Sunteți pe pagina 1din 1

CODUL PENAL

AL REPUBLICII MOLDOVA
Articolul 71. Deten(iunea pe via(
(1) Detentiunea pe viat const n privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vietii.
(2) Detentiunea pe viat se stabileste numai pentru inIractiunile exceptional de grave.
(3) Detentiunea pe viat nu poate Ii aplicat Iemeilor si minorilor.
Articolul 14. No(iunea de infrac(iune
(1) InIractiunea este o Iapt (actiune sau inactiune) prejudiciabil, prevzut de legea penal, svrsit
cu vinovtie si pasibil de pedeaps penal.
(2) Nu constituie inIractiune actiunea sau inactiunea care, desi, Iormal, contine semnele unei Iapte
prevzute de prezentul cod, dar, Iiind lipsit de important, nu prezint gradul prejudiciabil al unei
inIractiuni.
Articolul 146. Omorul svryit n stare de afect
Omorul svrsit n stare de aIect survenit n mod subit, provocat de acte de violent sau de insulte
grave ori de alte acte ilegale sau imorale ale victimei,
se pedepseste cu nchisoare de pn la 5 ani.
CCDUL CIVIL
AL kLU8LICII MCLDCVA
Articolul 624. Dispozitii generale cu privire la clauza penal
(1) Clauza penal (penalitatea) este o prevedere contractual prin care prtile evalueaz anticipat
prejudiciul, stipulnd c debitorul, n cazul neexecutrii obligatiei, urmeaz s remit creditorului o sum
de bani sau un alt bun.
(2) Prin clauz penal se poate garanta numai o creant valabil.
(3) Clauza penal poate Ii stipulat n mrime Iix sau sub Iorma unei cote din valoarea obligatiei
garantate prin clauza penal sau a prtii neexecutate.
(4) Prtile pot conveni asupra unei clauze penale mai mari dect prejudiciul.
(5) Debitorul nu este obligat s plteasc penalitate n cazul n care neexecutarea nu se datoreaz
vinovtiei sale.

LMANCI tt (t) A da unul mlnor drepLul de asl admlnlsLra sl de a dlspune de averea sa
(t) A ellbera un flu dln puLerea prlnLelul sau un sclav de sLpnul su () A da llberLaLea a
ellbera de sub o domlna(le de sub puLerea culva tefl Asl csLlga asl dobndl llberLaLea
lndependen(a Asl lua llberLaLea de a face anumlLe lucrurl nepoLrlvlLe cu vrsLa sa a avea purLrl
llberLlne l 36 eoz / fr monet lL laL emonote

ulscrlmlnare pozlLlva reprezlnLa acele masurl speclale care sunL adopLaLe Lemporar penLru a
accelera reallzarea ln fapL a egallLaLll de sanse lnLre femel sl barbaLl sl care nu sunL conslderaLe acLlunl
de dlscrlmlnare
rln dlscrlmlnare dlrecLa se lnLelege dlferenLa de LraLamenL a unel persoane ln defavoarea
acesLela daLorlLa aparLenenLel sale la un anumlL sex sau daLorlLa gravldlLaLll nasLerll maLernlLaLll orl
acordarll concedlulul paLernal
rln dlscrlmlnare lndlrecLa se lnLelege apllcarea de prevederl crlLerll sau pracLlcl ln aparenLa
neuLre care prln efecLele pe care le genereaza afecLeaza persoanele de un anumlL sex excepLand
slLuaLla ln care apllcarea acesLor prevederl crlLerll sau pracLlcl poaLe fl [usLlflcaLa prln facLorl oblecLlvl
fara legaLura cu sexul