Sunteți pe pagina 1din 8

ntrebri

1.

Definii obiectul contabilitii. Ansamblul miscarilor de valori exprimabile in bani dintr-un perimetru de mica sau mare intindere precum si raporturile economic-juridice in care unitatea patrimoniala este parte si care genereaza decontari banesti. 2. Ce nelegei prin obiect propriu unei tiine O categorie de fapte de care se ocupa numai stiinta respectiva si pe care le interpreteaza dintr-un anumit punct de vedere,stabilind raporturi invariabile intre fenomene si cauzele care le-au produs,intr-un cadru de categorii specific. 3. Ce este un perimetru contabil; exemplificai. In perimetru contabil se poate constitui orice regie autonoma,societate comerciala,institutie publica.pentru ca o structura economico-sociala sa poata deveni perimetru contabil tb sa aiba autonomie functionala. 4. Metoda contabilitii: definiie i trepte(enumerare). Modul de a studia de a cerceta si de a cunoaste ansamblul miscarilor de valori exprimabile in bani si a raporturilor economico-juridice care provoaca decontari banesti intre ele. Documentarea,evaluarea,calculatia,inventarierea,bilantul,contul,balanta de verificare 5. Care sunt tipurile de ntreprinderi/societi din Romnia Societati comerciale: (SNC-ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social,cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor. SCS-Ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati,comanditarii raspund numai pana la concurenta aportului lor sau nu au dreptul sa se amestece in administrarea societatii. SCA-al carui capital social e impartit pe actiuni,iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati si comanditari. SA- ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social,actionarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor SRL-ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social,asociatii care sunt in nr limitat raspund numai cu cota lor sociala) Societati nationale Societati agricole Organizatii cooperative Asociatii,fundatii,sindicate Institutii publice de subordonare locala. 6. La ce se refer noiunea de avere a ntreprinderii/societii? Patrimoniu-bunurile materiale si banesti aduse de asociati drept aport si acelea pe care societatea le dobandeste ulterior. 7. Ce sunt acionarii/asociaii? Care sunt drepturile i obligaiile acestora? Actionar-persoana fizica ce detine una sau mai multe actiuni in cadrul unei societati comerciale. DREPTURI Dr. la vot in cadrul societatii Dr. la participare la AGA Dr. la informare Dr. la dividente Dr. asupra partii cuvenite din lichidarea societatii OBLIGATII A aduce aport la capitalul social al societatii Actionarii sunt obligati sa vizeze sume de bani aferente actiunilor subscrise 8. La ce servete informaia contabil? Informatia contabila creeaza o evidenta economica reprezentand suportul procesului managerial.e necesara la exteriorizarea situatiei economice a intreprinderei privind stabilitatea si profitabilitatea ei 9. Care este sursa de informaii pentru ntocmirea situaiilor financiare anuale? Bilantul 10. Care este documentul din care obinem informaii despre situaia financiar a firmei? Dar a performanelor acesteia? Blilantul.Balanta de verificare 11. Prezentai utilizatorii de informaii contabile interni/externi.

INTERNI Angajatii-informatii privind stabilitatea firmei Managerul-intocmirea si prezentarea situatiei financiare a intreprinderii Investitorii interesati de riscul tranzactiilor si de beneficiul adus de investitii. EXTERNI Creditorii financiari-interesati daca imprumuturile acordate si dobanzile aferente le vor fi rambursate la scadenta Furnizorii si alti creditori comerciali-interesati daca sumele datorate vor fi platite la scadenta Clientii-interesati de continuitatea activitatii intreprinderii,daca au o colaborare pe termen lung cu ea. Guvernul si institutiile sale-interesati de alocarea resurselor,de activitatea intreprinderilor.solicita informatii pentru a determina politica fiscala si ca baza pentru calculul venitului national Publicul-necesita informatii despre evolutia recenta si tendintele legate de prosperitatea intreprinderii si a sferei activitatii acesteia

12. Credei c sindicatele trebuie sa fie informate cu privire la performanele entitii/ale personalului pe care l
reprezint? Da!ei sunt interesati de capacitatea intreprinderii de a oferi salarii,pensii,si alte avantaje. 13. De ce bilanul prezint o imagine static asupra firmei? Deoarece reflecta situatia patrimoniului unei societati in mod statistic la un moment dat. 14. Care sunt evenimentele specifice constituirii unei societi? Intocmirea si autentificarea actului de constituire Depunerea actului de constituire la Oficiul Registrului de Comert Eliberarea de catre ORG a certificatului de inregistrare Inscrierea societatii la organul fiscal teritorial si obtinerea codului fiscal unic. 15. Care sunt documentele specifice constituirii unei societi? Ce elemente trebuie sa conin? Actul de constituire

Statutul societatii:

N.P.,domiciliul,cetatenia asociatilor Denumirea si sediul societatii si a sucursalelor si a filialelor Forme si obiectul societatii Capitalul social subscris si varsat Valoarea bunurilor aduse ca aport si nr actiunilor acordate p-u acestea Nr si valoarea nominala a actiunilor.nr,N.P.,cetatenia administratorilor Conditiile p-u valabilitatea deliberarilor adunarilor generale,modul de exercitare a dreptului la vot Durata societatii Modul de distributie a profitului Actiunile comanditarilor

Contractul de societate: N.P.asociatilor,domiciliul,cetatenia Forma,denumirea,sediul societatii Obiectul societatii Capitalul social subscris si varsat cu mentionarea aportului fiecarui asociat Asociatii care administreaza societatea,limita puterii lor,partea fiecarui la profit sau la pierdere. Localitatile unde au filiale sau sucursale Durata de activitate a societatii Modul de dizolvare si lichidare a societatii. Cod fiscal Certificat de inmatriculare Cod unic de inmatriculare Contract de vanzare-cumparare 16. Se dau urmtoarele grupri de termeni contabili: Cheltuial, plat;

Crean, datorie, obligaie; Disponibiliti(bani), profit; Venit, ncasare. Discutai relaiile de similitudine sau opozabilitate existente ntre termenii inclui n cadrul unei grupe. 17. SC X a achiziionat n urm cu 3 ani un autoturism a crui durat de utilizare este de 5 ani. Costul de achiziie este de 20.000 um. a) amortizarea nregistrat n contabilitate este de 12000

b)

valoarea rmas de amortizat este de 8000

18. Enumerai principiile contabile Pr.continuitatii activitatii-persoana juridica isi continua activitatea intr-un viitor previzibil fara a intra in

stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. Pr.nominalismului sau a costului istoric-unitatea monetara e stabila si ca se pot insuma valori exprimate in unitati monetare din perioade diferite Pr.permanentei metodelor-continuitatea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea,inregistrarea in contabilitate astfel incat sa se asigure consecventa de la un exercitiu financiar la altul. Pr.independentei exercitiului-delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii unitatii patrimoniale pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului la care se refera. Pr.prudentei-aprecierea rezonabila a faptelor pentru a evita riscul de a transfera intr-o perioada viitoare incertitudinile prezente susceptibile sa afecteze patrimoniul intreprinderii Pr.necompensarii-elementele de activ si pasiv,de venituri,de cheltuieli sa fie inregistrate in contabilitate separat nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv Pr. intangibilitatii bilantului de deschidere a unui exercitiu-bilantul de deschidere a unui exercitiu tb sa corespunda bilantului de inchidere a exercitiului precedent. Pr.prevalentei economicului asupra juridicului-informatiile prezentate in situatiile financiare tb sa reflecte realitatea economica a evenimentelor nu numai forma lor juridica.

Pr.pragului de semnificatie-orice element care are o valoare semnificativa sa fie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare. 19. Definii urmtoarele concepte: active imobilizate, active circulante, datorii, creane, debitori, creditori, capital social, aciuni proprii, pri sociale, credite bancare.

Active imobilizate-valori economice pe care unitatile patrimoniale isi propun sa le detina si sa le exploateze pe termen mai mare de un an. Active circulante- valori economice care se afla in continua fluenta valorica,nu raman in societate in mod durabil,durata lor de rotatie fiind mai mica de un an,isi schimba forma initiala si functionala in functie de stadiul circuitului economic Datorii-obligatia actuala a intreprinderii ce decurge din evenimentele trecute si prin decontarea carora se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice. Creanta-dreptul creditorului de a primi la un anumit termen o suma de bani sau o contraprestatie de la debitor. Debitori-persoana fizica sau juridica care datoreaza sume de bani sau marfuri Creditori-cel care acorda imprumut sau credit pe o perioada de timp convenita,titularul unui drept de creanta. Capital social-valoarea nominala a aportului actionarilor sau asociatilor unei societati comerciale(c.s.subscris varsat;c.s.subscris nevarsat) Actiuni proprii-hartii de valoare care constituie titlul ce atesta participarea la capitalul unei societati,care da detinatorului dreptul sa primeasca dividente. Parti sociale-fractiuni ale capitalului social al SRL si in mod obligatoriu au valoare egala. Credite bancare-imprumuturi de fonduri acordata de catre o institutie bancara.

20. Momente 21.

ale evalurii elementelor patrimoniale: la data intrrii n gestiune:bunurile se evalueaza si se inregistreaza la valoarea de intrare-valoare contabila Momente ale evalurii elementelor patrimoniale: la data ieirii din gestiune:bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

22. Momente ale evalurii elementelor patrimoniale: la data inventarierii: bunurile se evalueaza la valoarea actualavaloare de inventar

23. Momente ale evalurii elementelor patrimoniale: la data nchiderii exerciiului:bunurile se evalueaza la valoarea de
intrare in patrimoniu 24. Definii urmtoarele concepte: Activ, Pasiv, Bilan. Activ-partea bilantului in care valorile din patrimoniul unei entitati economico-sociale sunt interpretate ca existenta concret materiala a bunurilor cu valoare de schimb Pasiv-parte a bilantului in care materia contabila e reflectata din punctul de vedere al surselor de finantare,provenientei bunurilor Bilant-calcul de sinteza a contabilitatii care prezinta la un moment dat situatia economico-juridica a unui perimetru contabil,punand fata in fata activul cu pasivul. 25. Bilanul: definiie i egaliti bilaniere. a) Operatii singulare generatoare de miscari permutative in activ:Daca un element de activ sporeste si pasivul nu se modifica,atunci un alt element de activ se reduce in aceeasi masura.A+x-x=P b) Operatii singulare generatoare de miscari permutative in pasiv:daca un element de pasiv sporeste si nici un element de activ nu se modifica atunci un element de pasiv se reduce in aceeasi masura.A=P+x-x c) Operatiuni singulare generatoare de miscari opuse de sporire:Daca un element de activ sporeste si nu se modifica nici un alt element de activ atunci un element de pasiv sporeste in aceeasi masura.A+x=P+x d) Operatiuni singulare generatoare de miscari opuse de reducere:daca un element de activ se reduce si nici un alt element de activ nu se modifica pasivul se reduce in aceeasi masura.A-x=P-x e) Grup de operatiuni inseparabile generatoare de miscare permutativa in activ si miscare opusa de sporire:Daca un element de activ sporeste cu mai mult decat se reduce un alt element de activ atunci pasivul sporeste.A+X-x=P+x f) Grup de operatiuni inseparabile generatoare de miscare permutativa in activ si miscare opusa de reducere:daca un element de activ se reduce cu mai mult decat sporeste alt element atunci pasivul se reduce .A-X+x=P-x g) Grup de operatiuni inseparabile generatoare de miscare permutativa in pasiv si miscare opusa de sporire:daca un element de pasiv sporeste cu mai mult decat se reduce un alt element de pasiv atunci activul sporeste.A+x=P+X-x h) Grup de operatiuni inseparabile generatoare de miscare permutativa in pasiv si miscare opusa de reucere:daca un element de pasiv se reduce cu mai mult decat se reduce ul alt element de pasiv atunci activul se reduce. 26. Definii urmtoarele categorii: imobilizri necorporale, capitaluri proprii, datorii; exemplificai. Imobilizari necorporale-valori si drepturi detinute de unitatea patrimoniala pe termen lung si care nu au forma fizica concreta.ex:licente,concesiuni,brevete. Capitaluri proprii-interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale.ex:capital social,prime legate de capital,rezultatul reportat. Datorii-obligatia actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea carora se asteapta sa rezulte o iesire de resurse ce incorporeaza beneficii economice.Datorii pe termen lung:imprumuturi din emisiuni de obligatiuni;Datorii pe termen scurt:sume datorate asociatiilor. 27. Definii urmtoarele categorii: active circulante materiale, mijloace circulante n decontare; exemplificai. Active circulante materiale-stocuri,bunuri detinute sub forma de materii prime ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau p/u prestarea de servicii sau in vederea vanzarii.Ex:materii prime,semifabricate,ambalaje. Mijloace circulante in decontare(creante)-valori avansate temporar de titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice pentru care urmeaza sa primeasca un echivalent valoric.Ex:clientii,debitori,efecte de primit. 28. Conform clasificrii elementelor patrimoniale n bilan, precizai cui aparin urmtoarele categorii: capital social-P profit-P - mijloace de transport,(R: imobilizri corporale)-A

produse finite, (R: active circulante materiale)-A furnizori,(R: datorii comerciale)P clieni-P Casa-A credite bancare pe termen scurt-P terenuri-A disponibil la bnci n lei-A acreditive-A cldiri-A

mrfuri-A debitori-P creditori-P impozit pe profit-P dividende de plat-P

29. Cum se determin valoarea capitalului social la o societate cu rspundere limitat? Dar la o societate pe aciuni? SRL-nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale care nu pot fi mai mici de 10 lei SA-se constitue prin subscrierea integrala si simultana de catre semnatarii actului constitutiv. 30. S presupunem c dorii s investii n propria voastr afacere. Ce tip de societate ai alege? Argumentai(avantaje, dezavantaje). SRL:avantaje:nr minim 5 actionari,volum minim a capitalului 2000 lei,actionarii raspund numai cu cota lor sociala.dezavantaje:societate mica,profit modest. 31. Ce sunt comanditaii? Dar comanditarii? Ce relaii exist ntre ei? Comanditati-categorie de asociati care raspund nelimitat si solidar p/u intregul pasiv Comanditarii-categorie de asociati ce furnizeaza capitalul ce constitue capitalul social marginindu-si riscurile la aportul lor la capitalul social. Ambele categorii de asociati participa la constituirea societatii. 32. Cnd o firm poate da faliment? Ce este falimentul?cand intra in incapacitatea de plata,cand cheltuielile sunt mai mari decat veniturile. Falimentul-procedura de insolventa care se aplica debitorului in vederea lichidarii averii acestuia p/u acoperirea pasivului 33. O firm ce evideniaz n contabilitate un profit de 1 miliard u.m. poate da faliment? Argumentai. Da!Daca cheltuielile sunt mai mari decat veniturile. 34. Profitul/pierderea are legtur cu falimentul? Dar cu starea de insolven? Pierderea poate duce la starea de insolventa,daca sunt resurse insuficiente si debitorul nu poate plati datoria.iar starea de insolventa duce la faliment 35. Presupunem c firma dumneavoastr trece printr-o criz de disponibiliti bneti. Ce decizie luai: un credit bancar pe termen lung sau un credit bancar pe termen scurt. Argumentai rspunsul. C.pe termen lung -ratele,dobanzile vor fi mai mici decat in cazul c./termen scurt. 36. ntre datoriile i creanele unei entiti exist corelaii?da. 37. Ce sunt documentele justificative? Dai 5 exemple. Documentul j.este un inscris care consemneaza un fapt,un fenomen ,o actiune care sa produs sau care urmeaza sa se produca.Factura fiscala,chitanta,bon de consum,bon de predare,transfer,restituire,declaratie de inventar. 38. La ce folosesc documentele justificative?Pentru a dovedi la o anumita data:existenta mijloacelor,a surselor si proceselor economice,angajarea si prezenta la lucru a personalului.Servesc la stabilirea relatiilor dintre intreprinderi,dintre intreprinderi si angajati.Cu ajutorul lor se stabileste raspunderea persoanelor carora li se incredinteaza spre pastrare si folosire mijloace economice,justificandu-se existenta si miscarea acestora. 39. Care sunt elementele obligatorii/comune documentelor justificative? Denumirea documentului Denumirea si adresa unitatii care a intocmit d. Data intocmirii si nr de ordine Indicarea partilor care au contribuit la efectuarea operatiei economico-juridice Continutul operatiei economice sau financiare Etalonul de masura p/u obiectul operatiei in functie de natura sa Semnatura persoanelor care raspund de legalitatea operatiei 40. Cum se realizeaz reconstituirea documentelor justificative? Sesizarea scrisa a persoanei care a constatat pierderea ,adresata conducatorului unitatii lucrative care are obligatia gestionarii patrimoniului Procesul verbal de constatare a pierderii Declaratia scrisa a salariatului responsabil p/u imprejurarile in care a disparut actul Dovada sanctionarii disciplinare a salariatului vinovat Dispozitia scrisa a conducatorului unitatii pentru reconstituirea actului O copie de pe actul reconstituit. 41. Care este rolul/importana documentelor justificative? Servesc ca baza p-u efectuarea inregistrarilor in contabilitate.prezinta importanta pentru verificarea gestiunilor.Servesc ca baza pentru efectuarea reviziilor 42. Care sunt funciile documentelor justificative?

Fc.de consemnare cantitativa si valorica a operatiilor economice

Document ce sta la baza inregistrarii in contabilitate Fc.de control Fc.de asigurare a integritatii patrimoniale Fc. de calculatie ce permite calcularea conturilor si rezultatelor Fc.juridica, reflecta momentul nasterii unor drepturi si obligatii. 43. La ce se refera arhivarea documentelor? Aranjarea documentelor intr-o anumita ordine strict determinata p/u a asigura o mai buna pastrare,si o gasire mai usoara p/u obtinerea informatiilor necesare.

44. Selectai din documentele specificate mai jos, cele ce consemneaz: a) datoriile fa de salariai privind remuneraiile-State de plata a salariilor. b) depunerea numerarului la banc-Dispozitii de plata c) stabilirea mrimii TVA de plat-Decont de TVA d) plata unui furnizor din contul de la banc- Ordin de plata
45. Ce este contul? Procedeul prin care se stabileste existentul initial, modificarile ulterioare si situatia finala a unei substante patrimoniale determinante. 46. Contul: definiie i reguli de funcionare. Marimile de aceeasi natura, respectiv Si si sporirile sunt inscrise in debit iar reducerile si Sf in credit. 47. Funciile contului. Fc. de clasare coerenta a materiei contabile Fc.sistematizatoare Fc.de calcul, Fc. de control Fc.de informare

48. Ce nseamn a debita un cont?(Inseamna a trece o suma de bani in debitul lui) Dar a-l credita?(a trece o suma de
bani in creditul lui) Ce semnific soldul iniial?(Si existentul initial dintr un elem. ce se reflecta in cont) Dar cel final?(Sf- diferenta dintre totalul debitului si totalul creditului) Ce este rulajul?(totalul creditului sau totalul debitului fara soldul initial) 49. Analiza contabil: definiie i ntrebri la care se caut rspuns n cadrul acestui demers. Procedeul prin care fiecare operatiune este cercetata cu scopul de a stabili corespondenta intre debitoare si creditoare 50. Prezentai elementele articolului contabil. 51. La ce servesc articolele contabile de stornare? Articolele contabile de stornare in negru presupune inversarea formulei eronat intocmite si intocmirea formulei contabile corecte. Formulele de stornare in rosu presupun intocmirea unor noi formule contabile eronate dar cu sumele inscrise cu sumele inscrise in rosu. 52. La ce se refer nregistrarea cronologic/sistematic i unde se realizeaz? Presupune inregistrarea articolelor contabile in ordinea datelor calendaristice la care s au efectuat operatiile (efectuate in documentele justificative), intrun registru denumit registru jurnal. 53. Care sunt registrele contabile obligatorii pentru agenii economici din Romnia? Registrele contabile obligatorii pt ag.eco. sunt :Cartea Mare si Registrul Jurnal 54. La ce se refer conturile sintetice/analitice? Dai exemple.. Conturile sintetice sunt utilizate pt. grupe sau categorii omogene dpdv al continutului elem. patrimoniale. ex: conturi sintetice de gradul I; Conturile analitice sunt acelea care reflecta mij.,resursele economice,procese in partile lor component. Ex:balanta de verificare analitica. 55. Care sunt relaiile care se stabilesc ntre contul sintetic i conturile analitice subordonate? Contul analitic functioneaza dupa aceeasi regula ca si contul sintetic caruia I se subordoneaza. Cand exprimarea se face in bani, legatura este ca de la intreg la parti:suma partilor tb.sa fie egala cu intregul pt.fiecare din marimile reflectate print cont. 56. La ce servesc balanele de verificare?. Balantele de verificare servesc la centralizarea marimilor semnificative ale conturilor. Realizeaza legatura dintre cont si bilant. 57. Cum se explic n contabilitate echilibrul : ACTIV = PASIV? Mijloace=Resurse Total sume debitoare =total sume creditoare 58. Care este diferena dintre cont i bilan?

Contul este un procedeu specific cunoasterii contabile prin care se stabilesc existentul initial,modificarile ulterioare, situatia finala a unei substante patrimoniale determinate.Iar bilantul este un tablou care prezinta la un moment dat situatia patrimoniului a unei entitati economico-sociale prin punerea fata in fata a activului cu pasivul ,cele 2 parti fiind in echilibru permanent. 59. Care este legtura dintre cont i bilan? 60. Ce este valoarea rezidual? Cum se determin? Valuarea reziduala valoare care la expirarea contractului de leaseeng se face transferarea bunurilor catre consumator. 61. Cum se evalueaz elementele patrimoniale la ieirea din gestiune? Elementele patrimoniale la iesirea din gestiune se evalueaza la valoarea lor de intrare in patrimoniu. 62. Care sunt momentele evalurii elementelor patrimoniale? La data intrarii in patrimoniu Cu ocazia inventarierii La incheierea exercitiului La data iesirii din patrimoniu. 63. Ce este amortizarea? Procesele de recuperare a deprecierilor echipamentelor de productie. 64. Ce este valoarea contabil?(este valoarea de intrare a bunurilor in patrimoniu) Dar valoarea de pia?(este valoarea actuala a bunurilor) 65. Ce este profitul contabil? Dar cel fiscal? Cui folosesc? 66. Cum se determin profitul contabil? Dar cel fiscal? 67. Care este cota de impozitare: pentru veniturile microntreprinderilor (16 procente), impozit pe profit(19), TVA(6)? (vezi cod fiscal decembrie 2006) 68. Enumerai 5 conturi care nu prezint de regul sold final. Argumentai. Cheltuieli,venituri,venituri inregistrate in avans,TVA deductibil,TVA colectat. 69. Ce este inventarierea i unde se consemneaz rezultatele acesteia? Procedeul contabil prin care se realizeaza constatarea faptica a elem.patrimoniale in scopul stabilirii situatiei reale a patrimoniului.Rezultatele inventarerii vor fi inregistrate in conturi stabilindu se astfel concordanta cu realitatea. 70. n ce scop se efectueaz inventarierea? In scopul descoperirii neconcordantelor dintre datele inregistrate in contabilitate si realitatea de pe teren. 71. Care sunt etapele inventarierii. Realizai o succint prezentare a acestora. a)pregatirea inventarierii se stabileste obiectul de inventarie si sfera de cuprindere,data inceperii si data terminarii. b)inventarierea propriu-zisa- consta in constatarea ,descrierea si evaluarea mijloacelor si resurselor. c)stabilirea rezultatelor invantarierii si inregistrarea lor-se compara datele din inventar cu datele din contabilitate ,se compara valoarea contabila cu cea de inventar si se stabilesc provizioanele de inregistrat. 72. Cum se regularizeaz rezultatele inventarierii(adic plusurile i/sau minusurile)? 73. Cine efectueaz inventarierea?(comisiile de inventariere). Gestionarul a crui gestiune se inventariaz trebuie sa fie prezent?(Da) Se poate efectua inventarierea i n lipsa acestuia?(Nu) 74. Ce document trebuie s completeze gestionarul naintea nceperii operaiunii de inventariere i care este coninutul acestuia?declaratie scrisa care sa consemneze daca au in gestiune bunuri care apartin altor persoane,daca au documente neinregistrate in evidenta. 75. Cine rspunde de realizarea inventarierii? Cnd se efectueaz inventarierea?inventarierea periodica la finele fiecarui exercitiu financiar/o data pe an 76. Felurile inventarierii(clasificri) Natura elementelor supuse inventarierii: Mijloacelor economice de natura bunurilor corporale Mijloacelor econ. aflate in transformare Mijloacelor circulante in decontare Bunurilor altor unitati econ. Resurselor Localizarea temporala a activitatii de inventariere Periodice Exprese Dupa gradul de cuprindere Partiala globala 77. Care este structura unui set complet de situaii financiare anuale? Bilantul,contul de profit si pierdere,situatia fluxurilor de trezorerie,situatia modificarilor capitalurilor proprii,note explicative la situatiile financiare anuale.

78. Ce sunt situaiile financiare anuale? Unde se depun acestea? Conturile anuale. Se depun la Directia Generala a
Finantelor Publice Judetene.

79. Cui folosesc situaiile financiare anuale?Guvernului,administratori,furnizori,personal,investitori,analisti financiari 80. Care sunt lucrrile preliminare/premergtoare ntocmirii situaiilor financiare anuale?Intocmirea balantei de
verificare primare,inventarierea generala a patrimoniului,contabilizarea informatiilor de regularizare.

EXEMPLE DE APLICAII a) S se ntocmeasc bilanul pornind de la urmtoarele date: - echipamente - furnizori - titluri imobilizate ale activitii de portofoliu - mrfuri - cheltuieli de constituire - fond comercial - amortizarea echipamentelor - avansuri acordate furnizorilor - capital social - clieni - rezerve - cheltuieli cu mrfurile - conturi curente la bnci - casa - salarii datorate personalului - venituri din vnzarea mrfurilor 6.000 um 2.500 um 1.000 um 1.000 um 1.000 um 2.000 um 1.000 um 50 um 7.000 um 150 um 200 um 500 um 2.000 um 500 um 1.200 um 2.300 um

b) Stabilii elementele care se modific n tranzaciile urmtoare i ecuaia de modificare: 1. Societatea cumpr o cldire de la un furnizor, n valoare de 20.000 um. Elemente modificate: n activ:imobilizarile corporale n datorii:furnizori de imobilizari Ecuaia:A+x=P+x 2. Societatea pltete datoria ctre furnizorul din tranzacia anterioar. Elemente modificate: n activ:casa n datorii:furnizori Ecuaia:A-x=P-x 3. Societatea decide creterea capitalului social prin ncorporarea rezervelor n valoare de 10.000 um. Elemente modificate: n capital:capitalul social n capital:rezerve Ecuaia:A=P+x-x 4.Societatea primete 15.000 um de la clieni. Elemente modificate: n activ:disponibilitati bancare, n activ:clientii Ecuaia:A+x-x=P

S-ar putea să vă placă și