Sunteți pe pagina 1din 12

TIPURI DE REACTII CHIMICE

A.Dupa mecanismul de desfasurare : A1.Reactii de combinare A2.Reactii de descompunere A3.Reactii de substitutie A4.Reactii de schimb B.Dupa viteza de reactie : B1.Reactii lente B2.Reactii rapide C.Dupa caldura de reactie : C1.Reactii exoterme C2.Reactii endoterme D.Dupa sensul de desfasurare : D1.Reactii reversibile D2.Reactii ireversibile E.Reactii catalizate F.Reactii de oxido-reducere (redox)

REACTIA DE COMBINARE Reactia de combinare este reactia chimica in care doi au mai multi reactanti se unesc formand un singur produs de reactie. A+B AB A, B Reactanti - substante simple sau compuse AB - substanta compusa

Exemple : 1. .N 2 + ..H 2 NH 3 2NH 3 +.HCl ..NH 4 Cl clorura de amoniu (tipirig) fum alb ingrasamant cu azot 3. Combinarea metalelor si nemetalelor cu oxigenul a. metale ..Al +..O 2 .Al 2 O 3 ..Mg +O 2 ..MgO ..Fe +..O 2 ..Fe 3 O 4 ..Ca +..O 2 ..CaO ..Zn+..O 2 ..CaO Cu +..O 2 ..Cu 2 O Cu +..O 2 ..CuO Na +....O 2 ..Na 2 O b.nemetale ..H 2 +..O 2 ..H 2 O S +..O 2 .SO 2 C +..O 2 .CO 2 C +..O 2 .CO N 2 +..O 2 .NO N 2 +..O 2 .N 2 O 3 N 2 +..O 2 .N 2 O 5 P 4 + O 2 ..P 2 O 3 P 4 + O 2 ..P 2 O 5 4. Oxidarea oxizilor inferiori . NO +O 2 ..NO 2 ..CO +..O 2 .. CO 2 .. SO 2 + .O 2 SO 3 5. Reactia metalelor cu sulful Mg+S .MgS .Zn+.S .ZnS .Ca+S CaS .Na+S .Na 2 S .Fe+S FeS ..Al+.S .Al 2 S 3

6. Reactia metalelor cu clorul .Na +.Cl 2 .NaCl .Mg +. Cl 2 MgCl 2 .Fe +.Cl 2 .FeCl 3 .Al +.Cl 2 AlCl 3 .Zn +.Cl 2 ..ZnCl 2 7. Reactia oxizilor cu apa a.oxizii nemetalelor (oxizii acizi) CO 2 +.H 2 O .H 2 CO 3 ..SO 2 +..H 2 O ..H 2 SO 3 .SO 3 +..H 2 O .H 2 SO 4 ..N 2 O 3 + .H 2 O .HNO 2 ..N 2 O 5 +.. H 2 O ..HNO 3 ..P 2 O 3 +.. H 2 O ..H 3 PO 3 ..P 2 O 5 +..H 2 O H 3 PO 4 b. oxizii metalelor (oxizii bazici) ..CaO + H 2 O .Ca(OH) 2 -stingerea varului Var nestins var stins +fenoftaleina=rosu Lapte de var .MgO + H 2 O .Mg(OH) 2 .Na 2 O +H 2 O .NaOH 8..CaCO 3 +.CO 2 +.H 2 O .Ca(HCO 3 ) 2 carbonat acid de calciu 9..CaO+.SiO 2 .CaSiO 3 silicat de calciu 10..CaO+.CO 2 ..CaCO 3 11NH 3 +.HNO 3 .(NH 4 )2CO 3 12..NH 3 +..H 2 SO 4 ..(NH 4 ) 2 SO 4 13..NH 3 +..HCl ..NH 4 Cl 14. .H 2 +..Cl 2 ..HCl

REACTIA DE DESCOMPUNERE Reactia de descompunere este reactia chimica prin care un reactant se transforma in doi sau mai multi produsi de reactie.
3

AB A + B
in care : AB- reactant (substanta compusa) A,B - produsi de reactie (substante simple sau compuse) Exemple de reactii de descompunere : A. Reactii de descompunere termica
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

..CuCO 3 ..CuO + CO 2 -gaz incolor care nu intretine arderea ..CaCO 3 ..CaO + CO 2 ..MgCO 3 ..MgO + CO 2 ..Ca(HCO 3 ) 2 ..CaCO 3 + CO 2 +. H 2 O .. NaHCO 3 . Na 2 CO 3 + CO 2 +. H 2 O ..(NH 4 ) 2 CO 3 ..NH 3 + CO 2 +. H 2 O ..NH 4 Cl ..NH 3 + HCl praf de copt HNO 3 NO 2 +.O 2 +H 2 O NaNO 3 NaNO 2 +.O 2 -gaz incolor care intretine arderea si viata .HgO Hg +.O 2 Toxic
t oC t oC t oC t oC t oC t oC t oC t oC t oC t oC

B. Electroliza
11. 12. 13. 14.
..NaCl ELECTROLIZ A ..Na +.Cl 2 ELECTROLIZ A ..Al 2 O 3 ..A l+..O 2 ELECTROLIZ A ..MgCl 2 ..Mg +.Cl 2 ELECTROLIZ A .. H 2 O H 2 +..O 2

REACTIA DE SUBSTITUTIE (INLOCUIRE) Reactia de substutitie sau inlocuire este reactia chimica in care o substanta simpla ia locul unui element dintr-o substanta compusa.

X + AB XB + A
in care : X , AB - reactanti XB , A - produsi de reactie Substante simple - X,A (metal,H) Substante compuse AB , XB (apa, acid, sare -AB, baza, sare -XB) Exemple de reactii de substitutie (inlocuire) : 1. Reactia metalelor cu acizii 1. ...Zn +.HCl ..ZnCl 2 +H 2 2. Mg +.. HCl ..MgCl 2 +H 2 3. .Fe + HCl ...FeCl 2 +H 2 4. ..Al + ..HCl AlCl 3 +H 2 5. .Zn +H 2 SO 4 Zn SO 4 +. H 2 6. .Mg +H 2 SO 4 MgSO 4 +. H 2 7. .Fe +H 2 SO 4 diluat FeSO 4 +. H 2 8..Al +H 2 SO 4 Al2(SO 4 ) 3 +. H 2 9. ..Zn + ..HNO 3 .Zn(NO 3 ) 2 + H 2 10. ..Mg + ..HNO 3 .Mg(NO 3 ) 2 + H 2 11.Fe + ..HNO 3 diluat .Fe(NO 3 ) 2 + H 2 2. Reactia metalelor cu apa 1. ..Na + .H 2 O .NaOH +. H 2 2. ..K + .H 2 O .KOH +. H 2 3. ..Ca +. H 2 O .Ca(OH) 2 +. H 2 4. ..Mg +. H 2 O .Mg(OH) 2 +. H 2 5. .Al +. H 2 O .Al 2 O 3 +. H 2 6. .Fe + . H 2 O .Fe 3 O 4 +. H 2 3. Reactia metalelor cu sarurile 1. Fe +..CuSO 4 ..FeSO 4 +.Cu 2. Zn +..FeSO 4 ..ZnSO 4 +.Fe

3. Zn +.AgNO 3 Zn(NO 3 ) 2 +.Ag 4. Cu +.AgNO 3 Cu(NO 3 ) 2 +.Ag 6. Reactia cu hidrogenul a oxizilor 1. .Fe 2 O 3 + .H 2 .Fe +.H 2 O 2. .NiO+ .H 2 .Ni +.H 2 O 3..CuO+ .H 2 .Cu +.H 2 O 7. Reactia aluminiului cu unii oxizi 1. ..Al +. Fe 2 O 3 .. Al 2 O 3 +.Fe 2. Al + ..Cr 2 O 3 Al 2 O 3 +..Cr

REACTIA DE SCHIMB (DUBLA INLOCUIRE) Reactia de schimb ( dubla inlocuire ) este reactia chimica in care doua substante compuse schimba intre ele unele elemente.

AB + XY XB + AY
Reactii cu importanta deosebita :

(A ia locul lui X, X ia locul lui A)

1. Reactia dintre un acid si o baza cu formare de sare si apa se numeste reactie de NEUTRALIZARE. HCl + NaOH NaCl + H2O HNO3+NaOH NaNO3 + H2O H2SO4 + 2NaOH Na2SO4+2H2O 2. Reactia de identificare a HCl HCl + AgNO3 AgCl +HNO3 Precipitat alb branzos

3. Reactia de identificare a H2SO4 H2SO4 + BaCl2 BaSO4 +2HCl Precipitat alb amorf 4. Reactia de identificare a H2CO3 2HCl+CaCO3 CaCl2+H2CO3 H2CO3 CO2 +H2O-se produce efervescenta H2SO4+CuCO3 CuSO4+ H2CO3 H2CO3 CO2 +H2O Exemple de reactii de schimb : 1. Reactia acizilor cu : a. oxizii bazici ; b. bazele ; c. sarurile acizilor mai slabi ; 2. Reactia bazelor cu : a. oxizii acizi ; b. sarurile solubile ; 1.a. Reactia acizilor cu oxizii bazici 2HCl+ CuO CuCl2+H2O 2HNO3 + CuO Cu(NO3)2 +H2O H2SO4 + CuO CuSO4 + H2O 2HCl+ CaO CaCl2+H2O 2HNO3 + CaO Ca(NO3)2 +H2O H2SO4 + CaO CaSO4 + H2O b. Reactia acizilor cu bazele 2HCl + Ca(OH)2 CaCl2 + 2H2O 2HNO3+Ca(OH)2 Ca(NO3)2+ 2H2O H2SO4 + Ca(OH)2 CaSO4+2H2O

c. Reactia acizilor cu sarurile acizilor mai slabi 2HCl + BaCO3 BaCl2+CO2 + H2O HCl + AgNO3 AgCl + HNO3 H2SO4 + 2NaCl Na2SO4 + 2HCl H2SO4 + BaCO3 BaSO4 +CO2 + H2O 2.a. Reactia bazelor cu oxizii acizi
7

2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O b. Reactia bazelor cu sarurile solubile 2NaOH + FeSO4 Fe(OH)2 + Na2SO4 Precipitat alb-verzui 3NaOH + FeCl3 Fe(OH)3 +3NaCl Precipitat rosu-brun 2NaOH+CuSO4 Cu(OH)2 + Na2SO4 Precipitat albastru 2NaOH + NiSO4 Ni(OH)2 + Na2SO4 Precipitat verde 3NaOH +AlCl3 Al(OH)3 + 3NaCl Precipitat alb

REACTII LENTE SI RAPIDE Dupa viteza cu care se desfasoara , reactiile chimice se pot clasifica in: A. Reactii rapide B. Reactii lente A. Reactii rapide - explozii - reactia indicatorilor in prezenta acizilor si bazelor - arderea panglicii de magneziu Indicatorii sunt substante care coloreaza caracteristic solutiile de acizi si baze. Ca indicatori se folosesc: fenoftaleina si turnesol. Fenoftaleina este o substanta solida alba , solubila in alcool. Turnesolul este o substanta solida , violeta , solubila in apa.

INDICATORI
FENOFTALEINA TURNESOL

ACID
INCOLOR ROSU

BAZA
ROSU ALBASTRU

Exemple de reactii rapide: 1. NH3 + HCl NH4Cl 2. NaCl + AgNO3 AgCl +NaNO3 3. BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl 4. 2Al + 6HCl 2AlCl3+3H2 5. HCl + AgNO3 AgCl +HNO3 6. FeCl3 + NaOH Fe(OH)3 + NaCl 7. FeSO4 + NaOH Fe(OH)2 + Na2SO4 8. ZnSO4 + NaOH Zn(OH)2 + Na2SO4 9. NiSO4 + NaOH Ni(OH)2 + Na2SO4 10. AlCl3 + NaOH Al(OH)3 +NaCl 11. CuSO4 + NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4 Viteza de reactie este marita de substante numite catalizatori.

B. Reactii lente
- rancezirea grasimilor - fermentatia alcoolica - coclirea obiectelor din arama - arderile din organism - ruginirea fierului - coroziunea metalelor

REACTII CATALIZATE Reactiile catalizate sunt reactiile chimice care au loc in prezenta catalizatorilor.

Catalizatorii sunt substante care maresc viteza unei reactii chimice , ei insisi ramanand aparent neschimbati si se regasesc in produsii de reactie. Exemple :
n 1.2KClO3 M O 2KCl + 3O 2 n 2.H2O2 M O H2O + O2
2 2

Biocatalizatorii ( enzimele sau fermentii) intervin in digestie , respiratie si fotosinteza.

REACTII EXOTERME SI ENDOTERME Dupa caldura de reactie , reactiile pot fi : A. Reactii exoterme B. Reactii endoterme A. Reactiile exoterme sunt reactii chimice care se produc cu degajare de caldura.

RP + Q R - QP
Exemple: 1. Reactia de neutralizare HCl + NaOH NaCl + H2O + Q 2. Arderea carbunelui C + O2 CO2 + Q 3. Arderea hidrogenului 2H2 + O2 2H2O + Q 4. Arderea metanului CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O+Q

10

5. Aluminitermia 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe + Q 6. Stingerea varului CaO + H2O - Q Ca(OH)2 7. Reactia sodiului cu apa 2Na + 2H2O - Q 2NaOH + H2 B. Reactiile endoterme sunt reactiile chimice care se produc cu absorbtie de caldura din mediul inconjurator.

RP Q R + Q P
Exemple : 1. Descompunerile unor substante a.HgO Hg + O2 b.CaCO3 CaO + CO2 c.CuCO3 CuO + CO2
t OC t OC t OC

2. Reactia carbunelului cu vapori de apa C + H2O + Q CO + H2

REACTII REVERSIBILE SI IREVERSIBILE

Dupa sensul de desfasurare , reactiile chimice pot fi : A. Reactii reversibile B. Reactii ireversibile A. Reactiile reversibile sunt reactiile chimice care decurg in ambele sensuri. H2CO3 CO2 + H2O N2 + 3H2 2NH3
11

B. Reactiile reversibile sunt reactiile chimice care decurg intr-un singur sens. C + O2 CO2 Zn + HCl ZnCl2 + H2 CaCO3 CaO + CO2

12