Sunteți pe pagina 1din 11

MANAGEMENT FIANCIAR CONTABIL- MANAGEMENT - BUCURESTI ANUL II sem 1 Managementul IMM TRUE/FALSE 1.

Conceptual, intreprinderea mica si mijlocie poate fi defiita in acelasi mod ca oricare alt tip de intreprindere, acela de unitate angajata in productia, distributia si vanzarea produselor si serviciilor, in care factorii de productie sunt combiati pentru a realiza produse si servicii. ANS: T 2. Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta un factor de actiune spre stari de echilibru. Schimbarile continue care au loc pe piata genereaza noi oportuitati care necesita actiuea intreprizatorului, rezultand o tendinta de echilibru. In acest mod, intreprinzatorii realizeaza o alocare mai buna a resurselor, obtinand profit, actiunea acestora constituind un adevarat regulator al dezechilibrelor prin permanenta tendita de a se implica acolo unde nu este echilibru. ANS: T 3. Itreprinderile mici si mijlocii prezinta un slab potential de creare de noi locuri de munca. Intreprinderile mici si mijlocii ii este acordat rolul unuia din remediile importante impotriva somajului, actioand ca un amortizor al functiilor de pe piata muncii. Ele joaca un rol important in crearea si mentinerea locurilor de munca in conditiile in care firmele mari sunt in imposibilitatea de a se dezvolta. ANS:F 4. Existenta unui sector mic si mijlociu are efecte negative asupra stabilitatii politice si sociale. ANS:F 5. Intreprinderile mici si mijlocii constituie o sursa de concureta asigurand un element competitiv suplimentar petru monopolurile existente, reducand capacitatea acestora de a controla piata, de a creste preturile si de a fi ineficiente in ceea ce priveste combinarea factorilor de productie. ANS: T 6. Intreprinderile mici si mijlocii constituie o sursa de concurenta, asigurand un element competitiv suplimenar pentru monopolurile existente, reducand capacitatea acestora de a cotrola piata, de a creste preturile si de a fi ineficiente i ceea ce priveste combinarea factorilor de productie. ANS: T

7. Intreprinderile mici si mijlocii asigura o combinatie a factorilor de productie nefolositi intr-u proces de producatie. Aceste intreprinderi nu contribuie la dispersarea activitatiilor in afara marilor zone industriale si urbane. ANS:F 8. Intreprinzatorului ii pot fi atribuite trei functii majore: 1.purtator de risc si incertitudie 2.iovator 3.conducator si organizator al intreprinderii ANS: T 9. Intreprinzatorul reprezinta cheia succesului in crearea si dezvoltarea cu succes a unei intreprideri mici si mijlocii, reprezentand persoana care percepe oportunitatile pietei, care dispune de motivatia si calitatile necesare pentru a mobiliza si combina resursele in directia functionarii oportunitatilor. ANS: T 10. Crearea unei itreprinderi mici si mijlocii presupune un proces de combinare a factorilor de productie, de cautare a pietelor de aprovizioare si de desfacere, de evaluare si asumare a riscurilor de catre intreprinzatori. Aceasta activitate are la baza trei elemente esentiale: 1. existenta unei oportunitati a pietei care poate fi valorificata; 2. intreprinzatorul sau echipa 3. resursele necesare pentru fructificarea oportunitatii. ANS: T 11. Procesele de management ale intreprinderilor mici si mijlocii sunt similare intreprinderilor mari.Ambele cer exercitarea acelorasi atribute (previziune, organizare,coordonare-antrenare, decizie, control) ANS: T 12. Decizia, definita drept functie de comanda, nu reprezinta o functie esentiala pentru managementul intreprinderilor mici si mijlocii, deciziile luate trebuind sa tina seama de caracterul resurselor intreprinderilor mici si mijlocii, de vulnerabilitatea mai mare pe care o prezita acest tip de intreprindere pe piata. ANS:F 13. Activitatea de derulare a unei afaceri, de creare a unei noi intreprinderi trebuie sa aiba la baza 3 elemente esentiale: 1.existenta unei oportuitati a pietei care poate fi valorificata 2. intreprinzatorul sau echipa 3.resursele necesare pentru fructificarea oporunitatii. ANS: T

14. Intreprinzatorului ii poate fi atribuita 3 functii majore: 1. purtator de risc si certitudie 2. inovator 3. conducator si organizator al familiei. ANS:F 15. In procesul de creare si lansare cu succes a unei intreprinderi sunt necesare cateva elemente fundamentale: a) ideea bazata pe o reala oportunitate a pietei b) clasificarea, cunostiitele si experienta intreprinzatorului c) existenta resurselor necesare d) motivatia bine fundamentata e) existenta unui mediu extern favorabil ANS: T 16. O influenta mai importanta si complexa asupra organizatiei o au factorii externi. Acestia influienteaza activitatea in 2 moduri: pot exercita o influenta directa, ca de exemplu achizitionarea din mediul ambiant a unor masini cu anumite performate tehnico-economice si o influenta idirecta prin ambineta generala economica, tehnica si tehnologica, maageriala, sociala, demografica si politica. ANS: T 17. Procesul de management reprezinta, ansamblul interventiilor managerilor individuali sau colectivi, respectiv modul in care acestia nu prevad, organizeaza, coordoneaza, actioneaza si declanseaza actiui, evalueaza si regleaza activitatea unui grup, organizatie, in scopul obtinerii eficientei economice maxime. ANS:F 18. Progresul social se poate considera definit un ansamblu inchegat de mai multi factori, printre cei mai importanti aflandu-se munca, pregatirea persoanelor, dotarea, fondurile disponibile, tehologia, nivelul de dezvoltare al managementului, etc. ANS: T 19. Previziunea constituie functia cea mai importanta a coducatorului, prin exercitarea careia se condtioeaza evolutia conditiilor i care se va afla sistemul ecoomico-social condus, precum si starea, comportarea si functionarea acestuia. ANS:F 20. Politica reflecta gandirea manageriala fudamentala si informeaza pe cei interesati in activitatea companiei despre ceea ce compania intentioneaza sa faca cu ei. Fiecare firma trebuie sa aiba propria politica. ANS: T

21. Decizia poate fi definita ca u proces dinamic, irational de alegere a unei linii de actiune, dintre un numar oarecare de posibilitati, in scopul de a ajunge la un anumit rezultat. Deasemenea decizia reprezinta cursul de actiune ales pentru realizarea unuia sau mai multor obiective. ANS:F 22. Decizia manageriala reprezinta cursul de actiue ales pentru realizarea unuia sau mai multor obiective, prin a carei aplicare nu se influenteaza actiunile si deciziile a cel putin unei alte persoane decat decidentul. ANS:F 23. Orgaizarea este definita in diferite moduri. In studiul managementului organizarea se refera la structura relatiilor intre indivizii unei organizatii. O abordare mai putin traditionala priveste orgaizarea ca un proces sau element al conducerii reprezentand schimbarea sau cresterea structurii de orgaizare. ANS: T 24. Birocratia poate fi definita ca un tip de organizare conceputa cu scopul de a indeplii sarcini administrative printr-o coordonare a muncii, efectuata intr-o maniera sistematica de un numar mare de persoane. ANS: T 25. Autoritatea poate fi privita ca dreptul sau puterea de a incredinta, cu responsabilitate, a executarii unor sarcini, atributii, de luare a unor decizii de catre un conducator altei persoane. Ea se transmite intr-o companie de la actionarii acesteia la Consiliul de Administratie si apoi in jos pe latul orgaizational. ANS: T

26. Restructurarea afacerilor trebuie sa cuprinda: - restructurarea organizitionala si dimensionala - elaborarea strategiilor sectorale si teritoriale pe termen scurt si mediu - unirea tuturor afacerilor ANS:F 27. Petru ca modificarile de structura sa poata fi acceptate, teoria manageriala sugereaza luarea in considerare a aspectelor urmatoare: Castigarea increderii indivizilor supusi schimbarilor Discutarea prealabila a modului in care se va realiza schimbarea Implicarea directa in procesul schimbarii Certitudiea ca schimbarea este rezonabila 4

Alegerea momentului schimbarii

ANS: T 28. Planul de afaceri este conceput din puct de vedere strategic si previzibil. Orientat sper viitor el trebuie sa nu detaileze elementele esentiale ale unui proiect de durata. Planul de afaceri este static. Pe parcursul timpului, proiectul trebuie actualizat in permanenta tinand cont de schimbarile interne sau externe care se ivesc ANS:F 29. Redactarea propriu-zisa a Planului de afaceri este sinteza celor 3 etape principale ale unui proces, care cupride: - culegerea informatiilor - planificarea activitatilor - redactarea planului ANS: T 30. Elementul fundamental care genereaza esecul in aceste cazuri il constituie insuficienta studiere a cuplului tehnologie x piata, a solicitarilor clientilor, precum si lipsa coparticiparii, alaturi de client, la crearea produselor si/ sau serviciilor capabile sa ii satisfaca exigentele. ANS: T 31. Termenul de etica provine din greaca veche si are un dublu sens: Disciplina stiintifica avand ca obiect de studiu normele de compartiment care reglementeaza relatiile dintre oameni (Stiinta despre morala); Ansamblul normelor ce trebuie aplicate in viata pentru a care reglementeaza comportamentul oamenilor in societate (reguli ce trebuie aplicate in viata pentru a practica binele in opozitie cu raul), orme a caror respectare este impusa prin forta obiceiurilor si deprinderilor consacrate in societate. ANS: T 32. Codul practicii loiale impune o serie de norme pentru reclama comerciala cum ar fi: Decenta sa nu lezeze bunele moravuri; Loialitatea- sa nu speculeze increderea, ignoranta sau superstitiile consumatorilor; Verticalitatea sa fie facuta fara omisiuni, ambiguitati sau exagerari; Origialitatea sa fie creatia celui care face reclama, imitatia nefiid admisa; Nedenigrarea - sa nu lezeze valorile culturale ale destinatarului si sa nu submineze reputatia unei marci; Exactitatea respectarea denumirii produsului, firmei sau marcii; Identificarea sa poata fi recunoscute ca publicitate. ANS: T

33.Organizatia de tip legalista se intemeiaza pe principii precum sunt: - respectarea normelor legale; - contracararea reglemetarilor care afecteaza interesele ecoomice ale firmei; - utilizarea activitatiilor de public relations pentru a amenaja relatiile sociale; - abordarea reactiva i legatura cu costurile produse firmei de problemele sociale. ANS: T 34. Organizatia legalista se intemeiaza pe principii cum sunt: - respectarea normelor legale; - contracararea reglementarilor care afecteaza interesele ecomice ale firmei; - utilizarea activitatilor de public relations pentru a amenaja relatiile sociale; - abordarea relativa in legatura cu costurile produse firmei de problemele sociale. ANS: T 35. Strategia manageriala defineste un ansamblu de decizii, modul in care o intreprindere isi concepe dezvoltarea pe termen foarte scurt prin prisma rezultatului interactiunilor dintre mediul intern si mediul extern al intreprinderii. ANS:F 36. Strategiile servec drept fundamet petru elaborarea politicilor (tacticilor) de catre intreprinderi ce cuprind setul de obiective pe termen mediu ce se refera fie la ansamblul activitatilor,fie la compartimentele majore ale acestora, impreuna cu volumul si structura resurselor disponibile, actiunile majore de intrepris, principalii responsabili si executati, sursele de finantare, termenele finale si intermediare, indicatorii de eficienta globali si partiali. ANS: T 37. Planul de afaceri este un instrumet foarte important pentru procesul de creare si dezvoltare a inreprinderilor mici si mijlocii, sub aspectul managementului general dar si strategic, avand un rol functional. Planul de afaceri reprezita una din modalitatile intreprinzatorului de a se asigura de sprijin banesc din partea unei surse de finantare. ANS: T

38. Procesul de internagtioalizare presupune orietarea activitatilor firmelor catre piete externe printr-un set de activitati specifice, si anume: Promovarea importurilor intr-o proportie de cel putin 40%-50% din totalul vazarilor; Permutarea unor activitati de producatie pe aceste piete;

ANS:F

Dezvoltarea exporturilor din produsele realizate pe aceste piete externe catre terte pietre; Dezvoltarea exportului acestor produse catre tara de origine; Exportul de capital; Cedari de marci, brevete de investitii, etc.

39. Activitatea unei companii are drept scop atingerea obiectivelor pe care acestea si le-a planificat. Planificarea obiectivelor se bazeaza pe analiza posibilitatilor interne ale firmei si a oportunitatilor si amenitarilor mediului in care actioneaza. Se elaboreaza mai multe variante de plauri . ANS: T 40. Gama de performate supuse cotrolului poate fi grupata in 3 mari categorii: 1. performantele financiare masurate prin intermediul profitului obtiut; 2. performantele de fizice ale intreprinzatorului reprezinta unul din atuurile principale ale unei firme; 3. perfrmantele personalului fiecare angajat are de indeplinit indatoririle care ii revin conform fisei postului, iar periodic, compaia, verifica daca aceasta au fost indeplinite si, mai ales, modul in care au fost indeplinite. ANS:F 41. Un aspect foarte important al activitatii de control il reprezinta dimensiuea umaa a acesteia. Controlul nu se realizeaza automat, ci este determinat de catre oamenii care se afla in conducerea acelei companii pe baza informatiilor obtinute de la angajati ANS: T 42. Controlul nu verifica daca rezultatele obtinute in urma implementarii corespund standardelor stabilite. In urma controlului nu se pot anticipa o serie de probleme care pot aparea si care nu au fost luate in calcul in plaificarea initiala. ANS:F

43. Dezavatajele promovarii comertului exterior direct de catre firme, sunt: Cheltuielile necesare realizarii activitatii sunt foarte mici, investitia necesitand eforturi financiare pentru incadrarea de personal, promovarea, negocierea, contractarea afacerilor, etc.aceste cheltuieli pot fi suportate numai plecand de la un anumit volum al afacerilor; Riscurile care decurg din aceasta activitate, cu cosecinte uneori dezastruase asupra firmei; Aparitia riscului ca la nivelul managerilor sa se produca o deplasare exagerata a interesului pentru calatorii in tara de origine a societatii. ANS:F

44. Eficienta intreprinderilor mici si mijlocii necesita abordarea si tratarea problematicii riscului. Notiunea de risc nu trebuie analizata in directa legatura cu rentabilitatea si flexibilitatea sectorului mic sau mijlociu, riscul traducandu-se prin fluctuatia rezultatului obtinut de firma sub actiunea factorilor interni si externi. ANS:F MULTIPLE CHOICE 1. Principalii indicatori folositi pentru definirea dimensiunii inteprinderilor i majoritatea tarilor lumii, care pot fi aplicati uniform la toate tipurile de activitati, sunt: 1. numarul de angajati 2. cifra de afaceri 3. capitalul (definit in cele mai variate moduri) 4. combinatii ale acestor trei indicatori a. 1, 2 b. 2, 3 ANS; D 2. Itreprinzatorul poate avea 4 optiuni de abordare a pietei, 4 combinatii produs sau serviciu/piata rezultate din matricea produs/piata: 1. produs sau serviciu nou/piata noua:cofructare dificila, lansare riscanta de produse, dezvoltarea produsului cat si a pietei 2. piata existenta/produs sau sereviciu nou: introducerea unui produs nou sau serviciu, care inlocuieste sau concureaza produsele de pe piata existenta, este necesara dezvoltarea produsului. 3. . piata existenta/produs sau sereviciu existent: limitat potential de crestere, concurenta puternica. 4. produs sau sereviciu existent/piata noua: comercializarea produselor deja existete dar pentru pietele noi formate intervine procesul de dezvoltare a acestora. a. 1, 2, 3, b. 2, 3, 4 ANS;D 3.In procesul de creare si lansare cu succes a unei noi intreprinderi urmatoarele elemente sunt fundamentale: 1. ideea bazata pe o reala oportunitate a pietei; motivatia bine fundamentata; 2. calificarea, cunostintele si experienta societatii; 3. existente resurse necesare si descoperirea cailor pentru obtinerea lor; 4. existenta unui mediu extern favorabil activitatii intreprinderilor mici si mijlocii. c. 1, 3, 4 d. Toate c. 2, 3, 4 d. Toate

a. 1, 2, 3, 4 b. 1, 2, 3 ANS;D

c. 1, 3, 4 d. 2, 3, 4

4. Exista mai multi factori care influienteaza cresterea unei intreprinderi, in functie de intreprinderi si anume: 1. resurse institutionale; 2. resurse de personal numarul si calificarea acestora; 3. resurse de sistem gradul de complexitate a sistemelor informationale, de planificare si control; 4. resurse de afaceri baza de clienti, cota de piata, relatiile cu furnizorii, tipul de produs sau serviciu, procesele de productie si de distributie. a. 1, 2, 3 c. 2, 3, 4 b. 1, 3, 4 d. 1, 2, 3, 4 ANS:C 5. Exista mai multi factori cheie care influienteaza cresterea unei intreprinderi, in functie de intreprinzator si anume: 1. abilitatile operatioale ale intreprinzatorului in realizarea activitatilor de marketing, productie desfacere 2. obiectivele intreprinzatorului si gradul de convergenta dintre obiectivele personale si cele care privesc intreprinderea; 3. abilitatile manageriale ale intreprinzatorului si dorinta de a delega rensponsabilitatea si de a conduce; 4. abilitatile strategice ale intreprinzatorului pentru a include in cadrul obiectivelor sale punctele tari si slabe ale intreprinderii. a. 1, 2, 3 c. 1, 3, 4 b. 2, 3, 4 d. 1, 2, 3, 4 ANS; D 6. Factorii care influienteaza nevoia pentru preveziune la nivelul I.M.M.-urilor, se refera la: 1. gradul de concurenta cu care se confrunta organizatia 2. experienta si educatia intreprinzatorului 3. etapa de dezvoltare in care se afla intreprinderea 4. confortul psihic al intreprinzatorului. a. 1, 2, 3 c. 1, 3, 4 b. 2, 3, 4 d.1, 2, 3 4 ANS: A 7. Fixarea misiunii unei firme implica luarea in considerare a 4 conditii definitorii: 1. sa indice domeniul sau piata deservita 2. sa fie realista 3. sa aiba caracter politic

4. sa fie specifica firmei a. 1, 2, 3 b.2, 3, 4 ANS: D 8. Avantajele organizarii de tip birocratic sunt: 1. aplicare impartiala a regulilor 2. sistem bine definit 3. slaba adaptare la o noua tehnologie 4. diviziunea muncii bazata pe specializari functionale a.1, 2, 3, c.2, 3, 4 b.1, 3, 4 d. 1, 2, 4 ANS: D 9. Dezavantajele organizarii de tip birocratic sunt: 1. confuzie si conflict determinate de rolul fiecarei persoane 2. reguli arbitrare 3. sisteme de proceduri pentru desfasurarea muncii 4. slaba adaptare la o noua tehnologie a. 1, 3, 4 b.2, 3, 4 ANS:C 10. Conform specialistilor exista un numar de motive pentru care managementul strategic este neglijat de mica afacere (Robiinson si Perce, 1994) si anume: 1. lipsa timpului.Problemele zilnice impiedica intreprinzatorul sa se dedice intocmirii unui plan pe termen lung 2. lipsa competitiei in domeniu. Managerii micilor firme nu au cunostintele teoretice de management strategic si le lipsesc resursele necesare pentru acumularea acestora sau pentru angajarea consultantilor. 3. familiarizarea cu managementul strategic. Cunoscand conceptele aferente, managerii nu sunt constienti de utilitatea lor sau le considera irelevante pentru situatia lor. 4. lipsa de incredere si deschidere. Orientarea strategica este afectata de faptul ca proprietarii pastreaza pentru ei, din motive de securitate a firmei, informatii esentiale pentru eficienta unui ajutor dat de consultanti. a. 1, 2, 3 b.1, 2, 4 ANS: B c. 1, 3, 4 d.2, 3, 4 c.1, 2, 4 d.1, 2, 3 c. 1, 3, 4 d.1, 2, 4

11. Planul de afaceri, cu rolul sau important pentru obtinerea unor parti ale capitalului de lansare sau pentru finantarea in continuare a activitatii, trebuie sa raspunda la 4 intrebari de mare interes pentru banci si investitori:

10

1. Care este natura si misiunea noii intreprinderi? 2. De ce domeniul de activitate vizat prezinta o slaba oportunitate? 3. Care sunt obiectivele de afaceri ale intreprinzatorului? 4. La cat se va ridica costul de lansare al intreprinderii? a.1, 2, 3 b. 1, 3, 4 ANS: B c. 2, 3, 4 d. 1, 2, 4

11