Sunteți pe pagina 1din 1

Capitolul 1 Func ii booleene

Scopul acestui capitol l constituie familiarizarea cititorului cu o clas particular de func ii clasa func iilor booleene. Aceste func ii, de i au o mul ime de defini ie (un domeniu) i o mul ime de valori (un codomeniu) aparent simple, au propriet i locale i globale foarte utile. Teoria dezvoltat pentru ele constituie de fapt baza conceptual i concret a semanticii logicii propozi ionale n sens clasic ( i nu numai). Schimbnd semnifica ia simbolurilor 0 i 1 din cifr n valoare de adev r (fals, respectiv adev rat), a opera iilor + i , etc., din adunare (de exemplu, adunarea n mul imea numerelor naturale sau adunarea modulo 2) i opus, n disjunc ie, respectiv nega ie (ca opera ii cu valori de adev r), etc., multe rezultate din logic pot fi ulterior deduse printr-o simpl traducere. Anumite no iuni i propriet i specifice func iilor booleene nu sunt direct i neap rat necesare n studiul logicii formale, astfel nct subiectul nu este tratat n detaliu. Vom introduce - ct mai succint i la un nivel informal - i alte no iuni, nota ii sau rezultate necesare pentru mbun t irea n elegerii majoritatea de natur algebric ([DID]) sau de informatic elementar ([SOR]). n primul rnd, chiar din manualele de matematic de liceu sunt bine cunoscute cel pu in dou modalit i de a prezenta o mul ime: Prin enumerarea elementelor sale. N = {0, 1, 2, ...} este mul imea numerelor naturale.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Evaluare