Sunteți pe pagina 1din 23

Facultatea de Finante si Banci

LICENTA IULIE 2008


FINANTE SI FISCALITATE


1.


a.
b.
c.
d.
e.

"

&

'

a.
b.
c.
d.
e.

3.

"

a.
b.
c.
d.
e.

4.

2.

"

a.
b.

c.

d.
e.

5.

a.
b.

c.

d.
e.

6.

a.
b.
c.
d.
e.

"

1+3+4
2+5+6
2+4+5
1+5+6
3+4+5

7.


a.
b.
c.
d.
e.

&

c.

a.
b.

d.
e.

10.


a.
b.

"

9.

1+2+3+4
2+3+4+5
1+3+4+5
1+2+4+5
1+2+3+5

8.

a.
b.
c.
d.
e.

'

c.

e.

d.

"

11.


"

a.
b.

c.

d.


e.

12.

"

a.
b.
c.
d.
e.

13.

a.
b.
c.
d.
e.


14.


a.
b.
c.
d.
e.

15.
a.
b.
c.

d.
e.

16.

a.

b.
c.
d.

e.

a.
b.
c.
d.
e.

18.

17.

a.
b.
c.
d.
e.

19.


a.
b.

c.
d.
e.

20.


a.

c.
d.

e.

&

b.

21.


a.
b.
c.
d.
e.
&

"

22.


a.
b.
c.
d.
e.


23.

a.
b.
c.
d.

'

'

&

e.

24.

&

'

a.
b.
c.

d.
e.


"

25.


a.
b.
c.
d.
e.

"

26.


a.
b.
c.
d.
e.

28.


a.
b.
c.
d.

27.


1+3+4+8
2+3+6+7
2+4+6+7
2+3+5+6
4+5+8+9

a.
b.
c.
d.
e.

"

e.

29.


a.


b.

30.

d.
e.

c.

a.
b.
c.
d.
e.

"

1+2+3
1+4+5
2+3+4
3+4+5
2+4+5

31.


"

"

a.
b.
c.
d.
e.

32.

a.
b.
c.
d.
e.
&

"

33.


a.
b.
c.
d.

1+2+3+4
1+4+5+6
2+4+5+6
1+3+5+7

"

e. 1+2+5+7

34.

a.
b.
c.
d.
e.

35.

a.
b.
c.
d.
e.


36.
a.
b.
c.
d.
e.

37.


a.
b.
c.
d.
e.

38.

a.
,

b.
c.
d.
e.


a.
b.
c.
d.
e.

39.

&

"

"

40.

a.
b.
c.
d.
e.
&

41.

a.
b.
c.
d.
e.

42.

a.
b.
c.
d.
e.
%

43.


a.
b.
c.
d.
e.

44.

"

a.
b.
c.
d.
e.

45. Daca PIB in anul 2005 avea valoare de 4870500 mld um, iar valoarea veiturilor publice atingea 2410850 mld um ;
ponderea veniturilor publice in PIB avea valoarea de :
a. 29,38%
b. 37,39%
c. 49,50%
d. 54,23%
e. 42, 69%
46. Daca veniturile fiscale ale anului 2007 ating suma de 1450 mld, Pib-ul aferent aceluiasi an este de 3455 mld lei,
atunci rata fiscalitatii are valoarea de :
a. 31,87 % ;
b. 41,97 % ;
c. 29,27% ;
d. 51,47% ;
e. 51,92% ;

47. Daca rata fiscalitatii este de 40% ; veniturile fiscale au valoarea de 1220 mld lei atunci PIB-ul atinge suma de :
a. 2060 mld lei ;
b. 3050 mld lei ;
c. 2250 mld lei ;
d. 2050 mld lei ;
e. 3150 mld lei
48. In anul 2006 cheltuielile publice erau 37300 mld um iar PIB-ul avea o valoare de 203500 mld um. In conditiile in
care, in anul 2007, are loc o crestere a cheltuielilor publice cu 15% si o crestere a PIB cu 25%, coeficientul de
devansare a cresterii PIB de catre cresterea cheltuielilor publice (k) are valoarea :
a. 5,50
b. 1,12
c. 0,92
d. 0,18
e. 4,74
49. Daca veniturile bugetului de stat atingeau in anul 2007 suma de 895350 mld um ; veniturile bugetului asigurarilor
sociale de stat erau 245700 mld um ; veniturile bugetelor societatilor de asigurari 2205100 mld um ; veniturile
bugetelelor locale erau 512100 mld um si veniturile bugetelor fondurilor speciale 483200mld um, atunci veniturile
bugetului public national erau :
a. 3100450 mld um ;
b. 1241000 mld um ;
c. 1378550 mld um ;
d. 2136350 mld um ;
e. 1653150 mld um.
50. Care dintre enunturile urmatoare se refera la prelevarile cu caracter obligatoriu?
a. se utilizeaza pentru acoperirea temporara d. la aceasta sursa de venit se recurge in
a resurselor financiare ale bugetului
situatii limita, datorita efectelor negative
provocate
b. se concretizeaza in imprumuturi pe termen e. niveluil lor este limitat si insuficient
scurt contractate pe piata de capital
c. reprezinta un mijloc frecvent de acoperire
a deficitului bugetar
51. Care dintre enunturile urmatoare se refera la prelevarile cu caracter obligatoriu?
a. reprezinta un mijloc frecvent de acoperire d. se utilizeaza pentru acoperirea temporara
a deficitului bugetar
a resurselor financiare ale bugetului
b. se concretizeaza in imprumuturi pe termen e. se concretizeaza in imprumuturi pe termen
scurt contractate pe piata de capital
scurt contractate pe piata de capital
c. au ponderea cea mai mare in cadrul
resurselor financiare publice
52. In functie de structura organizatorica a statelor, resursele financiare publice sunt:
a. resurse interne si resurse externe
d. resurse financiare ale bugetului de stat si
ale bugetului asigurarilor sociale de stat
b. resurse financiare ale bugetului de stat si e. resurse financiare ale bugetului de stat si
ale fondurilor speciale
ale bugetelor locale (si, eventual federale)
c. resurse financiare ale bugetului de stat si
ale bugetului general consolidat
53. Dintre definitiile cunoscute ale impozitului, se desprind o serie de caracteristici fundamentale ale acestuia. Care
dintre enunturile de mai jos nu se numara printre ele?
a. forta puterii publice
d. caracter definitiv
b. caracter pecuniar
e. faptul ca nu presupune o contraprestatie

directa
c. forta puterii politice
54. In functie de scopul urmarit la introducerea impozitelor, acestea se impart in:
a. directe si indirecte
b. permanente si incidentale
c. reale si personale

d. pe venit , pe avere si pe consum


e. financiare si de ordine

55. Dintre enunturile urmatoare unul nu face parte dintre elementele impozitului. Care este acela?
a. obiectul impunerii
d. cota impozitului
b. frecventa realizarii lor
e. suportatorul
c. sursa impozitului
56. Impozitele proportionale si progresive sunt clasificate dupa:
a. frecventa realizarii lor
d. rata de impozitare aplicata bazei
impozabile
b. tipul cotei aplicate
e. obiectul impunerii
c. scopul urmarit
57. Care dintre afirmatiile de mai jos caracterizeaza impozitele progresive?
a. consta in aplicarea unei unei cote (rate) de d. constau in aplicarea unei sume fixe asupra
impozitare a carei marime scade odata cu
marimii materiei impozabile
sporirea materiei impozabile
b. consta in aplicarea asupra bazei
e. nici unul dintre enunturi nu caracterizeaza
impozabile a unei cote fixe, indiferent de
impozitele progresive
marimea bazei de impozitare
c. consta in aplicarea unei unei cote (rate) de
impozitare a carei marime creste odata cu
sporirea materiei impozabile
&

58.
+

a.
b.
c.
d.
e.
&

"

&

&

"

"

59.
+

&

&

"

a.
b.
c.
d.
e.
&

"

60.
+

&

&

"

a.
b.
c.
d.
e.
&

61.
+

&

a.
b.
c.
d.
e.

"

&

"

&

62.
+

&

&

"

a.
b.
c.
d.
e.
&

"

63.


&

&

a.
b.
c.
d.
e.
&

"

64.


&

&

"

&

&

"

a.
b.
c.
d.
e.
&

"

65.


&

&

&

"

a.
b.
c.
d.
e.
&

"

66.


&

&

a.

&

"

b.
c.
d.
e.
&

"

67.


&

&

&

"

a.
b.
c.
d.
e.
&

"

67.
+

&

&

&

a.
b.
c.
d.
e.
&

"

69.
+

&

"

&

&

&

&

"

a.
b.
c.
d.
e.
"

"

&

70.
+

&

&

&

a.
b.
c.
d.
e.
&

"

71.
+

&

&

&

"

&

&

"

a.
b.
c.
d.
e.
&

"

72.
+

&

&

&

&

"

a.
b.
c.
d.
e.
&

"

73.
+

&

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

&

&

"

a.
b.
c.
d.

"

&

"

e.
&

74.
+

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

&

&

&

a.
b.
c.
d.
e.
&

75.
+

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

&

&

"

&

"

a.
b.
c. A: 60,97%; B: 0,83;
d. A: 45,76%; B: 1,87;
e. A: 60,47%; B: 0,28;

&

C: 0,144
C: 0,904
C: 1,493

76.
+

&

&

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

&

a.
b.
c. A: 3,48%; B: 0,95; C: 1,295
d. A: 45,76%; B: 1,87; C: 0,904
e. A: 60,47%; B: 2,58; C: 1,493


&

77.
+

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

&

&

&

a.
b.
c. A: 51,60%; B: 1,55 pp; C: 1,209
d. A: 45,76%; B: 1,87pp; C: 0,904
e. A: 60,47%; B:2,85 pp; C: 1,493


78. Se dau urmatoarele date ipotetice :


Indicatori

U.M

Veniturile bugetului de stat


Veniturile bugetelor locale
Veniturile bug. asig.sociale de stat
Veniturile bug. fondurilor speciale
Veniturile bugetului trezoreriei
Venituri ale fondului asig.pt somaj
PIB

mld.um
mld.um
mld.um
mld.um
mld.um
mld.um
mld.um

An 2006
120.000
30.000
50.000
25.000
125.000
12.000
750.000

An 2007
150.000
70.000
80.000
30.000
195.000
25.200
820.000

Sa se calculeze :
A) modificarea absoluta a veniturilor bugetului public national in anul 2007 fata de anul 2006 ;
B) modificarea absoluta a ponderii bugetului general consolidat in PIB in anul 2007, fata de
ponderea bugetului general consolidat in PIB aferent anului 2006 ;
C) ponderea veniturilor bugetelor locale in bugetul public national aferent anului 2007.
a. A : 65.000 mld um ; B : 15,04 % ;

C: 36,59 %

b. A: 90.000 mld um ; B: 9,92 % ;


C: 26,67 %
c. A : 100.000 mld um; B: 15,75 % ; C: 36,59 %
d. A: 113.200 mld um ; B: 11,68 % ; C: 48,27 %
e. A : 120.000 mld um; B : 12,23 % ; C: 22,24 %
79. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei :
-mld umImpozite directe (an curent)
525330
Accize (an curent)
95200
TVA (an curent)
117850
Alte impozite indirecte (an curent)
725200
Venituri nefiscale (an curent)
185730
Venituri fiscale (an anterior)
1110490
Venituri curente (an anterior)
1475200
PIB (an curent)
4970200
PIB (an anterior)
4750600
Sa se calculeze :
A) modificarea absoluta a ratei fiscalitatii in anul curent fata de anul anterior ;
B) modificarea absoluta nominala a veniturilor curente (in anul curent) fata de veniturile curente ale
peroadei anterioare ;
C) ponderea impozitelor indirecte ale anului curent in PIB-ul aceluiasi an

a.
b.
c.
d.
e.

A: 16,25% ; B : -11620 mld um ; C :14,60%


A: 6,07% ; B: 174110 mld um ; C:18,90%
A: 8,90% ; B: 225770 mld um ; C : 18,90%
A : 11,21% ; B: 257407 mld um ; C : 29,45%
A : 5,24% ; B: 194325 mld um ; C: 23,38%

80. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei pt anul 2007 (date ipotetice) :
-mld umImpozitul pe profit
2536
Impozit pe salarii
600
Impozit pe venit
3156
Accize
1524
Venituri din capital
146
TVA
985
Taxe vamale
1245
Venituri nefiscale
2175
PIB
69875
Calculati :
A) cuantumul veniturilor curente aferente anului 2007 ;
B) ponderea impozitelor indirecte in total venituri publice ;
C) ponderea veniturilor nefiscale in PIB.
a. A : 9207 mld lei ; B: 9,00 % ;
b. A : 9112 mld lei ; B: 7,80% ;
c. A: 11236 mld lei ; B: 5,59 % ;
d. A: 10046 mld lei ; B: 3,60 % ;
e. A: 12221 mld lei ; B: 5,37 % ;

&

C: 3,11%
C: 3,11 %
C: 3,11 %
C: 3,11 %
C: 3,11 %

81.
a.
b.
c.

d.
e.

82.

"

a.
b.
c.
d.
e.
&

"

83.


a.
b.
c.
d.
e.

84.

"

a.
b.
c.
d.
e.

85.

"

a.

b.

c.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

"

87.

86.


d.
e.

88.

a.

b.
c.
d.

a.
b.
c.

d.
e.

a.

b.
c.
d.
e.

91.

e.

90.

89.

b.
c.
d.
e.

a.

92.


a.
b.
c.
d.
e.
&

"

93.


a.
b.

c.
d.
e.

94.

a.
b.
c.

"

d.
e.


95.
a.
b.
c.
d.
e.

96. Care dintre combinatiile de mai jos desemneaza indicatori ce caracterizeaza nivelul cheltuielilor publice:
a. volumul cheltuielilor publice ; ponderea cheltuielilor publice in PIB
b. ponderea cheltuielior publice in PIB ; elasticitatea cheltuielilor publice;
c. cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor; modificarea relativa a cheltuielilor
publice;
d. modificarea ponderii cheltuielilor publice in PIB; modificarea relativa a cheltuielilor
publice;
e. toate enunturile enumerate
97. Care din combinatia de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza structura cheltuielilor publice:
a. ponderea cheltuielilor publice in PIB ; modificarea absoluta a cheltuielilor publice
b. elasticitatea cheltuielilor publice fata de PIB ;cheltuielile publice ce revin in medie pe un
locuitor
c. ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice ; ponderea cheltuielilor sociale
in toatal cheltuieli publice ;
d. volumul real al cheltuielilor publice ; volumul nominal al cheltuielilor publice ;
e. ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice ;modificarea relativa a
ponderii cheltuielilor publice in PIB
98. Care combinatie dintre cele de mai jos nu desemneaza indicatori/indici ce caracterizeaza nivelul veniturilor
publice :
a. volumul veniturilor publice; ponderea veniturilor publice in PIB;
b. veniturile publice medii pe un locuitor; volumul veniturilor publice in expresie nominala ;
c. ponderea veniturilor publice in PIB ; elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB ;
d. volumul veniturilor publice in expresie reala ; volumul veniturilor publice in expresie
nominala ;
e. ponderea veniturilor publice in PIB ; veniturile publice medii pe un locuitor.
99. Nu este un indicator al analizei dinamicii resurselor publice :
a. ponderea impozitelor directe in total venituri fiscale ;
b. modificarea nominala reala a veniturilor fiscale ;
c. modificarea ponderii veniturilor fiscale in PIB ;
d. coeficientul de corelare dintre fiscale si PIB ;
e. modificarea volumuli mediu al veniturilor fiscale ce revin pe un locuitor
100. Conform clasificatiei bugetare, veniturile curente cuprind :
a. venituri fiscale si venituri din capital ;
b. venituri nefiscale si venituri din privatizari ;
c. venituri din capital si venituri din chirii ;
d. venituri fiscale si transferuri de la bugetul de stat ;
e. venituri fiscale si venituri nefiscale
101. Conform clasificatiei bugetare, veniturile fiscale cuprind :
a. TVA, accize, impozite directe, chirii
d. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit,
venituri din capital, chirii
b. TVA, accize, impozit pe venituti, chirii
e. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, taxe

vamale
c. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe
profit, venituri din capital
102. Care dintre combinatiile de mai jos desemneaza indicatori ce caracterizeaza dinamica cheltuielilor publice:
a.
modificarea absoluta a cheltuielilor publice ; modificarea ponderii cheltuielilor in PIB
a. cheltuielile publice ce revin in medie pe
d. modificarea relativa a cheltuielilor
un locuitor; modificarea relativa a
publice care revin in medie pe un locuitor;
cheltuielilor publice;
modificarea ponderii cheltuielilor publice
in PIB
b. elasticitatea cheltuielilor publice; volumul e. toate enunturile enumerate
cheltuielilor publice;
c. ponderea cheltuielilor publice in PIB;
modificarea relativa a cheltuielilor
publice;
103. Din punctul de vedere al continutului economic, resursele financiare publice cuprind:
a.
prelevari cu caracter obligatoriu d.
resurse de trezorerie
b.
imprumuturi publice
e.
emisiune monetara fara acoperire
c.
resurse financiare interne si externe
a. prelevari cu caracter obligatoriu;
d. prelevari cu caracter obligatoriu; resurse
imprumuturi publice; emisiune monetara
de trezorerie; imprumuturi publice;
fara acoperire; resurse financiare interne si
resurse financiare interne si externe
externe
b. prelevari cu caracter obligatoriu; resurse e. prelevari cu caracter obligatoriu; resurse
de trezorerie; resurse financiare interne si
de trezorerie; imprumuturi publice;
externe
emisiune monetara fara acoperire
c. prelevari cu caracter obligatoriu;
imprumuturi publice; emisiune monetara
fara acoperire
104. Dintre urmatoarele enunturi selectati-l pe cel care se refera la resursele financiare publice ordinare
a. sunt cele la care statul apeleaza in mod
d. se impart in: prelevari cu caracter
curent, in situatii deosebite
obligatoriu, resurse de trezorerie,
imprumuturi publice
e. se impart in: prelevari cu caracter
b. sunt cele la care statul apeleaza in mod
obligatoriu, resurse de trezorerie,
curent, in conditii considerate normale si
care se incaseaza la buget cu o anumita
imprumuturi publice, emisiunea baneasca
fara acoperire
regularitete
c. sunt cele la care statul apeleaza in mod
curent, si cuprind: imprumuturi publice
interne si externe, ajutoarele si donatiile
din stainatate, emisiunea baneasca fara
acoperire
105. Dintre urmatoarele enunturi selectati-l pe cel care se refera la resursele financiare publice extraordinare
a. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, si
d.
b.
sunt cele la care statul apeleaza in
cuprind: imprumuturi publice interne si externe,
mod curent, in conditii considerate normale
si care se incaseaza la buget cu o anumita
ajutoarele si donatiile din stainatate, emisiunea
baneasca fara acoperire
regularitete
b. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse e.
se impart in: prelevari cu caracter
de trezorerie, imprumuturi publice
obligatoriu, resurse de trezorerie,
imprumuturi publice, emisiunea baneasca
fara acoperire
c. sunt cele la care statul apeleaza in situatii deosebite
cand resursele curente sunt insuficiente pentru
acoperirea integrala a cheltuielilor publice

S-ar putea să vă placă și