.le nu are numai Q valoore ""8""iv.l. 'Daci .'ocurile asupra ta nu au reu$it '" te ol~be_J "'.. omni cJ mai eti putemi". 'i nu aadar, s.I "egalw,zi " .itu.;" ca Sol ili stabileti puterea. ; . Nu li vei d. seam. de complet. inutilitate OatO<l.llui decit recu noscind el .tacul ,iu ImIp" la nu are ef<de. 'Clei ollii re~az.l 10 alac daci l peroop ~ d.., i""'rci s.l i .t>ci. nu '''' pu'." s.l nu int0'l'retezi .sta CI nUrire. 'Singurul loc n ,,"re pof anula toato in tJririle .,.,le ,n tine. 'Cici et i ,nt(>ldeaun, primo,inU. "acu lu; t~u ~ dacJ ore.\l. nu. fo"t niciod ,tA. nu.'" ~I<'. 4. Iubi",. Spiritului Slan, .. te put""'. ta. clei , t. e mp.lritl ~ nu .. te. de ~ n icid."Um ....11. 'Nu to poli i......."jein propria ta iubi", atunci cnd o .toci. 'Nu poli "'il' '" e iubirea de h.l~it~ CI.I o min'e scindat.l. clci o minto ocindatl .... prefku' singur.! ntrun .tud.." sl.b . 'Ai in!",.t s.l laci d ;n sepa .. ", un luctu wnic pentru d ai vrut s.l retii car.cteristicilo creajie\. dor cu propriul Uu conlinut. 'Crea!i. ins.! nu line de tine. iar <ludonlilor s1.bi ,rebuie s.lli .., P"'" de. intrun mod spial. 5. Ai li'e .. lm""te nite handicapuri COre te mpiedicl si "'''fi. ' Pri "'perea ta d .... ",lt. e att de deterioratl p" alocuri, nct nu l"'Ii prog"'" d""'t sub indruma",. con"ant~ i 'J'picaUi a unui l'rofe"'" C.", poa'" tranorende ""'u.sele I.>le limit.te. 'El devin< R..u~ ,

'rezq'"

",t ""

t.1"

..ro"'.

e_.

'*....

C.,dol~112 PROGRAMA 5PIR17ULUI sr..!.NT

..
potrivi'" - pe """" nu 10 poli nici furniz.o. nici inlt'lfv ., '''" devmi ti .. n e~tdmI pro(nor. 'D&r nu dt-,,-nU \nc"l, p n.. ,..; ~ pin! CiI' iM...... oi'~d< ...,,,... nu dfo.Orwe>:act .,.,....,I..,It; pe ... >!abili! .....

opeNJ" oprogramlsptdall. ~;.a.bi ......nl buni do ma ",tf Mi. nici pmlru ~ nici pont"'.1Kinrvio. 'Nu _1 ..... lI)<m.Oi lor"" 10'100'''-' pn>g...... prin (:o.., \:ti...,. ""IN dep.lti liml" . 'O.cI a. In~ .., e dincclo d....... nu ... fi
f '"

'*" _dooun ro.


Nndcop.op.

iii

J'C"'N ci ~ l.o lin< nu p<>Ii ;",.,1",- 'Si,..... ,;. Ik in""I00'" in Ca.., _ i puto ~ d..,-.tullmpooibil.l ~ n silu.lJio ocotII. e dar ci oi

un ncdcnI

Nu "'1II..,ti oomni&.o~ iubi";;"" ~ _ h.lndk<lpul ~u . 'Nu le in",,; te nu inlelogi i nu n<ftt'a'" fu.ez tlI>itc1ive cum<ULII .... unde ........ '" e tbr ci au qu.>L '()b;o,;tivuJ In<v<"lril t.ole ~ ""'" lO Io.I_LII Ilo-. ~. ln"I\O. ia,..u nu p<Mt~ duce l.o mltito invlpirii. 'Nu poi t.3Mfer;, '" nu ai fml",~ ia. dOlotlor....... ,... ciUlli d,... $'........ 1;... un CT\ICi;>I e<'C in pfOC<'SUl de MI!""" ' l-.i in.rebo 00'" m <'e nu ou ""'l'it s.I ',,"eI<' .. '" f<>1ooesc m4~" de ln""I.0"') Ilabor nu ou . 'DoeJ ar 1"'.... in,erpreta :>rf<:I mijl<a!'" ""'f"'diVl'. Of ~ "",.U o.i iz1we dr LI ele. 7. AM opus c.I "'8"" ""lui _ ,Du!) ti nu gMi" . 'T.oduloi n ~. merU eurri<uL.ri, 1noNmnl: sa inwi, ....... nu 1'<'UfOfI1" , 'Re-.ul.. tul _ i _ I v cwrirular e ""idenI. 'fila... mijlo( ou lenl;cdo 1""'f.>.... lWare writ.obill indru"", ... " Iioa ... shId '"IloNI a 111 poole 1... <um ... inveti ""Ii ~t inbtrpftl.l~ din b""*,~ <'e.....--ao _ La 1Kih~ "'vjp';; 10 eate .. opw'If ~ prop ....... ciudol<l. 'O.d '-ci 0.1 iow.j; cum s.I nu inveti ti jelul Pft'" dlrii !.llo e proprio lui ..... --w; ..., 1.0 ~ altoev. poli'" te ~ ..... d,l.o ronfuzio? 'O _u ....... progr~mJ nu ~"" rdcio noim.ti, '~ ~""'a .inv~"-!H .w.;' ati, d< mult min",... Ind, nu poli lut>;. doci prost ..... ~ ""'" ai ~ r impom\';1 Iubiti! fi r rpl.l pr;octjc '" un ",ro deop'" "'''' 01 le . t.o<.i. 'Un obiooetiv ... plimt-nta. .1 __ ~ p~."'" oi In><11 eum oI"u drp.ltqti II fKe m>dlbi.ll<lul primar. 'i nu ve; dep.l,i ocInd.",. n -c"I!"'~ p"'P.ml, dri 'OI '" u .. nveti v. fi n folosul oi. "Mint<t." 1"" ""rbqt<t Impotrivo nvJ].lrii dup.l rum li n"Jlareo ,. vorbef'" impotriVI ",'nll c.llupti impotriVI ;'1Ir.gll u.villri. ti Ilbu . '..-Ii.. cI<i .... v..,;. p<>o'e nu ili d.i ~ nici 0<\Im.. ~l .. lOii un 1""", pe "" ... v,," ... il In><1i " c.I I poli n.-.lo. pen'ru CI .; ain 01 illn,'e\l. .. Tu. ca ... ai n<fta . .. inveti '" nu v....... 'rd>ui 0.1 prin>;1 ""aj. cAci - <\efi progr...... pe "" ... Ii"'; AtabiJi,..., singur e ...... dr<'pIU1 ..... pri"""'l1 _. dac.I O pri,-qti,. e rid;.;ol.l dou. 'Modul ...........Iiu un iri s.I /W <MJ"e <"el ...........1 ~? ~ 0<\1 ... din toiul de I'n f Of propriu. 'Nu e b d<mioie ~ dUtt la dtpitoit. "E doar """,l"'ul UM ~ ,.,..Iu.\ri IL! '" ....... invl". pMVo O<\Im ti <.........1<100 ",.u du .. in .. .,... invljMii. 'In ondilii de u.vl" ...
6.

<'iuti 0.1

d ... \';1 dUtt 1.0 Du~uu. 'I'o!l prNo nIN '" dUtt 1.0 El'; b poli '''''11'0 dK:I .. rmeti ~I Co",o~ "c.....in~pn> Lui ...... O ,"wlla. "Pn,v..... e IRlru "",,1 .... mbigul, pen'JiI d _ v u l n.. "'" ""p.lrti~ 1.0, m~ fi ""'1"'1 ronrordI pe deplin. 'Trrl>ull'''' o/fti do;or .I<n\I' deplinI. 'R2stu1 ~ .. ' .. d . 'Cki V1"l'i $.1 inveti rum trebuil' :i nimic nu .. p<>ole mpotrivi <IoOl~ Fiului 1 , Du"' ......... . 1nv~I."'. lui"'" la fel do nelimilOtI ..

OI"""". .1 "".i In",,"" ........n. poIft>II.ol ..1 Il ........ ind" _ nrlimi!.l' pnIlru

v;un;o

ntt..-.

r.;

",,~I.

."""'arc.I.

VI. Vl<lune. lui Cri.1oo


1. E.. l 1n<Hr<"j '" '" in~ cum 0.1 cit!W lume.o ntrNp " ... ili p;.rn ou/1eIul. 'SpiriNI Slinl le inv.I <.10 nu iti poi pienk ...11etuJ ti

ocind._ '"

,.Ie, .",
"0..,

,ale.

d .... aioI.I ~ n lu_. cAci ~ 1.0 !line nu ~Utt proIll. 'A invali firj profit ..... rnnI It "',ki '" "SU'anf.l. i.ar o:oorurilo ...... , mari. 'Nu .... mai d .... e profit in - U in_~. dar liP " <LIII.I monn ~ mull. 'CIori. nesind _lilO ..... 1.0. in_Iia - . . 1t<LIII.I r<"al'la.... lumii fi nu Iii d1 nimic in odIimb. 'Nu iti poli vinde .. fIeN~ d .. 'ii poli vinde """'IrienI.I..I. 'Nu I~ poli p",ul'" oufIrIul, d.r nu 11 ...-l ~ dollimp pen:epi .I,<n" a fiind moi ..alomt. Z. Spiri ...1Sliin. e pu_ 1. pen'ru d nu '" runoo,.edeo:'" a .plrit ' E doi .. p<>ole do lnt, .... , ~ f'pIul d n.. ~ runoti fi de Mul in ""'" le p<>ote inv'"" III .mint..,1i "" ..,ti. 'FUndc.I 'e iubqte. v. fi buru .... 0.1 liP nvee ct iubq .. EI. rki ~ u n 1""", pe are vreo $.1 11 impirt.l", d. 'Adu<'\ndu'~ m."."u .mint. do tin<.", EI nu .... Llso N il; ull' voloo ..... 'Cki TaLiI nu nrflftU niciod.1l 0.111 ~ur~ amin", de fiul Sol ... lor EI n u ronleHq'" niciod.oll ... i ~ud .mln.. Fiului Sol .. de T.Il. "Dumnel.eiO e in memoria .. d.IOriIJ LuI. "tU o, ~ 0.1 'ii ui~ T.Il~ d .. nu v,,"'" o Iad ru .ded,~ ti. do!." _ ... poli decide altfel. 'AlO """ foot dizi.o mea, ,ot ... e ti a ... 1 Nu v "'; 1 .......... '$insurullumo do!." , ......... din Ne ...... p""" din N pe .,.'" o privqti eu Iubi .... 'Ea ii d1 oinpo'. ,.."w"", pe "'''' o v. a_ vrtOdatl. '\'.100_ ei n.. e in ..... dar a !.l_ in line. 'Ata "'''' ~ do!." line du,. din nti~ d<.u.... IL!", ~ volorii de .... du,. din n!inclen.". pndurilor i.. biroo", In .f.... 'fJ 1 "",. N I~ /W rfII1I. doci 1 .. ......... ",.1.1 e darul Spiritului SI'n~ ...

f'OO'.

VII. 1'ri,,;... l.Iunlril'll


c.i ili ap.ar]ine. . CoTe<1la r penlno >Ii <ei ce~" pol d vod. ' A deschide ochii celor ort.i r m"i""". Spirit"lui 51~n~ <:ki ,,;., c.i nu fi"u pierdut ,'edere.. d do.or dorm. 'El i va t,ui din lIOmnul uitirii 1.0 ",amint;"'. lui Dum ....""". 'Ochii lui Crist", sun' desdti,,; EI v. privi ce ""zi CU iubire daci actq),i CiI vi.iune. Lui oii fie .1 . 'Spiritul 51;\nl pliSh1. z.I viziu""" lui Cri",," ""n'ru fiecHe Fiu de-.l lui Dumnez .... c.>.re do.orme.1n ochh Lui. FiUl lui Dumne""" nte des.lvirpl ~i 1 do, 0.1 .... I,i impoirtll"aoc.i viziune. ru tine. 'EI ,i v. lU ... lu""," "",Il pentru el Dum"""",,~ .. dat c..rul. 'l'nn El TaUI Uu!i cho.IN Fiul oii ~i odocl aminte. 'Trezire. Fiului Siu ~ cu inw.ti~a lui n lume.o reall. i prin .sta va ",'j", oii reinw.t<!.""" ln el nsu;. "Cci ",.Ii "".a. un.! cu ThLlI i Fiu~ iar Spiritul 5f.in' binecuv.in",.z.llume.o _II n Nu,.....Ie lor. S. Odot.! ",...,; v<:<Iea lumea ",.LI _ ; O ,-ei ",d , ru '; gur~!.I _. i]i ,-ei odu"" aminte d~ Noi. '0., lrebuie oii i","-"Ii cit te rost.! somnul ; 0.1 refuzi 0.1 pLl"-"i'i acest 'Numai atunci ,'ei hot.lri s.l te """"I'i 'i atuna. lu"",. ",.U i,i va o.Iri ln ochi. dd pe Cristos nu 1 luai . niciod.,.1 somnul. 'EI "j,.apt.l s.l fie ",lzul d.ci nu te-. pierdut din ,'edere nitiod.'I. '1:.1 priwtc linitit I"me. ",.lt. "".,.", v",a 0.1" mpoirtll"'aoc.I a l ti .... d.ci tie Iubi",. Tatllui Iat de EI. 'i. !tiind..,. vrea 0.1 ili de. ce e .1 t.lu. 'In 1"'''' des.lvir; ..... EI '" "'iteapt.lla a ltarul T.tllui Slu. intirulnd".,; Iubi"", Tat.ll"i in lumina linitiU bi""",, "intiri; Spiritului SImt. 'Cici Sop;ritul SI.nt l va ronduce "" fiea", ~ 1.0 Tat.ll du. unde ..,."'aptl ca Sine al !ied",i. 6. Fiec.reropil d_llui Dum ......... euna inCri.t"s.cici ~inia lui e '" Cri.tos, dupoi rum. lui Cri"", e in Dumnezeu. ' Iubire. lui erist"" f.,.1 de ti ..... Iubi",. Lui I'!l d e Tat-lil Lui. pc care" .';" eici ~t;" Iubi"", To!.!lui 5.Iu I.ti de El. 'cind Spiritul Slint t~ v. rondu,", in final 1.0 eri .. os. la .Itarul inchina' Tht.llui Si ... pcrrepii. fuziona '" "'m,,.~"'re din Cilutl d pcm>ptia , . deveni a tit de stmti. incil transferul ei in s/in]enle .... fi d= . " """i. ei fire.oc.i. ' I"bin... .., tr.nskd In iubire firi nicio perturbare, cici .m$ndoul un.! sunt. 'rI< INsutI re perttpl tot mai mult<! ele"""'''' romu .... n I""te ";tu.liile. tr.... ferul on~tului sub indru .... re. Spiritului Slm, .~'" ~ .., gene-r.I;>;e;U~. '"Tr.-pto'. in"",i oii il .plici ta IO/i i to.ol<'. d.ci are oplkabilit,'e uni,..,..,.II. 'Odat <le ai realizat .. ~ perttp!la ; cu """'I'.re. d .... in .ti, de . imil.re. inci. impJn.ljleSC unific ...,..lo>gilor lui Dumnezeu. 1. C. ~ una nu poa'c fi """",put e. separ ... iar nega...,.. separJrii" re<tobilireo cu""",terii. 'LI . llarul lui Dum..''' .... lliint. """",p\;" Fiului lui Dumnezeu devine ot';l de lumina ..... inci, lumina..,..,. varo.i in ~. fU""" ... ia' . piritul Fiului lui Dumnezeu .., '.l.sfr3nge In

Mintea Tot-lilui ,i devine una

CU

ea. 'cu multi blind""" Dumnezeu

Se ,""'frlinge .sup,a Lui insui. iubindu i ~~tt""ia ""re e Fiul 5.lu. 'u".... nu.re 5roJ' e,ind se .".....t""~ N sropullui Dum"""", i.., dizolvl '" el. 'cici lume. reall ... t"""'tat i"",t in C~,. unde tot re "",,",.fost in ea din''''deouna. ' Acolo. l<b.lvi'orul ~ id.~vitul..,
~ ",IN> iubire des.lv';fjit-li fal de Du""",,,,,, i unul Iat d~ al tul. 'o,rul ,,"".. ta i.. i~ Du""",,,,,, fiind. el trebuie s.l fie i in ti .....

VIL I'rlvi, .. li untriel Miracolel" de""",,'re.o.z.I ci ",vol]o"", o avu' loc sub corecta in drumare, d.ci nv5,0", invi.ibil5 i ce .. a 1,"II't se poate.-..;u noole numai dupJ ",.ultate. 'Gene,aliza",. ci e de""",",rot-li "" rnJsurl ce o!olo.oqti in tot m.i multe ' iluO,ii. ' V", re<"Ul'IO;>'" d.i Iwlia' c.i miracolele nu ou o ordine o dificu l tii cnd le .plia la IOO<te . i'uo,iile. 'Nu ist-li . itu.,ie la ca", mirOo<:l3leIe oii nu se . pli. ce li. oplicndu.1e III toate ";tuaiile. vei dob.indi lume .....15. 'Cki n """."1 t'"T""rIM: .1....11 ,-ci fi ntregil iOT [sM1re. se v. rlslrln ge, din """"P'A"" ci pen'ru ,ine insu!i. 1.0 '<>Ii cei pc core ji.i trimite Spiritul Sfint 0.1 i bineC\rvin"',ti. 'in ~ copil de-ai lui Du""",,,,,, ..1 binecuvn'.'.a S. It in binecuv1in'.",. pc ",re O dai "'I'iilor lui Dumnez .... Sll biroeC\rv .... t"'.. pc care ~-<> di EI. l. TO/i cei ce sun' in lu,..... trebuie s.l ~i ;o.", propriul r<>I in izb.lvi re. ei. pentru. """""'"-1'" dlume. a I"'t izb.iviti. ' Nu poi o.I...,zi ce es'" invizibil. 'Do,. doc.l ii ""zi .melele. c.I trebuie s.i ~xi"e. ' I'\>rcep.lnd '" 1 ..... i """''''''iN e'istertia. 'i.. prin ce f..,.. in""li ce .. te. 'Nu i~ poi vedea c.opad!.!]ile, dar copeli incredere in exi.t",,\. lor pe mburl ce i~ permit oii acioneLi. ' 10' relultol<'le aciu nilo< ... Ie pol; oJ le ) . Spiritul Sfint e in,i.zibil d., poi v<:<Iea rezullO",Ie Pre"",\," Lui ~i. pri~ ole. VEi ln,~,a c~ EI ~.istJ . 'C. i~ permit. ~I oii foci ecl.or c.I nu O di" lume....... ~ cici mt,a.colele inc.1c.i fi:a", Io>g realiti\ii. dupoi rum O judod lumea .......... ' Fiecare Io>ge timpulu i ,i """,iu lul. masei,i INrimii '"'W' s.i fie int""","'" d.ci ce ii pennite FJ 01 Iad e d or mai presu, de fiecare din'", . Ie. ' l'ercep.ind rezulta",le Lu~ ....,; inelege unde t.-.,buie d fie EI ~i. n ",le din urml. ....,; ltii ce ..leEI 4. Nu poji s.i w.i Spiritul Slanl dar li poji 'edea m.nif<:st.lrile. 'i. dac.I nu le vezi. nu ili ....,; da se.ma d EI .. i.. . ' Miracolele ount mrturiile Lui 1i vorbesc pen'ru rrez""", Lui. 'C. nu poi d ji devine ",.1 num.i prin mrturiile ce . . - pentru 1u<"fU1 respectiv.
1.

='.

en..""

,'ii

v.

"""le.

"".i

,,,zi

c."ilolu112 PROCIUMA. SP1Rm1WI SfNT

e....
n"tumlndu-i _ i 10 <1.0", <Notdr~. 'Iubim> "" """'"""~ fi N prin mewjPpil ft. 'DatI loci iubi_ monileoU. mewll"'rii ei __ veni La ~ d i... irwiUl. , . I'U_ dedioieeJingun libnu"''''''''' mai ,lmM"" niorr .. lumii - .. 'I'o!i _ oii o "'.; 00<Kt. 'cr ai licuI din N nu e rNli-.. ri. dci rNl'UIN oi e numai '" i doi tu. 'Nu P"Ii'" dai _ iul>Ue ... "",'. - . cinrv.. fi nici nu P"Ii primi doec:i. iubi", doP \o ft. 'Do. _oIott4i d oi prim;' 01_ ~ le-ai ui"" nliunlnl .. ai C7UU' ci ",li In tine .... _ <1.0 al","," . '000-, decWo _ deIennino' '" ai sNi~ <lei f.... decWo pmtru '" ai dut.>t. ,o. T. Irmi dr mine Pft"'" el _ i ui~l inAuntru ~ ~ Ierni tIoe CIt .1 v~,u'. 6 vuu' ... Iitote.. <iei ...Iila'''' mlnlil iair er. m.oi min"""U din' ... rft.iilo lui Du""",.,.... 'V"",nd n .. m.oi do la Dumne ...... tl g'.d"" .... ei ~ar p'-''''a od""" n .. m.ol pKtI do<.! oi '0.<1 te 'em~ precis ai "b;u. "",. "" nu e 0<010, 'Do,. in _ .... loc. .i fi ....Iul w mJ ...,i pe mine ti pe 'OII Iii IJ~ in oig..,onlO dtooIi,.."ili Mintii.,..., --.. ,,",a'. 'Clei ... n~m -*' n poo<N T.lJlu~ ~ wl" ahndJ 1*"'" prin 'Ine.

'Od poi /; "",,'ien! de <:e>..... nu poi 0.1


ni

'P--um in C... functU a1101unc!i1.

prin tine. 'fI lu<'r.~ Spiritului Sfint,. dri li irnp.uutettl Iun<tia. la . ... <'Ift'ri. 41 ti ~ plmint fun<tiI II ate 0.1 vitIoMct. 'Oumnr~ !fi im~ functio C\I liN In i.uSpiritul Sfint i-<> irnp.l~ cu _1'" pol ...... 'O, _ri d .1
d"""~

mn"in&i"" ........1 1'" mBurli.., ~""'I" lui devme lNttii!oot.l

"".i ti i po>'" ~

pon''''

rn-

pkii. "" obiKtiv d;~ opm ""'PUlu; Spiritul"'; SI"" .. ). Tu ...,zl ... .. .otIq>Ii 0.1 vm ti .. "'t"'P!i La .... invii. 'I~ t.o ~ ~.ullltui iI.. i..,iti ... ~. """""U>du-i dupl C\lm.i ti chom.a, ..... "M....llesUrilr ru; vrei 0.1 Ir ""zi? 'Do cui P"'~ vrei 0.1 /ii ron
vlm? 'Clei .,..; ~"in CIt "",ni~ti i. .... m PT;'~~ in af.,I, .", ,'ei vede. Wun.ru. ' In mlnlei t. 0;.11 douli m<>duri clMo privllumu,

>'eI._

nrvoior cI<~.

"aci <J'f'dinp a<NIt.O_

'*"

'D., "" "" 1""'."

Iar """"'Pli. t. v. ",Ilt. ""U,,<h. 1'" c.... ai . IH-o. .. Eu ,un' m.nif,_ _ Spiritului Slint ,., cind mi .,..; ......tu. O ,<ei 10 pmttu ~I L-.I Invitat 1'" El. 'Cki EI i v. ,rimll. mlirturiiloo Lui d.cl v""; 0.1 le privqti. 'Adu_i .min'" intotde.ou .... el ""oi '" Ciuli.
ad ". ""'''II ,,",,11"1. ' Eul p...,; ... ce ",,,ti, ti .t.Ol. 'Nu &.Iootk hlbi"" dd nu .... cout.l. '0", el ..10_ i ~ ....., ~ luau ti. de YeI dUIi dau.! obti ..., It .,..; s.bi. do' nu .... NOunuJ. 'V.,.; <rNt d ..,nl l<ItIe$i lucru J'ftltru d le v,.; 1'" ~. 'Mint.o.o

P"'"''''' "'*""" .........,.


~

f,.

roa..-.. .

,1.

Iin<k .......... """ in~.", fi,. d.d " odnd.o~ " y ..,. ... \inoI octn.U- . ... """titlul ... ctNd.I d .~ un 1Iingu' obi<o:tiy Dc.irod,,lol ... ,;1

oi """""PIo' doo, unul " vm nu ..... unul. .. CInd ,..; ..,.,. Nlm.ollu~ nu ,..; wde1 ........ ' N.,u,. rnnt, . d~ Om.I .... rilior pr ""'" Ir prrpi e <100, l't'ftKtj.o <llnlIi<tw1riof ... 100 InYiIOllL 'TI... privi. "''''''''''' oi om,>ta,...,.,n ... in ... od.u "" al CIu .... -<> in N . "., ... nu rft'; atunci d mI .... riile...,.,n!iOt ount odrvl ...... dci ...ru <100. o ~I drcizlri ...Iot deo.pn- "'.Ii .....,

unulolnSu' 7. Am 'PU''''''; iN",,,, d doP tinr drpin<k '" I"uiot< ...; '"" n"""L d_ foci UN .... olt.. dci o m~~ fi u;llin.l"n, ... 1... ",,,, ~i .. in .1....1. 'Uillnd ..... lnhln, .... olorsl ttlIuzo C<I'" oi lI ind ... "", ~.. 'i apoi .. uiti '" or"1 " 11 "".i mI .... riilr, ' l.l1J do '" ~I '" ""uli. 'C. vlti In II.... ,..; 1_ ",,". nlln, fi wI"""'PI" doP .. 1 "", """'''' d '" l.i rut o<ok> .,W..l. .. 'CInd ""'.; ci ~zl ... n... rei. o f.oei 101 """, ... ci 11 IIM. , ''"o du", dl..,., .. d l _.." <lei "'p",zinlA """"plo,.., dool <>bieeI1 ..... fit...,.", in' .... loc dil...,;" un .. l dr 01,,,1 C;l ~i fku' dir.-ri'r, 'Minte. ,'edr .",nci o 1 "", imp.ltlitl in or... ri. .. d., n .. fi !n.I..n'IU. 0A$to ii dl nuda In~tllii" ii pennl'" oi rn. . di <i .. nn.I~ un oi",.., _ . "D... ";,, 'imp porttpIl ........ "" mp.ltlil.l. nu ~i >indo.cot " cad 6 vindc!ao' 1...... rnn.I unn.lri un

'rd>ulr'"

'*" '"
n

,rd>u., ... '"

r"'"'''p'''''

"'p".'e

pm''''

_ O ,..; .....te.. 'Sfin_ el rn.Irturil te __ ~'" d ...1 - . " VOI' ,'ft>i \o line. 11-.. ...al ct.emo .... JI .... ,~ La ... <1.0. nu "m oi .. u* \o mi ..... nId ... ouzi .iopuno<I1 pr ..", 1-.1 du ... t 'CIci nu ....,; ~ 8~_ ...... '1)." pe .......1 ", III devin 101 rrW "'"~ ....; nvl", d v................... 'SI mi ....; .....te. dnd .. ui~ lNun'ru ti """ privi tu ..... "'.... mp<eu' ni.. 'Prin odIil lui Cr\tIot, num.oi I~ ...... ",.1,1 00<isU fi nu ....1 11...rraLi 1"'"'" 6 v.Lwl~ 'Dupl cum dr<izi. ila ,..; " wdN.. 'i 101 CII' ....li oU mJ .... rIe <10;0, Pft'lru <koci...... ,2. C1nd le ,..; uita !n.lun'", fi m.I ,..; .....dN. v. fi pen'ru ci ai dodo '" "","I~" O<I .... lrul. 'i, maniln .Indut il ,'ei..ro"" .,.' In .1..1. ci, i Inloun'ru. 'fI wI V1!d ... in .f "",II" el 1'01 "bUl moi in,l i iNun''''. "rOl '" "".1 in al...1 ~ o iuoo.:.tl CIt ai vLeu. In.lun'"" 'D.", ju<l.,. ," va 6 g~111. ckl jud.,.,.," nu r Iu~ ..... 'OKI. judeca,a Spiri",lul Sfln~ vo ~ o;>n;<tI. dci judea ... , funcii> Lui. 'II m~i funcia d"", juOKW "" El """,un-ind nicio jud.ttl pen'''' 'ine! Inoul. 'Tu ....; jud<u imporriv. t.. <1.0, El v. jud.t P""'"
dci - Il<lnd-<>

Cind!~""; a<a'ptO mitiunu

ea",

'*"

~tind.r

1*"'- ....; sNi .......

ma..;..,.

sin&u'_v; prtUIU d

tine. Il, ~.tund. el, tIoe ",,,,ori te uili n al1 fi~'; nefavorabil'" 00 vezI. ...... judKoI ~"Ie-ai cond.mna' \o ...... rIe. ~P'" CU """'rIN e _ ....1 ultim pe ""'" a.", ruL clei .. <J'edoP un crirninoJ ",,""';101 oii mDAI'.I'" r..J dr mut. d. ~ Du ............. ci MeI'ii '" "littIi 'FedNpN CU """'rIN nu li Iooerului din ........ dci ..... \tj ~.I intotdNuno in 6nal. 'YrOnd

niciod.""

eg;l<tIod /2

P.I!OGMMA. SPIRnuWI SfNT

VIII. A'..,;. iw,"rii ,...., ... j.d"...

oii te l>d<U ae><pnsio fiRoI.I. oii tljiet/i - . ...... otWJ>i ...........

_tetor lui La 0<I .......... 1MI


'Te .... minul
~'t t'l~

<Ilo,

ura lui nu v. ~ ... Nllcull pin.I nu mori. 'CleI d~ .. ~ ~u. .... finoU .... Ia are Iu<ft.....a "oingunol !inol cu ...... v. A... 'isfku . ,.. Ew nue trldl ..... I.lldoDu~ prc..,., . Ltr.ld.ccu fWJ'U" Iinjl. 'D.o, _ tr.ld ....... 1.1.1 de t:ino-. cel DO <rtti d Ii...i trWot TatlI. '1.0.1..1 de DO deoI_ _ -ltifi _ o ~ """tiall. progranwt Spiritului Sll .... 'CAri. d t .. simli - .... ..-ulII ...,.,.,. ft!1u~ O ... 1~ ,.,..~ d I.-alltlld.t 1'<' Dumnrlrll i d """';!i. do O<ft"- ...... "". 'Vei o:redoo ~J ...... rIN v..... de La Du~ ,; nu de la eu.. ~ .... DO. ronIundindute cu ... l C1t'>i d Iu v"'; moa ..... '1'" de DO "tel. Dum........ nu te mlnluqte. u . Cind ~ tent., N ~i dorinjti de ...... ru., ""'in'<ftt-i l' '" "~ o.... ~",. 'fII .... da _".. ci e 0<1"".\, .. cind te vei uilO '''''u"lru ti mi .... odto. 'O.re N fi blruit moa""'" numai pentru mi",,? 'i <>ore mha, fi d.t T.tll "lai ,-""" dad nu ~...,. fi dat ... ti ,;"7 'Cind ,"ft InvJ" N mi 1.., m.tnifest. nu .... ~ ......rt. niciodat.i. 'Oei ai privi. o;., ~ flll de """''''' In lin< " .... . . - . numai o: e vetnlc cind 111 ,"ft ononea p.MIi'" n 01..1, -1"" ..,..; 1..,..; 00 nu """te oii moaL

'Du nu de line dtopind< LI dftizi "" ~ vitibil " "" e invWbil. dul'l """ nu ~ nia 01 dfdri ... ~ mo~t.olN. 'cr .. 1""1< W<ko n/IO Spiritul Slint. '()o.fillilioo .... 'ilitD ~ lui Dumne-. ti nu t.o. 'E. P '" _ . 'Tu. ""'" ai ""'~ ai ui,., ,; _d.>cII nu i ..... ~ .tot I'J ... mod ....... i od_ .... inIe _ _ ft cond.",n.>! Lo

"" ....se

au.. <tel! d n paei uocid< p" Fiul lui Dumnruul >raUl Si.... cu ... Fiul 10 ..,., aiSU' in Sit>H Lui ti .... linut ~ do pn<!."ri'" uIr dio.trunl...,. do. "" cunDtli _ din auzo 10< _ niod Talll nici fiul. ' AlOd lu"",," ",.111 ... lI:a", oi ti n fioco", <"HI ti In fir minu~ ti lOIul<. <"fii ... rpn ... CI nu o J>OIl-" 'Do CilU~ iubi..". OI oii o_Iad. nu o .... g~si nklod.tI. 'Cici. dad iubi .... ~ mp.lt\l~ .... cum polI'" O sJ""fU altl..1d.dl I"in 1.....,.1 '()f.,t'" ~i va ...,.,; La ti"", penlru c>" . traSoi dO',.. 'ndJl. 'Of.. ,~ inN .tac. " iubire, v. ,lmA ... OJCUn Q. cici n" """t.lr~1 dedt in~. 2. Fiul lui Du .......,.ftt .. La f\ol de <>Ct<ltit CiI T.tll ,,",u. cici Fiul cu noqte prote<ia Totll ..1 t.I" ti nu """.. N .. 'aml. ' tubl..". T.lllul o.Iu t ti"" in dtsI,'t"fi1l ~ ....... ,-ind ......... de nimic.. ... nu tere nUni<.. 'Da, ... " dc-p.o"" de tine al GinD Sinr .,..." cici .i ..... oii il .tad ti a d.rut din omil tai in Tau.! "'u. 'Nu'" ..... ochi ......... ti tu. 'Clri o minte I<indoll ti""lelucrlrile,.; nu au i0oi de TaIlI"f .... 0;1"'''' trliln......,...,..deR 1. Cind al fku. vi.tibIl 0: ..... - . ..... ~ cr "'" adevl'" ~..., c\eYMit invlJ;iI>il 'D.o, nu poaoe li invizibil din lire. cici Spiritul SUn. il vt'doo CU <I8Ivl";tI doriu",. 'Iii este invizibil pmtru ci .. "iti La . Ita-va.
1.

<te.'"

,,,

DolOrilllubiril T.Wui Il ... nu h poli uita niriod.1l. ~ki nimmi i .. "" .... pus in .. ,.. ",,, i< chiar Llumr.-uu. 'o poti ""&"da. nu "poti ~. 'O V_ v,\opUn<k Lo fiecare 1'" <.o"''' y;'i .. ,,", ~ 1"'. <qJIi.o. tot cr ~ 'Cari /ieul Invizibil ~ ~., nu oi .ulit e .. ngurulltJopu ..... 'Dumnrn:u v",. 011 .......-.1 din nou cu line fIS .. ~ ,i n u ..,.. I>.ondonat 1. """..... 'I! .""!'II door p< EI ,i habor nu ai de ""'"' luau. 'Do, .mintlrea LuI ",II""'le in minl~. ta " nu I'".ue fi ' Nu nki I~LI, nici vllto. ..., filrod ~ p<>nlru totdNUn.o, ,. Nu trebuie d,d, LI cert ~t.I .minti... ti ili ,..,; .mintL '0.>. _inlin" lui Dumne= nu poo~ intr.., min'" a ... ,fft-<) ti v .... LI" \ln.I tI<'.toI. 'CAri .minti'" lui Dumnruu 1""'''' miji <100. In'r<l minte ~ .... ~ LI ~ "",;"..asc.I ti ca .... ""'''''\>I la dorinp detncnII <10-. rNIit.otm. 'Tu, ~ nu te po!I 1.0 nld lI\iaJ p" _ . nu OI trd>ui '" aspiri Lo ...,'roIul unj._lul. 'Privqoo lno.I DO al 1"""1 dion ... ti ci ... ~ .,... ... F"NI lui DumM-, .... te m"llUmi cu ninWul! 'Ce .... e _1 .... ~ fi vUu' ti nu are ........... 'Ou""",uu nu ~ P""" ~ Fi"lui SI" 0!"Va f~,' kJ,o .... ti niod Fiul SI" nu o' p"te. pri"'; .......... ' Ai foii i<d>,jvil indi~ in are aI....n.l ci L..;U ~lo$it. 'Tol DO al pIJom"il nu. foii nidtind ti .... invizibil penl .... ci Spirilul SI"'1 n" il . . -. 'Du '" ....w EI ulllu oi 11 ,.".i fi,. prin vizi"""" lu~ ..... 'q>ia ,i ... vind<'<all. ' Ai I"""t invi~ibil singurul adev~t pe ... ~ 11 <kItne IUmN >Cu.... "P..,uind nimicul al du.. t nimicul "'Fic.indu'!i.l .......1 ~.i ti vbut "Do, ri "u 'xi"' . " 1., e,i.. os ,i ... invi.<ibil din 11 1 fkut vizibil. 7. Nu ""' .... u , ..... dtJ di".nll.i i""""" . ... pui in're ront.iet>I' .. ti """'lt. ' fiul 1,,1 Du"'''''..... """.. fi "Iz", pentru ci ' .... cre. lui ~ implrUfiti. 'Spiritul Slln. ~ privqoo ti nu ,-.do .Itaw. in ti .... 'Ca ~ ... inviribiJ !le e deoIvit"fi1 in ,wu...... Lui ti o cuprind< toHI. 'EI Si... aei ... aminte de ti .... pen'ru c:I nu i ....i .., Talll."fu oi privit ~aIul"f .,; sloi' de~. 'D., DO al~a oi pulN s.tooi ~ind c.au~ irellul? ........... lonU "Il< un 1 ........ de<nldljdui~ ~,\cj nu ""'"" oi S. niriod,tl 'Iar ..... oi ... imp.l~ cu Dumnu"," Fiin .. So. nu al pt.Ilr.o fi muilUMit nIdclnd fJ,I ..... ~~. "c~ nu tH do. Dumnouu .... ote pt.I_ ....pn ... IAr .1'..... iubirii penuu iubi ... 'lmitw 1 .... zioIibil.l. ' 'Cki c funqio iubirii oi \o " ......d n sinul ,.; 1'" IOOte ~ ... .
nu

_. . _Ir

"""'-0"

pui""

V, 1irT'''''

in,...w.",

"""

"".1

'''''rs.!.

","uei

ronI"""

"""'ro-

buo<u,_

...

"""",.o . "'"

,,,

c.p;l<lIwll2 PIIOCRM1A SPIRI1ULUI

sr..tNr

Copilului il

l.

Ir 1inII"",1 ... pe 101'" prtn ...1indnN int..,pmii n, tu ...... rnLI ~ .. /001 dat.! de Dumn.",... in odUmb iubilOr poTltru I = - pe care M fkut"''' pmtru cr.o po: cur D >'eri. '10-0 d<o, din m1n.o lui Crittot ti ";I,}-W 10 IN.. 'RaliUlWo'; ViI f""" invWbiJ retuJ. dci vedetN ei e " l*'ffJ'Iio' ltlUI.L 'i. privind .... iIi vei amiMI ci bot ... di...o.duun.o. 'Nimicul va deveni ln..u;biL dd oi vJ..<'" C\I Mlevjr~~ in ofi"", ~ il:b.Ivit.I e Irod ..... "1"" In~. doci ........1 pe .... pti.o" apabiLi de grq.oaL.\. j,u pt''' ' 1'1101 nu .. lot! niri<lnd. ' CO<eClJU ~ind .... ~.z.I locul <wMI' ii. "".. e ......
FiuL

LUMEA LIPSITA DE VINOVATI E

P"",ri 1n5"" rum.. ",. ~I'N nu e dodo co .... de InIo.oIt'tft La ... n u oi ~ut niciod.ti. 'ToUI Uu nu .. pulut Inctu f,I 'ti iubeaocJ

Dad. nu ..... oIm~ vincw.~ nu ai pu .... "' ....... ciori <'OndJm...._ e rW_ ....... 1111. "E juod;ol'N w..,; minii de olt ... ,1.., CI nIen\I\I de Iubire fi y..... n~ de pcdeaps..l. ' Aici lnoI O"" ... odndo ..... 'Cki min .... ""re judeci lOr pe' "P''' _ " 1.1 de min_ judto.... "",.w cJ, ~nd.., po: olt.o, v, de peoJc.psl. 'D", nu ~ dedt n<'ftc'fN .... Iir.,.,tl. mln~i d ..... .., n<goI p" N fi de-a eluda penaJit.oteo negirl!. 'Nu " " ;1'I<n<O'" d.... "",unI> J.o nogal\", d d..... re .mpana de .... 'CkI vl...,..i,i. "'lI c_'" Ii .... f.locui .......,." T.U I i, lot N, """ Col ... _ Innobul\lt. 1. "'~I'N vInovlp.i In min",. fiului lui Du"""' ...... 1061 I'I('t'puiul oeparlrll dupl .... m ~ lopqirii c of"'ltul el. 'tu..... pe 01..," wd t s$moul cItIi,.nl al _!nn.buniji M vincwitit. 'Uiu.tr.tentlo lu...... IO('Njt.o "iji ...,;do ......... d rdtiar .... 'CJ,d lumel _ r limboIul pedorpJri. " por'" o StI- _ OII'" ~Ir -tlL ~i. ' - ' in N prin du~" In dureft. 'C~ it r intoit.l cir ",fmnI,I; Iar, cir inriot. ""nil ........1 ~ "'I"f"J"N " IMOnr.o. 'MintiJr 100 P'" bIoalr in . . . ., Ilo. pulrlilr lui po .... ~ dod li ... face , ....... riu tturunloo 100. >p...... iu~........ nl pIr~ji. "'Par 0.1 pi.J,rdl ... 100 bac. poolr ro .....1dernmt.i ~inll dintre 100... "lor ttupurile 100 ... oIiIH< fi "Ii da" duhul" ... nl """" in p1min~ i "u m.oi ","1. " Nu ~ u"ul print,. el a,. 0.1 nu <rNd1 c.I Dumnezeu r <rud. 1 Doc.I .... a. fiiI>""" ... 11. Dumr.a.ao <h". ci ~ ""'d . '(:i6 niciu n TaLi i~/Jil ... nu i ., pul~a ... 1"'...., LI ceva copii~ a pre oi mlntulril lor. ' M."... nu u<idr (O II """" ......4. 'Do<.\ a. face-<J, a,~1 a. fi mintul ..... d. r t_ r ,~tt"rp""'1"N ..... luL nu o lu i Dum ........ . 'Num.allu_. ymo...,~ .f pulH 0.1 <Nrl cev.. ci"; numai <'ei ... .. simt vinov.~ 1. pulN ... o <<><NpI . Pkatul lui Adam '''' _ , fi putul ltinp M nimeni dld el nu ar fi anut ci TaLiI foot Cel Ce 1 izp>niI din 1boI. ' Cki,. prin <m:Iinl& ......-. fi. p;erdu' cunoat" ... _ TaLilul din ............. .., .... mai ..,; .., nu h lnjooIos pot <"f'f<Ie ...
1.

""'?"'"

-WziW'"

1'1'-" ...

'*'

'*'

..

Lumr.a .......... lM>Iou al .1sIipUrii Fiului lui Ou"",","". 'i. pjn.I"U lji .... i ..."'" ci Fiul lui Ou""""",, nu poolr fi .bCignit.. ..... r IumN pe a,. o...,; ..-... 'Dar ... iii...,;"" .... ma cir ..... pIN .... actrpIi f.oprul ...... ci fiul lui Durnrouru nu eoo. vinova . 'El meriLi

,,,

c.,;1OI .. Il LUMeA UPSTT). Dt VINOVATI!


nu.....t Iubi", 1"""1\1 d . (\.o, numai iubin. 'Nu poalc ft cond . ........ , 1""''''' d nu ron<Io ........, nioO<nd. ~ e lccjW Iinot.ll'" "'.. Ir'd>u" '" O in,,*- doi il in...\1 ci nu ... . - de minlUi"" din _ "" nu pk"llUiI __.ind.
5. MI ,...; ....0.. pe mMul~ .... inwi "" Fi~llui Dumnruu e""";nov~ ' EI ..... c.luUt ~ ..... incw~!W.". gIo:i~'" 'Ck; 1011.11.. ",... ", ..!li oi ""'1'" din ln<hUoo~. poo ",ore i ... lkut .... " nu J .. mud

aIN prin "'.. oi <> od~. ' Fiind in 01. ~ ..... 'ehi O ~ e <100. <> ~ .... do timp. Iar timpul nu e dordt O ~.w... 'Ctd Fiul lui DumIw.... e opIrnd<tH puritli~; lui ..11...,.,.. <k-o ""fUri inI..ct.I n MinbNIlui Ow"".."",. 'Fiul lui o..""",~ v. ft _ cum a .... 01"~ 'NNp-ti 1""," iii .... n

&bo-'

......mov ......... "

jo.><Iea. """"" <:II -.... lui .-;""".~~ e in I.!in",. Tot.iJui oi" iii n

Am 6f>Uf .....1i ..... inl<." CI Spiritul SIin' implrU.?q" obO!ivul, ... IU_ profft<>rilo<- buni, oJ clror 1"1 ultim e ~ <1<--... 1_ 1'" ei In_ titi doo pri_ preclloou.1e "levilo. 10<- tot '"" tliu. 'Spiritul S1lnl v.... nu ....1OI'''' cad - lmplm,ind lubi_ Tatlui 10\1 <II' fiul sau - EI urmlre'e oi ..-Ilml .... IOa,l vi"",".!lia d in min..,. lui, c. "'Ifl poa,l adu,"" .min", de 1'.111 lui in r-. ' P....... i ~;nov'li un, .n'I ..... i<Y. ior T.III A ..... mln'i. nu ..... i in r-. 'lubirN ti vI"""I!" nu pol roni~ .. 101 Il ~ pe u ..... lnoemnAoo oi O negi pe "".a'tJ. 'vi"","lfi,1 ii OII<UncIr.-..H-rN tui Cri<tooI, doi e.-..garN no-prihInlrii lui Du _ _ . 2. In lu ...... riudotJ pe .... '" oi (ku, .... Fiultul Du .........,.,... ...... ~Cltui .. 'C..... .01 "" ..... alUnci. 101 l ..-ni? 'F-.d~1 invWbiL tu ..... ......-,;unU ... ndnt in ......... ""S'" al vinDv1pr; 1'" ca .... "' """""'", ... ti ;. "'''' ii atit doo .....It. 'Ciri noprihinirN 1 , Crisw. ~ d .. rul ...... Ioot nIridnd .. nu poa" fi nidod.oll. 'U.I vinDvlp.. rul nu a...- vio\-I. lor F... l lui Oumneuu ~ firi vinDvlp.. 1 I'rivindu-w ti jr.rd.ind _ "" l..ci poli fi _ ..., IA .. in'rd>i. <um poei oi /ii ...-vinovo.. ~ rto.Ii ;. urrn.lt"",1 1 ....... ' nu q.i nevinovat in timp. ci In~. 'A pldilUi. n trKu~ dar , ... <ulUI nu e~i ..... 1ntot<ll'au.... nu .re dire<ioo. 'TImpul 1"'" IA "'"rp ntr... di01!<1;', do, _ <ind .jungi ;. apllUll"i _ .. vo tu .. CI un 1""3 COVQl" ;nti .... d0-4 IU"aul '''''''Iului din urma La ti va di$pI"," 'CI, rn"i CI Fiul!,.; Dum ..."",. vmo.-. ~ vt-i ""''li'' pe a<\'tI covor, <re-und d dooe ;. moarte. 'j <1111 ........ 001 ;Ii porll"ngl ti <"rUdA fi ftrl ""'mi. 1""'1'" d -"t" ti.,... .. Clii toria 1'" 0. . . ti-. f"""I'Ul"" Fiull"i Dumnucu .. chl inutili. d d lllOrio n ""'" l tri ... ilO Tat.ll I.. i .. u .... do .. Iibe<..... do bu<urio. >r.III nu" m>d.. ia. Fi~l Lui nu iti poa" focr niciun .Iu. 'RJzbuno .... do "'........... tiI'" c... o _ nu l .... atingr nidod.ot.l. ciri do-tI ti ~ In N _ Spiri1u1 sant ttie el nu " >dev1r<>1.1. 'Spiritul Sl'ln, .... .. o.pltuI timpulu~ ~ncIr tftbui< 0.1 fU i tu. 1""''''' CI [ 1 _ <u m,.,. 'tJ dftlkut dcio tot .,. e .-..... do F"o"ll"; D u _ dc ..... a /001 mioiu ..... pt-" ca .... 1 do .... Du .............. '10. '" dj Du ... "'-"uu ...
1.

6- Ond""; ~ lJi'ltil'N poontru li .... i ..... l~ ili ,...; d. _ _ <ii nu ... 1<1.1 vinQV'lit in Fiul 1 1 Dumnezeu.. 'i nu""" rInd il "".ti ..

~~pe.....n. .

poo'"

F i ~I~,

liplit do! vl..,..li;"...oi putN 01 Illn\<!k>gi un;'.. ",". 'O.ci id_ de viJ"wlji< .duce .... "1 modl"j' in o;ond.m"""", unuia de cit ....1lut pro;.ectind ~r... in locul uniII!;!. 'Te poli ror>dam"" doo' 1'" li... '" Ikind..,. nu poli <U~'" ci qtl Fiul!u; Du~uu. 'AI I'Il'JII't ronditu ~Intei wlot, e de, hll'$it. lui neprih.lni .... 'Oin Iubi... In Iubi... "'U.lu",,,, 'Bun.l ....... " mi.LIl ........... 1"1<11 <IN" .... cki .... tir-. in_un. Iubi ..." ToUlui oi ... 1. ~nd oIinlu """'."" do drum curc.Wi_ .... tOo. iti...,; do ..~ d nu ~ <> ,1 ' -. d rIU""'; ., ,,....;... ,"",1 lui ~ a .. nu _ ...... !H J'bl'" (ftdino f~1I M T~t.Il "'u. 'Nu ... iol.I drumuri 1'" .,.,.. ti dllton-tti. nici timp prin car< ti Cliltofttti'CI<! Du""",_ nu F... I n timp. fiind .s.--. ""ruri ..... dsput ti fi< f~rl ti. ' A... fcot d~dNUN. '1...ts.I ofin\eni.o fiulu i lui Du .......uu ti ..... """,1 vmo.-l!iori cr iti inIun<d m.in1N fi. ~u-l purit-olO t Oo ta. in,.,,11 do ;. ti ti. ~ t.. .. "-fIi invulnrT.bil din "'Uod ~~ qti nrvino\".t. 'Poi ti ~ enmpo....li do nu .... i prin vi"","I\". 'Cki vi"","ll'" IlUbilqted w; fi podoopoi' I""'lru fku~ ti depinde ..tiei do limpul unidimonI!ionaL ta", .. O<:U'l!" do 1. 1"""1 1. ~iitoo", ' Niciunul dlnl ... "" ce <nd a . l. nu poaW lnlolov "" "",.mn.I ."",,,,,,. l i. dr IIO!U. vi".,. Vii'" '.-.bu" " I~ lip.... ""1 de veniciei. 'qli ,...",,,.ril'" 1"""'" d ",*i ~ i.I mc"", .-.buie >li fi< acum. "Vin<>vlllo. ~ ... e ~n mod doH li... in minie ,,,,,,, ...1i vii,,,,,,11"-"""" 0$1K"r. """tinul"'", eului. 'CAri. dad cr fcot iti va primi podnpoo. continui .. ~. rulul e "'....... 1.1. 'O...- P'.....I.. ronlinuit.lii"le IiM M Du ........_ ti nu do eu. "', _uri_ e """",1 timpului. doi timpul _ _1'" cind _u~ e <Dn5IAnI.l.

_ crut"

c."

Iti ..."... n...-.

'fKU'

"".1

'1'..-_

f.

fcot d"'lOkouno.

,,,

~ ~rii (It e _uri",... doi - a<mpllndu.i nninovllio - 1Iwoi d trutul nu fooI nioO<nd i. prin ........ ~ di viikJrul nu _ . ti nu (1 ' " eoiote. 'Vuton&L in timp. " mtf'tU -.oI "" ... pionu.ti numai """"'I~ 0' pul<.".....mi (1 . . . . . . .1...
! II

,.,in"'11

eq;/{Ijlll/J LUAiUI UPSITA DE VINOVATIE

........,,;; de ""..... ' Aq>W"N ...... ino"I\;.; Fiului lui Ou"""' ..... ca proprio 10 ....... inovijio t, do _ .. mod..1 n "'~ iti ad.- aminlt 0\0"""'..... de, Fiul Siu. fi '" eow 01 "" adotv,lr ... 'CkI 0\0"""'..... nu H ~ nIciodoli fiul ~ - ~01 fiind _ . vqnic. ,o.. Nu &pultoer .,imdlio a<"Of'dindu-i tulilo ... ti .poi itp6Jind .... - . pIonul ...I.. ~ pe ~ tH ...... n 10<: JoI o &pu~. "Eul aNo in ~ ... prin 'IA<. 6ind 10loI ~ ......14it>HN """

r.'!

prm aui" 'u ...... dd <wn ai pu ..... Sol ndrlgqti a! nu v"'; aI.fft
dtcl. Jdoon.ifidnd ..... <u .... 11 11. Eul inv.loIlI.I'" oOd pm'''' ci <I:i vinov.~ un I......... ~ p...do sp<>r<'Io vlno,lli .. dd vi...,.,.lli." ,,,,"ullo'ul "&<Ulul. ' I\>Iriv;' Invltl'uril eului, "I'ad.r, nu 6;"11 nicio ",10 dr-. oell'" d. vl"""II .... 'CAd .I&<ul ..:o<dl ",.Iilote vl...,.,.Jlio-llar ~ d oc.l ~ ~~II _ .Iunci nu n Ul' nldo modalltat" dr-a" birui. 'Spiritul SOn." .pulb<o'i pu' i .....piu ........ n/JOI(lnd a tm el "a nu a ",,1>1<>. nid<>d.II. 'Privind .... vinov.tul Fiu al lui Dum .......... EI ttir ci aoIo " adotvir '$1. Rind . . .Ir.t in <Jf ... pri ......, nu It poi oua. pontru ci _ firi v""",ati< - ~ta<ul _ Impoolbil. "Eti mintuit ~tunci. el Fiul 1 1 .. "".......""" " . - ; _. 'i. 6ind "",,1 pur, ~ ,"vul_obil.

liwIiI ~ <,1 atocul _

mintuite. ,.,. .... ~ Iii \o VnOYIti<.

in,,,,

pon''''

11. f l.1 ..ni ........!:..! hLi


1.

o.u..nn....

S<upul .. Iri ... Il p.oif<ti<'I ~ inlol ........... x-ft.o _ ...ipo de vi ........110. 'In mod a..-uti<inoI. ~ nceatd sI .....p" de vlnovlti< oo..r din punctul 1 1do vNe~, <AcI _ indimfttt ci, do mul' ar v_ .. oi JoI "'InI vl"""ll;" _ ,. "oonoideri intole<obiLl. din """""". a! vi. """.III... ImpINld oi li.l amintqt; p" " "....... zeu. Ci ...1 , ...... est. ali, de pu ......io:.I.. lnc.l. nu li poJI ... zisla. 'L.o ..".., .ublect al"'~, opd.., ee. moi profund:lll<inda .. din ... _'0, <AcI _ d.." oi plst ..'i vinovijla. dupl <um Insioll ",,1 -,. ~N I'<'tifi 'N. 'Eul ar pulN oi It 1..,,1 oi p,oIK,..1 vinovitio i si" pio'"",i o.ttf<'l in mln .. oo..r Olflvlng1n<lu ... ci ~ d. ~ ~ .. 1"",, '" ""'ul'" biurj i~ propune..,l ' l'rult< .. tI vi. ""'llia a N .... pi do ... d., nu f.od dedo. N o IJC"U!UI. 'I. dtfi "mII vinovilia- nu a; hatNo, do a!. 'Oimpolriv.l.." aoociezi <U un ........., biut do .ldtaluri.1o ... lui", 1'" "'........ J'l"""'indtel nu INollmplinit 1nt<Undu-i at'tPUrilt. 'Nu oi _ nS.I d. v.lz1ndu1 vIncw 1'" fi ..1 lui Dum .......... \nttIi awpurilt _~ '$1. ",nind ci tu nu ....,; <I:i .... nu Iti d"; ......... ci iti Ir.-li de I~ propriilr "4'<'Jltlri. ). CN ....,; Intuntatl dinlJor tlinuilelr taIr ~ unghl .. la~ .. Im.

'I'\'bu'"

. . O bun.I porw. <'Omf'O'Umenlului b\zo. de Ci. . da doY.dleul pool< ~ p"0.1 dioe<1 pe .... _ felulu i in ea", d.r/inqI. vinov.lll . ftI. _ _tii ... ~111i"""",i, 'cei ""re nu otoc.l"",,1 . d .. """,. nii" lui. p<.'I1lru ci _ ... orordind v.I"" ... in' c..preUni pe care" dl .1 mintuirii _ ....... In,I'<I ojtu1l;.o 0,,",""'11 oi .. desprind' d. ea, 'S-IU OpropUol de <N mIi nlunoa m.i adinci pi<>tr.lunghiularl din remelLa ""lu~ ia, eu~ 0'" poo~ f_ 1'11 indoioelilor in privin\O Drielrui oi. lucru. ~ fI<'<#I _rri cu P""IUl vieli; oa". cki t"XiJ""'oiul def>ind< .... ~" .... lICftIui _ . ' -'$o cllrebu .. 0.1 euminim ....... _ dd oul nu .. POO" fft; de od.evlr i. in p..",ma Iu~ ....1. "",IMnl. 5. In Jumin.o ",imi. odt-;irulu~ oi i~ ~ wn'~ ci hoi rMtipiI pe Fiul lui 0..",....... 'N .. .oi Admil pinI Kum _ _ .~1Or" pentru ~ d.od 1"; """,. &bi. Ii dori ... U .b~ din _ . 'Dorin ...... 1-0 -.ono do, Iino pentru CI .100.. ~ .. It Itmllk_ JoI il ~_ 'I<oes/ei dorin.. _ It JJ<iIk Hi I~ in primul ,ind no,tiind c:in&>~ $i .paI identificind .. .. <U alice" . ...1pro;.cto. vinDvltio ~" lo Intlmplo~, do,. n 1 1 dn.,ll .. i. "'IN. 'CkI ...1mia, VIU JoI It ucid'! ti, .arI te .. .. id<nti/ioci <U ~l .rebule '" ",ni ci otOOctivuJ lui.,. ....1 toi ... .. Am opui <1 'ltI(snl~ "mbol .. l eului 'ConIT\lnta. CU 011 .....1 ,.... ........movlilo. Fiului lui O\Om ......... , ",,1 r'IO'm. 11.1 l uddi. pe moi;., el """i...,.,.lll. II huk.11. 1'" 0\0"""''"''''_ ' Pcn.T\I .... , tul ..le O\Om ......... 1., ....... i"""lll.o .rebui<' In....,,_toi a vu.cwJIIo ultim" ca", julltifido totol omond, '1""1 nu Inl<"legi ci """" riid pe ~.~ o ,,;m~ in \q\Jtull cu KftI (\1'" da"u'F< in fond.. din _aoIl in .... pteto.~ d., - daci Ilurnwrqd rHCi>1o lo od,- lui _ ve; 6 ..,. mal .,."",,;m ci Olt' ~ .... ,. Cunul _ Iimw. dt .. poo"'Ik,~ ci obioo:tivuJ p" ao~ g u"""tet*O~ I<ridi fi po<N 10. 'i ~ .. ...,.; de 01. 'Il ... ................ do ..... eIiber.. do, ~zi _ d . .... ,d ............. Sol ... ~~. 'Dnmri O ~ ..... i ,.pid drd. ""J'inI:I sit.....w d. &W1te al ....luI. 'In ..., ~ mlsurl. .~ JoI <!"ni .tund d. ...... rijlnd cu""~ .. p<At;'''. 'Si nu ;~ d.1 .......... ci n..

"""'Iru

piordid oi i CJOnIIiontiurJ cm:Iino in vin"".I\iot_ 'Oei n Io<ul _La fi \ntuntoI1)IJ mii...... cll..oitrld.ot pe Fi .. llu; Du~..,.,. prin concl.1mn&IM lui La _ . 'Nici nu w..uOefti ot\koo. el """"' ... _ - . . kIft ~ do, -.u. doci impubuJ diolnJ<tiv al ....1..1 Ii.. do- - . . . Irdt !tU D POO" ... Iisf...... La urma urmoi. niaOC""'; ""lin dodl Fiului lui ~. 'Nu ... circ r Fiul lui Du .......uu fN'I'Ilru el e orb. 'Do', LaoI-L 0.1 pe<'C'Np.I ... . . va un SIrOp do- nevinov.lfio. fi ... in<ft<-. >li o ~ pmlru ci.
tainic

'bIi&nI-

.I"

1.1."

f_.

".

! ~

~ il:!.~illi l} ti~t~ 'Jjlli{i~;; tf]~=i~~ Il~~ ~ Ohi~{tfi.~~ f"n~it.5: ~~li~~!: ;.f~~ '1'1 ;"!'o d~ .,,"PI', ~!~;;~~~ !,,,.~ -.' 1.-'1 ''''~~i <.n '!l!"~ '1"",." . ,,, d!
~1i;ltH~!~ ~tJI!~';;:~ ~9~!etj ;i~~~:~~ }~t~ ~

"U ~"H i'~P]!I' '''!'1:1 '~""]"f 1:'11; ' ;~'*i;~~~il _1~~:'~2 ~ ;~J~]j~ ~~~!I~~~ ~Jj;

hL'.;.!H.! j. '1 ''''']'' 'ii: .. '<1' Hf~ 'l'~

~~~j~ 'I~~ '~~ :~ ~ ~ !~'~lti~ ~,!!~ji ~I~!:~~~ ~]:(~

" .

<8 8wH'IH ;~tn 1 ?L~l E' i"i " 'J . ! "'_$'" !;:lilit'~ 'HJ 'i . iH~~~'1 ,H'Ji~ e . . i , <,'j-'. a . t !~ i~ U !~~.~ !I Li ~tjih~! 'h!! !~~~~!'!) )~"f!
li'C

Oi" a."C'5~el! :::~II.5 . a. ... ., '.E. . ~

~i~ll!~;lij]~t~1 ~ i!j 1i !~,~~~~,~~ i ;.~ ;i~jHi ~!':i~ .ili


.

<c..J': ..

"3.0: "

E -!!:. S!-'Z2~:!!-itl.l!"C 1!

il '

jl/i!i i " le~ "31l.. fi! .. "E

!I

."

. f ~

";;

~~

"

cI'-

~il_

.1/ .. ~

,;li '

" .""11." _

,i!

:S '~'5il~ ~_ u

" ."~ "' .~~'ii ':' 'l11 ... of' it ~'l1".,: Ni'! .11.56 .-.- . ~)

...

;O'f Ii,."'3 :l 'f Ib:.

~ ) ~ ~ 61~ .. ..: ad." d ~ ,J 1.::1Ei1!

"J"t
.~
~~
"

~
..1 .....

, "
~"'R.r~gl
~

~i;<l~t ~;~!jf!.'

i! c"~ .5 "" ~~ ~J~ . .. I~ei~t .! :>t ~~I~~=I ~t!.~!IJ~~

.~'ac.!..i!

.. ~J tBi
:>"'- " ,.;e.5_ .. "
~~~~~~ ~~

~ ~ 'l

.! '~';' '"'e ~.::II] '~~ ~ ~ '~"'8~

,.- 1'- ........ '''''rit .~_H'--=.' "..."r .... -

!.I:;~t:ii; ']~~,Ir ! <t q !


.~
t

"
ti, . .
. ,t ' j "

.. l rj.1'-' ' _ ~ !<HL " ~ '~';o" '1. "'?!' li. ,.,


~
~

fl 3iliilfl i ll!lilj
0

<.JJ 'H"I]~ '!.5 "" ~ .~ 5 11'~ ; c. l'"'::;; ';; s '1 ""

~l

'p ~.5

H~~~i~~

tr-

" ,

!!.<C~t

, !'l!ll!I'!'-.il .,.I! . _i~E~~li~~",f~ji"t~ ;; .~I.'r"l-' '"' '~


..: ~!'2 ~.:c:~~n.~e.!;it.'~Ej ~*l 'I .~~ti~~~~~~-la* i
;E

~ ~!!II':!J!!ljll-II]'-

~~iC~~.$~~ .~_ca~~~le ~ .!S ~~ .c_~ \,;a '~." B~ ~.:I",:t It~ ~

Ilj~'!II~"IO,!I~iil; r
_!~ .~P '~_ ~E1 i ,~

jiiW ~H!, !i'~~;H

.~~a~~I_ ~~d~~e~'~ ! !.f"i <""n'~-I

'1"1

-,'!

,,~~

'lj"~li" ~;; . ~~]~:ii .. !'!;;;

~ ._ ,

~~~ .

.5~.~~ J"'~~~~ f .~~~~!~ ~ ,1 t .P~ ... ;-~ ii;t~ ~ e ~li! .&1. o:f~ ~ i,it -lj .~! e 'C :e c..a ~
-' ~ f

ftl~ .!l!-~I~i~~ fB~dJ

[t~ 10'" "il l .! .'~.11 !I~:' .H~ 11< h<J"}

i:f:

,.j

"",,

CJpitoM 13 LUMEA UPSIT DE VINOVTIE

IV r~II<j"li"r"lui

oJ-L oJ le vi"""""'. 'Nu Ilsa oJ ... oocundl de lumi .... Lui nicio flriml de du""", ~i e.u1il_~ <u grij.I n minI' ori<e ginduri pe care le lomi oJ '" dezvAlui, poare. 'Cki EI vind"". ~ cel moi mic gind pe c .., I.i inul s.\ ili ro rou fi il v. ""Il' de '""U micime .....oduc/lndull. d magnitudinea lui Dumnezeu. &. Sub ","U grandK>nta .,. pe ca", <> indrlsq.i ati. d. mul ti o</evJ'Olul lIu "rig.ll dup;!.ju' '''. 'CJ<:i .'rigi dup.! iubi .... T.. Jlui '.\u end.a cum 1e .. rig;l,i T.l.111i1u li El. 'In acel loc pe ca", Iai OOCUN,,.,,.;et; d"", s.\ te unqti cu ratil in iubi""'",. lui .minti",. 'Vei glsi "",,1 loc il odevirului vlzmdu_1 m halii t.i~ eki - d"1i se r<" .mJgi - "njn< i ei ca tine dup;! grando;J,,,,. ca", ..te in ei. 'Si. !",""'Vnd-Q, o vei primi cu bucurie 1i e. v. fi a la. 'Cki grand"""'" e d"'plul Fiului lui Dumnezeu. nicio iluzie nepu'ndu_1 .. ti,faer sau min",i de re. el. ' Num.i iubi",. lui ""te .... Ii fi num.i ",.Ii .. tea lui l ViI multumi. 9. M..l!u;q ....1de iluziile lui ca s.\ poli .ccept. m.ognitudine. Tati lui lIu <u ~ ti <u bucurie. nu """ti pe nimeni de iubi"' .... clei vei aocunde n minte. t. un loc mtu""",t m ca", Spiritul Slint nu. bine-,'eni . 'i.e vei """.i ...101 pe tine de pu.o",. Lui de vin decare, eloO - neokrind iubi ... nu ,..; fi vi"<l'1 """'piei. 'Vindocareo t"""'i. s.\ ~ '" lrica de rompleU. dci iubi",. nu poate s.\ p.!.rundi unde .. istl,i un .. rop de frid. s.\ ria: primi",. bucu """'" ""' ... 1... 1_. !O. Tu.. ca", p1t'feri .. pa .. ",. in locul s.\~t.ilii mint.>Ie, nu <> poi obtine m minte. ta rore<1.l.. 'Ai .vut parte d. ~ p.inoi .i cerut un I.vor .~1. ~ar Dumne"", nu li 1... acord , dci cerin," 1_. los".\i~ nu li po\i ",re.a ",," unui T.u Dre in,,.,..:!... h lfi iul>e'" Fiul. 'De O<eft. a i f.\rut din EI un tall neiubitoo, ceriindu1 ce ~.ar d. doar un....",.,..,. tatJ. '; pace. Fiului lui Dum,.,....., a IC>St .flir~m.tl. c.ki nu ti. mai m!,,/es T.UI. '.a temut de a:. furit, d.r .... temut ~ mai "re de ode,.~ .. tullui T.U. <>daU <Ce li. alont propr;.. eg.lilO'" .t,iluciU cu EI. IL In~, nu vut ~ de nimic ~ nu cerut nimic.1n r"boi. "pn>tiN " .. ul li nU" g.l5il nimic. 'Cki. cum., ",,"'a bllond<tea iubirii s , Ispundll.o ""rinjelo lui .I~I dedtslobo.indu ... in ~li dudndu""" inapoi 1. TatiU? 'V.>cl Fiul nu o dorit s.I rlmin.l in ~, el nu I""u, r.\m.ine deloc. 'CAci o minte in.u"",",U nu poate trli in lumin.. 11 t.-.,o,.,le s.\ ro~ ", ~n Ioclntune<at n 'COre t..I poatl ro:d" e~" unde nu . 'Ou""",,,,,, nu Ilsat s.\ .. Intimple ..... 'Dar tu oi cerut 0.1 ... mtimple,i. de....,.,.. .i ",""zut cii ... ,i in.jmpl . 12. .A oingulariza' n0eamn3 . ' f.a: oJ fie oingur", deci nsingur. 'Dum""""" nu li f.\rul ...... ' Ar fi I""UI EI t..Il. "'P""', ~'iind c, pace. tM in Unilal<'a 501 'EI nu li ... refuza' docil ruglminte. s.\.i

'o.

pa"" de durere, <ki suferinto nu line d. ""'"Ii. 50. 'Od.tI ce Ii-' d.t cre'l;" EI nu. I""UI oJ li.., ia .... poi. 'Ci. d"", s.\ rlsl"'nd~ de""-""tei lale rug.imin~ <u un ri.1""'" nedemen~ care oi.te. <u tine m demen", ta. ' lat,! [.\rut 'Cei '" li aud rJo"".-.su1 nu r<" s.\ nu "",unI<' 1. demenfl. 'eki rlspunsul Siu e I"'ndul de ",J.,rinjol de dirorolo de iluzii. din ca", k poi privi pe t",,1<' ~i ie ""<le. demen"'. "caut.!. oceot loc ti il vei glsi. clei Iulnre in tine,i re ...

""lui

ce""

1"*

rond"", aroIo.

IV. Fun<tio timpului


i ocum,. tn<)(ivul penlru ca", 1<' lom; de """' cu .. I"""'le t..I ili fie evid""t. 'CJ<:i e un cr", d .. pre iubire, dci voro..~te despre line. 50 pu. d funcia ta in lumea ..,...ta "s.\ vindeci fi d functia Ia in Cer e 0.1. creezi. 'Eul te i","joI 0\ funqia ta pe p.Imin. e s.\ distrugi i el nu al .boolul nido funcie n Cer. "EI v~ 'adar, 0.1 te d i.trug;l .ici fi.. tOI .ici.. s.I te ingroape. ""llsiindu'li .ILI MO"-"'i .. decit pra. fui din ca ... crede d ai 1001 fii", . 'Cii. timp e _ 1 de ,,'isl.\ru. cu tine, dup.! modul lui d.e--.a judeca.. ~ 0:,1 uitare. 'Ond dovine Cf\ld n mod fiii" ~ o:d iad. 2. Dar nici ui""''' nici iadul nu .unt li ..1 de inacc<-ptabile pen.ru ti"" <um ..'" Cerul. 'Definitia jX' care <> ""i Cnului ~ iad iii uil ..... iar adev.lr.tul Cer e ce. mai ",",re .meninta'" prin ",re crezi ci ai puteo oJ lre<i . 'Cki iad~1 fi uito",. s u"'1 idei in"""tote d. 'ine, fi e ti hotri. s.I le demonstrezi ",.Iita_ '" s.\ 1;-<> . t.bilqti pe a ... 'Dod "'.Ii..... lor e puo.l . ub .. mnul intr<!NriL cre'; ci puo.l fi ta. 'cki eti convins d ataml ",. m.t .. Ia fi d diAtrugerea .. <'!te dovada ulliml d.i 'vu' drq>t.te. ). In ..,.,.'" mprejurlri, nu .r fi m.i de dorit s.I fi grei~ dtiar independent de faptul cii ai grei.? 'Dei .... r pute rgumm .. d,..".,.. "" suge",a<l d ~j.,., ,'1.0/1. nimeni nu p"";nd ~ ci .. mai d~ dete el ",i<t~ viajl. 'Pln fi viato t""""U pe e.~ ar indie~'" mool11!. nu a I"'tut fi decit in van daci .rebuie si ajung;l.ki ~ are nevoioe d. .... pen'ru. dovedi ci. ,..i.lOlcft;v. 'Telndoieti de Cer, d.r nu fi de ..ta. '; tOlu~L.i 1"'_ oJ vindeci ~ s.I fii vindecat daci l<"--ai indoi. 'i, dei ~u cu"",ti CeruL nu ""zi cIi.r fi moi de dori. decit """,,,,,al' Ai 1001 li fel de .. lertiv in ind<>iri~ ule pe ci i 100. d . selertiv n petcepti. 10. 'O minte d"""'io.l d" dovad" de mai multi .......titate . . Eul.", o biu,1 nofiu .... despre .imp, " ai putea s.\ te indoieti, pentn! n<1."pu~ tocmai d. _.<ti no\iune. ' Eul in,.... t..'ire "",.iv n

'D.,

>n

"'IOa -

,i

no

c.r....... Il

LUMU UPSfTA. Dt VlNOVTI,

.... ~ ... T..... rnin!le cli accentul pe are D puno pe yinQvl!it ii por.mlle oi Iti ~'" ..,.,linuitolN f.kind
r>OIiW'lN
do,

u,",,", ti. In Anal. """'" <.Ii 11'KU1u1 r sinp.rul aopoc! .1 timpulu' Nre
yjilor\ll ao trtcutul
p<nInO '~l

$i rviliro;! ..ud p"" ........L 'Prin

..u.or. !fKUlul d<.-.>inr-..un.nlul rit.lndui, f.tdn6uJe contin .....

pLot.i

in

fl,l un p<e'fl' ""'''' si ... rvinI ntre olt. 'Cki ... l~' 1"'"....... lui """. o raut.! Inndlir _ vu ..... in <2n' d".... '<.:cU1U1 LI vii.....

l.

P"'''''''' dln' ... un punct d. ",ferlnl-i .."rut r,<indu1e obM-u,1 ",.11 ,.IN p",....,.a. '0.0 lopc. daci .. """.1 d;ctatele eului wi ru<ioN '" !ro'''''' IJu de> fI.ltdJ-.rva, iar -.. p<K' 110 \'li iml"i"di<. oi

Inlflprfl_ P""_t in """'>enil trtaJlului. . A.cum" nu .re n!leIeJ pentru ...... ~~luJ ii omin~ <10.0. de du~1e ,""",.uluL " ",;ocponeaz.l LI .,..,_1 Co i <Um., fi' .... cu,. 'IOul nu po.I!Ie !DIn. rliben .... de tl'KUt .... dqi ",,':\11111 ... 0I1rIii, ... ' n<H.d'" i gi_ ,"",Ionlrod ca i ('Um.r fi P"'ze<l'. 'EI ill diew .a "'Kiile de""; pe ii intil"",'1 In

pol""'''' ;.....

ro,'

c.'"

n I'KUAOfti.,. (Um 'i vei poimi """""" de 10 fi d in """"",,, "'U 'IKU' pentru < fklnd lr'KUtul ",<AI n pre=~ 1~ m"",,1d ... 11 doi 1. druMl>'. 'Si ... iti .......; mewjuldt ... ;t.or.", pe .... ", 111okrl 60<: .., lutle ....... .. F. . ~ din 1rtCu1 "" to<m.oi <rIr ... u..- " ..bule oi ICiIpl 'Nu lUnI nu .ou I"'~ _1'" .. <bel ... le porii ao lIN, 'ar d ..d ........... do dll"- n ordon.Indu.fi OI _ n CI ripoot.l penl'" un ."""'. nu.....,; eIr. 'Lo. dKiz.o 0CWd0tI ptomi ... du"- vlitoo..,. 'DocI .... rn~ ci du,"""" ."",,,tulul e o II ...... oif5l un viilor ... ilurii ti ~ multele priifjuri "" ... .., ...... i I"'IN slOi .....~ .., in 'E .. I vreo OI iti 1*<"'''' """",,,,riie fi OI ... impiodke OI ... I"'~ ti u in~ cii .... n. ' AI-.,. ""'"fI<: "".., o ollnl.llnUIni ... d.ac..I ai 1"" "1"'"" do.o. ca "" O Intilni ... cu propriul "'u nu re-..i intilni cu ni.......,~ lor imp.ln. m1nlu!rll cu. fore intilnire. olin~ a. fi exclu"" din '""""_ ta. 'Spiri'ul Sfin, 1<: Ino'll el 1ntilt.>$ti ntotdNuna "" ti ... ti ci intilni"" e of~ntl pentru cii tu ~ti "Eul t.lno,,1 ci le Inlol!tq,1 IntoodNuna cu t-,,'ulllu ti. din auzi ci oi",1e nu II.u t Rn ... viitorul nu A nld fl. Ilo . p",zmtul. fl.1 injrleo. 7. E evidenl ci modul n "'.. ""''"'''''' timpul Spiritul Sf"'t e ""'" """ ....1 modul .. i in .... '" il l"'~ eul. 'Motivul e 10 ff.I de <Iar. .; p<1"l"q> ~.,.I timpului a di;tomelTai <>put. 'In in~ !;pritul..1Slin~ roMul timpului <*0.1 ~ do priooo nrYOio ... timp. 'EI ..,. ,Iti toi ci fu""IN timl"'lu; ......1""" 1. ........... door func;.; Lui didM:ti-. an r1t"mI"""1 prin driirti\ir. 'EI _ " in <"Yidtn].1. ~ oIn&"",1 Mpt .1 timpului ""'" te """, .. .,.rindo 10 in/I. n1~ U"N moi f'ido.U aproxim.o"'. iL ...... i 1'" a", 0 ....1

1""""

tMle"

"'_la.

1"""""'.

_ 1 ........ 'Toanal in "",litatn lul . acum -, fi ri """"'''U olilOr, IU ~tuJ.~ ,~idtoI. 'CXi numoi ....... m" ~ n,, moi ....... "' . ....1 pt1ifjurilo do oIinte inliJruri in a ... poato' A IMitl ........1 . ..... .. Eul, "" .... ll.I ~, ............Id funqi.o timpuluieo.lilatindl "" .. In Iorul ....... tidt~ _0""'" Spiritului SI"'I _ ...I inlel"pmr.o...I ~vul timpului a oi oIu. 'Continui .. _ .,...,. ... lul ei viitonilu L .... b Q ) n d _ lut e lirlgurul ..,., al timpului 1'" "'''' il eu~ il. el .. 1_ f"'5I<r I""zrnt,. ca 0.1 nil pooU .p.I..... nicio /isu.J In pn>pri.I lui ron.lnui!>!\'. 'C""tinuitolN I" i _ . ,;.,. dori In timp, 1'" <ind !;pritul SI'ru _ Iibon ... """a. 'O..cl vm 01 ii mpl~.1 obie<tlvul m.lntuirii penlru _ , ."""'~ 0.1 in\'eli w a<npII modul Lui d .... ln'o-rp ...... mijlo.><ele mintuirii. 9. i tu vC"i int<:'l'''''' funci;to tim!",lui dupl rom o in"''l' ...... i 1"" ....'O.d Kp\l rl funci.o in 1 ......... 'impului eo.l vind.06. vC"i 1<00" in iOVldet111 doar ..poe',,1 .Impului in r,,,, poote .,... kx vind:. """ 'V1ndeco .... poote R Inflptuil.l n .......... ' Ea ."""'~ in/liptulllln f""U'" penlru f1ibe,.. viitorul. ' A..... SII interpreta'" ~ viitorul ... ~zrnt fi, in loc 0.1 atindl ............. .,.tindo ~_1. '0.0., d.cI Iii ""6P'llt>:i Iun<i.o (00 diotf\t&O'l'l. vC"i ~ l""Zft\tuJ din \'fdeIT fi It vC"i do,,,",,, .... 0.1 ili ....8"ri un viilOr diottuctiv. 'Ia. ti .... pul,.. S ... il in"" p' ....4 nimic ~ 10 .......

aid..

'*' -

""M""

n "

.1'

..,m

'*' nu.

1""_"

V, Col" douJ .............


1.

'''"''''e.

ti"'.

',...,.'1'Cki

"""'le

f"".

'*'

'*' .......

"""' Kltlmb ,,1 le ""ti ...... clici .~ fiind d.t. 'C.l.ll.olla.. mul" forme. clici """lin".ul lIu,ilkI. individu .~ dil..1 """". mult. ' Au iNli un lurru in """,,un: .... n......., do.......,t . ' Au 100, fkul<: din Im. gini CI'" nu le vJid fi din oun<>t .. ce nu .. ,00. '"E~ .k"u;.",c o lu ...... pri""tli c.", nu "",,1<: fi Imp.lrtlfit.l 'Clici.u inl"leo doar penlru 1 ca", le 1..... , ' l-' ci nu .u nk.iun ln",,1es. 1n lu ........ ""..... 1 "".. le fore It mifel ... unu! Orw;u., cad numoi fi '" I*'p". 1. Fioran: ;,; popuieW 1u..... cu 68"ri din pmpri,,1 ......... indivi d ........ _ din _ mori", lumile lor private diferi. 'Do. ~rile 1'" are ......... fio,ca,. nu ... faot ru.Io niciodoll. dci oun' fJcu ... numol din tWoCIiilf 1\lI 10 I,..,ii lui ei nu includ tWoCIiilf kw 10 el. 'Do - . . nu ...... d le-. f...... .. ~dnu.oun.~ 'Cid ...... 68"ri nu .u ~ 6ind f"'1'<'I'PU'" _in"", ~rli mintr~ , ). Toc:mai prin - . fon\Mmr biu", .... ponc.u.I <rI dtmen~ 10

oc:himbli,,,,. do. 01.,-;. In ochImb oontinuu ... 1.0 etrm 1.0 ""''". 'In

Am ""'" rli .i doo.

"""li .....

11.......,tr. iubire. ,; /rit... 'Unul .. ......

Cqj!<lluJ Il LUM/JI LIPSITA Df I'lNOVAT/[


lumea lor demmll, 'Ck; i v.\d doar 1"''''; '" I'! aduc ami~~ de imaginiI'! aceste.. i tocm.i la ei .. r.po""aui. 'Aa <Omunicl <u re re nici nu ..... t.1i tocmai ei le ti rAspund, 'i ni"",ni nu I'! aude r.\punoul in .1... ""lui"" i... chemot. i numoi ~I <'!'Ode c i.... u ,.pu .... 'ProiKia f..,. p<"f<epti.o. ~i d _ de ea nu poli s ""zi, 'i.oi a~ot fratele tot """"'" pentru al oi vbut n el " f..,t .. m.i n lumea ... pri_ v.tl. 'i de t.wu;e o te .1aCi pe ti .... mai inti. <ki "" .ta<i nu e in ol~i. 'Singura ... r..li ... ", e in minte. ta ..... ~u_i 1'" . I]ii. o!.>ci li"".I"","~ "" nici nu "re. ,. DeJira"lii ~ fi /o.1"e dist"""';vi. cki nu """'''''"'' cJ ... u """damnat I"'~. Ei nu dOl'H< s moorl,. da r nu vor ..t la.. oondomn.o._ rea. 'A.> al .... p.or.l in lumile lor priv"e. unde totul e de:wrdonot fi unde"" e inluntru pare s.I fir in aforl, 'Dar '" e inluntru ~ nu v;kl, <ki nu pot """''''''1''' "",Ii'a"'. l"li)or lor. S, Nu oi dedt doui """tin..,nte. da, - in lume. t. privati -...,..,.. lionezi 1. fiec.ore dintre ele de p.mi Of fi ""Ulalt. 'Cllei iubire. nu poa'e s.lUllui ;nu-<> lume .. p.or.tl. unde nu e recunoocuUi dnd vi"". 'Do.c iti ve.i propn.. uri c. fiind b.lel. liu. nici nu l ...,zi. 'Fie.;are ... propie de '" iubetle ,i M Ie",,!Ie de '" il umple de fricl, 'Tu re<><ti""">:i <u lricl 1. iubire ~i t. ndepi,"",zi de .... 'Dar frico te . tr.ge ti. c"'z,ind c. iubi .... " chemi 1. ti ..... 'tumea ... privati e pli'" de f.n me ale fricii 1'" core ..... i poftit In C'. f' nu ""zi iubi",. pe "re li..., ofer fr.]ii tii. i>. Privindu -]i lumea <u <>dU d..-.dti,i rebuie s ili d.i ..am. ci ","ai retr .. in demen].i. ' Vezi"" nu e i .uzi ce nu """"'" niciun . u""'. 'Modul in core iti manif<'$ti sentim<'l1~le e opu.ul sentiment .. lor ""I"'cli"". 'Nu comuniei cu nimeni ,i "Jti de izol.t de realita"', de p"eJ . i ~ ";ng~r In h>t universul. ' 1" """"ni. to. ~<"ti complet ",.I;t.te~,~ oriund~ ~ uil~ nu iti ""zi deci, propria min.e <cind.tl. 'Dumnezeu le che.omi ti ~u , uzi <ki eti p""","pat de propria VO<r. 'i. viziu ..... lui Cri, .,. nu .. ~ in privi", ..... c;\ci t. pri"",ti numo i 1'" ti ..... 1. Puiule... ta ,rei o li oferi T.]jlui tul 'clei, d.aI ti""oferi lie. 1.., oferi de f.pt L..i, ' 1.. El nu li ... v. inap<>i c;\ci e ",v. r>e<lemn de ti ...., fiind "" nedemn d. EI. ' EI v, ns s te "'.pe din ;oce. . tJ nchi ........ ,i s te f.cJ liber. r>e<lem<'l1tul1.ui R~,pun. ili spune ei '" li-.i <>feri' 'u nu d""r'l d., "" ili ofer El nu ..... llehimbat nkiod.U. 'Tu.. <are nu tii re f.ei, poli invlil' ce e demenjo fi poli privi dincolo de C'. 'i ... d.t ., j,w<1i <um d negi demenl' ,i cum s.I ;<'$i in pace din lumea t. priv.li. 'Vei vede. tot ce .i neg., in fra_ tii Ui. cliei ""ai neg.tin ei oi ""Sol.in tine,"Cki ii wi iubi i. 0P"" piindu -re de ei. ii ""i tr.ge 1. tine. perrep.indu_i" martori.i re.JiUlii 1'" ca", o mplnl"".i <u Dum ....... u. "Eu SUnl <u ei "a CUm sunt <u tine, ,i ii vom""",~ din lumile lor priv.te. <ki aa <um , untem uniIi noi. h>t.a vrem., .... unim <u ei. "T.IlI .... prime pe toi <u bu<urie. ti bucurie or trebui s li oferim ti noi, "Clei tie. cui Dumnezcu S-. d.t pe EL li ... d.t fiecore Fiu . 1 lui Dum .... U'U. "~i Dumnezeu. Cee. Ce trel>ui<:., ~ofer~ ca ., recuno.i d.rul pe " ... ti 1 fbtE!. .... .. Viziu ..... d<"pinde de lumi"'. 'Nu poli s.I ....,z; n in.u .... r;o. 'In inluneric noi. in lum", priv.tla """nulu~ vezi in vi"" d"Ji ocltii ili sun. nchiJi 'i .ici.. ce ve~i " I~urit de tine. 'P.r los.Iln.u ...... icul ., t....d. ti tot ce ai !lmit nu "s moi ,'.ze cici wdc",. acestor lucruri depinde d . .... S."'. viziunii. 'Din negare. viziunii ns.! nu re>:ultl cJ nu poti., vezi. 'D.. ",t~ nega"'o. clei pri".' arce pi demenjO. crez,ind ci poli s.I ili flu""!.i O lume priv,' li ., ili drrnueti propri.o pe""'Plle. "Pentru ino. lumina trebu;e .~du". 'Visele di. par dnd v....nit lumina ti poli s.I "ezi 9. Nu cJut. viziune prin ochii Ue clci li-.i fiurit modul de. ,...-dea ca '" ""zi n in.u .... ric. Ji in "'a <'$ti .m~git. 'Dincolo de ;ntu .... ricul ..",.ta _ ,i .otu,i. tot n tine _ e viziune. lui Cri.t"". Ca", priv<"te ' '''ulln lumin,!;. '"Vi'iu ..... " ... vi"" din lri,..'" Lui d in iubire. 'i El ....... e I"'ntru tine. c. propriul tllu martor.1 lumii ",.I'!. 'El ~ m.nil.... "'" Spiri'ului Sfon', privind m"""" lu"",. ", .l~ . imuci'n _ du-' m.rtorii li .tr~gAndui 1. ti ..... "El iub<'$te, l i vre. s.\ extind.. '" ....... e n tine. '~i nu Se va du,," in.poi la TatiI p.in~ nu iti extinde P"'fC"pji. mlar p'''' 1. EI. 'i .colo. I"'r"1'li . nu mai este. clei EI t... ",.du.l. T ~I cu El. ,8. Ai doar doul _ti""",t.: unul l-oi fA<ut li unul li ..a dat. ' Fieca", dintre ole O un mod de. "edu. fi lumi dil<!rite se naK din ....... erile lOT direri"'. >o.,'ezi prin viziu"". c .., ti ..a da~ <ki pri~ viziune. lui Crist05 El Se ....... e 1'" Si ..... 'i. vlund "" este, Ifi cunoa'" T.u!. 'Dincolo de ... lemaiintu .......... viseale ... le.fJ "ede in .i .... Fiul .... vinov al lui Dumnezeu. i.. diind de o des.lv'litA SlrJlucin>. neumbritl de visele t.I . 'laII '" vei vede. tu <and , .. i privi cu EL c.lei viziu ..... 1.ui o darul de iubi .. pe <o"" ti-I f...., EI i pe c.... I 1. dat T. til pentru tine. It, Spiri.ul Sln. ~ lumina in core Se ",,,,,leul Cri."",. ~i 'O]i rei ce vor s Il pri""'KI II pot ........a. cJei .u C<lrut I"mini, '; nu II vor ,...-d ... singur. clei nu e moi singur d"".it ei. ' Deo.rece a u ,izut f iuL ... u i"'ljO' in El I. T. tJI. 'i ' or intelege totul. cici .... u ui.at niuntru ,i au vlzu~ dinrolo de intuneric. Crist,,"ul din ei, ,i (..au """,""",,,t. "In onltalea mint.lll vizjuniiLu~ .... u foriVi, pc ei in_ lili <u iubire li .. ou ,i>:ut <um ii ........ Spintul SI,i"t. ;. <u """"II viziune a odedrului in ei.. 100ti frumuMI"" lumii a ,,,,,it 01 "" rol .. f'ins-' .. upr.lor.

.<t'<'.

f.""

.st.

.,..ti

.t.

, ,

'1.,

Cqilalul13 LUMf.t\ liPSIT DE VINOVTIE Mir"""lul I; permile s;\ li .....zi f.. lele IJrJ t""""ul lui fi s.I l percepi .. tiei ronhcut. 'C"""liIe lui .u trecut t""te p, per""f>'ndu-I fAr .J." il .Iibe,..,zi. 'L pentru ci trerutullui ""re .1 tliu, re bu""ri ~i 'u de aceas'~ eliber.,..,. 'Nu Ib. s;\ ,i-I umb", c.I v"",n nor n'u ..... <at din treallul "u, cci odevirul se gl""1" num.i n prezent ~i il ,-ei gbi dacl 11 cauli .00.,. 'L- <Jutat unde nu """, i. de aceN, nu I.i gsil. 'In".,1 deci s.I I <>uli unde e, i li ... v. d,'~vJlui ochi.,r ce vld. 'T"",,"uJ .lu 1"". Uru' 1 ma,,;" i, dac il folosqH sli .t.ci . prezentul nu vei vede. libo<rtote. pe <are o deline p"''''''tul. b. Judec.t. ,i cond.m"",,,,. oun,I.b.o.e in urml f~ docl nu le porii ru ti,...., ....,; vede. d ai .dp"t de ele. 'l.IitH" <"ti iubi", 1. p"'''''''~ cki detine singurele lucruri de-. pururi odevlr ..,. 'T0iI" vindec. rea.,l n.l cci continuil.te. lui .,.te ",all. 'Se ."inde n .celaji timp 1. t... te .s".-ctele FiimiL pennijndu -Ie '" .ju~ unele 1 Ite le. 'Prezen'u l.,.,. d. din.ain1e de-. fi I""t timpul. I i , . fi cind 'impul nu m.i ,,"te. ' In el Sunt lu<rurile iot ount un singur lucru. 'Continui ... te. Ior""le ""'mpor. lii fi romunic.",. lor e ....in t""",,ptl, clci nu le ..,parl trecutul. 'Num.i """"tul I""'te ..,para.. i .1 nu este niciieri ? pre_tulli-i okra pe iT.lii !.Ii n lumi"" c .., !<-;or uni CU ei i te-.r eliber. de 'rerul. 'V",L atuncL s;\ le pui la _ e . l l trecutul? 'Cki, dac;! O Iad Iogi s.I rm.i in lntu .... ricul cor" nu "i Nfuzi s;\ """Pli lumin. <are li" ofer . 'Cilci lumina d .... v~rli"'i viziuni .., d 1. fel d. liber rum .., l i prime'e. ~i """'" fi """'pt.,~ numai flr~ I;m;!e. 'i" oa .. .1 unicJ d."""'siu ..... timpului - O ronst."U nu se schimb.l fi n c.re nu .. vede ce ai fost _ h ,""zi pe Cri,tos fi li memi m'''Ofii l.., rhlrJngl .supr.... ",."u c4 i-oi ,''''''.,. 'i nu vor noga adevlrul din tine, pentru ell -. i elu t .tn~i li l-ai gsit
~

Si J"'m.pi "" a.devi'" insc.mnl sJ fii con.iof,. de IOOU ",.Ii_ .. t prin cor\ftienil propriei t.o~ realitlli. 'o.r. pentru .sta, nicio ilu>.ie nu se 1""'''' ridic. Sol ti in.';!ne ... ' privirea, cki ",.Ii",.<. nu 1a. loc pentru nido ~L1. ' A,t. m.e.ffiN el Ii percepi h.te~ d"",.a cum il ""li ""um. '1"r.,,,,"ullui nu.re ",.Ii ", in P"':ocn~ ~ ci nu I roIi ved''O. ' Re'<1iile t,~ t"""le f.1l de el nu m.i ""nt nici ~~; Il daeI "'O<1i"""zi tocmai la .Ie, vezi d<r un <hip .1 lui fl.<ut de ti,...., la c.... Iii in Iocull"i. 'Cind pui ;!uzi;]e sub semnul intreb.lriL ntrc.b.I-1e daci e chiar nonnaJ sli perttpi "I""tul" <a .acum". 'D.c ili .mintoti .recu'ul cind lli priveti lrate"'. nu vei fi in ... re s percepi re.lit.",. care .. te .rum. 1. i"" p"'" .fi.....,- s.l ili fo~ti exporienl' din .""",t "" punct de ",Ierin!~ din ca ", sJ judeci p"''''''''ul. 'D.r ""te twfimc pentru cii este un deli . 'Clond ""i 'n"lil' s;\ i .,.ni pe toti f.l,.1 nicio refuri ... 1. trecu~ .1 lor .. u . 1 'au dup.l rum ilpercepi,""'; I"'t s.I inveti din ce vezi ",,"m. 'Clici ,recu,ul nu ii 1""'''' arunc.> umbra s;\ in.u,"""", prezentul dft:al daci t. t.mi th fuminl. 'i numai d.d te temi a i alege o porii in'uncrirul CU .i .... fi.linlndu-I In minte, s;\ li v~~i c. pe un nor intunec.t ea", iri nv~luie ir.!ii ~i )(, .scund. r.. lit.ot., de privi' re. t.o. J. Inlu .."icul..-nl in li ..... 'eri .. "", a~ '-"m li.., re",I.1 acum, nu .'" '''''''~ cci este imu.bil, fi in imu.obilita' Lui .t..I .Iibe... ",a ta. 'Clici. d.d este cum {... t "",at. n" .><istl nicio 'inovllie in EI. 'Ni ciun nor d. vLnovJri. nu ._a ridic.t s l umbre.oel, el Se dez vllu;" n ">Ii C>'i po e ..... i intal "'-'li ......... ru e~ II ","i prin EI !n.ui. 'A i,...".mna a '" desprinde de t.-erut ,i a privi pre:rentul Ur~ o:ondamnare. 'NO<\II e' ''' \i_l umb""ite p" Fiul lui !)umne""" .. " trecutul un nor pe ,,"re, dac' It ,rei ,,,,,,,t ti du ... Irebu ;" s.I nu il ,""zi acum. 'Dod 11 ...l; acum in iluziiie ,.le, nu S-a dus de la tine. deJi nu est. ' . Timpul poat~ Iiber .. cii li inc.m.r in funcie d.,.. cui interpret.,.., o f""-1ti. 'TrecutuL prezentul fi viitorul nu .un' un ,ir """,tinuu ded. dacl viri continui ... ",a pe "le. ' Le roIi percepe contin"" ti le roIi Ioa! .a pen'ru tine. 'o..r s.I nu '" .m~get; l s.I <1'<'1 apoi cl.a i "re. 'cki ..1t delirant s crezi el realit.rea e "" v",i sli lle. potrivit lol""ului pe c.re i1 acorzi. "Vrei s.I distrugi "",.inu_ timpului lmp.l'lindu! In trecut. p"''''''' i vii"" in plOpri;!. t,Ie """Puri. 'Vrei sli ,"Hcipez; viitorul pe ~ expcrienlei tai. din ,,,,,,,, ti sJ ti-I croefti in consecinf;l. "F.!.cind.., insi !inie:tl 'recu'ul ru vii.orul fi nu 1 miracolul. ce.r pu'" ..,,,,.,,i in.", ele. s;\ i\i ." de. drumul s;\ """,ti.
1.

100..,

,,,,rUa>,

.1.

'*'

c.'"

"""'1'.

.,

i',,,,,

A",m e timpul m.ntuiri~ clei acum liber.rea d. timp. 'ntin de_Ii m';na sli t!i .'ingi '<>Ii fratii li .'ing..; ru .'ingere. lui Cristoo. 'In venlca', "n 'u,," <"ti ei SI. continui'.",. ta, oontre",ptJ pentru cle implrt'ti pe d'1't;n. ' F;u] .... v;""".. 1 to; !)um"",.<"U ~ numai luminl. 'N o c '; sU into nerlc nkiu<>Je n el cci ~ ntreg. 'O>e.ml-Ii 'OIi f"lii s ii . test.. intregim~ dop.l <"tim t. chem li eu ... mi t I turi. 'Fiec.re voce ..... rolul"; in cin.ecul izb.lviri~ imn ul bucuri"; i .1 reru""'l.in!e; pen'ru luminJ, inchin Cre'IONl u ; luminii. 't..umi"" sfonU ce em.n~ din Fiul lui !)umnezeu e mirturi. ci lumina lui eaT."luio.lu. . R.l.5lriing"li lumina .supra Ira\;]or 'i; in am ;nh .... Cre.toNlui Uu, cci !;-L vel.m;nt; e""mond mirturiilel. c",.ti. Lui. 'eei pee.re i vin<k<i depun mrturie pentru vindec.",. ta.. c.lci n in'regime. lor" vei ,-ede. 1'" a . 'i. in timp re imnurile Ie de 1.udl 1i bY"".
8.

"""

CopiOllIl/ Il WMU, uPSmi DI VINOVAJ7[

VII. Ating..... h.",'l .... ,. lu_ po ""'" o "'.. i "J'l"'C'-II: . Lu_ .... ...... 'Nu _dIodiri" nu .. nt Slrlzi p< ca ............. i rne<& orpu.~" ~rt. 'Nu aioU ~ In "".. ...,..".;i eumjMtll'" ... inWrmir\abllc do Io>cnrri docor. nu au~. 'Nu .luminat.l do .. lumini artifici.oll ti nu ....... noopoN pootr .... 'Nu tun' ...... doa .. ..a .. lurninr... NU 1nIunou. 'Nimic nu .. ~. 'N... nimic in .... care'" nu Sltll ...... !1('. . . . . . ,lucind de-a puru_ 1. L....... po"""o ",zi IU trebu" ""&"tJ.. dci .-.drrN ,; .. -.1 un .lt tip de Ylzlu.-... poi '" """ . . . . dci fie<".... dlnlre~" implid un o.l. mod de! -"". in fu~ d. ce preu;..,ti. 'Ve!d"",. u...;." eu PUlin!1 penltu <1 ai ""8"'-0 po "",!altii. 'l\:u sun' 1Od",,1, t.. .moooul. do. fio<,... in 1""" i!i .... ~reo ..... lIi" ""'-"'Ii mburl n ""'" o il>drlgotri. '$1 pure"", lor nu ,,~, pen'ru d odeYlrata I lrO<1M' po ea", O Iu ",""t", ti .......1<' 1,,"&"11. ........ 1'" ea", o ",zi,. dci _ ...u .... git do ). Nu v"; "" ......1 1 1 dind. rn..put timpul. 'Coxle poca ... lo--ai dldit nu ....... adJpooIit rtidodltli. 'Orumurile poca ....... oi fiNt nu Ir-.Iu duo ~ ti ni ci .... _d;" rite oi ....... ruit .... I liN' f"l-l_frulu; nltu!to<.! tim. puiul 'Nu ~ nimic din d ... ai fluril CUC! al nu poanr ...."'" moriI. 'r-. lin< 1.0 .... dci ~ """""" otr.:.it.l ti &01.1 oi .. n~ in pImOnt ... <hW ... ""'" ai UCU, .............u Ium< ... f<orind.I ..... re nici<l<cum pu_ ..a 'tin&Ilu"," ...... 'Nu li puIUl ..a ii dai It> ........ It> d, ~ .. do<opo<ti do ... "" trisWt<. nu poIj &iti n ... drumul '" d ..... dc1.0 ... 1.0 o.lllluIM.
1.
rri Iinqti~ pri~

II\OrIOfil el, cId _ od.ot.l ~ Ir-.oi da, lumina - ti ....... iNpoI&. '1::... pe .... Ii _ i in lumin.l iti od\lOC .... "",1 aproape _ l u i n". ... om ~""IU 1.....iN t.o. ' Iubi",. d...., _du ....... Iubite. '80/. na";;' ...... _ iubi .... JUnI r e c u _ .oii. in bururio 10<. 1",,- do ""nllg 'iludi"". '1.11 cr i ....... Jio. ~ ... Io-I d.t bu<une. "Ei JUnt dl.l....,1c Ca'" Il' duc la 't>ucune, oM _ primind ... do 1.0 _ _ o...,.. pItIta."T.. j_ai &IeodJluu cJII.. ~, <ki oi fkuH, ma"ifOlllln el, 'i, ,-Ulnd.." ITum .. .." ... O'i te cheomJ ><ao.l. 11. &iotl" lumini pe ca .. 1 -.0 """ta nu O poot. do , .. tu poti '" O d.~ dup.! (\Om II ..... J.t. 'la" dmd ., d.l .,. .. 'lolrlng< 0.1 t. d>ecne '" lqI din h...... ti 0.1 o """"zi 'Cki lumi ... """, 10 I<! ..a at"", <'Um nu te 1""'''' nimi<" din 1"....... _Ula. 'i tt ..,; ~. do Iti ..... ti ;Ii"'; 5hi .Ita. '~..u alUIu ...... r, lU<'efle de I )ubi_ pe c.... , ..1 dat.., tu. 'i .ici totul ii vo ad_ aminte de T._ 1.11 1.1.. ti de .,."",11 Lui Fi... 'lumina ~ rwlimil.lU fi ... imp<1trie in to.>tj l ......~ _00I.I eu .. tihniU~. "roi"'; poare i'l l o<I ... eu ~ '" _ .W.~ lumin,o -"pr~ ... fi IU \i W'i ...-.... lu",1N ....pra 10. eu m:u<qtin$.l. ",",,'ru d \Nou 0<1 ... oiri. "Lumin,o 1.1 .. n uni eu lot intr ... pu~ .tit ... u~ incit ii ........ te po .,.;Iolti din Inturorrio< cind privire.> ...... ' .. opri -"1"110.. 11. A .. t ..."i l.o C ...... u....1rnn.I I urmo Itp.. iub;rii din proprie Y1lin~ " din tihnit. A!CU"""~ ~ .d<vlrului d in N. ' AI<octia lu~ 1011 mini; trebu .. ..a te ot"&l'" l>un.l"""', iu dll>d. 'C.; '" oo:p<llubl", de 10 bne <levin .... rtori bennQli 10 lu bi ... '" Io.--.i dll..., tu. ti.; tunl"'; '" ~-<> ofe. l. 'In 0Qm", qli .Ingu. ,1 <t>nt.ienlo II.., liml'~11 d"". la 'ine. 'De O<ftl vin <Of"'.ruril<. 'VI",.II."",,,, din tlUU tI ""hli ili s"n' nchii. 'Nu ti 1'"lii,,1 n n lU""';'; nu MI "" "".llumino po ca", Io.--ai da ..... Il. i I<>IU". k'llile iubi. ii nu ..,n...... pend e din clud ci dormi. ........ i urm prin .""... _rurile W. i li da. eu lidelil.lte, clri nu li 11:.1 singu . 'Chi.o... in..." _ Q<f<lti. Cristoo, Isigu.ltI. du-jl lu"," rt.J.I ",",,'ru cltld te W'i 1... ri.'In n..-lr 1.1 .... EI. dll ",",,'ru tiM ti ~ . da. daruru. dat.. de El. 'Jiul lui DuIl\M_ ~ In """Un ....... 1.0 ft.f ... n,b;to< a T.W 1..,;. 'Corotinuu eu T.W luL oi .... .... tA!CUt ~.t de El d nu I inc1tt.1 "" ..., mutoruf T,t.IM oli .. " propriul ..au .... ...,.. ~. dormit. ..wunel lui C ...... nu 1 , pI.hit. A,. .. , .... d ~ 1.0 ...... rtoril ca ... i11n~ d nu I dQnnj. rtidodlll.

ne te In.ollo1 .. (:_torul Uu. El1ti Npoi.I mullumiri~ In <1.0",1 lui Rpuno 10 _ r o ... 'aci nu ,. poate ~ h mm.. Fiul ti 0.1 nu;; 'tu ct.om._ pe"'" li-<> od-.u EI ~ cIoo. _ _ pe "" ... 1-0 . ...,.zi ou. 'i n EI iti ""0""""," "'""'" lui. ,o. Copil" Lurninil nu tlii ci lumina ~ in _.~r()"'; g.bi prin

v.

..,..ndII.

11 ..... _

"""'fU

'N.

'."'1,

'0..,

totu,.

.""S"

00"""""'' ' ........

=,

''*"

cne.....

.. Lu"," _LI no.I .", f'I'~'" t...~ chla. ti .iri. rm'ru tI o iubqoi. 'i "'" chemi cu 1 1>;.., ... ,..,..; la rin<. 'IubirN 'lopunde 1n1Ol' .. de.u ..... .-..fiind!n~ .. '" <clu~ ..n 'Uigll de> ajutor .. u ti nu ludl Mri&l ..... de durere c.re .. ridici pln.I J.o ... din li<cl.", 1""'" ..,.. ~ I.. ml ",udlte 1'" ea .... i fkut ..., du nu o v,.;. 'Tot c< iti trrilu" ea oi dli bururoo I.. "", ..,...ta 1n odtimbul celei pe core nu.i lIeu'-o disponlbllU.1ft al b",,,,i <1 "'" pe ca",.i lleu_ ~ lo.ltl. s. T.... II.....I.. ... privin\llumii rm'''' el_';..dC'aot g""U. 'Din ",un pun<t'" ..,(.,rin" .tJt de suci .. c<.i put~.... ~zif 'T""II..,.. d<fta P""--~ de! 1.0 pe'''''',*", ca", jud<d ce ........ Joi "'" ~ f.l .. 'i. '" jud<d. A1.10. nu _ . 'T.... ""CII' ,.,.; ... judoci re.litate&. nu poli ..a o vnL <Iri - do 600tre elall cind 'POO'" judec.... _ .... lil.ltH. di:lpirut. 'Oo:hU '" .. d ... uiUrlI ..... d nu .. vid. dci CII''' ""&"' e ela. nu fti'U ........ L 'Criot<lo. 101 aici, dqi nu h <UNlOfI, 10 Lui .... depinde! do I'\I~ ~ 'Elblit1te in tinf.. In linitIH ~"'lul ti .......,u ..a l.oti ~Iuf in lUmI . . " al Inl<l n lu"," po ca ... 11-0 oIftl eu iubi..,.

lr.,

Gop,-,oIuJ /J LUMCA UflSITA V( VINovATIC


.. Nu ",,;.t.i ..u..,.,. In IUIJlN

Mijloci .... n~ cele c\ouIl .. m.I. fJ tIioo de ""..; ~ ti "" nu ili dlu..... "Ptop. it ... "", e .. n """""" pori<ulood.c.l e u.., n ...."'" to. " Eul V1'N o.I 11bI1""",ri penlru min.ui.... r..a ~u ...... _ . . . luL u~_ cir dr>W ...-.lunii ,,~l fundamrntol 01 ~Iui. O pnnc;p.u piol.1 utWWLI.,11n bioeticilr pe ca .. ti Ir~. "i. 10 alWuI ... ~ !i <ne oi Mpui 1001< lucrurlk "" "'"'" .. ~ '" Ir capei. MlWtId"'!i l'Ii6o bucun.. in ..... Il . TOI" lU<T\Irilt ele c.... lti "JIUl>" ~I eli oi _ ili "'" d,l ..... , '<:.Iri. deti eul bO Intk.mnI '" ap<li "" lt"C1'OU. nu le Loo.I '" nlMi<. r..a ili ViI....., h.m. 1 e,lp.lllt. 'Si n ViI .." .. ~ <hW din m1no "" ..... .pua' ~ n """<Ii ditWI n pr.f. 'Cki. unde'~ m1ro' .. I.... ",,1 _e o.por."" ~ <,1 pitnl"""'" al Cilp.ltot in nu""," lui. 'De ...... e ... n .. te int""" pe ti~ "" """" .~ cki nu ~i~ I~. "olul p" a ... i.1 wi d.l!i dA .. na. 'Cki l .. cruriLe de "'''' cre'" c.l.i nevoit "". ......i d ... r 1.0 e1on~"", lumii t~1e imputri~. IU<JIini~.i , .... f.... ..... ispu. o.I pul tub ...... n ..1 inlm.Jrii v.1o.uea 1"" "'" o _ ".,. lu"",......... ]!<'IIlru ti~. 12. N .. mai Spiritul st.lnt "., "" ........ Ii. 'cki iti ... d. _te lU<T\IrIIr ca", n .. ~ spre I.. minl. 'De ....11re>" al put ........ nevoItl'ln rimp, fJ Iii dj 1... le l..auri .. ele ~..; _ ti It reinnoi dl timp vei UN _ "" .... 'Nu iti vII ... nimlc d , Ilmp veI. _ _ cir luocruI ~v. 'i tot..,;. fJ tIiood _~ ........ rilt do ca ....i _ ..ni bOmpoo-.... ~ "'" du.a door piN te dftprinri ele _.........., tolt ti piN 'ti doi ........ eli 'ioIkubO. 'De ........ fJ n.. In~ In lU<T\Irilr pe ca ... It furnaew 1'ft'Iru. Se ~u .. ci nu Ir vei folosi ~tru I zMxwi in timp. "Iioo ci ""~; Kao.I ICOIQ ti n.. VUq'e '" ti ... int.if"tio..,.;ru bucu"", ... .

~ di. .... 1.1 .o.... 01 nu ~ vll:ul do OI,lfulvrlri ... <fteiLoI .. lumi iti jurul lui. 'D&r, <it <Onlinu.i oi inI La .. 1 .... ""&' ""iun<" ~"""'b<. lUOinind .... iubetto ce nu iubqt.o li ..... nNnd drumuL po are ..1ind... iubi_o'1ubi_ <ndOlQ'c\& oUu bucwie! '\Jnnindu-L ~...,; bucur. d]4i 5biI_1.J. """ GI.oIIn ..It.t ~ la EI voiooul drum spre a.o.I .~ doIo. du~ Iinr. 'SI """"'1; Lo .......u 1 ....... trisI.I " <.Ii iti d.. gqtIilc: pe ~ lui Du"'...." ... c do.or ...,... ,... 'Lo. C _ ili va oferi .......... Voio lui Du"""'uu. ca I'K\I~. /.ptului el o mplo~ cu El. 7. E V.... lui Ou""","" c.o,. in .I.rl d~ EL nimi.,..1 nu li .tin&' Hul" 0.1 nu .. . 1'f"'I'Ic dul. 'f: 10 Iti <J., ferilMd= cum CI'" Dum"........ C.... II ~'" In I.,.I~. "lum.. .1 ... jurul lui O<U~ ~ iubiredd Dum..... L pus chiar n EL Wldc nu eo.. du",,,,,, unde illnvll.. ;., .., ... iubi ... f~rll~l.iI'" Nu ....... ur. 'Nicio tul but ..... pici; lui nu poa'" R. 'In deplin.! SAn.lt.,c ml .. tol'- ~I privete iubi",~ doci e pa'" !<>lin jurul lui " In ci. 'In oIip' in CI'" "" 1""""1'" in M.\dr lubiril trt'buie oi noge 1.. "",. du""';;. 'i. din"""'" pune! de ~'iU1Ii, .. uit.! liftit~, in ;Urui lui " R'<\I~ d lumN """" cu ti. I. Pok'N 1,,1 Du ........... ili <OV~ in",~ door in trecut. 'D.ar ,~ ti poi oi o In~ .",... 'I:Iumn.z.:u Iti iu~ Fiul de-. pu. ",Ii fi. 101 _ pu",1i. fi ..1 Npoi.u.I Tat1Iui h . _. ~ mii ~ aIN ... d_ LI .minti... singurului luau p" drpIin O<!ev,l,.t ~ 1'" drpIin .1 Uu. 'Cad 1'" """~ <*LoItr ~ I<-.oi impn.unu~t In ti ...p ti ... "'" 01. . .. 'O .......... tine"r ~ ~ .1 U ... fiind <WuI .... i Dum ......" F..., ..I 5.1". 'Un .... ~ _li~bO IH "'" d.u fi. prin H. Dumnezc'U ..... molt u.... cu t i .. '-4 .. int.ll vei vIN poo<N.. ti .poi ... vei ~;oj II ~ . 'PrI .....1U .. set' do-. da ... II 1,I.. ril pe ... esbO aalI ~ da <OfInUN po f<orici .... .. viw d~ i ..bi .... 'In "Ir 01 ....de...... I....... pe~il. dd Sp;ritul SI,nt <OfI'"~ lul'JlN vi~. und." ",,"U pe1nplo. 'Cunoo'te<n n ...... nev<:>io d e ron.~. 'O.Ir vlk!le de iubire duc 1. C\lnoo'I .... , 'In.'" nu ...".1 nlmi< Inlrkotltor ti. din c.u .......SI ....1e tunl pri_ mi",....."'n:>oN pe a ... o fod "'roo.ttt-ril. '1 .. bi ...... ,,,,,"pU primi ... .... "'~ ti nu .Imp. Lo.I .. mN .....1.I n.. ~decli. primi .... bucuroo. oi "" ca ... O fod lucrurilor """ ... f".. me..",. 'O. _ """","",. bucuriol c in .... 10. YO<>OuI Uu rltspu .... " deI""",1'H ... 10 ... nu al plerdu'. .t.. nd, T.UI pen'ru ~"if'Ji'" Wn.Itote minto'" 1""' dintul .. i ~ fi". 'noUl Uu tIioo cii n .. ai _ de nimk. "" Cer ~ t i _or..a ............1 pu""",,.i in .........,1 'In Iu..... to aI_ "" IU<T\IIi. 'E o Iu.... I c~ in ~ bO ~ ,.,."'" ... ai 61*'ri. 'Do. poli '" bO JIoqti ...... inIH ' _ "" 1""",1 'FI.I SpirituL st...... r.lopu .....1Il" A ..... 'Do" d.torit.ll.. ~ .lopu ...... 1e un. bucunJtl 'C.

v .

v,

v. v .

(li""

v.

vm

'l.

_"';ou "'" .. _.1,

....... 1 L.. l .tund. .......... to". 'El le "" .. ti.bce 11.1 o.I le OC'OItJ

in ...id""t.l. '(j vine do la Eli. line vine .... bine. cki El S< v. tnc...dinto eli nimic nu v. d....... j un punct iMu""".' ....... nl in min 1. ~ !iIm'''' re .1,.,.....,1. 'Sub ind",m.",. lui ,"ei c,lLl,ori ul""'; 1'"
eli,.!ri u",,"re. ekl pliv i"'. l .. 1e ,~< pironit.\ 1'" f"",1e cllJ'otiti. CI'" _ I<'lul luI. 'f1 .. 1 1,,1 Dum"""", nu e un cll.l'or prin lumi e x _... 'Oricll "" . fint.\ I t dewni ""r<:<pIi.o I.. ~ nicio I.. me din a/a .. I"i nu il detine mo;teni .... 'In ........ lui nu .... nn-oi. ckl .... mina nu ........... do nlmi< '" OIriJ~ in ~ ti din .. o.I _ .ueIe o.I le ,""tind.!. in l~ la inliniL , .. C,Ind <ft _o.Int~ odl.ltorioinutill""_incIep.I" to do lumini. .... inletl<"-ti '" ..... "'" ......,; ti 'P"t'C'

.... lo...u.

's,.ntoJ /o C ........... MIN ..... r 'C.- ...................... ...... ..ncffl [I I

SJIoo''''--

"""" " -<J

Cqik>lullJ LUMf.A liPSIT DE VINOVIE U,mewL.poi cu bucu~. cu credi"" <Ii '" rondu", cu bi ..... prin to.o'o perirolele 1. ~ minjii t.1e pc c.'" lume. ace.st. ti le 1""'''' pune in c.le. 'Nu ~unrhe.> 10 .11.",1e j","iN'" ..rn/\ciului fi nu du'. ce V<'i p;..roe sigur. 'Muljumete-'" ru "" V<'i pStra 1. h!1 de sigu'. " nu '" agit d<i in, ... prin.; o eliU,oric Hni';'1i sp'" pKN lui Dumne ...... und .. EI te vrea in linit e, '6. In mi .... . i b;rui, dejo Ii.tce ispiti ca"' ....... , ""ine. 'St,I"'tem m p"-,,,nJ cale. spre liniile ca", e darul lui Dumne",", 'i .... Ia mi ..... dci poi sli .i nevoie d .. al""",. ded' d .. fraii tii?'!i v-om reda pace' minlii pe ca .. tn.>bule s.l O gsim mp"",nJ. 'Spiritul Sfiin, te v. in via Soi'" t",~ti la noi i la tine insu~. '1.U 8ingu" nevoie ",.I! de .. t"acu, in timp_ 'M.ntui",. de lume s ti numai .ici_ '1~ d.u pace. me . 'la"" in sdtimb bucu_ 1"'""" tot ce ti-a oferit lume. d"", c. oii Iii ia I\olPO;_ "; O v-om intinde ca. un viii d. lumin.lpe f.1O 'risti lumiL n care ne .scundem fratii de lume li lumea de ei. ,,_ ,'>:u putem ci" ... imnul "'hivirii .inguri. 'Sarcina mea nu .. ind .. plinit.! p.lnJ nu ;",11 fier.", vooo cu. mea. 'i ,otuli. nu e. ""'.. cki darul pc c.", i.1 la< eu.. i .100, darul pc c.'" mi 1 licu' . TaUI m;', prin Spiritul Solu. 'Sunetul ei ,-a .Iunga mhnireo din minp",..f.intului Fiu al lui Dumne...... unde nu 1""'''' ... , 'E nevoie d. vind.", in timp, eki bucuri. nu lfi I""'Ie ...bili venic. stJp ni", unde mSohni",. ii.", locul. '1..ocu1 Uu nu ici. ci in vqntcie. 'Tu eJI~tore1i dOiO' In vi..,. in timp ",,"'1 n "'8""n\.I a<as.i. 'Adu multumiri tiec.lrei p.iri din tine pc "re ai invllat"" cum oii ,i odud amin'" de .i ..... '~ odua multumiri Fiul lui Du""",,,,u Tatilui oIiu """,ru puri, .... lui.
1~.

v.

"""'ti

'e.

1.

TuaU vindeco_. ~Iib..n.., de t"-",,,,- 'TaU de "" Spiritul Sfint .. oiIIgurul Vindecltor. 'EI '" inv.f,i cI trerutul nu "" .. ti. un f.pt CHe line de <f<-r~ ru"",,!"'rii " core. de """"'.. nu po.ote ~ cu""",,,,, in lume de nimeni . 'Ar fi ehi., impoooOb;1 sli ~i In lume cu..,...tIi curq\injli. 'Cki minte. <>o'" ru"""$1<' """" ropt CU"""Ie, U, J .mivoc. " f.ptul d locul ei e in ~, li nu loIooete ~ deloc. 'De ~ e~ nu ia in ..am.! unde..,.1U.. cJci nuiu .... de . unde-" nu ,""""mflli nimic """tIU . 'ti<> c.I .... prehltindenL dup CUm are li de too.Ie, p<-",'ru ,otde.u .... 2. Diferenja Ioa"" re.>l.I din're pc.cept:\e i cu~ d""ine /Qarte evident.! cind ' o gindq~ 10 u,m.Uo",1 lucru: nu e nimic P"-'1ialln CUn<W;teft!_ 'F;..""", asI""" e ln''''S i. de """"'.. niciun ""pc<! nu e .....

po,n 'Tu eh un ,sp<'C1a l CUn<loilte1i;. fiind in Mintea lui Dum""zeu. Co", te ~e. 'T""tI cun<W;"''''' .rebuie Soi fie U, ~ in ri~ e .""tI cu"""Ierea, 'Percep\io. rJ.n.I fi in <el moi elevo' "'P""<t nu ~ romp\eti niciod.tI, 'Oti.1, ,i 1"''''''PIi> Sp;ri'uJui Sfin~ rei mai d<slvifiU P"~ cu p"'in\l. nu are niciun in"' .... in c:.,., ~ ILo poate ajun&, pmurindcni oub indruma"", Lui, d.ci viziune. lui Cristoo vede toiul in lumin.l, Th, ni6o~. "",,it de oIintl. nu va du ... Ia nesfo'liL J. re"" r\i. deslj,-i,,;U deci . ", mul'. eJemente in romWl cu cuIlcind l""'ib;1 "0",fen.,11a oce.u... '1);,., ulhmul pas'rebuie intreprin< de Du""",,,,,,. d.ci ultimul pas in izb.!";reo U, ca", pa"" fi in ,,;;l<>f,' fui! re.lizat de Du""",,,,,, 10 cre.",.... 'Sepa,a",. nu o intrerupl .... 'Cl'Ntia nu poa'" fi intrerupll. 'Separ.",. e doar o fonnulo", gretitl ",.l i'~lii. fli,li abooIut niciun .11. 'MirarolullJrli funqie in vr. e """""" .ici. 'Aspecle ale ",.titiii pol fi ,-hu", ind fi VOt" inlocui .~ .Ie i",.Ii'IiI"_ 'fu"""",.1e "",liUjii pol fi vlizute in '""te fi ~ tot. 'Da.- nwruoi Dumroezeu le poate reuni lncunuNndu1e pc too.", ....... IU CU darul fiNI al vennri. . A~ de Toti fi de Fiu, Sp;ritul Sfin. nu .'" fiuxie, ' El nu .. oepa,.t nici de UnuL nici de AhuL fiind in Min'" AmSonduron i cunoocind ci Mint.. este U",,_ ' El .. un Gind al lui Dum ....zeu. i Du ............ ti L. dat """"" c.I nu are Gnduri pe ca", nu le impttl ~"', ' Me...jul Lui vorl>ete de venlcioe in timp ~ de ....-.. viziu .... lui Cristoo pri""'lt<> totul CU iubire. '0", pinii li lui eris"" nu .. ""-Ii.. ",,, Lui, ' Aspectele .urii ale ",.Iitllii. "" ""'plrl in lumin.l .... b ochii lui plini d. iub;,... IW Soi .., 1nt""'od~ c..rul de dincolo de ..le. !. iaU mirorolul "".;.;: faptul al, WM 1" 1.n.. 'F1eco", mi,oroI 1'" <>o'" i1 oferi Fiului lui Dum....""' .. d",,' pcrccpjia a.dcvli'aU. unui "'p<'C1 01 intregului. "Do.-,i fio'<:_ aspect <:Str int"'SUl nu poi si !Iii ..... pinJ nu ,..,zi eli fier.", aspect...., oceloi lucru. perwpu' in ooeNi lumin.l ~ de ac'l'e~ unul. ' Fiecore I~ptu,i 1'" ta ... o vezi /t~ trecu' '" apropie ... '1<:1 de fi ... lul hmp"~ oduclnd in in.uneric '''''''''''' vIDdO<;o!i i vi,,<led''''''''. dond lumii putinta de--. _ . _ 'Ck; tumi_ N trebuie Soi blt", n lume. mtu"""'U sli f.d pooib;11i vitiu .... lui Cristoo dU.o, ti aici .Aju'.I.l 0.1 d.lruiaoc.i lumin.l hl tu"", celor re <ftd ci r i i ' - n in.uneric fi I":;L 0.1 i reuneHcl in pri";JN Lui tihniU ca", ii fac. pc toi uno. 6. Toi ",n' iden.ici: fru""", " "SaU ca slinJen\e ru 'oii. 'la, El ii va okri Totlilui Solu.. dup rum i-.u rn.t okri~ li lui, ' E..-istli un . ingu. mi,a.rol dup rum existi i o oingu'.1 reoli""'. 'i fiea", mi,o<oI pc <>Of1I! il faci le ""'line 1'" too."'. dup cum li fiea", aspect.l re.Utljii pe caf1l! il ""7j ...."-Ied liniti. cu singura lui Dumne ...... i ... diwlv.l in N, 'Singurul mi,o<oI <>Of1I! fui! v...oo.ti e p",ao($n-

"""1"'_

vi.iu"".

",.Ii..",.

'"

Cqiwlld Il LUMlJI

upsrrJ. Df VINovATIE

IX. Norul oi""""liri

tul Fiu . 1 lui Du""""",,,- '-"""'1 in ""'SUfa re.lit.te est. T.tUlui. 'Viziu ..... lui Cri'itOO e darul pe C.re ti1 face El. 'F iina Lui e darul pe ",re [1 f...,T.UI Lui. ,. Mu l lU~teru viOO..,.",... clici darul lui Cri ..... poli oii n...,...; fl darul T.Ului Uu nu poli s.I il pittEi. 'Ofed d'Nllui Crist08 tutu p""ulindenl,. cJd mir.ocolole. oIerite Fiului lui Du~ prin Sf.intul Spirille .romi ru realitl""', 'Spiritul Sf.int ~ runoale rolul 1n i.t>.\vire. i tieone ..,n, cei "" te cauLi i unde si ii gJseti, 'Cu nNt"",. inm,a, ru mult"" le pri"'1le individ".!. 'Tu.. ca", ~ti I"'rt~ oi i e. toatl. nu trebuie 01 iJi doi ... ma decit c.I ea li"" de T.Ul nu de tine. ' Rolul tiu n izb,i";", le d""" la N prin _.bilirea uniLltii .; n minte. ta. '- Cind ~ ,-ei ,-edea frapi a tine insuli. ~ fi ced. t runoolerii. cki ~ fi invltal oii ... clibeftm prin O!l Ce cuno.tte "" este libo-ru ..... 'U"'-'$Ie-te ru mine sub s.inta Ramuri. nvl!olturii Lui i. pe """,,1 '" ne inUrim. put"",. Fiului lui Dumnezeu se va pune in mj,care in n" ""'" Ilso pe ni""",; ""a';"" i pe n;""""'; singur. 'i. deO<l.U. ~mpul !le v. termina ti ne vom uni ro totii in '-qnicia lui Dumnezeu TaUI. 'Lumina sf.intil pe c.re.i vAzut-o In .f... ta. n '""" mir"'-'Olpe core l--..i oferit fr.iloc Ui, ti "" va napoia. 'i. fliind d lumina e in tine. '-"""'!iile tale "Of fi fl elo acolo ru ~ne. dupl rum eti fl tu in TalAl Uu. 9. Aa rum miracolel<> n tu ............t.... u"""" CU f<atii t<\~ tot ao il creoJiile taJe iti ",.bilesc paternitate.. in Cer. 'Eti m.ortontl Paternit.llii lui Dumnezeu fi EI ~ ... dot putere> s.i ",,"zi "",nori la ta, c.ore este "" a Sa. 'R""".gli~ aki un fr.te. fi "-""-'8i manorii la paternit.tea ta in Cer. ' Miracolul pe core 1... "",al Du"""""" d..Jv:;ri~ dupl rum SUnl i mirocolclc pe are le-ai Slabilit in Numeie L"i. ' Ele nu au ...... voie d~ vindea,.. fl ma tu. cind. le ~Pti. ,o. In lumea ocra>to insi. deo.Ivillirealo e nem.irturisiU. 'Du""",,,,,, o ~te. dar lu nu .. ru"",li i. de _ nu li implrtlfCIi mA .. turia Ia~. 'i nu h mJrtu~ti nici pe f.l. cJd realitatea e mArturisitJ toaiJ 1. un 1<><. 'Dumnezeu .Ie.pt.I s.I ... i mhturie pentru Fiul Lui ti pentru EI Insui, 'Mirarolele pe core le laci pe plmnl sunt inJltatela Cer i 1. EL ' Ele mJrturie pentru re nu eo,"''''iti; i. cnd vor ajunge Lo porileO:-ruI";' Duntne"", le va deschide. 'C-ki nu v",," s.llti ..... pre.iubituJ f iu pe dinafOfl. ma din<o.>lo de El.

c.,.,

intoldeaun.o

i.

odaLi ce au rond.m .... ~ vor "",do""", n continuare.

~nd ~ii"",,1 de t"""'l dupl rum ~ legea ""lui. 'FidO'lit.te. fa!ol

de

aceasU leg<! nu l.sI si plt"'ndJ nk'iun pic d. lumi~ cJd '-""'" fide.. !it.te faJ.l d(, intuneric li int.rzKe trezi",,", ' u,gile .... Iui """t . trict<> i
inc.llc.lirile lor sunt po<Icrsi' e ru _tate. '00..".... nu d. osrulta", k-glk>T lui. cJd """t k-glle vedt"pS<"i, '1 .. cei ce le dau urma", ... cred vinov.\t al'l d trebui<> oii rond.m"", 1nt'" viit", ti l""",t tf'Obuie si intervin.1 legile lui Dumne"",. doc;l vrei oii te eliberezi. 'lspltire Il intre ~Ie. a .. Wripl'IIJlucind .tt de tare. 1ncit lantul de ntuneric n are _ i legat Va di,pI"'. 2. Eliber...... de vinovit;' ~ desfacere. rompletJ a <'Ului. 'N~ ta P" nimnri'" 81 clici vinov;l:li. lui < . ta Ji,. supun.l.ndute po",n ,.te <:ilo,- aspre ale ... Iui. li aduci ie rond.mna",a lui 11 nu vei sc.ipo de pedeaps.o pe care Je.o oIeri eelo< ee i .., ""pun. 'Eul rAspUtqre fidematea faj de el prin du",,.. cki credinta in "It du ........ ' I.r credinta poote fi rbpLlt/Li doar n t""""",ii "",vingerii in care a I<>SI puo.l <red.inla. 'Credinla fac. put"re. convingerii. iar locul unde <'SIe investill ii determinJ rAsplalO. 'CJ<-i <red.inta ili OSle inl<>ldeaun.o unde iji este $i $i ti "" va inapoOa '-"'<..:1 <e e romoilra ta. J. lume. ili I"""te da doar <e i-ai dal dei - nefiind decit propria ta proi.qie _ nu a", nteles independenl de ,aloore. pe ""re .i gbit-o tu n eo fl tn "'re li-ai pus <ro><Iinl" 'Fii <red.indn! intunerirului. i nu ~ ,-ede ... cki <red.inta ili fi rji'pl.ltiti dupl rum.i d.t-o. 'Iji ori aepI<l romo;or. i. do<I li pui <red.inta in lmrul viilONl va fi '" t"""'tul. 'Orice pr$ieti <re.ci d 1tJu. 'Put ..... prejuirii l v. face

ror"

,<ttm4.

no;,."

"""""Ta

.ta"

IX. Nontl vi novitiori


1.

Vi""""I;;' r~ma"" singurul lucru <are .scunde T.U!. CJ<:i vin<>dl;" t.ocvJ .sypra Fiului Su. 'cori ce .. simt vinova~ rond.mnJ

['Mireo aduce .. """,.Iua", tol ee indr~i. cci este mijlocul prin are Spiritul Sfon' poote ""P"r. I.lwl d. odev~ .. pe care /e-.!.i """plat in min",. t. liri nicio distincie, 'Oo~ ... nu le poli a pf't'ci.o u~ul lir altul ia. vinodlia a de",nit la fel de odevJr.tA pentru ti"" u i""""'ta. ' Nu c",zi ci Fiul lui DumneH"U este nevinov.t pentru d "':ti 'reculul fi pe el nu il vezi. 'Cind ili oondamni un fe.te. spui: "Eu. ""'" am fost vinov.l .Ieg s.I rJman qa". '1_.i .-.egot liberl.t .. ti. negindu_i-<:>, ~ ... I.-.egot martorul 1. a t . ' Ai ~ putut 1. rei de binesi il eli~re.ci de lrecu' ti s.i ii ridici din minte norul vin<>Viiei "'''' ii leagA fr.tele de arest . 'i. n 1ibeJ"t.tea lui. .. ar R aAat a ta. S. Nu pune vinovli.i lui "uPTa lui. cki vinovJjia lui .U in gindul lui""""" eJ ..1. Ii ... flru. 01 lie. 'Vrei s.I il in ''''Ii. 'lunci,. eJ delirul lui e<(<, <t>n.'rtl '1d .... d fiul nevinov.t al lui Dum"..-, ... poot~ s.I .. o~ i oii .. beJ vinov.l este de-menU . 'Sub nicio formA, in rumeni. .. "" an;. C-tVO. 'Cki plcalul ti rondom"""", ,uni .,.,Iai lucru. s.I "",.ci intrunul ~ s.I crezi in ",,111.lt fl 0.1 <eri pedeapo.l in loc de iubi",. 'Nimic nu poote juSlifico d"""",\-'. iar. ""'" oii fii
li>

'.

'o .

c,,;l<IIod U LUMU LIPSITA DI: VlNOVTII:

pIoopoi! !ot'I>u_ '" ~ un an. de d<mrnll'- Si nu ..m >'inovat. ltund,. pP nimonl. " ili vei ali""" 1;" v.u~ ........1Ju1 ...........'Iioi. 'In fWca", rot1oIWnno'" pe ~I'" O <Ifni flul,,1 lui Du",n.",... JU mn~ pt ..... iei lale _ l t i i. 'D.cI v""; g Spiritul stiNfoI '" eI~ de N. ~.I pn.-.-I ~rii pen!ru I0Il fIIj!li.. 'CIod "'" invei ci e adevlratI pentru ti .... Amln~ .......,.. ci e impoolbil foi II rnnd.omni pP F"nII lui Dumrw"", In poM. 'Qi pt ca .. U..m """"'11i d<vin ""norii vInovliel din hnt, fi O om vede. """"" clei ~ oroIo pin.I nu .. deoUrut.L 'Vinovj~ e _ in min_ II, <...., ... alftd''''''''1 .... gutl. 'Nu " ~ old _ cit " fari - nu pOl'"' ft dedkuU. 'L.o tita", f..l. pe CI'" il <liboo",13 de vi"""lllr..... "' ..Ie bu<urio in <:<-r. unde m.ortorii p"!emltilil "10
jl>bi ..... d. 1. Vinoviila '" f..cc Grb, old " citi ""i un lingu, ""'" de ViMVl1i< In tint - nu V\' V<!<l<1 lumina. ~.r. cind" pt"CII'CW.~ lu .....

..u.
1.

li.&. _;., &.Ii ~ 00I<1I1'"11; ti tr.bui< ... Ii< ~IOan', pen"u ci .11kI nu iU S d.....,.t vinovllio ".. ""'" ",,;oi <ttzut S m.U I"'Iin infricotltor. ~ difpuJ. opdor. NI ..m fIOlleM de ........... '" mn dijio &.Ii nu li< ....... ono! pro/undJ ... care ..... u - . . .. t nicio >do ...

v"'""'"

1"'" in'uneca!1 f/nvll .. iU n v;"""I\ia ta. ' A",""; un vii de nlu .....
ric .,..'" "" ti nu O.... l pen'ru ci nu '"' poi uila Inlunlru. 'To lemi do< ce ai I<0Io. do. nu _ ' I.wcnol *,.". ,.. ,""; d~r. ""'1 te..; "ita ..... un' .... ai _ doar bpIti"'.. ATlluOnd n linifio ti 1""" pe . 1"NIInchina' Totilui U ... .. Nu le ......... ". wji ,",unIni. 'E"I iti ~ ci "",,1 e """" de vinovl"'ln t ..... ti le ndHmnI oii nu '" ";11- 'In ochimb. ". indftm ni '" li prifttll fr'lii fi foi vui vinovliji,l in el. '00. nu " p)i 1_ flrl.o.l ramii ...... 'Clei <ei "" iti vid llljii" ntunnic. vino>voli in inlunericulln care UInvllu-":' .., tem prea Un! NI pri"",,","llumJna dinlunt",. 1n Iint .... . ce ae:zi ci este fi CI! li'" <.opti .." C1'fdinja. 'In Iin<. Rmnul oIOM al crt<Iin!ti deo.Ivil1i'" pt! """'" ... in lin< T.til ti". 'B nu le ~uiqIe cum .. ~i t". 'EI Se "'......... ti "'OOI~ adevarul din Iin<. "I;" ci nu e>.iJU nicio dife ...... 1L clei EI n u """"'fie di~""'te. "I'ofi OIre o.i ""zi vi"""'11o unde Dumno_ cunoqte el. d.... vl'litl """""'\II "Ti poi nrga cu""",re,,,.. dor nu "polomlmbo. ' 'Prtvqre, ",unei. lum;"" pe <ore 1"'_ EI in 'Ine ,1 Inv'\I tol '" _1 "'"'"' d < oroIG. /ool inlo<uit '" iubi ....

....x.

o,

1.

min ... poate vedN ...... du~ unde ...... 'Uli.ln.lft indoOtINcI u..,.; dioJGclrl <IlO /elul - " e _ <IN.........w IMdr.ta 5Urs.I. >'inovljifi ti <IH le impiedica foi ~ pe deplin d ~ d<mrnt.L "DUJog... e IUJinuti tnt... ......... de Ilurlo ci IUfN vinova ..... de Lo ca .... diflf.ge 1 _

Ettl

...

noiunN d

_ deue' . nu lu m.t;1 ...... c.ki de ii<rN ount demente. 'Nicio rNtir ...L1 nu.., """le " - ' pe vinovJIir. ti nu pooW conJIne nici mIar" poti de >'inovl ........... i n _ ""ritolft. 'Ori iOOle ~ pe g ....... ott\f vinovllio ount IoIooile door penu.. I IMla 1""-11 >'inovIIW. 'U "'''"!il dud.~ iU fkutln iI<el """" dud~1 "i li uilll ci >dolille iNluun' ofin~ oi d nu ...,. ~ IoIooite de tine I~ul dellx. 'Sun, foIosIle doo, de Spiritul Sfin~" to<mai atU le 1_1"'''' 'DMIII d iolGd vlnovljia "",pr' lor, Spiri'ul Slln, nu le poat<> 10..,... 'Cki, d...:1 ""'pl iu dlnaln~, In propriile 1>1e sropurl, luaul pe CII"'., A l....-bul! " 1 d.llu~ E.I nu il poat<> foIool pentru _1 ..Iibrr.......... 'Cel CI! "iN ... .., u....-:.l in orice ~I cu cineva pen'''' proprii lui m.lntul .. nu" v. 8b in loCN "'~ dud.,l. "'EI nu e im~", "'" ci nu .,.,.. rNI.I. "- In,,",," uniune '" un fr.te prin g " , u,"",<qti NI Ip pt<ile<teli >'inovIIW .... pr. Iu~ IIU ... " im~ '" d _ Oi " pon:q>i lu~ 'u ... vei simli _It.'Nu vei &loii nici oatisIactir. nici poooe "' .... oki uniunN ..... el nu e nooIJ. 'VeI_ ..........11ie in rtI.olio _ _ ".....,.. ci tu oi pus-<> ......... '!:: Inrvillbil ca <ei cr ........ , ........IIW foi nu _ _ ... " d~, clei C1'fd inu"-"It in N. '00" ~ ...lfrl, nu ....... ulla Wunlni fi nu ....... desprin<Io de N . "Ei nu ...,. Iti d i u _ fi .... ...,. inl"""'" "" lnonmnI SI iubeti. ' PrincipoLo lor PftOCUpon! """" NI peta'<1~ fU,.. _,\firi in . 1.... lor. n lfo propri .. lui lor mnlIVL ' . Cnd ... Ojll <1 0fIi vi""".~ d., ci ...... vinovljic; t.1e .., ,fU In lft<u~ nu I~ uill ,",un,,,,. >r...... tul nu .. iri Iin<. 'Biurele ......ulii pe core Ir loci In,,,, tine ti 101nu nl ..... in I""=L 'Da, Ir Loti NI . re. nlre tine ti frllii IU ... c.", nu g;\"'fli ni<io ",Lolie re.ll. 'roIINI to II't<pti OI" foi ili foIoM-tri f.. tIi mijloc CI'" o.i ili "",.oIvi" t.... cutu~ ti 01 ii ""oi chi.>r .," ... m ... nll 'Mintuirea nu o ofI.I eri CI! iti 1""-'< I",il '" ",DOI"" ~ ce nu sunL 'Tu nu ai VIU' mlntul '" n IJuI. 'V,..,; foi ili iml"'i cIorin,'" """',.,.. asupri pn>_tulu~ fi o.ilperifol ofli mlntul"' ....... 1 5. H(It.IlI;ot. arunci, " nu ai ... m iU foot. 'Nu !..ac.; _ ... "'Iii q.o ~ ' ......... d ... fWca",. .. ~ zi. '" ~ 'Un .,.;... rwt.. chior mai 1"'''''- VI fi ~ pentru '" <Ibm. de lft<ul fi.~ pftd.a min ..... in 1""", ~rii. 'Cind tita .. iIi Q fi bine-V<!nil "'" <WI\"""; foi li fii ti tu T.I1l.,; ti ... nu om - . . nicio _ 1 ' " in line. 'Cki om 61<'<'l'pbt 10f'lfirn, o...., ..... lIuci' in Iint fIOllml"'l cit II

.u

o.

""n

rtI.o,_ ""

C"l',hJj~11J U/MU. LIPSITA" Dr

VINO'e <'"'."'--______

....., Lo vi"""II". fi nu al yru, u ... uili irW,on'ru fi al o ,",zi. e. CA, ......i el .ino;wll" tr ;...o/ici in ~ kI. in 0I"icint. ~ nu ... ,.., .. I~ inIun'ru. unoi< .al s.Idi in _ _ .... ~f"N. 'SI;'lltul v....,.,.~ nu '"" ..mi rit ,,",< el ...iotl O pure 10 b.o<.o ri..

f_.

'1", ""'"" tolt Ii...... p" 0:.0'" Spiritul Sf.... "",a oi i ... ..,...... 'EI "" inlItu.., n .. ..w ilu.li .... "'ReotuL a. v_ ......... _''i,. in vi.,; ....... lui CrisIoo, ....... 01 \i a,mdeolivirti .. puri .... QA-' r ....... pururi'" Fi ..1
lui Du"""'_. 11. N .. poIilnttoinom.pi ....... eu nidunuld~Fi;;luiDu ......_ daci .... ii iubet6 1'" lOi " in mod ~ 'J .. bU-N nu e opo<iollo. 'o.oc.I oinsuloriuzi O 1"...... Fiimii pen'ru a-i "',.. iubin. impui yino;wJtior

v_

'CkI ,..-.. 01 ln'~ ~I Yinov'I" r 'wl demmt.l intaIdHu .... fi nu '"'" nicio .oi ...... 'Spintul SI,In, nu .. ~ u " " , _ .-liUlr.o. 'o.oc.I ' ....,.11;. Ii ..... u. .optli..... n.... 6. '1!ootu1 I" r i i e 01 pulbo ... II""'i.... nu oi ... dH _1".... " >.1 ... irrtr ..... I.poi. 1. Sp;ritul SI....' nu I're 1l.. ";iIe in min_ ta si .. ""'pilm.in'~ 1-1 n .. i le ...1.1 infri>f.ltor ... ilo mintui,. 'Do ... ..... mn'ui" dlsparu,. 'SI nu d.i nicio realiI.> .. ,;"""llid" ... nu nicio ",iure la bua oi. 'Sp;ri' ul 1_ _ ,i fku' din'Ot<ka UN _ ... vr.. Dumne= d. !. EJ. ' A .tzu, ""!,,.amo, da. ce ~ .. niu""a. "1'..,.;11 .ind...."' dD' 'ie $i re ee'Nli., 'V",."" "",1 ~; sJ p.."j.i c. EI" prin EL "Ce " .. F.lin<.l. 'u nu ~'ii. dql rol 'l ... 8. "oom li ... d., "" vind<!<i ti si pr<."<l.i. al/oei re y. 8 """,". '0,-,& nmd.tl. nu" KUm. 'Fi .. ll .. i Dumne"", ='<!ecl ... pierd .. , In vi """11". el oIngu. in,..., 1....... in,,,,,,,,,.'1 in CiO'" d""'fN p ...... "" pate tot ""'1""' I.. i din afl . '-'CJ,nd ... ,-o ui" inI.. n' ... ti 'o ,-.,dea .

01<>_,,,,,., 01<> .........

,,,,j

Si,,",

t'"

.-100>-.,

tutu ..... m.tiilor ..... " le fod i...u.. 'I'tli iubi .... mai CUm i .......... Du"""' ...... 'N.... n'I'IIrI oi iubotti .11kI decit El dd n .. oOY iubi... """",., ....... Lui. "f'W n.. """'''''fIi ci ""'"" e .......I'.~ n.. ,'Oi ...... idct: eum e iubi_o 'Cel '" i rond.ornn.l un fr.... nu poo" "" .. Yodl tiin p.><'H lui Dum ..."",."odi. """"""., ,, In r- ti n.. O ...... c. deli",,,.1 fi n .. ,.. vinII 1'" el. ' A"",l ..i. Ii . pun,
~ "';,~IM rt

" "'~lt-i. I~

ri"ll.i 0.."' ............. H P",j",,,,, ,i "I"'"I1t-1t. li.lIt. >/i"IrIt;''; al. ","II.",iri r.!41.;"'. """'""'"" 1 fI ;>U .;n".u,t' ">:;o "'-_,... ..

'Z-

.ullud_ de acolo. iti '"" od"", MI\IR"'~' de mul1 n lubq!o- T..u.1 l.. i . "i i i va pa ..... lna<!dibll eli putu, cind," si <TNdI CI Tatii 1 1 .. nu II 1ubt1W ti ti> II ~ ..,oo;omno'.1n "",""",tulln a ... \i ,'fi d. .... ma CI v; ......'I;., e drtrotnt.l. 1'" deplin ti 1'" ""Plin ,.tiu ..... n .. It..., ........ "" I""'>i"" ti al o atapi 1"'" de-

' ."~ ... c.....1 foot ....... iloIO eu ti"" 1..... 1~ n.. ii .min""tli I.. bi .... Ta T "'Iui 1.1 ... 'i. privind .. .I fl,1 miU I'oi~ nu ili aminlqli ci, de "'~111! i .. bl-$I', '00. ~ de-. pun.."" iOd ....lrat. In pe .u11u<iW. ... ~,n "'" .u deo.I,~'"'i .. puri.... In CI",.i _ cre.'. 'N.... oi ,..,.1 min .. "", ..! adevl, din ,1,..,. 'SI,~punge ro p,i,';",. noru! .i"","iliei '" tii

f",

,,,"i

...,...,lIic.tli
,enw

tulburJ "....,,~~ ti pri"'lI'. dincolo de ntun<'ri<:. 'p'" loo:ul . Iln' in core vei ..,;le. I"ml"". ' Aharul ineru...,t T.t.\lui U .. e pu' .i,I"",. C .. I i Ia ,idkat. "Niml< nu ,. """,1<> impio.'<Iia al vezi re a, ,.",. CrlatoI oi .....%i. 'Voia L.. i ~ <" " TUI .. i 5.1 ... ;." EI !,i ufer~ mII. lio!drul copil d..-.I 1..1 Du",,,,,,,,,,,. eum ,."," >.1 foci ~ , .. , ,o. Elobetrm de ~j"""lli< d ..p.l rom .i ,."", si fii oiibr,a'. 'Nu c,~ 1.1 al' mod ........... it.lnAun'ru ti <k- ..,;I"" lumi ... i.. biriL ""li .. nnd eu '"""""'" _ n j , l "eu ~ n-rtitu<li". eu a ... Du ........,.. i .. lubot InIOlde.>uN Fiul 'i nt <...: fjNl h ,w.,r. rt El. 'N .....1St.i fricA in iubi..,. dd iubI_ e lipsit.l de ~ino;wlilir. 'T... "".. II,"; Iubit in-s.-........ T.t.IL n .. II! poli _ . din n;c-;o .oi .. ....,. ..... uilll ....... ..... ti 01 iti ve'; oIinteni.o. 'N.. poli li cum.i creLU' CI~. V i"""'I" .. e lli,l .. i ...... <l n.. r in M... _ I"i Du ...... "",,-, .. ~rttl tu .

~ t.I l iubim. 'Cki In iubi .... f.lj,l de oi .u ...,"'",dio lac ..... ~ _ iMI 1'" tint. ti bucurio " ~pt""'" laj,l de '" '""" v ........ vinovli.o pmbu ~ .... 1~ m ..ltu_ T.tl. .,....... puriuo ... r-sfintulul n .. rIU, 1"" a ....... i ""'., nrriroo\.., ........ pururi. 1l. Ca tIno-. fi ... imi <'On('ft\t ...~ CA-'d1n1O li ......,,1 _1""' lucrului 1"'" a ... nJ""tU1ec. 'Di/efton1O ..... '"'-'ft\I c.li .... i .. broc ...... '" IuboPofl. I:IwJtno""" eu mire tl.utoritJ ..,..,u; lucru. "'l""Iu;'" ~ ...-.' de y.Ioa",. pe are ~.aI tI.bilit ... tu. dtia, panJ l;o y.Ioa .... 1'" a ... ~-<> atribui< Du",,,,,,,,,,,. '1 .. broc ,...,. "" ... de El ti i< .... , ... ,1 CA-'dinl' " '<>1 cre~ ..! ,r.'u. 'Credinj_ me<> in ti .... ~ la foi de I<:n'I'II C. tmtJ iubi,.,. pe < 0 da .. T.U lui ........ 1,""""".",. rnN in ,Ine e fI,1 ....

an... ~ in niciun ff.L l'uriure. lu~ "",,1 ....,nOI de Yinovltlt ti ......1iubitoo .... II,jl~eu fIU_in tiN. 'S.I n privi'" I",Pf'IUI\fo

Nici ...... din' ... il\ldi'"

1: a ... I lo--.i "'I'f'OOI'"

vreod..u. nu ...

<TN"

reni ...

limlll ti /1,1 ' m. ci n .. mJ "oi .u,i. 'Ii mulu.-o< T.'llul min .. nJl~"" m .. lrei< d.ruri 1'" ea", mJ vei II .. Il i< .... tmpa.l;oi. in ci", .... int",!!imii .,;. d .. """,z"iq'i 1" loudl tit. '" fod T"l1 una eu I'mptiullui Fi ... 'Singuri. IU"""" ,,,,,,,,,o'I\Oi eu totii; d tm~ ... bucu.m. deo""llud ... uit de inIrnt.I,. irdt _nul din, ... noi,. dr unul oin&"" nu .......... ... imagino yl-'C-'Odot.l. 'In /aa por" "ri $I.JluminJri 'm~,1\iei. vino"1..... ""JIe'ttII-' f. tr.anolonnot.l in bunlitoA-'. n ...... mal ft ,oidcio.d '" i0oi. 'Fia ... ~ 1'" QA-' O al va 6 atit de puri/iaotl. lrdI _ pooriYl "" Imn de Ioudl T.... !uI t.Iu ....ni nu..w Loude Lo od.--lul in '" CI'H~ dd EI nu '" '"" _ niociodo ... 10.- la od.- ....

ren''''

pon''''

Upito/./B LUMEA. UPS/T DE v/Novl1r 'tIn ili in ...... ' imn de l.oud l. "~m in la. I"'rtii urului prin care vom intra ru 'igur.nll n nepkllo:>en'" "",,"."li. 'Dum""...... iubq"'. 'i.. a'und pot"..", eu s.I nu a m in<redo .. ;" tine, i ... II iub<>oc tC>tu~ ru " iubi .. fl, 1 de ""ur?

XI. P.... Ono/.;


ne1mplrt.lirii. 'Spiritul Sfnl indki noetior _Ira<lu~ iliind ci Il

'e

....,; Lho. n cele din urm. ... jud"" El dilm>nl' din!Te ele, ngJduin'
du] s.I demonstreze.,.", d;",,,, el< ,,",,,,ule'" fi. odevlrat.i. ' El.re !neted.... d .... o.Ilit.i In judec'l~ to de ~ urmA. pml'" el I;" ~I 1'-<> o. efectu.o EI. indoiqli de o.ceoI lLK"J\l ar inoemn.> ... le ~i GI misiu""," lui v. fi nd;,plinill. ' Cum e pooibi~ cind m;'iw-oe. lui

os.. '"

~.lui~r

U'... re. ti somnul ,i mlar ~ dev;" "'le "",i bu"" siaturi al .... lui cind ai d e-. f ..... cu ~"""""to li .. p.. in.inu .... vinovJ!iei .....!'T. pleii. 'O., ni~' nu .. ,-.:de in ronIlici ti dev.. t.t de un ,Iz boi dtinuito< daci nu <Tl"de cli ambii oJ",,,.ri n acest rlzboi sunl re.li . ,<:..11nd as..... 'rWule <.1 ocopc, cki un aoe"""",a rhboi p1"<is i .. nimici lin~"'" ti po",,", ~i l-ar distruge. 'O.r, d""J i ... , pu"" da ci acesl ,Izboi le di nl",,, pute", re. a ,i una i..all. a, pute. 0.1 "" priw:.sGI ,i 0.1 i o.<LI liberu_. 'Ni"""'; nu.., pOlne'"q'" dev.. tot i Ilqi.tin lUple "..faTi'" do<Jj oi in.ui o, pc'cepe' lir~ niciun in"'.... 1. Dumne ...... nu Iti vrea Fiul n<u","1 In bJ'JI;~.", c.;I inchipui",1 lui .dul"",n " CU t<>tul i"",J. 'Pur ti simplu ncerci s.l1IC.pi d"'l,..un ,~zboi inv<1luna' d", CO'" oi oclpol. 'Rlzboiul. di.p.irul. 'Ci<i.i .uzit ,mnul libo.'I1ili; in.lll'ndu .. pn.ll.o 0". 'Ilueuria ti veseU.li revin lui Dumnezeu pentru elibe,.. .... to. rki nu.i flo<ut-<> tu. 00." ",m nu ai flo<u' li".....' ".. nu.i firu' niciun rlzboi care 0.1 i, poatl pcridito Uberutea. ' Nimic d;'tru<!iv nu a e. ;'''' vrwdatJ. ti nici nu , . ~~ is ... 'Rizboiul, vinov~i.o. trecutul ou di.p.irut tNte loof.IU in i...lit..... din c'''' a u wni,. l. CJnd VQrn fi uniI; CU toii in C.r, ou vei P"'1ui nimic d;" ce pr<juie$ti aici. 'Cki nimic din a! pteuicli aici nu p"'1uieh n'ru ,C>tu~ aa c.l nu il J>f"1uie-jti deloc. 'Valoa",. este unde a puo--o Dum""zeu. iar valoa",. pc ca", <> are ce .p!'l.'ciaz.l Dumnezeu nu poate fi judecoLI, fiind ceva .. abilit. 'i e mt", IC>tul de v.I".. ... 'Nu poa'" fi Jec.' ap!'l.'ciat .. u .... prea.t. "Aj pre)ui d",,' p.rial l,....~mn.l. ~ ui cu """'i'" valoare . 'In Cer ~ lot ce pre)u!e1te Du""",.",... ~i .I't. 'Cerul e in,,,, '<>Iul neambiguu. ""[<>tul e luminoo li dar,,, .,ime!e <> singu, reo<\i . "Nu ",,;'!l in'uneric. <tiei contr .... " Nu existA ,.riajii. "Ni<:i intrerupcri . ' 'b,i.1l un "",,'i"""'t de 1"'-'" alit de profund. in ci, vi ..1< din lumea nu I--.-.u aproximat niC citu$i de pujin. ,. Nimic din lume ......asta nu poa'" d. ~U p.>ce, cki nimic d in lumea """as"" nu. lmplirt.li' pc deplin. 'Pe""'Plia deo.I,irti' .. p""te door <.1 i arale '" anume poate fi implirUli' pc dephn. 'Iti poa'" ari" ,i re~u l .. ",le mp.'irUliri~ ci, il' mai aminteti rezul ..",o, 1.

..,am.>.

OCN>"

Tu. ",,1 '" min!e.lmlunecall de indoi.LI i vin<,..ljie. line minI. un lucru: Dumne ...... ~ .. dat Spirilul Sl"inl i )'0 d., m,":u_ s.I in litu~ toollindoi.la i 100'" urmele de vin<>vljie ~ "'''' ~i Ie--. lu.t ... upr. lui drogul Lui Fiu. 'E imposibil ca mi":une. """ ........ nu,.... ul"'asd. 'Nimic nu poate opri de 1. nfiptui'" "" vreo Du"""' ......... .., nflopluiasd. 'Indi"'""" de reaciile .. o, la V"""" Spiri'ului SUn'. indikn.-nt "" ""'" alegi s.I asculi, indilerenl ce gnduri <:iud.t. ii pol tf\'C\O prin min"', Voi. lui Dumne""' .... lkul. 'Vei g.l.i paaoa n ca", te--.>. ntemeia, EL cJci EI nu Se rlzginde'j"'. "E in,.riabil '"" """"" in ,""re mi i de ,""re il; oJ""" aminl. Spiri'ul Sfin'. .. Nu li wi. adu"" de .mimba.. i de trilf'l$/onna .. in o,r. 'Nu al ~ de contrast <I<clt ald. 'Contra'lul i d"""'-">irile .... nt """""'re mij"""" did~. clei prin eo, m-qi ce s.I evii li "" ... ,""uI' 'Cnd vei invi", ..... "ci gAsi rbpunsul ea .. fOC<! s.I dispar:! nevoia oriGIror deooebiri. ' Ad""",,,l vine de bun.l",o, la "" e al s.lu. 'C1nd vei nvi", Gl a po'1ii .devlrulu~ el vo "''8'' "furel p."" tine Ihi niCun le! de """"-'bj",. ' Ci<i nu ,..,; ...... ~ de _Ira" 01 le aju, .... ili dai ... m. ~I .... vre;. i nu"",i ..... nu '" 'omi <1 Spiritul Sf.lnt nu va "",i 01 laci ce la dat Tat.ll Uu d. lkul. "Voia lui Dumne'"" nu poa'" s.I nu ""'.....,. 7. Ai credin" inlr-un lucru li v. fi deaju ...: Dumnezeu te voie'" in Ce<, aa <li nimic nu !e poa'" line pc tine deporte de 0", nici o,rul dep;orte de tine. 'c~1e moi lan!ezi", pcrcep!i~ cele ma, bizare ind1ipuiri. cele mai ""8" ro"",ruri pc ra ... Ie-.i avu' v...oo.tJ nu ms..mnl nimic. 'Nu ,.,.. birui P"<"'" pc ""re ~-<> "'ieto Dumnezeu. 'Spiritul Sfan' ili o ...d. <.In.luu,. min .. ll pm' ru el de""-",,IO nu o Voia lui Du""",zeu. 'Podi lui 1.., de ajuns, do oju ... ti I"""ru ,ine. "Nu ..... Ii"" ce v... Dum"" ..... natuTaI, clei <>P"-"ite romunicarN ru tine, ",1 ru "' .. vre. s.l comunice El. 'V"""" lui"" fi a uzitJ. .. l.eg.l'ura pc ""re Dumnezeu I.... Ufi o pus-<> in tine pen'ru. co. munica. unindu-I; minl~' ru a Sa. nu poa'" fi <>priU. 'roIi crede el vre; 0.1 fie <>pritl." credinl ce tuJburl introJev~, 1"'-"" profundil in ""re e runoscu!l dulce. ii conston .. comunico", pc co'" Dumne"", , ....... ".ibl ru tine. 'Dar "'nalele lui de ""tind.,.. nu pot li rompo,t irw:l\i .. ii ..".,..,. de 8. '1'0C<!. v. O 1> 1"""'" GI paaoa tui continul <.1 curslsp'" ti"., de 1. Cel . Urui Voioo ..", p"""a. 'o.i
5.

.min'"

os..

""'SU'

".

c.,......J Il LUMCA UP5rrA D[ VlNovAT![


acu .... 'Spiritul SUnt .. v. In"11O CUm oi " ~ ,;. ....indnd.... III inW1i d _ '" ti ..... 'Ou~ !H ..,;. UruI ti nu I~ v ..,; ni ri<o;Lot.! alta-va. 'Spiri"'l Slint .... ttio dodl de VoI.o Lui. 'Nu t nido ....... Cerul 11.1 nu fie.1 ~ d<i Du......-- ~ . . . ,; ... voietIe EI .. iei de oipr cum. EL '. V'; ;"vllO J'O"ItU d"'; invllO <WII III minrulqll. 'Nu '"" 6 poooil>;l 01 .. oeulqll de.., ....... III ........... Spiritul Slint. >t.u... ..u_ e wt.I de ~ a Du.......-. 'Ce-rtitudi_ Lui de ...... '!n.... !1~... "... ti noi mai tulbu,l min ... fiului SI .. cufund.. n oomn nu .... !tido pu",", .... pr. lui. 'V. ;"vII' lK1i.o Iruirii. 'Oumrwuu ~.z.I .... lui fi lumina D "'vllule. tiI. I'oo~"" .. Fiul lui Dumn<ZftI ..... piord.l in viN, <Ind Du ....... MU pus in ~I Chomal"N ,vioolll ......... dOf~' ........... t.ucu.,7 ' EI nu'" 1"'"".,"",,"" d. <oooln .1. 'Somnul lui nu v. ",.i... la a..-m. ... de- .., dqtept., M;.lu_ i.Nvirii .... fi indeplini ... CU O<"ft>'fI oerti. lud .... CU ~... (""'1;" v. ,Iminr .-rumbot.;\ de-a 1utog\01 ....... ioi. 'Nu trebule 01 fiii el Cerul 1 t.!u a III ~ laci .1 11... ' [ .1 t.lu. 'Da" a III fiii MIo. Voio lui Du ............. _ l e OOOl"pt.ItI e. voio .... 11. Spiri"'l Sfin. v. dctf..,. pmtno lin< bOt <r-ai inv..1"' <WII d ...... drvlrul !Jri>uie r.mndtiM cu odrvlruL 'Lot.! CU oe reo>nci_ vru oul ... WcIC\I;..d ~ .. CU sini ....... min..11 ti "" ""'"', 'Spiritul SI........ In 1>1_ ~ lnr un alo tip de ~ ..... pr """''' , . KftOoIi errti.udin< CU ""'" eul nu v ...,.... '" lIoa.ord III ''''1, ~ tin< de ~ nu d< Du_....... 'De EI nu .. poi ~ ... cu """"linII "" pr-..I oIeri1 de Spiri"'l SI.... tuN ...., "",,'ru minluiI"N Nturor, oi nu .., ...... tu>:e in mod deWv~ .. 'Voi A dit...r........ iti ..,; .m;"'; ni...., din ~ Ai flurit ... nu ",.. ""'oi """.ru ...... fi d< ...... in ocItiml> 'Cki cum poli IIIlI .minl><tli.., nu o",.. ....... nlcidnd. .. u >oi nu i~ oe. ro.t ~ intotdt'UN? "'<JCmlli In ac<..tI reo>ncille... CU lfU~ fi numai fU odev.. ruL III~. C...... Jui. C.pitol ul It

A PR EDA I'f.NTRU ADEVR

...-....u...

nesno _,..,

. o.. qti birwuvin.... 'In lump - . t a ' - ' lucrul ooeoc.o nu "

p,.

<UnOfIl. >0..,.1 ... ~ III n "'WIi"1II U _ CU <l.\ri ...... 'Spiritul SlOni'r,/" ,. . . . . . . f<ttO' ......... d<_a ... L ...... doo.cI rr,.. prii" Lui <'<IftClu.U nu lUni d.-men ... 'EIr o'pod tonnoi In dll'lOCi. <>pUSi. indklond C...... l CU <l.\ri .... cu ""~ ",,1 indici (ntu .... riml" ...... n ... , ' Am u.mJri'" ""'''' f'I"" din losico eului" I.. m ' ... ul <'MC"Iuullr los"'*. 'VWoou."..... ~m d n. ci nu pol fi vl .u' e d""'t In ilu>:!1. dri numoi """'" f'I'" si .. ~;>dl elo' . f'I .... t. lor <lari ...... 'SI 1< l&Wm acum fiIII urmirim Iop;i<. simpli CU e.... predi Spiri.ul SIOn. oImpl<lr ronclurii ce vorbooc pen.", odt\I., ti nwnai """.", .0.-.'1.,

-.fI

!I.,..

n.c.... ""

1.

m_

.min,,,,,1
od'...

bnocuvin ..... 'tl.od tot.., oIm ~ ........ <k-plin.! ~amN d ..,.., dapriN de vl"""'Iif. ac<rptInd loM;"" pentru tine" IMl!lnd c.I eti nev;"""" . 'Cum oi """" III 'nvei.., ... lku. pentru .in<, 11.1 tli"".il. .l.fel d."", fklnd ce Of t~i N loci I~ c",ul in ~.... <10;', ei .... fkut """.", .in<? 1. In...... lu_ flocu'l din neg;>"''' 11.1 di~, e"""";' 0." dovad .. indt-:t.l. odev.. ",luI. 'Vei prrtrpr nev<li.o ...-ui lucru doel i!i dai <J ""&0- ...... dW.o ..... nu ~~. 'LIsi<". lumii trfl>ui<, do ........ oi dud w nimic, d<i _vul.; .... nimicul. 'Ood .. hoI.I.~ III al ti 11.1 dai" ... nu ~; dodt un vi!" ~ j~ ind"'J'ti p..durilr """ ..t.. "" 'W, dad al .. do; ti ~ toiuL " ..... te _ . ou """ """,.., oiotcmul t.!u de ,.....~e 0<pAr" .... tai d< odrvk. 'lu..... ..,..... t~ .... >Uboptftio "' ........ tillt d<u., i ei. 'Nu e oIed po.(tpjlei .... ~_ oi ... ~ """ ~ do

m ii .... okrit 1100 ....1""lO. 'i p _ oi OOOl"pt.I' '''' a. II. clei cum Ai ""... >01" d .i aI.ldl"lI 0. ... m iro<olrl< ili 01.... 1" dovad. <i eti

oondJtiilo .; uri>uie doI>indi", dd """"'" ...... i0oi oI><ondoruo ... 'roti invllO'" bInocu dnlni " nu poi do ... nu oi. ... tunci" d<o<J okri bnocuvin""'. preoi 6i ~ nu .. ~ <W

o.ca qIi binoaov..... "

.... o......,.ci. oi .......... oi irn'<i d pre-

..,.ma

n<hio"

II. S/"....II~I Ii'riri/


H. .., .....1 tiu OIi "U do DO Du"""' ..... pus SpIritul SlJn, ro tino, tu .1 pus vioul. 1. V........ e ""'rtpt.ot.I nI<lIdNun.I n M".....l. 'D.oc.I &indurilt ule

-se

/'1'" """"'-

do mul~ ind1 .i inoeto.o1 oi inveti ... fad '" nu

poi

f_ Nriodo

rilt 1.... d .. otIo pe a ......... fieut .. ...,./ rorMnf;rriIt h.u. 'Si IOaN! p e - . , .... odn'UuL ........ 1r.~,,0I1o iubusd. ~ nu II! ...... 1 do 1.0 f'l. '0.0, pot fi ob.tndonalO <It el. dc:i s.. .... detI~i lor .... """ in el. 1n lu","" ~ nimic nu ~ poo'" in"I", el Iogko lumii o tot.JJ de ...... <.1 ti nu d_1o nimic. Th,. in cf'l "' . fku' _"''''\osi<1 doment.l, Is ... Unul C. CU"""I'" ci .... nu d~ 10 nlmic.. pentru el
nu d~ """ieri. 'Ori..... 1\OCfU .... CiI'" il ~e El CII od""...,,, ,u ""Ii- i .... i ""3" 1"'. El .rebuind.tunci ... 10 in...,. 01 nu 1I....p. ~~ ,!ndir.<lJ. a.ct CiI f~. 'Ai _ d.... ... CIft<l. nici ... nici ... ,..,zI. 'Ele ....., do.< ~ in<!iteao alo "';"Jori 00.. t'A b/o<at.I do apriciosuJ ti NSI.... tul moft al """1ii " 01_ rulu~ pt a ... T.... , u.. "" II lmpol~ cu 1ine. "Tki ..... 00.. ImpolrUtl '" .... pcwor ~ imp.lrUflt. 'i. cit _zi el e ~llol inveti 101 fad .......,,- ... ~zi "" "" ~ .. Inveti .. f.... s. Dt - . . . Spim..J SI"'" trebuio oi It _pol ~ ....111ndu-ti ... nItIod. ........ p" ...... Inveti. ~ 1.W nu .... inditoa. W El _ .. ,.. introduel simplul illdevJ, _ .o-.n do sindi", dewrn' de ....at " do <om~ inci, nu poi 01 ...-.l ci nu NNmna nimic. 'tI pri~ simplu tetnf'li.J. lui " "'"'J>Int;<. '0.0, ru, a", nu poi oi doofad lucrul pe ""'" J.i fku~ nici oi ... pl do 1"".... 8"'" opcId<.llil ..1o DO .p.l!ol_pt. minlll ,. ... nu P"1' oi ",,:ti prin oI. 'Tumlsq"', I"""ru dai .... "' .. . ~i. 'Cei '" .Ieg ... "'" .m.\glll ....... t..,. .bordlri'" d il"Kl<'. I"""ru el .'" por oi .m<nin~ . mJgl_ " oi II du "l<>Yirurl.
il

.. fi tnuu toiul do 1.0 lin<. -...w do &nd~ pe .._ J-.I Ucu' ., fi put\I .... Intu _ _ '{;Jndurm pe ~ It pooi"..,J .... It "'_ tindt ,"""IN r ...1ul1ui llwnnHIn> au ....... F"'oe.e. pea ... IN> <U..J. 'Qnd"rilt pta ... "lmp.l~ cu 0.. ............. dt-'I"I< ~

tJ. ""'>ind cJ. di .... ;"W'i ..... nu ..... 6 IoericiL 'Nu i~ doi ........ ci .......... CiI ... 0<.110 ~ 0<e0W; pt'Hbiu. ob;oct;y al nvljjrii II'"
nu ntoNmni . . . . nimic. 'i """'" pentru poo ... in<J, .... oeno. ' Ai <ndinJ.l'" nimic. ti ..... &!oi ..-,.- pe """,oauli- 'Dat ..... ..u..p in<J, o~. Ia miniu II dot;a i"'f'C"'~t.o1.l. 'Vft nMf

<k-.

n.

<",

prq;o." ci I"'ti oi inveti C\lm oi fad illdevlt.t ",,~bul.


1.
Spiri.uJ SI~~ vWnd u""" ... ~

I'IinU<uI " ....... do """ " Il ..... """"L "'Un ciob do otid.I.. un iii do peor. un trup NU un.hboi _ ~ ......... pentru line. ''Cki,. docli ...... tuiq!i un oingw 1""", fku. din nimic.. ..... nMf el ninU<'u1 POO" A

El cu",,"'. t",,,I. ' . OIi"" dlre<lio ce ,.,.,., rondu'" unde nu te rond ...... Spiritul Slin.

f.od."

aeo.

...mn.

.ti.

urmo urmri.lIingm. 'Simpli,. .... c 1<>0"" d ili<ill I""'tru nile min~ ...ci... 'Gind ....,..,. Lo "",te distomunilo pe ",re Je...oI fkut din ni mic; 10 .... te ~Io ti _U"",,'elr, oqiunilo ti "'Jiunilr 1"' ...........! I"<>t din fi. 'Nimic M ~ ...."'t de .. ,'in CiI simplul __ ~It,. nimi< nu <fii moi P"lin di<pus oi ...,.,Iti. 'Con_l din' .. te c ""'. , ti '" ... _ . GIt te poate do n-id.mt. dar nu 11 ...,... 'Simplul ti ov!dentul nu II- ... nt do ... _ ~..,.. ... '" fadi ~ .. ti ....... mpirltetti d in nimi<.. ""'>ind...... nnp.l .. i cu " .. _ .. do ," din "" ...... -...". J. Spiritul Si..., ......, ...... _ lucruri " .. inv.1I. pur ti ........... ...a .... ount .tIevln... "'SIucI.n!iI<>t __ k.":j~ ........... oi iti"......,. nimicul" oi te .om '.<4(i .poi d nu _ nimi<.. Spiritul SiMoi '"

'tl1....:e-po ltc\I.o do oimplill" cu in"~I~'u" fundomenlll,l ("J ..........., ..........,. 'E .......i 8"'" Ie<" pe ti .. " "'" ,nY'I' y.-.tJ. fiind.. 10

d., cunooodnd cI"?Ii .ltund<-va,

ciud.,.

......... linittit ti _

F"""

'_.1, . . ..'N,,,,", ./imI n. ""'_ .,;".,.. . imi ~. , .... ~;'I< o/ttrtw w" ....,.. 't.J!oU " J-r r. tilop .. diUi"",,.. "" ..... "". """}In.... """"'oi........w
III ,....."fi. 'CMI,nl' ,,, 1. m..i< "
M it
nIl V<i ""~". C'i """"" " ..pI,,/_. ', 1" .,.....0 1/ V<i j.1Ii "...''" <OI tt V<i '"/tIilt.

<mI'n,. ,. fi voi""", "'."d ,n 'Jil~t,,'1 0/ ti.NtJ/o

.~".

'OfmIMj

11. Studmtul ferioit


t.

Spiritul Si....... nrroio de un . . . - Ioeticit in CiI'" '"!oi ....... lut oi te poou "'.~ .. n mod Io<ricit. '1"..... ""'" _ i dodicot <ni .... ""'""""rii. t~;' 01 ~"""I'i moi inlfi ca otti k. ;"it.. nu Ioericit. 'Spiritul SI.... nu .. poolO in ..~ f)rJ o<nt ...... or... dci ettI ...... v!ftoel ntfo.riO_~fooric;",. 'Con~ -...... _detulOt

tu"""

. Ca tint. SpiritulSl.lnt nu .. fkut odevJnaI. 'Co Dwnnruu, El ci odn'MtoI " ~1'U 'El od_lumina """Irului in in'uneric" o I0o.I oi II! r"""r""&l_pe' I.L '1 , f" 1ii tii o vAd cum te ,"""'. . . . . !Ii. dindu"fl ........ ci nu tu ai fku, acoM.li lumini. vid In tine .... , mult dedt Vftl tu. 'EI _ 6 orudoni Ioericii oi lo<iori pc a .. ..... lumini. ponuu d q inVO<j.l do nimi<" do ....10 lu<rlrill- nirni<uJui. 'POn.I .... 10 1umiN. nu _ eaooidn <li nimi< lanfwiIo gdr te po." n Irp do~. 'i.1unci ......

"It

...,.,....o<NOO

""uei

eI_.....

",

c.r.toI.. I~

A PRWA nNTRU ADevAR

'~a d Ion!urllo Ou rliop.I"" ti d nu .u puIUl fi dmI' nimic. ,., 'u ,&#